Page 1

U

-Ujević

…Molitva je naša bila jedna, put je naš bio zajednički, vaša zvijezda je bila moja zvijezda, i meñu nama nije bilo razlike. Mi smo imali da budemo jedna vojska. Ali srca su naša,o drugovi, bila podvojena: vi ste tražili korist, a ja samo ljepotu…Liriku treba uzeti za ono što ona u mom slučaju jest: vjera u bolji život čovjeka i gibanje i potres vječite mladosti koja traje i hoće da živi u njemu. Tako i sama pjesma biva jedno životno vjerovanje: vjerovanje u vrijednosti duha i u prevratnu snagu i sudbonosno trajanje života.

1891. – 1955.


O P O J N O S

T

U M A

A u g u s t in T in U je v ić 1891. – 1955.

A

-Akt stvaranja

Uaktu stvaranja važna je razdragana spontanost…Hoćemo li doći zvijezdama, ili ćemo odalamiti neke dobre šale i pošurice? Na kraju će književnost ipak biti ono u čemu će se tražiti zadovoljstvo, a njezina igra svjetlostima bajat će neko šareno bunilo prema kojemu se čovjek neće sasvimizgubiti.

Ja sam čovjek nesporazuma

A kadem ija flaše, 1932.

Alkohol ima dobru stranu što daje što daje vatre licu, ubrzava bilo, pali oči, zapliće jezik, slabi sigurnost nogu. Ali na kraju, on vodi u mrtvilo …Djela su djela, ona su lijepa i raznolika, te nećemo ovaj put ispitivati kako je koje nastalo. Zato se slažem..: darovi se javljaju usprkos piću, a ne iz njega i zbog njega…

Borba s anñelom


B

-Boem

Boem je čovjek životne i anegdotske poze, a umjetnost ukida svojim bićem sirovi biografski elemenat. Boem nije u pravom smislu proleter, premda je to mnogi pojedinac bio, jer proletarijat počiva na zasluzi ručnog rada. Boema nema pravog klasnog značaja, ona stoji iznad i povrh klasa, no bolje da kažem na rubu njih. Boem je čovjek kojega duh oslobaña obaveze rada.

Pakt sa demonom, 1936.

Jedna sam osoba složena od više drugih, 1938.


C

-Cigareta

Paket cigareta pruža nam i nudi u najekonomskijoj formi jedan niz oblaka nostalgije i čeznuća, vunu i maglicu jedne vrhunaravne slutnje. U mrtvoj sobi tuce cigareta je eterična poezija koja nas izvodi iz ukrućenosti života koji je stao.

Č

-Čovjek

Čovjek se proglasio, i to je bilo veoma lijepo od njega, razumnim bićem, za razliku od drugih bića. Ali sve životinje imaju barem jednu nesumnjivu umnu prednost nad čovjekom: ne dadu se zaglupljivati. Kad čovjek dobije sve, to je najpouzdanije sredstvo da ne da-ništa.

D

-Dostojevski, Fjodor Mihajlovič

Dostojevski , mada služi, ili može da posluži, kao divan uvod u duhovni život, nije još u stanju da duh izvede iz kaosa. On ga ostavlja u kaosu, u fazi kaosa; ali je sposoban da ga gurne u najdublji kaos, u takav u kakvome dozrijeva sutra najmoćnije jasne misli.


E

-Evropa

Evropa znači, po jednoj etimologiji, koja „daleko gleda“, razumljivo je jer bijaše krava(junica), i odista, njeni su ciljevi bili dalekosežni, jer joj je uspjelo da sebi podčini svijet.

F

-Freud, Sigmund

Otkrio je, razgolićio divljaka u modernom čovjeku, prijapsko dno. On pozna sve tajne tamnih genezičkih procesa i inkubacija, a da je ostao u povojima svojega duha,od kojih je daleko odmakao, kao da bi prodavao ljubavne pismovnike, afrodizijake, metode čilosti i profilaktička sredstva. No on je od sitnog prešao na golemo, na analizu.

G

-Goethe, Johann Wolfgang

O Goetheovoj učenosti, sveznanju, pogledima na prirodu, historiju i društvo pisane su knjižurine…Goethe bi mi bio mnogo draži kad bi se rastavio u dva, i tri, i više lica. Smeta me izvjesna kombinacija elemenata od kojih svaki po sebi može biti otvoreno dražestan….


