Page 1

UE Q R CI LE INTENZ ! l’espectacle mÉs intenz del món !

19 DE JUNY, DE 20 A 2H. Diagonal, entre Joan Güell i Entença.


L’ESPECTACLE MÉS INTENZ DEL MÓN! ¡EL ESPECTÁCULO MÁS INTENZ DEL MUNDO! THE MOST INTENZ SHOW ON EARTH!

Arriba la II edició de shopping i lifestyle nocturn d’estiu a Barcelona, aquesta vegada amb més espectacle!

Llega la II edición de shopping y lifestyle nocturno de verano de Barcelona, ¡esta vez con más espectáculo!

INTENZ DIAGONAL BY TSNB, l’edició d’estiu de THE SHOPPING NIGHT BARCELONA, té lloc el dijous 19 de juny, de 20h a 2h, a l’Avinguda Diagonal, entre els carrers Joan Güell i Entença.

INTENZ DIAGONAL BY TSNB, la edición de verano de THE SHOPPING NIGHT BARCELONA, tiene lugar el jueves 19 de Junio, de 20h a 2h, en la Avenida Diagonal, entre las calles Joan Güell y Entença.

Vine i gaudeix d’un immens espectacle de circ a l’aire lliure, envoltat de comerç, moda, gastronomia i increïbles sorpreses. Endinsa’t en el fabulós món del circ amb les actuacions d’artistes de diverses disciplines: acròbates, trapezistes, homes voladors, comediants, shows ambulants i divertides cercaviles. Viu l’experiència més intenZa de l’estiu amb Le cirque Intenz!

Ven y disfruta de un inmenso espectáculo de circo al aire libre, envuelto de comercio, moda, gastronomía e increíbles sorpresas. Sumérgete en el fabuloso mundo del circo con las actuaciones de artistas de diferentes disciplinas: acróbatas, trapecistas, hombres voladores, comediantes, shows ambulantes y divertidos pasacalles. ¡Vive la experiencia más intenZa del verano con Le cirque Intenz!

3

The second edition of summer shopping and night lifestyle in Barcelona arrives, this time more shows, more powerful! INTENZ DIAGONAL BY TSNB, the summer edition of THE SHOPPING NIGHT BARCELONA, will take place on Thursday June 19th, from 8pm to 2am, in Avinguda Diagonal between Joan Güell and Entença streets. Come and enjoy the big circus show outdoors, surrounded by shopping, fashion, food and amazing surprises. Immerse in this fabulous circus world with the performances of artists from different discipline: acrobat, trapeze artist, flying man, comedians, traveling shows and entertaining passacaglia. Live the most intensive summer experience with Le cirque Intenz!


www.emobility-volkswagen.com

¿Para qué reinventar la rueda si puedes impulsarla con electricidad?

Nuevo e-up! 100% Eléctrico, 100% Volkswagen. Recorre 100 km por menos de 2 �*

Síguenos en:

Consumo de corriente, kWh/100 km: 11,7 (promedio) para un e-up!; emisiones de CO2, g/km: 0 (se refiere a las emisiones de CO2 generadas durante la marcha; las emisiones de CO2 totales dependen del origen de la electricidad. Volkswagen recomienda el uso de electricidad procedente de fuentes renovables). *Tomando un coste por kWh de 0,1509 € (valor medio en España).


PASSIN I VEGIN! ¡PASEN Y VEAN! Step right up!

6

Mapa de la zona Map zone

activitats dels establiments Actividades de los establecimientos. Stores activities.

8

Activitats exteriors per àrea

15

Establiments únics Establecimientos únicos Unique stores

intenzament amb la cultura

17

Pedralbes Centre

Intenzamente con la cultura.

Intenzly by culture side.

transport públic, pàrquings i taxis Transporte público, parkings y taxis Public transport, parkings and taxis 49

intenzament online

Actividades exteriores por área.

Outdoor activities per area.

47

27

L’illa 11

Pepa Plana Pinito del Oro

13

Robert Llimós

5


G DE RAN CA V RL IA ES III

AV. DIAGONAL 1

4

Along all Diagonal av.

CIRC contemporani - espai sutton

le CIRC PRIVÉ

CIRCUS MARKET

Plaça exterior Pedralbes Centre.

Jardins de Ferran Soldevila.

Per a més informació | Para más información | For further information

6

LA O ES GL AN

4

Jardins Clara Campoamor.

www.intenzdiagonal.com

NUM

A lo largo de toda la Diagonal

3

PER AM NG JOA

Al llarg de tota la Diagonal.

R MU VILA

L

GÜEL

INTENZ CIRCUS

EUROPA

2

PL. VALDÍVIA ALÀ SEG CAN

JARDINS CLARA CAMPOAMOR

EUROPA

5

JARDINS FERRAN SOLDEVILA

EZ IBÁÑ TOR DOC

JOAN

3

2 GANDESA

7

1

IA ÀNC NUM

MARTÍ I JULIÀ

SARASATE

CAPITÀ ARENAS

PL. REINA MARIA CRISTINA


MAPA DE LA ZONA ZONE MAP

ING FLEM

A STIN A AGU GOSS A SAR

L·LA AVE CARNIÑA

AV .D ES AR RIÀ

Arc d’entrada.

AV. DIAGONAL

Arco de entrada. Entrance arch.

1

NÇA STA CON

NCIA MÀ

EVA ROM PAU

6

Escenari. DEU

5

circo clásico Pl. Valdivia.

A ENÇ ENT

1

A RIG GAR RAF UÍG TAQ

TA I MA

6

7

L’ILLA MIRA QUIN CIRC escenari plaça anglesola

Scene.

8

PEDRALBES CENTRE

gastro circus

music show

diagonal, a la alçada del núm. 595.

circus art CIRCUS BEHIND THE SCENES

7

Escenario.


1

INTENZ CIRCUS al llarg de tota la DIAGONAL.

Pop ups, estands de marques, expositors, degustacions, tasts, zona d’espectacles i actuacions itinerants que transformaran l’avinguda en una festa. A lo largo de toda la Diagonal

Pop ups, stands de marcas, expositores, degustaciones, catas, zona de espectáculos y actuaciones itinerantes que transformarán la avenida en una fiesta. Along all Diagonal av.

Pop ups, brand exhibitors stands, tastings, entertainment area and moving perfomances that will

y telas; números de equilibrios y piruetas donde acróbatas internacionales expondrán ejercicios desde las alturas.

turn the avenue into a party.

2

CIRC contemporani - espai sutton

SPECIAL performance PEPA PLANA 22H

One of the main spaces and one of the most spectacular of the night: designed for air shows using circles; balance acts and pirouettes where international acrobats will exhibit exercises from above.

Jardins Clara Campoamor. ACTUACIÓ ESPECIAL PEPA PLANA 22H

Un dels espais principals i més espectaculars de la nit: pensat per a funcions aèries utilitzant cercles i teles; números d’equilibris i piruetes on acròbates internacionals exposaran exercicis des de les altures.

3

le CIRC PRIVÉ Plaça exterior Pedralbes Centre.

ACTUACIÓn ESPECIAL PEPA PLANA 22H

4

CIRCUS MARKET Jardins de Ferran Soldevila.

Circus Market omple el passatge Ferran Soldevila de productes exquisits i únics, marques singulars, gastronomia i música. Circus Market llena el pasaje Ferrán Soldevila de productos exquisitos y únicos, marcas singulares, gastronomía y música. Circus Market floods Ferran Soldevila Street of exquisite and special products, unique brands, food and music.

NOMÉS AMB INVITACIÓ.

Uno de los espacios principales y más espectaculares de la noche: pensado para funciones aéreas utilizando círculos

SÓLO CON INVITACIÓN.

ACCESS WITH INVITATION ONLY.

Per a més informació | Para más información | For further information

www.intenzdiagonal.com

8


ACTIVITATS EXTERIORS PER ÀREA

ACTIVIDADES EXTERIORES POR ÁREA | OUTDOORS ACTIVITIES PER AREA

5

CIRQUE NOUVEAU Pl. Valdivia.

Un dels espais principals amb espectacles continuats basats en números d’acrobàcies i contorsionisme. Uno de los espacios principales con espectáculos continuados de acrobacias y contorsionismo. One of the main spaces with continuous shows based on acrobatic and contortion shows.

8

gastro circus diagonal, a la alçada del núm. 593.

Bus gastronòmic de Carles Gaig i oferta culinària a càrrec de Fishhh i Tutti Frutti per acompanyar la nit circense amb deliciosos àpats.

diagonal, a la altura del núm. 593.

escenari de la plaça Anglesola

Bus gastronómico de Carles Gaig y oferta culinaria a cargo de Fishhh y Tutti Frutti para acompañar la noche circense con deliciosas comidas.

Pots gaudir de djs i, a partir de les 22h, del concert de Halldor Mar (actuació en col·laboració amb FNAC.

diagonal, in front

MIRA QUIN CIRC

of number 593.

DISCO ILLA para no parar de bailar durante toda la noche. Además, actuación de cabaret de circ con shows cómicos, actividades con interacción con el público, juegos de malabarismo e ingeniosos números circenses.

Gastronomic bus by Carles Gaig and culinary offers by Tutti Frutti and Fishhh to accompany the circus night with delicious meals.

6

L’ILLA

ESCENARIO DE LA PLAZA ANGLESOLA

MIRA QUIN CIRC

En el escenario de la plaza Anglesola, podrás disfrutar de djs y, a partir de las 22h, del concierto de Halldor Mar (actuación en colaboración con FNAC).

DISCO ILLA per no parar de ballar durant tota la nit. A més, actuació de cabaret de circ amb shows còmics, activitats amb interacció amb el públic, jocs de malabarisme i enginyosos números circenses.

