Page 1

ACTUALITAT EMPRESARIAL Núm. 23. Octubre de 2009

DEMARCACIÓ DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

L’accés a les noves tecnologies de la informació a l’abast de tothom

Carlos Losada

El decàleg per sortir de la crisi que recepta Esade PÀGINA 24

En un món cada cop més globalitzat, disposar d’Internet on i quan sigui, esdevé una necessitat vital. PÀGINES 11 a 15

L’empresa TPS obté el certificat EMAS a la gestió mediambiental En els darrers anys, la com ha apostat fort per la sostenibilitat. PÀGINA 8

TENDÈNCIES

Restaurant Gami, cuina marinera amb un toc modern PÀGINA 21

Port de Tarragona desmenteix una possible fusió amb el de Barcelona.

PÀGINA 17

La crisi s’emporta ‘només’ quatre punts de la mitjana d’ocupació turística Tot i que el turisme es troba, com la resta de sectors, en un moment complicat, el balanç d’aquest estiu deixa veure una lleugera millora. El mes de setembre ha deixat un balanç positiu pel que fa a l’ocupació turística de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. Si bé les dades són negatives amb relació al que s’havia registrat al mes d’agost (una ocupació del 75 per

cent), milloren notablement respecte a les dades registrades durant el període de gener a juliol d’aquest mateix any. Així doncs, durant la primera quinzena de setembre, l’ocupació ha estat del 59% a la Costa Daurada i del 37% a les Terres de l’Ebre. Pel que fa a les pernoctacions, en la primera quinzena de setembre es van reduir un 5% respecte a les de l’any anterior, mentre que en el primer semestre de 2009 ho havien fet un 14 per cent. PÀGINA 3

Criteria passarà a compartir la meitat de PortAventura L’empresa Investidustrial i el grup Criteria CaixaCorp han arribat a un acord pel qual seran socis a parts iguals.

El parc temàtic PortAventura ha patit diversos canvis en l’accionariat des l’any 1994.

CEDIDA

L’operació de compra, amb un import de 94,8 MEUR, es podria fer efectiva abans de finals d’aquest any. PÀGINA 4


2

Octubre de 2009

Opinió

T Editorial

Els motors de Tarragona

A

Tarragona es manté, amb més força després de l’ensorrament generalitzat del sector de la construcció, la bipolarització econòmica concentrada en la indústria química, d’una banda i el turisme, de l’altra. Aquests dos motors econòmics tradicionals de les comarques tarragonines no han quedat al marge de la situació de crisi que s’experimenta arreu. Les afectacions han estat diferenciades des d’un punt de vista estructural, però el descens del consum ha

estat un factor determinant en els dos casos. La reducció de la producció ha obligat les empreses químiques a reconduir les seves línies d’actuació en la planificació industrial, tot i que no hi ha situacions, a hores d’ara, sagnants i de gran magnitud pel que fa a les plantilles de treballadors. En el cas del turisme, l’estacionalitat i la temporalitat amb què es planifica la contractació de

personal ha fet que en molts casos s’hagi reduït significativament l’oferta laboral, la qual cosa ha provocat que les xifres d’ocupació siguin especialment baixes en relació sempre a les registrades en anys anteriors. En definitiva, s’ha donat més una baixada en la creació de llocs de treball que no pas una destrucció pura i dura dels mateixos.

La nostra societat, cada cop més conscient d’una situació negativa que ja toca a quasi tothom sense excepció, necessita urgentment que des de la classe política se li expliqui el perquè de la situació i quines són les perspectives reals pel futur més proper. Sembla que en les darreres setmanes tots veiem la problemàtica general, fonamentalment de caire econòmic, com una gestió que s’ha d’afrontar des del realisme, amb el màxim suport, però assumint que qualssevol que siguin les alternatives a emprendre, requereixen d’esforços per la gran majoria. De poc han valgut les estratègies que buscaven ‘amagar’ la situació, esperant la seva resolució a curt termini, ni els exercicis dialectes per ‘distreure’ a la ciutadania d’una evidència imparable, ni tampoc l’apel·lació a discursos superats i fonamentats en una ideologia inviable en el món globalitzat en què ens toca sobreviure. Avui, el problema fonamental és que sortir-nos-en amb el mínim cost, comporta la presa de mesures de caire econòmic

Economia, economia i economia

Ara que la xarxa es comença a convertir en una eina habitual de treball tant en la nostra vida professional com personal, comença una feina molt important en introduir el protocol i les Relacions Públiques a la xarxa. Hi ha qui diu que avui ja no importa com som i com actuem a la realitat, sinó com ho fem a Internet. Jo personalment no hi estic gens d’acord. Seria com dir que en privat pots ser d’una forma i en públic d’una altra. No tindria cap coherència i a mig termini esdevindria un problema. És veritat que la xarxa utilitza uns altres mecanismes i uns llenguatges diferents per comunicar però la coherència s’impo-

Les relacions públiques a la xarxa

LLUÍS BADIA. Advocat

oblidant altres arguments inaplicables. És cert que les sortides seran costoses, però el que no té lògica és seguir marejant el tema sense aplicar planteja-

ments radicals com la reducció de la despesa pública, la racionalització del mercat de treball o, fins i tot, la modificació legislativa dels diferents models

MONTSE GRAU I COMET. Vicedagana de Relacions Publiques del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya

sa. És molt important que adaptem el registre a l’eina de comunicació que fem servir i, en aquest sentit, és evident que el

ACTUALITAT EMPRESARIAL

DEMARCACIÓ DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

Impressió: Lerigraf DL: B-48418-2007

paper o Internet són dos suports per concepte molt diferents. La immediatesa de la comunicació digital ens fa perdre, en

Edita: TSH Comunicació S.L. Director comercial: Xavier Braña xbrana@tshcomunicacio.com Redacció Núria Arlandes, Neus Rovira Fotografia: Olivia Molet, Roser Sans Correcció: Carmina Ferré Disseny: Carles Magrané magrane@tshcomunicacio.com Publicitat: María Jesus del Hierro hierro@tshcomunicacio.com

A l’hora de presentar les xifres d’un any a l’altre, el resultat, en el cas del turisme, ha estat menys dolent del que les previsions feien preveure. Les dades del setembre de que ja es disposa marquen una pèrdua de 4 punts en la mitjana d’ocupació, fet que segurament és assumible en un context de recuperació com el que es preveu per a les pròximes temporades. Hauran estat

dos anys complicats que han permès, en certa manera, que el sector s’hagi «posat les piles» per saber afrontar situacions semblants en el futur. En aquest sentit també cal destacar la resolució de la venda de la titularitat de Port Aventura –en la seva part estrictament de parc d’oci i deixant de banda els projectes hotelers i de camps de golf– a una empresa amb experiència en el sector. És una bona notícia tenint en compte que no es tracta d’una simple operació financera.

empresarials en base al volum de negoci que generen, distingint clarament, a títol d’exemple, que no pot ser la mateixa regulació fiscal de la petita empresa i els autònoms que la mitjana i gran empresa, per tant, és el moment de començar a decidir sobre aquests punts de manera urgent. Certament, resulta poc gratificant passar d’una acció política, on el que es busca és quedar bé amb quasi tothom, però el que és cert, és que, en primer lloc, ara el que convé és explicar la situació de manera objectiva, i després passar compte de les diferents mesures a emprendre, només des d’aquesta gestió oberta i transparent ens serà possible avançar. En cap cas, tot l’anterior vol suposar aparcar altres debats que té plantejats la nostra societat, però, el cert és que la qüestió econòmica ha de primar a l’hora de fer els esforços que calguin; no es la meva opinió limitar res, el que vull dir és que ara la prioritat és de caire econòmic, independentment que a vegades altres discussions també poden tenir lectures que ens poden por-

tar, indirectament, a la pròpia qüestió dels ‘números’. Malauradament, les accions d'apujada d’impostos anunciades tampoc són garantia de res, i per tant, seria bo que des de la serenitat se sabés també incidir sobre molts altres assumptes com els esmentats, no sigui que el previst increment impositiu fracassés davant una situació de reducció de la recaptació per la impotència d’un mercat molt tocat per la crisi. En definitiva, que de poc ens servirà avançar en altres aspectes que ens ocupen i preocupen si no sabem fixar unes bases sobre les quals assentar un estat del benestar, avui en perill, ens agradi o no, per una gran majoria de conciutadans.

ocasions, les formes que són necessàries per comunicar-nos amb els altres. Així doncs, si he de connectar amb una persona que no conec de res i li he de parlar de la feina, pot ser que el canal digital no sigui l’opció més adient en el primer contacte. Precisament aprofitem aquest canal per la seva rapidesa però no perquè sigui el més protocol·lari. Posem per cas que busquem feina. Jo no puc presentar-me amb un format súper innovador, amb fotos fantàstiques i gags digitals per tot arreu i quan arribi l’hora de la veritat, vull dir, el moment en que et trobes cara a cara amb el teu interlocutor, descobreixi sorprès que d’inno-

vador res de res, d’informàtic poqueta cosa i que no has anat més enllà de posar la teva foto al Facebook. Qualsevol Pla de Comunicació que posem en marxa, ha de definir molt bé quins són els públics objectius de les accions de comunicació que volem dur a terme i analitzar i decidir acuradament quins són els canals que volem fer servir per arribar-hi amb els nostres missatges. No tot serveix per a tothom ni de la mateixa forma. La coherència és un atribut fonamental en la comunicació, ara i sempre! El que som i el que creiem ser, haurien d’anar de la mà si no volem causar en els altres una imatge virtual, que no real, de nosaltres mateixos.

Ara la prioritat és de caire econòmic, independentment que de vegades altres discusions també poden tenir lectures que ens poden portar a la pròpia qüestió dels ‘números’.

TSH COMUNICACIÓ, S.L. C. Sant Agustí, 21, 3er 43003 Tarragona Tel.: 977 211 154


Octubre de 2009

3

El tema del mes

Tot i que el sector del turisme es troba en un moment complicat, les dades registrades durant l’estiu no han estat tan dolen-

tes com es podia pensar. La mitjana d’ocupació de la primera quinzena de setembre ha estat del 59%, només quatre punts per

sota del mateix període de l’any anterior. Malgrat tot, suposa una millora considerable amb relació al període de gener a juliol.

