Page 1

SØNDERBORG

2017


Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Inden du beslutter dig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Til forældre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Erhvervsuddannelse generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 EUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  EUD & EUX Business. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  Erhvervsuddannelser på EUC Syd (EUD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11  Gråsten Landbrugsskole (EUD Landbrug). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  SOSU Syd (EUD SoSu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Gymnasiale uddannelser generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14  Alssundgymnasiet Sønderborg (STX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17  Det Blå Gymnasium (HHX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18  Teknisk Gymnasium Sønderjylland (HTX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19  International Baccalaureate (IB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  Sønderborg Statsskole (STX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21  Sønderborg Statsskole (HF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22  VUC Syd (HF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Åbent hus 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2


Et lokalt vejledningsmateriale I dette hæfte kan du og dine forældre få overblik over uddannelsesmuligheder efter 9. og 10. klasse samt få en nærmere præsentation af uddannelsesstederne i Sønderborg. Det er nu blevet din tur til at beslutte, hvad du vil efter 9. eller 10. klasse. Diagrammet nedenfor viser dine valgmuligheder med henblik på valg af ungdomsuddannelse. Langt de fleste vælger at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Hæftet er udarbejdet i samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i Sønderborg og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Der findes også andre uddannelsesmuligheder, end dem der er beskrevet i dette hæfte. Der er tale om individuelle tilrettelagte uddannelser (EGU, KUU og STU). Du kan få meget mere information om disse uddannelser ved henvendelse til UU Sønderborg.

10. klasses tilbuddene er heller ikke beskrevet i hæftet, men kan ligeledes uddybes ved at tage kontakt til UU Sønderborg. Er du 15-17 år og ikke i uddannelse eller i et job med uddannelsesperspektiv, skal du i samarbejde med din UU-vejleder udarbejde en plan for, hvorledes du bliver klar til at begynde på en ungdomsuddannelse. Planen skal være realistisk, underskrevet af dig og dine forældre – og du har pligt til at følge din plan.

Job eller videreuddannelse

Erhvervsuddannelse

Gymnasial uddannelse

1½ - 5½ år

2 - 3 år

EUD / EUX

HF, HHX, STX, HTX / IB

Faglært Almindelig eller med gymnasial eksamen (eux). Du bliver uddannet og udlært inden for et bestemt arbejdsområde og kan tage job, videreuddanne dig eller starte som selvstændig.

Student Du bliver forberedt til at studere på en videregående uddannelse

Afslutte 9. eller 10. klasse

Vigtig beslutning at vælge ungdomsuddannelse Du påvirkes af meninger fra mange sider. Derfor er det vigtigt, at du selv indsamler så mange oplysninger som muligt, så du kan foretage din egen vurdering. Du kan sammen med dine forældre bruge hæftet her til at samle information om de forskellige uddannelser i Sønderborg. Brug også dit nære netværk (familie, venner, klassekammerater oa). Udover hæftet kan du også hente information andre steder.

Brug eVejledning eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelser og de erhverv, de kan føre til. eVejledning har åbent både om dagen, om aftenen og i weekenden. Du kan frit vælge, hvordan du vil kontakte eVejledning: Du kan ringe, maile, sms’e eller chatte. Du finder eVejledning her: www.evejledning.dk

På ug.dk får du mere at vide På UddannelsesGuiden, www.ug.dk, er al information om uddannelse i Danmark samlet. Her kan både unge og forældre søge oplysninger om de forskellige uddannelser, adgangskrav, job og arbejdsmarked.

UU-vejledningen UU-vejlederen på din skole er naturligvis også behjælpelig, hvis du har nogle spørgsmål i forhold til uddannelserne. Giv ikke op, selv om det kan være kedeligt eller hårdt en gang i mellem. Det vigtigste er at få gennemført én uddannelse! Og frygt ikke! Du planlægger altså ikke HELE dit liv.

3


Inden du beslutter dig Du kan vælge at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Ungdomsuddannelserne bygger videre på undervisningen fra 9. klasse.

Ansøgningsfrist 1. marts Elever i 9. og 10. klasse skal tilmelde sig via www.optagelse.dk. På din skole vil du få en grundig orientering om, hvordan du taster dit ønske ind, og hvordan dine forældre skal godkende tilmeldingen. Din ansøgning skal være indtastet og godkendt senest 1. marts 2017. Herefter sender din skole ansøgningen videre til uddannelsesstedet. Du skal være vurderet uddannelsesparat af din skole for at kunne søge optagelse på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Har du allerede indgået en uddannelsesaftale, foretages der ingen vurdering til en erhvervsuddannelse. Hvis dine forældre ikke er enige i vurderingen (ikke-uddannelsesparat), sendes din ansøgning til den uddannelsesinstitution, du har søgt ind på, som herefter vurderer, om du er uddannelsesparat. Ungdomsuddannelsesinstitutionens afgørelse om parathed skal begrundes og er gældende. Du skal være opmærksom på, at der til optagelse på en erhvervsuddannelse er adgangskrav. Det betyder, at du skal have opnået mindst 02 i dansk og 02 i skriftlig matematik i gennemsnit ved prøven i 9. eller 10. klasse.

Pligt til at følge en uddannelsesplan Uddannelse er vigtig! Alle mellem 15-17 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller deltage i aktiviteter, der sigter mod at blive parat til en ungdomsuddannelse. Der er mange forskellige veje til at blive parat, og i samarbejde med din UU-vejleder skal du lave en uddannelsesplan for din vej til at blive uddannelsesparat, og du har pligt til at følge din uddannelsesplan! Forældre til unge mellem 15-17 år modtager en månedlig ungeydelse. Hvis du eller dine forældre ikke samarbejder med UU om at gennemføre din uddannelsesplan, kan ungeydelsen inddrages eller omlægges.

4

Udgifter til undervisning Undervisning og bøger er gratis (det gælder dog ikke på private skoler, hvor man selv betaler for undervisningen). På de fleste uddannelser skal du regne med udgifter til fotokopier og lignende. Desuden skal du som regel selv anskaffe dig en lommeregner, computer og visse ordbøger/ fagbøger. Det får du besked om, når du starter på din uddannelse, så vent med at anskaffe tingene til du ved, hvad du skal købe. Endvidere skal du selv dække udgifterne til eventuelle studierejser m.m.

Transport Ungdomskortet - buskort til unge og studerende. Du kan bestille et Ungdomskort på www.Ungdomskort.dk. Kortet udstedes til tre grupper: • unge 16 til 19 årige, som ikke er under uddannelse. • elever på en ungdomsuddannelse. • studerende på en videregående uddannelse. Priserne kan ses på hjemmesiden. Med et Ungdomskort kan der rejses ubegrænset inden for takstområdet Syd. Ved rejser udover det område, gives der rabat i såvel bus som tog. Ved bestilling af et Ungdomskort skal der benyttes NemID samt et elektronisk lagret foto. Byrådet har besluttet at tilbyde gratis Ungdomskort til elever på en ungdomsuddannelse, der har minimum 6 km mellem hjem og skole. I første omgang skal eleven selv bestille kortet på ovennævnte hjemmeside og betale det til Sydtrafik/DSB. Sønderborg Kommune refunderer efterfølgende udgiften til elevens NemKonto på baggrund af trafikselskabets oplysninger om kortudstedelse. Udbetalingen sker automatisk og uden at eleven skal sørge for andet end at have oprettet NemKonto.

SU til 18-19 årige Du kan få SU til din uddannelse fra kvartalet efter, du fylder 18 år, hvis du ikke i forvejen får elevløn. Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende, også selv om du er flyttet hjemmefra.

For at kunne få SU som udeboende mens du er 18 eller 19 år, skal den normale transportvej mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl være 20 kilometer eller mere. Eller transporttiden (med bus og tog) mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl skal være mere end 75 minutter, når du taster adresserne ind på rejseplanen.dk. Ventetid mellem tog og busser tæller med i de 75 minutter. SU grundsats til hjemmeboende 922 kr./ mdr. (2016). SU grundsats for udeboende 3811 kr./mdr. (2016). Hvis dine forældre til sammen tjener mindre end 567.000 kr., kan du få et tillæg til grundsatsen. Se mere på www.su.dk og spørg på dit uddannelsessted eller UU-center. Hvis din uddannelse begynder efter den 20. i måneden, kan du tidligst få SU fra den efterfølgende måned.

Bo-muligheder Hvis du ønsker at flytte hjemmefra, når du starter på din ungdomsuddannelse, er der en del uddannelsesinstitutioner, som enten ligger i nærheden af et kollegium eller har tilknyttet et skolehjem eller en kostafdeling. Spørg studievejlederne på uddannelsesstedet eller din UU-vejleder om muligheder, priser og regler for SU m.v. Du kan også søge en ungdomsbolig, når du er under uddannelse.

Gode uddannelsesvaner At gennemføre en uddannelse vil kræve en indsats af dig. Og det er vigtigt, at du holder fokus på din plan og dit mål og af og til tager en kammeratlig snak med dig selv og giver dine hverdagsvaner et alvorligt eftersyn: • Får du den nødvendige nattesøvn, eller er du på nettet ud på de små timer? • Får du spist morgenmad, eller vælter du lige op af sengen og ud ad døren? • Får du smurt madpakke, eller betaler du kassen for hurtigmad i frokostpausen? • Møder du hver dag, eller tager du af og til en hjemmedag uden særlig grund? • Får du lavet lektier, eller kom du lige til at lave noget andet? • Har du styr på privatøkonomien, eller er der lavvande i kassen efter den 18. i hver måned?


• Passer du på dig selv, eller kniber det lidt med humøret eller konditionen? • Er din uddannelse taber i kampen mod fritidsjob, fritidsinteresser, venner og festlige byture?

Det er vigtigt, at du får en god struktur på din dagligdag og har nogle voksne og nogle gode venner, som kan støtte og hjælpe dig, når du har brug for det.

Brug også din UU-vejleder, hvis du er i tvivl.

Deltag i arrangementer

gende uddannelse er en forudsætning for, at man kan tilegne sig en nødvendig løbende efteruddannelse.

Til Forældre Forældre til unge, der skal foretage et uddannelsesvalg, kan let føle sig i et dilemma: Skal vi som forældre blande os uden om og helt overlade uddannelsesvalget til den unge selv, eller skal vi prøve at påvirke i den retning, vi selv synes, er den rigtige? Det bedste svar er, at de unge selv mener, at de har brug for støtte, og at forældrene skal være med. Undersøgelser viser, at mere end 70% af de unge henter inspiration og støtte fra både far og mor, og at forældre kommer på en sikker førsteplads, når de unge skal vurdere, hvem der har størst betydning for dem i deres valg af uddannelse.