MIRA QUIN CIRC

With DISCO ILLA do not stop dancing all night. And besides, cabaret circus performance with comic shows, ac-

9

tivities with interaction with the public, juggling games and ingenious circus acts. STAGE AT PLAÇA ANGLESOLA

Also, at the stage placed at plaça Anglesola, enjoy our djs shows and, from 10pm, the Halldor Mar concert (performance in collaboration with FNAC).

7

PEDRALBES CENTRE music show

Actuació en directe del cor de gospel del Royal Hollaway College de la Universitat de Londres. Han participat als BBC Gospel Proms, al Royal Albert Hall i al concurs de televisió X Factor en diverses ocasions. Actuación en directo del coro de góspel del Royal Hollaway College


de la Universidad de Londres. Han participado en los BBC Gospel Proms, en el Royal Albert Hall y en el concurso de televisión X Factor en varias ocasiones. Enjoy the performance of the gospel music choir from the Royal Hollaway College, London University.

tre. En un muro, los futuros artistas catalanes podrán trasladar emociones, imágenes y sensaciones que les sugiera el mágico mundo del circo.

circus art

Alumnes d’escoles d’art tindran un espai a Pedralbes Centre. En un mur, els futurs artistes catalans podran traslladar emocions, imatges i sensacions que els suggereixi el màgic món del circ.

Students from art schools have a space in Pedralbes Centre. On one wall, future Catalan artists can show emotions, images and sensations that might

Alumnos de escuelas de arte tendrán un espacio en Pedralbes Cen-

10

suggest the magical circus world. CIRCUS BEHIND THE SCENES

Exposició fotogràfica sobre el costat ocult del món del circ. Exposición fotográfica sobre el lado oculto del mundo del circo. Photographic exhibition about the hidden side of the circus world.


INTENZAMENT AMB LA CULTURA

INTENZAMENTE CON LA CULTURA | INTENZLY BY CULTURE SIDE

PEPA PLANA Intenz Diagonal compta amb una padrina d’excepció: la pallassa Pepa Plana. L’artista és un referent per al món del circ i el seu madrinatge es completa amb una actuació de luxe que es realitzarà a les 22h als Jardins Clara Campoamor.

Intenz Diagonal cuenta con una madrina de excepción: la payasa Pepa Plana. La artista es un referente para el mundo del circo y su amadrinamiento se completa con una actuación de lujo que se realizará a las 22h en los Jardines Clara Campoamor.

Intenz Diagonal has an exceptional godmother: the clown Pepa Plana. The artist is a reference for the world of the circus and her mentorship will be completed with an unique performance, to be held at 22h in the Gardens Clara Campoamor.

Pinito del oro La trapezista canària Pinito del Oro és un referent d’abast mundial en la seva especialitat. En assabentar-se de la temàtica d’Intenz Diagonal, va voler donar tot el seu suport a la iniciativa i va afirmar que “és imprescindible que neixin aquesta mena d’esdeveniments”. Per a l’artista, “el circ en si ja és una festa” i “és molt bonic veure artistes que amenitzin els carrers. Barcelona és un lloc preciós. El lloc on se celebra és una avinguda moderna, molt còmoda i comercial. És un esdeveniment bonic per a la ciutat”.

La trapecista canaria Pinito del Oro es un referente de alcance mundial en su especialidad. Al concocer la temática de Intenz Diagonal, quiso dar todo su apoyo a la iniciativa y afirmó que “es imprescindible que nazcan eventos de esta naturaleza”. Para la artista, “el circo en sí ya es una fiesta” y “es muy bonito ver artistas que amenicen las calles. Barcelona es un lugar precioso. El lugar donde se celebra es una avenida moderna, muy cómoda y comercial. Es un evento bonito para la ciudad”.

11

Pinito del Oro is a trapeze artiste and a worldwide reference in her speciality. When she knew the thematic for Intenz Diagonal, she wanted to express her full support to this inciative and stated that “it is imperative that events of this nature are born.” For the artist, “the circus itself is already a party” and “it’s nice to see artists livening up the streets. Barcelona is a beautiful place. The location is a modern, very comfortable shopping avenue. It’s a nice event for the city. “


MODA

yo dona

yo_dona

12


INTENZAMENT AMB LA CULTURA

INTENZAMENTE CON LA CULTURA | INTENZLY BY CULTURE SIDE

robert llimós CARTELL OFICIAL

CARTEL OFICIAL

OFFICIAL POSTER

El cartell oficial d’INTENZ DIAGONAL BY TSNB, que es pot admirar a la portada, és obra de Robert Llimós. Pintor del moviment artístic de la Nova Figuració (1965-1968), va passar per una etapa d’experimentació conceptual i va retornar a la pintura figurativa dins d’una línia expressionista atorgant gran èmfasi al color. Llimós ha viscut a Nova York i Miami i actualment viu i treballa a Barcelona. L’autor destaca la importància de la pintura com un element vigent per a plasmar imatges que mai abans han estat representades. Així, va ser el 2009, en el seu pas per Brasil, quan va divisar un OVNI que el va fer canviar la forma de veure l’art i la vida. Conegut per les seves últimes obres sobre extraterrestres, Llimós introdueix aquests éssers barrejats amb el món circense.

El cartel oficial de INTENZ DIAGONAL BY TSNB, que se puede admirar en la portada, es obra de Robert Llimós. Pintor del movimiento artístico de la Nova Figuració (1965-1968), pasó por una etapa de experimentación conceptual y retornó a la pintura figurativa dentro de una línea expresionista otorgando gran énfasis al color. Llimós ha vivido en Nueva York y Miami y actualmente reside y trabaja en Barcelona. El autor destaca la importancia de la pintura como un elemento vigente para plasmar imágenes que nunca antes han sido representados. Así, fue en 2009, en su paso por Brasil, cuando divisó un OVNI que le hizo cambiar la forma de ver el arte y la vida. Conocido por sus últimas obras sobre extraterrestres, Llimós introduce estos seres mezclados con el mundo circense.

The official poster of INTENZ TSNB BY DIAGONAL, which can be seen on the cover, is the work of Robert Llimós. Former painter of the Art Movement Figuració Nova (New Figuration, 1965-1968), he went through a stage of conceptual experimentation and he returned to figurative painting in an expressionist line, giving great emphasis on color. Llimós has lived in New York and Miami and now lives and works in Barcelona. The author stresses the importance of painting as a full valid way to capture images that have never been represented before. Thus, in 2009, when he was in Brazil, he saw a UFO that made ​​him change the way he sees both art and life. Known for his later work about aliens, Llimós introduces these creatures mixed with the circus world.

13


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

AV. DIAGONAL 8

6

JARDINS FERRAN SOLDEVILA

GANDESA

NÇA STA CON

PER AM NG JOA

R MU VILA

EZ IBÁÑ OR DOCT

EUROPA

PL. VALDÍVIA

ALÀ SEG CAN

LA O ES GL AN

EVA ROM PAU

5

1

IA ÀNC NUM

JARDINS CLARA CAMPOAMOR

AV. DIAGONAL

2

3

I DEU

TA MA

RAF UÍG TAQ

A ENÇ ENT

7

4

IGA GARR

ESTABLIMENTS ÚNICS

ESTABLECIMIENTOS ÚNICOS | UNIQUE STORES

1

H&M

Diagonal, 579

Descomptes i promocions especials! DJ i més sorpreses... Descobreix-lo en el nostre Twitter oficial: @ hmespana. ¡Descuentos y promociones especiales! DJ y más sorpresas… Descúbrelo en nuestro Twitter oficial: @hmespana. Discounts and special promotions! Dj and more surprises… Find out in our official Twitter: @hmespana. 2 Hilton Barcelona Hotel

Diagonal, 589-591

3 HOTEL NH collection DON GIOVANNI RISTORANTE

4

konbe

DÉu i mata, 136

Dj. Decoració exterior i interior de circ. Còctels especials amb noms d’artistes de circ. Exterior amb sucs i cotó de sucre. Dj. Decoración exterior e interior de circo. Cócteles especiales con nombres de artistas de circo. Exterior con zumos y algodón de azúcar. Dj. Circus decorations out and inside. Special cocktails with their names taken from circus artists. Fruit juicies and candy cotton outside. 5 la botiga pedralbes

gandesa, 10

DÉu i Mata, 69-99

15

6 Piscolabis Diagonal

Diagonal, 593

7 PRINCESA SOFÍA GRAN HOTEL

Pl. Pius XII, 4

8 UNITED COLORS OF BENETTON

Diagonal, 605

20% de descompte en tots els nostres articles, dj a l’entrada de la botiga i una copa per als nostres clients. 20% de descuento en todos nuestros artículos, dj en la entrada de la tienda y una copa para nuestros clientes. 20% discount on our items, dj in front of the shop and a glass of cava for all our customers.


