Page 1

1

Deze vernieuwde, tweemaandelijkse, digitale editie van Berkengeruis wordt u aangeboden door Freya Bollaert, Joost Onghena, Tim Surma en Matthias Verougstraete

BERKENBOOM LOOPT!


2

INHOUDSTAFEL Nieuwjaarswens van meneer Van de Vyver Verjaarsdagskalender Naar Dubai met mevrouw Van den Steen Activiteitenkalender Vers Berkenboombloed De voornemens van Verougstraete Interview met Bibi Diabokua Lezers reageren De keuze van mevrouw Van Vaerenbergh Berkenboom loopt Mozaïek Familienieuws

2 4 5 7 11 15 17 20 24 28 30

En u wordt op de koop toe getrakteerd op … Achter de kiezen Fozzy’s moppentrommel De wereld rond met mevrouw Bert en mevrouw Audenaert

Terwijl ik hier in het vredige Sint-Pauwels vanuit de woonkamer naar de bevroren velden zit te staren en bedenk wat ik allemaal op dit nu nog maagdelijk witte blad zal schrijven, zendt 'Eén' net een aankondigingsfilmpje uit van het jaaroverzicht 2008, met als titel 'Het jaar van de val'. De harde beelden van het voorbije jaar passeren flitsend de revue: van regerings- en financiële crisissen over oorlogen, vluchtelingenstromen en humanitaire catastrofes tot aardbevingen en andere natuurrampen. Jaaroverzichten zijn nu eenmaal een verplicht nummer en je wordt er zelden vrolijk van, maar ik kan me toch niet van de indruk ontdoen dat 2008 echt wel de annalen zal ingaan als een jaar vol kommer en kwel. Ook Berkenboom bleef trouwens in 2008 niet gespaard van de ellende. Denk maar aan de felle brand die Mozaïek, de Berkenboomschool voor bijzonder onderwijs, eind augustus trof. De ongebreidelde moed waarmee de directeur en leerkrachten van Mozaïek deze tegenslag te boven kwamen, verdient echt respect. Dat respect verdienen ook de collega's van andere Berkenboomscholen die prompt steuninitiatieven op het getouw zetten. Denk maar aan de kerstloop in Stekene of onze PZW Supervrijwilliger, die een dessertjesverkoop organiseerde ten voordele van Mozaïek. 2008 was zeker ook het jaar van de verrassing. Wie kon immers vermoeden dat mevrouw De Vuyst die maandagmorgen in oktober zou aankondigen dat ze na 6 jaar het 'adjunctschap' op onze school zou inwisselen voor 'een nieuwe professionele uitdaging', zoals ze dit zelf placht te zeggen? Dat dit er ooit van zou komen, was voor velen waarschijnlijk; dat het nu al kwam, verraste wel menige collega (en leerling, neem ik aan). Dat uw dienaar enkele weken later het klaslokaal zou inwisselen voor het bureau met de grote ramen, de 'room with a view' (gelukkig zijn er gordijnen, maar die plegen naar verluidt sinds de herfstvakantie wel eens scheef te hangen; we zullen dit maar catalogiseren onder de noemer 'mannelijke nonchalance') was op dat moment nog totaal ondenkbaar. Het zou verkeren … Maar, zoals Freddie Mercury het bezong met zijn laatste levensadem: The show must go on! En inderdaad, het schoolleven ging door. Zo staan binnenkort nog een aantal mooie initiatieven op stapel. Denk maar aan


3 (en ik som er maar enkele op) de PZW's, de vernieuwde 100-dagenviering, het voetbaltornooi voor de eerste graad en binnenkort de 'Brunch@Berkenboom'. Op zondag 15 februari hopen we jullie met z'n allen te mogen verwelkomen. Mobiliseer alvast familieleden, vrienden en kennissen! Opteert u voor de 'eenvoudige doch voedzame maaltijd' (zoals Heer Bommel het pompeus zou zeggen) of gaat u eerder voor de 'dis vol met voer' zoals Toon Hermans het omschreef in zijn legendarische banketsketch, u bent in elk geval van harte welkom! Een groot deel van de opbrengst komt leerlingen en leerkrachten immers rechtstreeks ten goede. Zo willen we de klas- en vaklokalen in het H-blok verder opfrissen en voorzien van multimedia. Daarnaast willen we een deel van de opbrengst ook heel graag schenken aan Mozaïek. Dank alvast aan het oudercomité, dat instaat voor een ongetwijfeld alweer vlekkeloze organisatie. 'Juffrouw Anna! Juffrouw Catharina! Ik heb u beiden geroepen omdat ik u een boodschap wil doen. Een belangrijke … maar vooral een blijde boodschap. Het is nu het jaar des Heren 1640. Honderden keren, honderden jaren heb ik naar de aarde gekeken en ik heb gezien dat er nog steeds 'iets' ontbreekt … Daar bij u, in het 'Soete Land van Waes', leven veel kinderen die niet kunnen lezen of schrijven. Deze armen van geest moeten geholpen worden. Welnu dit is uw opdracht: gij beiden zult vanaf nu in de stede Sint-Niklaas de kinderen samenbrengen in een school die gij Berkenboom zult noemen.' Met deze gevleugelde woorden opende meneer Germeau, de directeur van de Berkenboomschool in de Heistraat, onlangs de vergadering in verband met de organisatie van een nieuw en vooral overkoepelend Berkenboomtoneel. Het waren deze woorden ook waarmee diezelfde meneer Germeau, in de rol van 'de Schepper', exact tien jaar geleden gestalte gaf aan de openingsscène van 'De kroon aan de boom', een massaspektakel naar aanleiding van het 350-jarige bestaan van Berkenboom toen, waarin alle Berkenboomscholen een inbreng hadden en waarbij meer dan 400 (!) acteurs en figuranten op de scène stonden. De huidige zesdes waren toen ukjes van nog geen 10 jaar (en hebben misschien nog wel als figurant meegewerkt). (Oud-)Collega's en (oud-)leerlingen die op de een of ander manier betrokken waren, denken vaak met weemoed aan deze tijden terug. Dat er nu opnieuw plannen worden gesmeed voor een dergelijk initiatief (dat vermoedelijk zal plaatsvinden in februari van volgend schooljaar), kunnen we dan ook alleen maar toejuichen. Wordt wellicht heel binnenkort vervolgd! Ten slotte hoop ik dat we vooral (meer) kunnen genieten van het dagdagelijkse schoolleven, van de respectvolle omgang met elkaar, van een boeiende les, van een interessante studie-uitstap of toneelvoorstelling, dat we onze schouders durven te zetten onder initiatieven van leerlingenraden of andere werkgroepen, en dat we bescheidenheid en degelijkheid hoog in het vaandel mogen (blijven) voeren. Gelukkig nieuwjaar!

America, here we come! Met een zus in Brazilië en een zoon in Amerika kom je al eens ergens. Vijf jaar geleden bezocht ik mijn zus in Sao Paulo en nu trokken we naar Pittsburgh waar onze zoon Stijn onderzoek doet naar hartpompen voor baby’s en kinderen met hartproblemen. Hij werkt daar voor de universiteit op de afdeling kindercardiologie, samen met chirurgen, om hartondersteunende pompen steeds verder te verbeteren en te ontwikkelen. Vermits hij in januari overstapt naar de universiteit van Bern en wij, niet echt gedreven reizigers, hem nog niet bezocht hadden gedurende de vier jaar dat hij daar al woonde, vond ik het toch wel tijd worden om hem toch maar eens te gaan opzoeken. Het feit dat ik op 1 november met pensioen ging en mijn man nog verlof tegoed had, kwam ons goed uit. Op mijn vraag aan collega mevrouw Bert of zij en haar man zin hadden om mee te gaan (wél gedreven reizigers), planden we met zijn vieren een rondrit in de buurt van Pittsburgh. To be continued ... op pagina 14


4

VERJAARDAGSKALENDER Ook in deze periode zien we weer heel wat Berkenbomers de kaarsjes uitblazen. Toch merken we een duidelijk onevenwicht op tussen januari (51 jarigen) en februari (37 jarigen). De objectieve cijfers tonen aan dat dit mede te wijten is aan het feit dat menige boorling voor het eerst het daglicht wil zien op 1 januari (4 jarigen!). Dit bewijst dan weer dat het menselijk wezen door en door competitief is ingesteld: al van bij het begin wil het mensenkind de eerste zijn. Een laatste vaststelling is dat men graag verjaart. Er is immers geen enkele Berkenbomer die ervoor geopteerd heeft als schrikkelkind slechts om de vier jaar de kroon te dragen. Deze jongelui verjaren op … 1 januari

Lien De Bock (2d)

VERJAARDAGSKALENDER NOVEMBER Juanita Smeyers (2c)