På mange skoler arrangeres særlige uddannelsesaftener for forældre og elever. Samtlige ungdomsuddannelser har åbent-hus-arrangementer typisk i januar eller februar måned. Se mere på bagsiden af dette hæfte.

Her følger nogle råd og vink til forældre, der vil forberede sig på at blive gode medspillere.

At komme ud på en uddannelsesinstitution og ved selvsyn opleve miljøet og snakke med elever og undervisere er en god mulighed for at få et realistisk indtryk af dagligdagen på uddannelsen. Mange forældre kender også personer i mange forskellige brancher og har derved et værdifuldt „netværk“, som kan give den unge personlig og realistisk vejledning om krav, arbejdsvilkår og beskæftigelsesudsigter inden for et fagområde.

Snak med den unge

Vær realistisk og tænk bredt

Undervejs i 8., 9. og 10. klasse har de unge vejledningssamtaler med klasselæreren, en e-vejleder eller en UU-vejleder, og de deltager i forskellige vejledningsaktiviteter fx introduktionskurser, brobygningsforløb og erhvervspraktik. Vær med til at forberede de unge godt på samtalerne og aktiviteterne, og følg op bagefter ved at spørge til de unges indtryk og udbytte.

Forældre ønsker det bedste for deres børn, men vær realistisk når I sammen med jeres datter/søn vurderer uddannelsens krav til evner og arbejdsindsats samt de fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Mange unge træffer hurtige beslutninger om valg af uddannelse for så senere at opleve, at det ikke er realistisk at gennemføre uddannelsen, fx fordi der kun er ganske få uddannelsespladser til rådighed. Snak med den unge om alternativer og beslægtede uddannelsesmuligheder. Mange unge får brug for at have en plan B i baghånden.

Søg opdateret viden på nettet Uddannelsessystemet er under konstant forandring og udvikling, og uddannelser skifter løbende både navn og indhold. Informationer fra „dengang man selv var ung“ er ofte værdiløse. Til gengæld er den nyeste viden lettere end nogen sinde at få fat på via internettet. På www. ug.dk eller på uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider finder I nemt relevante og opdaterede informationer. Benyt også eVejledning på nettet. Det er for alle: Elever, forældre, unge og voksne. Du finder eVejledning på www.evejledning.dk.

Det vigtigste er at gennemføre én uddannelse Selv om den unge ikke går i gang med drømmeuddannelsen, så er mulighederne for efterfølgende at få et godt arbejde langt bedre, når man har en uddannelse. Mange unge og voksne vil komme til at arbejde med noget andet, end de oprindeligt er uddannet til. Men en grundlæg-

Den svære overgang til voksenlivet I den livsfase, hvor en ungdomsuddannelse begynder, udsættes den unge for mange påvirkninger, forandringer og krav. Følelsen af pludselig at stå alene med ansvaret for „det hele“ kan virke både overvældende og kaotisk. Som forældre kan man hjælpe den unge med at strukturere dagligdagen og holde fokus på uddannelsen ved at drøfte, hvad det konkret kræver af den unge: • At få den nødvendige søvn. • At få spist noget fornuftigt morgenmad, så kroppen og hjernen har brændstof. • At få smurt madpakke, så man ikke lever af slik, chips, junkfood og cola. • At møde op til undervisningen selv om man føler sig flad og uoplagt. • At prioritere og finde tid til at lave lektier og forberede næste dags undervisning. • At have styr på økonomi og forbrug. • At fritidsinteresser, fritidsjobs og festlige byture ikke overskygger uddannelsen. • At holde krop og hjerne i god form med sunde madvaner og motion. At forholde sig til de unges liv og uddannelse på en positiv og støttende måde er at vise interesse og signalere til de unge, at de betyder noget. Og det er netop den ballast og tryghed, de unge har brug for at have med i bagagen. Derfor er det forpligtende samarbejde om elevens uddannelsesplan mellem den unge, forældre, skole og UU afgørende for, at alle unge får en uddannelse eller er i job med uddannelsesperspektiv.

5


Erhvervsuddannelse generelt Faglært

Hvornår kan du starte på GF1?

GF1

Med en erhvervsuddannelse (EUD) bliver du faglært inden for et bestemt fagligt område. En EUD giver dig også mulighed for at tage en videregående uddannelse bagefter. En EUD består dels af undervisning på skole, dels af praktisk oplæring og arbejde i en virksomhed eller praktikcenter. Nogle EUDer er forholdsvis korte og tager mellem 1½ og 2½ år. De fleste EUDer har dog typisk en samlet uddannelsestid på ca. 4 år.

• Direkte efter 9. eller 10. klasse • Senest 13 mdr. efter endt 9. eller 10. klasse (august)

På de første 20 uger af grundforløbet får du en bred introduktion til erhvervsuddannelserne og de måder, du skal arbejde og lære på gennem hele din erhvervsuddannelse. Du kommer til at arbejde med konkrete, praktiske opgaver og temaer, hvor du bruger viden, teknikker og færdigheder fra flere fag på samme tid. Du skal både kunne udføre praktiske arbejdsopgaver samt skriftligt kunne forklare, hvordan du udførte arbejdet og løste din opgave.

Erhvervsuddannelser foregår på

Begrænset antal opstart på GF1 og GF2

• Tekniske skoler • Landbrugsskoler • Handelsskoler • Social- og Sundhedsskoler Der findes 106 uddannelser fordelt på 4 hovedområder: • Omsorg, sundhed og pædagogik • Kontor, handel og forretningsservice • Fødevarer, jordbrug og oplevelser • Teknologi, byggeri og transport Under hvert hovedområde udbydes forskellige fagretninger (GF1), som det enkelte uddannelsessted selv sammensætter og tilbyder. Du skal vælge fagretning, når du tilmelder dig uddannelsen, i løbet af de første to uger af uddannelsen kan du skifte fagretning. Du kan få meget mere at vide om erhvervsskolernes fagretninger, hvis du kigger på erhvervsskolernes hjemmesider, eller hvis du skal følge introforløb eller brobygning, eller hvis du deltager i åbent-hus arrangementer og på informationsmøder.

Hvornår kan du starte på GF2? • Mere end 13 mdr. efter endt 9. eller 10. klasse • Når du er under 25 år • Efter 1 år på produktionsskole eller 1 år på en gymnasial uddannelse • Har en uddannelsesaftale

Man kan kun starte på GF1 én gang. Man kan højst starte 3 gange i alt på GF2 uden en uddannelsesaftale. Herefter kan man kun blive optaget på GF2, hvis man har en uddannelsesaftale.

Har du ikke 02 i dansk og matematik Opfylder man ikke karakterkravet om 02 i afgangsprøven i dansk og matematik, har man mulighed for at gå til en optagelsesprøve på erhvervsskolen. Optagelsesprøven består af tre dele: • Faglig test i dansk og matematik • Optagelsessamtale • Helhedsvurdering baseret på prøve og samtale Den faglige test i dansk og matematik er på niveau med folkeskolens afgangsprøve.

Ordblindhed Adgangskrav • Uddannelsesplan • Uddannelsesparathedsvurdering • Mindst karakteren 02 i dansk og matematik Via www.optagelse.dk søger du om optagelse på det uddannelsessted, som tilbyder din uddannelse. Du skal være opmærksom på, at der er adgangsbegrænsning til visse uddannelser. Har du en praktikplads på forhånd, kan du starte med at indgå en uddannelsesaftale og tage en del af praktikken inden du begynder på skole.

6

Optagelseskravet om 02 i dansk og matematik gælder alle – også ordblinde. Ordblinde har dog mulighed for at aflægge prøve på særlige vilkår - både ved de afsluttende prøver i folkeskolen og ved en optagelsesprøve på erhvervsuddannelsen. Man kan fx få tildelt ekstra tid til prøven og få mulighed for at benytte hjælpeprogrammer til oplæsning og ordopslag. Ordblinde kan ikke få dispensation alene på baggrund af ordblindhed. Har man indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, bortfalder kravet om 02 i dansk og matematik.

Elever, der har valgt hovedområde inden for ”sundhed, omsorg og pædagogik”, kan arbejde med emner, der handler om at planlægge, begrunde samt udføre aktiviteter, der stimulerer og bidrager til at udfylde menneskets behov samt vedligeholde ressourcer. Elever, der har valgt hovedområdet inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser, kan fx arbejde med grundlæggende metoder i madfremstilling, mens elever, der har valgt hovedområdet inden for kontor, handel og forretningsservice, fx. kan arbejde med udvikling, indretning og koncept for en ny butik. Elever, der har valgt hovedområde inden for teknologi, byggeri og transport, kan fx arbejde med tegning og konstruktion ved fremstilling af et hus. På GF1 skal du også have undervisning i grundfag, fx dansk, sundhed og samfundsforhold.

Efter GF1 Ved afslutningen af GF1 skal du vælge, hvilken erhvervsuddannelse du senere vil have hovedforløb inden for. Der er 106 uddannelser, du kan vælge imellem, men nogle er adgangsbegrænsede og kræver en praktikplads på forhånd.

GF2 GF2, grundforløbets 2. del varer også 20 uger. Det består af undervisning, der præcis retter sig mod det hovedforløb, du har valgt. På GF2 møder du - afhængig af hvilken retning du vælger - nogle grundfag fra følgende fagrække: Biologi, dansk, design, erhvervsøkonomi, fremmedsprog, fysik, afsætning, informationsteknologi, kemi, matematik, naturfag, psykologi,


samfundsfag, teknologi og erhvervsrettet andetsprogs-dansk. Du møder også nogle uddannelsesspecifikke fag, der indeholder faglige temaer og mere generelle emner som arbejdsmiljø, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, hygiejne, iværksætteri og innovation, læring, kommunikation og samarbejde, miljø, salg og service, sundhed og praktikpladssøgning. Hvilke grundfag du skal have og hvor mange, afhænger af den uddannelse, du har valgt. Læs mere på www.elevplan.dk, www.ug.dk og på skolernes hjemmesider.

teoretiske og praktiske opgaver og kombinerer viden og metoder fra forskellige fagområder. Det forventes i høj grad, at du er aktiv og interesseret i undervisningen og kan arbejde selvstændigt, både når du skal arbejde individuelt, i grupper og med projekter. Der er mødepligt til undervisningen, og du skal være villig til at yde en engageret indsats. Du har medansvar for at få et godt udbytte af undervisningen. GF 2 afsluttes med en grundforløbsprøve samt eksamen i evt. andre fag.

