Page 1

SØNDERBORG

2019


Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Inden du beslutter dig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Til forældre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Erhvervsuddannelser generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 EUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  Erhvervsuddannelser på Business College syd (EUD & EUX Business) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  Erhvervsuddannelser på EUC Syd (EUD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11  Gråsten Landbrugsskole (EUD Landbrug). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  SOSU Syd (EUD SoSu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Gymnasiale uddannelser generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14  Alssundgymnasiet Sønderborg (STX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17  Det Blå Gymnasium (HHX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18  Teknisk Gymnasium Sønderjylland (HTX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19  International Baccalaureate (IB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  Sønderborg Statsskole (STX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21  Sønderborg Statsskole (HF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22  VUC Syd (HF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Åbent hus 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2


Et lokalt vejledningsmateriale I dette hæfte kan du og dine forældre få overblik over uddannelsesmuligheder efter 9. og 10. klasse samt få en nærmere præsentation af uddannelsesstederne i Sønderborg. Det er nu blevet din tur til at beslutte, hvad du vil efter 9. eller 10. klasse. Diagrammet nedenfor viser dine valgmuligheder med henblik på valg af ungdomsuddannelse. Langt de fleste vælger at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Hæftet er udarbejdet i samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i Sønderborg og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Der findes også andre uddannelsesmuligheder, end dem der er beskrevet i dette hæfte. Der er tale om individuelle tilrettelagte uddannelser (FGU og STU). Du kan få meget mere information om disse uddannelser ved henvendelse til UU Sønderborg.

10. klasses tilbuddene er heller ikke beskrevet i hæftet, men kan ligeledes uddybes ved at tage kontakt til UU Sønderborg. Er du 15-17 år og ikke i uddannelse eller i et job med uddannelsesperspektiv, skal du i samarbejde med din UU-vejleder udarbejde en plan for, hvorledes du bliver klar til at begynde på en ungdomsuddannelse. Planen skal være realistisk, underskrevet af dig og dine forældre – og du har pligt til at følge din plan.

Job eller videreuddannelse

Erhvervsuddannelse

Gymnasial uddannelse

1 år & 11 mdr. - 5½ år

2 - 3 år

EUD / EUX

HF, HHX, STX, HTX / IB

Faglært Almindelig eller med gymnasial eksamen (eux). Du bliver uddannet og udlært inden for et bestemt arbejdsområde og kan tage job, videreuddanne dig eller starte som selvstændig.

Student Du bliver forberedt til at studere på en videregående uddannelse

Afslutte 9. eller 10. klasse

Vigtig beslutning at vælge ungdomsuddannelse Du påvirkes af meninger fra mange sider. Derfor er det vigtigt, at du selv indsamler så mange oplysninger som muligt, så du kan foretage din egen vurdering. Du kan sammen med dine forældre bruge hæftet her til at samle information om de forskellige uddannelser i Sønderborg. Brug også dit nære netværk (familie, venner, klassekammerater oa). Udover hæftet kan du også hente information andre steder.

Brug eVejledning eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelser og de erhverv, de kan føre til. eVejledning har åbent både om dagen, om aftenen og i weekenden. Du kan frit vælge, hvordan du vil kontakte eVejledning: Du kan ringe, maile, sms’e eller chatte. Du finder eVejledning her: www.evejledning.dk

På ug.dk får du mere at vide På UddannelsesGuiden, www.ug.dk, er al information om uddannelse i Danmark samlet. Her kan både unge og forældre søge oplysninger om de forskellige uddannelser, adgangskrav, job og arbejdsmarked.

UU-vejledningen UU-vejlederen på din skole er naturligvis også behjælpelig, hvis du har nogle spørgsmål i forhold til uddannelserne. Giv ikke op, selv om det kan være kedeligt eller hårdt en gang i mellem. Det vigtigste er at få gennemført én uddannelse! Og frygt ikke! Du planlægger altså ikke HELE dit liv.

3


Inden du beslutter dig Du kan vælge at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Ungdomsuddannelserne bygger videre på undervisningen fra 9. klasse.

Ansøgningsfrist 1. marts Elever i 9. og 10. klasse skal tilmelde sig via www.optagelse.dk. Via UU vil du få en grundig orientering om, hvordan du taster dit ønske ind, og hvordan dine forældre skal godkende tilmeldingen. Din ansøgning skal være indtastet og godkendt senest 1. marts 2019. Du skal være vurderet uddannelsesparat for at kunne søge optagelse på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Har du allerede indgået en uddannelsesaftale, foretages der ingen vurdering til en erhvervsuddannelse. Hvis dine forældre ikke er enige i vurderingen (ikke-uddannelsesparat), sendes din ansøgning til den uddannelsesinstitution, du har søgt ind på, som herefter vurderer, om du er uddannelsesparat. Ungdomsuddannelsesinstitutionens afgørelse om parathed skal begrundes og er gældende. Vær opmærksom på, at der fra 2019 er optagelseskrav til alle ungdomsuddannelser. Læs om disse på ug.dk eller kontakt din UU-vejleder/UU.

Pligt til at følge en uddannelsesplan Uddannelse er vigtig! Alle 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller deltage i aktiviteter, der sigter mod at blive parat til en ungdomsuddannelse. Der er mange forskellige veje til at blive parat, og i samarbejde med din UU-vejleder skal du lave en uddannelsesplan for din vej til at blive uddannelsesparat, og du har pligt til at følge din uddannelsesplan! Forældre til unge 15-17 årige modtager en månedlig ungeydelse. Hvis du eller dine forældre ikke samarbejder med UU om at gennemføre din uddannelsesplan, kan ungeydelsen inddrages eller omlægges.

4

Udgifter til undervisning Undervisning og bøger er gratis (det gælder dog ikke på private skoler, hvor man selv betaler for undervisningen). På de fleste uddannelser skal du regne med udgifter til fotokopier og lignende. Desuden skal du som regel selv anskaffe dig en lommeregner, computer og visse ordbøger/ fagbøger. Det får du besked om, når du starter på din uddannelse, så vent med at anskaffe tingene til du ved, hvad du skal købe. Endvidere skal du selv dække udgifterne til eventuelle studierejser m.m.

Transport Ungdomskortet - buskort til unge og studerende. Du kan bestille et Ungdomskort på www.Ungdomskort.dk. Kortet udstedes til tre grupper: • unge 16 til 19 årige, som ikke er under uddannelse. • elever på en ungdomsuddannelse. • studerende på en videregående uddannelse. Priserne kan ses på hjemmesiden. Med et Ungdomskort kan der rejses ubegrænset inden for takstområdet Syd. Ved rejser udover det område, gives der rabat i såvel bus som tog. Ved bestilling af et Ungdomskort skal der benyttes NemID samt et elektronisk lagret foto. Byrådet har besluttet at tilbyde gratis Ungdomskort til elever på en ungdomsuddannelse, der har minimum 6 km mellem hjem og skole. I første omgang skal eleven selv bestille kortet på ovennævnte hjemmeside og betale det til Sydtrafik/DSB. Sønderborg Kommune refunderer efterfølgende udgiften til elevens NemKonto på baggrund af trafikselskabets oplysninger om kortudstedelse. Udbetalingen sker automatisk og uden at eleven skal sørge for andet end at have oprettet NemKonto.

SU til 18-19 årige Du kan få SU til din uddannelse fra kvartalet efter, du fylder 18 år, hvis du ikke i forvejen får elevløn. Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende, også selv om du er flyttet hjemmefra.

For at kunne få SU som udeboende mens du er 18 eller 19 år, skal den normale transportvej mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl være 20 kilometer eller mere. Eller transporttiden (med bus og tog) mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl skal være mere end 75 minutter, når du taster adresserne ind på rejseplanen.dk. Ventetid mellem tog og busser tæller med i de 75 minutter. SU grundsats til hjemmeboende 946 kr./mdr. (2018). SU grundsats for udeboende mellem 18 og 20 år 3907 kr./mdr. (2018). Hvis dine forældre til sammen tjener mindre end 582.351 kr., kan du få et tillæg til grundsatsen. Se mere på www.su.dk og spørg på dit uddannelsessted eller UU-center. Hvis din uddannelse begynder efter den 20. i måneden, kan du tidligst få SU fra den efterfølgende måned.

Bo-muligheder Hvis du ønsker at flytte hjemmefra, når du starter på din ungdomsuddannelse, er der en del uddannelsesinstitutioner, som enten ligger i nærheden af et kollegium eller har tilknyttet et skolehjem eller en kostafdeling. Spørg studievejlederne på uddannelsesstedet eller din UU-vejleder om muligheder, priser og regler for SU m.v. Du kan også søge en ungdomsbolig, når du er under uddannelse.

Gode uddannelsesvaner At gennemføre en uddannelse vil kræve en indsats af dig. Og det er vigtigt, at du holder fokus på din plan og dit mål og af og til tager en kammeratlig snak med dig selv og giver dine hverdagsvaner et alvorligt eftersyn: • Får du den nødvendige nattesøvn, eller er du på nettet ud på de små timer? • Får du spist morgenmad, eller vælter du lige op af sengen og ud ad døren? • Får du smurt madpakke, eller betaler du kassen for hurtigmad i frokostpausen? • Møder du hver dag, eller tager du af og til en hjemmedag uden særlig grund? • Får du lavet lektier, eller kom du lige til at lave noget andet? • Har du styr på privatøkonomien, eller er der lavvande i kassen efter den 18. i hver måned?


• Passer du på dig selv, eller kniber det lidt med humøret eller konditionen? • Er din uddannelse taber i kampen mod fritidsjob, fritidsinteresser, venner og festlige byture?

Det er vigtigt, at du får en god struktur på din dagligdag og har nogle voksne og nogle gode venner, som kan støtte og hjælpe dig, når du har brug for det.

Brug også din UU-vejleder, hvis du er i tvivl.

ver, forældre, unge og voksne. Du finder eVejledning på www.evejledning.dk.

ne for efterfølgende at få et godt arbejde langt bedre, når man har en uddannelse. Mange unge og voksne vil komme til at arbejde med noget andet, end de oprindeligt er uddannet til. Men en grundlæggende uddannelse er en forudsætning for, at man kan tilegne sig en nødvendig løbende efteruddannelse.

Til Forældre Forældre til unge, der skal foretage et uddannelsesvalg, kan let føle sig i et dilemma: Skal vi som forældre blande os uden om og helt overlade uddannelsesvalget til den unge selv, eller skal vi prøve at påvirke i den retning, vi selv synes, er den rigtige? Det bedste svar er, at de unge selv mener, at de har brug for støtte, og at forældrene skal være med. Undersøgelser viser, at mere end 70% af de unge henter inspiration og støtte fra både far og mor, og at forældre kommer på en sikker førsteplads, når de unge skal vurdere, hvem der har størst betydning for dem i deres valg af uddannelse. Her følger nogle råd og vink til forældre, der vil forberede sig på at blive gode medspillere.

