OPTIMISTEN - 2 kvartal 2022

Page 1

OPTIMISTEN Midtdjurs

Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter

NR. 2  -  MAJ 2022  -  36. ÅRGANG


SPONSORER Margrethe og Johs. F. la Cours Fond Freka grafisk A/S Birger Pedersen, Følle Gunnar Kolind, Kolind Lilly og Johs. Hougaard, Kolind Kirsten og Jørgen Sørensen, Ebdrup Knud Jensen, Ebdrup Ebdrupvejs Savværk v/ Tage Laursen Tove og Ejvind Ejlersen, Ryomgård Hans Jørgen Jensen, Ryomgård Centerrådet, Ringparken Pindstrup og Omegns Pensionistforening Inger Sjolte, Pindstrup Keiser Sko, Kolind Ældre Sagen, Midtdjurs Kolind Pensionistforening Læge Thorkild Boa, Kolind IFM - Hovedbestyrelsen Midtdjurs Lokalhistoriske Forening Motionsforeningen SAMSON Midtdjurs Pensionistforening Huset - Pindstrup

Indhold: Jeg gider ikke hygge.......................

3

Fra kirken......................................

4

Nyt fra Ældrerådet.........................

5

Vaskedag....................................... 12 Rejsekort....................................... 13 Et flittigt graverpar.......................... 15 Informationer................................. 16 Til seniorer og borgere i Syddjurs kommune...................... 16 På hovedgaden i Ryomgård........... 19 Mit fristed og tilflugtssted............... 23 Ældresagen.................................... 25 Midtdjurs Pensionistforening.......... 27 Midtdjurs lokalarkiv....................... 27 Aktiviteter på Ringparken............... 28 Aktiviteter på Vikingegården.......... 29 Aktiviteter i ”Huset” . .................... 31 Boganmeldelse.............................. 32

Næste nummer af Optimisten udkommer: torsdag d. 12. august 2022 Artikler og lign., som ønskes optaget i bladet, bedes sendt til redaktionen: Rita Mogensen, Maarupvej 40, 8560 Kolind rita.mogensen@gmail.com Anne Kirstine Langkjer, Ørnevænget 12, 8560 Kolind annekirstinelangkjer@gmail.com Deadline fredag d. 22. juli 2022

Tlf. 8639 5000 2

Forsidefoto: Hans Nyberg Forårsstemning ved Nimtofte

KØKKENCENTER

OPTIMISTEN - Maj 2022


OPTIMISTEN Midtdjurs

Selvejende blad Bugtrupvej 16, 8560 Kolind Udkommer 4 gange årligt Ansvarshavende redaktion: Rita Mogensen Mårupvej 40, 8560 Kolind tlf. 51 28 24 70 e-mail: rita.mogensen@gmail.com Anne Kirstine Langkjer Ørnevænget 12, 8560 Kolind tlf. 20 57 52 43 e-mail: annekirstinelangkjer@gmail.com

Bestyrelse: Jørgen Sørensen, formand tlf. 20 96 4979 e-mail: inga8550@gmail.com Rita Mogensen, næstformand tlf. 51 28 24 70 e-mail: rita.mogensen@gmail.com Anne Kirstine Langkjer, sekretær tlf. 20 57 52 43 e-mail: annekirstinelangkjer@gmail.com Lena Andersen, kasserer tlf. 24 45 21 66 e-mail: baunevej@privat.dk Hans Peter Andreassen tlf. 20 97 02 63 e-mail: hanspeterandreassen@gmail.com

Bestyrelsessuppleanter: Jytte Schmidt Kurt Simonsen

Revision: Kurt Simonsen Gunnar Jensen

Revisorsuppleant: Lene Bækgaard

Øvrige medarbejdere: Daniel Andersen Karen Rasmussen Merete Andersen Knud Jensen Arne Ole Bækgaard Oplag: 1.700 ekspl. Freka Grafisk A/S – tlf. 70 22 70 26

OPTIMISTEN - Maj 2022

JEG GIDER IKKE HYGGE! Af Thomas Fischer-Larsen

I slutningen af marts var vi en del mennesker til Højskoledag i Kolind+ og hørte blandt andet Ejvind Nielsen fra Århus, hvor han har været sognepræst og nu er udøvende billedkunstner. Det var i hans foredrag: Fra Skagen til Gedser, at ovenstående sætning blev fremsat: ”Jeg gider ikke hygge”! Han mente vist nok at der var for meget overfladisk og intetsigende snak, når mennesker mødtes til familiesammenkomster eller i andre sociale sammenhænge. I stedet skulle vi tage nogle interessante emner op og få en ordentlig diskussion og ikke være bange for at sige vores mening, og ikke tale hinanden efter munden. Vi var alle enige om, at det jo sådan set var rigtig nok. Vi kender godt de samtaler, som bare kører i tomgang og ikke kommer ud af stedet, hvor man højst får vendt vejrsituationen eller børnebørnenes sidste mælketand. Iøvrigt forløb højskoledagen rigtig morsomt og hyggeligt.

Jeg tror ikke hygge er aldersbestemt; ældre mennesker hygger sig ikke mere end yngre eller børn. Nogle gange hører man spørgsmålet: ”Nå, hvordan får du så tiden til at gå nu, hvor du er blevet pensionist?” Og så lyder svaret tit: ”Jo, jeg hygger mig rigtigt i mit otium. Jeg har så travlt med alt det, jeg skal nå”. Selv er jeg begyndt at føre lange samtaler med fjernsynet. Når det i vejrudsigten lyder: ”I morgen bliver det minus 10 grader - så husk at tage varmt tøj på” - så er det ­fristende at sige: ”Det skal du i hvert fald ikke bestemme” eller når det hedder: ”Der ventes tåge i morgentimerne - tag lidt før hjemmefra, hvis du skal ud at køre”, så lige at indskyde: ”det må jeg vel selv om”! Jeg kan også anbefale, at man får en fornuftig snak med robot-støvsugeren, når den kører rundt i huset. Man kan f.eks. spørge den om, hvorfor den kører over i det samme hjørne hele tiden, når den alligevel ikke kan komme ud derfra! Fordelen ved denne form for samtaler er, at man sjældent bliver sagt i mod og som oftest får det sidste ord! Begrebet OTIUM stammer fra latin og betyder det, man kan nyde når embeds- eller forretningspligter er gjort og man på grund af alder har lov til at trække sig tilbage. Det har en negativ side i retning af ørkesløshed, manglende interesse for det offentlige liv, at sætte sig uden for fællesskabet (det kaldte romerne et ”uværdigt otium”), men ordet har også en positiv side og kan stå for frihed, ro og fred tid til noget andet, f.eks at tale med fjernsynet og robotstøvsugeren. Nej, jeg gider ikke hygge, for som Peter Schröder sagde i sin tid med hovedet helt inde i kameraet: DET FAN’ME UHYGGELIGT, DU!

3


Fra Kirken Håbløst håb Vi har pligt til at tænde håb. Vi har et ansvar, især over for børn og unge, at vi ikke tager livsforventningen fra dem og slukker håbet for fremtiden. Men når krigen kommer nærmere, og alle taler om oprustning og våben, er det nemmere sagt end gjort at bevare håbet. Det er desværre ikke noget nyt, der har altid været rigeligt med problemer, ondskab og katastrofer i verden. Og det hører ikke kun fjerne steder til, at vi mennesker rammes af sygdom og ulykker eller ikke kan leve i fred med hinanden. Verdens mørke sider skal ikke forties eller fortrænges, men vi har også pligt til at tænde håb og give lyst til livet. En pligt. Det følgende er inspireret af en anbefalelsesværdig bog ved navn “Oprør fra Hjertet”, som mest består af en samtale mellem Steen Hildebrandt og Kjeld Holm. De to får sagt noget afgørende om, at mennesker kan og må håbe, og at det faktisk ændrer noget. Det er håbet, der gør mennesket til noget helt specielt, at vi kan have ønsker for fremtiden, forventninger, drømme, visioner. De store håb: for kloden, for fred i verden, for en mere retfærdig verden osv, de kommer let til at lyde som fraser, men hvis rigtig mange mennesker har en forestilling om fred, ja så BLIVER der fred. Store håb er dybtfølte følelser, som er rettet mod fremtiden.

4

“I have a dream” sagde Martin Luther King, og de drømme, han havde i 1963 var jo ikke umulige at nå. Men det er nødvendigt, at nogen har modet til at formulere sig klart om forventningen og håbet, selvom det i øjeblikket ser ud som urealistiske drømme. Citat, Steen Hildebrandt: “Jeg tror på, at hvis vi føler ærligt for vore drømme og visioner, så vil de følelser også påvirke andres billeder af fremtiden og dermed deres nu og hverdag. Det er i virkeligheden det, der kendetegner store statsmænd, at de kan påvirke de mange med følelser, med billeder, med længsler - frem mod en ny indretning af samfundet.” Den virkelig store leders rolle er at være med til at tænde håb. Håb kan være med til at ændre verden. Men at tale klart om håbet for fremtiden forudsætter, at vi ikke hænger fast i fortiden. For det første må man tage sin fortid i ed, komme overens med sine forældre, sin barndom og karriere og med sit liv i det hele taget. For det andet må vi danne os klare billeder af, hvilken fremtid vi drømmer om, både for os selv og for dem, vi har ansvar for, men også i en meget større sammenhæng, så den verden, vi og vores børn skal leve i, aldrig må være uden håb.

OPTIMISTEN - Maj 2022


Nyt fra Ældrerådet AF RITA VINDING

Tilsyn på plejecentrene

Ældrerådet er netop blevet præsenteret for resultatet af de uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene, som er gennemført i slutningen af 2021. Det er et uvildigt firma, Hjortshøj & Møller Care, som har gennemført tilsynene. I forbindelse med tilsynet interviewes tre plejehjemsbeboere, én pårørende og personale. Det glæder Ældrerådet, at borgere på plejecentrene giver udtryk for, at de er godt tilfredse med at bo der, at de bliver inddraget i beslutninger, som vedrører deres liv, og at personalet er opmærksomme på at inddrage deres pårørende. Deres døgnrytme, ønsker og behov bliver respekteret, og der er en fin omgangstone. Der er tilfredshed med den hjælp, de får til den personlige pleje og praktiske bistand, og de oplever, at der er den fornødne tid til, at de får lov til at varetage de funktioner, de selv magter. Vi kan også læse, at borgerne oplever, at de deltager i aktiviteter, der tilgodeser deres behov. Og så er der stor tilfredshed med maden. Ældrerådet er klar over, at personalet på ældreområdet har meget travlt, og at der er brug for flere fastansatte faglærte kolleger. Til trods for det, viser tilsynene, at personalet yder deres ypperste og sikrer god og værdig pleje og omsorg for plejehjemsbeboerne. Ældrerådet har bemærket, at der stadig er utilfredshed med vasketøjsordningen, og at der nogle steder kan være behov for, at vi er opmærksomme på, om der er personale nok til især aftenvagter og nattevagter. Ældrerådet vil i den kommende tid følge op på vasketøjsordningen. Problemet med normeringen vil Ældrerådet bringe ind i budgetarbejdet. Spørgsmålet er desværre, om det er muligt at rekruttere det nødvendige personale. Det er en stor udfordring i øjeblikket. Der har været få bemærkninger i forbindelse med tilsynet. Det drejer sig om manglende indhentning og dokumenteret samtykke for én borger, mangelfuld dokumentation på enkelte borgere, og at medicinadministration bør foregå uforstyrret. Der er udarbejdet handleplaner, som skal rette på de mangler, der er fundet.

Flextrafik

imod, for der er lagt op til en forhøjelse af prisen for flextur i Syddjurs fra 4,- kr. pr. km og mindst 30 kr. til 7,- kr. pr. km. og mindst 35,- kr. Det betyder en væsentlig forhøjelse af omkostningerne ved at køre internt i kommunen og til Favrskov, som der er samarbejdsaftale med, samt til Regionshospitalet Randers. Det er meget sandsynligt, at færre vil benytte flextur til den højere pris. Hvis en borger i Kolind skal til undersøgelse eller på sygebesøg hos en ægtefælle på Regionshospitalet i Randers og ikke er visiteret til kørsel, vil flexturen fra Kolind med nuværende pris koste 336,- kr. ud og hjem, med den nye pris 588,- kr. Sådan en tur er der ikke ret mange, som vil benytte sig af. Ældrerådet har givet høringssvar til Midttrafiks oplæg til harmonisering af Flextrafik og anbefaler bl.a., at den nuværende pris på 4,- kr. pr. km. fastholdes. Det er ca. det, som det koster at køre i egen bil med brændstof og alle omkostninger medregnet. Kommunens Natur-, teknik- og miljøudvalg har heldigvis også vendt tommelfingeren ned til prisforhøjelsen.

