Page 1

ACTUALITAT EMPRESARIAL DEMARCACIÓ DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

Núm. 28. Març de 2010

CRISTINA AGUILAR

Incentivar l’ocupació juvenil és una de les propostes estrella de la reforma laboral.

La reforma laboral aconsegueix l’acord de sindicats i patronal La reforma laboral presentada pel Govern assoleix el consens de tots els agents implicats i s’estableix com el full de ruta pel diàleg social

El sector tonyinaire català, pendent de la convenció de les espècies amenaçades

Puigcercós: «Hem d’apostar per la tecnologia des de casa nostra» Joan Puigcercós va ser el convidat del MÉSDEBAT». PÀGINA 13

PÀGINA 11 Isabel Mañas

La constructora Docampo se’n surt L’empresa va presentar concurs de creditors al gener. PÀGINA 8

El Govern espanyol ha fet els deures i ha aconseguit que sindicats i patronal arribin a un acord per tal de començar a treballar en una reforma del món laboral necessària perquè l’e-

«S’han de racionalitzar els horaris i el teletreball» PÀGINA 11

TENDÈNCIES

AQ Restaurant, premi a la feina ben feta PÀGINA 21

conomia espanyola comenci a veure la llum econòmica. Les mesures estrella presentades són el foment de l’ocupació juvenil o incentivar la contractació indefinida. PÀGINA 14

La morositat, un dels enemics de la recuperació La morositat que pateixen tant empreses i particulars com entitats bancàries està fent que la recuperació econòmica s’alenteixi Una de les conseqüències que té la morositat en la nostra economia és el gran nombre d’empreses que presenten un concurs de creditors PÀGINA 3


2

Març de 2010

Opinió

T Editorial

Incentivar

E

l Govern ja ha presentat el seu full de ruta pel que serà la reforma laboral del país, amb el consens dels agents socials i fins tot econòmics. La reforma, que inclou una sèrie de mesures que han de portar al ressorgiment de l’ocupació i de passada a la recuperació econòmica, està plena de bones intencions i tot al voltant d’una paraula clau, «incentivar». Vol incentivar l’ocupació juvenil, la contractació indefinida en detriment de la temporal, la igualtat salarial, la negociació col·lectiva i altres. Aquests enunciats són

En el marc normatiu actual l’edat ordinària per accedir a la pensió de jubilació és la de seixanta-cinc anys. A banda d’aquest requisit, la persona beneficiària n’ha de complir d’altres, com estar afiliat al sistema de Seguretat Social i en situació d’alta o assimilada a l’alta, així com tenir cobert un determinat període mínim de cotització. Aquest període mínim de cotització es fixa avui en quinze anys de cotització efectiva al llarg de la vida laboral de la persona treballadora. Acreditats els requisits anteriors, per al càlcul de la pensió de jubilació es tenen en compte les cotitzacions efectuades en els quinze anys immediatament anteriors a la jubilació. A les últimes setmanes hem assistit a un ampli debat parlamentari i social sobre la proposta

realitzada pel Ministre de Treball, Celestino Corbacho, que ha posat damunt la taula la necessitat i conveniència d’allargar progressivament l’edat ordinària de jubilació fins als seixanta-set anys sense fixar, però, un calendari concret per posar en marxa aquesta mesura. Segons argumenta l’actual titular del Ministeri de Treball, els canvis demogràfics als quals La fórmula màgica per sortir de la crisi que ens envolta passa, irremeiablement, per la creació de llocs de treball i en aquest apartat hi tenen un pes indiscutible la petita empresa i els autònoms. Malauradament, la situació d’aquest sector microeconòmic és realment molt complicada, per la pròpia configuració dels mercats, però sobretot per les greus dificultats d’accés al crèdit, vital perquè puguin sobreviure. La possibilitat que el finançament arribi als milers de petites opcions empresarials hauria de ser una qüestió fonamental per a tots els governs, ja que no es pot oblidar que són aquestes iniciatives particulars les creadores de pràc-

perfectes per titulars, però què contenen dins? Les solucions passen per bonificacions, inspeccions, formació i conscienciació. Són substantius massa generals per donar la sensació que realment tenen la fórmula de la recuperació. A més, totes han de tenir en compte que primer de tot s’ha de tenir clar que el teixit empresarial espanyol ha de recuperar pes i força per començar a donar xi-

fres positives. És un peix que es mossega la cua: si les empreses no creixen i no augmenten la seva producció, no poden generar llocs de treball, i, si no generen llocs de treball, les xifres d’aturats seguiran in crescendo. Les bones intencions sempre estan ben rebudes i tot el que es fa per millorar sempre és bo, i és bo que incentivin, però mentrestant el problema social de l’atur segueix la tendència a

l’alça, incentivat o no per la manca de recuperació que existeix ara mateix al país. Així arribem a la conclusió que en paral·lel el Govern ha d’«incentivar» l’economia del país, i treballa en això, però enunciats com «canvi d’orientació productiva» o «incentivar el refinançament bancari», ens porten a la pregunta del «com?». Un canvi d’orientació productiva es suposa que no es refereix a canviar la posada de

tebots pel seu arranjament, tal com s’ha dit aquests dies. I si realment aquest és l’estil de canvi productiu que necessita l’empresariat espanyol, calia arribar tan lluny per arribar a una solució tan simple, o realment no es sap per on tirar. Quant al refinançament creditici, el Govern no s’ha atrevit encara a dir res, però s’ha de tenir en compte que les provisions bancaries sobre la morositat han pujat fins a un 5% i d’això es treu que pot haver un empitjorament del finançament. Però, per incentivar, que no quedi.

El debat sobre l’allargament de l’edat de jubilació GLÒRIA REIG I JAVIER LLORENTE. Advocats. Àrea Laboral de Cuatrecasas

haurà de fer front Espanya en els propers anys imposen la necessitat de prendre mesures que assegurin la sostenibilitat del sistema de pensions i aquestes han de passar per una permanència més alta en el mercat laboral (actualment l’edat mitja de jubilació es situa en els 63 anys i 10 mesos), tenint en compte, però, les diferències entre els diferents sectors d’activitat. Una altra mesura respecte de la qual Celestino Corbacho considera que cal reflexionar i debatre és la relativa a l’allargament de l’actual període de cotització per al càlcul de la pensió, de manera que s’aconsegueixi reforçar

la relació entre l’esforç contributiu realitzat per la persona treballadora i la pensió de jubilació que finalment se li reconegui. Aquesta mesura, que amb caràcter general suposarà una minva de la quantitat mitjana de pensió actual, però que hauria de beneficiar aquelles persones que perden el seu lloc de treball pocs anys abans d’arribar a l’edat ordinària de jubilació, s’emmarca dins la voluntat expressada pel Govern de limitar les prejubilacions. El plantejament d’aquestes mesures ha estat rebut amb força crítiques per la resta de forces parlamentàries i els sindicats, i

no falten veus que entenen que el debat s’ha de centrar a analitzar si, més enllà de l’endarreriment de l’edat de jubilació el que cal és evitar l’abandonament prema-

problemes de tot ordre, especialment de caràcter financer, sense trobar el crèdit necessari i imprescindible per la seva supervivència. És cert que la problemàtica del món financer ha de tenir respostes urgents per part dels poders de

torn, però el que no és de rebut és que una part de les ajudes públiques cap a la Banca i les caixes d’estalvis que ja s’han fet no retornin cap als sectors més necessitats de la nostra economia. Consegüentment, tampoc és admissible l’aposta d’aquestes entitats pel suport quasi exclusiu cap al dèficit públic en les seves estratègies comercials, perquè la marginació de l’economia privada suposarà la pròpia inviabilitat de les diferents administracions. No crec que cap analista pugui mantenir la solvència d’un model econòmic on els petits emprenedors són ‘aparcats’ a l’hora de la presa de decisions d’ajuda pública, perquè això seria com ges-

Finançament LLUÍS BADIA. Advocat

ticament el 85% dels llocs de treball al país. No es pot seguir en la línia de pensar que serà la macroeconomia qui ens donarà la sortida en positiu i obviar una opció econòmica com l’esmentada, avui amb greus

ACTUALITAT EMPRESARIAL

DEMARCACIÓ DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

Impressió: Lerigraf DL: B-48418-2007

Edita: TSH Comunicació S.L. Director comercial: Xavier Braña xbrana@tshcomunicacio.com Redacció Núria Arlandes Fotografia: Olivia Molet, Roser Sans, Cristina Aguilar Correcció: Joan Basaganya Disseny: Carles Magrané magrane@tshcomunicacio.com Publicitat: comercial@tshcomunicacio.com

tur del mercat de treball, mitjançant l’establiment d’incentius que aconsegueixin apropar l’edat real de jubilació amb l’edat ordinària.

tionar obviant la part més fiable a l’hora d’engegar nous projectes. Per tant, crec que és imprescindible prioritzar una manera de fer que doni l’autèntic pes decisori a una part de la nostra societat que, segurament, quan té greus problemes, no té suports mediàtics, però que en, qualsevol cas, representa l’autèntica ‘pinya’ sobre la qual s’ha de sustentar el futur del país. La resolució urgent del finançament a aquests petits ‘iniciadors i continuadors de noves aventures empresarials’, amb risc personal i patrimonial, ha de ser un objectiu innegociable si realment volem recuperar-nos el més aviat possible. www.lluisbadia.cat

TSH COMUNICACIÓ, S.L. C. Sant Agustí, 21, 3er 43003 Tarragona Tel.: 977 211 154


Març de 2010

 Els

3

El tema del mes

efectes de la crisi

La morositat en les empreses, famílies i entitats bancàries és un dels problemes afegits que ha portat la crisi econòmica en

els dos darrers anys, per això tant empresaris com bancs i caixes treballen per trobar una solució que vagi bé a

tothom. Les solucions passen tant per modificacions legislatives com per un ‘mea culpa’ de tots els sectors implicats.

La morositat assetja la recuperació econòmica L’import dels efectes de comerç impagats a Espanya supera els 14.000 milions d’euros

98 67

Empreses

57

Sector públic

139

Sector públic

La crisi que s’està vivint afecta directament les empreses, les entitats financeres i les famílies, víctimes principals d’aquesta conjuntura econòmica actual. L’enduriment de les condicions per poder accedir al crèdit per part de les entitats financeres està fent patir el teixit empresarial català i espanyol i, en conseqüència, les empreses estan quedant sense liquiditat per fer front als pagaments, i evitar les taxes de morositat que estan provocant un alt percentatge de tancaments d’empreses, concursos de creditors i ERO. Encara que el 2009 va tancar amb una lleugera moderació de la morositat, a causa principalment de les restriccions del crèdit i el refinançament del deute, els efectes de comerç impagats per les famílies i les empreses que operen a Espanya es va situar en un import de 13.793 milions d’euros, un 34,8% menys que l’any 2008, cosa que suposa el primer descens interanual des de 2004. Quant a Tarragona, les dades són més positives. El valor dels efectes impagats, en comparació a l’any 2008, va baixar un 51,77%, fins als quasi 120 milions d’euros, i el nombre d’efectes impagats va baixar fins al 26,69% (56.742). Catalunya segueix la mateixa tònica, el valor els efectes impagats va baixar fins als 2.901 milions d’euros, un 29,75% menys que l’any 2008. El nombre de rebuts es situa en un 10,45% menys i ha baixat fins als 1.860.902 (segons l’INE) Davant d’aquestes dades, però, no podem abaixar la guàrdia, ja que la morositat segueix sent un dels grans problemes que afecta bancs i empreses. Les empreses estan arrossegant la falta de finançament que està provocant un fort augment dels impagats i, com a conseqüència, el tancament de moltes empreses i una considerable pèrdua de llocs de treball. A més s’ha de tenir en compte que els terminis pel cobrament de factures de les empreses són molt llargs i redueix la seva liquiditat per fer front als pagaments. La Plataforma Multisectorial

Termini mitjà de pagament. Any 2009. Dies

Empreses

Núria Arlandes TARRAGONA

Termini mitjà de pagament. Any 2009. Dies

Impagaments sobre venciment. Efectes de comerç

Gener Novembre 2006 Gener Novembre 2007 Gener Gener Novembre 2008 Novembre 2009

Termini mitjà de cobrament de las pimes. 2007

Primari

Indústria

Construcció

contra la Morositat (PMcM), constituïda per associacions, federacions i confederacions de tot Espanya, amb l’objectiu de reclamar davant l’Administració central la modificació de l’actual llei 3/2004 de mesures

Serveis

Total

de lluita contra la morositat en les operacions comercials, ha realitzat un estudi en el qual estableix el període mitjà de cobrament de les factures que hi ha a Espanya en 98 dies en empreses privades, mentre que

Els bancs i caixes també pateixen del mateix mal La situació de la morositat en bancs i caixes s’ha equilibrat, segons dades del Banc d’Espanya, els 93.305 milions d’euros en crèdits de dubtós cobrament, sobre un total dels 1,8 bilions d’euros que té concedits tot el sistema bancari i suposa una ràtio de morositat del 5,08% al tancar l’any 2009. Entre els bancs i caixes la morositat es situa en el 5,02% i el 5,05% de la inversió respectivament, encara que els més pessimistes havien posat el llistó al 7%. Però la previsió per aquest 2010 és d’un repuntament a causa principalment de la tardança de la recuperació i de la deterioració dels actius immobiliaris. Per arribar a aquestes dades, hem de mirar enrere fins al primer trimestre de l’any 2008 on l’alentiment del sector immobiliari va situar la morositat en un 1,5% en caixes, al març del 2008. Amb la caiguda del PIB al juliol i la fallida de Martinsa Fadesa, la morositat puja fins al 2,55% en caixes i un 1,74 en bancs. A més, l’euríbor de les hipoteques arriba al 5% a la segona meitat de l’any 2008 i això fa que promotors i particulars amb hipoteques acumulin impagats, llavors les dades de morositat al tancar l’any es situen en un 3,7% les caixes i un 2,8% els bancs. És en aquest moment quan el sistema bancari posa la gestió de la morositat en primer pla, i s’arriba a les dades que trobem en aquests moments, per això comencem l’any amb una provisió per amortir la morositat en una taxa superior al 55%. a Europa ronden els 57 dies de mitjana; quant al sector públic, la mitjana espanyola està en els 139 dies i l’europea, en 67 dies, és a dir, està a la cua d’Europa en terminis mitjans de pagament, només el supera Grècia. Quant al termini mitjà de cobrament de les pimes per sectors, ens trobem que el sec-

Morositat La taxa de morositat de l’any 2009 es situa en un 34,8% menys que l’any 2009

Estalvi Financer Si s’establís un termini màxim de 60 dies, els costos financers es reduirien en 6.400 MEUR tor de la construcció encapçala la llista dels més difícils de cobrar, amb 110 dies, el segueixen la indústria, amb 100 dies; serveis, 81 dies, i sector primari, amb 70 dies. La Plataforma creu que la no modificació de la llei pot portar a la fallida pimes i autònoms, i per això exigeix la supressió de les clàusules abusives dels contractes, l’eliminació de la clàusula de lliure pacte entre les parts, encara que estableix un termini màxim de 30 dies i excepcionalment de 60 dies, ja que deixa a les parts acordar els terminis de pagament. En aquest context, el Govern central, en els seus intents d’oferir mesures per pal·liar la crisi, presenta la Llei de l’Economia Sostenible on es tornen a establir terminis de pagament per llei, però que no contempla la supressió de la clàusula de lliure pacte entre les parts, ni l’agilitació dels procediments. Segons la PMcM, si s’elimines la llibertat de pacte i s’establís un termini màxim de pagament de 60 dies (o 45 des de final de mes) més dels 98 dies d’ara, les pimes s’estalviarien anualment uns 6.420 milions d’euros en costos financers i 9.000 milions d’euros anuals les grans empreses. Però per pal·liar la morositat a les empreses és necessari que les entitats bancàries obrin l’accés al crèdit. Però el sistema bancari també pateix les conseqüències de la morositat i els està obligant a incrementar les dotacions per gestionar la morositat. Per poder fer front a aquestes taxes de morositat, els bancs per aquest any preveuen un increment dels impagats en crèdit i adjudicacions d’actiu tant d’empreses com de particulars.


