Page 1

BĂŚredygtig Energi til Livet

Projektkatalog Entreprenante forløb Herning Kommune

1


Forord Pia Stræde Palmelund · Cesso.dk · Initiativtager Det er mig en glæde at præsentere det store projektkatalog med entreprenante forløb, som er en del af entreprenørskabsprojektet ”Bæredygtig energi til livet”, der finder sted i Herning Kommune i år 2016/2017. Projektet afholdes samtidigt i en række andre kommuner i Region Midtjylland samt på skoler i Sverige og Finland, hvilket er muligt takket være støtte fra blandt andet Region Midtjylland, Århus 2017 og IkastBrande Kommune. Som initiativtager til projekt ”Bæredygtig energi til livet” sætter jeg utrolig stor pris på den positive modtagelse, som projektet har fået af alle jer samarbejdspartnere. Det har ligeledes været en oplevelse for vores medarbejdere at præsentere projektet for såvel skoleledere som undervisere. Alle jeres gode input og ideer har afgørende betydning for det endelige resultat, som præsenteres i dette materiale. Tusind tak for det! Jeg håber, at I vil fornøjes over de spændende opgaver i dette projektkatalog, og lade jer inspirere af de mange aktuelle problemstillinger og udfordringer, som projektets samarbejdspartnere møder i deres hverdag. Deres forskellighed gør, at opgaverne kan relateres til mange forskellige fagområder og faglige mål. På side 6 præsenteres en detaljeret vejledning til alle jer, der ønsker at indgå i et forpligtende partnerskab omkring løsningen af en opgave i projektkataloget. Her angives deadlines og andre vigtige informationer. Til jer der ikke ønsker et entreprenant forløb fra projektkataloget, og som selv har andre gode idéer under overskriften ”Bæredygtig energi til livet”, så henvises til side 99. Vi ser frem til at høre fra jer alle. Det bliver spændende at se, hvor mange partnerskaber og relationer, projektet vil danne på tværs af hele kommunen. Sæt bæredygtigheden og energien i fokus – jeg håber på at opleve en masse kreative og nytænkende bud på opgaveløsninger fra hele kommunen i det kommende skoleår!

Dorte West · Formand for børne- og familieudvalget i Herning Kommune Herning Kommune byder deltagelsen i ”Bæredygtig energi til livet” i skoleåret 2016/2017 velkommen. Vi ser deltagelsen som en god måde at etablere et godt samarbejde mellem kommunens skoler og vores omverden, så skole og lokalsamfund knyttes tættere sammen. Vi ser deltagelsen i projektet som en måde, hvorpå vi kan støtte op omkring arbejdet med Den åbne skole, entreprenørskabsundervisningen og varierende undervisning, som er en væsentlig del af folkeskolereformen. Herning Kommune håber, at der med dette projekt vil blive knyttet tætte og gode relationer imellem skoler, virksomheder, kulturinstitutioner og foreninger, til fælles gavn og glæde, især i forhold til at skabe undervisning, hvor eleverne er kreative, innovative og iværksættende, hvor de er interagerende med omverdenen, og hvor der skabes nytteværdi for andre. Entreprenørskab er én måde, hvorpå eleverne kan tilegne sig almendannende kompetencer som foretagsomhed, nysgerrighed, initiativrighed, nytænkning, selvstændighed og handlekraft, hvilket de kan bruge i mange aspekter af deres fremtidige liv. Håbet og ambitionen er, at Herning Kommune med deltagelsen i dette projekt kan udvikle entreprenørskabsundervisningen endnu mere, til glæde og gavn for hele Herning Kommune.

Linda Stenholt Jensen · Cesso.dk · Projektleder Ved henvendelser og spørgsmål omkring afviklingen af ”Bæredygtig energi til livet” kontakt venligst: Projektleder Linda Stenholt Jensen Tlf. +45 21 12 01 26 Mail: linda@cesso.dk

2


Indhold

Forord

Side

02

Indhold

Side

03

Samarbejdspartnere

Side

04

Vejledning til lærere (entreprenante forløb)

Side

06

Indskoling

Side

07

Mellemtrin

Side

29

Udskoling

Side

51

Ungdomsuddannelse

Side

73

Rethink opgaver

Side

95

Vejledning til lærere (selvvalgte forløb)

Side

99

Den afsluttende event

Side

100

Projektbeskrivelse Bæredygtig energi til livet

Side

101

Om Cesso.dk

Side

102

Tilmelding

Side

103

3


Samarbejdspartnere Virksomheder................................................................................. Opgaver på side egetæpper A/S:........................................................................................................................................ (8, Rocklyd:................................................................................................................................................... (9, InfoSuite:............................................................................................................................................... (10, Herning Vand A/S:.................................................................................................................................. (11, Konceptas:............................................................................................................................................. (12, herningCentret: ..................................................................................................................................... (13, Vildbjerg Sports- & Kulturcenter:........................................................................................................................ (14, MCH A/S:............................................................................................................................................................ (15, SCAN-TRAPPER A/S: ............................................................................................................................. (16, Horn Bordplader A/S: ............................................................................................................................. (17,

30, 52, 74) 31, 53, 75) 32, 54, 76) 33, 55, 77) 34, 56, 78) 35, 57, 79) 36, 58, 80) 37, 59, 81) 38, 60, 82) 39, 61, 83)

Kommunale forvaltninger Teknik & Miljø: ............................................................................................................................................. (18, 40, 62) Playmaker, Herning Kommune: ............................................................................................................... (19, 41, 63, 85) By, Erhverv og Kultur........................................................................................................................................... (20, 42, 64, 86)

Kulturinstitutioner Herning Bibliotekerne: ........................................................................................................................... (21, 43, 65, 87) Søby Brunkulsmuseum: .......................................................................................................................... (22, 44, 66, 88) Skovsnogen Artspace:............................................................................................................................. (23, 45, 67, 89)

Idrætsinstitutioner/Foreninger Herning Cityforening: ............................................................................................................................. (24, Europabevægelsen: ............................................................................................................................... (25, Soroptimist International: ....................................................................................................................... (26, Blue Fox Herning A/S: ............................................................................................................................ (27, Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd: ....................................................................................................... (28,

46, 68, 90) 47, 69, 91) 48, 70, 92) 49, 71, 93) 50, 72, 94)

Rethink samarbejdspartnere Granhultsskolan: ...................................................................................................................................................... (97) Skurups kommun: .................................................................................................................................................... (98)

4


Projektet støttes af

Se en opdateret liste over bidragsydere til projektet pĂĽ www.cesso.dk

Projektet arrangeres af

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen cesso.dk center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.d

center for entreprena mellem skoler og om

5

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde


Vejledning til lærere Entreprenante forløb

Denne side er en vejledning til de lærere, der ønsker entreprenante forløb. Udforsk de mange forskellige opgaver, der præsenteres på de følgende sider. Opgaverne er inddelt i 4 uddannelsesniveauer, således at alle opgaver til samme alderstrin er samlet i samme kapitel. Hver opgave fylder 1 side, som indeholder henholdsvis virksomhedsbeskrivelse, opgaveformulering, kontaktinformationer og angivelse af eventuelle ekstra materialer. Samtlige opgaver har betydning og er relevante for den enkelte samarbejdspartner, og opgaverne er alle udformet således, at eleverne ses som ressourcer, der kan gøre en forskel. Tilmelding Når du har fundet ud af, hvilke opgaver du finder interessante, så bedes du udfylde Tilmeldingsformular på Cesso.dk’s hjemmeside på www.cesso.dk/bæredygtig-energi-til-livet. Prioritér dine ønsker fra 1 – 5, hvor 1 er dén opgave, som du helst vil arbejde med. Vær opmærksom på, at der skal udfyldes ét skema pr. elevhold. Den samme lærer kan sagtens indsende flere tilmeldingsskemaer, forudsat at der er tale om forskellige elevhold. Tildeling af opgaver Efter den 8. august 2016 har vi et overblik over samtlige læreres ønsker, og der vil herefter ske en fordeling af opgaver. Den 22. august 2016 vil du få besked om, hvilken af dine 5 opgaver, du er blevet tildelt til det enkelte elevhold. Man kan kun arbejde med de opgaver, man har fået tildelt, og man bedes først herefter tage kontakt til den pågældende kontaktperson på opgaven. Selve opgaveløsningen sker i skoleåret 2016/2017, og projektet afrundes med en afsluttende event i forårshalvåret 2017. Læs mere om eventen og tilmelding til dette på side 100. Proces / Produkt Det primære i samarbejdsforløbet omkring løsningen af en opgave er den proces, eleverne kommer igennem samt ligeledes, at der opbygges en relation til den aktør, der har stillet opgaven. Resultatet af processen skal efter aftale med den aktør, der har stillet opgaven, præsenteres for enten aktøren selv og/eller for omverdenen. De projekter, som indeholder elementer, der kan afprøves eller fremvises ved Den afsluttende event i foråret 2017, vil kunne indgå her. Det er dog ikke et mål i sig selv, da de bedste projekter eventuelt ikke kan opleves af andre end de involverede selv. Det er op til den aktør, der har stillet opgaven, at afgøre hvilke projekter, der kommer med ved Den afsluttende event. Puljer & finansiering Cesso.dk har sammen med Herning kommune etableret to puljer til skolerne til projektaktiviteter: • ”Idé- og innovationspulje til udvikling og frie forsøg”, som er øremærket omkostninger til materialer til opgaveløsning, prototyper og forsøg. Bemærk venligst at personaleomkostninger, honorarer og forplejning ikke støttes. Vedhæft budget over forventede omkostninger til tilmeldingsskemaet på Cesso.dks hjemmeside. Der kan ansøges om max. 2.000 kr. pr. elevhold. Tilskud er ikke en selvfølge. • ”Transportpuljen” kan bidrage til transportomkostninger, når jeres elevhold skal ud og besøge jeres samarbejdspartner. Vedhæft budget over forventede omkostninger til tilmeldingsskemaet på Cesso.dks hjemmeside. Der kan ansøges om max. 2.000 kr. pr. elevhold. Tilskud er ikke en selvfølge.

Kontakt: Har du spørgsmål vedrørende projekt ”Bæredygtig energi til livet”, så kontakt venligst Projektleder Linda Stenholt Jensen Mail: linda@cesso.dk, tlf. +45 21 12 01 26 www.cesso.dk www.facebook.com/cesso.dk

6


Opgaver til Indskoling

7


Indskoling egetæpper A/S egetæpper A/S er en af Europas førende virksomheder, når det handler om at designe, udvikle og producere unikke gulvtæpper af høj kvalitet med miljøet i højsædet. Virksomheden, der blev grundlagt i 1938, har fulgt med tiden og besidder den mest moderne teknologi i tæppebranchen. egetæpper A/S kan derfor levere tæpper med et hvilket som helst design med branchens korteste leveringstid. Vi arbejder målrettet på at reducere miljøpåvirkninger fra produktionen af vores tæpper. Derudover har vi en målsætning om at bidrage til en mere bæredygtig verden ved konstant at arbejde på at blive bedre til at håndtere miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer med de fremtidige generationer for øje.

h

Opgave egetæpper A/S laver gulvtæpper til hoteller, kontorer, skoler, biblioteker og huse over hele verden. Vi har verdens største farvemaskine på fabrikken, som kan male et hvilket som helst mønster på tæpperne. Vi går rigtig meget op i at passe godt på naturen. Vi bruger derfor mange genbrugsmaterialer i tæpperne. Det kaldes miljøvenlige tæpper. Mange af vores tæpper indeholder for eksempel brugte fiskenet og brugte plastikflasker. På den måde undgår vi affald i naturen, og vi får smukke tæpper at gå på inde i bygningerne. Vi vil gerne have flere kunder til at købe de gulvtæpper, vi laver. Det er godt for vores jordklode, når kunderne vælger miljøvenlige tæpper. Kom med konkrete forslag til, hvordan vi overbeviser kunderne om, at det er en god idé at købe miljøvenlige gulvtæpper. Hvad skal vi sige til kunderne, og hvordan skal vi gøre det? Klassen skal komme med 3 gulvtæppe-designs (tegninger), der viser, at egetæpper A/S laver miljøvenlige gulvtæpper. Enten kan alle elever lave hvert sit forslag, eller forslagene kan udarbejdes i grupper. Det er helt op til eleverne at bestemme, hvordan tæpperne skal se ud. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Hver tegning laves på et A4-ark, der skæres ned til et kvadrat (21 x 21 cm). Når projektet er slut, overrækkes de 3 designs til egetæpper A/S, som vælger det bedste forslag og fortæller, hvorfor netop dette forslag er vinderen. Derefter producerer egetæpper A/S en tæppeprøve på 1 x 1 meter med det valgte motiv, som klassen får med hjem bagefter.

Kontakt CSR Projektleder · Dorthe Aaboe > dak@ege.dk

8

T  97 11 74 92 W www.ege.dk


Indskoling Rocklyd Firmaet har over 20 års erfaring i events og koncerter. Lige fra musicals og festivals, til teknisk planlægning og afvikling af Giro d´italia. Vi har erfaringen til at løse alle tænkelige opgaver, og med et stort netværk af samarbejdspartnere landet over, er man altid i trygge hænder hos os. Vi har en forkærlighed for unge mennesker. Vi bruger derfor meget tid på at lære nye teknikere op, og vores kunder får derved mulighed for at lade nogle teknik interesserede være med os, når vi arbejder. I vores Rock Crew har vi over 60 unge mennesker, som løbende er ude og arbejde som stagehands ved forskellige koncerter. Bla. Madonna, Take That og Adele i Boxen. Det er en god måde at få kendskab til branchen, og finde ud af om man ønsker at gå den vej. Find os her: Facebook / Rocklyd / RockCrew / www.Rocklyd.dk

Opgave

h

Rock i Aulum i Børnehøjde Rock i Aulum er et stort open-air arrangement med underholdning for alle aldre, som finder sted i Aulum Lystanlæg hvert år i juni måned. Vi vil meget gerne høre jeres forslag til, hvordan Rock i Aulum kan blive endnu bedre at deltage i for børn og børnefamilier. Tegn hvordan det perfekte legeområde kunne se ud? Hvilke aktiviteter skal der være, og hvordan skal indretningen være? I jeres forslag må I også gerne overveje, hvilke aktiviteter I gerne ville lave med jeres forældre, og hvad dette ville medføre for indretningen af området. Præsenter jeres resultater for en repræsentant fra Rocklyd. Tegningerne vil ligeledes kunne indgå ved Den afsluttende event.

Kontakt Kent Salling Fløe > Kent@Rocklyd.dk

M  40 81 41 24 W www.rocklyd.dk

9


Indskoling InfoSuite A/S InfoSuite A/S er det danske konsulent- og softwarehus, der står bag udviklingen af InfoSuite Business Intelligence, der er en af markedets absolut mest gennemtænkte og brugervenlige løsninger til rapportering, analyse og budgettering. Med hovedsæde i Herning leverer InfoSuite data-dreven beslutningsstøtte til et bredt udsnit af dansk og europæisk erhvervsliv, bl.a. indenfor detailhandel, distribution, produktion, forsyning, forsikring og serviceerhverv. InfoSuite Business Intelligence samler data fra din virksomheds mange datakilder, og præsenterer alle de vigtigste ledelsesinformationer i dynamiske og intelligente dashboards.

h

Opgave Det digitale hjem Anvendelsen af app løsninger bliver mere og mere udbredt indenfor mange forskellige områder. Der kommer hele tiden nye apps, og markedet er i en stor vækst. Kom med forslag til en ny app, som I synes det kunne være fedt at have hjemme hos jer i jeres private hjem. Hvad skulle denne app kunne i dag, i morgen og om flere år? Skal den eksempelvis kunne styre lyset, køleskabet, TV’et eller hvad mener I? Lav en billedillustration der viser, hvad jeres app kan, og præsentér jeres resultater for en repræsentant fra InfoSuite A/S.

Kontakt Adm. Direktør og Partner · Poul Viller > pv@infosuite.com

10

T  72 14 41 00  /  M  25 26 51 03 W www.infosuite.dk


Indskoling Herning Vand A/S Herning Vand er et forsyningsselskab, som leverer rent og velsmagende drikkevand til kunderne og indsamler og renser spildevandet, før vi fører det retur til vandkredsløbet. På vores vandværker pumper vi grundvand op og leder det ud til hele byen, så der altid er rent vand i vandhanen. På vores renseanlæg renser vi det spildevand, der kommer i kloakken fra toilettet og andre afløb. Spildevandet skal renses, inden vi leder det tilbage til naturen for ikke at slå fiskene i vandløb og åer ihjel.

Opgave

h

På vores renseanlæg kommer der hver dag alt det ind, som vi skyller ud i toilettet, putter i køkkenvasken og smider i kloakken ude i vejen. Renseanlægget er en levende skraldespand, som spiser alle de bakterier og naturligt affald, som vi skyller ud i toilettet. Men renseanlægget kan ikke spise det unaturlige affald.   1.  Tag en snak om, hvad naturligt og unaturligt affald er.   2.  Se filmen om renseanlæg.   3. Lav en collage med de ting, du ikke må smide i toilettet og andre afløb. Brug både tegninger og fysiske ting.

Kontakt Civilingeniør · Jeanette Dietz Andersen > jda@herningvand.dk

T  30 16 19 77 W www.herningvand.dk/da/privat/spildevand-0

Div. information Film om renseanlæg: https://www.youtube.com/watch?v=bCrQG1q6kl0 Film om vandets kredsløb: https://www.youtube.com/watch?v=FOrZeJUHJ_k

11


Indskoling Konceptas Reklamebureauet Konceptas er specialister indenfor markedsføring - både online og offline. Vi har hele paletten af specialister samlet under ét tag, og vi ved, hvad der skal til for at levere en god løsning, der giver dig det bedste resultat.

h

Opgave Klassens 10 bud på god adfærd på Internettet I skal sammen i klassen prøve at finde ud af, hvad der sker med de billeder og tekster, som man lægger ud på nettet? Hvor mange kan se det? Forsvinder det fra nettet igen? Kan man gøre noget, så andre ikke kan se det? I skal også prøve at finde ud af, hvad I synes, der er OK, at andre kan se om én? Og hvad vil ikke være rart, at alle andre kan se? Er der nogle regler for, hvad man må skrive på nettet? Skal der måske være andre regler? Inddrag gerne forældre, eller andre I kender i jeres undersøgelse. Ud fra alt dette, skal I formulere klassens 10 bud på, hvordan god adfærd på Internettet er. Afslut evt. forløbet med et forældrearrangement, hvor I fortæller, hvad I har fundet ud af. Præsenter jeres resultater for en repræsentant fra Konceptas.

Kontakt Adm. Direktør · Henrik Kjeldsen > henrik@konceptas.dk

12

T  96 26 2 585  /  M  21 29 53 43 W  www.konceptas.dk


Indskoling herningCentret herningCentret er opført i 1978 og består i dag af 80 butikker, hvor du kan købe alt, du behøver i hverdagen - lige fra dagligvarer til den lille luksus. herningCentret er vært for mange spændende arrangementer året rundt, og med spændende butikker, gode spisesteder og faciliteter i top, er shoppingcentret altid et godt udflugtsmål for hele familien.

Opgave

h

Vizz legeland I Vizz Legeland kan børnene lege hele dagen for kun kr. 30,-. I Vizz har vi et fantastisk partyområde og partypakker til alle mulige festligheder. Du kan holde fødselsdag alle ugens dage, dertil kan der også købes mad og drikke. Lav en beskrivelse af den perfekte fødselsdag i Vizz legeland i herningCentret.

Kontakt Centerchef · Kim Lauritsen > post@herningcentret.dk

T  24 63 23 73 W  www. herningcentret.dk

13


Indskoling Vildbjerg Sports- og kulturcenter Vildbjerg Sports- og Kulturcenter byder sportsklubber, virksomheder og private velkommen til et moderne center med et bredt udvalg af skønne faciliteter. Vi kan blandt andet tilbyde svømmehal med varmtvandsbassin og spa, motionscenter, udendørs motionssti med fitness-redskaber, tennisbaner, to moderne haller, plads til et væld af aktiviteter, multibane, skydebane og 30 foldboldbaner, hvoraf to er med kunstgræs. 32 hotelværelser samt møde- og selskabslokaler. Alle vores indendørsfaciliteter ligger under samme tag, og er let tilgængelige for vores gæster.

h

Opgave Vildbjerg Sports- og Kulturcenter vil gerne være et sted, hvor alle har lyst til at komme. Rigtig mange mennesker kommer og besøger os i forbindelse med sportsstævner og sportsevents f.eks. Vildbjerg Cup’en. Vi vil gerne have din klasses bud på aktiviteter og muligheder, til børn og unge, i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, som kan foregå mens stævnerne afvikles. I må meget gerne tage udgangspunkt i de muligheder og faciliteter, vi allerede har i centret. Kom også gerne med forslag til nye. Lav en præsentation af jeres ideer, og fremlæg dem for en repræsentant fra Vildbjerg Sportsog Kulturcenter.