Lleu recuperació del turisme Tot i el descens moderat de l’ocupació, s’ha notat una millora amb relació als mesos anteriors Redacció TARRAGONA La mitjana d'ocupació de la primera quinzena de mes a la Costa Daurada, tenint en compte la totalitat de l'oferta d'allotjament, ha estat del 59 per cent, quatre punts per sota de la que es va registrar en el mateix període de l'any passat. L’ocupació als hotels ha estat del 73 per cent (el 82 per cent, el 2008), als càmpings del 46 per cent (un punt més que el 2008), als apartaments el 61 per cent (el 64 el 2008), i l’oferta rural al 16 per cent. Pel que fa a la mitjana d'ocupació del mes a les Terres de l'Ebre ha estat del 37 per cent. Els hotels han registrat una ocupació del 51per cent, 12 punts menys que en l’any anterior. Durant la primera quinzena de setembre, el volum de les pernoctacions a la Costa Daurada es va reduir un 5 per cent. Aquesta xifra ha suposat una millora amb relació al conjunt del període precedent (de gener a juliol), en què les pernoctacions s'havien reduït un 14 per cent, i un 6 per cent en el mes d’agost. La primera quinzena del mes de setembre presenta, igual que en el mes d'agost, una millora, ja prevista, pel que fa a l'estada mitjana dels turistes ja que només s'ha reduït 0.7 dies, i que també trenca amb la pèrdua de pràcticament un dia d'estada registrat en el període gener-juliol. Durant el mes passat, l'estada mitjana va ser de 4.3 dies. Pel que fa al lloc de procedència dels visitants, el 52 per cent han estat espanyols i catalans. El 48 per cent restant provinent dels mercats internacionals, principalment francesos, alemanys i holandesos. Balanç del mes d’agost D’altra banda, la mitjana d'ocupació del mes d’agost va ser del 75 per cent, 6 punts per sota de la de l'any anterior. Els hotels van omplir-se al 81 per cent, nou punts per sota del que s’havia registrat l’agost anterior. A més, el volum de pernoctacions es va reduir en un 6 per cent. Durant l’agost,

ROSER SANS

La mitjana d’ocupació a la Costa Daurada s’ha reduït 4 punts en relació al 2008.

Una ocupació regular En la primera quinzena de setembre es va registrar una ocupació del 59%, 4 punts menys

Els visitants han pernoctat una mitjana de 4,3 dies.

ROSER SANS

l’estada mitjana també es va reduir respecte a l’any anterior en 0,6 dies, ja que es va registrar una mitjana de 5,3 dies. En resum, es va mantenir la tònica a la baixa, tot i que es va corregir de forma notable. Aquesta correcció és normal en un període on l'activitat sempre és més alta i per tant hi ha més pressió per part de la demanda. No es pot dir que aquest millor funcionament d'agost corregeixi i atenuï el dèficit de la resta de l'exercici, però, en qualsevol cas, es pot dir que els resultats van ser més satisfactoris que no pas en el funcionament dels mesos precedents.


4

Octubre de 2009

El tema del mes

Criteria i Investindustrial han arribat a un acord pel qual la companyia europea adquirirà el 50 per cent de les accions del

parc temàtic PortAventura per l’import de 94,8 milions d’euros. Aquesta operació es podria fer efectiva abans de finals d’any,

un cop realitzats els tràmits pertinents. Els dos socis preveuen futures inversions d’uns 80 milions d’euros.

L’empresa Investindustrial compra el 50% de Portaventura L’operació per part de la companyia europea ha de suposar un impuls per al complex d’oci Redacció VILA-SECA/SALOU Criteria CaixaCorp ha arribat a un acord amb Investindustrial perquè s’incorpori com a soci a la companyia que explotarà el parc temàtic PortAventura. L’empresa, liderada per Carlo Umberto Bonomi, hi tindrà una participació del 50 per cent després de subscriure una ampliació de capital per l’import de 94,8 milions d’euros, segons va comunicar Criteria, el passat dijous 10 de setembre. Amb aquesta operació, mitjançant la qual el grup inversor català conservarà la meitat restant, es farà un pas important per potenciar PortAventura a llarg termini. De fet, els socis preveuen inversions per valor d’aproximadament 80 milions d’euros en los propers quatre anys. L’operació contempla una reorganizació societària de PortAventura, que es dividirà en dues societats independents. La primera empresa, l’accionariat de la qual estarà compost, a parts iguals, per Criteria i per Investindustrial, inclourà el parc temàtic i Caribe Aquatic Park, així com l’explotació dels hotels de Port Aventura, Caribe Resort, Gold River i El Paso, i també el futur Centre de Convencions, que està previst que obri les portes aquest mes. La segona empresa mantindrà Criteria com a accionista únic i comprendrà els terrenys per a ús residencial i comercial, els camps de golf i el Beach Club, i continuarà mantenint les actuals relacions comercials amb la primera empresa. La previsió és que aquesta operació es tanqui a finals d’any, quans’hagin dut a terme els tràmits pertinents. Amb experiència El conseller director general de Criteria, Gonzalo Cortázar, va destacar que amb la incorporació de Investindustrial a l’accionariat de PortAventura, Criteria «guanya un soci inversor de reconegut prestigi i experiència en el sector». Segons va explicar Cortázar, el pla de negoci preveu donar un nou impuls al parc temàtic mitjançant unes noves inversions de l’ordre de 80 milions d’euros en els propers quatre anys, cosa que «redundarà en benefici de clients, treballadors i accionistes de PortAventura, reforçant la seva

Variacions percentuals en l’accionariat del parc des de la seva creació

Ampliació de capital Investindustrial ha comprat el 50% de PortAventura a Criteria per 94,8 MEUR.

Inversions a llarg termini Els socis preveuen inversions d’uns 80 MEUR en els pròxims 4 anys per potenciar el parc temàtic.

posició com a parc temàtic líder del sud d’Europa». Per la seva banda, el conseller delegat d’Investindustrial, Carlo Umberto Bonomi, va subratllar que la «lògica de la inversió inclou la qualitat de l’actiu i del seu equip gestor; el caràcter únic del soci», va dir Bonomi referint-se a Criteria. A més, «el coneixement industrial per part d’Investindustrial en un actiu anàleg (el parc d’atraccions italià Gardaland) i la voluntat d’invertir fons a Espa-

nya, més concretament a Catalunya», va concloure el directiu. L’empresa de serveis financers AZ Capital ha assessorat Criteria en aquesta operació, mentre que Lazard ha estat l’assessor d’Investindustrial. Aquesta última empresa és una societat focalitzada al sud d’Europa. Va ser l’accionista majoritari de Gardaland, el primer parc temàtic d’Itàlia, que registra aproximadament 3,5 milions de visitants anuals.

Durant el període en què Investindustrial hi va estar vinculat va contribuir notablement a millorar el creixement i la rendibilitat del parc. Amb més de 20 anys d’experiència en inversions de caràcter industrial, l’empresa europea gestiona recursos per un valor de 2.100 milions d’euros en 14 companyies líders, i compta amb recursos líquids per a dur a terme noves inversions per un import d’uns 1.000 milions d’euros.


Octubre de 2009

5

Empreses

La Flash Back compleix 40 anys d’oci a la Costa Daurada La discoteca segueix sent un referent dins de l’oferta d’oci a Tarragona Redacció SALOU A finals dels anys 60 va nèixer a Salou una de les empreses més significatives de la Costa Daurada, la Flash Back, de les mans de Vicente Battini un jove de 26 anys que tenia negocis a la Costa Blava i ganes d’importar el model de l’oci francès d’aquella època a altres països europeus. En aquell moment Salou era un poble que estava per descobrir, però que Vicente Battini, juntament amb dos socis més, van veure que tenia possibilitats. Es van instal·lar a un solar prop de la carretera de Tarragona i lluny de les primeres cases, (ara podríem dir que és un dels llocs més cèntrics de Salou). Dels tres socis inicials només queda Vicente Battini, que ara ha trapassat el

negoci al seu fill Hugo. En aquells mateixos anys, també van obrir portes altres empreses d’oci com La Cage o el Mocambo i davant aquesta competència la Flash Back, decorada com un plató de cinema, hi va decidir fer front amb un toc d’originalitat: filmaven a la gent quan era a la pista i, dies després, ho passaben per pantalla a la mateixa sala. Això va donar peu al nom de la discoteca: Flash Back. Després del primer any, que es va obrir a meitat de la temporada, la discoteca es va anar consolidant, any rere any com un punt de referència de l’oci a la Costa Daurada tant clientela d’arreu de l’Estat Espanyol com dels altres països europeus. A partir dels anys 70 va començar la seva expansió amb una sala de ball, després de la sala de ball va

Imatge de l’ampliació de la terrassa.

venir l’ampliació d’un aparcament privat; l’any 1982 es va crear una zona ajardinada privada, l’any 1995 construeix la terrassa coberta i acaba les seves ampliacions amb un restaurant l’any 2007. Ara amb els quaranta anys acabats de complir, la Flash Back ha volgut compartir-ho amb els seus clients d’ara i d’abans, sense perdre la fórmula original que l’ha fet ser un punt de referència de l’oci a la Costa Daurada: buscar que la gent s’ho passi bé creant un ambient agradable.

La Flash Back als principis dels anys 60.

CEDIDA

CEDIDA


6

Octubre de 2009

Empreses

Datum, SL s’obre mercat amb el nou aparell laser escànner L’empresa es dedica als treballs de topografia, cartografia i de sistemes de la informació geogràfica El nou làser escànner

Neus Rovira EL VENDRELL L’empresa Datum Gabinet Técnic, S.L va començar la seva activitat l’any 2007 a causa de la gran demanda en l’obra civil d’enginyers tècnics topògrafs. La seva activitat principal estava centrada en l’obra pública i privada, en els treballs de medicions, replantejaments topogràfics, així com la medició de finques, segregacions i determinació de límits. En l’àmbit dels sistemes d’informació geogràfica (SIG), es dedica a la producció cartogràfica per utilitzar, com a base en les anàlisis espacials, geocodificació de domicilis i mapes temàtics. Des del seu inici, l’empresa s’ha mantingut en un constant creixement, fins a finals de 2008, quan la crisi va començar a afectar l’obra pública. A principis de 2009, Datum va decidir a apostar per una nova tecnologia: el làser escànner. Es tracta d’un instrument de medició d’alta tecnologia, que permit capturar de forma molt precisa la geometria d’objectes espacials i representar-los en 3D, i així ser tractats mitjançant un software específic. És un sistema portàtil de medició sense contacte, que utilitza

És un aparell que captura, per mitjà del làser, qualsevol model i el representa en tres dimensions.