3 januari 4 januari 5 januari

6 januari

7 januari 8 januari 9 januari

10 januari 11 januari 13 januari 14 januari 15 januari 16 januari 17 januari

18 januari

19 januari 20 januari

Simon Van Puyvelde (6c1) Hao Zang (3a) Brent Nevejans (6b) Stephanie De Clerck (2a) Eva Baplu (1c) Vincent De Caluwe (5d5) Sarah Van Acker (2a) Mauro Van Gucht (3b) Chaima Ben Otman (2c) Stef Engels (2d) Nele Wildemauwe (4b2) Iris Maes (3d2) Janne Vaes (5d1) Michelle Van Houte (4c) Sophie Heyninck (5b2) Frederik Smet (5b2) Mano Wilssens (1d) Roel Wauters (4a) Hebe Van Stappen (1b) Soufyan Belhaj (2d) Yan Yau Kai (1a) Maxime Bogaerts (5c4) Heleen Van Puyvelde (5d5) Laurence Bertier (3a) Pieter De Burggrave (5a) Selena Maes (2e) Evelien Meylemans (3d2) Elisa Van Houte (6d2) Jens Verwulgen (2a) Ruben Dalmijn (3b) Michael De Munter (2d) Klara Van Hoyweghen (4d) Jasper Blommaert (3d1) Ariane Verelst (6c1) Eli Colpaert (5b2) Shauni Deelen (4a) Elke Van Puyvelde (4c) Shana Vermeulen (3b) Astrid Van Leugenhaege (4b1)

14 14 18 15 18 14 13 17 14 15 14 14 16 15 17 16 17 17 13 16 13 14 13 16 17 15 17 14 15 18 14 14 14 16 15 18 17 16 16 15 16

21 januari 23 januari 24 januari 25 januari 26 januari 29 januari 30 januari

1 februari 2 februari 4 februari 5 februari 6 februari 7 februari 8 februari 9 februari 10 februari

11 februari 12 februari 17 februari 18 februari 20 februari

21 februari

22 februari 23 februari 25 februari 26 februari 27 februari 28 februari

Liesbet Vanheck (6c2) Dieter Van Noten (3d1) Achien Cap (1d) Nele Dhondt (5d2) Peeters Nicolas (4d) Hans Vandermaelen (5d5) Dana De Saegher (6d4) Yusuf Eren (1a) Lotte De Mont (6d1) Fiona Groenendaal (3a)

18 15 13 17 16 17 18 13 18 15

Kjenta Camerier (1a) Celine Peelman (3c) Jolijn Boons (6d4) Nazire Bekci (1e) Emily Vercauteren (3b) Karen De Ridder (6c3) Stijn De Ridder (6c1) Benjamin D'Hooghe (6b) Astrid Rombaut (3b) Tessa Van Kerchove (2d) Marlies Gosselin (4c) Marjolein Stuer (4a) Michaëla Pannier (5c1) Sarah Van Cauteren (5c1) Loes Van Goethem (5c1) Femke Van Royen (2d) Mahen Vermeulen (2e) Virginie Heirbaut (6b) Jona Claes (2e) Vickie Magerman (1a) Elisabeth van Bokhoven (2e) Hasna El Moussaoui (2a) Febe Kevers (5d5) Julie Van Puyvelde (2e) Omar El Kaïssi (1a) Stijn Meersman (4c) Julie Thyssen (4a) Aylin Özen (2d) Yousra Soussi (1a) Ine Verheyen (2e) Krizia De Meester (4a) Jens Mertens (4b1) Lore De Bock (1b) Stefanie Galbussera (6b) Mieke Decoster (2d) Jente Van Duyse (1b) Glenn Van Der Heyden (3d2)

13 15 18 13 15 18 18 18 15 14 16 16 17 17 17 14 13 18 14 13 14 14 17 14 13 16 16 16 13 14 16 16 13 18 14 13 15


5

Mevrouw Van den Steen … Op een haar na vrouw van het jaar! “Vacature” koos begin december de M/V van het jaar 2008 in Dubai! Onze eigen mevrouw Van den Steen behaalde een plaats in de finale. Zo had onze school haar eigen delegatie in Dubai. Mevrouw Van den Steen getuigt. Na het online invullen van zes veelsoortige intelligentietesten samen met 13000 andere kandidaten en één dag assessment in Gent voor 48 kandidaten begin juli, blijven we nog met 24 geselecteerden over. Laatste opdracht: zet een amateurfilmpje over je eigen talenten online in de loop van de maand oktober. Begin september is het al en dus zeer druk op school. Wat begonnen is als een plezierig tijdverdrijf – het invullen van testjes om mezelf beter te leren kennen komt plots in een stroomversnelling. Bovendien heb ik van filmpjes maken geen kaas gegeten! Wat ik al zolang voor man en kinderen doe - eens extra aanmoedigen als ze het willen opgeven voor de eindstreep - krijg ik nu als een boemerang van hen terug: “Allé, moeke, dat gaat ge toch niet doen, het nu opgeven! We zullen je helpen!” Mijn man broedt het scenario uit, elk van de kinderen schrijft een stukje. In oktober kan er gestemd worden voor een wild card: een uitverkiezing voor de deelname aan de verkiezingsreis naar Dubai, via stemmen van het publiek. Onder impuls van enkele enthousiaste collega‟s en leerlingen - bedankt vooral Wim en Stijn! - wordt er druk gestemd. Begin november komt het bericht: “Jij mag mee naar Dubai voor de wedstrijd „M/V van het jaar‟!” Op woensdagavond 3 december om 19 uur vertrekt ons vliegtuig vanuit Zaventem richting Dubai, met een tussenstop van 3 uur in München: 6 mannen, 6 vrouwen - Walen en Vlamingen - en 10 juryleden. Donderdagmorgen 4 december, 9 uur plaatselijke tijd, bereiken we onze bestemming, een „poepsjiek‟ hotel in Dubai. In België is het dan nog maar zes uur. Ik blijk de kamer te delen met een zeer sympathieke Waalse vrouw, Carine. Na een uitgebreid „multicultureel‟ ontbijt stappen we de bus op: sightseeing met een Belgische en een plaatselijke gids. Na de lunch en een verkwikkende siësta, start om 17 uur de eerste testronde: stel een boeiende en leuke vraag aan één van de deelnemers. Je antwoord mag 30 seconden duren. Zo wordt de boeiende en leerrijke finale op een ludieke manier ingezet. We sluiten onze eerste dag af met een overheerlijk Mexicaans diner in één van de 12 restaurants van het hotel. Vrijdag 5 december. Spannende voormiddag: twee groepen met elk zes finalisten moeten het opnemen tegen elkaar. De clou is dat we moeten samenwerken i.p.v. elkaar te beconcurreren, opdat elk zoveel mogelijk profijt uit de situatie kan halen. Boeiend dat men samenwerking ook in het bedrijfsleven als een waarde erkent die bovendien winst oplevert! Daarna volgt een snelle “multiple-choicelunch” in onze werkruimte met door de grote glasramen zicht op de


6 Arabische Golf. Elk groepje van drie finalisten krijgt zijn opdracht voor de namiddag: maak een lied, een logo en zoek een voorwerp rond “M/V van het jaar-verkiezing in Dubai”. Beneden in de lobby wachten reeds 6 jeepdrivers. Tijdens de rit naar de woestijn fabriceren we doorheen pittige discussies ons finalelied. Plots bevinden we ons in een heel ander landschap, iets als het duinengebied in Koksijde, maar dan veel uitgestrekter, met meer reliëf: zand, overal zand. In de woestijn rijden is een hele kunst … We hebben enkele stops. Bij de eerste stop surfen we op de duinen. Het hele woestijnlandschap op deze plaats is bezaaid met lege plastic waterflesjes, wat ons na vele jaren milieuopvoeding doet gruwelen. Bij de tweede stop leer ik rijden met een quad waarna de twee ploegen een race houden. Intussen rollen de jeepdrivers hun gebedsmatje uit achter de jeep. Op de derde stop bewonderen we de zonsondergang en wordt ons een glaasje champagne aangeboden. Bij de vierde stop, tenslotte, belanden we in een bedoeïenenkamp voor een woestijndiner. Daarna presenteert elke groep zijn lied, logo en voorwerp. Spitsvondig, leuk en grappig! Daarna kletsen we gezellig wat en leren we de waterpijp roken met appeltabak. Omstreeks middernacht beland ik in een overheerlijk zacht bed na het genot van een warm bad. Zaterdagmorgen kan ik weer kort genieten van strand en zwembad. In de voormiddag spannen we ons in voor de tests van de Vlerickschool. Allereerst discussiëren we over de meest noodzakelijke benodigdheden na een vliegtuigcrash en vervolgens organiseren we een nieuwe productielijn in een fabriekshal. Eindelijk zit ons werk erop, terwijl voor de jury de ultieme beraadslaging aanbreekt! Intussen mogen wij lunchen en genieten. Na de lunch gaan de meeste kandidaten shoppen, maar ik heb een afspraak gemaakt voor een massage. Net op tijd, maar volledig ontspannen, kom ik aan in de werkruimte waar de proclamatie van de winnaars zal plaatsvinden. Het hoofd van de jury benadrukt dat we allemaal winnaars zijn, vermits we in de eindronde beland zijn. Van éénieder worden de sterke punten en de werkpunten verwoord. Tot er nog twee kandidaten overschieten: de winnaars, An Béazar, een 28-jarige Vlaamse ingenieur en Raphaël Vannitsen, een 30-jarige Waalse manager. We gunnen hen van harte deze verdiende overwinning. Het diner vindt plaats op de bovenste, draaiende verdieping van het Hyatt-Regency-hotel, zodat we een zicht hebben op de hele stad. We vieren de winnaars en onszelf met één glaasje champagne op de hotelkamer. Toffe sfeer, laatste avond. Op onze kamer maken we onze koffer en drie uur later worden we gewekt voor het ontbijt. Bye, bye Dubai … Om 8 uur plaatselijke tijd vertrekt het vliegtuig richting Zaventem. Om halfzes ‟s avonds stap ik thuis weer mijn gewone leven in … Maandagmorgen om kwart voor zes rinkelt de wekker. Om zeven uur terug de trein op richting Berkenboom, twee intensieve weken examentijd tegemoet … Mevrouw Van den Steen


