Page 1


T62 07919932 RTTvoorbl_003

29.01.2013 11:27:41

Pdf_Joke

Assen Van Doornestraat 14 9403 AN Assen T 0592 - 373 788 F 0592 - 373 722

Assen

Amsterdam Weerenweg 25 1161 AG Zwanenburg T 020 - 611 44 77 F 020 - 611 45 43 Arnhem Westervoortsedijk 73 6827 AV Arnhem T 026 - 750 83 20 F 026 - 750 83 30

Amsterd dam dam

Arnhem Ridd idderkerk dderker Den Bosc osch osc Breda

Ridderkerk Nijverheidstraat 9 2984 AH Ridderkerk T 0180 - 75 11 88 F 0180 - 49 91 24 ‘s-Hertogenbosch Zilverenberg 44 5234 GM ‘s-Hertogenbosch T 073 - 750 57 50 F 073 - 641 17 03 Breda Weidehek 73 4824 AT Breda T 076 - 514 32 16 F 076 - 514 08 39

r3VCCFSFOLVOTUTUPGUSBOTQPSUCBOEFO r4MJKUWBTUFJOEVTUSJĂŒMFLVOTUTUPGGFOFOSVCCFS r3PMMFO USPNNFMTFOUSPHTUFMMFO r4DISBQFSTZTUFNFO r.POUBHFFOSFQBSBUJFUFSQMBBUTF rVVSTTFSWJDF

www.tsn.nl JOGP!UTOOM

XXXUTOLVOTUTUPGGFOOM LVOTUTUPGGFO!UTOOM

XXXSFNBUJQUPQNIOM WFSLPPQNI!SFNBUJQUPQOM


Indeling A1 Informatie transportbanden A2 Rubber transportbanden A3 Rubber profielbanden A4 Kunststof transportbanden A5 Hot Vulc Cleat 速 B1 Transportrollen, matrix B2 Inbouwlengte B3 Opmeettekening B4 1 t/m 16 Transportrollen, type TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TK, TL, TM, TP, TQ, TR, TS en TV B5 deel 1 Kant-/ zwevende rollen deel 2 Klik-in kant rollen B6 deel 1 Stootringen deel 2 Steunringen (conisch) deel 1 Normafmetingen trogrolstellen B7 2 t/m 3 Trogrolstellen type TT02, TT04, TT05, TT06, TT07, TT08, TT09 en TT10 B8 deel 1 Normafmetingen trogrolstellen deel 2 Vlakke rolstellen en rolsteunen Onderrolsteun type TOS 20 Type TVB100 Type TVB110 B9 Buistrommels Trommels, overige uitvoeringen B10 Rol- en trommelbekleding B11 B12 Tru-Trac stuurrol C1 Bandreinigingsborstel C2 Bandafschrapers Manuflex TA-PUR D1 Keramische trommelbekleding D2 Plaatrubbers/ trommelbekleding E1 Bandtransporteuroverkappingen E2 deel 1 Stortpuntverbetering deel 2 Bekers deel 3 Bekerbouten deel 4 BIG BEN klemsysteem deel 5 NBB rubber afdichtingssegmenten F

REMA TIP TOP TSN Kunststoffen

G1 Servicevestigingen G2 Mechanische verbinders G3 Super-screw


T62 07919932 blad A1_doc

29.01.2013 10:46:37

Pdf_Joke

Klaar om u van dienst te zijn... met bandtypen en kwaliteiten voor vrijwel elk gebied van de bandtransporttechniek onder vele bedrijfsomstandigheden.

A1

REMA TIP TOP neemt zowel nationaal als internationaal in de rubber transportbanden sector steeds vaker een vooraanstaande positie in als fabrikant en leverancier van transportbanden (Dunlop Belting Products). De opmerkelijke groei gedurende een reeks van jaren is het resultaat van intensief contact met alle industriële marktsectoren waar rubber transportbanden worden toegepast. Zodoende worden de behoeftes van opdrachtgevers op een juiste manier vertaald richting ’s werelds belangrijkste producenten van transportbanden. Hiermede blijft REMA TIP TOP niet alleen een constructieve en innovatieve bijdrage leveren aan allerlei technische ontwikkelingen in de toepassingen van rubber transportbanden, maar deze samensmelting van twee partijen heeft daarnaast tot wederzijds voordeel dat REMA TIP TOP uitgebreide technische kennis en jarenlange praktijkervaring weet te benutten om doeltreffend in te spelen op de wensen van haar opdrachtgevers.

In deze brochure vindt u een algemeen overzicht van rubber transportbanden. Middels een schematische opzet worden de bandbreedtes en de opbouw van transportbanden weergegeven, gerelateerd aan de internationale normen (DIN 22.102 en ISO 251). Dit geheel leidt dan tot de ‘verkorte’ aanduiding van transportbanden. Voorts kan er met behulp van een tabel bepaald worden welke minimale trommeldiameters in een bandtransporteur moeten worden toegepast. Naast de ‘normale’ kwaliteiten (voor transportbanden bij algemene industriële toepassing) gelden deze normen ook in bepaalde mate voor speciale rubber transportbanden bijvoorbeeld hittebestendige, brandveilige, olie- en/of vetbestendige en geprofileerde kwaliteiten/uitvoeringen alsmede de ‘RIP STOP’, de ‘AUTOSTABLE’ of andere staalweefselbanden. Voor desbetreffende gedetailleerde informatie verwijzen wij gaarne naar onze aanvullende documentatie.

De ontwikkelingen en aanpassingen ter verbetering van de rubber transportbanden staan niet stil. Wijzigingen voorbehouden.

1


T62 07919932 blad A1_doc

29.01.2013 10:46:37

Pdf_Joke

Minimale trommeldiameters: In het algemeen worden de trommeldiameters bepaald door de dikte (aantal inlagen) van het weefselpakket. Daarnaast is de graad van belading bepalend. In onderstaande tabel wordt uitgegaan van een beladingsgraad van 65-100% en van de meest toegepaste individuele inlagen. Indien de cumulatieve treksterkte als voorbeeld (EP)500 N/mm bedraagt en de band 4 inlagen heeft, dan moet in de tabel gekeken worden onder EP125. Op de horizontale lijn van het aantal inlagen kijkt men vervolgens onder 4. De trommeldiameters A, B en C zijn dan respectievelijk 400, 320 en 250 mm. Aantal inlagen

EP100 A

B

EP125 C

A

B

EP160 C

A

B

EP200 C

A

B

EP250 + EP315 C

A

B

C

2

160

160

125

200

160

160

250

200

160

320

250

200

-

-

-

3

200

200

160

320

250

200

400

320

250

500

400

320

630

500

400

4

320

250

200

400

320

250

500

400

320

630

500

400

800

630

500

5

400

320

250

500

400

320

630

500

400

800

630

500 1000

800

630

6

-

-

-

630

500

400

800

630

500 1000

800

630 1200 1000

800

Bij geringere bandspanningen of een lagere beladingsgraad kunnen in onderling overleg kleinere trommeldiameters worden toegepast.

Spanlengte: Theoretisch kan de minimale spanlengte (in mm) van de rubber transportband met een EP-weefselkarkas berekend worden met behulp van de formule Sl=1,5%Lc. Hierbij is Lc de hart-op-hart lengte (in mm) van de bandtransporteur. Voorbeeld: Lengte h.o.h. bandtransporteur: 43.300 mm (x1,5%) minimale spanlengte: 650 mm Afhankelijk van onder andere de bandbreedte, de beladingsgraad en de bedrijfsomstandigheden (zie “ deklaagdikte”) is de maximale lengte Lc 60.000 tot 72.000 mm van een bandtransporteur, welke is uitgevoerd met een conventionele spaninrichting. Boven deze lengtes worden er veelal de zgn. gewichtspaninrichtingen toegepast.

Sl = spanlengte

Overgangslengte: De overgangslengte is de lengte tussen het hart van de aandrijf- of spantrommel en het hart van de transportrol van de eerste voorgaande- of volgende trogrolstel. Ter bescherming van deze trogrollen, de levensduur van de rubber transportband in de randzones en ter bevordering van het zgn. “sporen” van de transportband dient er rekening gehouden te worden (afhankelijk van de troghoek) met een minimale overgangslengte, als volgt: Trog hoek

Troghoek

Overgangslengte

Bandbreedte 300

400

500

650

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

20°

250

330

410

540

660

830 1000 1160 1320 1490 1650 1820 1980 2150 2310 2480 2640

30°

260

350

430

560

690

870 1040 1210 1380 1560 1730 1900 2080 2250 2420 2600 2770

45°

-

-

-

830 1020 1270 1520 1780 2030 2290 2540 2790 3050 3300 3560 3810 4060

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


T62 07919932 blad A1_doc

29.01.2013 10:46:40

Pdf_Joke

Bandlengte Rubber transportbanden kunnen worden geleverd in een open lengte of een eindloze lengte (geconfectioneerd). REMA TIP TOP levert eindloos gelaste transportbanden op maat met een lengtetolerantie conform hieronder genoemde norm, als volgt: Netto lengte (gemeten over retourpart) in mm tot 15.000 van 15.000 tot 20.000 boven 20.000

Lengte tolerantie +/- 50 mm +/- 75 mm +/- 0,5%

Bij open lengtes worden eveneens de lengtetolerantie gehanteerd conform de internationale normen. Kortweg komt dat neer op een tolerantie van plus 2,5 % bij een in de werkplaats afgemeten transportbandlengte en bij levering van rollen transportband (af fabriek) plus of min 5%. Bandbreedte De bandbreedtes zijn internationaal genormaliseerd volgens DIN 22.102-1/04-91 en ISO 251/1987 en worden in millimeters aangegeven, als volgt: Bandbreedte (mm) Breedte tolerantie 300-400-500 +/- 50 mm 650-800-100-1200-1400-1600-18002000-2200-2400-2600-2800-3000-3200 +/- 1% Afwijkende bandbreedtes op aanvraag. Opbouw van rubber transportbanden Simpelweg gesproken bestaat een rubber transportband uit vier delen, te weten: een bovendeklaag, het weefselkarkas (inlagen), een onderdeklaag en de zijkant. Het weefselkarkas is het belangrijkste deel, want het moet de trekkrachten opnemen, het gewicht (van het materiaal) vervoeren en de mechanische belastingen verwerken. Om het weefselpakket te beschermen worden rubber deklagen aangebracht. Afhankelijk van het type weefsel kan het noodzakelijk zijn de transportband uit te voeren met gesloten (volrubber) zijkanten.

Weefselinlagen Het weefselpakket kan worden opgebouwd uit maximaal zes inlagen, die door tussenrubber onderling zijn verbonden. De weefselinlagen kunnen uit vele basismaterialen bestaan: Aanduiding (kenletter) Basismateriaal van de inlagen B Katoen Z Rayonweefsel P Polyamide (nylon) E Polyester D Aramide G Glasweefsel De laatste tijd worden de inlagen voornamelijk uit volsynthetische materialen vervaardigd, daar deze eigenschappen bezitten waarmee in de praktijk de beste resultaten behaald worden. Dit weefselkarkas is opgebouwd uit polyesterdraden (E) in de ketting (lengterichting) en polyamide (P) in de inslag (dwarsrichting), samengevoegd aangeduid EP. Deze EP-weefselinlagen zijn zeer goed geschikt voor het opnemen van hoge trekkrachten en hebben daarentegen een lage rek. Daarnaast bezitten zij zeer goede eigenschappen als chemische bestendigheid, impact-weerstand, hechting en ongevoeligheid voor vocht. Het weefselpakket wordt aangeduid in waarden van de treksterkte in de lengterichting. Deze waarde geeft de treksterkte van het totale weefselkarkas aan in N/mm bandbreedte. De genormaliseerde waarden voor de treksterkte van deindividuele inlagen zijn: 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 (N/mm) De treksterkte van het totale weefselpakket is de som van het aantal inlagen, afgerond naar de dichtstbijzijnde treksterkte. De genormaliseerde waarden (DIN 22.102-1/ 04-91) van het totale karkas zijn: 200-250-315-400-500-630-800-1000-1250-1600-20002500-3150 (N/mm) Voorbeelden: EP 200/2: EP 400/3: EP 630/4: EP 1000/5:

2- laags band, per inlage 100 N/mm, cumulatieve treksterkte 200 N/mm 3- laags band, per inlage 125 N/mm, cumulatieve treksterkte 400 N/mm 4- laags band, per inlage 160 N/mm, cumulatieve treksterkte 630 N/mm 5- laags band, per inlage 200 N/mm, cumulatieve treksterkte 1000 N/mm

3


T62 07919932 blad A1_doc

29.01.2013 10:46:40

Pdf_Joke

Deklaagdikte De dikte van de deklagen aan de draagzijde (bovendek) en loopzijde (onderdek) worden uitgedrukt in millimeters (mm). De dikte van de bovendeklaag is voornamelijk afhankelijk van de aard van het te transporteren materiaal en de bedrijfsomstandigheden (wijze van belading, valhoogte, opvoerhoek, etc.). De onderzijde van het weefselkarkas wordt bij een rolondersteuning beschermd door een onderdeklaag. De zgn. mintolerantie van de deklaagdikte mag niet meer bedragen dan maximaal 0,2 mm bij diktes tot 4 mm en bij diktes vanaf 4 mm is de afwijking maximaal 5%. Voor overschrijdingen van de deklaagdiktes zijn geen normen vastgelegd. Deklaagkwaliteit De kwaliteit en de aard van het oppervlak (glad of geprofileerd) worden aan het te vervoeren materiaal en de bedrijfsomstandigheden aangepast. De kwaliteit van het rubber en de bijbehorende eisen qua slijtagebestendigheid e.d. moeten voldoen aan de DIN of ISO-normen. DIN 22.102-1/04-91: Deklaagkwaliteit W treksterkte min. (N/mm) 18 rek bij breuk min. (%) 400 slijtage min. (mm 3) 90

X 25 450 120

Y 20 400 150

D 18 400 100

L 15 350 200

Z 15 350 250

Daarnaast hanteert de DIN 22.102-1/04-91 bijzondere kwaliteiten cq eigenschappen waarvoor geen mechanische waarden zijn vastgesteld. Aanduiding (kenletter) E anti-statische deklagen K anti-statische en moeilijk ontvlambare (brandvertragende) deklagen S moeilijk ontvlambaar (met en/of zonder deklagen) en anti-statisch T hittebestendig R koudebestendig G olie- en vetbestendig C voor chemische producten Banddikte De dikte van een rubber transportband is afhankelijk van de band-opbouw. Volgens de DIN-norm 22.102-1/04-91 worden de volgende toleranties in de banddiktes gehanteerd. Dikte tot 10 mm: afwijking +/- 1 mm; dikte vanaf 10 mm: afwijking +/- 10%. Zijkanten van de band Rubber transportbanden kunnen worden geleverd met gesloten (volrubber) zijkanten als ook met gesneden (gesealde) zijkanten. Bij volsynthetische weefselinlagen is het niet nodig gesloten zijkanten toe te passen.

ISO 15.236 (2006): Deklaagkwaliteit H treksterkte min. (N/mm) 24 rek bij breuk min. (%) 450 slijtage max. (mm 3) 120

Bovengenoemde waarden gelden niet voor de speciale transportbanden met de technische eigenschappen volgens de aanduiding T, G, A en C.

Bandverbindingen Afhankelijk van vele factoren kunnen rubber transportbanden zowel warm als koud gevulkaniseerd worden. Ook mechanische verbindingen zijn mogelijk. Voor gedetailleerde informatie over bandverbindingen verwijzen wij gaarne naar de DIN 22.102-3/04-91 (gevulkaniseerde bandverbindingen voor textiel transportbanden) en de DIN 22.131-4/04-89 (bandverbindingen voor staalweefsel transportbanden).

Aanduiding van gladde transportbanden 75,0 m

1000

EP

400

/

3

4 + 2 mm

Y

Bandlengte (open) Bandbreedte Bandweefseltype Cumulatieve treksterkte van de band (N/mm) Aantal inlagen Dikte bovendeklaag Dikte onderdeklaag Deklaag kwaliteit Achter de deklaagkwaliteit zijn speciale type- en / of kwaliteitsaanduidingen mogelijk.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

4


T62 07919932 RTTvoorbl_005

29.01.2013 11:27:46

Pdf_Joke

A2


T62 07919932 blad A2_doc

29.01.2013 10:48:15

Pdf_Joke

RUBBER TRANSPORTBANDEN Hét concept: Golfrandbandeninclusief Meenemers A2

REMA TIP TOP heeft een jarenlange ervaring met de productie, levering, montage en het eindloos vulcaniseren (ter plaatse) van golfrandbanden of transportbanden voorzien van meenemers (bijvoorbeeld magneetbanden). Deze transportbanden zijn ontwikkeld om de meeste soorten goederen in vele takken van industrie te kunnen transporteren. Daarbij wordt zoveel mogelijk capaciteit op zo min mogelijk ruimte geboden.

Voordelen van golfrandbanden: • Ruimtebesparend, door de mogelijkheid de hellingshoek tot 90° toe te passen. • De capaciteit ligt tot ca. 4 keer hoger dan bij een traditionele band met dezelfde breedte. • Beschermt het materiaal tegen wrijving en schokken door solide meenemers, die dwars op de band worden gemonteerd. • Het materiaal blijft gegarandeerd op de band tijdens het transport.

XE dwarsstijve basisbanden

Kwaliteit wordt vandaag de dag terecht gevraagd. Wij zijn er daarom trots op dat wij golfranden en meenemers kunnen leveren, die overal ter wereld bekend staan om hun zeer hoge kwaliteit, zowel qua maatvoering als ook om de rubber kwaliteit. Met behulp van geavanceerde technologie en de hoog opgeleide technische staf van onze fabrikant/leverancier, kunnen wij een speciaal voor u ontworpen golfrandband leveren. Alle door u ter beschikking gestelde gegevens, kunnen in de computer worden ingevoerd, waarna er met het

gladde band

Type

profielband

golfrandband

Treksterkte

Deklagen

Dikte

Min ø D1

Gewicht

N/mm

mm

mm

mm

mm

XE 250/2

250

2,0+2,0

8,7

315

10,1

XE 315/2-2

315

XE 400/3-2

400

3,0+1,5

9,8

315

11,4

3,5+1,5

10,8

500

12,6

XE 500/3-2

500

4,0+2,0

12,3

500

14,0

XE 630/4-2

630

4,0+2,0

14,1

630

16,1

XE 800/4-2

800

4,0+2,0

15,0

800

17,0

XE 1000/4-2

1000

4,0+2,0

16,1

1000

19,8

XE 1200/5-2

1200

4,0+2,0

17,6

1200

20,5

moderne berekeningsprogrammamet gebruikmaking van de standaardcomponenten voor u een “tailor-made” transportband wordt ontworpen die precies aan uw wensen voldoet. Uw vragen en toepassingsmogelijkheden komen wij graag ter plaatse bij u nader toelichten. Onze buitendienst staat voor u klaar! De basisband van het golfrandbandenprogramma is een zgn. dwarsstijve transportband. Dankzij de optimale stabiliteit in de dwarsrichting biedt deze transportband grote voordelen. Naast een groter draagvermogen van

het retourpart die over de onderrollen loopt, vindt er geen onnodige slijtage plaats (door het totale eigen gewicht van de golfrandband) van de meenemers en met name de golfranden. Kortom, een investering die zich in de loop van enkele jaren snel terugverdient. Bij kleinere constructies zonder hellingsverschillen en bij zeer lage capaciteiten, is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze standaard EP transportband. Wij adviseren u graag en noteren gaarne uw aanvraag.

Voor de opbouw van de golfranden en de meenemers: zie ommezijde.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07919932 blad A2_doc

29.01.2013 10:48:16

REMA TIP TOP levert golfranden variërend in hoogte van 40 tot en met 400 mm. Deze zijn geconstrueerd om te voldoen aan de hoge eisen met betrekking tot slijtvastheid, flexibiliteit, soepelheid om de trommels en het draagvermogen van het retourpart. De golfranden zijn vanaf h=120 mm ook verkrijgbaar met weefselversterking, die voor grote stabiliteit en sterkte zorgt. In combinatie met een XE dwarsstijve transportband zorgt deze constructie voor extra stabiliteit in de breedte en hoge stabiliteit in het retourpart over de rollen, zonder flexibiliteitsverlies in de lengterichting. Voor een optimale levensduur van de totale bandcon-structie moet rekening worden gehouden met minimale trommeldiameters (zie tabel D1 en D2). Deze normen gelden voor de normale rubberkwaliteit. Bij andere kwaliteiten wordt D1 + 100 mm aanbevolen. Kleinere trommeldiameters verkorten de levensduur van de bandconstructie aanzienlijk!

