Page 1

BĂŚredygtig Energi til Livet

Projektkatalog Entreprenante forløb Skive Kommune

1


Forord Pia Stræde Palmelund · Cesso.dk · Initiativtager Det er mig en glæde at præsentere det store projektkatalog med entreprenante forløb, som er en del af entreprenørskabsprojektet ”Bæredygtig energi til livet”, der finder sted i Skive Kommune i år 2016/2017. Projektet afholdes samtidigt i en række andre kommuner i Region Midtjylland samt på skoler i Sverige og Finland, hvilket er muligt takket være støtte fra blandt andet Region Midtjylland, Århus 2017 og IkastBrande Kommune. Som initiativtager til projekt ”Bæredygtig energi til livet” sætter jeg utrolig stor pris på den positive modtagelse, som projektet har fået af alle jer samarbejdspartnere. Det har ligeledes været en oplevelse for vores medarbejdere at præsentere projektet for såvel skoleledere som undervisere. Alle jeres gode input og ideer har afgørende betydning for det endelige resultat, som præsenteres i dette materiale. Tusind tak for det! Jeg håber, at I vil fornøjes over de spændende opgaver i dette projektkatalog, og lade jer inspirere af de mange aktuelle problemstillinger og udfordringer, som projektets samarbejdspartnere møder i deres hverdag. Deres forskellighed gør, at opgaverne kan relateres til mange forskellige fagområder og faglige mål. På side 6 præsenteres en detaljeret vejledning til alle jer, der ønsker at indgå i et forpligtende partnerskab omkring løsningen af en opgave i projektkataloget. Her angives deadlines og andre vigtige informationer. Til jer der ikke ønsker et entreprenant forløb fra projektkataloget, og som selv har andre gode idéer under overskriften ”Bæredygtig energi til livet”, så henvises til side 77. Vi ser frem til at høre fra jer alle. Det bliver spændende at se, hvor mange partnerskaber og relationer, projektet vil danne på tværs af hele kommunen. Sæt bæredygtigheden og energien i fokus – jeg håber på at opleve en masse kreative og nytænkende bud på opgaveløsninger fra hele kommunen i det kommende skoleår!

Jens Kvist · Skolechef Trine Nors · Projektansvarlig I Skive Kommune er vi rigtig glade for at kunne deltage i ”Bæredygtig energi til livet” i skoleåret 2016/2017. Skive Kommune har siden august 2014 arbejdet intenst med projekt www.skivedna.dk. SkiveDNA er Skive Kommunes svar på Åben Skole. SkiveDNA har allerede cirka 80 samarbejdspartnere, der alle har åbnet dørene for kommunes folkeskoler. Vi er glade for og stolte over, at så mange er gået med. ”Bæredygtig energi til livet” støtter op om kommunens arbejde med innovation, partnerskaber og Den Åbne Skole, som er en del af folkeskolereformen. Cesso.dk har ekspertisen i at lave læringsforløb omhandlende autentiske problemstillinger. Det er derfor med stor glæde, at Skive Kommune/SkiveDNA har indgået et samarbejde. Vi ser frem til en masse innovative og entreprenante læringsforløb. Skoleafdelingen i Skive Kommune er netop nu i gang med at opbygge en lærings-ambassade. Under den titel gemmer sig blandt andet et mobilt energihus og et Test Lab. Tankerne omkring Læringsambassaden passer som fod i hose med projekt ”Bæredygtig energi til livet” Ved at benytte sig af læringsforløbene fra projekt ”Bæredygtig energi til livet” kan kommunens børn og unge opleve en praksisnær læring, hvor foreninger, kulturinstitutioner, virksomheder og organisationer får mulighed for at gøre opmærksom på netop deres virkefelt. Vi håber, at projektet bliver en stor succes og ser frem til en endnu mere Åben Skole i Skive Kommune.

Linda Stenholt Jensen · Cesso.dk · Projektleder Ved henvendelser og spørgsmål omkring afviklingen af ”Bæredygtig energi til livet” kontakt venligst: Projektleder Linda Stenholt Jensen Tlf. +45 21 12 01 26 Mail: linda@cesso.dk

2


Indhold

Forord

Side

02

Indhold

Side

03

Samarbejdspartnere

Side

04

Vejledning til lærere (entreprenante forløb)

Side

06

Indskoling

Side

07

Mellemtrin

Side

23

Udskoling

Side

39

Ungdomsuddannelse

Side

55

Rethink opgaver

Side

71

Skive DNA

Side

75

Den Åbne Skole & Entreprenørskab

Side

76

Vejledning til lærere (selvvalgte forløb)

Side

77

Den afsluttende event

Side

78

Projektbeskrivelse Bæredygtig energi til livet

Side

79

Om Cesso.dk

Side

80

Tilmelding

Side

81

3


Samarbejdspartnere Virksomheder................................................................................. Opgaver på side N. Graversens Metalvarefabrik A/S:............................................................................................................ (8, 24, 40, 56) Nordplant:............................................................................................................................................... (9, 25, 41, 57) Instant Taste ApS:................................................................................................................................... (10, 26, 42, 58)

Offentlige forvaltning BIG Blue Skive 2040: .............................................................................................................................. (11, 27, 43, 59) Skive Kaserne: ....................................................................................................................................... (12, 28, 44, 60)

Natur- & turisme aktører Naturstyrelsen: ...................................................................................................................................... (13, 29, 45, 61) Cirkusfabrikken: ..................................................................................................................................... (14, 30, 46, 62)

Kulturinstitutioner Spøttrup Middelalderborg: ..................................................................................................................... (15, Skive Bibliotek: ...................................................................................................................................... (16, Skive Musikskole: ................................................................................................................................... (17, Ørslev Kloster: ....................................................................................................................................... (18, Kulturcenter Limfjord: ............................................................................................................................. (19, Rethink Madkultur: ................................................................................................................................. (20,

31, 47, 63) 32, 48, 64) 33, 49, 65) 34, 50, 66) 35, 51, 67) 36, 52, 68)

Foreninger Harre Vig Golfklub: ................................................................................................................................ (21, 37, 53, 69) Europabevægelsen: ............................................................................................................................... (22, 38, 54, 70)

Rethink samarbejdspartnere Granhultsskolan: ...................................................................................................................................................... (73) Skurups kommun: .................................................................................................................................................... (74)

4


Projektet støttes af

Se en opdateret liste over bidragsydere til projektet pĂĽ www.cesso.dk

Projektet arrangeres af

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen cesso.dk center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.d

center for entreprena mellem skoler og om

5

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde


Vejledning til lærere Entreprenante forløb

Denne side er en vejledning til de lærere, der ønsker entreprenante forløb. Udforsk de mange forskellige opgaver, der præsenteres på de følgende sider. Opgaverne er inddelt i 4 uddannelsesniveauer, således at alle opgaver til samme alderstrin er samlet i samme kapitel. Hver opgave fylder 1 side, som indeholder henholdsvis virksomhedsbeskrivelse, opgaveformulering, kontaktinformationer og angivelse af eventuelle ekstra materialer. Samtlige opgaver har betydning og er relevante for den enkelte samarbejdspartner, og opgaverne er alle udformet således, at eleverne ses som ressourcer, der kan gøre en forskel. Tilmelding Når du har fundet ud af, hvilke opgaver du finder interessante, så bedes du udfylde vores tilmeldingsformular på Cesso.dk’s hjemmeside på www.cesso.dk/bæredygtig-energi-til-livet. Prioritér dine ønsker fra 1 – 5, hvor 1 er dén opgave, som du helst vil arbejde med. Vær opmærksom på, at der skal udfyldes ét skema pr. elevhold. Den samme lærer kan sagtens indsende flere tilmeldingsskemaer, forudsat at der er tale om forskellige elevhold. Tildeling af opgaver Efter den 1. august 2016 har vi et overblik over samtlige læreres ønsker, og der vil herefter ske en fordeling af opgaver. Den 15. august 2016 vil du få besked om, hvilken af dine 5 opgaver, du er blevet tildelt til det enkelte elevhold. Man kan kun arbejde med de opgaver, man har fået tildelt, og man bedes først herefter tage kontakt til den pågældende kontaktperson på opgaven. Selve opgaveløsningen sker i skoleåret 2016/2017, og projektet afrundes med en afsluttende event i forårshalvåret 2017. Læs mere om eventen og tilmelding til dette på side 78. Proces / Produkt Det primære i samarbejdsforløbet omkring løsningen af en opgave er den proces, eleverne kommer igennem samt ligeledes, at der opbygges en relation til den aktør, der har stillet opgaven. Resultatet af processen skal efter aftale med den aktør, der har stillet opgaven, præsenteres for enten aktøren selv og/eller for omverdenen. De projekter, som indeholder elementer, der kan afprøves eller fremvises ved Den afsluttende event i foråret 2017, vil kunne indgå her. Det er dog ikke et mål i sig selv, da de bedste projekter eventuelt ikke kan opleves af andre end de involverede selv. Det er op til den aktør, der har stillet opgaven, at afgøre hvilke projekter, der kommer med ved Den afsluttende event. Puljer & finansiering Cesso.dk har sammen med Skive Kommune etableret en pulje til kommunens folkeskoler til projektaktiviteter: • ”Idé- og innovationspulje til udvikling og frie forsøg”, som er øremærket omkostninger til materialer til opgaveløsning, prototyper og forsøg. Bemærk venligst at personaleomkostninger, honorarer og forplejning ikke støttes. Vedhæft budget over forventede omkostninger til tilmeldingsskemaet på Cesso.dks hjemmeside. Der kan ansøges om max. 2.000 kr. pr. elevhold. Tilskud er ikke en selvfølge. Bidrag til transportomkostninger, når jeres elevhold skal ud og besøge jeres samarbejdspartner, ansøges ved at indsende budget direkte til skoleafdelingen, Karina Kjeldgaard: kkje@skivekommune.dk

Kontakt: Har du spørgsmål vedrørende projekt ”Bæredygtig energi til livet”, så kontakt venligst Projektleder Linda Stenholt Jensen Mail: linda@cesso.dk, tlf. +45 21 12 01 26 www.cesso.dk www.facebook.com/cesso.dk

6


Opgaver til Indskoling

7


Indskoling N. Graversens Metalvarefabrik A/S N. Graversens Metalvarefabrik A/S er en topmoderne højteknologisk virksomhed, der fungerer som en engageret og professionel samarbejdspartner for et meget bredt udsnit af industri og handelsvirksomheder i ind- og udland. Virksomheden arbejder 100% som underleverandør og beskæftiger sig primært med forarbejdning af tyndplader, rør og lettere stålkonstruktioner, samt overfladebehandling, montage og pakning af færdige produkter. Det er vort mål, at vi i samarbejde med vore kunder, kan udvikle, fremstille og færdiggøre produkter, så produkterne til enhver tid opfylder kundens og markedets krav til funktion, pris og leveringstid.

h

Opgave N. Graversens Metalvarefabrik A/S har egen kantine, hvor vi hver dag bespiser alle vore medarbejdere. Vi kunne godt tænke os input til hvordan vi kunne forny rummet med lidt liv og evt. farver. Derfor er vores opgave til jer at lave et forslag, hvordan vi pifter kantinen op. Samtidigt vil vi gerne have jeres forslag til, hvordan vi kan give vore personalemapper og navneskilte et personligt touch. Præsenter jeres forslag for en repræsentant for N. Graversens Metalvarefabrik A/S. Forslagene må gerne udformes som konkrete modeller, da det så har mulighed for at blive udtaget til den afsluttende event.

Kontakt Adm. Direktør · Christen Bo Justesen > cbj@ng-dk.com

8

T 20 26 58 24 W www.ng-dk.com


Indskoling Nordplant Nordplant er beliggende i det smukke Salling tæt på Limfjorden. Vi er et dansk team på 6-8 medarbejdere, som står klar til at servicere dig fra morgen til aften, og vi har mere end 100 års erfaring. Vi har et areal på 10.000 m2, hvor vi pt. producerer Hedera hibemica Hestor, Asters Victoris, Osteospermum, Poinsettia, Tête à Tête og Primula.

Opgave

h

Lav en udstilling hvor planter og blomster er temaet, I vælger selv om I vil tegne, male, lave dem i papir m.m. Lav en udstilling enten i klassen eller på skolen, resultatet vil også blive udstillet til Den afsluttende event.

Kontakt Per Christensen > info@nordplant.dk

T 97 57 46 99  /  M  20 19 20 99 W www.nordplant.dk

9


Indskoling Instant Taste ApS Instant Taste ApS er en nystartet virksomhed, som beskæftiger sig med at drive handel med tilbehør til fødevarer, køkkenudstyr, og anden virksomhed, som står i forbindelse hermed. Lige nu laver Instant Taste en marinadepistol og marinader, der skal sprøjtes ind i kød for at give smag indefra. Marinademængden er ca. 50ml og leveres i en ampul, der ligesom en patron, sættes ind i en pistol. Herefter sprøjtes marinaden ind i kødet gennem en kanyle ved hjælp af et stempel på pistolen. Det hele handler om at give lækker smag ud fra naturlige råvarer. Marinaden er oliebaseret og er helt fri for kunstige tilsætningsstoffer.

h

DESIGN BY NNON

Opgave Tegn eller mal en oversigt over det, der smager bedst i hele verden. Lav en historie over hvad der kunne ske, hvis man blandede forskellige ting sammen, som smager godt. Oversigten og historien skal præsenteres for en repræsentant fra Instant Taste ApS.

Kontakt Thure Stagstrup > tstagstrup@gmail.com

10

T 29 79 67 37


Indskoling BIG Blue Skive 2040 BIG Blue Skive 2040 er en folkegave, som SparVest Fonden har foræret til byen i anledningen af sit 25 års jubilæum. Formålet med BIG Blue Skive 2040 er at gøre Skive mere attraktiv for nye borgere. Det er kommunens mål at få flere nye borgere, og i stedet for passivt at se til mens flere og flere danskere vælger at bosætte sig i de store byer, vil Skive gøre en proaktiv indsats. Vi vil udnytte de ressourcer som vi har, de blå ressourcer. Fjorden og åen, dem skal vi bruge til at gøre vores egn til et endnu skønnere sted at bo og leve.

Opgave

h

Visionen BIG BLUE SKIVE 2040 er ikke tænkt som en endegyldig masterplan med konkrete mål/delprojekter til efterfølgelse. Derfor vil vi gerne have din klasses bud på en dyrelivspavillon. Jeres ideer skal ikke nødvendigvis tilknyttes BIG BLUE, men det ville være dejligt hvis I prøvede at tænke ideerne ind der. I kan tage udgangspunkt i området, som det ser ud i dag, eller som I forestiller jer at det kunne se ud i fremtiden. Dyrelivspavillonen skal være et sted, hvor børn og voksne kan komme og observere dyrelivet. I må gerne tage stilling til placering, udformning, faciliteter og brugsmuligheder. Præsentationen af jeres ideer og visioner må gerne indeholde tegninger og modeller.

Kontakt Teamleder Plan & Support · Bjarke Danvig > T 99 15 36 55  /  M  23 46 01 70 bjda@skivekommune.dk W www.skive.dk/kommune-politik/politikker-kort-og-planer/planer/big-blue-skive-2040/

11


Indskoling Skive Kaserne Ingeniørtropperne dateres til 6. november 1684, hvor Christian den 5. oprettede ingeniørkorpset. Men vi er sikre på at der også fandtes ingeniørtropper før den tid. Fæstningsværket Dannevirke er sandsynligvis bygget af datidens ingeniørtropper i 600-tallet eller måske før. Ingeniørtropperne er gennem tiderne blevet anvendt til militære og civile opgaver. Ingeniørsoldaten kaldes ofte for pioner, fordi han går forrest og baner vejen for resten af hæren. Vores roller er mange – både ude og hjemme, i civile og militære sammenhænge, fordi vi er så specialiserede. Det er ingeniørsoldater, der søger efter miner og vejsidebomber, bygger og gennembryder hindringer samt bygger infrastruktur i lejre og civilsamfund Ingeniørsoldater er også specialister i håndtering af kemiske-, biologiske-, radiologiske- og nukleare materialer, på engelsk forkortet CBRN, samt indhentning og behandling af data vedrørende infrastruktur bl.a. energiforsyning og placering af bebyggelser m.m. Bredden i vores specialer betyder også en mangfoldig sammensætning på Skive Kaserne – unge og ældre, mænd og kvinder.

h

Opgave Skive Kaserne, hvor ingeniørregimentet holder til, inviterer hvert år i september til Åbent Hus på kasernen. Her har alle mulighed for at se vores grej, hilse på soldaterne, at køre en tur i en pansret mandskabsvogn eller være med til at bygge en feltbro og meget andet. Vi vil gerne blive ved med at udvikle os og give vores gæster nye oplevelser. Derfor udfordrer vi dig og din klasse til at komme med et bud på aktiviteter, vi kunne lave i forbindelse med vore fremtidige Åbent Hus-arrangementer. Det kunne evt. være en mobil forhindringsbane. I må, i præsentationen, gerne lave konkrete modeller af jeres forslag. Præsenter jeres forslag for en repræsentant for Skive Kaserne.

