Page 1

შემეცნებით-ლიტერატურული კონკურსი

ტესტი V _ მაქს. ქულა 30

ონორე დე ბალზაკი შაგრენის ტყავი ტესტი (10 ქ.)

1. რა ჰქვია ნაწარმოების მთავარ გმირს? ა) რაფაელ დე ვოტრინი; ბ) რაფაელ დე ვალენსი; გ) რაფაელ დე ვალენტინი; დ) რაფაელ დე ვილაეტი. 2. რა მასალის იყო შაგრენის ტყავი? ა) ადამიანის ტყავის; ბ) კანჯარის; გ) ძაღლის; დ) დრაკონის. 3. რა იყო რაფაელის პირველი სურვილი, თილისმის მიღების შემდეგ, რომლითაც მან ტყავის მოქმედების პრინციპი შეიტყო? ა) ფულის შოვნა; ბ) თეოდორასთვის თავის შეყვარება; გ) საუკუნო სიცოცხლე; დ) სასახლე პარიზში. 4. რა ერქვა რაფაელის ნაწარმოებს? ა) "თავისუფლების ძიებაში"; ბ) "მარადისობის კანონი"; გ) "ნებისყოფის თეორია"; დ) "სიცოცხლის თეორია".

1


onore de balzaki _ `Sagrenis tyavi~

5. მამის უჩუმრად, რა მოიმოქმედა რაფაელმა, მამისსავე ნაჩუქარი ქისით? ა) კაზინოში შევიდა; ბ) პაემანზე წავიდა; გ) ბინა იქირავა; დ) სამოსი შეიძინა. 6. რაფაელის თქმით, როდის დაიწყო მის ცხოვრებაში ყველაზე რთული პერიოდი? ა) სასწავლებლიდან გარიცხვის შემდეგ; ბ) ნაწარმოების დასრულების შემდეგ; გ) მამის გარდაცვალების შემდეგ; დ) მეგობართან ჩხუბის შემდეგ. 7. ნოქრისგან წამოსვლის შემდეგ, ბერიკაცის რომელი წინასწარმეტყველება აუხდა რაფაელს? ა) ფული იპოვა; ბ) თეოდორა შეხვდა; გ) დანატოვარი მიიღო; დ) სიკვდილი გადაიდო. 8. ვინ იყო, პროფესიით, ტაიფერი? ა) ნოტარიუსი; ბ) ბანკირი; გ) ქიმიკოსი; დ) ისტორიკოსი. 9. ვინ დაუტოვა ქონება რაფაელს? ა) ბიძამ; ბ) მამამ; გ) დედამ; დ) მეფემ. 10. მასწავლებლის სტუმრობისას, რამ განარისხა რაფაელი? ა) სტუმარი დაუკითხავად შევიდა მის ოთახში; ბ) დაავადება შეჰყარა; გ) სურვილი წამოაცდინა; დ) ფული მოჰპარა.

2


onore de balzaki _ `Sagrenis tyavi~

ღია კითხვები (10 ქ.)

11. რა გადაწყვიტა რაფაელმა, რათა თეოდორას "სხეულიც ისე კარგად შეესწავლა, როგორც მისი სული"? ___ მის საძინებელში შეპარვა ____________________________________________________ 12. რის გამო გაყიდა რაფაელმა მდ. ლუარაზე მდებარე კუნძული, რომელზეც დედამისი იყო დაკრძალული? ___ ვალების გადასახდელად ____________________________________________________ 13. ვის გადაეყარა რაფაელი იტალიურ ოპერაში, წარმოდგენაზე შესვლამდე? ___ ანტიკვარით მოვაჭრეს _______________________________________________________ 14. რატომ მოკლა რაფაელის მამამ ცოლი? ___ ნაღმი: რაფაელის მამას ცოლი არ მოუკლავს _________________________________ 15. ვის ეკუთვნის სიტყვები: "საბედნიეროდ, ოცი წელია, რაც საფრანგეთში დედოფალი აღარ გვყავს, თორემ დედოფალი შემიყვარდებოდა!"? ___ რაფაელს _____________________________________________________________________ 16. რა ერქვა გოდენის შვილს, რომელთანაც რაფაელი ცხოვრობდა? ___ პოლინა ______________________________________________________________________ 17. ვინ იყო ემილი რაფაელისთვის? ___ მეგობარი ____________________________________________________________________ 18. ვისი სიტყვებია: "უკეთილშობილესი სიკვდილი... თავშეუკავებლობით გამოწვეული სიკვდილია"? ___ რასტინიაკის _________________________________________________________________ 19. აკვილინას თქმით, სად დაკარგა მან საყვარელი? ___ გილიოტინაზე/ეშაფოტზე _____________________________________________________ 20. რა დაავადებამ იმსხვერპლა რაფაელი? ___ ჭლექი/ფილტვების ანთება ___________________________________________________

3


onore de balzaki _ `Sagrenis tyavi~

კროსვორდი (10 ქ.)

მ ა

22

21

კ ა

ლ ი

23

კ ა

24

ი ა

25

ტ ა

ლ ხ

26

27

28

29

21. ნოტარიუსის გვარი. 22. პოლიტიკა, რომლის თანახმად, მიზნის მისაღწევად ყოველი საშუალება გამართლებულია. 23. ნახევრად ადამიანი, ნახევრად _ მხეცი (შექსპირის პიესის "ქარიშხალი" პერსონაჟი). 24. აღმოსავლური მოკლე მახვილი, მოხრილი და ორლესული. 25. ლიდიის მეფე, რომელსაც, ბერძნული მითის მიხედვით, ზევსმა ასეთი სასჯელი განუჩინა: მშიერ მწყურვალს წინ უდგას სასმელ-საჭმელი, მაგრამ ვერა და ვერ მისწვდენია. 26. მექსიკის მდინარე, რომლის ხეობაში საფრანგეთის მთავრობა სამეფო ხელისუფლების აღდგენის შემდეგ ასახლებდა დამნაშავეებს. 27. ის, რაც, მამის სურვილით, უნდა ესწავლა რაფაელს. 28. ენა, რომელზეც შესრულებილიყო წარწერა შაგრენის ტყავზე. 29. რაფაელის მსახურის სახელი.

30. დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, წიგნში განვითარებული მოვლენების შესაბამისად (მიუწერეთ რიგითი ნომერი): ა) სტუმრობა ბანკირთან

__IV__

ბ) სტუმრობა თეოდორასთან

__II__

გ) ტყავის შეძენა

__III__

დ) მამის გარდაცვალება

__I__

4

V ტური - ონორე დე ბალზაკი  

ტესტი, ღია კითხვები, კროსვორდი

V ტური - ონორე დე ბალზაკი  

ტესტი, ღია კითხვები, კროსვორდი

Advertisement