WWW - OPTIMISTEN - 1 kvartal 2022

Page 1

OPTIMISTEN Midtdjurs

Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter

NR. 1  -  FEBRUAR 2022  -  36. ÅRGANG


SPONSORER Margrethe og Johs. F. la Cours Fond Freka grafisk A/S Birger Pedersen, Følle Gunnar Kolind, Kolind Lilly og Johs. Hougaard, Kolind Kirsten og Jørgen Sørensen, Ebdrup Knud Jensen, Ebdrup Ebdrupvejs Savværk v/ Tage Laursen Tove og Ejvind Ejlersen, Ryomgård Hans Jørgen Jensen, Ryomgård Centerrådet, Ringparken Pindstrup og Omegns Pensionistforening Inger Sjolte, Pindstrup Baldur B. R. Nielsen, Pindstrup Keiser Sko, Kolind Ældre Sagen, Midtdjurs Kolind Pensionistforening Læge Thorkild Boa, Kolind IFM - Hovedbestyrelsen Midtdjurs Lokalhistoriske Forening Motionsforeningen SAMSON Midtdjurs Pensionistforening Huset - Pindstrup

Indhold: I livets efterår.................................

3

Nytårshilsen fra Michael Stegger Jensen Borgmester i Syddjurs Kommune...

4

Fra Kirken......................................

5

Danmarks første bistandsprojekt opstod i Kolind..............................

6

50 års jubilæum.............................

9

Fra Nimtofte til Christiansborg via Grenaa.............. 11 Informationer til seniorer og borgere i Syddjurs Kommune......... 16 Nyt fra Ældrerådet......................... 19 Soldat, gøgler og skuespiller........... 20 Højskoledag................................... 23 Ældresagen.................................... 25 Midtdjurs Pensionistforening.......... 27 Midtdjurs Lokalhistorisk Forening... 27 Aktiviteter på Ringparken............... 28 Aktiviteter på Vikingegården.......... 29 Aktiviteter i ”HUSET” – Pindstrup.. 30 Rødekors....................................... 31 Boganmeldelse.............................. 32 Forsiden: Sulten spurvehøg i haven Foto: Kurt Soelberg

Næste nummer af Optimisten udkommer: torsdag d. 12. maj 2022 Artikler og lign., som ønskes optaget i bladet, bedes sendt til redaktionen: Rita Mogensen, Maarupvej 40, 8560 Kolind rita.mogensen@gmail.com Anne Kirstine Langkjer, Ørnevænget 12, 8560 Kolind annekirstinelangkjer@gmail.com Deadline fredag d. 22. april 2022

Tlf. 8639 5000 2

KØKKENCENTER

OPTIMISTEN - Februar 2022


OPTIMISTEN Midtdjurs

Selvejende blad Bugtrupvej 16, 8560 Kolind Udkommer 4 gange årligt Ansvarshavende redaktion: Rita Mogensen Mårupvej 40, 8560 Kolind tlf. 51 28 24 70 e-mail: rita.mogensen@gmail.com Anne Kirstine Langkjer Ørnevænget 12, 8560 Kolind tlf. 20 57 52 43 e-mail: annekirstinelangkjer@gmail.com

Bestyrelse: Jørgen Sørensen, formand tlf. 20 96 4979 e-mail: inga8550@gmail.com Rita Mogensen, næstformand tlf. 51 28 24 70 e-mail: rita.mogensen@gmail.com Anne Kirstine Langkjer, sekretær tlf. 20 57 52 43 e-mail: annekirstinelangkjer@gmail.com Lena Andersen, kasserer tlf. 24 45 21 66 e-mail: baunevej@privat.dk Hans Peter Andreassen tlf. 20 97 02 63 e-mail: hanspeterandreassen@gmail.com

Bestyrelsessuppleanter: Jytte Schmidt Kurt Simonsen

Revision: Kurt Simonsen Gunnar Jensen

Revisorsuppleant: Lene Bækgaard

Øvrige medarbejdere: Daniel Andersen Karen Rasmussen Merete Andersen Leif Frandsen Knud Jensen Arne Ole Bækgaard Oplag: 1.700 ekspl. Freka Grafisk A/S – tlf. 70 22 70 26

OPTIMISTEN - Februar 2022

I livets efterår De fleste af Optimistens læsere er nok ved at være i den periode af livet eller de nærmer sig med betænkelige skridt. Jeg har selv den erfaring, at der kommer tanker, som man ikke tidligere har haft, deriblandt en del bekymringer. Når kræfterne svinder, og hukommelsen måske heller ikke længere er tip-top, så melder problemerne sig. Hvad hvis vi bliver syge, kan vi blive ved med at bo i huset, hvor længe kan vi blive ved med at køre bil, det kniber med at passe haven, hørelsen og synet bliver dårligere, vi tør ikke længere stå op på en stige, det kniber med at følge med i de elektroniske midler, og efterhånden kommer man til at tænke mere og mere på det som man nødig taler om – døden. Det burde nu ikke være et tabu-spørgsmål, for den vedkommer og rammer os alle. Alle disse spørgsmål kan udvirke til, at man taber interessen for at følge med i det der sker omkring os, og det er farligt, for så går man i stå! Den tidligere israelske premierminister i Israel, Golda Meir blev engang spurgt om, hvordan hun følte det at blive gammel, og hun svarede: ”Det er som at bestige et bjerg. Det er langsommere og mere besværligt at kravle op, men udsigten bliver bedre og bedre!” Jeg tyder hendes udsagn som om hun mener, at man skal lære så længe man lever og aldrig tabe modet, men hele tiden følge med i alt det der sker omkring én. Selv om det bliver sværere og sværere at følge med på grund af alder, skal man alligevel forsøge. Jeg hører tit folk sige: ”Det interesserer mig ikke” eller ”Det er ikke noget for os”! Dermed Basta! Den går ikke. Med den indstilling er man helt sikker på at gå i stå! Der kan nu også blandt ældre være en vis portion stædighed. Ingen skal komme og fortælle os noget! Det skader nu ikke at være videbegærlig. Prøv at følge med i alt det der rører sig i vort samfund. Mange ældre mennesker aner ikke hvem f.eks. Mads Langer eller Bill Gates er, og de ved ikke meget om sport, musik, kunst, kultur, religion og mange andre at nutidens vigtige emner. Jeg kan kun opfordre til at man som ældre følger med i alt det der sker omkring os, også selvom det ikke interesserer. For det kan ikke siges tit nok: Man skal lære så længe man lever. Det siges at Martin Luther engang blev spurgt om hvad han ville gøre, hvis han fik at vide at Jorden gik under i morgen. Han svarede: ”Så ville jeg plante et æbletræ i dag”! Det kan man vist kalde Optimisme. Det er en Optimist der skriver denne leder. Selv om vi længe har levet i en svær tid med corona-begrænsninger, så ønsker jeg alligevel godt nytår til alle – og prøv nu at holde modet oppe! Knud Jensen

3


Nytårshilsen fra Michael Stegger Jensen

Borgmester i Syddjurs Kommune

Kære Optimist. Allerførst vil jeg ønske dig et rigtig godt nytår. Jeg håber du er kommet godt ind i 2022. Tak for invitationen til at skrive en nytårshilsen til Optimisten. Sjovt nok var jeg i mine yngre år som ungarbejder hos Freka med til at producere og samle bladet. Nu bidrager jeg med denne nytårshilsen, og jeg er rigtig glad for at få muligheden for at sende en hilsen til læserne. Først lidt om mig: Jeg bor i Ryomgård, hvilket jeg har gjort hele mit liv. Jeg bor med min kæreste og vores søn på tre måneder i lejlighed midt i byen. Jeg har arbejdet i Coop de seneste 19 år, hvoraf jeg i de sidste fire også var medlem af økonomiudvalget og gruppeformand for Socialdemokratiet i Byrådet. Siden den 1. januar 2022 har jeg været borgmester og dermed politiker på fuld tid. Det har været en rigtig positiv og spændende opstart med en ny hverdag på rådhuset i Ebeltoft og med at lære de mange nye arbejdsopgaver og samarbejdsflader at kende. Jobbet lever til fulde op til mine høje forventninger. 2021 var, ligesom 2020, præget af Corona. Jeg tror at du, ligesom jeg, er ved at være træt af at høre og tale om den virus, der har sat sit aftryk på vores hverdag. Men det fylder meget hvor end vi færdes. Jeg er oprigtigt ked af, det har begrænset det sociale samvær, der er så vigtigt for os alle, men især for seniorer. Netop de mange foreninger og klubber der er blandt vores ældre, er vigtige for at opnå den livskvalitet, der er vigtig i hverdagen. Jeg håber inderligt, vi kan få gang i de sociale aktiviteter igen i det nye år. Politisk har 2021 været godt. Økonomien i Syddjurs Kommune er rigtig god. Det er hele det forrige Byråds fortjeneste, men en særlig anerkendelse til min forgænger Ole Bollesen vil jeg gerne give. Nu er det ikke et mål i sig selv at have mange penge på kontoen. Det vigtigste er at yde den service, vi ger-

4

ne vil. Her ser jeg en udfordring, da nationale regler begrænser, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge. Den ramme ønsker jeg at fjerne, eller som minimum udvide, så vi kan levere endnu bedre service til vores borgere. Mine politiske visioner for Syddjurs Kommune er store. Jeg ønsker en kommune, hvor man kan bo hele livet, og hvor man kan have hele sin dagligdag. For mig betyder dét blandt andet minimumsnormeringer i dagtilbud og mulighed for at drive en god skole alle steder i Syddjurs. Det er vigtigt for vores mindre lokalsamfund, at de også har muligheder og tilbud, da de forskelligheder vi har geografisk i Syddjurs er en kæmpe styrke. Samtidig skal der være en værdig ældrepleje. Her har vi en opgave med at skabe bedre rammer for vores medarbejdere – og vi er i gang. Via projektet ”Værdig hjemmepleje”, har vi med hjælp af midler fra finansloven for 2021 igangsat et forsøg, hvor medarbejderne planlægger deres egen hverdag. Det forsøg har i 2021 kørt tre steder i Syddjurs, og vi har netop fået en ny sum penge, der gør, vi kan udbrede det til hele kommunen. Det er jeg virkelig glad for. For at sikre den gode hverdag, er det også nødvendigt med gode kulturtilbud, dem skal vi have flere af i hele kommunen. Gerne i varieret form, der passer til de enkelte byers kendetegn. Naturen er også vigtig, så vi kan få frisk luft, få tømt hovedet og se på dagligdagens udfordringer med friske øjne. Faktisk er naturen nr. 1 på listen over, hvorfor tilflytterne vælger at bosætte sig i Syddjurs. Det skal vi være stolte af. Jeg glæder mig til samarbejdet i det nye Byråd. Alle 27 er med i konstitueringen, så vi starter året godt og med de bedste forudsætninger for et bredt og godt samarbejde. I mine første måneder som borgmester vil jeg bruge en del tid på at besøge de kommunale institutioner, ligesom mit kontor vil blive flyttet ud i kommunen til en række steder. Hold øje med Syddjurs Kommunes hjemmeside og i lokalpressen for mere information om hvor og hvornår. Jeg håber, vi ses.

Endnu en gang rigtig godt nytår ! Med venlig hilsen

Michael Stegger Jensen Borgmester i Syddjurs Kommune

OPTIMISTEN - Februar 2022


Fra Kirken AF SOGNEPRÆST SUSANNE MUNK HJØRLUND, NIMTOFTEE

Vi må tålsomt vente på foråret

Vi er midt i februar måned. Vi kan lige så stille mærke, at det går fremad med de lyse timer. Vi kan nøje følge med i, hvor meget dagen er ­tiltaget med i minutter og sekunder i adskillelige vejrudsigter på tv, på nettet og i aviser, men det er som om, det ikke rigtig mærkes. Den danske digter Frank Jæger har skrevet et februarsdigt, der hedder Liden sol i disse uger. Digtet sætter meget præcist ord på, hvordan vi i februar ser tilbage på den mørke tid, der har slidt på kræfterne. For ­Jæger beskriver ikke de smukke solbeskinnede landskaber, det er ikke solhvervets eller julens vinter, digtet handler om. Derimod er det vinteren mellem februar og april, hvor vintermørket har varet alt for længe, og tegnene på dens ­afslutning endnu er små. Liden sol i disse uger. Februar har gjort os mindre. Sne som tynger. Is som knuger. Vi kan ingenting forhindre. Vi kan heller ikke bede om at måtte blive større. Stær og mus og vinterhede må på vore vegne spørre Men måske april vil hente vore hjertebål tilbage. Sammen vil vi tålsomt vente, liden sol i disse dage.

Vi må vente tålsomt på foråret. Vi ved det kommer, og de første forårsbebudere vintergækken og erantissen er da også begyndt at titte frem. Men vi er ved at være slidte, mørket har slidt på vore

kræfter. Januar og februar måned føles lange, med sne der tynger, og is der knuger. Kulde, frost og liden sol. Ja, vi må tålsomt vente. Men måske april vil hente/ vore hjertebål tilbage. Foråret med al dens lys vil komme, for pludselig begynder fuglene i skovene at synge, mejser smutter mellem grenene, og musene piler til og fra vagtsomt og hurtigt. Vi vågner igen, når foråret kommer, kræfterne tager til, og vi får mod på at møde morgendagen. Foråret kommer ikke sagte, det kommer brusende. Livet myldrer frem, anemoner skyder op gennem blade fra i fjord, fugle ruger i skoven, i hækken, på marker og strandenge. Samtidig med at livet vælter frem i naturen, fejrer vi påske og opstandelse i kirken. For opstandelsen i naturen, og Jesu opstandelse fra graven påskemorgen, - hænger sammen, - fordi de begge skyldes Guds nyskabende kraft. Gud rejste sin søn fra dødens mørke, for at vi kan have evigt liv i ham. Påsken fortæller os at midt i mørket og døden, er der håb og lys. For påskemorgen insisterer på, at der er mere at sige. Ondskab og død får ikke lov til at stå uimodsagt. Opstandelsen er håbet om, at selv når alt lukker til, er der en sprække. Selv når den store sten er rullet hen foran vores liv og virker urokkelig, så er der en sprække af håb og lys. Påskemorgen taler Gud på ny. Lyset kiler sig ind i mørket og bryder det. Stenen bliver væltet fra graven. Vi bliver rejst op, - når vi ligger ned. Livet er også for os, der vælter og vakler. Påsken er håbet om, at selv når alt lukker til, er der en sprække af håb og lys, - til trøst og til mod Lyset og foråret kommer, - det er ganske vist, og indtil da må vi sammen tålsomt vente, liden sol i disse dage.

