Page 1

TSJERKEFINSTER

Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum

februari 2017

6


TSJERKEFINSTER februari 2017 18e jaargang nr. 6 Augustinistsjerke Protestantse gemeente. Augustinusga Predikant: (tijdelijk): ds. P.Beintema, p.beintema@gmail.com De Woudhorne 33, 9101 DE Dokkum, tel. 06- 8383 6313 Voorzitter: tijd. dhr, J. Elzinga, tel. 0512-352972, e-mail jelzinga@xs4all.nl Scriba: Anneke Zwart, Reaskuorre 1, Augustinusga, tel. 0512-351517 pknaugkerk@hotmail.nl Kerkelijke Adm.: Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512 - 352205 http://augustinusga.protestantsekerk.net Doarpstsjerke Protestantse gemeente Surhuizum Ds. Johan B. Hoornenborg, Centrumweg 32, 9865 BB Opende e-mail: jbhoornenborg@kpnmail.nl - Telefonisch te bereiken op woensdag- en donderdagmorgen van 8.30-9.30 uur: 0594-697724 Voorzitter: R. Vriesema Suderheawei 6, Surhuizum, tel. 0512-352436 r.vriesema1@chello.nl Scriba: G. Wijma-Wijbenga It Noard 20, 9283 TB Surhuizum, 0512 352510 scribapknsurhuizum@ gmail.com Kerkelijke Adm.: A. Bosklopper De Treaskes 7, Surhuizum, 0512-352182 Koster : F. van der Veen Doarpsstrjitte 38. Surhuizum, 0512 - 351934 Kerkelijk bureau: A. Spoelstra C. Schuurmanwei 8, 9283 TH Surhuizum, 0512 - 352553 http://www.pknsurhuizum.nl

Redactie kerkbode Mw. P. de Bruin-van Lune, Augustinusga Mw. Y. van der Meer-Bakker, Surhuizum Mw. A. Zwart-Hoeksema, Augustinusga Opmaak: P. de Vries, Surhuizum

Mw. B.M. de Haan-Kempenaar, Augustinusga Mw. D. Spoelstra-Vries, Augustinusga Mw. H. Woudstra-Zwaagstra, Augustinusga

Overige adressen en bank/gironummers zie jaarboekjes Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk ZIE AGENDA bij mw. P. de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga of bij mw. Y. van der Meer-Bakker, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum, in een envelop met opschrift ‘kopij kerkbode’ en m.v.v. afzender en via email: tsjerkefinster@gmail.com Ook op print bij inleveradressen inleveren ter voorkoming van fouten. Kopy kerkgroet Surhuizum inleveren bij M. Storm, Bonhommestrjitte 20 te Surhuizum of per email kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com. Sluiting inleveren kopy, donderdag 20.00 uur. Kopij kerkgroet Augustinusga inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij B. Idema, Boskkamp 76, Augustinusga of via de mail b.idema@kpnplanet.nl


Psalm 121:5 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee. Bij Hem ben je veilig (Bijbel in Gewone Taal). Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Het is wel een vraag die bij mensen leeft. Een jaarwisseling is een onzeker gebeuren. We weten niet wat er gaat gebeuren in het nieuwe jaar. We worden herinnerd aan de chaos van gebeurtenissen, die achter ons liggen en we hebben alle reden om te veronderstellen, dat het komend jaar niet anders zal verlopen. Kunnen we op het spoor van de oude dichter volhouden, dat er een God is die ons erdoor heen zal loodsen? Op die vraag hebben we geen antwoord. Tenminste geen antwoord, dat bewijskracht heeft voor iedereen die het hoort. Ons antwoord bestaat uit verhalen. Nog meer verhalen dan de dichter van psalm 121 kende. Altijd zijn het verhalen die verwijzen naar een God die erbij is. Een God die we onderweg zullen kennen, zoals zovelen voor ons hebben meegemaakt. Ze gingen op pad en ze hebben ervaren, dat het bestaan meer is dan toeval en noodlot. Ze hebben een macht om zich heen gevoeld, die met hen op weg ging naar een goede toekomst. Ze hebben zich aan die macht toevertrouwd, met vallen en opstaan, zij zijn in God gaan geloven. Wij kennen de verhalen. Ook de verhalen van Jezus, die met mensen meegaat op hun weg. Juist wanneer die weg beheerst wordt door de machten van de dood, is Hij erbij. En Hij geeft niet op tot alles is volbracht. Ons geloof is omringd door verhalen. Wij halen het geloof niet uit onze ziel of uit ons denkvermogen, wij hebben het uit verhalen. Door die verhalen zijn we verbonden 1