Pdf_Joke

Golfranden

Type M40 M60 M80 M100 M120 M140 MS80 MS100 MS120 MS140 MS160 MS180 MS200 MS250 MS300 MSF250 MSF300 MSF350 MSF400

h

b1

b2

p

mm

mm

mm

mm

40 60 80 100 120 140 80 100 120 140 160 180 200 250 300 250 300 350 400

35 50 50 50 50 50 50 50 75 75 75 75 75 75 75 110 110 110 100

30 45 45 45 45 45 45 45 70 70 70 70 70 70 70 100 100 100 100

35 40 50 50 50 50 40 40 60 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80

Min Ø D1 Min Ø D1 gewicht mm 120 150 200 200 300 350 200 250 300 350 400 450 500 625 750 750 900 105 1200

mm 200 240 320 400 480 560 320 400 480 560 640 720 800 1000 1200 1000 1200 1400 1600

kg/m 0,60 1,30 1,50 2,00 2,30 2,50 1,70 2,20 4,00 4,35 4,65 5,00 5,35 8,10 9,40 12,50 15,00 17,50 20,00

Zowel de typen golfranden als de typen meenemers zijn conform de internationale normen geproduceerd. Meenemers De gevulcaniseerde meenemers worden geproduceerd in matrijzen en voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot tolerantie en slijtvastheid. Indien de transportbanden worden voorzien van golfranden is de meenemer gewoonlijk 10-20mm lager dan de hoogte van de golfrand. Als de hoogte van de meenemer >230mm is worden 2-delige meenemers toegepast. Bij een 2-delige meenemer - uitvoering is het ook mogelijk om de meenemer van polyurethaan te vervaardigen. Bij golfranden >120mm worden beslag en schroeven meegeleverd ter bevestiging van de meenemer aan de rand. De klembevestiging worden in 2 uitvoeringen geleverd: Kunststof: van MS 120 t/m MS(F) 250. Staal: van MS 300 t/m MSF 400. Leverbaar af fabriek in de rubberkwaliteiten: N = Normale rubberkwaliteit. S = Kwaliteit N, extra dik. W = Kwaliteit N, met weefselversterking (synt. EP) F = Kwaliteit N, met staaldraad-versterking. OX = Olie- en vetbestendig, hittebestendig tot max. 100°C Op aanvraag zijn de volgende kwaliteiten leverbaar: FL = Vlamdovend H = Hittebestendig tot max. 130°C

Type T35 T55 T75 T90 T110 T140 T160 T180 C35 C55 C75 C90 C110 TC75 TC90 TC110 TC140 TC160 TC180 TC230 TCW280 TCW330 TCW360

h

b

d

MinØD1

MinØD1

gewicht

mm

mm

mm

mm

mm

kg/m

160 160 200 275 275 400 400 400 160 160 200 275 275 200 275 275 400 400 400 500 700 700 700

200 250 300 400 400 450 450 450 200 250 300 400 400 300 400 400 500 500 500 600 900 900 900

0,55 1,10 1,60 2,40 2,70 5,65 6,30 6,75 0,50 0,90 1,40 2,30 2,50 1,80 2,50 2,80 5,60 6,20 6,85 10,10 22,75 24,50 26,00

35 55 75 90 110 140 160 180 35 55 75 90 110 75 90 110 140 160 180 230 280 330 360

55 80 80 105 105 160 160 160 55 80 80 110 110 80 110 110 160 160 160 180 230 320 230

6 7 6 11 8 18 16 14 4 5 6 10 8 7 12 11 20 20 19 30 30 30 30

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


T62 07919932 blad A3_doc

29.01.2013 10:59:29

Pdf_Joke

RUBBER PROFIELBANDEN

Industrie

Gladde rubber transportbanden worden voor het opvoeren van stortgoederen maximaal tot 22° ingezet. Daarbij is de afglijhoek (natuurlijk talud) van het te transporteren stortgoed en stukgrootte maatgevend. Door het toepassen van profielbanden wordt de opvoerhoek verhoogd, waarbij de maximum opvoerhoek afhankelijk is van het materiaal.

A3 A3

Als richtlijn geldt een maximum hoek van circa 30° bij lichtrollend materiaal zoals grind en kolen. Bij klevend materiaal, zoals vochtig zand e.d. geldt een maximum opvoerhoek van circa 40°. Bij laag profielbanden worden in de praktijk ook nog wel eens stukgoederen, zoals jute zakken of balen vertransporteerd. In dat geval is de maximum opvoerhoek 35°. Als richtlijn voor de bandsnelheid geldt 0,8 tot maximaal 2,1 m/sec. De maximum troghoek bij 2- of 3-delige trogrolstellen is bij laag profielbanden 25°; bij hoog profielbanden is deze 20°. De bandbelading dient zoveel mogelijk in de looprichting van de band te gebeuren, ter voorkoming van te hoge bandturbulenties en ophoping van materiaal ter plaatse van het stortpunt. Het weefselkarkas van de V-profiel transportbanden bestaat uit volsynthetische Polyester-Nylon weefselinlagen. Deze banden worden standaard geleverd in een DIN Y - kwaliteit (hoge slijtage bestendigheid, voor normale bedrijfsomstandigheden in de algemene transporttechniek). De basis is SBR (Styreen Butadien Rubber) en de temperatuur toepassingsgebieden van het stortgoed is -/-25° tot 80°C (100°C piek).

A

A

B

C

D

E

500

385

250

58

15

600

385

250

108

15

650

385

250

133

15

800

385

250

208

15

800

600

250

100

15

1000

600

250

200

15

100

750

250

125

15

1200

750

250

225

15

A

B

C

D

E

500

330

250

58

15

600

330

250

135

15

600

450

300

75

15

650

450

300

100

15

800

450

300

175

15

C15 P385

C15 P600

C15 P750

B C15 V330

C15 V450

Wijzigingen voorbehouden, aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

11


T62 07919932 blad A3_doc

29.01.2013 10:59:29

Pdf_Joke

C

A

B

C

D

E

400

300

330

50

17

500

300

330

75

17

A

B

C

D

E

500

440

330

30

17

600

440

330

80

17

650

440

330

105

17

650

630

330

10

17

800

630

330

85

17

1000

630

330

185

17

1000

950

330

25

17

1200

950

330

125

17

A

B

C

D

E

1400

1270

330

75

25

A

B

C

D

E

650

550

330

50

25

800

550

330

125

25

1000

750

330

125

25

1200

750

330

225

25

L30

900

10

17

17

D L44

L63 900

10 240

17

L95

17

E L129

1300

10

17

17

F C25 P550

C25 P750

23

Wijzigingen voorbehouden, aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

2


T62 07919932 blad A3_doc

29.01.2013 10:59:29

Pdf_Joke

G

A

B

C

D

E

1400

1000

250

200

25

1600

1000

250

300

25

A

B

C

D

E

600

450

300

75

32

650

450

300

100

32

A

B

C

D

E

800

600

300

100

32

1000

600

300

200

32

A

B

C

D

E

1000

800

333

100

32

1200

800

333

200

32

Industrie

350

250

400

200

C25 P1000

140 1320

10

200 960

25 30

20

H Y32 P450

900

32

32

I Y32 P600

J Y32 P800

Wijzigingen voorbehouden, aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

33


T62 07919932 blad A3_doc

29.01.2013 10:59:30

Pdf_Joke

K

A

B

C

D

E

500

460

330

20

32

600

460

330

70

32

650

460

330

95

32

A

B

C

D

E

600

580

330

10

32

650

580

330

35

32

850

580

330

110

32

650

630

330

10

32

800

630

330

85

32

1000

750

330

125

32

1200

750

330

225

32

H46

900

32

24

L H58

H63

900

32

H75

32

Supergrip Banden

type

EP 250/2 3+0 EP 250/2 3+1 diverse bandbreedtes andere types op aanvraag

4

Wijzigingen voorbehouden, aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

4


T62 07919932 RTTvoorbl_004

29.01.2013 11:27:41

Pdf_Joke

A4


T62 07919932 blad A4_doc

29.01.2013 11:00:53

Pdf_Joke

Klaar om u van dienst te zijn... met bandtypen en kwaliteiten voor vrijwel elk gebied van de bandtransporttechniek onder vele bedrijfsomstandigheden.

A4

Was REMA TIP TOP van oorsprong fabrikant en leverancier van rubber transportbanden, steeds vaker komt u ons zowel nationaal als internationaal tegen in de kunststof transportbanden sector. Wat ooit begon met een incidentele levering is uitgegroeid tot leveringen en montages in vele sectoren zoals de levensmiddelen, de chemie, papier, recycling, landbouw, etc. Deze opmerkelijke groei gedurende een reeks van jaren dankt REMA TIP TOP aan intensief contact met alle industriĂŤle markt-sectoren waar kunststof transportbanden worden toegepast. Weten waarover je praat om zodoende behoeftes van opdrachtgevers op een juiste manier te vertalen naar een vooraanstaande producent van kunststof transportbanden. Deze producent staat ook borg voor geconfectioneerde kwaliteitsproducten, waarbij gewerkt wordt met een modern machinepark en hoog gekwalificeerde mensen. Dankzij deze samenwerking blijft REMA TIP TOP niet alleen een constructieve en innovatieve bijdrage leveren aan allerlei technische ontwikkelingen in de toepassingen van P.V.C. en P.U.-transportbanden. Maar deze samensmelting van twee partijen garandeert een uitgebreide technische kennis en jarenlange praktijkervaring die REMA TIP TOP weet te benutten om doeltreffend in te spelen op de wensen van haar opdrachtgevers.

In deze brochure vindt u een algemeen overzicht van de typen kunststof transportbanden. Middels een schematische opzet worden de eigenschappen en de opbouw, de kleur alsmede welke vorm van bandondersteuning geschikt is, weergegeven. Dit geheel leidt tot een schematische uitleg van de typeaanduiding van de kunststof transportbanden. Daarnaast kan er met behulp van een eenvoudige tabel bepaald worden welke trommelbollering in een bandtran-sporteur moeten worden toegepast. Voorts vindt u een overzicht van de methodes van lastechnieken van kunststof transportbanden. Aansluitend een kort overzicht van stuur- en kantsnaren, alsmede van de meenemers en de golfranden. Voor verdere technische gegevens verwijzen wij gaarne naar onze aanvullende documentatie of maak een afspraak met een van onze adviseurs.

De ontwikkelingen en aanpassingen ter verbetering van de kunststof transportbanden staan niet stil. Wijzigingen voorbehouden.

1


T62 07919932 blad A4_doc

29.01.2013 11:00:54

Pdf_Joke

Las verbindingen Wanneer een kunststof transportband eindloos gelast moet worden, dient bij voorkeur een lasverbinding toegepast te worden volgens het warmteproces. Dit geeft de sterkste en duurzaamste las en kan in principe onder bijna alle weersomstandigheden worden geplaatst. Er kan ook gebruik gemaakt worden van mechanische bandverbindingen. Daarbij moet extra aandacht besteed worden als er een bandafschraper wordt gebruikt in de installatie. Dit vereist een speciale verzonken bandverbinding. REMA TIP TOP levert tailor-made kunststof transportbanden met de volgende lasverbinding-methodes:

Enkelvoudige vingerlas wordt toegepast bij 1-laags transportbanden en bij sommige speciale constructies. Deze verbinding garandeert een maximale flexibiliteit zonder verdikkingen van de band ter plaatse van de las. De hoek van de vingerlas is 90° (60° is ook mogelijk) met vingerlengtes 80/20mm.

Vinger - lip - vingerlas wordt gebruikt bij 2-laags transportbanden. Deze verbinding wordt het meest toegepast. Net als methode 1 wordt deze lastechniek alleen door middel van het warmteproces uitgevoerd. De lashoek is 90° met vingerlengtes 50/20 mm.

Traplas wordt toegepast bij 2- en 3-laags transportbanden en bij een koude lasverbinding. Let erop dat de band in de juiste richting loopt wanneer bandafschrapers worden gebruikt. Dit om beschadiging van de band ter plaatste van de las te voorkomen. De lashoek is 70° (onder bepaalde omstandigheden is 90° ook mogelijk).

Mechanische bandverbinders hebben als voordeel dat het in feite de meest eenvoudige vorm van eindloos maken is van een kunststof transportband. De verbinders zijn hoofdzakelijk vervaardigd uit verzinkt staal of R.V.S. (antimagnetisch). Wanneer mechanische verbinders worden gebruikt, kunnen de minimale trommeldiameters toenemen. Vele uitvoeringen zijn mogelijk.

Vraag bij geval van twijfel altijd advies aan onze REMA TIP TOP-experts over de meest ideale vorm van verbindingmethodes.

2


Pdf_Joke

olie- en vetbestendig

FDA goedgekeurd

rollen

glijplaat

trogvorm

-

+ +

b +

-

2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1

+ + + + + + + -

+ + + + + +

200 200 300 200 200 300 160 120 240 240 360 240 160

10 10 18 10 10 18 8 10 16 16 20 16 5

0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,7 0,4 0,7 0,7 1,9 0,7 1,5 0,5

50 80 100 40 30 100 25 35 50 100 100 50 25

+90 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +90

+ + + + + + + + + + + + +

b b b b b b b b b b b b b

-

+ + + + + + + + + + + b +

b b + + + + b b b + b

+ + + + + +

3

-

+

360 20

2,0

0 +110

+

b

-

+

-

+

2 2 2

+ + +

-

200 10 160 8 160 8

0,7 WF 2,4 2,7 0,1 WFI 1,6 2,0 0,4 WF 2,0 2,1

40 25 25

80 -10 +90 50 -10 +90 50 -10 +90

+ + +

b b b

-

+ + +

+ + +

-

2

-

+

240 16

0,7 WFI 2,4 2,8

40

80 -10 +90

+

b

-

+

+

+

2

+

-

200 10

0,7 WFI 2,4 2,8

40

80 -10 +90

+

b

-

+

+

-

2 2 2

+ + +

-

200 10 200 10 200 10

2,0 WF 4,2 3,5 2,0 WF 5,5 4,0 1,0 WF 3,0 3,2

60 140 -20 +90 60 140 -20 +90 50 80 -20 +90

+ + +

b b b

-

+ + +

+ + +

-

2 2

+ -

+

200 10 240 16

2,0 WF 3,7 4,2 2,0 RP 4,4 5,0

80 140 -15 +110 80 140 -15 +110

+ +

+ +

-

+ +

+ b

+

1 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3

+ + + + + + + + -

+ + +

100 8 200 10 300 18 200 10 200 10 300 18 300 18 160 8 120 10 240 16 360 20

0,3 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,4 0,7 0,7 0,7

-

+ + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + +

+ b + + + + + b b b

+ + +

2 2 1 1

+ -

+ + +

200 10 240 16 160 5

2,7 WF 4,4 5,1 2,7 RP 5,1 5,3 1,7 WF 2,1 1,6 0,5 TL 1,9 2,0

2 3

+ -

+

200 10 250 13

1 2 2 2

+ + + -

+

2

+

-

* ** + b -

= = = = =

55° shore A rol-/trommelbekleding geschikt beperkt niet geschikt

TL RP WF WFI

= = = =

RP TL RP WF WFI WF WF RP RP TL RP WF RP

3,1 3,2 4,4 2,4 2,1 3,7 2,0 1,8 3,1 4,4 4,4 3,1 2,0

3,4 3,6 4,7 2,7 2,4 4,0 2,2 2,0 3,5 5,2 4,7 3,6 2,0

TL 6,3 8,0

WF TL RP WF WF WF WF WF RP RP RP

-15 +110 -15 +110 -15 +110 -15 +110 -15 +110 -15 +110 -15 +110 -15 +110 -15 +110 -15 +110 -15 +110

120 180 110 220

+80 +80 +90 +90

+

b b + b

+ -

+ +

+ b

+

25

0 0 -15 50 -10

+

-

+

WF WF 1,6 1,7 WF WF 3,1 3,5

20 80

20 -15 +110 80 -15 +110

-

+ +

-

+ +

+ +

+

100 8 200 10 200 10 240 16

0,2 0,2 0,2 0,2

0,8 1,4 1,6 1,6

8 20 20 20

10 40 40 40

+80 +80 +80 +80

+ -

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+

200 10

0,2 WF 1,3 1,4

20

40 -20 +80

+

+

+

+

+

-

0,6 1,3 1,3 1,4

gelijk aan toplaag PVC met ruitprofiel weefsel met lage wrijving geïnpregneerd weefsel

0,9 3,6 5,9 2,8 4,2 4,1 5,5 2,1 2,0 3,6 4,8

180 250

6 80 140 40 80 100 120 25 35 50 100

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

bandondersteuning

25 80 200 80 140 160 200 50 50 80 160

WF WF WF WF

0,8 3,2 5,4 2,4 3,7 3,7 4,9 2,0 1,8 3,1 4,4

80 80 160 80 80 160 50 50 80 140 160 80 50

max. temperatuur (°C)

b b

min. temperatuur (°C)

+ +

(1) min. trommeldiam. (mm)

50 80 -10 +90 100 160 -10 +90

gewicht (kg/m2)

0,7 RP 3,1 3,4 1,0 WF 3,9 4,4

tot. banddikte (ca. mm)

200 10 300 18

onderlaag

+

dikte toplaag(ca. mm)

anti-statische eigenschappen

Grijs Pvc 80° shoreA 2R11 3RNF11 Groen Pvc 80° shoreA 2R21 2R207/207 3R21 2RF21 2RF204im 3RF21 2LRF204 1N21 2N21 2N219/209 3N21 2NF215 1E205 W it Pvc 80° - 90° shoreA 3NA32/31FR Zwart Pvc 80° shoreA 2RF91 2LRF901im 2LRF904m Rood Pvc 80° shoreA 2N1407im Beige Pvc 80° shoreA 2R1507im Grijs Pvc 35° shoreA 2RF122CG 2RF122RT 2RWF121LD Groen Pvc 65° shoreA 2RF62 2N62 W it Pvc 65° shoreA 1RF703 2R707/707 3R72 2RF71 2RF72* 3RF71 3RF72* 2LRF704 1N71 2N71 3N71 Specials 2RF21/2R80 2N21/2R80 1CF71NP** 1E105/105 Weefsel/Weefsel 2RF 3CF W it PU 85° shore A 1RFP02W 2RFP02W 2RAFP02W 2NFP02W Groen PU 85° shore A 2RAFP02G

bandspann. (N per mm/bb)

flexibel

+ +

treksterkte (kg per cm/bb)

breedtestabiel

2 3

Kleur/Materiaal

Bandtype

(2) min. diam. contrabuig. (mm)

29.01.2013 11:00:54

aantal inlagen

T62 07919932 blad A4_doc

-20 -20 -20 -20

minimale trommel-/roldiameter geldt bij een warm gelaste transportband en bij de geadviseerde bandspanning.

De vermelde gegevens gelden bij een temperatuur van ca. 15°C. Druk- en zetfouten voorbehouden.

3


T62 07919932 blad A4_doc

29.01.2013 11:00:54

Pdf_Joke

Aanduiding van kunststof transportbanden P.V.C.

I. II. III. IV. V.

2 12 *(*)

1 2 *(*)

RT (***)

2 2 *

NF RAF **(*)

P P P

02 02 **

W G *(*)

Aantal inlagen Weefseltype / - eigenschap(-pen) Polyurethaan (85° shore A, olie- en vetbestendig) Laagdikte bovendek Kleur en toevoegingen (bijv. profilering, e.d.)

I. 1 2 3

Inlagen: = 1-laags = 2-laags = 3 laags

II. R N E L W C F

PVC; weefseltypes / -eigenschap(-pen) = breedtestabiel = flexibel in lengte en breedte = rekarm, f lexibel = lichtbreedtestabiel = fluister -/geruisarm = katoen = weefsel onderzijde

Opmerking: Indien geen F in typecode; PVC-onderzijde evt. met ruitprofiel PU; weefseltypes/ -eigenschap(-pen) Als bij PVC, echter: A = antistatische eigenschappen III. 1 2 3 5 6 7 9 12 13 14 15 21 27

N RF *(**)

Aantal inlagen Weefseltype / - eigenschap(-pen) Kleur en deklaagkwaliteit Laagdikte bovendek Toevoegingen (bijv. profilering, e.d.)

P.U.

I. II. III. IV. V.

3 2 *

PVC; kleur en deklaagkwaliteit = grijs pvc, 80° shore A = groen pvc, 80° shore A = wit pvc, 80° shore A = grijs pvc, 65° shore A (olie- en vetbestendig) = groen pvc, 65° shore A (olie- en vetbestendig) = wit pvc, 65° shore A (olie- en vetbestendig) = zwart pvc, 80° shore A = grijs pvc, 35° shore A = blauw pvc, 35° shore A = rood pvc, 80° shore A = beige pvc, 80° shore A = blauw (marine) pvc, 65° shore A (o+v bestendig) = blauw (petrol) pvc, 80° shore A

IV. 01 02 03 04 05 07 09 1 15 19 2

Dikte van de toplaag = 0,1 mm = 0,2 mm = 0,3 mm = 0,4 mm = 0,5 mm = 0,7 mm = 0,9 mm = 0,7 of 1,0 mm = 1,5 mm = 1,9 mm = 2,0 mm

V. Toevoegingen: * deklaag, profiel, etc. CG = congrip CR = dwarsrib FB = visgraat GP = gaasprofiel LD = pepita profiel NP = nopprofiel RB = lengte ril (longitidunaal profiel) RT = super grip R80 = Ropan (getal voor R = dikte in mm) S = siliconen SQPR = ruitprofiel ST = zaagtand V = vilt m = mat profilering * bijzonderheden, etc.: FR = vlamdovend im = geïmpregneerd /**(*) = onderdek gelijk aan bovendek (dikte kan afwijkend zijn) * PU; kleurcode b = blauw g = groen w = wit Druk- en zetfouten voorbehouden.