Pindstrup kirke

OPTIMISTEN - Februar 2022

5


Danmarks første bistandsprojekt opstod i Kolind FORTSAT FRA SIDSTE NUMMER

En godkendt begyndelse

Skolen står klar i september 1969, og den 22. marts bliver den officielt indviet af Malawis livstids-præsident Hastings Banda. Skolen får navnet Denmark-Malawi Technical Training Centre og på dette tidspunkt består den danske stab af en projektleder, tre instruktører og en administrativ medarbejder. Skolen har tre kursusområder, bygge, motor og landbrug, som er relativt korte og som ikke kræver 10 års skolegang. Flere får nu adgang til faglige kurser. I løbet af skolens første år, bliver den danske stab løbende afløst. Malawi skal overtage skolen fuldstændigt i 1973, men allerede i 1971 overtager Bakili Muluzi den administrative ledelse efter Per Duelund. Hr. Muluzi blev forinden sendt til Thisted for at forøge hans i forvejen gode kvalifikationer. Hvert år uddanner skolen cirka 100 specialarbejdere - en tredjedel af de samlede antal nyuddannede specialarbejdere - og specialarbejderne er i høj kurs. Blandt de 12 kursister fra opholdet i Kolind, ender fire som hjælpeinstruktører på skolen i Malawi. Skolen bliver hurtigt en velset institution, og er jævnligt vært for officielle besøg. Næsten 2000 indbyggere i lokalsamfundet omkring skolen får gavn af skolens egen el- og vandforsyning. Denmark-Malawi Technical Training Centre er et af de mest vellykkede danske projekter i Malawi, og skolen bliver central for landets udvikling. På godt og ondt Den oprindelige plan er, at skolens elever skal rekrutteres fra Malawi Young Pioneers. Deres lejr befinder sig lige ved siden af skolen, kun adskilt af en vej. Men da der ikke er nok egnede derfra, begynder skolen at optage elever fra hele landet. På den måde sikrer man, at skolen kommer hele den malawiske ungdom og befolkning til gode. Der eksisterer dog et nært samarbejde mellem korpset og skolen. Mange elever bliver tilknyttet

6

AF RIKKE SCHMIDT MUNDU - CENTER FOR GLOBAL DANNELSE Malawi Young Pioneers efter at have færdiggjort deres kursus. De fire hjælpeinstruktører som er uddannede i Kolind, er også tilknyttet MYP, og står til rådighed for organisationen, mens de arbejder på skolen. Der er stor forskel mellem det danske bistandsprojekt og MYP. Men trods kontrasterne, har korpset og skolen brug for hinanden. I kølvandet på skolens første år, skal den malawiske stat overtage skolen. Det sker i 1973, hvor den danske regering giver stafetten videre. Den malawiske regering overtager skolen, og den første malawiske rektor bliver Hr. Muluzi - senere hen præsident af Malawi.

Lande i forbindelse

I dag hedder skolen Nasawa Technical College, og har gennemgået en større udvikling. Der udbydes 13 uddannelser, og skolen har i gennemsnit 680 studerende - et tal der lige nu er forholdsvist lavt grundet corona-pandemien. Da Dr. Bakili Muluzi afløser livstidspræsident Hastings Banda i 1994 markerer det en ende på omkring 20 års diktaturstyre i Malawi. På den måde er historien om Malawi knyttet sammen med Danmark. Dermed bliver en spirende idé i 1960’erne til et af Danmarks første U-landsprojekter. “Bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket” udtalte ekspeditionssekretær Chr. Christiansen i 1966. Og mere end et halvt århundrede senere står det klart, at samarbejde og folkeligt engagement i den grad betaler sig. Research: Frederik Vincent Langkilde

Malawi Young Pioneers – MYP var ved oprettelsen i 1963 en national ungdomsforening udsprunget af Malawis eneste tilladte politiske parti: Malawi Congress Party. Medlemmerne kom f ra hele landet og var især beskæf tiget med udviklingsarbejde og politisk indoktrinering. Der var MYP i alle skoler, som sørgede for basal militærtræning til eleverne. Senere udviklede MYP sig til en paramilitær enhed, som stod direkte under præsidentens kommando. Dermed var MYP et vigtigt instrument for Bandas diktatur. Pionererne blev både anvendt som livvagter for præsidenten, til spionvirksomhed og terroraktioner.

OPTIMISTEN - Februar 2022


INVITATION Spændende film og foredrag

d. 10. marts kl. 14-16 på Vikingegården Kom og hør om et af Danmarks første bistands­ projekter via foredrag og filmen ”12 Mænd fra Malawi”. Tolv unge mænd fra Malawi ankom til Kolind på Djursland i marts 1966. Her skulle de være i halvandet år og lære om bygninger, gartneri, landbrug og motorer, så de kunne lære fra sig, når de kom hjem igen. Sonja Salminen fra MUNDU www.mundu. dk har besøgt Malawi i august 2021 sammen med en fotograf og en journalist. De fandt nogle af de 12 mænd. Holdet undersøgte også forskellige rygter om, at præsidenten af Malawi engang har besøgt Kolind, og at kursisterne blev rekrutteret fra et paramilitært korps. Den skole, som blev bygget for danske midler, blev også besøgt. Man har kunnet læse om ”12 Mænd fra Malawi” i sidste nummer af Optimisten og i dette blad. Nu er der så mulighed for både at se filmen og høre Sonja Salminen fortælle om historien. Vi må være 50 personer til arrangementet. Tilmelding til Jenny Jensen tlf. 6061 3914 / 8639 1443 – efter først til mølle-princippet – deadline d. 2. marts Centerrådet byder på kaffe med boller og lagkage for kun 30,- kr. pr. person. Mundu, Centerrådet og Optimistens bestyrelse står bag arrangementet OPTIMISTEN - Februar 2022

7


Hjælp ønskes

………

Kender du en pensionis t eller en førtidspensionist, som ikke mod tager Optimisten så giv endelig besked til redaktionen

Vi leverer gerne håndkøbsmedicin ud til alle Apoteksudsalgene fra Kolind Apotek

Anne Kirstine eller Rita.

Optimisten Midtdjurs udkommer t il pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomg ård og Nimtofte postdistrikter 4 gange om år et.

Kolind Apotek . Tlf. 86 39 21 55 STØT VORE ANNONCØRER !

Vi kender vores kunder

Har du brug for hjælp - ring til os! Snerydning  Belægningsarbejde  Kloakarbejde Bortkørsel af affald  Hækklipning  Forefaldende ar bejde

Anders Eriksen Tlf. 28 29 84 82 Bjarne Eriksen Tlf. 21 94 17 07

Book et møde med en af vores kompetente TE rådgivere. KIF KS IS

T RA

G

N

BA

Hør mere om den forskel, vi kan gøre for dig og din økonomi.

Kolind: 8630 3500

Kolind: 8630 3500 • Nimtofte: 8630 3560 Ryomgård: 8630 3580 Pindstrup: 8630 3570 • Ryomgård: 8630 3580 www.djurslandsbank.dk www.djurslandsbank.dk

8

OPTIMISTEN - Februar 2022


50 års jubilæum Ja, så er der gået 50 år.

Fra efteråret 1971 arbejdede jeg ca. et halvt år på ”Hebron” i København. ”Hebron” var et missionshotel på Helgolandsgade tæt på hovedbanegården. Jeg arbejdede i det kolde køkken. Vi var to piger, der arbejdede som smørrebrødsjomfru på skift fra kl. 14 til 14. Vi boede på hotellets øverste etage og havde altså kort afstand til arbejde. Når man mødte kl. 14, arbejdede man til kl. 22 og kunne derefter sove, indtil natportieren bankede på døren og sagde ”Godmorgen”. Så var det med at komme op, så man var klar i køkkenet til morgenmad. Når man så havde fri kl. 14, havde man fri til næste dag kl. 14. ­Hotellet lå jo centralt, så der var mulighed for at se sig om i byen – meget i gå-afstand. Dejligt. Min søster, Hanne, arbejdede dengang i Kjellerup, hun og jeg havde aftalt, at hun skulle komme og besøge mig i weekenden den 14. til 16. januar. Vi måtte ikke have radio i køkkenet, men det havde vi om aftenen den 14. januar. Vi skulle jo følge med i, hvad det skete ude i byen og i kongehuset - direktøren var nok taget hjem. Hanne kom med toget om aftenen. Da jeg var på arbejde, kom hun ind i køkkenet, hvor jeg var. Radioen gik jo, og lige da hun kom ind, var der nogen i udsendelsen, der sagde: ”Dronning Margrethe . . .” Hanne studsede noget over det. Vi var jo vant til, at det hed Prinsesse Margrethe. Hanne havde været på arbejde og rejst hele dagen, så hun vidste ikke, at kongen var død. Næste dag havde jeg fri kl.14. Hanne og jeg fulgtes ad til Christiansborg, så vi kunne være med på slotspladsen, da Margrethe blev udråbt til dronning. Det var nok lidt med det, som at se fodbold. Man ser det bedst i fjernsynet. Vi så jo dronningen og Krag på lang afstand. Men stemningen i byen oplevede vi. Der var mennesker overalt. Lysreguleringen virkede med rød, gul og grønt lys, men det var der ikke mange, der tog sig af. Jeg ved ikke, hvor mange der var på slotspladsen, men der var mange. Da vi skulle derfra fyldte vi næsten hele Gl. Strand og Højbro Plads. Jeg kan ikke huske, om der var biler i området. En af vores bekendte, som var i Københavns politi, har fortalt, at de var klar og havde ryddet området. Kongen var jo syg, så det kom derfor ikke som en stor overraskelse, da han døde. Da vi gik gennem byen, kan jeg huske, at butiksvinduerne var pyntet med sort klæde og hvide blomster. Butikker og gartnerne havde altså også forberedt sig. Hanne og jeg har nogle gange snakket om, at det var tilfældigt, det lige var den weekend, vi havde aftalt hendes besøg. Det var en tilfældighed, at vi kunne opleve denne begivenhed sammen. Den dag kongen skulle begraves, var det Sonja (den anden smørrebrødsjomfru), der havde fri. Så kunne hun opleve det. Jeg var på arbejde og havde fornøjelsen af at smøre nogle madder til begravelsesgæster. Der var ofte nogle ministre, der boede og spiste på hotellet. Det jeg kan huske fra begravelsen var, da jeg var ude med skraldespanden. Lyden af alle de kirkeklokker, der ringede rundt i hele byen. Jeg er enig med dronningen. Tænk, at der er gået 50 år. Hvad blev alle de år af?

Bente Kolind Hansen

Fotos: Kongehuset

OPTIMISTEN - Februar 2022

9


Faglært Møbelpolstrer

Faglært møbelpolstrer

Stationsvej 36 – 8581 Nimtofte Tlf.: 27289712 – Mail: info@polstrerbiksen.dk Web: www.polstrerbiksen.dk

Stationsvej 36 - 8581 Nimtofte

Faglært MøbelpolstrerFaglært Møbelpolstrer Tlf. 2728 9712 Stationsvej 36 – 8581 Nimtofte Stationsvej 36 – 8581 Nimtofte info@polstrerbiksen.dk Tlf.: 27289712 – Mail: info@polstrerbiksen.dkTlf.: 27289712 – Mail: info@polstrerbiksen.dk www.polstrerbiksen.dk Web: www.polstrerbiksen.dk Web: www.polstrerbiksen.dk Eva Friis Kapelvej 7 8560 Kolind

Tlf. 8637 7837

GÅ GODT

Eva Friis Statsaut. fodterapeut

eva.friis@mail.dk

Eva Friis Kapelvej 7 8560 Kolind

Tlf. 4026 3600 eva.friis@mail.dk

Efter hvedebrødsdagene: Sig mig, sagde du ikke, at du havde været på husholdningsskole? Jo, hvorfor spørger du? Nårh, det er bare første gang, jeg har set nogen bruge en dåseåbner på et blødkogt æg!

Klinik for

fodterapi Ved statsaut. fodterapeut Mia Johansen

Drammelstrupvej 3 . Tirstrup 8400 Ebeltoft

Tlf.  27 47 12 06

Støt de lokale foreninger - meld dig ind i:

Der ydes tilskud fra den offentlige sygesikring samt Danmark gruppe 1+2. En fodbehandling omfatter: Fodbad, neglebehandling samt beskæring af hård hud og ligtorne. - behandlingen afsluttes med en god creme. Spec.: Bøjlebehandling af nedgroede negle, aflastninger og indlæg. UDEBEHANDLING EFTER AFTALE + MULIGHED FOR TILSKUD

10

Ældre Sagen - Midtdjurs

 Kolind Pensionistforening  Midtdjurs Pensionistforening  Pindstrup Pensionistforening OPTIMISTEN - Februar 2022


Fra Nimtofte til Christiansborg via Grenaa

Og hvordan lige det?

Jo, det hele tog sin begyndelse i Nimtofte, hvor Lena Andersen blev født klokken 20 om aftenen den 15. december 1946. Hun blev døbt i Nimtofte kirke af pastor Breum, og han konfirmerede hende også. Lena voksede op på Baunhøjgård – midt i mellem de to brødre Per og Leif. Gården havde forældrene fået bygget, da de blev gift. Moderen passede huset, og faderen stod for arbejdet udenfor sammen med en karl, som boede hos dem i et værelse i kælderen. Storebror Per tog Lena med i skole, hvor hun så både lamaer og giraffer – det står knivskarpt og som gode oplevelser i Lenas hukommelse. Skolegangen startede i Nimtofte skole, som for øvrigt lå, hvor der er møbelforretning i dag. Efter OPTIMISTEN - Februar 2022

Familien på udfligt

fire år i Nimtofte skole begyndte Lenas tanker at kredse om, at hun altså ville være klogere! Hun og faderen tog derfor til Ryomgård Realskole og aftalte med forstander Erik Munk, at Lena blev elev på skolen fra 5. klasse. Lena husker bl.a. at hun aldrig havde set en mand med så store fødder. Hun blev så glad for at gå på skolen, at hun slet ikke havde lyst til at holde igen. Lena mindes især K. Basse og E. Basse med taknemmelighed, og også andre lærere dukker op i hukommelsen bl.a. Anton Eriksen (biologilærer). Lena gik i parallelklasse med en af dyrlægens døtre fra Kolind og Sinne Marie fra Pognæs. Lena afsluttede skolegangen på Ryomgård Realskole med præliminæreksamen efter 9. klasse.