H

-Hrvatska

Beskrajno i bolesno volim tu nedostojnu Hrvatsku apatije i taj kukavički Zagreb uplašene purgarije, ja ih volim…Ali baš zato, jer je ta Hrvatska naša po našoj krvi i pravu, ja toliko žalim što ona nije naša svojim djelom, što ona nije muška i energična u času kad svi moramo da budemo puni moralne snage i ponosa…Kod toliko ljudi koji govore i koji pišu, imamo vrlo malo ljudi koji misle, zato smo , dosada, predani na milost i nemilost neprijateljima koji razmišljaju, računaju, pletu i ne propuštaju ništa što bi im moglo da bude od koristi…

I

-IstokiZapad

NiIstokaniZapadazapravogeografski nema, jerjezemlja okrugla.

J

-Jelo

Ima strahovite veze izmeñu nijansa lirike i točaka jelovnika, izmeñu erotičnog i umjetničkog ukusa i okusa u blizini zdjele i šerpenja: izmeñu ljubavi i gladi. Moguće je naime da izmeñu naklonosti za izvjesna jela i pića i ljubavi za izvjesne žene i tančine osjećajnosti neposredno postoji stanovita veza. Meñutim, upada u oko ta uočljiva činjenica da su pojedini narodi, već kada su stigli do vrhunca, obilatije gozbovali, i u njih se traži razlog njihove konačne propasti ili potpunog nazadovanja. Nije narod uspijevao, jer je jeo, nego je jeo, jer je uspijevao-i zato je počeo zastajati.


K

-Kavanski razgovori

Moderni raspravljači koji sjede za kavanskim stolom dopuštaju da se jedna znamenita senzacija može kazati i u aforističkoj formi jednog paradoksa i da jedan dobar vic može da pokopa jednu čitavu prenaduvenu epohu. Oni znadu i to da ima filozofskih i životnih istina koje je apsolutno nemoguće potpuno i do iskapa saopćiti i najboljom tekućom frazeologijom, pa dopuštaju da se zahvat takve šire umne amplitude postizava postupnim povraćanjem na jednu istu misao u raznim oblicima.

Matošev književni krug – Tin Ujević, Matoš, Weisner, K. Kovačić, P. Križanić, N. Polić, … karikatura Pjera Križanića

K

Tinova soba u Selskoj cesti 116 c

-Knjiga

Knjiga nije hrana, ali je poslastica. Knjige su stvorile iskrenih priroda. Stvorile su bibliofile,bibliomane,bibliotekare, učene miševe što nagrizaju papir. Jake, strasne, gorke prirode ostavile su same o sebi malo znakova u spisima. Taj znak kasnije,daleko, ima crnu i olovnu sugestiju ideograma i hijeroglifa. Znak je jači od značenja. On je grobni spomenik pod kojim je lešina odavno istrunula…

Lj

-Ljubav

Ljubav je bolest, i treba je liječiti kod onoga komu to može biti korisno…I onda, pitali su me o ljubavi. Nisam rekao: glupost, nego rekao sam: ljubav je duhovna bolest. I očevidno krivotvori optiku. Kako pretpostavljati, u slobodi izbora, ženu ženi, i zašto bi baš jedna da je savršena?Na to čovjeka može da prisili samo ekonomska kriza. Ali , osim bezbrojnih ljudi u krizi, ima i jedna šačica pjesnika. A pjesnici su bogodani ljubavnici, ludaci, čudaci, djeca. Kod njih je ljubav slatka. Slatka bolest. Slatki otrov. I pjesnici m mogu da lažu, ako su zainteresirani. Ali pjesnici po navadi ne lažu zbog novčanih interesa, nego lažu zbog poezije. Bolest ljubavi u laži poezije.


Tin i Matoš: Discipulus i Rabbi

M

-Matoš, Antun Gustav

….Bio je onaj što razbija monotoniju. U vrijeme kad je množina poglupila od pameti, Matoš je poludio od srca, a ja sam Rabbiju zahvalan što je u suvremenu sivoću bestužne Hrvatske unio plodnoga puntanja i slikovitoga nereda. U zemlji najsmješnijoj zbog prevelike ozbiljnosti..- „ danas kad misli svaka suša“ - on je imao srčanost da glumi Augusta.


N

-Novine

Novine su potrebne svaki dan da bi nas držale u napetosti i saopćile nam jednu već neizbježnu uzrujanost, jednu živčanu senzaciju….Mi uvijek moramo da smo radoznali do raspaljivosti i da se razdražujemo zbog potpuno tuñih stvari, da očajavamo zbog nečega što nas se niukoliko ne tiče…Novine nas oslobañaju dužnosti da sami nešto lično mislimo, pružaju nam udobne klišeje za misao i za razgovor. Tin Ujević s urednicima i suradnicima lista „Pravica“. Zagreb, travanj 1940.

