Page 1

30. årgang 2015 nr. 3.

Kræft koster kassen Klip din billet til Sund Livsstil EHS overfølsom? GMO WWW.LNSNATUR.ORG


Redaktionen

LNS

Fra redaktøren

- det naturlige samlingspunkt Kære læser Velkommen til en lidt ”fyldigere” udgave af NaturHelse - vi har modtaget så meget stof, at vi har udvidet bladet til 32 sider. Vi er meget taknemmelige for de artikler og annoncer, vi får. Priserne på annoncer er meget favorable (se side 9), og ønsker du at støtte LNS ved at sætte en annonce i bladet, er det en stor hjælp! LNS afholder i år visionsmøde for medlemsbestyrelserne. Vi glæder os til at få nye inputs og frisk inspiration, så vi kan blive en endnu bedre organisation for vores medlemmer, og få vores mærkesager mere udbredte. Nu falmer skoven trindt om land, og jeg nyder særligt at gå en tur i skoven på denne årstid og opleve, hvordan trækronerne står i flammende orange farver. Man bliver altid glad efter en gåtur i naturen, og nu har amerikanske forskere tilmed påvist, at naturoplevelser forandrer hjernen og bekæmper bekymringer. Forsøgspersoner fik lavet en hjerne-scanning og skulle nedskrive deres bekymringer. De blev derefter inddelt i 2 grupper, der henholdsvis skulle gå langs en befærdet motorvej og gennem en grøn park. Umiddelbart efter gåturen blev de igen scannet og spurgt til deres tanker. De forsøgspersoner, som havde tilbragt tiden i parken, havde en markant langsommere blodgennemstrømning af de relevante dele af hjernen og havde færre bekymringer og negative tanker, end inden forsøget gik i gang. For dem, der havde gået langs motorvejen, var resultaterne uforandrede. Læs mere her: www.kristeligt-dagblad.dk/bagsiden/naturen-forandrer-din-hjerne Så frem med traveskoene og nyd efteråret i den smukke natur!

2

WWW.LNSNATUR.ORG LNS Landsorganisationen NaturSundhedsrådet Medlemsbladet NaturHelse sendes desuden til udvalgte politikere, myndigheder, biblioteker, læger m.fl. ISSN 1396-6855 - Oplag 2.200 Deadline: Vinternummeret 1. november Sommernummeret 1. maj Efterårsnummeret 1. august

Redaktørteam: Annette Kurtzmann (ansvarshav.),Vera Marcher Kontakt: naturhelse@Lnsnatur.dk Indhold må distribueres, citeres og gengives med kildeangivelse. Skriftlige indlæg sendes til NaturHelse. Vi forbeholder os ret til at redigere/forkorte. Artikler skrevet af andre end bestyrelsen/ bladgruppen udtrykker ikke nødvendigvis LNS’ holdninger. Lay-out & tryk: Freka grafisk A/S

LNS office: LNS v/ Mogens Ehrich, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, Danmark Tlf.: 7022 2339, Lns@Lnsnatur.dk -WWW.LNSNATUR.ORG CVR nr.: 30751361 Kontingent betales til vor konto: 8401 1010331 eller på kode +73< +82570101< SWIPP mobilbetaling til tlf.: 3096 3448 Annoncer betales via netbank til vor konto 8401 1112541 Alle oplysninger samt indbetalingskort på tlf. 4649 7731

LNS’ bestyrelse: Annette Kurtzmann (formand) tlf. 3133 0374, a.kurtzmann@gmail.com Lillian Wong, tlf. 2496 5153, lillian.wong@unicus.dk Michael Brown, tlf. 6167 0428, mib@holotronic.dk Mogens Ehrich (næstform.) tlf. 3179 7731, me@Lnsnatur.dk Moorggan A. Gersdorff tlf. 5556 1424, email@caberlain.dk Vera Marcher tlf. 6070 4887 og 7022 2339, vhm@Lnsnatur.dk

Suppleanter: Annie Thygesen Andersen, Astrid Wiig, Ditte Lustrup, Erling Helmer Jensen, Poul Feilberg, Heidie Graversen, Henrik Isager, John Boel, Joseph I. Blytner, Karin Siff Munck, Kirsten Kragh, Knud Broager, Lena Pultz, Rita Pommer, Steen Braase og Søren Refstrup.

Tillidsposter og repræsentationer: SRab: Mogens Ehrich, Lillian Wong og Erling H. Jensen NSK: Erling H. Jensen samt 1 suppleant Forsikringsordning Mogens Ehrich, me@Lnsnatur.dk Medlemspleje:Vera Marcher, vhm@Lnsnatur.dk Terapeutgruppen: Moorggan A. Gersdorff tlf. 5556 1424 s

LNS’ administration er siden 2005 kvalitetscertificeret efter international standard, DS/EN ISO 9001:2008

Nr. 3  .  2015


Bestyrelsen

Af redaktionen

LNS kontingentsatser for 2015 inkl. NaturHelse: Terapeutgruppen inkl. Koda-Gramex: Terapeutgruppen klinikker..................900 kr. Terapeutgruppen skoler .................... 900 kr. Andre medlemstyper: Skolemedlem ervhervs-, brancheorganisations- og foreningsmedlem....600 kr. Personligt medlem................................200 kr. Studerende.............................................100 kr. Bladabonnent (ingen medlemsrettigheder) .150 kr. Erhvervsansvarsforsikring............600 kr.

Brug bankkonto 8401 1010331 eller kode +73 +82570101 SWIPP mobilbetaling til tlf.: 3096 3448. HUSK at sms´e dit fulde navn, adresse og mail, så vi kan opdatere din betaling. På gensyn i LNS - det naturlige samlingssted

Lille indsats – stor effekt!

Velkommen til nye medlemmer i LNS sommeren 2015 Frode Andersen · Ingelise Serup · Kirsten Pryds Jensen · BLIDTERAPI v. Heidi Rønne · Karin Maria Svendsen · Bryggens Kiropraktik v. Kenneth Lehart Jensen · Camilla Madsen · Vibeke Nemming · Søren Hansen Massage Praxis

KULLERUP KURSER

Kullerup Byvej 2 A, 5853 Ørbæk Psykoterapi (Samtale-, Gestalt-, Familieopstilling, tankefeltterapi, MetaSundhed), Kreativdage, Vegetar/veganerkost, Biodynamik, Livsvisdom, Martinus Kosmologi, Cirkeldans, Mazdaznan (Helsedage). Ring, kom og kig. Hanne Kudsk Jensen og Ingolf Plesner Tlf. 65 31 54 31 www.kullerup.dk kullerupkurser@gmail


Artikler

Af Vera Marcher - LNS

Forskel på GMO fødevarer og konventionelle fødevarer Genmodificerede fødevarer er mere giftige, har lavere næringsindhold, er mindre sikre end konventionelle fødevarer. Den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) kræver i øjeblikket mærkning af GMO (Gen Modificerede Organismer), hvis en fødevare har en signifikant forskellig ernæringssammensætning, hvis en fødevare indeholder et allergen, som forbrugerne ikke ville forvente var til stede (fx et peanut protein i et soja produkt), eller hvis en fødevare indeholder et giftstof ud over den acceptable grænse. Allergener er også kendt for at være til stede i GMO fødevarer, men dette ignoreres stort set af FDA. Endvidere har EPA i USA (Environmental Protection Agency) tilladt Monsantos glyphosat herbicid på niveauer 60 gange over giftig eksponering for raps, soja, solsikke, hør og jordnødder, det er en fribillet til kemisk sprøjtning af de fleste GMO fødevarer ud over de acceptable grænser. Selv udtaler Monsanto, at ”det er hovedløst at mærke GMO fødevarer med et højt pesticidindhold. Disse fødevarer er fuldstændig sikre og håndteres udmærket af landbruget. Et kendskab hertil i detaljer ville kun forvirre forbrugerne”. I Danmark har Miljøstyrelsen givet en orientering om ”Anvendelse af glyphosat før høst i korn” med love og regler på området, http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/miu/ bilag/3/1407312.pdf Den generelt accepterede videnskab omkring GMO skelner ikke klart mellem ernæringsindholdet i GMO og ikke-GMO fødevarer. Udsagnet om at genmodificerede fødevarer stort set kan sammenlignes med konventionelle fødevarer og derfor i sagens 4

natur er sikre, falder helt til jorden, når det er kendt, at genmodificerede afgrøder netop designes til at være anderledes. Især to primære genmodificeringer er sket: De såkaldte Roundup Ready afgrøder er udviklet til at kunne modstå herbicid Roundup, som normalt truer afgrødens overlevelse, hvis den sprøjtes alt for uhæmmet. Mindst 21 lande og Den Europæiske Union har etableret en form for obligatorisk mærkning, men fødevareindustrien i EU og USA er to forskellige ”bæster”. Medmindre du er geografisk placeret i en halv snes lande i verden, der har erklæret GMO- forbud , så spiser du sandsynligvis GMO fødevarer. Det er næsten umuligt at undgå alle GMO fødevarer; det bedste man selv kan gøre er at undersøge og være opmærksom på det, man køber og putter i munden. Det kan gøre en stor forskel i andelen af GMO fødevarer, du køber som forbruger. Skønt forbrugerne har ret til at vide, hvad deres fødevarer indeholder, især vedr. produkter, for hvilke sundheds- og miljømæssige hensyn er blevet rejst, er der 7 grunde til, at de sandsynligvis ikke, eller aldrig identificeres på alle mærkede fødevarer. Dem kan du læse mere om på http://preventdisease. com/news/13/081513_7-Reasons-WhyGenetically-Modified-Foods-Will-Never-BeLabeled.shtml Kilde: http://preventdisease.com/ news/15/080415_Future-ofGMO-Strategies-Moving-Forward. shtml?utm_source=080415&utm_ campaign=080415&utm_medium

Nr. 3  .  2015


Danske EFT & TFT Terapeuter www.DETT.dk Tlf. 60 740 500

Foreningen der samler alle danske EFT & TFT terapeuter under ét tag

Her kan du deltage i underskriftsindsamlingen, at Roundup bør forbydes til salg til private: www.roundupstop.dk

På uddannelsen vil jeg sammen med et team af dygtige gæstelærere give dig et solidt fundament teoretisk og praktisk, som har til formål at styrke dig og gøre dig fortrolig med dine evner. Uddannelsen varer knapt et år og foregår i et seriøst, trygt og humoristisk undervisningsmiljø centralt i København.

