Page 1

TSJERKEFINSTER

Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum

juni 2017

10


TSJERKEFINSTER juni 2017 18e jaargang nr. 10 Augustinistsjerke Protestantse gemeente. Augustinusga Predikant: Ds. J. Droogsma, dsdroogsma@gmail.com tel: 0511-701402 Kerkelijk werker: Mevr. G. v.d. Meer geertjevandermeer@ziggo.nl tel: 06-42623575 Voorzitter: tijd. dhr, J. Elzinga, tel. 0512-352972, e-mail jelzinga@xs4all.nl Scriba: Anneke Zwart, Reaskuorre 1, Augustinusga, tel. 0512-351517 pknaugkerk@hotmail.nl Kerkelijke Adm.: Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512 - 352205 http://augustinusga.protestantsekerk.net Doarpstsjerke Protestantse gemeente Surhuizum Ds. Johan B. Hoornenborg, Centrumweg 32, 9865 BB Opende e-mail: jbhoornenborg@kpnmail.nl - Telefonisch te bereiken op woensdag- en donderdagmorgen van 8.30-9.30 uur: 0594-697724 Voorzitter: R. Vriesema Suderheawei 6, Surhuizum, tel. 0512-352436 r.vriesema1@chello.nl Scriba: G. Wijma-Wijbenga, It Noard 20, 9283 TB Surhuizum, 0512 352510 scribapknsurhuizum@ gmail.com Jongerenwerker Surhuizum: elisabeth@royalmission.nl Kerkelijke Adm.: A. Bosklopper De Treaskes 7, Surhuizum, 0512-352182 Koster : F. van der Veen Doarpsstrjitte 38. Surhuizum, 0512 - 351934 Kerkelijk bureau: A. Spoelstra C. Schuurmanwei 8, 9283 TH Surhuizum, 0512 - 352553 http://www.pknsurhuizum.nl

Redactie kerkbode Mw. P. de Bruin-van Lune, Augustinusga Mw. B.M. de Haan-Kempenaar, Augustinusga Mw. Y. van der Meer-Bakker, Surhuizum Mw. D. Spoelstra-Vries, Augustinusga Mw. L. van Wieren, Augustinusga Mw. H. Woudstra-Zwaagstra, Augustinusga Opmaak: P. de Vries, Surhuizum Overige adressen en bank/gironummers zie jaarboekjes Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk ZIE AGENDA bij mw. P. de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga of bij mw. Y. van der Meer-Bakker, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum, in een envelop met opschrift ‘kopij kerkbode’ en m.v.v. afzender en via email: tsjerkefinster@gmail.com Ook op print bij inleveradressen inleveren ter voorkoming van fouten. Kopy kerkgroet Surhuizum inleveren bij M. Storm, Bonhommestrjitte 20 te Surhuizum of per email kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com. Sluiting inleveren kopy, donderdag 20.00 uur. Kopij kerkgroet Augustinusga inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij B. Idema, Boskkamp 76, Augustinusga of via de mail b.idema@kpnplanet.nl


