{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 11

242

64%

Kyselyyn vastanneita.

Joista aktiivisempia olivat naiset 64%.

LUEN UUTISKIRJETTÄ

9,9%

21,5%

11,6%

57%

En lue uutiskirjettä Joka kuukausi Joka toinen kuukausi Muutaman kerran vuodessa

taa 22 prosenttia vastaajista. Ikäluokka 46–60-vuotiaat seuraa yhdistyksen Facebook-sivua kaikista eniten. Vastaavasti, mitä nuoremmasta ikäluokasta on kyse, sitä suurempi LinkedInprofiilin perustamisen kannatus on. TYÖNHAKUUN JA LAKINEUVONTAAN LIITTYVIÄ PALVELUITA KÄYTETÄÄN Kyselyssä selvitettiin myös Turun Seudun Ekonomien tietoisuutta erottaa paikallisyhdistyksen tarjoamat palvelut Suomen Ekonomien palveluis-

ta sekä Suomen Ekonomien tarjoamien jäsenpalveluiden käyttöä. Vain osa jäsenistä on hyödyntänyt Turun Seudun Ekonomien jäsenyyden mahdollistamia palveluita. Lähes 74 prosenttia vastaajista ilmoitti, että ei ole käyttänyt niitä. Suomen Ekonomien palveluista työnhakuun ja muuhun työelämään liittyvät palvelut ovat kaikista suosituimmat ja niitä on käyttänyt 14,5 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi käytetyimmät palvelut olivat lakineuvonta (12,4 %) ja palkkaneuvonta (11,6 %). Yhdistyksen tapahtumiin on osallistunut 61 prosenttia vastaajista ainakin kerran. Syiksi osallistumattomuuteen mainittiin ajan tai kiinnostuksen puute ja haluttomuus käydä tapahtumissa yksin. Ongelmaksi nousi myös se, että mielenkiintoiset tapahtumat täyttyvät liian nopeasti. Suosituimmat tapahtumat ovat koulutukset ja seminaarit, joihin on osallistunut 41 prosenttia vastaajista. Yritysvierailuihin ja kulttuuritapahtumiin on osallistunut

”SUOSITUIMMAT TAPAHTUMAT OVAT KOULUTUKSET JA SEMINAARIT, JOIHIN ON OSALLISTUNUT 41 PROSENTTIA VASTAAJISTA.”

noin 30 prosenttia vastaajista. Suosituimmat tapahtumatoiveet 6 prosentin kannatuksella ovat ne, joilla jäsenet pääsevät kehittämään itseään, kuten puhujatapahtumat, luennot ja koulutukset.

Jäsentutkimus toteutettiin opiskelijayhteistyönä ja osana Turun kauppakorkeakoulun maisteriopiskelija Laura Materon Pro gradu -tutkielmaa.

KIITOS

>

KIITOS KAIKILLE OSALLISTUMISESTA

Turun Seudun Ekonomit kiittää jäseniä kyselyyn osallistumisesta. Tulokset huomioidaan uuden hallituskauden toiminnan suunnittelussa. Jäsentutkimukseen osallistuvien kesken arvottiin kaksi elämyslahjakorttia, arvoltaan 50 €. Voittajille on ilmoitettu asiasta henkilökohtaisesti. Paljon onnea voittaneille! .

11

Profile for Marjatta  Postinen

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

Profile for tsery
Advertisement