Aktiviteter

Ældrerådet har fokus på, hvordan det står til i forhold til kommunens ni åbne aktivitetscentre og caféer. Det forrige ældreråd havde ofte drøftelser om aktivitetscentrenes vilkår, og det fortsætter i det nuværende. Allerede nu har Ældrerådet tilkendegivet et ønske om at styrke centrene, gerne tilbage til mindst samme niveau som før de store besparelser i 2020 inden for bl.a. træning og aktivitet. Årsagen til at Ældrerådet har fokus på aktiviteter for ældre, er, at de er en væsentlig del af ældreplejen, for de medvirker til at forebygge ensomhed, dårligt helbred og forringet livskvalitet, og det gælder både muligheden for selvtræning og deltagelse i andre aktiviteter for hjemmeboende og for dem, som bor på plejehjem. Det er frivillige, som driver de fleste aktiviteter, men kommunen skal understøtte aktiviteterne ved, at der er gode fysiske rammer og den nødvendige økonomi til aktiviteter i lokalmiljøet. Ældrerådet har allerede gjort formanden for Sundheds- og Ældreudvalget opmærksom på det, og vi vil give Byrådet det råd, at tage det med i budgettet for 2023 og frem.

Midttrafik vil harmonisere ordningen med flextrafik. Ældrerådet anerkender harmonisering af denne kørselsordning, så der bliver ens pris i alle kommuner i Region Midtjylland, og at flextrafik bliver til at gennemskue, både hvad angår bestilling og pris. Men prisen er for høj. Ældrerådet ser ingen hensyntagen til ældre borgere i Midttrafiks oplæg til harmonisering af flextrafik. Tvært-

OPTIMISTEN - Maj 2022

5


Alle forældre og ikke mindst bedsteforældre kender børn, der sætter sig godt til rette- eller skal puttes og så kommer denne her: "ÅH, vil du ikke nok fortælle om den gang, du var lille?" Ude hos købmanden i Ebdrup havde de i gamle dage en drabelig hund - og vi har bedt kromor Ellen Sørensen fortælle om den:

Tegninger: Andy Nishimura I deV\. lille by Ebdrup var der eV\.9aV\.9 eV\. købWlaV\.dsforretVliV\.9: Ebdrup KøbWlaV\.dshaVldel blev deV\. kaldt! På hylderV\.e i butikkeV\. var der WlaV\.9e varer. Der var Mel., sukker" kakao 09 Masser af aVldre købWlaVldsvarer. Der var også viVl" SV\.aps 09 cigaretter! EV\. laV\.9 hylde fyldt Med slik" 09 i kældereV\. stod der kasser Med øl 09 sodavaVld! KøbWlaV\.deV\. hed AVlV\.a Marie" ltleVldes WlaV\.d hed SveV\.d" 09 de havde tre børn - Per" BeVlte 09 ElleVl! Det var Meget svært for de tre børn hver da9 at kuV\.V\.e se deV\. dejlige hylde" der var fyldt Med slik" for deres Mor sagde: ,,Det 9år altså ikke at spise slik hver da9" det er Meget usuV\.dt" I får oV\.dt i WlaveVl 09 store huller i tæVlderne!,, ØV" tæVlkte børneVle" for hvor SWla9er slik bare MEQA godt!!!

EV\. afteVl var AVlVla Marie 09 SveVld iVlviteret i byeVl" 09 Per" BeVlte 09 EUeV\. 9lædede si9" for de syVltes altid det var sjovt at være aleVle hjeMMe! fv1eVl li9e Vletop deVl afteVl blev det ikke spor sjovt" for deVl afteVl fik de VleMIi9 "besø9', af tyvekVlæ9te! !! Per" BeVlte 09 EUeVl var 9ået i seVl9" 09 skuUe li9e til at sove" da de hørte V\.09eV\. løbe på trappeVl Vled til ølkældereVl.,,Hørte I det?', Spur9te Per. "Jaaaa.,',svarede BeVlte 09 EUeV\. ., MeV\. de troede alli9evel ikke ri9ti9 på" at det kuVlV\.e være ri9tiBt! De var Me9et Modi9e" stod op 09 9ik Vled i butikkeVl" 9ik ruVldt OW\ diskeVl 09 spur9te: ,,Er her Vlo9eVl? ,,IV\.9eV\. svarede! Så åbVlede de døreVl Vled til kældereVl 09 råbte højt: ,,Er her Vlo9eVl?', IVl9eV\. svarede! Så 9ik de op i seV\.9 i9eV\. 09 la9de si9 til at sove!

6

OPTIMISTEN - Maj 2022


Da Mor og far koM hje.M sent OM aftenen" kunne, de, Med det saMMe. se, ., at der havde været tyve.knægte. i butikken! Alle, cigaretterne" Snapse, flaskerne.., kødet i fryserne, og en hel de.I andre. varer Mangle.de, på hylderne! Far gik ned i kælderen for at kigge, der - han så straks" at der Manglede, Mange. kasser Med øl og sodavand" og at tyveknægtene, havde siddet og drukket øl! Tænk de, havde, siddet i kælderen Mens Per" Bente og Ellen havde, råbt: ,,Er her nogen» ? UHA - godt de, ikke, vidste. de.ti /vlor blev Meget bange, og løb hurtigt op på loftet" hvor børnene havde, de.res værelser! PY -HA de, lå heldigvis og sov godt alle tre. ., Men dagen efter" da de, hørte. OM tyveknægtene. ., blev de, alligevel godt forskrækkede.!!! "Det skal være Iø9Vl', sagde fa.r" 09 ha.V\. hesti,rttede" at de skulle ha.ve tV\. stor hund" så der ikke Mere var VlogeV\. der turde stjæle fra butikkeVl! Ha.V\. 09 BeVlte kørte til et dyreiVlterna.t" et sted hvor huVlde" der ikke har eV\. ejer" bor. Der så de Bjørn" 09 de besteMte Med det sa.MMe" at ha.V\. skulle Med deM hjeM! Per" BeVlte 09 Elle.V\. syVltes SMrt" at Bjørn var de.V\. dejligste huVld i hele verdeVl" MtV\. ha.V\. var stor 09 stærk" så der var alligevel Ma.Vl_9e" der var lidt ba.Vlge for ha.M. Og TÆNK - ha.V\. lå VlæsteVl altid på trappe.V\. ind til købMa.VldsbutikkeVl" så det var Mærkeligt" at der koM så Ma.Vlge for at købe ind!

Per var W\eget> W\eget glad For BjørVl> 09 haVl prøvede at lære haW\ W\aVtge tricks! Per lagde eVl viVl!JUW\W\i på. bæVtkeVl 09 sagde til Bjørn: ,,DeVl er giftig'\ W\eVl det var Bjørn totalt ligeglad W\ed> 09 haVl spiste viVl!JUW\MieVl så. SVlart> at Per havde lagt deVl på. bæVtkeVt! Det l!:Jkkedes aldrig Per at Få. BjørVl til eVl cirkushuVtd! EVl dag ville Per veje BjørVl i eVl grisevægt. Bjørn blev så. raseVtde> at Per blev helt baVtge 09 hurtigt kravlede op i et træ! Der sad Per læVtge> før haVl turde kravle Vted til Bjørn igeVt! SkraldeW\aVtdeVl var W\eget baVtge For BjørVl> 09 eVl dag blev skraldeW\aVtdeV\.5 bil ved W\ed at holde ude.,, For butikkeVl. Det er dog W\ærkeligt> tæVtkte W\or - 09 gik ud For at fiVlde ''Volte" skraldeW\aVld. HaVl sad iVlde i skraldestativet> 09 Bjørn stod ForaVl 09 gøede helt vildt!! Mor FjerVtede Bjørn> 09 "Volte', kuVlVte køre videre på. siVl tur!

Bjørn var en fantastisk hund� 09 lavede Mange skøre ting! Hver juleaften koM han altid farende ind i stuen 09 løb rundt 09 rundt OM vores juletræ Med :180 kiloMeter i tiMen! Mor sagde hver eneste jul: "Nu skal vi altså huske at lukke dørene godt for Bjørn� så han ikke vælter juletræet� SOM han fiiorde sidste år,! MEN AK - Bjørn fandt altid en vej� for han Mente� at han besteMt også skulle være Med! Vi syntes nu også� at det var Mega sjovt� når han sådan koM løbene!!!

OPTIMISTEN - Maj 2022

7


Hjælp ønskes

………

enfør

K endrupsio

t di s pensio t agerOp t ims gbe ks e dt lri

endli

mod A neK

t somi, t ensågi e d ak

ir s t inel

erR

tel

Vi leverer gerne håndkøbsmedicin ud til alle Apoteksudsalgene fra Kolind Apotek

er

k k e v

t ione it a .

Optimisten Midtdjurs udk

omert

o førg K o lind p os t dis

ilpenso

t id s pensio ,R y omg t r i k t er4g

år do angeomår

gNim

Kolind Apotek . Tlf. 86 39 21 55

t er

t erund

t of t e e t.

STØT VORE ANNONCØRER !

Vi kender vores kunder

Har du brug for hjælp - ring til os! Sner

y dnig

B or t k ør sela

fa

B el æ gni

f a l d  H æ k k li pnig

s ar be

jde 

K l o ak

F or e f a l denar

ar be

jde be

jde

Anders Eriksen Tlf. 28 29 84 82 Bjarne Eriksen Tlf. 21 94 17 07

Book et møde med en af vores kompetente TE rådgivere. KIF KS IS

T RA

G

N

BA

Hør mere om den forskel, vi kan gøre for dig og din økonomi.

Kolind: 8630 3500

Kolind: 8630 3500 • Nimtofte: 8630 3560 Ryomgård: 8630 3580 Pindstrup: 8630 3570 • Ryomgård: 8630 3580 www.djurslandsbank.dk www.djurslandsbank.dk

8

OPTIMISTEN - Maj 2022


I

Hvert år nytårsaften var Bjørn helt rundt på gulvet og Meget fjollet" når vi fyrede raketter af! Far besteMte derfor" at han før nytårsaften ville køre over til dyrlægen for at hente sovepiller til Bjørn! Fire tiMer før at vi skulle "'fyre krudt af'' ., ville far give Bjørn to piller" Men far tabte glasset Med pillerne i., så de alle røg på gulvet! Og tænk -Bjørn spiste deM alle saMMen!!! Nu kan han helt sikkert sove godt - og LÆNaE" sagde far!

Klokke"'- blev :1-2. 09 så skulle der ufyres krudt aP'! Per havde købt e"'- KÆMPE raket" soM ha"'- glædede sig rigtig Meget til se! Per satte ild til raketteV\.., Me"'- før de"'- fløj afsted" røg døre"'- til huset op" 09 Bjørn koM FareV\.de ud af døre"'- - tog rakette"'- i gabet 09 Foer ruV\.dt på græsplæV\.eV\. soM e"" gal!! Hvorda"" ha"" ku""""e vågV\.e" Med alle de sovepiller ha"'- havde spist" var der i"'-9e"'- der Fattede! MeV\. haV\. var jo e"'- Meget særlig hund!

I

l

Da Mor og far fik børnebørn, viste det sig, at Bjørn var en super god "barnepige'>! Når lille Anne Kathrine blev stillet i sin kurv på skrivebordet, lagde Bjørn sig under bordet og knurrede vildt, når en freMMed næ.rMede sig! Også når enten Christian eller AV\.V\.e Kathrine sov i deres barnevogne under æbletræ.et, lagde Bjørn sig for at passe på, og der var ingen, der turde nærMe sig! ChristiaV\ 09 AV\V\e KathriV\e blev også W\e9et glade For Bjørn" 09 V\år de sad 09 spiste" syV\tes de" at det var sjovt at SW\ide W\ad V\ed til Bjørn" soW\ lå uV\der spisebordet! 09 Bjørn blev spiste glad" alt hvad ChristiaV\ 09 AV\V\e KathriV\e også W\e9et glade de gav haW\. EV\ dag" hvor de sad 09 spiste" For Bjørn" 09 V\år de sad 09 spiste" syV\tes de"tæV\kte at ChristiaV\., at Bjørn da også tørstig" det var sjovt at SW\ide W\ad W\åtte V\ed tilvære Bjørn" soW\ lå09 haV\ hældte et stort09 glasBjørn W\ælkspiste glad" alt hvad uV\der spisebordet! de gav haW\. EV\ dag" hvor de sad 09 spiste" tæV\kte ChristiaV\., at Bjørn da også W\åtte være tørstig" 09 haV\ hældte et stort glas W\ælk

li9e V\ed i hovedet på haW\!

ChristiaV\ 09 AV\V\e KathriV\e blev også W\e9et glade For Bjørn" 09 V\år de sad 09 spiste" syV\tes de" at det var sjovt at SW\ide W\ad V\ed til Bjørn" soW\ lå uV\der spisebordet! 09 Bjørn spiste glad" alt hvad de gav haW\. EV\ dag" hvor de sad 09 spiste" tæV\kte ChristiaV\., at Bjørn da også W\åtte være tørstig" 09 haV\ hældte et stort glas W\ælk

li9e V\ed i hovedet på haW\!

SlutV\iV\9 BjørV\ blev W\e9et 9aW\W\el -09 eV\ tiV\9 var sikkert - der koW\ aldrig W\ere tyvekV\ægte til Ebdrup KøbW\aV\dshaV\del!

li9e V\ed i hovedet på haW\! SlutV\iV\9 BjørV\ blev W\e9et 9aW\W\el -09 eV\ tiV\9 var W\ere tyvekV\ægte til sikkert - der koW\ aldrig SlutV\iV\9 Ebdrup KøbW\aV\dshaV\del! BjørV\ blev W\e9et 9aW\W\el -09 eV\ tiV\9 var sikkert - der koW\ aldrig W\ere tyvekV\ægte til Ebdrup KøbW\aV\dshaV\del!