7

ACTIVITEITENKALENDER Ziehier wat Berkenboom deze periode voor jullie in petto heeft. maandag 12 januari

09u40 - 12u00 12u00 - 13u00 12u30 - 13u15

1ste jaar 2de graad 1ste graad

Toneelvoorstelling Nl: 'Hybris' Leerlingenraad Start voetbaltornooi

Stadsschouwburg OLC Speelplaats M-blok

dinsdag 13 januari

Voormiddag

6c + 6d

OLC

1ste + 2de lesuur 3de + 4de lesuur 6de + 7de lesuur

2c 2b 2de jaar

Seminarie 'De wereld aan je voeten' door K. Uyttendaele Tekstverwerking Tekstverwerking Preventieproject: 'Veilig op het internet'

woensdag 14 januari

13u00 - 16u30 13u00 - 16u00

6 WeWi6 Betrokken leerlingen 2de + 3de graad

Seminarie chemie 1ste ronde Vlaamse Wiskunde Olympiade

Sint-Carolus Refter M

donderdag 15 januari

Voormiddag

6a + 6b

10u50 12u00 12u00 - 13u00

2de + 3de jaar 3de graad

Seminarie 'De wereld aan je voeten' door K. Uyttendaele Toneelvoorstelling En: 'Family Matters' Leerlingenraad

H 1.06 geschiedenislokaal OMC (bovenzaal) H 0.05

vrijdag 16 januari 2009

12u00 - 13u00

Vergadering

OLC

zaterdag 17 januari 2009

6de + 7de lesuur 09u30 - 12u30

Werkgroep MOS 1b Betrokken 6des

Internet 'SID-in'

ICT M Gent

ICT M ICT M OLC

zondag 18 januari 2009 maandag 19 januari

09u50 - 11u50 6de + 7de lesuur

6de jaar 2e

Filmforum: 'Elizabeth - the Golden Age' Windows

Stadsschouwburg ICT M

dinsdag 20 januari

1ste + 2de lesuur 3de + 4de lesuur

2a 1e

Tekstverwerking Tekstverwerking

ICT M ICT M

woensdag 21 januari donderdag 22 januari

13u00 - 16u30

6 WeWi6

Seminarie chemie Gedichtendag

Sint-Carolus

vrijdag 23 januari

2de lesuur 11u00 5de lesuur 6de + 7de lesuur

3de graad+2e 1ste graad 2de graad 1c

Schoolconcert 'Jeu de Dames' Schoolconcert 'Jeu de Dames' Schoolconcert 'Jeu de Dames' Internet

OMC (bovenzaal) OMC (bovenzaal) OMC (bovenzaal) ICT M

maandag 26 januari

6de + 7de lesuur

2d

Windows

ICT M

dinsdag 27 januari

10u20 - 12u00

5de jaar

Gd 'Tiran-nie-soe'

woensdag 28 januari

12u30

1ste ronde fysicaolympiade

donderdag 29 januari

13u00 - 16u30 13u00 - 16u30 20u00 - 21u30

Betrokken leerlingen 3de graad 6 WeWi6 5 WeWi6 Directie en betrokken leerkrachten, leerlingen en ouders

Zaal Antigone OLVP Refter M

Seminarie chemie Seminarie fysica Schoolraad

Sint-Carolus VTS Reintje

za 24 en zo 25 januari


8 vrijdag 30 januari 6de + 7de lesuur

Iedereen 1d

Gezonde dag Internet

ICT M

13u50 - 15u40 6de + 7de lesuur

4de jaar 2c

Filmforum: 'Witness' Windows

Stadsschouwburg ICT M

dinsdag 3 februari

14u05 - 15u45

5de jaar

Filmforum: 'Dirty Pretty Things'

Stadsschouwburg

woensdag 4 februari

13u00 - 16u30 13u00 - 14u40

Seminarie chemie Theorieles rijbewijs

Sint-Carolus H 1.06

20u30 - 23u30

6 WeWi6 Betrokken leerlingen Betrokken leerlingen derde graad 5 WeWi6 1ste graad 1e 2de en 3de graad 2de graad

12u00 – 13u00 6de + 7de

za 31 jan en zo 1 feb maandag 2 februari

14u00

donderdag 5 februari vrijdag 6 februari

13u00 - 16u30

1ste ronde biologieolympiade

Seminarie fysica Rapport DW4 Internet Inhaaltoetsen

VTS

Schoolfuif

Turnzaal

2de graad 2b

Leerlingenraad Windows

OLC ICT M

10u30

6de jaar

Museumtheater

13u00 - 14u40

Betrokken leerlingen

Toneelvoorstelling Nl-Fr: 'Kreoon en Antigone' Theorieles rijbewijs

13u00 - 16u30

5 WeWi6

Seminarie fysica

VTS

2de +3de gr 1ste jaars 2a

Rapport DW3 Bezoek basisscholen Berkenboom Windows 2000

M-blok ICT M

Brunch @ Berkenboom!

M-blok

Toneelvoorstelling Nl: 'Jonkvrouw'

CC 'De Kollebloem' - Puurs

6de + 7de lesuur 16u00 - 16u50

ICT M H 0.05

za 7 en zo 8 februari maandag 9 februari dinsdag 10 februari woensdag 11 februari

donderdag 12 februari vrijdag 13 februari

Hele dag 6de + 7de lesuur

H 1.06

zaterdag 14 februari zondag 15 februari

09u00 - 13u00

maandag 16 februari

09u15 - 12u00

Iedereen is van harte welkom! 1ste graad

dinsdag 17 februari

12u00 - 13u00

3de graad

Leerlingenraad

H 0.05

woensdag 18 februari

1ste + 2de lesuur 3de + 4de lesuur 13u00 - 14u40

2a + 1b 1c + 2b Betrokken leerlingen Betrokken leerlingen derde graad Iedereen

Info solidariteitsactie Info solidariteitsactie Theorieles rijbewijs

OLC OLC H 1.06

1ste ronde geo-olympiade

Gent

Oudercontact vakleerkrachten

M-blok

14u00 - 18u00

Vanaf 15u00


9 donderdag 19 februari

1ste + 2de lesuur 3de + 4de lesuur 12u00 - 13u00 13u00 - 16u30 5de + 6de lesuur

vrijdag 20 februari

1a + 2e 1d + 1e Werkgroep MOS 5 WeWi6 2c + 2d

Info solidariteitsactie Info solidariteitsactie Vergadering

OLC OLC OLC

Seminarie fysica Info solidariteitsactie

VTS OLC

Iedereen

Gezonde dag

KROKUSVAKANTIE Breendonk

3de

Naar aanleiding van het bezoek van de derdejaars aan het fort van Breendonk, schreef Glenn Verhelst uit 3a wat hij opstak uit zijn bezoek aan deze met bloed besmeurde plek. Uit zijn tekst blijkt duidelijk hoe beklijvend de verhalen van Breendonk blijven, ook al liggen ze meer dan 60 jaar achter ons.

Het Vredesproject Het Vredesproject is een algemeen project rond vrede. Je leert wat de rechten zijn van de mens, de rechten van het kind en je maakt ook een uitstap naar Breendonk. Dit alles zit in verschillende vakken, zoals geschiedenis, Engels, Nederlands en godsdienst … Bij elk van deze vakken vind je wel een onderdeel van het Vredesproject. Zo heb ik bij Engels geleerd over de rechten van het kind. We kregen een verhaal van een jongen uit Uganda. Hij had geen familie en „woonde‟ in een treinwagon samen met 20 andere kinderen. Er bestaat hier in België een liga voor de rechten van de mens. De voorzitter daarvan is Jos Vander Velpen. Hij schreef een boek over Breendonk.

De uitstap naar het fort van Breendonk Het Fort van Breendonk is gelegen te Willebroek. Het werd eerst gebruikt als militaire vesting voor het Belgische leger in de Eerste Wereldoorlog. In 1940 werd het overgenomen door Philipp Schmitt, een SSmajoor. Breendonk werd hiermee een gevangenenkamp voor de SS (een militaire organisatie tijdens het Hitlerregime).