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

248

MAJORAL

2U TOYOU

MANDONI

AGNÈS

MANGO

ANYTIME FITNESS

MOOD NATURAL

BE

MUSSOL

BOTÓ & CO

NESPRESSO

CASA VIVA

PASTISSERIA BUBÓ

CLARKS

PERFUMERIA JÚLIA

DELICADA GRETA

PERRUQUERIA NEW LOOK

DEFUMÉE

PIRULAS

DIDACMANIA

PLAISIRS DU VIN

DYRBERG/KERN

PRIMER PLANO

FLOW

REFERENDUM

FRANKFURT DIAGONAL

SACHA

FUREST

SIETE BESOS

GEORGINA CARRERAS

SUBMARÍ

GOCCO

SUEÑOS NEGROS

ITEMS D’HO

TAILOR & CO

JAVIER SIMORRA

TASCÓN

KARINA SALAZAR MILLINERY & ACCESSORIES

TIMBERLAND STORE

KAQUE KOETANIA L’ÒPTICA DEL BOULEVARD LINDSEY

Diagonal, 609

TOUS VERDE ESMERALDA VIENA ZARA HOME

LITTLE & COOL LLI LLI

17


Punt d'Informació / Punto de Información / Information Desk

PL. 2

Terrassa / Terraza / Terrace

Terrassa coberta / Terraza cubierta / Covered terrace

Serveis / Servicios / WC

Canviador de bebès / Cambiador de bebés / Baby change table

Serveis per a minusvàlids / Servicios para minusválidos / Handicapped WC

Escales mecàniques / Escaleras mecánicas / Mechanical stairs

Accés vianants / Acceso peatones / Pedestrian access

Ascensor / Ascensor / Lift

D12 D02

D09

D08

D07

PL. 1 C10

C04 C03 C02

B18

C06 C01

C07 C09

Av. Diagonal

PL. 0 B10

B13

B09

C/ Europa

B11

B08

B15

(PLAÇA A L’AIRE LLIURE)

B12 B06

B03

B04

B16

B01

C/ Joan Güell

PL. -1

A08

A10

A12

A14

A43

A17

A16

A19

A20 A21

A22

A24

A07 A50 A13 A05

A02

A23 A30

A01

A49

A46

A44

A42

A39

A38

A36

A35

Per a més informació | Para más información | For further information

www.intenzdiagonal.com

18


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

,248

PLANTA A- LOCAL A13

2U TOYOU PLANTA A- LOCAL A42

Per cada compra de productes Natura Bissé i Thalgo, li obsequiem xec regal valorat amb el 25% de la seva compra. Por cada compra de productos Natura Bissé y Thalgo, le obsequimos cheque regalo valorado con el 25% de su compra. If you buy cosmetic products (Nature Bissé and Thalgo) we will give you a voucher valued with the 25% of your purchase.

AGNÈS PLANTA A- LOCAL A20

La roba més trendy de Barcelona. Vine a veure’ns i gaudeix d’una copa de cava i pastís casolà! Descomptes del 10% en totes les compres. La ropa más trendy

de Barcelona. ¡Ven a vernos y disfruta de una copa de cava y pastel casero! Descuentos del 10% en todas las compras.

tion, all included for 49,90€.

BE PLANTA C- LOCAL C7

The most trendy clothes in Barcelona. Come to see us and enjoy a glass of cava and a handmade cake!

Anima’t a passar per la nostra botiga BE i recull flors per aquest estiu, beu un gintonic i balla al ritme del dj. Anímate a pasar por nuestra tienda BE y recoge flores para este verano, bébete un gintonic y baila al ritmo del dj.

ANYTIME FITNESS PLANTA A- LOCAL A30

Masterclass de Zumba a les 20h, dj i pica pica per a socis. Promoció única: inscripció per a juny i juliol amb matrícula inclosa per un cost de 49,90€.

Come to our store BE and pick flowers for this summer, drink a gintonic and dance to the rhythm of the dj.

Masterclass de Zumba a las 20h, dj y pica pica para socios. Promoción única: inscripción para junio y julio con matrícula incluida por un coste de 49,90€.

20% discount (not to be combined with other offers) and cupcakes tasting.

CLARKS PLANTA C- LOCALC6

20% de descompte. 20% de descuento. 20% discount.

DELICADA GRETA PLANTA A- LOCAL A19

PLANTA A- LOCAL A16

10% de descompte o regal d’una bossa de Delicada Greta, i còctel de benvinguda.

10% de descuento y copa de cava. 10% discount and a glass of cava.

CASA VIVA PLANTA A- LOCALA2

19

20% de descuento (no acumulable a otras ofertas) y degustación de cupcakes.

BOTÓ & CO 10% de descompte i copa de cava.

Zumba Masterclass at 8pm., dj and aperitif for partners. Exclusive promotion for June, July and registra-

20% de descompte (no acumulable a altres ofertes) i degustació de cupcakes.

10 % de descuento o regalo de una bolsa Delicada Greta, y cóctel de bienvenida. 10% discount or a Delicada Greta


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

bag, and welcome cocktail.

DEFUMÉE PLANTA A- LOCAL A1

DIDACMANIA PLANTA A- LOCAL A10

DYRBERG/KERN PLANTA A- LOCAL A17

FLOW PLANTA A- LOCAL A7

Submergeix-te en el món de Flow amb bona companyia i una refrescant copa de cava. Emporta’t una aroma de record que faci perdurar els bons moments. Sumérgete en el mundo de Flow con buena compañía y una rica copa de cava. Llévate un aroma de recuerdo que haga perdurar los gratos momentos. Immerse yourself in the world of Flow, with good company and a nice glass of cava. Take home an

aroma that makes the good memories last.

JAVIER SIMORRA PLANTA B- LOCAL B9

FRANKFURT DIAGONAL

30% de descompte en la nit més trendy de l’any. Avança’t a les rebaixes entre cava i maduixes.

PLANTA B- LOCAL B16

FUREST

30% de descuento en la noche más trendy del año. Avánzate a las rebajas entre cava y fresas.

PLANTA C- LOCAL C1

20% de descompte i un refrescant còctel.

30% discount in the most trendy night of the year. Join our pre-sales with bubbles and strawberries.

20% de descuento y un refrescante cóctel. 20% discount and cocktails.

KARINA SALAZAR MILLINERY & ACCESSORIES

GEORGINA CARRERAS PLANTA A- LOCAL A21

PLANTA A- LOCAL A46

Disposarem d’un maniquí viu a càrrec d’una ballarina professional posant amb tocats i complements. També tindrem articles amb descomptes.

GOCCO PLANTA C- LOCAL C10

ITEMS D’HO PLANTA A- LOCAL A49

10% de descompte.

Dispondremos de un maniquí vivo a cargo de una bailarina profesional posando

10% de descuento. 10% discount.

21

con tocados y complementos. También tendremos artículos con descuentos. We will have a live mannequin, by a dancer professional posing with headgear and accessories. We also have discounted items.

KAQUE PLANTA A- LOCAL A44

KOETANIA PLANTA A- LOCAL A46

L’ÒPTICA DEL BOULEVARD PLANTA A- LOCAL A12

Xec regal de 25€ per la compra de les teves muntures durant aquesta nit, gaudeix d’un còctel i emprova’t les ulleres que es portaran aquest estiu. Cheque regalo de 25€ por la compra de tus monturas durante esta noche, disfruta de un coctel y pruébate las gafas que se llevarán este verano.


25€ gift check for purchasing any of our frames during this night, enjoy a cocktail and try the glasses that will be trendy this summer.

LINDSEY PLANTA B- LOCAL B8

Regal d’un parell de sabates als nostres clients. Regalo de un par de zapatos a nuestros clientes. A gift of a pair of shoes for our customers.

joral Friends. Copa de cava i pica pica.

you will get a gift for any purchase you do (while supplies last).

10% de descuento en todas las piezas, más un 5% a los clientes que tengan la tarjeta Majoral Friends. Copa de cava y pica pica.

MOOD NATURAL PLANTA A- LOCAL A46

Aprèn a fer el teu cosmètic a mida. Descobreix la cosmètica mediterrània que millora el teu estat d’ànim amb Mood Natural Barcelona.

10% discount on every piece, plus a 5% for the clients who have the Majoral Friends card. A glass of cava and aperitif.

Aprende a hacer tu cosmético a medida. Descubre la cosmética mediterránea que mejora tu estado de ánimo con Mood Natural Barcelona.

MANDONI PLANTA B- LOCAL B1

MANGO LITTLE & COOL

PLANTA C- LOCAL C4

PLANTA A- LOCAL A39

Vine a MANGO aquesta nit tan especial i rebràs un detall per qualsevol compra (fins a esgotar existències).

LLI LLI PLANTA A- LOCAL A36

MAJORAL PLANTA A- LOCAL A43

10% de descompte a totes les peces, més un 5% als clients que tinguin la tarjeta Ma-

Learn how to do your beauty product. Find out the Mediterranean cosmetic that will improve your mood.

Ven a Mango esta noche tan especial y recibirás un detalle por cualquier compra (hasta agotar existencias).

MUSSOL PLANTA C- LOCAL B18

L’equip del Mussol es transforma en el gran circ! Copa de cava rosat cortesia, una se-

Come to MANGO this special night and

lecció especial de plats i més sorpreses gourmet. ¡El equipo de Mussol se transforma en el gran circo! Copa de cava rosado cortesía, una selección especial de platos y más sorpresas gourmets. The Mussol team will change into a big circus! A glass of rosé cava, a special selection of dishes and other gourmet surprises.

NESPRESSO PLANTA D- LOCAL D2

PASTISSERIA BUBÓ PLANTA A- LOCAL A50

Menú especial Intenz Diagonal amb degustació de productes Bubó. Obsequis per consums fets a botiga. Menú especial Intenz Diagonal con degustación de productos Bubó. Obsequios por consumos

Per a més informació | Para más información | For further information

www.intenzdiagonal.com

22


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

hechos en tienda. Special Intenz Diagonal menu with Bubo’s products tasting. Special gifts for purchases in the shop.

PERFUMERIA JÚLIA PLANTA B- LOCAL B4

Ofertes especials. Ofertas especiales. Special offers.

PERRUQUERIA NEW LOOK PLANTA A- LOCAL A8

Tractament Keratina a preus especials des de 120€. Tratamiento Keratina a precios especiales desde 120€. Keratina treatment with special prices from 120€.

PIRULAS PLANTA A- LOCAL A14

Degustació de regalèssia danesa (sense gluten).

Degustación de regaliz danés (sin gluten).

