Page 1

CYAN    MAGENTA    YELLOW   

BLACK

Fiskevann og fiskearter A Trysil Fellesforening for jakt og fiske

  1 Ljøra................................ Ø‑H‑G‑L   2 Bergåa............................. Ø   3 Drevja.............................. Ø‑H   4 Gira.................................. Ø‑R   5 Tangåa............................. Ø   6 Gjervolla.......................... Ø   7 Ørsjøen............................ A‑G   9 Trysilelva......................... Ø‑H‑S‑A‑G‑L‑M 10 Sennsjøen....................... Ø‑H‑S‑A‑G‑L 11 Engersjøen...................... Ø‑R‑H‑S‑A‑G‑L 12 N. Metsjøen..................... Ø 13 S. Metsjøen..................... Ø 14 Trefjerdungstjern............. Ø-R 15 Gløtsjøen......................... Ø-R 16 Mjølsjøen......................... Ø 17 Mjølbekken...................... Ø 18 Støtbekken...................... Ø 19 Fisktjern........................... Ø 20 Rømoåa.......................... Ø 21 Flena............................... Ø 22 Flensjøene...................... Ø‑A‑G 23 Skjeftflena....................... Ø‑A‑G 24 Svarttj.a........................... A‑G 25 N. Grønsjøen................... A‑G 26 V. Grøna.......................... Ø‑A‑H‑G‑L 27 S. Grønsjøen................... A‑G‑L 28 Ørsjøen........................... Ø‑A 29 Ø. Grøna......................... Ø‑G‑L

10 km 30 St. Kolos.......................... A‑G 31 Myrsjøen......................... G 32 Landsjøen....................... Ø‑A‑L 33 Flera................................ Ø-H-A-G-L 34 Gjetsjøen......................... Ø‑G-R 35 Storsjøen......................... S‑A‑L‑M-G 36 Flersjøene....................... S‑A‑L‑M-G 37 Rundsjøen....................... Ø‑G‑A 38 Lutuåa............................. Ø‑H‑A‑G 39 Grøna.............................. Ø‑H‑A‑G‑L 40 Eltsjøen........................... Ø‑H‑A‑L 41 Elta.................................. Ø‑H 42 Fiskbekktj........................ Ø 60 Breiflotjern....................... Ø-A-L 61 N. Svartåstjern................ Ø-L 62 S. Svartåstjern................. Ø-L 63 Grønsjøen....................... A-G-L-M 64 Pettertj.a.......................... R 65 Presttj.............................. R 66 Røsjøen........................... R 67 N. Fuglsjøen.................... A-G-M

B Osen Fiskeadministrasjon

43 N. og S. Ulvsjøen............ Ø‑H‑S‑A‑G‑L‑M 44 Aursjøen.......................... A‑L-Ø-R 45 Baksjøen......................... Ø‑A‑L 46 Munksjøen....................... A‑G‑L‑M

No. Eng.

Ø = Ørret 47 Ulvsjøen, vest.................. Ø‑R‑A 48 Midtskogstjern................. Ø-L 49 Osensjøen....................... Ø‑S‑A‑G-H

C Vestre Trysil Utmarkslag

50 Fønsjøen......................... Ø‑A‑G 51 Tørbergsjøen................... A‑G 52 Tørbergsåa...................... Ø‑G‑A 53 Kilbontjern....................... Ø‑A‑G‑M 54 Høljesjøen....................... Ø‑A 57 Høljåa.............................. Ø‑A 58 Søndagsmyrdammen...... Ø 59 Krakkdammen................. Ø‑A 56 Rysjøen (eget fiskekort).... Ø‑A

Trout

R = Røye Char

Ty. Bachforelle Saibling

H = Harr

Grayling Äsche

S = Sik

Whitefish Felchen

A = Abbor Perch

Flussbarsch

G = Gjedde Pike

Hecht

L = Lake

Burbot

Quappe

M = Mort

Roach

Rotauge

D Drevdalen

3 Drevja.............................. Ø‑H

E Gjerfloen Fluefiske

Fluefiskesone.................. Ø-H m/egne fiskeregler og -kort

Fiskekart for Trysil  

Trysil kommune er inndelt i ulike fiskekortsoner. Se hvilke soner som gjelder, og hvilken fisk du kan forvente å fange i alle elver og sjøer...

Advertisement