4


T62 07919932 blad A4_doc

29.01.2013 11:00:54

Pdf_Joke

Bollering van de trommels: Het loopvlak van de trommels is voor een belangrijk deel bepalend voor wat betreft het ‘sporen’ van een kunststof transportband. In principe zijn er twee basisvormen: gebolleerd of cilindrisch. Cilindrische trommels worden slechts toegepast bij korte, brede, breedtestabiele transportbanden. Het verdient aanbeveling om daarbij minimaal een insnoerrol of - trommel (t.p.v. aandrijftrommel) te plaatsen, ter geleiding en sturing van de band. De gebolleerde trommels zijn leverbaar in twee uitvoeringen, te weten bolgedraaid of trapeziumvormig (zie tekening). Het meest wordt de trapeziumvormige trommel toegepast, omdat deze eenvoudiger te produceren is. Echter het zgn. ‘sporen’ van een transportband is minder goed te regelen dan bij de bolgedraaide trommels. Daarom adviseren wij vooral bij bandtransporteurs met een hogere bandsnelheid om bolgedraaide trommels toe te passen. Indien er trapeziumvormige trommels worden toegepast is het belangrijk dat de verdeling van het cilindrische vlak ten opzichte van het hellende vlak exact is uitgevoerd volgens bijgaande tabel. Trommellengte

Verdeling A-B-A

< 500 mm

1/3 - 1/3 - 1/3

500 - 1000 mm

1/4 - 2/4 - 1/4

1000 - 1200 mm

1/5 - 3/5 - 1/5

> 1200 mm

1/7 - 5/7 - 1/7

Daarbij is van belang voor de levensduur van de transportband dat het verloop van het hellende naar het cilindrische vlak niet scherp is. lengte h.o.h.

Banddikte (in mm) 125 mm 250 mm 400 mm 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 2000 mm

1500 mm

<1.5

1.5-3.0

0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5

0.5 1 1 1 1.5 1.5 2 2

In onderstaande tabel wordt het diameter verschil aangegeven tussen het midden (D1) van de trommel en de zijkant (D2). Deze maximum waardes gelden voor beide gebolleerde trommels en zijn gebaseerd op een trommeldiameter welke minimaal een factor 40 groter is dat de banddikte. Wanneer bijvoorbeeld een trommeldiameter 30% lager is dan deze factor x banddikte betekent dat de waarde in de tabel eveneens met 30% afneemt. Verder is het aan te bevelen om de waarde uit de tabel niet te overschrijden, omdat de kans dat de transportband opkrult t.p.v. het hoogste punt van de trommel, fors toeneemt. Dit geldt met name bij dunne, flexibele banden. Tevens is van belang dat trommels in lijn zijn gemonteerd en niet zwaar draaien.

1500 - 3000 mm

3.0-5.0 0.5 1 2 2 2 2.5 3 3

>5.0 0.5 1 2 2 2 2.5 3 3

<1.5

1.5-3.0

3.0-5.0

> 3000 mm

>5.0

Diameter verschil D1 - D2 1 1 1 1 1 1 1.5 2 1.5 1.5 2 2 1.5 2 3 3 1.5 2 3 3 2 2.5 3.5 4 2 3 4 5 2 3 4.5 5

<1.5

1.5-3.0

3.0-5.0

>5.0

1 1 1.5 1.5 2 2 2 2.5

1 1.5 2 2.5 3 3 3.5 4

1 2 3 3 4 5 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

maatvoering in mm, bij grotere bandbreedtes dan vermeld neem waarde onderliggende bandbreedte Toleranties voor kunststof transportbanden: Breedtetolerantie 10 - 200 mm:

Lengtetolerantie +/- 2 mm

<500mm:

1,3%

201- 600 mm:

+/- 4 mm

501 - 1000 mm

1,0%

601 - 1000 mm:

+/- 5 mm

1001 - 2500 mm:

0,7%

1001 - 1500 mm:

+/- 6 mm

2501 - 5000 mm:

0,5%

1501 - 2000 mm:

+/- 4%

> 10.000 mm:

0,3%

Nauwkeurige toleranties op onze banden zijn in overleg mogelijk. Voor transportbanden voorzien van stuursnaren/morsranden, meenemers en/of golfranden gelden andere toleranties. Deze kunnen na overleg met onze specialisten bij opgave van uw opdracht worden bepaald. Druk- en zetfouten voorbehouden.

5


T62 07919932 blad A4_doc

29.01.2013 11:00:54

Pdf_Joke

PVC Meenemers

PVC Meenemers met weefselversterking

type (h x b) T T T T T T

20 x 22 30 x 24 40 x 26 50 x 28 60 x 38 75 x 38

type (h x b) TW 20 x 50 TW 30 x 50 TW 40 x 50 TW 50 x 50 TW 60 x 50 TW 75 x 50 TW100 x 50

h

b

Kleur: groen en wit Hoek: 90°

Kleur: groen en wit Hoek: 90°

PVC Meenemers

PVC Meenemers met weefselversterking

type (h x b) H 30 x 30 H 40 x 30 H 50 x 32 H 60 x 40 H 75 x 42

type (h x b) HW 30 x 50 HW 40 x 50 HW 50 x 50 HW 60 x 50 HW 75 x 50 HW100 x 50

h b

Kleur: groen en wit Hoek: 60°

Kleur: groen en wit Hoek: 60°

PVC Stuursnaar/morsrand type (b x h) SK 8 x 5 SK 10 x 6 SK 13 x 8 SK 17 x 11 SK 22 x 14 SK 30 x 16

PVC Meenemers type (h x b) TH 30 x 22 TH 40 x 23 TH 50 x 27 TH 60 x 25 TH 75 x 30 TH100 x 44

h

h b

b

Kleur: groen en wit

Kleur: groen en wit Hoek: 90°/60°

PVC

PVC Stuursnaar/morsrand

PVC Stuursnaar/morsrand

type (b x h) SB 10 x 10 SB 15 x 15 SB 15 x 20 SB 20 x 20

h

h

Kleur: groen en wit

b

b

type (b x h) S 6x4 S 8x5 S 10 x 6 S 13 x 8 S 17 x 11 S 22 x 14 S 30 x 16 Kleur: groen en wit

PVC PVC Golf- of morsrand s

h

Afwijkende maatvoering en/ of kleurstelling op aanvraag.

b

type (h x s)

b

type (h x s)

b

BF 20 x 25

27

BF 40 x 51

55

BF 30 x 25

27

BF 50 x 51

55

BF 40 x 25

27

BF 60 x 51

55

BF 20 x 35

37

BF 70 x 51

55

BF 30 x 35

37

BF 80 x 51

55

BF 40 x 35

37

BF 90 x 51

55

BF 50 x 35

37

BF100 x 51

55

BF 60 x 35

37

BF110 x 51

55

BF 30 x 51

55

BF120 x 51

Kleur: groen en wit Druk- en zetfouten voorbehouden.

6


T62 07919932 blad A5_doc

29.01.2013 11:04:46

Pdf_Joke

HOT VULC CLEAT® A hot solution for cleats • Higher adhesion

A5

• Heavy duty application

! w e N

1


T62 07919932 blad A5_doc

29.01.2013 11:04:47

Pdf_Joke

HOT VULC CLEAT速 t

c

T CLEAT

D1 MIN (MM)

HOT VULC CLEAT T5/20 S B HOT VULC CLEAT T20/10 S B

tc

D2 MIN (MM)

OTHER THICKNESSES

160

200

20

160

200

20 + 30

HOT VULC CLEAT T30/10 S B

160

200

20 + 30

HOT VULC CLEAT T40/10 S B

160

200

20 + 30

HOT VULC CLEAT T50/10 S B

160

250

20 + 30

HOT VULC CLEAT T60/10 S B

160

250

20 + 30

HOT VULC CLEAT T75/10 S B

200

300

20 + 30

HOT VULC CLEAT T90/10 S B

275

400

20 + 30

HOT VULC CLEAT T100/10 S B

275

400

20 + 30

HOT VULC CLEAT T110/10 S B

275

400

20 + 30

HOT VULC CLEAT T140/20 S B

400

450

30 + 40

HOT VULC CLEAT T160/20 S B

400

450

30 + 40

HOT VULC CLEAT T180/20 S B

400

450

30 + 40

C CLEAT

D1 MIN (MM)

D2 MIN (MM)

OTHER THICKNESSES

HOT VULC CLEAT C55/10 S B

160

250

20

HOT VULC CLEAT C75/10 S B

200

300

20 + 30

HOT VULC CLEAT C90/10 S B

275

400

20 + 30

HOT VULC CLEAT C110/10 S B

275

400

20 + 30

TC CLEAT

D1 MIN (MM)

D2 MIN (MM)

OTHER THICKNESSES

HOT VULC CLEAT TC40/10 S B

160

200

20

HOT VULC CLEAT TC50/10 S B

160

250

20

HOT VULC CLEAT TC60/10 S B

160

250

20

HOT VULC CLEAT TC75/10 S B

200

300

20

HOT VULC CLEAT TC90/10 S B

275

400

20 + 30

HOT VULC CLEAT TC110/15 S B

275

400

20 + 30

HOT VULC CLEAT TC140/20 S B

275

400

30 + 40

HOT VULC CLEAT TC160/20 S B

400

450

30 + 40

HOT VULC CLEAT TC180/30 S B

400

450

40

HOT VULC CLEAT T20/10 S B HOT VULC CLEAT

T

20

10

S*

B*

TYPE

CLEATPROFILE

HEIGHT

THICKNESS

RUBBER QUALITY

COLOUR

S* : standard 60 shore FOR : oil and grease resistant Other types on demand

B* : black G : yellow Other colours on demand Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


T62 07919932 RTTvoorbl_006

29.01.2013 11:27:49

Pdf_Joke

B


T62 07916637 blad B1_doc

12.06.2012 10:01:19

Pdf_Joke

MATRIX

Materiaal buis

Asdiameter (staal of RVS)

gelaste lagerpot

zware gelaste lagerpot

gelaste lagerpot

gelaste lagerpot

lager rechtstreeks in buis

kamer rechtstreeks n buis

kunststof pot lichtlopend

kunststof pot lichtlopend

kunststof lagertop

kunststof pot lichtlopend

stalen pot lichtlopend

massieve pot

PE-lagerpot

kunststof lagerpot

kunststof lagerpot

stalen kraalpot

20 20

1,5 1,5

PVC PVC

6 8

BTA -

BTB -

BTC -

BTD -

BTE -

BTF -

BTG KTR KTR

BTH -

BTK -

BTL -

BTM -

BTP -

BTQ -

BTR -

BTS -

BTV -

20 20

1,5 1,5

St. St.

6 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KTR KTR

-

-

-

-

-

-

20 20

1,5 1,5

RVS RVS

6 8

-

-

-

-

-

-

-

KTR KTR

-

-

-

-

-

-

-

-

30 30 30

1,8 1,8 1,8

PVC PVC PVC

6 8 10

-

-

-

-

-

-

KTR KTR KTR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 30 30

2,0 2,0 2,0

St./Z St./Z St./Z

6 8 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KTR KTR KTR

MTR -

-

-

-

-

-

30 30 30

2,0 2,0 2,0

RVS RVS RVS

6 8 10

-

-

-

-

-

-

-

KTR KTR KTR

-

-

-

-

-

-

-

-

35

2,0

St.

12

-

-

-

-

-

6201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

2,0

St.

15

-

-

-

-

-

6202

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 40 40

1,5 1,5 1,5

St./Z St./Z St./Z

8 10 12

-

-

-

-

-

-

-

-

KTR KTR

-

MTR MTR MTR

-

-

-

-

-

40 40

2,3 2,3

PVC PVC

8 10

-

-

-

-

-

-

KTR KTR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

2,5

RVS

12

-

-

-

-

-

6301

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 40

5,0 5,0

St. St.

12 15

-

-

-

-

-

6201 6002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 40

5,0 5,0

RVS RVS

12 15

-

-

-

-

-

6201 6002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,5

2,6

St.

17

-

-

-

-

-

6203

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 50 50 50 50 50 50,8

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5

RVS RVS RVS RVS RVS RVS RVS

10 12 14 15 17 20 20

-

-

-

-

6303 6204 6204

-

KTR KTR -

-

-

-

-

-

6202 6202 6202 6202 6003 -

-

-

Buisdiameter

Wanddikte

B1

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


gelaste lagerpot

zware gelaste lagerpot

gelaste lagerpot

gelaste lagerpot

lager rechtstreeks in buis

kamer rechtstreeks n buis

kunststof pot lichtlopend

kunststof pot lichtlopend

kunststof lagertop

kunststof pot lichtlopend

stalen pot lichtlopend

massieve pot

PE-lagerpot

kunststof lagerpot

kunststof lagerpot

stalen kraalpot

50 50 50 50 50

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

PVC PVC PVC PVC PVC

10 12 14 15 17

BTA -

BTB -

BTC -

BTD -

BTE -

BTF -

BTG KTR KTR KTR -

BTH -

BTK 6202 6202 6202 6202 6003

BTL -

BTM -

BTP -

BTQ -

BTR -

BTS -

BTV -

51 51 51 51 51 51 51 51

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

St./Z St./Z St./Z St./Z St./Z St./Z St./Z St./Z

8 10 12 14 15 17 20 25

-

-

-

-

6303 6204 6005

-

-

-

-

KTR KTR KTR -

MTR MTR MTR -

-

-

-

51

5,0

St.

20

-

-

-

-

-

6004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

5,0

St.

20

-

-

-

-

-

6204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

3,0

RVS

20

-

-

-

-

-

6204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60 60 60 60 60 60

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

RVS RVS RVS RVS RVS RVS

10 12 14 15 17 20

-

-

-

-

-

-

-

KTR KTR KTR -

-

-

-

-

-

6202 6202 6202 6202 6003 6204

-

-

60 60 60 60 60 60

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

St./Z St./Z St./Z St./Z St./Z St./Z

10 12 14 15 17 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KTR KTR KTR -

MTR MTR -

-

-

-

60,3 60,3

5,0 5,0

St. St.

20 25

-

-

-

-

-

6304 6205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63,5

2,25.

St.

20

6204

-

-

-

-

-

-

-

-

6204

-

-

-

-

63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

St./Z St./Z St./Z St./Z St./Z St./Z PVC PVC PVC PVC PVC PVC

10 12 14 15 17 20 10 12 14 15 17 20

-

-

-

-

-

-

KTR KTR KTR KTR KTR KTR

-

6202 6202 6202 6202 6003 6204

-

-

-

-

-

63,5 63,5

6,3 6,3

St. St.

25 30

-

-

-

-

-

6305 6206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70 70

5,0 5,0

St. St.

25 30

-

-

-

-

-

6305 6206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buisdiameter

Asdiameter (staal of RVS)

Pdf_Joke

Materiaal buis

12.06.2012 10:01:19

Wanddikte

T62 07916637 blad B1_doc

6204 6204

6202 6202 6202 6202 6202 6003 6003 -

6202 6202 6202 6202 6202 6003 6003 6204 -

6202 6202 6202 6202 6003 6204 6004 -

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


gelaste lagerpot

zware gelaste lagerpot

gelaste lagerpot

gelaste lagerpot

lager rechtstreeks in buis

kamer rechtstreeks n buis

kunststof pot lichtlopend

kunststof pot lichtlopend

kunststof lagertop

kunststof pot lichtlopend

stalen pot lichtlopend

massieve pot

PE-lagerpot

kunststof lagerpot

kunststof lagerpot

stalen kraalpot

70 70 70

10,0 10,0 10,0

St. St. St.

20 25 30

BTA -

BTB -

BTC -

BTD -

BTE -

BTF 6304 6305 6206

BTG -

BTH -

BTK -

BTL -

BTM -

BTP -

BTQ -

BTR -

BTS -

BTV -

76,1

5,0

St.

25

-

-

-

-

-

6305

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76,1

5,0

St.

30

-

-

-

-

-

6206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 80 80 80 80 80

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

RVS RVS RVS RVS RVS RVS

10 12 14 15 17 20

-

-

-

-

-

-

-

KTR KTR KTR KTR KTR -

-

-

-

-

-

6202 6202 6202 6202 6003 6204

-

-

80 80 80 80 80 80 80

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

St./Z St./Z St./Z St./Z St./Z St./Z St./Z

10 12 14 15 17 20 25

6204 -

-

-

-

-

-

-

KTR -

-

-

-

-

80

5,0

St.

30

-

-

-

6306

-

-

-

-

-

-

-

-

82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

St. St. St. St. St. St.

10 12 14 15 17 20

6204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82,5

6,3

St.

30

-

-

-

-

-

6306

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

2,5 2,5 2,9 2,9 2,9 2,9

St./Z St./Z St./Z St./Z St./Z St./Z

20 25 17 20 25 30

6303 6204 6305 6206

-

6303 6204 6305 6206

6303 6204 6305 6206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6204 6005 6204 6005 -

88,9

3,0

RVS

20

6204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6204

-

-

88,9 88,9 88,9 88,9

6,3 6,3 6,3 6,3

St. St. St. St.

20 25 30 40

-

6204 6305 6206 -

-

-

-

6208

-

-

-

-

-

6204 6206 -

-

-

-

-

90 90 90 90 90 90

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

PVC PVC PVC PVC PVC PVC

10 12 14 15 17 20

-

-

-

-

-

-

-

-

6202 6202 6202 6202 6003 6204

-

-

-

-

-

-

-

101,6

3,2

St.

20

6204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101,6 101,6

6,3 6,3

St. St.

20 25

Buisdiameter

Asdiameter (staal of RVS)

Pdf_Joke

Materiaal buis

12.06.2012 10:01:20

Wanddikte

T62 07916637 blad B1_doc

6204 6204 -

-

6204 6204

6204 6204

6202 6202 6202 6202 6003 6204 6204 6005 -

-

6202 6202 6202 6202 6003 6204 6204

6204 6305 Druk- en zetfouten voorbehouden.

3


kamer rechtstreeks n buis

kunststof pot lichtlopend

kunststof pot lichtlopend

kunststof lagertop

kunststof pot lichtlopend

stalen pot lichtlopend

massieve pot

PE-lagerpot

kunststof lagerpot

kunststof lagerpot

stalen kraalpot

BTK -

BTL -

BTM -

BTP -

BTQ -

BTR -

BTS -

BTV -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6204 6305 6206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6204 6305 6206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6204 6305 6206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6204 6204 6204 6204 6305 6305 6305 6305 6206 6206 6206 6206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 25 30 40

6204 6305 6206 -

6204 6204 6204 6305 6305 6305 6206 6206 6206 6308 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

St. St. St. St.

20 25 30 40

6204 6305 6206 -

6204 6204 6204 6305 6305 6305 6206 6206 6206 6308 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

St. St. St. St.

20 25 30 40

6204 6305 6206 -

6204 6204 6204 6305 6305 6305 6206 6206 6206 6308 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

gelaste lagerpot

BTH -

zware gelaste lagerpot

BTG -

gelaste lagerpot

BTF -

Asdiameter (staal of RVS)

BTE -

Materiaal buis

BTD -

Wanddikte

lager rechtstreeks in buis

Pdf_Joke

gelaste lagerpot

12.06.2012 10:01:20

Buisdiameter

T62 07916637 blad B1_doc

101,6

6,3

St.

30

BTA -

BTB 6206

BTC -

108 108 108

2,9 2,9 2,9

St. St. St.

20 25 30

6204 6305 6206

-

108 108 108

6,3 6,3 6,3

St. St. St.

20 25 30

-

6204 6305 6206

-

114 114 114

3,6 3,6 3,6

St. St. St.

20 25 30

-

6204 6305 6206

114 114 114

6,3 6,3 6,3

St. St. St.

20 25 30

-

121 121 121

6,3 6,3 6,3

St. St. St.

20 25 30

127 127 127

6,3 6,3 6,3

St. St. St.

20 25 30

133 133 133

3,6 3,6 3,6

St. St. St.

20 25 30

133 133 133 133

6,3 6,3 6,3 6,3

St. St. St. St.

159 159 159 159

4,5 4,5 4,5 4,5

159 159 159 159

6,3 6,3 6,3 6,3

6204 6204 6305 6305 6206 6206

Onderstaande buizen hebben wij op lengteâ&#x20AC;&#x2122;s van 6 meter elektronisch verzinkt op voorraad:

Onderstaande buizen hebben wij op lengteâ&#x20AC;&#x2122;s van 6 meter gestraald en gemenied op voorraad:

30 x 2 | 40 x 1,5 | 51 x 2 | 60 x 2 63,5 x 2,9 | 80 x 2 | 88,9 x 2,9

63,5 x 2,25 | 889 x 2,9 108 x 2,9 | 133 x 3,6

Druk- en zetfouten voorbehouden.