OPTIMISTEN - Maj 2022

9


Hans Nyberg Fotografi Reklamefotograf Panoramafotograf

Født og opvokset i Ludvika i Sverige FN-tjeneste i Gaza 1962-65

Uddannet i Göteborg som fotograf 1965-67

Fotograf hos ScanAd Reklamebureau i Aarhus fra 1967-78 Bosat i Ryomgård fra 1967

Selvstændig fotograf fra 1978

Jeg kom til Danmark i 1967, hvor jeg blev ansat som fotograf ved ScanAd Reklamebureau i Aarhus. ScanAd Reklamebureau var dengang Danmarks største danskejede reklamebureau. I de 11 år, jeg arbejdede hos ScanAd, var jeg med til at introducere de første tilbudsaviser i Danmark. Vi lancerede Bilka og lavede også reklamer for Salling og Føtex samt Spar og Centra, som den gang var de ledende købmandskæder. Desuden havde vi en række store kunder, som Ceres, Dandy og Blumøller (Biotex). En af de reklamekampagner, vi lavede for Biotex, blev meget kendt. Reklamer den gang blev altid fotograferet med professionelle modeller, men vi brugte personer fra det rigtige liv, og flere af dem hentede jeg i Ryomgård. En af dem var Thorkild “blikkenslager”, som kom i helsidesannoncer i alle danske ugeblade. Efter 11 år hos ScanAd blev jeg selvstændig fotograf med atelier hjemme i huset i Ryomgård. Den første store kunde var Pindstrup Mosebrug, som jeg fotograferede for helt frem til 2012. Det første år lavede vi Havebogen, som blev skrevet af Bent Klougart - kendt fra flere radioprogrammer om havens planter.

Selvportræt 2014

10

Den anden store kunde blev Haudal, som i 1978 åbnede lavprisvarehuset Haudal i Paderup, hvor nu Randers City ligger. Han ville konkurrere med Bilka, og i 2 år lavede jeg tilbudsaviser ­løbende sammen med reklamechef Poul Munck, som var min tidligere chef hos ScanAd. Desværre havde Haudal ikke nok kapital til den konkurrence og han gik konkurs i 1980.

Heldigvis tabte jeg meget lidt på sagen. Jeg fik hurtigt nye kunder, da såvel Føtex som Salling i Aarhus gerne ville have mig til at lave julekataloger med mere. Jeg fortsatte med Salling som hovedkunde helt til 1990. Gennem alle årene med Haudal, Salling og Føtex som kunder blev også mange af Ryoms beboere inddraget, da jeg havde brug for børnemodeller til tøj.

I 90'erne, da fotografi blev digitalt, blev et af mine hovedområder billedmanipulation, som blev brugt i forbindelse med mange af mine nye kunder som Randers Regnskov og PR ­­ Electronics i Rønde.

Desuden blev jeg interesseret i panoramafotografi - især 360 grader interaktive panorama, som kun kan ses på computer. Jeg startede websiden www.panoramas.dk i 2002, hvor jeg præsenterede panoramafotografer fra hele verden. Siden blev hurtig kendt, og bloggere og nyhedssider over hele verden linkede til “Ugens panoramafotograf”. Websiden var den førende på området i 10 år med over 30 millioner besøgende og over 5 millioner i 2012. Danmarks Radio henvendte sig i 2004, da de efter at de set min side, ville vise Kronprins Frederik og Mary´s bryllup, som 360 grader panorama. Jeg fulgte brylluppet fra gallaforestillingen i det Kongelige indtil bryllupsvalsen på Fredensborg slot. Det blev også til flere opgaver ved royale events. Det sidste var dronningens fødselsdag i 2010 og regeringsjubilæet i 2012.

I de seneste år har jeg indskrænket mine aktiviteter til en kunde, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, hvor jeg laver interaktive Virtuelle Ture af alle særudstillinger - f.eks. en interaktiv 360 grader panoramaquide med alle slottets udstillingsrum, som i sommeren 2016 blev præsenteret for pressen. Disse Virtuelle udstillinger kan ses fra deres webside www.dnm.dk/virtuelle-udstillinger/ OPTIMISTEN - Maj 2022


Ryomfolk blev flittigt brugt i mine reklamefotos

Gamle fru tømrer Andersen i Jydsk telefon brochure ca. 1980

Tømrer Niels Peter Pedersen i Texas brochure ca. 1979

Føtex katalog med børn fra Ryomgaard

Thorkild “blikkenslager” ca. 1976 Gallaforestilling, på det Kongelige Teater - 15. april 2010 Dronning Margrethe's 70-års fødselsdag

OPTIMISTEN - Maj 2022

11


Vaskedag AF BENTE KOLIND HANSEN

Når jeg vasker, plejer jeg at se vejrudsigt først. Hvis de melder regn, skal jeg ikke vaske, men hvis de melder tørvejr og gerne nogen vind, er det vaskevejr - eller rettere tørrevejr. Jeg har stadig ikke rigtig forstået konceptet med at bruge elektricitet til at tørre tøj, når man bare kan hænge vasketøjet ud i den friske luft. Og det er gratis. Især er det jo godt at hænge håndklæderne ud i blæst, så de bliver bløde. Nogle gange kan man dog blive snydt af vejrudsigten. Men tørt bliver det da med tiden. En dag sidste sommer, hvor jeg havde vasketøj ude på snoren, mærkede jeg, at en dug lige bestemt var strygetør. Den kunne jeg jo lige så godt stryge med det samme. Da jeg stod og strøg den, kom jeg til at tænke på, hvordan min mors vaskedage var, da jeg var barn. Jeg er født og opvokset på Koustrupgård mellen Tøstrup og Sivested i 1950'erne og frem sammen med to storesøstre. Dengang kunne man ikke lige vaske, når de lovede godt vejr. Vaskemaskinen skulle bestilles. Min mor lejede en vaskemaskine hos købmand Lassen i Tøstrup. Han kom så med den aftenen før, der skulle vaskes. Han kom kørende med den spændt efter bilen. Så skulle den – altså vaskemaskinen – bukseres op over trappen og ind i bryggerset. Men før vaskedagen skulle tøjet jo lægges i blød. På selve vaskedagen stod min mor meget tidligt op og fyrede op i gruekedlen. Gruekedlen stod i et hjørne af bryggerset. Derfra var der en ”gris” (en muret røgkanal hen til skorstenen), den gik ind i ”slyngelstuen” (hvor vi spiste til daglig) et lille stykke og langs en væg i køkkenet. Her stod brændekomfuret, indtil det blev udskiftet med el-komfur. På ”grisen” i køkkenet var der fliser på, så den blev brugt til at sætte varme ting på. På den i stuen havde symaskinen plads, når den ikke var i brug. Det hvide tøj skulle koges i gruekedlen. Det blev derefter fisket op med et rent kosteskaft eller lignende over i vaskemaskinen, som stod og rumsterede i tøjet med en slags arm. Det lidt mindre fine hvide tøj kunne koges i det samme vand. Vaskevandet blev brugt flere gange – fra hvid vask til kulørt vask og til sidst arbejdstøj, som oftest blev

12

Det er vist dukketøj, der vaskes her. Jeg var ikke til megen hjælp.

vasket på vaskebræt i en balje på vaskebænken. Mor vaskede på vaskebræt samtidig med, at vaskemaskinen stod og brummede. Nå, men når vaskemaskinen havde stået og vasket et stykke tid, kom tøjet i en balje med skyllevand. Som jeg husker det, sad der en vridemaskine med to tromler på vaskemaskinen, så det meste vaskevand blev i maskinen. Måske var det kun på en senere model. I bryggerset var der en vandhane ca. en meter over gulvet, så vandet kunne løbe ned i baljer eller spande, der stod på gulvet. Der var en sjasken og pjasken og flytten rundt med forskelligt tøj og vaskevand. I det sidste hold skyllevand med hvidvask kom der blånelse i, så tøjet så mere hvidt ud. (Jeg mener, man stadig kan købe blånelse, men jeg ved ikke i hvilket rum i vaskemaskinen, det hører til). Når tøjet så var vredet på vridemaskine eller i hånden, skulle det hænges til tørre. I godt vejr blev der hængt en tøjsnor op fra et pæretræ over en pæl og hen til flagstangen, så kunne vasketøjet hænge der og flagre. Om vinteren eller i dårligt tørreveje blev det hængt op på loftet. Jeg er ikke sikker på, det er rigtigt, men som jeg husker det, så fik vi næsten altid hvidkålssuppe, når der skulle vaskes. I flere dage. Det havde den praktiske grund, at vi fik det dagen før vaskedagen. Der blev lavet så meget, at andendagssuppen kun skulle varmes op på selve vaskedagen. Uanset, om det var vaskedag eller ej, så kom far og karlene ind OPTIMISTEN - Maj 2022


for at spise klokken 12. Det var kun i mine første 6 – 7 år, mor havde pige. Derefter var hun ene om vask og madlavning

På et tidspunkt fik mor selv en vaskemaskine, så hun ikke skulle leje og kunne dermed selv bestemme vaskedagen. Arbejdet var dog det samme.

Når tøjet så var tørt, skulle det jo ordnes. Det skulle lægges sammen og noget skulle stryges. Jeg kan huske, at mor lagde fars arbejdstøj sammen og lagde det på sin stol, når hun spiste. Så blev det presset. Det har jeg taget til mig. Når jeg har lagt dynebetræk og lagen sammen, sætter jeg mig lige på det et minuts tid. Så er det godt presset. Jeg gider jo ikke stryge det.

Jeg kan godt forstå, at dugene dengang godt kunne bruges flere gange, selv om der var en plet. I det hele taget blev tøjet brugt flere gange, inden det blev vasket.

Når vasketøjet skulle ordnes, blev vi hidkaldt til at strække og lægge sengelinned og duge sammen. Enkelte gange hjalp far med at lægge sammen, men mor blev nogle gange træt af ham, fordi han ville drille og trække det fra hende, så det faldt på gulvet. Vi andre var mere pålidelige. Når de hvide duge var lagt reglementeret sammen, blev de pakket ind i de ternede viskestykker med broderet navn og afleveret til fru Carlsen på Drasbeksgade til rulning. Jeg kan lige bestemt huske, at den store gamle to-personers rulle med sten blev brugt. Den blev stående på sin plads oppe på loftet, men det var fru Carlsen, der overtog rulningen.

I december1967 havde mor og far sølvbryllup. Der blev slået hul mellen slyngelstuen og spisestuen, så der kunne dækkes til alle gæster inden døre. Så måtte den lille ”gris” i stuen lade livet og der var dermed ingen aftræk fra gruekedlen. Mor fik automatisk vaskemaskine. Nu skulle der ikke lægges i blød, fyres op i gruekedlen og pjaskes hele dagen i bryggerset. Især far syntes, det var en fantastisk opfindelse. Det var lige før, han tog en stol ud i bryggerset for at sidde og beundre maskineriet, de første gange den vaskede. Mor var nu også glad for den. Der er sådan set ikke sket meget med hensyn til vask i løbet af de godt 50 år, der er gået siden da.

Rejsekort Vi kan i dag dårligt klare os uden et rejsekort? Det skal anvendes i busser, såvel som S-tog, Metro, Letbane og alm. DSB. Man ”bipper ind” ved den blå lampe, når rejsen begynder og skal endelig huske at ”bippe ud” når rejsen er afsluttet. En af fordelen ved et rejsekort er, at man ikke behøver spekulere på, hvor mange zoner, man skal købe billet til. Har man penge på sit rejsekort, så er det bare at checke ind og huske at checke ud, når rejsen slutter, så beregnes prisen automatisk. Pensionister rejser gerne en anelse billigere.

Hvordan får man et rejsekort?

Det koster 50 kroner at oprette - de betales sammen med de andre oplysninger. Går alt vel vil man modtage selve rejsekortet med posten efter nogle dage. Når så kortet ankommer, kan man ”tanke” det op på stort set alle stationer (fx. Kolind) via ens Dankort. Tilknytter man en tank-op-aftale, skal man ikke tænke på at sætte penge ind på kortet, da det sker automatisk. Hvis man gerne vil kende prisen på sin rejse inden, man checker ind, er det muligt at søge rejsen og prisen frem på: www.rejseplanen.dk.

Du kan bede om at få tilsendt et bestillingsskema, når du ringer til Rejsekort Kundecenter på: tlf. nummer 70113333 Rejsekort kan købes på visse DSB salgssteder – medbring to former for ID – fx. dit kørekort og pas. Du kan også bestille via nettet ved hjælp af NemID – se vejledning herunder. Klik ind på dette link: www.selvbetjening.rejsekort.dk/CWS/ Klik på opret ”brugerkonto” og prøv at følge den derfra.