Hovedforløb

Undervisningen på grundforløbet består typisk af projektforløb. Projekter er undervisningsforløb, hvor du arbejder med

Når du har afsluttet grundforløbet, skal du have en praktikplads i en virksomhed, alternativt kan du blive optaget i skolepraktik i et praktikcenter. Vær OBS på, at ikke alle uddannelser tilbyder skolepraktik.

Vi betjener og vejleder kunder i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsbranchen i økonomiske og forsikringsmæssige forhold

Vi arbejder med salg til andre virksomheder og ordreekspedition, lagerstyring, indkøb, markedsføring, regnskab og korrespondance

Finansassistent • Bank og realkredit • Liv og pension • Skadesforsikring

Handelsassistent, salg • Auto • VVS • Stål • Træ og byggematerialer • Værktøj og værktøjsmaskiner • Landbrugsmaskiner • Tekstil • El

3 år

Indkøbsassistent

3 år

Logistikassistent

3 år

Undervisningen

4 år

Vi arbejder på kontor med sagsbehandling, tekstbehandling, regnskabsføring, arkivering og kundekontakt Kontor • Administration • Advokatsekretær • Lægesekretær • Offentlig administration • Økonomi • Revision • Rejseliv • Spedition og shipping

4 år

Vi idéudvikler, planlægger, markedsfører, budgetterer og gennemfører events (oplevelser) i fx butikscentre, koncerthuse og forlystelsesparker Eventkoordinator

3 år

Undervejs i hovedforløbet skal du på skole i kortere perioder på en erhvervsskole, som har specialiseret sig inden for den uddannelse, du er i gang med. Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvilke teori-/praktikforløb, der er. Her kan du søge mere viden på skolernes hjemmeside.

Praktik i udlandet Er du vild med at rejse, og har du lyst til at hele eller dele af din erhvervsuddannelse foregår i udlandet, så kan du søge om økonomisk tilskud fra PIU (Praktik i Udlandet) ordningen. Ordningen giver mulighed for, at praktikopholdet kan blive godkendt som en del af den danske uddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til opholdet. Du skal hjem til Danmark og gennemføre dine skoleperioder.

Vi arbejder med kundeekspedition, kassebetjening, indkøb, registrering, kontrol og opstilling af varer Salgsassistent

3 år

Salgsassistent med profil • Kolonial • Tekstil (herre-/dametøj) • Byggemarked, værktøj og beslag • Boghandel • Forbrugerelektronik • Farvehandel • Fotohandel • Guld, sølv og ure • Glas, porcelæn og gaveartikler • Legetøj og hobbyartikler • Materialhandel • Møbelhandel • Sport og fritid • Radio/TV og multimedier • Musik, video og software • Sko og læderartikler • Stormagasin • Optik • Nærbutik • Kapitalkædedrift • Køkken og bad

3 år

Dekoratør

3 år

Blomsterdekoratør

3 år

7


Vi arbejder tæt på mennesker, der har brug for hjælp i forskellige situationer Social- og sundhedshjælperuddannelsen

1 år 2 mdr.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

2 år 9½ mdr.

Pædagogisk assistentuddannelsen

2 år 1½ mdr. 3 år

Tandklinikassistent

Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser

Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg

Ernæringsassistent 1, 3

Byggemontagetekniker 5

1½ år

Bygningsmaler 3

3½ år

Gastronom 1, 3

3 år 3 år 9 mdr.

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1, 4

3½-4 år

Murer 1, 3 Skorstensfejer

Frisør 2, 3

3-4 år

Personbefordringsuddannelsen 1

3-4 år

Vejgodstransportuddannelsen 1

3-4 år

Vi driver landbrug, passer dyr, dyrker marker og skov, plejer naturen, servicerer maskiner og producerer fødevarer Landmand – husdyr

3½ / 2½ år*

Landmand – planter

3½ / 2½ år*

Agrarøkonom/ erhvervsleder

8

Træfagenes byggeuddannelse 4

3½-4 år

VVS-energiuddannelsen 3

3½-4 år

2 år 5 mdr. 40 uger

Automatik- og procesuddannelsen 1, 3 Data- og kommunikationsuddannelsen 1, 4 Elektriker 1, 4

4 år 4-5 år 4-4½ år

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 4

4 år

Elektronikoperatør 4

2 år

Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter

Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler

Beklædningshåndværker 1, 2, 3 CNC-teknikuddannelsen 1

Personvognsmekaniker

Lager- og terminaluddannelsen 1, 3

Produktionsleder

3½ år

4 år

Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden

Landbrugsassistent

4 år

1

Snedker 1, 4

Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design

3 år 8 mdr

Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv

4 år

Industrioperatør

3 år 2½ år 2 år

Industriteknikeruddannelsen 1, 3

4-5½ år

Teknisk designer 4

2½-3 år

Smed 1, 3

4 år

1 Trindelt Den fulde uddannelse er Trin 2, men der er mulighed for at afslutte en kortere uddannelse på Trin 1. Søg på uddannelsens navn på www.ug.dk og se Trin 1 muligheden. 2 Adgangsbegrænsning Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen for at sikre, at der ikke uddannes flere, end arbejdsmarkedet har brug for. 3 Fuld skolepraktik Skolepraktik uden adgangsbegrænsning 4 Begrænset skolepraktik Skolepraktik med adgangsbegrænsning 5 Skoleuddannelse Skolebaseret uddannelse uden uddannelsesaftale


EUX EUX – en erhvervsuddannelse med studiekompetence En erhvervsuddannelse kan tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på gymnasialt niveau. Et EUX-forløb er tilpasset den enkelte erhvervsuddannelse og indeholder forskellige gymnasiale fag.

Der er studieadgang til videregående uddannelser Med en erhvervsuddannelse med et EUX-forløb får du det, man kalder “generel studiekompetence”. Det vil sige, at du får adgang til en videregående uddannelse og gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de gymnasiale uddannelser. Det kan være nødvendigt at tage suppleringskurser for at opfylde adgangskravene til visse videregående uddannelser.

Målgruppe og krav Målgruppen for EUX er elever, der har både erhvervsfaglige og teoretiske forudsætninger for at kunne gennemføre en videregående uddannelse. Grundfagene er på et højere niveau, og kravene til elever på EUX er højere end på EUD. Et EUX-forløb skal indeholde

• Dansk A, engelsk B, matematik C og samfundsfag C • Samt yderligere et antal grundfag på A, B eller C niveau • Et valgfag • En større, skriftlig opgave • Et skriftligt eksamensprojekt, hvor flere fag indgår.

hinanden. Der arbejdes eksperimenterende, undersøgende og reflekterende, og undervisningen på gymnasialt niveau er tonet mod erhvervsuddannelsen. Uddannelsen afsluttes med svendeprøve eller anden afsluttende prøve og eksamen i de gymnasiale fag og projekter, og du får udstedt et EUX-bevis.

EUX har samme faglige niveau og indhold i den erhvervsfaglige del af uddannelsen som en EUD.

Hvilke erhvervsskoler har EUX?

EUX-forløbet Uddannelsestiden er typisk ½-1 år længere end den “normale” længde for den pågældende erhvervsuddannelse. Afhængigt af, hvilken retning du vælger i din EUX-uddannelse, kan skoleforløbene være færre, længere og mere koncentrerede for, at du kan gennemføre de gymnasiale fag og projekter. Nogle EUX-forløb er en vekselvirkning mellem praktik og EUX-skoleophold, mens andre EUX-forløb tages særskilt, umiddelbart efter GF2, for herefter at fortsætte over i praktikforløb. På EUX arbejder du anvendelsesorienteret på et gymnasialt niveau, hvor teori og praksisrettet undervisning understøtter

Se nærmere herom på de enkelte erhvervsuddannelsers hjemmeside eller her i hæftet under de enkelte erhvervsuddannelser.

Gode muligheder for praktikplads med en EUX Med et EUX-grundforløb har du gode muligheder for at finde en praktikplads, og erhvervsskolen kan hjælpe dig med kontakter til virksomheder, der gerne vil ansætte EUX-elever.

SU og løn Du kan søge om SU, når du er fyldt 18 år. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft.

9


EUD BUSINESS / EUX BUSINESS

EUD & EUX Business Vi udbyder EUD & EUX Business inden for kontor, handel og forretningsservice. Du får praksisnær undervisning med indblik i det erhvervsliv, som venter dig. Du oplever en stor personlig og faglig udvikling, hvor du bliver stærk til bl.a. salg, indkøb, service, IT, økonomi og kommunikation. Du prøver at arbejde i både butiks- og kontor-øvemiljøer, og du får opgaver inden for butiksdrift, ledelse og planlægning, økonomi samt kommunikation. Med en erhvervsuddannelse kan du starte din karriere som fx salgsassistent, lægesekretær, indkøbsassistent eller eventkoordinator og få mulighed for at arbejde dig op til at blive specialist, leder eller starte virksomhed, fx en butik eller webshop.

Fagretninger: Du kan vælge en af følgende fagretninger: • Kontor • Detail • Handel • Event Du kan læse mere om fagretningerne på vores hjemmeside www.bcsyd.dk.

EUD Business

Åbent hus

Har fokus på det praktiske, hvor du allerede - efter et år - kan søge elevplads i en virksomhed.

Tirsdag den 24. januar kl. 19-21.

Nicklas Jensen – Linak

EUX Business Er en variant af EUD Business, hvor du - på 2 år - gennemfører flere fag på et højere niveau. Du får både grundforløbet til din faglige erhvervsuddannelse samtidig med, at du får en gymnasial eksamen, som du kan bruge til at søge ind på en videregående uddannelse.

Du bliver en del af skolens sociale liv, hvor vi • Har et aktivt elevråd • Arrangerer deltagelse i sportsstævner • Tager på introtur for nye elever • Holder fester og fredagsbar

Nicklas afsluttede EUD & EUX Business i juni 2016 og begyndte i september hos Linak som kontorelev med administration som speciale. Nicklas: • Arbejder i Kundeservice og skal senere i både shipping- og økonomiafdelingen • Bestiller varer og opretter varer i indkøbssystem • Booker ordrer til produktionen • Planlægger produktionen ud fra indkomne ordrer • Har kundekontakt til England, Holland, Belgien og Danmark • Har kundekontakt på engelsk og dansk

Hvilke veje?

Amir Al-Swaily – Elgiganten

Du kan læse mere om EUD og EUX Business på vores hjemmeside www.bcsyd.dk.

Et godt studiemiljø Et skoleår består af mange spændende, faglige aktiviteter, blandt andet speeddating med virksomheder, DM i Skills samt praktik i udlandet.