4


T62 07916637 blad B2_doc

12.06.2012 10:01:44

Pdf_Joke

INBOUWLENGTE B2 Onder inbouwlengte verstaan we: de maat van het frame waartussen de rollen worden ingebouwd. Onderstaand treft u voorbeelden van de verschillende standaard asuitvoeringen.

INWENDIGE DRAAD

VERENDE AS

SLEUTELVLAKKEN

GLADDE AS

BUITEN DRAAD

GETRAPTE AS

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B3_doc

12.06.2012 10:02:14

Pdf_Joke

Opmeettekening | Bestelgegevens B3 Roltype: Roldiameter: Rollengte: Asdiameter: Inbouwlengte: Aslengte: Aseinden: maatvoering in mm

Afwijkende uitvoering aseinden SLEUTELWIJDTE

MET GROEF

RIVET

UITWENDIGE DRAAD

GLAD

INWENDIGE DRAAD

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_1_doc

12.06.2012 09:57:14

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.1 Roltypes: TA 20 /…

Roldiameter (Rd) : 63-80-83-89-102-108-133-159

TA 25 /… en TA 30 / …

Roldiameter (Rd) : 89-108-133-159

TA 40 / …

Roldiameter (Rd) : 159

Uitvoering: Mantel

: Transportrollenbuis, St 37-2

As

: Blankstaal, St 37-K, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 40 mm

Lagerhuis : Diepgetrokken staalplaat Lagerzitting: gekalibreerd

Interieur

: Precisie groefkogellager 6204-2RS | 6305-2RS | 6206-2RS | 6308-2RS Asborging DIN 471 Tweevoudig kunststof labyrint Stalen stofkap met vetkamer Enkelvoudig labyrint

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_2_doc

12.06.2012 11:49:47

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.2 Roltypes: TB 20 /…

Roldiameter (Rd) : 63-80-89-102-108-114-127-133-159

TB 25 /… en TB 30 / …

Roldiameter (Rd) : 89-102-108-114-127-133-159

TB 40 / …

Roldiameter (Rd) : 133-159-168-178-193

Uitvoering: Mantel

: Transportrollenbuis, St 37-2

As

: Blankstaal, St 37-K, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 40 mm

Lagerhuis : Diepgetrokken staalplaat Lagerzitting: gekalibreerd

Interieur

: Precisie groefkogellager 6204-2RS | 6305-2RS | 6206-2RS | 6308-2RS Asborging DIN 471 Tweevoudig kunststof labyrint Stalen stofkap met vetkamer Enkelvoudig labyrint

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_3_doc

12.06.2012 11:50:09

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.3 Roltypes: TC 20 /…

Roldiameter (Rd) : 63-80-83-89-102-108-133-159

TC 25 /… en TC 30 / …

Roldiameter (Rd) : 89-108-133-159

TC 40 / …

Roldiameter (Rd) : 159

Uitvoering: (Bij uitstek geschikt voor temperatuur toepassingsgebied: -40°C tot 200°C)

Lagerhuis : Diepgetrokken staalplaat Lagerzitting: gekalibreerd

Mantel

: Transportrollenbuis, St 37-2

Interieur

As

: Blankstaal, St 37-K, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 40 mm

: Precisie groefkogellager 6204 | 6305 | 6206 | 6308 Asborging DIN 471 Tweevoudig stalen labyrint met hittebestendig vet

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_4_doc

12.06.2012 11:50:30

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.4 Roltypes: TD 20 /…

Roldiameter (Rd) : 63-80-83-89-102-108-133-159

TD 25 /… en TD 30 / …

Roldiameter (Rd) : 89-108-133-159

TD 40 / …

Roldiameter (Rd) : 159

Uitvoering: Mantel

: Transportrollenbuis, St 37-2

As

: Blankstaal, St 37-K, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 40 mm

Lagerhuis : Diepgetrokken staalplaat Lagerzitting: gekalibreerd Interieur

: Precisie groefkogellager 6204-2RS | 6305-2RS | 6206-2RS | 6308-2RS Asborging DIN 471 Tweevoudig stalen labyrint met veel vet

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_5_doc

12.06.2012 10:03:08

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.5 Roltypes: TD 20 /…

Roldiameter (Rd) : 51

TD 25 /…

Roldiameter (Rd) : 51

Uitvoering: Mantel

: Transportrollenbuis, St 37-2 Optie: elektronisch verzinkte buis Optie: RVS 304 buis

As

: Blankstaal, St 37-K, Ø 20 mm of Ø 25 mm Optie: RVS 304 AS

Lagering

: Precisie groefkogellager 6204-2RS of 60005-2RS

Borging

: Asborging DIN 471

Optie

: Met kunststof labyrint Alleen bij As Ø 20 mm

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_6_doc

12.06.2012 10:03:54

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.6 Roltypes:

TF

Uitvoering: Mantel

: Transportrollenbuis, St 37-2 of RVS van roldiameter 30 t/m 90

As

: Blankstaal, St 37-K of RVS van asdiameter 10 t/m 40

Lagering

: Precisie groefkogellager met 2RS afdichting

Borging

: Asborging DIN 471

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_7_doc

12.06.2012 10:04:16

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.7 Roltypes: TG 6 /…

Roldiameter (Rd) : 20-30

TG 8 /…

Roldiameter (Rd) : 20-30-40

TG 10 / …

Roldiameter (Rd) : 30-40

Uitvoering: Mantel

: Hoogslagvasrt PVC buis (blauw RAL 5015)

As

: Blankstaal, St 37-K of RVS 304

Lagerhuis : Kunststof | Polyamide | Polypropyleen Interieur

:

Kunststof lager met stalen kogels (optie met RVS kogels) Asborging DIN 471

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_8_doc

12.06.2012 10:04:41

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.8 Roltypes:

TH

Roldiameter (Rd) : 20-30 Roldiameter (Rd) : 20-30-40 Roldiameter (Rd) : 30-40

Uitvoering: Mantel

: RVS 304

Lagerhuis : Kunststof | Polyamide | Polypropyleen

As

: RVS 304

Interieur

:

Kunststof lager met stalen kogels (optie met RVS kogels) Asborging DIN 471

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_8_doc

12.06.2012 10:04:41

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.8 Roltypes: TH 10 / …

Roldiameter (Rd) : 50-60-80

TH 12 / …

Roldiameter (Rd) : 50-60-80

TH 14 / …

Roldiameter (Rd) : 60-80

TH 17 / …

Roldiameter (Rd) : 80

Uitvoering: Mantel

: RVS 304

Lagerhuis : Kunststof | Polyamide | Polypropyleen

As

: RVS 304

Interieur

:

Kunststof lager met stalen kogels (optie met RVS kogels) Asborging DIN 471

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


T62 07916637 blad B4_9_doc

12.06.2012 10:07:04

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.9

Roldiameter (Rd) : 50-63-90

TK 10 / 12 / 14 / 15 / 17 / 20

Roldiameter (Rd) : 63-90

Asdiameter

(Ad)

TK 10 / 12 / 14 / 15 / 17

Roldiameter (Rd)

Roltypes:

Rollengte (RL)

Aslengte (AL)

Uitvoering: Mantel

: Hoogslagvasrt PVC buis (blauw RAL 5015)

As

: Blankstaal, St 37-K of RVS

Lagerhuis : Kunststof | Polyamide Interieur

:

Kunststof lager 6202-2RS | 6003-2RS | 6204-2RS Asborging DIN 471 Tweevoudig kunststof labyrint

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_10_doc

12.06.2012 10:07:48

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.10 Roltypes: TL 6 / …

Roldiameter (Rd) : 20-30-40

TL 8 / …

Roldiameter (Rd) : 20-30-40

TL 10 / …

Roldiameter (Rd) : 30-40

Uitvoering: Mantel

: Transportrollenbuis, St 37 (optie elektrolitisch verzinkte buis)

As

: Blankstaal, St 37-K

Lagerhuis : Kunststof | Polyamide | Polypropyleen Interieur

:

Kunststof lager met stalen kogels (optie met RVS kogels) Asborging DIN 471

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_10_doc

12.06.2012 10:07:48

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.10 Roltypes: TL 8 / …

Roldiameter (Rd) : 51

TL 10 / …

Roldiameter (Rd) : 51-60

TL 12 / …

Roldiameter (Rd) : 51-60

TL 14 / …

Roldiameter (Rd) : 60-80

Uitvoering: Mantel

: Transportrollenbuis, St 37 (optie elektrolitisch verzinkte buis)

As

: Blankstaal, St 37-K

Lagerhuis : Kunststof | Polyamide | Polypropyleen Interieur

:

Kunststof lager met stalen kogels (optie met RVS kogels) Asborging DIN 471

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


T62 07916637 blad B4_11_doc

12.06.2012 10:08:35

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.11 Roltypes: TM 8 /…

Roldiameter (Rd) : 30-40-51

TM 10 / …

Roldiameter (Rd) : 40-51-60

TM 12 / …

Roldiameter (Rd) : 40-51-60

Uitvoering: Mantel

: Stalen buis, St 37 (optie elektrolitische verzinkte buis)

As

: Blankstaal, St 37

Lagerhuis : Verzinkt staal kraalpot Interieur

:

Kunststof lager met stalen kogels Asborging DIN 471

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_12_doc

12.06.2012 10:09:02

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.12 Roltypes: TP 20 / …

Roldiameter (Rd) : 89-108-133-159

TP 30 / …

Roldiameter (Rd) : 89-108-133-159

Uitvoering: Mantel

: Transportrollenbuis, St 37-2

As

: Blankstaal, St 37-K

Lagerhuis : Massief staal Lagerzitting: gekalibreerd

Interieur

: Stalen afdichtplaat Precisie groefkogellager, 6204-2RS | 6206-2RS Tweevoudig kunststof labyrint Stalen buitenplaat Springveer Asborging DIN 471

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_12_doc

12.06.2012 10:09:02

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.12 Roltypes: TP 20 / …

Roldiameter (Rd) : 89-108-133-159

TP 30 / …

Roldiameter (Rd) : 89-108-133-159

Uitvoering: (Bij uitstek geschikt voor temperatuur toepassingsgebied: -40°C tot 200°C)

Lagerhuis : Massief staal Lagerzitting: gekalibreerd

Mantel

: Transportrollenbuis, St 37-2

Interieur

As

: Blankstaal, St 37-K

: Stalen afdichtplaat Precisie groefkogellager, 6204 | 6206 Twee stalen lamellen Z-204 | Z-206 Asborging DIN 471

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


T62 07916637 blad B4_13_doc

12.06.2012 10:10:07

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.13a Roltypes: TQ 20 /…

Roldiameter (Rd) : 89-102-127

TQ 25 / …

Roldiameter (Rd) : 102-127

Uitvoering: Mantel

: HDPE kunststof (blauw)

Lagerhuis : HDPE kunststof

As

: St 37-K (optie RVS 304)

Interieur

: Drievoudig kunststof LAB + seal ring Kogellager 6204-2RS | 6205-2RS

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_13_doc

12.06.2012 10:10:07

Pdf_Joke

TQ KUNSTSTOF TRANSPORTROL B4.13b

• schokbestendig

Zeer hoogwaardige kwaliteit

• lage aanhechting • slijtvast • zuurbestendig • weerbestendig • energie-arm • lichtlopend • geluidsarm • gewichtsbesparend • lange levensduur • antiroest • kleurvast

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


T62 07916637 blad B4_13_doc

12.06.2012 10:10:07

Pdf_Joke

TQ KUNSTSTOF TRANSPORTROL B4.13c Kenmerken van Kunststof samengestelde transportrollen 1. Hoogwaardige kwaliteit: De transportrolmantel is gemaakt van spuitgiet HDPE kunststof, met als eigenschappen: schokbestendig, zuurbestendig, antiroest, anti-alkalisch, transportbandvriendelijk, lage aanhechting en slijtvast. De transportrol is samengesteld overeenkomstig de ISO normen. 2. Zeer onbuigzame en hoge schokbestendige uitvoering: Anders dan de stalen transportrol is de REMA TIP TOP Kunststof Transportrol zeer schokbestendig en zelfherstellend. Een versterkt frame geeft de kunststof transportrol dezelfde onbuigzaamheid als de stalen transportrol. 3. Uitstekend waterproef en stofafwerend: De REMA TIP TOP Kunststof Transportrol biedt een drievoudige lagerbescherming. Dichtingsringen zorgen er voor dat er geen water of stof in het binnenste van de transportrol kan komen. Een speciale afwateringsgleuf met centrifugale kracht houdt het binnenste van de transportrol onder alle weersomstandigheden droog. De gepatenteerde driedubbele labyrinten bieden 45% meer vermogen om water en stof af te weren dan de traditionele labyrinten. 4. Zeer efficient: Uitwerp lichaam, homogene massa, goede ronding, minimale rolweerstand, geschikt voor werken met hoge snelheid, energie-arm, geluidsarm, motorvermogen besparend. 5. Licht gewicht: De REMA TIP TOP Kunststof Transportrol is 55% lichter dan de traditionele stalen transportrol. Het kan u een kwart op energie- en materiaalkosten besparen. 6. Lage onderhoudskosten: Lange standtijd, geen smering nodig, eenvoudige vervanging, reduceert onderhoudswerkzaamheden en -tijd tot een minimum.

Rol Ø

89

Rollengte

As Ø

Aslengte

250

276

315

341

380

406

750

20

Succesvol beproefd bij de volgende industrie: - Beton - Zand/grind - Recycling - Compostverwerking - Kalkzandsteen - Veevoeder - Kolen - Glas

Sleutelwijdte

15 x 10

782

950

982

1150

1182

15 x 13

* volgens standaard DIN-norm

Druk- en zetfouten voorbehouden.

3


T62 07916637 blad B4_14_doc

12.06.2012 10:10:47

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.14

Roldiameter (Rd) : 50-60-80-89

TR 10 / 12 / 14 / 15 / 17 / 20

Roldiameter (Rd) : 60-80-89

Asdiameter

(Ad)

TR 10 / 12 / 14 / 15 / 17

Roldiameter (Rd)

Roltypes:

Rollengte (RL)

Aslengte (AL)

Uitvoering: Mantel

: RVS 304

Lagerhuis : Kunststof | Polyamide

As

: RVS 304

Interieur

: Precisie groefkogellager 6202-2RS | 6003-2RS | 6204-2RS Asborging DIN 471 Tweevoudig kunststof labyrint

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_15_doc

12.06.2012 10:11:37

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.15

Roldiameter (Rd) : 50-60-63,5-80-89

TS 10 / 12 / 14 / 15 / 17 / 20

Roldiameter (Rd) : 60-63,5-80-89

Asdiameter

(Ad)

TS 10 / 12 / 14 / 15 / 17

Roldiameter (Rd)

Roltypes:

Rollengte (RL)

Aslengte (AL)

Uitvoering: Mantel

: Transportrollenbuis St 37-2 (optie elektrolitisch verzinkte buis)

As

: Blankstaal, St 37-K

Lagerhuis : Kunststof | Polypropyleen Interieur

: Precisie groefkogellager 6202-2RS | 6003-2RS | 6204-2RS Asborging DIN 471 Tweevoudig kunststof labyrint

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B4_16_doc

12.06.2012 10:12:08

Pdf_Joke

TRANSPORTROLLEN B4.16 Roltypes: TV 15 / …

Roldiameter (Rd) : 51-60

TV 17 / …

Roldiameter (Rd) : 51-60

TV 20 / …

Roldiameter (Rd) : 63-80-83-89

TV 25 / …

Roldiameter (Rd) : 80-89

Uitvoering: Mantel

: Stalen buis St 37-2 (optie verzinkte buis)

Lagerhuis : Stalen kraallagerpot (optie elektrolitisch verzinkte stalen kraalpot)

As

: Blankstaal, St 37-K

Interieur

: Asborging DIN 471 Kogellager 6202-2RS | 6003-2RS | 6204-2RS | 6005-2RS

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B5_1_doc

12.06.2012 10:13:54

Pdf_Joke

KANT- | ZWEVENDE ROLLEN B5.1 Roltypes: TAK 20 / â&#x20AC;Ś

Roldiameter (Rd) : 89-108

Uitvoering: Mantel

: Speciale transportrollenbuis DIN 17210, St 37-2

As

: Blankstaal, St 37-K

Lagerhuis : Diepgetrokken staalplaat Lagerzitting: gekalibreerd Interieur : Precisie groefkogellager onderzijde 6204-2RS Asborging DIN 471 Tweevoudig kunststof labyrint Stalen stofkap met vetkamer Enkelvoudig labyrint Interieur : Precisie groefkogellager bovenzijde 6204-2RS Asborging DIN 471 Stalen buitenlasdeksel

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B5_2_doc

12.06.2012 10:14:20

Pdf_Joke

KLIK-IN KANT ROLLEN B5.2 Roltypes: TAZ 20 / â&#x20AC;Ś

Roldiameter (Rd) : 63-80-89-102-108-133

Uitvoering: Mantel

: Transportrollenbuis, St 37-2

As

: Blankstaal, St 37-K

Lagerhuis : Diepgetrokken staalplaat Lagerzitting: gekalibreerd

Interieur : Precisie groefkogellager 6204-2RS onderzijde Asborging DIN 471 Tweevoudig kunststof labyrint Stalen stofkap met vetkamer Enkelvoudig labyrint Interieur : Precisie groefkogellager 6402-2RS bovenzijde Asborging DIN 471 Kunststof afdichtingsdop

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B6_doc

12.06.2012 10:15:38

Pdf_Joke

STOOTRINGEN B6.1 Enkelvoudige samenstelling, kleur zwart. Maatvoering in het kader van DIN 15209. Afwijkende samenstelling of uitvoering op aanvraag.

Rd

RRd

RRb

51

89

28

159

35

54

89

25

89

30

57

102

25

133

35

63

89

30

108

30

120

30

133

35

150

35

108

28

133

35

150

35

133

35

150

35

159

35

180

40

150

35

159

40

180

40

194

40

194

45

215

50

150

215

50

159

215

38

250

60

70

89

108

133

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B6_doc

12.06.2012 10:15:38

Pdf_Joke

STEUNRINGEN (conisch) B6.2 Enkelvoudige samenstelling, kleur zwart. Maatvoering in het kader van DIN 15210-A. Afwijkende samenstelling of uitvoering op aanvraag.

Rd

RRd

RRb

51

108

25*

120

25*

54

108

25

57

108

25

133

30

108

25

120

25

133

30

150

30

133

25

120

25

133

30

150

30

133

30

150

30

133

30

150

30

159

30

180

35

159

30

180

40

194

35

215

40

194

35

215

40

250

40

60

63

70 89

108

133

* Ook in wit leverbaar

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


T62 07916637 blad B6_doc

12.06.2012 10:15:38

Pdf_Joke

STEUNRINGEN (vlak) B6.3 Enkelvoudige samenstelling, kleur zwart. Maatvoering in het kader van DIN 15210-B. Afwijkende samenstelling of uitvoering op aanvraag.

Rd

RRd

RRb

63

108

50

133

40

133

40

133

40

159

50

180

50

89 108

Druk- en zetfouten voorbehouden.

3


T62 07916637 blad B6_doc

12.06.2012 10:15:38

Pdf_Joke

RUBBER RINGEN (los of voorgemonteerd) B6.4.1

Bovenrollen voorzien van stootringen

Roltype Roldiameter

(Rd) :

Rollengte

(RL) :

Asdiameter

(Ad) :

Inbouwlengte

(IL) :

Aslengte

(AL) :

Aseinden

(Ae) :

Ringdiameter

(RRd) :

Ringbreedte

(RRb) :

Aantal ringen Ringinspanlengte Borgring

(Zie hoofdstuk 1A)

:

W

S

x

:

stuks

(RIL) :

(RIL < RL)

:

ja | nee (doorhalen wat niet van toepassing is) Maatvoering in mm.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

4


T62 07916637 blad B6_doc

12.06.2012 10:15:38

Pdf_Joke

RUBBER RINGEN (los of voorgemonteerd) B6.4.2

Onderrollen voorzien van conische steunringen

Roltype Roldiameter

(Rd) :

Rollengte

(RL) :

Asdiameter

(Ad) :

Inbouwlengte

(IL) :

Aslengte

(AL) :

Aseinden

(Ae) :

Ringdiameter

(RRd) :

Ringbreedte

(RRb) :

SW

x

:

stuks

(RIL) :

(RIL < RL)

Aantal ringen Ringinspanlengte

(Zie hoofdstuk 1A)

:

h.o.h. ringen

(X) :

Zijkant rol - hart ring

(Y) :

Zijkant band - hart ring

(Z) : Maatvoering in mm.

Geadviseerd aantal ringen per bandbreedte Bandbreedte

400

500

600

650

800

1000

1200

1400

1600

Rollengte

500

600

700

750

950

1150

1400

1600

1800

5

6

7

7

8

10

12

14

16

Aantal ringen

Druk- en zetfouten voorbehouden.