Kontakt Direktør · Klaus S. Andersen > klaus@sportscenter.dk

14

T  96 27 07 00  /  M  40 40 22 05 W  www.sportscenter.dk


Indskoling MCH A/S MCH er ét af Skandinaviens største og mest fleksible oplevelsescentre med et årligt besøgstal i 2015 på mere end 1.000.000 gæster. Koncernen tæller lokaliteterne MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen. Tilsammen giver det perfekte rammer, hvad enten det drejer sig om et møde for 15 personer, en kongres for 2.000 deltagere, en fodboldkamp med 11.000 fans, en koncert for 15.000 eller en messe for 50.000 gæster. MCH er indbegrebet af oplevelser. Fra Skandinaviens største messer og kongresser til rock, teater, musicals og store sportsbegivenheder. Med flere end 500 arrangementer om året er MCH én af de førende aktører inden for oplevelser. Med professionelle og servicemindede medarbejdere, topmoderne faciliteter og en fælles mission om at skabe unikke oplevelser, hvor mennesker mødes.

Opgave

h

Outlet-Messen MCH arrangerer Outlet-Messen to gange årligt. En gang om foråret og en gang om efteråret. Outlet-Messen bugner af kendte mærkevarer og gode tilbud, og derudover er der et legeområde, hvor de besøgende børn kan tegne, lave badges, hoppe i hoppeborg m.m. Kom med kreative idéer og forslag til, hvad der kunne gøre Outlet-Messens legeområde endnu sjovere at besøge for børn. Det kan være aktiviteter, lege eller nyt legetøj eller udstyr. Tal om idéerne i klassen og illustrer dem på en kreativ måde. Præsenter resultatet for en repræsentant fra MCH ved Den afsluttende event.

Kontakt Projektkoordinator · Maja Kjær Juul > mkj@mch.dk

T  99 26 99 87  /  M  29 26 50 80 W  www.outlet-messen.dk

Div. information Ved tildeling af denne opgave er I velkomne til at besøge Outlet-Messen den 1. eller 2. oktober 2016. Rekvirer billetterne ved Cesso.dk på e-mail: linda@cesso.dk.

15


Indskoling SCAN-TRAPPER A/S Siden opstarten af SCAN-TRAPPER A/S i 1989, har firmaet udviklet sig til at være en seriøs og kompetent samarbejdspartner, når det drejer sig om levering af ståltrapper. Produkterne afsættes primært i Danmark, men eksport udgør dog en stigende del af afsætningen. De primære eksportmarkeder er Tyskland, England og Norge. SCAN-TRAPPER A/S afsætter sine produkter til håndværksmestre, større smedevirksomheder og entreprenører. Bygherreleverancer forekommer ofte, dog sælges der kun til momsregistrerede virksomheder.

h

Opgave SCAN-TRAPPER A/S arbejder med individuelle løsninger for vore kunder. Hvis kunden har en udfordring, som kræver en trappe, går vi i gang med at vurdere modeller (hvad vil passe til huset?), ydeevne (hvad skal den kunne bære, og hvor ofte vil trappen blive brugt?) og materiale (skal den stå indenfor eller udenfor?). Vores opgave til dig og din klasse er at prøve at skabe en tappe ud af pap og papir, der fungerer. Få fat i nogle store papkasser og mal dem som store bygninger med vinduer og døre. Tegn døre højt oppe på papkassen. Opgaven går nu ud på at lave en trappe op til døren i evt. pap eller papir. I må meget gerne udfordre trappen med en dukke, så ydeevnen kan vurderes. Lav en dokumentation af jeres arbejde og præsenter det for en repræsentant for SCANTRAPPER A/S

Kontakt Direktør · Jesper Særkjær > jbs@scantrapper.dk

16

T  97 21 33 88  /  M  40 17 19 00 W www.scantrapper.dk


Indskoling Horn Bordplader A/S Horn Bordplader A/S blev grundlagt i 1991 og beskæftiger i dag 100 medarbejdere - fordelt på produktion, lager og administration i Danmark. Horn Bordplader A/S er blandt Danmarks førende leverandører af kvalitetsbordplader i alt fra massivt træ, laminat og glas over GetaCore® og Corian® til stål, komposit, granit, terrazzo og beton. Vi skaber bordplader efter dit behov og målene i dit hjem. Fra den traditionelle køkkenbordplade, over bad- og bryggersbordplader til kontor- og spiseborde. Vi sætter en ære i at levere kvalitet - til tiden. Du kan finde vores bordplader hos vores forhandlere, som naturligvis kender de enkelte produkters styrker og fordele - og gerne hjælper dig med at finde det helt rigtige. På www.hornbordplader.dk kan du finde den forhandler, der er nærmest dig.

Opgave

h

Kreative spildprodukter Når Horn Bordplader A/S producerer bordplader, så bliver de bearbejdet og skåret til. Dette medfører, at der er spildprodukter, som kan bruges til nye formål. Vi vil meget gerne se jeres forslag til, hvordan vore spildprodukter kan genanvendes til at konstruere skulpturer, kunst og andre kreative ting. Arrangér en udstilling, hvor I præsenterer det, som I har skabt, og hvor temaet er genanvendelse og spildprodukter i virksomheder. Værkerne kan efter aftale indgå ved Den afsluttende event.

Kontakt Teamleder · Jesper Madsbjerg > jm@hornbordplader.dk

T 22 59 02 88  W  www.hornbordplader.dk

Div. information Rekvirer spildprodukter fra Horn Bordplader A/S ved at kontakte Jesper Madsbjerg. 17


Indskoling Teknik & Miljø, Herning Kommune I Vej, Trafik og Byggemodning har vi stort set med alt at gøre med, hvordan du bevæger dig ude på de offentlige vejarealer. Vi laver planer og anlægger nye veje og cykelstier. Vi planlægger, hvordan veje og stier skal vedligeholdes, og hvordan de skal skiltes. Afdelingen arbejder også meget med den måde, vi bevæger os på. Hvordan, hvorhen og hvorfor vi kører i bil? Er skolevejene sikre nok, så der ikke sker uheld om morgenen? Hvor meget cykler vi og hvor? Hvad kan vi gøre for at få flere til at cykle? Hvordan skal vi bevæge os mellem hjem, arbejde, skole og fritid i fremtiden? Hvordan får borgerne den bedst mulige service med den kollektive trafik (bus og tog) osv. Afdelingen gør også kommunens kommende bolig- og erhvervsområder klar til at blive bebygget (byggemodning). Så er der plads til alle de nye borgere og virksomheder, der gerne vil flytte til Herning.

h

Opgave Vi vil gerne klæde indskolingsbørn på til at færdes sikkert i trafikken, og sætte fokus på den adfærd som børn i jeres aldersgruppe har trafikalt. Diskutér i klassen hvordan I opfører jer, når I færdes i trafikken, og hvor ofte I henholdsvis er fodgænger og cyklist. Færdes I kun i trafikken til og fra skole, eller også når I færdes på vej til og fra fritidsaktiviteter eller besøg hos venner? Hvilke færdselsregler kender I, og hvad betyder de forskellige trafikskilte? Lav gerne nogle plakater, illustrationer, eller film, hvor I viser, hvad man skal huske, når man færdes i trafikken. Det kan omhandle alt lige fra færdselsregler, påklædning, udstyr, brug af telefon og høretelefoner m.m. Hvis man hører musik, er det så lige meget hvor høj musikken er? Test det gerne. Kom gerne med forslag til et arrangement for børn i jeres aldersgruppe, der på en gang er sjovt og lærerigt, og som sætter fokus på trafiksikkerhed. Gennemfør gerne arrangementet, og test effekten af programmet. Blev deltagerne klogere på deres adfærd i trafikken? Føler de sig bedre rustet til at færdes i trafikken i fremtiden? I må gerne involvere jeres forældre i afviklingen af arrangementet. I kan søge informationer og inspiration på Herning Cyklers hjemmeside: http://herningcykler.dk/

Kontakt

18

Herning Cykler Projektleder · Rasmus Bartholdy Jensen > vtbrj@herning.dk

T 96 28 83 40  W  www.herning.dk

Trafikplanlægger · Line Engell Nørby > vtbln@herning.dk

T 96 28 83 38  W  www.herning.dk


Indskoling Playmaker, Herning Kommune I Herning Kommune har vi en Playmaker. Som Playmaker er mit mål at gøre børn og unge mere aktive – både i skolen og i fritiden. Derfor hjælper jeg fritidsinaktive børn og unge i gang med fritidsaktiviteter via Fritidspas. Jeg hjælper også kommunens skoler til at skabe gode åben skole forløb i samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner.

Opgave

h

I øjeblikket kommer der mange flygtningebørn til Danmark. De kommer til et nyt land fra en helt anden kultur, hvor man ikke nødvendigvis er barn på samme måde som her. Det er vigtigt, at børn der kommer hertil fra andre steder, føler sig velkomne og hurtigt falder til og det kan I hjælpe med. Lav en collage om hvordan jeres fritid er. I må gerne tænke på, hvilke aktiviteter der kunne have interesse for børn, der lige er kommet til landet. Collagen skal vise, hvad I godt kan lide at lave, når I ikke er i skole. Går du til en fritidsaktivitet, som du er rigtig glad for? Er du sammen med nogle gode venner? Kan du lide at læse, tegne eller spille musik? Lav en fin collage der viser, hvordan børn i Danmark bruger deres fritid. Præsentér det for Playmakeren og eventuelt for andre elever på skolen. N.B: Hvis der er en modtagerklasse på skolen, vil det være oplagt at præsentere jeres resultat for dem. Måske kan der endda etableres et samarbejde mellem klasser, hvor modtagerklassen kan lave samme opgave, men viser dele af deres kultur.

Kontakt Playmaker Majken Skræddergaard > bekms@herning.dk

T  21 66 70 55 W www.herning.dk/playmaker

19


Indskoling By, Erhverv og Kultur, Herning Kommune I By, Erhverv og Kultur arbejder vi for, at Herning Kommune er et godt sted at drive virksomhed, arbejde og studere. Altså - et godt sted at LEVE. BEK består af fire afdelinger. Planafdelingen arbejder med planlægning af byen og kommunen. Erhverv og Udvikling arbejder med erhvervsudvikling, videregående uddannelser, turisme og branding. Herning Bibliotekerne arbejder med viden og oplysning til borgerne, mens Kultur og Fritid arbejder med idræt, foreningsliv, kultur, kunst og de største events.

h

Opgave Den 11. april 2017 åbner Kulturfestival OffRoad i Herning by med et stort arrangement for alle aldre. Kulturfestivalen er en stor fælles satsning, der afholdes af Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, der er en forening bestående af 7 kommuner og ca. 60 kulturinstitutioner i disse kommuner. Arrangementet er samtidig udvalgt som ét af de såkaldte Fuldmånearrangementer i forbindelse med Århus 2017. Kom med kreative idéer til hvordan Herning Kommune kan involvere børn og unge fra Herning og omegnskommunerne i åbningsarrangementet, der finder sted den 11. april 2017 fra kl. 14 – 22. Det kan være alt lige fra konkrete kulturelle indslag, projekter og events til nye måder at involvere børn og unge i afviklingen af arrangementet. Tag også gerne stilling til formidling og brug af sociale medier i denne sammenhæng. Af hensyn til planlægningen af arrangementet skal alle kreative forslag være indsendt til nedenstående kontaktperson senest inden juleferien i december 2016.

Kontakt Projektleder for Off Road 2017 Åbning Pia Trab Worm > bekpw@herning.dk

20

T  51 18 90 94 W www.herning.dk


Indskoling Herning Bibliotekerne Biblioteket udspringer af den grundlæggende danske samfundsværdi om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Herning Bibliotekerne vil være omdrejningspunkt for dannelse, medborgerskab, fællesskab og mangfoldighed. Det er vi ved at have fri adgang til læring og viden, have en bred vifte af kulturoplevelser og give borgerne mulighed for demokratisk deltagelse. Biblioteket er lokalsamfundets samlingssted, der med succes bringer alle dele af samfundet sammen. Her kan vi møde hinanden på tværs af alder, socialstand og etnisk baggrund.

Opgave

h

Den her bog skal du læse, fordi… Hjælp os med at lave boganmeldelser i børnehøjde. I skal lave en anmeldelse af jeres yndlingsbog, af en bog inden for forskellige genrer som komedie, spænding, digte, af bøger i en serie som Den Gule Dingo eller af bøger inden for temaer som fodbold eller heste. Anmeldelserne kan laves som en film, som lydfil, som podcast, på skrift eller noget helt femte. Anmeldelserne vil blive brugt på biblo.dk, på bibliotekets hjemmeside, som lyd eller billeder i bibliotekets legehus i BØH-land eller sættes op som qr-koder. Biblioteket hjælper med at finde materialer og med at videreformidle anmeldelserne.

Kontakt Formidler · Søren Johansen > bibsjo@herning.dk

T  25 61 22 73 W www.herningbib.dk

Div. information Herning Biblioteks telefon: 96 28 88 00 og mail biblioteket@herning.dk

21


Indskoling Søby Brunkulsmuseum Søby Brunkulsmuseum har siden 1977 formidlet historien om epoken 194070 med produktion af brunkul i Danmark. Danmark risikerede alvorlig mangel på brændsel/energi, da 2. Verdenskrig brød ud, og vi mistede import af stenkul fra England. Kort efter begyndte brunkulseventyret i Søby, som leverede en tredjedel af de livsnødvendige danske brunkul. 3.500 af landets dygtigste arbejdere knoklede på en livsfarlig arbejdsplads med egen ambulance; en mindelund ved museet ærer 57 omkomne arbejdere. I en barsk hverdag boede cirka 3.000 mennesker i Søby Brunkulslejer, hvor museet har bevaret nogle af husene. Museet har fokus på mennesker.

h

Opgave Børnene i Søby levede side om side med farlige maskiner, mange lastbiler og dybe brunkulsgrave, hvor de næsten hver dag så eller hørte om ulykker. Børnene havde en både spændende og farlig hverdag, hvor de altid havde nogle at være sammen med. En overgang havde Søby egen børnehave og skole. Søby Brunkulsmuseum havde i 2015 besøg af 587 børn under 12 år (gratis adgang). Vi vil på museet gerne fortælle og vise noget om børnenes liv i Søby. Måske en legeplads, som den kunne se ud dengang. Måske kan vi i en gammel bus eller togvogn vise og fortælle om børnenes liv, hvor børnene på egen krop kan erfare noget fra de gamle dage i Søby. Hvordan oplever børnene et besøg på Søby Brunkulsmuseum? Hvad var sjovest og mest kedeligt? Hvordan synes eleverne, at vi skal få børnene i centrum nu og dengang? Foreslå en aktivitet på museet, som vil give eleverne en bedre oplevelse. Eleverne tegner en model af en udendørs legeplads og foreslår lege/spil dertil. På samme måde ønsker vi forslag til aktiviteter og opgaver indendørs i togvogn/bus. Eleverne afleverer en visuel præsentation af deres ideer og præsenter den for en repræsentant for museet.

Kontakt Formand · Jan Svendsen > post@dialogforum.dk

T  20 66 95 56 W www.brunkulsmuseum.dk

Div. information Grundbog: ”Det brune guld” forlaget DialogForum. Bogen har TV Midtvest filmatiseret i otte programmer a 30 minutter, som er fordelt på tre dvd’er.

22


Indskoling Skovsnogen Artspace Skovsnogen Artspace er et kunstnerisk udstillingssted under åben himmel i en skov nær Skarrild. Skovsnogen Artspace konfronterer traditionelle forestillinger om mødet mellem kunst og publikum, og formidler samtidskunsten til nye publikumsgrupper, og giver kunstnere nye muligheder for at skabe og præsentere deres værker.

Opgave

h

Naturkunst Hvis man kigger efter i skoven, så kan man finde mange forskellige farver og former, blandt de ting der gror der. Det kan være farverige blomster, kringlede kviste, eller bær fra træerne. Vi beder derfor jer skabe jeres egen naturkunst og -skulpturer, hvor I anvender de materialer, som I kan finde i skoven. Derefter skal I lave en udstilling, hvor I viser jeres kunstværker frem. Inviter gerne jeres forældre og andre I kender samt en repræsentant fra Skovsnogen. Alt efter omfanget er der mulighed for, at enkelte værker indgår på Skovsnogens stand ved Den afsluttende event.

Kontakt Daglig Leder · Pia Trab Worm > bekpw@herning.dk

T  51 18 90 94 W www.skovsnogen.dk

23


Indskoling Herning City Herning Cityforening er båret af detailhandelen, hotel & restaurationsvirksomheder samt liberale, finansielle og kulturelle aktører, som har en særlig interesse i liv og oplevelser i Herning City. Herning Cityforening arbejder for at styrke Herning City´s position, og vi gennemfører en lang række af events, koncerter, markedsføringskampagner og oplevelser igennem hele året. Målsætningen er at fastholde og udvikle de gode indkøbs- og oplevelsesmuligheder i absolut topklasse, og manifestere Herning City som hele Midt- og Vestjyllands centrum.

h

Opgave Underholdning for de mindste Mange familier tager sammen ud og shopper, og imens de voksne handler, hvordan kan man så underholde børnene? Kom med sjove og kreative forslag til, hvad børn i jeres aldersgruppe gerne ville kunne lave i Herning City. Skal der være et udendørs legeområde, et bemandet legeland i en lukket butik eller skal man lave en skattejagt igennem butikkerne? Hvad synes I? Tænk gerne anderledes og skøre tanker! Tegn eller illustrér på anden vis jeres idéer, og præsentér det for en repræsentant fra Herning City.

Kontakt Annette Hansen Hindkjær > mail@herningcity.dk

24

T  28 89 58 90 W www.herningcity.dk


Indskoling Europabevægelsen Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk. Arbejdet udføres i overensstemmelse med de grundsætninger, der er udtrykt i Europarådets statut og i traktatgrundlaget for Den Europæiske Union.

Opgave

h

1.  Find flagene for de 28 medlemslande af Den Europæiske Union (EU) samt EU’s flag. 2.  Vælg i grupper et eller flere af flagene: tegn og mal det. Alle 29 flag skal vælges. 3.  Under hvert flag skrives navnet på landet på dansk og på engelsk. 4.  Lav en udstilling af tegningerne. Hver gruppe præsenterer sine flag. 5.  Find nogle sange og nogle malerier fra de 28 medlemslande. Lav en lille film omkring jeres udstilling, som vil kunne vises i sin helhed eller som uddrag på Europabevægelsens facebookside og i forbindelse med Den afsluttende event.

Kontakt Formand Region Midtjylland Vest · Steffen Johannes Nørregaard   >  T  20 77 76 88 steffen@stilnor.dk W www.eubev.dk

Div. information På Opdagelse i Europa. Kan rekvireres hos Europa-Kommissionen Danmark, EU@europa-kommissionen.dk. ( gratis også som klassesæt )

25


Indskoling Soroptimist International Navnet Soroptimist stammer fra latin: Sorores ad optimum = Kvinder, der vil det bedste. Vi er et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status, og som er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål. Vi har det sidste år 2014-2015 gennem projekter fremskaffet USD 27.7 mio. og hjulpet 1.7 mio. kvinder og piger. Soroptimist International (SI) har som NGO (Non Governmental Organisation) kategori 1-status i FN med anerkendt GENERAL CATEGORY. Det er den højeste kvalifikation, der kan tildeles en NGO. Det indebærer konsultativ status og automatisk invitation til internationale konferencer og møder i FN kommissioner. Soroptimist-aktiviteterne begyndte i Oakland USA i 1921, i Europa i 1929 og i Danmark i 1936. På verdensplan er vi ca. 80.000 medlemmer i mere end 3.000 klubber fordelt på 132 lande, heraf 35.000 medlemmer fordelt på 58 lande i Europa. I Danmark er vi ca. 1600 fordelt på 61 klubber. SI’s overordnede projekt 2015-2017 er: “Educate to Lead” SI/E’s overordnede projekt 2015-2017 er: “Soroptimists Invest in Education”

h

Opgave Hvad vil det sige at have en fødselsattest? Hvorfor er det vigtigt, at man kan bevise, hvem man er? Soroptimist International (SI) beder jeres klasse om at lave et arrangement, hvor der oplyses om formålet med projekt ”Giv en pige ret” samtidig med, at I via en aktivitet skaffer penge til èn pige= 250 kr. Soroptimist Internationals (SI) formål er at lave aktiviteter, der kan fremme synligheden af vort arbejde samtidigt med, at vi rejser penge til forskellige projekter. Et af de projekter, som vi pt. bruger tid og kræfter på, er ”Giv en pige ret". Soroptimist Danmarks landsprojekt i 2015 - 2016 ”Giv en Pige Ret” blev startet i anledningen af 100 året for kvinders stemmeret i Danmark og har til formål at købe identitetspapirer til piger og unge kvinder i Mali, så de kan få stemmeret og øvrige rettigheder såsom skolegang, arveret mv.

Kontakt Kirsten Larsen > kirstenl@post10.tele.dk

26

T  26 85 17 76 (kan også benyttes i dagtimerne) W www.soroptimist-danmark.dk


Indskoling Blue Fox Herning A/S Blue Fox Herning A/S og Herning Ishockey Klub har igennem mere end 60 år opbygget og udviklet ishockey på heden og dermed placeret Herning på landkortet, som Danmarks mest vindende ishockeyklub nogensinde. Med 16 guldmedaljer i historikken, har vi således placeret os som en magtfaktor inden for Danmarks mest populære vintersport.

Opgave

h

Før en kamp er det vigtigt, at der er den rigtige stemning og kampgejst. Derfor beder vi jer finde på et nyt kampråb til Blue Fox Herning A/S. I bestemmer selv om det skal indeholde rim, fagter eller en lille dans. Resultatet præsenteres for en repræsentant fra Blue Fox Herning A/S. Lav gerne en video hvor i fremviser kampråbet.

