{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 15

Poiminta tapahtumista

Disruptiosalama syntyy siitä, että sekä ihmisen käyttäytymisen että teknologian kehittymisen puolen kehityskulut ovat sellaisessa vaiheessa, että kun markkinoille tuodaan uusi tuote tai palvelu, se laukaisee kehityskulkujen entistä voimakkaamman, jopa eksponentiaalisen vahvistumisen.”

Nämä valinnat kertovat yritykselle elintärkeästä suhtautumisesta muutokseen. Ensimmäinen askel disruptiovalmiuteen on ymmärtää, että muutos ei ole poikkeus, vaan pysyvä olotila. Toinen askel on looginen johtopäätös: jos kaikki muuttuu jatkuvasti, huominen ei ole samankaltainen kuin eilinen. Sen vuoksi strategiat, jotka perustuvat eilisen faktoihin, eivät voi pitää paikkaansa. Strategiat, jotka perustuvat tulevaisuuden ennakointiin voivat pitää paikkansa, jos käytössä on hyvä kristallipallo. Näiden sijaan järkevimmät strategiat perustuvat joko yrityksen kykyyn reagoida nopeasti mihin muutoksiin tahansa (adaptiivinen strategia) tai yrityksen kykyyn muokata omia markkinoitaan haluamakseen (transformatiivinen strategia). Kolmas askel onkin rehellistä itseanalyysia vaativa valinta: tuleeko meidän kehittää joustavuuttamme ja reaktiokykyämme, vai onko meillä kykyä muokata omaa toimintaympäristöämme? Disruptiolaboratoriossa pohditaan yritysten kanssa näiden strategioiden vaatimia kykyjä: tärkeimpiä ovat luovuus, digitalisaation kokonaisvaltainen ymmärtäminen, sekä ihmisen käytöksen ja sen muutoksen hahmottaminen.

15

Profile for Marjatta  Postinen

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

Profile for tsery
Advertisement