Kontakt Chef, Ledelsessektionen Ingeniørregimentet · Robert Mørch > IGR-LE01@mil.dk

12

T 72 82 50 11 W forsvaret.dk/skivekaserne


Indskoling Naturstyrelsen Naturcenter Brokholm tilbyder daginstitutioner, skoler, og ungdomsuddannelser naturskoleaktiviteter, der giver naturoplevelser, fysiske udfordringer, samarbejde, og læring. Der er mulighed for en lang række emner og aktiviteter, og de kan kombineres med vore lejrskoletilbud. Et naturskolebesøg bør indgå i et planlagt forløb på skolen eller institutionen, så børnene får mest muligt ud af timerne på naturcenteret. Nogle forløb indeholder forslag til forberedelse og efterbehandling. Fælles for forløbene er, at eleverne får mulighed for at lære på varierede måder, få nye samarbejder, mere og bedre bevægelse, og flere praktiske færdigheder. Elevernes erfaringer fra naturvejledningen kan fungere som hukommelsesknager i klassens videre arbejde. Forløbene spænder vidt fra dansk i naturen, anvendt matematik i naturen, tværfaglige naturfagsforløb i udskolingen og arbejdet med eksamensprojekter, naturformidling for alle aldersgrupper, teambuilding og idræt, samt indsatser for klasser med særlige behov.

Opgave

h

At lave noget sjovt og lærerigt sammen giver energi til livet. I skal lave spil, hvor natur og bevægelse indgår som en vigtig del. Vi vil gerne, at spillene kan ligge i en kasse, som kan lånes, når I er på lejrskole på naturcentret. Hvordan kan spillene også bruges i naturen tæt på skolen?

Kontakt Naturcenterleder · Gitte Eriksen > giter@nst.dk

T 93 56 40 45 W www.naturstyrelsen.dk

Div. information Herunder kan du se alle mulighederne samt nogle af de nyhedsbreve, der er sendt ud til kommunens skoler og institutioner: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/undervisning/naturskoler/midtjylland/ naturcenter-brokholm/ og mange flere materialer på http://www.skivedna.dk/naturcenter-brokholm/.

13


Indskoling Cirkusfabrikken I et tidligere mejeri i Nordsalling, har en gruppe cirkusentusiaster skabt et unikt fristed for børn, unge, og voksne. Her er livsglæde og livskvalitet i centrum. Stedet hedder ’Cirkusfabrikken’ og er et oplevelsescenter, der tilbyder lokalområdets børn og unge et alternativ til forsamlingshusene og idrætsforeningerne. Her mødes man på tværs af de lokale gamle sognegrænser, og sågar børn og unge fra hele Danmark og Europa finder vejen hertil.

h

Opgave Cirkus er spændende for børn og voksne. Lav nogle små reklamespot, eksempelvis ”stopmotion videoer”, hvor I beskriver jeres bedste oplevelser med cirkus, artisteri og klovneri. Det kan bestå af animerede tegninger, collagebilleder eller andet. Reklamespotsene vil efterfølgende have mulighed for at komme på Cirkusfabrikkens facebookside. Præsenter jeres arbejde for en repræsentant for Cirkusfabrikken.

Kontakt Einar Trie > cirkusfabrikken@gmail.dk W  www.cirkuskids.dk/index.php?id=cirkusfabrikken

14


Indskoling Spøttrup Middelalderborg Spøttrup Middelalderborg er den bedst bevarede middelalderborg i Danmark. Bygningerne er fra starten af 1500-tallet og fremstår i dag som det bedste eksempel på, hvordan man indrettede en herrebolig til forsvar i senmiddelalderen. Borgens tykke mure og dens mange forsvarsforanstaltninger i bygningen gør, at den giver et unikt indblik i periodens forsvarsteknikker og dagligliv på Borgen. Rundt om Borgen ligger en beskyttende vold der, med sine 9 meters højde, udgjorde en sikring imod fjendens beskydning med artilleri. Til Borgen hører en stor smuk park, som også indeholder en spændende lægeurtehave. Foran Borgen ligger Spøttrup Sø, som har et rigt og varieret fugleliv.

Opgave

h

Hvilke lege havde man i middelalderen, og kan man lege dem i dag? Spøttrup Middelalderborgs opgave til dig og din klasse, tager udgangspunkt i de gamle danske børnelege, som ofte er gået i glemmebogen. Vi opfordrer dig og din klasse til at gå på opdagelse i et ”ukendt” univers og få ”aha” oplevelser. Lav en dokumentation af jeres arbejde, og præsenter den for en repræsentant for Spøttrup Middelalderborg.

Kontakt Cand. Mag. middelalderarkæolog · Bo Jaqué > T 41 12 79 08 boja@muserum.org W www.muserum.org/kom-og-besog-os/spottrup-middelalderborg/

15


Indskoling Skive Bibliotek Skive Bibliotek servicerer hele Skive Kommune og består af nyt hovedbibliotek, 2 bogbusser, samt børnebogbussen Mobillen. Bogbusserne når ud til hele kommunen gennem mere end 50 holdepladser. Biblioteket er tegnet som en del af det samlede kompleks, med nyt rådhus & bibliotek, og bød velkommen til borgerne i de nye lokaler for første gang i 2007. Skive Bibliotek samarbejder med en række foreninger, og afholder et væld af forskellige arrangementer og event. Blandt andet en sprog og samtalecafé, hvor danskere og flygtninge mødes om det danske sprog og de forskellige kulturer. Hvert år besøges bibliotek og bogbusser af over 200.000 borgere i Skive Kommune. Skive Bibliotek har wifi i hele huset, plads til gruppearbejde, og fra slutningen af september/start oktober indføres Åbent Bibliotek. Dvs. man med sit sundhedskort selv kan logge sig ind på biblioteket alle ugens dage mellem kl. 07.00-22.00.

h

Opgave Spark gang i en p-plads Skive Bibliotek flyttede til sin nuværende placering i 2007. Vi ligger skønt midt i byen med gode trafikforbindelser for vore brugere, og med et stort parkeringsareal lige ved døren. Vi kunne dog godt tænke os, at der kom mere liv i vores udenoms arealer, derfor vil vi gerne have din klasses bud på hvordan får vi leg og læring ind i udenoms arealerne rundt om biblioteket? Lav en visuel præsentation af jeres ideer, og præsenter den for en repræsentant for Skive Bibliotek. Jeres præsentation vil efterfølgende blive udstillet/vist i Skive Biblioteks lokaler, samt evt. til Den afsluttende event.

Kontakt Lene Møldrup Jensen > lmje@skivekommune.dk

16

T 99 15 70 43 W www.skivebibliotek.dk


Indskoling Skive Musikskole Skive Musikskole blev grundlagt den 5. september 1968 og er en kommunal musikskole. Musikskolen tilbyder undervisning til alle borgere bosiddende i Skive Kommune uanset alder fra 3 måneder og opefter. Vi tilbyder en bred vifte af undervisningstilbud lige fra mor/barn musikalsk samvær over musikalsk forskole til egentlig soloundervisning og kor- og ensemblespil. Skive Musikskole tilbyder MGK-undervisning under MGK-Midtvest, som har administration i Holstebro. Dette kursus varer 3 år og er et statsfinansieret, konservatorieforberedende kursus, normeret til elever i alderen 14-25 år.

Opgave

h

Musik og lyde kan skabe stemninger og vi bliver alle påvirket af lyde. Nogle lyde skaber uhygge, andre skaber glæde, andre igen får os til at græde. Lav to små film, som har nogenlunde samme handling, men hvor man gennem lydsporet fornemmer forskellen i stemningen. Den ene film skal skildre glæde og den anden uhygge. Præsenter jeres film for en repræsentant for Skive Musikskole og anskueliggør hvilken slags musik der bliver brugt til de forskellige stemninger. Filmene har mulighed for at blive fremvist ved Den afsluttende event.

Kontakt Musikskoleleder · Peter Bæk > pete@skivekommune.dk

T 99 15 72 72  /  M  22 11 11 99 W www.skivemusikskole.dk

17


Indskoling Ørslev Kloster Ørslev Kloster er et stemningsfuldt sted, hvis tykke gamle mure og omgivelser emmer af de sidste 1000 års historie, smukt placeret omgivet af 40 tdr. enge, park og skov i et bølgende landskab ned mod Limfjorden. Bygget som nonnekloster omkring 1200 er bygningskomplekset med kirke en sjælden helhed, med spor af alle generationers ombygninger gennem klostertiden indtil 1587, herregårdstiden indtil 1917 og nutidens funktion som arbejdsrefugium siden 1969. Vi er ikke et museum, men en almennyttig ikke-profit søgende virksomhed som tilbyder de bedste mulige rammer for bruger af alle baggrund til at være kreative, til at tænke, skabe og formgive deres ideer.

h

Opgave Ved Ørslevkloster kirke, og lige vest for selve klosteret, fører en gammel barok lindeallé ned til en park og gammelskov – Kvindsnapskoven. Dette er et sted, hvor mennesker har boet i mere end 1000 år. Her kan man mærke på træer dateret til sommeren 956, eller opleve den kæmpe stegerskamin fra 1600 i de hvælvede kælderrum under østfløjen. Det var først i 2011, at man for alvor begyndte at åbne parken og skoven for offentligheden, så vi søger gerne en dialog med vores yngste brugere omkring de muligheder de ser, eller hvad de savner, som kunne være sjovt, informativt og gavnligt for dem. Der er sket lidt allerede. Vi har anlagte nye stier og broer, og plantet en del nye træer. I skovens vestende er der anlagt den smukke “Snekke”, der er et offentligt tilgængeligt madpakke hus, med shelter i den ene ende. Man må gerne tænde bål på bålpladsen ved Snekken, hvor der også kan grilles. Man bringer selv affald med ud af skoven. Man bedes være meget opmærksom med levende lys inde i Snekken. Kun lys i glasbeholder bør anvendes pga. brandfare. Lige nu bygger vi et nyt muldtoilet i bindingsværk ved Snekken og formidler kulturhistorien om toilet, hygiejne og betydningen for børn, miljøet og folkesundhed verden over. I skovens sydende, ved den gamle sagntræ Kvindsnapbøgen, findes den nylige reetablerede danseplads, som kan føres langt tilbage i tiden og samler gamle folketraditioner forbundet med Pinsen især. Hvad kunne man drømme/tænke sig at vi kunne opbygge i skoven og parken? Kom med forslag til aktiviteter, som kunne være spændende for børn i hele området, herunder madpakkehuset, bålpladsen og dansepladsen og klosteret. Lav gerne en visuel præsentation af mulighederne, og præsenter den for en repræsentant for Ørslev Kloster.

Kontakt Garry Keyes > oerslev-kloster@mail.dk

18

T 97 53 85 65  /  M  20 64 39 43 W www.oerslev-kloster.dk


Indskoling Kulturcenter Limfjord Kulturcenter Limfjord er det naturlige samlingspunkt i det nordvestjyske område og hele Skiveegnens fælles mødested. KCL er året rundt ramme for store koncerter og shows med såvel nationale som internationale kendte solister og grupper. KCL har tre biografsale, et stort subtropisk badeland og er hjemsted for flere forskellige sportsklubber og foreninger. Kort sagt er KCL stedet hvor alting kan ske.

Opgave

h

Cinema3 i KCL – din biograf Cinema3 i KCL, vil gerne høre jeres idéer til, hvordan vi kan forbedre biografen. Herunder vil vi gerne have forslag til, hvordan det skal indrettes, f.eks. så kiosken og billetsalget bliver indrettet mere hensigtsmæssigt. Tegn gerne jeres idéer, og fortæl om hvorfor I har indrettet det på den måde. Vi vil også gerne at I kommer med et forslag til et arrangement for børn på jeres alder, og som I selv gerne ville deltage i. Det kunne f.eks. være en rundvisning, forpremiere på en film, hvor man klæder sig ud, en skattejagt m.m. Kulturcenter Limfjord glæder sig til at se og høre jeres forslag.

Kontakt Biografchef · Martin Sørensen > ms@kclimfjord.dk

T 70 70 14 64 W www.kclimfjord.dk

19


Indskoling Rethink Madkultur Rethink Madkultur kombinerer mad, læring og kultur igennem forskellige arrangementer, foredrag, events og workshops for børn, institutioner, arbejdspladser, ældre og familier. Rethink Madkultur fokuserer på at formidle uddannelsesmæssige færdigheder som f.eks. matematik, biologi, natur og teknik, dansk og historie med hands-on-madlavning klasser, samleture, innovationskursus og skræddersyede arrangementer. Siden 2014 har Filmselvskab udviklet workshops og læringsforløb med lokale råvarer, sundhed og bæredygtighed for unge som ældre.

h

Opgave Tang og vand Tang lever i og under vand og indeholder store mængder vand. Det er spændende, at se hvordan tangs størrelse og vægt bliver, når man trækker vandet ud af tangen. Prøv at lave nogle forsøg, hvor I arbejder med tang og dens måde at genskabe sig selv på. Sammenlign eventuelt med andre madvarer - eksempelvis en frisk tomat. Diskuter hvad tang bruges til, og hvordan man eventuelt også kunne bruge den. 1. Hent noget frisk tang ved stranden. 2. Vej en passende mængde af tangen, og notér vægten. 3. Tør tangen i en ovn ved ca. 40oC, til den er knasende tør. 4. Læg mærke til, hvor meget tangen har ændret størrelse. 5. Vej nu tangen igen, og notér vægten. Hvor meget vand har tangen mistet under tørringen? 6. Læg nu den tørre tang i vand, og lad den suge alt det vand, den kan. Læg mærke til, hvordan tangen ændrer størrelse. Tag tangen op af vandet og ryst den grundigt. Vej den nu igen, og bemærk, hvor meget vand, den har suget til sig igen. 7. Diskutér dine observationer Lav en visuel udstilling omkring jeres arbejde. I står selv for ferniseringen, hvor forældre, søskende, bedsteforældre og venner kan inviteres.

Kontakt Mai Damgaard Rasmussen > maidamras@gmail.com

20

T 26 33 45 15 W godsbanen.dk/aktoerer/filmselvskab


Indskoling Harre Vig Golfklub Harre Vig golfbane er af mange regnet for en af de smukkeste - en rigtig perle, som man vender tilbage til igen og igen. Det er en bane for dem, der forventer sig mere af en runde golf end blot det sportslige og sociale på en altid velholdt bane. Harre Vig byder nemlig sine gæster på fine oplevelser i fredet natur med alt fra sjældne orkideer og fugle, til storslåede udsigter over limfjordslandet. Harre Vig er for dem, der ikke vil lade sig nøje med mindre.

Opgave

h

Jeres klasse må gerne lave et forslag til en legeplads, som skal ligge et sted på Harre Vig Golfklubs område. Hvor skal den ligge? og hvilke ting skal der være på den? Tegn, mal eller byg den i miniformat. Jeres forslag skal præsenteres for en repræsentant fra Harre Vig golfklub.

Kontakt Peter Nikolaj Frøkjær-Jensen > nfj@km.dk

T 97 59 20 93 W www.harreviggolf.dk

21


Indskoling Europabevægelsen Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk. Arbejdet udføres i overensstemmelse med de grundsætninger, der er udtrykt i Europarådets statut og i traktatgrundlaget for Den Europæiske Union.

h

Opgave 1. 2. 3. 4. 5.

