{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 12

VÄITÖSKIRJA

Hyvä tilintarkastustapa toteutuu pienyrityksissä monitapaisesti TURUN YLIOPISTON TIEDOTE teksti RAUNO SATOPÄÄ kuva UNSPLASH.COM kuvituskuva

Suomen lainsäädännön mukaan tilintarkastuksessa tulee noudattaa hyvää tilintarkastustapaa. Rauno Satopään väitöskirja käsitteellistää ja jäsentelee pienyritysten hyvän tilintarkastustavan elementtejä ja tilintarkastuksessa käytettäviä tietoja ja taitoja.

Satopään tutkimuksessa esitetään kokonaisvaltainen Rauno Satopään tutkimuksessa selvisi, että tilintarkaspienyrityksen hyvän tilintarkastuksen viitekehys, joka petukset eivät käytännössä toteudu yhtenäisellä tavalla, rustuu tilintarkastuksen tapa- ja tietoulottuvuuksiin. vaan tilintarkastajien välillä on yksilöllisiä eroja toteuttaa hyvää tilintarkastustapaa. TILINTARKASTUS ”Haastateltujen tilintarkastajien TAPAULOTTUVUUDEN oli usein vaikea määrittää, miten ”TURUN YLIOPISTON NÄKÖKULMASTA juuri hänen käyttämänsä tarkasKAUPPAKORKEA”Hyvä tilintarkastustapa -käsite tusprosessi täytti hyvän tilintarKOULUSTA VÄITTELI sisältää kolmenlaisia elementtekastustavan vaatimukset. KäyVUONNA 2019 YHTEENSÄ jä: varmennuspalveluelementtejä, tännössä ammattiosaamisessa YHDEKSÄN TOHTORIA. eettisiä elementtejä ja hyväksyttäja tiedon soveltamisessa on eroAINOASTAAN SATOPÄÄN vyyselementtejä. Ne muodostavat ja: tilintarkastajat asennoituvat VÄITÖS OLI LASKENTAviitekehyksen tapaulottuvuuden”, varmennuspalvelujen laatuun ja TOIMEN JA RAHOITUKkuvailee Satopää. laajuuteen, tilintarkastusetiikan soveltamiseen ja tilintarkastusSEN ALAAN LIITTYVÄ. ” Varmennuspalveluun sisältyy yrinäytön riittävyyteen yksilöllisestyksen menneen ajan ja tulevaiti”, kuvailee Satopää. suutta koskevan taloudellisen informaation tarkastaminen. Tilintarkastajan tekninen ”Myös neuvonnassa voitiin havaita eroavaisuutta: haassuoritustapa arvioidaan tilintarkastussäädösten vaatatellut tilintarkastajat oli mahdollista tyypitellä toimintimusten mukaisesti. Eettiseen elementtiin sisältyy tatatavoiltaan joko asiakaskeskeisiksi eli konsultointiin panormien noudattaminen: rehellisyys, objektiivisuus, pyrkiviksi tai dokumentointikeskeisiksi eli pelkistettyyn ammatillinen pätevyys ja huolellisuus, salassapitoveltarkastukseen pyrkiviksi.”

12

Profile for Marjatta  Postinen

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

Profile for tsery
Advertisement