Kontakt Direktør · Torben Skovsgaard > skovsgaard@bluefox.dk

T  97 21 37 00 W www.bluefox.dk

27


Indskoling Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er en medlemsbaseret privat forening, som i dag tæller mere end 650 medlemmer. Vi stiller en lang række ydelser til rådighed for vores medlemmer og øvrige virksomheder i de to kommuner. Vi faciliterer en række netværk, som skaber vidensdeling og forretningsmuligheder for vores medlemmer. Vi inspirerer virksomhedsledere og klæder dem på med den seneste viden på en lang række områder. Vi bygger bro fra iværksættere og virksomheder til en lang række rådgivere og støttemuligheder.

h

Opgave Energien i centrum Det er vigtigt, at vi alle sammen passer på miljøet! I sorterer måske affald derhjemme, bruger sparepærer eller har solceller på taget? Diskutér på klassen hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på energi og miljø, og hvad I gør derhjemme. Hos Erhvervsrådet vil vi gerne have hjælp til at sætte fokus på energi og miljø over for virksomhederne i kommunen. Derfor beder vi jer lave en tegning, hvor temaet omhandler, hvorfor vi skal passe på miljøet, og/eller hvordan man kan gøre det? I må også meget gerne skrive en lille tekst til. Lav en udstilling hvor I inviterer en repræsentant fra Erhvervsrådet til at deltage, og inviter også gerne jeres forældre og andre I kender. Husk at gemme tegningerne så de kan blive udstillet ved Den afsluttende event.

Kontakt Souschef · Mette Gottlieb > mg@erhvervsraadet.dk

28

T  96 26 11 16  /  M  21 29 11 16 W  www.erhvervsraadet.dk


Opgaver til Mellemtrin

29


Mellemtrin egetæpper A/S egetæpper A/S er en af Europas førende virksomheder, når det handler om at designe, udvikle og producere unikke gulvtæpper af høj kvalitet med miljøet i højsædet. Virksomheden, der blev grundlagt i 1938, har fulgt med tiden og besidder den mest moderne teknologi i tæppebranchen. egetæpper A/S kan derfor levere tæpper med et hvilket som helst design med branchens korteste leveringstid. Vi arbejder målrettet på at reducere miljøpåvirkninger fra produktionen af vores tæpper. Derudover har vi en målsætning om at bidrage til en mere bæredygtig verden ved konstant at arbejde på at blive bedre til at håndtere miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer med de fremtidige generationer for øje.

h

Opgave egetæpper A/S laver gulvtæpper til hoteller, kontorer, skoler, biblioteker og huse over hele verden. Vi går rigtig meget op i at passe godt på naturen. Vi bruger derfor mange genbrugsmaterialer i tæpperne. Mange af vores tæpper indeholder for eksempel brugte fiskenet og brugte plastikflasker. På den måde sparer vi på ressourcerne og undgår affald i naturen, og vi får smukke tæpper at gå på inde i bygningerne. Vi har rigtig mange gulvtæpper liggende, som vi ikke kan få solgt, for eksempel fordi farven ikke er moderne længere, eller fordi der er en fejl i mønsteret på tæppet. Vi vil gerne genanvende disse tæpper i stedet for at smide dem ud. Kom med forslag til, hvordan vi kan genanvende de gulvtæpper, vi ikke kan sælge. Der er både tale om meget mønstrede gulvtæpper i stærke farver, og mere neutrale ensfarvede tæpper. Kan tæpperne omdannes til andre produkter, som folk vil købe? Eller kan man bruge tæpperne til noget i samfundet, som er en god idé? Forslagene skal fremlægges for egetæpper A/S i en præsentation, der indeholder følgende:   •  En beskrivelse af hvad tæpperne kan bruges til   •  En tegning / visualisering af idéen   •  En beregning af hvad det vil koste at gennemføre idéen Hvis idéerne viser sig at være brugbare, vil vi overveje at gå videre med dem.

Kontakt CSR Projektleder · Dorthe Aaboe > dak@ege.dk

30

T  97 11 74 92 W www.ege.dk


Mellemtrin Rocklyd Firmaet har over 20 års erfaring i events og koncerter. Lige fra musicals og festivals, til teknisk planlægning og afvikling af Giro d´italia. Vi har erfaringen til at løse alle tænkelige opgaver, og med et stort netværk af samarbejdspartnere landet over, er man altid i trygge hænder hos os. Vi har en forkærlighed for unge mennesker. Vi bruger derfor meget tid på at lære nye teknikere op, og vores kunder får derved mulighed for at lade nogle teknik interesserede være med os, når vi arbejder. I vores Rock Crew har vi over 60 unge mennesker, som løbende er ude og arbejde som stagehands ved forskellige koncerter. Bla. Madonna, Take That og Adele i Boxen. Det er en god måde at få kendskab til branchen, og finde ud af om man ønsker at gå den vej. Find os her: Facebook / Rocklyd / RockCrew / www.Rocklyd.dk

Opgave

h

Sundhed i eventindustrien Mange lyd- og lys teknikere lever et usundt liv. De har rigtigt travlt og arbejder i døgndrift, og spiser derfor tit fastfood for at nå det. De har derfor heller ikke tid til at dyrke motion og har meget stillestående arbejde. Find på nogle små øvelser, hvor man får pulsen op, som ikke tager for lang tid. Tag gerne nogle billeder af øvelserne, film dem eller illustrer dem på anden vis. En ting er motion. En anden vigtig ting, når det kommer til sundhed, er kost. Så I må også gerne komme med forslag til sund mad, som passer til deres livsstil, og som er nemt at spise. I kan eventuelt teste om jeres mad-forslag er nemme at spise, når man er på farten. Forbered en præsentation som viser, hvorfor det er vigtigt at leve sundt, jeres øvelser samt jeres madpakke forslag. Præsentationen præsenteres for en repræsentant fra Rocklyd.

Kontakt Kent Salling Fløe > Kent@Rocklyd.dk

M  40 81 41 24 W www.rocklyd.dk

31


Mellemtrin InfoSuite A/S InfoSuite A/S er det danske konsulent- og softwarehus, der står bag udviklingen af InfoSuite Business Intelligence, der er en af markedets absolut mest gennemtænkte og brugervenlige løsninger til rapportering, analyse og budgettering. Med hovedsæde i Herning leverer InfoSuite data-dreven beslutningsstøtte til et bredt udsnit af dansk og europæisk erhvervsliv, bl.a. indenfor detailhandel, distribution, produktion, forsyning, forsikring og serviceerhverv. InfoSuite Business Intelligence samler data fra din virksomheds mange datakilder, og præsenterer alle de vigtigste ledelsesinformationer i dynamiske og intelligente dashboards.

h

Opgave Smart City Smart City er et bredt begreb, der dækker over anvendelsen af teknologi, data og partnerskaber til at skabe en byudvikling præget af bæredygtighed, innovation og medborgerskab. Begrebet er fortsat under udvikling, og mange kommuner og byer har igangsat Smart City arbejde, som har forskelligt indhold og fremtrædelsesformer. Nogle kommuner arbejder primært med Smart City aktiviteter inden for forsyningsområdet (eksempelvis Smart Grid eller klimasikring ved hjælp af teknologi), mens andre arbejder mere integreret med anvendelse af teknologi og data i forhold til byfunktioner inden for kultur, erhvervsliv og borgerinddragelse. Kom med kreative forslag til nye smarte tiltag, der kan gøre det nemmere at bruge og være i Herning som by. Det kan eksempelvis være en app, der fortæller om busafgange, tilbud fra butikker og lignende – men det kan også være nye måder at være sammen med hinanden på. I kan også vælge at lægge fokus på brug af solceller, vindmøller, måden hvorpå vi sorterer affald eller laver parkeringskældre under jorden. Tænk gerne anderledes og nytænkende tanker, og lav en præsentation af jeres forslag, som kan blive præsenteret for en repræsentant fra InfoSuite A/S

Kontakt Adm. Direktør og Partner · Poul Viller > pv@infosuite.com

32

T  72 14 41 00  /  M  25 26 51 03 W www.infosuite.dk


Mellemtrin Herning Vand A/S Herning Vand er et forsyningsselskab, som leverer rent og velsmagende drikkevand til kunderne og indsamler og renser spildevandet, før vi fører det retur til vandkredsløbet. På vores vandværker pumper vi grundvand op og leder det ud til hele byen, så der altid er rent vand i vandhanen. På vores renseanlæg renser vi det spildevand, der kommer i kloakken fra toilettet og andre afløb. Spildevandet skal renses inden vi leder det tilbage til naturen for ikke at slå fiskene i vandløb og åer ihjel.

Opgave

h

I Danmark pumper vi vores drikkevand op fra grundvandsmagasiner nede i jorden. Grundvandet er en del af ’vandets kredsløb’, og det vand, du i dag drikker af et glas, vil du igen om mange år kunne tappe af din vandhane. Grundvandsmagasinerne ligger nede i jorden, og mange steder i landet ligger byen ovenpå. Det vil altså sige, at hvis du bor i en by, så bor du højst sandsynligt også oven på det grundvand, der kommer ud af din vandhane. Det er meget vigtigt at passe på og beskytte vores grundvand. Derfor skal man tænke sig om inden man f.eks. sprøjter gift i haven.   1.  Se filmene ’Vandets kredsløb’ og ’Grundvand’   2.  Snak om hvad der kan være med til at forurene vores grundvand   3.  Lav en quiz til dine klassekammerater om grundvandsbeskyttelse Lav forslag til noget oplysningsmateriale omkring beskyttelse af vores grundvand, som henvender sig til jeres aldersgruppe eller de yngre årgange og præsenter det for en repræsentant for Herning Vand.

Kontakt Geolog · Tine Fly Sevelsted > tfs@herningvand.dk

T  30 10 20 08 W  www.herningvand.dk/da/privat/vaern-om-vandet

Div. information Film om vandets kredsløb: https://www.youtube.com/watch?v=FOrZeJUHJ_k Film om grundvand: https://www.youtube.com/watch?v=qVxRbsLR3I0 Viden om grundvand: http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/viden_om/grundvand/Sider/default.aspx

33


Mellemtrin Konceptas Reklamebureauet Konceptas er specialister indenfor markedsføring - både online og offline. Vi har hele paletten af specialister samlet under ét tag, og vi ved, hvad der skal til for at levere en god løsning, der giver dig det bedste resultat.

h

Opgave Effekten af markedsføring Konceptas arbejder generelt med markedsføring og reklame. Det vil sige, at vi hjælper virksomheder med at lave kataloger, hjemmesider, webshops, brochurer, annoncer i aviser, blade osv. Alt sammen har det formål at påvirke jer til at skulle købe nogle af virksomhedens produkter. Vi kan tage et eksempel: Hvis nu ”Smart cover 4 You” sælger smartphone covers og gerne vil have jer til at købe et cover hos dem, så bruger de os til at lave markedsføringsmaterialer. Det kan være, at vi laver et katalog? Det kan være, at vi laver et skilt ude foran deres butik? Det kan være, at vi laver en annonce, som du ser som ”forfilm” på youtube? Det kan være, at vi sender nogle unge mennesker gennem gågaden klædt ud som smartphone covers for at skabe noget opmærksomhed. Hvis nu vi skal kigge på jer: Hvad er de tre sidste ting til over 100 kr,- du har købt/fået? Hvem tog beslutningen om, hvorfor det lige præcis skulle være disse ting? Hvorfor blev det netop dette produkt, og ikke et konkurrenrende produkt, der kunne ca. det samme? Kan du huske, hvor du har set markedsføring for produktet, eller har du købt det, fordi andre har det/ har anbefalet det? Hvis nu I, i stedet for netop det produkt I fik, skulle have valgt et andet konkurrerende produkt, hvordan kunne virksomheden så påvirke jer til at foretrække deres produkt? (Tag udgangspunkt i et af jeres tre sidst anskaffede produkter). Præsenter resultatet for en repræsentant fra Reklamebureauet Konceptas.

Kontakt Adm. Direktør · Henrik Kjeldsen > henrik@konceptas.dk

34

T  96 26 2 585  /  M  21 29 53 43 W  www.konceptas.dk


Mellemtrin herningCentret herningCentret er opført i 1978 og består i dag af 80 butikker, hvor du kan købe alt, du behøver i hverdagen - lige fra dagligvarer til den lille luksus. herningCentret er vært for mange spændende arrangementer året rundt, og med spændende butikker, gode spisesteder og faciliteter i top, er shoppingcentret altid et godt udflugtsmål for hele familien.

Opgave

h

herningCentret er et shoppingcenter med 80 butikker, heraf ni spisesteder. Fra 1. oktober 2016 har herningCentret åbent alle søndage. Lav et forslag til en event eller attraktion, der ville give herningCentret større tiltrækningskraft i målgruppen 10-15 årige om søndagen. Beskriv aktiviteten og hvilken markedsføring, I ville bruge.

Kontakt Centerchef · Kim Lauritsen > post@herningcentret.dk

T  24 63 23 73 W  www. herningcentret.dk

35


Mellemtrin Vildbjerg Sports- og kulturcenter Vildbjerg Sports- og Kulturcenter byder sportsklubber, virksomheder og private velkommen til et moderne center med et bredt udvalg af skønne faciliteter. Vi kan blandt andet tilbyde svømmehal med varmtvandsbassin og spa, motionscenter, udendørs motionssti med fitness-redskaber, tennisbaner, to moderne haller, plads til et væld af aktiviteter, multibane, skydebane og 30 foldboldbaner, hvoraf to er med kunstgræs. 32 hotelværelser samt møde- og selskabslokaler. Alle vores indendørsfaciliteter ligger under samme tag, og er let tilgængelige for vores gæster.

h

Opgave Vildbjerg Sports- og Kulturcenter har et dejligt svømmecenter, der bruges i forbindelse med sportsevents, som et ekstra tilbud til vores hotelgæster, men også som et almindeligt svømmecenter hvor alle er velkomne inden for de offentlige åbningstider. Nogle børn og deres forældre vælger at holde børnefødselsdag i svømmecentret, men vi kunne også rigtigt godt tænke os at svømmecentret kunne lægge lokaler til andre private, eller offentlige events og aktiviteter. Derfor vil vi gerne have jeres bud på, hvad der kunne være sjovt at lave i en svømmehal. Kunne man forstille sig temaevents, koncerter på basinkanten eller andet? Tag i forslaget stilling til indhold, målgruppe, økonomi, markedsføring, og realiserbarhed. Forslaget præsenteres for en repræsentant for Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, og har derefter mulighed for at blive realiseret.

Kontakt Direktør · Klaus S. Andersen > klaus@sportscenter.dk

36

T  96 27 07 00  /  M  40 40 22 05 W  www.sportscenter.dk


Mellemtrin MCH A/S MCH er ét af Skandinaviens største og mest fleksible oplevelsescentre med et årligt besøgstal i 2015 på mere end 1.000.000 gæster. Koncernen tæller lokaliteterne MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen. Tilsammen giver det perfekte rammer, hvad enten det drejer sig om et møde for 15 personer, en kongres for 2.000 deltagere, en fodboldkamp med 11.000 fans, en koncert for 15.000 eller en messe for 50.000 gæster. MCH er indbegrebet af oplevelser. Fra Skandinaviens største messer og kongresser til rock, teater, musicals og store sportsbegivenheder. Med flere end 500 arrangementer om året er MCH én af de førende aktører inden for oplevelser. Med professionelle og servicemindede medarbejdere, topmoderne faciliteter og en fælles mission om at skabe unikke oplevelser, hvor mennesker mødes.

Opgave

h

Hest & Rytter Hest & Rytter er messen, man bare ikke må gå glip af, hvis man er heste- og ridesportsinteresseret. Messen finder sted i uge 10, samtidigt med Dansk Varmblods Hingstekåring, og det samlede arrangement tiltrækker hvert år mere end 50.000 besøgende. MCH har en varieret række spisesteder og kiosker under Hest & Rytter. Vi vil gerne sætte fokus på sundheden og bæredygtigheden i spisestedernes udbud og valgmuligheder. Kom med forslag til nye retter, menuer eller snacks, som I synes kunne være sunde og lækre alternativer til det eksisterende udbud. I kan eventuelt overveje om jeres forslag skal indeholde et tema, hvilke ingredienser der kan anvendes, samt om det skal spises på farten eller siddende. Husk også at overveje emballage m.m. I kan i denne sammenhæng eventuelt også komme med forslag til emballagedesign. Redegør for jeres valg og præsentér jeres forslag for en repræsentant fra Hest & Rytter ved Den afsluttende event.

Kontakt Projektsælger · Lissa Sofienberg Pedersen > lsp@mch.dk

T  99 26 99 61  /  M  21 54 53 74 W  www.hestogrytter.dk

Div. information Ved tildeling af denne opgave er I velkomne til at besøge Hest & Rytter den 10. marts 2017. Rekvirer billetterne ved Cesso.dk på e-mail: linda@cesso.dk.

37


Mellemtrin SCAN-TRAPPER A/S Siden opstarten af SCAN-TRAPPER A/S i 1989, har firmaet udviklet sig til at være en seriøs og kompetent samarbejdspartner, når det drejer sig om levering af ståltrapper. Produkterne afsættes primært i Danmark, men eksport udgør dog en stigende del af afsætningen. De primære eksportmarkeder er Tyskland, England og Norge. SCAN-TRAPPER A/S afsætter sine produkter til håndværksmestre, større smedevirksomheder og entreprenører. Bygherreleverancer forekommer ofte, dog sælges der kun til momsregistrerede virksomheder.

h

Opgave SCAN-TRAPPER A/S arbejder med individuelle løsninger for vore kunder. Hvis kunden har en udfordring, som kræver en trappe, går vi i gang med at vurdere modeller (hvad vil passe til huset), ydeevne (hvad skal den kunne bære og hvor ofte vil trappen blive brugt) og materiale (skal den stå indenfor eller udenfor). I får en udskrift hos SCAN-TRAPPER A/S på en del af et hus (entreen). På papiret er vist en dør til stuen og en dør til 1. sal. Opgaven går nu ud på at tegne en trappe (på grundplanen), som I syntes, den bør placeres. Stigning, grund, skridtlængde og frihøjde tages med i betragtning. Lav en dokumentation af jeres arbejde og præsenter den for en repræsentant for SCANTRAPPER A/S

Kontakt Direktør · Jesper Særkjær > jbs@scantrapper.dk

38

T  97 21 33 88  /  M  40 17 19 00 W www.scantrapper.dk


Mellemtrin Horn Bordplader A/S Horn Bordplader A/S blev grundlagt i 1991 og beskæftiger i dag 100 medarbejdere - fordelt på produktion, lager og administration i Danmark. Horn Bordplader A/S er blandt Danmarks førende leverandører af kvalitetsbordplader i alt fra massivt træ, laminat og glas over GetaCore® og Corian® til stål, komposit, granit, terrazzo og beton. Vi skaber bordplader efter dit behov og målene i dit hjem. Fra den traditionelle køkkenbordplade, over bad- og bryggersbordplader til kontor- og spiseborde. Vi sætter en ære i at levere kvalitet - til tiden. Du kan finde vores bordplader hos vores forhandlere, som naturligvis kender de enkelte produkters styrker og fordele - og gerne hjælper dig med at finde det helt rigtige. På www.hornbordplader.dk kan du finde den forhandler, der er nærmest dig.

Opgave

h

Plant et træ Horn Bordplader A/S anvender træ fra hele verden i sin produktion af bordplader. Lande som Afrika, Kina, Brasilien og flere europæiske lande er eksempler på steder, hvor træet leveres fra. Horn Bordplader A/S lægger stor vægt på at agere bæredygtigt, og netop derfor har vi Europas største udvalg i bordplader af FSC®-certificeret træ. Dette certifikat betyder, at det er bæredygtige leverandører, som leverer vores træ. Der bliver altså ikke fældet mere, end der kan nå at blive reproduceret. Vi vil gerne udbrede kendskabet til det grønne budskab i vores FSC®-certificering. I bedes derfor lave en informationssøgning om denne type certificering. Lav derefter en præsentation, der indeholder fakta om hvad FSC certificering er? Hvad går det ud på? Hvorfor er det godt? Brug gerne Horn Bordplader A/S som case i materialet, som et eksempel på, hvordan man kan arbejde aktivt med certificeringen. Resultatet præsenteres for en repræsentant fra Horn Bordplader A/S. Vi forbeholder os retten til at anvende dele af materialet på vores forskellige platforme.

Kontakt Teamleder · Jesper Madsbjerg > jm@hornbordplader.dk

T 22 59 02 88  W  www.hornbordplader.dk

39


Mellemtrin Teknik & Miljø, Herning Kommune Det er vores ansvar, at dit affald bliver hentet og behandlet på en miljørigtig måde. Det er os, der rydder vejene for sne og vedligeholder rabatter, stier og fortove. I kommunens mange grønne områder, som vi plejer og beskytter, kan hele familien få en naturoplevelse. I Teknik & Miljø arbejder vi også sammen med borgerne og virksomhederne om grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Og det er os der sørger for at virksomheder og landbrug følger miljølovgivningen og får miljøtilladelse når de skal udvide eller starte op. Når skoler, børnehaver og plejehjem skal vedligeholdes, er det os, der gør det, for det er os, der har bygget dem.

h

Opgave Skrald er guld værd Vi er ofte hurtige til at smide ting ud, som måske kan genbruges, eller også så smider vi skraldet de forkerte steder. Arrangér en dag hvor I indsamler skrald, involvér gerne flere klasser. Tag en snak omkring følgende på klassen: konsekvenserne ved at smide affald i naturen, miljømæssige fordele ved genbrug m.m. Kom med kreative idéer til hvordan man kan genbruge enten det skrald, I selv har indsamlet, eller skrald I får et andet sted fra. I kan f.eks. lave skulpturer, kunst, osv. I kan også på anden vis komme med forslag/illustrere, hvordan man laver skrald om til noget af værdi for andre. Lav en udstilling hvor I fremviser jeres idéer. Resultaterne vil også blive udstillet ved den afsluttende event.