Centre.

SACHA PLANTA B- LOCAL B13

Danish liquorice tasting (no gluten).

Enjoy a 10% discount on all your purchases made during Intenz

SIETE BESOS

in our stores in Pe-

PLAISIRS DU VIN

PLANTA B- LOCAL B11

dralbes Centre.

PLANTA A- LOCAL A23

10% de descompte i promocions especials.

TAILOR & CO

Animacions i tast d’exquisides tapes acompanyades d’una copa de vi o cava. 5% de descompte en vins espanyols i 10% de descompte en vins francesos.

10% de descuento y promociones especiales. 10% discount and special promotions.

Animaciones y cata de sabrosas tapas acompañadas de una copa de vino o cava. 5% de descuento en vinos españoles y 10% en vinos franceses.

SUBMARÍ PLANTA A- LOCAL A22

SUEÑOS NEGROS

Performances and tapas tasting served with a glass of wine or cava. 5% discount off Spanish wines and 10% discount off French wines.

PLANTA B- LOCAL B6

Gaudeix d’un 10% de descompte en totes les teves compres realitzades durant la Intenz en les nostres botigues de Pedralbes Centre.

PRIMER PLANO

Disfruta de un 10% de descuento en todas tus compras realizadas durante la Intenz en nuestras tiendas de Pedralbes

PLANTA A- LOCAL A5

REFERENDUM PLANTA D- LOCAL D8

23

PLANTA A- LOCAL A35

TASCÓN PLANTA B- LOCAL B10

20% de descompte des de les 20h en tots els articles. Copa de cava i obsequi a tots els clients. 20% de descuento desde las 20h en todos nuestros artículos. Copa de cava y obsequio a todos nuestros clientes. 20% discount from 8pm in all the items. A glass of cava and a gift for all the customers.


Ens mullem pel comerรง

facebook.com/elperiodico.cat

@elperiodico

Per a gent compromesa


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

TIMBERLAND STORE PLANTA C- LOCAL C3

20% de descompte en els articles comprats des de les 20h fins al tancament de botiga. 20% de descuento para los artículos comprados desde las 20h hasta cierre de tienda.

TOUS te invita a disfrutar de la noche más intensa del año en un entorno único. Ven y descubre las exclusivas promociones que hemos preparado sólo para ti.

20% discount in all the items from 8pm until closing.

TOUS PLANTA B- LOCAL B12

TOUS et convida a gaudir de la nit més intensa de l’any en un entorn únic. Vine i descobreix les exclusives promocions que hem preparat només per a tu.

TOUS invites you to enjoy the most intense night in a special environment. Come and find out the promotions that we have prepared for you.

25

VERDE ESMERALDA PLANTA C- LOCAL C9

VIENA PLANTA B- LOCAL B15

ZARA HOME PLANTA C- LOCAL C2


AC T UA L I T Z A’ T A L’ I L L A

#actualitzatalilla


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

4 INGLETTES

CÓDIGO BÁSICO

5-À-SEC

CONTI

AGATHA

COOKED IN BARCELONA

AÏTA

CORBATA BARCELONA

ÁNDELE

CORTEFIEL

ANTONI MIRÓ

COTTET ÒPTICA

BANCO POPULAR

COTTET SOL

FLORS & GO

BEATRIZ FUREST

CUSTO BARCELONA

FNAC

BERNAT RUBÍ

DECATHLON

FORECAST

BERSHKA

DELI SHOP

FORN DE PA BOU

BIMBA Y LOLA

DESIGUAL

FOTOPRIX

BÓBOLI

DIESEL

FRUITES DEL MÓN

BOVÍNUM

DISNEY STORE

GADGETS & CUINA

BROWNIE

DOCKERS

GÖHE

DOUBLE AGENT

HAMBURGUESA NOSTRA

DOUGLAS

HAPPY PILLS

EL CORTE INGLÉS & SFERA

HATQUARTERS

EL GANSO

HOSS INTROPIA

EL PLATILLO

HOTEL HUSA ILLA

EL TALLER

I AM

ESE O ESE

IBOO

ESPRESSAMENTE ILLY/ HÄAGGEN DAZS

IKKS WOMEN

CARHARTT CASAS

ETAM

CATALUNYA CAIXA

ETXART & PANNO

CEBADO

FIL D’OR

CENTRAL CAFÉ

FISHHH!

CHOCOLAT FACTORY

FLEXA

CLAIRE’S

FLORMAR

BUENAS MIGAS BURGER KING BUTLERS CAFÉ & TAPAS CALZEDONIA CAN VADOR CAMPER CAPRABO

Diagonal, 609

IMAGINÀRIUM INTERKITS INTIMISSIMI JACK&JONES JAMAICA COFFE SHOP JAVIER SIMORRA

27


JOI D’ART

ONTOP

SWAROVSKI

KUKIS

PANAMA JACK

SWATCH

LA CAIXA

PANDORA

SYSTEM ACTION

LA SIRENA

PANS&COMPANY

TAILOR & CO

LA TAGLIATELLA

PARFOIS

TCN

L’ANGOLO ITALIANO

PARTY FIESTA

TÉ, CHOCOLATE, CAFÉ

L’AVIRAM DE L’ILLA

PEDRO DEL HIERRO

TEA SHOP

L’ESPIGA

PEPA PAPER

TEXTURA

LINDSEY

PEPE JEANS

THE BODY SHOP

LUSH

PERFUMERÍA JULIA

TIERRA EXTRAÑA

MACSON

PETIT CASANOVAS

TOUS

MANDARINA DUCK

PETIT GRILL

U-CASAS

MANGO

PLAY

UDON

MASSIMO DUTTI KIDS

PRENATAL

UNO DE 50

MASSIMO DUTTI MAN

PRIMARK

VIALIS

MASSIMO DUTTI WOMAN

QUE BO

VIOLETA BY MANGO

MAXIMILIAN

RITUALS

VINITUS

MISAKO

RUBÍ BASIC

VINUS&BRINDIS

MISTER GUAU

SABON

WOMEN’S SECRET

MIT MAT MAMA

SAKURA-YA

XARCUTERIA ANDREU

MUJI

SALAD

MAS GOURMETS

MUNICH

SEBAGO

YERSE

NATURE CENTER

SISLEY

ZAPATA JOYERÍA

NATURA

SITA NEVADO

ZAPATA RELOJERÍA

NEKANE

STRADIVARIUS

ZARA

NICE THINGS

SUIT BEIBE

NIKE STORE

SUPERDRY

Per a més informació | Para más información | For further information

www.intenzdiagonal.com

28


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

PL. 1 Servei d’estilisme

PL. 0 Zona terrasses

Jocs Infantils

PL. -1

Ascensors accés pàrquing

Escales mecàniques

Canviabolquers

Servei de lactància

Serveis

Caixers automàtics

Plaça d’Anglesola

Atenció al Client

Lloguer de cotxes

Consigna

Serveis infantils

Recollida de roba usada

29

WIFI gratuït


4 INGLETTES PLANTA -1 –LOCAL 16

20% de descompte per clients de L’illa en tot tipus d’emmarcats: artístics, motllures d’alumini… 20% de descuento para clientes de L’illa en todo tipo de enmarcaciones: artísticas, molduras de aluminio… 20% discount for L’illa customers in all the frames: artistic, aluminium frame…

5-À SEC PLANTA -1- LOCAL 33

AGATHA PLANTA 0- LOCAL 48

Regal d’una magnífica “shopping bag calavera” de cotó 100% per compra (60 unitats disponibles).

Regalo de una magnífica “shopping bag calavera” de algodón 100% por compra (60 unidades disponibles).

BANCO POPULAR PLANTA 0- LOCAL 60

BEATRIZ FUREST

A wonderful gift of a “shopping bag calavera” 100% cotton by purchase.

PLANTA -1- LOCAL 10

20% de descompte. 20% de descuento. 20% discount

AÏTA PLANTA 0- LOCAL 18

BERNAT RUBÍ

20% de descompte.

PLANTA 0-LOCAL 40

20% de descuento.

25% de descompte, sorteig d’un rellotge Gucci i copa de cava.

20% discount

25% de descuento, sorteo de un reloj Gucci y copa de cava.

ÁNDELE PLANTA -1- LOCAL 29

25% discount, draw for a Gucci watch and enjoy a cava glass.

ANTONI MIRÓ PLANTA 1- LOCAL 34

10% de descompte. 10% de descuento.

BERSHKA

10% discount

PLANTA 1- LOCAL 13

BIMBA Y LOLA PLANTA 1- LOCAL 6

Descarrega’t l’App de Bimba y Lola i emporta’t un regal especial. It’s fine to be online! Descárgate la App de Bimba y Lola y llévate un regalo especial. It’s fine to be online! Download the Bimba y Lola App and get a special gift. It’s fine to be online!

BÓBOLI PLANTA 1- LOCAL 36

Visita la botiga Bóboli a L’illa i emporta’t un obsequi de regal. Visita la tienda Bóboli en L’illa y llévate un obsequio de regalo. Visit the Bóboli shop in L’illa and get a special gift.

Per a més informació | Para más información | For further information

www.intenzdiagonal.com

30


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

BOVÍNUM

CAFÉ & TAPAS

CAN VADOR

CASAS

PLANTA -1- LOCAL 30

PLANTA 0- LOCAL 34

PLANTA -1- LOCAL X2

PLANTA 1- LOCAL 19

BROWNIE PLANTA 1- LOCAL 11

10% de descompte. 10% de descuento. 10% discount

BUENAS MIGAS PLANTA 0- LOCAL 5

BURGER KING PLANTA 0- LOCAL 26

20% de descompte en productes de carta amb consumició mínima de 15€ (no acumulable a altres ofertes).