Løbende holdstart – ring eller skriv efter brochure! Tlf. 3962 3805 • www.clairvoyanceskole.dk info@clairvoyanceskole.dk Nr. 3  .  2015

5


Bestyrelsen

Open Mind Conference 2015 Open Mind Conference er en videnskonference for dig, som stiller spørgsmål og ønsker at forstå en mere og mere kompleks verden. Konferencen bliver afholdt i Kedelhallen på Frederiksberg den 19.-20. september, og igen i år præsenteres mange spændende emner og danske og internationale talere. Der vil være foredrag om bl.a. den mulige årsag til vore dages cancerepidemi, den skjulte dagsorden i musikindustrien fra Beatles til Madonna, om hvad der i virkeligheden er sket ved de såkaldte terrorangreb og meget mere. Se mere om programmet på

www.openmindconference.com

Introduktionstilbud på Bevidsthedsmedicin til og med d. 20. september Mental coach Moorggan Gersdorff, medlem af LNS, tilbyder CD-er og lydfiler: 10 % rabat på køb af CD-er og lydfiler. Samtidig donorer du 50 kr. til brug for LNS' arbejde med at højne den alternative sektor og skabe samarbejde med det etablerede. Bevidsthedsmedicin er individuel bevidsthedsændring, der gør det muligt at lære nye færdigheder, forvandle negative tanker og mønstre til mere positiv adfærd. Få en bedre og dybere søvn. Kontrollere smerter og muskelafspænding. Blive mere kreativ, udvikle intuition og meget mere. Sådan gør du: 1. Klik ind på www.bevidsthedsmedicin.dk Læs om de spændende CD´er og lydfiler 2. Vælg de CD´er eller lydfiler du vil købe 3. Skriv koden Støt-LNS i rabat feltet 4. Gennemfør betaling. Bemærk! Lydfiler kan downloades umiddelbart efter betalingen. 6

Fysiske CD´er leveres gratis ved køb over 450 kr.

Kort om Bevidsthedsmedicin Hjernesvingningernes betydning for vores fysiske og psykiske velvære bekræftes af forskning, der peger i retning af, at mange mennesker danner utilstrækkeligt af de frekvenser organismen behøver for at fungere godt i alle livets aspekter.   Bevidsthedsmedicin er et seriøst bud på, hvordan det er muligt at skabe de bevidsthedsændringer, der er brug for. På kliknikker og hospitaler i USA har psykologer og terapeuter gennem en årrække anvendt lydsvingningsfrekvenser, som et effektivt forandringsværktøj. Derudover anvender Bevidsthedsmedicin underbevidst tale/lyd, som er en avanceret teknologi til omprogrammering af det bevidste og underbevidste sind. Det får vore to hjernehalvdele til bevidst at samarbejde om at producere de hjernesvingninger, der er behov for. Har du spørgsmål om Bevidsthedsmedicin, er du velkommen til at kontakte Moorggan på tlf. 5556 1424, som gerne hjælper dig. I LNS vil vi gerne sige tusind tak, Moorggan, for din gode ide og lyst til at støtte LNS på denne måde. Nr. 3  .  2015


- sådan har du aldrig set verden før En kursusrække om den nye biologi og cellekommunikation

1 - Energilære

3 - Vand og celler

3 - Selvhelbredelse

2- Vibration

4 - Kommunikation

6 - Bevidsthed

København: Seks tre-timers seminarer 2015-16, torsdage kl. 16-19, starter d. 5/11 Århus:

Tre seks-timers dobbelt-seminarer 2015-16, 9/11 - 30/11 - 4/1 Kl. 10-17

Pris:

580 kr. per tre timers seminar, eller 3.000 kr. ved samlet tilmelding og betaling.

Underviser: Peter Lund Frandsen Baggrund: 5 års lægevidenskab i Kbh, et års studium af fysik og filosofi i USA, gennem 30 år fulgt udviklingen indenfor energimedicin, komplementær behandler, international foredragsholder og underviser.

- og hvorfor man ikke kan samle en kylling...

Mere info og tilmelding:

www.ennytidsbiologi.dk +45 2575 7047


Artikler

Af Kirsten Skjerbæk, cand.pharm. www.ks-ernaering.dk

Lægemidlers indflydelse på kroppens vitamin- og mineralniveau at bruge, når der sker omdannelser i kroppen, nemlig enzymer og deres cofaktorer. I cofaktorerne indgår vitaminer og mineraler, som er afgørende for deres funktioner. F.eks. bruges vitaminer som C, E og A som antioxidanter og ligeledes f.eks. mineralerne selen og zink. B-vitaminerne er vigtige for vores energiomsætning.

Vi har kun én krop hver. Alt hvad vi indtager skal igennem den. Og det er uanset, om indtagelsen foregår gennem munden, huden, lungerne eller andre organer. Vores krop er skabt til at omsætte det, som naturen giver den. Selvfølgelig har vi gennem mange tusinde år kunnet forarbejde maden, og vi har også tilberedt lægemidler på forskellig vis. Dog har den industrielle revolution på både mad- og lægemiddelområdet forandret sigmeget de sidste 60 år. En af kendsgerningerne er, at vi i dag belastes af kropsfremmede molekyler, som kroppen skal kunne omsætte, nedbryde og udskille. For at det kan foregå, bruger kroppen det, den plejer 8

Der er undersøgelser, der viser, at forskellige lægemidler mindsker kroppens niveau af vitaminer og mineraler. F.eks. hæmmer de kolesterolsænkende midler dannelsen af co-enzym Q10 i kroppen og påvirker også selens virkning. Nogle vanddrivende midler øger udskillelsen af magnesium, kalium, fosfor, natrium og zink og påvirker også Q10. Nogle blodfortyndende midler, de såkaldte coumariner, hæmmer omsætningen af K-vitamin. P-piller påvirker niveauet af en lang række Bvitaminer, C- vitamin og zink. De almindelige smertestillende midler med acetylsalicylsyre, som vi bruger i håndkøb kan give mangler på folsyre, jern, kalium, natrium og C-vitamin. Den sidste kostundersøgelse fra 2003-2008 viser, at ca. 25 % af danskerne har et for lille indtag af en lang række vitaminer og mineraler, herunder A, B, C, E, magnesium, jern, zink, jod og selen. Når danskerne mangler disse vitaminer og mineraler, så er det fordi, de ikke får dem gennem kosten. Især de unge mangler jod, og op til 95 % af kvinder i den fødedygtige alder mangler folat, og mere end 90 % af samme kvinder mangler jern (www. food.dtu.dk). Danskernes seks hyppigst og i størst mængde spiste fødevarer er, i ikke prioriteret rækkefølge, hvede, kartofler, rug, svinekød, oksekød og mælkeprodukter. Det er altså åbenbart, Nr. 3  .  2015


at mange danskere får alt for lidt frugt og grønt, som bidrager med væsentlige vitaminer og mineraler – og andre vigtige stoffer, som understøtter kroppens afgiftningskapacitet, styrker immunforsvaret, afbalancerer hormoner ... Vi ernæringsterapeuter går ind for, at der gives kost- og livsstilændringer, før der gives lægemidler, med mindre der er tale om akutte og livstruende tilstande. Vitamin- og mineralmangler skal også først og fremmest genoprettes gennem kost af en god og nærende kvalitet og først i anden række gennem kosttilskud.

Annoncering i NaturHelse: 1/4 side................................. 550 kr. 1/2 side................................. 850 kr. 1/1 side................................. 1.300 kr. 1/1 bagside........................... 1.600 kr. inkl. moms Rubrikannonce: Kun tekst, 50 x 25mm, uden logo, illustrationer o.lign. Pris 100 kr. 15% rabat for medlemmer. 5% rabat ved 3 på hinanden følgende annoncer. Ingen rabat på rubrikannonce. Annoncer skal mailes i trykoptimeret pdf-fil til redaktionen: naturhelse@Lnsnatur.dk Se formater på http://Lnsnatur.org/da/annonceringi-naturhelse Betaling netto 8 dage efter modtagelse af faktura, som tilsendes, når bladet udkommer.

