Page 1

idrætsforeningen tst, Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst,  8624 1672, www.tst­tilst.dk

Kære medlem af tst !

idrætsforeningen tst – din idrætsforening ­ har i 8 mdr. været uden hovedformand. Derfor vil vi med  denne henvendelse bede om din hjælp til, at finde egnede kandidater til være  hovedformand for tst.  Der behøver ikke at være tale om arbejdsmæssig stor opgave, da der er en struktur med et  forretningsudvalg og en række områdeudvalg samt ansat personale.

Hvis du kommer til at tænke på en tst´er, der kunne være en mulig  hovedformand, så tag en snak og giv vedkommende et hint, vink eller prik på  skulderen om at svare på medsendte opslag.

Hovedbestyrelsen håber ad denne vej at kunne finde en ny hovedformand til din idrætsforening  ! Evt. spørgsmål til ”jobbet” som hovedformand kan ske til undertegnede.

Venlig tst hilsen  På hovedbestyrelsens vegne Hans Peter Holmgaard  Fungerende hovedformand hovedbestyrelsen.kasserer@tst­tilst.dk tlf. 3032 4766

tst aktiv­center, Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst,  www.tst­tilst.dk  


idrætsforeningen tst, Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst,  8624 1672, www.tst­tilst.dk

idrætsforeningen tst søger ny

Hovedformand idrætsforeningen tst, beliggende på Tilst Skolevej, har 12 idrætsafdelinger med mere end 2200  medlemmer og 6 støtteafdelinger. idrætsforeningen tst råder over tst aktiv­center med hal, sal, café, mødelokaler og kontor samt tst­ tennisanlæg med klubhus. Udover egne lokaler anvendes også kommunens haller og græsarealer i området til sportsudøvelse i  tst regi.  Generelle Opgaver: • Hovedformanden er formand for og leder af arbejdet i Hovedbestyrelsen, der består af  Hovedformand, Hovedkasserer og 12 afdelingsformænd ­ samt 6 støtteafdelingsformænd  uden stemmeret. • Hovedformanden og Hovedkassereren indgår i tst`s forretningsudvalg, som i alt består af  5­7 personer. • Hovedformanden er kontaktperson for hele tst, når ikke andet er besluttet. Hovedformanden forventes ikke at skulle løse opgaver vedr. daglig drift, der varetages af  forretningsudvalgets øvrige medlemmer  samt en række områdeudvalg (PR, sponsor, idræt,  økonomi, samarbejde, m.v.) samt ansat personale. Men Hovedformanden skal først og fremmest indadtil samle tst og udadtil vise et fælles tst ansigt.   Hvervet er ulønnet, men der ydes omkostningsgodtgørelse til tlf. og internet, kontorhold og IT­ udstyr samt kørsel for foreningen efter SKAT´s regler herom.  Desuden ydes kontingent frihed ved deltagelse i foreningens aktiviteter. For yderligere oplysninger kan kontaktes: Hans Peter Holmgaard ,tlf.: 30324766, email: hb.kasserer@tst­tilst.dk  

tst aktiv­center, Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst,  www.tst­tilst.dk  

Jobannonce  

idrætsforeningen tst søger en hovedformand