Snak med den unge Undervejs i 8., 9. og 10. klasse modtager de unge kollektiv vejledning på klasserne. Introduktionskurset i 8. kl. samt ”Uddannelse og Job” er ligeledes for alle. De ikke-uddannelsesparate får individuelle vejledningssamtaler med UU-vejlederen, og de deltager i forskellige vejledningsaktiviteter fx brobygningsforløb og erhvervspraktik. Vær med til at forberede de unge godt på samtalerne og aktiviteterne, og følg op bagefter ved at spørge til de unges indtryk og udbytte.

Søg opdateret viden på nettet Uddannelsessystemet er under konstant forandring og udvikling, og uddannelser skifter løbende både navn og indhold. Informationer fra „dengang man selv var ung“ er ofte værdiløse. Til gengæld er den nyeste viden lettere end nogen sinde at få fat på via internettet. På www. ug.dk eller på uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider finder I nemt relevante og opdaterede informationer. Benyt også eVejledning på nettet. Det er for alle: Ele-

Deltag i arrangementer D. 13. november er der ”Uddannelsestræf” på Sønderborg Statsskole og d. 22. november er der ”Uddannelsestræf” på Business College Syd. Her er alle ungdomsuddannelser i området repræsenteret. Samtlige ungdomsuddannelser har åbent-hus-arrangementer typisk i januar eller februar måned. Se mere på bagsiden af dette hæfte. At komme ud på en uddannelsesinstitution og ved selvsyn opleve miljøet og snakke med elever og undervisere er en god mulighed for at få et realistisk indtryk af dagligdagen på uddannelsen. Mange forældre kender også personer i mange forskellige brancher og har derved et værdifuldt „netværk“, som kan give den unge personlig og realistisk vejledning om krav, arbejdsvilkår og beskæftigelsesudsigter inden for et fagområde.

Vær realistisk og tænk bredt Forældre ønsker det bedste for deres børn, men vær realistisk når I sammen med jeres datter/søn vurderer uddannelsens krav til evner og arbejdsindsats samt de fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Mange unge træffer hurtige beslutninger om valg af uddannelse for så senere at opleve, at det ikke er realistisk at gennemføre uddannelsen, fx fordi der kun er ganske få uddannelsespladser til rådighed. Snak med den unge om alternativer og beslægtede uddannelsesmuligheder. Mange unge får brug for at have en plan B i baghånden.

Det vigtigste er at gennemføre én uddannelse Selv om den unge ikke går i gang med drømmeuddannelsen, så er muligheder-

Den svære overgang til voksenlivet I den livsfase, hvor en ungdomsuddannelse begynder, udsættes den unge for mange påvirkninger, forandringer og krav. Følelsen af pludselig at stå alene med ansvaret for „det hele“ kan virke både overvældende og kaotisk. Som forældre kan man hjælpe den unge med at strukturere dagligdagen og holde fokus på uddannelsen ved at drøfte, hvad det konkret kræver af den unge: • At få den nødvendige søvn. • At få spist noget fornuftigt morgenmad, så kroppen og hjernen har brændstof. • At få smurt madpakke, så man ikke lever af slik, chips, junkfood og cola. • At møde op til undervisningen selv om man føler sig flad og uoplagt. • At prioritere og finde tid til at lave lektier og forberede næste dags undervisning. • At have styr på økonomi og forbrug. • At fritidsinteresser, fritidsjobs og festlige byture ikke overskygger uddannelsen. • At holde krop og hjerne i god form med sunde madvaner og motion. At forholde sig til de unges liv og uddannelse på en positiv og støttende måde er at vise interesse og signalere til de unge, at de betyder noget. Og det er netop den ballast og tryghed, de unge har brug for at have med i bagagen.

5


Derfor er det forpligtende samarbejde om elevens uddannelsesplan mellem den unge, forældre, skole og UU afgørende

for, at alle unge får en uddannelse eller er i job med uddannelsesperspektiv.

Erhvervsuddannelser generelt Faglært

Adgangskrav

Med en erhvervsuddannelse (EUD) bliver du faglært inden for et bestemt fagligt område. En EUD giver dig også mulighed for at tage en videregående uddannelse bagefter. En EUD består dels af undervisning på skole, dels af praktisk oplæring og arbejde i en virksomhed eller praktikcenter. Nogle EUDer er forholdsvis korte og tager mellem 1½ og 2½ år. De fleste EUDer har dog typisk en samlet uddannelsestid på ca. 4 år.

• Uddannelsesplan • Uddannelsesparathedsvurdering • Mindst karakteren 02 i dansk og matematik

Den faglige test i dansk og matematik er på niveau med folkeskolens afgangsprøve.

Erhvervsuddannelser foregår på • Tekniske skoler • Landbrugsskoler • Handelsskoler • Social- og Sundhedsskoler Der findes 106 uddannelser fordelt på 4 hovedområder: • Omsorg, sundhed og pædagogik • Kontor, handel og forretningsservice • Fødevarer, jordbrug og oplevelser • Teknologi, byggeri og transport En EUD består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele, grundforløb 1 (GF1) og grundforløb 2 (GF2). Hver del varer 20 uger og tilsammen svarer det til 1 skoleår. Under hvert hovedområde udbydes forskellige fagretninger (GF1), som det enkelte uddannelsessted selv sammensætter og tilbyder. Du skal vælge fagretning, når du tilmelder dig uddannelsen, i løbet af de første to uger af uddannelsen kan du skifte fagretning. Du kan få meget mere at vide om erhvervsskolernes fagretninger, hvis du kigger på erhvervsskolernes hjemmesider, eller hvis du skal følge introforløb eller brobygning, eller hvis du deltager i åbent-hus arrangementer og på informationsmøder.

6

Via www.optagelse.dk søger du om optagelse på det uddannelsessted, som tilbyder din uddannelse. Du skal være opmærksom på, at der er adgangsbegrænsning til visse uddannelser. Har du en praktikplads på forhånd, kan du starte med at indgå en uddannelsesaftale og tage en del af praktikken inden du begynder på skole.

Hvornår kan du starte på GF1? • Direkte efter 9. eller 10. klasse • Senest 13 mdr. efter endt 9. eller 10. klasse (august)

Helhedsvurdering baseret på prøve og samtale

Ordblindhed Optagelseskravet om 02 i dansk og matematik gælder alle – også ordblinde. Ordblinde har dog mulighed for at aflægge prøve på særlige vilkår - både ved de afsluttende prøver i folkeskolen og ved en optagelsesprøve på erhvervsuddannelsen. Man kan fx få tildelt ekstra tid til prøven og få mulighed for at benytte hjælpeprogrammer til oplæsning og ordopslag. Ordblinde kan ikke få dispensation alene på baggrund af ordblindhed. Har man indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, bortfalder kravet om 02 i dansk og matematik.

Hvornår kan du starte på GF2? • Mere end 13 mdr. efter endt 9. eller 10. klasse • Når du er under 25 år • Efter 1 år på produktionsskole eller 1 år på en gymnasial uddannelse • Har en uddannelsesaftale

Begrænset antal opstart på GF1 og GF2 Man kan kun starte på GF1 én gang. Man kan højst starte 3 gange i alt på GF2 uden en uddannelsesaftale. Herefter kan man kun blive optaget på GF2, hvis man har en uddannelsesaftale.

Har du ikke 02 i dansk og matematik Opfylder man ikke karakterkravet om 02 i afgangsprøven i dansk og matematik, har man mulighed for at gå til en optagelsesprøve på erhvervsskolen. Optagelsesprøven består af tre dele: • Faglig test i dansk og matematik • Optagelsessamtale

GF1 På de første 20 uger af grundforløbet får du en bred introduktion til erhvervsuddannelserne og de måder, du skal arbejde og lære på gennem hele din erhvervsuddannelse. Du kommer til at arbejde med konkrete, praktiske opgaver og temaer, hvor du bruger viden, teknikker og færdigheder fra flere fag på samme tid. Du skal både kunne udføre praktiske arbejdsopgaver samt skriftligt kunne forklare, hvordan du udførte arbejdet og løste din opgave. Elever, der har valgt hovedområde inden for ”sundhed, omsorg og pædagogik”, kan arbejde med emner, der handler om at planlægge, begrunde samt udføre aktiviteter, der stimulerer og bidrager til at udfylde menneskets behov samt vedligeholde ressourcer. Elever, der har valgt hovedområdet inden for "fødevarer, jordbrug og oplevelser", kan fx arbejde med grundlæggende metoder i madfremstilling, mens elever, der har valgt hovedområdet inden for kon-


tor, handel og forretningsservice, fx. kan arbejde med udvikling, indretning og koncept for en ny butik. Elever, der har valgt hovedområde inden for "teknologi, byggeri og transport", kan fx arbejde med tegning og konstruktion ved fremstilling af et hus. På GF1 skal du også have undervisning i grundfag, fx dansk, sundhed og samfundsforhold.

Efter GF1 Ved afslutningen af GF1 skal du vælge, hvilken erhvervsuddannelse du senere vil have hovedforløb inden for. Der er 106 uddannelser, du kan vælge imellem, men nogle er adgangsbegrænsede og kræver en praktikplads på forhånd.

GF2 GF2, grundforløbets 2. del varer også 20 uger. Det består af undervisning, der præcis retter sig mod det hovedforløb, du har valgt. På GF2 møder du - afhængig af hvilken retning du vælger - nogle grundfag fra følgende fagrække: Biologi, dansk, design, erhvervsøkonomi, fremmedsprog, fysik, afsætning, informationsteknologi, kemi, matematik, naturfag, psykologi,

samfundsfag, teknologi og erhvervsrettet andetsprogs-dansk. Du møder også nogle uddannelsesspecifikke fag, der indeholder faglige temaer og mere generelle emner som arbejdsmiljø, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, hygiejne, iværksætteri og innovation, læring, kommunikation og samarbejde, miljø, salg og service, sundhed og praktikpladssøgning. Hvilke grundfag du skal have og hvor mange, afhænger af den uddannelse, du har valgt. Læs mere på www.elevplan.dk, www. ug.dk og på skolernes hjemmesider.

Undervisningen Undervisningen på grundforløbet består typisk af projektforløb. Projekter er undervisningsforløb, hvor du arbejder med teoretiske og praktiske opgaver og kombinerer viden og metoder fra forskellige fagområder. Det forventes i høj grad, at du er aktiv og interesseret i undervisningen og kan arbejde selvstændigt, både når du skal arbejde individuelt, i grupper og med projekter. Der er mødepligt til undervisningen, og du skal være villig til at yde en engageret indsats. Du har medansvar for at få et godt udbytte af undervisningen. GF 2 afsluttes

Business College syd (EUD & EUX Business) Vi betjener og vejleder kunder i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsbranchen i økonomiske og forsikringsmæssige forhold

Vi arbejder med salg til andre virksomheder og ordreekspedition, lagerstyring, indkøb, markedsføring, regnskab og korrespondance

Finansassistent • Bank og realkredit • Liv og pension • Skadesforsikring

Handelsassistent, salg • Auto • El • Landbrugsmaskiner • Stål • Tekstil • Træ og byggematerialer • VVS • Værktøj og værktøjsmaskiner

3 år

Indkøbsassistent

3 år

Logistikassistent

3 år

4 år

Vi arbejder på kontor med sagsbehandling, tekstbehandling, regnskabsføring, arkivering og kundekontakt Kontor • Administration • Advokatsekretær • Lægesekretær • Offentlig administration • Revision • Rejseliv • Spedition og shipping • Økonomi

4 år

Vi idéudvikler, planlægger, markedsfører, budgetterer og gennemfører events (oplevelser) i fx butikscentre, koncerthuse og forlystelsesparker Eventkoordinator

3 år

med en grundforløbsprøve samt eksamen i evt. andre fag.