WWW.van de Geest. Het World Wide Web is een informatiebron voor alle mensen in de wereld geworden. Via het World Wide Web kun je contact zoeken met organisaties en instellingen. Je kunt kaartjes bestellen om naar een voorstelling te gaan in schouwburgen en theaters en bioscopen. Ook kun je meteen zien wanneer de openingstijden zijn van winkels en kun je allerlei informatie krijgen voor het openbaar vervoer.Via het World Wide Web heb je in een paar seconden, die informatie bij de hand die nodig is. Ook kun je via linken weer verder zoeken op andere websites. Er zijn geweldig veel mogelijkheden om via de computer aan informatie te komen. Maar hoe zit het met de website van de Geest. Klikken we daar wel eens aan? En wat krijgen we dan te zien. Stel het is mogelijk dat God zijn website aan ons bekend maakt.Wat krijgen we dan te zien als we WWW. van de Geest aanklikken? Plaatjes van vuurvlammen, van een windvlaag door de bomen, van mensen die met elkaar in gesprek zijn in Jeruzalem. Mensen uit allerlei landen, die ondanks de verschillende talen toch elkaar begrijpen. En als we verder zoeken op mensen, dan krijgen we informatie over wat de ooggetuigen gezien hebben. Ook kunnnen we zoeken op vervulde mensen. Mensen die vervuld zijn van de Heilige Geest. Dan krijgen we 120 mensen te zien die bij elkaar zijn in de bovenzaal. Inderdaad komen we tot de conclusie dat het wel bijzondere mensen zijn. Want anders had God de Heilige Geest niet geschonken. Inderdaad zijn het in zeker opzicht bijzondere mensen. Maar dan moeten we nog wel even aanklikken wat de bijzonderheid is geweest. Dat bijzondere was niet dat zij aanzienlijke mensen waren of rijke mensen of mensen van aanzien, of van stand, of ook mensen van bijzondere kwaliteiten. In die richting denken we 1


vaak. Alsof er bij God aanzien des persoons is. Alsof de ene mens wat voor heeft bij God, omdat hij/zij bepaalde kwaliteiten of wat dan ook bezit. Maar God is zo niet. Hij Hem zijn alle mensen gelijk. HIj maakt geen onderscheid, Hij vraagt niet: 'Passen zij wel bij Mij?' Maar het moeten dan toch wel heel vrome mensen geweest zijn? Mensen die wat het geloofsleven betreft ver boven ons staan? Met wie wij ons niet vergelijken kunnen? Denken we dat? Dan vergissen we ons. Ga het lijstje in Handelingen 1 eens na. We lezen daar de naam van Petrus. Petrus, die zijn Heer verloochende. De man die dacht alles aan te kunnen, en valt door een paar woorden van een dienstmeisje. En het wonderlijke is dat Jezus niet gezegd heeft: 'Ik wil niets met je te maken hebben na je verloochening'. Nee. Jezus zelf bracht hem door Zijn blik tot inkeer. Ook wordt Thomas genoemd, de grote pessimist. De man die de eeuwen door de naam ''Ongelovige Thomas'' heeft meegekregen. De man die gezegd heeft tot Jezus: 'We weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?' Daar worden de namen genoemd van discipelen, die allen Jezus op het beslissende moment alleen hebben gelaten, en zich aan Hem hebben geĂŤrgerd. Van velen weten wij de naam niet eens. Blijkbaar vond de Heilige Geest het niet nodig hun naam te noemen. Wat mannen en vrouwen. Maar geen mensen van bijzondere kwaliteiten. Geen mensen van wie we zeggen zouden: 'Dat zijn nog eens christenen! Voorbeelden voor ons en voor de wereld'. Het zijn hele gewone mensen! ja, maar toch hebben ze iets bijzonders: Ze zijn gegrepen door Jezus! Ds. Johan Hoornenborg

2


Erediensten Protestantse gemeente Surhuizum

4-6

11.00 u:

Ds. J.B. Hoornenborg, Opende Eerste Pinksterdag Bevestiging ambtsdragers Koffiedrinken vanaf 10.00 uur in het gebouw

11-6

9.30 u.:

Ds. M. Koppe, Dokkum Tijdens de dienst wordt er door de kinderkerk afscheid genomen van groep 8 Onze jeugdwerker Elisabeth Lei vertelt over de nieuwe opzet van het jeugdwerk voor het volgend seizoen

18-6

9.30 u:

Ds. H. Poot, Oosternieland

25-6

9.30 u:

Ds. G. van Wieren, Oosternijkerk

2-7

9.30 u:

Da. L. Veerman- van Dijk, Oudega Heilig Avondmaal

3


Roosters

Surhuizum, Kleine Kinderkerk 4-6 11-6 18-6 25-6

Grietje Pool & Wiebina Top Anita van der Vaart & Vera Atsma Anneke van Duinen & Elles Veenhuizen Anita van der Schors & Geertje Tuakora & Joanne