Kontakt Kirsten Agerlund Knudsen > gafka@herning.dk

T  96 28 81 55 W www.herning.dk

Div. information Du og din klasse er meget velkommen til at komme på rundvisning på genbrugspladsen, eller vi kommer gerne på besøg på jeres skole og fortæller om affald. Husk dog at lave aftalen i god tid. Se evt. under Affaldsskolen på vores hjemmeside http://affald.herning.dk/affaldsskolen

40


Mellemtrin Playmaker, Herning Kommune I Herning Kommune har vi en Playmaker. Som Playmaker er mit mål at gøre børn og unge mere aktive – både i skolen og i fritiden. Derfor hjælper jeg fritidsinaktive børn og unge i gang med fritidsaktiviteter via Fritidspas. Jeg hjælper også kommunens skoler til at skabe gode åben skole forløb i samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner.

Opgave

h

Det er vigtigt at være aktiv og bruge kroppen hver eneste dag. Man skal gerne blive godt varm i kroppen og få pulsen op – men det skal også være sjovt! Derfor vil vi hos Herning Kommune gerne vide, hvor de bedste steder til aktiviteter er henne. Lav en præsentation af området omkring din skole. Hvor kan du være aktiv i din fritid? Hvor er de bedste boldbaner? Er der gode stier at rulle, skate eller cykle på? Hvor kan man lege gemmeleg? Hvilke fritidsaktiviteter og foreninger er der i området? Hvor er det bedste klatretræ? Hvor kan man spille Antonius, hinke eller løbe om kap? Markér eller illustrér de allerbedste steder på præsentationen. Præsentationen må gerne være egnet til videreformidling til andre børn og unge. Præsentér det I har lavet for Playmakeren.

Kontakt Playmaker Majken Skræddergaard > bekms@herning.dk

T  21 66 70 55 W www.herning.dk/playmaker

41


Mellemtrin By, Erhverv og Kultur, Herning Kommune I By, Erhverv og Kultur arbejder vi for, at Herning Kommune er et godt sted at drive virksomhed, arbejde og studere. Altså - et godt sted at LEVE. BEK består af fire afdelinger. Planafdelingen arbejder med planlægning af byen og kommunen. Erhverv og Udvikling arbejder med erhvervsudvikling, videregående uddannelser, turisme og branding. Herning Bibliotekerne arbejder med viden og oplysning til borgerne, mens Kultur og Fritid arbejder med idræt, foreningsliv, kultur, kunst og de største events.

h

Opgave Den 11. april 2017 åbner Kulturfestival OffRoad i Herning by med et stort arrangement for alle aldre. Kulturfestivalen er en stor fælles satsning, der afholdes af Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, der er en forening bestående af 7 kommuner og ca. 60 kulturinstitutioner i disse kommuner. Arrangementet er samtidig udvalgt som ét af de såkaldte Fuldmånearrangementer i forbindelse med Århus 2017. Kom med kreative idéer til hvordan Herning Kommune kan involvere børn og unge fra Herning og omegns kommunerne i åbningsarrangementet, der finder sted den 11. april 2017 fra kl. 14 – 22. Det kan være alt lige fra konkrete kulturelle indslag, projekter og events til nye måder at involvere børn og unge i afviklingen af arrangementet. Tag også gerne stilling til formidling og brug af sociale medier i denne sammenhæng. Af hensyn til planlægningen af arrangementet skal alle kreative forslag være indsendt til nedenstående kontaktperson senest inden juleferien i december 2016.

Kontakt Projektleder for Off Road 2017 Åbning Pia Trab Worm > bekpw@herning.dk

42

T  51 18 90 94 W www.herning.dk


Mellemtrin Herning Bibliotekerne Biblioteket udspringer af den grundlæggende danske samfundsværdi om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Herning Bibliotekerne vil være omdrejningspunkt for dannelse, medborgerskab, fællesskab og mangfoldighed. Det er vi ved at have fri adgang til læring og viden, have en bred vifte af kulturoplevelser og give borgerne mulighed for demokratisk deltagelse. Biblioteket er lokalsamfundets samlingssted, der med succes bringer alle dele af samfundet sammen. Her kan vi møde hinanden på tværs af alder, socialstand og etnisk baggrund.

Opgave

h

Mændenes Bibliotek Undersøg hvordan jeres fædre opfatter biblioteket. Det kan være gennem interviews, spørgeskemaer, workshops eller noget helt fjerde. Bruger de biblioteket? Hvorfor / hvorfor ikke? Hvad skal der til, for at de ville bruge det / bruge det endnu mere? Biblioteket hjælper jer gerne med formulering af spørgsmål. I fortæller, hvad I har fundet ud af på et internt møde for bibliotekets personale, eller I kan gå skridtet videre og lave en aktivitet/happening, som trækker jeres fædre til biblioteket.

Kontakt Formidler · Søren Johansen > bibsjo@herning.dk

T  25 61 22 73 W www.herningbib.dk

Div. information Herning Biblioteks telefon: 96 28 88 00 og mail biblioteket@herning.dk

43


Mellemtrin Søby Brunkulsmuseum Søby Brunkulsmuseum har siden 1977 formidlet historien om epoken 194070 med produktion af brunkul i Danmark. Danmark risikerede alvorlig mangel på brændsel/energi, da 2. Verdenskrig brød ud, og vi mistede import af stenkul fra England. Kort efter begyndte brunkulseventyret i Søby, som leverede en tredjedel af de livsnødvendige danske brunkul. 3.500 af landets dygtigste arbejdere knoklede på en livsfarlig arbejdsplads med egen ambulance; en mindelund ved museet ærer 57 omkomne arbejdere. I en barsk hverdag boede cirka 3.000 mennesker i Søby Brunkulslejer, hvor museet har bevaret nogle af husene. Museet har fokus på mennesker.

h

Opgave Søby Brunkulsmuseum havde i 2015 besøg af 587 børn under 12 år (gratis adgang), og jævnligt får museet besøg af skoleklasser. Hvordan oplever børnene et besøg på Søby Brunkulsmuseum? Hvad lægger de mærke til? Hvad husker de? Hvad savner de? Hvad kan de foreslå af aktiviteter, udstillinger, events og andet, som tiltaler børn? På museet vil vi gerne gøre børnenes besøg mere spændende og sjovere, og derfor ønsker vi gode ideer fra eleverne. Eleverne afleverer en visuel præsentation af deres forslag. De står selv for planlægning og gennemførsel, men museet supplerer gerne med sparring. Eleverne skal helst arbejde med både en reel og en virtuel verden, hvor aktiviteter online og offline skal spille sammen. Vi ønsker elevernes forslag til en folder, tegneserie, film eller andet, som børn kan se inden et besøg. Vi ønsker forslag, som børn kan arbejde med under besøget på museet. De har frit valg: Opgave-ark. ”Skattejagt”. Gåder. Geocaching. QR-koder. Spil. Tegneserie. Andet!

Kontakt Formand · Jan Svendsen > post@dialogforum.dk

T  20 66 95 56 W www.brunkulsmuseum.dk

Div. information Grundbog: ”Det brune guld” forlaget DialogForum. Bogen har TV Midtvest filmatiseret i otte programmer a 30 minutter, som er fordelt på tre dvd’er.

44


Mellemtrin Skovsnogen Artspace Skovsnogen Artspace er et kunstnerisk udstillingssted under åben himmel i en skov nær Skarrild. Skovsnogen Artspace konfronterer traditionelle forestillinger om mødet mellem kunst og publikum, og formidler samtidskunsten til nye publikumsgrupper, og giver kunstnere nye muligheder for at skabe og præsentere deres værker.

Opgave

h

Vis hensyn Når man tager i skoven, skal man huske på, at man er gæst i nogle andres hjem. Der er et rigt dyre- og planteliv, som man skal tage hensyn til. Derfor er det vigtigt, at man tænker over, hvordan man færdes i naturen. Tag ud i en skov og nærstudér den. Tag eventuelt nogle billeder af det dyreliv I opdager, og som man skal passe på. Diskutér på klassen, hvordan man færdes i naturen, og hvorfor man skal passe på den? Lav gerne en eller flere naturcollager, hvor I præsenterer de ting, I er nået frem til. Brug gerne naturmaterialer til at pynte på collagerne. Collagerne fremvises for en repræsentant fra Skovsnogen, og kan hænges op på skolen som dekoration. De kan ligeledes indgå på Skovsnogens stand ved Den afsluttende event.

Kontakt Daglig Leder · Pia Trab Worm > bekpw@herning.dk

T  51 18 90 94 W www.skovsnogen.dk

45


Mellemtrin Herning City Herning Cityforening er båret af detailhandelen, hotel & restaurationsvirksomheder samt liberale, finansielle og kulturelle aktører, som har en særlig interesse i liv og oplevelser i Herning City. Herning Cityforening arbejder for at styrke Herning City´s position, og vi gennemfører en lang række af events, koncerter, markedsføringskampagner og oplevelser igennem hele året. Målsætningen er at fastholde og udvikle de gode indkøbs- og oplevelsesmuligheder i absolut topklasse, og manifestere Herning City som hele Midt- og Vestjyllands centrum.

h

Opgave Børnenes by Hvad dukker op i jeres hoved, når I tænker på Herning som by? Hvad er fedt at lave og se? Lav en film, en fotoserie eller et kort hvor I viser og forklarer, hvad der er fedt ved at være barn i Herning. Lav en udstilling eller en præsentation for en repræsentant fra Herning City, hvor I fremviser jeres resultat. Herning City forbeholder sig også retten til at anvende det på vores sociale medier samt andre platforme.

Kontakt Annette Hansen Hindkjær > mail@herningcity.dk

46

T  28 89 58 90 W www.herningcity.dk


Mellemtrin Europabevægelsen Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk. Arbejdet udføres i overensstemmelse med de grundsætninger, der er udtrykt i Europarådets statut og i traktatgrundlaget for Den Europæiske Union.

Opgave

h

Aarhus er kulturhovedstad i 2017. Forklar hvad en kulturhovedstad er, og lav en beskrivelse af de europæiske kulturhovedstæder i år og næste år. Gå gerne ind i hvad kulturhovedsteder kan og bliver brugt til, set fra en europæisk og en national vinkel. Lav samtidigt en præsentation af hvert land, som har kulturhovedstæderne.   a.  Landets Navn på Dansk og Engelsk.   b.  Indbyggertal og areal.  c. Hovedstad.   d.  Styreform: f. eks. Republik eller monarki. Navn på statsoverhoved og regeringsleder.   e.  Årstal for medlemskab af EU. Lav et offentligt arrangement, hvor I udstiller jeres arbejde og har kulturen og Europa i fokus. Inviter gerne medlemmer af Europabevægelsen fra jeres område til denne dag. Europabevægelsen kan være behjælpelig med at formidle invitationerne.

Kontakt Formand Region Midtjylland Vest · Steffen Johannes Nørregaard   >  T  20 77 76 88 steffen@stilnor.dk W www.eubev.dk

Div. information På Opdagelse i Europa. Kan rekvireres hos Europa-Kommissionen Danmark, EU@europa-kommissionen.dk. ( gratis også som klassesæt )

47


Mellemtrin Soroptimist International Navnet Soroptimist stammer fra latin: Sorores ad optimum = Kvinder, der vil det bedste. Vi er et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status, og som er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål. Vi har det sidste år 2014-2015 gennem projekter fremskaffet USD 27.7 mio. og hjulpet 1.7 mio. kvinder og piger. Soroptimist International (SI) har som NGO (Non Governmental Organisation) kategori 1-status i FN med anerkendt GENERAL CATEGORY. Det er den højeste kvalifikation, der kan tildeles en NGO. Det indebærer konsultativ status og automatisk invitation til internationale konferencer og møder i FN kommissioner. Soroptimist-aktiviteterne begyndte i Oakland USA i 1921, i Europa i 1929 og i Danmark i 1936. På verdensplan er vi ca. 80.000 medlemmer i mere end 3.000 klubber fordelt på 132 lande, heraf 35.000 medlemmer fordelt på 58 lande i Europa. I Danmark er vi ca. 1600 fordelt på 61 klubber. SI’s overordnede projekt 2015-2017 er: “Educate to Lead” SI/E’s overordnede projekt 2015-2017 er: “Soroptimists Invest in Education”

h

Opgave Hvad er Soroptimist International? Hvilke ord kan med én linje beskrive, hvad vi står for? Soroptimist International (SI) Danmark beder jeres klasse om at finde et dansk statement ud fra SI-sloganet ”A global voice for women” således, at man overalt vil kunne genkende vores organisation lige så godt som fx Røde Kors.

Kontakt Else Madsen > olerenemadsen@hotmail.com

48

T  86 86 58 93  /  M  25 75 86 45 W www.soroptimist-danmark.dk


Mellemtrin Blue Fox Herning A/S Blue Fox Herning A/S og Herning Ishockey Klub har igennem mere end 60 år opbygget og udviklet ishockey på heden og dermed placeret Herning på landkortet, som Danmarks mest vindende ishockeyklub nogensinde. Med 16 guldmedaljer i historikken, har vi således placeret os som en magtfaktor inden for Danmarks mest populære vintersport.

Opgave

h

Vi hos Blue Fox Herning A/S kunne godt tænke os at høre jeres mening om ishockey! Er det sjovt? Er det spændende? Eller er det lidt kedeligt? Kom gerne med forslag til hvordan man kunne gøre det endnu mere sjovt for børn at tage ind og se en ishockeykamp? Skal der være et legeområde, ståpladser for børn, konkurrencer eller et møde med nogle at spillerne bagefter? I må gerne være kreative og tænke ud af boksen. Lav en brainstorm hvor I tegner eller skriver alle jeres forslag. Resultatet vil blive modtaget af en repræsentant fra Blue Fox Herning A/S.

Kontakt Direktør · Torben Skovsgaard > skovsgaard@bluefox.dk

T  97 21 37 00 W www.bluefox.dk

49


Mellemtrin Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er en medlemsbaseret privat forening, som i dag tæller mere end 650 medlemmer. Vi stiller en lang række ydelser til rådighed for vores medlemmer og øvrige virksomheder i de to kommuner. Vi faciliterer en række netværk, som skaber vidensdeling og forretningsmuligheder for vores medlemmer. Vi inspirerer virksomhedsledere og klæder dem på med den seneste viden på en lang række områder. Vi bygger bro fra iværksættere og virksomheder til en lang række rådgivere og støttemuligheder.

h

Opgave Infrastruktur Motorveje har mange fordele, f.eks. kan folk komme hurtigere fra A til B og det skaber arbejdspladser m.m. Beregn hvor meget tid man egentlig sparer ved en udvalgt motorvej i forhold til at køre den samme strækning på en almindelig landevej. Lav gerne en illustration over ældre typer af transportmidler f.eks. hestevogn, biler fra 50’erne eller lignende, og lav en historisk sammenligning af kørehastigheden igennem tiden. Saml jeres resultater i en powerpoint eller lav en plakat eller planche, som kan præsenteres for en repræsentant fra Erhvervsrådet.

Kontakt Souschef · Mette Gottlieb > mg@erhvervsraadet.dk

50

T  96 26 11 16  /  M  21 29 11 16 W  www.erhvervsraadet.dk


Opgaver til Udskoling

51


Udskoling egetæpper A/S egetæpper A/S er en af Europas førende virksomheder, når det handler om at designe, udvikle og producere unikke gulvtæpper af høj kvalitet med miljøet i højsædet. Virksomheden, der blev grundlagt i 1938, har fulgt med tiden og besidder den mest moderne teknologi i tæppebranchen. egetæpper A/S kan derfor levere tæpper med et hvilket som helst design med branchens korteste leveringstid. Vi arbejder målrettet på at reducere miljøpåvirkninger fra produktionen af vores tæpper. Derudover har vi en målsætning om at bidrage til en mere bæredygtig verden ved konstant at arbejde på at blive bedre til at håndtere miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer med de fremtidige generationer for øje.

h

Opgave I 2014/2015 producerede egetæpper 5.653.057 m2 tæppe. Når vi producerer gulvtæpper, udleder vi CO2 til atmosfæren. Det medvirker til at skabe global opvarmning og er rigtig skidt for miljøet. Derfor arbejder vi målrettet på at minimere vores CO2-udledninger. I 2014/2015 udledte vi i alt 14.254 ton CO2 til atmosfæren. Hvor mange kg CO2 svarer det til pr. m2 tæppe? Man kan nedbringe sin CO2-udledning ved at bruge mindre energi. Derfor er vi altid på jagt efter gode energispare-projekter på vores fabrikker. I 2014/2015 brugte egetæpper 1.733.329 kWh på belysning. Lad os antage, at egetæpper har 2.000 lamper, der alle bruger 2 stk. 58 Watt T8 lysstofrør. Vi vil gerne skifte til en mere energivenlig løsning. Undersøg hvilke andre løsninger, der findes på markedet og lav en beregning for en af dem:   •  Hvilke løsningsmuligheder findes der på markedet?   •  Hvad vil det koste os at skifte til en anden løsning (indkøb)?   •  Hvor mange kWh vil vi spare årligt med den nye løsning? Brug internettet til at finde information om, hvor mange kWh de forskellige løsninger bruger. Tjek også prisen på den løsning vi bruger i dag og den nye løsning. Hvad koster det i indkøb, og hvor længe holder det i forhold til hinanden? Kom med forslag til andre energispareprojekter, der kan hjælpe egetæpper med at nedbringe CO2-udledningen. Forslagene skal fremlægges for egetæpper i en præsentation, der indeholder følgende:   •  En beskrivelse af hvad energispareprojektet går ud på   •  En visualisering af idéen   •  En bud på, hvad det vil koste at gennemføre idéen Hvis idéerne viser sig at være brugbare, vil vi overveje at gå videre med dem.

Kontakt CSR Projektleder · Dorthe Aaboe > dak@ege.dk

52

T  97 11 74 92 W www.ege.dk


Udskoling Rocklyd Firmaet har over 20 års erfaring i events og koncerter. Lige fra musicals og festivals, til teknisk planlægning og afvikling af Giro d´italia. Vi har erfaringen til at løse alle tænkelige opgaver, og med et stort netværk af samarbejdspartnere landet over, er man altid i trygge hænder hos os. Vi har en forkærlighed for unge mennesker. Vi bruger derfor meget tid på at lære nye teknikere op, og vores kunder får derved mulighed for at lade nogle teknik interesserede være med os, når vi arbejder. I vores Rock Crew har vi over 60 unge mennesker, som løbende er ude og arbejde som stagehands ved forskellige koncerter. Bla. Madonna, Take That og Adele i Boxen. Det er en god måde at få kendskab til branchen, og finde ud af om man ønsker at gå den vej. Find os her: Facebook / Rocklyd / RockCrew / www.Rocklyd.dk

Opgave

h

Tekniker Stagehands & Upcoming bands Det er vigtigt for Rocklyd at spotte og understøtte talenter på scenen såvel som backstage. Derfor har vi to fokus områder: På scenen – initiativer for upcoming bands og unge musikerspirer. Backstage – inden for eventafvikling – eventtekniker, lyd og lys mm. Generelt arbejder vi for at bidrage/udvikle talent, som kan indgå i fødekæden i event industrien. Derfor vil vi gerne høre jeres input til, hvad man kunne gøre for at opfylde dette. Du kan tage udgangspunkt i, hvis du selv går med en teknikerspire i maven eller selv har et band. I kan også vælge at interviewe nogle med disse interesser. Udarbejd en rapport hvor I afdækker dette, eller en plan over et event som kunne understøtter ovenstående mål. Overvej dette: • Hvilke spørgsmål ønsker man besvaret? Mangler unge viden om, hvordan man bliver tekniker, eller hvordan man starter et band? • Hvordan får vi spredt budskabet, og får folk til at engagere sig? •  Hvis I laver en event, så overvej markedsføring, og hvordan man får folk til at deltage? •  Hvordan når vi ud til de unge? •  Plan for eventen, markedsføringsmaterialet eller andet. Produktet præsenteres for en repræsentant fra Rocklyd.

Kontakt Kent Salling Fløe > Kent@Rocklyd.dk

M  40 81 41 24 W www.rocklyd.dk

53


Udskoling InfoSuite A/S InfoSuite A/S er det danske konsulent- og softwarehus, der står bag udviklingen af InfoSuite Business Intelligence, der er en af markedets absolut mest gennemtænkte og brugervenlige løsninger til rapportering, analyse og budgettering. Med hovedsæde i Herning leverer InfoSuite data-dreven beslutningsstøtte til et bredt udsnit af dansk og europæisk erhvervsliv, bl.a. indenfor detailhandel, distribution, produktion, forsyning, forsikring og serviceerhverv. InfoSuite Business Intelligence samler data fra din virksomheds mange datakilder, og præsenterer alle de vigtigste ledelsesinformationer i dynamiske og intelligente dashboards.

h

Opgave Registrering Meget af vores færden på nettet bliver registreret eksempelvis via cookies. Registrering kan opfattes som overvågning, og det bliver ofte diskuteret i medierne. Overvej hvilke fordele og hvilke risici der er forbundet med registrering? Hvilken vej går udviklingen inden for registrering? Lad jer eventuelt inspirere af artikler omkring emnet fra såvel Danmark som udlandet. I kan via linket nedenfor, læse mere om registrering og sessionslogin, og forskellige personers holdning til dette. Kilde: https://sessionslogning.dk/ I analysen bedes I ligeledes overveje de etiske aspekter, når man taler om registrering. Lav en præsentation af jeres resultater, og præsenter det for en repræsentant fra InfoSuite A/S.