Se figurerne

EUD Business

EUX Business

Grundforløb 1 (½ år)

Grundforløb 1 (½ år)

Grundforløb 2 (½ år)

Grundforløb 2 (½ år)

Hovedforløb (2 år) • Detail • Handel • Event

EUX (1 år)

Hovedforløb (2 år) • Detail • Kontor • Handel • Event • Finans

Videregående uddannelse

Amir afsluttede EUD Business i juni 2016 og er i august begyndt som salgselev med elektronik som profil. Amir: • Tager imod kunderne i butikken • Rådgiver og vejleder kunderne om butikkens varer, især inden for pc, tv og mobil • Trimmer hylder, så det altid ser indbydende ud i butikken • Oplærer nye ungarbejdere • Gør butikken klar til næste uges tilbud

EUD & EUX Business - Business College Syd - Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg - tlf. 7342 5525 - www.bcsyd.dk

10


EUD

Erhvervsuddannelser på EUC Syd Bliv faglært til fremtiden og få et svendebrev forskellige værksteder og prøve at arbejde med de materialer og de værktøjer, som hører til i fagene, men du vil også have grundfag og teori. Du tilmelder på optagelse.dk.

Klare adgangskrav EUC Syd har adresser i fire byer og udbyder ca. 30 forskellige erhvervsuddannelser (eud). Ca. halvdelen kan du begynde på i Sønderborg. Det kan derfor være svært at vælge den rigtige fra starten, så når du kommer direkte fra folkeskolen, skal du i første omgang kun vælge, hvilken fagretning du vil starte på.

I Sønderborg er der 4 fagretninger: • Strøm, elektronik, data og energirigtigt byggeri • Sundhed og livsstil • Industriel produktion og mekanik • EUX

Fagretninger kaldes også grundforløb 1 og giver et indblik i flere beslægtede uddannelser – fx får du viden om forskellige brancher, praktikpladsmuligheder, ordforråd og forudsætninger for at indgå på en arbejdsplads.

Har du afsluttet 9. eller 10. med mindst 02 i dansk og matematik kan du komme direkte ind på en eud. Det kan du også, når du har en aftale om praktikplads med en virksomhed. Ellers kan du komme til en optagelsesprøve og en samtale, så kan du blive optaget efter en helhedsvurdering.

Fagretninger i Sønderborg: Strøm, elektronik, data og energirigtigt byggeri: Er oplagt hvis du vil være*: Datatekniker, Elektriker, Elektronikfagtekniker, Elektronikoperatør, It-supporter, Tømrer.

Sundhed og livsstil: Er oplagt hvis du vil være*: Cater, Beklædningshåndværker, Ernæringsassistent, Kok, Frisør, Tandklinikassistent, Tjener.

Gode jobudsigter Når du vælger en eud er udsigten til beskæftigelse rigtig god. Der er allerede mangel på faglært arbejdskraft inden for en del områder, og manglen bliver større de kommende år.

Gode videreuddannelsesmuligheder Alternativt kan du altid bruge en eud til at uddanne dig videre. Mulighederne er mange for fag på højt niveau taget på din eud bliver sidestillet med højniveaufag taget i gymnasiet. Men en erhvervsuddannelse kan du derfor blive hvad du vil. Du bestemmer selv om du vil læse videre eller gå i arbejde.

Industriel produktion og mekanik: Er oplagt hvis du vil være*: Industritekniker, Teknisk designer, Personvognsmekaniker, Industrioperatør, Smed.

EUX: Mulige uddannelser i Sønderborg er: Automatiktekniker, Datatekniker, Elektronikfagtekniker, Industritekniker, Personvognsmekaniker, Smed, Tømrer.

EUX De første to uger er intro og fagretningen varer i alt ½ år. Derefter vælger du så specifikt, hvilken uddannelse du vil tage. Du går så på grundforløb 2, som også varer ½ år, og så er du klar til hovedforløbet af uddannelsen. Uanset hvilken fagretning du vælger, vil du en stor del af tiden komme til at arbejde praktisk. Det betyder, at du skal ud i de

EUX er en særlig uddannelse fordi den kombinerer en erhvervsfaglig uddannelse med fag på niveau med gymnasiet. Så kan du gå direkte i arbejde, eller du kan læse videre.

*Vær opmærksom på, at ikke alle uddannelser kan gennemføres på EUC Syd i Sønderborg.

Den tager 4-5½ ar afhængig af hvilken erhvervsuddannelse du vælger. Du får dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på min. C-niveau. Du kan læse mere om de enkelte uddannelser på vores hjemmeside eucsyd.dk.

Åbent hus 2017 Lørdag d. 4. februar kl. 10-13. Sønderborg: Hilmar Finsens Gade 14-16.

11


EUD LANDBRUG

Gråsten Landbrugsskole

- i bevægelse og med fremtiden i sigte Gråsten Landbrugsskole uddanner kommende landmænd og fødevareproducenter, hvor kvalitet og faglighed er i højsædet. Vi arbejder med fag inden for dyr, planter, natur, teknik, økonomi, ledelse og meget mere. Når du vælger din uddannelse hos os bliver du omgivet af ildsjæle, som brænder for det de laver, det gælder såvel lærere som andre elever og studerende. Grundlaget for arbejdet her er personlig og faglig udvikling – dannelse og uddannelse.

Faglært eller assistent

Lærerne og de øvrige ansatte har stor interesse og engagement i dig og din uddannelse.

På Gråsten Landbrugsskole udbyder vi alle trin i landbrugsuddannelsen lige fra Grundforløb 1, Fødevarer, jordbrug og oplevelser – fagretning landbrug, grundforløb 2 – landbrugsuddannelsen, til landbrugsassistent, faglært landmand med speciale i planter eller husdyr til lederuddannelsen. Vi uddanner lige fra assistenter til direktører.

Køkkenet sørger for lækker mad hver dag.

EUX og studenter På den nye EUX linje kan du tage gymnasiale fag samtidig med landbrugsuddannelsen. Din praktiske oplæring foregår stadig i en læreplads. EUX er for dig, der har mod på udfordringen i et forløb, med lektier og opgaver på et højt niveau.

Eget landbrug med køer, svin og planteavl Skolen har sit eget landbrug med 224 ha samt plads til 160 køer og 300 søer. Gården og værkstedet er et af de vigtigste undervisningslokaler. Vi inddrager dog også andre virksomheder i indland- og udland i undervisningen.

Med en studenterhue i hånden kan du tage en landbrugsuddannelse på rekordtid.

Praktik og aktiviteter i indland og udland Der er gode muligheder for spændende praktik både i Danmark og udlandet. Alle kommer på studietur til udlandet og rigtig mange vælger at tage 3-12 mdr. praktik i udlandet – især er Australien og Canada populære. Det giver læring, oplevelser og venskaber for livet.

Fritiden på skolen De fleste vælger at bo på skolen, så der er altid aktiviteter – også efter skoletid. Det er lige fra de ugentlige fællesarrangementer til boldspil i hallen eller på de udendørs baner til en løbetur, cykeltur eller ridetur i det smukke landskab. Eller ikke mindst en tur i værkstedet.

Åbent hus Lederuddannelsen Produktionsleder (PL) og Agrarøkonom (AØ) Lederuddannelsen er for alle med interesse i ansvarsfulde stillinger både i primær landbruget, som ejer eller ansat og for dem med lyst til job i øvrige erhverv. Landbrugets lederuddannelse er delt i 2 trin: produktionsleder og agrarøkonom/ erhvervsleder. De kan tages i rap eller med års mellemrum.

Lørdag d. 4. februar 2017 kl. 10 – 15. Desuden er studievejledningen klar til at tage imod hver dag - ring eller mail blot i forvejen for dato og tid. Tlf. 74651024 / email gl@gl.dk.

Gråsten Landbrugsskole · Fiskbækvej 15 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 10 24 · Fax 74 65 06 24 · gl@gl.dk

12


EUD SOSU

SOSU SYD

- uddannelser i livskvalitet

At arbejde med mennesker Ønsker du at uddanne dig til at arbejde professionelt med mennesker, så er vi skolen for dig. Vores uddannelser tager udgangspunkt i, hvor vigtigt hverdagslivet er for alle borgere – uanset alder og forskellige livssituationer. For at kunne arbejde tæt på andre mennesker, skal du lære at være nærværende i samarbejdet samt have en god indlevelsesevne. Vi har således fokus på både din faglige og din personlige udvikling, så du kan nå dine uddannelsesmål.

Læringsmiljø Når du vælger din skoleuddannelse hos os, vil du arbejde med varierende undervisningsformer, blandt andet i spændende

GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB

og forskellige læringsrum. I vores SIMU Lab’s efterlignes scenarier fra den professionelle hverdag og undervisningen indeholder dele af den velfærdsteknologi, som du vil møde i jobbet ude i praksis. Således kan du træne og forberede dig på praktikken og dit fremtidige job. Vi lægger vægt på din læring og trivsel og har fokus på et positivt og udviklende ungdomsmiljø. Vi har gode lyse lokaler og der er rig mulighed for at du kan mødes med skolens øvrige elever. Desuden lægger vi vægt på gode betingelser for fysisk udfoldelse både inde og ude – på alle uddannelser.

HOVEDFORLØB HOVEDFORLØB HOVEDFORLØB

Kontakt skolens uddannelsesvejledere Du er altid velkommen til at kontakte skolens uddannelsesvejledere. Der er telefontid mandag til torsdag mellem klokken 08:00 og 09:00 på 73 33 43 00. Ring og få svar på dine spørgsmål. Du kan også sende en mail til uddannelsesvejledning@sosu- syd.dk Du er også velkommen til de informationsmøder der afholdes hver anden torsdag. Se datoer og tider på www.sosusyd.dk/vejledningen.

