{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 7

Perttu Pölösen puheenvuoro sai panelistit (Lotta Siutla ja Ville Valkonen) pohtimaan ekonomeille tarpeellisia tulevaisuuden työelämätaitoja.

Pölösen työelämään liittyvien ajatusten mukaan ”Tulevaisuuden osalta ei kannata miettiä, mikä tulee muuttumaan. Kannattaa miettiä, mikä ei tule muuttumaan.” Meidän kannattaakin panostaa siihen, mitä me ihmisinä voimme tehdä eikä kilpailla niissä samoissa tehtävissä, joita tietokoneetkin voivat tehdä. Ihminen ei voi voittaa koneita esimerkiksi muistia tai voimaa vaativissa tehtävissä.

Kokonaisuutena Pölösen viesti on hyvin ihmisläheinen. Teknologia on työkalu ja neutraali väline. Se ei ole lähtökohtaisesti hyvä tai paha, vaan käyttötarkoitus määrittää sen. Vaikka tulevaisuudesta ei voi puhua ilman teknologioita, tulee tavoitteena olla aina inhimillisyys ja sydämen sivistys. Tätä kuvaa myös Pölösen ajatus ”Maailmasta pitää tehdä parempi ja syvempi, ei vain tehokkaampi ja nopeampi.”

”MITÄ SELLAISTA

Paneelikeskustelussa Lotta SiutVIRHEITÄ EI KANNATA PELÄTÄ SINULLA ON, la, Katri Kronström ja Ville Valkonen Pölösen näkökulma tulevaisuuteen on MITÄ pohtivat, mihin kaikkeen ihmistä ja erihyvin optimistinen, jota kuvaa myös EN SAA tyisesti ekonomia tarvitaan tulevaihänen lauseensa ”Kun tulevaisuuINTERNETISTÄ?” suuden työelämässä, jossa tekoäly ja dessa mikään ei ole varmaa, on kaikrobotit hoitavat yhä suuremman osan ki mahdollista.” Vinkkinä siitä, mitä PERTTU PÖLÖNEN rutiinityöstä. Panelistit totesivat yksikannattaa opiskella tulevaisuudessa, mielisesti, että ekonomien osaamisella olivat taide ja filosofia. Ne kehittävät on tulevaisuudessakin arvoa. Ekonomikoulutus antaa hyvät ajattelua ja luovuutta, joilla voidaan ratkaista työelämäsongelmanratkaisu- ja kommunikointitaidot sekä laaja-alaisä tulevaisuuden monimutkaisia ongelmia. Keskeisiksi taisen näkemyksen talouselämästä ja sen mekanismeista. Padoiksi nousivat lisäksi yhteistyö, sivistys ja kommunikaatio. nelistit totesivat myös, että ekonomit ovat usein luovia, rohLisäksi Pölönen kannusti oppimaan epäonnistumisista, keita ja aloitteellisia – nämä kaikki ovat ominaisuuksia, joita ”Virheitä ei kannata pelätä, koska virheessä on informaakoneilla ei ole, ja joita KTM-koulutus tukee hienosti. tio, ja siitä voi aina oppia lisää.” Perttu Pölöseltä ilmestyi joulukuussa 2019 kirja ”Tulevaisuuden lukujärjestys”, jonka sisältöön hänen puheenvuoronsa rakentui.

TULEVAISUUDEN LUKUJÄRJESTYS

Tarinankerronta & kommunikaatio

Intohimot & luonne

Uteliaisuus & kokeilu

Pitkäjänteisyys & kärsivällisyys

Teknologiat & tulevaisuus

Myötätunto & rehellisyys

Etiikka & moraalinen rohkeus

Tulkinta & mediakriittisyys

Luovuus & improvisaatioa

Ongelmanratkaisu & sopeutumiskyky

Yrittäjyys & tiimityöskentely

Hyvinvointi & itsetuntemus

7

Profile for Marjatta  Postinen

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

Profile for tsery
Advertisement