11


Ramt af sygdom

Så gik turen til Grenaa Gymnasium for at tage studentereksamen. Men her gik det galt, som Lena siger. Det var ikke så sjovt, for Lena fik anoreksi og blev indlagt på sygehuset i Grenaa. Den gang var det ikke så kendt en sygdom, som det er i dag. Lena havde indtil da været lidt buttet og var også blevet drillet med det. Efter råd fra læge Hovesen på Grenaa sygehus stoppede Lena på gymnasiet. Der fulgte en længere periode med indlæggelser på Rigshospitalet i København, hvor Lena var fra april til hen i juni måned. Lena savnede sine forældre og blev stillet i udsigt, at hun måtte komme hjem, når hun havde taget på i vægt. Så hun gjorde hvad hun kunne for at tage på - og vægten steg, og Lena kom hjem til sit elskede barndomshjem.

bankuddannelse. Hun startede den 2. juli 1965, som elev i Banken for Grenaa og Omegn – i dag Djurslands Bank – og var flere år i Grenaa og også udstationeret i filialen i Hornslet. Lenas sad de sidste år af sin arbejdstid i bankens produktionsafdeling og lavede dokumenter, som kunderne underskrev og sendte retur til hende. Hun sørgede så for tinglysning med mere. Det ene år tog det andet, og pludselig havde Lena været ansat 46 1/2 år i Djurslands Bank, og hun besluttede, at tiden var kommet til at stoppe arbejdslivet. Det blev markeret med reception, taler og stor bravurs i november 2011. Lena blev hædret med Den Kongelige Belønningsmedalje for lang og tro tjeneste i banken.

Men desværre gik det galt igen, og hun blev indlagt på Rigshospitalet endnu engang i januar 1965. Lægerne skønnede, at indlæggelsen ville vare et halvt års tid, og Lena blev derfor overført til hospital i Århus, så hendes forældre havde kortere vej for at besøge hende. Nogle gange da det gik lidt bedre, fik hun også lov til at komme på weekend hjemme på Baunhøjgård. Under hele forløbet støttede og bakkede forældrene Lena op på bedste måde.

Tal-geni til fingerspidserne

Lena har altid elsket at arbejde med tal. Måske stammer det fra faderen, som også var dygtig til tal, og ud over at være landmand også bestred posten som tillidsmand i den lokale bank. Lenas far var flink til at opstille regnestykker til hende gennem hele barndommen, som hun så med stor glæde regnede ud. Kærligheden til tal gjorde også, at Lena valgte en

12

OPTIMISTEN - Februar 2022


De kongelige og Lena

Når man tildeles kongelige medaljer, er det kutyme at takke majestæten - Fint skal det være, og ting skal gøres ordentligt. Lena var i audiens hos Dronning Margrethe i januar 2012 for at takke for Den kongelige Belønningsmedalje. Audiensen foregik på Christiansborg og var en kæmpe og særdeles minderig oplevelse. Gennem sit arbejde på Hospice Djursland har Lena både mødt Kronprinsesse Mary og Prinsesse Benedikte. Og tænk: hun fik lov til at holde puden med saksen, da Kronprinsessen skulle klippe indvielsessnoren til Strandbakkehuset i Rønde (børne-og ungehospice) den 16. juni 2021.

Hospice Djursland

Lena er et menneske med stort overskud og sans for at hjælpe andre – man kan vist roligt kalde hende én af hverdagens helte. Hun møder ind på Hospice Djursland kl. 10.00 – 14.30 hver søndag og hjælper med at rydde op, klare opvask, dække op til middagsmad, rydde op og vaske af efter middagen og derefter sidst sætte porcelæn på plads. Når man er vært/frivillig på Hospice Djursland, hjælper man patienterne med at få mad på tallerkenen, og man spiser selv med og får nogle gode samtaler med patienterne. Lena nyder samværet på hospice og har et fantastisk samarbejde med alle såvel ledelsen, OPTIMISTEN - Februar 2022

sygeplejerskerne samt køkkenpersonalet. Der er en god tone på stedet, og de ansatte er fantastiske til at hjælpe patienterne og holde dem smertefri. Det er et arbejde, Lena ikke vil undvære for alt i verden, siger hun. Det er faktisk ikke kun om søndagen, at Lena kører til Hospice Djursland. På årets sidste dag sættes kursen igen mod stedet og denne gang for at fejre nytårsaften med patienter og personale. Det er ingen hemmelighed at Lena er glad for Djurslands Bank. Da hun i sin tid blev ansat i Banken, kunne hun ikke få en pensionsordning som de andre ansatte, da det krævede en lægeerklæring, og den kunne hun på grund af sin sygdom ikke få. Men banken var så large, at der blev tegnet kapitalforsikring (den første i Djurslands Bank), og på denne blev der af banken indsat samme beløb, som de øvrige bankelever fik indsat på deres pensionsforsikring i Pensionskassen for bankfolk. Lena bruger ikke meget på rejser og lignende og har sparet op af sin gode løn i banken. Hun har også oprettet flere af de pensionsordninger bl.a. indeks konti, ratepensionsordninger og andre pensionsopsparinger, som banken tilbød deres kunder gennem tiden. Alt det kom så kræftramte børn til gode. Lena har nemlig skænket 1.000.000 kroner til børneafde-

13


• SKILTE SKILTE • TRYKSAGER TRYKSAGER • BILREKLAME BILREKLAME • REKLAMEARTIKLER REKLAMEARTIKLER • ARBEJDSTØJ ARBEJDSTØJ MED MED LOGO LOGO

WWW.FREKA.DK WWW.FREKA.DK

Mads Svith Bengtsen

Jan Nørager Sørensen

Helga Olafsdóttir Simonsen

Det er svært at tale om døden. Vi taler om den hver dag og er klar til at hjælpe dig med en god afsked

Markedsgade 49 · 8500 Grenaa sorenronde.dk

At have taget stilling til“ Min sidste vilje” betyder ofte stor lettelse - både for den, der har taget stilling, men også for de pårørende. Vi hjælper gerne, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe det an.

RØDE KORS BUTIK RYOMGÅRD Århusvej 37 · 8500 Grenaa bedemand-grenaa.dk

Døgntelefon:

Døgntelefon:

86 32 13 11 RØDE KORS BUTIK RYOMGÅRD

86 30 02 77

Alt i: • EL-installation • Data installation • Intelligente Installationer

RØDE KORS BUTIK RYOMGÅRD RØDE KORS BUTIK RYOMGÅRD Genbrugsbutik på Jernbanegade 12. Tøj, nips, møbler og meget andet. Åbent hver dag undtagen søndag.

Støt vore annoncører - de støtter os

Industrivej 5 . 8550 Ryomgård . Tlf. 8639 4878 ryomgaard-el@ryomgaard-el.dk . www.ryomgaard-el.dk

Genbrugsbutik på Jernbanegade 12. Genbrugsbutik på Jernbanegade 12. Tøj, Tøj, nips,nips, møbler og meget møbler ogandet. meget Genbrugsbutik på Jernbanegade 12. andet. Åbent hver dag undtagen søndag. Tøj, Åbent nips, møbler meget andet. søndag. hverog dag undtagen Åbent hver dag undtagen søndag.

rødekors.dk

rødekors.dk

70 22 70 26

rødekors.dk

rødekors.dk

SE MERE PÅ

WWW.FREKA.DK

• SKILTE • TRYKSAGER • BILREKLAME • REKLAMEARTIKLER • ARBEJDSTØJ MED LOGO

14

OPTIMISTEN - Februar 2022


lingen ”Strandbakkehuset” ved Hospice Djursland. Lena udtrykker det på denne måde: ”Jeg fik råd til at give, og det var dejligt, og jeg har glædet mig meget over at kunne give en million til hospice”.

Baunhøjgård

Fødehjemmet fylder rigtig meget hos Lena og har gjort det alle dage. Hun nød barndommen på, gården og efter hun flyttede hjemmefra, ja, så kom hun såmænd hver dag og spiste aftensmad med sine forældre. Om lørdagen mødte hun også op på gården for at gøre rent og bage. Efter forældrenes død tog brødrene Leif og Per sig af gårdens drift. I dag ejer Per 1/3 del og Lena 2/3 dele af Baunhøjgård. De har forpagtet jorden ud til et par tvillingebrødre, for Per og Lena kunne ikke drømme om at sælge gården. Hendes drøm er, at den kan forblive i familien. Og hvem ved, måske bliver Pers barnebarn, Anders, næste generation på den fædrene gård? Han er nemlig meget interesseret i landbrug.

Livet på Baunevej i Nimtofte

Lena bor i et dejligt hus på Baunevej med en fin have omkring. Huset har Lena ladet bygge, og hun og moderen plantede buske og træer, som de hentede i skoven. Fra huset har Lena bl.a. kig til Baunhøjgård . Hun har taget aktivt del i lokalsamfundet og været kasserer i Nimtofte-Tøstrup Menighedsråd i en lang årrække. Hun har også hjulpet Provst Qvist Frandsen med regnskaberne - provstisekretær. Det arbejde er slut nu, men arbejdet som kasserer er ikke lagt på hylden. Lena er nemlig kasserer i Optimisten. Det arbejde udføres til punkt og prikke, og regnskabet stemmer altid på både kroner og ører. OPTIMISTEN - Februar 2022

Derudover står Lena også for annoncerne i bladet. Jo, der er nok at gøre for en aktiv pensionist. Lena bor jo alene og har altid gjort det. Så spørgsmålet: ”Har du aldrig haft en kæreste?” trængte sig på og blev stillet hen over kaffen. Lena smilede og svarede nøgternt: ”Der er ingen, som har budt op”. Summa summarum – Lena er ovenud tilfreds med sin tilværelse og synes selv, at det er gået meget godt i livet. Mange tak til Lena for et både hyggeligt og muntert besøg. Anne Kirstine Langkjer og Rita Mogensen

15


Hornslet Sognegård, Rodskovvej 4

Oasen, Præstemarken 6

INFORMATIONER •

Hornslet Distriktsråd, Eskerodvej 45

Varo, Sletten 8

TIL SENIORER OG BORGERE • Kamf A/S, Hornbjergvej 71 I SYDDJURS KOMMUNE • Rema 1000, Dalgårdsparken 4

2 2 0 2

Af Helge Laursen • Jem & Fix, Hornbjergvej 1 Jeg håber, at Optimistens læsere, unge som ældre, er kommet godt ind i det nye år 2022. Det er desværre fortsat coronaen, som trækker overskrifter – både i medierne og i vores dagligdag. Men det går mod de lysere tider, solen står højere på himlen, dagene er mærkbart længere, og så spirer både blomsterne – og med dem forhåbentligt optimismen. PATITENTF ORENINGER – BLIV KLOGERE PÅ DIN SYGDOM I Danmark har vi ca. 200 patientforeninger, som rådgiver og på anden vis støtter op om livet med sygdom. Således findes der blandt andet Alzheimerforeningen, Astma-allergi Danmark, Bedre Psykiatri, Diabetesforeningen, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Polioforeningen og mange flere. Hver forening udsender et par gange om året eget medlemsblad med råd om en sundere livsstil igennem madplaner, motion eller socialrådgivning, den nyeste viden om medicin, seneste forskningsresultater m.m. – i det hele taget, hvordan man får en god livskvalitet på trods af sygdom. Hvilket dyr elsker at samle på flasker? Panteren! FOR EVIGT FIAT 94-årige Angelo Fregolent havde nok ikke forudset, at hans blå Lancia Fulvia ville blive en charmerende cocktail mellem en kultbil og en turistattraktion, da han i 1974 parkerede bilen foran sin kiosk. Den italienske kioskejer parkerede bilen og har siden ladet den blive stående på gaden Via Zamboni i byen Conegliano. Med tiden blev Fulviaen stille og roligt en skattet del af vinbyen nær Alperne. Den lokale guvernør, Luca Zaia, husker for eksempel, hvordan han altid gik forbi den på vej til og fra skole, skriver Ritzau. Bilen flyttede sig aldrig en centimeter. Og dog. Den blev stille og roligt lavere i takt med, at dækkene tabte luft og bilen sank sammen. Nu skal vejen renoveres, så den flyttes til andet sted i byen, så byens turistattraktion stadig bevares de næste mange år.