5


T62 07916637 blad B6_doc

12.06.2012 10:15:38

Pdf_Joke

AVR-ONDERROLLEN voor bandbreedte 300 t/m 500 mm B6.5 Op het roltype van uw keuze worden conische rubber steunringen gemonteerd naar bandbreedte volgens onderstaande tabellen. De rubber ringen worden ingeklemd door een afstandsbus van hoogwaardig kunststof en aan de buitenzijde geborgd door stalen ringen. BB

650

RL

RD

RRD

RIL

aant. ringen

51

108 -120 108 - 120 133 - 150 133 - 150 - 159 159 108 - 120 133 - 150 133 - 150 - 159 159 108 - 120 133 - 150 133 - 150 - 159 159 133 - 150 - 159 159 133- 150 - 159 159

525 560 510 510 560 730 690 690 760 900 870 870 860 1110 1060 1320 1260

8 9 8 8 8 11 10 10 9 13 12 12 11 14 13 17 15

63

750

89 108 63 800

950

1000

1150

1200

1400

1400

1600

89 108 63

Roltype Bandbreedte

89 108 89 108 89 108

(Zie hoofdstuk 1A)

: (BB) :

Rolafmeting

(Rd x RL) :

x

Asafmeting

(Ad x AL) :

x

(Ae) :

x

Aseinden Ringdiameter

(RRd) : Maatvoering in mm. Speciale | afwijkende uitvoering op aanvraag.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

6


T62 07916637 blad B7_1_doc

12.06.2012 10:16:11

Pdf_Joke

Normafmetingen TROGROLSTELLEN B7.1 De basisafmetingen van de rollen in de trogstoelen zijn gerelateerd aan de normbandbreedtes, conform de normen DIN 15207 / 22107 en ISO 1537, welke van toepassing zijn voor vaste boven- en onderstellen. De framebreedtes zijn adviesmaten volgens DIN 22107 voor veel toegepaste constructies. Maten in millimeters.

Uitvoering qua bandondersteuning:

Bandbreedte (BB) 400 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Framebreedte (FB) 700 800 950 1150 1350 1600 1800 2050 2250 2500

Rollengte (RL 2) 250 315 380 465 600 700 800 900 1000 1100

(RL 3) 165 200 250 315 380 465 530 600 670 750

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B7_2_doc

12.06.2012 10:16:37

Pdf_Joke

TROGSTELLEN B7.2 2-Delig zwevende trogrolstellen type:

TT 02 / ...

BB

RL

AL

300 400 500 600

140 190 240 290

170 220 270 320

rollen

rollen rolmant rolmantel

asdiameter: 20 diameter

kunststof

3-Delig zwevende trogrol type:

BB

wanddikte

51 60 63.5 80 50 63

staal (optie elektrolitisch verzinkt

2.0 2.8 3.0

TT 03 / ...

ZRL

ZA L

MRL

MA

BB

ZRL

ZAL

MRL

MAL

CL

500 600 650 800

125 150 165 200

130 155 170 205

250 300 325 400

280 330 355 430

314 364 389 464

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B7_2_doc

12.06.2012 10:16:37

Pdf_Joke

TROGSTELLEN B7.2 2-Delig zwevende trogrolstellen type:

BB

RD

63 300 89 90 63 400 89 90 63 500 89 90 63 650 89 90 Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

TT 04 / ...

RL 200

250

315

380

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


T62 07916637 blad B7_3_doc

12.06.2012 10:17:20

Pdf_Joke

TROGSTELLEN B7.3 2-Delig vaste trogrolstellen type:

BB

RD

63 300 89 63 400 89 63 500 89 63 650 89 Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

TT 05 / ...

RL

OBL

HS

200

600

540

250

700

640

315

800

740

380

950

890

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B7_3_doc

12.06.2012 10:17:20

Pdf_Joke

TROGSTELLEN B7.3 3-Delig vaste trogrolstellen type:

BB

RD

63 400 89 63 500 89 63 650 89 63 800 89 Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

TT 06 / ...

RL

OBL

HS

165

700

640

200

800

740

250

950

890

315

1150

1090

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


T62 07916637 blad B7_3_doc

12.06.2012 10:17:20

Pdf_Joke

TROGSTELLEN B7.3 3-Delig vaste trogrolstellen type:

BB

RD

63 650 89 108 63 800 89 108 89 1000 108 133 89 1200 108 133 Trogstel type TT 07: onderbalk KGWU 100 Trogstel type TT 08: onderbalk UNP 100 Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

TT 07 / ... en TT 08 / ...

RL

OBL

HS

250

950

890

315

1150

1090

380

1350

1290

465

1600

1540

3


T62 07916637 blad B7_3_doc

12.06.2012 10:17:20

Pdf_Joke

TROGSTELLEN B7.3 3-Delig vaste trogrolstellen type:

BB

RD

89 1000 108 133 89 1200 108 133 108 1400 133 159 108 1600 133 159 Trogstel type TT 09: onderbalk UNP 120 Trogstel type TT 10: onderbalk UNP 140 Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

TT 09 / ... en TT 10 / ...

RL

OBL

HS

380

1350

1290

465

1600

1540

530

1800

1740

600

2050

1990

Druk- en zetfouten voorbehouden.

4


T62 07916637 blad B8_1_doc

12.06.2012 10:17:51

Pdf_Joke

Normafmetingen TROGROLSTELLEN B8.1 De basisafmetingen van de rollen in de vlakke rolstellen zijn gerelateerd aan de normbandbreedtes, conform de normen DIN 15207 / 22107 en ISO 1537, welke van toepassing zijn voor vaste boven- en onderstellen. De framebreedtes zijn adviesmaten volgens DIN 22107 voor veel toegepaste constructies. Maten in millimeters.

Uitvoering qua bandondersteuning:

bandbreedte rollengte frame breedte

300 400 600

400 500 700

500 600 800

650 750 950

800 950 1150

1000 1150 1350

1200 1400 1600

1400 1600 1800

1600 1800 2050

1800 2000 2250

2000 2200 2500

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B8_2_doc

12.06.2012 10:18:42

Pdf_Joke

VLAKKE ROLSTELLEN EN ROLSTEUNEN B8.2 Bovenrolsteun type: TBS 10

Bovenrolsteun type: TBS 11

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B8_2_doc

12.06.2012 10:18:42

Pdf_Joke

VLAKKE ROLSTELLEN EN ROLSTEUNEN B8.2 Onderrolsteun type: TOS 20

Onderrolsteun type: TOS 21

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


T62 07916637 blad B8_2_doc

12.06.2012 10:18:43

Pdf_Joke

VLAKKE ROLSTELLEN EN ROLSTEUNEN B8.2 Vlakke bovenrolstellen type: TVB 100

Vlakke onderrolstellen type: TVO 200 BB

RL

HS

BL

300 400 500 650 800 1000

400 500 600 750 950 1150

540 640 740 890 1090 1290

580 680 780 930 1130 1330

RD

H1

H2

51 63 80 89 102 108 133

100,5 107 115 119,5 126 129 141,5

44,5 38 30 25,5 19 16 3

Druk- en zetfouten voorbehouden.

3


T62 07916637 blad B8_2_doc

12.06.2012 10:18:43

Pdf_Joke

VLAKKE ROLSTELLEN EN ROLSTEUNEN B8.2 Vlakke bovenrolstellen type: TVB 110

Vlakke onderrolstellen type: TVO 210 BB

RL

HS

BL

650 800 1000 1200 1400 1000

750 950 1150 1400 1600 1150

890 1090 1290 1540 1740 1290

950 1150 1350 1600 1800 1330

RD

H1

H2

63 89 102 108 133 108 133

102 114,5 121 124 136,5 129 141,5

38 25,5 19 16 3 16 3

Druk- en zetfouten voorbehouden.

4


T62 07916637 blad B9_doc

12.06.2012 10:19:09

Pdf_Joke

BUISTROMMELS B9 Span- / omkeerbuistrommel (vaste as) Uitvoering:

TD

Geheel bewerkte buistrommel met ingelaste as en schilden, loopvlak bolgedraaid, trommel niet uitgebalanceerd

Trommeldiameter

: nom. Ø

TL

Trommellengte

:

d1 x Y

As tussen de lagertrappen

:

mm Ø

x

mm

(Y kan gelijk zijn aan TL)

mm

AL

Totale aslengte

:

d2 x X

As tpv lager

:

S

Afstand trommel/schild

:

Trommelbekleding

: zie blad 4A

< 200 mm > 200 mm

mm

Ø

x

mm mm

Nominale trommeldiameters 86 - 99 - 105 - 118 - 124 - 130 - 135 - 149 - 156 - 165 - 190 200 -215 - 240 - 250 - 270 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad B9_doc

12.06.2012 10:19:09

Pdf_Joke

BUISTROMMELS B9 Aandrijfbuistrommel Uitvoering:

Geheel bewerkte buistrommel met ingelaste as en schilden, loopvlak bolgedraaid, trommel niet uitgebalanceerd

TD

Trommeldiameter

: nom. Ø

TL

Trommellengte

:

d1 x Y

As tussen de lagertrappen

:

AL

Totale aslengte

:

mm mm

Ø

x

mm

x

mm

(Y kan gelijk zijn aan TL)

mm

As tpv lager

:

Ø

d2 x X2 As tpv lager

:

Ø

x

mm

D3 x X3 Aandrijfastap

:

Ø

x

mm v.v. spiebaan vlgs. DIN 6885-1

d2 x X

Z

(Als d2 = d3)

:

mm

SL

Spiebaanlengte

:

mm

N

Aseinden-spiebaan

:

mm

TG

Tapgat aandrijfastap

: M

S

Afstand trommel/schild

:

Trommelbekleding

: zie blad 4A

< 200 mm > 200 mm

diepte

mm mm

Nominale trommeldiameters 86 - 99 - 105 - 118 - 124 - 130 - 135 - 149 - 156 - 165 - 190 200 -215 - 240 - 250 - 270 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


T62 07916637 blad B9_doc

12.06.2012 10:19:09

Pdf_Joke

BUISTROMMELS B9 Span-/ omkeerbuistrommel (binnenverlaging) Uitvoering A: Geheel bewerkte buistrommel met een doorgaande as en binnenverlagering, d.m.v. enkel- of tweezijdig, zich instellende groefkogellagers met 2RS-afdichting. Het loopvlak is bolgedraaid en de as wordt veelal uitgevoerd met aseinden voorzien van sleutelvlakken (SW) of inwendig draad (IWD). Specifieke toepassing voor de kleinere nom. trommel- en asdiameters tot en met max. bandbreedte 1000 mm. Trommeldiameter (TD)

86 - 99 - 105 - 118 - 124 - 130 - 135 - 149 - 156 - 165 - 190

Asdiameter (d1)

20 - 25 - 30 - 35 - 40

Uitvoering B: Geheel bewerkte buistrommel met een doorgaande as en binnenverlagering, d.m.v. “normal-duty” flenslagerblokken. Het loopvlak is bolgedraaid en de as wordt veelal uitgevoerd met aseinden voorzien van sleutelvlakken (SW) of inwendig draad (IWD). De maximum trommellengte is in principe 1150 mm (BB 1000), waarbij de minimum trommeldrager groter of gelijk is aan 200 mm. Trommeldiameter (TD)

200 - 215 - 240 - 250 - 270 - 300 - 320 - 400 - 450

Asdiameter (d1)

40 - 50 - 60 - 70

TD (Trommeldiameter) x TL (Trommellengte)

: nom. Ø

d1 (Asdiameter) x AL (Aslengte)

: Ø

LAE (lengte aseinden)

:

AE (aseinden)

: : IWD M

mm x

mm mm mm, of

x

mm, of

: anders nl.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

3


T62 07916637 blad B10_doc

12.06.2012 10:19:37

Pdf_Joke

TROMMELS, overige uitvoeringen B10

Kooitrommel

uitv. A

uitv. B

uitv. A

uitv. B

Kooitrommel met binnenkegel

Vaantrommel

De trommeldiameter van bovenstaande trommels is in principe vrijelijk door u te bepalen. De overige basisafmetingen zoals trommellengte, asdiameter, etc. kunt u overnemen van de gegevens van de span- / omkeerbuistrommels.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07919932 blad B11_doc

29.01.2013 11:06:06

Pdf_Joke

ROL- en TROMMELBEKLEDING B11

REMA TIP TOP is het adres om uw transportrollen en trommels te laten bekleden. In principe worden deze bekledingen aangebracht om meer grip te verkrijgen met uw transportband. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor anti-corrossie coatingen. Hierbij een overzicht van de meest voorkomende coating- en bekledingsmaterialen.

A. Verfsysteem; Primer Meerdere lagen mogelijk B. Epoxycoating; Hot-spray proces C. Epoxycoating; Poedercoating D. RILSAN®-coating, in grijs en wit E. Rubber hoes, dikte ca. 4 of 7 mm roldiam. 63-80-89-108-133 mm F. Laminop-profiel, pvc, wit, dikte ca. 2 mm G. Rubber mini-ruit profiel, zwart, ca. 60-65° Shore, dikte 6-8-10-15 mm. ook leverbaar in maxiruit of licht olie- en vetbestendig H. Dwarsrib-profiel, pvc, wit dikte ca. 4 mm ook beperkt leverbaar in grijze kleur I.

LINATEX®, glad natuurrubber, dikte van 6 t/m 20 mm ook te voorzien van een groefprofiel

J. Supergrip-profiel, pvc, grijs, dikte: ca. 5 mm K. Supernop-profiel, pvc, groen, dikte: ca. 6 mm In vele variabele uitvoeringen en diktes leverbaar L. Rubber mini-ruit profiel, wit, dikte: ca. 8 mm M. Slijtvaste rubber bekleding, glad, zwart, leverbaar in ca. 40-45° en 60-65° shore, dikte: 6-8-10-15 mm N. Visgraatprofiel, pvc, wit, dikte: ca. 4 mm

Voor keramische trommelbekleding (2-, 3- of 4-delige schaaldelen in diverse uitvoeringen) verwijzen wij u graag naar onze aparte brochure.

O. ECO 40, synthetisch rubber, rood, glad, dikte: 6-8-10-12-15 mm P. TT-8 dwarsrib-profiel, rubber, wit, F.D.A-gekeurd, dikte: ca. 8 mm

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07919932 RTTvoorbl_007

29.01.2013 11:27:50

Pdf_Joke

B12

Tru-Trac速

Tru-Trac Dual Return Tracker Tru-Trac Flat Return Tracker

Tru-Trac Trough Tracker Tru-Trac Trough Taper Tracker


De Tru-Trac Stuurrol een beter bandstuursysteem bestaat niet

Scheeflopende transportbanden veroorzaken vervuiling, productverlies en schade aan zowel band als transporteur. TSN REMA TIP TOP is exclusief distributeur voor Europa van het beste bandstuursysteem ter wereld: de Tru-Trac stuurrol. Tru-Trac is een uniek gepatenteerd bandsturingsysteem dat is opgebouwd uit de hoogst kwalitatieve componenten en materialen. Aan de introductie ging een intensieve periode van testen en verdere verbeteringen vooraf. Inmiddels zijn talloze installaties in onder meer Amerika, Canada, Zuid-Afrika, Australië en Engeland tot grote tevredenheid van de gebruikers uitgerust met de Tru-Trac roller.

ONE BRAND – ONE SOURCE – ONE SYSTEM


Enkele voordelen van het eenvoudige, functionele en degelijke systeem zijn: • verhoging van de productiecapaciteit • verkorten van stilstandperiodes • vermindering van mors en uitval • verlaging van schoonmaakkosten • reductie van motorvermogen • verhoging van veiligheid • simpel te installeren • onderhoudsvrij • functioneert in alle bedrijfsomstandigheden • zeer geschikt voor reverseerbare transporteurs • lange levensduur dankzij beproefde technologie

4 x 25 mm adjustment

Het sturingsysteem van Tru-Trac is leverbaar in vrijwel alle bandbreedten en eventueel naar klantspecifieke eisen te produceren. Standaard wordt de Tru-Trac stuurrol geleverd met een warm gevulkaniseerd loopvlak. De constructie met twee lagers zorgt voor een optimale afdichting. Geen enkele tot op heden bestaande bandstuurrol kan de vergelijking met het Tru-Trac systeem aan. Uw banden lopen gegarandeerd weer recht.

E C

A B

D Model

Bandbreedte

A

B

C Min - Max

D (Sleutelwijdte)

E

Gewicht (kg)

TTFR45

450

686

490

85 - 200

14 x 70

850

33

TTFR50

500

736

540

85 - 200

14 x 70

900

35

TTFR60

600

838

640

85 - 200

14 x 70

1000

37

TTFR65

650

890

690

85 - 200

14 x 70

1050

39

TTFR75

750

990

790

85 - 200

14 x 70

1150

42

TTFR80

800

1040

840

85 - 200

14 x 70

1200

45

TTFR90

900

1140

940

85 - 200

14 x 70

1300

49

TTFR100

1000

1240

1040

85 - 200

14 x 70

1400

52

TTFR105

1050

1296

1090

85 - 200

14 x 70

1450

53

TTFR120

1200

1448

1240

85 - 200

14 x 70

1600

59

TTFR135

1350

1600

1390

85 - 200

14 x 70

1780

71

TTFR140

1400

1700

1440

85 - 200

14 x 70

1830

74

TTFR150

1500

1752

1540

85 - 200

14 x 70

1930

78

*Afwijkende types op aanvraag

TSN Tip Top • REMA TIP TOP Material Handling Postbus 5312 Westervoortsedijk 73 www.tsn.nl www.rematiptop-mh.nl

6802 EH Arnhem 6827 AV Arnhem info@tsn.nl verkoop.mh@rema-tiptop.nl


T62 07919932 RTTvoorbl_0011

29.01.2013 11:27:55

Pdf_Joke

C1


T62 07916637 blad C1_doc

12.06.2012 10:29:34

Pdf_Joke

BANDREINIGINGSSYSTEMEN Bandreinigingsborstel

C1

Complete uitvoering - Rollichaam met assen - Koppeling - Dubbelzijdige pendelkogellagers - Ophanging - Met/zonder electromotor 220/380 en 500 V. - Losse vervangingsborstels leverbaar - Verkrijgbaar van bandbreedte 400 t/m 2000 mm.

Door middel van bandreinigingsborstels is een intensieve en daarmee schone bandreiniging mogelijk. De standtijden zijn door het gebruik van de rubber borstelharen ongewoon lang en eventueel aanwezige bandreparaties worden niet beschadigd.

Inbouw van de borstel

De rubbernoppen van de borstels zijn zo flexibel dat ze de transportgoederen, die dreigen aan te koeken, direct afwerpen. Zelfs bij natte modderige goederen kan geen korstvorming ontstaan aan de borstel door de zelfreinigende werking van de borstel.

Borstel Ă&#x2DC; 190 mm

1


T62 07916637 blad C1_doc

12.06.2012 10:29:36

Pdf_Joke

Draaibare kruis-afschraper met spanelement C1 De kruisvormige afschrapers hebben een stabiele buigvaste constructie en laten zich zonder problemen in nagenoeg elk bandreinigingssysteem inbouwen. Door de taai-elastische, slijtvaste rubberkwaliteit en de drievoudige inzetmogelijkheid (gebruiksmogelijkheid) is de levensduur ongewoon lang. Na het verslijten van een balk is de afschraper praktisch zonder tijdverlies naar de volgende balk te verdraaien. Voor de rationele montage bevelen wij een aandruktoestel aan. Dit voorkomt bandbeschadiging door de balkdrager. De spanelementen zijn in rubber gelagerd. Daardoor stelt de kruisvormige afschraper bij slijtage zichzelf na. Bij de inbouw is het belangrijk er op te letten dat de afschraper niet naar voren of in de transportrichting staat, zodat het afgeschraapte transportgoed niet kan opstuwen of kan aankoeken. Leverbare afmetingen voor bandbreedten: 1000 mm 1200 mm

800 mm

1400 mm

1600 mm

H

500 mm 650 mm

150

150

L

A

De rubber gelagerde spanelementen zijn in iedere richting 30 graden draaibaar. Na het losdraaien van schroef A kan de aandrukkracht door het draaien van de rubberspanelementen met een sleutel naar wens ingesteld worden.

A

A

B

2

Type (band breedte)

L

B 500

480

30

90

60

30 x 30 x 4

B 650

630

30

90

60

30 x 30 x 4

B 800

780

30

90

60

30 x 30 x 4

B 1000

980

40

120

90

40 x 40 x 5

B 1200

1180

40

120

90

40 x 40 x 5

B 1600

1580

40

120

90

40 x 40 x 5

A

B

H

St-proďŹ el

Automatische nastelling van de kruisvormige afschraper door rubber gelagerde spanelementen.