El làser escànner es pot utilitzar en el replantejament de túnels.

tecnologia làser per mesurar amb exactitud i registra milions de punts en 3D, a temps real i en un breu lapse de temps. La seva utilitat o camp d’aplicació és infinit; simplement cal que hi hagi un

objecte tangible i la intenció de crear-ne un model. S’utiliza en aplicacions ben variades, com ara túnels, arqueologia i patrimoni, arquitectura, fàbrica digital, planificació de fàbriques, controls geomè-

CEDIDA

trics o per a representar amb exactitud escenes d’accidents i crims. Al territori hi ha poques empreses que ofereixin aquest servei, de manera que Datum va veure un nínxol de

mercat per explorar. La possibilitat més ràpida que l’empresa va tenir per començar a amortitzar la gran inversió que havia suposat l’adquisició de l’aparell, va ser treballar en l’aixecament dels túnels que s’estan construint a Barcelona. Al cap de poc, van rebre l’oferta d’escanejar un vaixell per tal d’obtenir-ne la forma exacta i poder dissenyar un allargament de l’estructura. Marcelo Sarmiento Macià, enginyer tècnic topògraf i gerent de l’empresa, explica que en d’altres països la utilitat i l’aplicació d’aquests aparells és bastant més coneguda i demandada. «Per això, el nostre principal objectiu és poder demostrar els avantatges del seu ús». L’empresa treballa per tota Catalunya i a nivell nacional i aspira, de cara al 2010, a sortir a l’estranger amb aquesta nova inversió. La previsió econòmica per l’exercici en curs és una facturació de 500.000 euros, un 25% menys que l’any anterior.

Europastry inverteix 60 milions a la seva planta de pa rústic situada a Vallmoll La companyia de productes de pastisseria Europastry ha destinat 45 milions d’euros a la seva planta de Vallmoll entre els anys 2008 i 2009. L’objectiu és duplicar la producció inicial del seu pa rústic Gran Reserva fins a 20.000 tones a l’any, el 10 per cent del seu volum total, i construir un magatzem frigorífic. En total, aquesta inversió ha creat 100 llocs de treball a la fàbrica de Vallmoll. A més, l’empresa invertirà uns altres 15 milions el 2010 per a crear una tercera línia del seu pa més artesanal. Los desemborsaments previstos per al pròxim any ascendiran a uns 35 milions d’euros i se centraran en ampliar capacitat./ Redacció


Octubre de 2009

Publicitat

7


8

Octubre de 2009

Empreses

La Directora General de Qualitat Ambiental de la Generalitat, Maria Comellas va lliurar el certificat EMAS a l’empresa TPS.

OLÍVIA MOLET

L’empresa TPS rep el certificat EMAS per la gestió ambiental Només 17 companyies de la província compten amb aquesta certificació voluntària que atorga la Unió Europea Tarragona Port Services es converteix en la primera companyia estibadora del Port de Tarragona que ostenta la certificació ambiental atorgada per la UE. Neus Rovira TARRAGONA El passat dijous 17 de setembre, la Directora General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Maria Comellas, va ser al Port de Tarragona per lliurar el certificat EMAS (Eco-manegenent and audit Scheme) a l’empresa TPS, Tarragona Port Services. A l’acte també hi van assistir el Director General de TPS, Carles Severino, i el President de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Anton Burgasé, entre d’altres autoritats relacionades amb l’empresa TPS, el Port i l’Administració. Moments abans del lliurament del certificat EMAS a l’empresa TPS, els assistents van fer un tomb pel port en golondrina. Durant el trajecte, el director d’Operacions de TPS, José Luís Romero, va mostrar a Maria Comelles les

instal·lacions de l’empresa. La companyia va obtenir la certificació del sistema europeu de gestió i auditoria ambientals el 20 de novembre de l’any 2008. Es tracta d’una certificació del sistema europeu de gestió i audiotoria ambientals, que es pot demanar voluntàriament i que atorga la Unió Europea. Actualment, només 17 empreses de la província tenen el certificat, i TPS és la primera empresa estibadora del Port de Tarragona que l’ostenta. El Director General de TPS, Carles Severino, va agrair l’EMAS i l’esforç i el suport rebut per part dels treballadors de l’empresa i de l’Autoritat Portuària de Tarragona. També va destacar la tasca realitzada des de l’any 2006, moment en què l’empresa va canviar de propietaris i va començar una aposta ferma en matèria mediambiental. Segons va afirmar Severino, durant aquest període la companyia també ha aconseguit els certificats ISO 9000 i ISO 14000. En els darrers anys, l’empresa TPS ha aconseguit un desenvolupament sostenible gràcies a una forta aposta per la qualitat, el Medi Ambient, la salut i la seguretat. En el procés d’obtenció del certificat EMAS, l’empresa

portuària ha realitzat inversions d’entre 3 i 4 milions d’euros en matèria de procediments i auditories, i aproximadament al voltant de 40 milions en el condicionament de les seves instal·lacions. Per la seva banda, la directora de Qualitat Ambiental, Maria Comellas, va felicitar la companyia tar-

ragonina per l’esforç d’haver assolit el certificat, i va animar tota la plantilla a seguir treballant-hi: «ara s’ha de mantenir i renovar cada tres anys». També va afegir que val la pena «donar exemple a altres empreses», i promoure una mena de lobby en matèria de Medi Ambient. Comellas va destacar la importàn-

De què serveix el certificat voluntari EMAS? El sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS, Eco-Management and Audit Scheme) és un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d'altres parts interessades. Tot i que es tracta d’un certificat de la Unió Europea, l’organisme competent a Catalunya per a la gestió d’EMAS és la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge. L'EMAS promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions mitjançant: la implantació d'un sistema de gestió ambiental, l'avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d'aquest sistema,

informació al públic i a les parts interessades i formació i implicació activa dels treballadors. Alguns dels principals avantatges que suposa a les organitzacions l’implantació del sistema són: un estalvi de costos a mitjà i llarg termini, una millora de la imatge de la companyia, el compliment de la legislació i la millora de les relacions amb l'Administració ambiental i un augment de la motivació i sensibilització dels treballadors. Les etapes per a la implantació de l'EMAS són una Anàlisi ambiental, l’elaboració d’una Política ambiental, planificar el Sistema de gestió ambiental i la seva Implantació i funcionament, una Redefinició d'objectius, un seguiment del sistema i la Declaració ambiental.

cia de la disciplina en les plantilles laborals: «cal pensar que cada acte que fem a la feina comporta unes repercussions en el Medi Ambient». Respecte a l’EMAS, Comellas va explicar que, a grans trets, consisteix a incorporar un sistema de gestió laboral perquè cada acció redueixi l’impacte en el Medi Ambient. Amb relació al territori, Comellas va reconèixer que, malgrat l’existència d’empreses de risc, Tarragona fa una bona gestió ambiental. Amb tot, «només se’n parla quan hi ha problemes mediambientals i això, al Departament, li sap molt de greu», va afegir la directora. Comellas va reiterar la importància de definir unes estratègies mediambietals per minimitzar l’impacte de les empreses: «i aquí, que el Port està a tocar de la ciutat, significa millorar la qualitat de Tarragona». També va explicar que, durant el primer semestre de l’any 2009, a la província de Tarragona s’ha registrat una baixada en el nivell de partícules de l’aire. És a dir, l’aire té una millor qualitat que l’any anterior. Això no obstant, va especificar que les dades no són oficials, ja que la valoració s’ha de fer amb el conjunt anual.


Octubre de 2009

Publicitat

9


10

Octubre de 2009

Empreses

Els treballadors de Caixa Tarragona defensen la fusió de la companyia El Sindicat de Treballadors de Caixa Tarragona (SECT) defensa públicament la possible fusió de l'entitat financera amb Caixa Catalunya i Caixa Manresa, després que alguns representants polítics i econòmics hagin volgut posar en entredit el procés. Per al col·lectiu, la proposta de fusió que es baralla amb les dues entitats catalanes és la que aportaria «més avantatges per als treballadors i per a Tarragona» convertint-la en la ser la quarta caixa d'estalvis de l'estat espanyol. Tot i reconèixer que existeixen altres fórmules possibles per a la fusió, asseguren que «també portarien altres problemes». Així, recorden que els responsables de Caixa Girona han lamentat els problemes de l'entitat en la integració en la Unió de Caixes Catalanes, «sobretot perquè tenen dificultats importants d'interlocució amb entitats que els costa reconèixer la dimensió pública i d'influència sobre el territori que té Caixa Girona». El pronunciament del SECT va arribar després dels dubtes sobre la viabilitat de l'operació expressats per part del diputat de CiU, Joan Miquel Nadal, i del president de la Cambra de Comerç, Albert Abelló. «Volem manifestar la nostra perplexitat davant la manca de rigor d'aquests posicionaments», va expressar el SECT, tot acusant-los de presentar com a arguments «un refregit de tòpics, una invocació nostàlgica a temps passats, una manca absoluta d'anàlisi de la situació crítica per la que està passant el sector financer i una inexistència total d'alternatives vàlides». / ACN

L’empresa Ferré i associats compta amb més de 3.00 assegurats arreu de l’Estat.

CEDIDA

Ferré i associats: la satisfacció del client, el primer objectiu La corredoria s’assegurances dóna serveis especialitzats en diferents tipus de negocis Redacció TARRAGONA D’una taula on eren asseguts quatre corredors d’assegurances de la generació del 63, va néixer Ferré i associats, S.A. Inicialment amb dos d’ells, en Jordi Ferré, que era el més veterà, i també en Francesc Solà, tarragoní de soca-rel. Més tard, un tercer membre de la taula, en Miquel Àngel Nogueras, es va afegir a l’equip, com també ho va fer l’Ignasi Vendrell. Des dels seus inicis, la vocació de servei sempre ha estat una de les màximes de Ferré i associats. El servei especialitzat a concessionaris d’automòbils,

agències i compra/vendes va ser un dels primers departaments que van posar-se en marxa. Els anys passats pel Francesc dintre d’un concessionari aporten els coneixements necessaris per oferir solucions especialitzades en aquest sector, al qual es dóna servei in situ mitjançant visites periòdiques, formació a comercials i informació exhaustiva de l’activitat realitzada a gerència. El servei a empreses és un altre dels departaments específics de la corredoria amb en Miquel Àngel, especialitzat en Hostaleria i empreses agropecuàries, al capdavant. L’Ignasi aporta la seva experiència i

Assessora dels assessors L’empresa disposa d’un departament encarregat d’assegurar els riscos dels graduats socials. amplis coneixements en els sectors de transports i construcció, i la Fernanda dóna servei personalitzat a Comerços i PIMES (petites i mitjanes empreses). La part més curiosa de l’empresa és la que assessora els assessors. Com si d’una empresa a banda es tractés, el Jordi encapçala el departament encarregat d’assegurar la responsabilitat civil i altres

Polígon Industrial Entrevies - Camí vell de Salou s/n 43006 Tarragona Tel. 977 54 04 72 - Fax 977 54 08 35 e-mail: esfera@cementosesfera.com

riscos de Graduats Socials i altres consultors empresarials; branca molt desenvolupada en l’empresa i que avui compta amb més de 3.000 assegurats arreu de l’estat. Tot i aquests departaments específics de l’empresa, la major part de l'equip, integrat per catorze persones, té com a tasca principal la de donar satisfacció als serveis que, de la corredoria, esperen tots els seus clients sense distinció, grans i petits, empreses i particulars que formen el gruix de la seva clientela, avui que el rebre un servei personal i personalitzat en tot el relatiu a les assegurances ja no és més car.