Kontakt Adm. Direktør og Partner · Poul Viller > pv@infosuite.com

54

T  72 14 41 00  /  M  25 26 51 03 W www.infosuite.dk


Udskoling Herning Vand A/S Herning Vand er et forsyningsselskab, som er dannet 1. januar 2010 og ejet 100% af Herning Kommune. Vi leverer rent og velsmagende drikkevand til kunderne og indsamler og renser spildevandet, før vi fører det retur til vandkredsløbet. Miljøet er i højsædet hos Herning Vand, og vi ønsker at være en vigtig medspiller på vandmiljøområdet i hele Herning Kommune - og Danmark.

Opgave

h

Den pris, vores kunder betaler, afhænger af hvor stort et forbrug de har og om det er drikkevand eller spildevand, de betaler for. De kunder, der bor i Herning by får både leveret drikkevand fra Herning Vand, og det er også os, der indsamler og renser deres spildevand.   1. Find vores vandpriser for 2016 og beregn, hvor meget en familie på 4 personer skal betale om året for drikkevand og spildevand.   2. Find den tilsvarende pris for en af de omkringliggende kommuner og sammenlign vores pris med deres: a.  Find den procentvise forskel mellem Herning og en af de omkringliggende kommuner på hhv. drikkevand og spildevand b.  Lav et lagkagediagram, der viser fordelingen af betalingen for hhv. drikkevand og spildevand i Herning og et lagkagediagram for en af de omkringliggende kommuner. c. Lav ud fra DANVAs Danmarkskort (se link under information) en graf, der viser priserne i Herning Vand i forhold til priserne i de omkringliggende kommuner.   3. Vores mål er, at den bæredygtige pris i 2020 skal være 20% lavere end i 2012. Læs i pjecen ’Hvad er prisen på dit vand’ og fortæl dine klassekammerater, hvad du forstår ved bæredygtighed? På baggrund af jeres analyse laves der forslag til hvordan vi i 2020 når vores mål. Tag gerne stilling til evt. tekniske løsninger, mulige effektiviseringer og/eller evt. oplysningskampagner, og kom gerne med konkrete forslag. Præsenter jeres forslag for en repræsentant for Herning Vand.

Kontakt Civilingeniør · Jeanette Dietz Andersen > jda@herningvand.dk

T  30 16 19 77 W www.herningvand.dk/da/privat/priser

Div. information Definition på omkringliggende kommuner: Ikast-Brande, Holstebro, Viborg, Ringkøbing-Skjern og Billund. Mere information om priser: http://www.danva.dk/Medlemmer/Publikationer/Vand-i-tal-arkiv.aspx?q=vand%20i%20tal http://herningvand.dk/da/privat/en-vandpris-uden-overraskelser

55


Udskoling Konceptas Reklamebureauet Konceptas er specialister indenfor markedsføring - både online og offline. Vi har hele paletten af specialister samlet under ét tag, og vi ved, hvad der skal til for at levere en god løsning, der giver dig det bedste resultat.

h

Opgave Smartphone vaner En smartphone er efterhånden noget alle har. Vi skal faktisk ikke mere end 20 år tilbage før både mobiltelefon og Internet meget sjældent blev brugt. Lav en analyse af jeres nuværende hverdag: Hvor mange forskellige ting bruger du din smartphone og/eller Internettet til i løbet af en dag? Tæl både antal forskellige ting og samlet tidsforbrug i løbet af dagen. Hvis nu du ikke havde smartphone eller internet. Hvordan kunne du så løse samme ”problemer” eller behov? Hvad ville du fx gøre i stedet for SMS? Hvad ville du gøre i stedet for spil osv? Hvad med musikvideoer? Præsenter resultatet for en repræsentant fra Reklamebureauet Konceptas.

Kontakt Adm. Direktør · Henrik Kjeldsen > henrik@konceptas.dk

56

T  96 26 2 585  /  M  21 29 53 43 W  www.konceptas.dk


Udskoling herningCentret herningCentret er opført i 1978 og består i dag af 80 butikker, hvor du kan købe alt, du behøver i hverdagen - lige fra dagligvarer til den lille luksus. herningCentret er vært for mange spændende arrangementer året rundt, og med spændende butikker, gode spisesteder og faciliteter i top, er shoppingcentret altid et godt udflugtsmål for hele familien.

Opgave

h

herningCentret er et shoppingcenter med 80 butikker, heraf ni spisesteder. Fra 1. oktober 2016 har centret åbent alle dage (på nær helligedage). Basis i herningCentrets markedsføring er vores eget magasin, som sendes ud til 113.000 husstande i kommunerne Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Silkeborg og Herning. Derudover bruges radio, tv, egen hjemmeside, nyhedsmail, Facebook, Instagram og en app mm. Hvordan ville I kommunikere i markedsføringsområderne, at herningCentret har følgende: •  Åbent alle dage •  20 grader – vindstille – tørvejr •  Gratis parkering Hvilke medier ville I bruge?

Kontakt Centerchef · Kim Lauritsen > post@herningcentret.dk

T  24 63 23 73 W  www. herningcentret.dk

57


Udskoling Vildbjerg Sports- og kulturcenter Vildbjerg Sports- og Kulturcenter byder sportsklubber, virksomheder og private velkommen til et moderne center med et bredt udvalg af skønne faciliteter. Vi kan blandt andet tilbyde svømmehal med varmtvandsbassin og spa, motionscenter, udendørs motionssti med fitness-redskaber, tennisbaner, to moderne haller, plads til et væld af aktiviteter, multibane, skydebane og 30 foldboldbaner, hvoraf to er med kunstgræs. 32 hotelværelser samt møde- og selskabslokaler. Alle vores indendørsfaciliteter ligger under samme tag, og er let tilgængelige for vores gæster.

h

Opgave Vildbjerg Sports- og Kulturcenter vil gerne være et sted, hvor alle har lyst til at komme. Vi ønsker at skabe et røgfrit miljø for alle vore gæster. Dog har vi til tider haft problemer med, at nogle af vore gæster ikke har respekteret vor henstilling om røgfrie lokaler. Vores opgave til dig og din klasse er at udarbejde løsningsforslag til, hvordan vi kommer dette problem til livs. Det kunne være oplysningskampagner, procedurer og/eller installationsmæssige tiltag. Begrund jeres løsningsforslag med undersøgelser af, hvorfor nogle unge mennesker anser det for i orden at ryge på offentlige toiletter.

Kontakt Direktør · Klaus S. Andersen > klaus@sportscenter.dk

58

T  96 27 07 00  /  M  40 40 22 05 W  www.sportscenter.dk


Udskoling MCH A/S MCH er ét af Skandinaviens største og mest fleksible oplevelsescentre med et årligt besøgstal i 2015 på mere end 1.000.000 gæster. Koncernen tæller lokaliteterne MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen. Tilsammen giver det perfekte rammer, hvad enten det drejer sig om et møde for 15 personer, en kongres for 2.000 deltagere, en fodboldkamp med 11.000 fans, en koncert for 15.000 eller en messe for 50.000 gæster. MCH er indbegrebet af oplevelser. Fra Skandinaviens største messer og kongresser til rock, teater, musicals og store sportsbegivenheder. Med flere end 500 arrangementer om året er MCH én af de førende aktører inden for oplevelser. Med professionelle og servicemindede medarbejdere, topmoderne faciliteter og en fælles mission om at skabe unikke oplevelser, hvor mennesker mødes.

Opgave

h

Spar på energien MCH er ét af Skandinaviens største og mest fleksible oplevelsescentre med et årligt besøgstal omkring 900.000 gæster. Koncernen tæller MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen. Disse rammer for oplevelser bruger naturligvis energi, og meget af det. Derfor er jeres opgave at komme med forslag til, hvordan vi kan spare på energien i MCH, og blive endnu mere miljøvenlige. Det kan være alt fra el, vand, varme, affald, eller genanvendelse af diverse effekter. Lav en præsentation som kan præsenteres for en repræsentant fra MCH.

Kontakt Maskinmester · Stefan Højriis Kristensen > shk@mch.dk

T  28 44 60 41 W www.mch.dk

59


Udskoling SCAN-TRAPPER A/S Siden opstarten af SCAN-TRAPPER A/S i 1989, har firmaet udviklet sig til at være en seriøs og kompetent samarbejdspartner, når det drejer sig om levering af ståltrapper. Produkterne afsættes primært i Danmark, men eksport udgør dog en stigende del af afsætningen. De primære eksportmarkeder er Tyskland, England og Norge. SCAN-TRAPPER A/S afsætter sine produkter til håndværksmestre, større smedevirksomheder og entreprenører. Bygherreleverancer forekommer ofte, dog sælges der kun til momsregistrerede virksomheder.

h

Opgave Et bådlaug i Scankøbing har brug for at komme fra betonmolen ned til bådbroen, som er båret af pontoner. ca. 2,0 m. Problemet er at bådbroen bevæger sig op og ned pga. ebbe og flod. I skal konstruere en trappeløsning, som kan tage højde for forskellen på eksempelvis. 0,4 m.

Kontakt Direktør · Jesper Særkjær > jbs@scantrapper.dk

60

T  97 21 33 88  /  M  40 17 19 00 W www.scantrapper.dk


Udskoling Horn Bordplader A/S Horn Bordplader A/S blev grundlagt i 1991 og beskæftiger i dag 100 medarbejdere - fordelt på produktion, lager og administration i Danmark. Horn Bordplader A/S er blandt Danmarks førende leverandører af kvalitetsbordplader i alt fra massivt træ, laminat og glas over GetaCore® og Corian® til stål, komposit, granit, terrazzo og beton. Vi skaber bordplader efter dit behov og målene i dit hjem. Fra den traditionelle køkkenbordplade, over bad- og bryggersbordplader til kontor- og spiseborde. Vi sætter en ære i at levere kvalitet - til tiden. Du kan finde vores bordplader hos vores forhandlere, som naturligvis kender de enkelte produkters styrker og fordele - og gerne hjælper dig med at finde det helt rigtige. På www.hornbordplader.dk kan du finde den forhandler, der er nærmest dig.

Opgave

h

Træindustrien i fremtiden Er produktion af bordplader en bæredygtig arbejdsplads i fremtiden? Kom med jeres bud på hvordan branchen vil udvikle sig, og undersøg hvilke faggrupper, der er nødvendig i træindustrien. Afdæk hvilke ansøgningskrav og forudsætninger, der er for deres uddannelser, og kom med jeres bud på, hvad der kan være med til fortsat at skabe interesse for branchen. Hvad skal der til, for at unge også i fremtiden vil specialisere sig indenfor netop denne industri? Kom med forslag til en oplysningskampagne, som industrien kan bruge til at appellere til de unge. Vælg selv hvilke platforme kampagnen skal være på. Lav en præsentation af jeres tanker og konklusioner, og præsenter dem for en repræsentant fra Horn Bordplader A/S.

Kontakt Teamleder · Jesper Madsbjerg > jm@hornbordplader.dk

T 22 59 02 88  W  www.hornbordplader.dk

61


Udskoling Teknik & Miljø, Herning Kommune Det er vores ansvar, at dit affald bliver hentet og behandlet på en miljørigtig måde. Det er os, der rydder vejene for sne og vedligeholder rabatter, stier og fortove. I kommunens mange grønne områder, som vi plejer og beskytter, kan hele familien få en naturoplevelse. I Teknik & Miljø arbejder vi også sammen med borgerne og virksomhederne om grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Og det er os der sørger for, at virksomheder og landbrug følger miljølovgivningen, og får miljøtilladelse når de skal udvide eller starte op. Når skoler, børnehaver og plejehjem skal vedligeholdes, er det os, der gør det, for det er os, der har bygget dem.

h

Opgave Tjek energien Mange danskere er ikke opmærksomme på deres energiforbrug, og konsekvenserne af dette. Foretag en analyse af energiforbruget enten i jeres eget hjem eller på skolen og kom eventuelt efterfølgende med forslag til hvordan man kunne minmere energiforbruget og gøre boligen/skolen mere miljøvenlig generelt. Til sidst må I meget gerne gøre jer nogle generelle overvejelser om hvordan man i fremtiden kan minimere energiforbruget i private boliger, enten gennem indførelse af ny teknologi, anvendelse af vedvarende energikilder, oplysningskampagner eller andet. Hvis I har konkrete forslag til et specielt design/produkt må I meget gerne lave en model/ prototype af denne, hvis muligt. Lav en præsentation af jeres resultat for en repræsentant fra Teknik & Miljø.

Kontakt Projektleder · Preben Pedersen > ejdpp@herning.dk

62

T  96 28 82 24 W www.herning.dk


Udskoling Playmaker, Herning Kommune I Herning Kommune har vi en Playmaker. Som Playmaker er mit mål at gøre børn og unge mere aktive – både i skolen og i fritiden. Derfor hjælper jeg fritidsinaktive børn og unge i gang med fritidsaktiviteter via Fritidspas. Jeg hjælper også kommunens skoler til at skabe gode åben skole forløb i samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner.

Opgave

h

Som en del af den nye skolereform er det besluttet, at folkeskolerne skal åbne op og samarbejde med det omkringliggende samfund. Det kan bl.a. ske ved at samarbejde med forenings-, kultur- og erhvervslivet og inddrage dem i undervisningen. Disse samarbejder kaldes for Åben Skole forløb. Herning Kommune har allerede en platform, hvor der er lagt mange forløb ud. Vi vil dog rigtig gerne høre elevernes egne idéer til nogle forløb, hvor det de lærer i skolen kan spille godt sammen med aktiviteter uden for skolens mure. Opgaven lyder på, at I skal lave et Åben Skole forløb for de mindre klasser på jeres skole. Hvad synes I, at de skal lære om? Hvilke foreninger eller institutioner kunne være spændende at inddrage i undervisningen? Skal det handle om sport og fritid eller måske kunst og kultur? Tænk rigtig godt over hvordan man kan blande aktiviteterne fagligt ind i undervisningen. Kan det f.eks. indgå i matematik- eller danskundervisningen? Eller måske egner det sig bedst til idræt? I kan eventuelt tage kontakt til en forening eller institution, som I synes kunne være spændende, og få dem involveret i idéudviklingen. Præsentér for Playmakeren og send jeres forslag til foreningen eller institutionen. Invitér også eventuelt jeres valgte forening eller institution til jeres fremlæggelse.

Kontakt Playmaker Majken Skræddergaard > bekms@herning.dk

T  21 66 70 55 W www.herning.dk/playmaker

63


Udskoling By, Erhverv og Kultur, Herning Kommune I By, Erhverv og Kultur arbejder vi for, at Herning Kommune er et godt sted at drive virksomhed, arbejde og studere. Altså - et godt sted at LEVE. BEK består af fire afdelinger. Planafdelingen arbejder med planlægning af byen og kommunen. Erhverv og Udvikling arbejder med erhvervsudvikling, videregående uddannelser, turisme og branding. Herning Bibliotekerne arbejder med viden og oplysning til borgerne, mens Kultur og Fritid arbejder med idræt, foreningsliv, kultur, kunst og de største events.

h

Opgave Den 11. april 2017 åbner Kulturfestival OffRoad i Herning by med et stort arrangement for alle aldre. Kulturfestivalen er en stor fælles satsning, der afholdes af Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, der er en forening bestående af 7 kommuner og ca. 60 kulturinstitutioner i disse kommuner. Arrangementet er samtidig udvalgt som ét af de såkaldte Fuldmånearrangementer i forbindelse med Århus 2017. Kom med kreative idéer til hvordan Herning Kommune kan involvere børn og unge fra Herning og omegns kommunerne i åbningsarrangementet, der finder sted den 11. april 2017 fra kl. 14 – 22. Det kan være alt lige fra konkrete kulturelle indslag, projekter og events til nye måder at involvere børn og unge i afviklingen af arrangementet. Tag også gerne stilling til formidling og brug af sociale medier i denne sammenhæng. Af hensyn til planlægningen af arrangementet skal alle kreative forslag være indsendt til nedenstående kontaktperson senest inden juleferien i december 2016.

Kontakt Projektleder for Off Road 2017 Åbning Pia Trab Worm > bekpw@herning.dk

64

T  51 18 90 94 W www.herning.dk


Udskoling Herning Bibliotekerne Biblioteket udspringer af den grundlæggende danske samfundsværdi om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Herning Bibliotekerne vil være omdrejningspunkt for dannelse, medborgerskab, fællesskab og mangfoldighed. Det er vi ved at have fri adgang til læring og viden, have en bred vifte af kulturoplevelser og give borgerne mulighed for demokratisk deltagelse. Biblioteket er lokalsamfundets samlingssted, der med succes bringer alle dele af samfundet sammen. Her kan vi møde hinanden på tværs af alder, socialstand og etnisk baggrund.

Opgave

h

Den co-creative eventmager I disse år arbejder biblioteket på at skabe inkluderende fællesskaber og på at inddrage brugerne i at skabe aktiviteter og oplevelser for andre borgere. Et sådan samarbejde kaldes co-creation. Vi vil gerne have jer ombord som co-creative eventmagere. I skal planlægge og afholde tre events på biblioteket. I skal selv stå for planlægning, markedsføring og afholdelse. Målgruppen for minimum to af jeres events er andre udskolingsklasser. Den sidste må I selv bestemme målgruppen for. Biblioteket hjælper til i hele processen. Opgaven skal ses i samspil med 7.-8. klasses læringsmål for samfundsfag, fase 2, hvor eleverne ud over at lære om, hvordan man kan deltage i demokratiet rent praktisk også kommer ud og deltager i deres lokaldemokrati.

Kontakt Formidler · Søren Johansen > bibsjo@herning.dk

T  25 61 22 73 W www.herningbib.dk

Div. information Herning Biblioteks telefon: 96 28 88 00 og mail biblioteket@herning.dk

65


Udskoling Søby Brunkulsmuseum Søby Brunkulsmuseum har siden 1977 formidlet historien om epoken 194070 med produktion af brunkul i Danmark. Danmark risikerede alvorlig mangel på brændsel/energi, da 2. Verdenskrig brød ud, og vi mistede import af stenkul fra England. Kort efter begyndte brunkulseventyret i Søby, som leverede en tredjedel af de livsnødvendige danske brunkul. 3.500 af landets dygtigste arbejdere knoklede på en livsfarlig arbejdsplads med egen ambulance; en mindelund ved museet ærer 57 omkomne arbejdere. I en barsk hverdag boede cirka 3.000 mennesker i Søby Brunkulslejer, hvor museet har bevaret nogle af husene. Museet har fokus på mennesker.

h

Opgave På Søby Brunkulsmuseum får vi jævnligt besøg af skoleklasser og teenagere i det hele taget, men vi vil gerne have mange flere til at kigge indenfor. Vi mener, at perioden med gravning af brunkul har sat sig så mange spor i rundt i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune, at den bør være en del af de unges viden om deres lokale rødder. Den unikke fortælling kan vi kun finde på Søby Brunkulsmuseum og Brunkulslejer, for her gravede arbejderne de fleste brunkul på danmarkshistoriens farligste arbejdsplads og mest mærkværdige boplads. Desuden spiller energi en afgørende rolle i vores hverdag. Varme på værelset, strøm til computeren og tilberedning af mad. Uden brunkul fra Søby havde danskerne lidt nød under Besættelsen og årene derefter. Hvis vi skal tiltrække flere unge besøgende, så handler det om markedsføringen af stedet. Eleverne skal hjælpe os med at markedsføre museet ud fra deres egne oplevelser i forbindelse med besøg på stedet. Eleverne skal undersøge og beskrive, hvordan vi kommunikerer bedst med aldersgruppen. De skal komme med forslag til, hvordan vi bedre når ud til den aldersgruppe. Eleverne skal udarbejde både en traditionel folder trykt på papir og en digitaliseret formidling med brug af film, QR-koder og lignende, så vi fremhæver, hvordan mennesker arbejdede og levede i brunkulstiden. En idé kunne være, at de hører fortællinger om livet i brunkulslejerne, hvorefter de selv spiller nogle roller i et skuespil, som de optager på film. Filmen kan vi vise på hjemmesiden/facebook, så andre børn kan se, at det faktisk kan være sjovt at besøge Søby Brunkulsmuseum.

Kontakt Formand · Jan Svendsen > post@dialogforum.dk

T  20 66 95 56 W www.brunkulsmuseum.dk

Div. information Grundbog: ”Det brune guld” forlaget DialogForum. Bogen har TV Midtvest filmatiseret i otte programmer a 30 minutter, som er fordelt på tre dvd’er.

66


Udskoling Skovsnogen Artspace Skovsnogen Artspace er et kunstnerisk udstillingssted under åben himmel i en skov nær Skarrild. Skovsnogen Artspace konfronterer traditionelle forestillinger om mødet mellem kunst og publikum, og formidler samtidskunsten til nye publikumsgrupper, og giver kunstnere nye muligheder for at skabe og præsentere deres værker.