T62 07919932 RTTvoorbl_008

29.01.2013 11:27:51

Pdf_Joke

C2


T62 07919932 blad C2_doc

29.01.2013 11:10:21

Pdf_Joke

BANDAFSCHRAPERS C2

Hoofdafschrapers 1

Type “N”

2

Type “S”

3

Type “SLE”

4

Type mini ES

5

Type mini GWS

1 4

2

5

3

Kop-voorafschrapers 6 7

Type “T”

7

6

Type “T-PUR”

7a Niet afgebeeld “V-PUR”

Bandreinigingssystemen voor transportbanden met doorslaggevende voordelen - Onderhoudsarm en zeer breed toepasbaar, van levensmiddelenbestendig (lichte toepassing) tot zeer zware belastingen (overslag) - Solide verzinkte constructie - Eenvoudige montage - Uitwisselbare schraper-elementen - Jarenlang beproefd

Standaard afmetingen: afmetingen: breedte 400 t/m 2000 mm.

1


T62 07919932 blad C2_doc

29.01.2013 11:10:22

Hoofdafschrapers “S” + “SLE | SFR”

Zelfstellende afschrapers. Hard metalen afschraapbladen gegoten in homogeen PU zorgen voor een lange standtijd. Door het onderhoudsvriendelijke ontwerp zijn deze afschrapers binnen 10 minuten te voorzien van een nieuw afschraapelement.

Kop-voorafschrapers

Jarenlang beproefde kopafschraapsystemen. Geschikt voor diverse trommeldiameters. De rubbersegmenten zorgen voor een constante druk zonder bandbeschadiging en behoeven geen externe veer of aandrukinstallatie. Ook in aangepaste uitvoering geschikt voor extreem grote bandbreedtes.

Pdf_Joke

Afschrapers “ES” + “GSW”

Geschikt voor kleine inbouwruimte. “ES” is bijzonder geschikt voor de voedingsindustrie (levensmiddelenbestendig). Beide zeer eenvoudig te monteren.

Hoofdafschrapers “N”

De meest toegepaste hoofdafschraper binnnen het MANUFLEX-programma. Zorgt voor een optimaal gereinigde transportband. Eenvoudige solide constructie. Probleemloos inzetbaar bij reviseerbedrijf. Beproefd in de meest zware en uiteenlopende industrie.

Specifieke technische documentatie op aanvraag.

2


T62 07919932 RTTvoorbl_0013

29.01.2013 11:28:02

Pdf_Joke

D


T62 07916637 blad D1_doc

12.06.2012 10:32:54

Pdf_Joke

KERAMISCHE TROMMELBEKLEDING D1 STS 4000 is een hoogwaardige trommelbekleding die op aandrijf- en buistrommels wordt gemonteerd bij rubber transportbandinstallaties. Zelfs onder extreem natte klei-achtige en vervuilde omstandigheden wordt door de hoge wrijvingscoëfficiënt van de keramische bekleding, een uitstekende grip gewaarborgd, waardoor de operationaliteit van uw bandtransporteur maximaal wordt. Naast eigenschappen als hoge slijtvast- en belastbaarheid, ongevoelig voor vocht, lange levensduur, niet ontvlambaar, een temperatuurtoepassingensgebied tussen -40°C en 120°C, is tevens de voorspanning van de rubber transportband aanzienlijk te verlagen, waardoor de levensduur van de band wordt verlengd. De STS 4000 keramische trommelbekleding is leverbaar in elke gewenste trommeldiameter en -lengte, in 2- of meer schaaldelen en te bevestigen door middel van speciale moerbouten (DIN 603) of lasverbinding. Bij een 3- of 4-delige uitvoering is het zelfs mogelijk de schaaldelen ter plaatse te verwisselen, zonder de aandrijftrommel uit te bouwen. Kortom, de STS 4000 keramische trommelbekleding is in elk geval, onder extreme bedrijfsomstandigheden dé juiste oplossing.

Type profielen en bevestigingsvormen:

Profieltype: Visgraat (één looprichting)

Profieltype: Ruit (reserveerbaar)

STS 4000 schaaldelen, bevestiging op cilindrische buistrommel d.m.v. speciale moerbouten. Loopvlak cilindrisch, dikte keramiek: 12 mm.

STS 4000 schaaldelen, bevestiging op gebolleerde buistrommel d.m.v. vulringen en speciale moerbouten. Loopvlak trapeziumvormig, dikte keramiek: 12/8 mm. 15

STS 4000 schaaldelen, bevestiging op cilindrische buistrommel d.m.v. lasverbinding, A=hoekas, B=”kop”las. Loopvlak trapeziumvormig, dikte keramiek: 12/8 mm.

STS 4000 keramische trommelbekleding, direct aangebracht op loopvlak cilindrische buistrommel. Maximale dikte keramische laag: 15 mm.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07916637 blad D1_doc

12.06.2012 10:32:54

Pdf_Joke

STS 4000 keramische trommelbekleding Algemene technische gegevens: Aantal schaaldelen: trommeldiameter:

-

tot 320 mm =

-

320 - 600 mm =

2-delig 2- of 3-delig

-

600 - 1000 mm =

3- of 4-delig

-

1000 - 1400 mm =

4- of 5-delig

-

boven 1400 mm =

5-delig

Dikte stalen schaaldelen: trommellengte:

-

tot 1150 mm =

4 mm

-

1150 - 1400 mm =

5 mm

-

1400 - 1600 mm =

5 - 6 mm

-

boven 1600 mm =

6 mm

Versterkingsstrips (en evt. boorgaten): trommellengte:

-

tot 600 mm = 30 x 4 mm

(M12)

-

600 - 1150 mm = 40 x 4 mm

(M16)

-

boven 1150 mm = 50 x 4 mm

(M16)

Bovenstaande gegevens kunnen afwijkend zijn.

min. 40 min. 5

D1

Montage van de stalen schaaldelen: Algemeen: - Bij het profieltype “VISGRAAT” staat de punt van de ‘V’ in de looprichting van de transportband. - De schaaldelen dienen goed “aan-te-liggen” op de buistrommel. Nooit met geweld (bijv. hamerslagen) monteren. - Bij gebolleerde buistrommels dient bij voorkeur het loopvlak eerst cilindrisch afgedraaid te worden, of er dienen zgn. vulringen (tegen meerprijs leverbaar) op de trommel gelast te worden. - I.v.m. kleine maatverschillen en het uitzetten c.q. krimpen van de schaaldelen is een minimale tussenruimte van 4 mm aan te bevelen. - Om beschadiging van de keramische bekleding te voorkomen verdient het aanbeveling om de verbinding van de rubber transportband te vulcaniseren, i.p.v. een mechanische verbinding (zoals riemverbinders, etc.) Montagebevestiging d.m.v. bouten: - Eerst de schaaldelen merken, daarna op de buistrommel leggen, vervolgens de schaaldelen in het midden vastzetten met lijmtangen. Daarna de trommel merken overeenkomstig de schaaldelen en vervolgens de gaten overnemen van de schalen op de trommel. Verwijder de schaaldelen. - Boor de gaten in de trommel. Leg een schaaldeel op de trommel en plaats de speciale bouten en draai deze handvast. Nadat alle schaaldelen op deze manier gemonteeerd zijn, worden de moeren vanuit het midden van elk schaaldeel symmetrisch en per zijde, gelijkmatig naar de tussenruimte vast-gedraaid. Montagebevestiging d.m.v. lassen: - De schaaldelen op de buistrommel leggen en per schaaldeel vanuit het midden naar de zijkanten van de versterkingsstrips op de trommel klemmen. - Daarna d.m.v. lassen van 40-50 mm. en een tussenruimte van ca. 100 mm. op de buistrommel lassen. Per schaaldeel zijde voor zijde lassen. - Eventueel de ‘open’ tussenruimtes eveneens lassen. - LET OP! Het lassen dient bij voorkeur elektrisch te gebeuren daar de warmte in de schaaldelen niet boven 120°C mag komen. Opmeet- / bestelgegevens voor detailgegevens aandrijftrommels zie blad 4A 0.2 • doorhalen wat niet van toepassing is.

type A

Aantal

:

stuks

Aantal schaaldelen

:

-delig

Trommeldiameter:

- cilindrisch*

- gebolleerd* - midden

mm

mm

- randzône Trommellengte (TL)

:

mm

Bandbreedte

:

mm

:

mm

Bekledingslengte

type B

mm

Loopvlak bekleding

:

cilindrisch | trapeziumvormig*

Profieltype

:

visgraat | ruit*

Bevestigingsvormen

:

geboute | gelaste uitvoering*

Uitvoering gebolleerde trommel

:

inclusief | exclusief vulringen*

Uitvoering gebout

:

inclusief | exclusief moerbouten*

Uitvoering gelast

:

type A: schaallengte=TL (min. 2x5)

:

mm

type B: schaallengte=TL

:

mm

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


T62 07916637 blad D2_doc

12.06.2012 10:33:38

Pdf_Joke

PLAATRUBBERS | Trommelbekleding D2 Type

Toepassingsgebied

SBR

Rubber voor pakkingen, zijgeleiding, afdichtingsplaten.

Neopreen

Hittebestendig rubber tot 150°C, diverse toepassingen

Nitril

Olie- en vetbestendig, diverse toepassingen (betonindustrie).

Para

Natuurrubber in diverse shore hardheden, hoge rekbaarheid, toepassingen o.a. manchetten.

Slijtvastrubber

Dubbelzijdig glad met CN laag (verlijming) div. afmetingen en diktes en shore hardheden, toepassingen: overstort punten, bunker | trechter | trommelbekledingen.

Breedribloper

Rubber matten voor diverse toepassingen.

Fijnribloper

Rubber matten voor diverse toepassingen.

Pu (polyurethaan)

Vele toepassingen in o.a. silo’s, trechters, bunkers, overstortpunten, beton(industrie), zand en grind.

Meer informatie op aanvraag!

Trommelbekledingen Miniruit Miniruit Glad Miniruit

65° zwart 45° zwart 65° zwart 40° zwart | rood

Rubber keramiek TT8 Dwarsrib Laminop

wit rubber kunststof kunststof

1


T62 07916637 blad D2_doc

12.06.2012 10:33:38

Pdf_Joke

ECO 40® rood Het multifunctionele rubber voor de industrie

Eco 40® wordt veelvuldig toegepast als zijgeleidingsafdichtingsmateriaal en is vanwege de grote verkrijgbare maatvoeringen vrijwel in elke transportband-installatie toe te passen. Eco 40® is een slijtvast 45° shore A zacht rubber met een flexibele eigenschap. Als zijgeleidingsafdichtingsmateriaal bij o.a. het opstortpunt zorgt het voor een perfecte afdichting. Daarnaast spaart Eco 40® de transportband. Het heeft geen nadelige invloed op de levensduur van de transportband. Standaard lengte Standaard plaatafmetingen Standaard plaatafmetingen

: : :

20 mtr. 80/100/120/150 en 200 mm breed en 10 mm dik 10 mtr. lengte, 1400 mm breed en 6/8/10 mm dik 5 mtr. lengte, 1400 mm breed en 12/15/20 mm dik

Afwijkende maten op aanvraag. Sandwichrubber voor eenvoudige afschraapsystemen verkrijgbaar in div. afmetingen.

2

D2


T62 07919932 RTTvoorbl_0012

29.01.2013 11:28:01

Pdf_Joke

E


T62 07919932 blad E2_1_doc

29.01.2013 11:13:32

Pdf_Joke

IMPACTBARS EN GLIDEBARS

Bij een transportinstallatie is het stortpunt één van de meest kritische delen. De valhoogte van het materiaal, de wijze van belading, korrelgrootte en de bandsnelheid zijn factoren die zowel de rubber transportband als de rolstellen zwaar kunnen beschadigen. Bij gebruik van conventionele rolstellen onder het stortpunt, kan de transportband onder invloed van de impact tussen de rollen doorbuigen. Dit leidt tot elliptische openingen tussen de randafdichting en de transportband, waardoor dus materiaalverspilling onontkombaar is. Dit verspilde materiaal opruimen levert hoge kosten op in tijd en mankracht. Daarbij opgeteld veroorzaken slijtage van transportrollen, gebogen- of gebroken zijsteunen van de trogstoelen, een scheefgetrokken transportband en ge-

E2.1

klemd materiaal, nog hogere kosten. Al deze fenomenen leiden tot kostbare bandbeschadigingen. Deze problemen worden grotendeels opgelost door toepassing van stortpuntprofielen (impact-bars en/of glidebars), die de energie-opname (ter plaatse van het stortpunt) op effectieve wijze waarborgen. Stortpuntprofielen bestaan uit 3 verschillende componenten die na vulcanisatie een homogeen geheel vormen. Een speciaal rubbercompound voor de energie-opname, een toplaag uit polyetheleen met een hoge moleculaire dichtheid en een zeer lage wrijvingscoëfficient en een longitudinaal aluminium-profiel voor eenvoudige montage. Deze materialen hebben een goede weerstand tegen olie, vet en de meeste industriële chemicaliën. De temperatuurbestendigheid is tot ca. 80 °C.

1


T62 07919932 blad E2_1_doc

29.01.2013 11:13:32

Pdf_Joke

IMPACTBARS EN GLIDEBARS Stortpuntprofielen type:

TG 50 | TG 75

Deze stortpuntprofielen (impact-bars) zijn leverbaar in 2 verschillende hoogtes, nl. 50 en 75 mm. De profiellengte is 1200 mm. Als vuistregel kan worden aangehouden dat het type TG 50 wordt toegepast voor medium-duty transportinstallaties (tot en met ca. 600 t/hr) en de TG 75 wordt over het algemeen ingezet voor “heavy-duty” toepassingen. De stortpuntprofielen TG 50 en TG 75 worden ter vervanging van transportrollen gemonteerd in een speciaal daarvoor geconstrueerd trogframe (of een stalen “adapter” die in de bestaande trogstoel gemonteerd kan worden). Het aantal profielen (b = 100 mm) is afhankelijk van de bandbreedte en de trogvorm, als volgt: Bandbreedte

2

3-delige trogvorm

2-delige trogvorm

aantal elementen

aantal elementen

links

midden

rechts

links

rechts

650

2

2

2

3

3

800

2

3

2

4

4

1000

3

3

3

5

5

1200

3

4

3

6

6

1400

4

5

4

7

7

1600

5

5

5

8

8

E2.1

Er dient rekening gehouden te worden met de onderstaande factoren: - Er moet een intermediair rolstel geplaatst worden voor en na (en eventueel tussen) de stortpuntprofielen. De maximale longitudinale lengte is 2400mm (= 2x1200mm) van de stortpuntprofielen. Anders moet er ook een rolstel tussen worden geplaatst. - Per stortpuntprofiel moeten er 4 stuks bouten met vierkante kop (M16x60, 34x34mm) worden gemonteerd. Dit komt neer op 4 draagframes, onderlinge afstand h.o.h.-afstand ca. 350 mm. - De transportrollen voor en na de stortpuntprofielen moeten 10 á 30 mm hoger zijn gepositioneerd. Men doet er verstandig aan deze rollen “vol te bezetten” met rubber stootringen (denk om borging van de ringen op de rolbuis) en een verzwaarde asconstructie toe te passen.

Stortpuntprofielen type:

GB 200 / GB 250

Deze stortpuntprofielen (als glide-bars) zijn speciaal ontworpen om in de praktijk dienst te doen als impact-bar voor transport van lichte materialen (“light-duty”) en daar waar een stof- en/ of morsvrije randafdichting van primair belang is. De Glide Bars vervangen in het laatste geval alle laterale trogdelen (zijrollen) van het rolstel. Het type nummer komt overeen met de breedte van het profiel. De profiellengte is 1200 mm. Het aantal profielen is afhankelijk van de band- breedte (dus lengte zijrollen). In geval de rollengte >250 mm, kan de lengte samengesteld worden uit 2 of meerdere profielen. Bijvoorbeeld: bandbreedte 1200 mm, 3-delige trogvorm: rollengte = 465 mm 1x GB 200 en 1x GB 250; vrije onderlinge tussenruimte = 15 mm.


T62 07919932 blad E2_2_doc

29.01.2013 11:14:21

Pdf_Joke

BEKERS

E2.2

Elevatorbekers

De in de tabellen weergegeven inhoud komt overeen met het gearceerde gedeelte in de tekening. Hierbij is uitgegaan van een zgn. watervulling (F0 = 00) bij een verticale stand van de achterzijde van de elevatorbeker (de opvoerhoek van de elevatorbeker is dan 900). Indien de opvoerhoek minder wordt, zal automatisch de inhoud toenemen. REMA TIP TOP toont u hierbij het bekertype COLUMBUS. Deze is standaard uit één stuk en leverbaar in 2 uitvoeringen; in zowel staal (diepgetrokken) als in kunststof (spuitgietprocédé). Noch de stalen, noch de kunststof bekers vallen onder een DIN-norm. Echter de dichtstbijzijnde norm is DIN 15232.

De kunststof beker heeft een randverdikking van ca. 5mm. De qua wanddikte dikkere stalen bekers kunnen op verzoek worden uitgevoerd met een scheprandversterking (voorzijde of 3-zijdig). Natuurlijk kunt u ook voor andere type elevatorbekers bij ons terecht. Wij noteren gaarne uw aanvraag.

e

f watervulling FO

h2

Staal (st. 37) breedte b

h1

uitlading hoogte a. hoogte v. inhoud u h1 h2 mm

ltr

max. aant. st

diameter gaten d mm

h.o.h. gaten e mm

rand | gat f mm

aantal gaten

mm

mm

mm

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

70 75 80 90 95 100 105 115 125 125 130 140

70 80 85 91 95 105 110 117 123 126 130 145

35 40 45 48 50 65 58 63 66 70 76 88

0,11 0,16 0,22 0,27 0,32 0,42 0,50 0,63 0,77 0,89 1,05 1,45

11 10 9 8,5 8,5 8 7 6,5 6 5,5 5,5 5

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9

34 43 46 58 64 67 78 86 87 101 110 131

16 18 21 23 25 30 33 35 38 37 40 45

st

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

225

145

153

90

1,83

5

9

70

40

3

250

150

158

92

2,11

5

9

77

45

3

300

155

160

95

2,84

4,5

9

104

47

3

350

180

190

100

4,03

4

10

90

53

4

400 200 212 112 5,60 500 224 236 125 9,00 Op aanvraag ook leverbaar in RVS.

3,5 3

11 14

100 100

80 90

4 5

b e

Bekertype Columbus

dikte

gewicht

s mm

kg|st

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5

0,095 0,125 0,155 0,180 0,210 0,250 0,300 0,330 0,360 0,670 0,670 0,840

1,5

1,010

2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 2,0 3,0

1,300 1,120 1,460 1,350 1,700 2,000 2,350 3,350 7,200

u d s2

mm

uitlading hoogte a. hoogte v. inhoud u h1 h2 mm

5

h1

Kleur: wit Polyethyleen breedte b

watervulling FO

s1

De COLUMBUS-bekers worden voornamelijk toegepast voor korrelige producten. Met name de kunststof bekers zijn uitermate geschikt voor zout, meel, suiker, mout, tabak, granen, vruchten, levens- en voedingsmiddelen en chemische producten, zowel droog als vochtig of kleverig. De maximum arbeidstemperatuur is 600°C.

b

e

s

d

In vele uit- en maatvoeringen verkrijgbaar. De uitvoering wordt veelal in de praktijk bepaald door het te transporteren product. Vanzelfsprekend worden de maatvoering (breedte (b) en uitlading (u)) gekozen naar gelang de te behandelen capaciteit. Het maximaal aantal te plaatsen bekers per meter bandlengte en de inhoud bepalen dus samen met de gekozen bandsnelheid (m/sec.) de capaciteit (m3/hr).

u

Bekertype Columbus

mm

mm

ltr

max. aant. st

diameter gaten d mm

h.o.h. gaten e mm

rand | gat f mm

aantal gaten st

80 78 80 42 0,11 10 8 45 2 2,0 100 93 95 50 0,25 8,5 8 48 2 2,0 120 105 105 50 0,45 8 8 63 2 2,5 140 110 115 60 0,60 7 8 80 2 2,5 160 120 130 75 0,90 6 8 96 2 3,0 180 135 130 85 1,10 5,5 8 103 2 3,0 200 150 140 75 1,35 5,5 10 118 2 3,0 250 165 170 80 2,01 4,5 10 77 3 3,5 Op aanvraag ook leverbaar voor temperatuur max. 100°C. Kleur: groen.

dikte

h2 gewicht

s mm

kg|st

2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0

0,035 0,050 0,072 0,095 0,130 0,160 0,230 0,360

Voor bekerbouten (klokriemschroeven) en elevatorband klemverbinders: zie ommezijde Druk- en zetfouten voorbehouden.

