Page 1

Kεφαλαιο Kε

Kεφαλαιο

12

Πολιτική - Οικονομία

 Casus belli

Μια διαφορετική ματιά…

Σάββατο 10 Ιουλίου 2010

 Αποκάλυψη

Πώς οργανώθηκε το «με «ΠΑΡΤΙ» ∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΑΖΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΕΣ. ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ-«ΦΑΝΤΑΣΜΑ» ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΛ

Ξ

αφνικά τις τελευταίες ηµέρες τα ρεπορτάζ αγοράς των δελτίων ειδήσεων απέκτησαν ποικιλία. Εκτός από τα παραδοσιακά βίντεο µε την αισχροκέρδεια που µοιάζει να είναι εθνικό µας σπορ, οι οθόνες µας γέµισαν µε κοινωνικά ευαίσθητες επιχειρήσεις που αποφάσισαν να µειώσουν τις τιµές τους για να εναρµονιστούν µε τις απαιτήσεις της εποχής που επιβάλλονται από την οικονοµική κρίση. Στα κανάλια το θέµα παρουσιάζεται σαν να πρόκειται για µια εξαιρετικά ευγενική χειρονοµία, στο άκουσµα της οποίας ουδείς µπορεί να µείνει ασυγκίνητος. Πέρα όµως από την εξελληνισµένη αισθητική του «infotainment», που διέπει τα περισσότερα βίντεο που βαφτίζονται «ρεπορτάζ», προκύπτουν πιο σοβαρά ερωτήµατα που σχετίζονται µε τους τρόπους λειτουργίας της αγοράς στη χώρα µας, τα κίνητρα των επαγγελµατιών και φυσικά την εφαρµογή των κανόνων που διέπουν τις συναλλαγές. Πρώτα απ’ όλα, η µείωση των τιµών λόγω κρίσης παρουσιάζεται σαν ένα κοσµοϊστορικό γεγονός, η σηµασία του οποίου απέχει ελάχιστα από τη ∆ιάσκεψη της Γιάλτας ή την Πτώση του Τείχους. Αυτό που Στην πραγµατικότητα διαφημίζουν όµως, αυτό που διαφηοι εταιρείες δεν µίζεται από τις εταιρείείναι τίποτα ες και διατυµπανίζεται από τα κανάλια δεν είπερισσότερο ναι τίποτα περισσότερο από το από το βασικότερο και βασικότερο διασηµότερο νόµο της νόμο της αγοράς: Η τιµή προσαραγοράς: Η τιμή µόζεται βάση της προκαι ζήτησης για προσαρμόζεται σφοράς το συγκεκριµένο αγαθό βάση της ή υπηρεσία. Με άλλα προσφοράς λόγια, αφού οι πωλήσεις πέφτουν, οι επιχεικαι ζήτησης ρήσεις αναγκάζονται να µειώσουν τις τιµές, µήπως και κάνουν τα προϊόντα τους δελεαστικότερα για µεγαλύτερη µερίδα καταναλωτών. ∆εν το κάνουν πρωτίστως για να βοηθήσουν την κοινωνία, αλλά για να περιφρουρήσουν –όσο µπορούν– τα µεγέθη τους. Αναπάντητο ωστόσο παραµένει ένα διαφορετικό ερώτηµα: Αν οι επιχειρήσεις έχουν εν µέσω κρίσης τη δυνατότητα να µειώνουν τόσο δραστικά τις τιµές τους, πόσο ήταν το περιθώριο κέρδους τους κατά τα προηγούµενα χρόνια; Κανείς δεν είναι διατεθειµένος φυσικά να πιστέψει ότι µια επιχείρηση πουλά κάτω του κόστους της για να βοηθήσει στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Προφανώς, ακόµη και µε τις µειωµένες τιµές, ένα µικρό κέρδος βγαίνει. Ειδάλλως δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον για τους επιχειρηµατίες. Αυτό λοιπόν που εµφανίζεται ως κοινωνικά υπεύθυνη στάση µπορεί και να είναι η απόδειξη ότι όλα τα προηγούµενα χρόνια οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις έβγαζαν υπερκέρδη, τροφοδοτώντας µε καύσιµο την ατµοµηχανή του πληθωρισµού που, σύµφωνα µε όσα λένε οι πιστωτές µας, αποτελεί και ένα βασικό συστατικό της έλλειψης ανταγωνιστικότητας…

4.