OPTIMISTEN - Maj 2022

13


Faglært Møbelpolstrer

Faglært møbelpolstrer

Stationsvej 36 – 8581 Nimtofte Tlf.: 27289712 – Mail: info@polstrerbiksen.dk Web: www.polstrerbiksen.dk

Stationsvej 36 - 8581 Nimtofte

Faglært MøbelpolstrerFaglært Møbelpolstrer Tlf. 2728 9712 Stationsvej 36 – 8581 Nimtofte Stationsvej 36 – 8581 Nimtofte info@polstrerbiksen.dk Tlf.: 27289712 – Mail: info@polstrerbiksen.dkTlf.: 27289712 – Mail: info@polstrerbiksen.dk www.polstrerbiksen.dk Web: www.polstrerbiksen.dk Web: www.polstrerbiksen.dk Eva Friis Kapelvej 7 8560 Kolind

Tlf. 8637 7837 eva.friis@mail.dk

GÅ GODT

Eva Friis Statsaut. fodterapeut

Eva Friis Kapelvej 7 8560 Kolind

Tlf. 4026 3600 eva.friis@mail.dk

Da han sagde op på arbejdspladsen, sagde chefen: Det er jeg da ked af, Jensen. Du har været som en søn for mig! Doven, fræk, arrogant og ugidelig!

Klinik for

fodterapi Ved statsaut. fodterapeut Mia Johansen

Drammelstrupvej 3 . Tirstrup 8400 Ebeltoft

Tlf.  27 47 12 06 Der ydes tilskud fra den offentlige sygesikring samt Danmark gruppe 1+2. En fodbehandling omfatter: Fodbad, neglebehandling samt beskæring af hård hud og ligtorne. - behandlingen afsluttes med en god creme. Spec.: Bøjlebehandling af nedgroede negle, aflastninger og indlæg.

Thomas Laursen

UDEBEHANDLING EFTER AFTALE + MULIGHED FOR TILSKUD

14

OPTIMISTEN - Maj 2022


ET FLITTIGT GRAVERPAR AF HELGE QVIST FRANDSEN

En uges tid efter min indsættelse havde jeg det første bryllup i Koed kirke. Brudeparret boede ude i Kolindsund, og det var lidt svært at finde ud til dem med bryllupsbibelen nogle dage efter, da det var så tåget, at man næsten ikke kunne se en hånd for sig. Da jeg kom til Koed kirke til dette bryllup, glædede det mig at se byflaget vaje fra den høje flagstang på pladsen foran Koed kirke, men jeg blev skuffet, da jeg ved det næste bryllup måtte konstatere, at flagstangen var tom. Jeg gjorde graveren Thorvald Hansen opmærksom på forglemmelsen, men han svarede, at bruden jo ”kun” var fra Attrup. Jeg fik dog udvirket, at der fremover blev flaget, hver gang der var en kirkelig handling i Koed kirke. Thorvald Hansen og hans kone Erna blev hurtigt vore gode venner. De havde været graverpar ved Koed kirke i mange år. Et af de første år var jeg med til at fejre deres 40-årsjubilæum i forsamlingshuset. Da jeg kom, havde de også været graverpar i Marie Magdalene i 12 år. Menighedsrådet havde ved deres ansættelse forlangt, at de flyttede over til graverboligen ved Marie Magdalene kirke, men da de holdt i Marie Magdalene i 1975, tilbagekøbte de deres hus i Koed og forblev graverpar i Koed endnu et par år, mens svigersønnen Leif Hedegaard Hansen blev graver i Marie Magdalene. Erna og Thorvald var meget flittige mennesker. De passede kirkerne og kirkegårdene på bedste vis, og Thorvald byggede selv stendigerne på kirkegården og foran præstegården i Marie Magdalene. Han var meget afholdt og respekteret i landsbyen. Han og Jakob Thomassen var i mange år en slags oldermænd i Koed. Da byens flagstang engang var knækket i en storm, forærede Thorvand og Jakob en ny flagstang og et nyt flag, som blev indviet ved en festlig flagdag foran kirken, og det var en så god oplevelse, at vi derefter samlede byens befolkning til flagdag hvert år den første lørdag i august, 0g det var netop ved en sådan flagdag, Thorvald blev udnævnt til Årets Koedborger. Thorvald havde mange talenter. Han var f.eks. dygtig til træsløjd. Han lavede mange manglebrætter, og vi var så heldige at få et af dem. Et manglebræt er et smalt bræt, oftest med håndtag, hvormed OPTIMISTEN - Maj 2022

man glattede vasket tøj, der var rullet om en rund stok, og da Thorvald hørte, at vi ville give vor lille pige et dukkehus i julegave, varede det ikke mange dage, før han mødte op med det fineste dukkehus. I H. C. Andersens eventyr om Store Claus og Lille Claus hører vi om en bondemand, der ikke kunne tåle at se degne. Thorvald brød sig ikke om provster. Han var utilfreds med provsten i Ørsted, der ved et provstesyn havde nydt Ernas flotte kaffebord for derefter at kritisere Thorvalds mange blomster på kirkegården. De faldt ikke i provstens smag. Han mente vel, at det var grønne planter, der skulle præge en kirkegård. Jeg var ked af, hvis jeg ved min udnævnelse til provst nogle få år efter skulle sætte mit venskab med Thorvald over styr, men han måtte revidere sit syn på provster og erkende, at der også blandt provster kan findes et rimeligt menneske. Thorvald blev boende i huset nogen tid, efter at han var blevet alene. Engang gik jeg fra kirken over for at gratulere ham på hans fødselsdag. Der var mange venner og naboer omkring bordet, og da jeg havde fået lidt at spise, mente Thorvald, at han og jeg godt kunne undværes lidt. Vi gik ud i hans flotte have, hvor han viste mig, at han netop havde købt og plantet en halv snes nye æbletræer. Det var da livsbekræftende gjort af en enkemand, der nærmede sig 90. Den dag, da Thorvald ville være fyldt 100 år, blev Kirsten og jeg invitere med til en stor fest i Enslev forsamlingshus, hvor jeg havde sagt ja til at fortælle muntre anekdoter om Thorvald.

15


INFORMATIONER TIL SENIORER OG BORGERE I SYDDJURS KOMMUNE

2 2 0 2

Af Helge Laursen Så går vi mod tiden, hvor græsslåmaskinen igen skal brumme og de første forårsblomster kan samles til en buket. Måske havegrillen skal udsende skøn duft eller du skal ud at cykle. Hvad end du foretager dig i disse dage i maj, så er tiden kommet til at strække benene og til at slå op på siderne af en ny udgave af Optimisten. Jeg fortsætter med min rejseartikelserie UD I VERDEN FRA SOFAEN og denne gang skal vi til det naturskønne Schweiz. Denne artikel kan læses på www.rosenholmeren.dk Her kommer der imidlertid forskellige informationer. God læselyst!

EN GAMMEL - MEN HYGGELIG KVITTERING

PAS PÅ PLANETEN!

Hvem kender ikke David Attenborough fra TV? I et utal af naturprogrammer har han vist os ind i junglen, i ørkner og i skove med planter og dyr, som ingen af os har set i virkeligheden. Han er blevet pioneren indenfor, hvordan fjernsynet forbinder os til naturen. Den nu 96årig englænder er uddannet biolog og naturhistoriker og har fungeret som chef for BBC og programchef, og har 27 bøger på bagen. I disse bøger har han skrevet om livet på jorden fra dets begyndelse og frem til i dag. Ligesom der er mange bekymrede stemmer omkring jordens fremtid og hvordan vi passer på det, der er tilbage, melder Attenborough sig også til disse stemmer. Det gør han i sin seneste bog ”Et liv op vores planet – Mit vidnesbyrd og min vision for fremtiden”, udgivet i 2020 på forlaget Klim. På bogens første sider tager han os med til det i skrivende stund krigsplagede Ukraine, hvor byen Pripjat i 1986 var scenen for den værste atomkraftulykke i verdenshistorien, Tjernobyl. En katastrofe, der har haft betydning og fortsat har betydning for al eksistens rundt om på kloden.

I vores moderne verden med de mange supermarkeder, er det jagten på de gode tilbud, der gælder. Langt de fleste ser efter ugens gode tilbud i de omdelte reklamer, og her i skrivende stund uge 49 2021, havde to supermarkeder et vanvittigt tilbud på 200 gr. smør til 4,50 kr., normalpris 19,95 kr. I de 4,50 kr. udgør 0,90 kr. momsen, altså intet dækningsbidrag, hvilket dog er til stor glæde for kunderne. I mine arkiver fandt jeg en kvittering fra min mors indkøb fra 1966 hvor hun bl.a. købte 2 gær for 0,25kr. – 10 æg til 3,00kr. – 6 citroner 3,06 kr. – 4 Albani øl 5,52kr. og så videre. Her var indtjeningen på et helt andet niveau end i dag. Min mors kvittering fik mig til at tænke på, at vi generelt voksede op i en meget bedre og trykkere tid end i dag.

ÆLDRELIV - RÅD OG VEJLEDNING PÅ NETTET

SØRG FOR DIN ÆGTEFÆLLE/SAMMENLEVER

Oplysninger om de tilbud, der kan være med at forbedre dit liv som ældre, får du på www.borger.dk , læs f.eks. om ældreboliger, hjemmehjælp og ældrepleje, økonomiske ydelser. På www.sundhed.dk finder du til gengæld sundhedsinformationer som journal fra dine besøg på sygehus og laboratoriesvar. Ny hjemmeside med nyheder om ældreområdet - se www.seniorsyddjurs.dk

16

Når du dør, spærrer banken automatisk adgangen til din bankkonto og hævekort, så skifteretten kan danne sig et overblik over gæld og værdier. Det gælder også for de fælles bankkonti, som du og din ægtefælle/sammenlever måtte have sammen. Så deler I en bankkonto, har du ikke adgang til dine egne penge, hvis din ægtefælle dør – og omvendt. Det gælder også, selvom du har et dankort til fælleskontoen. Få derfor en aftale med din bankrådgiver, så der vil være penge til rådighed for den efterladte, inden det bliver for sent.

OPTIMISTEN - Maj 2022


GRAVSTEN

I en mindre landsby i det nordlige Rumænien Sápânța befinder sig en kirkegård med gravstene i træ, der står ret som soldater. I modsætning til den almindelige kirkegård med sten og enkelt skrift, er gravstenene på Merry Cemetery (Cimitirul Vesel) smuk dekoreret med geometriske mønstre i havblå maling. Hver gravsten er en mindetavle for den afdøde og giver et unikt portræt af den afdøde i form af en fortælling om, hvad den afdøde elskede at lave, eller endda hvad vedkommende lavede på tidspunktet inden deres død. På den måde bevares den afdødes personlighed selv efter dennes bortgang.

VEJRET – SVEDENDE

Som vi nok alle har observeret, så har vejret ændret sig over hele kloden. Nogle områder falder der regn mere end 300 dage om året, det sker i Ugandas nationalpark som er bevokset med tæt tropisk regnskov, her starter mange floder, og videre ud til de afrikanske lande, mange planter bliver op til 15 meter høje. I sommers så vi nabolandet Tyskland blive ramt af voldsomme oversvømmelser. Hvis du synes, det var koldt at cykle den 15. december 2021, skal du være glad for, at du ikke bor i Delyankir i Rusland, hvor temperaturen kom ned på minus 61,4 grader. Det varmeste sted på kloden, er i Death Vally Californien USA i 1913 temperaturen på 56,7 grader, se billedet her ovenfor taget i 2020 i samme område. Da min familie og jeg var bosat i Kuwait var der ofte omkring de 50 grader, og i den temperatur skulle alt arbejde ophøre. I vores lejlighed kunne der køles ned til 28 grader i årets 8 mdr. Det klima er dog et klima, man vænner sig til.

PAR GIFT I 91 ÅR OG STADIG FORELSKET

Zakarias og Shama'a afbilledet her har været gift i 91 år og er stadig lige forelsket. Som jødiske forældreløse i Yemen giftede de sig unge for at undgå at blive gift uden for deres tro og kultur. De overlevede ekstrem fattigdom og forfølgelse,

OPTIMISTEN - Maj 2022

og var nogle af de første yemenitiske jøder til at flytte til Israel, da staten blev grundlagt. Manden var kun 12 år gammel og konen var 10 år. Tidlige ægteskaber var almindelige, for på den måde at kunne blive tilknyttet i det jødiske fællesskab for altid. De levede på en gård med æsler, men flyttede i 1948 til Israel på grund af jødeforfølgelse. Igennem årene fik de 11 børn. De har nu 64 børnebørn og oldebørn. Hvis når de opnår 100 års ægteskab, kan de fejre ”HIMMELBRYLLUP”. Man må sige, at ærligheden overvinder alt. Som patient hos tandlægen vælger du selv om du vil modtage den behandling, tandlægen anbefaler. Du har ret til at få at vide, hvad den givne behandling indebærer, og hvad den koster, før du beslutter dig. Det er, hvad ”informeret samtykke til tandbehandling” indebærer i sundhedsloven. Det skal du huske at spørge om prisen, når du ligger i den behagelige stol, og tæller du til fire, før du bestemmer dig. For der er mulighed for at springe over og vælge behandlingen en anden gang. Læs mere på www.tandlaegeforeningen.dk

Buket fra haven Buket fra butik Jeg er ny i byen. Kunne du hjælpe mig med at finde vej til din lejlighed? Hvad hedder verdens fattigste konge? Kong kurs

Nu er vi godt på vej mod den dejlige sommer. Med de stigende temperaturer er det nødvendigt for alle – især for os ældre, at vi får rigeligt med væske. Og husk solcreme. Den beskytter huden og jo højere fakta, desto bedre beskytter cremen! Og husk dit sygesikringsbevis uanset om du bare skal på en lille gåtur eller cykeltur. Kortet er godt at have på dig, hvis der skulle ske noget uforudsigeligt. Jeg ønsker alle læserne alt det bedste for sommeren. Denne artikel kan ses i sin fulde udgave på www. rosenholmeren.dk En venlig hilsen

Helge Laursen

Ahornvej 33 8543 Hornslet Tlf. 86 99 61 87 tempo@webspeed.dk

17


OTTO SØRENSEN Gratis P-plads lige ved døren Café m. gratis kaffe og the

.

