{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

Varsinais-Suomen maakunnan tavaraviennin arvo on noin 10 % Suomen kokonaisviennistä.”

kymät ovat hieman paremmat – huonokuntoisten väylien määrä on ollut laskussa. Samasta asiasta kertoo vertailu läntiseen naapuriin. Maiden kokoon suhteutettuna Ruotsissa käytetään väylien kunnostukseen kaksin-kolminkertainen rahamäärä Suomeen verrattuna. Suomessa liikenneverkon korjausvelka onkin päässyt kasvamaan suureksi, ja väylien nopeaan kunnostamiseen tulisi löytää rahoitus. Kyse on myös liikkumisen turvallisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. KASVAVA TURUN SEUTU TARVITSEE TOIMIVAT LIIKENNEYHTEYDET Turun, Tampereen ja Helsingin seudut muodostavat Suomen kasvukolmion. Käytännössä kasvu, työpaikat ja muuttoliike keskittyvät noille kolmelle kaupunkiseudulle jo nyt, ja keskittymisen ennustetaan kiihtyvän tulevina vuosina. Lisäksi Turun ja Naantalin satamat kuuluvat EU:n ns. ydinverkkoon, Turun kehätie ns. TEN T -tieverkkoon ja Turku Helsinki -raide TEN T -raideverkkoon ainoana välinä Suomesta. Turun alueen logistisen merkityksen tulee näkyä myös väyläinvestoinneissa – Turun ja Helsingin välisessä raideyhteydessä sekä Turun ja Tampereen välisissä raide- ja maantieyhteyksissä. Lisäksi Turun kehätie E18 muodostaa pullonkaulan vientikuljetuksille – sen nelikaistaistaminen kokonaan nähdään keskeisenä kehittämiskohteena.

Turun seudun kasvun ennustetaan päihittävän tulevina vuosina Tampereen kasvuvauhdin. Syitä tälle ovat muun muassa teollisuuden ja talouden vahva kehitys sekä Turun nousu merkittäväksi matkailu- ja Kirjoittaja Kaisa Leiwo toimii ravintolakaupungiksi. TuTurun kauppakamarin toimirun kulttuuri- ja vapaatusjohtajana. Leiwo on aikaiajan tarjonta ovat hyvin semmin työskennellyt muun kilpailukykyiset sekä valmuassa Isännöintiliitossa, takunnallisesti että kanKiinteistöliitossa ja Turun sainvälisesti. Turun saakauppakorkeakoulussa. vutettavuus niin yritysten ja työntekijöiden kuin matkailijoidenkin näkökulmasta edellyttää hyvää huolenpitoa ja investointeja kaikkiin väylämuotoihin – teihin, raiteisiin, lentoreitteihin ja merenkulkuun.

TURUN KAUPPAKAMARISSA TEHDÄÄN TYÖTÄ KOKO VARSINAIS-SUOMEN VÄYLIEN JA LIIKENNEINFRAN KEHITTÄMISEKSI. Tällä hetkellä työn keskiössä ovat erityisesti seuraavat hankkeet: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nopea junayhteys eli ns. tunnin juna Helsinkiin Turun ja Tampereen välisen tie- ja ratayhteyden kehittäminen (valtatie 9) Turun ja Porin välisen tieyhteyden kehittäminen (valtatie 8) Turun kehätien kehittäminen (E 18) Kirjalansalmen sillan uudistaminen ja Kaarinan läntisen ohikulkutien linjaus Turun lentoaseman ja lentoyhteyksien kehittäminen

5

Profile for Marjatta  Postinen

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

Profile for tsery
Advertisement