Page 1


Gode Googlesøk   Google

er en effektiv søkemotor, men:

  det er lett å få for mange treff   mange treff er litt på siden av det du trenger

  Vær

konkret, velg ut ordene nøye.

  bruk gjerne fagtermer, det avgrenser søket

  Bruk

”frasesøk”

  sett ordene i anførselstegn   søk etter et navn eller en setning


Gode Googlesøk   Utelukke

et eller flere ord

  bruk minustegn (-)   f.eks. biler -volvo

  Finn

synonymer (ord som betyr det samme)

  bruk OR mellom ordene   f.eks. ungdom OR tenåringer   alternativt kan man bruke ~miljøvern


 Hva

er kildekritikk?  Hvorfor kildekritikk?  Hvordan drive kildekritikk?


Hva er kildekritikk?   På

Internett kan vi finne informasjon om alt

  det er ikke alt som er sant eller riktig,   det kan være vanskelig å vite om vi kan stole på

informasjonen vi finner.   det er langt lettere å publisere stoff på Internett enn for eksempel gjennom bøker, tidsskrifter, film og radio.   Kildekritikk

er nettopp å vurdere hvor pålitelig og nyttig informasjonen vi finner, er.


TONE   TONE

står for fire viktige nøkkelord som du kan bruke når du skal vurdere en informasjonskilde:   Troverdighet: Er kilden sikker?   Objektivitet: Er kilden nøytral?   Nøyaktighet: Finner du slurv og juks?   Egnethet: Kan du finne de svarene du trenger?


Troverdighet ”Man skal ikke tro på alt som finnes på Internett. Likeså lite som man skal tro på alt som er trykt på papir.”   Hvem er forfatteren?   Hvem er senderen?   Hvem står bak siden?   Hvem står bak domenet?


Objektivitet   Hva

var forfatterens hensikt da hun eller han skrev denne teksten?   Er hensikten å overbevise deg om noe?   Er hensikten å informere deg på en nøytral

måte?   Stemmer

før?

innholdet med noe du vet fra


Nøyaktighet   Nøyaktighet

handler om hvor detaljert og presis kilden din er.   Finner du skrivefeil eller annet slurv?   Når ble kilden sist oppdatert?   Oppgir forfatteren eller nettstedet sine

kilder?


Egnethet   Når

du skal sjekke egnetheten til en kilde, sjekker du om den passer til ditt bruk.   Hvem er kilden skrevet for?   Er innholdet og språket for vanskelig?   ..eller er det for enkelt?

  Hvem

er målgruppen?

  Er det elever på videregående eller studenter?   ..eller folk flest som ikke er eksperter på emnet?   Er innholdet i kilden for vanskelig eller for enkelt?


Åndsverk og Opphavsrett   Mye

usikkerhet rundt hva vi kan bruke av det som finnes på nettet.   Alt som lages får automatisk en copyright ©.   Du har lov til å bruke det du finner på nettet til ditt

eget bruk

  unntatt det som er lagt ut ulovlig (f.eks. musikk- og

filmfiler, dataprogrammer).

  Det er lov å sitere fra åndsverk, men da bør det

sørges for at opphavsmannen blir navngitt.   Du har ikke lov til å kopiere mange eksemplarer eller legge det ut på dine egne sider på nettet.


Creative Commons   En

annen måte å legge ut stoff på.

  Da velger den som legger ut artikkelen

hvordan dette skal brukes av andre.   Det er forskjellige grader av hva som er tillatt, fra bruk og videreutvikle til mer vanlig opphavsrett.   http://search.creativecommons.org


Kildekritikk  
Kildekritikk  

En kort forklaring om kildekritikk

Advertisement