Hovedgaden 51 8410 Rønde

Tlf. 86 37 10 88

edlemmer 10 % rabat til m ninger re af pensionistfo

Nyt Syn Auning

Centervej 10 . 8963 Auning Tlf.  87 86 95 23

Din lokale bedemand Bugtrupvej 7 . 8550 Kolind Jeg er der Telefon 86 39 25 50 for dig!

Begravelsesforretning Torvet 19 8500 Grenaa bedemand@betinapape.dk Jeg svarer hele døgnet:

93948812

Rekvirer brochure Bugtrupvej 7 . 8560 Kolind Telefon 86 39 25 50

ggeligt

Diskret & omhy

onligt

Træf mig pers Jeg kommer

til dit hjem

www.bedemandbetinapape.dk

enaavej 530 Tlf. 8610 7811 naavej aavej Grenaavej 530 530 · Tlf. 530 · ·Tlf. 8610 · 8610 Tlf. 7811 8610 7811 7811

Mad ud af huset Smørrebrød

Hørt på Christiansborg: OK – selvfølgelig er der da også problemer med demokratiet. Vælgerne for eksempel …

HONDA

4056 8276

SPECIALVÆRKSTED ØSTJYLLANDS STØRSTE UDVALG ØSTJYLLANDS ØSTJYLLANDS ØSTJYLLANDS STØRSTE STØRSTE STØRSTE UDVALG UDVALG UDVALG alt inden for skov, have, park, værktøj og landbrug alt alt inden alt inden inden for for skov, for skov, skov, have, have, have, park, park, park, værktøj værktøj værktøj og og landbrug og landbrug landbrug

Tøstrupvej 50 50 Tøstrupvej Tøstrupvej Tøstrupvej 50 50 8581 Nimtofte 8581 8581 8581 Nimtofte Nimtofte Nimtofte Tlf. 8639 8488 Tlf. Tlf. 8639 Tlf. 8639 8639 8488 8488 8488 E-mail: plougmann-auto@mail.tele.dk

Tlf. 86 33 93 11

Midtdjurs Traktorlager A/S Midtdjurs Midtdjurs Midtdjurs Traktorlager Traktorlager Traktorlager A/S A/S A/S Besøg vores webshop på www.midtdjurstraktorlager.dk Besøg Besøg Besøg vores vores vores webshop webshop webshop på på www.midtdjurstraktorlager.dk www.midtdjurstraktorlager.dk på www.midtdjurstraktorlager.dk Besøg vores webshop på www.midtdjurstraktorlager.dk

KIRKENS KORSHÆRS GENBRUGSBUTIK NIMTOFTE

KirstenRen

Vi sælger tøj, møbler og isenkram Kirkens Korshær er en del af Folkekirkens frivillige sociale arbejde. Vores åbningstider er: Mandag - fredag: 13 – 17 Lørdag: 10 – 13

Alm. rengøring tilbydes Medbringer selv grej + klude Stabil, glad, altid mig - tæt kundekontakt

PERSONALET KIRKENS KORSHÆRS GENBRUGSBUTIK Torvet 1, NIMTOFTE Telefon 87 74 66 61

kirsten.ren@hotmail.com

18

www.plougmann-auto.dk

v. Kirsten Poulsen

22 30 09 04

OPTIMISTEN - Maj 2022


På Hovedgaden i Ryomgård Oppe på bakken efter Marienhoffskolen ligger en række huse ind til venstre. Her bor bl.a. Ryomgårds ”gamle” urmager Hans Ole Møller Jensen. Døren åbnes gæstfrit op, da redaktionens to damer kommer på besøg i de hyggelige stuer. Her er fine ure og 3 computere - jo, for Møller-Jensen følger med og har da også bl.a. vejledt andre ældre i brugen af computer på Ringparken. Ja, urmager - det viser sig hurtigt, at det stort set var en forretning med det hele: Guld, sølv, briller og foto – og så selvfølgelig ure i alle størrelser. Vi dykker nysgerrigt ned i historien og de gamle billeder. Møller-Jensen er fra 1936 og stammer fra Bramminge. Han var den yngste af tre, faderen var El-installatør, eller elektriker, som det hed den gang: ”Er Las hjemme?” hed det også, når der var brug for ham. Som stor dreng kom han på KFUM/K lejr ude på Fuglsø - dengang var det bare træbarakker. Sådan mødte han Sigrid fra Give. Hun var den eneste i hendes landmands-familie, der fik lov at studere og så blev hun uddannet sygeplejerske i Fredericia. Møller-Jensen selv fik eksamen fra Gørding Realskole og blev uddannet urmager i 1957 i Esbjerg. Efter endt soldatertid slog Sigrid og han ”kludene sammen”. Hun ville helst blive i nærheden af familien i Midtjylland, OPTIMISTEN - Maj 2022

19


men tilbuddene hang ikke på træerne - det var kun Kalundborg og Slagelse, der bød sig til. Til gengæld fik Sigrid jo straks arbejde på Slagelse Sygehus.

Een forretning bliver til tre

Så lokkede Djursland og 24. april 1962 flyttede parret ind i Vestergade 5 i Ryomgård. Her var det hele som sagt: briller, ure, foto, guld og sølv – også selv om lokalet ikke var på mere end 16 m2 med værksted og lager. Der var to vinduer mod gaden og så boede de to selv i opgangen ved siden af. Her lå toilettet lige inden for døren og desværre troede en del af forbipasserende, at det da vist var offentligt! Det blev nu ordnet, men i 1968 fik de så tilbuddet om at købe den tidligere cykelhandel lidt længere henne af gaden i nr.17 - og de slog til. Her var mere plads. Her voksede parrets to børn op. Møller-Jensen husker det som ideelt - familien var meget sammen. ”Hvor er Mor?” hed det, når de kom fra skole. ”Ovenpå” lød svaret. Fra at arbejde som sygeplejerske gik Sigrid over og blev medhjælpende hustru i forretningen. Det betød afsted på en masse kurser for at dygtiggøre sig - i vinduesdekoration, men også kurser i produktkendskab. Hele tiden arbejdede de på at følge med tiden og dygtiggøre sig. Møller-Jensen tog også selv afsted og mindes med glæde, hvordan han sammen med Erik Friis fra Kolind og andre kørte til Skjern på kurser.

MIDTDJURSLANDS UGEBLAD den 26. september 1989

Den gang var der stil over det. Man ekspederede iført skjorte, slips og hvid kittel som en anden speciallæge, men det var jo også fine

20

OPTIMISTEN - Maj 2022


sager, der blev arbejdet med: Højt arbejdsbord og kikkert i det ene øje, når uret skulle repareres. Så kom loven om, at man ikke bare måtte sælge briller, men skulle være autoriseret optiker. Øjenlægerne holdt op med at udskrive recept på folks syn – det skulle måles hos optikeren. Møller-Jensen fik sin autorisation 1. oktober 1995. Vi ser de gamle billeder og tænker: ”Hvem der bare endnu havde de gamle skilte, der hang udenfor: Det fine Certina-ur og den firkantede filmrulle ”Agfa”- ”Jo, tak” fortæller Møller-Jensen,” det var noget værre noget. Dér havde de hængt med lys i gennem mange år. Den 13. januar 1980 kl. 23.40 kommer landbetjenten forbi, ser lyset i modstrid med Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 125 af 21. marts 1979 om begrænsning af elforbrug §3 jfr.1 stk.1. – De skulle have været slukket kl. 23.00 - og jeg får en bøde!” Det var jo under oliekrisen. Bøden lød på 200,- kr. Vi taler også lidt om butiksdøden – arbejdet i en forretning er jo stort set det samme, men der er ikke den samme omsætning som i de store byer. Dér tilbage i 1962 blev der på åbningsdagen omsat for 400,- kr. (næste dag kun 150,- kr.). Den bedste dag var 22. december, hvor der blev solgt for 2400,- kr. (Dengang blev gaverne ikke købt på nettet, men i sidste øjeblik, når Lillefar og Mor var kommet på julehandel). En gang imellem blev der i branchen slået et slag for kvalitet og personlig betjening. Møller-Jensen har gemt en lille sort dims i rød snor. Det er TEMPUS-plomben – fra 1989 beregnet til at sætte på udvalgte ure. Det fortalte kunderne, at man var fag-urmager - en der vidste alt om uret og gav en 15 måneders garanti, der var landsdækkende. I maj 1997 lukkede forretningen - og det var vist også på det rigtige tidspunkt, fortæller Møller-Jensen. Vi så os om efter en lejlighed, for vi havde sommerhus i Fjellerup - men endte i stedet for her på bakken. Hvad vi/jeg er meget lykkelig for. ”Nu er jeg spændt på, hvor meget, der skal bygges her omkring. Jeg er blevet enkemand, men går til madlavning om torsdagen på Ringparken, og kan sagtens klare mig.” Jo, den “gamle” urmager er ikke gået helt iFotos: stå Kongehuset ! OPTIMISTEN - Maj 2022

21


møde enfra f.eks.Vandsalamander på din vej, Her lever de med udvendige gæller og trækker vejret, Skulle du nufor forurening omkringliggende dyrkede marker, hvis der hjælp,ud i vandhullet. hvis duIville registrere den på ikke helt ulig en fisk. Men i slutningen af sommeren ville det væreløberengødning landperioden af dens liv, finder http://www.paddeogkrybdyratlas.dk/. Det gøres lettest undergår dyrene en metamorfose og bliver landlevende man dem skjultKolindsunds under trærødder Venner. udgives af foreningen f.eks. men også i sigbarkstykker, på Fugleognatur.dk og så indtaste dyr. Og efter ca. treÅben år som landdyr, søger7.30-20.00 de nu køns- ved at tilmeldeogkompostdynger, kældre og fugtige sin observation der.–Hvis modne dyr tilbage i vandet for at yngle. ydrevægge hvis manman har et er hus i tvivl om hvilken med lidt løs mørtel. salamander man har mødt, kan man få hjælp til bestemAlle salamandre er fredede – det I Danmark har vi tre arter af salamandre, Bjergsala- melsen på fugleognatur.dk er alle danske padder ogeller krybdyr.i facebookgruppen Referat Padder og Krybdyr. mander som kun findes i Sønderjylland, og som skabte AtlasprojektetHvisDanmarks man gerne vil gøre en Kolindsunds Venners 20. generalforsamlingekstra indsats for at få salamandre storafsensation da de blev fundetnaturligvis i 1949ikkehvorfisk,.menen Tlf. vaks trives på sin39 Ryomgård 40 ejendom, kan man sikre19 sig, at der Salamandre er2020 de lever et til at86 Tirsdag den 1. september skoledreng undrede sig over det meget mærkeligt liv,anderledes de er både landdyrudseende. og vanddyr, og til vandfasen er adgang til ferskvand (de yngler også Af Lars Sloth (referent) når de skifter fra det ene element til det andet, så skifter i havedamme) uden fisk og uden ænder. For hjælp til Derudover har vi Storog Lillelivsførelse. vandsalamander, overvintringen kan man hjælpe, med at de fuldstændigt Salamandrene er detsom vi kal- landfasen ogDin LOKALE Hørecenter Ebeltoft/Århus Endelig lykkedes det at gennemføre generalforsamlingen. for meget op i sin have, en god løs der amfibier, Ordet amphibios er græsk og betyder ”liv undlade at ryddeOprinerdelig udbredt heleindkaldt landet, ved Kolind. De skalmidt i marts, var ider tilsider”. generalforsamling men kompostbunke ellerden en efterladt kvasbunke i bunden af på beggeogså måtte aflyses p.g.a. covid-19. haven vil blive påskønnet. Alle har ikke ret til den hørelse! findes i de storebedste vandflader, men i småsomisolerede Vi havde lavet aftale at indlede jubilæDeresmed liv starterSebastian i vand, nøjagtigt Klein frøerom og tudser. umsgeneralforsamlingen, men detgæller er og nutrækker udskudt indtil Skulle duvidere. nu møde en Vandsalamander på din vej, Her lever de med udvendige vejret, Uafhængige høreklinikker. og ikke mindst, når de i landfasen er at finde frit NYHEDhuller, Reparation af alle ville det være en hjælp, hvis du ville registrere den på mærker helt ulig en fisk. Men i slutningen af sommeren Den chokerende ikke nyhed ved generalforsamlingen var, at Jesper - Alle undersøgelser samme dag. Nielsen,ogstifter Kolindsunds Venner formand gennem 20 år fremme, nårstoppe deafbevæger sigenfraogmetamorfose vandhul til overvinDet gøres lettest undergår dyrene og og bliver landlevende http://www.paddeogkrybdyratlas.dk/. - Altid de bedste har valgt at kun og medlem af bestyrelsen. beklager og Jespers ved at tilmelde sig Vi på Fugleognatur.dk så indtaste beslutning, iog dyr.som Og efterformand ca. tre år somnyeste landdyr, søger de nu kønsr lesender b e en stor tak til det istore utrættelige arbejde, harman gjort for KV. r tring oghøreapparater. retur omJesper foråret. a V sin observationhan der. Hvis er i tvivl om hvilken modnefor dyr tilbage vandet forog at yngle. • r e l i nb En partipolitisk uafhængig interesseforening, der arbejder aktivt på at gendanne Kolindsund. Ansvarshavende: Lars Sloth (formand) email: larssloth19@gmail.com Sekretariat: Thøger Pauli, Thorsagervej 40, 8410 Rønde e-mail: tp@123zone.dk ❘ tlf. 2633 4407 Tryk: Freka Grafisk A/S . 7022 7026

Eneste høreklinik med egen ørelæge, din garanti for høj faglighed

udgives af foreningen Kolindsunds Venner.