Opgave

h

Hvordan er man bæredygtig med kunst? Vi får hele tiden at vide, at alt skal være bæredygtigt. For det meste menes der i forhold til vores energikilder og økonomi, men hvordan gør man kunst bæredygtigt? Kan man indtage naturen med kunst uden at man påvirker den uhensigtsmæssigt, og hvordan skaber man synergi fremfor fremmedgørelse? Skovsnogen arbejder dagligt med disse udfordringer, og vi vil gerne høre jeres forslag og meninger om dette. Kom gerne med konstruktive forbedringsforslag og idéer til nye tiltag i Skovsnogen, der er bæredygtige og samtidigt kunstneriske. Lav en præsentation af jeres forslag, og opbyg gerne konstruktioner, der viser jeres idéer. Præsentér jeres resultater for en repræsentant fra Skovsnogen.

Kontakt Daglig Leder · Pia Trab Worm > bekpw@herning.dk

T  51 18 90 94 W www.skovsnogen.dk

67


Udskoling Herning City Herning Cityforening er båret af detailhandelen, hotel & restaurationsvirksomheder samt liberale, finansielle og kulturelle aktører, som har en særlig interesse i liv og oplevelser i Herning City. Herning Cityforening arbejder for at styrke Herning City´s position, og vi gennemfører en lang række af events, koncerter, markedsføringskampagner og oplevelser igennem hele året. Målsætningen er at fastholde og udvikle de gode indkøbs- og oplevelsesmuligheder i absolut topklasse, og manifestere Herning City som hele Midt- og Vestjyllands centrum.

h

Opgave Historien Rundt omkring i Herning findes der mange historiske elementer. Det kan være bygninger, kunst, skulpturer eller historiske vejnavne mm. Vi vil gerne have hjælp til at formidle Hernings historie på en god måde overfor børn i jeres alder. Derfor beder vi jer komme med forslag til, hvordan vi gør dette på en spændende måde? Kunne man f.eks. anvende Geocaching, sociale medier, QR-Koder eller lignende? Forslagene må gerne være detaljerede, hvor realisérbarhed, fremgangsmåde og effekt er overvejet. Afprøv gerne jeres forslag i virkeligheden. Lav en præsentation, som kan fremlægges for en repræsentant fra Herning City.

Kontakt Annette Hansen Hindkjær > mail@herningcity.dk

68

T  28 89 58 90 W www.herningcity.dk


Udskoling Europabevægelsen Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk. Arbejdet udføres i overensstemmelse med de grundsætninger, der er udtrykt i Europarådets statut og i traktatgrundlaget for Den Europæiske Union.

Opgave

h

Giv en præsentation af det Europæiske samarbejdes historie, hvor I, i præsentationen, tager hensyn til at skulle ramme en målgruppe på jeres egen alder. Præsentationen må gerne udformes, så den vil kunne bruges i Europabevægelsens oplysningsarbejde. a. Aftaler b. Medlemslandes indtræden c. Kommissionsformænd Inddrag gerne en præsentation af EU’s institutioner på plancher og som PowerPoint: d. Kommissionen, nævn formanden og den danske kommissær e. Parlamentet: Nævn de danske parlamentsmedlemmer. f. Ministerrådet g. Det europæiske råd. h. Den Europæiske Domstol. i. Den europæiske central bank. Samt af Europarådet og NATO.

Kontakt Formand Region Midtjylland Vest · Steffen Johannes Nørregaard   >  T  20 77 76 88 steffen@stilnor.dk W www.eubev.dk

Div. information Europa-Kommissionen, sådan fungerer EU. Rekvireres hos EU- kommissionen Danmark

69


Udskoling Soroptimist International Navnet Soroptimist stammer fra latin: Sorores ad optimum = Kvinder, der vil det bedste. Vi er et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status, og som er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål. Vi har det sidste år 2014-2015 gennem projekter fremskaffet USD 27.7 mio. og hjulpet 1.7 mio. kvinder og piger. Soroptimist International (SI) har som NGO (Non Governmental Organisation) kategori 1-status i FN med anerkendt GENERAL CATEGORY. Det er den højeste kvalifikation, der kan tildeles en NGO. Det indebærer konsultativ status og automatisk invitation til internationale konferencer og møder i FN kommissioner. Soroptimist-aktiviteterne begyndte i Oakland USA i 1921, i Europa i 1929 og i Danmark i 1936. På verdensplan er vi ca. 80.000 medlemmer i mere end 3.000 klubber fordelt på 132 lande, heraf 35.000 medlemmer fordelt på 58 lande i Europa. I Danmark er vi ca. 1600 fordelt på 61 klubber. SI’s overordnede projekt 2015-2017 er: “Educate to Lead” SI/E’s overordnede projekt 2015-2017 er: “Soroptimists Invest in Education”

h

Opgave Soroptimist Internationals (SI) formål er at lave aktiviteter, der kan fremme synligheden af vort arbejde samtidigt med, at vi rejser penge til forskellige projekter. Et af de projekter, som vi pt. bruger tid og kræfter på, er ”Giv en pige ret". Soroptimist Danmarks landsprojekt i 2015 - 2016 ”Giv en Pige Ret” blev startet i anledningen af 100 året for kvinders stemmeret i Danmark og har til formål at købe identitetspapirer til piger og unge kvinder i Mali, så de kan få stemmeret og øvrige rettigheder såsom skolegang, arveret mv. Vi vil gerne arbejde videre med dette projekt og ønsker derfor, at du og din klasse kommer med konkrete forslag til nye aktiviteter og/oplysningskampagner, som vil kunne gennemføres i vores område. Beskriv gerne hvor, hvordan og hvorfor det vil kunne gennemføres og præsenter den for vores lokalrepræsentant. Projektet foregår i samarbejde med KULU og FEMNET (AFRIKA) se: http://soroptimist-danmark.dk/giv-en-pige-ret-stemmeret-til-1000-kvinder-i-mali-sidanmark

Kontakt Kirsten Larsen > kirstenl@post10.tele.dk

70

T  26 85 17 76 (kan også benyttes i dagtimerne) W www.soroptimist-danmark.dk


Udskoling Blue Fox Herning A/S Blue Fox Herning A/S og Herning Ishockey Klub har igennem mere end 60 år opbygget og udviklet ishockey på heden og dermed placeret Herning på landkortet, som Danmarks mest vindende ishockeyklub nogensinde. Med 16 guldmedaljer i historikken, har vi således placeret os som en magtfaktor inden for Danmarks mest populære vintersport.

Opgave

h

Vi er hos Blue Fox Herning A/S meget taknemmelige for vores sponsorer og medlemmer af erhvervsklubben. Deres opbakning er en væsentlig årsag til, at vi er Danmarks mest vindende ishockeyklub. Der er dog altid plads til flere i klubben, og vi kunne godt tænke os et generelt tættere samarbejde med erhvervslivet i kommunen. Derfor vil vi gerne bede jer komme med forslag til, hvordan vi kunne få flere medlemmer og sponsorerer? Lige nu kan sponsorerne opnå eksponering og profilering på alle vores platforme, men er der andet vi kunne tilbyde? Skal vi lave specielle arrangementer for erhvervsklubben, sende dem videohilsner via e-mail, eller skal man lave en ''sponsorpakke''? I så fald hvad skulle den indeholde? Resultatet præsenteres for en repræsentant fra Blue Fox Herning A/S.

Kontakt Direktør · Torben Skovsgaard > skovsgaard@bluefox.dk

T  97 21 37 00 W www.bluefox.dk

71


Udskoling Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er en medlemsbaseret privat forening, som i dag tæller mere end 650 medlemmer. Vi stiller en lang række ydelser til rådighed for vores medlemmer og øvrige virksomheder i de to kommuner. Vi faciliterer en række netværk, som skaber vidensdeling og forretningsmuligheder for vores medlemmer. Vi inspirerer virksomhedsledere og klæder dem på med den seneste viden på en lang række områder. Vi bygger bro fra iværksættere og virksomheder til en lang række rådgivere og støttemuligheder.

h

Opgave Har du en iværksætter i maven? Hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande vejleder vi gratis omkring 200 iværksættere hvert år. Iværksættere med en drøm om en fremtid som selvstændig, inden for stort set alle brancher. Vi arrangerer derudover en række events, hvor man kan opbygge netværk, blive inspireret eller få generel vejledning om, hvad det indebærer at starte en ny virksomhed. Hvis I skulle springe ud som iværksættere, og starte en eller flere virksomheder op, hvilke typer virksomheder ville I så skabe? Hvilke produkter skal virksomheden sælge? Hvilke kundegrupper kunne I forestille jer, ville købe disse produkter? Hvem ville blive virksomhedens konkurrenter? Hvilke forudsætninger vil være med til at sikre virksomhedens succes? Undersøg hvilke generelle overvejelser, man skal gøre sig inden man starter en ny virksomhed. Det kunne være:   • Juridiske overvejelser   • Økonomiske overvejelser (indtægter kontra udgifter)   • Findes der lignende virksomheder, og hvis ja, hvad gør så jer unikke?   • Hvad skal virksomheden hedde, og hvordan kunne et logo for virksomheden se ud?   • Etc. Lav en præsentation af jeres resultater, og fremlæg det for en repræsentant fra Erhvervsrådet.

Kontakt Souschef · Mette Gottlieb > mg@erhvervsraadet.dk

72

T  96 26 11 16  /  M  21 29 11 16 W  www.erhvervsraadet.dk


Opgaver til ungdomsuddannelse

73


Ungdomsuddannelse egetæpper A/S egetæpper A/S er en af Europas førende virksomheder, når det handler om at designe, udvikle og producere unikke gulvtæpper af høj kvalitet med miljøet i højsædet. Virksomheden, der blev grundlagt i 1938, har fulgt med tiden og besidder den mest moderne teknologi i tæppebranchen. egetæpper A/S kan derfor levere tæpper med et hvilket som helst design med branchens korteste leveringstid. Vi arbejder målrettet på at reducere miljøpåvirkninger fra produktionen af vores tæpper. Derudover har vi en målsætning om at bidrage til en mere bæredygtig verden ved konstant at arbejde på at blive bedre til at håndtere miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer med de fremtidige generationer for øje.

h

Opgave I foråret 2016 fik egetæpper A/S Cradle to Cradle certificeret 34 produkter. Det er den største Cradle to Cradle certificering i verden nogensinde. Cradle to Cradle er visionen om en verden, hvor forbrug af ressourcer ikke bare sætter så lille et miljømæssigt fodaftryk som muligt, men i stedet efterlader et positivt fodaftryk. Forestil dig et tæppe udelukkende skabt af genanvendte materialer. Hvor tæppet efter brug brydes op i smådele, som anvendes igen til nye tæpper. Energien til fremstillingen kommer fra havvindmøller, og overskudsvarmen fra produktionen varmer kommunens huse op. Dét er det ultimative eksempel på Cradle to Cradle tankegangen omsat til tæpper. Vi vil gerne have flere arkitekter og designere til at vælge Cradle to Cradle certificerede tæpper, når de indretter hoteller, kontorer og byggerier over hele verden. Det vil være godt for miljøet og godt for os. Men arkitekter og designere har ofte mere fokus på pris og design. Designet har vi styr på, men prisen på vores tæpper er ofte høj. Hvordan overbeviser vi arkitekter og designere om, at de skal være Cradle to Cradle certificerede tæpper fra egetæpper A/S? • Lav en grundig faglig præsentation af konceptet Cradle to Cradle. Hvad ligger der bag konceptet, og hvordan omsættes det til praksis? Hvad kræver det af virksomheden, og hvad betyder det for samfundet? • Udarbejd en målrettet markedsføringsstrategi, der kan overbevise arkitekter og designere om, at det betaler sig at vælge Cradle to Cradle certificerede tæpper, selvom det ikke altid er det billigste valg. Strategien skal både indeholde specifikke budskaber, forslag til hvordan budskaberne serveres for målgruppen og argumentation for de valg, der er taget. • Ved projektets afslutning fremlægges den faglige præsentation af Cradle to Cradle til egetæpper A/S sammen med markedsføringsstrategien. Hvis idéerne viser sig at være brugbare, vil vi overveje at gå videre med dem.

Kontakt CSR Projektleder · Dorthe Aaboe > dak@ege.dk

T  97 11 74 92 W www.ege.dk

Div. information Find mere information om Cradle to Cradle på http://vuggetilvugge.dk/ 74


Ungdomsuddannelse Rocklyd Firmaet har over 20 års erfaring i events og koncerter. Lige fra musicals og festivals, til teknisk planlægning og afvikling af Giro d´italia. Vi har erfaringen til at løse alle tænkelige opgaver, og med et stort netværk af samarbejdspartnere landet over, er man altid i trygge hænder hos os. Vi har en forkærlighed for unge mennesker. Vi bruger derfor meget tid på at lære nye teknikere op, og vores kunder får derved mulighed for at lade nogle teknik interesserede være med os, når vi arbejder. I vores Rock Crew har vi over 60 unge mennesker, som løbende er ude og arbejde som stagehands ved forskellige koncerter. Bla. Madonna, Take That og Adele i Boxen. Det er en god måde at få kendskab til branchen, og finde ud af om man ønsker at gå den vej. Find os her: Facebook / Rocklyd / RockCrew / www.Rocklyd.dk

Opgave

h

Recycling ved Rock i Aulum Rock i Aulum er et stort open-air arrangement med underholdning for alle aldre, som finder sted i Aulum Lystanlæg hvert år i juni måned. Når der afholdes Rock i Aulum så er affaldshåndtering ofte en udfordring. Det koster ressourcer for arrangørerne, og er også en miljømæssig problemstilling. Kom med nye og kreative bud på, hvordan arrangørerne kan forbedre og effektivisere affaldshåndteringen ved eventen. Hvad kan arrangørerne gøre, og hvad kan deltagerne gøre? Lav gerne en prototype af jeres forslag, hvis I kommer med forslag til et konkret produkt. Præsenter jeres resultater for en repræsentant fra Rocklyd.

Kontakt Kent Salling Fløe > Kent@Rocklyd.dk

M  40 81 41 24 W www.rocklyd.dk

75


Ungdomsuddannelse InfoSuite A/S InfoSuite A/S er det danske konsulent- og softwarehus, der står bag udviklingen af InfoSuite Business Intelligence, der er en af markedets absolut mest gennemtænkte og brugervenlige løsninger til rapportering, analyse og budgettering. Med hovedsæde i Herning leverer InfoSuite data-dreven beslutningsstøtte til et bredt udsnit af dansk og europæisk erhvervsliv, bl.a. indenfor detailhandel, distribution, produktion, forsyning, forsikring og serviceerhverv. InfoSuite Business Intelligence samler data fra din virksomheds mange datakilder, og præsenterer alle de vigtigste ledelsesinformationer i dynamiske og intelligente dashboards.

h

Opgave Kunstig Intelligens IBM har lavet computeren Watson, der i en tidligere variant blev kaldt for Deep Blue. Watson repræsenterer eliten indenfor produkter med kunstig intelligens. Watson kan eksempelvis bruges til at stille diagnoser inden for sundhedsvæsenet, og har på grund af sin dataanvendelse ofte større succes med at diagnosticere end menneskelige læger kan. Lav en analyse der afdækker, hvilke muligheder anvendelsen af kunstig intelligens, giver os i fremtiden? Hvilke fordele og ulemper er der ved kunstig intelligens? Overvej gerne både fantastiske ting og ligeledes skrækscenarier. Udform en rapport med jeres resultater, og præsenter dem ligeledes for en repræsentant fra InfoSuite A/S på plancher eller via en powerpoint præsentation.

Kontakt Adm. Direktør og Partner · Poul Viller > pv@infosuite.com

76

T  72 14 41 00  /  M  25 26 51 03 W www.infosuite.dk


Ungdomsuddannelse Herning Vand A/S Herning Vand er et forsyningsselskab, som er dannet 1. januar 2010. Herning Vand, der er medlem af Dansk Industri, er ejet 100% af Herning Kommune. Vi leverer rent og velsmagende drikkevand til kunderne og indsamler og renser spildevandet, før vi fører det retur til vandkredsløbet. Miljøet er i højsædet hos Herning Vand, og vi ønsker at være en vigtig medspiller på vandmiljøområdet i hele Herning Kommune - og Danmark. Vores målsætning for 2020 er at have en solid position i forhold til strukturudviklingen i branchen.

Opgave

h

Herning Vand har fokus på udvikling på flere forskellige områder. Netop arbejdet med udvikling er et vigtigt strategisk træk mod at nå vores målsætning i 2020.   1. Start med at få et indblik i den danske vandbranche. Lav en aktør-analyse med de vigtigste spillere i branchen (både vandselskaber, myndigheder, entreprenører, konsulenter osv.).   2. Hvorfor er udvikling vigtigt for virksomheder generelt og for Herning Vand?   3. Sæt de forskellige udviklingsprojekter i branchen på et landkort og vurder, hvor Herning Vand spiller en rolle.

Kontakt Direktør · Niels Møller Jensen > nmj@herningvand.dk

T  30 91 66 41 W www.herningvand.dk/da/privat/udviklingsprojekter

Div. information www.danva.dk www.herningvand.dk http://www.danva.dk/Presse/Vandsektoren/Vandsektoren.aspx

77


Ungdomsuddannelse Konceptas Reklamebureauet Konceptas er specialister indenfor markedsføring - både online og offline. Vi har hele paletten af specialister samlet under ét tag, og vi ved, hvad der skal til for at levere en god løsning, der giver dig det bedste resultat.

h

Opgave B2C – Afsætning Hvad påvirker købsadfærden for unge i jeres aldersgruppe? Der er mange, der påstår, at alt foregår online nu, og at radioreklamer, plakater, brochurer osv. er gammeldags og ingen effekt har. Passer det? Foretag en analyse af unges købsadfærd ud fra en dataindsamling blandt jer selv og andre unge, som I kender. Fremvis gerne eksempler på hvilke afsætningskanaler der virker, skaber blikfang og opmærksomhed. Kom med konkrete eksempler på markedsføringsmaterialer, som I har lagt mærke til, og som har påvirket jer. Analyser og begrund hvorfor de har påvirket jer. I kan eventuelt selv designe en annonce, plakat, online reklame eller lignende, hvor I kommer med jeres kreative bud på et layout, der rammer målgruppen mest optimalt. Præsenter jeres resultater for en repræsentant fra Reklamebureauet Konceptas.

Kontakt Adm. Direktør · Henrik Kjeldsen > henrik@konceptas.dk

78

T  96 26 2 585  /  M  21 29 53 43 W  www.konceptas.dk


Ungdomsuddannelse herningCentret herningCentret er opført i 1978 og består i dag af 80 butikker, hvor du kan købe alt, du behøver i hverdagen - lige fra dagligvarer til den lille luksus. herningCentret er vært for mange spændende arrangementer året rundt, og med spændende butikker, gode spisesteder og faciliteter i top, er shoppingcentret altid et godt udflugtsmål for hele familien.

Opgave

h

herningCentret er et shoppingcenter med 80 butikker, heraf ni spisesteder. Fra 1. oktober 2016 har centret åbent alle dage (på nær helligedage). Ca. 6 gange om året har herningCentret ’’open by night’’ , hvor vi har et udvalgt tema. F.eks 1001 nat, Halloween, Black Friday, James Bond eller eventyr. Beskriv en event eller attraktion, der ville give herningCentret større tiltrækningskraft i målgruppen 15-19 årige til en Open By Night. Udarbejd en markedsføringsplan. Beskriv hvilke medier I vil anvende og gerne økonomien omkring.

Kontakt Centerchef · Kim Lauritsen > post@herningcentret.dk

T  24 63 23 73 W  www. herningcentret.dk

79


Ungdomsuddannelse Vildbjerg Sports- og kulturcenter Vildbjerg Sports- og Kulturcenter byder sportsklubber, virksomheder og private velkommen til et moderne center med et bredt udvalg af skønne faciliteter. Vi kan blandt andet tilbyde svømmehal med varmtvandsbassin og spa, motionscenter, udendørs motionssti med fitness-redskaber, tennisbaner, to moderne haller, plads til et væld af aktiviteter, multibane, skydebane og 30 foldboldbaner, hvoraf to er med kunstgræs. 32 hotelværelser samt møde- og selskabslokaler. Alle vores indendørsfaciliteter ligger under samme tag, og er let tilgængelige for vores gæster.

h

Opgave Vildbjerg Sports- og Kulturcenter skaber og lægger hus til mange aktiviteter og events, men vi kunne godt tænke os at målrette nogle aktiviteter til unge mennesker. Lav et forlag til events, som vil kunne have interesse for unge på jeres alder, og som samtidigt vil kunne gennemføres i eller omkring Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Tag i forslaget stilling til indhold, målgruppe, økonomi, markedsføring og realiserbarhed. Man må gerne i forslaget lægge op til, at det er jer selv der står for arrangementet. Forslaget præsenteres for en repræsentant for Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, og har derefter mulighed for at blive realiseret.

Kontakt Direktør · Klaus S. Andersen > klaus@sportscenter.dk

80

T  96 27 07 00  /  M  40 40 22 05 W  www.sportscenter.dk


Ungdomsuddannelse MCH A/S MCH er ét af Skandinaviens største og mest fleksible oplevelsescentre med et årligt besøgstal i 2015 på mere end 1.000.000 gæster. Koncernen tæller lokaliteterne MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen. Tilsammen giver det perfekte rammer, hvad enten det drejer sig om et møde for 15 personer, en kongres for 2.000 deltagere, en fodboldkamp med 11.000 fans, en koncert for 15.000 eller en messe for 50.000 gæster. MCH er indbegrebet af oplevelser. Fra Skandinaviens største messer og kongresser til rock, teater, musicals og store sportsbegivenheder. Med flere end 500 arrangementer om året er MCH én af de førende aktører inden for oplevelser. Med professionelle og servicemindede medarbejdere, topmoderne faciliteter og en fælles mission om at skabe unikke oplevelser, hvor mennesker mødes.