Octubre de 2009

11

Monogràfic: Noves tecnologies

T El centre distribuïdor de la província garanteix un tracte al client centralitzat sempre en una mateixa persona

Orange per a empreses, preus baixos i el millor servei al client La multinacional Orange ofereix els preus més baixos del mercat, l’establiment distribuïdor de la província i el tracte pròxim i centralitzat en una sola persona. Neus Rovira TARRAGONA La tenda Orange situada a Bonavista (carrer Sis, 17) és la principal distribuïdora per a empreses de la companyia multinacional de telefonia a la província de Tarragona. La botiga disposa de molt bones ofertes per a empreses, tant en telefonia mòbil, com fixa o Internet. Orange és conscient que els clients que hi arriben tenen dos objectius principals: volen gastar menys i desitgen un millor servei i tracte. Des de la botiga de Bonavista, així com des de les que hi ha ubicades a la Canonja i a la Selva del Camp, es fa d’intermediari entre la gran multinacional i el client. Des d’aquí es realitzen totes les gestions que necessita el client: des d’informar amb la major exactitud dels productes a contractar, fins al servei de post-venda i les posteriors renovacions de contractes i aparells. I el més important: totes les gestions centralitzades en una sola persona. Algú a qui el client podrà dirigir-se sempre que tingui algun problema amb el producte. Si la multinacional Orange ja ofereix les tarifes més baixes del mercat, allò que dóna un valor afegit al distribuïdor és oferir el millor tracte i servei al client. I aquesta és la filosofia que mou el distribuïdor Oran-

La botiga Orange de Bonavista és la principal distribuïdora per a empreses.

El millor tracte

Orange ofereix bons productes als preus més baixos, i l’equip de Tarragona hi posa l’atenció al client. ge de la província de Tarragona en anunciar el seu compromís ferm per intentar treure sempre el millor servei als recursos tecnològics que la companyia internacional posa

Estalvi en telefonia

Les empreses poden triar entre una àmplia gamma d’ofertes per als mòbils i fixos dels seus treballadors. a l'abast dels seus clients. Serveis al millor preu Pel que fa a l’oferta en telefonia, Orange, a través del seu distribuïdor líder en la provín-

cia, ofereix un portafoli de productes pensats per a cada tipus de client. El seu nou eslògan: «Ara que fer negocis costa més, trucar et costarà menys», deixa veure una clara orientació cap a l’estalvi. Sobretot ara, en temps de crisi, el portafoli de productes ofereix tot tipus de tarifes planes pensades per adaptar-se a qualsevol tipus de consum. Orange ofereix tarifes planes, amb trucades gratuïtes incloses, entre totes les línies de l’empresa, amb trams hora-

CEDIDA

ris de vuit hores diaries consecutives o separades, de dotze hores o de tot el dia, incloses les hores d’oci. A més, ofereix descomptes segons el consum, plans de preus especials a mida per a grans companyies, que també compten amb un portafoli de terminals d’última generació dels millors fabricants de telefonia. I per acabar, un servei post venta totalment orientat al client, per tal que aquest només hagi de preocupar-se del seu negoci.


12

Octubre de 2009

Monogràfic: Noves tecnologies

T L’empresa de Tarragona és potenciada per la companyia de telecomunicacions líder British Telecom

Wimax Global Access: solucions tecnològiques, preus competitius L’empresa tarragonina està convençuda que l’accés a Internet hauria de ser gratuït, ja que és una eina necessària per a què les empreses puguin treballar i créixer. Neus Rovira TARRAGONA Wimax Global Access és un operador global de telecomunicacions. Entre els serveis que ofereix hi ha la telefonia convencional, accés a internet, accessos simètrics, xarxes sense fil de les tecnologies Wimax i Wi-fi, o sistemes d’allotjament. L’empresa tarragonina és potenciada per una de les companyies de telecomunicacions més important del món, British Telecom. Wimax Global Access ofereix la mateixa qualitat en els serveis, disposant del suport tècnic i l’atenció al client situats íntegrament a Tarragona. Tot i que hi ha d’altres empreses a l’Estat que ofereixen serveis similars, Wimax Global Access és l’única companyia que compta amb una gamma tan àmplia de possibilitats. Els serveis de l’empresa van orientats principalment al sector empresarial i l’Administració. Wimax Global Access és una companyia pionera en la implantació de sistemes de transmissió de dades amb les noves xarxes Wimax, donant cobertura per tot el territori nacional. Servei gratuït La vocació de l’empresa és donar el millor servei als seus clients. De fet, a Wimax Global Access, a Tarragona, estan convençuts que l’accés a la xarxa d’Internet per les empreses ha de ser un servei gratuït, ja que és l’eina necessària per a què aquestes puguin treballar i créixer en un món cada cop més globalitzat. Actualment, l’empresa està treballant en un sistema d’implantació de xarxes Wi-fi en ajuntaments per tal que puguin donar accés a les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) als ciutadans, al preu més baix possible. L’empresa dóna suport als clients subvencionant de manera total o parcial les centraletes, de manera que la instal·lació de la xarxa Wimax surt molt barata al client final. A més, ofereix un servei de trucades de telèfons fixos a mòbils amb uns preus més competitius que els de mòbil a mòbil. Per a les empre-

CRÒNICA

La tecnologia sense fils permet l’accés a internet des de qualsevol lloc.

La nova tecnologia sense fils Wimax

Wimax Global Access és l’empresa dfe la província que ofereix un servei més complert.

Vocació envers el client

Liderant el progrés

Wimax subvenciona les instal·lacions de manera que el client rep els millors serveis a preus baixos.

L’empresa és pionera en la implantació dels nous sistemes de transmissió de dades amb les xarxes Wimax.

CRÒNICA

ses que treballen amb clients internacionals, Wimax disposa de plans de preus que els permeten de comunicar-se amb l’estranger al mateix preu que les trucades nacionals. Compromís social A més de la voluntat de servir

Wimax són les sigles de Worldwide Interoperability for Microwave Access, i és la marca que certifica que un producte està conforme amb els estàndards d’accés sense fils ‘IEEE 802.16′. Aquests estàndards permeten connexions d’alta velocitat, sense cables, i fins a una distància de 50-60 Km. La nova tecnologia permet implantar la Veu IP (telefonia per Internet) i donar servei a zones i poblacions que no hi tenen accés a Internet i a d’altres que el desitgin popularitzar a baix cost. Entre les seves possibilitats s'hi troba la de crear Intranets de corporacions, transmissió de veu i videoconferència o transmissió de vídeo amb càmeres de seguretat. Un dels grans usos que ofereix és dotar de xarxa d’Internet una regió. En el cas d’un poble, per exemple, la central i delegacions de l’Ajuntament, es connecten al punt central de la xarxa. Aleshores, les empreses i els particulars aprofitaran la mateixa estructura de xarxa per connectar-se a Wimax i accedir a Internet amb un cost pràcticament inapreciable. al client, l’empresa de telecomunicacions sent un gran compromís social. D’aquesta manera, col·labora amb dues ONG’s, la Fundació l’Onada i Acción contra el hambre, destinant-hi l’1 per cent íntegre de la facturació que registra.


Octubre de 2009

Publicitat

13


14

Monogràfic: Noves tecnologies

Octubre de 2009

T La tecnologia Wimax garanteix la màxima velocitat en l’enviament i transmissió de dades i una seguretat total

Eurona Telecom, els avantatges del Wimax i el servei de l’empresa líder La tecnologia de nova generació, Wimax, permet donar accés a Internet de banda ampla en regions on no hi arriba la cobertura convencional. Redacció BARCELONA La companyia catalana Eurona Telecom és l’empresa líder a l’Estat espanyol en oferir serveis d’Internet de banda ampla mitjançant la tecnologia de nova generació Wimax. El grup s’ha especialitzat en proporcionar aquests serveis a poblacions rurals, urbanitzacions, llocs de cobertura difícil, o a tot arreu on les altres operadores no veuen rendible de fer-hi inversions. Des de la seva fundació, l’any 2001, la companyia mai ha deixat d’acumular una

àmplia i dilatada experiència, essent present en més de 250 municipis i donant servei a milers d’usuaris. La filosofia de l’empresa es basa en «facilitar a qualsevol ciutadà i empresa la incorporació a la Societat de la Informació». L’empresa va sorgir després de la necessitat expressada per diversos municipis de donar servei a la població que no tenia accés a Internet. Aleshores, els impulsors d’Eurona Telecom van cercar la tecnologia més adient per tenir accés a la xarxa de forma segura i fiable i es van topar amb Wimax. Es tracta d’una tecnologia de nova generació que permet el desplegament de xarxes de telecomunicacions sense fils de banda ampla de llarga distància i capacitat. La xarxa Wimax suporta tot tipus de tecnologia IP i, de fet, és coneguda com l’ADSL sense fils i està pensada per entorns exteriors de desenes de quilòmetres.

La tecnologia Wimax, definida a l’estàndar del IEEE 802.16-2004, està concebuda per oferir serveis d’Internet, de dades, veu i vídeo de forma garantida a l’usuari final, amb capacitats constants i elevades. A més, es tracta d’una connexió simètrica, en què es disposa del mateix ample de banda tant en la recepció com en l’enviament de dades. El disseny de la capa MAC a Wimax permet un accés determinista, evitant les aleatorietats del sistema Wi-Fi. Això permet aconseguir capacitats i distàncies majors que amb les connexions sense fils més habituals. D’altra banda, aquestes característiques permeten assegurar una capacitat real fixa per a cada un dels clients. Mitjançant la tecnologia Wimax, Eurona Telecom pot proporcionar accés a totes les empreses i persones que necessitin connectar-se, encara que estiguin molt allunyades de les grans ciutats. A més, aquest

Jaume Sanpera és el conseller delegat d’Eurona Telecom , empresa líder a l’Estat e


Octubre de 2009

espanyol en matèria de telecomunacions.