In het fort zaten vooral Joden, politieke gevangen en leden van het verzet (een groep die zich keerde tegen de Duitse bezetter) gevangen. Wij hebben daar vooral gezien hoe het was om een gevangene te zijn. Je moest onnodig werk leveren, zoals het afgraven van zand dat op het fort lag. Dat zand was tijdens de Eerste Wereldoorlog bestemd als bescherming tegen vliegtuigbommen. Er waren vrouwen die een zwarte zak over hun hoofd moesten dragen en die gevangen zaten een „hokje‟ van 2m².


10 Zij mochten maar een paar minuten uit dat „hokje‟ om zich te wassen. Dat gebeurde in de gang samen met andere gevangenen. Dit was het enige moment waarop de zwarte zak van hun hoofd mocht. In een hokje bevond zich een houten plank die bestemd was om op te slapen. Die plank kon men omhoog heffen en blokkeren met een ijzeren staaf die langs de buitenkant zat. Als die plank omhoog was, kon je niet meer liggend slapen. Zitten was ook geen optie vanwege de hoge vochtigheidsgraad. In het fort was ook nog een bommenkamer. De SS‟ers gebruikten die als folterkamer. In die folterkamer was er een omhooggehangen koorde, met een haak in de nok van het dak aangeknoopt. Daar hing de gevange dan aan vast en bovendien werden hun handen gebonden. De folterkamer was bestemd voor leden van het verzet. Zij moesten onder deze foltering informatie geven over andere leden. Als je niets zei, dan kreeg je slagen of drukten ze met een hete staaf op je huid. Als ontbijt kreeg je 120g tot 140g brood en een tas nepkoffie. Die koffie was gemaakt van het sap van eikels. Als middagmaal kreeg je „soep‟: dat was wat heet water met maar een paar groentjes. Het avondmaal bestond weer uit 120g tot 140g brood en een tasje nepkoffie. Aan de buitenkant van het fort was er ook nog een executieplaats. Die plaats bestond uit een paar houten palen en tussen twee grote betonnen blokken hing er een balk. De houten palen waren bestemd voor het executeren van gevangenen. Zij werden eraan vastgebonden met hun handen en dan doodgeschoten. De balk was bestemd voor het ophangen van gevangenen.

En dan nog dit! Zoal je al gelezen hebt in dit artikel, bevinden we ons in een wereld die niet altijd in vrede leeft. Probeer daar zelf iets aan te doen. Je kan al helpen door niet meteen te denken aan geweld wanneer je een ruzie wil oplossen met jouw vriend/vriendin. Er bestaan ook andere oplossingen, zoals het uitpraten. DUS LEEF IN VREDE!!! Glenn Verhelst (3a Eco4) Evelyn Debuyser uit 3d Wet drukte de gevoelens, die Breendonk bij haar opriep, uit in het volgende gedicht. Aangrijpend. breendonk bloed op de muur blijven schrobben het verdwijnt niet breendonk bloed op de handen niets voelen je vergeet het niet breendonk bloed op de strop zachtjes verdwijnen niemand die het ziet


11

1a

1b


12

1c

1d


13 1e

Voetbaltornooi eerste graad


14

Bij Bush of Obama op de koffie in Washington D.C. Een vlucht van 8u bracht ons naar Washington. Naast de alom gekende gebouwen als “The White House”, de Mall (met veel huppelende grijze eekhoorntjes in het gazon), het Capitool en een aantal memorials voor de overleden presidenten, is er een groot aanbod van schitterende musea die bijna allemaal gratis toegankelijk zijn. We waren net in een parkje aan het Witte Huis, toen we door fietsende agentes weggejaagd werden. De kruispunten werden afgesloten en niemand mocht nog oversteken. Er reden een zestal zwarte busjes voorbij met donkere ramen, waarin en van waaruit gewuifd werd, maar meer zagen we niet. Een van de busjes had achteraan een fietsrek met kinderfietsjes. Het zal dus wel niet Bush, maar eerder zijn opvolger geweest zijn… Obama and us

Hulde aan het “Monument for the Unknown Soldier “

Het kerkhof van Arlington maakte grote indruk op ons. Het is enorm uitgestrekt en naast vele gesneuvelden liggen hier ook een aantal F.A.’s (famous Americans) uit de Amerikaanse geschiedenis. Weer waren we op het juiste moment op de juiste plaats. Aan het monument voor de onbekende soldaat was er net een herdenking door de veteranenverenigingen. Op 11 november is het namelijk Veterans’ Day waarop alle slachtoffers van de verschillende oorlogen herdacht worden. De ceremonie deed ons wat vreemd aan. Elke veteranenvereniging gaf kransen af die door militairen aan het monument gelegd werden. Het ging volgens een strikt schema en de mensen waren in rood en witte uniformen met een rood mutsje. Toeschouwers hoorden stil te zijn. To be continued .... op p. 23

Er liggen twee aardappelen op de tafel, valt die ene er af. Zegt de andere: “petat!”


15

Verougstraete staarde peinzend voor zich uit. De poes op z‟n schoot trok zich daar bitter weinig van aan en leek veeleer geïnteresseerd in de vlokjes wit poeder die uit de hemel neerdwarrelden. Hij kon het haar maar moeilijk kwalijk nemen. Hij had dan ook andere katjes te geselen. Op 31 december en 1 januari was het weer zo ver. Cadeautjes. Kussen en handgeschud. Nog kussen. Beste wensen. Goede gezondheid. Nog meer kussen. En voornemens? Goede voornemens? De horror. Voornemens zijn als zandkastelen, met veel liefde door een kinderhand opgebouwd, zandkastelen die in de verte een vloedgolf zien naderen. Voornemens zijn als sneeuwmannen, ook met veel liefde door een kinderhand opgebouwd, die door de mama‟s binnenshuis worden gebracht om ook ‟s avonds te kunnen bewonderen. Kortom, voornemens zijn gedoemd om te mislukken. “Als ik dit jaar dan toch één voornemen moet maken, dan wil ik best proberen om steeds mijn schoenen uit te trekken voor het slapengaan. Dat lijkt mij een goed voornemen. Eindelijk eentje dat ik wel enige tijd kan volhouden. Met schoenen in bed, daar gaan je lakens van kapot en wie weet, je schoenen ook.” Voorzichtig aaide Verougstraete de poes. “Wat een geluk trouwens, dat ik geen schoenmaker ben”, dacht hij toen en stilletjes voegde hij er nog aan toe: “Ik heb geen flauw benul wat leesten zijn en volgens het aloude spreekwoord mogen schoenmakers niet van hun zijde wijken. Zouden leesten eigenlijk praktisch zijn? Zo klinken ze alleszins. Doet een leest bijvoorbeeld de vaat als je eventjes niet opkijkt?” Een leest was een woord dat een tekst waardig was, vond Verougstraete. „Lobberen‟ zou ook zo een woord kunnen zijn. In zijn gedachten stond dan aan de rand van een subtropisch zwembad een gespierde redder. Je kent het type wel: blokjes op de plaats waar normale mensen een (beginnend) buikje hebben – lichtjes gebruinde huid – gebleekte tanden – zonnebril in de haren (ook al is het een binnenzwembad). Kortom, een figuur die er plezier in schept zichzelf te bewonderen in de spiegel en er heilig van overtuigd is dat meisjes het prettig vinden nagefloten te worden op straat. In het zwembad vóór onze redder zouden hele hordes kirrende kinderen plonsen en ploeteren. De redder, laten we hem Ronny noemen vanaf nu, zou met argusogen het gespetter, spieter, spater argwanend in de gaten houden en zodra één kind te lang in het diepe zou blijven,