Find flagene for de 28 medlemslande af Den Europæiske Union (EU) samt EU’s flag. Vælg i grupper et eller flere af flagene: tegn og mal det. Alle 29 flag skal vælges. Under hvert flag skrives navnet på landet på dansk og på engelsk. Lav en udstilling af tegningerne. Hver gruppe præsenterer sine flag. Find nogle sange og nogle malerier fra de 28 medlemslande.

Lav en lille film omkring jeres udstilling, som vil kunne vises i sin helhed eller som uddrag på Europabevægelsens facebookside og i forbindelse med den afsluttende event.

Kontakt Formand Region Midtjylland Vest · Steffen Johannes Nørregaard   >  T  20 77 76 88 steffen@stilnor.dk W www.eubev.dk

Div. information På Opdagelse i Europa. Kan rekvireres hos Europa-Kommissionen Danmark, EU@europa-kommissionen.dk. ( gratis også som klassesæt )

22


Opgaver til Mellemtrin

23


Mellemtrin N. Graversens Metalvarefabrik A/S N. Graversens Metalvarefabrik A/S er en topmoderne højteknologisk virksomhed, der fungerer som en engageret og professionel samarbejdspartner for et meget bredt udsnit af industri og handelsvirksomheder i ind- og udland. Virksomheden arbejder 100% som underleverandør og beskæftiger sig primært med forarbejdning af tyndplader, rør og lettere stålkonstruktioner, samt overfladebehandling, montage og pakning af færdige produkter. Det er vort mål, at vi i samarbejde med vore kunder, kan udvikle, fremstille og færdiggøre produkter, så produkterne til enhver tid opfylder kundens og markedets krav til funktion, pris og leveringstid.

h

Opgave N. Graversens Metalvarefabrik A/S med forarbejdning metal og ståkonstruktioner, overfladebehandling af emner samt montage og pakning af færdige produkter. Vi vil gerne være mere synlige omkring vores tilbud til kunderne, derfor vil vi gerne have dit og din klasses bud på formidlingsmateriale, eksempelvis en film eller reklamespots der vil kunne give et hurtigt og enkelt billede af vores kvaliteter. Præsenter jeres forslag for en repræsentant for N. Graversens Metalvarefabrik A/S

Kontakt Adm. Direktør · Christen Bo Justesen > cbj@ng-dk.com

24

T 20 26 58 24 W www.ng-dk.com


Mellemtrin Nordplant Nordplant er beliggende i det smukke Salling tæt på Limfjorden. Vi er et dansk team på 6-8 medarbejdere, som står klar til at servicere dig fra morgen til aften, og vi har mere end 100 års erfaring. Vi har et areal på 10.000 m2, hvor vi pt. producerer Hedera hibemica Hestor, Asters Victoris, Osteospermum, Poinsettia, Tête à Tête og Primula.

Opgave

h

Lav en analyse af hvilke planter der forhandles i indkøbscentrene i jeres nærområde. Vurder om der kan laves en oversigt over cyklussen for hvilke planter der forhandles i hvilke perioder. Vurder om tidsafgrænsningen skyldes, at det på det bestemte tidspunkt at planten er skønnest eller om det nærmere beror på traditioner. F.eks. Sælges der påskeliljer om foråret og julestjerner om vinteren. Lav en præsentation af jeres resultater, og præsentér dem for en repræsentant fra Nordplant.

Kontakt Per Christensen > info@nordplant.dk

T 97 57 46 99  /  M  20 19 20 99 W www.nordplant.dk

25


Mellemtrin Instant Taste ApS Instant Taste ApS er en nystartet virksomhed, som beskæftiger sig med at drive handel med tilbehør til fødevarer, køkkenudstyr, og anden virksomhed, som står i forbindelse hermed. Lige nu laver Instant Taste en marinadepistol og marinader, der skal sprøjtes ind i kød for at give smag indefra. Marinademængden er ca. 50ml og leveres i en ampul, der ligesom en patron, sættes ind i en pistol. Herefter sprøjtes marinaden ind i kødet gennem en kanyle ved hjælp af et stempel på pistolen. Det hele handler om at give lækker smag ud fra naturlige råvarer. Marinaden er oliebaseret og er helt fri for kunstige tilsætningsstoffer.

h

DESIGN BY NNON

Opgave Vi vil gerne, at klassen opfinder en ny marinade som får dit yndlingskød til at smage endnu bedre. Ingredienserne i marinaden skal gerne kunne forklares i forhold til, hvordan de vil hjælpe på smagsoplevelsen. Marinadeforslaget skal kunne præsenteres for en repræsentant fra Instant Taste. (Enten som en blanding, eller som en smagekasse indeholdende de forskellige smagsnuancer man har opfundet)

Kontakt Thure Stagstrup > tstagstrup@gmail.com

26

T 29 79 67 37


Mellemtrin BIG Blue Skive 2040 BIG Blue Skive 2040 er en folkegave, som SparVest Fonden har foræret til byen i anledningen af sit 25 års jubilæum. Formålet med BIG Blue Skive 2040 er at gøre Skive mere attraktiv for nye borgere. Det er kommunens mål at få flere nye borgere, og i stedet for passivt at se til mens flere og flere danskere vælger at bosætte sig i de store byer, vil Skive gøre en proaktiv indsats. Vi vil udnytte de ressourcer som vi har, de blå ressourcer. Fjorden og åen, dem skal vi bruge til at gøre vores egn til et endnu skønnere sted at bo og leve.

Opgave

h

Visionen BIG BLUE SKIVE 2040 er ikke tænkt som en endegyldig masterplan med konkrete mål/delprojekter til efterfølgelse. Derfor vil vi gerne have din klasses bud på et udsigtstårn. Jeres ideer skal ikke nødvendigvis tilknyttes BIG BLUE, men det ville være dejligt hvis I prøvede at tænke ideerne ind der. I kan tage udgangspunkt i området som det ser ud i dag eller som I forestiller jer det kunne se ud i fremtiden. Udsigtstårnet skal være et observationstårn, hvor man har mulighed for at finde information om Skives flora, fauna og historie. I må gerne tage stilling til placering, udformning, faciliteter og brugsmuligheder. Præsentationen af jeres ideer og visioner må gerne indeholde tegninger og modeller.

Kontakt Teamleder Plan & Support · Bjarke Danvig > T 99 15 36 55  /  M  23 46 01 70 bjda@skivekommune.dk W www.skive.dk/kommune-politik/politikker-kort-og-planer/planer/big-blue-skive-2040/

27


Mellemtrin Skive Kaserne Ingeniørtropperne dateres til 6. november 1684, hvor Christian den 5. oprettede ingeniørkorpset. Men vi er sikre på at der også fandtes ingeniørtropper før den tid. Fæstningsværket Dannevirke er sandsynligvis bygget af datidens ingeniørtropper i 600-tallet eller måske før. Ingeniørtropperne er gennem tiderne blevet anvendt til militære og civile opgaver. Ingeniørsoldaten kaldes ofte for pioner, fordi han går forrest og baner vejen for resten af hæren. Vores roller er mange – både ude og hjemme, i civile og militære sammenhænge, fordi vi er så specialiserede. Det er ingeniørsoldater, der søger efter miner og vejsidebomber, bygger og gennembryder hindringer samt bygger infrastruktur i lejre og civilsamfund Ingeniørsoldater er også specialister i håndtering af kemiske-, biologiske-, radiologiske- og nukleare materialer, på engelsk forkortet CBRN, samt indhentning og behandling af data vedrørende infrastruktur bl.a. energiforsyning og placering af bebyggelser m.m. Bredden i vores specialer betyder også en mangfoldig sammensætning på Skive Kaserne – unge og ældre, mænd og kvinder.

h

Opgave Skive Kaserne huser Ingeniørtroppernes Historiske Samling – Jernbanemagasinet, som blev åbnet i 2009. Museet besøges hvert år af rigtig mange mennesker, men vi vil også gerne, at samlingen bliver benyttet af de yngre generationer. Derfor er vores udfordring til Jer at lave et forslag til en formidling af den historiske samling, som appellerer til børn og unge. Tag stilling til målgruppe, formidlingsindhold og formidlingskanaler. I må, i præsentationen, gerne formidle konkrete tiltag. Præsenter jeres forslag for en repræsentant for Skive kaserne.

Kontakt Chef, Ledelsessektionen Ingeniørregimentet · Robert Mørch > IGR-LE01@mil.dk

28

T 72 82 50 11 W forsvaret.dk/skivekaserne


Mellemtrin Naturstyrelsen Naturcenter Brokholm tilbyder daginstitutioner, skoler, og ungdomsuddannelser naturskoleaktiviteter, der giver naturoplevelser, fysiske udfordringer, samarbejde, og læring. Der er mulighed for en lang række emner og aktiviteter, og de kan kombineres med vore lejrskoletilbud. Et naturskolebesøg bør indgå i et planlagt forløb på skolen eller institutionen, så børnene får mest muligt ud af timerne på naturcenteret. Nogle forløb indeholder forslag til forberedelse og efterbehandling. Fælles for forløbene er, at eleverne får mulighed for at lære på varierede måder, få nye samarbejder, mere og bedre bevægelse, og flere praktiske færdigheder. Elevernes erfaringer fra naturvejledningen kan fungere som hukommelsesknager i klassens videre arbejde. Forløbene spænder vidt fra dansk i naturen, anvendt matematik i naturen, tværfaglige naturfagsforløb i udskolingen og arbejdet med eksamensprojekter, naturformidling for alle aldersgrupper, teambuilding og idræt, samt indsatser for klasser med særlige behov.

Opgave

h

Bevægelse giver energi til livet. I skal lave et løb i skoven til 0.-1. klasse, hvor der indgår bevægelse og læring om natur. Løbet må gerne sættes op i skoven eller have et kort, hvor I har skrevet, hvor posterne kan stå. Hvordan kan løbet også bruges i naturen tæt på skolen?

Kontakt Naturcenterleder · Gitte Eriksen > giter@nst.dk

T 93 56 40 45 W www.naturstyrelsen.dk

Div. information Herunder kan du se alle mulighederne samt nogle af de nyhedsbreve, der er sendt ud til kommunens skoler og institutioner: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/undervisning/naturskoler/midtjylland/ naturcenter-brokholm/ og mange flere materialer på http://www.skivedna.dk/naturcenter-brokholm/.

29


Mellemtrin Cirkusfabrikken I et tidligere mejeri i Nordsalling, har en gruppe cirkusentusiaster skabt et unikt fristed for børn, unge, og voksne. Her er livsglæde og livskvalitet i centrum. Stedet hedder ’Cirkusfabrikken’ og er et oplevelsescenter, der tilbyder lokalområdets børn og unge et alternativ til forsamlingshusene og idrætsforeningerne. Her mødes man på tværs af de lokale gamle sognegrænser, og sågar børn og unge fra hele Danmark og Europa finder vejen hertil.

h

Opgave Cirkusferie er kreativ ferie for hele familien. Man skal bo i rigtige cirkusvogne, og lege cirkus hver dag. Der trænes hele ugen, men om onsdagen har deltagerne ”fri”, hvor de kan gå på opdagelse i vores område. Kom med forslag til hvad deltagerne kunne lave på denne fridag. Det kunne være gode legepladser, gode badestrande, cykelstier hvor man kan øve unicycle, gode picnicsteder eller andre initiativer, som eksempelvis ”besøg-en-familie”. Lav en præsentation af mulighederne, som vil kunne formidles videre til deltagerne.

Kontakt Einar Trie > cirkusfabrikken@gmail.dk W  www.cirkuskids.dk/index.php?id=cirkusfabrikken

30


Mellemtrin Spøttrup Middelalderborg Spøttrup Middelalderborg er den bedst bevarede middelalderborg i Danmark. Bygningerne er fra starten af 1500-tallet og fremstår i dag som det bedste eksempel på, hvordan man indrettede en herrebolig til forsvar i senmiddelalderen. Borgens tykke mure og dens mange forsvarsforanstaltninger i bygningen gør, at den giver et unikt indblik i periodens forsvarsteknikker og dagligliv på Borgen. Rundt om Borgen ligger en beskyttende vold der, med sine 9 meters højde, udgjorde en sikring imod fjendens beskydning med artilleri. Til Borgen hører en stor smuk park, som også indeholder en spændende lægeurtehave. Foran Borgen ligger Spøttrup Sø, som har et rigt og varieret fugleliv.

Opgave

h

Har Spøttrup Middelalderborg spøgelser og hvis ikke, kan vi så ikke opfinde et rart spøgelse? Mange siger, at det spøger på Spøttrup Middelalderborg, men hvem ved om det passer? Gå på jagt i Spøttrup Middelalderborgs historie, myterne omkring borgen mv. Find de gode historier frem og/eller kom eventuel med nye historier, som ville kunne give Spøttrup Middelalderborg nogle spændende og hyggelige historier at give videre. Lav en visuel præsentation af jeres arbejde og præsenter den for en repræsentant for Spøttrup Middelalderborg. Eller kom med forslag til et lille arrangement, hvor de gode historier bliver fortalt. I står selv for planlægning og gennemførsel af arrangementet.

Kontakt Cand. Mag. middelalderarkæolog · Bo Jaqué > T 41 12 79 08 boja@muserum.org W www.muserum.org/kom-og-besog-os/spottrup-middelalderborg/

31


Mellemtrin Skive Bibliotek Skive Bibliotek servicerer hele Skive Kommune og består af nyt hovedbibliotek, 2 bogbusser, samt børnebogbussen Mobillen. Bogbusserne når ud til hele kommunen gennem mere end 50 holdepladser. Biblioteket er tegnet som en del af det samlede kompleks, med nyt rådhus & bibliotek, og bød velkommen til borgerne i de nye lokaler for første gang i 2007. Skive Bibliotek samarbejder med en række foreninger, og afholder et væld af forskellige arrangementer og event. Blandt andet en sprog og samtalecafé, hvor danskere og flygtninge mødes om det danske sprog og de forskellige kulturer. Hvert år besøges bibliotek og bogbusser af over 200.000 borgere i Skive Kommune. Skive Bibliotek har wifi i hele huset, plads til gruppearbejde, og fra slutningen af september/start oktober indføres Åbent Bibliotek. Dvs. man med sit sundhedskort selv kan logge sig ind på biblioteket alle ugens dage mellem kl. 07.00-22.00.

h

Opgave Læselyst for alle Skive bibliotek har rigtigt mange brugere i alle aldre, men der er også borgere, som vi sjældent ser på biblioteket. Biblioteket er for alle borgere, og derfor vil vi gerne have input til, hvordan vi kan inspirere til større interesse for litteratur. Vores opgave til jer er at komme med forslag til nye og anderledes aktiviteter, hvor litteraturen indgår. Kunne det være en friluftstur med højtlæsning ved bålet? Kunne det være en skattejagt der tager udgangspunkt i en bog? Kunne det være pyjamasparties på biblioteket, hvor alle tog en yndlingsbog med? Kunne det være højlæsning ved Føtex kasselinje, så kunderne fik en anden oplevelse? Prøv gerne en af jeres ideer af, og præsenter den samlede idébank og resultaterne af forsøget for en repræsentant for Skive Bibliotek.

Kontakt

32

Karin Møller Jensen > kamj@skivekommune.dk

T 99 15 70 50 W www.skivebibliotek.dk

Anette Dalsgaard > adal@skivekommune.dk

T 99 15 70 50 W www.skivebibliotek.dk


Mellemtrin Skive Musikskole Skive Musikskole blev grundlagt den 5. september 1968 og er en kommunal musikskole. Musikskolen tilbyder undervisning til alle borgere bosiddende i Skive Kommune uanset alder fra 3 måneder og opefter. Vi tilbyder en bred vifte af undervisningstilbud lige fra mor/barn musikalsk samvær over musikalsk forskole til egentlig soloundervisning og kor- og ensemblespil. Skive Musikskole tilbyder MGK-undervisning under MGK-Midtvest, som har administration i Holstebro. Dette kursus varer 3 år og er et statsfinansieret, konservatorieforberedende kursus, normeret til elever i alderen 14-25 år.

