{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 10

JÄSENKYSELY

Jäsenlehti ja uutiskirje tavoittavat Turun Seudun Ekonomit LAURA MATERO teksti

Turun Seudun Ekonomit teetti marraskuussa 2019 jäsentutkimuksen, jossa selvitettiin yhdistyksen toiminnan tunnettuutta, jäsenten näkemyksiä tapahtumista ja heidän mielipiteitään yhdistyksen jäsenlehdestä ja muusta viestinnästä. Jäsentutkimus toteutettiin opiskelijayhteistyönä ja osana Turun kauppakorkeakoulun maisteriopiskelija Laura Materon Pro gradu -tutkielmaa. Tutkimukseen osallistui 242 henkilöä eli 10,1 prosenttia jäsenistä. Kysely kohdistettiin myös niille Turun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille, joilla on KylteriPlus-jäsenyys. JÄSENLEHTI SUOSITUIN VIESTINTÄKANAVA Turun Seudun Ekonomien viestintäkanavista jäsenlehti on kaikista suosituin ja sitä lukee 94 prosenttia vastaajista. Lähes 80 prosenttia vastaajista lukee jäsenlehteä paperiversiona. Sähköistä jäsenlehteä lukevat eniten yli 60-vuotiaat. Jäsenet arvostavat jäsenlehden ulkoasussa sen selkeyttä, hyvää jäsentelyä sekä raikasta ja positiivista ilmettä. Jotkut vastaajat (3 %) toivoivat, että lehden kannen otsikot herättäisivät paremmin mielenkiintoa. Jäsenet toivovat, että lehdessä olisi enem-

5,8%

6,2%

9,5%

”JÄSENISTÖ HALUAA SAADA TIETOA TULEVISTA KOULUTUKSISTA JA TAPAHTUMISTA SEKÄ YHDISTYKSEN TARJOAMISTA JÄSENEDUISTA JA PALVELUISTA.” män tieteellisiä artikkeleita sekä lisää kirjoituksia paikallisten ekonomien tarinoista, yrityksistä ja talouselämän ilmiöistä.

LUEN JÄSENLEHTEÄ

Paperiversiona Molemmista kanavista

78,5%

10

Internetissä En lue jäsenlehteä

Jäsenlehden tavoin myös uutiskirjeen osalta arvostetaan sen selkeyttä sekä hyvää jäsentelyä. Lisäksi 9 prosenttia vastaajista mainitsi pitävän siitä, että otsikointi helpottaa uutiskirjeen lukemista. Vaikka 21,5 prosenttia kyselyn vastaajista pitää uutiskirjettä selkeänä, silti 11 prosenttia koki uutiskirjeen liian pitkänä, mikä tekee sen nopeasta silmäilystä vaikeaa. Yleisin syy lukea sekä jäsenlehteä että uutiskirjettä on se, että jäsenet haluavat saada tietoa yhdistyksen toiminnasta, kuten tulevista koulutuksista ja tapahtumista. Näin mainitsi lähes 80 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi yleisimmät syyt seurata molempia kanavia on halu saada tietoa yhdistyksen tarjoamista jäseneduista sekä palveluista, mistä ilmoitti olevan kiinnostunut noin 50 prosenttia vastaajista. Sosiaalisen median kanavat eivät ole yhtä suosittuja viestintämuotoja kuin perinteiset jäsenlehti ja uutiskirje. Yhdistyksen Facebook-sivua seuraa vain 15 prosenttia vastaajista ja LinkedIn-profiilin perustamista kannat-

Profile for Marjatta  Postinen

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

Profile for tsery
Advertisement