16 zou Ronny vermanend schreeuwen: “Hé jij daar, stop met lobberen!” Het kind zou dan bedeesd verder zwemmen, al was het maar omdat het niet wist wat lobberen precies was. Misschien moesten woorden als „lobberen‟ en „leest‟ maar eens verdwijnen uit het Nederlandse vocabularium. In plaats van jaarlijks woorden toe te voegen aan het woordenboek (swaffelen? Kom nu…) zou men beter een wedstrijd organiseren “welk woord willen we weg?” 1 “Een voorstel dat het overdenken waard is!” kirde Verougstraete geestdriftig, verrast over z‟n eigen hersenspinsels. “Een valabele oplossing voor dit heikele euvel. Laat ik dadelijk de koe bij de horens vatten en de daad bij het woord voegen!” Verougstraetes gedachten raasden als bezeten. Hij nam pen en papier ter hand en noteerde in zijn mooiste schrift: “Geachte meneer van Dale, beste De Dikke, nu uw boek al opgedeeld wordt in drie dikke delen en onze hoogzwangere Nederlandse taal toch jaarlijks weer nieuwe woorden baart, had ik volgend voorstel om uw boek niet uit z‟n spreekwoordelijke voegen te doen barsten. Laten we – u vindt het vast niet erg – vanaf heden enkel de hoogstnoodzakelijke nieuwe woorden toevoegen. (Swaffelen hoort daar nu eenmaal niet bij – het woord net als de inhoud ervan, is verfoeilijk, verderfelijk, smerig en dies meer.) Wat moeten we dan echter aanvangen met die woorden, die al zijn opgenomen in uw werk, maar waarvan de gemiddelde sterveling de betekenis niet (langer) kent? Hoort u het klaroengeschal der engelscharen reeds, meneer De Dikke? Uw redding is namelijk nabij! In deze brief bied ik u dé oplossing als het ware op een dienblad aan: woorden waarvan de betekenis toch niet meer gekend zijn, kunnen we, om plaatsgebrek te beperken, een nieuwe betekenis toebedelen. Ik zal u een verhelderend voorbeeldje geven. Op pagina 368 van uw woordenlijst (editie 2005) staat het woord „berkenlover‟. Een mooi, enigszins archaïsch woord, maar laten we wel wezen: niemand neemt het woord “lover” nog vrijwillig in de mond – althans niet in het Nederlands. Laten we het daarom cooler maken. Een update van de betekenis, zo u wil. Berken-lover : liefhebber en inwoner van de Kleine Peperstraat. Wat denkt u ervan, meneer De Dikke van Dale? Misschien een goed voornemen voor 2009 om systematisch alle woorden te overlopen? Ik zeg u alvast mijn gewillige medewerking toe. Lieve groeten, Matthias Verougstraete. PS. Lobberen (op pagina 1999 – editie 2005, bovenaan de pagina) mag gerust geschrapt worden uit uw woordenboek, net als leest (op pagina 1936 – editie 2005, midden de pagina).” 2

1

2

Het wedstrijdreglement zou natuurlijk online te vinden zijn op www.wwwww.be

Voor de lezer die het echt wil weten: Lobberen = plassen in het water (echt waar!!!); een leest = een houten schoenvorm waarover schoenen of laarzen worden gevormd. Hiep hiep hoera voor de Nederlandse taal!


17

INTERVIEW MET BIBI DIABOKUA, ZANGERES BIJ „SWEET COFFEE‟ EN EX-BERKENBOMER Berkenboom brengt fijne jongvolwassenen voort die, eens ze vanonder haar vleugels zijn, een mooie toekomst tegemoet gaan. De meesten doen dit ver weg van de spotlights, maar sommigen stappen uit de anonimiteit en kiezen voor een carrière voor het publiek. In deze editie praten we met BIBI DIABOKUA, zangeres bij „Sweet Coffee‟. Bibi, graag een woordje uitleg over “Sweet Coffee”, de groep waarin jij de lead zangeres bent (over het ontstaan, de muziek …) Sweet Coffee maakte haar debuut in 2003 met de plaat „Memory Lane‟. Patrick Bruyndonx en Raffaelle Brescia, beiden dj‟s, bedachten samen het project. „Don‟t need you‟, „Holding on‟ en „Start believing‟ zijn de bekendste singles uit die plaat. De groep wekte de aandacht op van zowel binnenlandse als buitenlandse pers. Hoe ben je bij „Sweet Coffee‟ terecht gekomen? Ik ontmoette Patrick en Raffa tijdens het „Alter Ego‟-festival te Mortsel in de zomer van 2003. Ik zag toen voor het eerst Sweet Coffee live aan het werk. Met mijn soloproject genaamd „Diabokua‟ was ik daar ook te gast om live te spelen. Een jaar later kreeg ik een telefoontje van platenfirma Sony. Bleek dat Sweet Coffee een nieuwe zangeres zocht en dat ze mij graag eens zouden ontmoeten. Mijn droom om ooit in een band te spelen werd ineens heel concreet. En dat net toen mijn solodebuut niet van de grond kwam. Ik noem het een speling van het lot en dit werd bevestigd met dezelfde woorden door Patrick en Raffa.

Zo ontstond een heel energieke en geïnspireerde samenwerking met als resultaat de cd „Perfect storm‟, uitgebracht in 2005. Bekendste nummers uit de plaat zijn „New day‟ en „Lost in tears‟. In de pers werd de plaat omschreven als Lounge-pop met soul- en jazzinvloeden. Hoogtepunten die volgden, waren onze liveconcerten op festivals als Pukkelpop en Marktrock. Sweet Coffee bouwde hiermee een sterke livereputatie op.


18 In september 2007 brachten we onze derde cd uit: „Naked city‟. De albumvoorstelling had plaats in een uitverkochte AB (Ancienne Belgique) voor pers, fans, familie en vrienden. Hoogtepunt diezelfde maand was ons liveoptreden op Villa Pace op de (overvolle) Grote Markt van Sint-Niklaas. Eindelijk kon ik mijn stadsgenoten, familie en vrienden verenigen en laten zien waarmee ik bezig was. Sommigen onder hen herinnerden zich nog mijn optreden als „Side A‟ , toen ik als 16-jarig meisje mijn singeltje “Fun in the sun” kwam zingen (Nostalgie troef!) Villa Pace werd tevens de ultieme voorbereiding op onze albumvoorstelling later die maand. Wanneer en op welke manier ben jij begonnen met muziek? Met zingen? Als klein meisje heb ik er altijd van gedroomd mijzelf te kunnen uitleven op een podium. Tijdens mijn schooltijd, lager en secundair onderwijs, deed ik aan jazz dance bij Clapaja en klassiek ballet aan de Stedelijke Muziekacademie te Sint-Niklaas. Een andere uitlaatklep voor mij waren de dictie- en voordrachtlessen aan de Stedelijke muziekschool en vooral ook de naschoolse voordrachtlessen op “den Berkenboom”. Ik volgde ook notenleer en samenzang aan de muziekacademie, maar dit heb ik niet afgewerkt. Toen ik werd gevraagd om in het „Funk‟ bandje van een vriend mee te spelen, vond ik dit veel boeiender. Deze band was dan ook dé aanzet. Ik kwam in een circuit terecht van mensen die met muziek bezig waren als hobby. Coverbands die op fuiven speelden en sommige ook met de ambitie om een plaatje op te nemen in een opnamestudio. Onder de naam „Side A‟ zong ikzelf een tweetal plaatjes in in het dance/popgenre, typisch voor het einde van de jaren „80. Met deze ervaring trok ik de aandacht van mensen die met dancemuziek bezig waren. Hoogtepunt was een tournee door Amerika en door Japan met de Belgische Techno band La Style ... Om een lang verhaal kort te maken: muziek en zingen was dé rode draad doorheen mijn studententijd. Ook toen ik afstudeerde en ging werken, maakte ik veel tijd vrij voor mijn passie. Schrijf je zelf teksten en maak je zelf ook de melodieën? Waar haal je dan je inspiratie zoal vandaan? De melodieën worden door Pat en Raffa geschreven. In de home studio van Pat experimenteren we met losse akkoorden op de piano, geprogrammeerde dance beats en sferen. Ik schrijf mee de teksten en zangmelodieën. De onderwerpen komen uit persoonlijke ervaringen en verhalen, die dan worden uitgewerkt tot een songtekst waar we met z‟n drieën achter staan. Het favoriete onderwerp is natuurlijk de liefde in al haar vormen. Welke muziekstijl speel je het liefst? Waarom? Ik zing het liefst soul vanwege de zwoele klanken. De warme dancebeats die Pat en Raffa produceren, gecombineerd met mineurakkoorden die Raffa mooi kan weergeven in zijn pianospel en daarbij een bitterzoete songtekst: zo kan je Sweet Coffee omschrijven. Vandaar ook de naam „Sweet Coffee‟ (sweet = een zoete stem, coffee = de bittere ondertoon). De saxofoon in sommige nummers geeft een jazzy toets. Hoe zou je het aanpakken om van een cover een typisch „Sweet Coffee-nummer‟ te maken? Het bekende Belgopop-nummer „Zanna‟ van Luc van Acker en Anna Domino hebben wij gecovered op onze cd “Naked City”. De strijkers en mijn stem geven aan het nummer een melancholische, dromerige toets, denk ik.


