Page 1

TSJERKEFINSTER

Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum

mei 2017

9


TSJERKEFINSTER mei 2017 18e jaargang nr. 9 Augustinistsjerke Protestantse gemeente. Augustinusga Predikant: Ds. J. Droogsma, dsdroogsma@gmail.com tel: 0511-701402 Kerkelijk werker: Mevr. G. v.d. Meer geertjevandermeer@ziggo.nl tel: 06-42623575 Voorzitter: tijd. dhr, J. Elzinga, tel. 0512-352972, e-mail jelzinga@xs4all.nl Scriba: Anneke Zwart, Reaskuorre 1, Augustinusga, tel. 0512-351517 pknaugkerk@hotmail.nl Kerkelijke Adm.: Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512 - 352205 http://augustinusga.protestantsekerk.net Doarpstsjerke Protestantse gemeente Surhuizum Ds. Johan B. Hoornenborg, Centrumweg 32, 9865 BB Opende e-mail: jbhoornenborg@kpnmail.nl - Telefonisch te bereiken op woensdag- en donderdagmorgen van 8.30-9.30 uur: 0594-697724 Voorzitter: R. Vriesema Suderheawei 6, Surhuizum, tel. 0512-352436 r.vriesema1@chello.nl Scriba: G. Wijma-Wijbenga, It Noard 20, 9283 TB Surhuizum, 0512 352510 scribapknsurhuizum@ gmail.com Jongerenwerker Surhuizum: elisabeth@royalmission.nl Kerkelijke Adm.: A. Bosklopper De Treaskes 7, Surhuizum, 0512-352182 Koster : F. van der Veen Doarpsstrjitte 38. Surhuizum, 0512 - 351934 Kerkelijk bureau: A. Spoelstra C. Schuurmanwei 8, 9283 TH Surhuizum, 0512 - 352553 http://www.pknsurhuizum.nl

Redactie kerkbode Mw. P. de Bruin-van Lune, Augustinusga Mw. B.M. de Haan-Kempenaar, Augustinusga Mw. Y. van der Meer-Bakker, Surhuizum Mw. D. Spoelstra-Vries, Augustinusga Mw. L. van Wieren, Augustinusga Mw. H. Woudstra-Zwaagstra, Augustinusga Opmaak: P. de Vries, Surhuizum Overige adressen en bank/gironummers zie jaarboekjes Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk ZIE AGENDA bij mw. P. de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga of bij mw. Y. van der Meer-Bakker, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum, in een envelop met opschrift ‘kopij kerkbode’ en m.v.v. afzender en via email: tsjerkefinster@gmail.com Ook op print bij inleveradressen inleveren ter voorkoming van fouten. Kopy kerkgroet Surhuizum inleveren bij M. Storm, Bonhommestrjitte 20 te Surhuizum of per email kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com. Sluiting inleveren kopy, donderdag 20.00 uur. Kopij kerkgroet Augustinusga inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij B. Idema, Boskkamp 76, Augustinusga of via de mail b.idema@kpnplanet.nl