Ξέφρενη σπατάλη Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ΑΜΕΛ: Το 2002 προβλεπόταν η ύπαρξη 44 ειδικοτήτων µε βασικό µεικτό µηνιαίο µισθό που ξεκινούσε από 660 ευρώ για τον κλητήρα, διαµορφωνόταν στα 940 ευρώ για τον υπεύθυνο σταθµού και δεν ξεπερνούσε τα 1.467 ευρώ για τους υπεύθυνους µισθοδοσίας. Λίγα χρόνια αργότερα, οι προβλεπόµενες ειδικότητες πολλαπλασιάστηκαν τεχνηέντως σε… 190, ενώ οι µηνιαίες αµοιβές αυξήθηκαν αισθητά. Οι χαµηλότερες αφορούσαν αυτές τις... εκπαιδευόµενης νοσηλεύτριας η οποία ξεκινούσε στην Αττικό Μετρό µε βασικές µεικτές µηνι-

Μόνο τα μηνιαία επιδόματα των προϊστάμενων ξεπερνούσαν τα 1.300 ευρώ, βάσει του business plan της εταιρείας

αίες απολαβές 911 ευρώ. Αναµφισβήτητα ο πολυµερισµός των θέσεων εργασίας δεν εξυπηρετούσε παρά τους τότε «παροικούντες την Ιερουσαλήµ», οι οποίοι κατά το δοκούν µπορούσαν να διορίζουν τους ηµέτερους στον οργανισµό. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, είχαν δηµιουργηθεί 28

κωδικοί θέσεων επιβλεπόντων, 26 κωδικοί θέσεων προϊσταµένων και 29 θέσεων υπευθύνων. Για τις τρεις παραπάνω ειδικότητες η κατώτερη αµοιβή που προβλέπεται, βάσει του σχετικού εγγράφου που βρίσκεται στη διάθεση του «Κ», είναι 1.612 ευρώ, περίπου 2.200-2.600

Μόνο µέσω γνωριµιών οι προσλήψεις

Σ

ύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο της ΑΜΕΛ, η πρόσληψη του προσωπικού εξαιρείται ρητά από το ν. 3429 / 2005, αρ. 1 για τις δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και ανώνυµες εταιρείες. Έτσι οι εργαζόµενοι δεν προσλαµβάνονται µέσω ΑΣΕΠ, αλλά… «από το παράθυρο», πρακτική που αποτελεί µονόδροµο για την καθεστηκυία τάξη των συνδικαλιστών του οργανισµού. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Capital.gr, ο πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων της ΑΜΕΛ Αντώνης Σταµατόπουλος αποκάλυπτε µε αφοπλιστι-

κή ειλικρίνεια ότι οι προσλήψεις στο Μετρό πραγµατοποιούνταν ανέκαθεν µέσω γνωριµιών. «Στον οργανισµό οι προσλήψεις δεν γίνονται µέσω ΑΣΕΠ. Οι διευθυντές της εταιρείας κάνουν γνωστό πόσους καινούργιους εργαζόµενους έχουν ανάγκη και οι ενδιαφερόµενοι το µαθαίνουν από γνωστούς που ενδεχοµένως έχουν στην εταιρεία. Για παράδειγµα, άλλος γνωρίζει το διευθυντή, άλλος έχει γνωστό το συνάδελφο... Έτσι γίνονται οι προσλήψεις στο Μετρό, το οποίο άλλωστε είναι ιδιωτική εταιρεία», σηµείωνε ο κ. Σταµατόπουλος.

1. ∆ύο µήνες µετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, το ∆.Σ. της ΑΜΕΛ αποφασίζει να οριστικοποιήσει τις συµβάσεις 22 εργαζοµένων. 2. Η επιστολή-απάντηση του Εµµ. ∆ρακάκη. 3. Η πρώτη σελίδα του 6σέλιδου µισθολογίου της ΑΜΕΛ, µε έναρξη ισχύος 01/09/2008 και υπογραφή 06/03/2009. 4. Τα «ρετιρέ» της ΑΜΕΛ«λεπτοµέρεια»: Οι µισθοί που προβλέπει το business plan για το 2005 είναι πολύ υψηλότεροι αυτών που ορίζει το εξασέλιδο µισθολόγιο!

της «τελικής έκθεσης ΙΙ» του αντίστοιχου επιχειρησιακού σχεδίου οι γενικοί διευθυντές έχουν αυξηθεί σε δύο ανά έτος για την περίοδο 20042011. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το µέσο µηνιαίο σύνολο επιδοµάτων για το 2005 2005, το οποίο σύµφωνα µε το σχετικό business plan έχει ως εξής: > Οι προϊστάµενοι Α’, Β’ και Γ’ λαµβάνουν έκαστος ανά µήνα επιδόµατα που κυµαίνονται από 1.000 έως 1.324 ευρώ και τα οποία οδηγούν σε µηνιαίες αποδοχές έως και 3.860 ευρώ. > Ο µέσος µηνιαίος µισθός για τους πωλητές εισιτηρίων προ πενταετίας ανερχόταν µετά τα επιδόµατα και τις υπερωρίες στα 1.200 ευρώ.