Har du fået (ny) e-mail? Så lad os det vide på Lns@Lnsnatur.dk eller tlf. 7022 2339

Nr. 3  .  2015

Beløbet bedes indbetalt til vor konto i Merkur Bank Reg. 8401 111 2541. Alle oplysninger fås på tlf. 6070 4887 eller på mail, a.kurtzmann@gmail.com

9


Artikler

Af Søren Refstrup, kemiingeniør

Kræft koster kassen Kræft er en omkostningstung sygdom, som politikerne det til trods af og til taler om at sætte flere midler af til! Kræft behandles i dag blandt andet med patenteret medicin, og der synes ingen ende på, hvor højt en patentindehaver kan sætte prisen på et godkendt produkt. Naturligvis er der heller ingen ende på, hvor stor forskningsindsatsen på nye patenterbare medikamenter kan blive. Patentindehaverne må naturligvis også leve med den risiko, at der kunne udvikles et så effektivt middel, at kræft kunne helbredes fuldstændigt eller endnu værre, der kunne fremkomme så effektiv en forebyggelse, at kræften forsvandt som sygdom!! Risikoen for dette kan uden tvivl i sig selv få patentindehavere til at gøre en indsats for, at få folk til at tænke, at naturlige midler til kræftbehandling er varm luft! Og netop effektiv forebyggelse ad naturens vej synes faktisk at eksistere, idet kræft ikke eksisterer hos Hunza folket – et folk, der lever i et isoleret dalområde i det nordlige Pakistans bjerge. Hunza folket dyrker deres fødevarer i harmoni med naturen på samme måde, som de har gjort i generationer - uden brug af kunstgødning og pesticider. Markerne er udformet som terrasser på bjergsiderne, hvor det mineralholdige vand fra bjergene bruges til vanding. Samtidig har man indrettet et system, der sørger for, at næringsstofferne føres tilbage til planterne, hvilket alt sammen bidrager til afgrødernes sundhed og trivsel (1). Hunza folket er især kendt for at avle og spise mange abrikoser, som tørres og gemmes som forråd til vinteren. Også abrikoskernerne spises (1). (Hunza folk, der går over til vestlig kost, får kræft ligesom alle andre med vestlig levevis (2).) 10

At kræft tilsyneladende kan håndteres ved hjælp af den rette kost, antyder, at kroppen har erfaring med og ”ved”, hvordan kræftceller uskadeliggøres. Allerede i 1902 fremsatte Dr. John Beard fra Skotland den såkaldte trofoblast teori, som siger (og trods megen forskning sidenhen aldrig er modbevist), at trofoblast celler, som er de celler, der sørger for, at fosteret forsynes med næringsstoffer i de første 8 uger af en graviditet, er identiske med kræftceller (3,4). Beard opdagede, at samtidig med at bugspytkirtlen i fosterets 8. uge begynder at producere fordøjelsesenzymer, ophører trophoblast cellerne med at opføre sig som kræftceller og bliver godartede. (3,4) Det er på den baggrund, at mange selvstændige lægepraksisser verden over i dag med succes anvender fordøjelsesenzymer i behandling af kræft (5). Et andet naturligt remedie mod svulster i huden - bitter mandel - var kendt i Kina så langt tilbage som 2500 år for Kristus og i Ægypten for 5000 år siden (6). Abrikoskerner, som Hunza folket som nævnt spiser, og bitter mandler indeholder forholdsvis store mængder af stoffet amygdalin, som mange biokemikere og kræftforskere sidenhen har udpeget som det virksomme stof mod kræft (7). I 2014 udkom en rapport fra et anerkendt tysk forskningsinstitut, som entydigt viser, at amygdalin har en reducerende effekt på blærekræftceller (7). Da æblekerner, pærekerner, jordbær, hindbær, hyldebær, hirse, boghvede, limabønner og mungbønner er eksempler på planter og plantedele, som vi i den vestlige verden kender, og som indeholder en vis mængde amygdalin, men som vi generelt kun spiser i ringe mængde eller slet ikke (8), kan der her ligge en vej til at knække de stigende antal kræfttilfælde i den vestlige verden. Da Amygdalin er ugiftigt (9), burde vi overveje et større indtag gennem vores daglige kost! Nr. 3  .  2015


Det åbenlyse problem ved naturligt forekommende stoffer som fordøjelsesenzymer og amygdalin er, at de er uinteressante for medicinalindustrien, fordi de ikke kan patenteres. Kun patentindehavere har monopol på salg af en patenteret medicin. Den medicin, der i dag anvendes i sundhedssektoren til kemoterapi, er patenteret og meget dyr, hvor de nævnte naturlige stoffer kun koster en brøkdel. 13 – 14.000,- kroner for een kemobehandling er efter sigende almindeligt. Trods det er det et

åbent spørgsmål, om kræft - med et godt helbred i behold - kan bringes til ophør på andre måder end den naturlige vej, som kroppen åbenbart selv kender til og kan håndtere, som bevidnet af Hunza folket? Skal vi som samfund fortsætte med at poste mia af kroner i kemo- og strålebehandling, som slår ondartede såvel som godartede celler ihjel, hvis kroppen under de rette betingelser selv er i stand til at håndtere kræft?

Referencer: 1. The Wheel of Health – om Hunza folkets levevis – side 10 og 20 samt afsnit om food: https://books.google.dk/books?id=lMfSuHgabYoC&printsec=frontcover&hl=da&source =gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 2. ”The Cancer Racket” By Gavin Phillips: http://www.cancerinform.org/article.html 3. TROPHOBLASTS AND THEIR RELATION TO CANCER by Lawrence Wilson, MD: http://drlwilson.com/Articles/TROPHOBLAST.htm 4. Nicholas Gonzalez, MD, and the Trophoblastic Theory of Cancer: http://www.greenmedinfo.com/blog/nicholas-gonzalez-md-and-trophoblastic-theory-cancer 5. The Cancer Cure Foundation - Directory of Clinics: http://www.cancure.org/directoryof-alternative-clinics 6. B-17 vitamin - også kaldet laetril og amygdalin: http://helsenyt.com/frame.cfm/cms/ id=5300/sprog=1/grp=8/menu=2/ 7. Second Opinion: Laetrile At Sloan-Kettering - Theatrical Trailer (2014) | by Eric Merola: https://www.youtube.com/watch?t=22&v=GcCyawsaWZQ 8. New Laetrile study in Germany (August 2014): ”Stops Cancer Growth”: https://www. change.org/p/requesting-that-sloan-kettering-cancer-center-acknowledge-their-positivelaetrile-studies/u/8035905 9. Vitamin B 17 (Laetrile): https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/10/30/vitamin-b-17-laetrile-2/

Abrikoskerner

Af redaktionen

I artiklen: ”Et fagligt aspekt af årsagen til og bekæmpelse af kræft” som blev bragt i NaturHelse nr. 1 2014 skrev vi, at abrikoskerne kunne købes i USA, men ikke importeres lovligt. En læser har gjort os opmærksom på, at det ikke er korrekt. Naturdrogeriet har tilladelse til at sælge abrikoskerner i Danmark.

Nr. 3  .  2015

11


SOS

•••−−−••• Akuthjælp CoachingPeople SundhedsCenter tilbyder psykologisk rådgivning og mentorforløb til medarbejdere der er ramt af stress, chok-traumeulykke eller kritisk sygdom. - ingen ventetid – kontakt indenfor 24 timer 45 80 33 33

Nyhed: ”Vejen i Livet” Kursus forløb til unge mellem 15 – 30 år med stress og angst

Mail info@coachingpeople.dk www.coachingpeople.dk


Bestyrelsen Du kan stadig købe en DVD via LNS fra foredraget og paneldebatten,

Vaccination Tør vi? Tør vi lade være? - med Ann-Charlotte Stewart Ph.D, tidligere international kræftforsker fra Sverige, deltog i de indledende udviklingsfaser af det, der senere blev til HPV-vaccinerne Gardasil og Cervarix. Hun er meget kritisk over for den information, befolkningen får af sundhedsmyndighederne om vacciner. - Carsten Vagn-Hansen Radiodoktoren deltog i den efterfølgende paneldebat. Carsten er læge, sundhedskonsulent og meget mere og populær og velanset gennem flere generationer i det folkelige Danmark. Han har ofte kritiseret overdreven brug af medicin pga de uerkendte bivirkninger og pga den passivitet, der ledsager medicineringen.

DVD 100 kr. for medlemmer + porto og adm. 50 kr., 150 kr. for ikke-medlemmer + porto og adm. 50 kr. Bestilles hos vhm@Lnsnatur.dk Beløbet indbetales derpå til konto 8401 111 2541, så sender vi DVD-en til dig. Husk at angive navn, adresse og gerne mailadresse!

Spirituelle rejser med Hjertets Vej Healing og Kraft i Peru

Oplev Bosnien’s pyramider

Fantastisk indre og ydre udviklingsrejse – en rejse for livet

5. - 12. august 2016

18. marts - 7. april 2016 Styrk intuitionen og din indre kraft. Oplev hjertet åbne sig i Peru’s kraftfulde energi og natur. Healing af dig selv og jorden i balance mellem væren og gøren – indre kvinde og mand.

Tag med på retræte med healing, energiarbejde og ny inspiration.

Oplev bl.a. kondoren i Colca Canyon, en af verdens dybeste kløfter; Titicacasøen, jordens livmoder i 4000 meters højde; Pachacamac-templet for skabelse; Cusco, inkaernes hovedstad; Machu Picchu, lysets by; Den Hellige Dal og ceremonier med Qero-indianske mestre.

Vi vil besøge Solpyramiden (som er højere end Keops-pyramiden i Egypten), Månepyramiden, Kærlighedens pyramide, Dragens pyramide, Moder Jord Templet – meditere og arbejde med de stærke og healende energier, bl.a. i det omfattende tunnelsystem der findes under pyramiderne, hvor der bl.a. er fundet store megalitblokke, som er omgivet af et elektromagnetisk felt.