De bijbelverhalen die zich zo vlak na Pasen afspelen, raken mij altijd enorm. Het verhaal van de Emmaüsgangers, het verhaal van Thomas en ook het verhaal van Simon Petrus, die weer in dienst wordt genomen, daar bij het meer van Tiberias in Johannes 21. Hij pakt samen met een paar andere discipelen zijn leven, zijn bestaan weer op. Bijna wordt hij weer mee meegezogen in de sleur van de dag, de sleur van zijn leven. Simon Petrus besluit weer te gaan vissen en een aantal anderen gaan met hem mee. De dagelijkse gang van zaken neemt weer bezit van hun bestaan. Wat moet je ook anders, wat kun je ook anders? Zo gaat het ons ook zo vaak. Ook wij moeten na ingrijpende gebeurtenissen de draad van het bestaan weer oppakken. Je dagelijkse dingen, je werk, de dingetjes thuis, je omgang met andere mensen, het verenigingsleven, je bent er misschien nog niet aan toe, maar je moet wel. Maar lukt het ook? Ach op de automatische piloot kom je een heel eind. Maar is dat het dan, een leven op de automatische piloot? Misschien leven we allemaal wel in meer of mindere mate op de automatische piloot. Of beter gezegd, misschien worden we allemaal wel geleefd. De vaste patronen van het mens-zijn zetten een steeds groter stempel op het leven. Ik denk dat de meeste mensen b.v. helemaal niet zo enthousiast zijn over de 24 uurs economie, maar je zult wel moeten wanneer je in een bepaalde sector werkt. Ik hoor ook veel mensen die in een supermarkt werken, vertellen dat ze liever niet op zondag werken. Maar ja, de werkgever bepaalt. We worden meer en meer geleefd door de patronen van deze tijd en dat is te vergelijken met deze discipelen die hun dagelijkse bezigheden weer oppakken en de hele nacht vissen zonder iets te vangen……… 1


Maar deze vissers worden geroepen. Op de wal van hun dagelijkse levensvijver staat een man en Hij stelt hen een vraag. Op de wal van onze dagelijkse levensvijver staat ook een man, het is precies dezelfde man. En de vraag die Hij aan ons stelt is precies dezelfde vraag: Hebt gij enige toespijs? Anders gezegd: heeft je leven zo op deze manier ook iets meer te bieden dan alleen de sleur van het leven, de automatische piloot? Ja, ik vertaal zijn woorden, een wat vrije vertaling, maar de vraag lijkt mij duidelijk. Blijf je zo ronddobberen in je levensvijver, geleefd door jouw dagelijkse levenspatronen, bepaald door je economische en sociale omgeving of is er meer wat jouw leven bepaalt, is er toespijs? En dan gaat het er om wat jij vervolgens doet met datgene wat deze man jou zegt. Gooi jij je net uit aan de andere kant? Durf jij je dagelijkse sleur te doorbreken, je open te stellen voor andere dingen of blijf jij ronddobberen in jouw levensvijver? Ja, natuurlijk zult u zeggen dat het niet zo moeilijk is wanneer je weet dat je dan een net vol vissen zult vangen. Maar ook deze discipelen wisten dat op voorhand niet en toch deden ze het. Misschien wel een hele simpele vraag, een vraag voor hen en een vraag voor ons: Wat heb je te verliezen? In deze tijd is dit een vraag waar veel mensen om heen draaien.Wat heb je te verliezen wanneer je Jezus betrekt bij je bestaan? Wat word je er minder van? Schijnbaar heeft de sleur van het leven zoveel te bieden, dat veel mensen niet eens nadenken over deze vraag. Misschien slokt de sleur van het leven ook wel alle tijd op, zodat je ook geen tijd meer hebt om over deze vraag na te denken. Ik hoorde cijfers over het telefoongebruik m.b.t. social media zoals facebook, twitter en instagram. Mensen in Nederland zijn gemiddeld twee uur per dag bezig met social media, gemiddeld twee uur per dag! Een psychiater vertelde dat mensen op deze manier 2


hun brein overbelasten en dat dit met zich meebrengt dat mensen gemakkelijk overspannen raken of tegen een burnout aanlopen. Wat dat betreft is dit een zorgelijke en verwarrende tijd, waarin mensen voor mijn gevoel totaal voorbij gaan aan de man die op de oever van hun levensvijver staat en hen roept. Het is de kunst om tijd te maken om naar deze man, de Opgestane Heer, te luisteren. Een leven met Hem heeft veel meer te bieden dan de sleur van ons dagelijks leven. Hoe interessant het ook lijkt, laat je niet voor de gek houden door de inhoudsloze complimentjes die we ekaar toespelen via de social media, maar laten we onszelf openstellen voor Gods grote liefde voor mensen, die in Jezus, de Opgestane Heer, zoveel meer heeft te bieden. Die de sleur van ons bestaan heeft opengebroken, dat zelfs de dood niet meer alles opslokt, dat mensen mogen LEVEN! Ds. Jouke Droogsma.