O

-Oči

U njima je hladan ležaj misli i tmasto skrovište sanjarije. Oči! Preko njih se vrši hipnoza ljubavi, fascinacija; dok nam oči nešto dočaravaju, preñu nostalgije, tkivo izgona, čara se i dočarava okom, a primitivni narod strepi od uroka“zla oka“… Koprena na ženskom licu nije me nikad užasavala, ali naočari, takva nezgrapnost…Malo me se ticalo što koprena kvari oči, a nočari štede i popravljaju. No od svih liječnika najteže i najbolnije mi je bilo poći - okulisti, mislim, najuvredljivije za moj ponos. Najgorče mi je bilo, makar i na temelju dijagnoze, odreći se samostalnosti vida, čistog i izravnog pogleda na konkretne vidljive stvari.

P

-Pisanje

Što može biti ljepše nego očitovati se kroz flašu tinte? – Pa ipak nerado umačempero u nju, kada ima samo da posluži tome da se ponizi, izda ili uprlja duša; kada dakle ne služi tome da pokaže našu unutrašnju raskoš ili da namsamima ne otkrije neke nepoznate kutove naših duša.


R

- Rotonda

Čim mine kratka i blaga pariska zima, na terasama kroz proljeće i ljeto čuje se desetak raznih jezika, meñu kojima i nekoliko slavenskih. Rotonda je prva pariska kafana koja drži Obzor….Izgleda da sam ja unio Rotondu u svjetsku književnost. Nemojte mi zamjeriti. Davno sam o njoj napisao rukovet stihova….

Tin na splitskoj rivi

S

-Split

Split kao grad, svojom velikom starinom i svojom tmastom,trošnom ljepotom ostvaruje jedincat tip egzistencije, nepoznat Zagrebu,Beogradu i Sarajevu, pa čak i Dubrovniku. Ja znam ovaj Dioklecijanov umorni i teški grad od djetinjstva, ali su mi trebala četiri decenija života da najzad sasvim prodrem u njegovu agonijsku i duboku poeziju. ..

S

-Stendhal

…Za suvremenike nije postojao, dugo je bio nepoznat i polupoznat, a kad smo ga potpuno upoznali, njegovo je doba bilo daleko. Apsurd se tumači samo prirodom njegova talenta i promjenama u vremenu i duhu naroda i književnika.

T

-Traženje

Skidam kapu dobroj i dosljednoj nedosljednosti, neobičnom putu traženja; takvoj nedosljednosti, koja služi kao babica da se “ trudni“ ljudski duh razdriješi.


U

-Ujević

…Molitva je naša bila jedna, put je naš bio zajednički, vaša zvijezda je bila moja zvijezda, i meñu nama nije bilo razlike. Mi smo imali da budemo jedna vojska. Ali srca su naša,o drugovi, bila podvojena: vi ste tražili korist, a ja samo ljepotu…Liriku treba uzeti za ono što ona u mom slučaju jest: vjera u bolji život čovjeka i gibanje i potres vječite mladosti koja traje i hoće da živi u njemu. Tako i sama pjesma biva jedno životno vjerovanje: vjerovanje u vrijednosti duha i u prevratnu snagu i sudbonosno trajanje života.

Iz obiteljskog albuma: stoje Ante Ujević, Jakša Ujević, sjede Tin Ujević, Mate Ujević; Krivodol 1926.

Ulica živi svojim životom. Kroz šarenilo i modernost vreve ona pruža stotinu novih izgleda na današnjeg čovjeka. Jer je grañanin samo onaj koji umije da se šeta i da korača kao čovjek, pored neprilika obuće ili odijela….Krasna ulico, samo da imamo ruke ogrijane!

V

-Vino

Od davnih vremena, otkako ga je Bakus donio iz Indije, lozin proizvod prešao je u poeziju, postao poezija i , skupa s ljubavi, njeno opće mjesto….

Ž

-Život

Život nije rijeka. Život je more, jer u njemu ima jedno veliko,najveće zrno soli. Ta sol nije samo šala, dosjetka, nego je duh, mudrost, mozak-salinitet čovjeka.

N a iz l o ž b i je r e p r o d u c ir a n d i o g r a ñ e i z z b i r k e O s t a v š t in a T in a U j e v ić a k o ja je u v la s n iš t v u H A Z U O d s je k z a p o v i je s t h r v a t s k e k n ji ž e v n o s t i


Biblioteke donose svjetlost našem duhu i oduzimaju jakost našim očima…U središtima su potrebne i sudbonosne jednako kao i kavane, bludilišta, cirkusi, parlamenti, električne centrale, burze, radionice i rvališta.

Na izložbi je reproduciran dio grañe iz zbirke Ostavština Tina Ujevića koja je u vlasništvu HAZU – Odsjek za povijest hrvatske književnosti

Tin Ujević  

Tin Ujević