4


Algemeen nieuws Noot van de redactie Kopij inleveren voor de volgende editie van het Tsjerkefinster voor 17 juni. Misschien ten overvloede i.v.m. de vakanties de kopij inleveren voor juli en augustus. Wij wensen u/jullie een fijne vakantie. Piet, Ytje en Petra

De Baby Box – Een Mission Possible project De Bulgaarse Roma-meisjes behoren tot de meest kwetsbare mensen in Oost-Europa. Armoede drijft hen tot bedelen, stelen en prostitutie. Het is voor de ouders een last om voor hun dochters te zorgen, zodat ze zo vroeg mogelijk worden uitgehuwelijkt. De meeste Roma-meisjes worden moeder wanneer ze tieners - en vaak jonge tieners - zijn. Tijdens de zwangerschap hebben ze meestal geen instructies over de gezondheidszorg of het ouderschap. Meestal komen ze voor het in eerst in contact met de medische zorg als het kind geboren is. Voor deze speciale doelgroep jonge moeders heeft Mission Possible een nieuw programma ontwikkeld: Het Baby Box project. In dit project worden dozen met benodigdheden voor baby's en hun jonge moeders uitgedeeld in Bulgaarse Roma dorpen. Het Baby box project van Mission Possible is een geweldige manier 5


om exact die hulp te geven die de ontvangers nodig hebben. In het project worden moeders getraind om andere moeders in hun omgeving tot steun te zijn. De BabyBox dozen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding voor de baby maar ook educatief materiaal voor de moeder. Medische zorg en voorlichting over de opvoeding van kinderen, hygiene en voeding zijn een belangrijk onderdeel van het project. En door dit programma komen de moeders, vaak voor het eerst, in aanraking met het Evangelie. U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag ovv “Baby Box project" of door het inzamelen van baby kleding. Neemt u hiervoor contact met mij op! Kijk voor meer informatie op www.missionpossible.nl Met vriendelijke groet,

Bert Dokter Mission Possible Nederland 0595 43867 info@missionpossible.nl www.missionpossible.nl NL07 RABO 0158 0454 24

PS. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Schrijf u dan in voor onze digitale nieuwsbrief.

6


Als God de Heer mijn helper is, dan heb ik niets te vrezen. Die woorden, zeker en gewis, staan in Zijn woord te lezen.

Ik ken je angst, Ik weet je strijd, Ik ken je pijn en zorgen. Maar weet, dat Ik je steeds bevrijd. “Je bent in Mij geborgen”.

Omdat die woorden levend zijn, mag ik het gaan ervaren, dat in de zorgen, groot of klein, zijn hand mij zal bewaren.

Als God de Heer mijn Helper is, mij vult met heel zijn wezen; Als God de Heer mijn Helper is, dan heb ik niets te vrezen.

En als ik, in onzekerheid, wegzink, in angst en vrezen, dan klinkt zijn liefdevol verwijt: “Ik wil toch bij je wezen’’.

PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUIZUM Doarpstsjerke

Nieuws uit de gemeente: Op Pinksterzondag 4 juni 2017 is er bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en afscheid van de aftredende ambtsdragers. De dienst begint om 11.00 uur in de Doarpstsjerke te Surhuizum. Vooraf is er vanaf 10.00 uur koffie- en theedrinken in het gebouw. Door de kerkenraad voorgedragen en benoemd voor het ambt van ouderen-ouderling Ankje Hofstede, it Mienskar 6 en voor het ambt van wijkouderling Tietie Hartholt-van der Veen, De Iennen 19. De kerkenraad is blij dat ze 'ja' hebben gezegd. Ankje Hofstede kan 7