3


Erediensten Protestantse gemeente Surhuizum

7-5

9.30 u:

Dhr. J. v.d. Meer, Oosternijkerk Slotzondag Koffie vooraf

14-5

9.30 u:

Dhr. J. Smit, Belt/Schutsluis

21-5

9.30 u:

Drs. A. Fraanje, Drachten

25-5

9.30 u:

Ds. A. Elverdink, Eastermar Hemelvaartsdag

28-5

9.30 u:

Ds. B. v.d. Boon, Suwâld/Tytsjerk Doopdienst

4


Roosters Surhuizum, Kleine Kinderkerk 7 mei 14 mei 21 mei 28 mei

Anita van der Vaart en Wiebina Top Anita van der Schors en Vera Atsma Anneke van Duinen en Doethyna Vriesema Lieske de Jong en Geertje Tuakora/Joanne

Kleine kinderkerk De kleine kinderkerk lijkt inmiddels goed te lopen. In het begin waren er nog wat onduidelijkheden maar gaandeweg komt dat helemaal goed. De grote kinderkerk is (voorlopig) komen te vervallen, dit omdat we niet heel veel leiding hebben. Voordat de kinderen de kerk uit gaan worden er 2 liederen gezongen. Het eerste lied is een youtube lied. Voor de kinderen vaak een bekend lied omdat ze deze ook leren op school. We zullen deze om de aantal weken, afhankelijk van de kerkelijke periode aanpassen. We merken dat de kinderen het erg leuk vinden dat er tijdens de kerkdienst ook een liedje voor hen is. Er wordt vaak uit volle borst meegezongen door de kinderen. Laten we daarvan genieten!! We zouden het erg leuk vinden dat u als gemeente ook mee zingt. Daarna volgt het lied van het licht en ondertussen gaan de kinderen naar de kinderkerk. Momenteel werken we met de methode ' vertel het maar'. Maar omdat dit soms best een moeilijke methode is willen we na de zomervakantie starten met een andere methode. Waarschijnlijk zal dit 'kind op zondag' worden. Het staat de leiding natuurlijk vrij 5


om, mochten ze dat willen, zelf een thema/ verwerking te bedenken dus een zondag niet de methode te volgen. We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen om ons team te versterken!! Het is van groot belang dat onze kinderen de verhalen uit de bijbel leren kennen, zij zijn immers de toekomst van onze kerk!!! Namens de Leiding van het kinderwerk Surhuizum, Grietje Pool

6


Algemeen nieuws Nooit mogen wij vergeten Nooit mogen wij vergeten wat hoogmoed heeft misdaan, een nieuw geslacht moet weten hoe bang zijn heengegaan de mannen en de vrouwen, ĂŠĂŠn lange lijdenstrein de oogst van blind vertrouwen is hooguit bloed en pijn. Nooit mogen wij vergeten dat oorlog oorlog zaait dat elke oude vete weer nieuwe wreedheid maait; slechts liefde doet ontspruiten vruchten die zuiver zijn: vreugde zo zoet als druiven, vrede die vloeit als wijn. Nooit mogen wij vergeten: haat won nog nooit een strijd elk hart dat wil vergeven, dat overwint altijd! Het leed is nooit verleden, de doodstrein nooit voorbij, tenzij Gods vrede heden bloeit als een bloem in mei.