BRÆNDENDE TOPPE BRÆNDENDE TOPPE

Vidste du, at der findes i

Vidste du, at der omegnen af findes 1300i omegnen - 1500af 1300 - 15

der har været ider udbrud sidste 10.000 vulkaner, harde været i år. En v

udbrud desprække sidstei 10.000 år. der tillade åbning eller jordoverfladen

En vulkan en åbning er (magma), smeltet bjergart askeeller og gasser at und

sprække i jordoverfladen der tillader varm, smeltet omkring 1900 vulkaner på land og på øer, men bjergart (magma), aske og er mangeatflere under vand – de såkaldte gasser undvige til overflaundervandsvulkaner. Indonesien er det land på den fra dybe niveauer under overfladen. Dervulkaner er omkring der har flest aktive i verden. På øen Ja 1900 land og ligger en vulkaner på af verdens tættest befolkede områder, på øer, men der er manskyggen af en vulkan. Øriget i Sydøstasien er v ge flere under vand – de største ø-gruppe med syv hovedøer samt 13677 såkaldte undervandsvulkaTager vi til Italien, såer er det Etna land på Sicilien er en a ner. Indonesien tæt byerne Etna,der Messina Catania. Vulk på ved jordkloden, har og flest aktive vulkaner i verden. På øen Java som er et af verdens tættest befolkede områder, ligger enhver storby i skyggen af en vulkan. Øriget i Sydøstasien er verdens største ø-gruppe med syv hovedøer samt 13677 mindre øer. Tager vi til Italien, så er Etna på Sicilien er en aktiv vulkan tæt ved byerne Etna, Messina og Catania. Vulkanen er 3.357 m høj, hvilket er tre gange højere end Vesuv, som ligger ved Napoli. Inden nutidens luftforurening satte ind, kunne Etna ses fra3.357 Malta. Etna er en meget aktiv vulkan, og m høj, hvilket er tre gange højere end Vesuv, som ligger ved Napoli. Inden nutide der går sjældent mange årkunne mellem Hvilluftforurening satte ind, Etna ses dens fra Malta.udbrud. Etna er en meget aktiv vulkan, og der år mellem dens udbrud. Hvilken vulkan så verdens mest aktive? Det ken vulkan sjældent er så mange verdens mest aktive? Det ererKilauea, Kilauea, på ”The Big Island”–– den den største af Hawaii-øerne som befinder sigsom påbefinder ”ThesigBig Island” største af i Stillehavet. Vulkanen hæver sig som en skjoldvulkan 1222 meter over havet. Kilauea er Hawaii-øerne i Stillehavet. Vulkanen hæver sig som skjoldvulkan på The Big Island på Hawaii i Stillehavet. Den er en af verdenens mest akt en skjoldvulkan 1222 meter over havet. Kilauea er en vulkaner, og er mellem 300.000 til 600.000 år gammel og var i stort set kontinuerligt i u skjoldvulkanfra på The Big Island på Hawaii i Stillehavet. 1983 til 2018. Det oplevede jeg fra fly på vej til det sydlige Stillehav. Det seneste sto 3.357 m høj, hvilket er tre gange højere end Vesuv, som ligger ved Napoli. Inden nutidens Den er en vulkanudbrud af verdenens aktive vulkaner, er i Atlanterhavet foregik påmest den kanariske ø La Palma og har skabtog nyt land luftforurening satte ind, kunne Etna ses fra Malta. Etna er en meget aktiv vulkan, og der går mellem 300.000 til 600.000 år gammel og var i stort set 6 kilometer flod af rødglødende stenmasse. sjældent mange år mellem dens udbrud. Hvilken vulkan er så verdens mest aktive? Det er kontinuerligt udbrud 2018.i Det oplevede Kilauea, som befinder sig påi ”The Big Island”fra –VERDEN den1983 største af til Hawaii-øerne KONSTRASTERNES Stillehavet. hæver somdet en skjoldvulkan meter havet. er en koncert Når manover oplever enKilauea fremragende jeg fraVulkanen fly på vejsigtil sydlige1222 Stillehav. Det seneste storemed Andre Rieu f skjoldvulkan på The Big Island på Hawaii i Stillehavet. Den er en af verdenens mest aktive Holland med tusindvis af begejstret mennesker vulkanudbrud foregik på den kanariske ø La Palma og fra hele verd vulkaner, og er mellem 300.000 til 600.000 år gammel og var i stort set kontinuerligt i udbrud kan det være uforståeligt med de krige der foregår rundt på skabt land i fly Atlanterhavet medDet6seneste kilometer flod frahar 1983 til 2018. Detnyt oplevede jeg fra på vej til det sydlige Stillehav. store kloden ført af personer, der ønsker deres personlige magt og vulkanudbrud foregik på den kanariske ø La Palma og har skabt nyt land i Atlanterhavet med af rødglødende stenmasse. overfladen fra dybe niveauer under overfladen.

6 kilometer flod af rødglødende stenmasse.

tilegner sig alt, så landets fattige intet har til deres hverdag.

bekendt har det altid været, og måske er det sådan at sådan s KONSTRASTERNES VERDEN KONSTRASTERNES VERDEN verden se ud. Men detRieu kunne være en god ting, at de rige so Når man oplever en fremragende koncertman med Andreoplever fra Når en bliver rigere hver dag, deler ud til de fattige. Holland med tusindvis af begejstret mennesker fra hele verden, så fremragende koncert kan det være uforståeligt med de krige der foregår rundt på med Andre Rieu fra Holkloden ført af personer, der ønsker deres personlige magt og land tusindvis af tilegner sig alt, så landets fattige intet harmed til deres hverdag. Mig bekendt har det altid været, ogbegejstret måske er det sådanmennesker at sådan skal fra verden se ud. Men det kunne være en god ting, at de rige som

16

bliver rigere hver dag, deler ud til de fattige.

OPTIMISTEN - Februar 2022

URETFÆRDIG FORDELING

Vi bliver lidt ved

uretfærdighed! Fælle


grænser. Deres karakteristiske silhuett

KONSTRASTERNES VERDEN

Når man oplever en fremragende koncert med Andre Rieu fra

er Fyrtårnet og Bivognen, som var der

Holland med tusindvis af begejstret mennesker fra hele verden, så kan det være uforståeligt med de krige der foregår rundt på kloden ført af personer, der ønsker deres personlige magt og

hele verden, så kan det være uforståeligt med de krige tilegner sig alt, så landets fattige intet har til deres hverdag. Mig der foregår rundt kloden aferpersoner, bekendtpå har det altid været,ført og måske det sådan at sådander skal ønsker verden se ud. Men det være en god sig ting, atalt, de rige så som landets deres personlige magt ogkunne tilegner bliver rigere hver dag, deler ud til de fattige. fattige intet har til deres hverdag. Mig bekendt har det altid været, og måske er det sådan at sådan skal verden se ud. Men det kunne være en god ting, at de rige som bliver rigere hver dag, deler ud til de fattige.

FY OG BI

Madsen (1890 -1949) var ”Bivognen”

1942) Fyrtårnet, Skruervar vi tiden langt fremstod tilbage, som vag er der nokHan nogle af godmodig os ældre, og havd brednæse. var der husker de berømte artiofte frække Bivogn. ster som i den tid var blandt Danmarks mest populære KUNSTEN VED LIVET ER AT FÅ DRØM ”filmstjerner i hele stumfilmsperioden og kendt TIL AT PASSE SAMMEN ” - ud Tro URETFÆRDIG FORDELING URETFÆRDIG FORDELING over landets grænser. Deres FY OG BI lidt ved Vi Vi bliverbliver lidt ved som HVOR DER ERsilhuetter EN VILJE, ER DER OGS ”karakteristiske uretfærdighed! u r e t f æFælles r dfori g h e d ! Skruer vi tiden langt tilbage, er der nok nogle af os ældre, d de to fotos er, at de viser kan ses på plakaten her er Fælles for de to Lorentzen, udbryderkonge. byer - i hhv. Kina og de berømte artister som i den tid var blandt Danmarks mes Fyrtårnet ogenBivognen, som var deres kunstnernavne. 80 millioner. I flere år har tusindvis af ejendomme stået tomme. Fotoet til højre viser også fotos er, at Kenya. I Kina findes dede viser filmstjerner i hele og kendt Harald Madsen (1890 -1949) varstumfilmsperioden ”Bivognen” og Carl ud over land såkaldte spøgelsesbyer, byer -afidehhv. Kinaman har by, men i Kenya, hvor befolkningen bor i huse lavet materialer, kunnet finde. Schenstrøm (1888grænser. – 1942) Fyrtårnet, fremstod Deresvar karakteristiske silhuetter som kan ses på pla som kan huse næsten hele og Kenya. Pap, blikplader. Det får mig til at tænke, at den verdens ressourcerI erKina håbløst ulige fordelt. tyske befolkning på som vagabond med hængeskæg og brednæse. Han er Fyrtårnet og Bivognen, som var deres kunstnernavne. H findes de såkaldte spøgelsesbyer, som kan huse næsten GODDAG, JEGog RINGER FRA DIN BANK…. var godmodig havde et faderligt forhold til den Madsen (1890 -1949) var ”Bivognen” ogofte Carl Schenstrøm hele den tyske befolkning på 80 millioner. I flere år har frække Bivogn. 1942) var Fyrtårnet, fremstod som ældre vagabond med hængesk tusindvis af ejendomme stået tomme. Fotoet til højre Gang på gang bliver udsat for op ” KUNSTEN VED LIVET ER AT FÅ DRØMMENE OG brednæse. Han var godmodig og havde et faderligt forhold viser også en by, men i Kenya, hvor befolkningen bor i dankortnummer og personnummer udle VIRKELIGHEDEN TIL AT PASSE SAMMEN” huse lavet af de materialer, man har kunnet finde. Pap, ofte frække Bivogn. Troelsender Kløvedal blikplader. Det får mig til at tænke, at verdens ressourcer ulykkeligt for ældre der risikerer ” KUNSTEN VED LIVET ER AT FÅ DRØMMENE OG VIRKELIG ” HVOR DER ER EN VILJE, ER DER OGSÅ EN VEJ” er håbløst ulige fordelt. Fælles for alle er, at de æl AT PASSE SAMMEN ” - hændelserne Troels Kløvedal. Carl AugustTIL Lorentzen, udbryderkonge SPISELIG FRYD SPISELIG FRYD kriminel som franarrer dem deres ba ” HVORen DER ERDIN EN VILJE, ER DER OGSÅ EN VEJ” - Carl Au FRA BANK…. De overskårne fra bageren sjældenhed nu GODDAG, om dage, men JEG RINGER Deberømte berømte overskårne fraerbageren Gang Øjnene påudbryderkonge. gang bliver ældre for opkald Lorentzen, Tiludsat alle familier, derfra harsvindet ældre famil førhen hos de fynskenu bagere, det et af deførstørste sælgere. er sjældenhed om var dage, men lere, der vil have dankortnummer og personnummer hen ikke hos fådenokfynske bagere, var det ietvinduet. Jeg husker kunne ved synet af bageværkerne informere dem om, hvad de udleveret. Det er ofte opkald, der ender ulykkeligt forskal gøre af de største sælgere. Øjnene endnu, da jeg var 12 år i 1948 og havde kunne fået de første lommepenge, ældre der at DIN miste flere tusind Fælles GODDAG, JEGrisikerer RINGER FRA BANK…. nogle ringer påkroner. døren eller sender, hva ikkeenfåoverskårne nok vedeller synet af bageværkerkøbte en brunsviger til 8 øre på vej til skole. for alle hændelserne er, at de ælne i vinduet. Jeg husker endnu, da Gang på gang bliver ældre udsat forpakke opkald fra de mails. Venter du en frasvindlere, Post-No dre borgere bliver ringet op af en jeg var 12 år i 1948 og havde fået dankortnummer og personnummer udleveret. Det er ofte opk FODBOLDMINDER I BOGFORM kriminel som franarrer dem deresder måske pakkeleverandører, kommer de første lommepenge, købte en overskårne eller en ender ulykkeligt for ældre der risikerer at miste bankog personlige oplysninger. Til flere tusind På næsten 300 sider fortæller den legendariske fodboldjournalist Flemming Toft sit liv fra brunsviger til 8 øre på vej til skole. GØR D fremsende et ekstra beløb på f.eks. kr. 5,65 kr. for porto. Fælles for alle hændelserne er, at de ældre borgere alle familier, der har et ældre fami- bliver rin barndom til voksenlivet, om Danmarks EM- triumf i 1992 og om det turbulente forhold til FODBOLDMINDER I BOGFORM en kriminel som franarrer deres bank- og personlige op liemedlem, så sørg dem for at informere dyrt. landstræneren Richard Møller Nielsen. Det gør han godt i bogen ”Hutlihut meget – et liv tæt på Påsportens næsten 300 sider fortæller den legendariske foddem hvad gøre når tele- så sørg fo Til alleom, familier, derde harskal et ældre familiemedlem, begivenheder” udgivet på Gyldendals Forlag. Fodboldlegenden Lars Høgh, der i boldjournalist Flemming Toft sit liv fra barndom til fonen ringer eller når nogle ringer på informere dem om, hvad de skal gøre når telefonen ringer e december 2021 gik bort, har med ”Der er antal på alt” skrevet om hvordan han forsøgte at voksenlivet, om Danmarks EM- triumf i 1992 og om døren eller sender, hvad der ligner nogle ringer på døren eller sender, hvad der ligner troværdi opretholde optimismen trods et alvorligt kræftforløb. Hans bog er også et tilbageblik for 40 det turbulente forhold til landstræneren Richard Møller troværdige e-mails. Venter du en Venter du pakke fra Post-Nord eller en af de andr års dansk fodboldhistorie, der for Lars Høghs vedkommende startede i det Hvilket fynske. Bogen dyrer elskermails. at samle påenflasker? pakke fra Post-Nord eller en af de Nielsen. Det gør han godt i bogen ”Hutlihut – et liv pakkeleverandører, kommer der måske en e-mail om, at du udgivet på Lindhardt og Ringhof. andre pakkeleverandører, kommer tæt på sportens begivenheder” udgivet på Gyldendals Panteren! fremsende et ekstra beløb på f.eks. kr. 5,65 kr. for porto. GØR DET ALDRIG!! Det ka der måske en e-mail om, at du skal fremsende et ekstra Forlag. Fodboldlegenden Lars Høgh, der i december meget beløbdyrt. på f.eks. kr. 5,65 kr. for porto. 2021 gik bort, har med ”Der er antal på alt” skrevet om NÅR MAN BLIVER GAMMEL… hvordan handetforsøgte at om opretholde optimismen trodsat det GØR …så handler rigtig meget livsvilje! Italiensk forskning viser, er viljenDET til at leve ALDRIG!! Det kan koste meget dyrt. etpåalvorligt kræftforløb. Hanssom bog også etfortilbageblik trods af sygdom og alderstegn, harer betydning at få et godt liv som ældre. Mister du Det dig vardyr det for denne omgang af informationer. Vi ses forinteresser 40 årsi hverdagen, dansk fodboldhistorie, for Lars Så Høghs Hvilket elsker at samle på flasker? går det stærkt ud overder livskvaliteten. sørg for at holde i gang igen til maj, hvor forårsblomsterne er oppe og det igen vedkommende i detlæsning, fynske. Bogen er udgivet Panteren! med det de ting du startede holder af f.eks. cykling, udflugter. er tid til at slå græs og måske havegrillen på Lindhardt og Ringhof. skal tændes igen. NÅR MAN BLIVER GAMMEL… …så handler det rigtig meget om livsvilje! Italiensk forskning viser, at det er viljen til at leve på trods af En venlig hilsen sygdom og alderstegn, som har betydning for at få et Helge Laursen godt liv som ældre. Mister du interesser i hverdagen, Ahornvej 33 går det stærkt ud over livskvaliteten. Så sørg for at holde 8543 Hornslet dig i gang med det de ting du holder af f.eks. læsning, Tlf. 86 99 61 87 tempo@webspeed.dk cykling, udflugter.

