Page 1

შემეცნებით-ლიტერატურული კონკურსი

ტესტი I_ მაქს. ქულა 30

ფრანსუაზ საგანი გიყვართ ბრამსი? სალამი, სევდავ! ტესტი (10 ქ.)

1. ნაწარმოების დასაწყისში მთავარი გმირი თხუთმეტი წლის წინანდელ ამბებს იხსენებს. ვინ იყო მასთან ერთად აფრიან ნავზე, შვებულების დროს? ("გიყვართ ბრამსი?") ა) როჟე; ბ) სიმონი; გ) მარკი; დ) სირილი. 2. რა მიზნით მიიწვია ქალბატონმა ვან დენ ბეშმა პოლი? ("გიყვართ ბრამსი?") ა) ტანსაცმელის ასარჩევად; ბ) ბინის მოსაწყობად; გ) სავახშმოდ; დ) სიმონის გასაცნობად. 3. განმარტეთ "ბრამსი": ("გიყვართ ბრამსი?") ა) არის ცეკვის სახელწოდება; ბ) მწერლის სახელია; გ) კომპოზიტორის სახელია; დ) კინოფილმის სახელწოდებაა. 4. ვისი სიტყვებია: "სიყვარული ორი ეპიდერმისის კონტაქტია და მეტი არაფერი"? ("გიყვართ ბრამსი?") ა) სიმონის დედის; ბ) მდივანი ალისას; გ) პოლის; დ) სიმონის ყოფილი შეყვარებულის.


შემეცნებით-ლიტერატურული კონკურსი

5. ვან დენ ბეშებთან სტუმრობისას, როჟემ თავის შეკავება ძლივს მოახერხა, რომ სიმონს არ წასჩხუბებოდა. რით გაიმართლა მან თავი, როდესაც, გაცეცხლებულმა, სიმონს მკლავში სტაცა ხელი? ("გიყვართ ბრამსი?") ა) თქვა, თითქოს სიმონს მკლავი დასვრილი ჰქონდა; ბ) წაბარბაცებას დააბრალა; გ) სიმონს სიგარა სთხოვა; დ) თქვა, თითქოს სიმონი სხვაში შეეშალა. 6. რამდენი წლის იყო რაიმონდი? ("სალამი, სევდავ!") ა) 25; ბ) 30; გ) 40; დ) 45. 7. ანას წინააღმდეგ დასახმარებლად, ვის მიმართა სესილმა? ("სალამი, სევდავ!") ა) რაიმონდს; ბ) ელზას; გ) სირილს; დ) სირილის დედას. 8. ანას შემოსარიგებლად, პირველად რის გაკეთება გადაწყვიტეს სესილმა და რაიმონდმა? ("სალამი, სევდავ!") ა) წერილის მიწერა; ბ) ყვავილების გაგზავნა; გ) მოულოდნელი საჩუქრის გაკეთება; დ) პარიზში მასთან ჩასვლა. 9. რა ხელობას მისდევდა ანა ლარსენი? ("სალამი, სევდავ!") ა) ადვოკატის თანაშემწე იყო; ბ) დიზაინერი იყო; გ) მდივანი იყო; დ) სამკერვალო საქმიანობას. 10. რა სთხოვა სირილმა სესილს, დიდი ხნის უნახავობის შემდეგ? ("სალამი, სევდავ!") ა) მეგობრობა; ბ) ცოლად გაყოლა; გ) გაპარვა; დ) სექსუალური კავშირი.


შემეცნებით-ლიტერატურული კონკურსი

კითხვები (10 ქ.)

11. "... დღეს დილით რომ გამოვიღვიძე, სირცხვილით დავიწვი. ბოდიშის მოსახდელად შემოგიარეთ." ვინ მიმართავს პოლს ამ სიტყვებით? ("გიყვართ ბრამსი?") ___ სიმონი _________________________________________________________________________ 12. რამდენი წლისაა პოლი? ("გიყვართ ბრამსი?") ___ 39 ______________________________________________________________________________ 13. რა ჰქვია ვექილის კანტორაში მომუშავე მდივანს? ("გიყვართ ბრამსი?") ___ ალისა _________________________________________________________________________ 14. ვისი ფიქრი გადმოსცა ავტორმა წინადადებით: "თურმე სიყვარულიც კი შეიძლება სულელურად"? ("გიყვართ ბრამსი?") ___ როჟესი ________________________________________________________________________ 15. რა ჰქვია ქალბატონ ვან დენ ბეშს? ("გიყვართ ბრამსი?") ___ ტერეზა ________________________________________________________________________ 16. რა მიზეზით აუკრძალა ანამ სესილს სირილთან პაემნები? ("სალამი, სევდავ!") ___ “ეს კავშირი კლინიკაში ვიზიტით დასრულდებაო” _________________________________ 17. რა აღნიშნა რაიმონდმა, როდესაც ფოსტასთან ანას გადააწყდა? ("სალამი, სევდავ!") ___ ნაღმი: რაიმონდი ფოსტასთან ანას არ შეხვედრია _______________________________ 18. რამდენი წლის იყო სესილი? ("სალამი, სევდავ!") ___ 17 ______________________________________________________________________________ 19. რაზე თქვა ანამ სიტყვები: "ეს სულ სხვა რამაა, თითქოს ვიღაც გაკლია"? ("სალამი, სევდავ!") ___ სიყვარულზე ___________________________________________________________________ 20. რით დაემუქრა სესილი მამამისს, თუკი ანას ვერ შეეგუებოდა? ("სალამი, სევდავ!") ___ გათხოვებით ___________________________________________________________________


შემეცნებით-ლიტერატურული კონკურსი

კროსვორდი (10 ქ.)

1

2

3 4

ე 5

6

ბ 7

8

უ ფ ლ ე

9 10

ა ბ

1. ნაწარმოების მთავარი გმირის სახელი ("სალამი, სევდავ!"); 2. ქალაქი, რომელშიც გაჰყვა სიმონი ვექილს, ნაწარმოებიდან "გიყვართ ბრამსი?"; 3. სახელი ვექილისა, რომლის კანტორაშიც მუშაობდა სიმონი ("გიყვართ ბრამსი?"); 4. რა ერქვა ქალბატონი ვან დენ ბეშის მეუღლეს (სიმონ ვან დენ ბეშის მამას)? ("გიყვართ ბრამსი?"); 5. რა სიტყვები წამოსცდა რაიმონდს, როდესაც ელზა და სირილი ბუჩქებში დაინახა? ("სალამი, სევდავ!"); 6. ტყე, სადაც პოლი და სიმონი გაემგზავრნენ ("გიყვართ ბრამსი?"); 7. რა არის ანა ლარსენის ხასიათის მთავარი თვისება? ("სალამი, სევდავ!"); 8. მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი, რომელიც ცდილობს, "მაღალ საზოგადოებას მიჰბაძოს", აღმნიშვნელი ტერმინი ("სალამი სევდავ!"); 9. ის, რისი დაკარგვისაც სესილს ეშინოდა, ანას ხელში. ("სალამი, სევდავ!"); 10. ფაკულტეტი, რომელზეც სირილი სწავლობდა ("სალამი, სევდავ!")

I ტური - ფრანსუაზ საგანი  

ტესტები, ღია კითხვები, კროსვორდი

Advertisement