Opgave

h

At lære og blive god til at spille musik, kræver mange øve-timer. For nogen er det bare hyggeligt at øve sig hjemme mens andre synes det nogle gange godt kan være en sur pligt. Vi vil derfor gerne udfordre dig og din klasse til at komme med et eller flere bud på hvordan vi kan gøre det lidt sjovere at øve sig. Man kunne forstille sig at der var noget der hed øvevenner, øve-camps, øve-marathon eller andet… Præsenter jeres forslag for en repræsentant for Skive Musikskole. Der må gerne i forslaget tages stilling til ressourceforbrug og realiserbarhed.

Kontakt Musikskoleleder · Peter Bæk > pete@skivekommune.dk

T 99 15 72 72  /  M  22 11 11 99 W www.skivemusikskole.dk

33


Mellemtrin Ørslev Kloster Ørslev Kloster er et stemningsfuldt sted, hvis tykke gamle mure og omgivelser emmer af de sidste 1000 års historie, smukt placeret omgivet af 40 tdr. enge, park og skov i et bølgende landskab ned mod Limfjorden. Bygget som nonnekloster omkring 1200 er bygningskomplekset med kirke en sjælden helhed, med spor af alle generationers ombygninger gennem klostertiden indtil 1587, herregårdstiden indtil 1917 og nutidens funktion som arbejdsrefugium siden 1969. Vi er ikke et museum, men en almennyttig ikke-profit søgende virksomhed som tilbyder de bedste mulige rammer for bruger af alle baggrund til at være kreative, til at tænke, skabe og formgive deres ideer.

h

Opgave I sommeren 1928 cykler komtesse Olga Sponneck forbi klosteret og forelsker sig i det. Hun beslutter sig for at redde klosteret fra forfald, og køber det i 1934 efter at have arvet ved faderens død. Ved Olga Sponnecks død i 1964 var bygningerne istandsat, men kampen for at sikre midler til vedligeholdelsen fortsætter. Det er en meget stor og svær opgave. Derfor vil Foreningen Ørslev Kloster gerne have dig, og din klasses hjælp til at gøre Ørslev kloster mere kendt i den brede befolkning. Fortæl om Ørslev Klosters spændende historie og aktiviteter og præsenter det visuelt, i form af en animeret film eller reklamespot, som vil kunne vises ved Den afsluttende event, men også indgå i sin helhed, eller som elementer, i Ørslev Klosters synlighedsarbejde.

Kontakt Garry Keyes > oerslev-kloster@mail.dk

34

T 97 53 85 65  /  M  20 64 39 43 W www.oerslev-kloster.dk


Mellemtrin Kulturcenter Limfjord Kulturcenter Limfjord er det naturlige samlingspunkt i det nordvestjyske område og hele Skiveegnens fælles mødested. KCL er året rundt ramme for store koncerter og shows med såvel nationale som internationale kendte solister og grupper. KCL har tre biografsale, et stort subtropisk badeland og er hjemsted for flere forskellige sportsklubber og foreninger. Kort sagt er KCL stedet hvor alting kan ske.

Opgave

h

Badeland – Fremtidens badeland Badelandet er for nyligt blevet renoveret, og vi vil derfor gerne høre jeres analyse af, hvorvidt der mangler noget, og hvad der skal til, for at børn og unge har lyst til at besøge det oftere? Saml jeres forslag til en præsentation. I må meget gerne også bygge modeller eller lave tegninger af jeres forslag. Dette kan gøres i hånden eller på en computer. Præsenter jeres forslag for en repræsentant for Kulturcenter Limfjord

Kontakt Afdelingschef · Kim Kjer > kk@kclimfjord.dk

T 70 70 14 64 W www.kclimfjord.dk

35


Mellemtrin Rethink Madkultur Rethink Madkultur kombinerer mad, læring og kultur igennem forskellige arrangementer, foredrag, events og workshops for børn, institutioner, arbejdspladser, ældre og familier. Rethink Madkultur fokuserer på at formidle uddannelsesmæssige færdigheder som f.eks. matematik, biologi, natur og teknik, dansk og historie med hands-on-madlavning klasser, samleture, innovationskursus og skræddersyede arrangementer. Siden 2014 har Filmselvskab udviklet workshops og læringsforløb med lokale råvarer, sundhed og bæredygtighed for unge som ældre.

h

Opgave Farve og smag af tang. Der kan laves mange lækre retter med tang. I kan finde opskrifter på www.taenketang.com eller kontakte os for en PDF-fil med opskrifter, og I kan også kaste jer over jeres helt egne kreationer! 1. Hent noget frisk tang ved stranden og brug den i madlavningen. 2. Alternativt kan du købe tang i mange butikker, som du kan bruge i mange retter og smoothies, kager og brød. Forslag til forsøg med, hvordan tang kan bruges i fødevarer: 1. Indkøb en lille pose agar-pulver (agar-agar) i den lokale asiatiske købmandsforretning. 2. Opvarm 1⁄2 liter vand til kogepunktet, drys 1⁄2-1 gram agar i vandet og rør kraftigt rundt, indtil alt pulveret er opløst. 3. Hæld opløsningen i en lille kageform og sæt den koldt et par timer, evt. i fryser. 4. Tag det stive vand ud af formen og leg lidt med det. Smag på det. 5. Du kan lave sjov med dine kammerater ved at blande lidt frugtfarve (gul, grøn, rød) i vandet, inden du blander agar i. Når det farvede vand er blevet stift som ovenfor, skær det da ud i stykker som frugtgelé, og lad dine kammerater gætte, hvad det er lavet af og smager af. Der kan lave mange lækre retter med tang, I kan finde opskrifter på www.taenketang.dk

Kontakt Mai Damgaard Rasmussen > maidamras@gmail.com

36

T 26 33 45 15 W godsbanen.dk/aktoerer/filmselvskab


Mellemtrin Harre Vig Golfklub Harre Vig golfbane er af mange regnet for en af de smukkeste - en rigtig perle, som man vender tilbage til igen og igen. Det er en bane for dem, der forventer sig mere af en runde golf end blot det sportslige og sociale på en altid velholdt bane. Harre Vig byder nemlig sine gæster på fine oplevelser i fredet natur med alt fra sjældne orkideer og fugle, til storslåede udsigter over limfjordslandet. Harre Vig er for dem, der ikke vil lade sig nøje med mindre.

Opgave

h

Planlæg et klasse arrangement på Harre Vig Golfklub og gennemfør det. Det må gerne være for jeres egen klasse. I bedes lave informationsmateriale, som er nødvendigt for at alle deltagere ved hvad der skal ske, og hvornår.

Kontakt Peter Nikolaj Frøkjær-Jensen > nfj@km.dk

T 97 59 20 93 W www.harreviggolf.dk

37


Mellemtrin Europabevægelsen Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk. Arbejdet udføres i overensstemmelse med de grundsætninger, der er udtrykt i Europarådets statut og i traktatgrundlaget for Den Europæiske Union.

h

Opgave Aarhus er kulturhovedstad i 2017. Forklar hvad en kulturhovedstad er og lav en beskrivelse af de europæiske kulturhovedstæder i år og næste år. Gå gerne ind i, hvad kulturhovedsteder kan og bliver brugt til set fra en europæisk og en national vinkel. Lav samtidigt en præsentation af hvert land, som har kulturhovedstæderne. a. Landets Navn på Dansk og Engelsk. b. Indbyggertal og areal. c. Hovedstad. d. Styreform: f. eks. Republik eller monarki. Navn på statsoverhoved og regeringsleder. e. Årstal for medlemskab af EU. Lav et offentligt arrangement, hvor I udstiller jeres arbejde og har kulturen og Europa i fokus. Inviter gerne medlemmer at Europabevægelsen fra jeres område til denne dag. Europabevægelsen kan være behjælpelig med at formidle invitationerne.

Kontakt Formand Region Midtjylland Vest · Steffen Johannes Nørregaard   >  T  20 77 76 88 steffen@stilnor.dk W www.eubev.dk

Div. information På Opdagelse i Europa. Kan rekvireres hos Europa-Kommissionen Danmark, EU@europa-kommissionen.dk. ( gratis også som klassesæt )

38


Opgaver til Udskoling

39


Udskoling N. Graversens Metalvarefabrik A/S N. Graversens Metalvarefabrik A/S er en topmoderne højteknologisk virksomhed, der fungerer som en engageret og professionel samarbejdspartner for et meget bredt udsnit af industri og handelsvirksomheder i ind- og udland. Virksomheden arbejder 100% som underleverandør og beskæftiger sig primært med forarbejdning af tyndplader, rør og lettere stålkonstruktioner, samt overfladebehandling, montage og pakning af færdige produkter. Det er vort mål, at vi i samarbejde med vore kunder, kan udvikle, fremstille og færdiggøre produkter, så produkterne til enhver tid opfylder kundens og markedets krav til funktion, pris og leveringstid.

h

Opgave N. Graversens Metalvarefabrik A/S har et stort forbrug af energi i vores produktion. Vi bruger i øjeblikket hovedsaglig energi fra el, men vil gerne have jeres bud på om man kunne genanvende hele eller dele af den energi, som maskinerne anvender. Præsenter jeres forslag for en repræsentant for N. Graversens Metalvarefabrik A/S

Kontakt Adm. Direktør · Christen Bo Justesen > cbj@ng-dk.com

40

T 20 26 58 24 W www.ng-dk.com


Udskoling Nordplant Nordplant er beliggende i det smukke Salling tæt på Limfjorden. Vi er et dansk team på 6-8 medarbejdere, som står klar til at servicere dig fra morgen til aften, og vi har mere end 100 års erfaring. Vi har et areal på 10.000 m2, hvor vi pt. producerer Hedera hibemica Hestor, Asters Victoris, Osteospermum, Poinsettia, Tête à Tête og Primula.

Opgave

h

Alle vores planter bliver leveret i en emballage, hvor der udenpå er trykt pasningsvejledning. Hvis I skulle komme med forslag til ny form for emballage, hvordan skulle den så se ud? Det kunne f.eks. være en emballage der passede bedre på planten, eller nyt design alt efter sæson og højtid. Overvej også gerne om teksten på emballagen skal være anderledes. Lav en præsentation af jeres overvejelser som præsenteres for Nordplant.

Kontakt Per Christensen > info@nordplant.dk

T 97 57 46 99  /  M  20 19 20 99 W www.nordplant.dk

41


Udskoling Instant Taste ApS Instant Taste ApS er en nystartet virksomhed, som beskæftiger sig med at drive handel med tilbehør til fødevarer, køkkenudstyr, og anden virksomhed, som står i forbindelse hermed. Lige nu laver Instant Taste en marinadepistol og marinader, der skal sprøjtes ind i kød for at give smag indefra. Marinademængden er ca. 50ml og leveres i en ampul, der ligesom en patron, sættes ind i en pistol. Herefter sprøjtes marinaden ind i kødet gennem en kanyle ved hjælp af et stempel på pistolen. Det hele handler om at give lækker smag ud fra naturlige råvarer. Marinaden er oliebaseret og er helt fri for kunstige tilsætningsstoffer.

h

DESIGN BY NNON

Opgave I skal forsøge at finde på andre muligheder for at kunne bruge marinadepistolen end blot til at marinere kød. Hvad skal der puttes i ampullen, og hvad skal det sprøjtes ind i? Resultatet skal fremvises og forklares for en repræsentant fra Instant Taste. (forslaget må gerne indeholde en beregning på omkostninger og/eller en undersøgelse af behov for ideens succes).

Kontakt Thure Stagstrup > tstagstrup@gmail.com

42

T 29 79 67 37


Udskoling BIG Blue Skive 2040 BIG Blue Skive 2040 er en folkegave, som SparVest Fonden har foræret til byen i anledningen af sit 25 års jubilæum. Formålet med BIG Blue Skive 2040 er at gøre Skive mere attraktiv for nye borgere. Det er kommunens mål at få flere nye borgere, og i stedet for passivt at se til mens flere og flere danskere vælger at bosætte sig i de store byer, vil Skive gøre en proaktiv indsats. Vi vil udnytte de ressourcer som vi har, de blå ressourcer. Fjorden og åen, dem skal vi bruge til at gøre vores egn til et endnu skønnere sted at bo og leve.

Opgave

h

Visionen BIG BLUE SKIVE 2040 er ikke tænkt som en endegyldig masterplan med konkrete mål/delprojekter til efterfølgelse. Derfor vil vi gerne have din klasses bud på en parkour- og skaterpark. Jeres ideer skal ikke nødvendigvis tilknyttes BIG BLUE, men det ville være dejligt hvis I prøvede at tænke ideerne ind der. I kan tage udgangspunkt i området som det ser ud i dag, eller som I forestiller jer det kunne se ud i fremtiden. I må gerne inddrage synergieffekter i forhold til eksempelvis uddannelsesinstitutioner, samt tage stilling til placering, udformning, faciliteter og brugsmuligheder. Præsentationen af jeres ideer og visioner må gerne indeholde tegninger og modeller.

Kontakt Teamleder Plan & Support · Bjarke Danvig > T 99 15 36 55  /  M  23 46 01 70 bjda@skivekommune.dk W www.skive.dk/kommune-politik/politikker-kort-og-planer/planer/big-blue-skive-2040/

43


Udskoling Skive Kaserne Ingeniørtropperne dateres til 6. november 1684, hvor Christian den 5. oprettede ingeniørkorpset. Men vi er sikre på at der også fandtes ingeniørtropper før den tid. Fæstningsværket Dannevirke er sandsynligvis bygget af datidens ingeniørtropper i 600-tallet eller måske før. Ingeniørtropperne er gennem tiderne blevet anvendt til militære og civile opgaver. Ingeniørsoldaten kaldes ofte for pioner, fordi han går forrest og baner vejen for resten af hæren. Vores roller er mange – både ude og hjemme, i civile og militære sammenhænge, fordi vi er så specialiserede. Det er ingeniørsoldater, der søger efter miner og vejsidebomber, bygger og gennembryder hindringer samt bygger infrastruktur i lejre og civilsamfund Ingeniørsoldater er også specialister i håndtering af kemiske-, biologiske-, radiologiske- og nukleare materialer, på engelsk forkortet CBRN, samt indhentning og behandling af data vedrørende infrastruktur bl.a. energiforsyning og placering af bebyggelser m.m. Bredden i vores specialer betyder også en mangfoldig sammensætning på Skive Kaserne – unge og ældre, mænd og kvinder.

h

Opgave Vores mekaniserede Ingeniørkompagni er på Facebook. Kompagniet er oprettet som en offentlig side, hvor alle har adgang, og ingen skal optages i grupper eller lignede. Siden har til formål at skabe et forum for debat og vidensdeling blandt kompagniets ansatte, såvel som for folk med interesse eller relationer til kompagniet fx de pårørende. Vi vil gerne være en aktiv medspiller på Skiveegnen. Derfor vil vi gerne udfordre jer til at lave en strategi til at gøre os mere synlige for almindelige borgere. I må gerne komme med konkrete forslag til brug af sociale medier, apps, reklamespots og/eller andet. I må, i præsentation, gerne lave prototyper af jeres forslag Præsenter jeres forslag for en repræsentant for Skive Kaserne.

Kontakt Chef, Ledelsessektionen Ingeniørregimentet · Robert Mørch > IGR-LE01@mil.dk

T 72 82 50 11 W forsvaret.dk/skivekaserne

Div. information Vores Facebook side findes på følgende link: https://www.facebook.com/2-MEKIGKMP-322876371155245/

44


Udskoling Naturstyrelsen Naturcenter Brokholm tilbyder daginstitutioner, skoler, og ungdomsuddannelser naturskoleaktiviteter, der giver naturoplevelser, fysiske udfordringer, samarbejde, og læring. Der er mulighed for en lang række emner og aktiviteter, og de kan kombineres med vore lejrskoletilbud. Et naturskolebesøg bør indgå i et planlagt forløb på skolen eller institutionen, så børnene får mest muligt ud af timerne på naturcenteret. Nogle forløb indeholder forslag til forberedelse og efterbehandling. Fælles for forløbene er, at eleverne får mulighed for at lære på varierede måder, få nye samarbejder, mere og bedre bevægelse, og flere praktiske færdigheder. Elevernes erfaringer fra naturvejledningen kan fungere som hukommelsesknager i klassens videre arbejde. Forløbene spænder vidt fra dansk i naturen, anvendt matematik i naturen, tværfaglige naturfagsforløb i udskolingen og arbejdet med eksamensprojekter, naturformidling for alle aldersgrupper, teambuilding og idræt, samt indsatser for klasser med særlige behov.