Åbent hus: Lørdag d. 4. februar ’17 kl. 10:00 - 13:00

FREMTIDIGE FREMTIDIGE FREMTIDIGE MULIGHEDER MULIGHEDER MULIGHEDER

Direkte Direkte fra 9. eller Direkte fra10. 9. eller klasse fra 10. 9.  eller klasse 10. klasse  Mere end Mere 14 mdr. end Mere 14 siden end mdr.folkeskolen 14 siden mdr.folkeskolen siden  folkeskolen  

GRUNDFORLØB 1 GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB 1 1

GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB 2 2 2

SOCIALOG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIALSOCIALOG SUNDHEDSHJÆLPER OG SUNDHEDSHJÆLPER

JOB JOB JOB

Sundhed, Sundhed, omsorg Sundhed, omsorg og pædagogik omsorg og pædagogik og pædagogik Social- Socialog sundhedshjælper Socialog sundhedshjælper og sundhedshjælperi det kommunale i det kommunale i detområde kommunale område område

Du harDu mulighed harDu mulighed harfor, mulighed med for,det med for, samme, det med samme, det samme, at søgeatarbejde søge atarbejde søge inden arbejde inden for ditinden for fag.ditfor fag.dit fag. Grundforløb Grundforløb Grundforløb 1 er et 1forbereer et1forbereer et forbereGrundforløb Grundforløb Grundforløb 2 - rettet 2 -mod rettet 2 so- mod rettetsomodDu so-lærer Duat lærer yde professionel ydeatprofessionel omsorg, omsorg, pleje og pleje praktisk og praktisk hjælp hjælp i et hjælp i et i et Du at lærer yde professionel omsorg, pleje og praktisk dendedende og afklarende dende og afklarende ogforløb afklarende forløbforløb cial- ogcialsundhedshjælper ogcialsundhedshjælper og sundhedshjælper er er rehabiliterende er rehabiliterende perspektiv. perspektiv. rehabiliterende perspektiv. inden inden for erhvervsuddannelinden for erhvervsuddannelfor erhvervsuddannelundervisning undervisning undervisning der forbereder der forbereder der forbereder VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSE dig til dig hovedforløbet. til dig hovedforløbet. til hovedforløbet. sernessernes indgang: sernes indgang: Sundhed, indgang: Sundhed, Sundhed, omsorg omsorg og pædagogik. omsorg og pædagogik. og pædagogik. ØnskerØnsker du senere Ønsker du senere atdu uddanne senere at uddanne at til uddanne til socialtil til socialog til til sundhedsassistent socialog sundhedsassistent og sundhedsassistent har duhar mulighed duhar mulighed duformulighed at få formerit at få forpå merit atnoget få merit på noget af på uddannelsen. noget af uddannelsen. af uddannelsen. Vi tilbyder Vi tilbyder fagretningen: Vi tilbyder fagretningen: fagretningen: 1 år 1 år 1 år ½ år ½ år ½ år Psykologi, Psykologi, livsstil Psykologi, livsstil og livsstil og og 2 mdr.2 mdr.2 mdr. moderne moderne sundhed. moderne sundhed. sundhed.

GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB 2 2 2 GRUNDFORLØB

SOCIALSOCIALOG SOCIALSUNDHEDSASSISTENT OG SUNDHEDSASSISTENT OG SUNDHEDSASSISTENT

JOB JOB JOB

Social- Socialog sundhedsassistent Socialog sundhedsassistent og sundhedsassistenti det nære i detog nære idet detog sammenhængende nære detog sammenhængende det sammenhængende sundhedsvæsen sundhedsvæsen sundhedsvæsen

Du harDu mulighed harDu mulighed harformulighed at søge for atjob søge for iathjemmeplejen, job søge i hjemmeplejen, job i hjemmeplejen, i socialpsykiatrien i socialpsykiatrien i socialpsykiatrien eller påeller sygehuse. på eller sygehuse. på sygehuse. Grundforløb Grundforløb Grundforløb 2 - rettet 2 - mod rettet 2 - rettet mod mod Du fårDu kompetencer fårDu kompetencer inden inden for grundlæggende for grundlæggende sygepleje sygepleje ogsygepleje rehaog rehafår kompetencer inden for grundlæggende og rehasocial-socialog sundhedsassistent socialog sundhedsassistent og sundhedsassistent bilitering bilitering i etbilitering helhedsorienteret i et helhedsorienteret borgerborgerog patientperspektiv. og patientperspektiv. i et helhedsorienteret borgerog patientperspektiv. er undervisning er undervisning er undervisning der forbereder forbereder forbere= kvote = 1kvote = kvote 1 1 VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSE der digder til dig hovedforløbet. der til dig hovedforløbet. til hovedforløbet.

2 år 2 år 2 år 9½ mdr. 9½ mdr. 9½ mdr.

• Pædagog • Pædagog • Pædagog • Katastrofe • Katastrofe og • Katastrofe • Sygeplejerske og • og Sygeplejerske • Sygeplejerske • Bioanalytiker • Bioanalytiker • Bioanalytiker • Psykomotorisk • Psykomotorisk • Psykomotorisk risikomanager risikomanager risikomanager • Jordemor • Jordemor • Jordemor • Farmakonom • Farmakonom • Farmakonom terapeut terapeut terapeut • Ergoterapeut • Ergoterapeut • Ergoterapeut • Tandplejer • Tandplejer • Tandplejer • Ernæring • Ernæring og • Ernæring og og • Socialrådgiver • Socialrådgiver • Socialrådgiver • Fysioterapeut • Fysioterapeut • Fysioterapeut • Radiograf • Radiograf • Radiograf sundhed sundhed sundhed

PÆDAGOGISK PÆDAGOGISK PÆDAGOGISK ASSISTENT ASSISTENT ASSISTENT

JOB JOB JOB

Også som

½ år ½ år ½ år

GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB GRUNDFORLØB 2 2 2

Også som Også som

Pædagogisk assistent Pædagogisk Pædagogisk assistent assistent

Du harDu mulighed harDu mulighed harformulighed at søge for atjob søge for iati vuggestuer, job søge i i job vuggestuer, i i vuggestuer, i børnehaver, i børnehaver, i børnehaver, som som som dagplejer, dagplejer, pådagplejer, skoler, på skoler, i SFO/fritidsklubber på skoler, i SFO/fritidsklubber i SFO/fritidsklubber eller påeller bosteder. på eller bosteder. på bosteder. Grundforløb Grundforløb Grundforløb 2 - rettet 2 - mod rettet 2 - rettet mod mod Du fårDu kompetencer fårDu kompetencer til at arbejde til at arbejde børn, med unge børn, ungevoksne eller får kompetencer tilmed at arbejde med eller børn, ungevoksne eller voksne pædagogisk pædagogisk pædagogisk assistent assistent er assistent er er med særlige med særlige behov. behov. Du får Du kendskab fårDu kendskab deres til udvikling, deres udvikling, ogudvikling, kanog kanog kan med særlige behov. fårtilkendskab til deres undervisning undervisning undervisning der forbereder der forbereder der forbereder udviseudvise støtteudvise støtte og omsorg. og omsorg. støtte og omsorg. = kvote = 1kvote = kvote 1 1 VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSE dig til dig hovedforløbet. til dig hovedforløbet. til hovedforløbet. Også som

½ år ½ år ½ år

½ år ½ år ½ år

Også som Også som

2 år 2 år 2 år 1½ mdr. 1½ mdr. 1½ mdr.

Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00, sosu@sosu-syd.dk

• Pædagog • Pædagog • Pædagog• Socialrådgiver • Socialrådgiver • Socialrådgiver • Psykomotorisk • Psykomotorisk • Psykomotorisk • Katastrofe • Katastrofe •og Katastrofe og og terapeut terapeut terapeut risikomanager risikomanager risikomanager = kvote=1kvote til optag = 1kvote til på optag 1videregående til optag på videregående på videregående uddannelser uddannelser uddannelser

13


Gymnasiale uddannelser generelt De følgende fem gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse.

HF Højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse på hfkursus (kræver 10. klasse) » Sønderborg Statsskole » VUC Syd HHX Højere handelseksamen, 3-årig uddannelse på handelsgymnasium » Det Blå Gymnasium HTX Teknisk Studentereksamen, 3-årig uddannelse på teknisk IB

gymnasium » EUC Syd International studentereksamen på engelsk 1 år Pre-IB som htx + 2-årig IB (læs mere i beskrivelsen) » EUC Syd

STX Studentereksamen, 3-årig uddannelse på det almene gymnasium » Alssundgymnasiet Sønderborg » Sønderborg Statsskole

Forskel i profil De fem gymnasiale uddannelser har hver sin profil med særlige fokusområder. Det afspejles i uddannelsens obligatoriske fag, fagniveauer, fagpakker og studieretninger. De obligatoriske fag udgør ca. 2/3 af en gymnasial uddannelse. Fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag på alle fire uddannelser, ligesom A-niveau i dansk er et fællestræk.

Optagelse til gymnasial uddannelse For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du være uddannelsesparat. Den vurdering foretager din skole eller din UU-vejleder. Hvis din skole eller UU-vejleder vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Det kan fx ske ved en samtale eller en prøve i forskellige fag. En faglig prøve kan være med til at give dig sikkerhed for, at du har den grundviden og modenhed, der skal til for at kunne klare undervisningen i en gymnasial uddannelse. Uddannelsesstedet kan også vurdere, at de vil optage dig uden en samtale eller prøve. Uddannelsesstedets afgørelse skal begrundes og vil være endelig.

Der er desuden nogle specifikke krav, du skal opfylde:

HHX, HTX og STX (2017 og 2018) For at have krav på optagelse til enten højere handelseksamen (hhx), teknisk studentereksamen (htx) eller studentereksamen (stx) skal du opfylde følgende betingelser: • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler dvs. dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi samt to prøver til udtræk blandt øvrige fag. • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve for dig. • Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannel-

STX - OBLIGATORISKE FAG

HHX - OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk A Matematik B

Dansk A Engelsk B Matematik B

Afsætning B International økonomi B Virksomhedsøkonomi B

Fysik B Kemi B Biologi C

2. fremmedsprog (fortsætter) B

Teknikfag A Teknologi B

Historie B Erhvervsjura C Samfundsfag C Informatik C

14

HTX - OBLIGATORISKE FAG

Idehistorie B Kommunikation/IT C Samfundsfag C

Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik C Biologi C Kemi C Naturgeografi C Informatik C Historie A 2. fremmedsprog B/A Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Idræt C

2 af fagene


sesparat til gymnasial ungdomsuddannelse af skolen eller UU-vejlederen. • Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.

HF For at have krav på optagelse til den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du opfylde følgende betingelser: Adgangskrav: Optag er muligt fra 9. klasse fremover - forventes indført fra 2017. • Du skal have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. • Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse. • Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag. • Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi.

• Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt. • Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen.

Hvis du ikke opfylder alle betingelser Opfylder du ikke alle de oplistede betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter en konkret vurdering. Det er lederen af det uddannelsessted, du har søgt optagelse på, der afgør, om der er plads på holdene, og om du kan optages direkte eller eventuelt efter en samtale eller en faglig prøve. Fra 2019 ændres adgangskravene til de gymnasiale uddannelser. Du kan henvende dig til UU-vejledningen for mere information.

Skifte mellem uddannelser Hvis du er optaget på en af uddannelserne stx, hhx eller htx, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Du kan dog ikke forlange

at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder. Du skal selv henvende dig på den skole, du ønsker at skifte til. Det kan din UU-vejleder hjælpe dig med. Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse, og opfylder du i øvrigt adgangsbetingelserne til hhx eller htx, kan du blive optaget på enten hhx eller htx ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her skal du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder.