OPTIMISTEN - Februar 2022

17


OTTO SØRENSEN Gratis P-plads lige ved døren Café m. gratis kaffe og the

.

Hovedgaden 51 8410 Rønde

Tlf. 86 37 10 88

edlemmer 10 % rabat til m ninger re af pensionistfo

Nyt Syn Auning

Centervej 10 . 8963 Auning Tlf.  87 86 95 23

Din lokale bedemand Bugtrupvej 7 . 8550 Kolind Jeg er der Telefon 86 39 25 50 for dig!

Begravelsesforretning Torvet 19 8500 Grenaa bedemand@betinapape.dk Jeg svarer hele døgnet:

93948812

Rekvirer brochure Bugtrupvej 7 . 8560 Kolind Telefon 86 39 25 50

ggeligt

Diskret & omhy

onligt

Træf mig pers Jeg kommer

til dit hjem

www.bedemandbetinapape.dk

enaavej 530 Tlf. 8610 7811 naavej aavej Grenaavej 530 530 · Tlf. 530 · ·Tlf. 8610 · 8610 Tlf. 7811 8610 7811 7811

Mad ud af huset Smørrebrød

Husejeren sukkede: Der er én ting, der er værre end en oversvømmet kælder – det er et oversvømmet loft!

HONDA

4056 8276

SPECIALVÆRKSTED ØSTJYLLANDS STØRSTE UDVALG ØSTJYLLANDS ØSTJYLLANDS ØSTJYLLANDS STØRSTE STØRSTE STØRSTE UDVALG UDVALG UDVALG alt inden for skov, have, park, værktøj og landbrug alt alt inden alt inden inden for for skov, for skov, skov, have, have, have, park, park, park, værktøj værktøj værktøj og og landbrug og landbrug landbrug

Tøstrupvej 50 50 Tøstrupvej Tøstrupvej Tøstrupvej 50 50 8581 Nimtofte 8581 8581 8581 Nimtofte Nimtofte Nimtofte Tlf. 8639 8488 Tlf. Tlf. 8639 Tlf. 8639 8639 8488 8488 8488 E-mail: plougmann-auto@mail.tele.dk

Tlf. 86 33 93 11

Midtdjurs Traktorlager A/S Midtdjurs Midtdjurs Midtdjurs Traktorlager Traktorlager Traktorlager A/S A/S A/S Besøg vores webshop på www.midtdjurstraktorlager.dk Besøg Besøg Besøg vores vores vores webshop webshop webshop på på www.midtdjurstraktorlager.dk www.midtdjurstraktorlager.dk på www.midtdjurstraktorlager.dk Besøg vores webshop på www.midtdjurstraktorlager.dk

KIRKENS KORSHÆRS GENBRUGSBUTIK NIMTOFTE

KirstenRen

Vi sælger tøj, møbler og isenkram Kirkens Korshær er en del af Folkekirkens frivillige sociale arbejde. Vores åbningstider er: Mandag - fredag: 13 – 17 Lørdag: 10 – 13

Alm. rengøring tilbydes Medbringer selv grej + klude Stabil, glad, altid mig - tæt kundekontakt

PERSONALET KIRKENS KORSHÆRS GENBRUGSBUTIK Torvet 1, NIMTOFTE Telefon 87 74 66 61

kirsten.ren@hotmail.com

18

www.plougmann-auto.dk

v. Kirsten Poulsen

22 30 09 04

OPTIMISTEN - Februar 2022


Nyt fra Ældrerådet AF RITA VINDING

Syddjurs Kommune og dermed borgere på 60 år og derover har fået nyt Ældreråd. Ældrerådet består af 11 medlemmer. Midtdjurs er repræsenteret med: Jens Ove Nielsen, Kolind Leif Jakobsen, Ryomgård Ældrerådet Syddjurs 2022-2025 Rita Stokholm Vinding, formand, Ugelbølle tlf. 61267352 mail rita.vinding@gmail.com Elsa Bannebjerg, næstformand, Følle Strand tlf. 30625278 mail elsa1947@live.dk, Anna Stryhn Jørgensen, Ebeltoft mail sommeriebeltoft@live.dk

tlf. 61272238

Calle Petersen, Ebeltoft mail callepetersen@gmail.com,

tlf. 21340024

Else Bjerring Højbjerg, Rønde mail elbjho@gmail.com

tlf. 27135328

Erik Pill Christensen, 8543 Hornslet mail erpill@mail.dk

tlf. 40403440

Hans Friis, Rønde mail havre24@hotmail.com

tlf. 21449838

Ib Baastrup, Ebeltoft mail baastrup.ib@gmail.com

tlf. 2332984

Jens Ove Nielsen, Kolind mail jonoglis@gmail.com

tlf. 21651758

Leif Jakobsen, Ryomgård mail leifjacobsen47@gmail.com

tlf. 21777858

Lillian Rose, Ebeltoft mail lillianrose352@gmail.com

tlf. 40454726

Ryomgård som Kolind for at tale om, hvad der er behov for, at Ældrerådet tager op. Kontakt Ældrerådet på ovenstående kontaktoplysninger. Det er den bedste måde at leve op til at være kontakt­ organ mellem kommunens ældre og Byrådet. Ældrerådet blev på sit første møde i januar introduceret til ældreområdet af chefen for Sundhed og Omsorg, Ingelise Juhl. Det er et stort område med et stort budget, og der er vigtige opgaver for Ældrerådet at tage fat på. Inden for den nærmeste fremtid skal der gøres status over kommunens Værdighedspolitik, som har en række fokuspunkter, der skal sikre værdig pleje og omsorg: 1) Livskvalitet 2) Selvbestemmelse 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 4) Sundhed, mad og ernæring 5) En værdig død 6) Pårørende 7) Bekæmpelse af ensomhed Hvad er realiseret, hvad er ikke, og hvordan mener Ældrerådet, at vi kommer videre med Værdighedspolitikken. Det er noget af det, Ældrerådet skal arbejde med. Ældrerådet bliver også involveret i forbindelse med den analyse af fremtidens boligformer for seniorer og ældre, som påbegyndes inden længe. Det var Ældrerådet, som på et dialogmøde med Udvalget for Sundhed, Ældre og Social i maj 2021 gjorde opmærksom på, at der burde udarbejdes en strategi, som sikrer, at fremtidens udbud af boliger til seniorer og ældre matcher livets forskellige faser fra livet som aktiv senior til livet som ældre med pleje- og omsorgsbehov. Ældrerådet ser frem til at blive involveret og få indflydelse på fremtidens boliger for seniorer og ældre i Syddjurs.

Ældrerådet er uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske interesser. Det rådgiver Byrådet i alle ældre­ politiske spørgsmål og fungerer som kontaktorgan ­mellem borgere og Byrådet. Ældrerådet kan rejse spørgsmål over for Byrådet i alle forhold, der har betydning for ældre i kommunen. Ældrerådet skal høres i alle forslag, spørgsmål og initiativer, der har betydning for ældre, herunder kommunale budgetter, udbygningsplaner, tilsynsrapporter på plejeområdet, trafik- og adgangsforhold, idræt og iværksættelse af aktiviteter m.v. Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem ældre og Byrådet fastholdes og udbygges. Derfor kommer repræsentanter fra Ældrerådet gerne til såvel

OPTIMISTEN - Februar 2022

19


Soldat, gøgler og skuespiller Af Knud Jensen Den 2. maj 1956 mødte jeg på Flyvevåbnets rekrutskole i Jonstruplejren ved Værløse. Der ventede 16 måneders soldatertid. Vi var ca. 200 rekrutter og blev inddelt i 6 delinger. Jeg kom i 5. deling og fik nr. 289337. De højeste af os var i 1. deling. Vi fandt hurtigt ned i KFUMs soldaterhjem i ”Tutten”, hvor man hyggede om os og vi kunne købe kaffe og kager. Allerede den første aften lagde jeg mærke til ham. En stor kleppert med krumpibe i munden. Han satte sig ved vort bord og sagde: ”Jeg har nr. 022, men kald mig onkel Law”! Han var kun 17 år. Senere gik vi ind for at se nogle spille bordtennis. Han kiggede lidt på spillerne og så sagde han til én, der lige havde vundet: ”Skal vi spille om en femmer”? (Vi fik 16 kroner om ugen). Det ville den anden godt, og så sagde Onkel Law: ”Vi kan også spille om en tier: Du får 18 point forud”! Den anden tøvede lidt, men gik med til det. Og så gik de i gang. Da de to sæt var spillet havde 022 vundet 21-18 og 21-18 - og han havde hele tiden spillet med krumpiben i munden! Så fik vi den kommentar: ”Jeg har været danmarksmester i junior-bordtennis de sidste 2 år”! VI hørte snart mere om ham. Han var totalt ligeglad

20

med autoriteter og rodede sig hele tiden ind i problemer. Han fik ekstra vagter og røg i spjældet, fordi han havde taget en andens gevær og vist frem ved et eftersyn i stedet for sit eget. Da vi havde været rekrutter i 2 måneder var vi 10 der blev udtaget til special-uddannelse, og der kom jeg sammen med 022 for at blive uddannet i fixer-tjenesten. Der blev vi gode venner, og da han hørte jeg kun havde gået i folkeskole, lærte han mig matematik og en del engelsk. Vi havde også de samme interesser angående litteratur og musik. Efter 2 måneders uddannelse skulle vi udstationeres. Jeg kom til Tirstrup og han blev udstationeret i Keldsnor på Langeland. Han var helt sikker på at det var en straf, fordi han havde været så obsternasig. Det var det nok også. Han var alligevel glad for at være der, for de snød med vagtplanerne, så de kunne holde fri en uge ad gangen. Vi skrev en del sammen. Hans forældre var døde og han var vokset op ved et præstepar i København, som han omtalte meget positivt. Da han blev 18 år fik han en arv udbetalt og han købte omgående en stor Volvo.

OPTIMISTEN - Februar 2022


Det er naturligvis Claus Nissen jeg skriver om. De fleste læsere husker ham sikkert fra mange film.

et naturtalent, en naturkraft, en naturkatastrofe. En krydsning mellem et bjergskred og et digebrud. Et stort brød med et uskyldigt-uartigt udtryk i øjnene, en kluntet-graciøs gummielastik-plastik og en dummepeter-diktion, der virker tåbelig på en utilsigtet kvik måde”.

Han har spillet små og store roller i over 50 film, både seriøse og Morten Korch-film. Hans største succes med film er dog de tre kortfilm, som Jørgen Leth instruerede, ”Det perfekte menneske”, ”Det gode og det onde” og ”Notater om kærlighed”. Uden ham kunne man slet ikke forestille sig de tre films eksistens.

Det er også sådan jeg husker ham. En gang i 70erne skrev jeg et brev til ham på hans teater, men hørte ikke noget fra ham. I 60erne blev han ofte sammenlignet med Dirch Passer, men han opfattede ikke sig selv som komiker med stort K. Han foretrak film frem for teater og sagde: ”Jeg vil allerhelst spille Fandango”!

Af mange huskes han nok mest for sin TV-rolle som Anton Knopper i ”Fiskerne” af Hans Kirk. Han medvirkede også i Edderkoppen og Rejseholdet samt i Riget I og Riget II.

Hans sidste film blev ”Den blå munk” i 1998 og derefter trak han sig fra film og teater. Han døde i 2008 i en alder af 70 år.

Vort skriveri ebbede ud efter soldatertiden, men i 1963 hørte jeg om ham igen. Han var nu blevet skuespiller og var med i Studenterrevyen, senere i Helsingørrevyen, Folketeatret og ABC-teatret.

Den berømte anmelder Jens Kistrup skriver om ham i Berlingske Tidende: ”Som komiker er han

Selvom jeg kun kendte ham godt i et par måneder gjorde han alligevel et stort indtryk på mig, og jeg var aldrig i tvivl om, at han ville udvikle sig til noget stort.