met mensen van nu, en met mensen van toen. Samen met hen zeggen we: 'Onze Vader die in de hemelen zijt'. en ook: 'Onze hulp is in de naam van de Heer'. Die dingen zeggen we in de kerk samen, omdat we niet anders kunnen dan in die gemeenschap staan. Zoals de pelgrim stond in de gemeenschap van zijn volk. Ook voor ons is dat een bemoediging. God als beschermer zullen we ontmoeten als het er echt op aan komt. Op leven en dood wil Hij onze God zijn. In het oude en nieuwe jaar staan de verhalen om ons heen. Die verhalen houden ons vertrouwen overeind. Want God doet wat Hij zegt. Aan die belofte houden wij vast. Ds. Johan Hoornenborg

2


Erediensten Protestantse gemeente Surhuizum

5-2

9.30 u: Ds. G. v. Wieren, Oosternijkerk 13.45 u: Werelddiaconaatdienst Verzorgd door de diaconie i.s.m. de begeleidingsband

12-2 10.30 u: Dhr. Levi van Rijsse, Zwolle Jeugddienst m.m.v. World Servants 19-2 9.30 u:

Dhr. J. Y. v.d. Wal, De Westereen

26-2

Evangelisatiedienst Verzorgd door de evangelisatiecommissie m.m.v. gospelband Ichthus uit Franeker

9.30 u:

3


Roosters

Kinderdienst: Show it!! Binnenkort staat er weer een bijzondere Kinderdienst gepland en wel op zondagochtend 5 februari. Deze dienst zal in het teken staan van de vraag: Durf jij te zeggen dat je bij God hoort? We hebben de dienst weer vol enthousiasme voorbereid. We luisteren naar een spannend verhaal, gaan interactief aan de slag en we hebben een collecte voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Deze organisatie geeft ook praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Je bent van harte welkom! Het kinderkerkenwerk.

Surhuizum, Kleine Kinderkerk Kleine kinderkerk 5-2 Kleine kinderkerk 12-2 Grote kinderkerk 19-2 Kleine kinderkerk 26-2

Onderbouw Bovenbouw Anita v.d. Schors Doethyna Vriesema Geen kinderkerk i.v.m. jeugddienst Lieske de Jong Wiebina Top Anita van der Vaart Vera Atsma

4


Algemeen nieuws

Maak ons tot nieuwe mensen Geef ons een ruim hart om lief te hebben, geef ons een sterk hart om te strijden! Maak ons tot nieuwe mensen, scheppers van een nieuwe geschiedenis; nieuwe mensen, die hun bestaan beleven als het risico van een verre tocht. Nieuwe mensen, hoopvol strijdend op weg, begerig naar waarheid; nieuwe mensen, zonder rem of keten; vrije mensen, die vrijheid eisen. Nieuwe mensen, grenzeloos liefhebbend, niet gebonden aan rassen en plaatsen; nieuwe mensen, die zij aan zij met allen

Geef ons een ruim hart om lief te hebben, geef ons een sterk hart om te strijden! Amen. Gebed uit Peru, MissieZendingskalender 2012 ‘Ziel van de Andes’ Bron: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Jan Brock - NMR © Cover MissieZendingskalender 2012 013 Jaime Colán

5


PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUIZUM Doarpstsjerke hun brood en onderkomen delen.