Valg af studieretning Når du begynder på en gymnasial uddannelse på stx, hhx eller htx har du ikke valgt studieretning. Du vælger først den studieretning, du ønsker, efter et grundforløb på 3 måneder. I løbet af de 3 måneder præsenteres du for både studieretninger og forskellige fag, så du gives en god mulighed for at foretage et sikkert valg af studieretning. Efter valget begynder du i den klasse, du skal gå i resten af din gymnasietid.

HF - OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk B Matematik C Idræt C eller praktisk/musisk fag C Naturfaglig faggruppe: Biologi C Geografi C Kemi C Kultur- og samfundsfaglig faggruppe: Historie B Religion C Samfundsfag C Mindst ét valgfag

15


Undersøg adgangskrav til videregående uddannelse i tide Mange videregående uddannelser kræver, at du har gennemført bestemte fag på bestemte niveauer, for at du kan blive optaget. Det kan have betydning for, hvilken ungdomsuddannelse du søger optagelse på. Alle uddannelsessteder har vejledere, der kan give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst sammensætter og gennemfører din gymnasiale uddannelse. Undervejs i din uddannelse vil du også møde vejledere fra Studievalgscenteret, som vil give dig råd og vejledning om valg af og optagelse på en videregående uddannelse. Har du således fremtidsplaner om at søge optagelse på en videregående uddannelse, så undersøg adgangskravene på www. ug.dk eller spørg en vejleder på eVejledning, som du også finder et link til på samme hjemmeside.

Eksaminer og karakterer Den samlede eksamen på hhx, htx og stx består af mindst 10 skriftlige og mundtlige prøver, inklusive et studieretningsprojekt. Alle fag kan udtrækkes som eksamensfag. På hhx, htx og stx får du årskarakterer samt 2-3 gange om året standpunktskarakterer i alle fag, så du løbende får en vurdering af dit faglige niveau. Din årskarakter ved

16

fagets afslutning vil blive overført til dit eksamensbevis og tælle med i dit samlede eksamensgennemsnit. Derudover får du bedømmelser for en større skriftlig opgave og et tværfagligt eksamensprojekt. På hf skal du til eksamen i 6 obligatoriske fag / faggrupper og i 2-4 valgfag. På hf får du ikke standpunktskarakterer under uddannelsen, men to gange om året giver lærerne dig en vurdering af dit faglige niveau.

Mødepligt og deltagelse Der er mødepligt til alle timer i de gymnasiale uddannelser. Endvidere er der krav om, at du skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver, der både i antal og kvalitet skal leve op til de fastsatte krav. Du skal aflevere et større antal skriftlige opgaver, og du skal påregne at bruge ca. 8 timer om ugen på skriftligt arbejde. Skriftlige arbejder kan være tekster, rapporter, IT-præsentationer, multi- medieproduktioner m.m.. Hvert uddannelsessted fastsætter studieog ordensregler for uddannelsen.


STX ALMEN STUDENTEREKSAMEN

Alssundgymnasiet Sønderborg (AGS) tigt for os, at vi møder eleverne, hvor de er, lige meget hvordan de er! Faglighed og engagement Igennem den daglige undervisning har vi fokus på et højt fagligt niveau. Vi stræber efter faglighed via mange forskellige tilgange til undervisningen: pareller gruppearbejde, projektarbejde, ekskursioner eller temadage. Sammen finder lærere og elever de bedste arbejdsmetoder. AGS har en stærk tradition for at klare sig flot til landsdækkende science-konkurrencer, bl.a. Unge Forskere, som skolen bl.a. vandt førsteprisen for i 2015. Lær lidt mere, lidt sjovere AGS er en skole, der kigger lige så meget ud i verden, som ned i bøgerne. Vi synes, at skolen skal afspejle virkeligheden – både den nære og den fjerntliggende. På AGS tror vi på, at man lærer bedre, når man kan bruge det, man lærer, til noget konkret. Derfor arbejder vi i høj grad med verden omkring os for at skabe en forbindelse mellem skolen og den virkelighed, vores elever uddannes til. Plads til alle, tid til den enkelte På Alssundgymnasiet er vi ca. 500 elever. Vores skole har en overskuelig størrelse, og du vil hurtigt lære de andre elever og lærere at kende. Vi værdsætter det nærvær, vi kan have med hinanden, og den tryghed for den enkelte, det skaber. Vi har fx studiecafé fire gange ugentligt, hvor elever og lærere står til rådighed for dig, hvis du har brug for hjælp. Vi har en studievejleder og klasselærer tilknyttet hver elev og elevens klasse. Begge er i jævnlig kontakt med eleverne. Det er vig-

Studieretninger Alssundgymnasiet udbyder mange forskellige studieretninger inden for fire kategorier. Se gerne vores hjemmeside for flere detaljerede oplysninger om de enkelte studieretningers fagkombinationer (www. ags.dk). Nogle af studieretningerne vil kun have to fastlagte studieretningsfag. Der vil være plads til valgfag i alle de viste studieretninger, fx psykologi eller idræt. Som 2. fremmedsprog tilbyder vi tysk, spansk og fransk. De kunstneriske fag, vi udbyder på skolen, er musik, billedkunst og mediefag. Nogle studieretninger får tilbudt studierejse til fx USA eller Kina. Internationalisering Kan du lide at møde andre kulturer og mennesker, der er forskellige fra dig, så vil vores internationale studieretning lige være noget for dig. Den omfatter forskellige sprog, og der planlægges studierejser til de lande, hvis sprog er en del af studieretningen.

Mere end bøger Hos os kan naturvidenskab også være en festival, bioteknologi kan være ølbrygning og bagning, og litteratur et besøg af Yahya Hassan. Kulturvidenskab på AGS er også at rive en Berlinmur ned midt i skolens gade eller at arbejde med en temadag om ”kønnenes kamp” i forbindelse med jubilæet for kvindernes valgret. Vi brænder nemlig for vores to indsatsområder Science og Culture og mener, at viden bedst præsenteres levende. Mere end undervisning På Alssundgymnasiet har vi mange andre aktiviteter ved siden af undervisningen. Det er frivillige aktiviteter, som det er spændende at deltage i. De giver dig også et socialt netværk blandt alle skolens elever. Vi har frivillige aktiviteter i musik, billedkunst, idræt, og mediefag. EA er skolens elevforening, som jævnligt arrangerer fester og caféer. Vi har vores egne lønnede Facebook-skribenter og et stort korps af elevambassadører, der præsenterer skolen til forskellige begivenheder, fx AGS Rykker Ud. Der er også en plads til dig. Informationsmøder Torsdag d. 19. januar 2017 kl. 19-21 holder vi Åbent Hus på AGS. Du er velkommen til at besøge os og opleve skolen med egne øjne. Det er altid sjovere at se det selv, og sådan er AGS. Her tror vi på, at man lærer lidt mere, når det er lidt sjovere. Find os også på: facebook.com/ alssundgymnasiet Vi glæder os til at møde dig!

STUDIERETNINGER Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A, Fysik A, Kemi B Matematik A, Fysik B, Kemi A Matematik A, Fysik B, Kemi B Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B Biologi A, Kemi B

Samfundsvidenskabelige studieretninger: Samfundsfag A, Engelsk A Samfundsfag A, Matematik A

Kreative studieretninger: Musik A, Engelsk A Musik A, Matematik A

Sproglige studieretninger: Engelsk A, Spansk A, Tysk B Engelsk A, Fransk A, Tysk B Engelsk A, Tysk B, Samfundsfag B

Alssundgymnasiet Sønderborg • Grundtvigs Allé 86 • 6400 Sønderborg • Tlf. 7442 0501 • www.ags.dk

17


HHX MERKANTIL STUDENTEREKSAMEN

Det Blå Gymnasium - Sønderborg

faglige konkurrencer. Det vil sige, at du får en afvekslende undervisning fra traditionelle klassetimer til tværfagligt projektarbejde. Vi lægger vægt på at bruge moderne undervisningsformer, hvor e-læring og digitale materialer er en del af hverdagen. Det Blå Gymnasium er kendetegnet ved at tilbyde en gymnasial uddannelse, hvor du, via de obligatoriske fag, studieretning og valgfag, får de bedste muligheder for at søge ind på en videregående uddannelse.

Det Blå Gymnasium er dit merkantile gymnasium i Sønderborg. Vi hedder Det Blå Gymnasium, ganske enkelt fordi vi er et gymnasium og vores studenterhue er blå. Det Blå Gymnasiums fokus er at skabe et godt business-fagligt og socialt miljø for eleverne.

Det sociale miljø For at skabe et godt socialt miljø for dig, er der nedsat et udvalg af elever, der inddrages i beslutninger om sociale aktiviteter, f.eks. skolens fester og skolens fødselsdag. Vi har et ambassadørkorps, hvor du kan hjælpe os med at repræsentere Det Blå Gymnasium. Du har mulighed for at deltage i forskellige sportsstævner, bl.a. fodbold, håndbold, sejlsport, løb og golf, når vi afvikler stævner på tværs af skoler og uddannelser. Vi har et godt studiemiljø. Vi har bl.a. trådløst internet, gruppefaciliteter, elev-

kælder (elevernes eget fristed) og sociale aktiviteter, der understøttes af fredagsbar og fester. Hertil kommer introarrangement, skolens fødselsdag og fællesarrangementer.

Undervisning Undervisningen er tilrettelagt med varierede arbejdsformer. Vi har klasseundervisning, blokdage og projektarbejdsdage. Vi uddanner til virkeligheden, og derfor arbejder du med virkelighedsnære problemstillinger, og om, hvordan du omsætter din teoretiske viden til praksis. Det sker i tæt samarbejde med erhvervslivet i Sønderborg. Det giver mulighed for konkrete cases fra virksomheden og netværk, når du engang skal søge arbejde. Hertil kommer en række oplevelser i skolens regi, bl.a. virksomhedsbesøg, foredrag, fællesarrangementer, studietur og mulighed for at repræsentere skolen ved

Frederikke, student 2015 er i gang med at læse ”HA almen” på Aarhus Universitet. Laurids, student 2015 er i gang med at læse ”Economics and Business Administration” på Aarhus Universitet.