Opgave

h

Biodiversitet giver bæredygtig energi til livet i naturen. Hvordan kan I skabe mere biodiversitet rundt om jer – eller rundt om naturcentret? I er velkomne til at udføre nogle af jeres ideer med en naturvejleder, rundt om naturcentret.

Kontakt Naturcenterleder · Gitte Eriksen > giter@nst.dk

T 93 56 40 45 W www.naturstyrelsen.dk

Div. information Herunder kan du se alle mulighederne samt nogle af de nyhedsbreve, der er sendt ud til kommunens skoler og institutioner: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/undervisning/naturskoler/midtjylland/ naturcenter-brokholm/ og mange flere materialer på http://www.skivedna.dk/naturcenter-brokholm/.

45


Udskoling Cirkusfabrikken I et tidligere mejeri i Nordsalling, har en gruppe cirkusentusiaster skabt et unikt fristed for børn, unge, og voksne. Her er livsglæde og livskvalitet i centrum. Stedet hedder ’Cirkusfabrikken’ og er et oplevelsescenter, der tilbyder lokalområdets børn og unge et alternativ til forsamlingshusene og idrætsforeningerne. Her mødes man på tværs af de lokale gamle sognegrænser, og sågar børn og unge fra hele Danmark og Europa finder vejen hertil.

h

Opgave Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening søger at skabe udviklende og spændende miljøer, hvor børn og unge kan udfolde deres kreativitet. Gennem fælles arrangementer, og projekter søger landsforeningen at fremme samarbejdsevner, og respekt for andre. Vores opgave til jer at lave en strategi for, hvordan vi får bredt budskabet om foreningen ud. Inddrag overvejelser omkring målgrupper, kommunikationskanaler m.v. Præsenter jeres arbejde for en repræsentant for Cirkusfabrikken.

Kontakt Einar Trie > cirkusfabrikken@gmail.dk W  www.cirkuskids.dk/index.php?id=cirkusfabrikken

46


Udskoling Spøttrup Middelalderborg Spøttrup Middelalderborg er den bedst bevarede middelalderborg i Danmark. Bygningerne er fra starten af 1500-tallet og fremstår i dag som det bedste eksempel på, hvordan man indrettede en herrebolig til forsvar i senmiddelalderen. Borgens tykke mure og dens mange forsvarsforanstaltninger i bygningen gør, at den giver et unikt indblik i periodens forsvarsteknikker og dagligliv på Borgen. Rundt om Borgen ligger en beskyttende vold der, med sine 9 meters højde, udgjorde en sikring imod fjendens beskydning med artilleri. Til Borgen hører en stor smuk park, som også indeholder en spændende lægeurtehave. Foran Borgen ligger Spøttrup Sø, som har et rigt og varieret fugleliv.

Opgave

h

Kan du/I regne Spøttrup Middelalderborgs bygningshistorie ud? Gå på opdagelse i Spøttrup Middelalderborgs bygning, og genskab borgens lange historie ved hjælp af den arkitektur, de restaureringer m.v., I finder. Tag også gerne afsæt i det skriftlige kildemateriale, som findes omkring borgen. Lav et oplæg til en visuel og informativ præsentation af historien, som vil kunne bruges i forhold til Spøttrupborgs formidling til yngre børn, der kommer på besøg på Spøttrup Middelalderborg. Præsenter jeres oplæg for en repræsentant for Spøttrup Middelalderborg.

Kontakt Cand. Mag. middelalderarkæolog · Bo Jaqué > T 41 12 79 08 boja@muserum.org W www.muserum.org/kom-og-besog-os/spottrup-middelalderborg/

47


Udskoling Skive Bibliotek Skive Bibliotek servicerer hele Skive Kommune og består af nyt hovedbibliotek, 2 bogbusser, samt børnebogbussen Mobillen. Bogbusserne når ud til hele kommunen gennem mere end 50 holdepladser. Biblioteket er tegnet som en del af det samlede kompleks, med nyt rådhus & bibliotek, og bød velkommen til borgerne i de nye lokaler for første gang i 2007. Skive Bibliotek samarbejder med en række foreninger, og afholder et væld af forskellige arrangementer og event. Blandt andet en sprog og samtalecafé, hvor danskere og flygtninge mødes om det danske sprog og de forskellige kulturer. Hvert år besøges bibliotek og bogbusser af over 200.000 borgere i Skive Kommune. Skive Bibliotek har wifi i hele huset, plads til gruppearbejde, og fra slutningen af september/start oktober indføres Åbent Bibliotek. Dvs. man med sit sundhedskort selv kan logge sig ind på biblioteket alle ugens dage mellem kl. 07.00-22.00.

h

Opgave Sæt gang i din egen event Skive bibliotek arrangerer og lægger faciliteter til mange events. Lav et forlag til events, som vil kunne have interesse for unge på jeres alder og som samtidigt vil kunne gennemføres i Skive Biblioteks regi. Tag i forslaget stilling til indhold, målgruppe, økonomi, markedsføring og realiserbarhed. Man må gerne i forslaget lægge op til at det er jer selv der står for arrangementet. Forslaget præsenteres for en repræsentant for Skive Bibliotek og har derefter mulighed for at blive realiseret i Skive Biblioteks regi.

Kontakt

48

Karin Møller Jensen > kamj@skivekommune.dk

T 99 15 70 50 W www.skivebibliotek.dk

Anette Dalsgaard > adal@skivekommune.dk

T 99 15 70 50 W www.skivebibliotek.dk


Udskoling Skive Musikskole Skive Musikskole blev grundlagt den 5. september 1968 og er en kommunal musikskole. Musikskolen tilbyder undervisning til alle borgere bosiddende i Skive Kommune uanset alder fra 3 måneder og opefter. Vi tilbyder en bred vifte af undervisningstilbud lige fra mor/barn musikalsk samvær over musikalsk forskole til egentlig soloundervisning og kor- og ensemblespil. Skive Musikskole tilbyder MGK-undervisning under MGK-Midtvest, som har administration i Holstebro. Dette kursus varer 3 år og er et statsfinansieret, konservatorieforberedende kursus, normeret til elever i alderen 14-25 år.

Opgave

h

MGK er en 3årig statsfinansieret uddannelse. Målet er at eleverne ved uddannelsens afslutning har nået et niveau, som gør dem i stand til at fortsætte på en videregående musikuddannelse. De musikalske grundkurser i Midt- og Vestjylland er fusioneret fra 2011. Det betyder, at der er mulighed for, at visse fag tilbydes på den lokale musikskole, mens andre fag foregår centralt. Vi er stolte af, at man fra Skive Musikskole kan gå den direkte vej til landets videregående musikuddannelser, og vil derfor gerne formidle dette ud til så mange som muligt. Vores udfordring til jer er at lave et forslag til, hvordan vi får formidlet budskabet så enkelt og så bredt som muligt. Forslaget må gerne indeholde et konkret forslag til en reklamefilm eller andet. Præsenter jeres forslag for en repræsentant for Skive Musikskole

Kontakt Musikskoleleder · Peter Bæk > pete@skivekommune.dk

T 99 15 72 72  /  M  22 11 11 99 W www.skivemusikskole.dk

49


Udskoling Ørslev Kloster Ørslev Kloster er et stemningsfuldt sted, hvis tykke gamle mure og omgivelser emmer af de sidste 1000 års historie, smukt placeret omgivet af 40 tdr. enge, park og skov i et bølgende landskab ned mod Limfjorden. Bygget som nonnekloster omkring 1200 er bygningskomplekset med kirke en sjælden helhed, med spor af alle generationers ombygninger gennem klostertiden indtil 1587, herregårdstiden indtil 1917 og nutidens funktion som arbejdsrefugium siden 1969. Vi er ikke et museum, men en almennyttig ikke-profit søgende virksomhed som tilbyder de bedste mulige rammer for bruger af alle baggrund til at være kreative, til at tænke, skabe og formgive deres ideer.

h

Opgave Der er gået godt og vel 100 år siden godset Ørslev Kloster blev opløst. Det havde indtil da været et samlingspunkt for egnen, den største arbejdsgiver og jordejer osv. Alle disse ting forsvandt og blev delt op i små familielandbrug. Kvinderne fik stemmeret, ejerskab og adgang til jorden, Danmark var på vej fra et lokalt landbrugssamfund til nutidens produktionssamfund. Tingene har altid ændret sig, den måde vi dyrker og bruger landskabet, hvordan vi arbejder og bor, har altid forandret sig mellem generationerne. Det sker også i dag. Så hvordan kan/ skal dette område forandre sig de næste 10, 20, 50 år? Hvordan skal fremtidens landområder som Ørslev Kloster se ud? Vi har muligheden for at kigge over skuldrene og arbejde med et konkret forskningsprojekt, med landdistriksudvikling som er aktivt og i gang, hvor klosteret indgår som en central kultur og rekreativ ressource. Hvilke holdninger og bud har nutidens unge på fremtidens samfund for sådan et sted? Hvad skal der bevares, forandres, udvikles, hvis I kunne bestemme? Hvordan kan man få plads til mange forskellige gruppers behov? Herunder landbrug, andre erhverv, boligområder, fritidsinteresser, skoler, sport, musik og kultur, adgang til fiberbredbånd og transport.

Kontakt Garry Keyes > oerslev-kloster@mail.dk

50

T 97 53 85 65  /  M  20 64 39 43 W www.oerslev-kloster.dk


Udskoling Kulturcenter Limfjord Kulturcenter Limfjord er det naturlige samlingspunkt i det nordvestjyske område og hele Skiveegnens fælles mødested. KCL er året rundt ramme for store koncerter og shows med såvel nationale som internationale kendte solister og grupper. KCL har tre biografsale, et stort subtropisk badeland og er hjemsted for flere forskellige sportsklubber og foreninger. Kort sagt er KCL stedet hvor alting kan ske.

Opgave

h

Mit KCL Vi kunne godt tænke os at få afdækket/få svar på følgende spørgsmål: Hvad synes børn og unge om KCL? Bruger I centret? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvad skal der til for at man ville komme her oftere? Lav en spørgeskemaundersøgelse af en eller flere definerede grupper. I opfordres til efterfølgende at komme med konkrete forslag til tiltag, arrangementer, events og/eller indretning, så vi når ud til den unge del af befolkningen. Definer målgruppen for jeres forslag og tag stilling til, markedsføring, økonomi og realiserbarhed. Præsenter jeres forslag underbygget af jeres undersøgelser for en repræsentant for Kulturcenter Limfjord.

Kontakt Adm. Direktør · Bent Mølgaard > bm@kclimfjord.dk

T 70 70 14 64 W www.kclimfjord.dk

51


Udskoling Rethink Madkultur Rethink Madkultur kombinerer mad, læring og kultur igennem forskellige arrangementer, foredrag, events og workshops for børn, institutioner, arbejdspladser, ældre og familier. Rethink Madkultur fokuserer på at formidle uddannelsesmæssige færdigheder som f.eks. matematik, biologi, natur og teknik, dansk og historie med hands-on-madlavning klasser, samleture, innovationskursus og skræddersyede arrangementer. Siden 2014 har Filmselvskab udviklet workshops og læringsforløb med lokale råvarer, sundhed og bæredygtighed for unge som ældre.

h

Opgave De forskellige tangarter (og der er 10.000 forskellige slags) har forskellige farver, men de indeholder alle grønkorn ligesom planter. Tangen bruger grønkornene til at lave fotosyntese og danner dermed ved solens hjælp sukkerstoffer og ilt, mens den optager kuldioxid. Tang inddeles i tre grupper, brune, grønne og røde, men det er dog ikke altid, man på tangen kan se, hvilken gruppe, den hører til, fordi det afhænger af, hvilke farvestoffer (pigmenter), der er i tangen. 1. Gå til stranden og pluk de yderste skud af noget blæretang. 2. Blanchér tangen (dvs. hæld kogende vand over). Læg mærke til, hvad der sker med tangens farver. 3. Hvad er der sket? (Sammenlign evt. med, hvad der sker om efteråret, når træernes grønne blade falmer og bliver brune, gule og røde.) 4. Smag på tangen. Hvad smager den af, og hvordan føles den at tygge på? 5. Prøv det samme eksperiment, men nu med blanchering med kogende saltvand (brug frisk havvand eller lav en 1-2 % saltopløsning). Hvordan smager tangen nu? 6. Prøv det samme eksperiment med en grøn tangart som fx søsalat eller rørhinde. Lav en undersøgelse af hvilke tangarter, man finder i vandet i jeres lokalområde. Lav herefter et forslag til et undervisningsforløb omkring disse tangarter for de mindre klasser. Prøv det gerne af, hvis det er muligt.

Kontakt Mai Damgaard Rasmussen > maidamras@gmail.com

52

T 26 33 45 15 W godsbanen.dk/aktoerer/filmselvskab


Udskoling Harre Vig Golfklub Harre Vig golfbane er af mange regnet for en af de smukkeste - en rigtig perle, som man vender tilbage til igen og igen. Det er en bane for dem, der forventer sig mere af en runde golf end blot det sportslige og sociale på en altid velholdt bane. Harre Vig byder nemlig sine gæster på fine oplevelser i fredet natur med alt fra sjældne orkideer og fugle, til storslåede udsigter over limfjordslandet. Harre Vig er for dem, der ikke vil lade sig nøje med mindre.

Opgave

h

Harre Vig Golfklub ligger ned til fjord i flot natur. Tæt på ligger en lille by ved navn Harre. Jeres klasse skal lave en helhedsplan for området omkring Harre Vig Golfklub. Planen skal kunne fremlægges for en repræsentant for Harre Vig Golfklub.

Kontakt Peter Nikolaj Frøkjær-Jensen > nfj@km.dk

T 97 59 20 93 W www.harreviggolf.dk

53


Udskoling Europabevægelsen Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk. Arbejdet udføres i overensstemmelse med de grundsætninger, der er udtrykt i Europarådets statut og i traktatgrundlaget for Den Europæiske Union.

h

Opgave Giv en præsentation af det Europæiske samarbejdes historie, hvor I, i præsentationen, tager hensyn til at skulle ramme en målgruppe på jeres egen alder. Præsentationen må gerne udformes, så den vil kunne bruges i Europabevægelsens oplysningsarbejde. a. Aftaler b. Medlemslandes indtræden c. Kommissionsformænd Inddrag gerne en præsentation af EU’s institutioner på plancher og som PowerPoint: d. Kommissionen, nævn formanden og den danske kommissær e. Parlamentet: Nævn de danske parlamentsmedlemmer. f. Ministerrådet g. Det europæiske råd. h. Den Europæiske Domstol. i. Den europæiske central bank. Samt af Europarådet og NATO.

Kontakt Formand Region Midtjylland Vest · Steffen Johannes Nørregaard   >  T  20 77 76 88 steffen@stilnor.dk W www.eubev.dk

Div. information Europa-Kommissionen, sådan fungerer EU. Rekvireres hos EU- kommissionen Danmark

54


Opgaver til ungdomsuddannelse

55


Ungdomsuddannelse N. Graversens Metalvarefabrik A/S N. Graversens Metalvarefabrik A/S er en topmoderne højteknologisk virksomhed, der fungerer som en engageret og professionel samarbejdspartner for et meget bredt udsnit af industri og handelsvirksomheder i ind- og udland. Virksomheden arbejder 100% som underleverandør og beskæftiger sig primært med forarbejdning af tyndplader, rør og lettere stålkonstruktioner, samt overfladebehandling, montage og pakning af færdige produkter. Det er vort mål, at vi i samarbejde med vore kunder, kan udvikle, fremstille og færdiggøre produkter, så produkterne til enhver tid opfylder kundens og markedets krav til funktion, pris og leveringstid.

h

Opgave 1.  Logistik er en vigtig faktor i dag. Ingen virksomhed ønsker mere på lager end højst nødvendigt. Og emnerne skal hurtigt kunne bringes frem til, hvor de skal bruges. Derfor indgår logistikken, som et meget væsentligt parameter i samarbejdet med vores kunder. Vores kunders behov definerer den løsning, vi tilbyder. Vores opgave til jer er derfor at analysere og give et bud på om der er mulighed for at effektivisere vore arbejdsgange og procedurer yderligere.