Hovedforløb Når du har afsluttet grundforløbet, skal du have en praktikplads i en virksomhed, alternativt kan du blive optaget i skolepraktik i et praktikcenter. Vær OBS på, at ikke alle uddannelser tilbyder skolepraktik. Undervejs i hovedforløbet skal du på skole i kortere perioder på en erhvervsskole, som har specialiseret sig inden for den uddannelse, du er i gang med. Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvilke teori-/praktikforløb, der er. Her kan du søge mere viden på skolernes hjemmeside.

Praktik i udlandet Er du vild med at rejse, og har du lyst til at hele eller dele af din erhvervsuddannelse foregår i udlandet, så kan du søge om økonomisk tilskud fra PIU (Praktik i Udlandet) ordningen. Ordningen giver mulighed for, at praktikopholdet kan blive godkendt som en del af den danske uddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til opholdet. Du skal hjem til Danmark og gennemføre dine skoleperioder.

Vi arbejder med kundeekspedition, kassebetjening, indkøb, registrering, kontrol og opstilling af varer Blomsterdekoratør

3 år

Dekoratør

3 år

Salgsassistent

3 år

Salgsassistent med profil • Boghandel • Byggemarked, værktøj og beslag • Farvehandel • Forbrugerelektronik • Fotohandel • Glas, porcelæn og gaveartikler • Guld, sølv og ure • Kapitalkædedrift • Kolonial • Køkken og bad • Legetøj og hobbyartikler • Materialhandel • Musik, video og software • Møbelhandel • Nærbutik • Optik • Radio/TV og multimedier • Sko og læderartikler • Sport og fritid • Stormagasin • Tekstil (herre-/dametøj)

3 år

7


SOSU Syd/EUC Syd

Gråsten Landbrugsskole

Vi arbejder tæt på mennesker, der har brug for hjælp i forskellige situationer Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelsen Tandklinikassistent

Vi driver landbrug, passer dyr, dyrker marker og skov, plejer naturen, servicerer maskiner og producerer fødevarer

1 år 2 mdr. 2 år 9½ mdr.

Landmand – husdyr

3½ / 2½ år*

Landmand – planter

3½ / 2½ år*

EUX Landmand

2 år 1½ mdr.

Produktionsleder

3 år

2, 3

2 år

Landbrugsassistent

Agrarøkonom/ erhvervsleder

4-4½ år 5 mdr. 40 uger

EUC Syd Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser

Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg

Ernæringsassistent 1, 2, 3

Byggemontagetekniker 5

1½ år

Bygningsmaler 2, 3

3½ år

Gastronom 1, 3

3 år 3 år 9 mdr.

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1, 3

3½-4 år

Murer 1, 3 Skorstensfejer

Frisør 2, 3

3½ år

Træfagenes byggeuddannelse 3

3½-4 år

VVS-energiuddannelsen 3

3½-4 år

Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler

3-4 år 1

3-4 år

Vejgodstransportuddannelsen 1

3-4 år

Data- og kommunikationsuddannelsen 1, 3 Elektriker 1, 3

4 år 4-5 år 4-4½ år

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 3

4 år

Beklædningshåndværker 1, 3, 4 CNC-teknikuddannelsen 1, 2

3 år 2½ år 2 år

Industrioperatør Personvognsmekaniker 3

Lager- og terminaluddannelsen 1, 3

Automatik- og procesuddannelsen 1, 3

Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter

4 år

Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden

Personbefordringsuddannelsen

4 år

1

Snedker 1, 3

Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design

3 år 8 mdr

Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv

4 år

Industriteknikeruddannelsen 1, 3

4-5½ år

Teknisk designer 3

2½-3 år

Smed 1, 3

1 Trindelt Den fulde uddannelse er Trin 2, men der er mulighed for at afslutte en kortere uddannelse på Trin 1. Søg på uddannelsens navn på www.ug.dk og se Trin 1 muligheden. 2 Adgangsbegrænsning Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen for at sikre, at der ikke uddannes flere, end arbejdsmarkedet har brug for. 3 Fuld skolepraktik Skolepraktik uden adgangsbegrænsning 4 Praktikpladskrav Uddannelsen er dimensioneret med praktikpladskrav, dvs. at du skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver om at komme i praktik, før du kan gå i gang med grundforløbets 2. del og hovedforløbet 5 Skoleuddannelse Skolebaseret uddannelse uden uddannelsesaftale

8

4 år


EUX EUX – en erhvervsuddannelse med studiekompetence En erhvervsuddannelse kan tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på gymnasialt niveau. Et EUX-forløb er tilpasset den enkelte erhvervsuddannelse og indeholder forskellige gymnasiale fag.

Der er studieadgang til videregående uddannelser Med en erhvervsuddannelse med et EUX-forløb får du det, man kalder “generel studiekompetence”. Det vil sige, at du får adgang til en videregående uddannelse og gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de gymnasiale uddannelser. Det kan være nødvendigt at tage suppleringskurser for at opfylde adgangskravene til visse videregående uddannelser.

Målgruppe og krav Målgruppen for EUX er elever, der har både erhvervsfaglige og teoretiske forudsætninger for at kunne gennemføre en videregående uddannelse. Grundfagene er på et højere niveau, og kravene til elever på EUX er højere end på EUD. Et EUX-forløb skal indeholde

• Dansk A, engelsk B, matematik C og samfundsfag C • Samt yderligere et antal grundfag på A, B eller C niveau • Et valgfag • En større, skriftlig opgave • Et skriftligt eksamensprojekt, hvor flere fag indgår.

hinanden. Der arbejdes eksperimenterende, undersøgende og reflekterende, og undervisningen på gymnasialt niveau er tonet mod erhvervsuddannelsen. Uddannelsen afsluttes med svendeprøve eller anden afsluttende prøve og eksamen i de gymnasiale fag og projekter, og du får udstedt et EUX-bevis.

EUX har samme faglige niveau og indhold i den erhvervsfaglige del af uddannelsen som en EUD.

Hvilke erhvervsskoler har EUX?

EUX-forløbet Uddannelsestiden er typisk ½-1 år længere end den “normale” længde for den pågældende erhvervsuddannelse. Afhængigt af, hvilken retning du vælger i din EUX-uddannelse, kan skoleforløbene være færre, længere og mere koncentrerede for, at du kan gennemføre de gymnasiale fag og projekter. Nogle EUX-forløb er en vekselvirkning mellem praktik og EUX-skoleophold, mens andre EUX-forløb tages særskilt, umiddelbart efter GF2, for herefter at fortsætte over i praktikforløb. På EUX arbejder du anvendelsesorienteret på et gymnasialt niveau, hvor teori og praksisrettet undervisning understøtter

Se nærmere herom på de enkelte erhvervsuddannelsers hjemmeside eller her i hæftet under de enkelte erhvervsuddannelser.

Gode muligheder for praktikplads med en EUX Med et EUX-grundforløb har du gode muligheder for at finde en praktikplads, og erhvervsskolen kan hjælpe dig med kontakter til virksomheder, der gerne vil ansætte EUX-elever.

SU og løn Du kan søge om SU, når du er fyldt 18 år. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft.

9


EUD BUSINESS / EUX BUSINESS

EUD & EUX Business

Den korteste vej fra folkeskolen til erhvervslivet Vi udbyder EUD & EUX Business inden for kontor, handel, detail og event. Du får praksisnær undervisning med indblik i det erhvervsliv, som venter dig. Du oplever en stor personlig og faglig udvikling, hvor du bliver stærk til bl.a. salg, indkøb, service, IT, økonomi og kommunikation. Du prøver at arbejde i både butiksog kontor-øvemiljøer, og du får opgaver inden for butiksdrift, ledelse og planlægning, økonomi samt kommunikation. Med en erhvervsuddannelse kan du starte din karriere som fx salgsassistent, lægesekretær, indkøbsassistent eller eventkoordinator og få mulighed for at arbejde dig op til at blive specialist, leder eller starte virksomhed, fx en butik eller webshop.

Fagretninger: Du kan vælge en af følgende fagretninger: • Kontor • Detail • Handel • Event Du kan læse mere om fagretningerne på vores hjemmeside www.bcsyd.dk.

EUD Business Har fokus på det praktiske, hvor du allerede - efter et år - kan søge elevplads i en virksomhed. Se figur.

EUX Business Er en variant af EUD Business, hvor du - på 2 år - gennemfører flere fag på et højere niveau. Du får både grundforløbet til din faglige erhvervsuddannelse samtidig med, at du får en gymnasial eksamen, som du kan bruge til at søge ind på en videregående uddannelse. Se figur. Du kan læse mere om EUD og EUX Business på vores hjemmeside www.bcsyd.dk.

Et godt studiemiljø Et skoleår består af mange spændende, faglige aktiviteter, blandt andet speeddating med virksomheder, DM i Skills samt praktik i udlandet. Du bliver en del af skolens sociale liv, hvor vi • Har et aktivt elevråd • Arrangerer deltagelse i sportsstævner • Tager på studietur til udlandet • Holder fester og fredagsbar

Åbent hus Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19.

EUD Business

EUX Business

Grundforløb 1 (½ år)

Grundforløb 1 (½ år)

Grundforløb 2 (½ år)

Grundforløb 2 (½ år)

Hovedforløb (2 år) • Detail • Handel • Event

EUX (1 år)

Hovedforløb (2 år) • Detail • Kontor • Handel • Event • Finans

Videregående uddannelse

Daria Laube-Chmielewska – Danfoss Daria afsluttede i juni 2017 EUX Business og begyndte 2 måneder senere som kontorelev hos Danfoss. Der uddanner hun sig til kontorassistent med økonomi som speciale, og hun kan bagefter gøre karriere inden for administration og økonomi eller søge ind på en videregående uddannelse. Daria fortæller, at hun er vild med sin elevplads fordi: • Jeg arbejder i forskellige afdelinger • Jeg elsker at arbejde med tal og Excel • Jeg lærer sprog • Jeg udvikler mig både fagligt og personligt • Jeg lærer mange spændende mennesker at kende på arbejdspladsen • Jeg kan involvere mig som frivillig i fritiden • Jeg kan videreuddanne mig på Danfoss • Danfoss er den bedste arbejdsplads med en helt særlig ånd

Christina Bentsen – Matas Christina afsluttede EUD Business i juni 2017 og begyndte herefter som detailelev i Matas i Borgen. Efter to år i praktik og på skole bliver Christina uddannet som salgsassistent og hun kan fx søge job inden for hudpleje- og kosmetikbranchen. Christina fortæller, at hun er vild med sin elevplads fordi: • Jeg har meget stor kontakt til kunder • Jeg lærer nyt hele tiden • Jeg har mit eget ansvarsområde • Der er ikke to dage der er ens • Der er mange forskellige arbejdsopgaver • Jeg får løn under uddannelsen • Jeg kan søge job i Matas i hele landet efter min uddannelse, og måske videreuddanne mig til leder

EUD & EUX Business - Business College Syd - Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg - tlf. 7342 5525 - www.bcsyd.dk

10


EUD

Erhvervsuddannelser på EUC Syd Bliv faglært til fremtiden og få et svendebrev forskellige værksteder og prøve at arbejde med de materialer og de værktøjer, som hører til i fagene, men du vil også have grundfag og teori. Du tilmelder på optagelse.dk.