Se hele rejsen på www.hjertetsvej.dk

Yderligere oplysninger på www.hjertetsvej.dk

HJERTETS VEJ – Center for Intuition, Selvudvikling og Livskunst v/Annalise Stourup de Molade Individuelt, par og grupper i Nyrup og Kbh., fastnet-telf. 57 80 35 02 – www.hjertetsvej.dk

Nr. 3  .  2015

13


Medlemmer

Af Søren Skogstad Nielsen

EHS

(electro hyper sensitivity) behandlingserfaringer - en foreløbig rapport og kort uddrag af min personlige EHS behandling. Selvom mine erfaringer strækker sig under to måneder, er resultaterne så positive, at det må være på tide at dele dem med andre EHS-lidende. Strålingsfølsomhed Jeg har haft EHS siden 2009. Symptomerne opstod, da jeg købte en trådløs router til mit hjem og havde den tændt døgnet rundt, indtil jeg opdagede, at det var derfor, jeg nu sov dårligt om natten og havde koncentrationsbesvær om dagen (EHS-erfaringer). De er frem til i dag langsomt blevet mere og mere udtalte. Jeg har i øvrigt i 2012 bestået en dobbeltblindet test for EHS arrangeret af radio 24/7. Den bestod i, at der var to lokaler, hvoraf det ene var eksponeret for stråler, mens det andet ikke var, og jeg skulle mærke, hvilket der var eksponeret. Stråleniveauer og reaktioner Jeg reagerer efter et kvarters tid i miljøer med mobil eller WIFI sendere med feltstyrker på ca. 1 mikrowatt/m2 og derover (kraftigere reaktion med højere effekter). Med beskyttelse (beskyttelsesvest og beskyttelsestørklæde) kan jeg fungere op til en 4 timer i miljøer med strålingsintensitet på ca. 100 mikrowatt/m2. Herefter slår de kognitive effekter til. De viser sig ved, at jeg ikke kan få mening i, hvad folk siger, og korttidshukommelsen og koncentrationen svigter. Jeg kan ikke holde plan i ganske almindeligt manuelt arbejde, og intellektuelt arbejde er det ikke muligt at gennemføre. Tidligere behandlingserfaringer Tidligere har jeg forebygget mine reaktioner ved at undgå miljøer med stråling. Når det var nødvendigt for mig at opholde mig i dem, brugte jeg min beskyttelsesvest og mit beskyttelses tørklæde. Begge er lavet af ’metal stof’. Dæmpningen er, så vidt jeg husker, på 40 dB. Jeg har også prøvet en kinesiolog og en heilpraktiker uden at kunne spore nogen vedvarende bedring. 14

Behandling ved energiharmoniseringsteknikken 1. Første behandling søndag d. 12.10.2014 Behandlingen gennemførtes i et miljø med strålingsintensitet på omkring 200 mikrowatt/m2. Jeg havde strålingsbeskyttelse, vest og hovedtørklæde, og min erfaring er, at jeg må forlade stedet efter et par timer. Behandlingen indledtes efter ca. 30 minutter. På dette tidspunkt var strålingseffekten tydeligt mærkbar for mig, men til at udholde. Ca. halvvejs inde i behandlingen, der varede ca. 30 minutter, var det tydeligt, at min tilstand blev bedre. Ved behandlingens afslutning var der kun en svag hovedpine. Jeg beholdt vesten på, men tog hovedtørklædet af. Da jeg forlod stedet efter i alt 7 timers ophold, var der stadigvæk kun en svag hovedpine og ellers ingen strålingseffekter at mærke - heller ikke da jeg var kommet hjem. Efter mine tidligere erfaringer skulle jeg ellers gå i seng og sove på grund af udmattelse. Et par timer efter min hjemkomst var hovedpinen væk, og min tilstand var normal. 2. Forløb efter første behandling Frem til d. 18.10.2014 prøvede jeg at undgå strålingsfelter. D. 18.10.2014 opholdt jeg mig 3 timer uden nogen beskyttelse i et strålingsfelt på ca. 3 mikrowatt/m2 (med spidseffekter på ca. 10 mikrowatt/m2). Jeg fik her hovedpine, som imidlertid forsvandt, da jeg gennemførte selvbehandling af hovedet. Derefter opholdt jeg mig i et strålingsfelt på ca. 40 mikrowatt/ m2 i 1 time uden beskyttelse, og uden at jeg oplevede nogen stråleeffekter. I det videre forløb har jeg ikke min beskyttelsesvest eller mit beskyttelsestørklæde på. 3. Selvbehandling d. 22.10.2014 Jeg startede min trådløse router, som gav et felt mellem 400 og 500 mikrowatt/m2 i den position hvor jeg sad. Dernæst startede EHS selvbehandlingsproceduren efter et kvarter, hvor jeg tydeligt kunne mærke de begyndende effekter i hoved og mavekvalme i rækkefølgen: Hoved, lunger, lever, nyrer, maveregion og hjerte. Effekten vaNr. 3  .  2015


rede en time, og på det sidste kneb det med at holde koncentrationen. Herunder dæmpedes strålevirkningen. Den forsvandt ikke, men sank til et svagt ubehag i mave og svag spænding i hoved. Sad derefter i samme felt i 2 timer og udførte forskelligt intellektuelt arbejde uden problemer. 4. Belastningsforsøg d. 23.10.2014 Jeg opholdt mig 2 timer på Louisiana museet. Feltstyrker mellem 0,1 mikrowatt og 4 milliwatt/m2 (stærkt varierende, nu og da impulser på 5 milliwatt/m2!) Jeg kunne ret tydeligt mærke påvirkningen, og efter en halv time fik jeg den ide at gennemføre en overfladisk selvbehandling. Dette gjorde jeg 2 gange med en varighed af 5 min med et mellemrum på 3 kvarter. Det bevirkede, at jeg godt kunne fungere på udstillingen, endda så meget at jeg blev inspireret til at bygge en varde af sten i en udstilling af det islandske landskab. Så min konklusion er, at jeg fungerede denne gang, i modsætning til mit sidste besøg på museet et halvt år forinden, hvor jeg bagefter ikke kunne fange meningen med vejtavler etc., og hvor min kone forlangte at overtage rattet.

5. Konklusion Efterfølgende har jeg udført overfladiske selvbehandlinger, når jeg har haft brug for det med stor succes. Med den ’brede pensel’ vil jeg sige, at denne EHS behandlingseffekt er sådan at: - Jeg nu ikke behøver at være bekymret for at gå i byen. - Ikke vil være bekymret for at besøge bekendte, der muligvis har trådløst net eller bor ved siden af en mobilmast. Jeg bliver stadig ’tung i hovedet’ af længere tids strålepåvirkning. Men den meget stressfulde trussel/panik oplevelse, som jeg før havde, er jeg sluppet for. Ligeledes er jeg sluppet for kvalmen, hjertebanken og reduktionen af mine ’kognitive færdigheder’. Læs hele artiklen på http://lnsnatur.org/images/pdf/ehs-foelsom-soerens%20beretningaug-2015.pdf Note: Det benyttede måleinstrument: http://www. feltfrishop.com/product.php?id=41 Den benyttede Energiharmoniseringsmetoden er udviklet af Jack Yilmaz og Mogens Ehrich: http://www.harmoni-i-sindet.dk/

Har du EHS-symptomer? En klient havde i oktober 2014 20 EHS-symptomer ud af 25 mulige. 7 er nu væk, 13 er bedret og et nyt symptom er dukket op. EHS er en form for stress, hvis symptomer kan reduceres med ”energiharmonisering”. Det er en ny terapimetode, der kun tilbydes af Skolen på Møllegården. Det du kan opnå, er igen at blive velfungerende op til et vist strålingsniveau, og du får redskaber til at holde symptomerne i skak også under høj stråling. For tiden er der venteliste, men nye lærere er under uddannelse. Ring eller skriv og lad os få en snak om din situation. Kan du f.eks. komme hjemmefra, eller må vi komme til dig? Du betaler kun, hvis det hjælper. Læs mere på http://www.harmoni-i-sindet.dk/elevoplevelser/konkrete-eksempler eller bed om at få materiale tilsendt. SKOLEN PÅ MØLLEGÅRDEN - MØLLEGÅRDSVEJ 3, 4320 LEJRE TLF. 46497731 og 31797731 – mogens.ehrich@gmail.com


Danmarks største sundhedsmesse

25. til 27 september 2015 kl. 10-18 180 udstillere - Foredrag hver time Prøver på behandlinger Smagsprøver og inspiration Økologiske fødevarer Økologisk og naturlig hudpleje Gratis sundhedsmagasiner og udstillerkatalog

ØKSNEHALLEN København Entré: Voksne kr. 100,Børn u. 14 år gratis i følge med voksne