tijdens de bevestigingsdienst niet aanwezig zijn. Ze zal bevestigd worden in een dienst na Pinksteren. De datum is nog niet bekend. We nemen afscheid van de aftredende ambtsdragers: Voor het ambt van wijkouderling: Hilly Holthuis, voor het ambt van ouderenouderling: Thea Spinder, voor het ambt van jeugdouderling: Tiemen van der Veen, voor het ambt van presisouderling: Roel Vriesema. We willen hen danken voor het vele werk dat ze hebben verricht, elk met zijn of haar gaven tot eer van God en tot opbouw van de gemeente. Er blijven nog enkele openstaande vacatures. De kerkenraad zal proberen daar een oplossing voor te zoeken. Onze zieken: Dhr. Sipke Bouma (it SĂşd 33) is opnieuw geopereerd aan een melanoom in zijn armholte.Verder onderzoek moet uitwijzen of er nog een nabehandeling komt. Daar heeft hij nog geen uitslag van. Het is voor hem en zijn familie een onzekere tijd. Dhr. Sikke Weening (it Noard 13) is geopereerd aan een liesbreuk. Het herstel gaat thuis goed. Hij kan weer wandelen en bewegen. Mw. Willy Veenstra (Doarpsstrjitte 11) is gevallen en heeft gelukkig niets gebroken. Met de rollator kan ze zich thuis nog behoorlijk goed redden. Verder heeft ze hulp van Thuiszorg en de kinderen. Ik wens de zieken thuis veel sterkte toe en Gods zegen bij de onderzoeken en de behandelingen die ze moeten ondergaan. Ds. Johan Hoornenborg

8


Een zoektocht. Een zoektocht naar jezelf een zoektocht door dit leven, ben je wel de moeite waard? heb je iets weg te geven? kun je iets betekenen voor je medemens? of heb je daar de kracht niet voor lijd je zelf intens? een minderwaardigheidsgevoel gekrenkt of lamgeslagen? ziekte, pijn of ander leed, je hebt het maar te dragen! Je vindt jezelf niet goed genoeg niet waardig of niet wijs, dan wordt het tijd om op te staan ga op ontdekkingsreis! ontdek dat jij jezelf mag zijn met fouten en gebreken, vergelijk je niet met wie dan ook Je bent uniek gebleken! want God heeft jou geschapen, geschapen naar zijn Beeld, je kreeg van Hem talenten en gaven toebedeeld, heb moed om er iets mee te doen, deel uit en je zult merken, hoe waardevol een mens kan zijn een ander kan versterken! een luisterend oor, een schouderklop 't zijn kleine zonnestralen

9


waaruit Gods grote liefde blijkt op mensen neer te dalen! Hij geeft je kracht om door te gaan te werken op deez' aard. voor Hem ben jij bijzonder, voor Hem ben jij ''goud waard''! Thea Zuidema-Linker

LRP mutaties: Interne verhuizing: Harm Gerben v.d. Veen en Fenna Schaafsma, Lustenburg 28 naar Doarpsstrjitte 35 Henk en Jolanda Geertsma en hun kinderen Marc en Anouk, Lustenburg 10 naar It Mienskar 1A Nieuw ingekomen: Uit Kornhorn, Jan Elzinga, Lustenburg 31 Uit PKN Doezum, Robert en Minke Bosma en hun kinderen, Dionne, Leanne en Julius Vertrokken naar: Surhuisterveen, Sape Wouda, Doarpsstrjitte 30 Harkema, Ateng Tuakora, Bonhommestrjitte 16 Voorkeurkerk Surhuizum: Mevr. E. Luimstra-Vroom, Doarpsstrjitte 26 Verblijft op Zonneweide 37 Kamer 5 Surhuisterveen

10


Jubileum Op 22 juni zijn Frans Geertsma en Tine Geertsma-Tjoelker (de Ienen 3) 45 jaar getrouwd! Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen een mooie dag toe met allen die bij hen horen. Met hen zijn we God dankbaar voor het goede wat is ontvangen. Mag God hen ook voor de toekomst omringen met zijn liefde en trouw.