En ny trend Her til nytårsaften opstod der en ny trend, jeg har ikke hørt om det før. Kontrolleret affyring af nytårsfyrværkeri. Det blev gjort i Præstø og Ålsgårde på Sjælland. Fremgangsmåden er, at man i et område, by eller bydel samler ind til, at entrere med professionelle fyrværkere, der så opstiller et fyrværkeri show, som så fyres af ved midnat. Håbet er jo så, at fyrværkeriskader minimeres. Men det kan nok ikke helt undgås, at alle de ”fyrværkeri-mestre”, der var på banen nytårsaften, helt kan holde sig fra selv at agere fyrværkerimester. Men det kunne måske reducere nogle af ulykkerne. Alle optimistens læsere ønskes et godt og lykkebringende nytår fra folkene bag Optimisten. JS

OPTIMISTEN - Februar 2022

21


møde enfra f.eks.Vandsalamander på din vej, Her lever de med udvendige gæller og trækker vejret, Skulle du nufor forurening omkringliggende dyrkede marker, hvis der hjælp,ud i vandhullet. hvis duIville registrere den på ikke helt ulig en fisk. Men i slutningen af sommeren ville det væreløberengødning landperioden af dens liv, finder http://www.paddeogkrybdyratlas.dk/. Det gøres lettest undergår dyrene en metamorfose og bliver landlevende man dem skjultKolindsunds under trærødder Venner. udgives af foreningen f.eks. men også i sigbarkstykker, på Fugleognatur.dk og så indtaste dyr. Og efter ca. treÅben år som landdyr, søger7.30-20.00 de nu køns- ved at tilmeldeogkompostdynger, kældre og fugtige sin observation der.–Hvis modne dyr tilbage i vandet for at yngle. ydrevægge hvis manman har et er hus i tvivl om hvilken med lidt løs mørtel. salamander man har mødt, kan man få hjælp til bestemAlle salamandre er fredede – det I Danmark har vi tre arter af salamandre, Bjergsala- melsen på fugleognatur.dk er alle danske padder ogeller krybdyr.i facebookgruppen Referat Padder og Krybdyr. mander som kun findes i Sønderjylland, og som skabte AtlasprojektetHvisDanmarks man gerne vil gøre en Kolindsunds Venners 20. generalforsamlingekstra indsats for at få salamandre storafsensation da de blev fundetnaturligvis i 1949ikkehvorfisk,.menen Tlf. vaks trives på sin39 Ryomgård 40 ejendom, kan man sikre19 sig, at der Salamandre er2020 de lever et til at86 Tirsdag den 1. september skoledreng undrede sig over det meget mærkeligt liv,anderledes de er både landdyrudseende. og vanddyr, og til vandfasen er adgang til ferskvand (de yngler også Af Lars Sloth (referent) når de skifter fra det ene element til det andet, så skifter i havedamme) uden fisk og uden ænder. For hjælp til Derudover har vi Storog Lillelivsførelse. vandsalamander, overvintringen kan man hjælpe, med at de fuldstændigt Salamandrene er detsom vi kal- landfasen ogDin LOKALE Hørecenter Ebeltoft/Århus Endelig lykkedes det at gennemføre generalforsamlingen. for meget op i sin have, en god løs der amfibier, Ordet amphibios er græsk og betyder ”liv undlade at ryddeOprinerdelig udbredt heleindkaldt landet, ved Kolind. De skalmidt i marts, var ider tilsider”. generalforsamling men kompostbunke ellerden en efterladt kvasbunke i bunden af på beggeogså måtte aflyses p.g.a. covid-19. haven vil blive påskønnet. Alle har ikke ret til den hørelse! findes i de storebedste vandflader, men i småsomisolerede Vi havde lavet aftale at indlede jubilæDeresmed liv starterSebastian i vand, nøjagtigt Klein frøerom og tudser. umsgeneralforsamlingen, men detgæller er og nutrækker udskudt indtil Skulle duvidere. nu møde en Vandsalamander på din vej, Her lever de med udvendige vejret, Uafhængige høreklinikker. og ikke mindst, når de i landfasen er at finde frit NYHEDhuller, Reparation af alle ville det være en hjælp, hvis du ville registrere den på mærker helt ulig en fisk. Men i slutningen af sommeren Den chokerende ikke nyhed ved generalforsamlingen var, at Jesper - Alle undersøgelser samme dag. Nielsen,ogstifter Kolindsunds Venner formand gennem 20 år fremme, nårstoppe deafbevæger sigenfraogmetamorfose vandhul til overvinDet gøres lettest undergår dyrene og og bliver landlevende http://www.paddeogkrybdyratlas.dk/. - Altid de bedste har valgt at kun og medlem af bestyrelsen. beklager og Jespers ved at tilmelde sig Vi på Fugleognatur.dk så indtaste beslutning, iog dyr.som Og efterformand ca. tre år somnyeste landdyr, søger de nu kønsr lesender b e en stor tak til det istore utrættelige arbejde, harman gjort for KV. r tring oghøreapparater. retur omJesper foråret. a V sin observationhan der. Hvis er i tvivl om hvilken modnefor dyr tilbage vandet forog at yngle. • r e l i nb En partipolitisk uafhængig interesseforening, der arbejder aktivt på at gendanne Kolindsund. Ansvarshavende: Lars Sloth (formand) email: larssloth19@gmail.com Sekretariat: Thøger Pauli, Thorsagervej 40, 8410 Rønde e-mail: tp@123zone.dk ❘ tlf. 2633 4407 Tryk: Freka Grafisk A/S . 7022 7026

Eneste høreklinik med egen ørelæge, din garanti for høj faglighed

udgives af foreningen Kolindsunds Venner.

En partipolitisk uafhængig interesseforening, der arbejder aktivt på at gendanne Kolindsund. Ansvarshavende: Lars Sloth (formand) email: larssloth19@gmail.com Sekretariat: Thøger Pauli, Thorsagervej 40, 8410 Rønde e-mail: tp@123zone.dk ❘ tlf. 2633 4407

Perso r Bussafelavbunds• r på fugleognatur.dk eller i facebookgruppen I Danmark vi tre arter af salamandre, Bjergsala-på melsen e l i b Vi har kontaktet den nyeharregering om at kikke Kolindsund, når midlerne til udtagning t s La Padder og Krybdyr. Referat mander som kun findes i Sønderjylland, og som skabte Atlasprojektet Danmarks Hørecenterjorde Ebeltoft skal fordeles.

salamanderbåde man har mødt, kan man hjælpog til bestemKV har i det forløbne år været meget synlige i debatten, i radio ogfåTV i landsdækkende aviser. Tryk: Freka Grafisk A/S . 7022 7026

Den Lille vandsalamander er den mest almindelige. Den bliver sjældent mere end 8 cm lang. Den kendes i eretudbredt samarbejde fraKV sinhar82 lidtdeltaget større fætter på den glatteogsåmed hudved Kolind. ogDanmarks gullige/ i hele landet, De skal Naturfredningsforening, både i Norddjurs og Syddjurs kommune og vil·fortsætte dette samarbejde. Samarbejdet resulterede i 2019 i en fællestur til Filsø, en Tlf. 70 82 00 www.hca.dk findes i de store vandflader, men i små isolerede tur, der SVEND PILGAARD AUTOMOBILER A/S orange bugvarmedmeget rundeikkehuller,inspirerende. mørke ringe.nårDen Storeervanog ikke mindst, de i landfasen at finde frit 2 · 8550 Ryomgård KV har i dag godtfremme, 220 og medlemmer og en sund økonomi, så vi Saabydalvej kæmper ufortrødent videre for at gennår de bevæger sig fra vandhul til overvindsalamander er lidt sjældnere, og den bliver ganske etablere Jyllands største sø Kolindsund. www.svendpilgaardautomobiler.dk tring og retur om foråret. Der blev valgt nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen og 86 efter39 generalforsamlingen konstitu40 99 storerede – heltvi opos tilsåledes: 16 cmDenogLilleharvandsalamander vortet huder denogmestgullig/ almindelige. & Den bliver sjældentSalminen mere endarter 8 cm(næstformand), lang. Den kendes Lars Sloth (formand), Sally Pauli (sekretariatschef og kasserer), Iver orange bud med mørke pletter. Begge yngler ofte Thøger VOGNMANDSFORRETNING fra sin lidtog størreErik fætterBjørn på den glatte hud og Suppleanter: gullige/ Kannegaard (referent) Olsen. Thorkild Knudsen og Marianne Lynæs Larsen. VVS ApS runde Dengymnasielærer Store van- I MIDTDJURS i Den ret smånyevandhuller, hvorbugSloth dermedikke ertidligere fiskringe.eller ænder. formandorange Lars ermørke i biologi på Grenaa Gymnasium og tidligere fordsalamander er lidt sjældnere, og den bliver ganske • 8550 Industrivej Ryomgård mand for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Norddjurs. Netop 25 samarbejdet med DN forventer vi parringstiden kønnene isærhud hannerne – helt op til udseende, 16 cmtid. og har vortet og gullig/ os meget afændrer i denstor kommende Tlf. 86 39 44 60

Kolindsunds Venners 20. generalforsamling storafsensation da Coast de blev fundet iCoast 1949 hvorClimate en vaks Challenge (C2CCC), der handler om at skaffe grundlag Gratis Æbletorvet (KV ) har deltaget i arbejdet to Tirsdag den 1.i september 2020 skoledreng undrede sig over det anderledes udseende. Jernbanegade 22 Af Lars Sloth til at træffe beslutning om(referent) klimatilpasninger i kommunerne. Her er focus lagt på Grenaa. Keld Braüner Derudover har vi Stor- og Lille vandsalamander, som 8400 Ebeltoft Hørespecialist Endelig lykkedes det at gennemføre generalforsamlingen. Oprindelig var der indkaldt til generalforsamling midt i marts, men den måtte aflyses p.g.a. covid-19. Vi havde lavet aftale med Sebastian Klein om at indlede jubilæumsgeneralforsamlingen, men det er nu udskudt indtil videre.

Den chokerende nyhed ved generalforsamlingen var, at Jesper Nielsen, stifter af Kolindsunds Venner og formand gennem 20 år har valgt at stoppe som formand og medlem af bestyrelsen. Vi beklager Jespers beslutning, og sender en stor tak til Jesper for det store og utrættelige arbejde, han har gjort for KV.

KV har i det forløbne år været meget synlige i debatten, både i radio og TV og i landsdækkende aviser. Vi har kontaktet den nye regering om at kikke på Kolindsund, når midlerne til udtagning af lavbundsjorde skal fordeles.

KV har deltaget i arbejdet i Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC), der handler om at skaffe grundlag til at træffe beslutning om klimatilpasninger i kommunerne. Her er focus lagt på Grenaa. KV har deltaget i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, både i Norddjurs og Syddjurs kommune og vil fortsætte dette samarbejde. Samarbejdet resulterede i 2019 i en fællestur til Filsø, en tur, der var meget inspirerende. KV har i dag godt 220 medlemmer og en sund økonomi, så vi kæmper ufortrødent videre for at genetablere Jyllands største sø Kolindsund. Der blev valgt nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen og efter generalforsamlingen konstituerede vi os således:

Lars Sloth (formand), Sally Salminen orange bud med mørke pletter. Begge arter(næstformand), yngler ofte Thøger Pauli (sekretariatschef og kasserer), Iver Kannegaard (referent) og Erik Bjørn Olsen. Suppleanter: Thorkild Knudsen og Marianne Lynæs Larsen. Mobil 30 81 32 72 i Den ret smånyevandhuller, hvor Sloth der ikkeer ertidligere fisk ellergymnasielærer ænder. I i biologi på Grenaa formand Lars Gymnasium og tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Norddjurs. Netop samarbejdet med DN forventer vi parringstiden kønnene udseende, især hannerne os meget afændrer i den kommende tid.

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34 • www. vorupgruppen.dk

Mandag-torsdag . . . kl. 9.00-17.30 Fredag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-18.00 Lørdag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-13.00 Tømmerh. åbner dog man-fre kl. 7.00

Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34 • www. vorupgruppen.dk

Mandag-torsdag . . . kl. 9.00-17.30 Fredag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-18.00 Lørdag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-13.00 Tømmerh. åbner dog man-fre kl. 7.00

2

2 REPARATIONSFIRMAET K.B.

v/ Kurt Brouer TØMRER/SNEDKERARBEJDE Maling af udvendigt træværk m.m. samt alt i småreparationer Nimtoftevej 9 . 8550 Ryomgård Tlf. 86 39 47 42 . Bil 20 70 47 42

22

Bredgade 2 8560 Kolind Tlf: 87 74 30 10 Adr: Bredgade 2, 8560 Kolind Mail: Info@frisorgro.dk Booking: www.frisorgro.dk Tlf. 87 74 30 10

OPTIMISTEN - Februar 2022


Højskoledag Onsdag, den 23. marts 2022 i Kolind+  Bugtrupvej Kl. 9.00 til 15.00 Kom til en hyggelig dag med foredrag, sang og mad. Dagen begynder med kaffe / te. Derefter er der foredrag ved Ejvind Nielsen, Århus.

”Fra Skagen til Gedser og Fyn er fin”. Hvem er vi som danskere, hvor end vi kommer fra. Med humor og venlig satire sættes der fokus på os danskere. Med sange og fortællinger afsløres vores særpræg. Frokost Foredrag ved Erik Dybdal Møller, Knebel.

”Danskere som indvandrere”. Foredragsholderen er opvokset i Argentina og har senere også arbejdet der. Han vil fortælle om danskere i en anden kultur. Dagen slutter med eftermiddagskaffe. Pris for hele arrangementet er 150,- kr. Billetter kan købes på syddjursbibliotek.dk eller i bibliotekets åbningstid senest den 21. marts. Vi håber, mange har lyst til at komme. Birte og Bente

Emil Madsen I 1999 begyndte Else og Emil Madsen fra Pindstrup som medarbejdere ved Optimisten. Efter nogle år blev Else formand for bestyrelsen og ved hendes død for nogle år siden overtog Emil posten. Han var en trofast medarbejder igennem 20 år. Vi husker ham mest for alle de udflugter han og Else arrangerede for medarbejderne hvert år, men også ved uddeling af bladene gjorde han et stort arbejde. Han satte en ære i at køre rundt til alle medarbejdere med meddelelser om bladet. For et par år siden svigtede kræfterne for Emil og han måtte sige farvel til Optimisten. Det sidste år tilbragte han på Rosengården i Hornslet, og den 17. december sov han stille ind i en alder af 85 år. Æret være hans minde! OPTIMISTEN - Februar 2022

23


KOLIND autocenter KOLIND

- alt i knallerter, cykler og tilbehør

- Støt vore annoncører Midtdjurs Lokalarkiv Dejlig lokalt til daglig

NIMTOFTE Åben: Hver dag kl. 7.30 -20.00

- efterlyser stadig ting til arkivering Det drejer sig især om billeder (med navn), skøder, foreningspapirer, protokoller og andet. Vi hjælper gerne med at sortere. Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind Åbningstider: Onsdag kl. 14-17 samt efter aftale

Tlf. 87 53 60 25

VARMEPUMPER SB Service har solgt og serviceret luft/luft og luft/vand varmepumper på Djursland siden år 2000 til både private og erhverv.

www.midtdjurslokalarkiv.dk Mail: lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk Kontakt: Jakob Jakobsen, tlf. 22 18 18 05

Kontakt SB Service: Rostvedvej 6, Rostved, 8410 Rønde SB Service · 2060 7620 · sb@sbservice.dk Effektrens · 2087 2635 · hb@sbservice.dk

SB Service tilbyder som nogle af de eneste i Danmark et professionelt eftersyn af luft/luft varmepumper. Den grundige rensning sikrer bl.a. længere levetid for pumpen, bedre varmefordeling, lavere el-regning og reduceret brandfare. Vores certificerede kølemontør foretager serviceeftersyn og kontrollerer bl.a. isolering, tæthed, effektivitet, sikkerhedsafbryder. Du modtager en underskrevet attest på resultatet af eftersynet. Serviceeftersyn og rens tager typisk 2-3 timer Serviceeftersyn 895,- DKK Rens og service 1.500,- DKK Priser er inkl. moms

EFFEKTRENS

24

Tlf. 2813 5819 ❘ koedtoemreren.dk

Annoncer i Henvendelse til

Lena Andersen Baunevej 19, 8581 Nimtofte Mail: baunevej@privat.dk

Telefon 24 45 21 66 OPTIMISTEN - Februar 2022


Midtdjurs Starten på det nye år blev jo ikke som vi håbede helt restriktionsfri. Opstarten på et par aktiviteter blev udsat et par uger og foredraget ” Fra gadebetjent til et liv i PET” måtte udsættes til den 6. april, ligesom ”Vinsmagning og tapas” måtte udsættes til den 4. marts. Nu tror vi dog på, at det værste er overstået, og vi kan gennemføre forårets planlagte arrangementer, hvor vi bl.a. ser meget frem til busturen til København i marts, husk tilmelding dertil inden 15. februar.