4

Març de 2010

El tema del mes

 Els

efectes de la crisi

Rafael Sanromà. Advocat i Director de Rafael Sanromà Advocats i Associats

«La morositat és una de les causes importants d’insolvència» Un dels principals efectes que pot tenir la morositat a les empreses és que la falta de finançament que comporta fa que aques-

tes es plantegin presentar un concurs de creditors, l’anomenada suspensió de pagaments. A Tarragona el nombre de concur-

sos presentats als jutjats l’any 2009, segons l’Institut Nacional d’Estadística, ha estat de divuit.

Redacció TARRAGONA Rafel Sanromà és advocat, a més de director de Rafael Sanromà Advocats Associats, i, juntament amb Audeo Serveis Empresarials i Mestre Economistes, es dedica a l'assessorament d'empreses. Aquestes han unit els seus actius amb l'objectiu d'assolir un assessorament integral als empresaris. Sanromà Advocats i Associats és una empresa familiar amb gran experiència assessora en l'àmbit jurídic i especialment en situacions concursals, aporta un prestigiós equip humà capaç d'assessorar en les diferents disciplines jurídiques tant les empreses com els particulars. Audeo Serveis Empresarials i Mestre Economistes complementen aquelles àrees que la primera es veia obligada a subcontractar. Tots ells, des dels seus despatxos de Tarragona i Salou disposen de gairebé quaranta professionals altament qualificats per a satisfer totes les situacions que es puguin plantejar, i especialment, l'establiment d'una política de prevenció per a minimitzar les situacions de crisis empresarials. –Quins són els factors principals que portin una empresa a una situació que hagi de presentar concurs de creditors? «Molts són els factors que poden dur una empresa o persona física a presentar un expedient concursal però tal com indica la Llei la declaració de concurs procedirà en cas d'insolvència del deutor comú, és a dir, aquell que no pot complir les seves obligacions exigibles. A pesar d'això, en molts casos, aquesta situació d'insolvència no és actual sinó que pot ser imminent, és a dir, pot donar-se el cas que el deutor preveient que no podrà pagar els seus creditors present concurs de creditors amb la finalitat d'arribar a un acord (conveni) de pagament amb tots ells que li permeti a través de quitacions i esperes poder complir les seves obligacions». –Quin tant per cent de culpa té la morositat de l'empresa a l'hora de presentar expedient de concurs de creditors? «Desgraciadament la morositat ocupa un lloc important com a causa d'insolvència en les empreses que presenten sol·licitud

CEDIDA

Rafael Sanromà. Advocat

Factors

Empreses

«El primer factor que porta a presentar un expedient concursal és la insolvència demostrada de l’empresa i la finalitat arribar a un acord de pagament»

«La major part de les empreses que atenem quant a concursos de creditors són les relacionades directament o indirectament amb la construcció»

de concurs voluntari; no obstant això no és una causa sinó una conseqüència de l'actual situació de crisi econòmica, que ha derivat en un increment exponencial en la presentació d'expedients concursals». –Una vegada presentada la sol·licitud de concurs quines són les passes a seguir? «Primer, el Jutge del Mercantil examinarà la sol·licitud juntament amb la documentació aportada. Si no la considera suficient, requerirà el deutor perquè aporti la que falta. Si la troba correcta declararà el concurs i s'obrirà des d'aquest moment la denominada fase

comuna del concurs. En l'acte de declaració es nomenaran una o tres persones (depenent si és concurs abreujat o ordinari) que intervindran les facultats d'administració del deutor en cas de concurs voluntari i les suspendrà en cas de concurs necessari. Una vegada acceptat el càrrec, els Administradors Concursals elaboraran un informe on analitzaran la situació de la mercantil o persona concursada delimitant la massa activa (béns i drets) i la massa passiva (creditors) del concurs. Des d'aquest moment la Llei concursal ofereix dues possibilitats: conveni (acord de pagament amb els cre-

ditors) o liquidació (la venda de l'actiu per a pagar el passiu), cosa que comporta a l'extinció de la societat». –Quin és el paper dels advocats de les empreses i els administradors concursals? «L'advocat serà el professional que presenti l'expedient, cosa que comporta tenir preestablerta una correcta estratègia, tant econòmica com jurídica, per arribar als objectius previstos. A més, la seva figura és clau amb vista a mantenir una correcta i fluida relació de l'empresa amb els AC i defensar o accionar en defensa del concursat quan sigui necessari. Per altra banda, els AC ocupen una funció clau ja que són els professionals designats pel jutge del Mercantil qui tramitaran tot el concurs, és a dir, són els encarregats d'intervenir o substituir les facultats del deutor, redactar l'informe de l’AC al qual s'uneixen l'inventari de la massa activa i llista de creditors, i si escau avaluar les propostes de conveni. També té un paper determinant en la peça de qualificació». –Presentar un concurs de cre-

ditors comporta sempre el tancament d'una empresa? «La vigent LC indica com a úniques formes previstes per a la clausura o conclusió del concurs la del conveni i la liquidació, sent el conveni la forma normal de terminació mentre que la liquidació és considerada com una alternativa o solució subsidiària al concordat. No obstant això, la realitat és que la immensa majoria, gairebé el 95%, finalitzen amb la solució liquidatòria». –Dins de la Llei concursal, hi ha diferents tipologies de concurs de creditors? «Existeix un sol tipus de procediment concursal tant per a les persones físiques com jurídiques que es tramiten uniformement fins a la finalització de la fase comuna. Arribat aquest moment, haurà de determinar-se si s'escull el conveni o la liquidació». –Quins són els casos més corrents que atenen al seu despatx? «Existeix una gran tipologia de casos, però, la major part són empreses relacionades directament o indirectament amb la construcció. Ara bé, tant des del meu despatx com des del despatx de Mestre Economistes, amb el qual col·laborem molt estretament, vam optar sempre per una política preventiva que eviti la presentació del mateix. De fet, considerem un èxit aconseguir la no presentació de l'expedient concursal fruit del nostre assessorament». –Creu que és necessària una nova reforma de la Llei? «No hi ha dubte que pot millorar-se; de fet, els experts de la Secció Especial Mercantil de la Comissió General de Codificació estudien al Ministeri de Justícia una nova reforma de la Llei Concursal 22/2003 que tractarà de millorar certs aspectes amb noves solucions». –Quina solució veu per evitar que una empresa arribi a aquesta situació? «Optar per un excel·lent assessorament tant jurídic com econòmic. Per a això cal comptar amb professionals altament qualificats que permetin a l'empresari estar en tot moment aconsellat en pràcticament tots els actes que vagi a realitzar. Són polítiques preventives les que permeten a les empreses minimitzar els efectes de la crisi».


Març de 2010

5

Empreses

ControlPack obre la seva delegació a Astúries L’empresa de les Terres de l’Ebre ha signat un acord de distribució de la marca italiana «Robopac Sistemi» Núria Arlandes LA SÉNIA La proveïdora de maquinària i d’embalatge, consumibles ubicada a la Sénia, Controlpack, acaba la seva implantació al Nord d’Espanya, iniciada a l’octubre de l’any passat, amb l’obertura de la seva delegació a Astúries. Així, ha signat un acord amb l’empresa asturiana Maquinaria Javier Vázquez per desenvolupar el mercat d’Astúries conjuntament i aconseguir així resultats immediats que repercutiran en una reducció de costos per a les indústries asturianes i d’un millor servei de materials i postvenda basat en la professionalitat i la proximitat. Per la seva banda, Maquinaria Javier Vázquez aporta una dilatada experiència en la venda i reparació de maquinària industrial a Astúries i les províncies limítrofes i ControlPack la seva experiència en la gestió de sistemes integrals d’embalatge combinant materials i maquinària per obtenir més eficàcia a l’hora de reduir costos i la capacitat per donar una solució rendible i personalitzada a cada client, a més del seu equip de professionals. A la nova delegació, ControlPack disposarà d’estoc sufi-

ControlPack l’experiència en embalatges i envasos

Maquina d’embalatge de l’empresa ControlPack.

cient de materials per donar un servei immediat, a més de professionals de la venda per poder resoldre els problemes que puguin sorgir. La reducció de costos, tant d’embalatges com mecànics, també serà

una realitat, ja que estan preparats per reparar qualsevol màquina de qualsevol marca. Acord Robopac Sistemi A més a més, ControlPack ha signat un acord de distribució

CEDIDA

i assistència tècnica per tota la línia de maquinària d’embalatge i automatismes amb la firma italiana Robopac Sistemi. Amb aquest acord, ControlPack obtindrà una peça més pel seu ecosistema de

ControlPack és una empresa que té més de vint anys d’experiència dins del sector dels serveis d’envasos i embalatge en tots els àmbits comercials. La seu central de l’empresa està situada a la Sénia, on comptem amb més de 4.000m2 de magatzems i més de 9.000 productes per servir-se en qualsevol moment. Cada àrea de l’empresa té un gran equip d’especialistes, amb un total coneixement dels materials i dels processos de producció, comercialització i administració, sempre en constant atenció pels avenços tecnològics del sector. Durant aquests anys ha aconseguit un gran prestigi internacional dins del mercat dels envasos i embalatges i s’ha reflectit amb l’obertura de les delegacions del País Basc, Saragossa, Girona i, l’última, Astúries. La facturació és de 10 MEUR. solucions d’embalatge i podrà disposar de l’oferta més competitiva en sistemes integrals de packaging del mercat per final de línia, com les enfardadores de palets o plataformes giratòries Rotoplat.

La tecnologia Wimax entra al municipi de Falset L’empresa Wimax Global Access és la proveïdora d’aquesta nova tecnologia Redacció FALSET L’Ajuntament de Falset i Wimax Global Access, empresa tarragonina de noves tecnologies, van presentar el mes de febrer al Teatre L’Artesana de Falset el nou servei de xarxa Wimax a baix cost. L’objectiu és aconseguir la implantació d’aquestes noves tecnologies a Falset, un pas necessari per al seu desenvolupament econòmic i social. L’empresa ofereix un servei d’internet de qualitat i baix

cost a tot el terme municipal, mitjançant la tecnologia Wimax. Aquesta tecnologia és un nou concepte d’internet sense fils que ofereix un servei domèstic amb un cost inferior als 20 euros. L’usuari final disposarà a casa seva d’una connexió de 3MB, i podrà accedir-hi des del seu ordinador o telèfon mòbil a qualsevol punt del terme municipal mitjançant connexions sense fils WI-FI. A més, en uns mesos es podrà contractar també l’opció de telefonia sobre Wimax.

Un moment de la presentació que es va realitzar a l’Ajuntament de Falset.

Alguns veïns de la localitat de Falset ja han pogut comprovar, en el període de prova, els avantatges d’aquesta nova tecnologia, que destaca per la seva velocitat i el seu

bon funcionament. Aquest nou servei ja es pot contractar ja sigui per via telelefònica, bé a través de la web o sol·licitant-ho a les oficines de l’Ajuntament de Fal-

CEDIDA

set. La presentació del nou servei va anar a càrrec de l’alcalde de Falset, Jesús Torralba, i dels responsables de Wimax Global Access.


6

Març de 2010

Empreses

Transcoma Logistics neix de la fusió de les seves empreses Aquest projecte empresarial comptarà amb una facturació de 122 MEUR anuals Redacció MADRID La recent fusió de les empreses Gertransa, Oliver Gertransa, Gertransa Norte i Agència de Duanes Jaime Oliver Montero, l’àrea duanera i transitària de Transcoma Grupo Empresarial, ha donat lloc al naixement de Transcoma Logistics, un projecte empresarial amb més de 200 anys d’experiència, una facturació de 122 milions d’euros i més de 100 professionals. Amb aquesta integració societària es vol aconseguir l’optimatització de l’agilitat i l’eficiència en els diferents processos operatius i comercials de l’organització, donant un salt qualitatiu en el nivell de servei ofert als seus clients. Transcoma Logistics, marca comercial de Transcoma Global Logistics, és un operador logístic integral internacional amb capacitat de servei a nivell mundial que ofereix solucions de logística, proveïment, manipulació, emmaga-

CEDIDA

Les instal·lacions principals de Transcoma Logistics a Barcelona.

zematge i distribució en les àrees de transport marítim, aeri i terrestre, a més d’assessorament fiscal i duaner.

També, consta amb solucions específiques per al sector de Fires i Project Cargo. A més, compta amb delega-

cions a Madrid, Barcelona, Bilbao, Tarragona, València i Saragossa, punts logístics de gran importància a Espanya.

Transcoma Grupo Empresarial, 200 anys d’experiència Transcoma Grupo Empresarial neix l’any 1810, quan va fundar l’empresa consignatària de bucs Daniel Ripoll i CIA, i a mitjans del segle XX adopta el nom de Transcoma. A partir de l’any 1968 comença la seva expansió amb la constitució de l’agència de duanes Jaime Oliver Aymerich i l’any 1969 la transitària Getransa. A partir d’aquí s’ha anat consolidant i s’ha establert als punts estratègics del territori espanyol quant a volum de comerç internacional. La seva expansió culmina en la gamma de serveis que ofereix a tots els seus clients des dels centres comercials i industrials del món. Durant tots aquests anys, Transcoma Logístics, s’ha enfocat a ampliar la gamma de serveis al client, tant a armadors de bucs com a exportadors i importadors i s’ha implantat als centres neuràlgics comercialment del món. Actualment, a banda de les delegacions espanyoles, Transcoma Logistics, ofereix els seus serveis a 130 països del mon, a més amb aquesta fusió s’ha proposat el repte d’expandir-se per Europa amb l’obertura de seus a Perpinyà i Milà així com països pont entre Europa i Àsia (Turquia) o Àfrica (Marroc).

Vine a conèixer el Mac. L'actualització definitiva del PC Si penses a comprar-te un PC, ara és el moment de fer una ullada al Mac. Els nostres experts en Apple et mostraran les raons per les quals el Mac és tan bo per a les teves tasques quotidianes i, a més, t'ajudaran a transferir tots els arxius des del teu PC al nou Mac. *Entra a Mercor Tarragona SA i descobreix per què el Mac és l'últim en ordinadors.