Όλοι στο κόλπο

3.

2.

1008 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α

44

1.

ευρώ και 1.212-1.860 ευρώ, αντιστοίχως. Τις πλέον σκανδαλώδεις θέσεις µε θολό, αλληλεπικαλυπτόµενο ή περιορισµένο αντικείµενο απασχόλησης κατέχουν: > Η «ειδική συνεργάτις» µε µισθό 2.076,05 ευρώ > Ο «εκπαιδευτής» µε απολαβές 1.419 ευρώ > Ο «ελεγκτής πληροφοριών» µε αποδοχές 1.480 ευρώ > Ο «επιβλέπων γραφείου πρωτοκόλλου» µε µισθό 1.612 ευρώ > Ο «επιβλέπων ∆ηµοσίων Σχέσεων και Τύπου, ο «υπεύθυνος Τύπου», «ο προϊστάµενος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Τύπου» και ο επιβλέπων δραστηριοτήτων Τύπου» µε αποδοχές 1.612, 1.340, 2.412 και 1.612 ευρώ αντιστοίχως > Ο «υπεύθυνος διεθνών σχέσεων» µε µισθό 1.516 ευρώ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ 190 ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΛΕΨΟΥΝ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ.

ιαστάσεις θρίλερ προσλαµβάνει το µεγάλο φαγοπότι που λάµβανε χώρα τα τελευταία χρόνια στην ΑΜΕΛ, την εταιρεία λειτουργίας του Μετρό, στην οποία, όπως αποκάλυψε ο γενικός επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής, πριν από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου γίνονταν αθρόες προσλήψεις «από το παράθυρο». Σύµφωνα µε έγγραφα«φωτιά» που αποκαλύπτει σήµερα το «Κ», ένα βαθύ κράτος, που παραµένει µέχρι και σήµερα ενεργό, είχε στήσει στους κόλπους της εποπτευόµενης από το υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων εταιρείας έναν πρωτόγνωρο µηχανισµό κατασπατάλησης δηµόσιου χρήµατος.

Σχολιάστε το Στείλτε το σε φίλο Αρχειοθετήστε το Εκτυπώστε το

γάλο φαγοπότι» στο Μετρό

ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ∆ΕΛΕΒΕΓΚΟ dimitris.delevegos@capital.grr

AΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΖΑΧΑΡΟ zacharos@kefalaio.gr

13

Πολιτική - Οικονομία

Σάββατο 10 Ιουλίου 2010

> Ο «υπεύθυνος ενηµέρωσης προστίµων» µε µισθό 1.318 ευρώ > Ο «υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης χρηστών» µε απολαβές 1.612 ευρώ. Το business plan του... Προκρούστη Την ίδια στιγµή, ερωτήµατα προκαλούν οι ανισότητες µεταξύ των δύο 10ετών στρατηγικών και πενταετών επιχειρησιακών σχεδίων της ΑΜΕΛ. Συγκεκριµένα, στη σελίδα 81 του «σταδίου Ι» του business plan προβλέπεται ένας γενικός διευθυντής για κάθε χρονιά για τα έτη 2001-2005, τη στιγµή που στη σελίδα 159

Ιδιαίτερα ερωτήµατα εγείρει και η σπουδή του απερχόµενου µετά τις εθνικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου προέδρου της Αττικό Μετρό Εµµ. ∆ρακάκη για τη µετατροπή 22 συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου. Σύµφωνα µε την απόφαση 920 της 8ης ∆εκεµβρίου 2009, το ∆.Σ. του οργανισµού, κατόπιν εισήγησης του προέδρου, αποφασίζει τη µετατροπή σε αορίστου χρόνου συµβάσεων που στη συντριπτική τους πλειονότητα έληγαν τον περασµένο Μάιο. Μεταξύ των εργαζοµένων που «τακτοποιήθηκαν» συγκαταλέγεται και ο υιός επιφανούς γαλάζιου συνδικαλιστή (σ.σ.: τα στοιχεία του βρίσκονται στη διάθεση του