Klare adgangskrav EUC Syd har adresser i fire byer og udbyder ca. 30 forskellige erhvervsuddannelser (eud). Ca. halvdelen kan du begynde på i Sønderborg. Det kan derfor være svært at vælge den rigtige fra starten, så når du kommer direkte fra folkeskolen, skal du i første omgang kun vælge, hvilken fagretning du vil starte på.

I Sønderborg er der 4 fagretninger: • Strøm, elektronik, data og energirigtigt byggeri • Sundhed og livsstil • Industriel produktion og mekanik • EUX

Fagretninger kaldes også grundforløb 1 (GF1) og giver et indblik i flere beslægtede uddannelser – fx får du viden om forskellige brancher, praktikpladsmuligheder, fagsprog og forudsætninger for at indgå på en arbejdsplads. De første to uger er introduktion og forløbet varer i alt ½ år. Derefter vælger du så specifikt, hvilken uddannelse du vil tage. Du går så på grundforløb 2, som også varer ½ år, og så er du klar til uddannelsens hovedforløb. Uanset hvilken fagretning du vælger, vil du en stor del af tiden komme til at arbejde praktisk. Det betyder, at du skal ud i de

Har du afsluttet 9. eller 10. med mindst 02 i dansk og matematik kan du komme direkte ind på en erhvervsuddannelse. Det kan du også, når du har en aftale om praktikplads hos en virksomhed. Ellers kan du komme til en optagelsesprøve og en samtale, så du kan blive optaget efter en helhedsvurdering.

Fagretninger i Sønderborg: Strøm, elektronik, data og energirigtigt byggeri: Er oplagt hvis du vil være*: Automatiktekniker, Datatekniker, Elektriker, Elektronikfagtekniker, IT-supporter, Tømrer, Murer, Snedker, Bygningsmaler, Struktør, Vvs-energi

Sundhed og livsstil: Er oplagt hvis du vil være*: Cater, Beklædningshåndværker, Ernæringsassistent, Kok, Frisør, Tandklinikassistent, Tjener

Gode jobudsigter Når du vælger en erhvervsuddannelse er udsigten til beskæftigelse rigtig god. Der er allerede mangel på faglært arbejdskraft inden for en del områder, og manglen bliver større de kommende år.

Gode videreuddannelsesmuligheder Alternativt kan du altid bruge en erhvervsuddannelse til at uddanne dig videre. Mulighederne er mange, for fag på højt niveau taget på din erhvervsuddannelse bliver sidestillet med højniveaufag taget i gymnasiet.

EUX

Industriel produktion og mekanik: Er oplagt hvis du vil være*: Industritekniker, Teknisk designer, Personvognsmekaniker, Industrioperatør, Smed, Værktøjsmager

EUX: Mulige uddannelser i Sønderborg er: Automatiktekniker, Datatekniker, Elektriker, Elektronikfagtekniker, Industritekniker, Værktøjsmager

EUX er en særlig uddannelse fordi den kombinerer en erhvervsfaglig uddannelse med fag på niveau med gymnasiet. Så kan du gå direkte i arbejde, eller du kan læse videre. Den tager 4-5½ år afhængig af hvilken erhvervsuddannelse du vælger. Du får dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på min. C-niveau.

*Vær opmærksom på, at ikke alle uddannelser kan gennemføres i Sønderborg.

Du kan læse mere om de enkelte uddannelser på vores hjemmeside eucsyd.dk.

Åbent hus 2019 Lørdag d. 26. januar kl. 10-13. Sønderborg: Hilmar Finsens Gade 14-16.

11


EUD LANDBRUG

Gråsten Landbrugsskole

- i bevægelse og med fremtiden i sigte Gråsten Landbrugsskole uddanner kommende landmænd og fødevareproducenter, hvor kvalitet og faglighed er i højsædet. Vi arbejder med fag inden for dyr, planter, natur, teknik, økonomi, ledelse og meget mere. Når du vælger din uddannelse hos os bliver du omgivet af ildsjæle, som brænder for det de laver, det gælder såvel lærere som andre elever og studerende. Grundlaget for arbejdet her er personlig og faglig udvikling – dannelse og uddannelse.

Faglært eller assistent

Lærerne og de øvrige ansatte har stor interesse og engagement i dig og din uddannelse.

På Gråsten Landbrugsskole udbyder vi alle trin i landbrugsuddannelsen lige fra Grundforløb 1, Fødevarer, jordbrug og oplevelser – fagretning landbrug, grundforløb 2 – landbrugsuddannelsen, til landbrugsassistent, faglært landmand med speciale i planter eller husdyr til lederuddannelsen. Vi uddanner lige fra assistenter til direktører.

Køkkenet sørger for lækker mad hver dag.

EUX og studenter På den nye EUX linje kan du tage gymnasiale fag samtidig med landbrugsuddannelsen. Din praktiske oplæring foregår stadig i en læreplads. EUX er for dig, der har mod på udfordringen i et forløb, med lektier og opgaver på et højt niveau.

Eget landbrug med køer, svin og planteavl Skolen har sit eget landbrug med 224 ha samt plads til 160 køer og 300 søer. Gården og værkstedet er et af de vigtigste undervisningslokaler. Vi inddrager dog også andre virksomheder i indland- og udland i undervisningen.

Med en studenterhue i hånden kan du tage en landbrugsuddannelse på rekordtid.

Praktik og aktiviteter i indland og udland Der er gode muligheder for spændende praktik både i Danmark og udlandet. Alle kommer på studietur til udlandet og rigtig mange vælger at tage 3-12 mdr. praktik i udlandet – især er Australien og Canada populære. Det giver læring, oplevelser og venskaber for livet.

Fritiden på skolen De fleste vælger at bo på skolen, så der er altid aktiviteter – også efter skoletid. Det er lige fra de ugentlige fællesarrangementer til boldspil i hallen eller på de udendørs baner til en løbetur, cykeltur eller ridetur i det smukke landskab. Eller ikke mindst en tur i værkstedet.

Åbent hus Lederuddannelsen Produktionsleder (PL) og Agrarøkonom (AØ) Lederuddannelsen er for alle med interesse i ansvarsfulde stillinger både i primær landbruget, som ejer eller ansat og for dem med lyst til job i øvrige erhverv. Landbrugets lederuddannelse er delt i 2 trin: produktionsleder og agrarøkonom/ erhvervsleder. De kan tages i rap eller med års mellemrum.

Lørdag d. 26. januar 2019 kl. 10 – 15. Desuden er studievejledningen klar til at tage imod hver dag - ring eller mail blot i forvejen for dato og tid. Tlf. 74651024 / email gl@gl.dk.

Gråsten Landbrugsskole · Fiskbækvej 15 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 10 24 · Fax 74 65 06 24 · gl@gl.dk

12


EUD SOSU

SOSU SYD

- uddannelser i livskvalitet - en del af løsningen

At arbejde med mennesker

visningsformer, blandt andet i spændende og forskellige læringsrum. I vores SIMU Lab’s efterlignes scenarier fra den professionelle hverdag og undervisningen indeholder dele af den velfærdsteknologi, som du vil møde i jobbet ude i praksis. Således kan du træne og forberede dig på praktikken og dit fremtidige job. Vi lægger vægt på din læring og trivsel og har fokus på et positivt og udviklende ung-domsmiljø. Vi har gode lyse lokaler og der er rig mulighed for at du kan mødes med skolens øvrige elever. Desuden lægger vi vægt på gode betingelser for fysisk udfoldelse både inde og ude – på alle uddannelser.

Ønsker du at uddanne dig til at arbejde professionelt med mennesker, så er vi skolen for dig. Vores uddannelser tager udgangspunkt i, hvor vigtigt hverdagslivet er for alle borgere uanset alder og forskellige livssituationer. For at kunne arbejde tæt på andre mennesker, skal du lære at være nærværende i samarbejdet samt have en god indlevelsesevne. Vi har således fokus på både din faglige og din personlige udvikling, så du kan nå dine uddannelsesmål.

Læringsmiljø Når du vælger din skoleuddannelse hos os, vil du arbejde med varierende under-

For dig der forlod folkeskolen for mere end 14 mdr. siden, og har mindst 02 i dansk og matematik

GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB

HOVEDFORLØB HOVEDFORLØB HOVEDFORLØB

SOSU2folkeskolen Direkte Direkte fra 9. eller Direkte fra10. 9. eller klasse fra 10. 9.  eller klasse 10. klasse Grundforløb Mere end Mere 14 mdr. end Mere 14 siden end mdr.folkeskolen 14 siden mdr. siden  folkeskolen   hjælper GRUNDFORLØB 1 GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB SOCIALOG SUNDHEDSHJÆLPER GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB 1 1 GRUNDFORLØB 2 2 2 SOCIALSOCIALOG SUNDHEDSHJÆLPER OG SUNDHEDSHJÆLPER

Kontakt skolens uddannelsesvejledere Du er altid velkommen til at kontakte skolens uddannelsesvejledere. Der er telefontid mandag til torsdag mellem klokken 08:00 og 09:30 og træffetid 9:30 - 11:30 hvor du har mulighed for at tale med en vejleder. Der er informationsmøder sidste torsdag i måneden. Se dato og tidspunkt på sosu-syd.dk/vejledningen.