Bedankt Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties in de vorm van kaarten, attenties en telefoontjes die wij mochten ontvangen met ons 25 jarig huwelijk. Albert en Eelkje Boersma

Zoveel mensen die aan ons hebben gedacht tijdens de ziekte en het overlijden van mijn lieve man Lammert J. Tillema Het heeft ons heel goed gedaan. Joke Tillema-Jacobi, Surhuizum

11


12


13


14


Paascollecte De gehouden paascollecte heeft het mooie bedrag opgeleverd van â‚Ź1290,64. Namens de kerkrentmeesters heel hartelijk bedankt aan diegene die hier aan meegewerkt heeft om dit prachtige bedrag tot stand te brengen. Prot. Gemeente Surhuizum

College van kerkrentmeesters.

15


Verjaardagen Alleen verjaardagen vanaf 75 jaar worden vermeld

PROTESTANTSE GEMEENTE AUGUSTINUSGA 01-06-1941 Mevr. I. Groenland-Gjaltema Skoalikkers 5 09-06-1936 Mevr. B vd Kooi- vd Boon Siccamawei 23 15-06-1936 Mevr. A. Tillema-Pool, Siccamawei 15

Huwelijksjubilea 15-06-1972 Dhr. J.Vaatstra en mevr. J.Vaatstra-Douma, Opslach 6 23-06-1977 Dhr.B IJlstra en mevr. A.IJlstra-Jepma Boskkamp 51

76 81 81

45 jaar 40 jaar

Wilt u uw huwelijksdatum of verjaardag niet vermeld zien in het kerkblad, graag dit doorgeven aan Rommie Miedema, 0511-543102

PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUIZUM 01-06-1927 E.H. Luimstra-Vroom, De Heide 37 kamer 5 Zonneweide 9231 BC Surhuisterveen 04-06-1941 T. Holthuis-Pool, Siccamawei 20 Aug'ga 22-06-1936 K. de Jong, HJ van der Veenstrjitte 32 03-07-1942 B. Kinderman, Deutechemstrjitte 8 Jubilea 22-06-1972 F. Geertsma en J. Geertsma-Tjoelker, De Iennen 3

90 76 81 75

45 jaar

Wilt u uw huwelijksdatum of verjaardag niet vermeld zien in het kerkblad, graag dit doorgeven aan Jelle de Vries tel 0512-351854

Fijne dag en Gods zegen toegewenst.

16


agenda juni PROTESTA NTSE

GEMEENTE

AU GU ST IN U SG A

AUGUSTINITSJERKE

6 juni 13 juni

19.45 u. 18.30 u.

Moderamen in het Tsjerkegebou Uitstapje kerkenraad

Verkoop collectemunten op de 1e zondag van de maand tijdens het koffiedrinken

17 JUNI UITERLIJK I N L E V E R E N

KOPI J

TSJE RKE FIN STER

Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op maandag, 26 juni 2017 vanuit de pastorie in Surhuizum.

PROTESTANTSE

GEMEENTE

SURHUIZ UM

DOARPSTSJERKE

VERGADERINGEN 1e maandag van de maand breed moderamen 3e maandag van de oneven maanden voltallige kerkenraad

Elke eerste dinsdag van de maand collectemuntenzitting van 19 uur tot 19.30 uur in het gebouw bij de Doarpstsjerke van Surhuizum. Kaarten, postzegels e.d inleveren in de Pije bij de "Doarpstsjerke" of in de brievenbus op het Noard 6. Alvast bedankt namens de zending


Algemeen verzoek Men wordt vriendelijk verzocht om: 1.

Geboorte, huwelijk en overlijden te melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau

2.

Kerkelijke huwelijksbevestiging in overleg met de predikant aan te vragen bij de kerkeraad. Tevens dient, met het oog op het kerkgebouw, de koster tijdig in het overleg te worden betrokken.

3.

Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant in te lichten.

4.

Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats.

5. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. 6. Bij mutaties van of naar een niet PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau.

(Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de gemeenten)

Tsjerkefinster juni 2017  

Tsjerkefinster. Kerkblad voor de Protestantse gemeente Surhuizum. 18e jaargang, nummer 10, juni 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you