CAMPER PLANTA 0- LOCAL 15

20% de descompte en la col·lecció primavera-estiu.

20 % de descuento en productos de carta con consumición mínima de 15€ (no acumulable a otras ofertas).

20% de descuento en la colección primavera-verano. 20% discount in the collection springsummer.

20% discount in our list products with a minimum drink valued in 15€ (not to be combined with other offers).

CAPRABO LOCAL -1- LOCAL 38

BUTLERS

CALZEDONIA

PLANTA -1- LOCAL 17

PLANTA 0- LOCAL 13

10% de descompte (excepte en mobles i productes rebaixats).

Calzedonia t’espera amb sorpreses especials en una nit única.

10% de descuento (excepto en muebles y productos rebajados).

Calzedonia te espera con sorpresas especiales en una noche única.

10% discount (except furniture and sales products).

CARHARTT PLANTA 0- LOCAL 25

Descomptes i música en directe a càrrec de RollerBoyDJ. Descuentos y música en directo a cargo de RollerBoyDJ.

Caldezonia is waiting for you with amazing surprises in this special night.

Discounts and music in live by RollerBoyDJ.

31

Vine a visitar-nos durant Intenz Diagonal i beneficia’t dels nostres descomptes. Trobaràs una sorpresa. Ven y visítanos durante Intenz Diagonal y benefíciate de nuestros descuentos. Encontrarás una sorpresa. Come and visit us during Intenz Diagonal night and take advantage of our discounts. You will find a surprise

CATALUNYA CAIXA PLANTA 0- LOCAL 39

CEBADO PLANTA 1- LOCAL 40

CENTRAL CAFÉ PLANTA -1- LOCAL 21


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

CHOCOLAT FACTORY PLANTA -1- LOCAL 22

CÓDIGO BÁSICO PLANTA 0- LOCAL 56

Degustació de fruits secs banyats en xocolata.

Ofertes especials.

Degustación de frutos secos bañados en chocolate.

Special offers.

Tasting nuts dipped in chocolate.

CONTI

CLAIRE’S PLANTA -1- LOCAL 12

Tria alguna de les nostres promocions. Et recomanem les arrecades 3x2: compra dos parells o packs d’arrecades i emporta-te’n tres.

CORBATA BARCELONA PLANTA 1- LOCAL 12

10% de descompte, i a més, per la compra de cinc corbates, te n’enduràs una de regal.

Ofertas especiales.

10% de descuento, y además, por la compra de cinco corbatas te llevarás una de regalo.

PLANTA 0- LOCAL 24

10% discount and besides, for the purchase of five ties you get one more for free.

20% de descompte a partir de les 21.30h. 20% de descuento a partir de las 21:30h. 20% discount from

CORTEFIEL

9.30pm.

PLANTA 0- LOCAL 50

10% de descompte.

Escoge una de nuestras promociones. Te recomendamos los pendientes 3x2: compra dos pares o packs de pendientes y llévate tres.

COOKED IN

10% de descuento.

BARCELONA

10% discount.

Try one of our promotions. We recommend the earring 3x2: buy a pair of earrings or earring packs and get three.

Animación y espec-

PLANTA 0- LOCAL 23

COTTET ÒPTICA

Animació i especta-

PLANTA 0- LOCAL 27

cle de pallassos.

Photocall i cotó de sucre. Sorteig d’unes ulleres de sol. Si ets dels primers, et regalem una samarreta de la marca Italia Independent.

táculo de payasos. Animation and clown shows.

33

Photocall y algodón de azúcar. Sorteo de unas gafas de sol. Si eres de los primeros, te regalamos una camiseta de la marca Italia Independent. Photocall and cotton candy. Draw for a pair of sunglasses. If you are one of the first, we give you a tshirt which brand is Italia Independent.

COTTET SOL PLANTA 0- LOCAL 47 -20% en ulleres de sol. -10% en rellotges durant tot l’esdeveniment (per una compra mínima de 100 €, no acumulable a d’altres promocions). -20% en gafas de sol. -10% en relojes durante todo el evento (por compras mínimas de 100€, no acumulable a otras promociones). -20% on sunglasses. -10% on watches throughout the event (for a minimum purchase of


100€, not combinable with other promotions).

CUSTO BARCELONA PLANTA 0- LOCAL 45

DECATHLON PLANTA 1- LOCAL 25

Oberts fins la 1 de la matinada amb promocions i baixada de preus habituals de Decathlon durant tot l’any. Abiertos hasta la 1 de la madrugada con promociones y bajada de precios habituales de Decathlon durante todo el año. Open until 1am with promotions and lower prices usual in Decathlon during the whole year.

DELI SHOP PLANTA -1- LOCAL 56

DESIGUAL PLANTA 1- LOCAL 18

DIESEL PLANTA 0- LOCAL 29

Música a càrrec d’un dj i còctels de benvinguda als assistents.

Por una compra superior a 30€ te obsequiamos con un regalo Double Agent.

15% de descuento.

Special Double Agent gift for every purchase up to 30€.

PLANTA 1- LOCAL 26

DOUGLAS

Música a cargo de un dj y coctel de bienvenida a los asistentes.

PLANTA 1- LOCAL 43

Tracte exclusiu per a les nostres clientes per part de la firma premium Guerlain.

Music by a dj and welcome cocktail for all the attendees.

Trato exclusivo para nuestras clientas por parte de la firma premium Guerlain.

DISNEY STORE PLANTA 0- LOCAL 46

DOCKERS

Exclusive treatment for our clients by Guerlain premium.

PLANTA 1- LOCAL 17

DOUBLE AGENT EL CORTE INGLÉS & SFERA

PLANTA 1- LOCAL 29

Per una compra superior a 30€ t’obsequiem amb un regal Double Agent.

PLANTA 0- LOCAL 1

15% de descompte.

15% discount.

EL GANSO

EL PLATILLO PLANTA -1 LOCAL 53

3 montaditos i zurito de cervesa, got petit de vi o copa de cava per 5€. 3 montaditos y zurito de cerveza, chiquito de vino o copa de cava por 5€. 3 montaditos and beer zurito, little glass of wine or cava for 5€.

EL TALLER PLANTA -1- LOCAL 9

ESE O ESE PLANTA 0- LOCAL 52

10% de descompte en prendes seleccionades i prèn-te una

Per a més informació | Para más información | For further information

www.intenzdiagonal.com

34


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

copa de cava amb nosaltres.

copa de cava i promocions especials.

10% de descuento en prendas seleccionadas y tómate una copa de cava con nosotros.

Tienda ambientada en la temática de Intenz Diagonal, copa de cava y promociones especiales.

10% discount on selected garments and take a glass of cava with us.

Store set in the Intenz Diagonal thematic, glass of cava and special promotions.

ESPRESSAMENTE ILLY / HÄAGGEN DAZS

ETXART & PANNO

PLANTA 1- LOCAL 24

PLANTA 1- LOCAL 8

10% de descompte en tots els productes de la cafeteria Expressamente Illy.

Descomptes de fins al 30% en tota la col·lecció primaveraestiu i copa de cava Anna Codorniu.

10% de descuento en todos los productos de la cafetería Expressamente Illy. 10% discount in all the products of the coffee shop Expressamente Illy.

ETAM PLANTA 1- LOCAL 31

Botiga ambientada en la temàtica d’Intenz Diagonal,

FISHHH! PLANTA -1- LOCAL 48

FLEXA PLANTA -1- LOCAL 14

10% de descompte. 10% de descuento. 10% discount.

FLORMAR PLANTA -1- LOCAL 11

FLORS & GO PLANTA -1- LOCAL 35

FNAC

Descuentos hasta el 30% en toda la colección primavera-verano y copa de cava Anna Codorniu.

DOR MAR a las 22h al exterior del FNAC. Snapshot gift in our photocall, exclusive discounts and presentation of the album “Winds” of HALLDOR MAR at 10pm outside the FNAC.

FORECAST PLANTA 1- LOCAL 39

FORN DE PA BOU PLANTA -1- LOCAL 46

PLANTA -1- LOCAL 1

Foto instantànea de regal al nostre photocall, descomptes exclusius i presentació del disc “Winds” de HALLDOR MAR a les 22h a l’exterior del FNAC.

Discounts until 30% off in our springsummer collection and Anna Codorniu glass of cava.

Foto instantánea de regalo en nuestro photocall, descuentos exclusivos y presentación del disco “Winds” de HALL-

FIL D’OR PLANTA -1- LOCAL 25

35

FOTOPRIX PLANTA 0- LOCAL 30

FRUITES DEL MÓN PLANTA -1- LOCAL 31

GADGETS & CUINA PLANTA -1- LOCAL 20


PLANTA -1- LOCAL 2

GÖHE PLANTA -1- LOCAL 63

Passin i vegin! A Göhe circus estan animals més perillosos de la jungla i els malabaristes més hàbils. Copa de cava i pica pica. ¡Pasen y vean! En Göhe circus están los animales más peligrosos de la jungla y los malabaristas más hábiles. Copa de cava y pica pica. Welcome to Göhe Circus. The most dangerous animals of the jungle and the most skillful jugglers. Glass of cava and snacks.

IBOO

Cava als assistents.

PLANTA 0- LOCAL 4

Cava a los asistentes. Cava for all the at-

IKKS WOMEN

tendees.

PLANTA 0- LOCAL 11

Descompte fins a un 40% en articles seleccionats, dj i copa de cava.

HOSS INTROPIA PLANTA 1- LOCAL 3

Descuento hasta un 40% en artículos seleccionados, dj y copa de cava.

Copa de cava per a tots els assistents a Intenz Diagonal. Copa de cava para

HAMBURGUESA NOSTRA PLANTA -1- LOCAL 47

HAPPY PILLS

Diagonal.

