{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

TAPAHTUMA

Toimivat liikenneyhteydet ovat yritysten keskeinen menestystekijä KAISA LEIWO, TOIMITUSJOHTAJA, TURUN KAUPPAKAMARI teksti KATI KURKELA kuvat

Hyvä saavutettavuus ja toimivat liikenneverkot ovat osaamisen rinnalla Varsinais-Suomen keskeinen strateginen menestystekijä. Toimiva liikenneinfrastruktuuri laajentaa sekä yritysten työssäkäynti- että markkina-alueita. Vaikka digitalisaatiosta puhutaan paljon ja se helpottaa monia asioita, kulkevat raaka-aineet, tuotteet ja ihmiset edelleen fyysisesti paikasta toiseen. Turun seutu on tärkeä logistinen keskus Suomessa. Täällä sijaitsee kaksi vilkasta satamaa (Turussa ja Naantalissa), Suomen toiseksi vilkkain ulkomaan liikenteen lentoasema sekä raide- ja tieliikenteen solmukohta. Elinkeinoelämä hyötyy laajasti alueen hyvistä ja monipuolisista liikenneyhteyksistä. Varsinais-Suomen maakunnan tavaraviennin arvo on noin 10 % Suomen kokonaisviennistä, mikä korostaa liikenneinfrastruktuurin merkitystä maakunnalle. Vientiyritykset käyttävät kaikkia liikennemuotoja – satamia, lentorahtia, raiteita ja kumipyöriä. Näiden toimivuus ja kapasiteetti ovatkin keskeisiä tekijöitä yritysten tehdessä sijoittumispäätöksiä.

VÄYLIEN KUNNOSSA PARANNETTAVAA Kansallisen logistiikkaselvityksen mukaan logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on 14 prosentin luokkaa. Noin kolmannes logistiikkakustannuksista on kuljetuskustannuksia, joihin vaikuttavat väylien kunto ja kapasiteetti. Yritykset voivat itse vaikuttaa kuljetuskustannuksiin sijoittumis- ja reittivalinnoilla, mutta väylien kunto on julkisten päättäjien käsissä. On arvioitu, että huonokuntoisten päällystettyjen tiekilometrien määrä nousi vuonna 2019 vilkasliikenteisillä teilläkin lähes tuhanteen kilometriin. Samoin huonosta kunnosta johtuvat rataverkon nopeusrajoitukset ovat lähteneet uudelleen kasvamaan. Kauppamerenkulussa nä-

Poiminta tapahtumista

4 4 I

Turun Seudun Ekonomit 2/2018

Profile for Marjatta  Postinen

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

Profile for tsery
Advertisement