Nieuws uit de gemeente: Dhr. Lammert Tillema(Deutechemstrjitte 3) verblijft in de Marrewyk te Drachten op kamer 2. Hij is erg ziek geworden en heeft pijn aan zijn voet. We hopen en bidden om herstel. Zijn postadres is: Marrewyk Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten. Geboorte: Op 13 januari is Nynke Ebeltje Atje geboren, dochter van Harry en Coby van schepen(Koaiwei 7, 9283 XT Surhuizum), en zusje van Jacob en Hendrik. Ze zijn blij met de geboorte van een dochter. Haar roepnaam is Nynke. Op het geboortekaartje staat: 'Dit libben, sa pril Dit berntsje, sa wolkom Hiel unyk, hiel bysรปnder Us lyts leaf famke. God wat in wรปnder'. We feliciteren hen van harte met de geboorte van Nynke. Ds. Johan Hoornenborg

In memoriam Tjeerd van Dekken, geboren 26 april 1933, overleden 13 januari 2017. Op vrijdag 13 januari 2017 overleed Tjeerd van Dekken thuis op de leeftijd van 83 jaar. Hij was de zoon van Andries en Janny van Dekken. Hij groeide op aan de Uterwei. Hij leerde Jeltje Postma kennen en zijn getrouwd in 1960. Ze gingen later wonen in Augustinusga. Daar zijn 6


drie kinderen geboren; 2 jongens en 1 meisje. Begin jaren zeventig zijn ze verhuisd naar het huis aan de Bartemerwei. Daar voelde hij zich thuis en wilde daar ook niet meer weg. Als vrachtwagenchauffeur heeft hij vele wegen afgelegd. Naast zijn werk had hij een hobbyruimte in zijn schuur in de tuin. Daar heeft hij vele dingen gemaakt en hersteld.Verveling kende hij niet. Hij wist altijd wel wat te doen. Elk jaar gingen ze naar dezelfde camping in Beilen. Daar genoot hij van. Maar vorig jaar kon dat al niet meer. Hij werd ernstig ziek. Het waren de laatste maanden moeilijke maanden. Er was geen hoop op herstel.Vorig jaar was er die hoop nog wel, maar met de chemo werd het alleen maar erger. Daarom is er ook dankbaarheid, dat er een eind is gekomen aan zijn strijd van maanden. Wat heeft hij veel moeten lijden, maar wat vond hij het fijn dat hij thuis verzorgd kon worden. Door zijn vrouw vooral en door zijn kinderen. Hij was het liefst thuis. Dat zei hij ook tegen mij in het ziekenhuis: 'Oost west, thuis best'. En hij kwam weer thuis en wat heeft dat nog lang kunnen duren. Hij heeft steeds weer gevochten om nog langer thuis te blijven, maar op 13 januari was hij te moe om nog weer te vechten. Hij was te benauwd. Hij kon niet meer. Mensen die hem van nabij hebben leren kennen, weten wie hij was, een lieve rustige, humorvolle man. Bij wie je jezelf kunt zijn. Doe maar gewoon, zou hij zeggen. Sinds zijn ziekte zijn er vele ups en downs geweest. Maar elke keer krabbelde hij er weer boven op. De wil was er steeds om er bij te blijven. Bij zijn vrouw, bij de kinderen en kleinkinderen. Dat was de reden dat hij bleef knokken. Zijn vrouw was zijn grote steun en toeverlaat. 56 jaar zijn ze met elkaar getrouwd geweest. Hij sprak niet veel over zijn geloof maar in zijn leven was hij een diepgelovig mens. Trouw ging hij naar de kerk zolang hij het kon. In de dankdienst voor zijn leven werd een stukje voorgelezen wat hij had opgeschreven tijdens zijn ziekte: 'Nu is mijn lamp gedoofd. De strijd gestreden. Ik ben daar waarin ik heb geloofd. Wat ik altijd heb beleden'.