ÅBENT HUS: LØRDAG D. 26. JANUAR 2019

FREMTIDIGE FREMTIDIGE FREMTIDIGE MULIGHEDER MULIGHEDER MULIGHEDER

JOB JOB JOB

SOSU-assistent med merit for hjælperuddannelsen

Sundhed, Sundhed, omsorg Sundhed, omsorg og pædagogik omsorg og pædagogik og pædagogik SocialSocialog sundhedshjælper Socialog sundhedshjælper og sundhedshjælperi det kommunale i det kommunale i detområde kommunale område område SOSU-hjælper Du harDu mulighed harDu mulighed harfor, mulighed med for,det med for, samme, det med samme, det samme, VIDEREUDDANNELSE For dig der kommer direkte at søgeatarbejde søge atarbejde søge inden arbejde inden for ditinden for fag.ditfor fag.dit fag. fraGrundforløb folkeskolen, mindst Grundforløb Grundforløb 1og er har et 1forbereer et1forbereer et forbereGrundforløb Grundforløb Grundforløb 2 - rettet 2 -mod rettet 2 so- mod rettetsomodDu so-lærer Duat lærer yde professionel ydeatprofessionel omsorg, omsorg, pleje og pleje praktisk og praktisk hjælp hjælp i et hjælp i et i et Du at lærer yde professionel omsorg, pleje og praktisk 02 i dansk og matematik dendedende og afklarende dende og afklarende ogforløb afklarende forløbforløb cial- ogcialsundhedshjælper ogcialsundhedshjælper og sundhedshjælper er er rehabiliterende er rehabiliterende perspektiv. perspektiv. rehabiliterende perspektiv.

inden inden for erhvervsuddannelinden for erhvervsuddannelfor erhvervsuddannelundervisning undervisning undervisning der forbereder der forbereder der forbereder dig til dig hovedforløbet. til dig hovedforløbet. til hovedforløbet. sernessernes indgang: sernes indgang: Sundhed, indgang: Sundhed, Sundhed, omsorg omsorg og pædagogik. omsorg og pædagogik. og pædagogik.

Sundhed, omsorg og pædagogik

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSE

SOSU-assistent

SOSU-assistent

GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB 2 2 2 GRUNDFORLØB

SOCIALSOCIALOG SOCIALSUNDHEDSASSISTENT OG SUNDHEDSASSISTENT OG SUNDHEDSASSISTENT

2det ÅR, 9 MDR., 3 UGER Social- Socialog sundhedsassistent Socialog sundhedsassistent og sundhedsassistenti det nære i detog nære idet detog sammenhængende nære og sammenhængende det sammenhængende sundhedsvæsen sundhedsvæsen sundhedsvæsen

Adgang til videreuddannelse via kvote 2:

Bioanalytiker

Ergoterapeut

Ernæring og sundhed Sygeplejerske Jordemor Tandplejer Radiograf

Pædagog Psykomotorisk terapeut Socialrådgiver Katastrofe- og risikomanager

ØnskerØnsker du senere Ønsker du senere atdu uddanne senere at uddanne at til uddanne til socialtil til socialog til til sundhedsassistent socialog sundhedsassistent og sundhedsassistent Fysioterapeut Farmakonom har duhar mulighed duhar mulighed duformulighed at få formerit at få forpå merit atnoget få merit på noget af på uddannelsen. noget af uddannelsen. af uddannelsen.

1 år 1 år 1 år 2 mdr.2 mdr.2 mdr.

½ år ½ år ½ år

HOVEDFORLØB

Grundforløb 1 – med eller Vi tilbyder Vi tilbyder fagretningen: Vi tilbyder fagretningen: fagretningen: Psykologi, Psykologi, livsstil Psykologi, livsstil og livsstil og og uden EUX moderne moderne sundhed. moderne sundhed. sundhed.

1 ÅR, 2 MDR.

for, JOB JOBMulighed JOB med det samme, at arbejde med livskvalitet

VIDEREUDDANNELSE Du harDu mulighed harDu mulighed harformulighed at søge for atjob søge for iathjemmeplejen, job søge i hjemmeplejen, job i hjemmeplejen, i socialpsykiatrien i socialpsykiatrien i socialpsykiatrien eller påeller sygehuse. på eller sygehuse. på sygehuse. Grundforløb Grundforløb Grundforløb 2 - rettet 2 - mod rettet 2 - rettet mod mod Du fårDu kompetencer fårDu kompetencer inden inden for grundlæggende for grundlæggende sygepleje sygepleje ogsygepleje rehaog rehafår kompetencer inden for grundlæggende og rehasocial-socialog sundhedsassistent socialog sundhedsassistent og sundhedsassistent bilitering bilitering i etbilitering helhedsorienteret i et helhedsorienteret borgerborgerog patientperspektiv. og patientperspektiv. i et helhedsorienteret borgerog patientperspektiv. Adgang til videreuddannelse via kvote 2: er undervisning er undervisning er undervisning der forbereder forbereder forbere= kvote = 1kvote = kvote 1 1 VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSE Pædagog Socialrådgiver der digder til dig hovedforløbet. der til dig hovedforløbet. til hovedforløbet. Pædagogisk assistent* ½ år ½ år ½ år

Pædagogisk assistent Også som

Også som Også som

2 år 2 år 2 år 9½ mdr. 9½ mdr. 9½ mdr.

Psykomotorisk Katastrofe- og • Pædagog • Pædagog • Pædagog • Katastrofe • Katastrofe og • Katastrofe • Sygeplejerske og • og Sygeplejerske • Sygeplejerske • Bioanalytiker • Bioanalytiker • Bioanalytiker terapeut • Psykomotorisk • Psykomotorisk • Psykomotorisk risikomanager risikomanager risikomanager • Jordemor • Jordemor • Jordemor • Farmakonom • Farmakonom • risikomanager Farmakonom terapeut terapeut terapeut • Ergoterapeut • Ergoterapeut • Ergoterapeut • Tandplejer • Tandplejer • Tandplejer • Ernæring • Ernæring og • Ernæring og og • Socialrådgiver • Socialrådgiver • Socialrådgiver • Fysioterapeut • Fysioterapeut • Fysioterapeut • Radiograf • Radiograf • Radiograf sundhed sundhed sundhed

2 ÅR, 1 MDR., 2 UGER GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB 2 2 2

PÆDAGOGISK PÆDAGOGISK PÆDAGOGISK ASSISTENT ASSISTENT ASSISTENT

Pædagogisk assistent Pædagogisk Pædagogisk assistent assistent

JOB JOB JOB

VIDEREUDDANNELSE

Du harDu mulighed harDu mulighed harformulighed at søge for atjob søge for iati vuggestuer, job søge i i job vuggestuer, i i vuggestuer, i børnehaver, i børnehaver, i børnehaver, som som som dagplejer, dagplejer, pådagplejer, skoler, på skoler, i SFO/fritidsklubber på skoler, i SFO/fritidsklubber i SFO/fritidsklubber eller påeller bosteder. på eller bosteder. på bosteder. Grundforløb Grundforløb Grundforløb 2 - rettet 2 - mod rettet 2 - rettet mod mod Du fårDu kompetencer fårDu kompetencer til at arbejde til at arbejde børn, med unge børn, ungevoksne eller får kompetencer tilmed at arbejde med eller børn, ungevoksne eller voksne pædagogisk pædagogisk pædagogisk assistent assistent er assistent er er med særlige med særlige behov. behov. Du får Du kendskab fårDu kendskab deres til udvikling, deres udvikling, ogudvikling, kanog kanog kan med særlige behov. fårtilkendskab til deres Adgang til SOSU-assistent eller EUX Velfærd undervisning undervisning undervisning der forbereder der forbereder der forbereder udviseudvise støtteudvise støtte og omsorg. og omsorg. støtte og omsorg. = kvote = 1kvote kvote 1 videreuddannelse via=kvote 11 VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSE pædagogisk assistent dig til dig hovedforløbet. til dig hovedforløbet. til hovedforløbet.

20 UGER

½ år ½ år ½ år

20 UGER

½ år ½ år ½ år

EUX Velfærd

MAX 3 ÅR, 6 MDR., 3 UGER Også som

Også som Også som

2 år 2 år 2 år 1½ mdr. 1½ mdr. 1½ mdr.

Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00, sosu@sosu-syd.dk

• Pædagog • Pædagog • Pædagog• Socialrådgiver • Socialrådgiver • Socialrådgiver • Psykomotorisk • Psykomotorisk • Psykomotorisk • Katastrofe • Katastrofe •og Katastrofe og og JOB risikomanager VIDEREUDDANNELSE terapeut terapeut terapeut risikomanager risikomanager = kvote=1kvote til optag = 1kvote til på optag 1videregående til optag på videregående på videregående uddannelser uddannelser uddannelser

13


Gymnasiale uddannelser generelt De følgende fem gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse.

HF HF-eksamen, 2-årig uddannelse på hf-kursus » Sønderborg Statsskole » VUC Syd HHX Merkantil studentereksamen, 3-årig uddannelse på det merkantile gymnasium » Det Blå Gymnasium HTX Teknisk Studentereksamen, 3-årig uddannelse på teknisk gymnasium

» E UC Syd

IB

International studentereksamen, 2-årig + 1 år pre-ib på htx (læs mere i beskrivelsen) » E UC Syd

STX Studentereksamen, 3-årig uddannelse på det almene gymnasium » Alssundgymnasiet Sønderborg » Sønderborg Statsskole

Forskel i profil De fem gymnasiale uddannelser har hver sin profil med særlige fokusområder. Det afspejles i uddannelsens obligatoriske fag, fagniveauer, fagpakker og studieretninger. De obligatoriske fag udgør ca. 2/3 af en gymnasial uddannelse. Fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag på alle fire uddannelser, ligesom A-niveau i dansk er et fællestræk.

Optagelse til gymnasial uddannelse For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du være uddannelsesparat. Den vurdering foretager din skole eller din UU-vejleder. Hvis din skole eller UU-vejleder vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Det kan fx ske ved en samtale eller en prøve i forskellige fag. En faglig prøve kan være med til at give dig sikkerhed for, at du har den grundviden og modenhed, der skal til for at kunne klare undervisningen i en gymnasial uddannelse. Uddannelsesstedet kan også vurdere, at de vil optage dig uden en samtale eller prøve. Uddannelsesstedets afgørelse skal begrundes og vil være endelig.

Der er desuden nogle specifikke krav, du skal opfylde:

Hhx, htx og stx (2019) For at have krav på optagelse til enten merkantil studentereksamen (hhx), teknisk studentereksamen (htx) eller studentereksamen (stx) skal du opfylde følgende betingelser: • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. • Du skal have modtaget 5 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk - dvs. fra 5.-9. klasse. • Du skal være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 8. og 9. klasse • Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan til gymnasial ungdomsuddannelse af skolen eller UU-vejlederen. • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler, dvs. dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, biologi og geografi samt to prøver til udtræk blandt øvrige fag.

STX - OBLIGATORISKE FAG HHX - OBLIGATORISKE FAG HTX - OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk A Matematik B Afsætning B International økonomi B Virksomhedsøkonomi B

Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi B Biologi C

2. fremmedsprog (fortsætter) B Historie B Erhvervsjura C Samfundsfag C Informatik C Erhvervscase

14

Teknikfag A Teknologi B Idehistorie B Kommunikation/IT C Samfundsfag C

Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik C Biologi C Kemi C Naturgeografi C Informatik C Historie A 2. fremmedsprog B/A Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Idræt C

2 af fagene


• Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen og bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen. Hvis du ikke har bekræftet det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0. Har du over 2,0, men under 3,0 ved eksamen, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse. • Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.

HF For at have krav på optagelse til den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du opfylde følgende betingelser: • Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse. • Du skal have modtaget 5 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk - dvs. fra 5.-9. klasse.

• Du skal være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 8. og 9. klasse • Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen.

lagt 10. klasse-prøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt. • have aflagt folkeskolens 9. klasse-prøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10. klasse-prøven i fysik/kemi i 10. klasse. • have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10. klasse-prøverne.

