Page 1

F i f a2012

F i f a’ nı nYeni KapakYı l dı z ı

F I F A12' ni nkut ut as ar ı mı henüzbel l i ol madı bel ki amakapakyı l dı z ı nı nki m yada dahadoğr us uki ml erol acağı bel l i ol du. Geçt i ği mi zyı l ı nkapakyı l dı z l ar ı KakaveRooney' i n har i ci ndebuyı l Bar cel ona' danbi ri s i m daha, Andr esI ni es t a' daF I F A12' ni nkapakyı l dı z ı ol ar akoyundayeral acak.

www. t ur kces pi ker . com

Kapak  
Kapak  

Deneme Kapak