HOTEL HUSA ILLA

I AM HATQUARTERS

PLANTA 0- LOCAL 51

10% de descompte (no acumulable a altres ofertes).

10% discount (not to be combined with other offers).

El 19 de Junio de 21h a 24h, ven a visitar nuestra tienda Imaginarium en el C.C. L’illa y tendrás un regalito. ¡Disfruta de la

PLANTA -1- LOCAL 66

PLANTA -1- LOCAL 26

IMAGINÀRIUM El 19 de Juny de 21h a 24h, vine a visitar la nostra botiga Imaginarium al C.C. L’illa i tindràs un regalet. Gaudeix de la Intenz night! T’esperem.

attendees of Intenz

INTERKITS

10% de descuento (no acumulable a otras ofertas).

PLANTA -1- LOCAL 60

A glass of cava to the

The 19th June from 9pm to 12am, come to visit our Imaginarium shop in C.C. L’illa and you will get a gift. Enjoy the Intenz night!

Discount up to 40% in selected items, dj and glass of cava.

todos los asistentes a Intenz Diagonal.

Intenz night! Te esperamos.

INTIMISSIMI PLANTA 0- LOCAL 58

Gaudeix a INTIMISSIMI d’una nit especial plena de moda, estil i glamour. Tenim moltes sorpreses per a tu! Disfruta en INTIMISSIMI de una noche especial lle-

Per a més informació | Para más información | For further information

www.intenzdiagonal.com

36


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

na de moda, estilo y glamour. Tenemos muchas sorpresas para ti!.

trendy del año. Avánzate a las rebajas entre cava y fresas.

Ven a disfrutar de esta noche de circo en Kukis con promociones exclusivas.

Enjoy this special night full of fashion, style and glamour. Many surprises are waiting for you!

30% discount in the most trendy night of the year. Join our pre-sales with bubbles and strawberries.

Come to enjoy this circus night in Kukis with exclusive promotions.

JACK&JONES PLANTA 1- LOCAL 21

Descomptes especials durant tota la nit. Descuentos especiales durante toda la noche. Special discounts all night.

JAMAICA COFFE SHOP PLANTA -1- LOCAL 54

JAVIER SIMORRA

LA CAIXA PLANTA 1- LOCAL 62

JOI D’ART

30% de descuento en la noche más

L’AVIRAM DE L’ILLA PLANTA -1- LOCAL 28

PLANTA -1- LOCAL 32

LA SIRENA

10% de descompte en totes les compres realitzades de 21.30 a 1.00, excepte en complements.

PLANTA -1- LOCAL 57

L’ESPIGA PLANTA -1- LOCAL 64

LA TAGLIATELLA

PLANTA -1- LOCAL 43

Descomptes fins al 50% en articles seleccionats: quadres d’autor, bandoleres… Vine a tastar dolç i salat!

La nit de l’esdeveniment obsequiarem als clients que vinguin a sopar a L’Angola Italià amb una copa de vi Lambrusco.

Descuentos hasta el 50% en artículos seleccionados: cuadros de autor, banderolas… ¡Ven a probar dulce y salado!

La noche del evento obsequiaremos a los clientes que vengan a cenar a L’Angola Italiano con una copa de vino Lambusco.

Discounts until 50% off in selected items: author frames, banners… Come to taste sweet and salty!

PLANTA 0- LOCAL 2

10% de descuento en todas las compras realizadas de 21.30 a 1.00, excepto en complementos.

L’ANGOLO ITALIANO

10% discount for any purchase from 9.3’pm to 1am, accessories excluded.

PLANTA 0- LOCAL 20

30% de descompte en la nit més trendy de l’any. Avança’t a les rebaixes entre cava i maduixes.

The night of the event we show our gratitude to our customer who come to dinner at L’Angolo Italiano with a glass of Lambrusco wine.

KUKIS PLANTA-1- LOCAL 62

Vine a gaudir d’aquesta nit de circ a Kukis amb promocions exclusives.

37


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

LINDSEY

MACSON

MANGO

MAXIMILIAN

PLANTA 0- LOCAL 12

PLANTA 0- LOCAL 44

PLANTA 0- LOCAL 31

PLANTA 0- LOCAL 3

Regal d’un parell de sabates als nostres clients.

Gaudiràs de la millor col·lecció primavera-estiu per a l’home més urbà, independent, detallista i amb classe.

Vine a MANGO aquesta nit tan especial i rebràs un detall per qualsevol compra (fins a esgotar existències).

Regalo de un par de zapatos a nuestros clientes. A gift of a pair of shoes for our customers.

LUSH PLANTA -1- LOCAL 7

Nit de màgia, sorpreses, tallers i activitats! Vine a gaudir d’una vetllada diferent i participa en tot el que t’oferirem!

Disfrutarás de la mejor colección primavera-verano para el hombre más urbano, independiente, detallista y con clase.

Ven a Mango esta noche tan especial y recibirás un detalle por cualquier compra (hasta agotar existencias).

You will enjoy the best spring-summer collection for the most urban man, independent, attentive and stylish.

Noche de magia, sorpresas, talleres y actividades! Ven a disfrutar de una velada diferente y participa en todo lo que te ofrecemos!

MANDARINA DUCK

Magic night, surprises, workshops and activities! Come and enjoy a different evening and take part of everything we offer!

Coctel de bienvenida y descuentos especiales.

Come to MANGO this special night and you will get a gift for any purchase you do (while supplies last).

MASSIMO DUTTI KIDS PLANTA 1- LOCAL 38

PLANTA 0- LOCAL 22

Còctel de benvinguda i descomptes especials.

MASSIMO DUTTI MAN PLANTA 0- LOCAL 54

Welcome cocktail and special discounts.

39

El circ amb més festa, t’esperem aquella nit. Prepararem un sopar especial i et divertiràs molt amb nosaltres. El circo con más fiesta, ¡te esperamos esa noche! Prepararemos una cena especial y te divertirás mucho con nosotros. The circus with more party, we wait you that night! We will prepare a special dinner for the Intenz night and you will laugh a lot with us.

MISAKO PLANTA 1- LOCAL 41

MASSIMO DUTTI WOMAN

MISTER GUAU

PLANTA 1- LOCAL 38

PLANTA -1- LOCAL 36


MIT MAT MAMA PLANTA 1- LOCAL 5

Photocall inspirat en el circ i 20% de descompte en la compra de samarretes de màniga curta llises. Photocall inspirado en el circo y 20% de descuento en la compra de camisetas de manga corta lisas. Circus photocall and 20% discount purchasing short sleeve plan t-shirt.

MUJI

entrar al nostre Natura Circus!

20% discount in all Muji products and we invite you to a Japanese beer with your purchase!.

Magos, tatuadores, mujeres barbudas, globos, comida, regalos, promociones... Deja que te invitemos a entrar en nuestro Natura Circus!

MUNICH PLANTA 0- LOCAL 42

15% de descompte en calçat i accessoris i convidem tots els clients a una Moritz.

Magicians, tattooists, bearded ladies, balloons, food and drink, gifts, promotions... Let us invite you to visit our Natura Circus!

15% de descuento en calzado y accesorios e invitamos a una Moritz a todos los clientes.

NEKANE

15% discount in footwear and accessories and we invite all the customers to a Moritz beer.

PLANTA 0- LOCAL 16

Apropa’t a la nostra botiga on trobaràs multitud de detalls especials per aquest dia. Descomptes, promocions, sortejos i moltes més sorpreses.

PLANTA -1- LOCAL 4

20% de descompte exclusiu en tots els productes Muji i et convidem a una cervesa japonesa amb la teva compra! 20% de descuento exclusivo en todos los productos Muji y te invitamos a una cerveza japonesa con tu compra!.

NATURE CENTER PLANTA -1- LOCAL 50

NATURA

Acércate a nuestra tienda, donde encontrarás multitud de detalles especiales para este día. Descuentos, promociones, sorteos y muchas más sorpresas.

PLANTA -1- LOCAL 15

Mags, tatuadors, dones barbudes, globus, menjar, regals, promocions... Deixa que et convidem a

Come to our store where you will find many special details for this day. Discounts, promotions, giveaways and many more surprises.

NICE THINGS PLANTA 0- LOCAL 14

Descomptes, regals i moltes sorpreses a la teva botiga Nice Things. Descuentos, regalos y muchas sorpresas en tu tienda Nice Things. Discounts, gifts and many surprises in your Nice Thing shop.

NIKE STORE PLANTA 1- LOCAL 10

ONTOP PLANTA 1- LOCAL 3.30

PANAMA JACK PLANTA 0- LOCAL 41

Per a més informació | Para más información | For further information

www.intenzdiagonal.com

40


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

PANDORA PLANTA 1- LOCAL 37

“Una sorpresa inoblidable”. Qualsevol compra que realitzis et dóna l’oportunitat de jugar amb nosaltres i poder guanyar un set de joies Pandora. “Una sorpresa inolvidable. Cualquier compra que realices te brinda la oportunidad de jugar con nosotros y poder ganar un set de joyas Pandora. “An unforgettable surprise”. Any purchase you make will give you the opportunity to play with us and win a jewellery Pandora set.

PANS & COMPANY PLANTA 0- LOCAL 33

Gaudeix en familia i amics d’un fantàstic menú circus per només 5,50€. Identifica’t amb la frase: “Avui és un gran dia”, y co-

neixeràs més promocions.

¡Noche de circo en Party Fiesta! Photocall, concurso fotográfico (regalo de cupón de 75 € para el ganador) “Pintacaras - Payaso”, globoflexia, candy Buffet.