1


T62 07919932 blad E2_2_doc

29.01.2013 11:14:22

Pdf_Joke

E2.3

Elevatorbouten (klokriemschroeven): worden speciaal toegepast voor het bevestigen van elevatorbekers op de elevatorband. De bekerbouten (klokriemschroeven) worden geleverd met holle onderlegringen en moeren volgens DIN 15237. De bekerbouten zijn leverbaar in de volgende uit- / maatvoering: Bouttype

Warm geperst

Koud geslagen

Draad

Kopdiameter in mm

Boutlengte in mm

M7

25

20-25-30

M8

30

20-25-30-35-40-50-60

M10

35

25-30-35-40-50-60

M12

42

30-35-40-50-60

M6

16

20-25-30

M7

20

20-25-30

M8

25

20-25-30-35-40

boutlengte

De bekerbouten zijn ook leverbaar in de volgende kwaliteiten/ uitvoeringen: - Elektrolytisch verzinkt - Met inbus boutkoppen - Met diverse typen borgmoeren - In RVS (mat.: 1.4301)

Klemverbinders: zijn ontworpen om elevatorbanden “eindloos” te maken. De klemverbinders zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen: - Type GW (aluminium) voor “light-duty”-elevatorbanden - Type EV (staal) voor “medium- en heavy-duty”-elevatorbanden - Type WA (gietstaal) voor “medium- en heavy-duty”-elevatorbanden

kopdiameter

De typen GW en EV zijn op de gewenste bandbreedte aan te passen. Het type WA is 50 mm breed en is voorzien van een wigstuk. In principe worden deze tegen elkaar gemonteerd (het aantal verbinders is dus afhankelijk van de bandbreedte). Bij “medium-duty” toepassing mag de onderlinge hartafstand verhoogd worden tot max. 100 mm Type WA (gietstaal)

Type EV (staal)

Type GW (aluminium)

2


T62 07916637 blad E2_4_doc

12.06.2012 10:38:00

BIG BEN KLEMSYSTEEM

Pdf_Joke

E2.4

1.2.3. vast in één handomdraai

Gemak dient de mens. Daarom kunt u met het BIG BEN Klemsysteem zeer eenvoudig het zijgeleidingsrubber ter plaatse van bijvoorbeeld stortpunten monteren. Ook het nastellen of vervangen is kinderlijk eenvoudig. Stap 1: Maak de hendels los van het BIG BEN Klemsysteem. Stap 2: Stel het zijgeleidingsrubber (of vervang het door nieuwe stroken). Stap 3: Knel het zijgeleidingsrubber vast door het aandrukken van de hendels. Uw bandtransporteur is weer productie-gereed! Het BIG BEN Klemsysteem, dé moderne manier van afdichten, die alleen maar voordelen biedt: • Probleemloos nastellen/vervangen van afdichtingsrubber • Nauwelijks productie-stilstand bij nastellen/vervangen • Corrossiebestendig (verzinkt) • Geschikt voor elke dikte afdichtingsrubber en polyurethaan-stroken • Geen gaten- of sleuvenpatroon in afdichtingsrubber benodigd • Multi-functioneel inzetbaar (stortbakken en -goten, stortsloffen, zijgeleidingen, overkappingen)

Kortom, het BIG BEN Klemsysteem, een kleine investering die zich voor uw bedrijf snel terugverdient!!!

1


T62 07916637 blad E2_4_doc

12.06.2012 10:38:01

Pdf_Joke

BIG BEN KLEMSYSTEEM

E2.4

Afmetingen en inbouwvoorbeelden

50

140

Draadnaaf

85

Ø 35x40

Breedte 27

110 x10

min. 30

30

Breedte 44

75

46

20

40

Po ly u ret ha an ≠

75

ECO 40 ≠ 150x10

min

30x30x4

30° ECO 40 ≠100x10

50 250 250 250 250 250 250

2

50


T62 07916637 blad E2_5_doc

12.06.2012 10:38:33

Pdf_Joke

NBB E2.5 RUBBER AFDICHTINGSSEGMENTEN Wie kent het probleem niet? Mors van stortgoederen bij uw bandtransporteur. Die problemen behoren nu tot het verleden! Met de NBB - rubber afdichtingssegmenten kunnen stortbakken en overstortpunten op rubber- en kunststoftransportbanden perfect worden afgedicht. De NBB - segmentblokken zijn simpel te monteren aan uw stortbak. Door de â&#x20AC;&#x2DC;zwaluwstaartâ&#x20AC;&#x2122;-verbinding (aan de kopse kanten) kan elk segmentblok onafhankelijk in hoogte worden versteld. Heel eenvoudig. Het enige wat u nodig heeft is een hamer en een dopsleutel nr. 19 (M12). Over onderhoudsvriendelijk gesproken. Indien de NBB - rubber afdichtingssegmenten worden toegepast met stortpuntprofielen (type TG 50 of TG 75, GB 150, GB 200 of GB 250) wordt er een gegarandeerd morsvrije belading en overstort verkregen. NBB - rubber afdichtingssegmenten zijn leverbaar in: - slijtvast rubber RESISTA SUPER 650 shore - hittebestendig en vlamdovend rubber 550 shore - wit nitrilrubber FDA (= voedingsmiddelenkwaliteit) Klemplaat leverbaar in ST.37 of RVS 304.

1


T62 07916637 blad E2_5_doc

12.06.2012 10:38:34

NBB - Rubber Afdichtingssegmenten

2

Pdf_Joke

E2.5


F

TSN IndustriĂŤle Kunststoffen

Kennis van zaken Snelle service Scherpe prijzen

ONE BRAND - ONE SOURCE - ONE SYSTEM


Resultaat door samenwerking REMA TIP TOP heeft in de afgelopen jaren een stevige positie in diverse industriële markten weten te veroveren op het gebied van rubber en kunststof transportbanden, transportbandcomponenten en industriële kunststoffen. Zo kunnen wij u de kennis, technologie en producten leveren in een zeer grote verscheidenheid aan technische en industriële kunststoffen, zowel in halffabricaten alsmede in bewerkte en/of gegoten eindproducten. Het verkrijgen en behouden van een (langdurige) relatie met onze afnemers is essentieel voor REMA TIP TOP, uiteraard naast het leveren van een technisch hoogwaardig product binnen de afgesproken levertijd en condities. Wij zijn er in de afgelopen jaren nog verder van overtuigd geraakt, dat een goede samenwerking altijd zal leiden tot een verbetering van het resultaat. Het koppelen van de kennis van de klant van zijn bedrijfsproces aan onze know-how over de technische eigenschappen en waarden van de desbetreffende kunststof. De voordelen die REMA TIP TOP haar klanten kan bieden, hebben wij nog eens extra aangeduid in het onderstaande schema. Wat dacht u bijvoorbeeld van een 24-uur service en dat nog wel zeven dagen per week! Wij onderhouden een zeer intensief contact met de diverse industriële marktsectoren. Zo zijn wij onder meer gekomen tot de productie en selectie van eersteklas grondstoffen en grondstof producenten. Kortom, wij denken u uitstekend van dienst te kunnen zijn met onze hoogwaardige technische producten, onze flexibele instelling en onze wil en overtuiging om te komen tot een gerichte samenwerking.

de klantvoordelen logistieke ervaring kennis van zaken breed programma “One Stop Shopping”

2

24-uur dienstverlening scherpe inkoopprijzen toonaangevende leveranciers


Glasvezelversterkte Kunststoffen

• Kunststof roosters (moulded) • Kunststof roosters (pultruded) • Kunststof leuningen • Kunststof traptreden

• Constructies • Ladders en kooiladders • Constructieve profielen • Advies & Engineering

ONE BRAND - ONE SOURCE - ONE SYSTEM

3


Glasvezelversterkte Kunststoffen Het programma roosters, trappen, ladders, bordessen constructiewerk en hekwerken leveren wij in GVK (glasvezelversterkte kunststoffen). Dit zijn composieten, samengesteld uit verschillende harsen en glasvezels. Deze vezels of matten geven hoofdzakelijk mechanische sterkte aan het materiaal en hebben dezelfde functie als wapeningstaal in beton. Het thermohardende hars zorgt daarnaast voor zowel de bestendigheid tegen chemische stoffen evenals tegen corrosie. Door toepassing van verschillende harsen is het mogelijk een verbeterde bestendigheid te verkrijgen van specifieke agressoren van buitenaf. Hierin kenmerken zich Ortophtaal voor algemeen gebruik, Isophtaal voor een zwaar vervuilde omgeving en Vinylesterhars voor extreem chemisch bereik. Dit materiaal is uitermate geschikt voor toepassingen in de industrie waar zekerheid en onderhoud altijd een punt van aandacht zijn. Glasvezelversterkte kunststoffen zijn een uitstekende vervanger van het traditionele staalwerk dat doorgaans wordt gebruikt. Dit product heeft een aantal voordelen ten opzichte van staal:

4

• absoluut corrosievrij • bestand tegen zuren, chemicaliën, logen en vele andere invloeden van buitenaf • sterk en zeer buigzaam door de toepassing van glasvezel • onderhoudsarm • licht in gewicht • elektrisch isolerend en vonkvrij • eenvoudig te bewerken • korte levertijd voor maatwerk


Technische begrippen MB

Open zijkanten Gezaagde GVK roosters hebben mogelijk geen gesloten zijkanten. De open zijkanten worden niet omlijst. De randen worden na het zagen behandeld met GVK sealer.

Maasafstand MA= â&#x20AC;&#x153;Hart op hartâ&#x20AC;? -maat

Maasbreedte De afstand tussen steun- of dwarsrib.

ct

ie

Steun-/dwarsbalk Gegoten GVK roosters worden uitgevoerd met steun- en dwarsribben van gelijke hoogte. Alleen bij roosters met kleine mazen wijkt de hoofdsteek van de basissteek af.

MB

MA

MA

min. 100 mm

Rechte sectie

<

Ro

0. 5m

nd

e

se

Totaal < 0.50m

hu

in

ct

Inkeping De inkeping in het draagbereik is mogelijk indien in een onderling aansluiting aan de aangrenzende vloer vereist is. Om de juiste draagkracht te behouden maken wij per project een statische berekening voor u.

ie

Secties Met secties worden rechte, schuine en ronde secties bedoeld. Anders dan bij stalen roosters worden deze volgens DIN 24537-3 niet opnieuw omlijst.

5m

se

0.

e

<

h

Sc

b

Kleine secties Met kleine secties worden rechthoekige of vierkante en ronde secties bedoeld die kleiner dan 0,5 meter zijn. Deze worden extra berekend.

Voetlijsten Een achteraf aan het rooster vastgeschroefd voetlijst op een vlakke constructie, dat over de zijkanten van het rooster steekt. Die moeten minstens 100 mm hoger zijn dan de bovenkant van de rooster.

Ondersteuning min. 30mm

Overspanning

Overspanning De overspanning is de afstand tussen twee steunpunten.

Draagconstructie Een draagconstructie is een onderdeel, waarop het rooster wordt gelegd.

Ondersteuning De oplegging moet minimaal 30 mm zijn.

GVK = Glasvezel Versterkte Kunststoffen

5


Technische begrippen Optrede

Rechte secties Met rechte secties bedoelt men de secties uit de plaatmateriaal.

Optrede beugel

Concaaf geslepen

Zwart geschuurde gesloten optrede/ optrede beugel Om de treden van het rooster en bordes aan de eisen van DIN 24531-3 te laten voldoen, wordt de optrede voorzien van een geschuurde en gesloten trede. Dit kan zowel in vlak- als hoekmateriaal worden uitgevoerd.

Gepolijst

Geschuurd

Zaagkanten Uit de voorraadafmetingen worden afwijkende roosterafmetingen uit platen gezaagd. De zaagkanten worden na het zagen met GVK sealer behandeld.

Gesloten

Oppervlakte/ Slipweerstand GVK roosters kunnen in verschillende oppervlaktes worden uitgevoerd. Het onderscheidt zich tussen concaaf geslepen, geschuurd en gesloten. Deze verschillende oppervlaktestructuren geven antislipresultaat conform BGR181.

Brugbreedte Onder

Brugbreedte Micro Mesh Om de GVK rooster uit de mal (Moulds) te Hierbij is het loopvlak afwijkend van de drukken, lopen de draag- of dwarsbalken onderconstructie. kegelvormig. Dit betekent dat de brugbreedte boven groter is dan de brugbreedte onder. Bij standaard roosters is deze bijvoorbeeld 6 tot 7 mm.

Harsuitvoering GVK roosters onderscheiden zich in het bijzonder door hoge resistentie tegen chemicaliën en agressieve middelen. Hiervoor wordt, afhankelijk van het vereiste profiel, verschillende harsuitvoeringen gebruikt. Als standaard worden orthofaalzuur, isoftaalzuur en vinylester harsen gebruikt.

6

Voetlijsten Een achteraf aan het rooster vastgeschroefd voetlijst op een vlakke constructie, dat over de zijkanten van het rooster steekt. Die moeten minstens 100 mm hoger zijn dan de bovenkant van de rooster.

hoogte

1/3 van hoogte

Brugbreedte Boven

De chemisch resistentie GVK roosters worden gekenmerkt door een hoge bestendigheid tegen chemicaliën. Hier hebben het medium, de concentratie, de temperatuur en de tijd van blootstelling een significante invloed op de weerstand.

Gepultrudeerd Bij de pultrusie worden de profielen in een continue fabricageproces gemaakt. De naam komt van het Engelse „to pull“ = trekken. Hierbij worden de glasvezels in hars geïmpregneerd en door een mal getrokken. De productie is gebaseerd op continue proces.

DIN 24537-3 De roosters conform DIN 24537-3 als vloer – kunststof roosters, geeft informatie over de toepassing en de kenmerken voor gebruik van GVK roosters in de vloer.

GVK = Glasvezel Versterkte Kunststoffen


Slijtage analyse Slijtage vormt een geweldig probleem binnen de industriële marktsectoren. Het leidt veelal tot ongewenste productie storingen met verstrekkende economische gevolgen. REMA TIP TOP heeft dit probleem onderkend en is een gerichte samenwerking aangegaan met de TNO divisie industrie, kunststof en rubber. Onze medewerkers kunnen de procesparameters binnen de specifieke slijtageproblematiek uitstekend analyseren en een gedegen oplossing aandragen met onze brede range aan slijtvaste industriële kunststoffen. Wij werken vanuit een visie waarin gezamenlijk met onze klanten wordt gestreefd naar een diepgaande analyse van het probleem waardoor een gerichte en structurele oplossing kan worden geboden. Slijtage is nooit geheel weg te nemen, maar kan wel beduidend worden verminderd waardoor de economische schade aanmerkelijk zal verminderen. Graag informeren wij u verder over de mogelijkheden gezamenlijk te komen tot een gerichte tribologische systeemanalyse (tribologie is de wetenschap van ten opzichte van elkaar bewegende oppervlakken).

EURO Polyurethaan EURO Polyurethaan is de merknaam waaronder REMA TIP TOP halffabricaten en gegoten eindproducten op basis van een zeer grote verscheidenheid aan Polyurethaan elastomeren aan de markt presenteert. Door onze unieke samenwerking met topfabrikanten en zeer kundige internationale grondstofproducenten hebben wij de mogelijkheid om u, naast onze brede range aan rubberkwaliteiten, meerdere soorten EURO Polyurethaan aan te bieden. Wij kunnen u leveren in meer dan 15 verschillende hardheden en zelfs meer dan 500 verschillende uitvoeringen. EURO Polyurethaan biedt u een aantal kenmerkende eigenschappen, zoals: • zeer goede slijtvastheid • hoge elasticiteit • hoog dempend vermogen • grote trek- en scheursterkte REMA TIP TOP heeft een groot referentiekader binnen meerdere industrieën waarin onze EURO Polyurethanen worden toegepast als bekleding van trechters, zwenkgoten, mengers, opvangbakken, tril- of schutzeven of valpijpen. Daarnaast zal EURO Polyurethaan uitstekend functioneren als afschraper/stootbuffer/ looprolbekleding en afdichtingselement. Wij bieden u de kennis, ervaring en technologie.

T-Rex Diamond Polyurethaan Met veel trots presenteert REMA TIP TOP haar klanten een specifiek ontwikkelde en uiterst gedetailleerde kwaliteit Polyurethaan. T-Rex Diamond Polyurethaan kenmerkt zich hoofdzakelijk ten opzichte van traditioneel toegepaste Polyurethanen door: • een zeer hoge slijtagebestendigheid tegen erosief schurende contactvormen • een goede bestendigheid tegen insnijding en inscheuring (abrasie) • anti-staticiteit (!) • zeer lage wrijvingscoëfficiënt • goed lossend vermogen T-Rex Diamond Polyurethaan wordt veelvuldig toegepast als bekleding van trechters, bunkers, silo’s en zwenkgoten in bulkgoederen, zoals graan, tarwe, tapioca, mengvoeder, zand, grind, ertsen,mineralen, cokes, kolen en beton. Producten waarbij gemakkelijk statische oplading kan ontstaan met het risico op stofexplosies. Met T-Rex Diamond Polyurethaan is onze klant verzekerd van een veilig en betrouwbaar product, doordat het materiaal anti-statisch is. REMA TIP TOP kan T-Rex Diamond Polyurethaan leveren in verschillende uitvoeringen: • voorzien van een katoenweefselrug • voorzien van een strekmetalen rug • voorzien van een plaatstalen rug Wij kunnen u platen en stroken leveren in dikten van 6,5 tot maximaal 12,5 mm. De maximale plaatafmeting betreft 3000 x 1200 mm. De kleur is blauw.

7


Irathane 155 Voor de bekleding van kubels, mengschoepen, glijgoten en cyclonen maken wij in toenemende mate gebruik van Irathane 155. Het betreft hier een Polyurethaan uitvoering welke wij zowel in de fabriek alsmede op locatie kunnen spuiten. Voordeel van deze methode is dat er bij de bekleding nooit naden kunnen ontstaan. Onze medewerkers zullen uiteraard per situatie zorgvuldig analyseren welke van de EURO Polyurethaan uitvoeringen voor uw toepassing het meest geschikt is. Aan een organisatie als REMA TIP TOP kunt u met een vertrouwd gevoel het beheer en onderhoud van uw installatie over laten. Over samenwerking gesproken!

EURO Polyethylenen Wanneer u extreem goede glijeigenschappen wilt koppelen aan een uiterst lage wrijvingscoëfficiënt dan biedt REMA TIP TOP u de oplossing op maat! Onze Polyolefinen zijn door de moleculaire structuur uitstekend bestendig tegen een zeer groot aantal agressieve media. Zelfs bij lage temperaturen blijven de unieke eigenschappen behouden. Bij bekledingen van silo’s, bunkers, trechters en bijvoorbeeld vrachtwagens worden de EURO Polyethylenen naar grote tevredenheid toegepast. De goede lossende, zeer gladde en slijtvaste oppervlakten voorkomen vele bedrijfsstoringen. Storingen met veelal grote economische gevolgen worden meestal veroorzaakt door brugvorming van stortgoederen. In de praktijk worden onze EURO Polyethylenen frequent toegepast bij kolenopslag, ertsverwerking, afvalverwerking, en in gieterijen en de kalk- en zandindustrie. Omdat wij u meerdere kwaliteiten kunnen leveren, met wisselende moleculaire samenstellingen, verzoeken wij u vooraf altijd even contact met ons gekwalificeerd personeel op te nemen.

Lagermaterialen Vaak vragen onze klanten assistentie bij het bepalen van het juiste lagermateriaal. Veelal heeft men een belangrijke ervaring opgebouwd met ferro glijlagermaterialen, zoals brons en/of messing. Toch zijn er ook een gericht aantal kunststof lagermaterialen die uitstekende kenmerken en eigenschappen bezitten voor velerlei toepassingen. Graag presenteren wij u onze hoofdgroep lagermaterialen.

EURO Polyamiden Polyamiden is een groep van in diverse praktische toepassingen streng geselecteerde kunststof lagermaterialen. Zowel onze geëxtrudeerde als gegoten Polyamiden kunnen u geweldige voordelen bieden, zoals: • een lage wrijvingscoëfficiënt • een geringe warmte-ontwikkeling • een hogere toelaatbare drukbelasting • duidelijk mindere stick-slip eigenschappen • eenvoudige bewerking

EURO POM (Polyoxymethyleen) Het EURO POM-materiaal kan uitstekend worden toegepast voor glijlagers en glijstroken, slijtstroken, vormplaten en precisie-onderdelen. Het materiaal wordt ondermeer gekenmerkt door een zeer hoge maatvastheid. Ook de hoge slagvastheid bij vooral lagere temperaturen kan als een absoluut pluspunt worden beschouwd. Het EURO POMmateriaal kan worden toegepast in combinatie met levens- en voedingsmiddelen. Tenslotte kan ons materiaal worden toegepast tot een maximum toelaatbare vlaktedruk van 22 N/mm2. Graag sturen wij u onze REMA TIP TOP eigenschappenkaart. Op deze kaart treft u alle specifieke eigenschappen aan. Een kort verzoek om even te komen assisteren of adviseren is al voldoende.

8


EURO PETP ( Polyethyleentereftalaat) Ons EURO PETP-materiaal wordt gekenmerkt door een zeer hoge mechanische sterkte, een lage en vooral constante wrijvingscoëfficiënt, een hoge maatvastheid en bovendien is het materiaal bijzonder slijtvast. Wij adviseren het gebruik van dit materiaal vooral bij lagerbussen, druk- en geleidingsrollen, glij- en slijtplaten en kabelschijven. Ons Euro PETP-materiaal kan worden toegepast tot een maximum toelaatbare vlaktedruk van 33 N/mm2. Interesse? Vraag even naar onze gedetailleerde eigenschappenkaart!