Mit liv som tyskerunge

Tirsdag den 22. februar kl. 14.00 på Ringparken Ryomgård. I 1949 råbte børnene på gaden ”tyskerunge” efter mig. Jeg undrede mig - og spurgte min mor hvad det betød. Jeg forstod, at jeg ikke var helt "rigtig", og at jeg ikke skulle spørge mere. Birgitte Breiner kommer og giver en rørende skildring af sit liv med en præstedatter som mor og en tysk soldat som far. Der serveres kaffe med brød. Pris 75,- kr. Tilmelding senest fredag den 18. februar.

Vinsmagning og Tapas

Fredag den 4. marts kl. 18.30 på Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Alle, Pindstrup. Nu skal vi ikke bare spise godt, nu skal vi også have god vin til og samtidig høre om vinen. Begrænsede pladser. Pris 150,- kr. Tilmelding senest fredag den 25. februar.

Årsmøde 2022

Tirsdag den 8. marts kl. 15.00 på Ringparken i Ryomgård. Årsmødet afholdes som sædvanlig med en dagsorden efter lovene, og derefter skal vi i år høre tidligere sognepræst Jan ­Schmidt, der vil underholde os med fortællinger og anekdoter. Dagen slutter med fællesspisning. Pris for underholdning og spisning 150,- kr. Tilmelding til spisningen senest tirsdag den 1. marts.

Bustur til København og Nordsjælland

Den 22. og 23. marts bliver en oplevelsestur, hvor vi bliver guidet rundt på Fredensborg Slot og Kronborg og senere rundt i den nye Opera og i Folketinget. Vi overnatter på et godt hotel i Nordsjælland, hvor vi også skal nyde en god middag og aftenhygge. Se hele programmet på hjemmesiden. Rejsearrangør er Madsens Turist, rejsegaranti nr. 2553. Pris 2.150,- kr. Tilmelding på hjemmesiden senest 15. februar. OPTIMISTEN - Februar 2022

Formand: Ove Buus Pedersen.... 30 68 85 65 Redaktør: Bruno Henriksen........ 22 10 08 70 Hjemmeside: aeldresagen.dk/midtdjurs Bindende tilmelding til arrangementerne på hjemmesiden, eller hvis dette ikke er muligt til Inge Pedersen ............................ 25 11 68 19

Fra gadebetjent til et liv i PET

Onsdag d. 6. april kl. 14.00 på Ringparken i Ryomgård. Christian Medom er pensioneret kriminalassistent, der har forrettet 40 års tjeneste i Dansk Politi. Med start i Københavns Politi og derefter som operativ medarbejder i Politiets Efterretningstjeneste. Foredraget indeholder fortællinger om provinsdrengen, der mødte miljøer med social nød og hård kriminalitet i hovedstaden. Om livet i en efterretningstjeneste, der var præget af den kolde krig, indtil den internationale terrorisme med den konstante trussel blev en del af hverdagen. Der serveres kaffe og kage. Pris 75,- kr. Tilmelding senest fredag den 1. april.

Spis Sammen

Onsdag den 27. april kl. 18 på ­Landbohjemmet i Pindstrup. "Danmark spiser sammen", og det gør vi også i Midtdjurs. Denne gang skal vi nyde oksesteg, dessert og kaffe. Pris 50,- kr. Tilmelding senest onsdag den 20. april.

Brunch for enlige

Den sidste søndag i hver måned fra kl. 10 til kl. 12 på Ringparken i Ryomgård. Snyd ikke dig selv for en hyggelig formiddag, hvor vi byder på brunch og en god snak, måske krydret med et par sjove historier. Kom nu ud af busken, ræk ud og få nye bekendtskaber, der er plads til mange flere. Kender du andre enlige, så spørg om I skal følges. Kom ud og oplev hyggen ved et fælles måltid. Pris 50,- kr. Tilmelding senest onsdagen før.

Motion og hygge

Mandage fra 10.00 til 11.30 med udgang fra Krolfbanen i Ryomgård. Der kan motioneres med eller uden stave. Stave kan lånes. Turene er nor-

25


malt mellem 4 og 5 km. og foregår for det meste ad forskellige ruter i lokalområdet. Det er gratis at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig. Er der spørgsmål kan Jenny Hawkins kontaktes på tlf. 29 40 91 66.

et par ekstra øre og øjne der kan hjælpe et andet menneske i en vanskelig situation. Bisidderen har selvfølgelig tavshedspligt. Kontakt Marna Obsen på tlf. 28 15 00 82.

Kom ud og spil krolf

Tirsdage og torsdage fra kl. 14.00 – 16.00 på ­banerne ved P. Vejsgaardsvænget i Ryomgård. Giv dig selv en chance for at prøve det. Krolf er en blanding af kroket og golf. Udstyret kan lånes. Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op. Det koster 175,- kr. pr. sæson at deltage. Kontakt Knud Rauff Petersen på tlf. 20 58 33 30.

Har du problemer med at hænge et billede op eller andre små praktiske gøremål i dit hjem, som du tidligere selv har klaret, så har du brug for en hjælpende hånd. Alle lokalafdelingens hjemmeboende ældre medlemmer kan få en hjælpende hånd. Det er gratis. Få en hjælpende hånd Kontakt Erik Bilde Jensen på tlf. 60 74 52 17.

Whist

Tryghedsopkald

Hver onsdag kl. 13.00 - 16.30 spilles der whist i ”Det gamle Posthus”, Nordre Ringvej 7B, Ryomgård. Det er hyggeligt, der er også kaffe på kanden. Prisen for at deltage er 125,- kr. pr. sæson. Kontakt Bib Revsbeck på tlf. 50 40 28 06.

Bridge

Hver mandag fra kl. 9.30 til kl. 12.00 spilles der bridge på Vikingegården. Der bliver også tid til hygge og snak i pausen, hvor den medbragte forfriskning kan nydes. Har du lyst til at prøve at være med, også selv om du kun er lidt øvet, skal du bare melde dig, ved fælles hjælp skal vi nok komme i gang. Prisen for at deltage er 125,- kr. pr. halvår. Kontakt Steffen Rifbjerg-Madsen på tlf. 25 46 22 44.

En hjælpende hånd

Få en morgenhilsen hver morgen mellem kl. 8.30 og 9.00, hvor der sikres, at alt er vel. Ikke blot for dig, der er enlig, men også for dine pårørende, vil det være beroligende at være på listen. Ordningen er gratis, du skal blot tilmelde dig til Kirsten Poulsen på tlf. 51 16 42 25.

Besøgsven

Savner du besøg og har lyst til at få besøg og en god snak med et andet menneske. Det kan være en gang om ugen, men som det aftales. Ring til Marna Obsen på telefon 28 15 00 82 for at aftale nærmere. Der er meget hjælp at få, når man er medlem af

Kinesisk Qigong

Hver onsdag fra kl. 10.00 til kl. 11.00 øves der kinesisk Qigong ved krolfbanen i Ryomgård. Qigong også kaldet kinesisk yoga, er en træning og livsform med let lærte øvelser, der er utroligt effektive til at styrke, smidiggøre samt forbedre balancen og koordinationen altså hele helbredet. Det koster 300,- kr. pr. sæson. Kontakt Hanne Due Bjerre, tlf. 21 69 56 12 for yderligere information.

Styrk din hjerne ved motion

Hver mandag fra kl. 16.30 på Ringparken i Ryomgård er der ”smart” træning. En ny populær træningsform hvor der fokuseres på at "hjernecellerne" skal motioneres. De fysiske øvelser består af forskellige aktiviteter og lege. Deltagelse koster pr. sæson, 11 gange, 300,- kr. Kontakt Jane Bach, tlf. 20 94 45 14.

Få en bisidder til vigtige samtaler

Det kan være svært at holde styr på alle detaljer i en samtale eller huske aftaler, selvom de har stor betydning for hverdagen. Derfor kan det være en idé at få følgeskab af en bisidder. Bisidderen er som udgangspunkt ikke advokat og rådgiver, men

26

IF Midtdjurs Ønsker du at røre dig og samtidig ha` det sjovt, så er dette lige noget for dig.

Badminton I Midtdjurshallen hver onsdag kl. 15.00 – 16.00 Kom og vær med – der er altid plads til flere. Evt. spørgsmål: www.midtdjurs.dk under badminton/bordtennis eller Allan Christiansen, tlf 2360 5969

Petanque www.ifmidtdjurs.dk under petanque På banerne ved parkeringspladsen v/ Midtdjurshallen Vi spiller hver tirsdag og torsdag kl. 13.30 På sportslige gensyn IF MIDTDJURS BADMINTON & PETANQUE

OPTIMISTEN - Februar 2022


Midtdjurs Pensionistforening Midtdjurs Pensionistforenings program 2022 kl. 17.00 - Generalforsamling 4. februar 5. april Tur ud i det blå med stegt flæsk 10. – 12. maj 3-dages tur 21. juni Det store sønderjyske kagebord Ål på Feggesund Færgekro 11. oktober 2. november Indkøbstur Til Flensborg 1. december kl. 12.00-17.00 - Julefrokost De enkelte ture og arrangementer kan man altid se på vores hjemmeside: www.midtdjurspensionist.dk

Forårsprogram for 2022 Generalforsamling Onsdag d. 23. marts kl. 19.00 i Posthuset, Ryomgård Efter generalforsamlingen vil Ove Villadsen, Nimtofte fortælle om sine mange år som flyveleder i Tirstrup Lufthavn. - Ingen tilmelding. Tur til Fjeld Skovgods Klemstrupvej 6, 8500 Ryomgård Onsdag d. 27. april kl.19.00 Herregården ejes af Frederik Estrup, som er 5. generation på stedet. Skovfoged Gustav Bielefeldt vil fortælle og vise rundt, både ude og inde. Husk tilmelding senest den 25. april.

Banko HVER mandag kl. 19.00 i Multihallen, Marienhoffvej 13, Ryomgård Samlet gebvinstsum 30.000,- kr. Kvarters-banko fra kl. 18.00 Lailas køkken åbner kl. 16.30

Venlig Hilsen Midtdjurs Pensionistforening Sven-Erik Pedersen

”Kolind før og nu” Onsdag d. 18. maj kl. 19.00 i Kolind+ Bent Møller Pedersen m.flere vil fortælle om Kolind før og nu. Nærmere info følger. Tilmelding senest den 16. maj. Byvandring i Pederstrup Onsdag d. 15. juni kl.19.00 Mødested: Bo Ibsen, Nødagervej 69, Pederstrup Tilmelding senest den 13. juni. Alle arrangementer er gratis for medlemmer – alle andre: 50,- kr. Tilmelding til: lonekristensen@fiber.dk eller SMS 30283980

Nimtofte er stået til søs!

I foråret 2021 fik rederiet Mærsk leveret 5 nye containerskibe, som allesammen hed noget med N: Nuuk Mærsk, Nordborg Mærsk, Nakskov Mærsk, Nordager Mærsk og Nimtofte Mærsk. Og hvorfor nu det??? Hvad har Nimtofte, Djurs Sommerland, Lübker Golf eller Brdr. Thorsen med handel og søfart at gøre? Jeg kontaktede rederiet og fik at vide, at det var helt tilfældigt – desværre. Man havde bedt om 5 navne på danske byer, som startede med N. I sommeren 2022 får de andre nye skibe, som skal hedde navne med N fra Norge og Sverige. Nimtofte Mærsk er i Mærsk sammenhæng et ”lille” skib - blot 172 m langt, 32 m bredt og med plads til 2100 standardcontainere. Skibet (og dets 4 søstre) sejler i Sydøstasien og kommer efter planen aldrig til DK. Ellers måtte vi fra det gamle Midtdjurs vel have haft fortrinsret til en omvisning??? Lone Kristensen, Nimtofte OPTIMISTEN - Februar 2022

27


Aktiviteter på RINGPARKEN Ringparkens café er åben: Mandag og onsdag kl. 10.00-12.30, og tirsdag, torsdag og fredag kl.10.30-12.30. Alle er velkomne til at komme og spise med, eller til at købe mad med hjem. Menuen kan, sammen med øvrige aktiviteter, ses på hjemmesiden www.ringparken-ryom.dk.

Fast ugeplan for aktiviteter: MANDAG:

09.00 – 13.00 14.15 – 15.45

TIRSDAG.

09.00 – 11.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 11.00 – 12.30 12.45 – 14.00

ONSDAG.

09.00 – 11.00 09.00 – 11.30 15.00 –

TORSDAG.