Preus especials per a estudiants i professorat

Compra't un Mac al 0% d'interès. Vine a informar-te'n al teu Apple Premium Reseller. Mercor Tarragona SA www.mercortarragona.com · Carrer de la Unió, 27 Tarragona · 43001 · Tel.: 977 78 16 34 · 977 78 70 41

2010 Apple, Inc. Tots els drets reservats.


Març de 2010

7

Empreses

Rosa Gres porta la innovació en ceràmica a Vallmoll L’empresa de Cerdanyola de Vallès ha invertit 25 milions d’euros i ha creat una vuitantena de llocs de treball Producció

Núria Arlandes VALLMOLL El passat mes de desembre Rosa Gres va posar en funcionament la nova planta de paviments ceràmics a Vallmoll, que ha suposat una inversió de 25 milions d’euros i una vuitantena de nous llocs de treball. Les noves instal·lacions consten d’una nau de 500 metres de llarg per 60 metres d’ample i està preparada per a produir gran varietat de productes. Des de Vallmoll l’empresa de ceràmica centralitzarà la producció de tots els seus productes, amb la tecnologia més avançada, a més d’augmentar la seva competitivitat i oferir al mercat els productes més exclusius, sempre mantenint el compromís amb el medi ambient. En aquest sentit, s’ha integrat un sistema que permetrà reutilitzar, reciclar, preservar recursos, gestió sostenible de l’energia i implantar sistemes de gestió i estalvi d’energia. La planta de Vallmoll és una de les primeres fàbriques que a les seves instal·lacions combinen dos models de moldejat per ceràmica que existeixen: el premsat i l’extrusionat. Quant a noves tecnologies, la fàbrica de Vallmoll és una de les més modernes del món, compta amb l’única

A la fàbrica de Vallmoll es centralitzarà tota la producció de paviments de Rosa Gres

Imatge de la nova fàbrica de Rosa Gres a Vallmoll.

màquina de visió artificial que existeix a Espanya, que ha desenvolupat amb el seu departament tècnic i el fabricant, per tal de poder corregir els defectes que l’ull humà no pot detectar com la classificació de les rajoles per les tonalitats de color. A més, realitzen un procés de fusió de partícules de quars amb base de

Comença el muntatge de la nova grua de DP World al Port de Tarragona Redacció TARRAGONA El buc «Albeniz» ha transportat des del port d’Avilés la ploma de la primera de les grues que Paceco instal·larà a la terminal de contenidors de DP World Tarragona, al moll d’Andalusia del port. Aquesta ploma per grua «Portainer» s’encarregarà de carregar contenidors de grans dimensions. El muntatge de la grua es prolongarà durant els pròxims mesos per estar operativa aquest any. Una vegada muntada, aquesta grua permetrà agilitar les operacions de càrrega i descàrrega dels bucs. La nova terminal de DP World Tarragona tindrà unes prestacions destacables i suposarà un salt qualitatiu per la

terminal. La nova grua permetrà reforçar l’aposta per l’excel·lencia en el servei i l’oferta de valor afegit pels clients portuaris. El port de Tarragona ja compta amb 33 línies regulars que l’uneixen amb tot el món. D’aquestes 21 són serveis setmanals, 9 quinzenals, un servei mensual, una línia amb dues sortides per setmana i un altra cada tres setmanes. Part d’aquestes línies són serveis de transports de contenidors que operen a la terminal de DP World Tarragona i han estat posades en marxa per les navilieres ZIM, Cosco i Maersk. Cal dir que la grua serà de grans dimensions amb una càrrega nominal de 71T.

gres porcellànic a altes temperatures, aconseguint unes rajoles d’alta resistència, d’aspecte natural i amb la particularitat que són antirrelliscades amb Codi 3 (segons el codi tècnic d’edificacions). El producte que s’obté és amb un relleu arrodonit i de fàcil neteja, cosa que cal destacar ja que la majoria de vegades

CEDIDA

antirrelliscament i neteja estan renyits. Tots els paviments que es fabriquen des de Vallmoll es poden utilitzar tant per a zones comercials i de trànsit com per zones residencials, o piscines públiques i privades. Una de les especialitats per les quals destaca Rosa Gres, són les peces base, potser l’ú-

nica empresa que les fabrica. Aquestes són peces que no són planes i serveixen principalment pels acabaments de graons o cantoners; a més, són peces també antirrelliscament. Rosa Gres, exporta a tot Europa i Àsia. Des de Vallmoll s’està invertint en noves línies de productes per a usos comercials de trànsit principalment per l’exportació. Entre els projectes més destacables podem trobar les botigues de Mango a Turquia i Londres, el Celler Protos de Peñafiel, Valladolid, signada per l’internacional Richard Rogers i les piscines olímpiques del Chongging Jian Nan Sports Center de Xina. L’activitat no industrial de l’empresa, com és l’administració, màrqueting, el departament tècnic i comercial continuaran a Cerdanyola del Vallès, ciutat on va ser fundada Ceràmica Sugrañes l’any 1958 per Ramon Sugrañes. Actualment els membres de la segona generació familiar regeixen, impulsen i reinventen el destí de la companyia.

Prologis lloga 90.000 m2 de superfície a Tarragona L’operació l’ha tancat a Prologis Park Penedès amb el Grup Carreras i a Prologis Park Valls amb la renovació d’Eurofred Redacció TARRAGONA Prologis, multinacional americana, i proveïdor global d’immobles per al sector de la logística i distribució ha tancat un acord pel lloguer de més de 90,000 m2 de superfície a Tarragona L’acord ha estat amb les empreses Grup Carreras i Eurofred. El grup logístic Carreras, empresa dedicada a l’activitat logística i de transport, ha signat un contracte d’arrendament a llarg termini per la totalitat de 48,404 m2 de Prologis Park Penedès, que està ubicat al municipi de Santa Oliva amb façana i

accés directe a la AP-2. Segons Ferran Carreras, director de Grup Carreras, ha estat a causa de la seva expansió que s’han vist amb la necessitat d’ampliar les seves instal·lacions, i a Prologis Park Penedès han trobat la millor i més amplia nau logística de Catalunya. Grup Carreras ja comptava amb dos centres més a Santa Perpètua i la Bisbal de Penedès. En el marc d’aquesta operació s’ha prolongat el contracte de lloguer de l’empresa Eurofred a Prologis Park Valls. La multinacional catalana fabricant i distribuïdora d’equips i maquinària de refrigeració residencial,

comercial i industrial, continuarà ocupant fins a març de 2011 les instal·lacions de 42.630 m2 que ja ocupa des de 2005 en aquest parc. Segons Gustavo Cardozo, vicepresident de Prologis a Espanya, amb aquesta operació han afegit a la seva cartera de clients a una empresa com el Grup Carreras un dels operadors logístics més importants d’Espanya, a més han allargat la relació comercial amb Eurofred un dels seus grans clients espanyols que permetrà mantenir Prologis Park Valls ocupat fins ara, cosa que el farà més favorable per la seva futura comercialització.


8

Març de 2010

Empreses Tarragona acollirà la 1a Trobada Empresarial de Conaif El proper mes de setembre Tarragona acollirà al 1a Trobada Empresarial organitzada per la Confederació Nacional d’Associacions d’Empreses de fontaneria, gas, climatització i afins (Conaif). L’Associació de Gremis d’electricitat, fontaneria i afins de la província de Tarragona, serà l’amfitriona d’aquesta trobada empresarial que analitzarà l’actualitat del món de les instal·lacions des de diferents punts de vista, apropant-la a la realitat de Tarragona. El president de l’associació de Tarragona, Josep Miró, ha manifestat que serà un repte organitzar un esdeveniment com aquest, diferent als congressos que Conaif ha fet fins ara./ Redacció

Josep Poblet visita la planta de Europastry a Vallmoll Josep Poblet, President de la Diputació de Tarragona, i l’alcalde de Vallmoll, Josep Lluís Cusidó han visitat la planta que té l’empresa Europastry a Vallmoll. Durant la vista a les instal·lacions Poblet ha destacat «la força empresarial i l’audàcia d’Europastry per continuar creant llocs de treball en plena crisi». Eurpastry, empresa lider en l’elaboració i comercialització de pa fornejat i brioixeria congelada va invertir l’any passat 45 MEUR en la planta de Vallmoll, que va suposar la creació de 100 llocs de treball i l’augment de la seva producció a 20.000 tones l’any./Redacció

Unique difondrà les seves ofertes de treball a la web estatal redtrabaj@ Unique ha signat un conveni de col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació estatal, amb el que l’empresa podrà difondre a travès de la web redtrabaj@ les seves ofertes de treball. Així, Unique, es converteix en una de les primeres firmes especialitzades en recursos humans que col·labora amb aquest servei. El conveni es signa amb l’objectiu d’ampliar els serveis d’aquesta eina de gestió de l’ocupació, i dotar-la de valor afegit amb l’experiència d’Unique en recursos humans./Redacció

Docampo sorteja el tancament amb l’obra pública de Cambrils L’empresa va presentar concurs de creditors el passat mes de gener als jutjats Núria Arlandes CAMBRILS L’empresa tarragonina de construcció José Docampo Construcciones, S.A., que va presentar el mes de gener concurs de creditors de viabilitat al jutjat número 7 de Tarragona, ha confirmat que continuarà la seva activitat, gràcies a l’acceptació per part del jutge de deixar continuar les obres de l’Ateneu Juvenil i Centre de Formació de Cambrils, que estava executant. L’obra municipal ha garantit la viabilitat de l’empresa, a causa principalment que el Govern estatal va avançar el 75% de l’import total a l’inici de l’obra, un pressupost de quasi cinc milions d’euros. Tot i això, l’obra ha d’estar finalitzada el 31 de maig d’aquest any, termini que s’havia aconseguit desprès d’haver demanat prorroga, al constatar l’endarreriment del projecte. Les obres de l’Ateneu Juvenil i Centre de Formació de Cambrils van estar adjudicades a l’empresa Docampo, per un pressupost de quasi cinc milions d’euros i la primera pedra es va posar el maig de l’any passat, i havia d’estar finalitzada a finals de l’any passat. En un principi, l’empresa complia els informes econòmics adients per dur-la a terme, però la conjuntura econòmica i la falta de liqui-

Les obres de l’Ateneu de Cambrils han garantit la viabilitat de l’empresa constructora.

Termini L’obra de l’Ateneu de Cambrils ha garantit la viabilitat de l’empresa per continuar l’activitat ditat, per culpa de l’endarreriment en els pagaments de les obres i projectes que tenien posats en marxa, van portar José Docampo Construcciones a una situació financera

Riudoms es quedarà sense planta solar termoelèctrica fins al 2013 Núria Arlandes RIUDOMS La planta solar termoelèctrica que havia de començar-se a construir a principis d’aquest any a Riudoms, s’ha paralitzat perquè Agni Iberpower no ha realitzat la sol·licitud de reserva al registre de preassignacions del Ministeri d’Indústria i Turisme, per al període 2010-2013, segons fons del departament d’Economia de la Generalitat. Segons aquestes dades, l’empresa no pot adquirir el permís fins que es torni obri l’any 2013, el registre de preassignacions de retribució per instal·lacions de règim especial. Agni Iberpower l’any 2008 va presentar el pro-

jecte per construir una planta solar termoelèctrica pionera a l’Estat espanyol al municipi de Riudoms. El projecte es va pressupostar en 100 milions d’euros per l’empresa Agni i havia de començar la construcció de la fase inicial a principis d’aquest any i amb previsió d’iniciar la seva activitat el proper any 2011. En aquesta planta es volia desenvolupar una nova tecnologia que permetès produir 20 hores d’energia al dia amb un cost inferior al de les plantes tradicionals que nomes funcionen 12 hores diàries. A més, es volien utilitzar torres de menys de 100m per minimitzar l’impacte visual. La planta hauria ocupat 30 has de terreny a Riudoms i creat 150 llocs de treball.

que va acabar amb la presentació el passat 22 de gener de l’expedient de concurs de creditors i l’adjudicació per part del jutjat de dos administradors concursals. El paper del consistori cambrilenc en aquesta operació ha estat molt determinant, ja que ha estat qui, amb reunions mantingudes amb els administradors concursals, ha garantit el finançament de l’obra de l’Ateneu i la viabilitat

CEDIDA

de l’empresa, assegurant els cobraments a les empreses subcontractades per a l’obra municipal, i poder garantir l’execució de l’obra en els terminis establerts. Fonts de l’empresa han mostrat el seu agraïment al consistori per les actuacions realitzades. A més, amb els beneficis d’aquest projecte la constructora podrà comencar a tenir liquiditat per posar-se al dia.

FM Logistics durà a terme la gestió dels centres de distribució d’Ikea a Valls Redacció TARRAGONA L’empresa sueca de mobles Ikea ha tancat un contracte de serveis amb l’operador logístic FM Logistics, perquè es faci càrrec de la gestió dels seus centres de distribució que té a Valls, dues plataformes amb un total de 180.000m2. L’acord a què han arribat ambdues parts entrarà en vigor a partir de l’1 d’abril, i substituirà l’actual operador, Damco, antigament Maerks Logistics, que ha reorientat la seva estratègia global a l’àrea d’emmagatzematge. L’acord amb FM Logistics garantirà els 300 llocs de treball que té ara i l’estructura organitzativa actual dels centres de distribució,

així com les condicions i els beneficis dels treballadors que la integren. Així a partir d’ara FM Logistics i Damco treballaran conjuntament amb l’equip directiu d’Ikea per dur a terme el relleu operatiu correctament. Amb aquesta operació, FM Logistics aportarà la seva experiència amb solucions personalitzades a les activitats d’emmagatzematge a Valls, contribuint així a la gestió global de la cadena de subministrament. Ikea, per la seva banda, garantirà la qualitat operativa i el funcionament de l’organització. Des de les dues plataformes logístiques que té a Valls, Ikea gestiona la distribució dels seus productes als mercats espanyol i portuguès i al sud de França.