Monogràfic: Noves tecnologies

CEDIDA

Una àmplia experiència

La rapidesa és la clau

Des de la seva fundació, fa 8 anys, l’empresa ha realitzat instal·lacions Wimax en més de 250 pobles.

Eurona Telecom garanteix connexions simètriques: el mateix ample de banda de recepció i enviament.

tipus de tecnologia garanteix una qualitat òptima del servei contractat: davant d’una degradació de l’enllaç, el sistema reacciona de forma immediata sense deixar de funcionar.

Com a especialistes en les comunicacions sense fils, l’empresa ha desenvolupat projectes en quatre àmbits tecnològics. D’una banda, dos tipus de xarxes Wi-Fi: les xarxes d’abast extens i les que donen serveis a grans instal·lacions. Alguns exemples del primer cas són l’innovador districte barceloní del 22@, el passeig marítim de Castelldefels, els parcs de Cerdanyola, Esplugues i Sabadell, i la població sencera d’Ascó. Eurona Telecom també ha muntat xarxes Wi-Fi per a grans instal·lacions en complexos com la Biblioteca General de Catalunya o l’Hospital germans Trias i Pujol. Un altre àmbit són les xarxes corporatives. En aquest cas, l’empresa catalana ha treballat amb grans companyies i en més d’un centenar d’ajuntaments. Per últim, les xarxes Wimax d’accés a Internet, per les quals Eurona disposa de llicència d’operador tant per l’accés a Internet com per a veu IP. Actualment, compten amb uns 3.000 clients residencials. A la província de Tarragona han tre-

Què és Eurona Telecom? L’empresa catalana és el proveïdor tecnològic més proper, segur i de qualitat del mercat nacional. És una operadora de telecomunicacions registrada a la CMT, present en més de 250 municipis de Catalunya i amb més de vuit anys d’experiència en la nova tecnologia Wimax. La tecnologia emprada per Eurona, via ràdio, els permet arribar fins a on ara era impossible, com polígons industrials, empreses de petites poblacions o ubicacions complicades. Actualment milers de persones i empreses confien en Eurona Telecom. La companyia ofereix una àmplia gamma de possibilitats: amples de banda des de 2 Mb fins a 300, simetria total, ràpida instal·lació i servei tècnic permanent. El que sigui per a garantir el millor servei als seus clients.

15

ballat amb diverses companyies de tot tipus. Tot són avantatges La clau d’Eurona Telecom és mantenir els clients satisfets, cosa que aconsegueix amb un immillorable servei. Una empresa necessita conèixer molt bé qui hi ha darrera de la seva tecnologia perquè no es pot permetre quedar-se penjada. Necessita solucions ràpides i gent propera. Per això, Eurona garanteix confiança absoluta. Amb el lema ‘Eurona Telecom respon’, l’empresa garanteix un tracte directe i exclusiu, ja que cada client disposa d’un tècnic assignat a qui dirigir-se per tal de solucionar qualsevol consulta o incidència. També disposa d’un servei tècnic pro actiu disponible 365 dies l’any. Eurona compta amb la seva pròpia xarxa Wimax: la manera més ràpida d’informar els clients de qualsevol incidència de forma immediata. Eurona Telecom ofereix connexió simètrica, és a dir, el mateix ample de banda en l’enviament i en la recepció de les dades, i es tradueix en una velocitat fins a quatre vegades més ràpida que una línea habitual d’ADSL. A més, estigui com estigui la xarxa, Eurona Telecom garanteix fins a un 50 per cent del que es tingui contractat, optimitzant així els processos de tràfic de dades de l’empresa.


16

Octubre de 2009

Actualitat

El Camp de Tarragona rebrà 6,3 MEUR provinents dels fons Feder El Camp de Tarragona rebrà una injecció de 6,3 milions d’euros provinents dels fons Feder, en el marc de la convocatòria 2007-2010. Aquest pressupost permetrà cofinançar 24 actuacions de diferents municipis tarragonins, entre els quals destaca l’anella verda de Tarragona com a projecte estrella. Aquest futur espai verd protegit a la zona perimetral de la ciutat té una despesa de 960.000 euros, la meitat dels quals es finançaran amb el fons Feder. D’entrada, preveu tres projectes concrets: un jardí botànic al Pont del Diable, una àrea d’esports d’aventura al Llorito i una xarxa de senders./ACN

Les matriculacions de vehicles a Tarragona creixen un 22% al setembre Les matriculacions de turismes i vehicles tot terreny van registrar una pujada del 22 per cent a la província de Tarragona durant el mes de setembre. Segons les dades publicades per l’Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, Reparació i Recanvis (GANVAM), al tancament del mes de setembre s’havia arribat als 1.100 vehicles venuts. A nivell estatal, les vendes de cotxes van augmentar un 18 per cent el mes passat, sumant un total de 77.374 unitats venudes./Redacció

L’atur augmenta un 2,35% a nivell de Catalunya, durant el mes de setembre A la demarcació de Tarragona, el nombre d’aturats ha augmentat en 18.397 persones, i se situa en 56.694 persones durant el mes de setembre. Pel que fa a nivell de Catalunya, el nombre de persones aturades ha augmentat en 12.223 en relació a l’agost (2,35 per cent), la qual cosa situa el total d’aturats inscrits als registres de l’INEM en 531.352 persones, una xifra un 50,01per cent superior a la de fa un any. Al conjunt d’Espanya ha augmentat un 2,2% respecte a l’agost. En aquest sentit, Pimec valora negativament l’evolució del mercat de treball, que continua registrant unes taxes excepcionalment altes d’atur, similars a les de l'any passat./Redacció

CEDIDA

Des de fa vuit anys, la jornada Gresol aplega centenars d’empresaris.

T La trobada comptarà amb ponents com Ferran Soriano, Joaquim Muns o Oriol Amat

La VIII Jornada Gresol, centrada en la recuperació econòmica El 19 d’octubre, la Pineda serà la seu de la trobada d’empresaris i experts en economia, que debatran les eines de recuperació. Neus Rovira TARRAGONA El passat 22 de setembre es va presentar la VIII Jornada Gresol. L’acte va tenir lloc a la Cambra de Comerç de Tarragona i va ser presidida pel president de la Cambra, Albert Abelló; el president de la Fundació Gresol, Antoni Pont; i el director de la Jornada, Robert Moragues. La VIII Jornada Gresol se celebrarà el proper 19 d’octubre a l’hotel Gran Palas, de la Pineda (Vilaseca). Es tracta d’una cita empresarial de referència, que en la passada edició ja va comptar amb més de 530 participants. La VIII Jornada Gresol s’anomena Innovació i creativitat, eines per a la recuperació econòmica. El director de la Jornada, Robert Moragues, va explicar que el programa estarà escructurat en diversos blocs. En primer lloc, el Molt Honorable Sr. José Montilla; el Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet; l’alcalde de Vila-seca i president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet i Antoni Pont inauguraran la jornada. Tot seguit començarà la primera taula

CEDIDA

Antoni Pont /esquerra) durant la presentació de la jornada.

Una fundació al costat del teixit empresarial Durant la presentació de la VIII Jornada Gresol, el President de la Fundació, Antoni Pont, va destacar la importància de l’entitat que «compta amb els 150 empresaris més importants de la demarcació». També va parlar dels premis que la fundació atorga a personalitats destacades, com el Gran Gresol, que enguany anirà dirigit a l’arquitecte Santiago Calatrava. Gresol també col·labora amb la Universitat Rovira i Virgili, oferint uns premis-beques a l’alumnat de Ciències Empresarials, Economia i ADE. A més, la Fundació també organitza el lliurament dels premis Gaudí Gresol a la Notorietat i l’Excel·lència, tot destacant les persones més importants dels àmbits més diversos. A més, la fundació celebra activitats encaminades a donar eines de progrés als empresaris, a més de les mostres de reconeixement per la seva capacitat emprenedora. L’exemple més destacat són les jornades econòmiques Gresol que s’organitzen anualment i on es debaten temes empresarials. rodona, que tractarà sobre la situació actual de l’economia. Hi participaran el catedràtic de’Economia Financera i Comptabilitat de la UPF, Oriol Amat; el

Catedràdic de la UB Joaquim Muns i el President d’Spanair, Ferran Soriano. Moderarà el debat el director de La Vanguardia, José Antich.

La segona taula rodona porta per títol Innovació i creativitat. Hi participaran el cap de la Divisió de Ciències de la Vida i els Materials del CDTI, Nabil Khayyat; el director de Roca Salvatella, Genís Roca, i el publicista Joaquín Lorente. El professor de Matemàtica Aplicada de la URV moderarà el debat. La darrera taula, Empresa i talent, tindrà com a ponents el President de Seeliger y Conde, Luís Conde; el secretari general d’ESADE, Marcel Planellas, i el President d’USP Hospitales, Gabriel Masfurroll. Moderarà la taula Martí Saballs, sotsdirector d’Expansión. A continuació, es realitzarà el dinar col·loqui, amb Artur Mas com a ponent i la periodista Olga Viza com a presentadora i moderadora. El President de la Cambra de Tarragona, Albert Abelló va afirmar que «en moments com l’actual són molt necessàries jornades tan exitoses. Les empreses necessiten algú que els expliqui cap a on tirar». Seguidament, Antoni Pons va destacar que «és la segona jornada més important de Catalunya», i va afegir que el títol és la resposta a la crisi: «falta innovació, i per a què n’hi hagi, cal que els empresaris aportin creativitat». La inscripció a la VIII Jornada Gresol està oberta a tots els interessats. Té un preu de 100 euros per al públic en generial, i de 50 pels socis de la Fundació Gresol. Segons el director de la jornada, «es tracta d’un preu reduït a causa del moment que vivim».