Præsenter jeres forslag for en repræsentant for N. Graversens Metalvarefabrik A/S

2.  Vi lever i en branche, hvor det nogle gange kan være svært at finde kvalificerede lærlinge, fordi mange ikke har et overblik over, hvad vi laver. Derfor er vores opgave til jer at lave en analyse af og strategi for, hvordan man synliggør N. Graversens Metalvarefabrik A/S’ mange og forskelligartede jobtyper. Besvarelsen må gerne indeholde en reklamefilm omkring muligheder i N. Graversens Metalvarefabrik A/S.

Kontakt Adm. Direktør · Christen Bo Justesen > cbj@ng-dk.com

56

T 20 26 58 24 W www.ng-dk.com


Ungdomsuddannelse Nordplant Nordplant er beliggende i det smukke Salling tæt på Limfjorden. Vi er et dansk team på 6-8 medarbejdere, som står klar til at servicere dig fra morgen til aften, og vi har mere end 100 års erfaring. Vi har et areal på 10.000 m2, hvor vi pt. producerer Hedera hibemica Hestor, Asters Victoris, Osteospermum, Poinsettia, Tête à Tête og Primula.

Opgave

h

Vi producerer vore planter i meget store drivhuse med moderne faciliteter, der underbygger planterne vækst. Vi vil dog gerne have jeres forslag til om vore drivehuse, vækstfaciliteter og arbejdsgange kan optimeres. Det kunne eventuel være i forhold til vandforbrug, elforbrug, afkortelse af vækstperiode eller andet. Jeres forslag må gerne underbygges af eksterne undersøgelser, erfaringer fra andre lande, og må gerne indeholde ændringsforslag af det eksisterende. Præsenter jeres forslag for en repræsentant for Nordplant. Forslaget må gerne indeholde modeller og/eller tegninger af jeres idéer.

Kontakt Per Christensen > info@nordplant.dk

T 97 57 46 99  /  M  20 19 20 99 W www.nordplant.dk

57


Ungdomsuddannelse Instant Taste ApS Instant Taste ApS er en nystartet virksomhed, som beskæftiger sig med at drive handel med tilbehør til fødevarer, køkkenudstyr, og anden virksomhed, som står i forbindelse hermed. Lige nu laver Instant Taste en marinadepistol og marinader, der skal sprøjtes ind i kød for at give smag indefra. Marinademængden er ca. 50ml og leveres i en ampul, der ligesom en patron, sættes ind i en pistol. Herefter sprøjtes marinaden ind i kødet gennem en kanyle ved hjælp af et stempel på pistolen. Det hele handler om at give lækker smag ud fra naturlige råvarer. Marinaden er oliebaseret og er helt fri for kunstige tilsætningsstoffer.

h

DESIGN BY NNON

Opgave Lav næste generation af marinadepistolen. Hvad fungerer godt ved den nuværende? Og hvad kunne blive bedre? Tegn/beregn på/producer/skitser både det funktionelle og det æstetiske på den næste generation af marinadepistolen. Resultaterne skal fremvises og forklares for en repræsentant fra Instant Taste. (Instant Taste leverer pistoler og ampuller til beregning og undersøgelse)

Kontakt Thure Stagstrup > tstagstrup@gmail.com

58

T 29 79 67 37


Ungdomsuddannelse BIG Blue Skive 2040 BIG Blue Skive 2040 er en folkegave, som SparVest Fonden har foræret til byen i anledningen af sit 25 års jubilæum. Formålet med BIG Blue Skive 2040 er at gøre Skive mere attraktiv for nye borgere. Det er kommunens mål at få flere nye borgere, og i stedet for passivt at se til mens flere og flere danskere vælger at bosætte sig i de store byer, vil Skive gøre en proaktiv indsats. Vi vil udnytte de ressourcer som vi har, de blå ressourcer. Fjorden og åen, dem skal vi bruge til at gøre vores egn til et endnu skønnere sted at bo og leve.

Opgave

h

Visionen BIG BLUE SKIVE 2040 er ikke tænkt som en endegyldig masterplan med konkrete mål/delprojekter til efterfølgelse. Derfor vil vi gerne have din klasses bud på en udendørsscene til koncerter. Jeres ideer skal ikke nødvendigvis tilknyttes BIG BLUE, men det ville være dejligt hvis I prøvede at tænke ideerne ind der. I kan tage udgangspunkt i området som det ser ud i dag eller I forestiller jer det kunne se ud i fremtiden. Udendørsscenen må gerne være fleksibel, så den vil kunne bruges til flere kunstarter såsom performance, teater, fortælling m.m. I må gerne tage stilling til placering, udformning, faciliteter og brugsmuligheder. Argumenter for jeres valg og inkluder gerne eventuelle beregninger. Præsentationen af jeres ideer og visioner må gerne indeholde tegninger og modeller.

Kontakt Teamleder Plan & Support · Bjarke Danvig > T 99 15 36 55  /  M  23 46 01 70 bjda@skivekommune.dk W www.skive.dk/kommune-politik/politikker-kort-og-planer/planer/big-blue-skive-2040/

59


Ungdomsuddannelse Skive Kaserne Ingeniørtropperne dateres til 6. november 1684, hvor Christian den 5. oprettede ingeniørkorpset. Men vi er sikre på at der også fandtes ingeniørtropper før den tid. Fæstningsværket Dannevirke er sandsynligvis bygget af datidens ingeniørtropper i 600-tallet eller måske før. Ingeniørtropperne er gennem tiderne blevet anvendt til militære og civile opgaver. Ingeniørsoldaten kaldes ofte for pioner, fordi han går forrest og baner vejen for resten af hæren. Vores roller er mange – både ude og hjemme, i civile og militære sammenhænge, fordi vi er så specialiserede. Det er ingeniørsoldater, der søger efter miner og vejsidebomber, bygger og gennembryder hindringer samt bygger infrastruktur i lejre og civilsamfund Ingeniørsoldater er også specialister i håndtering af kemiske-, biologiske-, radiologiske- og nukleare materialer, på engelsk forkortet CBRN, samt indhentning og behandling af data vedrørende infrastruktur bl.a. energiforsyning og placering af bebyggelser m.m. Bredden i vores specialer betyder også en mangfoldig sammensætning på Skive Kaserne – unge og ældre, mænd og kvinder.

h

Opgave Vi har et rigtigt godt samarbejde med Skive by – ikke mindst i forhold til attraktive tilbud på idræts-, natur- og kulturområdet, som alle soldater kan benytte sig af fritiden. Vi vil imidlertid gerne udbygge vores samarbejder på tværs af sektorer eksempelvis med museer, virksomheder og andet. Vi vil derfor udfordre jer til at komme med en samlet strategi for hvordan og hvor, vi kan skabe nye samarbejder. I samarbejdsbeskrivelserne må I gerne tage udgangspunkt i vores kernekompetencer. I må, i præsentation, gerne lave konkrete modeller af jeres forslag. Præsenter jeres forslag evt. med modeller for en repræsentant for Skive Kaserne.

Kontakt Chef, Ledelsessektionen Ingeniørregimentet · Robert Mørch > IGR-LE01@mil.dk

60

T 72 82 50 11 W forsvaret.dk/skivekaserne


Ungdomsuddannelse Naturstyrelsen Naturcenter Brokholm tilbyder daginstitutioner, skoler, og ungdomsuddannelser naturskoleaktiviteter, der giver naturoplevelser, fysiske udfordringer, samarbejde, og læring. Der er mulighed for en lang række emner og aktiviteter, og de kan kombineres med vore lejrskoletilbud. Et naturskolebesøg bør indgå i et planlagt forløb på skolen eller institutionen, så børnene får mest muligt ud af timerne på naturcenteret. Nogle forløb indeholder forslag til forberedelse og efterbehandling. Fælles for forløbene er, at eleverne får mulighed for at lære på varierede måder, få nye samarbejder, mere og bedre bevægelse, og flere praktiske færdigheder. Elevernes erfaringer fra naturvejledningen kan fungere som hukommelsesknager i klassens videre arbejde. Forløbene spænder vidt fra dansk i naturen, anvendt matematik i naturen, tværfaglige naturfagsforløb i udskolingen og arbejdet med eksamensprojekter, naturformidling for alle aldersgrupper, teambuilding og idræt, samt indsatser for klasser med særlige behov.

Opgave

h

Bæredygtig energi til livet. Hvordan kan I skabe nogle installationer, til et forløb om bæredygtig energi, som tager udgangspunkt i naturcentrets fysiske placering? Installationerne skal kunne anvendes af folkeskolens 4.-6. klasse, så de bliver klogere på, hvordan bæredygtig energi kan være en del af hverdagen.

Kontakt Naturcenterleder · Gitte Eriksen > giter@nst.dk

T 93 56 40 45 W www.naturstyrelsen.dk

Div. information Herunder kan du se alle mulighederne samt nogle af de nyhedsbreve, der er sendt ud til kommunens skoler og institutioner: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/undervisning/naturskoler/midtjylland/ naturcenter-brokholm/ og mange flere materialer på http://www.skivedna.dk/naturcenter-brokholm/.

61


Ungdomsuddannelse Cirkusfabrikken I et tidligere mejeri i Nordsalling, har en gruppe cirkusentusiaster skabt et unikt fristed for børn, unge, og voksne. Her er livsglæde og livskvalitet i centrum. Stedet hedder ’Cirkusfabrikken’ og er et oplevelsescenter, der tilbyder lokalområdets børn og unge et alternativ til forsamlingshusene og idrætsforeningerne. Her mødes man på tværs af de lokale gamle sognegrænser, og sågar børn og unge fra hele Danmark og Europa finder vejen hertil.

h

Opgave En af vores samarbejdspartnere arbejder med et koncept der hedder socialt cirkus. Det gennemføres blandt andet i lande, som Afghanistan, hvor børn og unge har haft og udsættes for meget traumatiske oplevelser. Socialt cirkus handler om at udvikle børns sociale færdigheder såsom tillid, kommunikation, og samarbejde. Færdigheder, der ellers kan være svære at opnå, da mange af disse børn er traumatiserede af krig og konflikt. På denne måde forbinder socialt cirkus både leg, uddannelse, fysisk kunst, og social udvikling. Cirkus anvendes som en glædeskabende ramme, der skaber et rum, hvor børn modtager undervisning i sociale færdigheder, udvikler sig gennem sociale aktiviteter, overvinder traumer, og lærer at tage ansvar for sig selv og for andre. Vores opgave til jer er at vurdere om tilsvarende ville kunne gennemføres i vores område. Her tænker vi på socialt belastede børn, flygtningebørn, eller andre. Inddrag overvejelser om indhold, målgrupper, samarbejdspartnere, økonomi, realiserbarhed og relevans. Præsenter jeres overvejelser og forslag samlet i en inspirationsrapport, der efterfølgende fremlægges for en repræsentant for Cirkusfabrikken.

Kontakt Einar Trie > cirkusfabrikken@gmail.dk W  www.cirkuskids.dk/index.php?id=cirkusfabrikken

62


Ungdomsuddannelse Spøttrup Middelalderborg Spøttrup Middelalderborg er den bedst bevarede middelalderborg i Danmark. Bygningerne er fra starten af 1500-tallet og fremstår i dag som det bedste eksempel på, hvordan man indrettede en herrebolig til forsvar i senmiddelalderen. Borgens tykke mure og dens mange forsvarsforanstaltninger i bygningen gør, at den giver et unikt indblik i periodens forsvarsteknikker og dagligliv på Borgen. Rundt om Borgen ligger en beskyttende vold der, med sine 9 meters højde, udgjorde en sikring imod fjendens beskydning med artilleri. Til Borgen hører en stor smuk park, som også indeholder en spændende lægeurtehave. Foran Borgen ligger Spøttrup Sø, som har et rigt og varieret fugleliv.

Opgave

h

Hvilke historiske højdepunkter i renæssancen kan relateres til Spøttrup Middelalderborg? Lav en afdækning af de historiske højdepunkter, som relateres til Spøttrup Middelalderborg. Inddrag bl.a. Biskop Jørgen Friis´ virke og kongepolitikken, hvor Jørgen Friis er med til at afsætte Christian d. 2 og reformationen, der forårsager et regulært angreb på Spøttrup. Udarbejd materiale, som ville kunne indgå i Spøttrup Middelalderborgs formidling til grundskolerne. Materialet skal være fagligt velbegrundet og velfunderet, men samtidig formidlet på et sprog, så elever i 5. klasse kan lære og forstå. Tænk gerne moderne formidlingskanaler ind i forslaget. Præsenter jeres oplæg for en repræsentant for Spøttrup Middelalderborg.

Kontakt Cand. Mag. middelalderarkæolog · Bo Jaqué > T 41 12 79 08 boja@muserum.org W www.muserum.org/kom-og-besog-os/spottrup-middelalderborg/

63


Ungdomsuddannelse Skive Bibliotek Skive Bibliotek servicerer hele Skive Kommune og består af nyt hovedbibliotek, 2 bogbusser, samt børnebogbussen Mobillen. Bogbusserne når ud til hele kommunen gennem mere end 50 holdepladser. Biblioteket er tegnet som en del af det samlede kompleks, med nyt rådhus & bibliotek, og bød velkommen til borgerne i de nye lokaler for første gang i 2007. Skive Bibliotek samarbejder med en række foreninger, og afholder et væld af forskellige arrangementer og event. Blandt andet en sprog og samtalecafé, hvor danskere og flygtninge mødes om det danske sprog og de forskellige kulturer. Hvert år besøges bibliotek og bogbusser af over 200.000 borgere i Skive Kommune. Skive Bibliotek har wifi i hele huset, plads til gruppearbejde, og fra slutningen af september/start oktober indføres Åbent Bibliotek. Dvs. man med sit sundhedskort selv kan logge sig ind på biblioteket alle ugens dage mellem kl. 07.00-22.00.

h

Opgave Byg dit bibliotek om til dit eget studierum Skive Bibliotek vil gerne være stedet, hvor unge mennesker går hen, når de skal hygge sig, men også når de skal arbejde med studierne. Vi vil derfor gerne have jeres bud på, hvordan der vil kunne skabes et studiemiljø på Skive Bibliotek. Tag i jeres forslag udgangspunkt i Skive Biblioteks nuværende muligheder, men giv gerne fuld skrue på visionerne. Tag i forslaget stilling til rummæssige muligheder, økonomi, markedsføring, realiserbarhed og eventuelt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Kontakt Lene Møldrup Jensen > lmje@skivekommune.dk

64

T 99 15 70 43 W www.skivebibliotek.dk


Ungdomsuddannelse Skive Musikskole Skive Musikskole blev grundlagt den 5. september 1968 og er en kommunal musikskole. Musikskolen tilbyder undervisning til alle borgere bosiddende i Skive Kommune uanset alder fra 3 måneder og opefter. Vi tilbyder en bred vifte af undervisningstilbud lige fra mor/barn musikalsk samvær over musikalsk forskole til egentlig soloundervisning og kor- og ensemblespil. Skive Musikskole tilbyder MGK-undervisning under MGK-Midtvest, som har administration i Holstebro. Dette kursus varer 3 år og er et statsfinansieret, konservatorieforberedende kursus, normeret til elever i alderen 14-25 år.

Opgave

h

Lyddesign og lydeffekter er en vigtig del af vores hverdag. Hvem kunne forstille sig at tage et billede med sin telefon uden den traditionelle kameralyd, og hvem kunne forstille sig at køre i en bil uden motorlyd. Musik og lyd kan også skabe rum og atmosfære. Vores udfordring til jer at skabe et rum med musikken. Det kunne være at lave en interaktiv lydinstallation der giver ro i et ellers fyldt rum, som eksempelvis en børnehave, en skoleklasse eller et bibliotek.