Søger du hf i direkte forlængelse af 9. klasse, skal du desuden: • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler. • have bestået folkeskolens afgangseksamen. • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse

Søger du hf i direkte forlængelse af 10. klasse, gælder ud over de grundlæggende adgangsforudsætninger, at du skal: • have aflagt folkeskolens 9. klasse-prøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10. klasse-prøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse. • i 10. klasse have fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og af-

Har du en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven, har du krav på optagelse, hvis du søger i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af prøverne er bestået. Opfylder du ikke kravet om almen forberedelseseksamen, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Hvis du ikke opfylder alle betingelser Er du ikke vurderet uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på en gymnasial uddannelse, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen. Opfylder du ikke alle de oplistede betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter en konkret vurdering. Konkret

HF - OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk B Matematik C Idræt C eller praktisk/musisk fag C Naturfaglig faggruppe: Biologi C Geografi C Kemi C Kultur- og samfundsfaglig faggruppe: Historie B Religion C Samfundsfag C Mindst ét valgfag

15


vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale. Det er lederen af det uddannelsessted, du har søgt optagelse på, der afgør, om der er plads på holdene, og om du kan optages.

måneder præsenteres du for både studieretninger og forskellige fag, så du gives en god mulighed for at foretage et sikkert valg af studieretning. Efter valget begynder du i den klasse, du skal gå i resten af din gymnasietid.

Skifte mellem uddannelser

Undersøg adgangskrav til videregående uddannelse i tide

Hvis du er optaget på en af uddannelserne stx, hhx eller htx, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Det skal dog opfylde optagelseskravene ovenfor, hvis du vil skifte. Du kan dog ikke forlange at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder. Du skal selv henvende dig på den skole, du ønsker at skifte til. Det kan din UU-vejleder hjælpe dig med. Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse, og opfylder du i øvrigt adgangsbetingelserne til hhx eller htx, kan du blive optaget på enten hhx eller htx ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her skal du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder.

Valg af studieretning Når du begynder på en gymnasial uddannelse på stx, hhx eller htx, har du ikke valgt studieretning. Du vælger først den studieretning, du ønsker, efter et grundforløb på tre måneder. I løbet af de tre

16

Mange videregående uddannelser kræver, at du har gennemført bestemte fag på bestemte niveauer, for at du kan blive optaget. Det kan have betydning for, hvilken ungdomsuddannelse du søger optagelse på. Hvis du ønsker at bruge en hf-eksamen til at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du vælge en udvidet fagpakke (fagpakke med overbygning). Med en udvidet fagpakke vil du få 250 timers ekstra undervisning ud over det, der gør sig gældende for de almindelige fagpakker. Alle uddannelsessteder har vejledere, der kan give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst sammensætter og gennemfører din gymnasiale uddannelse. Undervejs i din uddannelse vil du også møde vejledere fra Studievalgscenteret, som vil give dig råd og vejledning om valg af og optagelse på en videregående uddannelse. Har du således fremtidsplaner om at søge optagelse på en videregående uddannelse, så undersøg adgangskravene på www. ug.dk, eller spørg en vejleder på eVejledning, som du også finder et link til på samme hjemmeside.

Eksaminer og karakterer Den samlede eksamen på hhx, htx og stx består af mindst 10 skriftlige og mundtlige

prøver, inklusive et studieretningsprojekt. Alle fag kan udtrækkes som eksamensfag. På hhx, htx og stx får du årskarakterer samt 1-3 gange om året standpunktskarakterer i dine fag, så du løbende får en vurdering af dit faglige niveau. Din årskarakter ved fagets afslutning vil blive overført til dit eksamensbevis og tælle med i dit samlede eksamensgennemsnit. Derudover får du bedømmelser for en større skriftlig opgave og et tværfagligt eksamensprojekt. Derudover vil dine lærere i fagene give dig vurderinger af din faglige udvikling. På hf skal du til eksamen i 6 obligatoriske fag / faggrupper og i 2-4 valgfag. På hf får du ikke standpunktskarakterer under uddannelsen, men to gange om året giver lærerne dig en vurdering af dit faglige niveau.

Mødepligt og deltagelse Der er mødepligt til alle timer i de gymnasiale uddannelser. Endvidere er der krav om, at du skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver, der både i antal og kvalitet skal leve op til de fastsatte krav. Du skal aflevere et større antal skriftlige opgaver, og du skal påregne at bruge ca. 8 timer om ugen på skriftligt arbejde. Skriftlige arbejder kan være tekster, rapporter, IT-præsentationer, multi- medieproduktioner m.m.. Hvert uddannelsessted fastsætter studieog ordensregler for uddannelsen.


STX ALMEN STUDENTEREKSAMEN

Alssundgymnasiet Sønderborg (AGS)

Lær lidt mere, lidt sjovere AGS er en skole, der kigger lige så meget ud i verden, som ned i bøgerne. Vi synes, at skolen skal afspejle virkeligheden – både den nære og den fjerntliggende. På AGS tror vi på, at man lærer bedre, når man kan bruge det, man lærer, til noget konkret. Derfor arbejder vi i høj grad med verden omkring os for at skabe en forbindelse mellem skolen og den virkelighed, vores elever uddannes til.

Plads til alle, tid til den enkelte På Alssundgymnasiet er vi ca. 500 elever. Vores skole har en overskuelig størrelse, og du vil hurtigt lære de andre elever og lærere at kende, f.eks. på hytteturen ved skolestart. Vi værdsætter det nærvær, vi kan have med hinanden, og den tryghed for den enkelte, det skaber. Vi har altid en studievejleder på skolen, og lærerne står til rådighed for dig, hvis du har brug for hjælp. Vi har en klasselærer tilknyttet hver elev og et klasseteam til hver klasse. Begge er i jævnlig kontakt med eleverne. Det er vigtigt for os, at vi møder eleverne, hvor de er, lige meget hvordan de er!

Faglighed og engagement Igennem den daglige undervisning har vi fokus på et højt fagligt niveau. Vi stræber efter faglighed via mange forskellige tilgange til undervisningen: par- eller gruppearbejde, projektarbejde, ekskursioner eller temadage.

Sammen finder lærere og elever de bedste arbejdsmetoder. AGS har en stærk tradition for at klare sig flot til landsdækkende science-konkurrencer, bl.a. Unge Forskere, som skolen gennem flere år har vundet hovedpriser i - senest i 2017, men også vores sprogelever klarer sig ved eksamen bedre end landsgennemsnittet.

Kulturvidenskab på AGS er også at rive en Berlinmur ned midt i skolens gade eller at få besøg af en af verdens mest avancerede sociale robotter til en temadag om kunstig intelligens. Vi brænder nemlig for vores to indsatsområder Science og Culture og mener, at viden bedst præsenteres levende og på nye måder.

Studieretninger

Mere end undervisning

Alssundgymnasiet udbyder mange forskellige studieretninger (se nederst på siden) og er det eneste almene gymnasium (stx) i Sønderjylland, der kan tilbyde en studieretning med idræt. Se vores hjemmeside for flere detaljerede oplysninger om de enkelte studieretningers fagkombinationer (www.ags.dk). Nogle af studieretningerne vil kun have to fastlagte studieretningsfag. Der vil være plads til valgfag i alle de viste studieretninger, fx psykologi eller idræt. Som 2. fremmedsprog tilbyder vi tysk, spansk og fransk. De kunstneriske fag, vi udbyder på skolen, er musik, billedkunst og mediefag.

På Alssundgymnasiet har vi mange andre aktiviteter ved siden af undervisningen. De giver dig også et socialt netværk blandt alle skolens elever – også fra andre årgange end din egen. EA er skolens elevforening, som jævnligt arrangerer fester og caféer. Vi har vores egne lønnede Facebook-skribenter og et stort korps af elevambassadører, der præsenterer skolen til forskellige begivenheder, fx AGS Rykker Ud. Der er også en plads til dig.

Mere end bøger På AGS kan naturvidenskab også være en festival, bioteknologi kan være bagning og ølbrygning, og litteratur at skrive sin egen julesang. Sprog skal læres, hvor de tales, og vi har gode erfaringer med sprogskoleophold i udlandet for vores 1.g’ere. Derudover får vores SA-EN-studieretning tilbudt at rejse til USA på homestay.

Informationsmøde AGS holder Åbent Hus: Torsdag d. 17. januar 2019 kl. 19-21. Du er velkommen til at besøge os og opleve skolen med egne øjne. Det er altid sjovere at se det selv, og sådan er AGS. Her tror vi på, at man lærer lidt mere, når det er lidt sjovere. www.ags.dk facebook.com/alssundgymnasiet Instagram: #6400ags

STUDIERETNINGER Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A, Fysik A, Kemi B Matematik A, Fysik B, Kemi B Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B Biologi A, Idræt B, Kemi B Biologi A, Kemi B

Samfundsvidenskabelige studieretninger: Samfundsfag A, Engelsk A Samfundsfag A, Matematik A

Kreative studieretninger: Musik A, Engelsk A

Sproglige studieretninger: Engelsk A, Spansk A, Tysk C Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B

Alssundgymnasiet Sønderborg • Grundtvigs Allé 86 • 6400 Sønderborg • Tlf. 7442 0501 • www.ags.dk

17


HHX MERKANTIL STUDENTEREKSAMEN

Det Blå Gymnasium - Sønderborg

faglige konkurrencer. Det vil sige, at du får en afvekslende undervisning fra traditionelle klassetimer til tværfagligt projektarbejde. Vi lægger vægt på at bruge moderne undervisningsformer, hvor e-læring og digitale materialer er en del af hverdagen. Det Blå Gymnasium er kendetegnet ved at tilbyde en gymnasial uddannelse, hvor du, via de obligatoriske fag, studieretning og valgfag, får de bedste muligheder for at søge ind på en videregående uddannelse.

Det Blå Gymnasium er dit merkantile gymnasium i Sønderborg. Vi hedder Det Blå Gymnasium, ganske enkelt, fordi vi er et gymnasium og vores studenterhue er blå. Det Blå Gymnasiums fokus er at skabe et godt business-fagligt og socialt miljø for eleverne.

Det sociale miljø For at skabe et godt socialt miljø for dig, er der nedsat et udvalg af elever, der inddrages i beslutninger om sociale aktiviteter, f.eks. skolens fester og skolens fødselsdag. Vi har et ambassadørkorps, hvor du kan hjælpe os med at repræsentere Det Blå Gymnasium. Du har mulighed for at deltage i forskellige sportsstævner, bl.a. fodbold, håndbold og løb, når vi afvikler stævner på tværs af skoler og uddannelser. Vi har et godt studiemiljø. Vi har bl.a. gruppefaciliteter, elevkælder (elevernes

eget fristed) og sociale aktiviteter, der understøttes af fredagsbar og fester. Hertil kommer introarrangement, skolens fødselsdag og fællesarrangementer.