En partipolitisk uafhængig interesseforening, der arbejder aktivt på at gendanne Kolindsund. Ansvarshavende: Lars Sloth (formand) email: larssloth19@gmail.com Sekretariat: Thøger Pauli, Thorsagervej 40, 8410 Rønde e-mail: tp@123zone.dk ❘ tlf. 2633 4407

Perso r Bussafelavbunds• r på fugleognatur.dk eller i facebookgruppen I Danmark vi tre arter af salamandre, Bjergsala-på melsen e l i b Vi har kontaktet den nyeharregering om at kikke Kolindsund, når midlerne til udtagning t s La Padder og Krybdyr. Referat mander som kun findes i Sønderjylland, og som skabte Atlasprojektet Danmarks Hørecenterjorde Ebeltoft skal fordeles.

salamanderbåde man har mødt, kan man hjælpog til bestemKV har i det forløbne år været meget synlige i debatten, i radio ogfåTV i landsdækkende aviser. Tryk: Freka Grafisk A/S . 7022 7026

Den Lille vandsalamander er den mest almindelige. Den bliver sjældent mere end 8 cm lang. Den kendes i eretudbredt samarbejde fraKV sinhar82 lidtdeltaget større fætter på den glatteogsåmed hudved Kolind. ogDanmarks gullige/ i hele landet, De skal Naturfredningsforening, både i Norddjurs og Syddjurs kommune og vil·fortsætte dette samarbejde. Samarbejdet resulterede i 2019 i en fællestur til Filsø, en Tlf. 70 82 00 www.hca.dk findes i de store vandflader, men i små isolerede tur, der SVEND PILGAARD AUTOMOBILER A/S orange bugvarmedmeget rundeikkehuller,inspirerende. mørke ringe.nårDen Storeervanog ikke mindst, de i landfasen at finde frit 2 · 8550 Ryomgård KV har i dag godtfremme, 220 og medlemmer og en sund økonomi, så vi Saabydalvej kæmper ufortrødent videre for at gennår de bevæger sig fra vandhul til overvindsalamander er lidt sjældnere, og den bliver ganske etablere Jyllands største sø Kolindsund. www.svendpilgaardautomobiler.dk tring og retur om foråret. Der blev valgt nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen og 86 efter39 generalforsamlingen konstitu40 99 storerede – heltvi opos tilsåledes: 16 cmDenogLilleharvandsalamander vortet huder denogmestgullig/ almindelige. & Den bliver sjældentSalminen mere endarter 8 cm(næstformand), lang. Den kendes Lars Sloth (formand), Sally Pauli (sekretariatschef og kasserer), Iver orange bud med mørke pletter. Begge yngler ofte Thøger VOGNMANDSFORRETNING fra sin lidtog størreErik fætterBjørn på den glatte hud og Suppleanter: gullige/ Kannegaard (referent) Olsen. Thorkild Knudsen og Marianne Lynæs Larsen. VVS ApS runde Dengymnasielærer Store van- I MIDTDJURS i Den ret smånyevandhuller, hvorbugSloth dermedikke ertidligere fiskringe.eller ænder. formandorange Lars ermørke i biologi på Grenaa Gymnasium og tidligere fordsalamander er lidt sjældnere, og den bliver ganske • 8550 Industrivej Ryomgård mand for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Norddjurs. Netop 25 samarbejdet med DN forventer vi parringstiden kønnene isærhud hannerne – helt op til udseende, 16 cmtid. og har vortet og gullig/ os meget afændrer i denstor kommende Tlf. 86 39 44 60

Kolindsunds Venners 20. generalforsamling storafsensation da Coast de blev fundet iCoast 1949 hvorClimate en vaks Challenge (C2CCC), der handler om at skaffe grundlag Gratis Æbletorvet (KV ) har deltaget i arbejdet to Tirsdag den 1.i september 2020 skoledreng undrede sig over det anderledes udseende. Jernbanegade 22 Af Lars Sloth til at træffe beslutning om(referent) klimatilpasninger i kommunerne. Her er focus lagt på Grenaa. Keld Braüner Derudover har vi Stor- og Lille vandsalamander, som 8400 Ebeltoft Hørespecialist Endelig lykkedes det at gennemføre generalforsamlingen. Oprindelig var der indkaldt til generalforsamling midt i marts, men den måtte aflyses p.g.a. covid-19. Vi havde lavet aftale med Sebastian Klein om at indlede jubilæumsgeneralforsamlingen, men det er nu udskudt indtil videre.

Den chokerende nyhed ved generalforsamlingen var, at Jesper Nielsen, stifter af Kolindsunds Venner og formand gennem 20 år har valgt at stoppe som formand og medlem af bestyrelsen. Vi beklager Jespers beslutning, og sender en stor tak til Jesper for det store og utrættelige arbejde, han har gjort for KV.

KV har i det forløbne år været meget synlige i debatten, både i radio og TV og i landsdækkende aviser. Vi har kontaktet den nye regering om at kikke på Kolindsund, når midlerne til udtagning af lavbundsjorde skal fordeles.

KV har deltaget i arbejdet i Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC), der handler om at skaffe grundlag til at træffe beslutning om klimatilpasninger i kommunerne. Her er focus lagt på Grenaa. KV har deltaget i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, både i Norddjurs og Syddjurs kommune og vil fortsætte dette samarbejde. Samarbejdet resulterede i 2019 i en fællestur til Filsø, en tur, der var meget inspirerende. KV har i dag godt 220 medlemmer og en sund økonomi, så vi kæmper ufortrødent videre for at genetablere Jyllands største sø Kolindsund. Der blev valgt nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen og efter generalforsamlingen konstituerede vi os således:

Lars Sloth (formand), Sally Salminen orange bud med mørke pletter. Begge arter(næstformand), yngler ofte Thøger Pauli (sekretariatschef og kasserer), Iver Kannegaard (referent) og Erik Bjørn Olsen. Suppleanter: Thorkild Knudsen og Marianne Lynæs Larsen. Mobil 71 70 71 99 i Den ret smånyevandhuller, hvor Sloth der ikkeer ertidligere fisk ellergymnasielærer ænder. I i biologi på Grenaa formand Lars Gymnasium og tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Norddjurs. Netop samarbejdet med DN forventer vi parringstiden kønnene udseende, især hannerne os meget afændrer i den kommende tid.

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34 • www. vorupgruppen.dk

Mandag-torsdag . . . kl. 9.00-17.30 Fredag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-18.00 Lørdag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-13.00 Tømmerh. åbner dog man-fre kl. 7.00

Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34 • www. vorupgruppen.dk

Mandag-torsdag . . . kl. 9.00-17.30 Fredag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-18.00 Lørdag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-13.00 Tømmerh. åbner dog man-fre kl. 7.00

2

2 REPARATIONSFIRMAET K.B.

v/ Kurt Brouer TØMRER/SNEDKERARBEJDE Maling af udvendigt træværk m.m. samt alt i småreparationer Nimtoftevej 9 . 8550 Ryomgård Tlf. 86 39 47 42 . Bil 20 70 47 42

22

Bredgade 2 8560 Kolind Tlf: 87 74 30 10 Adr: Bredgade 2, 8560 Kolind Mail: Info@frisorgro.dk Booking: www.frisorgro.dk Tlf. 87 74 30 10

OPTIMISTEN - Maj 2022


Mit fristed og tilflugtssted AF KNUD JENSEN Per Stig Møller skrev forleden i en avis om et sådant sted, hvor han søgte hen, hvis han var ved at blive stresset, eller hvis han havde behov for at tænke nærmere over nogle indviklede spørgsmål. Sådant et sted har vi vist alle. Som pensionist har man måske ikke det store behov for at komme væk fra den travle verden, men man kan komme til at holde af et sådant sted, så man slet ikke kan undvære det – især hvis man har færdedes der i 80 år. Kald det nostalgi! Tæt ved min adresse findes der en grusvej, som er meget benyttet at motionister, gående og cyklende personer. Et sted passerer man en markvej, som fører ind i det ukendte. Hvis man vover sig derind kommer man snart til en lille skov, og går man derind hvælver trækronerne sig over stien, og man går i fuldkommen stilhed, hvor man dog kan høre bilstøj i det fjerne, men ellers er der kun fuglesang og vindens susen i trætoppene. Tit kan man høre rådyr løbe væk. Skoven får lov at passe sig selv, og faldne træer ligger til gavn for insekter og mosser. Længere nede kommer de gamle mirabellehegn, og på et af træerne vokser et grantræ ud af en revne på træet. Det er nok en fugl eller et egern, der har været på spil. I denne skov legede jeg som barn med mine brødre og kammerater. Snart ser jeg over mod mit fødested og på de marker, hvor jeg hjalp til med markarbejde, bl.a. at tynde roer, samle kartofler op og sætte kornneg i hæs. Det var vi ikke kede af, for det gjorde alle på landet dengang. Længere ned står et gammel redskabsskur, og der har det stået i snart 100 år. I bakkerne omkring byggede vi huler, mens vi betragtede alle de digesvaler, der havde reder i grusgraven. Svalerne er for længst borte, og grusgraven nedlagt. I skuret legede vi og et år fejrede vi endda jul med juletræ og små gaver til hinanden. Og tænk! Lige neden for skoven har den betænksomme ejer sat stole frem, så vi gamle pensionister kan hvile vore

OPTIMISTEN - Maj 2022

trætte ben, mens vi sidder og tænker over tilværelsen og mindes gamle dage. Stolene bliver dog sat ind i skuret om vinteren. Går man videre ned mod engene, var der marker i gamle dage. Nu er der selvsåede fyrretræer og et væld af vilde blomster. For 100 år siden plantede man læhegn af hvidgran. De fleste er nu gået ud, men her er der flere rester af de smukke træer med de små grankogler. Gnider man på dem indsnuser man en dejlig duft – bedre end parfume. Hele vejen ned til engene kan jeg se over til den skov, hvor jeg færdedes endnu mere som barn. Meget tit er der rådyr at se. Nede i engen løber åen, der senere løber ud i Kolindsunds kanaler. Der er en gammel tørvegrav, men det tidligere fugleliv er ikke som førhen. Da var der sang af viber, lærker og bekkasiner, og en aften omkring 1980 hørte jeg pludselig lyden ”crex – crex” – som en negl man trækker hen over en redekam! Det var en engsnarre! I dag findes den kun meget få steder i Danmark. Dens levesteder er forsvundet. På en varm vinter- eller forårsdag kan man sidde i græsset og høre og se flokke af sangsvaner, der flyver fra den ene eng til den anden efter føde. Nede i åen badede vi og fangede mange fisk, især ål og gedder. Også skaller og aborrer, men dem fik kattene. Tilbage ved skoven er der igen tid til et lille hvil i en stol. Og det kan godt blive et langt hvil, for tanker og minder myldrer frem. Det er sjældent man bliver forstyrret, men af og til kommer der én af de få personer, der også færdes i skoven, og så kan det godt ende med en lang snak. Jeg tror helt sikkert at de fleste mennesker har steder, hvor de elsker at komme for i fred og ro at kunne slappe af og tænke på livets problemer. For mig er det stilheden der trækker. Der er en kendt sang der slutter sådan: ”men ingen skal få vide, hvor lærkereden er”! Det samme gælder mit fristed!