09.00 – 11.00 09.30 – 11.00 13.30 – 16.00

Håndarbejdscaféen – strikke – hækle – sy – kniple – patchwork m.m. v/ Marie tlf. 3024 1999 . Elsebeth tlf. 2872 5220 . Hanne tlf. 2395 5563 Sang i LIGE UGER. Kirsten Frandsen spiller klaver, og vi synger med EDB – Datastuen v/ Bent Bo Kristensen - tlf. 2171 8868 Akvarel / akryl v/ Lilian Vinter - tlf. 4047 7077 Litteraturgruppe i LIGE UGER v/ Helge Quist Frandsen - tlf. 8639 2242 Spis med din nabo v/ Ebba Kristensen - tlf. 2622 9792 . Lene Bach - tlf. 2925 0139 Seniordans v/ Tina Christensen - tlf. 3062 8390 Slægtsforskning i LIGE UGER v/ Ole Knudsen - tlf. 3062 2822 Glashold v/ Anette - tlf. 5123 3267 og Birgit - tlf. 2484 6218 Hverdagsmad for mænd. v/ Poul Erik Pasciak - tlf. 5338 5059 EDB – Datastuen v/ Hans Ole Møller Jensen - tlf. 2162 6119 Motionsgymnastik v/ Ann Frandsen - tlf. 2737 0271 Pensionistforeningens Bankospil hver torsdag. Kaffe og kage i pausen

FREDAG.

14.30 – 16.00 Gudstjeneste hver anden fredag i ULIGE UGER 18/02 Tina Skov Løbner 04/03 Torben Jensen 18/03 Susanne Munk Hjørlund 01/04 Tina Skov Løbner 29/04 Torben Jensen

Kommende arrangementer

Modeshow

d. 30/03 kl. 13.30. ES mode viser forårets nyheder Pris 30,- kr.

Højskoleeftermiddag med menighedsrådet d. 20/05 kl. 13.30 Forfatteren Hanne Fladborg giver i et humoristisk og inspirerende foredrag nye ideer til at gøre den tredje alder til livets bedste.

28

HØJSKOLEGRUPPEN I RYOMGÅRD søger personer, der har lyst til at være med til at planlægge og afvikle Højskoledage, som afholdes den første mandag og tirsdag i november i cafeen på Ringparken i Ryomgård. Gruppen har 5 medlemmer, og vi samles ca. 6 gange om året til møder af 1-2 timers varighed, hvor vi finder emner til foredragsholdere og fordeler praktiske opgaver. Grundet alder og sygdom har nogle af medlemmerne ønsket at udtræde af gruppen – derfor dette opslag. Interesserede kan senest 1. april 2022 henvende sig til: Vita Therkildsen mobil 50 57 89 73 e-mail vitatherkildsen@hotmail.com

Indkøbsvenner Har du brug for assistance til indkøb, hjælper vi dig gerne. Kontakt: Bib Revsbech - tlf. 5040 2806 Lis Nielsen - tlf. 2826 0758 - hvis du er interesseret -

Forårsfest

d. 22.04 kl. 11.00 Vi spiser en 3-retters menu, synger en sang og hygger os med hinanden. Pris 150,- kr. Tilmelding i caféens åbningstid i perioden 4. april til 19. april.

OPTIMISTEN - Februar 2022


Aktiviteter på VIKINGEGÅRDEN Faste aktiviteter på Vikingegården Mandage kl. 9.30 Dartspil i kælderen Mandage kl. 13.30 Kreativt værksted og hyggeklub i kælderen Torsdage kl. 9.30 Kreativt værksted og hyggeklub i kælderen

Kom til

forårsfest på Vikingegården

Torsdag d. 28. april kl. 12.00 – 16.00 Vi får lækker middag og dessert, derefter er der musikalsk underholdning med Trækfuglene, kaffe og kage. I alt 150,- kr. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding til Jenny senest d. 23. april ♦ tlf. 6061 3914 - 8639 1443 Venlig hilsen Jette

KOLIND PENSIONISTFORENING Dans og lidt leg til Børnekulturnatten i Hornslet

NY GENERALFORSAMLING

Med et veloplagt publikum havde vi formiddagsdans og lidt sang på plejehjemmet

Fredag d. 11. februar kl. 14.00 i KPI's klubhus Tur til Albøge tirsdag den 1. marts Afgang kl. 18.15 Dilettantstykket: "Laura's økologiske dating- og wellnesscenter" Pris: 200,- kr. (billet, kaffe og bus tur/retur)

OPTIMISTEN - Februar 2022

29


Aktiviteter i ”HUSET” – Pindstrup Storegade 60 Pindstrup Kortspil (whist) kl. 13.00-16.00 Finn Andersen.............tlf. Strikke-café kl. 13.00-16.00 Bodil Jacobsen . .........tlf. Datastue kl. 9.00 Lisbeth Kruse .............tlf. Cykling kl. 12.30 Ellen Jensen................tlf. Dartspil kl. 9.30 Kari Sørensen .............tlf. TORSDAG FREDAG Fællesspisning sidste fredag i hver måned kl. 12.30. Café Oasen 14 dage før sidste fredag i hver måned kl. 12.30 (undt. juni-juli-december). Brugerrådsmøde 1. mandag i måneden kl. 10.00 MANDAG TIRSDAG ONSDAG

30 22 28 42 28

13 89 60 26 50

58 86 97 05 56

75 71 63 25 73

31 42 51 20 30

96 20 50 92 13

20 62 01 57 58

48 17 13 82 75

BRUGERRÅDET: Formand: Kasserer: Sekretær:

Gunnar Jensen Kirsten Jacobsen Bodil Hvid Freddy Johansen Finn Andersen

Toftevej 43, 8550 Ryomgård .....................tlf. Bøgevej 16, 8550 Ryomgård.....................tlf. Ringsøvej 6, 8550 Ryomgård,...................tlf. Skovsvinget 4, 8550 Ryomgård.................tlf. Bøgevej 30, 8550 Ryomgård.....................tlf.

Vi begyndte at cykle i april, da vejret var til det. Hver onsdag kl. 13.30 til ca. 14.30, hvor vi slutter af med kaffe i Huset. Sidste år cyklede vi fra 10 km. til et par og 20 km. pr. tur. Nogle ture gik ad Banestien til Ryom og hjem mod Pindstrup ad Alvejen og Brunmose ca. 12 km. Vi så vildsvin i skoven ved Alvejen, vi stod af cyklerne og nød dem også de små stribede. Andre ture mod Ringsø, Kastrup og vel oppe ad bakken, så mod Hvilsager og derfra ned gennem skoven til Skaføgård og derfra hjem til kaffen i Huset, Det var blot nogle af turene. En gang i sæsonen får vi bragt kaffe ud, blandt andet turen på banestien fra Pindstrup til Allingåbro, en god tur når solen skinner. Vi får set noget andet af Allingåbro, end man forventer, store flotte huse som har udsigt til de store marker. I Allingåbro nyder vi kaffen ved åen, der er bænke og borde. Så vi vil anbefale at komme med. Det er for alle pensionister og efterlønnere. Vi har en el-cykel, som kan lånes. Håber vi ses. Vi begynder den 20. april - Ring til Ellen - Tlf. 4226 0525

Pindstrup Pensionistforening Generalforsamling

Bankospil i Landbohjemmet

Torsdag den 3/3/22

kl. 19.00 hver torsdag

Da vi har 40 års jubilæum d. 24.02., vil vi godt invitere vores medlemmer til en lille frokost kl. 12.00 Derefter generalforsamling i Landbohjemmet. Der er tilmelding til Bodil på tlf. 2289 8671 Kontingent, som er 100,- kr., skal være betalt inden generalforsamlingen, men kan også betales inden mødet begynder.

Vi spiller 30 spil, kortspil, pausebanko og forskellig lotterier. Der kan købes kaffe, sodavand og slik. Vi håber, at i vil komme og støtte os. Med venlig hilsen Pindstrups Pensionistforenings bestyrelse

30

OPTIMISTEN - Februar 2022


andetend endbutikken! butikken! ererandet Men hvad laver vi så i Røde Kors Midtdjurs afdeling? Alle kender til Røde Kors ude i verden, den store hjælpeorganisation, som yder førstehjælp, sender mad, telte, tøj og en masse andet til steder på kloden, hvor der sker naturkatastrofer, hungersnød, krige og lignende. Men de små afdelinger rundt om i Danmark er vigtige medspillere i den store helhed. Vores primære formål er at samle penge ind, så katastrofefonden altid er fyldt op, så man netop KAN yde hjælp internationalt. Men vi hjælper også lokalt! Vi har medlemmer i vores lokalområde, og de betaler et fast medlemskab hvert år. Tak til alle vore medlemmer. Mange donerer penge, måske på månedsbasis eller ved indsamlinger. Hver gang, du køber noget i vores butik, er du bl.a.med til at støtte ældre, sårbare, børnefamilier ved juletid eller til en ferielejr.

En kort gennemgang af vore aktiviteter ● Generalforsamling i februar. - I år d.21/2 kl. 19 i Posthusets bogcafé. ● Ferielejr for børn i Syddjurs. Det er et samarbejde med de andre afdelinger i Syddjurs, at vi kan sende nogle børn af sted på en god ferie en uge i sommerferien. ● En weekend i september sælger vi møbler og diverse ting og sager fra Pilgaards udstillingshal. Der kommer mange fra nær og fjern, og vi har et par gode dage. ● Landsindsamling første søndag i oktober, og der er ca. 30 frivillige, som bruger 3 timer til OPTIMISTEN - Februar 2022

at samle ind. Hver indsamler får ca. 1000 kr i bøtten. Der er en god stemning, og heldigvis vil mange gerne give et bidrag! ● Tombola til Julemarked i Kolind. Der er altid mange flotte præmier, og overskuddet går til julehjælp til enlige forældre med mindre børn. Sidste år fik ca.20 en god julepakke.I år (2021) fik vi rekord mange penge, over 11 000 kr. ● Røde Kors butikken på Jernbanegade er vist kendt af alle i Ryomgård. Der kan man finde stort set alt, undtagen elektronik! Vi sælger også møbler. Kom og besøg butikken, som er pyntet flot op i december. Der findes næsten alt til jul. Pynt, dekorationer, gaveidéer, nisser, julemands udstyr osv. Find os på Facebook: Røde kors Midtdjurs. ● Besøgsvenner bruger en time eller to en gang om ugen (eller hver 14. dag) på at snakke med en ensom person. De går måske en tur, spiller kort, drikker kaffe eller andet.

Kontakt besøgsleder Lisbeth Hougaard Tlf. 4117 0652 Lokalafdelingen kan kun gøre alt dette, fordi der er frivillige, som bruger tid på at hjælpe til. Bestyrelsen lægger nogle idéer ud, vi snakker om tingene, og vi finder folk til at udføre det, vi synes, skal gøres. Flere frivillige ville gøre livet bedre for mange aktiviteter, så meld dig endelig som frivillig i Midtdjurs afdeling.

Lena Møller Pedersen Formand

31


Optimisten Midtdjurs Bugtrupvej 16 8560 Kolind

for at arbejde med dyr. Styreformen bryder han sig ikke om. Jeg har læst bogen ”Lebensborn” med underteksten: Et barn til Hitler. Skrevet af Charlotte Blay. Lebensborn oversættes som livskilde. Romanen er baseret på virkelige begivenheder. Begrebet lebensborn blev indført af nazisterne. Navnet dækkede over institutioner, hvor unge, gravide kvinder kunne føde deres børn med fædre, som var soldater af den ægte ariske race. Kvinderne fødte deres børn i herskabelige og beskyttede omgivelser. De følte sig som udvalgte. Fødte deres børn og efter kort tid skulle de afgive dem til opdragelse hos egnede plejefamilier. Derfra havde mødrene ikke mere kontakt med deres børn. Bogens hovedperson, som i bogen hedder Willi, er et af de udvalgte børn. Han er anbragt hos en plejefamilie i Østpreussen sammen med sin søster. De befinder sig godt hos ”Mutti” og deres plejefar, som er krigsinvalid. Men er begunstiget med Jernkorset. I vinteren 1945 må Willis familie sammen med mange andre fra Østpreussen forlade deres hjem og som flygtninge med kun få ejendele, driver tyskerne dem nordpå mod Østersøen væk fra Den Røde Hærs kanoner. Det bliver en meget hård tur både for børn og voksne. De sulter og fryser konstant. Børnene er bange og især Willi sakker mange gange bagud og er hele tiden meget bange for at blive væk fra sin familie. Det er Mutti, der hele tiden bevarer overblikket. Hun sørger også for, familien tager flugtvejen mod Østersøen via en landtange i stedet for på isen, som er blevet meget usikker. Familien overlever flugten og ender i Mecklenburg-Vorpommeren. Efter fredsslutningen i 1945 bliver de boende i området og dermed indlemmet i Østtyskland. Her skal de arbejde i et russisk inspireret kollektiv, hvor alt er statens ejendom. Willi bliver beskæftiget ved landbruget og er meget glad

Efter nogen tid finder Willis biologiske mor via Røde Kors frem til, hvor han bor og arbejder. Hun skriver et brev til ham, hvor hun giver sig til kende og fortæller ham, hun nu bor i Vesttyskland. Tilskyndet af brevet og udsigten til et bedre liv flygter Willi som 16-årig, sammen med sin søster, til Vesttyskland. Foreningen med sin biologiske mor bliver en skuffelse for ham. Moren er blevet stærk tilhænger af Jehovas Vidner. Den levemåde kan Willi ikke forliges med. Hos sin moder finder han et billede af sin far og får at vide, han var tysk soldat. Willi har aldrig vidst, hvem hans far var og aldrig set ham i levende live. Moderen fortæller senere, at hun var vildt forelsket i deres far, som var en gift, lyshåret SS-officer. Efter nogle år i Vesttyskland øjner Willi en mulighed for at udvikle sig yderligere og rejser til Danmark. Her bliver han uddannet på forskellige landbrugsfaglige skoler og får flere betroede stillinger inden for forskning. Willi bliver dansk gift og får et godt liv i Danmark. Hans fortid plager ham dog stadigt. Han er plaget af mareridt om fly, der forfølger ham. Angst for at blive spærret inde, angst for at sakke bagud. Først efter murens fald i 1989 rejser han tilbage til sin barndomsegn i Østtyskland, i det nuværende Polen. I byen Allenstein (nu Olsztyn) finder han det hus, hvor han boede med sin plejefamilie. Willis rigtige navn er Hans Handt. Det er hans svigerinde, der har fortalt hans spændende historie.

Freka Grafisk A/S 70 22 70 26

Gurli Andersen