Març de 2010

El Corte Inglés de Tarragona inicia la selecció de personal El grup comercial necessita cobrir més de 500 llocs de treball a Tarragona Redacció TARRAGONA El Corte Inglés ha començat la seva tria de personal per a cobrir els 550 llocs de treball que necessitarà per obrir portes el proper octubre a la nostra demarcació. La recepció de sol·licituds es fa a la tercera planta de la Facultat de Lletres, a la plaça Imperial Tarraco, i l’horari de recollida de currículums es realitza de nou del matí a dues del migdia i de cinc a vuit del vespre. Només el primer dia es van rebre més de 2.000 CV i s’espera que sigui la tònica fins que s’inauguri. A més, s’hi ha de sumar les 5.000 demandes d’ocupació que ha rebut l’empresa mitjançant la web que posseeix. L’emplaçament de la recepció de sol·licituds ha estat pactat amb l’Ajuntament de la ciutat, conscient que en el moment que vivim, i amb les xifres d’atur a l’alça, l’ocupació de més de 500 persones és important per al teixit

Els grans magatzems preveuen obrir el segon semestre d’aquest any.

econòmic de la ciutat. A la finalització del procés, els treballadors seleccionats hauran de superar un període de for-

mació i realitzar pràctiques en altres centres a Barcelona. L’entrada d’El Corte Inglés suposarà un pol d’atracció

Metrovacesa paralitza el projecte comercial de Reus De moment està buscant finançament per iniciar les obres La companyia immobiliària ha decidit parar el projecte de les obres del centre comercial de Reus per falta de finançament per a aquest projecte. Segons fonts de Metrovacesa, la companyia encara ha de fer l’estudi financer de la inversió i està buscant el finançament necessari per continuar endavant la iniciativa comercial;

9

Empreses

segons la mateixa empresa, «ara com ara el tracte amb els bancs és molt complicat». Així ens queda a l’aire el futur del centre comercial de l’avinguda Sant Jordi de Reus, que tenia previst que comencés l’aixecament de l’edifici el passat mes de febrer. Així, la data per començar les obres ha quedat en stand by i ningú

s’aventura a fixar-ne cap. De totes maneres, es preveu que, una vegada començades, tindran una durada de 24 mesos. Tot i això, la companyia ha reiterat la seva voluntat de tirar endavant el projecte de Reus; prova d’això és la promoció a la web de la companyia i el fet que al carrer Gaudí es pugui veure el rètol

CRISTINA AGUILAR

tant en clients d’altres poblacions com per reactivar el sector comercial de la ciutat de Tarragona.

de l’empresa on ha posat una oficina per donar a conèixer la superfície. Possibles constructors Mostra d’això, també, és que el passat mes de febrer es van reunir els diferents responsables de l’empresa per decidir qui durà a terme l’aixecament del futur equipament comercial. De les empreses que s’han presentat a la convocatòria n’hi ha dues que destaquen per damunt de les altres, una és estatal i l’altra, privada. Metrovacesa ha confirmat que, malgrat tot, aquest projecte comercial es una de les seves principals prioritats./Redacció

Polígon Industrial Entrevies - Camí vell de Salou s/n 43006 Tarragona Tel. 977 54 04 72 - Fax 977 54 08 35 e-mail: esfera@cementosesfera.com

Codemar Iberbulk mecanitza tres de les seves naus al Port de Tarragona L’empresa estibadora especialitzada en la càrrega a granel de productes agroalimentaris, concretament farina i grans, i càrrega en general, fa la instal·lació a tres de les seves naus d’un conjunt de cintes transportadores que faran el transport mecanitzat dels productes agroalimentaris des de la tremuja ecològica fins a les naus; així, es podrà fer la descàrrega directa des dels bucs atracats al moll. Amb aquesta instal·lació l’empresa augmentarà el rendiment de la descàrrega i la capacitat d’emmagatzematge, a més de la reducció de la pol·lució que genera el mètode convencional de descàrrega. Les tres naus estan situades al moll de Castella Sud del port i a hores d’ara la companyia està ocupada en els treballs de col·locació de l’estructura metàl·lica de les cintes transportadores d’aquestes naus, que tenen un total de 24.540m2; a més, s’està enllestint la col·locació dels elements mecànics de la torre de pesatge, les casetes de transformació i la tremuja ecològica. Una vegada finalitzada la mecanització, les cintes transportadores tindran una longitud de mil metres, una torre de pesatge i una tremuja ecològica amb una capacitat màxima de 1.400 tones/hora. El projecte, que va ser iniciat el juliol passat i que té previst finalitzar el juny d’aquest any, ha suposat una inversió de 6.100.000 euros. Codemar-Iberbulk, S.A. empresa amb més de 40 anys d’experiència, és concessionària del Port de Tarragona, de cinc naus amb una capacitat d’emmagatzematge de 170.000 tones./Redacció


10

Març de 2010

Empreses

 empreses

amb història

Ramoncita, empresa familiar de gran experiència en joieria L’establiment va ser fundat l’any 1894 en ple centre de la ciutat de Tortosa per Joan Berenguer Núria Arlandes TORTOSA Ara fa 116 anys, es va fundar a Tortosa Ramoncita Joiers, i així va començar una de les sagues de joiers més antigues de la nostra demarcació. Fundada per Joan Berenguer, la primera joieria es va obrir al carrer d’En Carbó, núm. 9 de Tortosa, i després d’uns anys es va associar amb Joan Rosselló, el pare de Ramoncita que finalment va donar el nom a la joieria. Ramoncita, juntament amb el seu marit, Emili Llorente, es va posar al capdavant del negoci familiar l’any 1952 després que als setze anys anés a estudiar a Barcelona joieria i gravat. Amb ella va començar la introducció de la modernitat i de les millores de l’època, quant a joieria i gravat, al nou establiment. A més, va completar el negoci amb un taller de reparació de rellotges i joies. A mitjans dels anys setanta, el matrimoni de joiers va obrir una nova botiga just davant de l’antiga, on encara avui dia dóna servei. Ja al principi dels any 80, entren al negoci els fills de la Ramoncita i l’Emili i comença l’expansió de Ramoncita diversificant la seva activitat de venda d’articles de joieria amb una botiga dedicada als articles de regal i decoració per a la llar, on van introduir una àmplia gamma de productes per decorar o regalar, sense deixar de banda el negoci de la joieria. L’any 1996 van obrir la tercera botiga a Tortosa a la plaça Alfons XII, on es pot trobar tot el que necessitis d’articles de la llar i de viatges, on hi ha des de maletes i bolsos fins a arti-

Ramoncita s’adapta als nous temps amb modernitat i servei

CEDIDA

Ramoncita, és un empresa de caire familiar amb una gran experiència en el mon de la joieria

Nom

Expansió

Ramoncita, filla del Joan Rosselló, soci de Joan Berenguer, va donar el nom a l’establiment.

Ramoncita Joiers té quatre establiments a la ciutat de Tortosa i un a Tarragona.

cles per la cuina, bany, il·luminació o el parament de la llar com cristalleries, estovalles, etc. L’any 1998, com una mena d’homenatge als seus antecessors, van reformar completament l’establiment de joieria del carrer d’en Carbó i el van convertir en una de les boti-

gues més grans dedicades a la joieria de les Terres de l’Ebre, amb quatre plantes dedicades a la venda, exposició i taller de reparació. A més, el mateix any va obrir al carrer Cervantes una joieria només dedicada a la venda d’articles de joieria de plata i rellotgeria. Aquí pots adquirir l’últim en

disseny de joies en plata, així com rellotges moderns i actuals a uns preus assequibles per a tothom. Amb aquesta botiga tanquen la seva expansió a Tortosa i per tal de poder ser presents a tota la demarcació de Tarragona, l’any 2000 obrir la seva última botiga, a hores d’ara, al carrer Sant Agustí de la capital de la demarcació, al bell mig del centre comercial de la ciutat i on ofereixen les últimes tendències i les marques més reconegudes del mercat, a més del servei de reparació en taller propi.

La tercera generació de joiers de Ramoncita comença a entrar al negoci al principi dels anys 80, amb ells arriba la renovació del negoci i la diversificació de la seva activitat, cap a articles de regal, llar i decoració i objectes de viatge com maletes o bolsos. A més, és quan es realitza l’ampliació del seu negoci amb l’obertura de tres botigues més a Tortosa i una a Tarragona. Per tal de donar modernitat i bon servei, Ramoncita es rodeja de les millors marques en joieria i rellotgeria que hi ha al mercat. Quant a joies, han apostat per tenir un gran assortit en or i plata, s’hi poden trobar peces amb preus assequibles per a tothom. La rellotgeria és l’altra aposta forta de l’empresa amb rellotges; a més, si tens algun problema, posen a la teva disposició el servei de reparació de taller propi. Actualment Ramoncita té quatre botigues a la ciutat de Tortosa i una a la ciutat de Tarragona, de les quals tres es dediquen a la venda de joieria i rellotgeria i les altres dues a la venda d’articles de regals, llar i decoració i articles de viatge i complements. Als seus establiments hi ha un gran equip humà i professional de més de 20 persones treballant al seu servei. La creació i venda de joies i rellotges ha estat sempre l’activitat principal d’aquesta empresa tortosina que ha perdurat en el temps.


Març de 2010

11

Actualitat

T El Congrès de Diputats insta al govern a defensar totes les arts de pesca de la tonyina

El futur del sector tonyina roja de Catalunya en mans de Doha

Segons les dades del d’Indústria les exportacions a la nostra demarcació han generat uns 4,674,52 milions d’euros que suposa un 17,4% menys que l’any anterior, quant a les importacions les dades del ministeri tampoc afavoreixen la balança comercial, amb una reducció de 7682 miliuons d’euros un 29,12% menys que l’any anterior. Quant a sectors, el quimic i la indústria de l’automòvil són els que més han baixat. i el sector dels perfums i aigues de tocador i els hidrocarburs acíclics els que més han pujat. En relació a les importacions els sectors que més van crèixer van ser el petroli i el sector del paper i cartró o el blat, i els que mes van baixar van ser els hidrocarburs i els alcohols acíclics./Redacció

En el marc de la Convenció de les espècies amenaçades de Doha, 175 països decidiran si prohibeixen el comerç internacional de tonyina roja Núria Arlandes L’AMETLLA DE MAR El futur del sector tonyinaire català, es decidirà finalment entre el 13 i el 25 d’aquest mes a Doha, on es reuniran 175 països d’arreu del món en el marc de la Convenció sobre el Comerç Internacional de les Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES), per decidir si finalment prohibeixen el comerç internacional de la tonyina roja, amb gran retrocès segons grups ecologistes, però amb signes de recuperació segons l’informe de l’ICCAT del passat novembre. El passat mes de febrer la Comissió Europea va demanar el suport als 27 estats membres per tirar endavant la proposta d’incloure la tonyina roja a l’annex 1 del CITES que recull totes les espècies en perill d’extinció. La proposta de la Comissió europèa exclou de la prohibició a la pesca artesanal i al comerç dins de la Unió Europea. Si finalment s’aprovès aquesta proposta, seria la desaparició del sector de la tonyina roja cata-

El sector de la tonyina roja de l’Ametlla de Mar serà un dels mes afectats.

lana que es centralitza a l’Ametlla de Mar i suposaria la perdúa de 400 llocs de treball. La posició del sector Segons Joan Serrano portaveu de l’empresa Balfegó de l’Ametlla de Mar, empresa que es dedica a la captura, engreix i comercialització de la toniya roja, la proposta de la comissió

es totalment inadmissible, ja que segons Serrano no hi ha cap indici cientific que recolzi aquesta postura, a més assegura que l’informe que ha realitzat l’ICCAT sobre la situació d’una espècie en perill d’extinció, es positiu i que ha de prevaldre per damunt de la proposta de la comissió. Aquest informe ha fixat la

ACN

quota pesquera al 40%, això significa que la flota de l’encerclament té assignades per aquest any 706 tones de tonyina i representa el 28,3% de la quota pesquera espanyola. De totes maneres, Serrano confia en que la proposta no segueixi endavant i que països com Japó o EUA facin valer el seu vot.

T L’atur puja un 3,86% respecte el gener

Les xifres d’atur de la demarcació al febrer segueixen a l’alça L’atur a la nostra demarcació continua la dinàmica del mes de gener, així el nombre de persones aturades a la nostra demarcació al mes de febrer ha augmentat en 2,386 en relació al mes de gener (3,86%). En termes interanuals a les demarcacions catalanes l’atur augmenta a totes. Tarragona es sitúa en un 24,63%, darrera de Girona (24,86%). Barcelona és la que enregistra un increment més petit (24,33%) i Lleida la que ha patit un augment més alt (27,69). A la demarcació de Tarragona l’atur ha augmentat en 13.298 en relació al mateix mes de l’any passat. Quant a sectors econòmics, el sector serveis és el que ha patit una pujada més forta amb

1,281(3,62%) aturats més que el mes anterior, en canvi l’agricultura puja en 253 aturats que significa un 13,44%, la contrucció és el que ha engreixat menys les llistes d’aturats amb 209 més (3,62%). La indústria queda en 307 més (3,38) darrera dels serveis. En relació al gènere dels aturats les dones són les més afectades en 1374(4,81%) més que el gener en detriment dels homes que estant en 1012 (2,78%)persones. L’atur a Catalunya ha pujat en 13,404 persones en relació al mes de gener (2,30%), i sitúa el nombre d’aturats en 597,287, xifra un 24,75% més que l’any passat. Al conjunt d’Espanya l’atur arriba als 4.130.625 aturats/Redacció

Tarragona tanca la seva balança comercial amb xifres negatives

Es presenta l’Informe de Conjuntura editat per les cambres Aquest mes de març s’ha prersentat a la Cambra de Valls «L’Analisi de l’Economia del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Informe de Conjuntura» del quart trimestre 200, i l’informe sobre «Les àrees logístiques: present i futur al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre», editat per les Cambres de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls i elaborat pel grup de Recerca d’Indústria i Territori de la URV. L`informe analitza l’ocupació, l’a<tur, preus i comerç exterior del quart trimestre./Redacció

Onze empreses de Tarragona qualificades d’alt creixement

Els sindicats catalans s’uneixen per demanar el suport al sector davant la crisi El passat mes de febrer els dos sindicats majoritaris de Catalunya, UP i Asaja, van unir les seves forces a Barcelona per demanar el suport governamental per ajudar a sortir de la crisi al sector agrari. La manifestació va reunir gairebé 5000 persones i mes d’una vintena de tractors amb el lema «Preus justos al camp i la ciutat, prou indiferència del govern». La marxa l’encapçalaven representants dels dos sindicats, entre els que estava Albert Castelló, coordinador d’ASAJA a Catalunya i Joan Cavall, coordinador nacional d’Unió de Pagesos. Aquesta protesta ha estat un precedent per la propera celebració del debat monografic al Parlament de Catalunya sobre l'actual situació del sector agrari i ramader./Redacció

A la demarcació de Tarragona hi ha 11 empreses d’alt creixement entre les 250 de tot Catalunya, el que significa que són empreses que augmenten les seves vendes un 20% anual, entre el 2004 i 2007. Això es el que es despren de l’estudi Les empreses d’alt creixement i les gaseles a Catalunya, elaborat per l’Observatori de Prospectiva Industrial del Departament d’Innovació amb col·laboració del Centre d’Economia Industrial. Les industries són companyies catalanes de mes de 10 treballadors i de nova indústria./Redacció


12

Març de 2010

L’entrevista

Isabel Mañas. Presidenta de BPW Spain (Bussiness and Professional Women Spain)

«S’ha d’incentivar l’emprenedoria per crear ocupació i economia» Bussines and Professional Women és un del club dones de negoci i professionals més important del món, amb afiliades a

més de 80 països als cinc continents. BPW té condició consultiva al Consell Econòmic i Social de Nacions Unides (ECOSOC) i

condició de participant al Consell d’Europa. A més, és la branca internacional d’ADEE a Tarragona.

Núria Arlandes VALÈNCIA –En un any com el que acabem de deixar quina valoració ens podeu fer des de BPW Spain? «Per a la nostra Federació, malgrat la situació econòmica actual, ha estat un molt bon any, ja que hem crescut per sobre dels nostres objectius. A més la Federació BPW Spain ha estat una de les que ha crescut més a tot Europa.» –Des de BPW Spain quins sectors econòmics creieu que estan millor preparats per poder combatre la crisi econòmica que estem patint? «Probablement, els sectors que hagin estat aplicant processos d'innovació de manera transversal, perquè seran els que millor s'adaptin als nous paradigmes empresarials. Un sector econòmic que pot està preparat per combatre la crisi, serà el de les noves tecnologies.» –L'atur és un dels problemes que mes ha afectat aquest any la nostra societat i que seguirà creixent en aquest primer trimestre de 2010. Un dels grups mes afectats són les dones, quines mesures creu que s'haurien de prendre per potenciar l'ocupació femenina? «En primer lloc, per a evitar la discriminació, és fonamental que s'apliqui de manera més estricta la igualtat salarial. De fet, la nostra organització celebra, a nivell europeu, el Dia de la Igualtat Salarial (Equal Pay Day), el pròxim dia 15 d'abril. És el dia en el qual, a causa de la desigualtat salarial femenina, que ara està al voltant del 30%, les dones «deixem de treballar gratis» i comencem a cobrar.» –Com a dada positiva les exportacions augmentaran aquest any, a conseqüència de la recuperació econòmica de països com França i Alemanya, quina lectura es pot treure d'aquesta dada? «És una bona dada, ja que permetrà que alguns sectors comencin a recuperar-se i es comenci a moure l'economia. No obstant això, és fonamental que millorem la preparació de les nostres empreses per a moure's en entorns internacionals.» –Creu que és suficient amb el paquet de mesures que proposa el govern dins de la Llei d'Economia Sostenible per a poder canviar el model eco-

Isabel Mañas, presidenta del club BPW Spain (firmant), durant una visita recent a Tarragona.