Undervisning Undervisningen er tilrettelagt med varierede arbejdsformer. Vi har klasseundervisning, blokdage og projektarbejdsdage. Vi uddanner til virkeligheden, og derfor arbejder du med virkelighedsnære problemstillinger, og om, hvordan du omsætter din teoretiske viden til praksis. .Det sker i samarbejde med erhvervslivet og videregående uddannelsesinstituationer i Sønderborg. Det giver mulighed for konkrete cases fra virksomheden og netværk, når du engang skal søge arbejde. Hertil kommer en række oplevelser i skolens regi, bl.a. virksomhedsbesøg, foredrag, fællesarrangementer, studietur og mulighed for at repræsentere skolen ved

Camilla Frederiksen, student 2010 har læst jura på Aarhus Universitet, blev færdiguddannet jurist i juni 2017 og er i gang med at videreuddanne sig som advokat. Laurids, student 2015 er i gang med at læse ”Economics and Business Administration” på Aarhus Universitet.

ÅBENT HUS Torsdag 24. januar kl. 19 på

Det Blå Gymnasium STUDIERETNINGER OG FAG Væg mellem en af nedenstående 5 studieretninger HOVEDOMRÅDE: ØKONOMI OG MARKED Business Economics – Matematik A + Virksomhedsøkonomi A Economics & IT – Virksomhedsøkonomi A + Informatik B Leadership – Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A Innovation – Afsætning A og innovation B International Business - International økonomi A + Afsætning A HOVEDOMRÅDE: SPROG Sprog – Spansk A (begyndersprog) + Tysk B (fortsættersprog)

OBLIGATORISKE FAG Afsætning B, Dansk A, Engelsk A, Erhvervscase, Erhvervsjura C, Historie B, Informatik C, International økonomi B, Matematik B (med undtagelser), Samfundsfag C, Virksomhedsøkonomi B, 2. fremmedsprog A eller B VALGFAG Niveau A: Afsætning, International økonomi, Matematik, Tysk, Virksomhedsøkonomi Niveau B: Samfundsfag Niveau C: Design, Finansiering, Idræt, Innovation, Markedskommunikation, Organisation, Psykologi

Det Blå Gymnasium - Sdr. Landevej 30 - 6400 Sønderborg - tlf. 7342 5525 - www.blaagym.dk

18


HTX HØJERE TEKNISK EKSAMEN

Teknisk Gymnasium Sønderjylland Har du lidenskab for videnskab?

Studiemiljø Gymnasiet er udstyret med den nyeste teknologi, lyse teorilokaler og fællesrum. Vi har plads til hygge og afslapning, men trænger du til lidt bevægelse er der også mulighed for at spille bordtennis og bordfodbold eller gå udendørs, hvor der er adgang til grønne arealer og boldbane. Alt i alt faciliteter, der er med til at sætte skub i inspiration og kreativitet samt danne rammen om et godt socialt miljø.

Vil du vide mere? Hvis du eller dine forældre har spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte vores studievejleder Joan Lund Nissen på tlf. 5131 5585 eller jln@eucsyd.dk. HTX er det kreative studiested, hvor du får mulighed for at kombinere høj faglighed med forsøg i laboratoriet, spændende projekter og øjenåbnende ekskursioner ud af huset. Din uddannelse bliver en spændende kombination af teori og praksis, og du vil få rig lejlighed til at fornemme den verden, der venter, når du har sat huen på dit målrettede hoved.

”Learning by doing” De naturvidenskabelige, tekniske og teknologiske fag udgør kernen på HTX. Det er i høj grad ”learning by doing”, hvor nysgerrigheden, kreativitet og evnen til at se verden fra mange forskellige synsvinkler er i centrum. Den viden, du får i ét fag, får du brug for i de andre fag. Du vil både lære at kæmpe for dine egne ideer og meninger, men også at samarbejde, udvikle og udforske verden og virkeligheden sammen med dine studiekammerater.

Arbejdsformen og de dertil knyttede lange, sammenhængende undervisningsforløb stiller store krav til din selvstændighed, så på HTX udfordrer du dine evner til at lære at planlægge og disponere din tid. Igennem studietiden vil du udvikle dig fra at være elev til at blive studerende.

Informationsaften Torsdag den 24. januar 2019 kl. 17.00. Læs mere på www.htxsyd.dk

Tiden på HTX bliver tre vigtige år i dit liv, og vi stiller masser af ressourcer og muligheder til din rådighed. Med andre ord giver vi dig på HTX en perfekt scene, du kan prøve dig selv af på – hvis du kan, vil og tør.

Teknikfag Du skal på 3. årgang vælge et teknikfag – hvilket er ganske særligt for HTX. Teknikfagene kan vælges frit på tværs af studieretningerne, og du kan vælge mellem følgende teknikfag: • Proces, Levnedsmiddel & Sundhed • Byggeri & Energi • Udvikling & Produktion o Tekstil o El o Mekatronik

STUDIERETNINGER Anvendt naturvidenskab: Bioteknologi A, matematik A Matematik A, fysik A

Teknologi: Teknologi A, design B

Kommunikation: Kommunikation/it A, tysk B Kommunikation A, design B

19


IB INTERNATIONAL STUDENTEREKSAMEN

IB - International Baccalaureate Need a challenge? – Join us! The International Baccalaureate Diploma Programme is offered in Sønderborg, and Teknisk Gymnasium Sønderjylland is the only technical upper secondary in Denmark offering the IB Diploma Programme.

If you have already finished 11 years of studying, you can start directly at 1 IB given that your English language skills are sufficient.

it complies with the requirements set by the Danish Ministry of Education in order to fulfil the requirements for the first year of the Danish upper secondary education.

Pre-IB IB Diploma is an internationally recognized education. With an IB Diploma you can apply to universities and institutions of higher education all over the world. The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who will help in creating a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. IB students are forever curious, fully engaged citizens who both embrace their own culture and are open and responsive to other cultures and views.

Educational structure The IB Diploma Programme consists of 2 years. 1 IB and 2 IB. To comply with the Danish legislation we offer the Pre-IB year which is a one year cource preceding the Diploma Programme. After finishing the Pre-IB year, you can continue at 1 IB or any other upper secondary school - depending on the subjects chosen.

Pre-IB is aimed at students who are not ready for direct entry into the IB Diploma Programme. The course is offered to Danish as well as foreign students who haven’t finished 11 years of education. Pre-IB is equivalent to the first year of the Danish ”gymnasium”. Pre-IB is taught in English.

IB Diploma After the Pre-IB year, you are assumed to continue at the IB Diploma Programme. However, if you change your mind, you can continue studying the second and third year at technical upper secondary (HTX) or any other upper secondary education, depending on the subejcts chosen. It is also possible to apply for the IB Diploma Programme, if you have finished the first year of an upper secondary education. The Pre-IB year prepares you for the IB Diploma Programme and at the same time

Application If you come directly from the Danish ”Folkeskole” you have to submit the application form along with the standard application form on www.optagelse.dk. An interview with the student counsellor might be necessary before your admission to IB at EUC Syd. Read more: www.eucsyd.dk/ib-diploma

INFORMATION MEETINGS ABOUT IB DIPLOMA January 24 at 5 pm.

SUBJECTS OFFERED AT PRE-IB

SUBJECTS OFFERED AT IB DIPLOMA (Higher Level, HL - Standard Level, SL)

Mathematics B Physics B Danish A* English A Technology B Chemistry B Biology C Social Sciences B Comm./IT A Physical Activity Visual Arts History B

Group 1: Engl. language & literature HL + SL Danish A literature HL + SL Self taught language SL

Group 4: Chemistry SL Physics HL + SL Biology HL + SL

Group 2: English B HL Danish B HL Danish ab initio SL Spanish ab initio SL

Group 5*: Mathematical studies SL Mathematics HL + SL

Group 3: History HL +SL Psychology SL

Group 6: Visual Arts SL + HL Core (compulsory): Theory of Knowlegde CAS (Creativity, Action and Service) Extended essay

The levels are 'higher' and 'standard' and correspond to the second and third year of the Danish upper secondary curriculum. All instruction is in English exept for Danish and Spanish - they are taught in the respective languages.

20

* Before the final choice of Maths HL or SL, students will be screened to match the appropriate level.


STX STUDENTEREKSAMEN

Sønderborg Statsskole STX

Retning på dit studie STX på Statsskolen har 12 forskellige studieretninger, der ligger inden for hovedområderne Naturvidenskab, Samfundsvidenskab, Sprog og Kunst.

Tradition for fornyelse Sønderborg Statsskole og HF trækker på en snart hundredårig tradition for fornyelse, der sikrer, at du her møder højt kvalificeret undervisning og de nyeste undervisningsmidler. Skolens oprindelige hovedbygning fra 1911 skaber således rammer for en stolt moderne skole med alle de gode traditioner, der også hører til.

Et godt sted at være Som elev på Statsskolen får du medansvar for og indflydelse på et godt studiemiljø, hvor trivsel og læring går hånd i hånd. Skolen og hverdagen vil udfordre og udvikle dig fagligt og socialt, men vil også vise sig som et rart sted med plads til alle. Aktiviteter på tværs af årgange og klasser er en naturlig del af hverdagen. Du vil mærke skolens rummelighed fra første skoledag.

Du får mulighed for at undersøge, hvilken studieretning der passer netop dig i det tre måneder lange grundforløb, der indleder alle gymnasieuddannelser - måske har du allerede nu en særlig interesse, men du vælger først endeligt efter grundforløbet.

i f.eks. psykologi, biologi og billedkunst eller tager en tur igennem skoven på mountainbike i idræt. Du kan også sætte ekstra krydderi på skolehverdagen ved at deltage i skolens mange elevforeninger, elevråd, festudvalg, frivillig idræt, bands, kor, fredagscafé og meget andet. Og hvis du kan og vil lidt ekstra, har du rig mulighed for at deltage i f.eks. Akademiet for Talentfulde Unge, Forskerspirer programmet eller for selv at give en forelæsning ved frokostuniversitetet.

Vi udbyder musik, billedkunst og mediefag som kunstneriske fag og fransk, tysk og spansk som 2. fremmedsprog. Derudover kan du vælge mellem en lang række valgfag i de enkelte studieretninger. Bl.a. psykologi og idræt.

ÅBENT HUS Mød skolens elever, lærere og ledelse til Åbent Hus på Statsskolen den

Boksen nedenfor giver en lille idé om studieretningernes forskelligheder, og på hjemmesiden kan du finde en detaljeret beskrivelse af indholdet; du er også altid velkommen til at ringe til vores studievejledere med spørgsmål.

En afvekslende uddannelse Undervisningen på STX foregår ofte i klasselokalet, men flytter fra tid til anden ud af huset. Vi tager på studieture og ekskursioner i ind- og udland, på feltundersøgelser

15. januar 2019

Programmet kan du finde på vores hjemmeside i ugerne op til arrangementet. Vi glæder os til at se dig.