Disfruta en familia y amigos de un fantástico menú circus por tan sólo 5,50€. Identifícate con la frase: “Hoy es un gran día”, y conocerás más promociones.

A Circus Night at Party Fiesta! Photocall, photo contest (75€ voucher for the winner) ‘circus-themed demo’, “Candy Buffet” & Balloon modelling show ‘demo’.

Enjoy with your family and friends the circus menu for 5,50€. Identify with the sentence: “Today is a great day”, and you will know more promotions.

PEDRO DEL HIERRO

PARFOIS

PLANTA 0- LOCAL 49

PLANTA -1- LOCAL 6

10% de descompte.

PARTY FIESTA

10% de descuento.

PLANTA -1- LOCAL 18

10% discount.

Nit de Circ a Party Fiesta! Photocall, concurs fotogràfic (regal de cupó de 75€ pel guanyador)” Pintacares - Pallasso”, globoflèxia, candy Buffet.

PEPA PAPER PLANTA -1- LOCAL 23

PEPE JEANS PLANTA 1- LOCAL 16

41

PERFUMERÍA JULIA PLANTA -1- LOCAL 37

Festa del 75è aniversari de Perfumeria Júlia amb moltes animacions i descomptes especials Intenz Diagonal. Fiesta del 75 aniversario de Perfumería Julia con animaciones y descuentos especiales Intenz Diagonal. 75th anniversary Perfumeria Júlia with shows and Intenz Diagonal special discounts.

PETIT CASANOVAS PLANTA 1- LOCAL 7

Visita el nostre stand a l’Avinguda Diagonal i emporta’t un obsequi sorpresa per visitar la nostra botiga. Visita nuestro stand en la Avenida Diagonal y llévate un obsequio sorpresa al visitar nuestra tienda.


Visit our stand in Avenida Diagonal and get a surprise gift when you visit our store.

PETIT GRILL PLANTA 0- LOCAL 21

PLAY PLANTA 1- LOCAL 14

PRENATAL PLANTA -1- LOCAL 41

PRIMARK PLANTA -1- LOCAL 8

QUE BO PLANTA -1- LOCAL 55

20% de descuento, sorteo especial lote de productos Rituals, fotografías con polaroids y sesiones de maquillaje, masajes i peluquería.

Mar Muerto + crema de manos por 30€. 20% discount off Exfoliant Corporal Pack, promotion corporal exfoliant Dead Sea + hands cream for 30€.

20% discount, special draw of Rituals products, photos with Polaroid and make up, massage and hairstyling services.

SAKURA-YA PLANTA -1- LOCAL 51

10% de descompte.

RUBÍ BASIC

10% de descuento.

PLANTA 0- LOCAL 36

10% discount.

25% de descompte. 25% de descuento.

PLANTA -1- LOCAL 13

20% de descompte, sorteig especial lot de productes Rituals, fotografies amb polaroids i sessions de maquillatge, massatges i perruqueria.

PLANTA 1- LOCAL 15

Obsequi d’un calçat pesonalitzat per la compra de qualsevol article Sebago durant la nit Intenz. Obsequio de un calzado personalizado por la compra de cualquier artículo Sebago durante la noche Intenz. Gift of a pair of personalized shoes for any purchase during the Intenz night.

SALAD

25% discount.

PLANTA -1- LOCAL

Ampolla de cava cada dues persones per la gent que vingui a sopar.

SABON PLANTA 1- LOCAL 23

RITUALS

SEBAGO

20% de descompte Exfoliant Corporal Pack, promoció d’exfoliant corporal Mar Mort + crema de mans per 30€.

Botella de cava cada dos personas para la gente que venga a cenar. Bottle of cava every two people for all those who come to dinner.

20% de descuento Exfoliante Corporal Pack, promoción de exfoliante corporal

SISLEY PLANTA 0- LOCAL 38

20% de descompte en tots els nostres articles, i una copa per als nostres clients. 20% de descuento en todos nuestros artículos y una copa para nuestros clientes. 20% discount on all our items, and a

Per a més informació | Para más información | For further information

www.intenzdiagonal.com

42


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

drink for our customers.

SITA NEVADO PLANTA 0- LOCAL 55

Aparador decorat per a l’ocasió amb la temàtica del circ, i oferirem una copa de cava als clients. Escaparate decorado para la ocasión con la temática del circo, y ofreceremos una copa de cava a los clientes. Window display decorated for the occasion with the circus theme, and a glass of cava to all the customers.

STRADIVARIUS PLANTA 1- LOCAL 16

Photocall with make ups, music, gifts and Club Swatch promotion.

SUIT BEIBi PLANTA -1- LOCAL 61

TÉ, CHOCOLATE, CAFÉ PLANTA 1- LOCAL 42

SUPERDRY

SYSTEM ACTION

PLANTA 0- LOCAL 53

PLANTA 0- LOCAL 9

Gaudeix de la col·laboració dels Pep’s Show Boys, Superdry Pop Corns i Moritz.

Viu la nit màgica amb una shopping bag i copa de cava de regal. Vive la noche mágica con una shopping bag y copa de cava de regalo.

Disfruta de la colaboración de los Pep’s Show Boys, Superdry Pop Corns y Moritz.

Live the magic night with a shopping bag and a glass of cava for free.

Enjoy the Pep’s Show Boys collaboration, the Superdy Pop Corns and Moritz beers.

TAILOR & CO PLANTA -1- LOCAL 34

SWAROVSKI PLANTA -1- LOCAL 65

Vine a viure a Stradivarius una nit de moda i deixa’t sorprendre!

SWATCH

Ven a vivir en Stradivarius una noche de moda y déjate sorprender!

Photocall amb disfresses, música, regals, i promoció de Club Swatch.

Come to Stradivarius to enjoy a fashion night and let us to surprise you!

Photocall con disfraces, música, regalos y promoción de Club Swatch.

TCN PLANTA 0- LOCAL 17

10% de descompte en la col·lecció de bany Swimwear 2014.

PLANTA 0- LOCAL 57

10% de descuento en la colección de baño Swimwear 2014. 10% discount in the Swimwear collection 2014.

43

TEA SHOP PLANTA -1- LOCAL 24

10% de descompte en les varietats més refrescants: Moruno Superior, Slim Papaia i White Kiss. Descobreix la màgia de les aromes i gustos. 10% de descuento en las variedades más refrescantes: Moruno Superior, Slim Papaya y White Kiss. Descubre la magia de los aromas y sabores. 10% discount in the most refreshing varieties: Moruno Superior, Slim Papaya and White Kiss. Discover the magic of the aromas and flavors.

TEXTURA PLANTA -1- LOCAL 39

Celebrem Intenz Diagonal amb un 20% de descompte addicional a Preu


Premium a partir de les 20h. Aprofita-ho! Celebramos Intenz Diagonal con un 20% de descuento adicional a Precio Premium a partir de las 20h. ¡Aprovéchalo! We are celebrating Intenz Diagonal with 20% off additional to Premium Price from 8pm. Enjoy it!

THE BODY SHOP PLANTA -1- LOCAL 42

TIERRA EXTRAÑA PLANTA -1- LOCAL 67

TOUS PLANTA 1- LOCAL 30

TOUS et convida a gaudir de la nit més intensa de l’any en un entorn únic. Vine i descobreix les exclusives promocions que hem preparat només per a tu.

TOUS te invita a disfrutar de la noche más intensa del año en un entorno único. Ven y descubre las exclusivas promociones que hemos preparado sólo para ti.

Prueba gratis un delicioso ravioli japonés. Disfruta con nuestras Gyozas de hasta 4 saborosos rellenos. Try for free a delicious japanes ravioli. Enjoy our Gyozas, try 4 different stuffed.

TOUS invites you to enjoy the most intense night in a special environment. Come and find out the promotions that we have prepared for you.

UNO DE 50 PLANTA 1- LOCAL 22

10% de descompte (no aplicable a rellotges i a nova col·lecció).

U-CASAS PLANTA 0- LOCAL 43

10% de descuento (no aplicable a relojes y a la nueva colección).

Promocions especials. Promociones especiales.

10% discount (not available for watches and for the new collection).

Special promotions.

UDON

VIALIS

PLANTA -1- LOCAL 45

PLANTA 1- LOCAL 9

Prova gratis un deliciós ravioli japonès! Gaudeix amb les nostres Gyozas de fins a 4 saborosos farciments.

Compra productes de temporada i participa al joc de la punteria i aconseguiràs fins a un 30% de

descompte. Compra productos de temporada y participa en el juego de la puntería y conseguirás hasta un 30% de descuento. Buy any seasonal product and participate in an aim play and get discounts until 30%.

VIOLETA BY MANGO PLANTA 0- LOCAL 28

Vine a Violeta by Mango aquesta nit tan especial i rebràs un detall per qualsevol compra. Ven a Violeta by Mango esta noche tan especial y recibirás un detalle por cualquier compra. Come to Violeta by Mango this night and you will get a gift for any purchase.

VINITUS PLANTA 0- LOCAL 32

Per a més informació | Para más información | For further information

www.intenzdiagonal.com

44


ACTIVITATS DELS ESTABLIMENTS

ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS | STORES ACTIVITIES

VINUS & BRINDIS PLANTA -1- LOCAL 58

Descuentos especiales y otras sorpresas.

Ven a disfrutar de tu espacio gastronómico.

Special discounts and other surprises.

Come and enjoy your gastronomic space.

Pica pica amb beguda. Pica pica con bebida. Aperitif and drinks.

YERSE

PLANTA -1- LOCAL 27

15% de descompte i regal d’un foulard per compra superior a 60€.

MAS GOURMETS

PLANTA 1- LOCAL 28

PLANTA -1- LOCAL 49

Descomptes especials i altres sorpreses.