ÅBENT HUS Torsdag den 26. januar ml. kl. 19 – 21 på

Det Blå Gymnasium

STUDIERETNINGER OG FAG Væg mellem en af nedenstående 6 studieretninger HOVEDOMRÅDE: ØKONOMI OG MARKED 1) Matematik A+ Virksomhedsøkonomi A 2) Virksomhedsøkonomi A + Informatik B 3) Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A 4) Afsætning A + Innovation B 5) Afsætning A + International økonomi A HOVEDOMRÅDE: SPROG 6) Spansk A (begyndersprog) + Tysk B (fortsættersprog)

OBLIGATORISKE FAG Dansk A, Engelsk A, 2. fremmedsprog A eller B, Virksomhedsøkonomi B, Afsætning B, International økonomi B, Matematik B (med undtagelser) Historie B, Informatik C, Erhvervsjura C, Samfundsfag C, Erhvervscase VALGFAG Niveau A: Tysk, Matematik, Virksomhedsøkonomi, International økonomi Niveau B: Samfundsfag Niveau C: Markedskommunikation, Finansiering, Design, Innovation, Idræt, Psykologi, Organisation

Det Blå Gymnasium - Sdr. Landevej 30 - 6400 Sønderborg - tlf. 7342 5525 - www.blaagym.dk

18


HTX HØJERE TEKNISK EKSAMEN

Teknisk Gymnasium Sønderjylland Har du lidenskab for videnskab?

Studiemiljø Gymnasiet er udstyret med den nyeste teknologi, lyse teorilokaler og fællesrum. Vi har plads til hygge og afslapning, men trænger du til lidt bevægelse er der også mulighed for at spille bordtennis og bordfodbold eller gå udendørs, hvor der er adgang til grønne arealer og boldbane. Alt i alt faciliteter, der er med til at sætte skub i inspiration og kreativitet samt danne rammen om et godt socialt miljø.

Vil du vide mere? Hvis du eller dine forældre har spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte vores studievejleder Mogens Nielsen på tlf. 5131 4846 eller mn@eucsyd.dk. HTX er det kreative studiested, hvor du får mulighed for at kombinere høj faglighed med forsøg i laboratoriet, spændende projekter og øjenåbnende ekskursioner ud af huset. Din uddannelse bliver en spændende kombination af teori og praksis, og du vil få rig lejlighed til at fornemme den verden, der venter, når du har sat huen på dit målrettede hoved.

”Learning by doing” De naturvidenskabelige, tekniske og teknologiske fag udgør kernen på HTX. Det er i høj grad ”learning by doing”, hvor nysgerrigheden, kreativitet og evnen til at se verden fra mange forskellige synsvinkler er i centrum. Den viden, du får i ét fag, får du brug for i de andre fag. Du vil både lære at kæmpe for dine egne ideer og meninger, men også at samarbejde, udvikle og udforske verden og virkeligheden sammen med dine studiekammerater.

Arbejdsformen og de dertil knyttede lange, sammenhængende undervisningsforløb stiller store krav til din selvstændighed, så på HTX udfordrer du dine evner til at lære at planlægge og disponere din tid. Igennem studietiden vil du udvikle dig fra at være elev til at blive studerende.

Informationsaften Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 17.00. Læs mere på www.htxsyd.dk

Tiden på HTX bliver tre vigtige år i dit liv, og vi stiller masser af ressourcer og muligheder til din rådighed. Med andre ord giver vi dig på HTX en perfekt scene, du kan prøve dig selv af på – hvis du kan, vil og tør.

Teknikfag Du skal på 3. årgang vælge et teknikfag – hvilket er ganske særligt for HTX. Teknikfagene kan vælges frit på tværs af studieretningerne, og du kan vælge mellem følgende fem teknikfag: • Proces, Levnedsmiddel & Sundhed • Byggeri & Energi • Design & Produktion o Tekstil o El o Mekatronik

STUDIERETNINGER* Anvendt naturvidenskab: Bioteknologi A, matematik A Matematik A, fysik A

Teknologi: Teknologi A, design B

Kommunikation: Kommunikation/it A, tysk B Kommunikation A, design B

* Ændringer i udbud af studieretninger kan forekomme.

19


IB INTERNATIONAL STUDENTEREKSAMEN

IB - International Baccalaureate Need a challenge? – Join us! The International Baccalaureate Diploma Programme is offered in Sønderborg, and Teknisk Gymnasium Sønderjylland is the only technical upper secondary in Denmark offering the IB Diploma Programme. IB Diploma is an internationally recognized education. With an IB Diploma you can apply to universities and institutions of higher education all over the world. The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who will help in creating a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. IB students are forever curious, fully engaged citizens who both embrace their own culture and are open and responsive to other cultures and views.

Educational structure The IB Diploma Programme consists of 2 years. 1 IB and 2 IB. To comply with the Danish legislation we offer the Pre-IB year which is a one year cource preceding the Diploma Programme. After finishing the Pre-IB year, you can continue at 1 IB or any other upper secondary school - depending on the subjects chosen. If you have already finished 11 years of studying, you can start directly at 1 IB given that your English language skills are sufficient.

(HTX) or any other upper secondary education, depending on the subejcts chosen. It is also possible to apply for the IB Diploma Programme, if you have finished the first year of an upper secondary education.

Pre-IB Pre-IB is aimed at students who are not ready for direct entry into the IB Diploma Programme. The course is offered to Danish as well as foreign students who haven’t finished 11 years of education. Pre-IB is equivalent to the first year of the Danish ”gymnasium”. Pre-IB is taught in English.

IB Diploma After the Pre-IB year, you are assumed to continue at the IB Diploma Programme. However, if you change your mind, you can continue studying the second and third year at technical upper secondary

The Pre-IB year prepares you for the IB Diploma Programme and at the same time it complies with the requirements set by the Danish Ministry of Education in order to fulfil the requirements for the first year of the Danish upper secondary education.

Application If you come directly from the Danish ”Folkeskole” you have to submit the application form along with the standard application form on www.optagelse.dk. An interview with the student counsellor might be necessary before your admission to IB at EUC Syd. Read more: www.ibdip.dk

SUBJECTS OFFERED AT PRE-IB

SUBJECTS OFFERED AT IB DIPLOMA (Higher Level, HL - Standard Level, SL)

Mathematics B Physics B Danish A* English A Technology B Chemistry B Biology C Social Sciences B Comm./IT A Physical Activity Visual Arts History ab initio

Group 1: Engl. language & literature HL + SL Danish A literature HL + SL Self taught language SL

Group 4: Chemistry HL + SL Physics HL + SL Biology HL + SL

Group 2: English B HL + SL Danish B HL + SL Spanish ab initio SL

Group 5*: Mathematical studies SL Mathematics HL + SL

Group 3: History HL +SL Social & cultural anthropology SL Business and Management SL

Group 6: Visual Arts SL + HL Core (compulsory): Theory of Knowlegde CAS (Creativity, Action and Service) Extended essay

The levels are 'higher' and 'standard' and correspond to the second and third year of the Danish upper secondary curriculum. All instruction is in English exept for Danish and Spanish - they are taught in the respective languages.

20

* Before the final choice of Maths HL or SL, students will be screened to match the appropriate level.


STX STUDENTEREKSAMEN

Sønderborg Statsskole STX

Retning på dit studie STX på statsskolen har 12 forskellige studieretninger, der ligger inden for hovedområderne Naturvidenskab, Samfundsvidenskab, Sprog eller Kunst.

Tradition for fornyelse Sønderborg Statsskole og HF trækker på en snart hundredårig tradition for fornyelse, der sikrer, at du her møder højt kvalificeret undervisning og de nyeste undervisningsmidler. Skolens oprindelige hovedbygning fra 1911 skaber således rammer for en stolt moderne skole med alle de gode traditioner, der også hører til.

Et godt sted at være Som elev på Statsskolen får du medansvar for og indflydelse på et godt studiemiljø, hvor trivsel og læring går hånd i hånd. Skolen og hverdagen vil udfordre og udvikle dig fagligt og socialt, men vil også vise sig som et rart sted med plads til alle. Aktiviteter på tværs af årgang og klasser er en naturlig del af hverdagen. Du vil mærke skolens rummelighed fra første skoledag.

Du får mulighed for at undersøge, hvilken studieretning der passer netop dig i det tre måneder lange grundforløb, der indleder alle gymnasieuddannelser - måske har du allerede nu en idé, men du vælger først endeligt efter grundforløbet.

ser i f.eks. psykologi, biologi samt billedkunst eller tager en tur igennem skoven på mountainbiketur i idræt. Du kan også sætte ekstra krydderi på skolehverdagen ved at deltage i skolens mange elevforeninger, elevråd, festudvalg, frivillig idræt, bands, kor, fredagscafé og meget andet. Og hvis du kan og vil lidt ekstra, har du rig mulighed for at deltage i f.eks. Akademiet for Talentfulde Unge, Forskerspirer programmet eller for selv at give en forelæsning ved frokostuniversitetet.

Vi udbyder musik, billedkunst og mediefag som kunstneriske fag og fransk, tysk og spansk som 2. fremmedsprog. Derudover kan du vælge mellem en lang række valgfag i de enkelte studieretninger. Bl.a. psykologi og idræt.

ÅBENT HUS Mød skolens elever, lærere og ledelse til Åbent Hus på Statsskolen den

Boksen her på siden giver en lille idé om studieretningernes forskelligheder, og på hjemmesiden kan du finde en detaljeret beskrivelse af indholdet; du er også altid velkommen til at ringe til vores studievejledere med spørgsmål.

En afvekslende uddannelse Undervisning på STX foregår ofte i klasselokalet, men flytter fra tid til anden ud af huset. Vi tager på studietur og ekskursioner i ind- og udland, på feltundersøgel-

17. januar 2017

Programmet kan du finde på vores hjemmeside i ugerne op til arrangementet. Vi glæder os til at se dig.

STUDIERETNINGER Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A- Fysik B- Kemi B Matematik A- Fysik A – Kemi B Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B Biologi A- Kemi B

Sproglige studieretninger Engelsk A – Spansk begynder A- Tysk B Engelsk A – Fransk begynder A –Tysk B Engelsk A – Tysk fortsætter A – Samfundsfag B Engelsk A – Fransk begynder A – Samfundsfag B

Samfundsvidenskabelige studieretninger Samfundsfag A – Matematik A Samfundsfag A – Engelsk A

Kreative studieretninger Musik A – Engelsk A Musik A – Matematik A

Sønderborg Statsskole Kongevej 37 – 6400 Sønderborg – Tlf. 74 42 34 27 – post@statsskolen.dk – www.statsskolen.dk

21


UDDANNELSEN TIL HF-EKSAMEN

Sønderborg Statsskole HF

for at få et stort fagligt udbytte. I løbet af din skoledag vil du opleve afvekslende undervisningsformer som f.eks undervisning ved samtale i klassen med lærerne, i grupper, ved pararbejde eller i projekter.