Conciliació

Igualtat Salarial

«Espanya és un dels països amb la jornada laboral més llarga, per això un dels seus principals reptes és la racionalització dels horaris i el teletreball.»

«S’han d’aplicar de manera més estricta polítiques d’igualtat salarial, ja que la desigualtat entre el salari d’un home i el de la dona està al voltant del 30%»

nòmic i productiu del nostre país? «Pensem que és fonamental no abaixar la guàrdia i seguir treballant per a la millora de l'economia.» –Cap a quina direcció han d'anar les mesures que es plantegen per a superar la crisi? «És molt important incentivar l'ocupació i que les mesures tinguin en compte les Petites i Mitjanes Empreses, ja que són el teixit empresarial més nombrós i més afectat. També és fonamental incentivar

l’emprenedoria, atès que hi ha iniciatives molt interessants que poden crear economia i ocupació a mitjà i llarg termini» –Creu que la societat i l’empresariat estan preparats per a assumir un possible canvi en el model econòmic espanyol? «Les dones empresàries sempre ens hem caracteritzat per la nostra flexibilitat i adaptabilitat a noves situacions i a entorns molt adversos i diversos. Creiem que és fonamental que existeixi un nou model que tingui en compte la visió femenina

que aporta la dona a l'economia i a la societat en general.» –M'agradaria saber l'opinió de BPW Spain sobre la conciliació familiar i laboral, i quines mesures pot adoptar una empresa per a poder garantirla? «Els principals reptes, ara mateix, són la racionalització dels horaris i el teletreball. Espanya és un dels països amb la jornada laboral més llarga i, no obstant això, estem “a la cua” en productivitat. Hauríem d'aprendre d'altres països europeus, que tenen horaris més flexibles i jornades intensives, que permeten una millor conciliació tant per a homes com per a dones. Així mateix, hi ha moltíssims treballs que no requereixen presència física al centre de treball, i no obstant, no s'està aplicant la possibilitat de realitzar les tasques des de casa. És una mesura molt interessant que en el futur Espanya hauria de tenir en compte.» –Que opina BPW Spain sobre la discriminació positiva en les empreses publiques i pri-

CEDIDA

vades? És positiu per a la dona? «La realitat actual és que segueix havent un percentatge molt baix de dones en llocs de direcció, i per això en aquests moments no es pot avaluar encara quin és l'impacte d'aquestes mesures.» –Des de BPW Spain ens podria dir que preveuen que passarà aquest any? «És un any de molta incertesa i, com som positives, pensem i esperem que es compleixin les perspectives econòmiques que tots els analistes financers preveuen i la situació es pugui anar solucionant durant tot el 2010.» –I ja per acabar, BPW Spain que ha demanat per aquest any? «Per a nosaltres: seguir creixent com ho estem fent, perquè hagi més dones a Espanya que es beneficiïn d'aquesta federació. I, en general, ens agradaria tenir empreses cada vegada més igualitàries i conscienciades, i sobretot preparades per afrontar el futur.»


Març de 2010

13

Actualitat

T A l’acte van assistir nombroses personalitats del mon econòmic i social de Tarragona

Puigcercós: «Catalunya és el motor per treure’ns de la crisi» El president d’ERC va ser el ponent del «Mésdebat» organitzat pels diaris MÉS TARRAGONA i CRÒNICA, la Societat d’Estudis Econòmics i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Núria Arlandes TARRAGONA A la trobada, a la qual van assistir representants de la societat civil i econòmica de la demarcació, Puigcercós va realitzar primer una exposició centrada en l’anàlisi de la crisi econòmica, que va tenir lloc al Congrés dels Diputats i que a principis d’aquest mes es debatrà al Parlament català. El president d’ERC va insistir que “Madrid no ens solucionarà cap problema i que l’hem d’assumir els catalans, que tenim la suficient capacitat tant econòmica com social per fer-ho». De totes maneres, va voler deixar clar que en temes fiscals, com l’augment de l’IVA o la reforma laboral, “no els podem assumir perquè no estan a les nostres mans”. Durant la seva intervenció, a banda de la crisi econòmica, va parlar de les mesures fiscals que preveu el Govern, com l’augment de l’IVA. Per Pu-

Joan Puigcercós va contestar les preguntes realitzades pels assistents

Solucions

Per sortir de la crisi s’han de potenciar sectors com el turístic, l’alimentari o energies renovables.

igcercós aquesta no és una solució al problema sinó que s’han de posar més mesures per evitar el frau. Quant a la reforma laboral, va destacar, que és una crisi amb quatre fronts, la crisi financera on els recursos donats pel BCE per sanejar les econo-

CRISTINA AGUILAR

mies de les nostres empreses i de la nostra societat se’ls han quedat les entitats financeres per a comprar deute públic, provocant la falta de crèdit i l’asfíxia social. La crisi de la deslocalització industrial, amb casos com la LEAR, provocat per l’entrada de les economies

emergents de l’Europa de l’Est, amb més competitivitat. Quant a crisi energètica, ha posat l’accent en la profunda dependència del petroli i la importància de la química. Puigcercós fa una clara aposta per crear la tecnologia des de casa nostra per les energies renovables, com a mesura per potenciar el sector industrial. I la responsabilitat de l’Estat a l’hora de solucionar el problema de l’atur. A més d’aquest tema, el president d’ERC, també va fer referència a la necessitat que Catalunya sigui independent, a la importància en la proximitat de la gestió, en temes com els aeroports, o el desgast de Catalunya davant el tema de l’Estatut. L’acte va tenir un format distès i participatiu que va permetre als assistents fer preguntes després de la intervenció de Puigcercós. En el torn de preguntes, va respondre a qüestions de caire general, com la reforma de pensions, l’abaratiment de l’acomiadament o la situació de la política catalana. També va respondre sobre els temes que centren l’atenció de la societat tarragonina com la llei de comerç, el projecte d’instal·lació a Ascó del MTC, la divisió territorial en vegueries, on va defensar la capitalitat de Tarragona, el sector sanitari o el paper de Tarragona dins de Catalunya.


14

Març de 2010

Actualitat

T L’Executiu i els agents socials volen arribar a un acord ràpid i amb el màxim consens, el proper mes d’abril

Govern, sindicats i patronal es posen d’acord pel Diàleg Social La reunió de la Comissió de Seguiment del Diàleg Social, entre els agents socials i Govern, ha establert el calendari de la reforma laboral a la taula de Diàleg Social

S’estudiarà una millora del sistema de intermediació laboral, es tindran en compte les agències privades d’ocupació, per tal de donar-lis entrada en aquest procés, i es realitzaran convenis de cooperació entre els agents. Bonificacions El règim de les bonificacions s’ha de revisar, per la pèrdua d’eficàcia. S’ha proposat dirigir-les cap als col·lectius més perjudicats, com són els joves, discapacitats i dones. Serà un punt important per discutir.

Redacció MADRID El Govern finalment va presen-

tar el document amb els punts claus per la reforma laboral i amb el consens dels agents socials. Ara, després de la primera reunió de la Comissió de Seguiment del Diàleg Social, les patronals CEOE, Cepyme i els sindicats d’UGT i CCOO han acordat tancar l’acord final sobre la reforma laboral, el proper mes d’abril, a causa de la urgència que hi ha de trobar com més aviat millor solucions per al gran problema de l’atur, ara a Espanya ja supera els 4 milions d’aturats. Així, tant uns com els altres han destacat que s’ha de dur a terme amb rapidesa i intensitat com requereix la situació econòmica del país. El document que va presentar el Govern, full de ruta de la taula de diàleg, es basa en :

Negociació col·lectiva Ara, la negociació col·lectiva només es preocupa per la jornada laboral i els salaris. S’han de potenciar més aspectes com la mobilitat, l’adaptabilitat i la productivitat.

Els agents socials, reunits amb José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa.

Reduir la temporalitat Es reconeix que la dualitat entre treballadors fixos i temporals és el problema estructural més greu que hi ha. La temporalitat, sobretot en els joves, ha relegat l’ús d’altres modalitats de contractació o mesures de flexibilitat interna. S’han de proposar mesures que incentivin la contractació indefinida en detriment de la temporal. A més, el diferencial dels costos del sistema de protecció per desocupació es vol que sigui

assumit per les empreses que recorrin a la contractació temporal. Es faran campanyes d’inspeccions per controlar aquests tipus de contractació.

Els treballadors i treballadores rebutgem qualsevol mesura que suposi una reducció de la quantia de les pensions de jubilació o un enduriment en les condicions per a accedir a la jubilació. Que quedi molt clar que no acceptarem cap retallada de drets socials o laborals, ja que aquestes línies vermelles no es poden traspassar. Nosaltres no som els culpables de l’actual crisi, però en canvi n’estem patint les conseqüències amb atur i pèrdua de poder adquisitiu. No és l’hora de reformes de futur com les pensions, el 2030 és lluny, i els més de 4 milions d’aturats estan a prop nostre, molt a prop, són els nostres amics, veïns i companys. No hem de permetre que s’utilitzin les nostres pensions

Plantem cara a les retallades de drets

Contractació La contractació indefinida s’ha de fer més atractiva per les empreses, fent-la més rendible i eficient. Es proposa una revisió dels costos i els procediments entre les diferents modalitats contractuals, intentar adoptar fórmules europees, racionalit-

zar el principi de causalitat de l’acomiadament, diferenciació entre disciplinaris i econòmics. Per la contractació temporal, es vol regular la conciliació familiar i laboral, flexibilitzar l’organització de la jornada per l’adaptabilitat de les empreses. Possibilitat d’incentius a les empreses que subscriguin contractes a temps parcial. Fomentar l’ocupació juvenil Es proposa un programa específic per a aquest col·lectiu. Es

Jordi Salvador. SECRETARI GENERAL D’UGT TARRAGONA i els nostres salaris per pagar la crisi perquè ja és hora que la pagui el sistema bancari i no a l’inrevés, ja és hora que qui es controli, qui es reformi, sigui la banca pirata que hem patit amb patent de corsari regalada pels governs de torn. Per això rebutgem frontalment retardar l’edat de jubilació dels 65 als 67 anys, a ampliar el

període de càlcul de la pensió de 15 a 25 anys perquè suposa empobrir els futurs pensionistes fent-los treballar més anys per a cobrar una pensió menor, i a ampliar el període mínim de cotització de 15 a 17 anys. En canvi, creiem que és necessari dur a terme a una reforma empresarial, ja està bé de pensar

ACN

dirigirà principalment al col·lectiu de joves d’entre 16 i 24 anys. Així, es millorarà la formació segons el sistema productiu i el mercat de treball, facilitar la transició de l’educació a l’ocupació i millorar les polítiques actives d’ocupació. Incentivar l’ús de contractes per la formació.

Igualtat salarial S’ha de renovar el compromís amb la igualtat salarial entre homes i dones. S’han de negociar mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral, combatre la discriminació salarial i afavorir l’accés de les dones a llocs de treball, la promoció professional i la formació en condicions d’igualtat. Absentisme laboral Per tal d’eradicar-lo es proposa millorar l’intercanvi d’informació entre la seguretat social i les mútues de treball, i una millora en el control dels processos d’incapacitat laboral.

Intermediació laboral S’ha de millorar la regulació dels serveis de col·locació laboral per fer-los més eficaços.

Reducció de jornada S’aplicarà el model alemany. Es flexibilitzarán les hores treballades per l’atur, s’agilitzaran els tràmits pels EROs de suspensió, i s’incentivarà l’ocupació de treballadors afectats per EROs.

sols en beneficis, cal millorar la productivitat i no viure de l’especulació i de l’explotació dels d’aquí i dels nouvinguts, dels joves i dels grans. Cal reduir el frau fiscal, ja que si aquest frau es reduís permetria recaptar 38.000 milions d’euros anuals, molt més que els que ens volen robar ara del nostre salari diferit, que són les pensions. És imprescindible controlar la banca, amb nacionalitzacions si cal, perquè ja n’hi ha prou que pirategin amb el dret a la vivenda i, ara a més, pirategin amb el deute públic fent negoci amb els diners robats als nostres estalvis, utilitzats pel seu rescat sense garanties. Els treballadors i treballadores som la realitat social del país i

els que estem patint la crisi. El govern central n’ha de prendre bona nota perquè UGT no ens mobilitzarem només contra la reforma de les pensions, sinó contra qualsevol retallada de drets o reforma laboral imposada. Potser el problema d’aquest país són ells, els governants, perquè un estat amb més de 4 milions d’aturats és un estat governat per inútils o per perversos; potser el problema d’aquest país son alguns empresaris i banquers que ens acomiaden perquè és rentable o volen guanyar més diners; potser el problema d’aquest país són els bancs amb beneficis milionaris que es queden amb les nostres cases o empreses quan és rendible. www.ugt.cat


Març de 2010

Actualitat

15

L’aeroport de Reus augmenta el nombre places d’aparcament L’aeroport de Reus ha posat punt final als treballs d’asfaltatge dels aparcaments provisionals P4 i P5, amb una capacitat per a 900 vehicles. Amb aquesta actuació, l’aeroport de Reus disposarà de prop de 1.900 places destinades als usuaris, i suposarà el doble de les que tenia fins ara. Les obres van començar el passat mes de novembre i han consistit en la preparació del terreny amb una capa de reg asfàltic així com la instal·lació de senyalització i il·luminació. Les zones on s’han realitzat les millores són la zona P4, que és d’ús públic i està destinada als vehicles de passatgers; a més, estableix una zona d’aparcament reservada per als treballadors de l’aeròdrom. La zona P5 és un pàrquing de llarga estada. El nou pàrquing entrarà en servei a l’estiu, una vegada s’hagin instal·lat els mecanismes de control de matrícules i el sistema de pagament./ACN

ACN

Mapa de situació de les noves implantacions eòliques a Catalunya

T El pla inclou vuit àrees geogràfiques repartides a tot Catalunya

El nou mapa eòlic català es descentralitza de Tarragona Redacció BARCELONA El departament d’Economia ha presentat el nou mapa eòlic de Catalunya, amb les futures zones de implantacions dels nous parcs eòlics que s’instal·laran arreu de tot Catalunya. El nou mapa eòlic pretén posar fi a la concentració de projectes eòlics a la demarcació de Tarragona, que havia provocat un greuge comparatiu amb altres zones. El mapa eòlic presentat pel departament inclou vuit àrees geogràfiques situades a Alt Empordà, Segarra/, Conca de Barberà, Alt Penedès, Baix Camp/, Priorat, Ribera d’Ebre i Baix Camp, Segrià/ Ribera d’Ebre/ Terra Alta i Anoia/ Segarra. En total seran 834MW de potència eòlica, dels quals 200 MW s’estendran per set municipis de l’Alt Empordà, el més impor-

tant, el més extens es situaria entre la Segarra i la Conca de Barberà amb afectació a deu municipis i 186MW; en canvi, el més petit el trobaríem a l’Alt Penedès, amb dos municipis afectats i 33MW. Hi haurà zones que contemplaran més d’un parc eòlic, ja que cap pot superar els 50MW per poderse acollir a les primes (estaríem parlant d’entre 18 i 15 parcs). Aquesta implantació suposarà una inversió de 1100MEUR Les zones escollides tenen les condicions idònies per acollir les instal·lacions, des del punt de vista eòlic però també urbanístic i ambiental. S’ha tingut en compte l’impacte paisatgístic perquè sigui el menor possible i garantir l’evacuació a la xarxa de transport. Els municipis elegits tindran 10 dies per presentar les al·legacions que creguin pertinents, abans d’aprovar-se definitivament el