7


Hij is nu heengegaan naar een plaats bij God. Hij heeft daar geen benauwdheid, geen moeite en zorg. Hij is verlost. Moge God zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen kracht geven om een weg te vinden. Ds. J.B. Hoornenborg

LRP mutaties: Geboren: 21 oktober Emma dochter van Jamie en Hinke Arrighi-Hoekstra, Doarpsstrjitte 17 Gedoopt: 11 december Emma Arrighi Nieuw ingekomen: Uit Doezum: Remko v.d. Veen, Miedwei 28 Uit Roden-Roderwolde: Trijntje Frouwke van Aarsen, Lustenburg 44 Vertrokken naar: Naar Augustinusga: Gerrit Posthumus, It Langfal 4 Naar Surhuisterveen: Mirte v.d. Veen, De Treaskes 8 Naar Surhuisterveen: Enne Jan Spoelstra, Schuurmanwei 8

Werelddiaconaat / SingInn dienst 5 februari wereld diaconaat zondag organiseert uw diaconie in samenwerking met "De Begeleidingsband" een singinn in de middagdienst. Naast dat erin deze dienst veel gezongen zal worden zal er aandacht zijn voor wereld diaconaat. Wij als diaconie hebben gekozen voor het project "Meer inkomen voor Noord Molukse boeren". Meer informatie over dit project vindt u in de folder die bij het "TSJERKEFINSTER" in zit. Weet je welkom in deze dienst die begint om 13,45 uur

8


Jeugddienst Op 12 februari om 10:30 hebben we een jeugddienst! Aansluitend is er koffie, thee + wat lekkers en kun je de luis teren naar de avonturen van de jongeren die mee zijn gegaan met World Servants. Aanrader! Youth Alpha is in volle gang. 25 jongeren uit verschillende kerken komen elke zondag bij elkaar. We eten met z'n allen, er komt een spreker en we gaan in kleine groepjes door praten over het thema van de avond. Voordat Alpha begint komen een aantal (thuis) koks hun warme maaltijd brengen. Wij zoeken: koks die voor 8 personen een warme maaltijd willen komen brengen. Het hoeft geen Indische rijsttafel te worden ;) Voor deze datums zoeken we nog koks: 12 maart ( 2 koks) 19 maart ( 3 koks) Lijkt het je leuk? Doorgeven mag via: elisabeth@royalmission.nl

World servants Surhuizum In de zomer van 2016 zijn Frank, Emiel, Theunis, Eva, Kristyn, Jolanda en Nicole naar Miloso in Zambia geweest. Ze hebben daar meegeholpen aan de uitbreiding van de Miloso Highschool. Er is slaapruimte voor de meisjes van de school gebouwd. Maar de jongens en meisjes hebben het ook nog heel druk gehad met andere activiteiten in Miloso. Ze willen graag hun verhaal vertellen en dit met u delen. Zoveel mensen hebben het actiejaar deze groep gesteund. Er was zelfs extra geld. Ook willen ze u graag vertellen hoe dit geld is gebruikt binnen dit project. Stapelbedden voor de slaapzaal zijn gekocht en de meisjes hebben nu niet alleen een dak boven hun hoofd maar ook nog een bed. Een onvergetelijke ervaring! Alles over dit project kunt u horen en zien op zondag 12 februari. Met vriendelijke groet van Frank, Emiel, Theunis, Eva, Kristyn, Jolanda, Nicole en Ieneke 9


Evangelisatiedienst Alles heeft zijn eigen tijd……….. schrijft Prediker! Dit is het thema van de Evangelisatiedienst op zondag 26 februari om 9.30 uur in de Doarpstsjerke te Surhuizum. Gospelgroep Ichtus uit Franeker begeleidt de mooie liederen die we samen gaan zingen. De evangelisatiecommissie verzorgt verder de dienst. De koffie staat klaar vanaf 9 uur. Weet u van harte welkom! Een hartelijke groet namens de Evangelisatie commissie PKN Surhuizum

Collectes en gift Projecten en instellingen die afgelopen 2 maand door uw diaconie werden ondersteund. Stichting Motherhood wereldwijd €150,stichting Friedenstimme €150,stichting mensenkinderen €150,zieken pastoraat UMCG €150,Bibleleague project Philip €150,stichting help2help €209,40 (opbrengst jubileumdienst BGB) stichting Por Todo el Mundo €236,67 (opbrengst kerstnachtcollecte) Via W. de Jong binnen gekomen een gift van €10,- naar aanleiding van de kerstmaaltijd.

