Page 1

LAMPIRAN A Piagam Pelanggan Sektor Pengurusan dan Sumber Manusia

BIL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

OBJEKTIF

Memastikan Semua Jawatan Kosong Yang Diluluskan Oleh JPA Sepenuhnya Memastikan Jawatan Kenaikan Pangkat Yang Diluluskan Mengikut Waran, Dipenuhi Memastikan Stok / Aset Dibeli Secukupnya Di Semua Bahagian Memastikan Semua Pegawai Dan Kakitangan Tetap/Sementara/Kontrak Mendapat Latihan Secukupnya Memastikan Anggaran Belanjawan Tahunan Disiapkan Sebelum April Merancang Pembangunan ICT Jabatan Memastikan Bayaran Kepada Pembekal / Kontraktor Dibayar Dalam Tempoh Yang Digariskan

SASARAN

CARA

BILANGAN

UNIT

PENGUKURAN

2

Kali / Tahun

Laporan Perjawatan

2

Kali / Tahun

Laporan Perjawatan

4

Kali / Tahun

8 hari

Tahun

Borang Permohonan Stok / Aset Laporan Suku Tahun Latihan

1

Kali / Tahun

2

Kali / Tahun

2

Kali / Tahun

Laporan Jawatankuasa Kewangan Pembangunan / Perluasan ICT Jabatan Buku Baucer / Vot


Piagam Pelanggan Sektor Pengurusan Pameran dan Pendidikan

BIL

OBJEKTIF

SASARAN BILANGAN

1. 2.

3.

4.

5.

6.

Melaksanakan Pameran 4 Sementara Menjawab Permohonan a. Surat – 5 Pameran atau Lawatan hari bekerja Berpandu b. Email – 2 hari bekerja Menyediakan Pegawai 15 Khidmat Pelanggan bagi Lawatan Berpandu kepada 180 permohonan bagi pelawat berkumpulan melebihi 10 orang Memastikan semua bahan 15 sebelum bercetak promosi acara sesuatu acara seperti banting, kain berlangsung rentang, poster dan sebagainya dipasang Menyediakan bahan yang 10 minit dipohon / dikehendaki oleh penyelidik di Perpustakaan Mini Menyediakan gambar/foto - gambar (CD) dalam CD serta rakaman – 1 hari audio visual DVD kepada DVD – 3 hari pelanggan

CARA UNIT

PENGUKURAN

Kali / Tahun

Laporan Post Mortem Rekod Keluar / Masuk Surat

-

Kali / Tahun Kali / Tahun

Laporan Bertugas Mingguan

-

-

-

Rekod Kehadiran Penyelidik

-

Rekod Pengeluaran CD/DVD


Piagam Pelanggan Sektor Pengurusan Muzium

BIL

1.

2.

OBJEKTIF

Penyelidikan - Menyediakan menjalankan penyelidikan

SASARAN

CARA

BILANGAN

UNIT

PENGUKURAN

5

Kali / Tahun

Laporan Penyelidikan

15 hari

-

Rekod Koleksi

dan

Perolehan - Menyiapkan proses pendaftaran koleksi

Piagam Pelanggan Sektor Pengurusan Muzium Daerah dan Konservasi

BIL

1. 2.

3. 4.

5.

SASARAN

OBJEKTIF

Memastikan Pemuliharaan Artifak Dapat Dilaksanakan Memastikan Pengawetan Manuskrip dijalankan mengikut helaian Memastikan penjilidan bahan bercetak dilaksanakan Memastikan pemeriksaan di galeri dan bilik repositori di jalankan Memastikan pemeriksaan monumen dan tempat bersejarah dijalankan

CARA

BILANGAN

UNIT

PENGUKURAN

90

Kali / Tahun

Rekod Rawatan

200

Kali / Tahun

Rekod Rawatan

100

Kali / Tahun

Rekod Rawatan

2

Kali / Tahun

Kad Rekod

2

Kali / Tahun

Laporan Bulanan

Pencapaian Piagam Pelanggan  

Sektor Pengurusan dan Sumber Manusia, Sektor Pengurusan Muzium, Sektor Pameran dan Pendidikan Sektor Muzium Daerah dan Konservasi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you