Implantació eólica

Les noves zones d’implantació crearan 834MW de potència eòlica, 200 dels quals seran a l’Alt Empordà document presentat. Aquest nou mapa suposa un gran pas cap endavant i una necessitat per Catalunya, si vol fer el gran salt de energia eòlica. Catalunya compta ara amb 25 parcs, que en total sumen 53MW, i es troben en fase de construcció amb un total de 267,5MW; a més, estan autoritzats o en fase de tramitació instal·lacions d’una potència de 1508 MW. Així, Catalunya arribarà als 3.500MW d'energia eòlica instal·lada l'any 2015, com estableix el Pla d'energia de Catalunya

El SOC promou 861 accions de promoció de l’ocupació a les Terres de l’Ebre El director del Servei d’Ocupació de Catalunya, Joan Josep Berbel, acompanyat del director dels serveis territorials de Treball a les Terres de l’Ebre, José Antonio Martín, van presentar a Tortosa les actuacions dutes a terme, per generar llocs de treball a les comarques de l’Ebre i millorar l’ocupacionalitat de les persones que es troben en atur o en risc d’exclusió social. Treball ha impulsat o finançat 861 accions de promoció de l’ocupació, que han comportat la contractació directa de 838 persones i ha beneficiat 4.441 persones que han rebut formació ocupacional o han participat en actuacions ocupacionals. Aquestes dades corresponen a les actuacions dels anys 2008-2009 i han suposat una inversió de més de 13 MEUR ./ Redacció

El preus baixen a Tarragona set dècimes en relació al desembre Les rebaixes del mes de gener han fet que els preus baixin fins a set dècimes a la demarcació de Tarragona, en relació al desembre, i han deixat una taxa interanual de l’1%, segons l’INE. Les caiguda de preus intermensual a Tarragona és la més baixa de Catalunya. L’indicador positiu d’aquest mes de gener en el conjunt de Catalunya suposa acumular tres mesos consecutius en índex positiu, després de viure sis mesos d’inflació negativa entre el març i octubre de 2009. La taxa interanual catalana es situa en l’1,4%./ACN


16

Març de 2010

Actualitat

T Les eleccions a les cambres de comerç de Catalunya estant convocades pel pròxim 4 de maig

Comença el procés electoral a les cambres de comerç catalanes Les procés electoral comença amb la presentació de candidatures i acaba el amb la constitució del Consell General de Cambres

Els presidents de les quatre cambres tarragonines opten a la reelecció

Redacció TARRAGONA El passat mes de febrer és van convocar les eleccions a les cambres de comerç de tot Catalunya D’aquí fins a finals de juny els ens camerals estaran immersos en el procés electoral per renovar els òrgans de govern. La participació està oberta a totes les empreses i autònoms de Catalunya, i es sotmetran a votació els més de 400 càrrecs electes que formen els plens de les cambres. El procés culminarà amb la constitució del Consell General de Cambres, òrgan de representació i coordinació d’aquestes. Les principals fites de l’actual procés electoral són la presentació de candidatures (que va finalitzar el dia 5). L’altre pas és la sol·licitud del vot per correu (fins a l’11 de març) per poder fer efectiu el vot de l’electorat que no podrà acudir a les urnes. Les votacions es faran el 4 de maig, a 44 col·legis electorals de tot Catalunya i més de 400 empresaris com a membres

Les votacions de les eleccions a es realitzarn a les tretze cambres de comerç catalanes

Eleccions

Es sotmetran a votació més de 400 càrrecs electes que formen els plens de les cambres

de les meses i juntes electorals, a banda dels candidats. A més, unes 200 persones entre empleats de les cambres i els funcionaris de la Generalitat. El 27 de maig es farà l’elecció dels representants de les organitzacions empresarials. El procés es culminarà amb l’elecció de pre-

CEDIDA

sident i comitè Executiu de cada cambra abans del 28 de juny. Aquest procés s’organitza des de cada cambra amb la intervenció de les juntes electorals i la tutela del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat.

T La reducció de l’IVA en la rehabilitació d’habitatges pot incentivar l’ocupació al sector

L’Executiu espanyol confia en el sector de la construcció per crear llocs de treball Redacció MADRID Aquesta és la idea general que es pot extreure de la proposta estrella d’ampliar l’IVA reduït del 8% a la rehabilitació de vivendes, amb què es pretén crear 350.000 nous llocs de treball, a la presentació que va fer la ministra Elena Salgado, de les 55 mesures per fer front a la crisi que ha elaborat el Govern i que portaran els partits polítics per arribar un pacte polític. La ministra va defensar aquesta proposta afirmant que «rehabilitar és apostar per la construcció sostenible, ja que el parc d’habitatges espanyol té una mitjana d’edat de 30 anys»; a més, va recalcar que el Govern el que vol es acabar amb l’especulació i no amb la construc-

ció». A banda d’aquesta proposta, el document obrir les portes de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per concedir préstecs directes a les pimes per garantir la liquiditat de forma il·limitada i la inversió. També posa damunt de la taula el compromís de reduir la morositat de les administracions públiques, amb un màxim de 30 dies en les factures a partir d’ara i de les empreses privades, amb un màxim de 60 dies. Les actuacions per combatre la morositat es basaran principalment en el control dels terminis de pagament, els interessos de demora i un registre de factures de administracions local, tal com demanava PIMEC. De les novetats que trobem en el document proposat pel Govern destaca la rebaixa en les aportacions de

l’energia nuclear, la revisió abans de final d’any del sistema d’incentius a les energies renovables i el problema dels costos regulats del sector elèctric. D’altra banda, el Govern ha presentat mesures per reduir la despesa pública, amb la presentació el proper mes d’abril del pla per la reestructuració d’empreses públiques. A més, contempla les fusions per reduir el nombre de directius, a qui s’abaixarà els sous, i dels membres dels seus consells d’administració, amb la intenció de reduir la despesa de personal d’aquí al 2013. Tampoc deixarà de banda el sector de l’automòbil, i proposa una programació plurianual d’ajuts, a més d’un disseny del pla per a la fabricació del vehicle elèctric, i una exempció de 1.500 euros en

l’IRPF al treballador que utilitzi el transport públic, per incentivar-lo, i un 15% de rebaixa en les taxes dels aeroports. Al document també es fa referència al sistema bancari, quant a accelerar el procés de reestructuració de les entitats bancaries, i l’acceleració, sobretot en el seus cas, de l’ús del FROB. De totes maneres, sobre aquest punt el document no preveu encara la manera de portar-lo a terme i s’espera la col·laboració dels partits polítics. Algunes d’aquestes mesures ja havien estat proposades pels representants de CiU al Congrés, i considerades com a prioritàries. Quant al PP, el govern no recull cap dels plantejaments que ha formulat el seu president.

Els presidents de les cambres de comerç de Tarragona, Albert Abelló, Isaac Sanromà, Marcel·lí Morera i José Luis Mora, opten a la reelecció dels ens camerals, convocades pel pròxim 4 de maig. Si surten elegits, Abelló, Sanromà i Mora opten al segon mandat, mentre que per Morera seria el tercer mandat. Albert Abelló va substituir, tot i la rivalitat, Xavier Artal, amb un suport gairebé unànime. Els objectius que es va fixar llavors van ser l’execució de les infraestructures de la xarxa viària i ferroviària i més control en l’aeroport de Reus. Isaac Sanromà va rellevar Francesc Cabré, les seves fites eren millorar la presència de l’ens cameral a altres municipis com Cambrils o Móra d’Ebre, i obrir una delegació de la Cambra al Tecnoparc, que està prevista per al 2011. Quant a Marcel·lí Morera, elegit per primera vegada el 2002 tenia com a objectius l’augment de serveis, incentivar la projecció internacional i competivitat de les empreses. Per últim, José Luis Mora va substituir Valentí Faura l’any 2006 i el seu repte era l’annexió de la Ribera d’Ebre i Terra Alta, dependents de Reus.

El Govern pretén eliminar els límits de dret de vot a les societats cotitzades El Govern ha introduït per sorpresa en el projecte de llei que ha de renovar la llei de societats anònimes, amb el fi d’adaptar-la a la normativa europea, l’esmena per eliminar els límits de dret de vot de les societats cotitzades que ho tinguin recollit als seus estatuts. Així es donarà més poder a la junta d’accionistes als socis significatius davant dels administradors tradicionals. Moltes de les empreses cotitzades tenen restringit als seus estatuts aquest dret de vot. És el cas d’Iberdrola i ACS, del grup Hesperia a NH o Sacyr i Repsol; Sacyr controla el 20% del capital, però té restringit l’ús de dret a vot a la junta d’accionistes al 10%./ Redacció


Març de 2010

17

Actualitat

T El president del Port de Tarragona preveu un creixement del tràfic de mercaderies d’entre un 3 i 5 per cent

Burgasé defensa el potencial portuari de Tarragona a la ciutat comtal Josep Anton Burgasé, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, va ser el convidat als esmorzars del Fòrum Europa. Tribuna Catalunya a Barcelona Redacció BARCELONA A l’acte, que es va dur a terme a l’Hotel Ritz, Burgasé va estar acompanyat per l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, alguns regidors del consistori i el delegat del Govern, Xavier Sabaté, entre d’altres. En el marc de l’esmorzar Burgasé va expressar el desig de la necessitat que les administracions públiques tinguin més

presència en la gestió dels ports. Sobre aquest punt, Burgasé va manifestar que «sempre he defensat que els òrgans de gestió de les autoritats portuàries van ser un encert». Tot i això, Burgasé creu que els governs haurien d’estar més presents en el dia a dia de la gestió portuària per tal de poder coordinar d’una manera més eficient tant el Port de Tarragona com el de Barcelona. Burgasé també va parlar d’estendre la mà al Port de Barcelona, ja que, tal va dir, «si som capaços d’unir el nostre port amb els altres d’interior, la nostra capacitat estarà fora de dubte. El fet que el port de Barcelona estigui tan a prop ens pot beneficiar». A més, va fer referència a la comissió que està estudiant la possibilitat de constituir un cluster industrial

Josep Anton Burgasé durant la seva intervenció al Fòrum Europa.

Activitat Portuària

Aquest any 2009 el moviment de contenidors es va ampliar fins a 200.000

a Tarragona. Va destacar que aquest passen per molts conceptes com el portuari, l’aero-

portuari, el químic o l’industrial, i que el més important es que continuen treballant amb discreció i tranquilitat. Potencial portuari Burgasé va defensar el potencial del port de Tarragona, i va avançar que la previsió de creixement del port per aquest any 2010 està entre el 3% i el 5%, pel que fa al tràfic de mercaderies, sempre que es compleixin els objectius mínims que són almenys 2,5 tn mensuals. A

CEDIDA

més, va remarcar que amb el baix endeutament del port poden tirar endavant les infraestructures bàsiques. Aquests bons resultats es donen en part per l’ampliació del moviment de contenidors a 200.000 el darrer any. També va destacar que el tràfic de viatgers deixi de ser testimonial i passi a ser més habitual. Tot i això, va reconèixer que el 2009 es va tancar a 31,7 tones, que suposa una caiguda de la seva activitat del 4,8%.


18

Jornada de Portes Obertes al Campus de la URV per a estudiants i familiars Com cada any, la URV prepara les Jornades de Portes Obertes de la URV, que aquest any es faran els dimecres 10 i 24 de març. Aquests dies la Universitat obre els seus centres als estudiants i familiars que volen conèixer in situ les instal·lacions, el professorat i els estudis. Aquesta és la manera més directa de conèixer la URV. Aquests dies s'organitzen visites guiades pels centres universitaris, i els responsables dels diversos ensenyaments expliquen les característiques dels plans d'estudi, les activitats estudiantils, els serveis universitaris, i aclareixen tots els dubtes que, una vegada resolts, simplificaran l'elecció acadèmica dels estudiants. Les visites s’organitzen, als centres d’ensenyament de la URV de Tarragona, Reus, Vilaseca, Tortosa i el Vendrell, simultàniament i es realitzaran els mateixos horaris (9:30 i 12 h.) per tal de facilitar la visita a dos centres el mateix dia. El 24 de març, els torns s’intercanvien per tenir més possibilitats. Per a més informació: http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_ cicle/info_centres_secundaria/Redacció

El proper curs la URV convertirà les titulacions previstes a graus El rector de la Universitat, Francesc Xavier Grau, ha anunciat que ha rebut l’autorització de la Generalitat per tal de convertir en graus les titulacions. En total seran un desena, com ara Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica, Arquitectura, Enginyeria Elèctrica o Enginyeria Química. Seran 675 alumnes que el curs que 20102011 iniciaran els estudis de grau a la URV. D’altra banda, també s’ha ampliat l’oferta de màsters, dos de turisme i oci, tres de la Facultat de Lletres i un de la Facultat de Medicina A més es va aprovar la creació del premi a l’excel·lencia docent./Redacció

Març de 2010

Universitat

 Han estat dissenyats per a camps com la fotònica, l’energia, el medi ambient o la seguretat

EMaS presenta nous materials creats per a aplicacions futures El factor fonamental pel salt tecnològic en curs és la creació de nous materials amb trets i propietats dissenyades especialment per a unes determinades funcions Redacció TARRAGONA El Centre recerca de la URV, EMaS, (Enginyeria de Materials i micro/nanoSistemes) ha presentat nous materials creats per a l’aplicació en camps de tant futur com la fotònica, l’energia, el medi ambient o la seguretat. En uns casos es tracta de nous cristalls amb propietats òptiques especials i en altres de l’aplicació de la nanotecnologia per obtenir materials o catalitzadors amb determinades propietats electròniques i químiques. L’EMaS està integrat per 89 investigadors que treballen en diferents àmbits de l’enginyeria de materials i micro i nano-sistemes com són: la simulació, el disseny i l'enginyeria de materials, l'electrònica i l'enginyeria mediambiental. A més, s’hi han integrat diferents grups de departaments i facultats que cobreixen un ampli ventall d'àmbits com la química sostenible, medi ambient, sanitat, energia i comunicacions. Les sinergies entre els grups han donat nou impuls a la generació de coneixement del centre, amb escrits a múltiples articles de recerca per revistes científiques de referència, projectes o contractes de transferència. Podem destacar: Les cèl·lules solars fotovoltaiques orgàniques nano-estructurades. El grup d'investigació NePhoS, mitjançant l'estudi i desenvolupament de materials i dispositius electrònics i fotònics micro- i nanoestructurats i el desenvolupament en noves tecnologies per a obtenir -los. Destaca en la recerca de la fabricació de cèl·lules solars fotovoltaiques i el disseny, fabricació i caracterització de cristalls fotònics, estructures que permeten controlar la transmissió de la llum de forma

Planta d’eliminació de nítrits i nitrats del Morell. A sota, imatge augmentada de catalitzadors de nanoesferes.

eficient. En un futur la seva aplicació servirà per diagnòstics mèdics, generació d'energia neta o fabricació de microxips més veloços i eficients. Eficiència en l'emissió de llum blanca. Per tal d’obtenir mètodes eficients de llum blanca, el grup de recerca FiCMA-EMAS ha aconseguit desenvolupar nous materials que permeten emissions molt eficients de llum a partir d’una font de llum infraroja de molt

baixa energia. Micro/nanosistemes de sensors de gasos. El grup de recerca MinoS ha aconseguit posar a punt un mètode de deposició química en fase vapor assistit per aerosol per créixer en una sola etapa nanòfils d'òxids metàl·lics decorats amb nanopartícules d'or (tenen aplicació en sensors de gasos i en catàlisi). També ha desenvolupat un mètode per fer créixer nanocolumnes d'òxids de

CEDIDA

tungstè, vanadi o niobi, cosa que permet obtenir una sensibilitat més alta als gasos i a menors temperatures de treball. Tecnologies fotòniques. Els ordinadors actuals poden ser millorats a partir de materials que confinin la llum i permetin la “fotònica integrada”. El descobriment al FiCNA d'un nou material compost en el confinament de la llum i del seu guiat permet la seva transformació de freqüència, i possibilita la transmissió i tractament de la informació a través de les noves tecnologies fotòniques. Eliminació de radioactivitat en aigües contaminades. CATHETER és un grup de recerca multidepartamental de la URV, centra la seva recerca en el disseny, síntesi i caracterització de nanomaterials i processos de tractament d’aigües per catàlisi. D’aquests, les magmolècules, s’han aplicat per a l'eliminació de la radioactivitat d'aigües de tractament, per ENRESA, o l'eliminació de nitrats i nitrits en aqüífers contaminats El Morell en la primera planta industrial al món amb aquestes característiques.