«Κ»), ενώ η απόφαση του κ. ∆ρακάκη για µετατροπή σε αορίστου χρόνου των συµβάσεων στηρίζεται απλώς «στη λογική της ίσης µεταχείρισης». Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της 444ης συνεδρίασης του διοικητικού συµβουλίου της ΑΜΕΛ, ο κ. ∆ρακάκης είχε αναφέρει πως «σύµφωνα µε απόφαση που είχε λάβει το ∆.Σ. σε προηγούµενη συνεδρίαση, όσοι προσληφθέντες στην ΑΜΕΛ τελειώνουν την περίοδο εκπαιδεύσεως που προβλέπεται στη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (από 6 έως 12 µήνες) µπορούν οι συµβάσεις τους να µετατρέπονται σε αορίστου χρόνου. Και επειδή υπάρχουν εργαζόµενοι που ήδη έχουν κάνει χρήση αυτής της διάταξης στο παρελθόν για λόγους ίσης µεταχείρισης, προτείνω και παρακαλώ το ∆.Σ. να δεχθεί την εισήγηση». Ο κ. ∆ρακάκης παρακάµπτει και την επιστολή του υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Ν. Σηφουνάκη,

βάσει της οποίας δεν πρέπει να γίνονται µεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. Και αυτό διότι, όπως εισηγείται, η αοριστικοποίηση των 22 συµβασιούχων «δεν αποτελεί µεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης, δηλαδή προαγωγή». Την ίδια στιγµή, έγγραφαντοκουµέντα, που βρίσκονται στη διάθεση του «Κ», αποδεικνύουν ότι πριν από τις τελευταίες Ευρωεκλογές και Εθνικές εκλογές σύζυγοι, παιδιά και συγγενείς πράσινων και µπλε εργατοπατέρων που ανήκουν στην πρώτη γραµµή της ΓΣΕΕ προσελήφθησαν στην Αττικό Μετρό. Πρόκειται για συνδικαλιστές που έχουν πρωτοστατήσει σε όλες τις πρόσφατες απεργίες στον οργανισµό, µε την οποία ζητούσαν να µην αποµακρυνθούν οι παράνοµα προσληφθέντες συµβασιούχοι του οργανισµού. Παράλληλα, πέραν των συνδικαλιστών, ξεχωρίζουν οι προσλήψεις:

> Κόρης του «προσωπικού» οδηγού ανώτατου στελέχους > Συζύγου µέλους του διοικητικού συµβουλίου και γνωστού συγκοινωνιολόγου > Κόρης και ανιψιού δύο διευθυντικών στελεχών της ΑΜΕΛ «Να αυξηθεί το εισιτήριο» Ως αποτέλεσµα των εκατοντάδων «από το παράθυρο» προσλήψεων (471 µόνο κατά τη διετία 2008-2009), όπως αποκαλύπτει και το σχετικό πόρισµα Ρακιντζή, το πλεόνασµα του Μετρό, που κυµαινόταν από 12 έως 20 εκατ. ευρώ για τις χρήσεις 2001 έως 2007, µετατράπηκε σε έλλειµµα. Μάλιστα, οι ζηµιές για το 2009 ανήλθαν σε επίπεδα-ρεκόρ, στα 19,2 εκατ. ευρώ. Λίγο καιρό πάντως πριν το µεγάλο φαγοπότι λάβει τροµακτικές διαστάσεις, τον Ιανουάριο του 2008, ο κ. ∆ρακάκης εισηγούνταν την αύξηση της τιµής του εισιτηρίου στο 1 ευρώ από 0,80 ευρώ.

 Η απάντηση ∆ρακάκη

Ο

κ. Ρακιντζής στο πόρισµά του εισηγείται την άσκηση κατά των διοικητικών συµβουλίων της ΑΜΕΛ εταιρικής αγωγής και ποινικής δίωξης για τη ζηµιά που υπέστη η εταιρεία από τις προσλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 2008-2009. Ο 59χρονος Μανώλης ∆ρακάκης που σήµερα είναι εκλεγµένος ως αντιπρόεδρος στο Τεχνικό Επαγγελµατικό Επιµελητήριο συνέταξε πρόσφατα µια επιστολή-απάντηση για τις προεκλογικές προσλήψεις, στην οποία επισηµαίνει ότι οι προσλήψεις έγιναν απολύτως νόµιµα και εφαρµόστηκε η πρακτική που ισχύει από την ίδρυση της εταιρείας το 1999, ενώ οι προσληφθέντες υπέγραψαν συµβάσεις ορισµένου χρόνου. «Οι προσληφθέντες, όπως όλοι παραδέχονται, καλύπτουν υπαρκτές ανάγκες της εταιρείας», αναφέρει ο Μ. ∆ρακάκης.

Metro