19 Naar wie kijk je op? (muzikant of muziekgroep) Bij welke groep zou je graag willen spelen of eventueel eens een collega vervangen? Eryka Badu, Billie Holiday, Amy Winehouse, Jamiroquai, Prince, Moloko, Björk, Massive Attack, Soul to Soul, Gabriel Rios ... Stel dat je nog een muziekgroep mag oprichten, hoe moet die er dan uitzien? Als vaste bezetting: een funky bassist , een jazzpianist, een souldrummer, één mannelijke en één vrouwelijke stem als koor. Als gastmuzikanten afwisselend: een funky gitarist, een strijkkwartet, een percussionist. Stel dat je een tournee mag uitstippelen. Welke 4 landen mogen absoluut niet ontbreken? De USA, Japan, Australië, en elk Europees land eigenlijk. Hoe worden jullie met Sweet Coffee het liefst ontvangen als jullie ergens gaan optreden? Wij zijn content als technisch alles in orde is op het podium en P.A. (nvdr.: geluidsversterkingsinstallatie). Een knusse kleedkamer met spiegel, wat drankjes. Lekker eten voor of na de set wordt uiteraard geapprecieerd. Maar het belangrijkste: een warm publiek! Hoe ziet jouw ideale muzikale dag er uit? ‟s Morgens en „s middags: stemoefeningen aan de piano thuis. ‟s Namiddags: opstellen en soundcheck. ‟s Avonds: een concert van 70 minuten met daarna „Chill out‟ in de kleedkamer of een lekker diner. Eventueel volgt er ook nog een interview met de pers. Afhankelijk van de locatie kruip ik tenslotte vroeg of heel laat in bed. Maar hoe ziet jouw ideale niet-muzikale dag er dan uit? M.a.w. wat doe je nog buiten je muzikale carrière? Het vliegtuig opstappen richting Rome of Madrid. Daar dan ‟s namiddags wat rondhangen en de volgende ochtend terug naar huis. Ik ben reeds 10 jaar stewardess van beroep bij Brussels Airlines. Momenteel part-time, zodat ik tijd heb voor Sweet Coffee. Welke (zang)tips kan je meegeven aan de lezers? Probeer je eigen stem te ontdekken. Meezingen met de radio of cd is plezant, maar als je je eigen melodietjes hierop kunt zingen, ben je op weg om zelf misschien ooit liedjes te schrijven. Volg zangles, want de stem is een instrument dat je moet leren kennen. En we sluiten af met enkele dilemma‟s: *zomer of winter? Zomer vanwege de temperatuur en de festivals. *gitaar of piano? Piano *een goede cd of een goed liveoptreden? Goed liveoptreden, want da‟s échter. *dEUS of Clouseau? dEUS dan maar, als het echt moet. *Werchter of Villa Pace? Werchter omdat ik daar ooit wil spelen. En Villa Pace zal ik nooit vergeten. Dankjewel Bibi. Berkenboom wenst jou verder véél succes op het podium en in de lucht! www.myspace.com/bibidiabokua Meneer De Cock


20

Aangezien eigen lof stinkt, laten we enkele oud-leerlingen de lof over onze Berkengeruis e-dition zwaaien. Zij schreven dit niet onder druk. Al uw positieve of mindere positieve commentaren kan u kwijt op berkengeruis@yahoo.com.

Beste Berkenbomers, wat een heerlijk initiatief die Berkengeruis online!! Heel veel groeten van een oude oud-leerlinge, Ann Callebert

Hallo Greet (mevrouw Van Havermaet, nvdr), goed idee die online editie!! Ferm! Knap! Bedankt (aan alle medewerkers!) om dit mogelijk te maken! Ideaal voor oud-lln! groeten, Chantal Van Avermaet

Knap initiatief van mijn oude school, heel leuk om dit verder te krijgen. Van een oud-leerlinge Christel Drowaert

Wat een mooie onlineversie van jullie Berkengeruis! Dikke pluim daar aan het Berkengeruisteam hoor! Echt supertof dat we het nu per e-mail krijgen want zo kan ik jullie terug wat volgen ;-) Erika Van Stappen

Beste mevrouw Van Havermaet Een geniaal idee! Ik miste Berkengeruis al! Nu kan ik tenminste nog een beetje op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op de Berkenboom. mvg, Liesbeth Verlaet LaMt 2006


21

BERKENBOOMSE VOLLEYBALPLOEG PROVINCIAAL KAMPIOEN! Dat het een spannende finale zou worden, wisten we al en dat lag in de lijn van onze vorige twee ronden! Het grootste knelpunt was met een voltallige ploeg kunnen aantreden. Met de hulp van onze collega's van de technische afdeling was dit euvel snel opgelost. Onze ploeg werd versterkt door Athena Baert. In de finale kwamen 4 scholen tegen elkaar uit : een ploeg van Sint-Vincentius Gijzegem, SintBavohumaniora Gent, Sint-Isidorus Sint-Niklaas en Berkenboom.

Onze eerste wedstrijd tegen Gijzegem wonnen we, de eerste set al wat makkelijker dan de tweede. De bronzen medaille lag al in ons bereik! De volgende wedstrijd tegen Sint-Isidorus zou nog moeilijker worden, maar onze leerlingen blaakten van zelfvertrouwen en wonnen de eerste set. De tegenstrevers vochten terug en het werd 1-1. Het werd een zeer stresserende derde set die in ons voordeel eindigde met 19-17.

Onze zes speelsters (Lore Van der Loo, Michelle Van Houtte, Josephine Neuville, Annelynn Masson, Loore Van Opstal en Athena Baert) waren door het dolle heen!

Nu moest er nog ĂŠĂŠn ploeg worden verslagen en de gouden medaille en beker waren van ons! Het beloofde niet gemakkelijk te worden, want we kregen een geduchte tegenstander tegenover ons: Sint-Bavohumaniora Gent. De eerste set werd door laatsgenoemde gewonnen met 24-26. In de tweede set draaiden we de rollen en setstand om: wij wonnen met 26-24. De coach van Sint-Isidorus maakte ons erop attent dat deze wedstrijd door ons moest gewonnen worden, anders was er een ex aequo tussen 3 ploegen. De derde set draaide uit in ons voordeel (15-7)! En zo werd Berkenboom verdiend PROVINCIAAL KAMPIOEN en wordt dit volleybalavontuur nog verdergezet!! De fiere coach mevrouw De Meester

Het is vierkant en wit? Een pingpongblokje!


22 MEDAILLES OP DE ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN Berkenboom zette met een kleine delegatie een superresultaat neer op de SVS-zwemkampioenschappen van Oost-Vlaanderen op 8 januari. Aangezien onze school slechts drie leerlingen had ingeschreven (Yusup Hasviev 2b - Tim Alenus 3c - Katrien Maes 4d) , werd ons meegedeeld dat de beste zwemmers (lees winnaars) niet mochten deelnemen aan de Vlaamse zwemwedstrijd van 4 maart te Brugge. Er moesten immers minimum vier zwemmende leerlingen zijn per school. Aangezien we vorig jaar in Brugge twee medaillewinnaars hadden (Katrien en Tim) en we nu terug hoopten op minstens 1 medaillekandidaat, is er onmiddellijk overgeschakeld op plan B. Dit was: Tim zijn ĂŠĂŠn jaar jongere broer (Bram uit 2b) opbellen die al op de bus zat, richting Beveren. Er werd ons verteld dat Bram niet echt een zwemmer was, met slechts (heel lang geleden) zes maanden zwemclubervaring. Wat bleek ... Bram, onze oh zo noodzakelijke "vierde man voor Berkenboom", behaalde totaal onverwacht GOUD! Broer Tim (3c) heeft zich serieus geweerd tegen jongens uit het vierde jaar, maar moest de medailles dit jaar laten liggen, en eindigde net naast het podium. Toch mag hij ook mee naar de Vlaamse kampioenschappen! Yusup (2b) was geblesseerd maar deed het ook prima. Katrien (4d) behaalde vlotjes haar zoveelste gouden medaille! Al die uren training lonen ....

Mevrouw Verstraeten

Gouden Bram en Katrien


23

Na Washington reden we naar het mooie Shenandoah National Park. We hielden nog eventjes halt in Mannanas waar er hevig gevochten werd tijdens de burgeroorlog. We verplaatsten ons met een huurauto en waren verbaasd dat het verkeer zo stil verliep en dat de mensen er zo gedisciplineerd reden. Er rijden bijna geen dieselwagens, iedereen houdt zich aan de opgelegde snelheid. Overal staan verkeersborden met tekst en soms staat er nog onder: “It’s the law”. Het is er ook enorm proper: bijna nergens zie je zwerfvuil. Alleen spijtig dat herten dikwijls het slachtoffer zijn van het verkeer. Na een bezoek aan “Falling imposante ontworpen

woning door

boven architect

Waters”, een een

waterval,

Frank

Lloyd

Wright, bereikten we Pittsburgh. Daar leidde Stijn ons rond. Er waren ook weer enorme musea en universiteitsgebouwen maar vooral de Cathedral of Learning was bijzonder. Het is een reusachtig gebouw waar studenten kunnen studeren en waar ook lesgegeven wordt of examens afgenomen worden. De benedenverdieping is binnen echt zoals een kathedraal en al de klaslokalen rondom zijn ingericht

volgens

het

land

waarnaar

ze

genoemd zijn. België was er niet bij maar wel veel andere Europese landen, waaronder ook Oostbloklanden. We bezochten de labs waar Stijn werkt en ontmoetten zijn voormalige baas en toevallig ook de decaan van zijn faculteit. Beiden waren heel enthousiast over zijn werk en de eerste verklaarde dat, mede door zijn onderzoek, zeker een aantal kinderen het leven zal kunnen gered worden. Daar waren we best fier op. Tijdens de potluck (iedereen brengt eten mee) maakten we kennis met zijn vrienden. Zij zullen hem erg missen. Hij hen ook. To be continued ... op. 27

Er zitten twee apen in bad. Zegt de ene aap: “oe oe aa aa!!!” Zegt de andere: “Doe er dan wat koud water bij!”