23


KOLIND autocenter KOLIND

- alt i knallerter, cykler og tilbehør

- Støt vore annoncører Midtdjurs Lokalarkiv Dejlig lokalt til daglig

NIMTOFTE Å ben

:H

v erd

agk

l . 7 . 30-

20

.0

- efterlyser stadig ting til arkivering Det drejer sig især om billeder (med navn), skøder, foreningspapirer, protokoller og andet. Vi hjælper gerne med at sortere. Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind Åbningstider: Onsdag kl. 14-17 samt efter aftale

Tlf. 87 53 60 25

VARMEPUMPER SB Service har solgt og serviceret luft/luft og luft/vand varmepumper på Djursland siden år 2000 til både private og erhverv.

www.midtdjurslokalarkiv.dk Mail: lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk Kontakt: Jakob Jakobsen, tlf. 22 18 18 05

Kontakt SB Service: Rostvedvej 6, Rostved, 8410 Rønde SB Service · 2060 7620 · sb@sbservice.dk Effektrens · 2087 2635 · hb@sbservice.dk

SB Service tilbyder som nogle af de eneste i Danmark et professionelt eftersyn af luft/luft varmepumper. Den grundige rensning sikrer bl.a. længere levetid for pumpen, bedre varmefordeling, lavere el-regning og reduceret brandfare. Vores certificerede kølemontør foretager serviceeftersyn og kontrollerer bl.a. isolering, tæthed, effektivitet, sikkerhedsafbryder. Du modtager en underskrevet attest på resultatet af eftersynet. Serviceeftersyn og rens tager typisk 2-3 timer Serviceeftersyn 895,- DKK Rens og service 1.500,- DKK Priser er inkl. moms

EFFEKTRENS

24

Tlf. 2813 5819 ❘ koedtoemreren.dk

Annoncer i Henvendelse til

Lena Andersen Baunevej 19, 8581 Nimtofte Mail: baunevej@privat.dk

Telefon 24 45 21 66 OPTIMISTEN - Maj 2022


Midtdjurs Det er en forløsning, at coronaen nu ikke mere forhindrer, at vi kan mødes, at der så sker andre forfærdelige ting i verden, er jo næsten ikke til at bære i glæden over, at pandemien er ovre. Efter at restriktionerne blev ophævet, fik vi afholdt tre udsatte arrangementer, ”Mit liv som tyskerunge”, ”Fra gadebetjent til et liv i PET”, samt vinsmagning og tapas, alle med pæn tilslutning uden der dog var overfyldt. Vi kunne planmæssigt afholde årsmøde den 8. marts. Bestyrelsens årsberetning kan ses på hjemmesiden. Der skete en mindre udskiftning i bestyrelsen, idet KajaTolstrup ikke ønskede genvalg. I stedet blev Jens Peder Nielsen, Pindstrup valgt ind. Der var 37 deltagere på busturen til Nordsjælland og København. De fik en rigtig god oplevelse, der startede med morgenbuffet på Molslinien og sluttede med aftensmad samme sted dagen efter. I mellemtiden blev Fredensborg Slot, Kronborg, Christiansborg og Operaen besøgt. Særligt rundvisningen på Operaen gjorde indtryk - et fantastisk byggeri til den nette sum af ca. 2,5 milliarder kr. Sidste efterår modtog lokalafdelingen en pæn sum penge, en såkaldt coronapakke, der skulle bruges til arrangementer for ældre i Midtdjurs, der har været særlig isoleret under coronanedlukningen I november blev der afholdt et vellykket arrangement på Pindstrup Centret med Keld og Hilda Heick, og den 18. maj er der planlagt et lignende arrangement, denne gang med Lene Siel, sluttelig rækker donationen også til en gratis spiseaften på Restaurant Deja Vu i Ryomgård den 31. maj. Bestyrelsen er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på næste års program, der bliver udsendt til alle medlemmer i juni måned. Vi håber så, at den lidt vigende tilslutning, der har været til arrangementerne efter coronanedlukningerne, vil rette sig, når vi kommer i gang igen efter sommerferien. En eftermiddag med Lene Siel Onsdag den18. maj kl.14.00 på Pindstrup Centret. Ældre i Midtdjurs, der har været ramt under den tidligere coronanedlukning, inviteres til en gratis hyggeeftermiddag, hvor der bydes på underholdning af Lene Siel med pianist og kaffe og kage. Skal vi være behjælpelig med transport aftales det ved tilmeldingen. Begrænsede pladser. Tilmelding til Inge Pedersen, 25 11 68 19 senest 11. maj. Spiseaften Tirsdag, den 31. maj kl. 17.30 på Deja Vu Jernbanegade 15, Ryomgård. Det sidste gratis arrangement for corona donationen. Der serveres en to-retters menu afsluttende med kaffe. Under middagen vil Søren Krause sørge for, at det ikke bliver kedeligt. Begrænsede pladser. Tilmelding senest den 24. maj til Inge Pedersen, 25 11 68 19

OPTIMISTEN - Maj 2022

Formand: Ove Buus Pedersen.... 30 68 85 65 Redaktør: Bruno Henriksen........ 22 10 08 70 Hjemmeside: aeldresagen.dk/midtdjurs Bindende tilmelding til arrangementerne på hjemmesiden, eller hvis dette ikke er muligt til Inge Pedersen ............................ 25 11 68 19

Sommerhyggedag Onsdag d. 8. juni kl. 14 ved Mesballe Forsamlingshus. Der er igen lagt op til en rigtig hyggedag - og såfremt vejret tillader det både ude og inde. Underholdningen i år står musiker Anders Munch for. Han vil give os anekdoter, sjove historier og toner fra og om Kim Larsens meget lange karriere. Der bliver også mulighed for fællessang. Dagen sluttes af med grillmad. Begrænset plads. Pris for det hele 150,- kr. Tilmelding senest onsdag den 1. juni. Grill- og hyggeaften med mulighed for at spille krolf Tirsdag den 9. august kl. 18 på krolfanlægget i Ryomgård. Vi kører grillvognen frem og lægger kød på grillen. Krolfbanerne er også gjort klar, så nye som erfarne spillere kan nu prøve det fascinerende spil - eller bare hygge. Pris 75,- kr. Tilmelding senest torsdag den 4. august. Motion og hygge Mandage fra 10 til 11.30 med udgang fra Krolfbanen i Ryomgård. Der kan motioneres med eller uden stave. Stave kan lånes. Turene er normalt mellem 4 og 5 km. og foregår for det meste ad forskellige ruter i lokalområdet. Det er gratis at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig. Hvis der er spørgsmål kan man kontakte Jenny Hawkins 29 40 91 66. Kom ud og spil krolf Tirsdage og torsdage fra kl. 14 – 16.30 på banerne ved P. Vejsgaardsvænget i Ryomgård. Giv dig selv en chance for at prøve det. Krolf er en blanding af kroket og golf. Udstyret kan lånes. Tilmelding er ikke nødvendig - bare mød op. Det koster 175,- kr. pr. sæson at deltage. Kontakt Knud Rauff Petersen 20 58 33 30. Whist Hver onsdag kl. 13.00 - 16.30 spilles der whist i ”Det gamle Posthus”, Nordre Ringvej 7B, Ryomgård. Det er hyggeligt, der er også kaffe på kanden. Prisen for at deltage er 125,- kr. pr. sæson. Kontakt Bib Revsbeck 50 40 28 06. Bridge Hver mandag fra kl. 9.30 til kl. 12 spilles der bridge på Vikingegården. Der bliver også tid til hygge og snak i pausen, hvor den medbragte forfriskning kan nydes.

25


Har du lyst til at prøve at være med, også selv om du kun er lidt øvet, skal du bare melde dig - ved fælles hjælp skal vi nok komme i gang. Prisen for at deltage er 125,- kr. pr. halvår. Vi starter op efter sommerferien den 5. september. Kontakt Steffen Rifbjerg-Madsen 25 46 22 44. Kinesisk Qigong Hver onsdag fra kl. 10 til kl. 11 øves der kinesisk Qigong ved krolfbanen i Ryomgård. Qigong også kaldet kinesisk yoga, er en træning og livsform med let lærte øvelser, der er utroligt effektive til at styrke, smidiggøre samt forbedre balancen og koordinationen altså hele helbredet. Det koster 300,- kr. pr. sæson. Der er sommerferie fra 1. juni til 24. august. Kontakt Jytte Røschmann 20 25 66 88 for information. Få en bisidder til vigtige samtaler Det kan være svært at holde styr på alle detaljer i en samtale eller huske aftaler, selvom de har stor betydning for hverdagen. Derfor kan det være en idé at få følgeskab af en bisidder. Bisidderen er som udgangspunkt ikke advokat og rådgiver, men et par ekstra øre og øjne der kan hjælpe et andet menneske i en vanskelig situation. Bisidderen har selvfølgelig tavshedspligt. Kontakt Marna Obsen, 28 15 00 82. En hjælpende hånd Har du problemer med at hænge et billede op eller andre små praktiske gøremål i dit hjem, som du tidligere selv har klaret, så har du brug for en hjælpende hånd. Alle lokalafdelingens hjemmeboende ældre medlemmer kan få en hjælpende hånd -det er gratis. Få en hjælpende hånd kontakt Erik Bilde Jensen, 60 74 52 17. Tryghedsopkald Få en morgenhilsen hver morgen mellem kl. 8.30 og 9, hvor der sikres, at alt er vel. Ikke blot for dig, der er enlig, men også for dine pårørende, vil det være bero-

IF Midtdjurs Ønsker du at røre dig og samtidig ha` det sjovt, så er dette lige noget for dig.

Badminton I Midtdjurshallen hver onsdag kl. 15.00 – 16.00 Kom og vær med – der er altid plads til flere. Evt. spørgsmål: www.midtdjurs.dk under badminton/bordtennis eller Allan Christiansen, tlf 2360 5969

Petanque www.ifmidtdjurs.dk under petanque På banerne ved parkeringspladsen v/ Midtdjurshallen Vi spiller hver tirsdag og torsdag kl. 13.30 På sportslige gensyn IF MIDTDJURS BADMINTON & PETANQUE

ligende at være på listen. Ordningen er gratis, du skal blot tilmelde dig til Kirsten Poulsen, tlf. 51 16 42 25. Besøgsven Savner du besøg og har lyst til at få besøg og en god snak med et andet menneske. Det kan være en gang om ugen, men som det aftales. Ring til Marna Obsen på telefon 28 15 00 82 for at aftale nærmere. Der er meget hjælp at få, når man er medlem af

DØDSFALD

Optimisten har mistet en god medarbejder. Kurt Soelberg fra Stabrand er død. Siden bladet fik nyt layout og farvetryk, har han beriget bladets forside med sine flotte fotografier af naturens gang i Midtdjurs. Blandt læserne har de fundet stor glæde og givet stof til mange samtaler om de forskellige årstider og deres farvepragt. Det er et stort savn for bladet, men vi håber at have fundet en god afløser i Hans Nyberg. Æret være Kurt Soelbergs minde.

26

OPTIMISTEN - Maj 2022


Midtdjurs Pensionistforening Siden sidst har vi afholdt vores generalforsamling med ca. 100 medlemmer til gule ærter. Der skete ingen ændringer i bestyrelsen. Vi har også haft vores første tur - turen ud i det blå afsluttende med stegt flæsk på Ørsted Kro. Her var der fuldt hus. 52 personer var med på turen. Vores næste tur er tredagesturen, der bliver afholdt samtidig med, at bladet her udkommer. Her er der på nuværende tidspunkt ikke helt fyldt op. Så har vi indkøbstur med det store sønderjyske kagebord d. 21. juni. Her er der stadig ledige pladser, så skynd jer at blive tilmeldt, inden det er for sent. Venlig Hilsen Midtdjurs Pensionistforening

Banko HVER mandag kl. 19.00 i Multihallen Marienhoffvej 13, Ryomgård Samlet gebvinstsum 30.000,- kr. Kvarters-banko fra kl. 18.00 Lailas køkken åbner kl. 16.30

”Kolind før og nu”

Byvandring i Pederstrup

Tirsdag d. 17. maj kl. 19.00 i Kolind+ Bent Møller Pedersen med flere vil fortælle om Kolind før og nu. Nærmere info følger. Tilmelding senest: den 16. maj

Onsdag d. 15. juni kl.19.00 Mødested: Bo Ibsen Nødagervej 69, Pederstrup Tilmelding senest: den 13. juni

Alle arrangementer er gratis for medlemmer – alle andre: 50,- kr. Tilmelding til: lonekristensen@fiber.dk eller SMS 30283980

Midtdjurs Lokalarkiv Lidt til Optimistens læsere fra Lokalarkivet Midtdjurs. Vores opgave er at sikre tidligere generationers oplevelser og effekter / billeder. Disse kan findes frem ved fysisk fremmøde i Arkivet eller ved at søge på adressen Arkiv.dk. Vi sikrer også nutiden - blandt andet bliver især ugeaviserne læst igennem og artikler m.m. bliver klippet ud og placeret i hængemapper. Af emner kan nævnes: Distriktsråd, Kirkestof, Skoler, Politik, Letbanen, Kolindsund, Sundhed, Udviklingsforslag, Sportsklubber, Nyt om virksomheder og ejere, samt generelt når Midtdjurs borgere eller grupper har glimret til stor glæde for mange. Vi har således også fået indleveret et totalt sæt avisudklip indsat i ringbind af begivenheder på Tirstrup Lufthavn fra tidsrummet 1983 til 2001. Arkivet har også mange ringbind med dødsannoncer,

OPTIMISTEN - Maj 2022

men vi må konstatere, at der er mange, der ikke længere annoncerer, så denne del bliver svær at følge op på. Det kan føles trist, hvis bekendte eller andre ikke har haft mulighed for et sidste farvel. Vi havde tidligere mange skoleprotokoller fra vore gamle skoler, men de blev inddraget og er nu på Rådhuset i Ebeltoft, hvor der kan søges om at få lov til at se enkeltpersoner - alt sammen er sket på grund af Persondataloven. Hvis der er nogen, der ønsker at indlevere billeder/ fotos, må vi bede om, at personerne derpå er navngivet. Vi modtager meget gerne materiale fra oprydninger/ dødsboer, og vi vil så sortere efter, hvad der har interesse. Se vores annonce andet sted i bladet med kontakt oplysninger. Hilsen Jakob Jakobsen

27


Aktiviteter på RINGPARKEN Ringparkens café er åben. Mandag og onsdag kl. 10.00-12.30 - tirsdag, torsdag og fredag kl.10.30-12.30 Der er ferielukket i ugerne 29 – 30 – 31. Brug af Centerbussen. Bussen kan for eksempel bruges til udflugt og kørsel til arrangementer på Ringparken Man betaler 12,- kr. hver vej. Har du lyst til at være frivillig chauffør på bussen, så kontakt Line på tlf. 4045 4265 Bussen kan ikke bruges til lægebesøg, private indkøb og besøg hos familie.