Andre F. Troost Uit: Zingende gezegend, Zoetermeer 1995, lied 302

7


Middagconcert met cd-presentatie Groot Mannenkoor Noord-Nederland in Drachten Het Groot Mannenkoor Noord-Nederland geeft op zaterdag 6 mei om 14.30 uur een lunchconcert in De Oase in Drachten. Het koor is met een voorjaarsproject gestart waarin ze vier concerten geeft. Het is een hechte groep zangers die gaat voor kwaliteit. De ervaren mannenkoordirigent Martin Mans leidt de zangers op en zet met deze groep een ware prestatie neer. Het koor werkt op projectbasis en is bedoeld voor mannen die meer willen zingen naast het lidmaatschap van hun regulier koor. Ook voor zangers met onregelmatig werk is het zingen op projectbasis aantrekkelijk. Nieuw is dat het koor een CD heeft opgenomen en die tijdens dit project presenteert. ‘Groot Mannenkoor Noord-Nederland in Concert’ met Martin Zonnenberg aan het orgel.. De opname is gemaakt in de Martinikerk in Bolsward en is gevuld met tal van spirituals en geestelijke liederen zoals ‘Soon and very soon, Houd mij vast, Nader mijn God, bij U, He’s only a prayer away en Dank sei Dir, Herr.’ Binnen het koor bevinden zich enkele solisten die de solopartijen vertolken. Bijzonderheden: Locatie: Datum: Aanvang:

De Oase, Ringweg 3, Drachten zaterdag 6 mei 2017 14.30 uur

8


Toegang: 12,50 euro aan de zaal. Online en bij reservering 11 euro. Kinderen t/m 11 jaar 5 euro. Leden van ANBO/KBO/PCOB en overige senioren/ouderenbonden betalen op vertoon van de lidmaatschapspas 9 euro.

9


PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUIZUM Doarpstsjerke

Nieuws uit de gemeente: Geboorte, Op 3 maart 2017 is Eelke geboren, zoontje van Tjalling Talstra en Ellie de Haan, H.J. van der Veenstrjitte 9, Surhuizum. Zijn volledige naam is: Sije Eeltje. Ze zijn dankbaar en blij met de geboorte van Eelke. We feliciteren hen van harte! Op het geboortekaartje staat: Der sille hannen wêze dy't dy drage en earms wêrsto feilich yn bist En minsken dy't sûnder te freegjen sizze dasto wolkom bist. Onze zieken: Mw. T. van der Heide-Zonneveld (Zwitserlaan 49) is voor onderzoek ruim een week in het ziekenhuis Ny Smellinghe geweest. Ze is op 20 april weer thuisgekomen. Waarschijnlijk zal ze binnenkort een oproep krijgen voor een operatie. Mw. E.H. Luimstra-Vroom woont al geruime tijd op afdeling De Heide van kleinschalig wonen van 't Suyderhuys. Het is een woonvorm waarin ze zich thuisvoelt. Haar postadres is: 't Suyderhuys, afdeling De Heide 37-5, Zonneweide 1, 9231 BB Surhuisterveen. Mw. L. van der Schors-Postma woont ook in 't Suyderhuys. Ze 10


heeft een mooie kamer om te wonen. En de verzorging is goed zegt ze. Haar postadres is: 't Suyderhuys, kamer 6, Zonneweide 1, 9231 BB Surhuisterveen. Dhr. Piet de Vries (PĂťsterwei 8, Surhuizum) is uitbehandeld. Hij heeft in de afgelopen 2 jaar een operatie moeten ondergaan en chemotherapieĂŤn. Het lopen wordt minder. Toch staat hij positief in het leven. Hoe het verder gaat met zijn gezondheid is niet bekend. De dokters kunnen daar niets over zeggen. Zijn werk voor het kerkblad draagt hij over aan anderen. Hij heeft het 20 jaar gedaan! Dhr. Tiemen van der Veen (Bartemerwei 18) is voor onderzoek en behandeling in het ziekenhuis geweest. Het herstel verloopt langzaam. Hij krijgt medicijnen om verder op te knappen. Ik wens de zieken thuis en in de zorgcentra veel sterkte toe en Gods zegen. Ds. Johan Hoornenborg