24 Sterreporter M. Van Hoyweghen schotelt in deze nieuwe rubriek een leerkracht een aantal hartverscheurende keuzes voor. De aftrap wordt gegeven door ...

Mevrouw Van Vaerenbergh Max Havelaer of Douwe Egberts koffie? Overduidelijk: Max Havelaer ... omdat ik rechtvaardige handel belangrijk vind en dat is tenminste al een stap in de richting van respect voor het Zuiden. Vijf zonen en een dochter of vijf dochters en een zoon? Ik ben voor doorzichtigheid en directheid in handelen en communiceren. Ik hou helemaal niet van blabla en overdreven gedoe... Geef toe: nét op dit vlak zitten wij als meisjes vaak wat ingewikkeld in elkaar ... toch? Ik kies dus voor vijf zonen en een dochter. (Voor alle duidelijkheid: ik wil mijn enige dochter voor geen geld ter wereld missen! Want niemand voelt beter dan zij wat ik voel of wat ik precies bedoel. Niemand is een betere winkelgenoot dan zij, niemand geeft juistere kritiek op het juiste moment, maar daarvoor is ze nu eenmaal mijn dochter, niet?) Zuid-Amerika of Andorra? Andorra, maar dan wel voor de natuur, de bergen ... en ver weg van alle taxfreegedoe... Zuid-Amerika ken ik (nog) niet, maar als ik ooit de gelegenheid krijg daar eens te geraken, graag!!! Katholiek of christen? Christen! Lijkt me veel authentieker en waarachtiger! Het christendom met zijn universele waarden als naastenliefde en rechtvaardigheid is een heel zinvolle godsdienst! Het katholicisme heeft er doorheen de geschiedenis een zootje van gemaakt: mensen werden a.h.w. „gevangen‟, werden angst aangejaagd ... Dat is niet wat het christendom in wezen bedoelde! Bach of Queen? Eerlijk gezegd: geen van beiden! Maar als ik moet kiezen, dan toch maar Queen. Klassieke muziek maakt me nerveus, ook al beweert de hele wereld het tegendeel! Bril of lenzen? Bril! Het genot van het kiezen alleen al! En bovendien krijg ik al kippenvel als ik nog maar denk aan dat gewriemel in mijn ogen! Alex Agnew of Wim Opbrouck? Wim Opbrouck! Vraag me niet waarom … wellicht niet om zijn knappe verschijning. Het moét zijn droge humor zijn, die me op één of andere manier méér doet dan die van Agnew. Of misschien laat hij wel vaker ook zijn diepere filosofische kant zien? In elk geval: lang zal hij leven In De Gloria! Tijdschrift/krant of boek? Tijdens het schooljaar: krant onmisbaar! Tijdens de vakantie: even geen dagelijkse portie miserie, geef me dan maar een ontspannend boek! Oma of bomma? Zo gauw ze kan praten, hoop ik dat mijn kleindochter “bonneke” zal zeggen. Maar daarvoor zal ze nog wel even moeten oefenen! “Opa” (“popa” in haar brabbeltaaltje) lukt al een beetje! En mocht ze nog een andere naam bedenken … ook goed hoor! Oma, bomma, meme, mitteken, bonneke ... dat we plezier hebben aan elkaar, is enorm veel belangrijker! Directeur of directrice? Gemeen vraagje! Ik hou van „meisjes aan de macht‟, maar dat is blijkbaar niet altijd vanzelfsprekend! En eerlijk gezegd: onze directeurs doen het lang niet slecht! Beide keuzes dan maar? Meneer Van Hoyweghen


25

AANSTORMEND BERKENBOOMTALENT: TONEELVOORSTELLING „NAPOLEJONG‟ De vijfdejaars gingen naar het toneelstuk „Napolejong‟. Voor hen niet zomaar een stuk, aangezien één van de acteurs een jaargenoot is. Vol spanning keken ze naar zijn acteerprestaties en zagen dat het goed was. Dit bewijzen enkele getuigenissen. Ook voor de acteur zelf, Anthony Van Brande, bracht al dat bekende volk in de zaal wat extra stress met zich mee, zoals je kan lezen in onderstaand interview. Dag Anthony, gisteren heb je voor ons je toneel gespeeld. Hoe voelde dat? “Ik vond dat het wel goed ging, maar ik was vooraf een beetje zenuwachtig. Ik vond het toneelstuk goed in elkaar zitten. De zenuwen waren dan ook minder omdat, ik wist dat het in de smaak ging vallen bij het publiek. ” Hoe ga je om met je zenuwen? “Eerst doen we opwarmingsoefeningen waardoor onze stress verdwijnt: roepen, smijten met dingen … Zodra je op het podium staat, dus wanneer je je eerste scène speelt, is de stress compleet verdwenen.” Gelukkig maar. Hoeveel tijd heb je in dit toneelstuk gestoken? “We zijn in september begonnen: elke woensdag repeteerden we drie uur. In de herfstvakantie hebben we er heel de tijd aan gewerkt. Een paar dagen voor de première was het elke dag oefenen. Redelijk druk dus.” Hoe combineerde je dat met je schoolwerk? “Ik heb veel op voorhand gewerkt en de tekst studeren, deed ik tijdens het toneel. Ik ging altijd een beetje vroeger om mijn teksten te kunnen leren. Mijn schoolwerk leed er niet zoveel onder. Ik kon de teksten gemakkelijk onthouden.” Een echte acteur dus. Ga je hierna nog in andere toneelstukken spelen? “Ja, ik blijf verder doen met het vrije atelier. Dat is tot de leeftijd van 18, dus heb ik nog tijd, hé. Ik hoop dat er nog leuke stukken komen, waarin ik me volledig kan laten gaan.” Dat is waar. Heb je nog in andere stukken meegespeeld? “Ja, Karel de Vijfde, ook van de Vrije Ateliers. Dan ben ik een tijdje gestopt omdat ik het niet kon combineren met mijn andere hobby, basketbal.“ En wil je dit later als beroep doen of houd je er na je 18 jaar mee op? “Ik zou dit graag verderzetten na mijn 18de. Er mijn beroep van maken, is mijn droom, maar dat is moeilijk realiseerbaar. Het milieu is nogal moeilijk om in door te breken. Na mijn zesde middelbaar zou ik graag naar het Herman Teirlinck Instituut gaan, maar om er binnen te geraken, moet ik audities doen en die zijn zeer zwaar.” We wensen je nog alle succes met je toneelcarrière en we geloven in je! Anke Calcoen en Cécile Van Der Steen (5b)


26

Napolejong is een toneelstuk dat gaat over een zestienjarige jongen die er – tegen de wil van zijn moeder – achter komt dat hij de zoon van Napoleon is. Het toneelstuk is goed uitgevoerd door de acteurs die zich heel knap in hun rol inleven. Ze verwerken een stukje van zichzelf in het personage dat ze vertolken. Het is een toneelstuk voor jong en oud. Heel grappig en leuk gebracht. Stefanie Van Schoor 5b1.

Napolejong gaat over de zoon van Napoleon, Frans. Dit is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Frans mag niet weten dat zijn vader Napoleon is en het hele Reichstadtse hof probeert dit te verzwijgen voor hem. Terwijl de bediendes het hem wel duidelijk willen maken. De jonge acteurs hebben het goed gedaan, ook al was het een moeilijk verhaal. Het werd duidelijk gebracht, zodat het voor alle leeftijden begrijpbaar is. Er zit veel leuke muziek in die steevast bij de gevoelens van de acteurs past. Er zat één live gezongen liedje bij met een soulachtig karakter en een meeslepend ritme. Onze Anthony had verschillende karakters, van keukenhulp tot travestiet, die hij allemaal met een zekere klasse en veel enthousiasme bracht. Dit is een aanrader voor jong en oud, ondanks het feit dat het nog maar jonge spelers zijn. Anoniem

De toneelvoorstelling Napolejong was een schot in de roos. De voorstelling werd gespeeld door kinderen tussen 12 en 16 jaar van wie er enkele zeer goed waren. De voorstelling bracht een mooie mix van geschiedenis, spanning en humor. Kortom een knap staaltje toneel ! Frederik 5b2.

Dat er Berkenbomers in meespelen, is zeker niet de enige reden om naar het toneelstuk te gaan kijken. De inhoud werd met veel fantasie en originaliteit gebracht. Hoewel het niet evident is om de geschiedenis van Napoleon op toneel te brengen, zijn ze er toch in geslaagd om het tot een goed eind te brengen. De acteurs waren zeer overtuigend, het talent droop eraf bij de meeste. Een plezier om naar te kijken! Sophie Heyninck 5b2


27

Van Pittsburgh ging het naar de Niagara-watervallen: "Horseshoe falls". Canadese watervallen zijn echt wel de mooiste. Daarna bracht de rit bracht ons verder naar Lancaster waar we een ritje maakten in zo'n

typisch

rijtuigje

van

de

Amish.