Opgave

h

Ferie for Alle Ferie for Alle er Skandinaviens største feriemesse, og messen har gennem en lang årrække været danskernes foretrukne messe, når de skal hente inspiration eller booke den næste ferie eller drømmerejse. Mange unge går med drømme om at tage ud og rejse, inden de begynder på en videregående uddannelse eller får et arbejde. Det kan være udfordrende som ung at danne sig et overblik over tilbuddene, og derfor er en feriemesse det perfekte sted til at studere markedet og få information samt den rette vejledning. Udarbejd en strategi for hvordan MCH får flere unge deltagere til Ferie for Alle. Overvej både konkret indhold og markedsføring på forskellige platforme, og kom gerne med forslag til konkrete markedsføringsmaterialer. Overvej ligeledes budget og handlingsplan. Præsenter jeres resultater for en repræsentant fra MCH ved Den afsluttende event.

Kontakt Projektkoordinator · Maja Kjær Juul > mkj@mch.dk

T  99 26 99 87  /  M  29 26 50 80 W  www.outlet-messen.dk

Div. information Ved tildeling af denne opgave er I velkomne til at besøge Ferie for Alle fredag den 24. februar 2017. Rekvirer billetterne ved Cesso.dk på e-mail: linda@cesso.dk.

81


Ungdomsuddannelse SCAN-TRAPPER A/S Siden opstarten af SCAN-TRAPPER A/S i 1989, har firmaet udviklet sig til at være en seriøs og kompetent samarbejdspartner, når det drejer sig om levering af ståltrapper. Produkterne afsættes primært i Danmark, men eksport udgør dog en stigende del af afsætningen. De primære eksportmarkeder er Tyskland, England og Norge. SCAN-TRAPPER A/S afsætter sine produkter til håndværksmestre, større smedevirksomheder og entreprenører. Bygherreleverancer forekommer ofte, dog sælges der kun til momsregistrerede virksomheder.

h

Opgave "Vugge til vugge" (eng. Cradle to Cradle) er en ny produktionsfilosofi skabt af den amerikanske arkitekt William McDonough og den tyske kemiprofessor Dr. Michael Braungart. Hovedtanken i vugge til vugge produktionsfilosofien er ganske enkel. Alt hvad der bliver produceret skal i alle produktets livsfaser udlede og efterlade et minimum af forurening, spild og affald. Således bliver et restprodukt fra en produktion videreført til at indgå som en bestanddel af produktionsmaterialet for et nyt produkt, som så igen kan genanvendes til at skabe en række nye produkter. Rækken af "led" hvori et produkts materialer kan genanvendes forsøges maksimeret. En række multinationale virksomheder har vist interesse for tankegangen, og forsøger at føre produktionsprincippet ud i livet på forsøgsbasis. Cradle to Cradle/vugge til vugge kan placeres inden for to cyklusser; Den biologiske cyklus og den teknologiske cyklus. Den teknologiske cyklus fungerer ved at et produkt, fra en fabrikant efter at have været brugt og altså ikke længere have noget formål, vil blive sendt tilbage, skilt ad og genbrugt 100%. Tag udgangspunkt i Cradle to Cradle princippet og lav en afdækning af SCAN-TRAPPER A/S's arbejde med genanvendelighed i produktionen eksempelvis i galvaniseret stål. Tag udgangspunkt i jeres afdækning og vurder om det vil være muligt at optimere genanvendeligheden. Lav en præsentation af jeres arbejde og præsenter den for en repræsentant for SCAN-TRAPPER A/S

Kontakt Direktør · Jesper Særkjær > jbs@scantrapper.dk

82

T  97 21 33 88  /  M  40 17 19 00 W www.scantrapper.dk


Ungdomsuddannelse Horn Bordplader A/S Horn Bordplader A/S blev grundlagt i 1991 og beskæftiger i dag 100 medarbejdere - fordelt på produktion, lager og administration i Danmark. Horn Bordplader A/S er blandt Danmarks førende leverandører af kvalitetsbordplader i alt fra massivt træ, laminat og glas over GetaCore® og Corian® til stål, komposit, granit, terrazzo og beton. Vi skaber bordplader efter dit behov og målene i dit hjem. Fra den traditionelle køkkenbordplade, over bad- og bryggersbordplader til kontor- og spiseborde. Vi sætter en ære i at levere kvalitet - til tiden. Du kan finde vores bordplader hos vores forhandlere, som naturligvis kender de enkelte produkters styrker og fordele - og gerne hjælper dig med at finde det helt rigtige. På www.hornbordplader.dk kan du finde den forhandler, der er nærmest dig.

Opgave

h

Energirigtig produktion Træbearbejdning er energikrævende, da der blandt andet anvendes store industrimaskiner og udsugningssystemer. Med udgangspunkt i en analyse af Horn Bordplader A/S’ produktion og energiforbrug, beder vi jer komme med forslag til energiforbedrende tiltag i virksomheden. Vi ser gerne, at I, som en del af processen, udformer beregninger, tegninger og også gerne modeller, der konkretiserer og understøtter jeres idéer. Præsentér resultatet for en medarbejder fra Horn Bordplader A/S. Eventuelle prototyper, produkter eller tegninger m.m. har mulighed for at blive fremvist ved Den afsluttende event.

Kontakt Teamleder · Jesper Madsbjerg > jm@hornbordplader.dk

T 22 59 02 88  W  www.hornbordplader.dk

83


Ungdomsuddannelse

84


Ungdomsuddannelse Playmaker, Herning Kommune I Herning Kommune har vi en Playmaker. Som Playmaker er mit mål at gøre børn og unge mere aktive – både i skolen og i fritiden. Derfor hjælper jeg fritidsinaktive børn og unge i gang med fritidsaktiviteter via Fritidspas. Jeg hjælper også kommunens skoler til at skabe gode åben skole forløb i samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner.

Opgave

h

I Herning Kommune er der mange gode muligheder for at gå til en fritidsaktivitet. Der er desværre også mange børn, som af økonomiske eller sociale årsager ikke har råd til, eller mulighed for, at komme i gang med en aktivitet. Det hjælper Playmakeren med via kontingentstøtte. Udfordringen er dog at fastholde barnet i fritidsaktiviteten. Nogle børn falder fra aktiviteten efter ganske få gange. Dette kan skyldes, at det er utrygt at starte i en ny forening, eller fordi forældrene ikke har mulighed for at følge barnet. Nogle af børnene har også svært ved at fungere socialt, og derfor bliver aktiviteten en stor udfordring for dem. Andre børn falder fra ved sæsonskifte, da deres forældre ikke får dem tilmeldt på ny. Jeres opgave lyder på, at udvikle et koncept eller en idé, der kan hjælpe med at fastholde barnet i sin fritidsaktivitet. Det kan være hvad som helst, der kan være en direkte hjælp til barnet – både af teknisk, praktisk eller social karakter. Præsentér ideerne for Playmakeren.

Kontakt Playmaker Majken Skræddergaard > bekms@herning.dk

T  21 66 70 55 W www.herning.dk/playmaker

85


Ungdomsuddannelse By, Erhverv og Kultur, Herning Kommune I By, Erhverv og Kultur arbejder vi for, at Herning Kommune er et godt sted at drive virksomhed, arbejde og studere. Altså - et godt sted at LEVE. BEK består af fire afdelinger. Planafdelingen arbejder med planlægning af byen og kommunen. Erhverv og Udvikling arbejder med erhvervsudvikling, videregående uddannelser, turisme og branding. Herning Bibliotekerne arbejder med viden og oplysning til borgerne, mens Kultur og Fritid arbejder med idræt, foreningsliv, kultur, kunst og de største events.

h

Opgave Den 11. april 2017 åbner Kulturfestival OffRoad i Herning by med et stort arrangement for alle aldre. Kulturfestivalen er en stor fælles satsning, der afholdes af Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, der er en forening bestående af 7 kommuner og ca. 60 kulturinstitutioner i disse kommuner. Arrangementet er samtidig udvalgt som ét af de såkaldte Fuldmånearrangementer i forbindelse med Århus 2017. Kom med kreative idéer til hvordan Herning Kommune kan involvere børn og unge fra Herning og omegns kommunerne i åbningsarrangementet, der finder sted den 11. april 2017 fra kl. 14 – 22. Det kan være alt lige fra konkrete kulturelle indslag, projekter og events til nye måder at involvere børn og unge i afviklingen af arrangementet. Tag også gerne stilling til formidling og brug af sociale medier i denne sammenhæng. Af hensyn til planlægningen af arrangementet skal alle kreative forslag være indsendt til nedenstående kontaktperson senest inden juleferien i december 2016.

Kontakt Projektleder for Off Road 2017 Åbning Pia Trab Worm > bekpw@herning.dk

86

T  51 18 90 94 W www.herning.dk


Ungdomsuddannelse Herning Bibliotekerne Biblioteket udspringer af den grundlæggende danske samfundsværdi om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Herning Bibliotekerne vil være omdrejningspunkt for dannelse, medborgerskab, fællesskab og mangfoldighed. Det er vi ved at have fri adgang til læring og viden, have en bred vifte af kulturoplevelser og give borgerne mulighed for demokratisk deltagelse. Biblioteket er lokalsamfundets samlingssted, der med succes bringer alle dele af samfundet sammen. Her kan vi møde hinanden på tværs af alder, socialstand og etnisk baggrund.

Opgave

h

Er dine forældre digitalt uddannet? Gennem en analyse skal I undersøge, om voksne i Herningområdet er godt nok med på den digitale front. Flere og flere ting foregår i dag rent digitalt, men er folks digitale viden og kunnen fulgt med? Nogle af de spørgsmål, vi gerne vil have undersøgt er:   • Oplever folk at vide nok, både om hvilke ting der i dag i samfundet er rent digitalt, om de digitale platforme der bruges til det og om sikkerhed?   •  Føler folk sig teknisk kyndige til at begå sig i de digitale miljøer?   •  Hvis nej, hvad gør de så? Ved de, hvor man kan søge hjælp? Og gør de det?   •  Og hvordan kan biblioteket spille ind i den digitale uddannelse af folk? Sammen går vi i dybden med at konkretisere opgaven, herunder udarbejde analysespørgsmålene, finde de rette metoder og beslutte hvilket produkt, analysen skal ende ud med.

Kontakt Formidler · Søren Johansen > bibsjo@herning.dk

T  25 61 22 73 W www.herningbib.dk

Div. information Herning Biblioteks telefon: 96 28 88 00 og mail biblioteket@herning.dk

87


Ungdomsuddannelse Søby Brunkulsmuseum Søby Brunkulsmuseum har siden 1977 formidlet historien om epoken 194070 med produktion af brunkul i Danmark. Danmark risikerede alvorlig mangel på brændsel/energi, da 2. Verdenskrig brød ud, og vi mistede import af stenkul fra England. Kort efter begyndte brunkulseventyret i Søby, som leverede en tredjedel af de livsnødvendige danske brunkul. 3.500 af landets dygtigste arbejdere knoklede på en livsfarlig arbejdsplads med egen ambulance; en mindelund ved museet ærer 57 omkomne arbejdere. I en barsk hverdag boede cirka 3.000 mennesker i Søby Brunkulslejer, hvor museet har bevaret nogle af husene. Museet har fokus på mennesker.

h

Opgave Energi spiller en afgørende rolle i vores hverdag. Varme på værelset, strøm til computeren og tilberedning af mad. Vi bruger bare energien uden at tænke over, hvor den kommer fra, om det altid har været sådan, og om den kan slippe op. Vi kan importere energi for eksempel fra Rusland eller selv fremstille den og være selvforsynende. Vi kan bruge brændsel, som forsvinder; fossil energi som for eksempel olie og naturgas. Vi kan bruge vedvarende energi, som varer for evigt; som for eksempel vind. Vi kan vælge miljørigtig vind eller forurenende (CO2) kul og olie. Under 2. Verdenskrig havde Danmark svært ved at importere stenkul, så vi overlevede med vores egne brunkul, som vi supplerede med frem til 1970. Hvordan giver brunkul energi? Hvordan fungerer brunkul sammenlignet med olie, naturgas og vind? Fordele og ulemper. Hvordan er brunkul opstået? Hvilke spor har gravningen af brunkul sat sig på landskabet i Søby? Hvor mange brunkul gemmer der sig i jorden i dag, og har de nogen betydning i det danske energi-mix? Næsten alle danske brunkul finder vi i trekanten Ringkøbing/Videbæk-Herning-Brande. I den samme trekant har vi i dag det meste af vindmølle-industrien. Hvordan hænger det sammen? Svarene skal have et perspektiv, som omfatter mennesker, miljø, historie, politik og økonomi. Svarene skal eleverne udarbejde som en udstilling eller en visuel fremstilling, som vi kan bruge på museet eller hjemmeside.

Kontakt Formand · Jan Svendsen > post@dialogforum.dk

T  20 66 95 56 W www.brunkulsmuseum.dk

Div. information Grundbog: ”Det brune guld” forlaget DialogForum. Bogen har TV Midtvest filmatiseret i otte programmer a 30 minutter, som er fordelt på tre dvd’er.

88


Ungdomsuddannelse Skovsnogen Artspace Skovsnogen Artspace er et kunstnerisk udstillingssted under åben himmel i en skov nær Skarrild. Skovsnogen Artspace konfronterer traditionelle forestillinger om mødet mellem kunst og publikum, og formidler samtidskunsten til nye publikumsgrupper, og giver kunstnere nye muligheder for at skabe og præsentere deres værker.

Opgave

h

Formidling og involvering En ting er at lave kunst i en skov, en anden ting er at få folk til at engagere sig og udforske kunsten. I denne sammenhæng beder vi jer udarbejde et udkast til et pædagogisk formidlingsmateriale om Skovsnogens værker, geografiske placeringer og idéer til nye måder at bruge Skovsnogen på. Materialet skal henvende sig til skolebørn fra 0. – 6. klassetrin, og det skal både være informativt og opfordre til læring og leg. Overvej hvordan I kan gøre de besøgende til medskabende besøgende, der hver især kan gøre en forskel og bidrage til Skovsnogens indhold. Vi opfordrer jer til at interviewe forskellige klassetrin indenfor målgruppen, og anvende disse data aktivt i jeres idéudvikling. Formidlingsmaterialet kan være i trykt form, eller det kan være en digital løsning som eksempelvis en app eller lignende. Det er helt op til jer! Udform gerne jeres bud på et færdigt materialesæt, der vil kunne anvendes efterfølgende. Byg gerne modeller af jeres forslag, hvis det giver mening. Resultatet præsenteres for en repræsentant fra Skovsnogen, og kan fremvises ved Den afsluttende event.

Kontakt Daglig Leder · Pia Trab Worm > bekpw@herning.dk

T  51 18 90 94 W www.skovsnogen.dk

89


Ungdomsuddannelse Herning City Herning Cityforening er båret af detailhandelen, hotel & restaurationsvirksomheder samt liberale, finansielle og kulturelle aktører, som har en særlig interesse i liv og oplevelser i Herning City. Herning Cityforening arbejder for at styrke Herning City´s position, og vi gennemfører en lang række af events, koncerter, markedsføringskampagner og oplevelser igennem hele året. Målsætningen er at fastholde og udvikle de gode indkøbs- og oplevelsesmuligheder i absolut topklasse, og manifestere Herning City som hele Midt- og Vestjyllands centrum.

h

Opgave Kom med nye og anderledes bud på, hvordan vi kan gøre midtbyen mere energirigtig og bæredygtig. I vælger selv, hvordan I griber opgaven an, og hvor I lægger fokus. Det kan omhandle affaldshåndtering, solceller, genbrug eller lignende. Kom med forslag til, hvordan vi kan opnå bedre solfordeling, da situationen lige nu er således, at kun halvdelen af gaden får sollys. Jeres arbejde må gerne udmunde i konstruktionen af eventuelle prototyper og modeller eller tegninger af jeres forslag. Beregn omkostninger og kom gerne med jeres bud på handlingsplaner og effekt. Resultatet præsenteres for en repræsentant fra Herning City.

Kontakt Annette Hansen Hindkjær > mail@herningcity.dk

90

T  28 89 58 90 W www.herningcity.dk


Ungdomsuddannelse Europabevægelsen Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk. Arbejdet udføres i overensstemmelse med de grundsætninger, der er udtrykt i Europarådets statut og i traktatgrundlaget for Den Europæiske Union.

Opgave

h

Tilrettelæg en offentlig temadag om EU og Europa: Inviter eventuel en modstander af EU og en tilhænger af EU til at debattere Danmarks medlemskab. Man kan målrette dagen ved at sende debattørerne emneindhold til deres oplæg. Europabevægelsens EU-taskforce stiller gerne op til debat og oplysning, Desuden findes der et dilemmaspil, et mini-EU, hvor de 28 lande skal blive enige om en fælles politik, som vil kunne bruges på dagen. Eu-kommissionen har lavet oplæg til spil på følgende områder: 1. Lønnen – Den taler vi ikke om. (arbejdsmarked) 2. To gange jorden rundt – og så til bords. 3. Så er der lukket for det varme vand 4. Lad dem bare sejle – deres egen sø. (flygtninge) Med baggrund i jeres viden om unionen skal I vurdere, hvad det kunne betyde økonomisk for EU og for de lande, der søger om optagelse i EU, hvis de bliver optaget i unionen

Kontakt Formand Region Midtjylland Vest · Steffen Johannes Nørregaard   >  T  20 77 76 88 steffen@stilnor.dk W www.eubev.dk

Div. information De 4 dilemmaspil kan rekvireres hos EU kommissionen. Sådan fungerer EU hos EU kommissionen. Europa et vidensmagasin for Unge.

91


Ungdomsuddannelse Soroptimist International Navnet Soroptimist stammer fra latin: Sorores ad optimum = Kvinder, der vil det bedste. Vi er et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status, og som er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål. Vi har det sidste år 2014-2015 gennem projekter fremskaffet USD 27.7 mio. og hjulpet 1.7 mio. kvinder og piger. Soroptimist International (SI) har som NGO (Non Governmental Organisation) kategori 1-status i FN med anerkendt GENERAL CATEGORY. Det er den højeste kvalifikation, der kan tildeles en NGO. Det indebærer konsultativ status og automatisk invitation til internationale konferencer og møder i FN kommissioner. Soroptimist-aktiviteterne begyndte i Oakland USA i 1921, i Europa i 1929 og i Danmark i 1936. På verdensplan er vi ca. 80.000 medlemmer i mere end 3.000 klubber fordelt på 132 lande, heraf 35.000 medlemmer fordelt på 58 lande i Europa. I Danmark er vi ca. 1600 fordelt på 61 klubber. SI’s overordnede projekt 2015-2017 er: “Educate to Lead” SI/E’s overordnede projekt 2015-2017 er: “Soroptimists Invest in Education”

h

Opgave Soroptimist International (SI) arbejder med spændende projekter og giver en stor grad af frihed til sine medlemmer i forhold til at skabe projekter og aktiviteter, der bakker op om vores overordnede målsætninger. Soroptimist International har ikke ansat personale, der kan fremme synligheden af vores arbejde her i Danmark. Derfor kan det være svært at finde yngre medlemmer lokalt, der har lyst at gøre en forskel for kvinder verden over. Vi ønsker derfor, at du og din klasse kommer med et oplæg til en informationskampagne og/eller informationsmateriale om Soroptimist International, der henvender sig til yngre piger og kvinder. Præsenter jeres forslag for en repræsentant for Soroptimist Danmark samt klubberne i Ikast, Brande og Herning.

Kontakt Else Madsen > olerenemadsen@hotmail.com

92

T  86 86 58 93  /  M  25 75 86 45 W www.soroptimist-danmark.dk


Ungdomsuddannelse Blue Fox Herning A/S Blue Fox Herning A/S og Herning Ishockey Klub har igennem mere end 60 år opbygget og udviklet ishockey på heden og dermed placeret Herning på landkortet, som Danmarks mest vindende ishockeyklub nogensinde. Med 16 guldmedaljer i historikken, har vi således placeret os som en magtfaktor inden for Danmarks mest populære vintersport.

Opgave

h

Blue Fox Herning A/S holder til i Kvik Hockey Arena, hvor vi har to haller, samt diverse erhvervslokaler. I forbindelse med en kommende renovering eller ombygning af den nuværende Hockey arena, bedes I overveje hvilke energiforbedrende tiltag, vi burde igangsætte i denne sammenhæng. Hvilke energimæssige overvejelser skal man generelt gøre sig ved byggeprojekter af denne art? I kan eksempelvis komme med kreative bud på nedenstående:   • Miljøvenlighed samt forbedring af energi forbrug   •Teknologi   •Affaldshåndtering Definer gerne selv nye og kreative bud på områder, som vi burde tage i betragtning. Lav en præsentation som kan præsenteres for en repræsentant fra Blue Fox Herning A/S.