Jubilea Op 8 mei zijn Albert Boersma en Eelkje Boersma-Duursma (Doarpsstrjitte 21) 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd! We wensen hen een hele fijne dag toe met allen die bij hen horen. We danken God voor zijn liefde en trouw in het leven. Verder feliciteren wij Keimpe Veenstra en Jannie Veenstra-de Beer (Miedwei 52) met hun 50-jarig trouwjubileum! Ook hen wensen wij een mooie dag toe met kinderen , kleinkinderen en familie. Met hen zijn we God dankbaar voor het goede wat is ontvangen. Mag God hen ook voor de toekomst omringen met zijn liefde en trouw. 11


En tot slot zijn Anne de Vries en Willy de Vries-Poelman ( it SĂşd 25) op 2 juni 45 jaar getrouwd.Van harte gefeliciteerd! We wensen hen een hele mooie dag toe met allen die bij hen horen. En we wensen hen voor de toekomst voorspoed en geluk en de liefde van God in hun leven!

LRP mutaties: Geboren: 3 maart 2017 Sije Eeltje (roepnaam: Eelke) z.v. Tjalling Talstra en Ellie de Haan, H.J. v.d. Veenstrjitte 9 7 maart 2017 Margriet dochter van Oedsen en Silvia Visser, It Langpaed 10 Gedoopt op 12 maart 2017: Evi van Kempen Mayra Gaia Nynke Ebeltje Atje van Schepen Interne verhuizing: Aletta de Vries, van Lustenburg 30 naar Deutechemstrjitte 21 Nieuw ingekomen: Uit Augustinusga: Ilse Veenstra, Lustenburg 42 Vertrokken naar: Surhuisterveen, Dhr. H. en Mevr. G. Algra, de Dellen 26c, It SĂşd 9 Voorkeurskerk Surhuizum Groningen, Tjeerd Vries, De Iennen 4 Voorkeurkerk Surhuizum:

12


Dhr. M. en mevr. G. Posthumus, Augustinusga (ingedeeld wijk 1) Voorkeurskerk Protestantse Gemeente Harkema: Klasien de Jong, Olivierstrjitte 9

Bericht van de zendingscommissie Zondag 4 juni wordt er in de kerk weer gecollecteerd voor een project van Kerk in Actie. Hieronder volgt enige uitleg omtrent dit project. In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trai-ningen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzendingsweek. Alvast heel hartelijk bedankt!

Bedankt Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele blijkens van medeleven in de vorm van kaartjes, bloemetjes, bezoekjes en een luisterend oor. 13


Vooral mijn liefste dochter, mijn naaste buren en mijn lieve vriendinnen wil ik hier in het zonnetje zetten. Zij hebben me heel erg gesteund en betekenen heel veel voor me! Liefs Dina

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de opbeurende kaartjes, bezoekjes en belangstelling op wat voor manier dan ook tijdens mijn ziek-zijn van de afgelopen maanden. Het voelt goed als mensen aan je denken en helpt me ook om langzaam weer tussen de mensen te komen. Heel erg bedankt. Jannie van der Veen- de Vries

Gezocht organist Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe organist. Ken je (of ben je) een organist die twee/drie keer per maand in de ochtenddienst wil spelen! Laat het weten! Alle suggesties zijn welkom. In verband met de afzegging van organisten waar veelvuldig gebruik van werden gemaakt valt het zeer zwaar elke zondag het organistenrooster weer opnieuw rond te krijgen. Heeft u tips, schroom niet maar laat het weten aan Pieter de Haan. Mail: hofstedehaan@hetnet.nl Tel. 0512 352750 of 0651234757 Namens de kerkrentmeesters PKN Surhuizum alvast bedankt voor het meedenken. 14


Inbreng jeugd. Je kunt je nog opgeven voor EO jongerendag 2017! Een onvergetelijke ervaring! Meer info staat op de flyer!

Zou je willen doorgeven als je meegaat? elisabeth@royalmission.nl 15


Op zaterdag 6 mei houden we een gezellige afsluiting voor de jeugd! BBQ & Midgetgolf! Geef je nu op: hinkehoekstra9@gmail.com Groep 8 is ook van harte welkom!!

