Page 1

Welkom Welkom bij de ADHD poli voor volwassenen van boba GGZ. De poli is bedoeld voor cliënten vanaf 19 jaar. Deze folder geeft informatie over wat de ADHD poli voor u kan betekenen en wat onze werkwijze is. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het doornemen van deze folder dan kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van boba GGZ of via het emailadres van de ADHD poli.

Hoe werkt de ADHD poli van boba GGZ? Als er sprake is van een vermoeden van ADHD of ADD dan kunt u zich aanmelden bij de ADHD poli van boba GGZ. De poli werkt volgens de ééndags-diagnostiek. Dat betekent dat de diagnose in één dag wordt gesteld. Om voor deze poli in aanmerking te komen, is het van belang dat (één van uw) ouders of verzorgers of in elk geval een andere informant (bijv. een broer, zus, tante of oom) die goed op de hoogte is van uw situatie, mee te nemen naar de onderzoeksdag. U heeft een geldige verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist of een andere bevoegde verwijzer. Zonder deze verwijzing kunnen wij geen zorg verlenen. Daarnaast

moet er sprake zijn van alleen ADHD / ADD klachten zonder bijkomende andere psychiatrische klachten. Mocht de problematiek te complex zijn, kunt u aangemeld worden voor een reguliere intake.

Aanmelden U kunt zichzelf aanmelden voor de ééndagsdiagnostiek door dit kenbaar te maken aan het secretariaat van boba GGZ via onderstaande gegevens of via het online formulier op onze website: www.boba.nl U dient naast een verwijsbrief, zoveel mogelijk oude relevante informatie mee te sturen. Het heeft onze voorkeur zoveel mogelijk correspondentie digitaal te voeren.

Voorbereiding ADHD is een stoornis waarvan de symptomen zichtbaar worden in de kinderleeftijd. Tijdens uw jeugd moeten er al symptomen aanwezig zijn geweest. Om de diagnose ADHD met grote zekerheid te kunnen stellen of uit te sluiten, is het belangrijk dat boba GGZ informatie heeft over uw ontwikkeling tot uw 12e jaar. Daarom is het belangrijk dat we ook kunnen spreken met iemand die u goed kent. Na ontvangst van de aanmeldgegevens krijgt u een link naar een aantal online vragen- lijsten die u en uw informant (bij

voorkeur ouders of verzorgers) dienen in te vullen. Daarnaast is het van belang oude correspondentie, brieven, rapporten en verslagen mee te sturen van bijvoorbeeld school / opleiding en werk of eerdere psychologische en/of psychiatrische hulpverlening die (deels) betrekking hebben op uw klachten. Naast het zo spoedig mogelijk invullen van de online vragenlijsten is het van belang de aanvullende informatie gelijktijdig met het aanmeldformulier of in elk geval uiterlijk binnen 2 weken na aanmelding op te sturen. boba GGZ kan zo tijdig uw gegevens doornemen voordat u op de poli komt. Tijdens het polibezoek kunnen er dan gerichte vragen worden gesteld. Wij streven ernaar u zo spoedig mogelijk te informeren wanneer uw onderzoeksdag plaats vindt. Voor een indicatie van de wachttijd kunt bellen of mailen met het secretariaat.

INFORMATIE EN AANMELDING E: adhdpoli@boba.nl W: www.boba.nl T: 088–0335500


Dag van het onderzoek

Adviesgesprek

De dag van het onderzoek valt uiteen in 2 delen. In de ochtend vinden de onderzoeken plaats.

In dit gesprek worden de resultaten besproken:

Gedurende ongeveer 60 minuten: De door u aangeleverde gegevens en vragenlijsten worden besproken, aanvullende vragen worden gesteld over uw ontwikkeling, het voorkomen van de klachten bij anderen in uw familie en eventueel worden aanvullende testen afgenomen. Dit gesprek vindt plaats met de psycholoog en de psychiater. Gedurende ongeveer 60 minuten: uw informanten hebben een gesprek met de psycholoog die aan de hand van een interview uw klachten bespreekt.

(a) Er is geen sprake van AD(H)D: De diagnostiek wordt afgesloten. U ontvangt een brief van onze bevindingen, de huisarts ontvangt eveneens een afschrift. (b) Er is sprake van AD(H)D: u krijgt een advies over verdere behandeling. De diagnose wordt toegelicht en aan de hand van een behandelplan wordt de behandeling doorgesproken. (c) Er is sprake van andere of complexere problematiek: u krijgt een reguliere intake aangeboden.

U heeft een gesprek met de psychiater. Deze zal ook uw lichamelijke gezondheid met u bespreken en een aantal lichamelijke controles doen. Na afloop van de onderzoeken heeft u pauze die bijv. besteed kan worden in het centrum van Dordrecht. De resultaten van de onderzoeken en de bevindingen worden door de onderzoekers besproken en beschreven in een samenvattende brief. Tevens wordt een advies voorbereid. Op het afgesproken tijdstip komt u terug voor een adviesgesprek van ongeveer 60 minuten

ADHD POLI

voor volwassenen boba GGZ boba GGZ Grotekerksbuurt 1 Grotekerksbuurt 1 3311 CA Dordrecht 3311 CA Dordrecht

Volg ons op facebook.com/bobaggz of op twitter @bobaggz

Brochureadhdvolwassenenb  
Brochureadhdvolwassenenb  
Advertisement