Octubre de 2009

T Aquestes accions a les empreses representen un increment del 28% respecte el 2008

Treball destina 1,5 milions a implantar plans d'igualtat de gènere ACN BARCELONA El Departament de Treball ha donat suport a 149 empreses per implantar aquest 2009 un pla d'igualtat o contractar un agent d'igualtat, cosa que suposa un increment del 37% més de les actuacions fetes el 2008, segons ha informat el director general de Relacions Laborals, Salvador Àlvarez. De les 149 empreses beneficiades, 29 han contractat un agent d'igualtat per identificar els canvis que s'han de realitzar per desplegar un pla d'igualtat, i 120 empreses han rebut un ajut per desenvolupar un pla d'igualtat. El Departament ha destinat aquest any 1,4 milions per aquest pla, el 28% més que el 2008. De cara al 2010, l'increment serà 'molt important' i es podrien destinar fins a 2 milions, segons Àlvarez. Salvador Àlvarez ha estat acompanyat en la presentació per la directora general d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball, Sara Berbel. Un element pioner en el desplegament del pla d'igualtat d'aquest any ha estat que per primera vegada s'ha produït un CD on s'inclou un protocol d'actuació per a que les empreses que vulguin implantar un pla d'igualtat, ho puguin fer de manera interactiva. L'origen d'aquest pla d'igualtat es remunta a l'any 2005, quan el Govern va aprovar un ordre que es va avançar al con-

17

Actualitat

El director general de Relacions Laborals, Salvador Àlvarez, i la directora general d´Igualtat d´Oportunitats en el Treball, Sara Berbel

tingut de la Llei orgànica per a la Igualtat efectiva de dones i homes que es va aprovar el març del 2007 al Congrés dels Diputats. En aquesta llei s'indica que totes les empreses de més de 250 treballadors estan obligades a tenir aprovat un pla d'igualtat de gènere. Des de l'any 2005, un total de 376 empreses han desenvolupat un pla d'igualtat o bé han contractat un agent d'igualtat a Catalunya. Aquest any 2009, Treball ha destinat 1,465 milions en aquests ajuts, cosa que suposa un increment del 28% en rela-

ció amb l'any 2008. Entre les empreses que s'han acollit enguany a aquesta iniciativa destaquen Establiments Viena, AB Servicios Selecta España, Frit Ravich, Sodexo España, Net Expres, Casademont, Basf Española i Corporació Alimentària Guissona, entre d'altres, segons ha informat Treball. Sara Berbel ha destacat que les principals dificultats que hi ha per implantar un pla d'igualtat són aquelles que fan referència a trencar els motllos de comportament en relació a la dóna en el mercat de treball i a fer-la sortir dels llocs de treball

JOSEP MOLINA

considerats més tradicionals per al gènere femení. Un altre dels punts conflictius per implantar un tractament d'igualtat és la prestació salarial. Berbel ha explicat que el fet de què la dona hagi d'abandonar en ocasions els mercat de treball per atendre algun familiar, fa que la seva promoció estigui condicionada en comparació amb els homes. Tot i això, Berbel ha recordat el resultat d'un estudi que indica que les empreses que s'han acollit a un pla d'igualtat han reduït fins a un 30% el grau d'absentisme laboral.

Les Pimes van tancar més de 2.300 centres de treball durant l’any 2008 La patronal Pimec Tarragona va fer públic l'Anuari de la pime catalana 2009, el passat 30 de setembre. Les dades que mostra l’informe no són positives, ja que durant l’any passat es van tancat 2.374 centres de treball, fet que va provocar una pèrdua de 19.078 afiliats al règim general de la Seguretat Social, la gran majoria dels quals procedien del sector de la construcció. El president de Pimec, JosepJoaquim Sendra, va comentar que el primer sector que ha de sortir de la crisi és el bancari, i que aquest arrossegarà els altres./Redacció

El sector químic de Tarragona preveu un descens del 30% de la producció El sector químic de Tarragona preveu tancar l’any amb una baixada de producció al voltant del 30 per cent, segons va avançar el president de l’AEQT, Antón Valero. També va assenyalar que encara és aviat per fer una una previsió sobre què pasará el 2010. Segons les dades presentades, aquest descens de producció va suposar l’acomiadament d’uns 300 treballadors. Els sectors més perjudicats van ser el de la construcció i el de l’automòbil./Redacció

T Dow obrirà un centre de dessalinització

T L’acord permetrà establir sinèrgies entre professionals i alumnes

L’empresa Dow Chemical Ibérica registra un descens de negoci de l’11% el 2008

Educació i el Gremi d’Instal·ladors fan un conveni per fomentar la FP

Redacció TARRAGONA Durant l’exercici de l’any passat, la companyia Dow Chemical Ibérica, SL no va mantenirse aliena a la crisi. Mentre que l’any 2007 Dow Ibérica va registrar una xifra de vendes de 1.266 milions d’euros, el 2008 només es va arribar als 1.126 milions, cosa que va significat una disminució de l’11,1 per cent del volum. Segons l’informe que anualment fa la filial espanyola de la companyia, la xifra de negoci de 2007 va ser de 1.739 milions d’euros, mentre que l’any passat va ser de 1.606. Aquesta xifra de negoci inclou, a més de les vendes, altres conceptes com la prestació de ser-

veis. D’altra banda, els resultats de la companyia després d'impostos van ser favorables el 2008, registrant 31 milions d’euros, 11 més que durant l’any anterior. Pel que fa a inversions de Dow Chemical Ibérica, cal destacar l’anunci d’un nou centre de Desenvolupament Global en Tecnologia de Dessalinització de l’Aigua i Reciclat d’Aigües Residuals que se situarà a Tarragona. Aquest projecte, i la inauguració del nou Centre Tecnològic de Sistemes de Poliuretà a Ribaforada (Navarra), evidencien l’estratègia de Dow per invertir en el creixement de l’empresa i seguir desenvolupant la seva àmplia cartera de productes diferenciats d’alt valor afegit.

Redacció TARRAGONA El dia 22 de setembre es va presentar el conveni de col·laboració, signat pel director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Dept. d'Educació, Josep Francí, i el President del Gremi d'Industrials Instal·ladors Electricistes, Fontaners i Afins de la del Tarragonès, Josep Miró, per fomentar la FP d'electricitat i electrònica impartida a l'IES Comte de Rius de Tarragona. L'objectiu principal del conveni és fomentar la FP específica en el sector de les instal·lacions i apropar l'oferta formativa a les necessitats del sector, així com facilitar la formació i la qualificació professional dels treballadors de les empreses associades al Gremi

mitjançant accions formatives dirigides a l'obtenció d'una titulació acadèmica. D'una banda, l'acord adequarà els continguts curriculars dels cicles formatius objecte d’aquest conveni a les necessitats de qualificació professional del sector, manifestades pel Gremi. D’altra banda, promourà l'accés dels treballadors de les empreses associades al Gremi als títols esmentats, facilitant la matriculació parcial a mòduls. Podrà obrir processos de validació tant de l'experiència professional dels treballadors de les empreses associades com de la formació contínua organitzada pel Gremi i empreses associades per unitats formatives, mòduls professionals o crèdits de les titulacions de la família professional d'electricitat i electrònica. També cedirà l'ús

de les instal·lacions de l’institut a les empreses associades. Per la seva banda, el Gremi podrà cedir les seves instal·lacions a l'IES Comte de Rius per impartir continguts formatius corresponents al sector d'electricitat i electrònica, i facilitarà assessorament tècnic al professorat de l'IES. També contribuirà a la formació del professorat dels centres públics de la comarca mitjançant formació realitzada pel Gremi. Així mateix, gestionarà la possibilitat que les empreses associades, de forma temporal, aportin equipament i material didàctic per impartir la formació objecte del conveni. Les empreses facilitaran que els alumnes puguin realitzar el crèdit de formació en centres de treball dels cicles formatius de la família de l'electricitat i electrònica.


18

Octubre de 2009

Universitat

T El Parc Tecnològic es gestiona a través de la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica

Vitec, el nou centre de referència per a la recerca i innovació del vi El projecte del Parc Tecnològic del Vi ha significat una inversió inicial de vora 4 milions d’euros, que han estat finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació. Redacció FALSET El Parc Tecnològic del Vi (Vitec) neix amb l’objectiu de ser un centre de referència en la recerca i innovació tecnològica del sector vitivinícola català. El parc va néixer el 2005 i es gestiona a través de la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica composta per diferents ens. Quant a agents de Recerca, Desenvolupament i Innovació, hi participen la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut de Recerca Tecnologia Agroalimentàries i l’Institut Català de la Vinya i el Vi. D’altra banda, com a representants del sector productiu hi participen les Denominacions d’Origen Montsant, Terra Alta i la D.O. Qualificada Priorat. També hi participen el Consell Comarcal del Priorat i l’Ajuntament de Falset com a ens locals. La llista d’organismes s’anirà ampliant amb el temps i, per ara, està previst que la Fundació l’Institut Català del Suro s’hi incorpori en els propers mesos. Al llarg de 2010 s’hi podrien afegir d’altres universitats i DOs catalanes. L’objectiu és que Vitec esdevingui un punt de trobada de les institucions de recerca en viticultura i enologia i el sector vitivinícola català, amb la finalitat d’oferir un entorn únic per a la innovació. El projecte del Parc Vitec ha suposat una inversió inicial de 3.796.057,37 euros, que ha estat finançada íntegrament per les anualitats 2005, 2006 i 2008 de la Convocatòria d’Infraestructures de Parcs Científics i Tecnològics del Ministeri de Ciència i Innovació. Amb aquest ajut, ja s’ha construït l’edifici del Centre Tec-

CEDIDA

El Parc Tecnològic s’ha de convertir en un referent en el sector.

Referència en el sector

L’objectiu és que Vitec esdevingui un punt de trobada de recerca en viticultura i enologia catalanes.

L’edifici del Vitec té una superfície inicial de 1.200 m2.

CEDIDA

nològic del Vi, que completa la Fase I del desenvolupament del Parc-Vitec, amb una superfície inicial de 1200m2 i està equipat amb laboratori, cambres fredes, sala de tast, de microvinificacions i despatxos, i que preveu generar 30 llocs de treball qualificats en els propers 5 anys. Actualment, la seva activitat se centra en l’execució de projectes de R+D+i per a cellers i viticultors de diferents DOs de Catalunya, i aquest any 2009, preveu assolir els 400.000 euros de contractació i consolidar una plantilla de 10 treballadors.