16


Bid u mee voor de jeugd?

17


Voeg ons toe op Facebook!

18


Alvast super bedankt! Hartelijke groet,

Elisabeth Lei 19


Verjaardagen Alleen verjaardagen vanaf 75 jaar worden vermeld

PROTESTANTSE GEMEENTE AUGUSTINUSGA 11-05-1941 19-05-1932

Dhr. M.M. Luimstra, it Oast 6 Mevr. G. de Haan-Dijkstra Siccamawei 25

76 jaar 88 jaar

Deze maand zijn er geen huwelijksdata. Wilt u uw huwelijksdatum of verjaardag niet vermeld zien in het kerkblad, graag dit doorgeven aan Rommie Miedema, 0511-543102

PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUIZUM 07-05-1955 10-05-1941 14-05-1942 21-05-1933 26-05-1934 02-06-1930 02-06-1932 04-06-1941

A.C. Ytsma, Boskkamp 63 Augustinusga M. de Vries, van Haersmastrjitte 3 R. de Vries-Kloosterman, Pusterwei 8 H. Kats-Menger, H.J. v/d Veenstrjitte 28 P. de Jong-Alma, H.J. v/d Veenstrjitte 32 L. Rijpma-v/d Ploeg, It Sud 16 I. Bouma-Tiemens, Koaiwei 2 T. Holthuis-Pool, Siccamawei 20 Augustinusga

62 jaar 76 jaar 75 jaar 84 jaar 83 jaar 87 jaar 85 jaar 76 jaar

JUBILEA 08-05-2017 18-05-2017 02-06-2017

A.W. Boersma en E. Boersma-DuursmaDoarpsstr. 21 25 jaar K. Veenstra en J. Veenstra-de Beer Miedwei 52 50 jaar A. de Vries en W. de Vries-Poelman It Sud 25 45 jaar

Wilt u uw huwelijksdatum of verjaardag niet vermeld zien in het kerkblad, graag dit doorgeven aan Jelle de Vries tel 0512-351854

Fijne dag en Gods zegen toegewenst. 20


agenda mei PROTESTA NTSE

GEMEENTE

AU GU ST IN U SG A

AUGUSTINITSJERKE

2 mei 19.45 u. 9 mei 19.45 u.

Moderamenvergadering in de consistorie Kerkenraadsvergadering in de kerk

Verkoop collectemunten op de 1e zondag van de maand tijdens het koffiedrinken.

19 MEI UITERLIJK I N L E V E R E N

KOPI J

TSJE RKE FIN STER

Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op maandag, 29 mei 2017 vanuit de pastorie in Surhuizum.

PROTESTANTSE

GEMEENTE

SURHUIZ UM

DOARPSTSJERKE

VERGADERINGEN 1e maandag van de maand breed moderamen 3e maandag van de oneven maanden voltallige kerkenraad

Elke eerste dinsdag van de maand collectemuntenzitting van 19 uur tot 19.30 uur in het gebouw bij de Doarpstsjerke van Surhuizum. Kaarten, postzegels e.d inleveren in de Pije bij de "Doarpstsjerke" of in de brievenbus op het Noard 6. Alvast bedankt namens de zending


Algemeen verzoek Men wordt vriendelijk verzocht om: 1.

Geboorte, huwelijk en overlijden te melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau

2.

Kerkelijke huwelijksbevestiging in overleg met de predikant aan te vragen bij de kerkeraad. Tevens dient, met het oog op het kerkgebouw, de koster tijdig in het overleg te worden betrokken.

3.

Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant in te lichten.

4.

Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats.

5. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. 6. Bij mutaties van of naar een niet PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. (Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de gemeenten)

Kerkgroet zondag 7 mei 2017  

Kerkgroet. Diensten en mededelingen van de Protestantse gemeente Surhuizum.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you