Bedankt Na mijn ziekenhuisopname wil ik iedereen bedanken voor gebed, bezoek, bloemen, kaarten en de telefoontjes. Wat een warm en goed gevoel gaf mij dat. Lieve mensen dank je wel. Thea (en Eeuwe) Spinder

10


Kerstviering 2016 Beste SurhĂşsters en ouders van de JLS, Wij willen jullie bedanken voor jullie komst tijdens de kerstviering op het plein van de JLS. Bedankt voor het maken van de heerlijke gerechten voor het kerstbuffet waar jong en oud van kon genieten. Ook willen we de begeleidingsband bedanken voor het spelen en zingen van de mooie kerstliederen. Tenslotte een woord van dank aan iedereen die mee heeft geholpen met het organiseren van de kerstviering. Het kinderwerk PKN Surhuizum en het team van de JLS

11


Verjaardagen Alleen verjaardagen vanaf 75 jaar worden vermeld

PROTESTANTSE GEMEENTE AUGUSTINUSGA

04-02-1942 Mevr.M.Laanstra-Veenstra, WB v/d Kooiwei 38 12-02-1940 Mevr. W. Elzinga-Jongsma, WB v/d Kooiwei 11 23-02-1948 Diny Veenstra De Wouden 21, OversteSingel 5 9204KJ Drachten 26-02-1942 Dhr. G. de Bruin, Siccamawei 22

75 77 69 75

Deze maand geen huwelijksdata. Wilt u uw huwelijksdatum of verjaardag niet vermeld zien in het kerkblad, graag dit doorgeven aan Rommie Miedema, 0511-543102

PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUIZUM 06-02-1933 17-02-1939 27-02-1942 27-02-1973

E. Postma-Noordman, Uterwei 4e J. van Dekken-Postma, Bartemerwei 13 R. Ytsma, Suderheawei 2 Alle Bethlehem, Van Bootsmalaan 2A 9291 HJ Kollum

84 78 75 44

Géén jubilea

Wilt u uw huwelijksdatum of verjaardag niet vermeld zien in het kerkblad, graag dit doorgeven aan Jelle de Vries tel 0512-351854

Fijne dag en Gods zegen toegewenst.

12


februari PROTESTA NTSE

GEMEENTE

AU GU ST IN U SG A

AUGUSTINITSJERKE

7 feb 19.45 u. Moderamenvergadering in de consistorie

Verkoop collectemunten???????????

18 FEBRUARI UITERLIJK I N L E V E R E N

KOPIJ

TS J E R K E F I N S T E R

Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op maandag, 27 februari 2017 vanuit de pastorie in Surhuizum.

PROTESTANTSE

GEMEENTE

SURHUIZ UM

DOARPSTSJERKE

VERGADERINGEN 1e maandag van de maand breed moderamen 3e maandag van de oneven maanden voltallige kerkenraad

Elke eerste dinsdag van de maand collectemuntenzitting van 19 uur tot 19.30 uur in het gebouw bij de Doarpstsjerke van Surhuizum.

Kaarten, postzegels e.d inleveren in de Pije bij de "Doarpstsjerke" of in de brievenbus op het Noard 6. Alvast bedankt namens de zending


Algemeen verzoek Men wordt vriendelijk verzocht om: 1.

Geboorte, huwelijk en overlijden te melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau

2.

Kerkelijke huwelijksbevestiging in overleg met de predikant aan te vragen bij de kerkeraad. Tevens dient, met het oog op het kerkgebouw, de koster tijdig in het overleg te worden betrokken.

3.

Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant in te lichten.

4.

Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats.

5. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. 6. Bij mutaties van of naar een niet PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. (Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de gemeenten)

Tsjerkefinster februari 2017  

Tsjerkefinster. Kerkblad voor de Protestantse gemeente Surhuizum. 18e jaargang, nummer 6, februari 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you