Page 1

8. La crisi de la pesta negra Durant el segle XIV, fins a l’any 1348, la població catalana va viure una etapa de creixement, tot i que aquesta va començar a remetre a partir de 1333 (el conegut com “lo mal any primer”) quan la falta d’aliments causada per les males collites i la fam van començar a aparèixer arreu del Principat. Amb l’aparició de la pesta negra, portada des de la península de Crimea per comerciants genovesos, Catalunya va experimentar una gran mortaldat, principalment entre els sectors populars de les ciutats i els pagesos pobres, i el nombre d’habitants del Principat va reduir-se gairebé en una tercera part. La pesta negra és una malaltia infecciosa que es pot manifestar de dues maneres: la pesta bubònica i la pesta pulmonar. La primera tenia aleshores un índex de mortalitat d’un 80%, mentre que la segona el tenia d’un 100%. Si a aquest grau de mortalitat afegim que la pesta va manifestar-se de forma cíclica durant un segle i sovint anava acompanyada de males collites o de catàstrofes naturals, resulta fàcil comprendre els efectes que va tenir per a Catalunya. El nom prové del fet que les persones infectades presentaven per tot el cos unes tumefaccions que ennegrien amb el pas del temps fins a provocar la mort. La forma de transmissió en una persona sana podia ser molt variada: a través d’una persona infectada, d’una rata o, també, d’una puça que fos portadora de l’agent causant.

ACTIVITATS 1. Afegeix a l’esquema següent les fletxes situades a la dreta, segons com et sembli que es podia transmetre aquesta malaltia.


puça---->rata = picadura rata---->persona sana = mossegada persona sana---->persona empestada = contacte persona empestada---->puça = picadura 2. Des del segle XIX sabem que l’agent causant de la pesta és un bacteri que té forma de bacil. Busca en una enciclopèdia quina és la forma de bacil, senyala-la en els esquemes següents i escriu també els noms de les altres formes més típiques de bacteris. Bacil

Cocobacillo

estafilococo

estreptococo

barra alargada Fusobacterium


3. Per calcular l’impacte de la crisi heu de fer una gràfica de barres. Abans del segle XVIII la població es calculava mitjançant focs (4,5 persones) o cases. Completeu la columna de població amb les dades que manquen. any

Focs

Població

1365

104.069

468,3105

1378

83171

374269,5

1497

59544

267948

1512

61389

276250,5

1553

75384

339228

1719

90284,4

406.280

4. Feu una gràfica de barres i col·loqueu en l’eix horitzontal els anys i en el vertical el total de població. Poseu primer el valor més alt per equilibrar la gràfica.

PESTA NEGRA  
PESTA NEGRA