FORMACIÓ

Octubre de 2009

19

T La convocatòria està oberta a professionals i al públic en general i abasta temàtiques ben diverses

Nova oferta formativa de la Cambra La Cambra de Comerç i Indústria ha planificat diversos cursos per al mes d’octubre, que van des d’eines específiques per a empreses, com ara recursos pensats per aconseguir reducció de costos, fins a propostes de millora d’habilitats personals Redacció TARRAGONA Per al mes d’octubre, la Cambra de Tarragona ha dissenyat una àmplia i renovada programació d’activitats formatives, dirigides a millorar la capacitació dels professionals i la qual està oberta al públic en general. Aquestes activitats formatives se centren en l’àrea de Comerç Internacional, amb l’objectiu de facilitar els coneixements necessaris en Màrqueting Internacional, per tal de reforçar la presència de les empreses en mercats exteriors. Els cursos d’Ofimàtica, s’impartiran en aules modernes, amb els maquinaris més actuals i les últimes versions de programari informàtic. L’àrea d’Habilitats Personals, dóna una visió pràctica i aplicada per a Treballar en Equip i com Gestionar els Conflictes. A l’apartat Econòmicofinancer, s’impartiran cursos formatius per a poder portar la

ROSER SANS

Una imatge d’un dels cursos celebrats a la Cambra de Tarragona.

Cursos on-line

A banda dels cursos presencial hi ha una important oferta en el Campus Empresarial Virtual. Comptabilitat General i confeccionar Nòmines i Seguretat

Social en pimes. Els assistents als cursos de Gestió Empresarial podran adquirir coneixements i eines per a Reduir els Costos a l’Empresa. També es podrà obtenir el títol de Manipulador Higiènic dels Aliments, requisit legal per a les empreses on la manipulació d’aliments hi és present. Pel que fa a l’àrea d’Idiomes, es podrà millorar la comunicació

oral en llengua anglesa, a través del curs Executive English Meetings. En la modalitat on-line, al Campus Empresarial Virtual, ofereix 34 cursos que es poden consultar a la web de la Cambra de Tarragona. Aquesta formació està guiada per consultors experts que assessoren als participants i els quals tenen força experiència en processos

formatius. Per últim, s’oferirà assessorament i formació en la Llei de Protecció de Dades i s’enceta un nou servei de Consultoria Financera, Comercial i Màrqueting, com a complement al programa de formació, per a les empreses que necessiten un suport més específic per implantar eines dins l’organització.


20

Octubre de 2009

La ConfederaciĂł Empresarial de Tarragona

T El nou Observatori Empresarial està centrat en aquesta ocasió en l’activitat portuària

La CEPTA qualifica d’espectacular el creixement del port tarragoní La CEPTA va presentar el passat 29 de setembre l'observatori empresarial número 71, centrat en el Port de Tarragona i la seva comunitat portuà ria. L'estudi, que fa una comparativa des de l'any 2000 fins a l'actualitat, demostra que l'entitat tarragonina ha estat capaç de diversificar els seus tràfics. Aquesta era una assignatura pendent que el deixava enrere en comparació a altres ports de l'estat espanyol, segons ha explicat el director del gabinet d'estudis de la CEPTA, Juan Gallardo. Segons Gallardo, de gener a maig d'enguany, el creixement del tràfic de contenidors Ês espectacular 53.589 TEUS, en comparació als 21.350 del mateix període de l'any passat. La clau ha estat la nova terminal de contenidors i la concessió de la gestió a un operador internacional. Però si el Port de Tarragona ja ha fet els deures, segons Gallardo, ara queda pendent un altre factor per reforçar la seva capacitat d'atracció logística: la millora de les infraestructures viàries i ferroviàries. A nivell viari, es demana que finalitzi l'execució de la futura autovia A-27 i del desdoblament de la N-340, així com la conversió en autovia de la N-420. Pel que fa a la xarxa ferroviària, la CEPTA proposa potenciar l'eix de mercaderies a nivell del Mediterrani i tractar les línies ferroviàries convencionals com a una sola via,

Juan Gallardo i els presidents de la CEPTA i de l’APT, J. Antoni Belmonte i J. Anton BurgasÊ.

als efectes del trà fic de mercaderies. No a les fusions Davant la salut econòmica i comercial del Port de Tarragona, el president de la CEPTA, Josep Antoni Belmonte, no considera ni prioritari ni tampoc necessari que es fusioni amb el port barceloní, ni amb cap altre port. Per la seva banda, el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Anton BurgasÊ, ha corroborat que la possible fusió no entra a la nostra

agenda, i que en tot cas el president del Port de Barcelona haurà de discutir aquest tema sol, o amb un altre, però no amb el de Tarragona. A la nostra agenda nomÊs hi ha sortir de la crisi al mÊs aviat possible, i fer-ho en millors condicions respecte quan hi vam entrar, ha declarat BurgasÊ. En aquest sentit, BurgasÊ ha recordat que la inversió d'enguany serà de 60 milions d'euros, i per a l'any vinent es preveu una xifra similar. Per sortir de la crisi, el president de la CEPTA ha afirmat que

CEPTA

tampoc necessita cap company de viatge, en relació a la possible fusió amb la patronal PIMEC. No descarta que en un futur molt llunyà pugui ser viable, però de moment no augura un futur dolç perquè es toparà amb mil inconvenients pel camí. Belmonte, a part, ha remarcat que no ha rebut cap informació oficial de les dues fusions. En un altre ordre de coses, el president de la CEPTA tambÊ ha alertat que la pujada de l'IVA afectarà molt directament al consum.

Jornades empresarials: 309 idees x 1 territori La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) ha engegat tot un seguit de trobades amb els empresaris de la província amb l’objectiu d’enfortir la relació entre les persones, les institucions i les empreses amb el territori. Amb aquestes jornades es vol conèixer de primera mà les inquietuts i necessitats dels empresaris del territori i així poder actuar. La primera trobada es va celebrar a la localitat del Vendrell el 28 de setembre, en la que hi van participar 32 empreses... Els ponents assistents van ser: - Ignasi Soler. President del Col.legi de Periodistes - Pere Segarra. Profesor de la càtedra empresaURV - Antoni Belmonte. President de CEPTA - Jaume Carbonell. President en funcions del CIT del Vendrell - Joan Ma. Diu. Regidor de Hisenda i promoció económica de l'ajuntament del Vendrell L’objectiu de la Confederació Ês aconseguir una trobada on la reflexió i l’intercanvi d’opinions i informacions sigui la base per poder trobar eines de futur pel desenvolupament de les persones, les empreses i el territori. Cada trobada es celebrarà en una comarca diferent de Tarragona.

Pròxims actes

&85626 68%9(1&, 21$7 6 3(5 $ 3(5621(6 (1 6, 7 8$&, � '¡ $7 85

, 1) 250$&, Ă?

&85626 68%9(1&, 21$7 6 3(5 $ 3(5621(6 7 5(%$/ / $'25(6 , $87 Ă’1206

352*5$0$ 683(5, 25 (1 ', 5(&&, � '¡ (035(6(6 ´ &RP L QFU HPHQW DU O D U HQGL EL O L W DW GHO V HX QHJRFL ¾

& $O FDGH RDQ %HU W U DQ  EDL [ RV  5HXV ò  $Y 5RPD  D SO DQW D 7 DU U DJRQD 7 DU U DJRQD   5HXV   V HU YHL V #FHSW D HV  ò  ZZZ FHSW D HV

PresentaciĂł del nou Club comercial-mĂ rqueting el dia 16 d’octubre: ‘Vendre en temps de crisi’ de Pere Segarra. Totes les crisis suposen reptes per a totes les empreses. La dificultat per mantenir el nivell de vendes condiciona el desenvolupament financer i el manteniment de l’activitat, però tambĂŠ suposa un bon aprenentatge per afrontar la nova situaciĂł de futur. Ara es doncs, el moment de reorganitzar la direcciĂł de vendes per tal d’aportar mĂŠs valor als clients i garantir la rendibilitat per a l’empresa.


21

Octubre de 2009

TENDÈNCIES El Restaurant

Gami, la força de la renovació Redacció TARRAGONA El Restaurant Gami situat al bell mig del passeig marítim de Cambrils, poble mariner per excel·lència, va ser fundat l’any 1969. Des de 1994 el dirigeix Antonio Romero, soci fundador d’un altre restaurant de gran prestigi, ‘La Casa dels Rellotges’, amb la idea de posar a l’abast de tothom la cuina marinera que feien els pescadors. Aquesta cuina, basada en les especialitats d’arrossos i peixos, ha evolucionat donant pas a una cuina més moderna que, sense deixar de ser cuina marinera tradicional ha incorporat tocs més moderns com poden ser les cremes i els acompanyaments. Podem destacar el salmó a la crema de gambes o el bacallà a la crema d’alls. També s’hi pot gaudir

Restaurant Gami

Adreça: Carrer Sant Pere, 9 Cambrils Telèfon: 977 361 049 Propietat: Antonio Romero Cuina: Marinera amb un toc de modernitat Preu mitjà: 25-35 euros Tancat: Tots els diumenges nit i dilluns Vacances: De l’1 al 15 de novembre Plats recomanats: Arròs negre, arros amb llamàntol, fideuà, rap amb crema de porros. d’un bon filet o entrecot. A banda d’una cuina d’una qualitat extraordinària, el restaurant ha renovat els ambients interiors amb 2 menjadors privats amb capacitat per 20 persones, el més gran, i per 10 persones el més petit, on es poden celebrar reunions,

El Gami disposa de dos menjadors de fins a 20 comensals.

sopars d’empreses i trobades familiars tot gaudint del menú de la casa amb més de 30 plats per triar entre primers i segons i més de 13 postres diferents. A

l’estiu, es pot gaudir dels deliciosos àpats i tapes, com els calamarsets o el musclos al vapor, a la terrassa que hi ha al mateix restaurant.

OLÍVIA MOLET

També podem destacar l’extensa carta de vins que posa a la nostra disposició, amb més de 70 varietats d’arreu de Catalunya i l’estat espanyol.

El Tast

OLÍVIA MOLET

El restaurant Castillo de Javier de Salou va acollir la cata de vins de Clos Montblanc.

Una cinquantena de persones van assistir a la cata de vins organitzada pel restaurant Castillo de Javier (Salou), celebrada el passat 24 de setembre al vespre. L’entrada era lliure i la cata va ser conduïda pel director de la bodega Clos Montblanc, Antonio Casablanca, que va donar quatre pinzellades teòri-

Cata de vins Clos Montblanc ques sobre els vins, però dirigides al públic més ampli. Els assistents a l’acte van poder tastar quatre vins de gran qualitat, tots de les bodegues Clos Montblanc. En primer lloc, es van presentar els vins blancs:

un Xipella Blanc i un Chardonnay. A continuació, el Castillo de Javier va oferir un aperitiu als participants. Seguidament, Antonio Casablanca va presentar els dos vins negres: el Pinot Noir Clos Montblanc i el Masia

les Comes, elaborat amb un 70 per cent de raïm Cabernet Sauvignon i el 30 restant de Merlot. Durant la cata també es va dur a terme el sorteig de quatre màgnums de Xipella Negre, és a dir, ampolles d’un litre i mig de

vi de la bodega Clos Montblanc. Cada vegada estan més de moda les cates de vins. Tant el restaurant Castillo de Javier com la bodega Clos Montblanc organitzen diverses trobades durant l’any. Un cop trencat el gel, els assistents solen animar-se, de manera que són reunions molt divertides.