Març de 2010

T El catedràtic va protagonitzar la jornada «Infraestructures i productivitat» a la Cambra

Bel qualifica l’AVE de còmode però improductiu per Tarragona Germà Bel, catedràtic d’economia, va prendre part a la nova edició del cicle de jornades «Bon dia, Tarragona» que organitza la Cambra Redacció TARRAGONA Germà Bel va destacar, en el marc d’aquesta jornada organitzada aquesta vegada per la Cambra, conjuntament amb el Cercle d’Infraestructures i el suport d’Acesa-Aucat i Arrakis, que l’important per l’economia d’un país no és només invertir en infraestructures sinó que el que és realment determinant i en justifica la despesa “és la seva posterior gestió un cop acabada i com aquesta ajuda a la dinamització de l’economia”. “Per això cal també prioritzar molt bé les inversions”. Bel ha insistit molt en la necessària racionalitat que l’Administració ha de fer en matèria d’inversions en infraes-

CEDIDA

Germà Bel durant la jornada «Bon dia Tarragona» de la Cambra.

tructures. En aquest sentit ha posat damunt la taula tot un seguit de realitats com ara que Espanya és el país de la Unió Europea que a la darrera dècada més ha invertit en ferrocarril i en canvi ara ens trobem que junt amb França és el que més càrrega ha perdut en ferrocarril. “Mai tants diners gastats havien tingut tat mal resultat”. A nivell aeroportuari ha recordat que l’Estat està, dins l’OCDE, entre els capdavanters amb més despesa inversora i en canvi Barcelona i Madrid són els dos grans aeroports del món amb pèrdues, i no s’ha estat de criticar el paper d’Aena de qui ha dit que fa “política imperial”. En relació a l’AVE, ha dit que aquest és un mitjà de transport “còmode però improductiu” i ha recomanat a les Comarques de Tarragona la potenciació de les rodalies amb Barcelona i del moviment de mercaderies per tren, del que ha manifestat que “això sí que és productiu”. Preguntat per la viabilitat del TramCamp, Bel, ha estat clar: “No sóc entusiasta del tramvia”.

T El president de la Cambra fa una valoració negativa de la Llei de Vegueries

Albert Abelló: «No permetrem que devaluïn la nostra ciutat» Redacció TARRAGONA Albert Abelló, president de la Cambra de Tarragona, ha insistit que el nom de la Vegueria ha de ser Tarragona “i no pas Camp de Tarragona” com ha assenyalat Jordi Ausàs, conseller de Governació i Administracions Públiques de la Gene-

19

La Cambra de Comerç i Indústria de Tarragona

ralitat en anunciar l’aprovació per part del Govern català de la controvertida Llei de Vegueries. El president de la Corporació s’ha mostrat sorprès pel fet de que s’hagin eliminat les capitals, “han fet servir un eufemisme per donar satisfacció a tothom. No han estat prou valents i han optat per posar

aigua al vi”. I ha afegit, “o sigui, Barcelona ja no és capital, ara és només seu administrativa? És en definitiva un joc de mans sense massa sentit que suposa una denigració al clar i decisiu paper que Tarragona ha jugat històricament i juga al conjunt de Catalunya”. Des de la Cambra de Comerç de Tarragona s’ha lamentat que

s’hagi tirat endavant aquesta llei sense tenir en compte a la ciutadania. “Resulta que aproven la Llei de Vegueries i encara és hora que es doni resposta a les 5.044 al·legacions que varen presentar els tarragonins”. Albert Abelló ha volgut insistir que “farem tot el que estigui al nostre abast per aconseguir que el Govern del nostre país doni resposta a totes i cadascuna de les al·legacions presentades. És inconcebible aquest menyspreu i més quan des de la Generalitat fan bandera de la proximitat que l’administració ha de tenir amb el ciutadà”.

La Cambra obté el suport polític per l’AVE a Tarragona Jordi Jané, diputat per CiU per Tarragona al Congrés, i Francesc Ricomà, diputat pel PP per Tarragona al Congrés s’han reunit amb el president de la Cambra de Tarragona, per tal de conèixer de primera mà les inquietuds de la Corporació pel que fa a la necessitat que l’alta velocitat arribi a la ciutat de Tarragona. Albert Abelló ha demanat als representants al Congrés mantenir una unitat d’acció des del territori per aconseguir que Tarragona no sigui una ciutat despenjada de la xarxa d’alta velocitat de l’Estat i d’Europa. Aquesta demanda i les diferents propostes per consolidar el model ferroviari al territori plantejades des de la Cambra han estat ben rebudes pels representants polítics. I s’han compromès a defensar davant del Govern de l’Estat que Tarragona quedi integrada dins del corredor del Mediterrani amb un bypass amb l’alta velocitat, ja que s’han de dur a terme projectes i inversions ferroviàries que han de tenir en compte les necessitats de la capital, encara que es comprometre el seu futur. Per Abelló hi ha tres aspectes que són decisius: el nou ramal ferroviari des del Corredor del Mediterrani fins a l’Àrea Central de Tarragona, la planificació d’una estació intermodal, per aquest ramal i l’estudi dels tres escenaris de bypass ferroviari per Tarragona amb profunditat. Abelló confia que el bypass estigui planificat abans d’inaugurar l’estació del sud de l’Aeroport tarragoní a l’any 2012./Redacció


20

Març de 2010

La Confederació Empresarial de Tarragona

T El Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà l’acte acadèmic el proper 26 de març

La CEPTA presenta la desena edició de la Nit Empresarial La nova edició de la Nit Empresarial, organitzada per la CEPTA i l’Ajuntament de Tarragona, durà el títol «Nous valors, nous entorns i un nou capitalisme».

CEPTA i l’Ajuntament de Tarragona signen el conveni de la Nit Empresarial La consellera de l’Ajuntament de Tarragona, Dolors Herrera, i el president de Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), Josep Antoni Belmonte, han segellat l’acord de col·laboració a partir del qual les dues parts organitzaran conjuntament aquesta 10a edició de l’acte, que tindrà com a escenari el Palau Firal i de Congressos de Tarragona. En el document que han signat les dues parts implicades s’especifica que l’Ajuntament de Tarragona i la CEPTA s’encarregaran conjuntament de l’organització d’aquest acte a través de la creació d’una Comissió de Treball integrada per representants d’ambdues parts.

Redacció TARRAGONA El proper 26 de març el Palau Firal i de Congressos acollirà la 10a edició de la Nit Empresarial organitzada per la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) I l’Ajuntament de Tarragona, un acte que està consolidat com un dels principals punts de trobada empresarial, any rere any, sempre ha aconseguit aplegar tota la societat civil i econòmica i empresarial. Enguany, aquesta trobada segueix amb la tradició de reconèixer la tasca empresarial que es desenvolupa a les comarques de Tarragona i que, en aquesta ocasió, es centrarà en el repte de cercar nous valors i reptes en un marc de reconstrucció del concepte de capitalisme; per descomptat, l’actualitat econòmica serà, un cop més, un dels grans protagonistes d’aquest acte. Durant l’acte de presentació que es va celebrar a la sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona, l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, va afirmar que l’objectiu d’aquesta edició de la Nit Empresarial és “reflexionar sobre el present i albirar el futur”, mentre el president de la CEPTA, Josep Antoni Belmonte, va recalcar que la voluntat de la CEPTA és conduir una celebració reflexiva, que seguirà la mateixa estruc-

CEDIDA

Moment de la presentació de la Nit Empresarial a la sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona

Temàtica

Guardons

L’acte es centrarà en les claus que poden portar a la fi de l’actual crisi econòmica.

Els guardons CEPTA 2009 s’atorgaran en reconeixement a la tasca de les empreses tarragonines.

tura que la darrera edició tot i que, segons Belmonte, “es reduirà el temps d’intervenció dels assistents”. Enguany, l’acte acadèmic de

la Nit Empresarial s’estructurarà en tres parts parts. En un primer bloc es farà l’acte acadèmic, centrat en la intervenció dels ponents convidats a

l’acte, economistes de prestigi i figures de primer ordre del món empresarial que tractaran en ponències de curta durada alguns dels aspectes més rellevants de la situació econòmica actual i els interrogants que planteja el futur. El moment més rellevant de l’acte serà l’entrega dels guardons CEPTA 2009, que volen reconèixer la tasca de diverses empreses del territori en diferents àmbits. En total es repartiran un total de deu guardons

entre tots els candidats i es distingiran les categories de Millor Empresa 2009 i Millor Trajectòria (1999-2009), i el treball de l’activitat empresarial en els àmbits de la Innovació, Internacionalització, Igualtat d’Oportunitats, Emprenedoria, Formació a l’Empresa, Responsabilitat Social Corporativa i Empresa Familiar. La clausura de l’acte anirà a càrrec del president de la CEPTA, Josep Antoni Belmonte; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que destacaran la importància de l’acte i el paper del sector empresarial en el marc de l’actual situació econòmica. Un cop finalitzat l’acte es servirà un refrigeri per a tots els convidats al mateix Palau Firal i de Congressos.

T Tindrà lloc els dies 8, 15 i 22 d’abril

La Cepta organitza un taller sobre la implantació del model de Direcció per Objectius Redacció TARRAGONA El curs dóna eines als òrgans directius de les empreses per tal d'aprofitar al màxim els seus propis recursos i la sessió demostrativa es durà a terme el 16 de març La Confederació d’Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) organitza a les instal·lacions situades a

l’Avinguda Roma, – nº7 6a planta- un curs sobre la implantació d’un nou model de Direcció per Objectius (DPO). El taller, que es durà a terme durant els dijous 8, 15 i 22 d’abril de 9.30h a 13.30h, té un doble objectiu. Per una banda, la intenció de fer reflexionar als seus participants sobre aquest eficient model, a més de la identificació dels frens més

importants que apareixen en la seva implantació i les possibles solucions al problema. El segon objectiu del curs és revisar quins són els passos i els aspectes que s'han de tenir en compte a l’hora per implantar un model de DPO. Les sessions van orientades a persones que vulguin implantar o millorar el model de DPO, especialment a responsables de Recursos

Humans i directius d’empreses. Joaquim Carbonell, co-fundador de la consultora Neos i amb experiència en projectes de millora organitzacional, gestió del coneixement i aprenentatge en planificació estratègica, serà l’encarregat de dur a terme el curs. El conjunt de les 3 sessions , que inclou un dossier per cada participant, és de 195 euros sense l’iva inclòs, tot

i que els associats de la CEPTA i les inscripcions múltiples poden obtenir descomptes. Tanmateix, el dia 16 de març es durà a terme una sessió demostrativa del taller. El model DPO és una eina que serveix per integrar als comandaments en la gestió i direcció executiva de l’empresa. Aquest model permet a la direcció delegar part de les funcions directives i centrar-se així, en les tasques que li són pròpies, com serien l’anàlisi, la planificació i el control estratègic. A través de la implantació d’aquest model, i controlant i coneixent alguns aspectes es poden assolir bons resultats.


21

Març de 2010

TENDÈNCIES El Restaurant

AQRestaurant, la gastronomia de luxe Redacció TARRAGONA L’AQRestaurant està situat al cor de la Part Alta de Tarragona, l’indret més màgic de la ciutat. Fa sis anys que els seus propietaris, el Quintín i l’Anna, van obrir aquest restaurant com una aposta per una cuina oberta i variada sense renunciar a la qualitat, i s’ha fet realitat amb una oferta gastronòmica amb base tradicional però introduint els darrers avenços en tecnologia i la presència d’un producte de qualitat sense perdre l’essència que el fa únic al teu plat. El premi aquesta tasca des dels fogons, va venir de la mà del Fòrum Gastronòmic i la revista Descobrir Cuina, que el passat desembre van considerar aquest establiment tarragoní com un dels sis restaurants imprescindibles per a visitar a

AQRestaurant

Adreça: C/ Les Coques, 7 Tarragona Telèfon: 977 215954 E-mail: info@aqrestaurant.com Propietat: Quintín i Anna Cuina: Tradicional amb aposta pels avenços tecnològics Preu menú: Diari 18 euros i degustació 45 euros Tancat: Diumenge i dilluns tot el dia Plats recomanats: Qualsevol del menú degustació «Intocables» o «Novetats» Catalunya, en concret van valorar la seva cuina i el tipus de producte que ofereix. A més, el passat febrer AQ va rebre el distintiu SOL de qualitat gastronòmica i reconegut a nivell nacional de la Guia Repsol. A banda dels reconeixements, l’AQ restaurant ha volgut reco-

CEDIDA

Anna i Quintín, propietaris de l’AQ Restaurant.

nèixer la confiança del seu públic amb el menú degustació «Els Intocables» que consta d’una selecció dels plats que han agradat més a la seva

clientela, com pot ser la «crema de foie amb cítrics i gingebre» o «fals ravioli de gamba de Tarragona a l’ajillo»·. També trobem el menú degustació

«Novetats» amb les novetats de cada temporada, que canviar segons l’època de l’any. A més, AQ també organitza cates i altres activitats per a tothom.

El Tast Cata d’olives i vi al Castillo de Javier de Salou El passat 26 de febrer, al restaurant Castillo de Javier de Salou, va tenir lloc la segona de les seves tradicionals cates de l’any 2010. En aquesta ocasió la cata va ser amb vins DO Montsant del Celler Joan d’Anguera, d’Armos, acompanyats amb un selecta selecció d’olives del nostre territori per part del Grup Borges. La presentació de la cata va anar a càrrec del propietari i enòleg del Celler Joan d’Anguera; Josep Anguera, el gerent de la distribuïdora de vins de gamma alta Bonbocam, Eladi Sabaté, i per part del Grup Borges, Óscar Ferreño, a més del gerent de Castillo de Javier. El Celler Joan d’Anguera va realitzar els tasts de tres dels seus millors vins del seu celler, el vi jove de les varietats gar-

CATA

Es va realitzar el tast d’olives del Grup Borges amb el vi jove del Celler Joan d’Anguera natxa negra, syrah i cabernet sauvignon, Joan d’Anguera, un vi equilibrat, amb tons fruitals i sorprenent suavitat, que va ser l’encarregat d’acompanyar la cata d’olives del Grup Borges. Les varietats d’olives amb què es va realitzar la cata són les olives negres i verdes del territori, arbequines, gaspatxa, marinades amb all i còctel. Una vegada finalitzada la cata d’olives i vi jove, es va seguir amb el tast de

Yoyo Hernaiz acompanyat de Josep Anguera, Eladi Sabaté i Oscar Ferreño.

vins. Aquí Josep Anguera ens va presentar el criança D’Or de garnatxa negra, dolç amb el precís toc d’acidesa i per finalitzar

la cata va presentar el seu vi estrella Finca L’Argatà, de garnatxa negra, syrah i cabernet sauvignon que representa l’har-

CRISTINA AGUILAR

monia de la terra i equilibri dels seus components. A la cata van assistir més de 80 persones.


