Page 1

 

Prosjekt Fjellrunden 2012   

Fjellrunden er en 13 km lang turvei som går i fjellbeltet rundt hele Trysilfjellet. Løypa går i relativt lett  terreng og passerer serveringssteder og servicetilbud underveis. Fjellrunden vil få to fullskala  rasteplasser og flere stoppesteder med piknicbord. Se vedlagte kart.    

Hensikten med Fjellrunden er å gjøre Trysilfjellet tilgjengelig for alle:  - Turområde for sykling og vandring for både Tryslinger, hytteeiere og turister  - Treningstilbud for mosjonister og aktive  - Tilrettelegge deler av runden for bevegelseshemmede (universell utforming)     

Fjellrunden vil gjøre sykkel‐ og vandretilbudet i Trysil mer attraktivt:  - Fjellrunden blir ringveien som knytter turtilbudet i Trysilfjellet sammen og gir grunnlaget for å  utvikle et nettverk av stier og veger i Trysilfjellet og omkringliggende områder  - Med beliggenhet i skogbeltet og på høyfjellet kan Fjellrunden prepareres med skiløyper svært  tidlig og på lite snø   

Fjellrunden er et typisk eksempel på et infrastrukturtiltak og en fellesgode som i seg selv ikke direkte  skaper inntekter, men som er avgjørende for at Trysil som reisemål og bosted skal oppfattes som  attraktivt og funksjonelt.    

Tiltaket er et av flere koordinerte tiltak som nå søkes realisert for å utvikle Trysil som helårig reisemål  og dermed skape nye forretningsmuligheter. Indirekte vil tiltaket gi økonomiske ringvirkninger og  helårige arbeidsplasser i Trysils reiseliv.       

Fjellrunden er kostnadsberegnet til 2,9 millioner kroner fordelt på tre ansvarlige aktører:   - Trysilfjellet Utmarkslag har bygget turvei fra Skihytta til Grønskaret, kostnad ca kr 800.000  - Skistar Trysil vil tilrettelegge turvei gjennom skianlegget fra Høyfjellssenteret til Skihytta, estimert  kostnad kr 500.000, realisering høst 2012  - Destinasjon Trysil er ansvarlig for å finansiere turvei over Lågfjellet fra Grønskaret til  Høyfjellssenteret, budsjett 1,5 mill. kroner.     

Realisering av turvei over Lågfjellet skjer i regi av Destinasjon Trysil og prosjektet Bærekraftig reiseliv.  Budsjett og finansieringsplan er slik:    Budsjett  Grunnarbeider   Skilting og tavler Rasteplass ‐ bålplass Rasteplass ‐ Gapahuk dobbel vinkel Rasteplass ‐ Picnicbord 8 stk Rasteplass ‐ Avfallssystem Rasteplass ‐ toalett Universell utforming ‐ skilting etc. Byggeledelse     Sum

Kostnad        1 100 000                50 000                  6 000                60 000                12 000                  2 000                40 000                22 000                30 000          1 322 000 

Finansiering Pilot Bærekraftig Reiseliv Kraftfond Næringsdrivende/grunneiere Fylket ‐ Skilting, universell utforming    Sum

Beløp           600 000             200 000             500 000                22 000          1 322 000   

Forutsatt tilstrekkelig finansiering vil bygging av Fjellrunden starte 1. august 2012  Tiltaket må være fullfinansiering innen 1. juli for å kunne bekrefte oppstart til entreprenør John  Galten AS. 

Trysil 5. juni 2012/adc 


Trysil 5. juni 2012/adc 

Faktaark om Fjellrunden  

Fjellrunden er en planlagt turvei rundt Trysilfjellet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you