Kontakt Direktør · Torben Skovsgaard > skovsgaard@bluefox.dk

T  97 21 37 00 W www.bluefox.dk

93


Ungdomsuddannelse Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er en medlemsbaseret privat forening, som i dag tæller mere end 650 medlemmer. Vi stiller en lang række ydelser til rådighed for vores medlemmer og øvrige virksomheder i de to kommuner. Vi faciliterer en række netværk, som skaber vidensdeling og forretningsmuligheder for vores medlemmer. Vi inspirerer virksomhedsledere og klæder dem på med den seneste viden på en lang række områder. Vi bygger bro fra iværksættere og virksomheder til en lang række rådgivere og støttemuligheder.

h

Opgave Mangel på arbejdskraft Erhvervsrådet har i samarbejde med DEF udarbejdet en analyse i form af en konjunkturmæssig temperaturmåling. Analysen blandt Erhvervsrådets medlemmer viser, at der generelt set er vækst. Den største udfordring for virksomhedernes er ifølge analysens resultater, at skaffe kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Manglen på arbejdskraft er altså en decideret vækstbarriere for virksomhederne. Derfor beder vi jer udarbejde nogle løsningsforslag, der kan imødekomme manglen på arbejdskraft i de lokale virksomheder. Afdæk i denne sammenhæng hvilke faktorer, der kan være medvirkende til manglen på arbejdskraft. Mangler de unge informationer omkring erhvervslivet i kommunerne generelt? Eller skal man se på samarbejdet mellem virksomheder og skoler? Kom gerne med nye og anderledes bud på den aktuelle udfordring. Udarbejd en rapport, samt en præsentation som kan præsenteres for en repræsentant fra Erhvervsrådet.

Kontakt Souschef · Mette Gottlieb > mg@erhvervsraadet.dk

T  96 26 11 16  /  M  21 29 11 16 W  www.erhvervsraadet.dk

Div. information 94

Erhvervsrådets konjunkturanalyse kan ses her: http://www.erhvervsraadet.dk/Files/Images/om-erhvervsraadet/generalforsamling-2015/Konjunkturanalyse-2015-Erhvervsraadet-Herning-Ikast-Brande-2.pdf


Rethink opgaver

95


Rethink opgaver Projekt ”Bæredygtig energi til livet” har vakt interesse i andre nordiske lande. Skoler i Sverige og Finland vil derfor i skoleåret 2016/2017 ligeledes arbejde med udvalgte opgaver fra de projektkataloger, der udkommer i de deltagende danske kommuner. For at skabe nordisk udveksling og forståelse samt fælles udvikling så formulerer de nordiske samarbejdspartnere ligeledes en række opgaver, der kan vælges af danske skoler, som en del af projekt ”Bæredygtig energi til livet”. Opgaverne præsenteres på de kommende sider. Vi har valgt at kalde disse nordiske opgaver for RETHINK opgaver, da de tilfører projekt ”Bæredygtig energi til livet” en ny og spændende vinkel. RETHINK er ligeledes hovedtemaet for Århus 2017, der er en af de primære bidragsydere til ”Bæredygtig energi til livet”. Samarbejdet mellem RETHINK opgavestillerne og de danske skoler bliver lidt anderledes end de øvrige opgaver i dette projektkatalog, da der ikke bliver tale om ikke et fysisk møde med hinanden, men derimod et virtuelt møde i form af Skypemøder m.m. Det giver dog en interessant mulighed for at samarbejde om aktuelle problemstillinger og udfordringer i et andet land. Vi håber, at I vil tage godt imod dette nye tiltag i projekt ”Bæredygtig energi til livet”.

96


Rethink opgaver Övergripande tema för alla skolnivåer: Matsvinn (matspill) Indskoling, årskurserna 0-3: Forskningsfråga: “Varifrån kommer maten”? •  Ta reda på vilka råvaror som finns varje årstid.     o  vad får man tag på/står till buds under        •  hösten        •  vintern        •  våren        •  sommaren? •  Vad kan man göra med råvarorna? Förslag till arbetssätt/ slutprodukt: tillverka en stor väggtavla/årscykel med resultaten. Mellentrim, årskurs 4-6: Forskningsfråga: “Hur stort är matsvinnet i vår skola”? Det slängs en hel del mat i vår skola varje dag. Ta reda på hur mycket mat som slängs i matsalen •  under en vecka •  under en månad. Uppskatta hur mycket mat som slängs under ett år. På vilket sätt skulle man kunna göra det? Tänk ut en bra metod för din undersökning. Tänk på att att metoden ska vara •  synlig •  tydlig •  inspirerande och uppmuntrande. Förslag till slutprodukt: a.  skapa ett diagram över resultaten. b.  Visa resultaten i matsalen och utforma en kampanj som kunde minska på matsvinnet.

Udskoling, årskurs 7-9: Forskningsfråga: “Hur omfattande är matsvinnet hos oss”? Ta reda på hur stort matsvinnet är i •  ditt land •  din stad/kommun •  din skola.

Välj det alternativ som passar bäst, eller arbeta med alla tre. Tips: Se vad konsumentmyndigheterna eller -organisationerna har på sina hemsidor. Kolla också vad det finns för applikationer. Fortsätt med att ta reda på: • Bland vilka grupper är matsvinnet störst (till exempel åldringar, barnfamiljer, studerande osv.) •  Vilka produkter slängs mest? Förslag till arbetssätt: utforma och gör en undersökning med hjälp av en passande metod. Ungdomsuddannelse, gymnasieskolor: Forskningsfråga: “Varifrån kommer maten till vår skola”? •  Var har maten producerats? •  Hur mycket vatten har det gått åt för att producera maten? • Hur stort koldioxidavtryck har produktionen och transporten av maten lämnat? Förslag till arbetssätt: tillverka en karta som visar matens väg samt koldioxidavtrycket per vägavsnitt. Eventuellt tillägg: ta reda på hur någon/några produktionsanläggningar har fäst uppmärksamhet vid ekologiska aspekter i sin produktion. Fundera också på: vad finns det för sätt för konsumenten att påverka producenten?

Kontakt Lena Gärkman, Granhultsskolan (1-6) > lena.garkman@edu.grankulla.fi

T +35 8400577320

Med hjälp av: Johanna Fri, Granhultsskolan  ·  Sonja Andersson, Hagelstamska skolan · Carola Schauman, Hagelstamska skolan  ·  Eva-Kaarina Kärpijoki, Gymnasiet grankulla samskola · Mikaela Wegmüller, Folkhälsans barnträdgård

97


Rethink opgaver Skurups kommun Alla i samhället måste ta sitt ansvar för miljön. I Skurups kommun görs det på olika sätt. Ett sätt har varit att som kommun lyckas bli certifierad Fair Trade-city. Men, det finns alltid mer att göra, och i en kommun finns det många yrkeskategorier, funktioner och målgrupper som är inblandade, eller som borde vara inblandade mer eller på andra sätt i hållbarhetsarbetet! Vi tror att just ni kan hjälpa oss i Skurup att se fler möjligheter. Välkomna att delta i våra uppdrag och på så sätt bidra till kommunens hållbarhetsarbete! Vi ser mycket fram emot ert deltagande. Ålderskategorier: Indskoling 1) Ta reda på vad din kommun är stoltast över i sitt arbete med hållbar utveckling. 2) Vad tycker ni om det de är stolta över? Skriv feedback till kommunen och tips på vad ni tycker borde vara nästa steg i kommunens hållbarhetsarbete. Produkt: Skriv en handlingsplan över det ni tycker att kommunen ska göra, och lämna över den till kommunen. Mellemtrin 1) Ring din kommun och ta reda på vilka utmärkelser man kan få som kommun om man som kommun arbetar med att bli en hållbar kommun. I Sverige kan kommunen bli något som kallas Fair Trade City. Finns det hos er också, eller heter det något annat? Vad innebär en sådan utmärkelse? 2) Ta reda på vad kommunen tycker är svårt i sitt arbete med hållbar utveckling och kom med tips och idéer för att lösa det som är svårt. Produkt: Skriv en handlingsplan över det ni tycker att kommunen ska göra, och lämna över den till kommunen. Skapa också en affisch där den viktigaste åtgärden marknadsförs gentemot kommuninvånarna. Udskoling: 1) Miljö-, social- och kulturell- hållbarhet finns som perspektiv på hållbar utveckling. Vilket perspektiv väljer din kommun att fokusera på och varför? 2) Gör en inventering av vad man kan arbeta med för att förbättra hållbarheten i en kommun. Inom vilka områden i kommunen arbetar man med hållbar utveckling i din kommun? Finns det områden som man inte är lika duktig på när det gäller hållbarutveckling, vilka i så fall? 3) Gör en kartläggning av hur, på statlig nivå, i Norden / Europa i allmänhet arbetar med hållbarhet i miljömässigt, social eller kulturell

mening. Undersök och kom fram till några skäl till att det ofta är svårt att genomföra hållbara strategier nu när ändå tekniken och kunskapen ger oss möjlighet till det. Ta reda på vad kommunen tycker är svårt i sitt arbete med hållbar utveckling och kom med tips och idéer för att lösa det som är svårt. Produkt: Bjud in några viktiga personer från kommunen till en minikonferens/seminarium där ni på valfritt sätt presenterar vad ni kommit fram till och era lösningar. Det kan göras på olika sätt: en powerpointpresentation, en peschakusha-presentation, med hjälp av en film som ni gjort eller anordna en paneldebatt för att nämna några exempel. Ungdomsuddannelse: 1) Miljö-, social- och kulturell- hållbarhet finns som perspektiv på hållbar utveckling. Vilket perspektiv väljer din kommun att fokusera på och varför? 2) Gör en inventering av vad man kan arbeta med för att förbättra hållbarheten i en kommun. Inom vilka områden i kommunen arbetar man med hållbar utveckling i din kommun? Finns det områden som man inte är lika duktig på när det gäller hållbarutveckling, vilka i så fall? 3) Gör en kartläggning av hur, på statlig nivå, i Norden / Europa i allmänhet arbetar med hållbarhet i miljömässigt, social eller kulturell mening. Undersök och kom fram till några skäl till att det ofta är svårt att genomföra hållbara strategier nu när ändå tekniken och kunskapen ger oss möjlighet till det.Ta reda på vad kommunen tycker är svårt i sitt arbete med hållbar utveckling och kom med tips och idéer för att lösa det som är svårt. Produkt: Bjud in några viktiga personer från kommunen till en minikonferens/seminarium där ni på valfritt sätt presenterar vad ni kommit fram till och era lösningar. Det kan göras på olika sätt: en powerpointpresentation, en peschakusha-presentation, med hjälp av en film som ni gjort eller anordna en paneldebatt för att nämna några exempel.

Kontakt Energi- och klimatrådgivare · Sara Östberg > sara.ostberg@skurup.se

98

T +46 411 53 64 18


Vejledning til lærerne Selvvalgte forløb

Denne side er en vejledning til de lærere, der ønsker selvvalgte forløb. Selvvalgte forløb Som lærer kan man vælge imellem at arbejde med de entreprenante forløb, som beskrives i dette projektkatalog, eller med et såkaldt ”selvvalgt forløb”, hvor man selv definerer en given problemstilling. Det eneste krav til et af de selvvalgte forløb er, at det kan relateres til overskriften ”Bæredygtig energi til livet”. Bæredygtighed kan fortolkes på mange måder, man kan både fortolke det meget bogstaveligt og arbejde med temaerne miljø, bæredygtig energi, genbrug, innovation osv. Det kan også fortolkes mere bredt og omhandle f.eks. økonomi, kultur, kunst, udbredelse af viden, information, uddannelse, sundhed, motion og det at være det hele menneske. Kun fantasien sætter grænser. Selve opgaveløsningen sker så i skoleåret 2016/2017, og projektet afrundes ved Den afsluttende event i forårshalvåret 2017. Læs mere om Den afsluttende event på side 100. Tilmelding Hvis du har en god idé til et selvvalgt forløb, så bedes du udfylde tilmeldingsskemaet på Cesso.dk’s hjemmeside på www.cesso.dk/bæredygtig-energi-til-livet. Vær opmærksom på, at der skal udfyldes ét skema pr. elevhold. Den samme lærer kan sagtens indsende flere tilmeldingsskemaer, forudsat at der er tale om forskellige elevhold. Tilmeldingsformular bedes udfyldes snarest muligt og senest 8. august 2016. Læs mere om eventen og tilmelding til dette på side 100. Proces / Produkt Det primære i projekt ”Bæredygtig energi til livet” er den proces, som eleverne kommer igennem ved at arbejde entreprenant. Resultatet af processen kan præsenteres for omverdenen, hvis det giver mening i forhold til forløbet. De projekter som indeholder elementer, der kan afprøves eller fremvises ved Den afsluttende event i forårshalvåret 2017, vil kunne indgå her. Det er dog ikke et mål i sig selv, da de bedste projekter eventuelt ikke kan opleves af andre end de involverede selv. Cesso. dk vil afgøre, hvilke af de selvvalgte forløb, der kommer med ved Den afsluttende event. Projektpulje & finansiering Cesso.dk har i samarbejde med Herning Kommune etableret en ”Idé- og innovationspulje til udvikling og frie forsøg” til skolerne til projektaktiviteter. Puljen er øremærket omkostninger til materialer til opgaveløsning, prototyper og forsøg. Bemærk venligst at personaleomkostninger, honorarer og forplejning ikke støttes. Vedhæft budget over forventede omkostninger til tilmeldingsskemaet på Cesso.dks hjemmeside. Der kan ansøges om max. 2.000 kr. pr. elevhold. Tilskud er ikke en selvfølge.

Kontakt: Har du spørgsmål vedrørende projekt ”Bæredygtig energi til livet”, så kontakt venligst Projektleder Linda Stenholt Jensen Mail: linda@cesso.dk, tlf. +45 21 12 01 26 www.cesso.dk www.facebook.com/cesso.dk

99


Den afsluttende event Projektaktiviteterne kulminerer med en event i Herning Kommune i forårshalvåret 2017, hvor elever fra alle skoler inviteres til en spændende dag, som afrunder forløbet med projekt ”Bæredygtig energi til livet”. Elever fra skoler, som ikke har deltaget i projektet, er også velkomne. Eventen vil knytte trådene sammen fra projektets aktiviteter rundt i kommunen på skoler, virksomheder og institutioner. De elevprojekter, som egner sig til at blive præsenteret og afprøvet, vil ligeledes blive fremvist ved messen efter aftale med opgavestiller. Husk derfor at gemme alle jeres materialer, prototyper og forsøg fra projektperioden. Vi glæder os til en hyggelig dag, hvor eleverne kan møde hinanden, og hvor opgaveløsninger vises frem og diskuteres. I januar 2017 fremsendes en invitation til Den afsluttende event til alle skoler i Herning Kommune.

100


Projektbeskrivelse

Bæredygtig energi til livet

Projekt ”Bæredygtig energi til livet” afvikles i en række kommuner i Region Midtjylland i skoleåret 2016/2017. Projektet handler om at fremme entreprenant opgaveløsning på alle klassetrin fra grundskole- til ungdomsuddannelsesniveau. Denne tilgang til undervisning skaber viden, forståelse, lyst til læring og tværfagligt samarbejde. De enkelte entreprenante forløb tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger formuleret af det omgivende samfund: Virksomheder, kommunale forvaltninger, natur- & turisme aktører, kulturinstitutioner og foreninger. Problemstillingerne samles i et projektkatalog, der udgør en konkret og brugervenlig pakkeløsning for underviserne. Forarbejdet med at finde samarbejdspartnere og med at formulere udfordringer er gjort, så underviseren kan koncentrere sig om undervisningen. Nye og varige relationer Det er en vigtig forudsætning for ”Bæredygtig energi til livet”, at afstanden mellem skole og ekstern aktør ikke er større, end at det er muligt at mødes. Det nære netværkssamarbejde vil gøre fremtidige samarbejder mellem undervisere og virksomheder mulige. Samme opgave vil kunne genoptages, når underviseren får en ny klasse på samme alderstrin, og underviser og aktør kan sammen skabe nye forløbsmuligheder. Aktørerne vil kunne drage nytte af børn og unges ressourcer og ideer og bruge deres tilbagemeldinger i forhold til produktoptimering, PR fokusering m.m. Kunstnerisk udvikling ”Bæredygtig energi til livet” giver kulturinstitutioner mulighed for at komme direkte ud til deres fremtidige kulturbrugere og samtidig nytænke institutionens rolle i forhold til det omgivende samfund. ”Bæredygtig energi til livet” giver samtidig eleverne indsigt i og erfaring med den kunstneriske verden samt fremmer bevidstheden om at være en del af et samfund, hvor medborgerskab er et vigtigt element. Samfundsmæssig vækst Når børn og unge stifter direkte bekendtskab med det lokale erhvervs-, kulturliv m.v., får de en større viden og referenceramme i forhold til at overveje fremtidige jobmuligheder, praktikophold, lærepladser samt kulturmæssige muligheder lokalt. Eleverne vil følgelig opleve sig som en naturlig del af det omkringliggende samfund. Innovativ tilgang til undervisning Den nye skolereform fordrer, at det omgivende samfund inddrages i undervisningen og Cesso.dks initiativ ”Bæredygtig energi til livet” er her en konkret pakkeløsning, som letter undervisernes arbejde med at skabe kontakt til de eksterne partnere. ”Bæredygtige energi til livet” sikrer, at børn og unges læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst idet opgaverne er formuleret, så eleverne vil skulle gøre brug af entreprenante opgaveløsningsmodeller og således få denne tilgang til opgaveløsning ind under huden.

101


Om Cesso.dk Cesso.dk – Center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen er et regionalt center i Region Midtjylland. Centret tilbyder rådgivning til grundskoler og ungdomsuddannelser samt til aktører i omverdenen for at sikre konstruktive partnerskaber af værdi for såvel elever, undervisere og eksterne samarbejdspartnere. Centret vil desuden være aktivt medvirkende til at etablere nye tværgående partnerskaber gennem indsatsområdet ”Bæredygtig energi til livet”. ”Bæredygtig energi til livet” yder komplette forløbsløsninger til grundskoler og ungdomsuddannelser i samarbejde med lokale aktører fra erhvervslivet, kultur- og naturområdet, forenings- og idrætslivet samt den offentlige sektor. Ikast-Brande Gymnasium, RemisenBrande og Ikast-Brande Kommune står bag Cesso.dk. Cesso.dk støttes af Region Midtjylland, Århus2017 og Ikast-Brande Kommune. Ud over projekt ”Bæredygtig energi til livet”, tilbyder Cesso.dk også en generel rådgivningsservice som indebærer følgende:   • Direkte og personlig dialog og vejledning via en telefonisk hotline tlf. 69 89 99 89, der er åben alle hverdage fra kl. 12.00 – 15.00   •  Opbygning af lokal database i hver kommune med bekræftede samarbejdspartnere   •  Procesvejledning – entreprenørskab i teori og praksis   •  Udveksling af værktøjer, modeller og lærebogsmaterialer   • Hjælp til etablering af en intern entreprenørskabstovholderfunktion på skolerne, vejledning af disse tovholdere samt opbygning af netværk for entreprenørskabstovholdere   •  Afholdelse af kurser og faglige efteruddannelsesforløb inden for entreprenant samarbejde med omverdenen   • Igangsættelse af nye tiltag, som gentænker de gængse brobygningsforløb i samarbejde med såvel grundskoler som ungdomsuddannelser Rådgivningsfunktionen ydes i kommuner, der indgår en abonnementsaftale med Cesso.dk. I skoleåret 2015/2016 er rådgivningen gratis, så man som underviser kan afprøve mulighederne. Få flere informationer om vores rådgivningsservice på tlf. 97 18 09 09 eller via e-mail center@cesso.dk.

Cesso.dk støttes af:

Listen over bidragsydere opdateres løbende på www.cesso.dk

Ikast-Brande Gymnasium, RemisenBrande og Ikast-Brande Kommune står i spidsen for Cesso.dk.

102


Tilmelding

Tilmeld dig projekt ”Bæredygtig energi til livet” ved at udfylde vores tilmeldingsformular på www.cesso.dk/herning OBS! Tilmeldinger kan kun foretages online. Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontakt: Har du spørgsmål vedrørende tilmelding til projekt ”Bæredygtig energi til livet”, så kontakt venligst Projektleder Linda Stenholt Jensen Mail: linda@cesso.dk, tlf. +45 21 12 01 26 www.cesso.dk www.facebook.com/cesso.dk

103


Udgivet af cesso.dk 2016

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen cesso.dk center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.d

center for entrepre mellem skoler og o

c/o RemisenBrande Remisevej 1 · 7330 Brande Tlf.: 97180909 cesso.dk center for entreprenant samarbejde center@cesso.dk mellem skoler og omverdenen www.cesso.dk

cesso.dk

cesso.dk cesso.d

Ikast-Brande Gymnasium, RemisenBrande og Ikast-Brande Kommunecenter for entreprenant samarbejde center for entrepre mellem skoler og omverdenen mellem skoler og o står i spidsen for Cesso.dk.

center for entreprenant samarbejde cesso.dk cesso.dk mellem skoler og omverdenen center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

bæredygtig energi til livet

cesso.dk cesso.dkProjektet støttes af rit aut ex eos mollorum

bæredygtig energi til livet

cesso.dk

cesso.d cesso.dk

center for entrepre mellem skoler og o center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

rit aut ex eos mollorum

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.d bæredygtig ene cesso.dk center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.dk

cesso.d rit aut ex eos mo cesso.dk bæredygtig energi til livet

Profile for TS Grafisk Pro

Projektkatalog herning low  

Projektkatalog herning low  

Advertisement