Arr.: Mikkelsen og Myrtoft Messer ApS

Opnå fordele og VIND med vores nyhedsbrev. Tilmeld dig på www.Sund Livsstil.dk


Sund Livsstil messe i Øksnehallen 25.- 27. september 2015

Øksnehallen slår snart dørene op til den femte Sund Livsstil messe Danmarks største og sundeste messe Sund Livsstil messen har slået økologiske rødder i Øksnehallens charmerende bygning. Omkring 15.000 sundhedsbevidste og alternativ indstillede familier lægger vejen forbi Vesterbro i København. De 170-180 udstillere kan forvente samme høje besøgstal i år, hvor gæsterne kan nyde atmosfæren i den gamle, smukke hal og holde en pause i én af hallens to caféer, hvoraf Ambrosia står for en ren vegetarisk oplevelse. Der er gjort et stort arbejde med at finde nye udstillere, så gæsterne får forskellige og nye oplevelser hvert år, siger messens arrangør Peter Mikkelsen og fremhæver, at der i år er omkring 40 nye udstillere på messen. Nyhederne rækker lige fra økologisk hudpleje bl.a. fra Kreta, vand- og luft-rensningsmaskiner, ergonomiske hovedpuder, madrasser, elevationssenge, plejesenge, massagestole og i den mere intellektuelle afdeling: Forlag med nye og spændende bogudgivelser, sundhedsmagasin med besøg af redaktører og aktiviteter, coaching, rådgivning, boost kurser. I behandlingsdelen kan nævnes: Kropsbehandlinger, smertebehandlingsklinik med tværfagligt fokus, vandreturer (der renser tankerne), ferie med flow. Desuden, vitamin- og mineralspray, kosttilskud og naturlægemidler samt økologisk chokolade, protein snackbare og funktionelle fødemidler. Godt 170 udstillere fylder hele den rustikke hal og præsenterer et varieret bud på sundhed, skønhed, velvære og alternativ behandling. Øksnehallen blev i gamle dage anvendt som salgssted for slagtekvæg. Kød er der ikke meget af – der i mod vil der være sunde fødevarer, frugt og grønt, økologiske føde- og drikkevarer samt kosttilskud, urter og vitaminer. Mange af lækkerierne kan smages, og det er muligt at købe med hjem til et sundt Nr. 3  .  2015

og lækkert måltid. Sund Livsstil på nettet Som gæst på Sund Livsstil har du mulighed for at tale med dygtige terapeuter og sundhedsrådgivere, få prøver på helbredende behandlinger, samle viden om sundheds-kurser og alternative uddannelser eller tale med udbyderne af godkendte naturlægemidler, kosttilskud samt andre helse og velvære produkter. Se hele listen med udstillere på www.sundlivsstil.dk . På hjemmesiden kan du tilmelde dig Sund Livsstil messens nyhedsbrev, som byder på fordele og gode tilbud op til messen. Du kan også følge messen på www.facebook.com/SundLivsstil.dk - her kommer de mange udstilleres gode tips, ideer og tilbud, som er værd at følge med i. Har du fokus på, hvad du udsætter din hud for? På messen kan du møde flere forskellige udstillere med rene, økologiske hudpleje- og kropsplejeprodukter og solcreme uden bras. Er du til alternativ behandling? Så kan du stifte bekendtskab med et hav af forskellige behandlings- og terapiformer. Trænger du til en håndsrækning i din hverdag? Tal med de forskellige terapeuter om personlig udvikling, NLP, yoga, coaching, boost-kurser og uddannelser samt kostvejledning. ... prøv velvære behandlinger på din egen krop Sund Livsstil messen byder på mange former for helse og velvære behandlinger. F.eks.: Body-sds, Fysiurgisk-, Shiatsu-, Healings-massage samt Zoneterapi, Ansigtszoneterapi, Rosenterapi, Kranio-Sakral terapi. Massageapparater samt dejlige hudpleje og spa behandlinger, hvor ikke-forurenende soyalys er med til at skabe den rette stemning. Overalt i Øksnehallen vil der være tilbud om at smage, dufte, lytte, se, føle og fornemme. ... forsættes på side 19

17


Klip din messebillet her

RABATBILLET 2ENTRÉ KUN 0 KR.

.

RABATBILLET ENTRÉ KUN 2 0 KR

0%

SPAR 8

25. til 27. september 2015 kl. 10-18

Giver i udfyldt stand adgang til ét besøg for én person for 20 kr. (Normalpris: 100 kr.)

ØKSNEHALLEN, Halmtorvet 11, 1700 København V

0%

SPAR 8

25. til 27. september 2015 kl. 10-18

Giver i udfyldt stand adgang til ét besøg for én person for 20 kr. (Normalpris: 100 kr.)

ØKSNEHALLEN, Halmtorvet 11, 1700 København V

Stand 843 www.Lnsnatur.dk

LNS Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Kun gyldig med firmastempel:

LNS Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Kun gyldig med firmastempel:

Stand 843 www.Lnsnatur.dk

Se udstillere og eventprogram på

Danmarks største sundhedsmesse

www.Sund Livsstil.dk

Se udstillere og eventprogram på

Danmarks største sundhedsmesse

Rabatbilletten må ikke sælges.

www.Sund Livsstil.dk

Arr.: Mikkelsen og Myrtoft Messer ApS

Rabatbilletten må ikke sælges.

Arr.: Mikkelsen og Myrtoft Messer ApS

Nr. 3  .  2015

18


... fortsat fra side 17

Glæd dig allerede nu til en dag fyldt med sunde fristelser, økologiske produkter, naturlig hudpleje, alternativ behandling og spændende foredrag.

FDZ Zoneterapeutskolerne, do-in Shiatsu og Akupunktur Skole, Institut for Biologisk Medicin (biopat/naturopath), Kursuscentret Kilden og Yogakurser.

Skoler, kurser og uddannelser Blandt udstillerne er flere skoler og kursuscentre repræsenteret. Her finder du spændende tilbud om uddannelser til alternativ behandler, f.eks. At Work Skolen, Body-SDS, Den Danske Zoneterapeutskole i Herlev,

Foredrag Alle tre dage afholdes foredrag på Sund Livsstil messen. Foredragene foregår i selve Øksnehallen til venstre for indgangen. Foredragene er gratis, når der først er løst billet til messen.

Se hele foredragsprogrammet på www.sund-livsstil.dk

INFO

Sund Livsstil messe i København, Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V www.sund-livsstil.dk www.Facebook.com/SundLivsstil.dk

25. - 27. september 2015 Åbningstid: 10-18.

Entré: Voksne 100 kr. * Børn under 14 år gratis med voksne

LNS – det naturlige samlingssted LNS´ fællesstand nr. 843 med medlemmer på Sund Livsstil messen d. 25.- 27. sept. 2015, kl. 10-18 i Øksnehallen Som medlem af LNS NaturSundhedsrådet er du velkommen til at sende din pjece til os. Så tager vi den med på vores messer, hvis du ikke selv kan være til stede. Vi byder følgende medlemmer velkommen på vores fællesstand: Klinik for Fodterapi ved Kiia Rasmussen www.remond.dk Kia er udannet statsautoriseret fodterapeut, dynamic feet-behandler, healingsmassør og samtaleterapeut, og hun har en Professionsbachelor i Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Heilesen & Mygind www.mygind.dk Hanne Heilesen og Lars Mygind har mange års erfaring som undervisere, foredragsholdere, forfattere, tankefeltterapeuter og METAmedicinere. Nr. 3  .  2015

Kom bl.a. og hør mere om tankefeltterapiens effektive måde at forløse traumer på. Ernæringslinien ved Pernille Kruse www.ernaeringslinjen.dk Pernille er uddannet Cand. Scient. Human Biolog fra Københavns Universitet og Ernæringsterapeut fra Center for Ernæring og Terapi. Hun tager udgangspunkt i, at vi kan påvirke dysfunktioner i kroppen (kroniske sygdomme) ved hjælp af kosten. Moorggan www. bevidsthedmedicin.dk ”Effektiv bevidsthedstræning” - om hjernesvingninger og hvordan vi via lyd kan forvandle vort sind og skabe effektiv bevidsthedsændring samt slippe blokeringer, fobier, angst og frygt samt udvikle nye evner. Moorggan Gersdorff vil give demonstration af bevidsthedsmedicin på standen. 19


Alle foredrag er i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

”Mit liv som Vital-Arkitekten” Tirsdag d 22. september kl. 19-21.30

Mød Vital-Arkitekten - et firma og et menneske, som har et særligt udbud med en viljefast lære til at give kunden den bedste mulighed for at få kontrol over sit eget liv på den frie, selvværdigende og livsglade måde. Kroppen er vort fysiske hus, og det vigtigste budskab i ViitalArkitekten, som nu fylder 20 år, er vidensformidling til det enkelte menneske; om en måde at passe Huset bedst muligt og sammen med en lære i at forvalte sit tankeliv at give overskud og ro på energi- og humørkontoen. Ruth Landbos egen livshistorie med en vej gennem et utal af omsorgsretninger har skabt hendes særlige måde at hjælpe mennesker på. I Vital-Arkitekten udvikles til stadighed måder at supportere helhedsmæssigt på.

Tilmelding senest 21. september på vhm@Lnsnatur.dk eller på 6070 4887. Medlemmer 80, andre 100 kr. Betal ved entré

BevidsthedsmedicinensApotek Tirsdag d. 6. oktober kl. 19-21.30 v. Moorggan Gersdorff, mental coach, spirituel underviser, forfatter og idémanden bag og skaberen af Bevidsthedsmedicin. Foredraget er på dansk. Bevidsthedsmedicinens Apotek sætter fokus på, hvordan kroppens eget apotek kan aktiveres og hjælpe os efter behov, både fysisk og psykisk. Din hjerne er i stand til at producere al den ”medicin”, du måtte have brug for.

Tilmelding senest 5. oktober på vhm@Lnsnatur.dk eller på 6070 4887. Medlemmer 80, andre 100 kr. Betal ved entré.

Du kan nå at få en stand på LNS standplads i Øksnehallen 25-27. sept.2015, hvis du ringer nu på 6070 4887 !! AKTIVA Helse- & Sundhedsmesse i Silkeborg, Lunden 17–18. okt. 20

Nr. 3  .  2015


Alle foredrag er i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

Om Grundtvig som naturtænker Tirsdag d. 20. oktober 2015 Kl.19 - 21.30

Foredrag med Uffe Jonas, ph.d. i Nordisk litteratur. Seneste bog "Solen ved Midnat - Grundtvigs Sang til Kosmos", netop udkommet. Grundtvigs tænkemåde har meget til fælles med den nye naturvidenskabelige kosmologi, som er brudt frem i tiden efter Bohr og Einstein. Hør om Grundtvigs natursyn og livsopfattelse, og om hvordan hans verdenssyn kan give mening og håb i en tid, hvor naturen står på sammenbruddets rand. Grundtvig var en "økologisk filosof” og mystiker. Han var en holistisk tænker med et fantastisk indblik i naturens indre liv og de åndelige processer i naturtilblivelsen. Heri minder han om Rudolf Steiner. Grundtvig var også en skarp - og profetisk kritiker af den moderne mekaniske og sjælløse naturopfattelse, som han forudså ville føre til miljømæssige katastrofer.