Vine a gaudir del teu espai gastronòmic.

ZAPATA JOYERÍA PLANTA 0- LOCAL 59

XARCUTERIA ANDREU

WOMEN’S SECRET

15% discount and foulard gift for any purchase up to 60€.

PLANTA 0- LOCAL 19

15% de descuento y regalo de un foulard por compra superior a 60€.

45

ZAPATA RELOJERÍA PLANTA -1- LOCAL 59

ZARA PLANTA 1- LOCAL 1


46


Transport públic, pàrquings i taxis

Transporte público, parkings y taxis | Public transport, parkings and taxis

Vés al punt d’informació de Pedralbes Centre o l’Illa Diagonal amb el teu tiquet de compra i TMB et regalarà un bitllet de TRAM amb dos trajectes sense data de caducitat. Compra, que s’acaben! Perquè puguis gaudir durant tota la nit de la festa el tramvia donarà servei de manera excepcional fins a les 2h de la matinada.

7 33 63 67 78 H6 N12 59 70 GRAN CVIA ARDLE 72 75 ECSAR IILEI S II I 70 72

T1 T2 T3

CAPITÀ ARENAS

PL. MARIA CRISTINA

H6 L97

70 72

7 33 63 67 75 78 L14 16 L79 N12 34 H6 JARDINS CLARA N7 CAMPOAMOR N12

L

GÜEL

EUROPA GALILEU

GANDESA

6 7 33 34 63 66 67 78

PL. VALDÍVIA

Dirígete al punto de información de Pedralbes Centre o l’Illa Diagonal con tu ticket de compra y TMB te regalará un billete de TRAM con dos trayectos sin fecha de caducidad. ¡Compra, que se acaban! Para que puedas disfrutar de toda la noche de la fiesta el tranvía dará servicio de manera excepcional hasta las 2h de la madrugada.

AV. DIAGONAL

JOAN

7 33 34 63 67 78 L14 L79 N12

T1 T2 T3

6 7 33 34 63 67 518 N12

V7

NÇA STA CON

6 7 33 34 63 67

AV. DIAGONAL

IA ÀNC NUM

Go to the information point at Pedralbes Centre or l’Illa Diagonal with your purchase receipt. TMB will give you one TRAM ticket with two journeys tickets with no expiry date. In order you enjoy the party during the night, the Tram will work specially until 2 am.

IA ÀNC NUM

66 78 N0 V7

6 7 33 34 63 67

RTS CO LES

15 59

A ENÇ ENT

N12

AV .D ES AR RIÀ

E V. D TRA

T1 T2 T3 EVA ROM PAU

47


DTLUX.COM DTLUX.COM

Nº 189. OCTUBRE. 3€ 3€ Nº 189. OCTUBRE.

VUELVE VUELVE ELELESPÍA ESPÍA QUE QUENUNCA NUNCA MUERE MUERE

> BOND > BOND CUMPLE CUMPLE AÑOS ENTRE 5050 AÑOS ENTRE COCHES, CHICAS COCHES, CHICAS Y GADGETS Y GADGETS

MARCATU TU MARCA

VIAJEAL AL VIAJE DESHIELO DESHIELO

ESTILO ESTILO

100PISTAS PISTAS 100

> UNA > UNA TRAVESÍA TRAVESÍA CIENTÍFICA POR CIENTÍFICA POR LOS ICEBERGS LOS ICEBERGS DEL ÁRTICO DEL ÁRTICO

PARA VESTIRTE PARA VESTIRTE CON LOS MEJORES CON LOS MEJORES LOOKS LOOKS DEDE LALA TEMPORADA TEMPORADA

PAU GASOL DTLUX.COM

Nº 189. OCTUBRE. 3€

VUELVE EL ESPÍA QUE NUNCA MUERE

La revista de estilo masculina de alta gama 100% española

AHORA EL MÁS GRANDE EL GASOL GRANDE PAUMÁS > BOND CUMPLE 50 AÑOS ENTRE COCHES, CHICAS Y GADGETS

VIAJE AL DESHIELO

> UNA TRAVESÍA CIENTÍFICA POR LOS ICEBERGS DEL ÁRTICO

MARCA TU

O ESTIL PISTAS

VUELVE EL ESPÍA QUE NUNCA MUERE

MARCA TU

VIAJE AL DESHIELO

ESTILO

100

PARA VESTIRTE CON LOS MEJORES LOOKS DE LA TEMPORADA

GASOL PAU MÁSGRANDE EL

ELMÁSGRANDE

también en tu tablet y móvil DESCÁRGALA EN

Y EN


INTENZAMENT ONLINE

INTENZAMENTE ONLINE | INTENZLY ONLINE

Vols estar a l’última de tot el que es cou a INTENZ DIAGONAL? Vols rebre novetats i invitacions a esdeveniments? Vols compartir fotos, vídeos i tot el que se t’acudeixi?

¿Quieres estar a la última de todo lo que se cuece en INTENZ DIAGONAL? ¿Quieres recibir novedades e invitaciones a eventos? ¿Quieres compartir fotos, vídeos y todo lo que se te ocurra?

Utilitza el hashtag #intenz en totes les teves publicacions, segueix-nos al nostre web i fes-te fan dels nostres perfils a Facebook, Twitter, Google+ i Instagram.

Utiliza el hashtag #intenz en todas tus publicaciones, síguenos en nuestra web y hazte fan de nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Google+ e Instagram.

Descarrega’t la app de la nit per IOS i Android! Descobreix, experimenta i diverteix-te amb les propostes de Intenz Diagonal a través de Intenz APP. Podràs connectar amb les xarxes socials, gaudir de promocions, descomptes i sorpreses especials!

¡Descárgate la app de la noche para IOS y Android! Descubre, experimenta y diviértete con las propuestas de Intenz Diagonal a través de Intenz APP. Podrás conectar con las redes sociales, disfrutar de promociones, descuentos y sorpresas especiales!

49

Do you want to have the latest news about all that’s happening in INTENZ DIAGONAL? Do you want to receive news and invitations for events? Do you want to share photos, videos and everything you can think about? Use the hashtag #intenz in all your posts, follow us through our website and became our fan of our profiles on Facebook, Twitter, Google+ and Instagram. Download the app of the night for IOS and Android! Discover, experience and enjoy Intenz Diagonal proposals through the Intenz APP . You can connecto to social networks, enjoy promotions, discounts and special surprises!


INTENZ DIAGONAL 2014 STAFF CEO Albert Garriga CFO Pilar Cerdà ONLINE & CONTENTS Francis Borgés Management Elena Herrera Eva Mediavilla

ART & OFFLINE Paco Cano Management Laia Biosca PRODUCCIÓ I ESCENA

F&B and sponsoring manager Marc Miramontes

COMUNICACIÓ

COMERCIALITZACIÓ

Oriol Fenech

Conxi Torralba Management

Álvaro Barrón Management

Maria Izcara

Isabel Francoy Berta Lartuna

Carlos Parrot Management

Backoffice Esther Vázquez relacions públiques Mireia Argente

Cartell Intenz Diagonal 2014, ROBERT LLIMÓS Padrina Intenz Diagonal 2014, PEPA PLANA María Alfaro, Manuel Baena, Jordi Bailach, Alba Bàrbara, Albert Bassas, Hilda Bencoso, Joaquín Bencoso, Ma. Teresa Bertrand, Oriol Blanchar, Raimond Blasi, Anna Boada, Joana Calvo, Antonio Cano, Anna Casa, Manuel Casals, Sílvia Castaño, Jordi Cerdà, Esther Comín, Xavier Cubells, Gerard Cutal, Carmen Eslava, Nélida Falcó, Ratt Fenech, Mariela Fernández, Samary Fernández, Alberto Fernández-Díaz, Kevin Fortuny, Lídia Gállego, Jordi Gálvez, Josep García Puga, Alberto Hidalgo, Ainhoa Izuel, Cristina Martínez Gijón, Lluís Messeguer, Rosa Ma. Mestres, Antoni Miquel, Charo Mora, Josep Pasqual, Enric Pérez, Pinito del Oro, Tamara Polaina, Rosa Pueyo, Sònia Recasens, Natalia Rodionova, Rosa Romà, Alfonso Román, Alfonso Román, Àlex Sàlmon, Sergi Sancho, Jesús Sanjuán, Jordi Sellas, Lluís Soler, Andrés Torres, Gemma Tutusaus, Sres. Urbea, José Velasco, Àngels Ventura, Jorge Verdaguer, Isabel Vergara, Anna Viñals, Antoni Vives, Kriss White.

50


Existen 3 maneras de disfrutar la vida. Hoy. AquĂ­. Y ahora. Nuevo Porsche Macan. Intensamente Porsche.

Centro Porsche Barcelona

Tel.: 902 200 911 www.porsche-barcelona.com

Consumo/Emisiones Porsche Macan. Combinado: 6,1 - 9,2 l/100 km. Emisiones CO2: 159 - 216 g/km.


PROMOTORS promotores | PROMOTERS

INTENZ HOTEL

RÀDIOS OFICIALS RADIOS OFICIALES OFFICIAL RADIO STATIONS

MEDIA PARTNERS

MITJANS COL·LABORADORS MEDIOS COLABORADORES | COLLABORATING MEDIA

INTENZ PLATINUM

INTENZ SILVER

AMB LA COL·LABORACIÓ DE CON LA COLABORACIÓN DE | IN COLLABORATION WITH

APP PARTNER

INTENZ GOLD

EN SUPORT DE EN APOYO DE | SUPPONTING

Programa de mano Intenz Diagonal 2014  
Programa de mano Intenz Diagonal 2014  

Programa de mano Intenz Diagonal 2014 - 19.06.2014

Advertisement