TENDÈNCIES

22

Març de 2010

Nissan

Motor

JUKE, el nou crossover urbà i esportiu 1.6I TURBO 190CV

1.570 mm

Preu Per quantificar Maleter 207 l Canvi CVT Nº Cilindres 4, en linea Sistema d’admissions Turbo+intercoler Potència 140 (190) CV Velocitat màxima 200 km/h Acceleració 0/100 9,5’ Consum l/100 km 7,5 Emissions 175 gr/km Altres versions 1.5dCi turbodièsel 1.6i 116 CV 2wd 1.6i Turbo 186CV 2wd

4,130 mm

Redacció TARRAGONA Nissan vol anar més enllà com a pionera dels crossovers, per això ha presentat en societat el nou Nissan Juke, meitat SUV i meitat cotxe esportiu. Nissan vol que aquest model sigui una resposta al conservador i tradicional segment B, oferint una alternativa diferent als cotxes urbans convencionals de cinc portes.

L’estètica d’aquest nou model té elements de SUV, amb llantes i pneumàtics més grans i amb més distancia del terra. La part superior té una línia clarament esportiva, una cintura alta, les finestres laterals i la caiguda del sostre donen una clara sensació d’esveltesa. L’interior amb una capacitat per a cinc persones té una consola central acabada en color vermell o gris. Quant als motors, en un primer moment seran

tres: dos de gasolina i un dièsel. En gasolina tenim el més bàsic amb 117CV, amb transmissió manual de cinc marxes, amb opció de muntar una automàtica CVT. Però realment la novetat és l’1.6 més potent completament nou: té injecció directa i turbocompressor amb una potència de 190 CV. Està disponible amb canvi manual de sis velocitats i tracció davantera o amb tracció total i canvi CVT.

És l’única que es podrà muntar l’All-Mode 4x4-i, la tracció que ja munten pel Qashqai o el X-Trail, encara que millorat pel Juke. Aquest sistema reparteix el parell entre els dos eixos a 50/50 però a més, es pot repartir més força a la roda del darrere dreta o darrere esquerra depenent de la situació. Quant a equipament, al Juke es podrà muntar climatitzador, tapisseria de cuir, càmera de visió al darrere,

entrada i arrencada sense clau (Intelligent Key) i altres elements com el Dynamic Control System, un comandament central que permetrà al conductor canviar la configuració dinàmica del cotxe i realitzar canvis en funcions tan habituals com el climatitzador. Té tres maneres de conducció: normal, sport i eco que fan variar la resposta de l’accelerador, la caixa CVT, l’assistència de la direcció, entre d’altres.

Llibres recomanats Manual de instrumentos derivados

La crisi, els teus diners i tu

Títol: Manual de instrumentos derivados Autor: Roberto Knop Edita: Ediciones Empresa Global (Escuela de finanzas aplicadas) Preu: 30 euros Temàtica: Mercats financers

Títol: La crisi, els teus diners i tu Autor: Fèlix Serrano Edita: Obelisco Preu: 14 euros Temàtica: Anàlisi de l’economia domèstica

Aquest manual és un enfocament pràctic de les novetats que s’han produït als mercats d’instruments de cobertura i de translació del risc, tant perquè s’hagin desenvolupat com els swaps vinculats a la inflació o pels canvis operatius que puguin suscitar. El lector hi trobarà eines analítiques necessàries per conèixer el funcionament i l’operatiu dels instruments derivats .

Aquest llibre analitza com podem gestionar el nostres diners i la nostra vida per sortir, en l’aspecte econòmic, no molt tocats i personalment reforçats. Aquesta crisi ens situa en un nou escenari on durant bastant temps haurem de representar una nova funció. Haurem de canviar els comportaments personals i financers per fer-ho i no sortir-ne malparats.

Manhattan Liquid

Per què el món és a punt de fer-se més petit

Títol: Manhattan Liquid Autor: Llibert Ferri Edita: Empúries 2009 Preu: 184 euros Temàtica: La crisi econòmica

Títol: Per què el món és apunt de fer-se més petit Autor: Jeff Rubin Edita: Tendencies Preu: 19 euros Temàtica: Reptes de l’economia

Crònica intimista i híbrida, on el paisatge narrat i l’assaig van entreteixint-se amb el reportatge i el relat memorístic. L’escenari urbà és la ciutat de Nova York i el rerafons històric són les setmanes de la tardor del 2008 que van des del crash de Wall Street, l’espasme més agut de la Gran Recessió, fins a l’elecció d’Obama com a primer president negre dels EUA.

Per molt greu que ens sembli la crisi que estem vivint, el gran cataclisme està encara per arribar. El motiu; l’esgotament del petroli i els recursos fòssils. Jeff Rubin afirma que l’origen de la recessió econòmica no ha estat les anomenades «hipoteques basura sinó l’esgotament de petroli. Quan remeti l’actual crisi el preu del cru pujarà fins a uns nivells sense precedents.


TENDÈNCIES

Març de 2010

23

Novetats La nova càmera ultracompacta de Sony Sony, amb l’objectiu d’ampliar la seva estratègia d’imatge digital en PMA, ens presentarà, per aquest any 2010, la nova càmera ultracompacta amb objectius intercanviables i sensor de format Exmor APS HD CMOS de nova creació i que també suportarà gravació amb vídeo HD utilitzant el format de AVCHD. Aquestes novetats a la família de càmeres DSRL són un nou concepte de producte que facilitarà l’accés a imatges d’alta qualitat a un nombre més alt de fotògrafs. A més, amb els objectius intercanviables s’unirà la fotografia en qualsevol moment i lloc amb la qualitat de la imatge DSLR. A més, aquesta càmera és de fàcil ús.

La eFace 2025 de Genius, última tecnologia amb webcam Amb la nova webcam eFace 2025 de Genius, pots disfrutar de la millor imatge d’alta definició; a més, la reprodueix en vídeo amb alta definició amb 720PN (1280 x 720) i 30 fps de resolució màxima. Et permet gravar vídeos en alta definició fàcilment i pujar-los a Youtube per després poder-los veure al Facebook o altres. Porta micròfon incorporat, base amb clip universal per enganxarse independentment, i és fàcil de transportar.

El disseny en fundes per protegir l’ordinador

Ordinadors eficients i sostenibles per empreses

Miquel Rius, la firma de papereria i complements, ens fa una proposta innovadora per protegir els ordinadors. La firma ens proposa elegir entre maletins, fundes (realitzades amb neoprè o polièster) o motxilles amb departaments acloxats que garanteixen la màxima protecció per al teu ordinador.

Toshiba posa al mercat una nova gamma d’ordinadors portàtils caracteritzats per l’eficència i l’estalvi de costos. Els models Tecra A11, Tetra S11 i Satellite Pro 550 estan focalitzats a millorar les prestacions que més valoren els clients: qualitat, seguretat, servei, i garanties addicionals, com l’aplicació de la gestió d’estalvi d’energia.

Recursos on-line

La xarxa com a plataforma per establir relacions empresarials Xing AG és la xarxa professional més important d’Europa, és una eina de networking on line perquè persones de negocis i professionals de tots els sectors puguin gestionar els seus contactes i establir noves relacions comercials. Amb les diverses eines i serveis de network que ofereix el web es pot fomentar la comunicació i interacció entre els usuaris a la plataforma. A més, les xarxes de contactes es representen visualment en diagrames de connexió, i això fa que aquest web es pugui convertir en una eina ideal per establir

relacions professionals de qualitat. Disposa d’un eficaç buscador i de funcions avançades per gestionar contactes, i ofereix la possibilitat de trobar i publicar ofertes de feina. Ofereix més de 30.000 grups de debat i esdeveniments de networking arreu del món, des de Barcelona fins a Nova York i s’ha acabat convertint en punt de trobada per professionals i empresaris mundial. Xing AG compta amb un sòlid model de negoci, cotitza a borsa i té seus a Espanya, Turquia i Alemanya.

El Pla Inicia fomenta l’emprenedoria des de la xarxa Si estàs pensant de crear una empresa a Catalunya o la vols fer créixer, des del Departament de Treball de la Generalitat, s’ha impulsat, en el marc del Pla Inicia per la creació d’empreses, el web inicia.gencat.cat/inicia/cat/. Aquest web és un portal per donar informació, serveis i recursos per a les persones emprenedores i per a tots els professionals de la xarxa Inicia. Aquí podràs trobar tots els recursos i la informació necessària per poder iniciar la teva empresa amb èxit; a més, podràs assessorar-te sobre tots els passos que has

de fer per poder començar la teva empresa i també podràs rebre el suport al llarg de tot el procés de creació de les entitats locals. A més, si ja has creat la teva pròpia empresa i vols consolidar-la, també t’ajuden a fer-ho. En l’apartat de creixement i consolidació trobaràs les eines necessàries perquè tinguis més garanties i possibilitats d'èxit en el procés de creixement, com ara la recerca de finançament, espais d'innovació i internacionalització, eines de gestió empresarial, etc.


24

CONTRACRÒNICA

Ineas Tarraco, S.L., i Electro Hidràulica Enginy, S.L. han unit esforços per tal de fer arribar a la nostra demarcació la cal-

Març de 2010

dera de biomassa per a sistemes de calefacció domèstica i industrial. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la reducció del

consum energètic i l’estalvi econòmic, mitjançant combustibles sostenibles i d’escàs impacte ambiental.

Sostenibilitat i estalvi pel fred Les dues empreses fan una aposta clara per la biomassa com a alternativa als combustibles fòssils Núria Arlandes TARRAGONA Ineas Tarraco S.L., empresa tarragonina de nova creació, dedicada al muntatge i manteniment d’instal·lacions i la venda al menor de consumibles de ferreteria industrial, ha volgut utilitzar la llarga experiència en el món de les instal·lacions del seu equip humà per fer més properes i més assequibles les energies alternatives a les nostres llars i empreses; per això com un servei més ha decidit apostar per la instal·lació de calderes de biomassa per a sistemes de calefacció. Des de la seva nau i botiga al polígon Camí dels Plans dels Pallaresos, oferirà el servei d’instal·lació d’aquest nou concepte de calefacció sostenible. Davant de la desconeixença que tenen els clients i la necessitat de tenir recolzament tècnic, han apostat per unir-se a l’empresa Electro Hidràulica Enginy, S.L. de l’Alt Penedès, empresa especialitzada en projectes relacionats amb l’ús eficient de l’energia i energies renovables com la biomassa i la solar, pel recolzament en assessorament tècnic, i així donar una solució individualitzada a cada cas i cada tipologia de llar o empresa en eficiència i estalvi energètic. L’empresa, a més de realitzar la instal·lació de la caldera de biomassa i proporcionar un assessorament tècnic, amb Electro Hidràulica, també distribuirà la matèria primera (pellet), amb l’exclusivitat per a tota la demarcació de Tarragona, perquè el client no tingui cap tipus de problema quant a subministrament del producte. Preu assequible Una de les preocupacions d’Ineas Tarraco i Electro Hidràulica al posar en marxa aquesta idea innovadora ha estat el preu de la instal·lació, que normalment és el primer obstacle que es troben a l’hora d’implantar les energies renovables a la llar, per això el preu de la instal·lació serà gratuït, només tindrà un cost la caldera. L’avantatge és que el cost dels combustibles vegetals és molt inferior al dels fòssils i permet recuperar amb rapidesa la inversió realitzada en el sistema. Ineas Tarraco, S.L. aposta pel mercat de les energies renovables per garantir un futur més net i conscienciar tant particulars com empreses que aquestes energies són l’alternativa, a les energies convencionals.

CEDIDA

La caldera de biomassa es un sistema de calefacció sostenible.

Sebastià robles. Gerent d’Electro Hidràulic Enginy, S.L. i assessor d’Ineas Tarraco, S.L.

«Hem de saber aprofitar els recursos naturals del voltant» Núria Arlandes TARRAGONA –Com se us va ocórrer apostar per aquest tipus d'instal·lació? «Sobretot per la preocupació del món actual pel medi ambient, la pujada de preus que tots patim actualment amb els sistemes actuals de calefacció,de gas, gas-oil o elèctrics. Ser més sostenibles i fer una aposta clara per tancar el cicle dins de la comarca on residim. Hem de saber aprofitar els recursos naturals que tenim prop nostre.» –En què consisteix la calefacció pel sistema de la caldera de biomassa? «És un sistema molt semblant a la caldera de gasoil que tots coneixem, hi ha el cos de la caldera i un dipòsit d'acumulació de combustible, en aquest cas el combustible serà el pelet i

depenent del tipus de caldera es pot tenir combustible per a 15 dies.» –Quines avantatges tens davant de la caldera tradicional? «Actualment hi ha poques diferències amb les calderes tradicionals, avui en dia són totalment automàtiques, fins i tot si un client volgués, mitjançant una trucada de telèfon a la seva llar podria posar la caldera en marxa. Pots aprofitar els teus propis recursos, si els tens com la biomassa, ja que és substància orgànica renovable de origen tant animal com vegetal, i això vol dir que no depens dels derivats del petroli, té un preu estable i, si parlem de la neteja, cal dir que quan la fem, les cendres, les podem utilitzar per adob de les plantes; resumint: tot serveix per contribuir a la sostenibilitat del planeta, a la vegada que ho notem a la nos-

Sebastià Robles.

CEDIDA

tre butxaca.» –Quin és la matèria prima per al funcionament correcte d'aquest tipus de caldera? «Els tipus poden variar, depenent del lloc, pot funcionar amb pinyol d'oliva, d'ametlla, astella, pelet, etc. Tal com hem comentat, hi han diferents matèries primeres, depenent de com són i el tipus de calde-

ra. Si tenim al nostre abast pinyol d'oliva, la matèria primera tindrà un cost molt baix, fins i tot pot ser "zero", llavors aconsellem un tipus de caldera amb cos de fundició, ajustarem el cremador i a funcionar. Si no tenim al nostre abast cap de la llista, podem funcionar perfectament amb pelet. També convé remarcar que hi han diferents qualitats de pelet.» –Però el cost és molt elevat, no? «Realment el cost de la caldera i la instal·lació són elevats, per això nosaltres hem decidit que no sigui un impediment i el cost final al client és un 42% més barat que altres llocs; a més, amb un cop de telèfon ho té tot, instal·lació reparació i subministrament. A més, l’estalvi amb el combustible pot ser de fins a un 30 % als combustibles tradicionals. La inversió inicial s’amortitza ràpidament.» –Si aquesta idea emprenedora us resulta, quins projectes de futur teniu? «Aconseguir millor qualitat i preu en la calefacció i ACS a les llars i les indústries, reduir la contaminació, dependre dels nostres recursos naturals les sota terra.»

Crònica d'Actualitat Empresarial núm 28  
Crònica d'Actualitat Empresarial núm 28  

Publicació mensual gratuïta d'informació econòmica i empresarial del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Advertisement