Ringparkens Hjemmeside er lukket, så følg os på Facebook under 8550 Ryomgård Fast ugeplan for aktiviteter. - Sommerferien aftales på de enkelte hold

MANDAG 09.00 – 13.00

Håndarbejdscaféen – strikke – hækle – sy – kniple – patchwork m.m. Marie tlf. 3024 1999 ♦ Elsebeth tlf. 2872 5220 ♦ Hanne tlf. 2395 5563 14.15 – 15.45 Sang i LIGE UGER. Kirsten Frandsen spiller klaver og vi synger med

TIRSDAG 09.00 09.00 10.00 10.00 11.00 12.45

– – – – – –

11.00 11.30 12.00 12.00 12.30 14.00

EDB – Datastuen v/ Bent Bo Kristensen tlf. 2171 8868 Glashold v/ Anette tlf. 5123 3267 ♦ Birgit tlf. 2484 6218- nyt, nu også tirsdag Akvarel / akryl v/ Lilian Vinter tlf. 4047 7077 Litteraturgruppe i LIGE UGER v/ Helge Quist Frandsen tlf. 8639 2242 Spis med din nabo v/ Ebba Kristensen tlf. 2622 9792 ♦ Lene Bach tlf. 2925 0139 Seniordans v/ Tina Christensen tlf. 3062 8390

ONSDAG 09.00 – 11.00 09.00 – 11.30

Slægtsforskning i LIGE UGER v/ Ole Knudsen tlf. 3062 2822 Glashold v/ Anette tlf. 5123 3267 ♦ Birgit tlf. 2484 6218

TORSDAG 09.00 – 11.00 09.30 – 11.00 13.30 – 16.00

EDB – Datastuen v/ Hans Ole Møller Jensen tlf. 2162 6119. Motionsgymnastik v/ Ann Frandsen tlf. 2737 0271. Pensionistforeningens Bankospil hver torsdag. Kaffe og kage i pausen

15.00 –

Hverdagsmad for mænd v/ Poul Erik Pasciak tlf. 5338 5059.

FREDAG 14.30 – 16.00 27/05 10/06

24/06

Gudstjeneste hver anden fredag i ULIGE UGER. Susanne Munk Hjørlund Vi mødes ved Ringparken kl. 13.30 og kører til Skarresø Kirke Tina Skov Løbner prædiker. Efterfølgende kaffe og kage på Ringparken. Torben Jensen

Højskoleeftermiddag

Skt. Hans aften

Indkøbsvenner

Med menighedsrådet d. 20/05 kl. 13.30

d. 23/06 på Ringparken kl. 19.00

Har du brug for assistance til indkøb - hjælper vi dig gerne.

Forfatteren Hanne Fladborg giver et humoristisk og inspirerende foredrag med idéer til at gøre den tredje alder til livets bedste. Pris: 30,- kr. incl. kaffe.

28

Christoffer Pedersen (Jan Fischers efterfølger) holder båltalen. Der serveres: Pølser, øl/vand og kaffe. Pris: 30,- kr.

Kontakt Bib Revsbeck Lis Nielsen

tlf. 5040 2806 tlf. 2826 0758

- hvis du er interesseret.

OPTIMISTEN - Maj 2022


Aktiviteter på VIKINGEGÅRDEN Faste aktiviteter på Vikingegården Mandage kl. 9.30 Dartspil i kælderen Mandage kl. 13.30 Kreativt værksted og hyggeklub i kælderen Torsdage kl. 9.30 Kreativt værksted og hyggeklub i kælderen

Dansens Dag Dagen blev d. 29. april markeret af flere dansere på Maltfabrikken i Ebeltoft - sigøjnerdanserne var med og dansede ved biblioteket.

KOLIND PENSIONISTFORENING Vores ugentlige aktiviteter: Banko, dart og bowling er alle i fuld gang efter corona, men alle aktiviteterne kan gerne modtage flere brugere. Banko: Tirsdag kl. 13.30-16.00 Dart: Tirsdag - onsdag - torsdag kl. 9.00-12.00 Bowling: Fredag kl. 13.00 -16.00 Petanque: Er ikke kommet i gang for nuværende, da banen skal klargøres.

OPTIMISTEN - Maj 2022

29


• SKILTE SKILTE • TRYKSAGER TRYKSAGER • BILREKLAME BILREKLAME • REKLAMEARTIKLER REKLAMEARTIKLER • ARBEJDSTØJ ARBEJDSTØJ MED MED LOGO LOGO

WWW.FREKA.DK WWW.FREKA.DK

Mads Svith Bengtsen

Jan Nørager Sørensen

Helga Olafsdóttir Simonsen

Det er svært at tale om døden. Vi taler om den hver dag og er klar til at hjælpe dig med en god afsked

Markedsgade 49 · 8500 Grenaa sorenronde.dk

At have taget stilling til“ Min sidste vilje” betyder ofte stor lettelse - både for den, der har taget stilling, men også for de pårørende. Vi hjælper gerne, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe det an.

RØDE KORS BUTIK RYOMGÅRD Århusvej 37 · 8500 Grenaa bedemand-grenaa.dk

Døgntelefon:

Døgntelefon:

86 32 13 11 RØDE KORS BUTIK RYOMGÅRD

86 30 02 77

Alt i: • EL-installation • Data installation • Intelligente Installationer

RØDE KORS BUTIK RYOMGÅRD RØDE KORS BUTIK RYOMGÅRD Genbrugsbutik på Jernbanegade 12. Tøj, nips, møbler og meget andet. Åbent hver dag undtagen søndag.

Støt vore annoncører - de støtter os

Industrivej 5 . 8550 Ryomgård . Tlf. 8639 4878 ryomgaard-el@ryomgaard-el.dk . www.ryomgaard-el.dk

Genbrugsbutik på Jernbanegade 12. Genbrugsbutik på Jernbanegade 12. Tøj, Tøj, nips,nips, møbler og meget møbler ogandet. meget Genbrugsbutik på Jernbanegade 12. andet. Åbent hver dag undtagen søndag. Tøj, Åbent nips, møbler meget andet. søndag. hverog dag undtagen Åbent hver dag undtagen søndag.

rødekors.dk

rødekors.dk

70 22 70 26

rødekors.dk

rødekors.dk

SE MERE PÅ

WWW.FREKA.DK

• SKILTE • TRYKSAGER • BILREKLAME • REKLAMEARTIKLER • ARBEJDSTØJ MED LOGO

30

OPTIMISTEN - Maj 2022


Aktiviteter i ”HUSET” – Pindstrup Storegade 60, Pindstrup Kortspil (whist) kl. 13.00-16.00 Finn Andersen.............tlf. Strikke-café kl. 13.00-16.00 Bodil Jacobsen . .........tlf. Datastue kl. 9.00 Lisbeth Kruse .............tlf. Cykling kl. 12.30 Ellen Jensen................tlf. Dartspil kl. 9.30 Kari Sørensen .............tlf. TORSDAG FREDAG Fællesspisning sidste fredag i hver måned kl. 12.30. Café Oasen 14 dage før sidste fredag i hver måned kl. 12.30 (undt. juni-juli-december). Brugerrådsmøde 1. mandag i måneden kl. 10.00 MANDAG TIRSDAG ONSDAG

30 22 28 42 28

13 89 60 26 50

58 86 97 05 56

75 71 63 25 73

31 41 51 20 30

96 67 50 92 13

20 42 01 57 58

48 10 13 82 75

BRUGERRÅDET: Formand: Kasserer: Sekretær:

Gunnar Jensen Bjarne Nielsen Bodil Hvid Freddy Johansen Finn Andersen

Toftevej 43, 8550 Ryomgård .....................tlf. Skovsvinget 2, 8550 Ryomgård.................tlf. Toftevej 27, 8550 Ryomgård,.....................tlf. Skovsvinget 4, 8550 Ryomgård.................tlf. Bøgevej 30, 8550 Ryomgård.....................tlf.

Pindstrup Pensionistforening Bankospil i Landbohjemmet kl. 19.00 hver torsdag

Vi spiller 30 spil, kortspil, pausebanko og forskellig lotterier. Der kan købes kaffe, sodavand og slik. Vi håber, at I vil komme og støtte os. Med venlig hilsen Pindstrup Pensionistforenings bestyrelse

Malawi eftermiddag på Vikingegården Den 10. marts havde vi besøg af Sonja og Kristoffer fra Aarhus. Sonja fortalte meget levende om tilblivelsen af filmen om de 12 mænd fra Malawi. Hun besøgte Malawi i 2021 sammen med en fotograf og en journalist og fandt 2 af de 12 mænd. Deres ophold og uddannelse i Kolind og omegn i 1960’erne havde siden gjort en stor forskel i Malawi. Vi så den interessante film, og Kristoffer fortalte om Malawi i dag. Bagefter blev der budt på hjemmebag og kaffe. Jenny havde fremtryllet dejlige lagkager og Johanne havde bagt lækre boller. Eftermiddagen blev rundet af med deltagernes erindringer om de 12 mænd fra Malawi. Nogle havde også medbragt billeder og tekster fra de 12 mænds tid i Kolind og omegn. Hvis man gik glip af film og foredrag om de 12 mænd fra Malawi, så er det muligt at deltage i et lignende

OPTIMISTEN - Maj 2022

arrangement på Kafé Kolind den 31. maj kl. 14.00. Sonja Salminen håber, at interesserede, som endnu ikke har nået at se filmen, får mulighed for at komme på dagen. Der er en faktisk hele 2 grupper på Facebook om de 12 mænd fra Malawi: En åben og en lukket. Den lukkede er den ”gamle”, hvor knapt 100 personer har delt minder og fotos om mændene. Den ”nye” er en reklameside for filmen.

31


Optimisten Midtdjurs Bugtrupvej 16 8560 Kolind

Jeg har læst bogen Jordens salt skrevet af Jeanine Cummins. Forfatteren er født i Spanien. Hun er opvokset i USA. Bogen er fiktion, men romanen fortæller om skæbner og situationer, som desværre foregår i virkeligheden. Romanen starter i Acapulco, Mexico, hvor Lydia og Sebastian lever et komfortabelt middelklasseliv sammen med deres søn Luca. Lydia ejer en boghandel, som hun lever for og hvor hun gerne diskuterer bøger og giver sine kunder anbefalinger til emner, hun mener, netop har interesse for den enkelte kunde. Sebastian er journalist ved den lokale avis og skriver kritiske artikler om korruption og narkohandel i byen. Trods flere advarsler fortsætter han med at skrive en større artikel om Javier Crespo Fuentes, lederen af det narkokartel, som styrer området. Det får store konsekvenser for familien. En dag kommer en mand ind i Lydias boghandel og køber to af hendes favoritbøger. De to falder i snak og knytter en form for venskab gennem deres store fælles interesse for bøger. Hvad Lydia ikke ved er, at Javier, som manden hedder, netop er den Javier, hendes mand er i gang med at skrive om. Til en familiefest i haven bliver familien pludseligt angrebet. 16 familiemedlemmer bliver udslettet. De eneste, der overlever, er Lydia og sønnen Luca, fordi de på det tidspunkt massakren foregår er inde i huset. Lydia er ikke i tvivl om, at Javier også vil lede efter hende og Luca for også at slå dem ihjel. For Lydia og Luca er der nu kun en ting at gøre. Det er at komme over grænsen til USA vel vi-

dende, at de hele tiden har Javier og hans folk i hælende. Det er en livsfarlig flugt, som blandt andet foregår ved at ved at springe ned på kørende tog fra broer og forsøge at holde sig fast på taget af toget. De møder mange meget hjælpsomme mennesker, men skal hele tiden tage sig i agt, hvem er fjende og hvem kan de stole på. Flugten skaber et fællesskab mellem alle migranter. Det skaber en solidaritet mellem dem, selvom de kommer fra forskellige steder og har forskellige baggrunde, har de alle flugten tilfælles. Alle har deres personlige historie om lidelser med. Alle har samme mål, de skal alle videre mod ”el norte” USA. Undervejs møder de også tog med mennesker på tagene, som kører den modsatte vej. Det er flygtninge, som det ikke er lykkedes at komme over grænsen. Den sidste del af flugtruten går gennem ørkenen i Arizona. Den er helt uforglemmelig med den ulidelige varme om dagen, kulden om natten og morgenens helt specielle lys. Der er lys forude.

Freka Grafisk A/S 70 22 70 26

Gurli Andersen.