STUDIERETNINGER Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A- Fysik B- Kemi B Matematik A- Fysik A – Kemi B Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B Biologi A- Kemi B

Sproglige studieretninger Engelsk A – Spansk begynder A- Tysk B Engelsk A – Fransk begynder A –Tysk B Engelsk A – Tysk fortsætter A – Samfundsfag B Engelsk A – Fransk begynder A – Samfundsfag B

Samfundsvidenskabelige studieretninger Samfundsfag A – Matematik A Samfundsfag A – Engelsk A

Kreative studieretninger Musik A – Engelsk A Musik A – Matematik A

Sønderborg Statsskole Kongevej 37 – 6400 Sønderborg – Tlf. 74 42 34 27 – post@statsskolen.dk – www.statsskolen.dk

21


UDDANNELSEN TIL HF-EKSAMEN

Sønderborg Statsskole HF

vekslende undervisningsformer som f.eks undervisning ved samtale i klassen med lærerne, i grupper, ved pararbejde eller i projekter.

Har du et ønske om at blive pædagog, lærer, soldat, sygeplejerske eller politibetjent? Så er en HF uddannelse på Sønderborg Statsskole en god mulighed for din fortsatte uddannelsesvej! På HF vælger du en linje, hvor du har mulighed for at blive afklaret om dine fremtidsønsker. Du låser dig ikke fast på en bestemt uddannelse ved at vælge en bestemt linje! Alle linjerne giver en bred faglig og almen uddannelse, der giver dig gode muligheder for at studere videre på mange forskellige uddannelser. For at blive optaget på HF skal du enten have afsluttet 9. klasse med min. 4,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, eller have afsluttet 10. klasse.

Hverdagen på HF På Sønderborg Statsskoles HF deler du hverdag med næsten 1000 andre unge jævnaldrende. Den gode sociale atmosfære giver gode og trygge rammer for den daglige undervisning, så du får rigtig gode muligheder for at få et stort fagligt udbytte. I løbet af din skoledag vil du opleve af-

I HF har vi fokus på fagenes anvendelighed, teori omsat til praksis. Det sker særlig tydeligt, når undervisningen flyttes uden for klasselokalet i forbindelse med f.eks. feltundersøgelser, ekskursioner og studieture. Studieturene kan for eksempel gå til Berlin eller Prag, men også i hverdagen vil den almindelige undervisning fra tid til anden bringe dig ud af huset; i skoven med Biologi, i teatret med Dansk eller måske på skøjtebanen med Idræt. I skoleårets løb vil der være praktikforløb og projektperioder. I 1.hf hjælper disse forløb dig med at afklare dine interesser, så du bedre kan vælge fagpakke, mens forløbene i 2.hf understøtter dine overvejelser omkring valg af videre uddannelse. I projekt- og praktikforløbene for f.eks. pædagog/lærer fagpakken prøver du blandt andet at være ansvarlig for undervisning af børn i folkeskolens mindste klasser, mens du i uniform fagpakken møder politiet og skal forsøge at komme igennem deres optagelsesprøve. I projekt/ praktik kommer virkeligheden til dig, og du kommer ud i virkeligheden! Til forskel fra de fleste andre ungdomsuddannelser får du ikke standpunktskarakte-

rer i løbet af HF. Det er udelukkende din eksamenskarakter, der tæller.

Sammensæt din HF I HF møder du obligatoriske fag, valgfag og fagpakker. Fagpakker er bundne valgfag i 2 HF, som peger frem mod en mulig fremtidig karrierevej. Det kan f.eks. være: Business: tysk B, erhvervsøkonomi C Mennesker og pædagogik: psykologi B, samfundsfag B Sundhed: biologi B, idræt B Teknik: matematik B, kemi B Uniform: idræt B, psykologi C

Vejledning undervejs Har du brug for vejledning, er du velkommen til at ringe til skolens studievejledere, som også vil hjælpe dig undervejs. Når du første dag møder op, vil du blive en del af et makkerpar og en netværksgruppe. Formålet er, at man hjælper hinanden med alt det praktiske og i det hele taget sørger for at gøre hverdagen god for hinanden.

Orienteringsmøde

15. januar 2019 kl. 19.00. Her kan du høre om uddannelsen og tale med en studievejleder og nogle HF-elever.

DE OBLIGATORISKE FAG PÅ HF:

MULIGE FAGPAKKER PÅ HF:

Dansk A Engelsk B Matematik C Idræt C, billedkunst C eller musik C Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, kemi C, geografi C) Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, religion C, samfundsfag C)

Business: tysk B, erhvervsøkonomi C Mennesker og pædagogik: psykologi B, samfundsfag B Sundhed: biologi B, idræt B Teknik: matematik B, kemi B Uniform: idræt B, psykologi C

Sønderborg Statsskole Kongevej 37 – 6400 Sønderborg – Tlf. 74 42 34 27 – post@statsskolen.dk – www.statsskolen.dk

22


HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

VUC Syd HF

Vil du uddanne dig til sygeplejerske, finansøkonom, pædagog eller noget helt fjerde? Så er en hf på VUC Syd noget for dig.

i aktiviteter, der hjælper dig med at blive afklaret om dine uddannelses- og karrierevalg. Hf er for alle. Du kan søge ind fra 9. eller 10. klasse. Har du været ude at arbejde, rejse eller andet, så er hf også noget for dig. Det er gratis at gå på 2-årig hf, og du kan få SU, mens du studerer. For alle kursister på 2-årigt hf er der planlagt to studierejser. En på første år og en på andet år. VUC Syd yder tilskud til studierejserne.

En 2-årig hf-eksamen på VUC Syd giver dig en gymnasial uddannelse og adgang til et hav af korte og mellemlange videregående uddannelser, som fx lærer, fysioterapeut, maskinmester, multimediedesigner, jordemoder eller politibetjent. Dit første år på den 2-årige hf består af en række obligatoriske fag samt idræt eller et kunstnerisk fag. På andet år fortsætter nogle af de obligatoriske fag, og du målretter din hf med fagpakker sammensat af fag, der er relevante for den uddannelse eller karriere, du drømmer om. På begge år af din hf-uddannelse hos os vil der være indlagt forskellige projektog studiepraktikforløb, hvor du deltager

Hos VUC Syd tilbyder vi også en stribe hf-enkeltfag samt målrettede hf-pakker, hvis du drømmer om at komme hurtigt videre med en uddannelse som fx sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, læse EUX eller arbejde med ernæring og sundhed. Vi hjælper dig kort sagt med at knytte hf-enkeltfagene sammen til en pakke, der efter et år hos os kan give adgang til det studie, du ønsker at læse videre på bagefter.

kendte kulturpersonligheder, musik eller stand-up. Det kan være hyggeligt samvær op til jul, påske og afslutningen på studieåret. Eller måske boldspil og ture på vores mountainbikes. Som elev kan du involvere dig i kontaktudvalget og være med til at finde arrangementer, der giver alle en fælles oplevelse og styrker sammenholdet.

Vejledning Vores studievejledere, lærere og mentorer hjælper dig på vej til at nå dine mål. Hos dem kan du få vejledning om studiet og dine fremtidige muligheder for uddannelse. Er du ordblind eller har du andre særlige behov, kan vejlederne også hjælpe dig med at finde den rette løsning. Husk: Vi optager på 2-årig hf helt frem til midten af august. Og på hf enkeltfag har vi løbende optag året rundt.

Vil du vide mere? Kig indenfor på vucsyd.dk - eller kontakt os på tlf: 7361 3334.

Hverdagen på VUC Syd På VUC Syd giver vi dig en kombination af et højt fagligt niveau og nytænkende læringsmetoder. Du lærer nyt, samtidig med at du lærer at bruge din nye viden til noget virkeligt og forholde dig kritisk til det. Og du lærer at formidle din viden videre. Du vil opleve engagerede lærere, der gerne går den ekstra mil for deres elever, og et åbent og lyst studiemiljø med voksne medkursister, plads til både faglig snak og socialt samvær. Der er i mere end en forstand højt til loftet på VUC Syd.

KOM TIL ÅBENT HUS Lørdag d. 26. januar 2019 kl. 10-13 og hør mere om vores uddannelser

Vi tilbyder vores elever en række forskellige aktiviteter. Det kan være foredrag med

VUC SYD I SØNDERBORG TILBYDER FØLGENDE HF-FAG: A-niveau: Dansk B-niveau: Biologi, engelsk, matematik, psykologi, samfundsfag C-niveau: B  iologi, dansk, design og arkitektur, engelsk, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, geografi, idræt, kemi, matematik, mediefag, psykologi, religion, samfundsfag, tysk

VUC Syd - Løkken 1 - 6400 Sønderborg - post@vucsyd.dk - Tlf. 7361 3334

23


ÅBENT HUS

2019

på ungdomsuddannelserne i Sønderborg Åbent hus oversigten er udgivet af UU-Sønderborg i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg.

Uddannelsessted

Adresse

Dato

Alssundgymnasiet Sønderborg (STX)

Grundtvigs Allé 86, 6400 Sønderborg www.ags.dk

Torsdag den 17. januar kl. 19-21

Business College Syd (EUD / EUX Business)

Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg www.bcsyd.dk

Tirsdag den 22. januar kl. 19

Business College Syd (Det Blå Gymnasium / HHX)

Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg www.blaagym.dk

Torsdag den 24. januar kl. 19

Deutsches Gymnasium Nordschleswig (STX)

Svinget 26-28, 6200 Aabenraa www.deutschesgym.dk

Kontakt gymnasiet for at få oplyst dato og tid: 7462 2636

EUC Syd (EUD, EUX, HTX, IB)

Hilmar Finsens Gade 14-16, 6400 Sønderborg Stegholt 35-36, 6200 Aabenraa Lundsbjerg Industrivej 50, 6200 Aabenraa Christen Kolds Vej 20, 6100 Haderslev Plantagevej 35, 6270 Tønder, www.eucsyd.dk

Lørdag den 26. januar kl. 10-13

EUC Syd: (HTX og IB)

Hilmar Finsens Gade 14-16, 6400 Sønderborg www.eucsyd.dk

Torsdag den 24. januar, kl. 17

Gråsten Landbrugsskole (EUD)

Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten, www.gl.dk

Lørdag den 26. januar, kl. 10-15

Social- og Sundhedsskolen Syd (EUD)

Bjergparken, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa www.sosu-syd.dk

Lørdag den 26. januar, kl. 10-13

Sønderborg Statsskole (STX og HF)

Kongevej 37, 6400 Sønderborg www.statsskolen.dk

Tirsdag den 15. januar, kl. 19

VUC Sønderborg (2-årigt HF)

Løkken 1, 6400 Sønderborg, www.vucsyd.dk

Lørdag den 26. januar, kl. 10-13

Vejledning l folkeskolen og på fri-/ privatskolerne er der tilknyttet en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Du kan finde flere oplysninger om UU-Sønderborg på

www.uu-sonderborg.dk Oplysninger om de forskellige ungdomsuddannelser finder du på Uddannelsesguiden.dk (www.ug.dk) Desuden er der adgang til uddannelsesvejledning via www.ug.dk/evejledning

Profile for Trykpartner

Ungdomsuddannelser 2019 - Sønderborg  

Ungdomsuddannelser 2019 - Sønderborg