Tilmelding senest 19. oktober til vhm@Lnsnatur.dk eller på 6070 4887. Medlemmer 90 kr. andre 120 kr. Betal ved entré. Aftenworkshop om aura og de 7 chakraer Tirsdag 3. november kl. 19-21 Majken Bøg fortæller om de 7 chakraer, auraens lag og Bob Moores energilære og meditation, om frigørelse af skygger og måske lidt om den kristne mystik. Få lejlighed til at mærke energi og deltag i en guidet meditation eller to

Kunne du tænke dig at mærke aura, sanse energi og at få noget at vide om at bruge meditation til selverkendelse og forandringer i dit liv? Meditation er meget andet end mindfulness. Som bekendt består alting af tid, rum og energi, og det gør vi mennesker også. Du opnår en dybere kontakt med dit indre liv, når du kan mærke, se eller høre energi. Når du følger din indre længsel, ledes du mod din naturlige åndelighed og dens visdom om at leve det liv, som er dit. Vi har alle vores egen vej til "oplysning", "Gud", "sandheden”. En vej hvor vi lægger alt det fra os, som vi ikke er. En vej hjem til frihed.

Tilmelding senest kl. 12 samme dag til vhm@Lnsnatur.dk eller på 6070 4887. Betal 50 ved entré.

Nr. 3  .  2015

21


Alle foredrag er i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

Radioni - Veletableret epi-genetik - ny videnskab på ikke-videnskabelig måde

Tirsdag d. 10. november kl. 19-21.30

Kemiingeniør/kinesiolog Dianna de Place og Dr.Psych. Torben de Place, om epigenetisk hjælp til livskvalitet! Vi lever i et samfund, hvor det stadig er vigtigt at kunne forklare og bevise alle fænomener videnskabeligt gennem kontrollerede forsøg. Så ”Hurra” for epi-genetikken, hvor det bevises, at det ikke er generne, der styrer os, men os og vore valg, der styrer generne! Det giver masser af håb, dels fordi du ikke nødvendigvis behøver afvente en hel generations skavanker , dels fordi det åbner for accept og respekt for det såkaldte ”alternative”. Det stiller flere krav til egen ansvarlighed, fordi epi-genetik viser, at det er er kemien, der styrer helbredet. Kemi er ikke kun medicin, tilskud og mad, men især dine tanker, følelser og overbevisninger, som kan være svære at vælge og ændre. Men du kan få hjælp – epigenetisk – gennem Radioni! Her formidles harmoniserende og opbyggende energier og informationer til din krop og sjæl via krystallerne i dine tørrede bloddråber - på det kvantebiologiske plan.

Tilmelding senest 9. november på vhm@Lnsnatur.dk eller 6070 4887. Medlemmer 80 kr, andre 100 kr. Betal ved entré.

Hvad psyken undertrykker, udtrykker kroppen ! Tirsdag d 24. november kl.19-ca. 21.30

LNS inviterer til en lærerig og underholdende aften med Lars Mygind - forfatter, tankefeltterapeut, METAmediciner mm. Fokus er på de 4 elementer ved en sund livsstil, nemlig: Krop, kost, tanker/følelser og ånd. Han vil løfte sløret for noget af det, han lærte Lene Hansson, Jytte Abildstrøm og Peter Mygind. Lars taler om alvorlige hjertesygdomme, kroniske lidelser og kræft, og alligevel sidder vi og griner og håbet vokser indeni. Han kaster folk ud i en lystfyldt kamp for at helbrede sig selv. Det fører dem blandt andet ud på en mental udviklingsrejse. Lars anvender analysemoden METAsundhed til at finde og føre folk ind i den oprindelige følelse og smerte, for derigennem at bearbejde de blokeringer, der sidder som en livstruende, ophobet følelsesmæssig balance og sygdom i deres krop. Lars kaster lys over hvordan.

22

Tilmelding senest 23. november på vhm@Lnsnatur.dk eller på 6070 4887. Medlem 100 kr. andre 150 kr. Betal ved entré.

Nr. 3  .  2015


Hallo M/K-ere i alle aldre og konditioner! Hvorfor løbe sig i form, når man kan opnå det samme med blid Tai Chi Qigong i slow-motion? Knaldgode undervisningstilbud i Værløse v. prof. qigong instruktør QiVera: Weekendkursus i Nyre Qigong

Nyrefunktionen påvirker alle andre organer og funktioner 11. sept kl 19-21 - 12. sept kl 10-16 - 13 sept kl 10-15 Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. Pris 550 kr Tilmelding og mere på www.famsam.dk Qigong for begyndere start mandag 14. sept kl 10-11.30

Smørum Idrætscenter, Flodvej 62. 2765 Smørum Kr. 825 (20 lektioner). Tilmelding og mere på www.sn-skole.dk Qigong for begyndere start mandag 21. sept kl 17.30-18.15 Aktivitetscenter Skovgårdens gymnastiksal, Skovgårds Alle, Værløse Kr. 475 (11 lektioner). Tilmelding og mere på www.famsam.dk Qigong for begyndere start torsdag 24. sept kl 12.30-14 Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. Kr. 950 (22 lektioner) Tilmelding og mere på www.famsam.dk

Tai Chi Qigong kan forbedre dit helbred markant på kort tid. Vi stresser ikke. Fokus på energi, din naturlige vejrtrækning, krop og sind i forening. Derfor kan selv meget svækkede personer dyrke qigong på samme hold som raske. Gavnlig som genotræning efter alle former for sygdomme og lidelser og styrker mental, fysisk og psykisk balance og standard.

Vil du vide mere Tlf. 60 70 48 87 Nr. 3  .  2015

Kontakt QiVera

qigong@youmail.dk 23


Helseklummen

Ved Marianne Kirkskov, speciallæge, DK-kinesiolog & healer

Spiritualitet & Sundhed -og trædestenene derimellem

tidig kan der så være nogle ”hængepartier”, som vi ikke rigtig kan få på plads. På trods af hængepartier, så skal du ikke undervurdere det gode arbejde, du hidtil har gjort. Det har i sidste ende blødgjort din adgang til at tage dig af de dybeste dele også .

Marianne Camille Tiffanie Kirkskov er uddannet læge i 1993, speciallæge i 2000, og har arbejdet på hospitaler, i praksis samt nu de seneste ca. 10 år i egen komplementære klinik - Stjernebroen Lægecenter for Heling. Hun anvender både healing, kinesiologi og energimedicinske teknikker, og derudover er tilkommet kanalisering og inddragelse af højere energier i behandling af klienter. Her i klummen videregiver hun erfaringer og strømninger i vadestedet mellem Spiritualitet & Sundhed – ud fra egne fornemmelser. Bemærk: Information fra denne klumme kan ikke træde i stedet for lægebesøg.

Her lidt ”spirituel sensommerregn” til os alle… Til denne sensommerklumme har jeg valgt en af mine kanaliseringer ud til os alle sammen. Den er fra 2010, og den er til de dele af os, som ”hænger lidt efter” i forhold til nutiden. De dele, der har svært ved alt det nye, ny healing, ny energi, nyt lys. Til det i os, der stadig ”smerter”, og ikke sådan lader sig hele. De dele der har tilbøjelighed til at klamre sig lidt til det gamle og velkendte. Hvem har ikke sådan en del? Jeg har i hvert fald.

24

Meget ofte kan vi være kommet superlangt med at ”opgradere” og udvikle os, og sam-

Du får mest ud af kanaliseringen ved at vide, at det ikke nødvendigvis er ”hele dig” der tales til i teksten, men nu blot ”de langmodige dele af dig”. Der er jo sket udvikling med dig siden 2010! Kanalisering fra Sananda til jer alle (20/5-2010) ”Jeg er Sananda mine kære børn. Det er en udfordrende tid for mange mennesker, og jeg siger jer, at intet af det, som I står overfor, på nogen måde er forgæves. I bliver udfordret ved ikke at kunne se så langt i denne tid. Alting skifter, og I vil kun kunne se et enkelt eller et par skridt frem i jeres tilværelse. Jeg siger: Frygt ikke fremtiden , for der tages vare på jer og på jorden. Men forvent ikke, at du kender hele historien på nuværende tidspunkt. Hav tillid til din egen fremtid, at den vil være skabt af kærlighed og i kærlighed til dig uanset indholdet. Det er ikke alting, du vil forstå med det samme. Lad ikke dette forstyrre din tro på kærligheden, for selvom du ikke forstår, så kan du være helt sikker på, at det er kærligt i sidste ende for dig. Vi skifter i denne tid fra den lineære forståelse i tankerne til den mere helhedsbetonede forståelse i hjertet, vi skifter i denne tid til hjertets logik. Det er udfordringen for dine tanker at give slip på den almindelige logiske forståelse og tillade hjertets sprog at vinde fodfæste. Så derfor: frygt ikke for, hvad du ikke forstår, men bekræft overfor dig selv og over for verden: ”Her hersker kærligheden”. For således er det. Jeg er din ven og herre Sananda. Gå med fred – bær tillidens flamme i dit hjerte.” Nr. 3  .  2015


Sananda viser mig, at han vil hjælpe alle med forvandlingen i hjertet og at denne forvandling kan skabe omstændigheder i jeres liv, som I ikke kan se kærligheden i i første omgang. TILLIDEN er det vigtigste, siger han: TILLIDEN til at alt er såre godt, selvom det ikke nødvendigvis ser sådan ud. Han viser mig også, hvordan TILLIDEN, når den vælges, får alting til at falde til ro. Han siger også, at hvis du føler uro ved kanaliseringen, så nøjes med at læse det, som er fremhævet, for det er det vigtigste! Maria tilføjer:

”Bad I min og englenes energi, og Sanandas hver eneste gang, du har brug for det, vi er der alle for dig... Vi elsker dig i alle livets forhold. Vi er tættere på, end du tror.” Marias blide, beroligende og trøstende energi er meget tydelig, hun smiler og viser, at hun ikke er spor bekymret, og det opfordrer hun også til, at vi ikke er. Uanset at du evt. ikke kender ”Sananda” eller ved noget om Maria, som er åndelige mestre, så kan du sagtens modtage energien, for den er gældende for alle.