Een

Amerikaanse koetsier (wegens zondag en de Amish mogen dan niet werken) vertelde over hun levenswijze. Vandaar

naar

chocoladestadje

Gettysburg Hershey.

Er

is

via

het

een

soort

pretpark met museum en in wagentjes kan je er

het

productieproces

volgen

van

de

chocolade. Leuk! In het bijhorend winkeltje konden we allerlei soorten chocolade kopen maar

die

kan

aan

onze

eigen

Belgische

producten zeker niet tippen. In Gettysburg, alweer gekend omwille van de burgeroorlog, was het museum pas heropend in september. Dit museum is bijzonder goed gedocumenteerd. Het beschikt o.a. over een cyclorama van een veldslag zodat je het gevoel hebt dat je er zelf bij staat. Wat ons onderweg vooral opviel, waren de vele houten huizen, verspreid in het landschap en niet omheind, zodat je niet kon uitmaken tot waar de tuin van iemand ging. De Amerikaanse vlag was overal prominent aanwezig maar wellicht zat Veterans’ Day er voor iets tussen.

Het hangt aan de deur en ’t schiet? Klink Eastwood!


28

PZW Desserten

Berkenboom liet zich van z‟n beste kant zien. Onder impuls van M. Seps (leerkracht TBI) werd een sponsorloop gehouden op de Kerstloop in Stekene, ten voordele van de afgebrande lagere school Mozaïek. Meer dan 80 joggers, onder wie een heleboel leerkrachten, ouders en sympathisanten, renden de ziel uit hun lijf over 3, 6 of 12 km. Het resultaat echter mocht gezien worden: Berkenboom maakte een cheque over ter waarde van meer dan 4400 euro!

Berkenboom loopt voor Mozaïek


29 Berkengeruis is het werk van vele handen. Zonder deze handen zou ons schoolblad nooit tijdig in uw mailbox terecht komen. Berkengeruis is niet alleen voor, maar ook van de leerkrachten en de leerlingen. Het is dan ook gepast om al deze handen te bedanken. Dus bij deze: Dank je, iedereen en in het bijzonder zij die hebben meegewerkt aan deze editie van Berkengeruis. U was en bent nog steeds een fantastisch team. Voelt u zich ook geroepen om af en toe een stukje te schrijven voor Berkengeruis? Aarzel dan niet en kruip in je pen. Digitale schrijfsels zijn nog steeds welkom op berkengeruis@yahoo.com Foto‟s graag naar berkenfoto@gmail.com

ENKEL DODE VISSEN STROMEN STEEDS MET DE STROOM MEE

Nieuwe start MOS op school! Dat de natuur langzaam maar zeker kapot gaat, daar moeten we niet meer mee afkomen. Maar waarom zouden we zoveel water, papier, elektriciteit, plastic en zilverpapier verbruiken als het ook anders kan?

Van het soort “ik-kijk-en-geef-commentaar” mensen zijn er al genoeg, dat weten we allemaal. Daarom is het hoogtijd dat we met enkele actievelingen de daad bij het woord voegen en in plaats van te praten,

DOEN!!

Neem het initiatief samen met ons! In plaats van een hele hoop regeltjes en verboden, kunnen we het misschien ook anders aanpakken? Misschien heb jij een origineel idee hoe we papierverbruik kunnen verminderen? Elektriciteitsverbruik kunnen terugschroeven? Waterverbruik laten minderen? Plastic en zilverpapier onpopulair te maken? Of andere leuke initiatieven om het voor onze aardbol aangenamer te maken? Laten we snel eens gezellig samenkomen om deze serieuze materie tot iets leuks om te toveren en meteen iets doen voor ons milieu. Wij staan alvast te popelen om alles net iets groener te maken. Verplicht ben je nooit, gewaardeerd word je altijd! Wij hopen met een enthousiaste bende enkele leuke initiatieven uit de grond te stampen... Wij gaan er in elk geval voor! Jullie ook? Tot vrijdag! Meneer Foubert en Mevrouw Coddens


30

GEBOORTEN Joline

1ste kindje van Kristof en Erika (BoIn ‟97) Vereecke – Van Stappen. Geboren op 10 juli 2008.

Ima

1ste kindje van David en Karolien (BoIn ‟95) Goossens – De Vos. Kleindochter van Sonja De Vuyst (oud-leerkracht). Geboren op 28 november 2008.

Gilles

1ste kindje van David en Tatiana De Jaegher – Van Riet. Kleinzoon van Rudy Van Riet (klusjesman van de Berkenboomscholen). Geboren op 9 december 2008.

Robbe

2de kindje van Filip en Mieke (leerkracht) Seghers – Heyrman. Geboren op 11 december 2008.

OVERLIJDENS De heer Johan Verdurmen, grootvader van Kjell Verdurmen (3b Ec5). Overleden te St. Jansteen (Nederland) op 1 november 2008. De heer Dolf Geerts, grootoom van Tiana Van Quaethem (4a Ec4). Overleden te Sint-Niklaas op 6 november 2008. Mevrouw Ange Van Mechelen, grootmoeder van Febe Kevers (5d5 WeWi8). Overleden te Sint-Truiden op 8 november 2008. De heer Frans De Wilde, grootvader van Patricia Pyl (leerkracht). Overleden te Sint-Gillis-Waas op 15 november 2008. De heer Emiel Verstraeten, vader van Ann (leerkracht) en Els (leerkracht) Verstraeten, schoonvader van Kristel Ketels (Wet A ‟80), grootvader van Mieke de Vos (EcWi ‟01), Kristof van Gansen (4 Wet ‟04), Sofie van Gansen (4 Ec5 ‟07), Bert Verstraeten (4 Wet ‟05), Hans Verstraeten (5 EcMT ‟07) en Joke Verstraeten (4 Wet). Overleden te Sint-Niklaas op 15 november 2008. De heer Omer Vanderheyden, grootvader van Dominique (2 Mod ‟06) en Frédéric (1d Mod) Vanderheyden. Overleden te Sint-Niklaas op 29 november 2008. De heer Achilles De Mulder, grootvader van Lore Janssens (4d Lat). Overleden te Sint-Niklaas op 11 december 2008. De heer Rafäel Mertens, vader van Jens Mertens (4b1 Ec5). Overleden te Puurs op 6 januari 2009.


Na het succes van de voorbije twee edities willen we als oudercomité en directie onze leerlingen en personeel ook dit jaar verder steunen in de uitbouw en de opfrissing van de verschillende klas- en vaklokalen. De opbrengst van de brunch zal daarom ook nu de leerlingen en leerkrachten ten goede komen. Daarnaast willen we een deel van de opbrengst schenken aan Mozaïek, de Berkenboomschool voor bijzonder onderwijs die enkele maanden geleden getroffen werd door een zware brand.

Brunch@Berkenboom Beste ouders, leerlingen, oud-leerlingen en vrienden van Berkenboom Humaniora Wij hebben het genoegen u van harte uit te nodigen op onze derde editie van B@B, onze Brunch@Berkenboom, die plaatsvindt op zondag

15 februari 2009 in het M-blok.

Nieuw is dat we dit jaar met twee shiften werken. De eerste shift start om 09.00 uur, de tweede shift om 11.00 uur. Tijdens de brunch zullen onze leerlingen van de verschillende leerlingenraden voor de nodige animatie zorgen. Noteer dus alvast ‘B@B’ op zondag 15 februari a.s. in uw agenda. Spreek af met familie en vrienden en maak er samen met ons een gezellig moment van! Wij kijken er naar uit u te mogen ontmoeten! Oudercomité en directie Berkenboom Humaniora

Inschrijvingskaart B@B De heer / mevrouw / familie ________________________________________________ komt op zondag 15 februari 2009 naar B@B met: __________ volwassenen (tegen 11 euro)......................................................... = ____________ euro __________ jongeren (leeftijd eerste graad) (tegen 7 euro)......................... = ____________ euro __________ kinderen (basisschool-leeftijd) (tegen 5 euro)........................... = ____________ euro Totaal............................................................................................................................. = ____________ euro 0 Eerst shift: 09.00 – 11.00 uur 0 Tweede shift: 11.00 – 13.00 uur Naam leerling ………………………………………………………………..

Klas ………………………..

Gelieve deze inschrijvingskaart ten laatste op vrijdag 6 februari 2009 terug te bezorgen op het leerlingensecretariaat, ongeacht de wijze van betaling. U kunt ook online reserveren via greet.vanhavermaet@berkenboomhum.be. Wij betalen: ❏ contant bij afgifte van deze inschrijvingskaart ❏ via overschrijving op rekening 413-9101931-90 van het oudercomité Berkenboom Humaniora, met vermelding van de naam van de leerling en de klas, zoals op deze strook. Graag het juiste bedrag overschrijven voor 6 februari 2009. Nogmaals hartelijk dank en tot dan!


31

Berkengeruis 2009  

Berkengeruis, tijdschrift van Berkenboom Humaniora

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you