Kontakt Musikskoleleder · Peter Bæk > pete@skivekommune.dk

T 99 15 72 72  /  M  22 11 11 99 W www.skivemusikskole.dk

65


Ungdomsuddannelse Ørslev Kloster Ørslev Kloster er et stemningsfuldt sted, hvis tykke gamle mure og omgivelser emmer af de sidste 1000 års historie, smukt placeret omgivet af 40 tdr. enge, park og skov i et bølgende landskab ned mod Limfjorden. Bygget som nonnekloster omkring 1200 er bygningskomplekset med kirke en sjælden helhed, med spor af alle generationers ombygninger gennem klostertiden indtil 1587, herregårdstiden indtil 1917 og nutidens funktion som arbejdsrefugium siden 1969. Vi er ikke et museum, men en almennyttig ikke-profit søgende virksomhed som tilbyder de bedste mulige rammer for bruger af alle baggrund til at være kreative, til at tænke, skabe og formgive deres ideer.

h

Opgave Arbejdsrefugium: Et moderne nicheerhverv Ørslev Kloster har siden 1969 været et arbejdsrefugium, hvor mennesker med vidt forskellige opgaver og interesser har fundet fred og ro, til at arbejde i inspirerende omgivelser. Enhver der har brug for fred og ro til at overveje, eller gennemføre et stykke arbejde, har mulighed for ophold på klosteret. Klosteret har årligt ca. 3000 overnatninger fordelt på ca. 650 forskellige gæster, og ikke uden grund. Stedets atmosfære er enestående. I klosterets arbejdsrum findes enkelhed, skønhed og stilhed. Her kan man søge fordybelse, inspiration, koncentration, og fred i sjælen. De sidste 1000 års historie trækker næsten vejret gennem rummene og de tykke, skærmende mure, mens klosterhavens ældgamle buske og træer står som endnu en hilsen fra tidligere beboere, det er tydeligt at klosteret har en lang og spændende historie. Lav en afdækning af hvad det vil sige at tage i arbejdsrefugium, og hvem der traditionelt har brugt sådanne muligheder, men også hvordan og om nutidens og fremtidens borgere vil bruge /har brug for et sådant tilbud. Tag i afdækningen stilling til hvem der kunne være fremtidens målgrupper for Ørslev Kloster og hvordan kan man markedsfører sådan et mærkeligt produkt? Præsenter jeres resultater for en repræsentant for Ørslev Kloster. Restaurering: I sommeren 1928 cykler Komtesse Olga Sponneck forbi et forfaldent Ørslev Kloster. Hun forelsker sig i det og beslutter sig for at redde klosteret fra forfald. Ved Olga Sponnecks død i 1964 var bygningerne blevet istandsat, men kampen for at sikre den fortsatte vedligeholdelse fortsætter. Ørslev Klosters rum og mure emmer af spændende historie, og er da også på nuværende tidspunkt en fredet ejendom. Lav en afdækning af hvad det betyder for restaureringsarbejdet, at en bygning er bevaringsværdig eller fredet, og kom med forslag til energi optimeringsmulighederne i restaureringsarbejdet.

Kontakt Garry Keyes > oerslev-kloster@mail.dk

66

T 97 53 85 65  /  M  20 64 39 43 W www.oerslev-kloster.dk


Ungdomsuddannelse Kulturcenter Limfjord Kulturcenter Limfjord er det naturlige samlingspunkt i det nordvestjyske område og hele Skiveegnens fælles mødested. KCL er året rundt ramme for store koncerter og shows med såvel nationale som internationale kendte solister og grupper. KCL har tre biografsale, et stort subtropisk badeland og er hjemsted for flere forskellige sportsklubber og foreninger. Kort sagt er KCL stedet hvor alting kan ske.

Opgave

h

Kulturoplevelser – også for dig Med udgangspunkt i jeres eget alderstrin skal I lave en undersøgelse af unges interesse i kulturoplevelser f.eks. koncerter, shows, teater m.m. Hvad tiltrækkes man af? Kom med konkrete forslag til tiltag og events i KCL, som kunne appellere til jeres målgruppe og tag samtidig stilling til, om KCL nuværende markedsføringsstrategi når ud til målgruppen af unge fra 15-25 år. Tag stilling til økonomi, realiserbarhed og præsenter jeres forslag til, hvordan vi gør KCL til unges kulturhus for en repræsentant for Kulturcenter Limfjord.

Kontakt Kultur- og markedsføring · Anders Heegaard > ah@kclimfjord.dk

T 70 70 14 64 W www.kclimfjord.dk

67


Ungdomsuddannelse Rethink Madkultur Rethink Madkultur kombinerer mad, læring og kultur igennem forskellige arrangementer, foredrag, events og workshops for børn, institutioner, arbejdspladser, ældre og familier. Rethink Madkultur fokuserer på at formidle uddannelsesmæssige færdigheder som f.eks. matematik, biologi, natur og teknik, dansk og historie med hands-on-madlavning klasser, samleture, innovationskursus og skræddersyede arrangementer. Siden 2014 har Filmselvskab udviklet workshops og læringsforløb med lokale råvarer, sundhed og bæredygtighed for unge som ældre.

h

Opgave Skab jeres egen slik eller gelé Tag udgangspunkt i tangens forskellige egenskaber og evt. dens smag og udvikl nye slikprodukter eller gelé-varianter. Afslut med et smagsarrangement, hvor familie venner og offentligheden får mulighed for at smage jeres produkter. I står selv for arrangementet, men Re-Think Madkultur deltager gerne i smagningen. Ekstrakter af tang kan bruges som tyknere (geleringsmidler) i fødevarer, fx flødeis, dressinger, saucer og surmælksprodukter. Oprindeligt udtrak man også smagsforstærkeren MSG (natriumglutamat) fra tang. MSG giver umami-smag. MSG er totalt ufarligt og kan købes under navnet det tredje krydderi. Undersøg evt. hvordan tang bliver brugt i forbrugsvarer: 1. Gå på jagt i det lokale supermarked og find fødevarer, som har deklarationer med E 401 (alginat), E 406 (agar) og E 407 (carrageenan). 2. Gå på jagt i det lokale supermarked og find fødevarer, som har deklarationer med MSG eller måske ligefrem har påskrevet, at fødevaren ikke indeholder eller ikke er tilsat MSG. Læg mærke til, om fødevaren har ’skjult’ MSG i form af hydrolyseret protein eller gærekstrakt, som indeholder meget MSG.

Kontakt Mai Damgaard Rasmussen > maidamras@gmail.com

68

T 26 33 45 15 W godsbanen.dk/aktoerer/filmselvskab


Ungdomsuddannelse Harre Vig Golfklub Harre Vig golfbane er af mange regnet for en af de smukkeste - en rigtig perle, som man vender tilbage til igen og igen. Det er en bane for dem, der forventer sig mere af en runde golf end blot det sportslige og sociale på en altid velholdt bane. Harre Vig byder nemlig sine gæster på fine oplevelser i fredet natur med alt fra sjældne orkideer og fugle, til storslåede udsigter over limfjordslandet. Harre Vig er for dem, der ikke vil lade sig nøje med mindre.

Opgave

h

På hvilke måder kan Harre Vig Golfklub arbejde mere med bæredygtighedsbegrebet? Kig på hele goldklubben eller på et mere specifikt område af eksempelvis driften, og lav materialet til en fremlæggelse eller en prototype på noget der højner bæredygtigheden i golfklubben. Resultatet skal fremlægges for en repræsentant fra Harre Vig Golfklub.

Kontakt Peter Nikolaj Frøkjær-Jensen > nfj@km.dk

T 97 59 20 93 W www.harreviggolf.dk

69


Ungdomsuddannelse Europabevægelsen Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk. Arbejdet udføres i overensstemmelse med de grundsætninger, der er udtrykt i Europarådets statut og i traktatgrundlaget for Den Europæiske Union.

h

Opgave Tilrettelæg en offentlig temadag om EU og Europa: Inviter eventuel en modstander af EU og en tilhænger af EU til at debattere Danmarks medlemskab. Man kan målrette dagen ved at sende debattørerne emneindhold til deres oplæg. Europabevægelsens EU-taskforce stiller gerne op til debat og oplysning, Desuden findes der et dilemmaspil, et mini-EU, hvor de 28 lande skal blive enige om en fælles politik, som vil kunne bruges på dagen. Eu-kommissionen har lavet oplæg til spil på følgende områder: 1. Lønnen – Den taler vi ikke om. (arbejdsmarked) 2. To gange jorden rundt – og så til bords. 3. Så er der lukket for det varme vand 4. Lad dem bare sejle – deres egen sø. (flygtninge) Med baggrund i jeres viden om unionen skal I vurdere, hvad det kunne betyde økonomisk for EU og for de lande, der søger om optagelse i EU, hvis de bliver optaget i unionen

Kontakt Formand Region Midtjylland Vest · Steffen Johannes Nørregaard   >  T  20 77 76 88 steffen@stilnor.dk W www.eubev.dk

Div. information De 4 dilemmaspil kan rekvireres hos EU kommissionen. Sådan fungerer EU hos EU kommissionen. Europa et vidensmagasin for Unge.

70


Rethink opgaver

71


Rethink opgaver Projekt ”Bæredygtig energi til livet” har vakt interesse i andre nordiske lande. Skoler i Sverige og Finland vil derfor i skoleåret 2016/2017 ligeledes arbejde med udvalgte opgaver fra de projektkataloger, der udkommer i de deltagende danske kommuner. For at skabe nordisk udveksling og forståelse samt fælles udvikling så formulerer de nordiske samarbejdspartnere ligeledes en række opgaver, der kan vælges af danske skoler, som en del af projekt ”Bæredygtig energi til livet”. Opgaverne præsenteres på de kommende sider. Vi har valgt at kalde disse nordiske opgaver for RETHINK opgaver, da de tilfører projekt ”Bæredygtig energi til livet” en ny og spændende vinkel. RETHINK er ligeledes hovedtemaet for Århus 2017, der er en af de primære bidragsydere til ”Bæredygtig energi til livet”. Samarbejdet mellem RETHINK opgavestillerne og de danske skoler bliver lidt anderledes end de øvrige opgaver i dette projektkatalog, da der ikke bliver tale om ikke et fysisk møde med hinanden, men derimod et virtuelt møde i form af Skypemøder m.m. Det giver dog en interessant mulighed for at samarbejde om aktuelle problemstillinger og udfordringer i et andet land. Vi håber, at I vil tage godt imod dette nye tiltag i projekt ”Bæredygtig energi til livet”.

72


Rethink opgaver Övergripande tema för alla skolnivåer: Matsvinn (matspill) Indskoling, årskurserna 0-3: Forskningsfråga: “Varifrån kommer maten”? •  Ta reda på vilka råvaror som finns varje årstid.     o  vad får man tag på/står till buds under        •  hösten        •  vintern        •  våren        •  sommaren? •  Vad kan man göra med råvarorna? Förslag till arbetssätt/ slutprodukt: tillverka en stor väggtavla/årscykel med resultaten. Mellentrim, årskurs 4-6: Forskningsfråga: “Hur stort är matsvinnet i vår skola”? Det slängs en hel del mat i vår skola varje dag. Ta reda på hur mycket mat som slängs i matsalen •  under en vecka •  under en månad. Uppskatta hur mycket mat som slängs under ett år. På vilket sätt skulle man kunna göra det? Tänk ut en bra metod för din undersökning. Tänk på att att metoden ska vara •  synlig •  tydlig •  inspirerande och uppmuntrande. Förslag till slutprodukt: a.  skapa ett diagram över resultaten. b.  Visa resultaten i matsalen och utforma en kampanj som kunde minska på matsvinnet.

Udskoling, årskurs 7-9: Forskningsfråga: “Hur omfattande är matsvinnet hos oss”? Ta reda på hur stort matsvinnet är i •  ditt land •  din stad/kommun •  din skola.

Välj det alternativ som passar bäst, eller arbeta med alla tre. Tips: Se vad konsumentmyndigheterna eller -organisationerna har på sina hemsidor. Kolla också vad det finns för applikationer. Fortsätt med att ta reda på: • Bland vilka grupper är matsvinnet störst (till exempel åldringar, barnfamiljer, studerande osv.) •  Vilka produkter slängs mest? Förslag till arbetssätt: utforma och gör en undersökning med hjälp av en passande metod. Ungdomsuddannelse, gymnasieskolor: Forskningsfråga: “Varifrån kommer maten till vår skola”? •  Var har maten producerats? •  Hur mycket vatten har det gått åt för att producera maten? • Hur stort koldioxidavtryck har produktionen och transporten av maten lämnat? Förslag till arbetssätt: tillverka en karta som visar matens väg samt koldioxidavtrycket per vägavsnitt. Eventuellt tillägg: ta reda på hur någon/några produktionsanläggningar har fäst uppmärksamhet vid ekologiska aspekter i sin produktion. Fundera också på: vad finns det för sätt för konsumenten att påverka producenten?

Kontakt Lena Gärkman, Granhultsskolan (1-6) > lena.garkman@edu.grankulla.fi

T +35 8400577320

Med hjälp av: Johanna Fri, Granhultsskolan  ·  Sonja Andersson, Hagelstamska skolan · Carola Schauman, Hagelstamska skolan  ·  Eva-Kaarina Kärpijoki, Gymnasiet grankulla samskola · Mikaela Wegmüller, Folkhälsans barnträdgård

73


Rethink opgaver Skurups kommun Alla i samhället måste ta sitt ansvar för miljön. I Skurups kommun görs det på olika sätt. Ett sätt har varit att som kommun lyckas bli certifierad Fair Trade-city. Men, det finns alltid mer att göra, och i en kommun finns det många yrkeskategorier, funktioner och målgrupper som är inblandade, eller som borde vara inblandade mer eller på andra sätt i hållbarhetsarbetet! Vi tror att just ni kan hjälpa oss i Skurup att se fler möjligheter. Välkomna att delta i våra uppdrag och på så sätt bidra till kommunens hållbarhetsarbete! Vi ser mycket fram emot ert deltagande. Ålderskategorier: Indskoling 1) Ta reda på vad din kommun är stoltast över i sitt arbete med hållbar utveckling. 2) Vad tycker ni om det de är stolta över? Skriv feedback till kommunen och tips på vad ni tycker borde vara nästa steg i kommunens hållbarhetsarbete. Produkt: Skriv en handlingsplan över det ni tycker att kommunen ska göra, och lämna över den till kommunen. Mellemtrin 1) Ring din kommun och ta reda på vilka utmärkelser man kan få som kommun om man som kommun arbetar med att bli en hållbar kommun. I Sverige kan kommunen bli något som kallas Fair Trade City. Finns det hos er också, eller heter det något annat? Vad innebär en sådan utmärkelse? 2) Ta reda på vad kommunen tycker är svårt i sitt arbete med hållbar utveckling och kom med tips och idéer för att lösa det som är svårt. Produkt: Skriv en handlingsplan över det ni tycker att kommunen ska göra, och lämna över den till kommunen. Skapa också en affisch där den viktigaste åtgärden marknadsförs gentemot kommuninvånarna. Udskoling: 1) Miljö-, social- och kulturell- hållbarhet finns som perspektiv på hållbar utveckling. Vilket perspektiv väljer din kommun att fokusera på och varför? 2) Gör en inventering av vad man kan arbeta med för att förbättra hållbarheten i en kommun. Inom vilka områden i kommunen arbetar man med hållbar utveckling i din kommun? Finns det områden som man inte är lika duktig på när det gäller hållbarutveckling, vilka i så fall? 3) Gör en kartläggning av hur, på statlig nivå, i Norden / Europa i allmänhet arbetar med hållbarhet i miljömässigt, social eller kulturell

mening. Undersök och kom fram till några skäl till att det ofta är svårt att genomföra hållbara strategier nu när ändå tekniken och kunskapen ger oss möjlighet till det. Ta reda på vad kommunen tycker är svårt i sitt arbete med hållbar utveckling och kom med tips och idéer för att lösa det som är svårt. Produkt: Bjud in några viktiga personer från kommunen till en minikonferens/seminarium där ni på valfritt sätt presenterar vad ni kommit fram till och era lösningar. Det kan göras på olika sätt: en powerpointpresentation, en peschakusha-presentation, med hjälp av en film som ni gjort eller anordna en paneldebatt för att nämna några exempel. Ungdomsuddannelse: 1) Miljö-, social- och kulturell- hållbarhet finns som perspektiv på hållbar utveckling. Vilket perspektiv väljer din kommun att fokusera på och varför? 2) Gör en inventering av vad man kan arbeta med för att förbättra hållbarheten i en kommun. Inom vilka områden i kommunen arbetar man med hållbar utveckling i din kommun? Finns det områden som man inte är lika duktig på när det gäller hållbarutveckling, vilka i så fall? 3) Gör en kartläggning av hur, på statlig nivå, i Norden / Europa i allmänhet arbetar med hållbarhet i miljömässigt, social eller kulturell mening. Undersök och kom fram till några skäl till att det ofta är svårt att genomföra hållbara strategier nu när ändå tekniken och kunskapen ger oss möjlighet till det.Ta reda på vad kommunen tycker är svårt i sitt arbete med hållbar utveckling och kom med tips och idéer för att lösa det som är svårt. Produkt: Bjud in några viktiga personer från kommunen till en minikonferens/seminarium där ni på valfritt sätt presenterar vad ni kommit fram till och era lösningar. Det kan göras på olika sätt: en powerpointpresentation, en peschakusha-presentation, med hjälp av en film som ni gjort eller anordna en paneldebatt för att nämna några exempel.