Flydende guld til din krop… Energien fra disse mestre – særligt i denne kanalisering – er meget som en slags energi af ”flydende, kærligt guld”, som kan suges ind i kroppen, så hvis ikke du kan bruge ordene, så lad din krop suge det flydende, helende og kærlige guld til sig, for det rummer al visdommen og helingen i ordene…

Nr. 3  .  2015

”Flydende guld” er blot ét eksempel: Vi omgiver os med mange muligheder for at få helende energi ind i kroppen – kun fantasien sætter grænser. Når du oplever noget, der er rart – eller forestiller dig noget, der er rart, så se for dig, at hele oplevelsens energi suges direkte ind i din krop og dine celler og får ting til at falde på plads – hvorfor nøjes med mindre? Det hjælper hele dit system, når du er bevidst om at lade god energi komme ind i din fysiske krop. Det øger din mulighed for at bevare din energi og din sundhed! I kærlighed til dig - Marianne, Stjernebroen

Lægecenter for Heling, www.stjernebroen.dk Ny adresse:

Frederiksgade 7, 1. sal 3400 Hillerød Tlf. 61694003

25


Medlemmer

Udrag fra Natur-Drogeriets pressemeddelelse

Natur-Drogeriet fejrer 70 års jubilæum Det hele begyndte i 1945… I 1945 startede naturopaten dr. Axel O. Hansen Drogeriet. Han havde skrevet flere bind om naturens helbredende urter og planter, og han skabte bl.a. urteblandingen 103 med knuste hørfrø og pulveriserede bukkehornsfrø. Resultaterne med denne blanding var så opsigtsvækkende, at de blev omtalt i Tidsskrift for Læger i 1949. Og 103 er stadig i handlen… Efter A.O. Hansens død i 1971 drev hans førstemand Drogeriet, indtil Jonna og Peer Christiansen i 1976 overtog og gav firmaet dets nuværende navn, Natur-Drogeriet A/S. I dag beskæftiger virksomheden ca. 40 medarbejdere. Natur-Drogeriet er godkendt både som lægemiddel- og levnedsmiddelvirksomhed – en godkendelse, der kræver, at virksomheden lever op til myndighedernes strenge krav, som skal sikre forbrugeren kvalitet og sikkerhed i produkterne.

Dansk produceret og danske arbejdspladser De færreste har taget en tur i en helsekostbutik uden at støde på virusbekæmperen Urte-Pensil, TheaGo’ mod forstoppelse, den bredt dækkende vitaminpille Maximum eller den mælkesyregærede Brottrunk. Men Natur-Drogeriet er også kendt for at være stedet, hvor man kan få næsten enhver tænkelig

urt, idet Peer Christiansen altid har ønsket, at danskerne skulle have mulighed for at få lige præcis de droger, som de havde behov for og glæde af. Det er kombinationen af Jonnas og Peers forskellige egenskaber, der gør, at virksomheden nu kan fejre 70 år med formidling af århundreder gammel viden om alternative veje til et mere harmonisk liv. Med Peer i front har Natur-Drogeriet kæmpet for at hjælpe mennesker til selvhjælp, mens Jonna med sit store overblik har styret firmaets administration. Godt købmandskab er en forudsætning for en sund og veldrevet forretning, men det er ideologi, interesse for sundhed og naturens planter og ønsket om at gøre en forskel for sine medmennesker, der i alle årene været en vigtig del af virksomhedens DNA.

Ny generation klar til fremtiden I snart 40 år har Peer og Jonna Christiansen ledet og drevet Natur-Drogeriet som et familieforetagende, og nu står næste generation klar til at overtage - døtrene Annette og Charlotte sammen med deres ægtefæller Jan Rathcke og Mikkel Harken Christiansen. Jan, der startede i virksomheden i 1992, bliver firmaets nye direktør, og Mikkel, der har selvstændig virksomhed i helsebranchen, træder ind i bestyrelsen. Vi i LNS ønsker Natur-Drogeriet tillykke!

Det oversete specielle B3 vitamin I 50doser, fordi vitaminet forårsager rødmen. Det har i stedet vist sig, at vitaminet renser ud! - reduceres rødmen

I praksis -

-

-

Køb bogen Ren Krop Klar Tanke på www.stoffrit.dk og læs alt om det medicinfrie og vitaminrige program. (billigbog): kr 155 inkl Porto - at de øvrige vitaminer og mineraler forøges Programmet bruges også på Narconons


NEUROPATI? Alfa-lipon er til ernæringsmæssig behandling af diabetisk neuropati

Diabetisk neuropati Diabetisk neuropati er en følgevirkning af diabetes, der ofte mærkes som føleforstyrrelser typisk i ben og fødder. Dette opleves som smerter, prikkende fornemmelse og følelsesløshed. Diabetisk neuropati er en risikofaktor for udvikling af diabetiske fodsår. Hvad er Alfa-lipon? Alfa-lipon er en fødevare til særlige medicinske formål, der er udviklet til ernæringsmæssig behandling af diabetisk neuropati. Produktet tages som et tilskud ved mangel på eller øget behov for alfa-liponsyre. Alfa-lipon indeholder 120 tabletter med 300 mg alfa-liponsyre svarende til 3-4 måneders forbrug. Alfa-liponsyre er et stof, vi får igennem kosten, men vi får langt mindre fra kosten end ved at tage en Alfa-lipon tablet. Indholdet af alfa-liponsyre i én Alfa-lipon tablet svarer til indholdet i ca. 200 kg kartofler.

Alfa-lipon giver glade fødder, og glade fødder giver bonus til hele kroppen.

LANDSKENDT FOR NATURMIDLER DER VIRKER www.natur-drogeriet.dk

Alfa-lipon, 120 tabletter, 300 mg., vejl. udsalg kr. 340,- og Alfa-lipon, 30 tabletter, 300 mg., vejl. udsalg kr. 99,95,-. Alfa-lipon kan købes på apoteket og i helsekostforretninger, der har godkendelse til at forhandle håndkøbsmedicin. Se mere om Alfa-lipon på www.alfa-lipon.dk, hvor du også kan finde nærmeste forhandler.


Kosmorama

Redigeret af Vera Marcher

”Fedt” at drikke sukkerfrit - eller?

Et aldringsstudie er udført på University of Texas Health Science Center i San Antonio over helbredsstatus og livsstil på over 65-årige af mexicansk og europæisk oprindelse. Her indgik også deres forbrug af sukkerfri sodavand og samtidig målte man deres livvidde. Det viste sig gennem de 9 år, som forsøget varede, at livvidden var øget med 2,5 cm på dem, der ikke drak sukkerfri sodavand, og med næsten 5 cm på dem der indimellem tog sig en sukkerfri sodavand, men ikke hver dag. På dem der jævnligt og ofte flere gange dagligt drak sukkerfri sodavand var livvidden øget mindst 7,5 cm. Så næste gang du får lyst til at smage en sukkerfri sodavand så betænk, at dellefedt ikke blot sætter sig lige under huden, men i høj grad rundt om alle dine organer og belaster organismen med alverdens livsstilssygdomme. ”Måske slipper du for kalorierne, men ikke for konsekvenserne”, siger prof. Helen P. Hazuda. http://www.medicalnewstoday.com/articles/229920.php

Naturen helbreder atter

Et forskningsprojekt på Oslo Universitetshospital har vist, at ekstrakter af Johannesurt (St. John’s Wort) og græsk bjergte kan standse Alzheimers, således at sygdommen stagnerer og ikke udvikler sig yderligere. Der forestår flere undersøgelser, der skal klarlægge, hvilke stoffer i urterne, der har denne effekt. Det er prof. Jens Pahnke, leder af Medical Faculty, og hans team, der har stået for forskningen. Han tilføjer, at der kræves et ekstrakt med 80 procent ethanol for at virkningen indtræder. Normalt kan man ikke helbrede Alzheimers, men det er et stort skridt frem, hvis sygdommen kan stagnere, og den lidende om ikke andet kan se frem til en bedre livskvalitet, også til gavn for hele familien. Johannesurt burde kunne fås i en velassorteret helsekost, på apoteket eller i Tyskland? Der kan for øvrigt studeres en hel del om urter generelt mod Alzheimers på https://www.google.dk/#q=med icinal+plants+solution+to+Alzheimer%27s+disease og http://scholar.google.dk/ scholar?hl=da&as_sdt= 0,5&as_vis=1&q=st.+john%27s+wort+to+Alzheimer% 27s+diseasehttp://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150522083317.htm 28

Nr. 3  .  2015


HPV centre - eller hvad med alternativ behandling?