EURO PETP TX Dit materiaal is uitstekend geschikt als onderhoudsvrij glijlager! Het materiaal beschikt naast de lage wrijving over een opmerkelijk hoog draagvermogen. EURO PETP TX is een kristallijn polyester voorzien van een vaste smeerstof, bestaande uit een uniform verdeeld PTFE percentage. Door deze interne smering kan het materiaal uitstekend worden toegepast als lagermateriaal in een grote diversiteit aan toepassingen, onder meer als vervanging van veelal traditioneel toegepaste bronzen lagers. EURO PETP TX is specifiek ontwikkeld voor de machinebouw, voedingsmiddelenindustrie (FDA voedingsmiddelengoedkeuring is noodzakelijk) en applicaties waar maatvastheid en slijtageweerstand belangrijk zijn. Graag zetten wij de grote voordelen nog even voor u op een rijtje: • hoge mechanische sterkte • zeer goede kruipvastheid • lage en constante wrijvingscoëfficiënt • zeer slijtvast • zeer hoge maatvastheid (stabiliteit) • voedingsmiddelencontact toegestaan (alleen witte kleur) Onze medewerkers staan voor u klaar om u aanvullend gedetailleerd te informeren.

EURO High Performance Plastics Vision Speciaal attenderen wij u op de momenteel steeds verder in de industriële markt toegepaste EURO High Performance materialen. Wij adviseren onze klanten altijd voor het selecteren van de juiste high performance kunststoffen de toepassing grondig te (laten) onderzoeken. Vooral de high performance kwaliteiten EURO PEEK en EURO PSU zijn relatief nieuwe producten. De noodzakelijke analyse kunnen wij voor u maken, uiteraard zonder verdere verplichtingen.

ALLE EIGENSCHAPPEN OP DE GEDETAILLEERDE TSN-KUNSTSTOFFENKAART!!!

9


EURO Phenol Algemeen worden onze “thermohardende” kunstharsen, overwegend versterkt met lagen katoenweefsel of papiervellen, gekenmerkt door een zeer hoge mechanische sterkte en uitstekende elektrisch isolerende eigenschappen. Er worden meerdere lagen papier of weefsel in een pers op elkaar gestapeld en onder hoge druk verhit. De hars hardt vervolgens uit en verbindt de lagen tot een massieve onsmeltbare vorm. Doordat dit proces buitengewoon flexibel is, zijn wij in staat gebleken een grote variëteit aan producten te vervaardigen. Daarnaast staat het tevens een hoge graad van controle toe over de componenten en verhoudingen waarin zij verbonden zijn. Door bijvoorbeeld afwisseling van de soort versterking en de verhoudingen van de hars, kan er een uitgebreide reeks van typen worden geproduceerd met specifieke eigenschappen. In de EURO laminaten worden mechanische en elektrische eigenschappen gecombineerd met weerstand tegen chemische invloeden en weersinvloeden. Deze speciale laminaten zijn stijf, hebben een hoge sterkte en kunnen gebruikt worden bij temperaturen die variëren van het absolute nulpunttot boven de 250 graden C. De EURO Phenol producten zijn (zoals vele kunststoffen) licht in gewicht en bezitten een goede sterkte met eveneens uitstekende elektrisch isolerende eigenschappen. Zij hebben gewoonlijk een lagere modulus dan de meeste metalen, roesten niet en kunnen zelfs meehelpen roestvorming in metalen delen te voorkomen. Ze hebben echter een hogere warmteuitzetting dan veel metaalsoorten en kunnen een geringe hoeveelheid vocht opnemen, wat uiteraard geringe maatverandering met zich meebrengt. Alhoewel wij u meerdere kwaliteiten Phenol kunnen leveren, bestaande uit laminaat en hars, hebben wij standaard de volgende producten voor u op voorraad. EURO Phenol, op basis van hardweefsel (HGW 2082) In dit standaard en meest gebruikte type wordt een fijn katoenweefsel met een gewicht tussen de 130 en 200 g/m als harsdrager verwerkt. Daardoor ontstaat een materiaal met zeer goede mechanische eigenschappen. Dit constructietype is bijzonder geschikt voor onderdelen, die bewerkingstechnisch zeer complex zijn. Eventueel zijn wij ook in staat u de hardweefsel kwaliteit HGW 2082.5 te leveren. Deze uitvoering heeft naast de bovengenoemde kenmerken van de HGW 2082 zeer goede elektrische eigenschappen doordat gebruik wordt gemaakt van speciale harsen en weefsels. EURO Phenol, op basis van hardpapier (HP 2061) Deze hardpapier kwaliteit wordt op basis van speciaal geselecteerde papiersoorten en harsen geproduceerd. De mechanische sterkte van hardpapier is echter beperkt. De elektrisch isolerende eigenschappen zijn echter fantastisch! De toepassingen vinden wij over het algemeen dan ook in de zwak-, alsook in de sterkstroomtechniek waar het materiaal dienst doet als isolator. De kwaliteit HP2061 heeft van alle papierversterkte phenolharsen de beste mechanische eigenschappen.

10


Het bewerken van onze industriële kunststoffen Alhoewel ogenschijnlijk de meeste industriële kunststoffen (zowel thermoplasten als thermoharders) gemakkelijk kunnen worden bewerkt op de gewone metaal- en houtbewerkingsmachines, is ervaring een absolute must! Zo is het bijvoorbeeld van groot belang om te realiseren, dat de warmtegeleidingscoëfficiënt van industriële kunststoffen in het algemeen circa 20% lager ligt dan bij constructiestaal, waardoor sterk dient te worden voorkomen, dat de temperatuur op de plaats van de spaanafname te hoog oploopt. REMA TIP TOP Industriële Kunststoffen verzorgt al uw wensen voor het bewerken van kunststoffen. Naast deze specifieke productkennis zijn er nog een aantal specifieke eisen aan het bewerken van de industriële kunststoffen, zoals: • scherp en glad gereedschap • koeling (i.v.m. warmteontwikkeling) • een grote vrijloophoek. Van alle door REMA TIP TOP gevoerde industriële kunststoffen kunnen wij u de volledige en juiste bewerkingsgegevens doen toekomen. REMA TIP TOP voor kwaliteit, kennis en motivatie.

www.tsn-kunststoffen.nl kunststoffen@tsn.nl

11


EURO 25% glas

7

25

750 250

doorslagsterkte (kv/mm)

327 160 0.23

slagvastheid met kerf (kJ/m2)

-200

rek bij breuk (%)

0 300 260

trek-elasticiteitsmodulus (N/mm2))

2.20

trekvastheid (N/mm2)

PTFE

toelaatbare statische vlaktedruk (N/mm2)

warmtegeleidingscoëficiënt (W/K.m)

lineaire uiteenzettingscoëfficiënt, 200-1000C (m/m/K10-6)

smeltpunt ()C)

min. gebruikstemperatuur onbelast ()C)

max. gebruikstemp., continue, onbelast (0C)

max. gebruikstemp., kortstondig, onbelast (0C)

maximale vochtopname in water (%)

dichtheid (9/cm3)

EURO puur

16 50

PTFE

2.35

0 300 260

-200

327 110 0.40

8

16

1200 250

11

4

EURO 22% kool 3% graf. PTFE

2.20

0 300 260

-200

327 100 0.60

10

14

1200 170

8

-

EURO Polyamide-6

PA6E

1.14 9.00 160

85

-40

220

95 0.28

15

78

1600

50

4 15

EURO Polyamide-6

PA6.6E

1.14 8.00 180

95

-30

255

90 0.25

18

82

1800

40

4 15

EURO Polyamide-6

PAG

1.15 7.50 170 105

-30

220

90 0.29

20

82

1900

80

4 15

EURO Polyamide-6

PA6XG

1.15 7.50 170 120

-30

220

90 0.29

20

82

1900

40

4 15

EURO Polyamide-6

PA6G

1.13 6.50 160 105

-20

220

90 0.30

20

75

1700

20

4

EURO Polyamide-6

PA4.6

1.18 9.50 200 155

-40

295

90 0.30

20

55

1500

25

6 25

EURO C

POM

1.41 0.80 140 100

-50

165 125 0.31

22

65

3000

30

8 65

EURO H

POM

1.42 0.90 150 110

-50

175

95 0.31

22

70

3300

30

10 35

EUROlyte

PETP

1.38 0.50 160 100

-20

255

80 0.29

33

80

3400

15

4 50

EURO

PETP-TX

1.44 0.47 160 100

-20

255

85 0.29

40

72

3200

8 4.5 40

1.35 2.40 140 110

-40

-

40 0.20 170

80

7000

-

15 51

1.35

-40

-

40 0.20 150 120

7000

-

15 15

- 170

-200

-

60 33000

10

1.80

0 150 130

-100

-

12 0.25 200 400 20000

-

- 40

EURO Phenol

-

(hardweefsel) EURO Phenol

8 140 110

(hardpapier) EURO ACM

1.30 0.10

- 0.29 400

-

-

Composieten EURO GvK Composieten EURO-Polyetheen HPE

HDPE

0.95

0 110

80

-100

130 200 0.43

5

28

900 600

- 90

EURO-Polyetheen D

HMWPE

0.94

0 100

75

-100

125 200 0.40

5

24

1800 800

- 90

EURO-Polyetheen M

UHMWPE

0.94

0 110

80

-270

135 200 0.40

6

22

790 450

- 90

EURO-Polyetheen MRG

UHMWPE

0.94

0 110

80

-100

135 200 0.40

6

22

800 500

- 90

EURO-Polyetheen M

UHMWPE

0.97

0 110

80

-150

135 200 0.40

6

22

700 450

- 50

EURO-Polypropeen PP

PP

0.91

0 140 100

-10

160 180 0.22

7

33

1300 800

- 75

EURO-Polyurethaan

PUR

1.25 0.24 125

-30

- 125 0.29

-

30

500/ 600 1000

- 25

(anti-statisch)

12

80

Druk- en zetfouten voorbehouden.


T62 07919932 RTTvoorbl_0010

29.01.2013 11:27:53

Pdf_Joke

G


Servicevestigingen Dé specialist in transportbandcomponenten Measures ation alific Qu cavatio

An aly sis

Industry

REMA TIP TOP Customers

el

us

Ch

try

em

Cr us hin g

av

ic a

Gr

l In

du

nd

s tr

da

y

San

ir pa Re

ing Mix

& ance Mainten

In d

Storing

Recycling In dus try

Co nv ey in

lysis Ana isk

Profit abil ity

Conta iner Eng and Pla ine eri ng nt

ing Min

Process ing

Plan t In spe cti on

eR ilur Fa

stry Indu nt me Ce

n

g

g hin as W

Ex

Tec hnic al Co nsulting

g& inin Tra

Met een vakkundig, dynamisch team is REMA TIP TOP TSN in staat in het hele land (en daarbuiten) snel en adequaat producten te leveren, service te verlenen en ondersteuning te bieden, dankzij onze: • 24-uur servicedienst, 7 dagen per week • zeer ruime en uitgekiende voorraad producten • gemotiveerde en flexibele medewerkers • gunstige geografische ligging met vestigingen in:

E n erg y S e ctor

tio lla ta Ins

n

Qu ali ty

Co ntr ol

Dry ing

ding Grin

n Project Co-ordinatio

24-uur service ter plaatse! • Arnhem Postbus 5312, 6802 EH Arnhem Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem Telefoon 026 - 750 83 20 Telefax 026 - 750 83 30

• Amsterdam Weerenweg 25, 1161 AG Zwanenburg Telefoon 020 - 611 44 77 Telefax 020 - 611 45 43

• Breda Weidehek 73, 4824 AT Breda Telefoon 076 - 514 32 16 Telefax 076 - 514 08 39

• Ridderkerk Nijverheidstraat 9, 2984 AH Ridderkerk Telefoon 0180 - 75 11 88 Telefax 0180 - 49 91 24

• ‘s-Hertogenbosch

• Assen Van Doornestraat 14, 9403 AN Assen Telefoon 0592 - 37 37 88 Telefax 0592 - 37 37 22

Zilverenberg 44, 5234 GM, ‘s-Hertogenbosch Telefoon 073 - 750 57 50 Telefax 073 - 641 17 03

E-mail: info@tsn.nl • verkoop.mh@rema-tiptop.nl Internet: www.tsn.nl • www.tsn-kunststoffen.nl • www.rematiptop-mh.nl • www.rema-tiptop.com

Wij staan klaar om u van dienst te zijn ...

G1


T62 07919932 blad G3_doc

29.01.2013 11:19:29

Pdf_Joke

SUPER-SCREW, daar waar ’t anders kan of moet! De flexibele rubberverbinder

G3

De Super-Screw is een compleet nieuw type verbinder. Het bijzondere van deze verbinder is het feit dat hij gemaakt wordt van hetzelfde materiaal als een rubber transportband. Hierdoor is de verbinder flexibel en zorgt voor een dichte verbinding. De Super-Screw is zeer eenvoudig zelf te monteren en men behoeft enkel een zware accu schroefmachine en een stanleymes. De Super-Screw is opgebouwd uit rubber en enkele inlagen die zorgen voor de treksterkte. In het rubber is schroefdraad meegevulkaniseerd en het geheel wordt bevestigd door middel van schroeven. De Super-Screw kan dienst doen als reparatiemateriaal of als een permanente verbinding. Door de eenvoud en korte montagetijd is de Super-Screw een goedkope oplossing om rubber transportbanden eindloos te verbinden. REMA TIP TOP heeft de Super-Screw al uitvoerig getest bij diverse bedrijfstakken zoals: Op- en overslag van kolen, zand en grint, composteringsinstallaties, betonfabrieken, recyclingbedrijven, glasfabrieken, asfaltfrees-machines, puinbreek-installaties, enz.

Laat u overtuigen en bel REMA TIP TOP voor een demonstratie.

1


T62 07919932 blad G3_doc

29.01.2013 11:19:30

Pdf_Joke

“Super-Screw” flexibele verbinders” Type

Banddikte in mm

Schroef Ø 5 mm lengte

Minimale trommeldiameter

Geadviseerde maximale treksterkte van transportband

Super-Screw 35

5 tot 7 mm

12 mm

80 mm

tot 350 N/mm

Super-Screw 63- 6

5 tot 7 mm

12 mm

200 mm

tot 630 N/mm

Super-Screw 63- 8

7.1 tot 9 mm

14 mm

250 mm

tot 630 N/mm

Super-Screw 63-10

9.1 tot 11 mm

16 mm

300 mm

tot 630 N/mm

Super-Screw 63-12

11.1 tot 13 mm

18 mm

350 mm

tot 630 N/mm

Super-Screw 63-14

13.1 tot 15 mm

20 mm

400 mm

tot 630 N/mm

Super-Screw 80- 6

5 tot 7 mm

12 mm

250 mm

tot 800 N/mm

Super-Screw 80- 8

7.1 tot 9 mm

14 mm

300 mm

tot 800 N/mm

Super-Screw 80-10

9.1 tot 11 mm

16 mm

350 mm

tot 800 N/mm

Super-Screw 80-12

11.1 tot 13 mm

18 mm

400 mm

tot 800 N/mm

Super-Screw 80-14

13.1 tot 15 mm

20 mm

400 mm

tot 800 N/mm

Super-Screw 125-10

10.0 tot 11.4 mm

22.5 mm

300 mm

tot 1250 N/mm

Super-Screw 125-12

11.5 tot 12.9 mm

24.0 mm

300 mm

tot 1250 N/mm

Super-Screw 125-14

13.0 tot 14.4 mm

25.5 mm

300 mm

tot 1400 N/mm

Super-Screw 125-15

14.5 tot 15.9 mm

27.0 mm

380 mm

tot 1400 N/mm

Super-Screw 125-16

16.0 tot 17.4 mm

28.5 mm

380 mm

tot 1800 N/mm

Super-Screw 125-18

17.5 tot 18.9 mm

30.0 mm

500 mm

tot 1800 N/mm

Super-Screw 125-20

19.0 tot 20.4 mm

31.5 mm

500 mm

tot 1800 N/mm

Super-Screws zijn op aanvraag ook verkrijgbaar in diverse andere type’s. Zoals olie- en vetbestendig, hittebestendig, v.z.v. rvs schroeven en speciale super-screws voor high chevron banden. Tevens is het mogelijk om de diverse type schroeven extra te verkrijgen.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

2


REMASCREEN ZEEFDEKKEN REMASCREEN zeefdekken worden geproduceerd voor alle industrieĂŤn. De zeefdekken worden gestanst van o.a. rubber of polyurethaan en zijn voor de meest uiteenlopende toepassingen geschikt.

Door de speciale stanstechnieken en het gebruik van elastisch zeefdekrubber of polyurethaan is het mogelijk om diabolische gaten te stanzen. Hierdoor wordt ophoping van vuil en materiaal tegen gegaan. Door de elasticiteit en de diabolische gaten zijn de zeefdekken zelfreinigend.

REMASCREEN zeefdekken worden voor elke installatie, zeefmachine, breker of zeeftrommel aangepast zodat er geen constructieve aanpassing nodig zijn.

Door de jarenlange ervaring van REMA TIP TOP in verschillende industrieĂŤn en verschillende machinebouwers en producenten van zeefmachines zijn wij in staat elke zeefdek en alle toebehoren zoals; dwarsspanners, lengtespanners, diverse bevestigingssystemen, traverse rubbers, vol rubber en polyurethaan zeefdekken of met stalen onderbouw te leveren.

ONE BRAND - ONE SOURCE - ONE SYSTEM


REMASCREEN ZEEFDEKKEN

Voordelen rubber/polyurethaan zeefdekken ten opzichte van staalondersteunde zeefdekken: • slijtvaster • langere levensduur • geen aanhechting vuil • geluid (minder lawaai) • geen slijtage meer aan dwars- en lengte balken

TSN Tip Top • REMA TIP TOP Material Handling Postbus 5312 Westervoortsedijk 73 www.tsn.nl www.tsn-kunststoffen.nl www.rematiptop-mh.nl

6802 EH Arnhem 6827 AV Arnhem info@tsn.nl verkoop.mh@rema-tiptop.nl

ONE BRAND - ONE SOURCE - ONE SYSTEM


T62 07919932 RTTvoorbl_009

29.01.2013 11:27:51

Pdf_Joke


T62 07919932 blad TA PUR_doc

29.01.2013 11:21:40

Pdf_Joke

T-REX TA-PUR De perfecte bandafschraper REMA TIP TOP heeft haar divisie IndustriÍle Kunststoffen aan het werk gezet om een goed werkende, economisch verantwoorde en eenvoudig te monteren bandafschraper te ontwikkelen. En gezegd mag worden dat ze daar op bijzondere wijze in geslaagd zijn. De T-Rex TA-PUR is een zeer goed werkende voorafschraper die tegen de kop van de aandrijftrommel gemonteerd wordt. Dat is een positie die zelfs bij een kleine uitstortbak prima te realiseren is. De schraper bestaat uit de speciaal ontwikkelde T-Rex Polyurethaan voorgevormde afschraapblokken met een hardheid van 93° Shore A. Dat garandeert een bijzonder hoge slijtvastheid. De blokken vormen zich geheel naar rondingen en structuur van de transportband. De druk van de schraper ten opzichte van de band wordt verkregen door solide torsie elementen. Al met al maakt deze schraper zich bijzonder geschikt voor de meest uiteenlopende producten als kolen, zand en grind, compost etc. De schraper is zeer eenvoudig te monteren en interessant geprijsd, waardoor hij ook voor machinefabrieken een interessante optie is.

1


T62 07919932 blad TA PUR_doc

29.01.2013 11:21:41

Pdf_Joke

T-Rex TA-PUR: De perfecte bandafschraper • • • •

Zeer goede afschraapresultaten Economisch Eenvoudig te monteren Geen dure reserve onderdelen

Bandbreedte in mm

Schraapbreedte in mm

Aantal segmenten

650

600

4

800

750

5

1000

900

6

1200

1050

7

1400

1350

9

1600

1500

10

De T-Rex TA-PUR transportband afschraper is voor bandbreedte 650 mm t/m 1600 mm standaard leverbaar. Andere afmetingen op aanvraag.

T-Rex TA-PUR afschraper is standaard voorzien van Polyurethaan segmenten in de kleur blauw. Segment breedte is 150 mm, verzinkte constructie en inclusief spanelementen. De montagebreedte is variabel. Losse segmenten zijn verkrijgbaar en zeer eenvoudig verwisselbaar. De T-Rex TA-PUR afschraper heeft een lange testperiode zeer goed doorstaan en is ingezet bij o.a. op- en overslagbedrijven die kolen, zand en grint verwerken. Daarnaast is de schraper ingezet in composteringshallen, recyclingbedrijven en andere bedrijfstakken. Bij een sterke vervuiling van de transportband cq. een grote productstroom is het raadzaam om altijd een kopschraper te combineren met een hoofdafschraper. REMA TIP TOP laat u graag de diverse mogelijkheden zien.

2

RTT TSN Documentatie 2013  
RTT TSN Documentatie 2013  

Complete documentatie REMA TIP TOP TSN

Advertisement