Kontakt Energi- och klimatrådgivare · Sara Östberg > sara.ostberg@skurup.se

74

T +46 411 53 64 18


Skive DNA Skive DNA Skive DNA er et tilbud til alle skoler i Skive Kommune. Skive DNA indeholder blandt andet konkrete forløb i innovation. Følgende 5 forløb er at finde på Skive DNAs hjemmeside under værktøjer.

1.  Et æble om dagen… Vil du andet end blot spise et æble? Et æble kan danne udgangspunkt for mange forskellige forløb, og arbejdet med æbler kan have mange vinkler. Her har du mulighed for at besøge Roslev Frugt. Jørgen fra Roslev Frugt fortæller om sit livsværk og åbner dørene op, så du kan være i plantagen med din klasse en hel dag. Se mere på http://www.skivedna.dk/et-aeble-om-dagen/ 2.  Hils på Hancock…

5.  Salling Avis - Din avis… Samarbejd med Salling Avis, en virksomhed der har brug for elevernes gode bud på en fremtidsløsning. Se mere på: www.skivedna.dk/forloeb/salling-avis-din-avis

Kender dine elever til et af Skive kommunes flagskibe? Hancock har været et af egnens vartegn igennem mange år, og Hancock øl og sodavand er kendt uden for kommunegrænsen. Hancock bryggeriet har et godt tilbud til elever fra 6.10. klasse. Se mere på: www.skivedna.dk/forloeb/hils-paa-hancock 3.  I lyset fra eventyrlige lamper… Kom på inspirationstur til en lampebutik, Lysmesteren Skive. Her kan I se den flotte lampeudstilling og høre om forskellige lampedesignere og deres tanker bag deres design. Når I kommer hjem på skolen, er I klar til at gå i gang med det innovative arbejde i håndværk og design, hvor I selv skal fremstille en eventyrlig lampe inspireret af H.C. Andersens eventyr. Se mere på: www.skivedna.dk/forloeb/i-lyset-fra-eventyrlige-lamper

4.  Innovation 1-3-5 dage… Sammen med Handelsgymnasiet kan du være med til at formulere en autentisk problemstilling, som dine elever kan arbejde med. Problemstillingen kan tage udgangspunkt i et fag eller et tema, I har arbejdet med. Se mere på: www.skivedna.dk/skive-handelsskole/innovation-1-3-5-dage 75


Den Åbne Skole & Entreprenørskab

Skive kommune arbejder med Den Åbne Skole og Entreprenørskab I Skive kommune er arbejdet med ’’Den Åbne Skole’’ og entreprenørskab ikke fremmed. Kommunen har i flere år arbejdet med at bygge bro imellem skole og omverden ved hjælp af en række tiltag. Skive kommune har formuleret en vision der lyder således: ’’Vi vil være blandt de bedste kommuner i Danmark når det gælder udvikling af egnen, god service og attraktive arbejdspladser’’ For at opnå dette gælder det om at nå ud til selv de yngste i kommunen. På den vis forbedrer man ikke blot rammerne for borgerne lige nu, men sikrer også, at der i fremtiden vil være ildsjæle og engagement i arbejdet med lokalområdet og udvikling af kommunen. Skive Kommunes brand er ”RENT LIV” med undertemaerne ”Fjorden”, ”Energien”, ”Maden” og ”Livet”. Med udgangspunkt i RENT LIV har Skive Kommune gjort en masse tiltag. Et af tiltagene hedder Skive DNA og har udgangspunkt i et ønske om at sætte fokus på innovation og involvering i samfundslivet uden for skolen. Formålet med Skive DNA er

76

at bringe skole og omverden i spil med hinanden. På den måde opbygger eleverne relationer til deres lokalområde og får lov til at komme ud af det formelle læringsrum og lære om hverdagslivet og udforske dets udfordringer. Skive DNA indeholder udarbejdede læringsforløb samt eksemplariske forløb, der kan afvikles i lokalsamfund. Lige som allerede eksisterende lokale læringsforløb afdækkes og beskrives og samles i en ressourcebank. Et andet tiltag er Læringsambassaden. Formålet med tiltaget er, at det skal underbygge Skive DNA/Åben Skole ved hjælp af ambassadører fra alle skoler. Læringsambassaden er foruden ambassadører også fysisk og mobilt tiltag i samarbejde med Skive Bibliotek, Læreruddannelsen i Skive og projekt Energihuset. Ambassadørerne har mulighed for at gennemgå og afprøve forløb på deres egne skoler. Åben Skole og entreprenørskab er for Skive Kommune også et arbejde hen imod, at generationer af unge mennesker får kufferten fuld af erfaring og viden om den kommune, de bor i.


Vejledning til lærerne Selvvalgte forløb

Denne side er en vejledning til de lærere, der ønsker selvvalgte forløb. Selvvalgte forløb Som lærer kan man vælge imellem at arbejde med de entreprenante forløb, som beskrives i dette projektkatalog, eller med et såkaldt ”selvvalgt forløb”, hvor man selv definerer en given problemstilling. Det eneste krav til et af de selvvalgte forløb er, at det kan relateres til overskriften ”Bæredygtig energi til livet”. Bæredygtighed kan fortolkes på mange måder, man kan både fortolke det meget bogstaveligt og arbejde med temaerne miljø, bæredygtig energi, genbrug, innovation osv. Det kan også fortolkes mere bredt og omhandle f.eks. økonomi, kultur, kunst, udbredelse af viden, information, uddannelse, sundhed, motion og det at være det hele menneske. Kun fantasien sætter grænser. Selve opgaveløsningen sker så i skoleåret 2016/2017, og projektet afrundes ved Den afsluttende event i forårshalvåret 2017. Læs mere om Den afsluttende event på side 78. Tilmelding Hvis du har en god idé til et selvvalgt forløb, så bedes du udfylde tilmeldingsskemaet på Cesso.dk’s hjemmeside på www.cesso.dk/bæredygtig-energi-til-livet. Vær opmærksom på, at der skal udfyldes ét skema pr. elevhold. Den samme lærer kan sagtens indsende flere tilmeldingsskemaer, forudsat at der er tale om forskellige elevhold. Tilmeldingsformular bedes udfyldes snarest muligt og senest 1. august 2016. Læs mere om eventen og tilmelding til dette på side 78. Proces / Produkt Det primære i projekt ”Bæredygtig energi til livet” er den proces, som eleverne kommer igennem ved at arbejde entreprenant. Resultatet af processen kan præsenteres for omverdenen, hvis det giver mening i forhold til forløbet. De projekter som indeholder elementer, der kan afprøves eller fremvises ved Den afsluttende event i forårshalvåret 2017, vil kunne indgå her. Det er dog ikke et mål i sig selv, da de bedste projekter eventuelt ikke kan opleves af andre end de involverede selv. Cesso. dk vil afgøre, hvilke af de selvvalgte forløb, der kommer med ved Den afsluttende event. Projektpulje & finansiering Cesso.dk har i samarbejde med Skive Kommune etableret en ”Idé- og innovationspulje til udvikling og frie forsøg” til folkeskolerne til projektaktiviteter. Puljen er øremærket omkostninger til materialer til opgaveløsning, prototyper og forsøg. Bemærk venligst at personaleomkostninger, honorarer og forplejning ikke støttes. Vedhæft budget over forventede omkostninger til tilmeldingsskemaet på Cesso.dks hjemmeside. Der kan ansøges om max. 2.000 kr. pr. elevhold. Tilskud er ikke en selvfølge.

Kontakt: Har du spørgsmål vedrørende projekt ”Bæredygtig energi til livet”, så kontakt venligst Projektleder Linda Stenholt Jensen Mail: linda@cesso.dk, tlf. +45 21 12 01 26 www.cesso.dk www.facebook.com/cesso.dk

77


Den afsluttende event Projektaktiviteterne kulminerer med en event i Skive Kommune i forårshalvåret 2017, hvor elever fra alle skoler inviteres til en spændende dag, som afrunder forløbet med projekt ”Bæredygtig energi til livet”. Elever fra skoler, som ikke har deltaget i projektet, er også velkomne. Eventen vil knytte trådene sammen fra projektets aktiviteter rundt i kommunen på skoler, virksomheder og institutioner. De elevprojekter, som egner sig til at blive præsenteret og afprøvet, vil ligeledes blive fremvist ved messen efter aftale med opgavestiller. Husk derfor at gemme alle jeres materialer, prototyper og forsøg fra projektperioden. Vi glæder os til en hyggelig dag, hvor eleverne kan møde hinanden, og hvor opgaveløsninger vises frem og diskuteres. I januar 2017 fremsendes en invitation til Den afsluttende event til alle skoler i Skive Kommune.

78


Projektbeskrivelse

Bæredygtig energi til livet

Projekt ”Bæredygtig energi til livet” afvikles i en række kommuner i Region Midtjylland i skoleåret 2016/2017. Projektet handler om at fremme entreprenant opgaveløsning på alle klassetrin fra grundskole- til ungdomsuddannelsesniveau. Denne tilgang til undervisning skaber viden, forståelse, lyst til læring og tværfagligt samarbejde. De enkelte entreprenante forløb tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger formuleret af det omgivende samfund: Virksomheder, kommunale forvaltninger, natur- & turisme aktører, kulturinstitutioner og foreninger. Problemstillingerne samles i et projektkatalog, der udgør en konkret og brugervenlig pakkeløsning for underviserne. Forarbejdet med at finde samarbejdspartnere og med at formulere udfordringer er gjort, så underviseren kan koncentrere sig om undervisningen. Nye og varige relationer Det er en vigtig forudsætning for ”Bæredygtig energi til livet”, at afstanden mellem skole og ekstern aktør ikke er større, end at det er muligt at mødes. Det nære netværkssamarbejde vil gøre fremtidige samarbejder mellem undervisere og virksomheder mulige. Samme opgave vil kunne genoptages, når underviseren får en ny klasse på samme alderstrin, og underviser og aktør kan sammen skabe nye forløbsmuligheder. Aktørerne vil kunne drage nytte af børn og unges ressourcer og ideer og bruge deres tilbagemeldinger i forhold til produktoptimering, PR fokusering m.m. Kunstnerisk udvikling ”Bæredygtig energi til livet” giver kulturinstitutioner mulighed for at komme direkte ud til deres fremtidige kulturbrugere og samtidig nytænke institutionens rolle i forhold til det omgivende samfund. ”Bæredygtig energi til livet” giver samtidig eleverne indsigt i og erfaring med den kunstneriske verden samt fremmer bevidstheden om at være en del af et samfund, hvor medborgerskab er et vigtigt element. Samfundsmæssig vækst Når børn og unge stifter direkte bekendtskab med det lokale erhvervs-, kulturliv m.v., får de en større viden og referenceramme i forhold til at overveje fremtidige jobmuligheder, praktikophold, lærepladser samt kulturmæssige muligheder lokalt. Eleverne vil følgelig opleve sig som en naturlig del af det omkringliggende samfund. Innovativ tilgang til undervisning Den nye skolereform fordrer, at det omgivende samfund inddrages i undervisningen og Cesso.dks initiativ ”Bæredygtig energi til livet” er her en konkret pakkeløsning, som letter undervisernes arbejde med at skabe kontakt til de eksterne partnere. ”Bæredygtige energi til livet” sikrer, at børn og unges læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst idet opgaverne er formuleret, så eleverne vil skulle gøre brug af entreprenante opgaveløsningsmodeller og således få denne tilgang til opgaveløsning ind under huden.

79


Om Cesso.dk Cesso.dk – Center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen er et regionalt center i Region Midtjylland. Centret tilbyder rådgivning til grundskoler og ungdomsuddannelser samt til aktører i omverdenen for at sikre konstruktive partnerskaber af værdi for såvel elever, undervisere og eksterne samarbejdspartnere. Centret vil desuden være aktivt medvirkende til at etablere nye tværgående partnerskaber gennem indsatsområdet ”Bæredygtig energi til livet”. ”Bæredygtig energi til livet” yder komplette forløbsløsninger til grundskoler og ungdomsuddannelser i samarbejde med lokale aktører fra erhvervslivet, kultur- og naturområdet, forenings- og idrætslivet samt den offentlige sektor. Ikast-Brande Gymnasium, RemisenBrande og Ikast-Brande Kommune står bag Cesso.dk. Cesso.dk støttes af Region Midtjylland, Århus2017 og Ikast-Brande Kommune. Ud over projekt ”Bæredygtig energi til livet”, tilbyder Cesso.dk også en generel rådgivningsservice som indebærer følgende:   • Direkte og personlig dialog og vejledning via en telefonisk hotline tlf. 69 89 99 89, der er åben alle hverdage fra kl. 12.00 – 15.00   •  Opbygning af lokal database i hver kommune med bekræftede samarbejdspartnere   •  Procesvejledning – entreprenørskab i teori og praksis   •  Udveksling af værktøjer, modeller og lærebogsmaterialer   • Hjælp til etablering af en intern entreprenørskabstovholderfunktion på skolerne, vejledning af disse tovholdere samt opbygning af netværk for entreprenørskabstovholdere   •  Afholdelse af kurser og faglige efteruddannelsesforløb inden for entreprenant samarbejde med omverdenen   • Igangsættelse af nye tiltag, som gentænker de gængse brobygningsforløb i samarbejde med såvel grundskoler som ungdomsuddannelser Rådgivningsfunktionen ydes i kommuner, der indgår en abonnementsaftale med Cesso.dk. I skoleåret 2015/2016 er rådgivningen gratis, så man som underviser kan afprøve mulighederne. Få flere informationer om vores rådgivningsservice på tlf. 97 18 09 09 eller via e-mail center@cesso.dk.

Cesso.dk støttes af:

Listen over bidragsydere opdateres løbende på www.cesso.dk

Ikast-Brande Gymnasium, RemisenBrande og Ikast-Brande Kommune står i spidsen for Cesso.dk.

80


Tilmelding

Tilmeld dig projekt ”Bæredygtig energi til livet” ved at udfylde vores tilmeldingsformular på www.cesso.dk/skive OBS! Tilmeldinger kan kun foretages online. Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontakt: Har du spørgsmål vedrørende tilmelding til projekt ”Bæredygtig energi til livet”, så kontakt venligst Projektleder Linda Stenholt Jensen Mail: linda@cesso.dk, tlf. +45 21 12 01 26 www.cesso.dk www.facebook.com/cesso.dk

81


82


83


Udgivet af cesso.dk 2016

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen cesso.dk center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.d

center for entrepre mellem skoler og o

c/o RemisenBrande Remisevej 1 · 7330 Brande Tlf.: 97180909 cesso.dk center for entreprenant samarbejde center@cesso.dk mellem skoler og omverdenen www.cesso.dk

cesso.dk

cesso.dk cesso.d

Ikast-Brande Gymnasium, RemisenBrande og Ikast-Brande Kommunecenter for entreprenant samarbejde center for entrepre mellem skoler og omverdenen mellem skoler og o står i spidsen for Cesso.dk.

center for entreprenant samarbejde cesso.dk cesso.dk mellem skoler og omverdenen center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

bæredygtig energi til livet

cesso.dk cesso.dkProjektet støttes af rit aut ex eos mollorum

bæredygtig energi til livet

cesso.dk

cesso.d cesso.dk

center for entrepre mellem skoler og o center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

rit aut ex eos mollorum

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.d bæredygtig ene cesso.dk center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.dk

cesso.d rit aut ex eos mo cesso.dk bæredygtig energi til livet

Profile for TS Grafisk Pro

2 0 projektkatalog skive low (004)  

2 0 projektkatalog skive low (004)  

Advertisement