Den 1. juni kan piger med alvorlige bivirkninger efter HPV-vaccinen muligvis behandles på et af de 5 regionscentre, som er oprettet til formålet. Men problemet er for det første, at over 500 piger står på venteliste med udsigt til en ventetid på op til 1 år. I alt har Sundhedsstyrelsen modtaget 1521 indberetninger om bivirkninger. Det skriver metroXpress 9. juni. Et andet problem er, at ikke alle læger anerkender, at bivirkningerne skulle stamme fra HPV-vaccinen, og flere læger skoser de belastede piger og henviser til andre psykiske årsager. Det mest optimale p.t. er alternativ behandling, bl.a. homøopati med afgiftning, som viser sig at være en vej ud af det smertehelvedet som nogle piger dagligt må kæmpe med. Det kan du læse om fx her på http://hpv-vaccine-info.org/kan-homoopati-hjaelpe-hpvvaccineskadede/ Risikoen for at dø af livmoderhalskræft før 75−års alderen er 0.2 % jvf. oplysninger fra Kræftens Bekæmpelse. Det betyder i hele tal, at ud af 100.000 kvinder, vil 200 kvinder, før deres 75 års fødselsdag dø af livmoderhalskræft. https://homeotek.wordpress.com/2014/10/31/hver-gang-der-registreres-en-hpv-vaccinationsskade-sa-vil-24-af-dem-vaere-alvorlige-vaccinationsskader-2/

Forskningsmetode i alternativ behandling

Forskning vedrørende alternativ behandling skal udføres på de præmisser, der gælder for alternativ behandling. Ellers bliver resultaterne ikke troværdige. Dette krav er næsten generelt ikke opfyldt i den forskning om alternativ behandling, der foreligger. http://www.lnsnatur.dk/2014%20webind/Lns2014.10%20Om%20forskning%20i%20alternativ%20behandling.pdf

10 af de mest funktionelle fødevarer i verden ødelægger kræftceller

Mange specifikke proteiner, enzymer og kodning i vores immunsystem aktiveres til at dræbe kræftceller. Proteiner kan gøres ineffektive, hvis celler vokser ukontrolleret, er skadet eller hvis forgiftning gennem mad og kemisk forurening tilsidesætter immunsystemets naturlige funktion. Disse 10 funktionelle fødevarer undertrykker tumorudvikling vha. immunsystemets overvågning i den menneskelige krop: Gurkemeje, havgrøntsager, grapefrugt og resveratol (fra rødvin), chlorella og spirulina, grøn te, korsblomstrede grøntsager (fx broccoli), tomater, ”medicinske” svampe (fx Coriolus versicolor. I kinesisk medicin yun zhi), hvidløg og hamp. http://preventdisease.com/news/15/032615_10-Most-Functional-Foods-Destroy-Cancer-Cells.shtml?utm_source= 032615&utm_campaign= 032615&utm_medium Nr. 3  .  2015

29


Artikler

Af Annette Kurtzmann

Havtorn

(Hippophaë rhamnoides)

Det botaniske navn er græsk for hest (hippo) og skinne (phaos) – grækerne fodrede deres heste med havtorn, så pelsen blev flot skinnende. Havtorn er Nordens citron, og lige nu er det sæson for de smukke orange bær. De brister let og er svære at plukke, da de vokser tæt mellem buskenes torne. Du kan derfor med fordel afklippe små grene med bær på og fryse dem ned. Når bærrene er frosne, rystes de af grenene. Bærrene kan du juice, som de er - juicen kan holde sig et par dage i køleskabet. Jeg laver friskpresset grønsagsjuice hver morgenen og vil tilsætte 1 eller 2 håndfulde friske havtornebær. Gem hele bær i fryseren, så har du hele året rundt din egen naturlige vitaminpille – et lille bær indeholder lige så meget C-vitamin som en stor appelsin! Forekomst Havtorn regnes for en af Danmarks ældste planter. Buskene vokser vildt på solrige skrænter og klitter langs alle danske kyster. Udseende Havtorn er oftest en 2–3 m høj, tornet busk, men den kan undertiden udvikle sig til et træ på 5–6 m. Dens blade er smalle, linjeformede og sølvglinsende. Hun-buskene bærer om foråret og ud på vinteren gule eller orangerøde bær, som er 5-10 mm i diameter.

30

Aktive stoffer Havtorn indeholder antioxidanter, vitamin A, C, B1, B2, E, F, K, P, serotonin, selenium, 8 essentielle aminosyrer, omega-3 og cirka 15-25 % omega-7 fedtsyrer. Anvendelse • Kineserne har anvendt havtorn i flere tusinde år som medicin mod ustabilt blodtryk, hjerteproblemer og mavesår. • Havtorn er et godt vitamintilskud. • I dag forskes der i den gavnlige effekt af havtorn på f.eks. hudlidelser. • Olie lavet på havtornens kerner absorberer ultraviolet lys og er gavnlig som solbeskyttelse. • Omega-7 fedtsyren i bærret har stor sundhedsfremmende effekt og optimal virkning på såvel kroppens fedtsyreniveauer som på blodsukkerbalance og vægt. Omega-7 kan reducere risikoen for udvikling af såvel diabetes type II som åreforkalkning, sænke inflammationsniveauerne i kroppen og have en afbalancerende effekt på kroppens kolesterolniveauer. Havtorn- og ingefærdrik 1 skive ingefær, cirka 2 cm. 2 æbler 2 store gulerødder 2 dl rå havtornesaft Pres de rå bær gennem en sigte, så du får rå havtornesaft uden skaller. Lav saft i saftpresseren af æble, gulerod og ingefær. Tilsæt den rå havtornesaft og knust is og server.

Skøn, forfriskende og sund. Velbekomme!


WWW.LNSNATUR.ORG LNS Landsorganisationen NaturSundhedsrådet Fagligt sekretariat, LNS v/ Mogens Ehrich Møllegårdsvej 3 4320 Lejre Tlf. 7022 2339 / 6070 4887

Indmeldelsesblanket til medlemskab af LNS (inklusiv NaturHelse og LNS nyhedsbreve) Navn: Adresse: Tlf.:

Mobil:

Evt. kliniknavn:

Postnr.:

Evt. klinikadresse:

Postnr.:

Evt. web adresse: E-mail adresse: Terapeutgruppen inkl. Koda-Gramex Terapeutgruppen, Klinikker med Koda-Gramex

900 kr.

Terapeutgruppen, Skoler med Koda-Gramex

900 kr.

Andre medlemstyper: Skolemedlem erhvervs-, brancheorganisations- og foreningsmedlem, rådgivning 600 kr. Personligt medlem

200 kr.

Studerende Bladabonnement

100 kr. 150 kr.

Husk, at du som LNS Helseudøver kan tilvælge forsikringsordning

600 kr.

Du kan vælge disse betalingsmåder: Til konto 8401 1010331 eller kode +73 +82570101 SWIPP mobilbetaling til tlf.: 3096 3448. HUSK at sms´e dit fulde navn, adresse og mail, så vi kan opdatere din betaling. Er du kun til indbetalingskort, så bestil det på tlf. 4639 7731

Underskrift:

Dato: Tak for din støtte – hjælper du os, hjælper vi dig!

Nr. 3  .  2015

31


Overvejer du at blive medlem af LNS? LNS favner bredt.Vi er paraplyorganisation for alternative behandlere, skoler, foreninger og brugerne. Vi mener, det er en samfundsstyrke, at borgerne selv kan vælge at bruge traditionelle eller alternative behandlingsmetoder.Vi er platform for dialog og udvikling på det naturlige sundhedsområde. LNS ønsker: • Et bæredygtigt samfund med et holistisk syn på levevis og livsvilkår, forebyggelse og sygdomsbehandling og på menneskets rolle i samfundet • Frihed til årsagsbehandling og brug af bivirkningsfri behandlinger komplementært til andre behandlingstilbud, også på sygehusene • At den alternative sektors vidensdisciplin, forskningen vedr. finere energier, får sit eget modul • Tværfagligt samarbejde og at bidrage til samling af den alternative sundhedssektor • At være medlemmernes talerør over for politikerne Udpluk af fordele som medlem af LNS: • Et medlemskab der passer dig til et lavt kontingent, inkl. NaturHelse • Fordelene af LNS’ indflydelse via SRab, NSK, Brobygningsgruppen mfl. • Koda-Gramex-licens, hvis du er terapeut med egen klinik • Tilvalg af gruppeansvarsforsikring • Stå med dine data i vores blad og på websiden • 15 % rabat ved annoncering i bladet • Gratis information i bladet og på Lnsnatur.org om egne her-og-nu arrangementer • Være aktiv i et af vore udvalg • Præsentation af dit materiale på de messer, LNS deltager i i Danmark. • Fællesstande i samarbejde med vore medlemsforeninger og terapeuter • LNS er ISO certificeret, hvilket sikrer, at vore administrative mål og handlingsplaner forfølges Harmonerer det med dine holdninger? Så meld dig ind i LNS. Ring på tlf. 60 70 48 87 eller mail til vhm@Lnsnatur.dk Læs mere og tilmeld dig Tilfredshedsportalen på www.gladeklienter.dk og giv dine kunder lejlighed til at evaluere dine ydelser, som du kan bruge i din markedsføring.

GRATIS eksemplarer af NaturHelse Til terapeuter - Til dit center - Til skoler - Til dine foredrag

Ring 60 70 48 87 og få tilsendt max. 5 stk.

Natur Helse  

August 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you