22

TENDÈNCIES

Octubre de 2009

Seat

MOTOR

Alemanya tria l’Exeo ST com a millor cotxe d’empresa 2.0 TDI CR DPF 170 CV Preu versió Style 29.750 euros Maleter 442 l Canvi Manual 6 v Cilindrada 1.968 cc Potència 170 CV Velocitat màxima 224 Km/h Acceleració 0/100 8,6’ Consum l/100 km 8,1(urbà) 4,6 (Carretera) Emissions 153 gr/km Altres versions 1.6 102 CV 1.8 150 CV 2.0 TSI 200 CV 2.0 TDI CR DPF 143 CV

4.666 mm

Redacció TARRAGONA Un total de quatre models de la marca espanyola han copat les primeres posicions en els premis ‘Vehicle d'Empresa 2009’ després d'una exigent comparativa realitzada per 150 gerents de flota del diari professional alemany Firmenauto i de la prestigiosa companyia DEKRA. D'aquesta forma, els experts van declarar al nou

Exeo ST com al flamant guanyador de la seva categoria i van atorgar al familiar espanyol el tercer lloc en la classificació general. Per la seva banda, l'Altea XL va aconseguir la segona plaça entre els monovolums compactes, l'Ibiza va ser segon en la classificació de vehicles petits importats, i el León, tercer absolut en la classe dels compactes. Es tracta del primer guardó que rep l’Exeo ST després de la

Novetats

seva recent sortida al mercat. El nou model de SEAT va superar els seus rivals gràcies a unes excel·lents prestacions i a uns consums continguts, a més de la seva contrastada elegància i esportivitat. Sens dubte, una opció molt interessant per als clients procedents d'un mercat tan important com el dels vehicles d'empresa. L'Altea XL va convèncer amb escreix al jurat gràcies al seu innovador disseny, el seu

ampli espai interior i el seu elevat nivell d'equipament. El segon lloc aconseguit en l'apartat dels monovolums compactes/mini reforça el primer lloc assolit pel SEAT Altea en l'estudi DEKRA 2009 -que analitza els defectes en vehicles en diferents rangs de quilometratge- dins de la categoria ‘Vans’ en l'interval que va des dels 50.000 fins als 100.000 quilòmetres. Amb una gamma de motors

Línia de productes Miquelrius El canvi de realitat, marca de la casa Divinas Palabras, es plasma a la nova col·lecció de papereria per a Miquelrius amb missatges que configuren una crítica a la situació política, social i econòmica d’aquest 2009 i al mateix temps marca la diferencia amb altres marques. En aquesta col·lecció apareixen també els seus habituals jocs de paraules que, mitjançant la ironia, doten els objectes de personalitat pròpia, de tal manera que un quadern pot amagar una història increïble.

eFace 1300, d’1,3mpx Plomes Bergman MONTBLANC ret homenatge a una de les estrelles de cinema més fascinants, Ingrid Bergman, amb la nova Edició Especial de Montblanc. En el seu honor s’han creat tres edicions de peces d’escriptura Montblanc. En resum, la cultura de l’escriptura com a tribut a un icona del cinema.

Reproductor MP4 Gogear Opus El reproductor portàtil d’audio i video es un equip que ofereix un so excepcional. Mitjançant el sistema de cancel·lació i aïllament de soroll, l'usuari pot escoltar la música amb un so excepcional sense soroll exterior i sense necessitat d'apujar el volum. S’incorpora la funció Full SuperScroll que permet descarregar vídeos d’Internet al reproductor Philips GoGear Opus a la pantalla de color de 2,8pp.

D’un disseny portàtil, l’eFace 1300, webcam Plug & Play disposa d’un sensor d’imatge d’alta sensibilitat que mostra la imatge nítida i els colors perfectes. També conté un mecanisme giratori de 360 graus, lent ajustable i micro integrat.

caracteritzats pels seus reduïts consums i emissions, i un ampli equipament de sèrie en què s'inclouen elements com ABS, ESP i TCS + EBA, coixí de seguretat per a conductor i acompanyant, coixí de seguretat cap-tòrax o assistent d'ajuda a l'arrencada en pendents, el SEAT Ibiza va ocupar el segon lloc de la seva categoria, una posició de privilegi que reforça el lideratge en el seu segment del model espanyol.


Octubre de 2009

Publicitat

23


24

CONTRACRÒNICA

El director general de l’escola de negocis Esade, Carlos Losada, va ser a Tarragona per pronunciar la ponència `El que ens toca

Octubre de 2009

fer i no fem’, en el marc del cicle de jornades ‘Bon dia, Tarragona’, que organitza la Cambra de Comerç. Losada va centrar el

seu discurs a explicar una sèrie d’elements que atorguen als països una major competitivitat i en milloren la productivitat.

Les deu mesures a prendre Carlos Losada va pronunciar la ponència ‘El que ens toca fer i no fem’ per millorar la competitivitat del país Neus Rovira TARRAGONA El cicle de jornades ‘Bon dia, Tarragona’ va comptar amb la presència del director general d’Esade, Carlos Losada, el passat 28 de setembre. Losada va pronunciar la conferència ‘El que ens toca fer i no fem’, referint-se a deu elements que, segons els experts en economia, farien millorar la productivitat i la competitivitat del país. «Si qualsevol d’aquests deu factors està malament, redueix la capacitat de la resta d’elements», va explicar Carlos Losada. En primer lloc, per a què un país sigui competitiu, necessita disposar de bones infraestructures. Losada va afirmar que «a nivell català, ens hem mogut molt», principalment en matèria de transports. Tot i això, va qüestionar si «calen més Aves». «Si no hi ha diners, no és prioritari, és més clau la xarxa elèctrica i la ferroviària que ens ha d’unir a Europa. Ens hem de centrar en les (infraestructures) que permetin més competitivitat». En segon lloc, Losada va parlar de la necessitat d’un bon sistema educatiu a tots els nivells, i d’una sanitat bàsica de qualitat. Va afirmar que, en aquest sentit, l’Estat es troba «en una posició baixa a nivell europeu», però que no «és problema d’inversions, sinó de gestió». Un altre punt a assolir és l’estabilitat macroeconòmica i les balances equilibrades. A més, és important gaudir d’unes institucions de qualitat: «si no milloren, el país se’n ressent», va afirmar. Losada també va proposar una reducció de la burocràcia i l’oficina única. D’altra banda, cal comptar amb un mercat eficient i ampli. «Catalunya ho ha fet bé, ja que és un país molt exportador», va explicar Losada. En el seu discurs, el director d’Esade també va parlar de la necessitat constant de preparació tecnològica i empresarial, ja que «les empreses han de tenir la capacitat d’absorbir» nous sistemes de gestió per adaptar-se i fer-se més competitives. Per últim, cal fer una tasca important en matèria d’innovació i Recerca i Desenvolupament, així com «reduir les barreres i incorporar nous talents». Tot i la feina per fer, Losada va ser optimista: «mai s’havia estat en una millor situació per emprendre reformes», va dir. «Si es fa el que s’ha de fer, s’acabarà sent una de les millors economies del món».

CEDIDA

El director general d’Esade va parlar sobre la competitivitat a la Cambra de Tarragona.

Carlos Losada. Director General d’Esade

«La realitat actual ha d’obligar a fer més formació que abans» Neus Rovira TARRAGONA –Ha plantejat una visió general de com millorar la competitivitat, però què podria fer una empresa petita? –Fer una recomanació a una empresa petita és molt complicat perquè cada empresa és un món i no és possible treure conclusions genèriques, però podem aventurar algunes orientacions. Evidentment, en una situació com la que tenim ara, el primer és aconseguir l’estabilitat economicofinancera de l’empresa. Això és condició sine qua non. Després, si el segment on treballa ho permet, és recomanable la internacionalització. Un altre punt important és estar molt atent a totes les noves tendències, per ser capaç d’innovar en cada segment de mercat. –I una empresa familiar, amb

arrels i història, és millor que faci un reset? –No, jo crec que es pot construir molt sobre allò que es té. De vegades potser sí que caldrà fer un turn around, una volta sencera, però no necessàriament. Jo penso que hi ha empreses que el que han de construir és el que ja tenen. Han de ser capaces de veure els actius rellevants que tenen, les metes de futur..., llavors, aprofitar i fer el reset només en aquelles parts en què ja tenen més problemes. –La internacionalització està molt de moda, però no pot fer que es deixi de banda el mercat local? –Seria un error. La idea és de ser seguir tenint un mercat local bo. El risc que tenim de només viure del mercat local és que, fàcilment, empreses d’altres països vindran amb productes de més qualitat i amb

Carlos Losada.

CEDIDA

millors preus o amb un posicionament millor. Llavors, al cap d’un temps ens penedirem de no haver sortit. –Quines qualitats ha de tenir un empresari? –Com a atributs personals, el talent és fonamental. És clar que, en aquest moment, la realitat actual ha d’obligar a fer més formació que abans. També és molt important tenir

capacitat de lideratge. Tenir un sa equilibri entre el que passa a l’entorn, per estar sempre en contacte amb els clients, amb els stakeholders de l’empresa... i mantenir un bon equilibri amb la direcció interna. Un balanç entre direcció interna i externa. Són un conjunt de facultats que no són fàcils d’aconseguir. Organització a curt i llarg termini, perquè cal treballar per aquesta setmana, mes o any, però sense deixar de pensar en què es pot fer per al cap de dos, quatre o més anys. –I per fer liderar una empresa, s’ha de fer amb el cor o amb el cap? –Aquesta resposta és ràpida i fàcil: són els dos. Ara parlàvem de lideratge: la gent que treballa en una empresa demana a qui fa de líder, sobretot, orientació i motivació. No hi haurà motivació si no es troben en el lider honestedat i implicació. En aquest sentit, s’hi ha de posar el cor. Els lligams afectius són molt importants en la funció de lideratge. Ara, no es pot gestionar amb el cor. El coneixement, la racionalitat en la presa de decisions és tant important o més que el que dicti el cor.

Crònica d'Actualitat Empresarial. n23  

Publicació mensual d'informació econòmica i empresarial del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you