Har du et ønske om at blive pædagog, lærer, soldat, sygeplejerske eller politibetjent? Så er en HF uddannelse på Sønderborg Statsskole en god mulighed for din fortsatte uddannelsesvej! På HF vælger du en linje, hvor du har mulighed for at blive afklaret om dine fremtidsønsker. Du låser dig ikke fast på en bestemt uddannelse ved at vælge en bestemt linje! Alle linjerne giver en bred faglig og almen uddannelse, der giver dig gode muligheder for at studere videre på mange forskellige uddannelser. For at blive optaget på HF skal du enten have afsluttet 10. klasse eller opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med 10. klasse. Mulighed for optagelse efter 9. klasse vil nok blive indført fra 2017.

Hverdagen på HF På Sønderborg Statsskoles HF deler du hverdag med næsten 1000 andre unge jævnaldrende. Den gode sociale atmosfære giver gode og trygge rammer for den daglige undervisning, så du får rigtig gode muligheder

I HF har vi fokus på fagenes anvendelighed, teori omsat til praksis. Det sker særlig tydeligt, når undervisningen flyttes uden for klasselokalet i forbindelse med f.eks. feltundersøgelser, ekskursioner og studieture. Studieturene kan for eksempel gå til Berlin eller Prag, men også i hverdagen vil den almindelige undervisning fra tid til anden bringe dig ud af huset; i skoven med Biologi, i teatret med Dansk eller måske på skøjtebanen med Idræt. I skoleårets løb vil der være praktikforløb og/eller projektperioder. Til forskel fra de fleste andre uddannelser får du ikke standpunktskarakterer i løbet af HF. Det er udelukkende din eksamenskarakter, der tæller.

Sammensæt din HF I HF møder du obligatoriske fag, valgfag og fagpakker. Fagpakker er bundne valgfag i 2 HF, som peger frem mod en mulig fremtidig karrierevej. Det kan f.eks. være: Politi/soldat: idræt B, psykologi B Pædagog/lærer: psykologi B, samfundsfag B Sundhed: biologi B, idræt B Science: matematik B, kemi B

Valgfag er afhængige af den valgte fagpakke. Se evt. Statsskolens hjemmeside. Du kan således selv tone din uddannelse, så den bedst muligt rammer dine interesser og behov. Du kan læse mere om de forskellige valgmuligheder på vores hjemmeside. 

Vejledning undervejs Har du brug for vejledning, er du velkommen til at ringe til skolens studievejledere, som også vil hjælpe dig undervejs. Når du første dag møder op, vil du blive en del af et makkerpar og en netværksgruppe. På den måde har du fra første færd kammerater, der hjælper og skal hjælpes. Makkerpar og netværksgrupper kan hjælpe hinanden med alt det praktiske og i det hele taget sørge for at gøre hverdagen god for hinanden.

Orienteringsmøde Kom og se skolen når vi holder Åbent Hus den

17. januar 2017. Her kan du høre om uddannelsen og tale med en studievejleder.

DE OBLIGATORISKE FAG PÅ HF:

MULIGE FAGPAKKER PÅ HF::

Dansk A Engelsk B Matematik C Idræt C eller kunstnerisk fag C Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, kemi C, geografi C) Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, religion C, samfundsfag C)

Politi/soldat: idræt B, psykologi B Pædagog/lærer: psykologi B, samfundsfag B Sundhed: biologi B, idræt B Science: matematik B, kemi B

Sønderborg Statsskole Kongevej 37 – 6400 Sønderborg – Tlf. 74 42 34 27 – post@statsskolen.dk – www.statsskolen.dk

22


HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

VUC Syd HF

VUC Syd - fremtiden er din

Skolen Hos VUC Syd bliver du trænet i at tænke og agere kreativt og anvendelsesorienteret med it som en fast partner i undervisningen. Du bliver med andre ord klædt på til din fremtid på arbejdsmarkedet. VUC Syd tilbyder uddannelse for unge og voksne fra grundlæggende læsning, skrivning og regning til fag på højeste gymnasiale niveau. VUC Syd har et væld af tilbud til alle aldre - og vi er fleksible, så vi finder også et tilbud, der passer til dine ønsker og behov. Ca. 8.000 kursister er hvert år tilmeldt enkelte fag eller hele forløb på vores undervisningssteder i Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev eller tager fag via fjernundervisning. VUC Syd, der ligger i centrum af Sønderborg, har egen Kulturcafé, hvor du kan købe din frokost, en kop kaffe eller andet godt. Kulturcaféens koncept er kort fortalt grønt, groft og lokalt og caféen er oplagt til brug for gruppearbejde og samvær - og du får rabat med dit VUC Syd studiekort. I 2011 ombyggede vi den gamle Skt. Jørgens skole i Sønderborg til et helt nyt og visionært undervisningsmiljø, som omfavner den digitale virkelighed. For ud over de nyskabende bygninger er vi overbevist om, at fokus på it som det primære arbejdsredskab er vigtigt at holde fast i. Derfor får alle udleveret en iPad, når de går på VUC Syd.

Det er VUC Syds vision, at enhver skal have mulighed for at skabe sin egen fremtid. Vi har plads og rum til, at du kan flytte dig og nå præcis derhen, hvor du gerne vil. VUC Syd vil noget med dig - hvis du selv vil. På VUC Syd giver vi dig en kombination af et højt fagligt niveau og nytænkende læringsmetoder. Du vil opleve engagerede lærere, der stiller krav og et studiemiljø, hvor der er højt til loftet. Du lærer nyt, samtidig med at du lærer at bruge din nye viden til noget med it som et naturligt værktøj i alle fag. Hos VUC Syd lægger vi vægt på fire værdier: Åbenhed, respekt, engagement og faglighed. De er vores kendetegn både indadtil og udadtil. Samtidig fungerer de som pejlemærker, fordi vi ønsker at være en fleksibel organisation, der befinder sig i stadig udvikling.

Aktiviteter På VUC Syd tilbyder vi vores kursister en række forskellige aktiviteter. Det kan være foredrag med kendte kulturpersonligheder, musik eller stand-up. Det kan være hyggeligt samvær op til jul, påske og afslutningen på studieåret. Eller måske boldspil og ture på vores mountainbikes. Som kursist kan du involvere dig i kontaktudvalget og være med til at finde på arrangementer, der giver alle en fælles oplevelse og styrker sammenholdet.

tage de fag der skal til for at få adgang til drømmeuddannelsen. Du kan vælge mellem linjerne: • Innovation og design | kreativitet · projektledelse • Grøn hf | miljø · mennesker · økonomi · bæredygtighed • Medie | fortælling · iscenesættelse • Tysk | sprog · kultur · iværksætteri over grænsen • Sundhed | idræt · bevægelse · krop & psyke • Musik | rytme · samspil · genrekendskab • Go | streetkultur & bevægelse For alle kursister på 2-årigt hf er der planlagt to studierejser. En på første år og en på andet år. VUC Syd yder tilskud til studierejserne. Vi tilbyder også en stribe hf enkeltfag samt målrettede hf pakker, hvis du drømmer om at blive sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, læse EUX, gå videre med en erhvervsakademiuddannelse eller arbejde med ernæring og sundhed. Vi hjælper dig med at knytte hf enkeltfagene sammen til en pakke, der efter et år hos os kan give adgang til det studie, du ønsker at læse videre på bagefter.

Vil du vide mere? Kig indenfor på vucsyd.dk - eller kontakt os på tlf: 7361 3334.

Vejledning I vores vejledningscenter kan du få vejledning om studiet og dine fremtidige muligheder for uddannelse. Er du ordblind eller har du andre særlige behov, kan vejledningscenteret også hjælpe dig med at finde den rette løsning.

Info-aften / Åbent hus

Hf på VUC Syd

Vi holder åbent hus på VUC Syd lørdag den 4. februar 2017 kl. 11-13. Vi deltager også i uddannelsestræf for alle interesserede på EUC Syd i Sønderborg onsdag den 26. oktober og på BC Syd i Sønderborg tirsdag den 1. november begge dage kl. 18-22.

På VUC Syd kan du tilpasse din 2-årige hf efter det, du interesserer dig for, og

OBS: Med forbehold for ændringer...

VUC SYD I SØNDERBORG TILBYDER FØLGENDE FAG: A-niveau: Dansk, engelsk B-niveau: Billedkunst, biologi, design, engelsk, historie, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, samfundsfag, tysk C-niveau: B  illedkunst, biologi, design, drama, engelsk, erhvervsøkonomi, fysik, geografi, innovation, kemi, matematik, mediefag, musik, psykologi, religion, samfundsfag, tysk

23


ÅBENT HUS

2017

på ungdomsuddannelserne i Sønderborg Åbent hus oversigten er udgivet af UU-Sønderborg i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg.

Uddannelsessted

Adresse

Dato

Alssund gymnasiet Sønderborg (STX)

Grundtvigs Allé 86, 6400 Sønderborg www.ags.dk

Torsdag den 19. januar kl. 19 – 21

Business College Syd (EUD / EUX Business)

Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg www.bcsyd.dk

Tirsdag den 24. januar kl. 19 – 21

Business College Syd (Det Blå Gymnasium / HHX)

Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg www.bcsyd.dk

Torsdag den 26. januar kl. 19 – 21

Deutsches Gymnasium Nordschleswig (STX)

Svinget 26-28, 6200 Aabenraa www.deutschesgym.dk

Kontakt gymnasiet for at få oplyst dato og tid: 7462 2636

EUC Syd (EUD, EUX, HTX, IB)

Hilmar Finsens Gade 14-16, 6400 Sønderborg Stegholt 35-36, 6200 Aabenraa Christen Kolds Vej 20, 6100 Haderslev Plantagevej 35, 6270 Tønder, www.eucsyd.dk

Lørdag den 04. februar kl. 10-13

EUC Syd: (HTX og IB)

Hilmar Finsens Gade 14-16, 6400 Sønderborg www.eucsyd.dk

Tirsdag den 31. januar, kl. 17

EUC Syd: (EUX)

Hilmar Finsens Gade 14-16, 6400 Sønderborg www.eucsyd.dk

Mandag den 30. januar, kl. 19

Gråsten Landbrugsskole (EUD)

Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten, www.gl.dk

Lørdag den 04. februar, kl. 10-15

Social- og Sundhedsskolen Syd (EUD)

Bjergparken, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa www.sosu-syd.dk

Lørdag den 04. februar, kl. 10-13

Sønderborg Statsskole (STX og HF)

Kongevej 37, 6400 Sønderborg www.statsskolen.dk

Tirsdag den 17. januar, kl. 19-21

VUC Sønderborg (2-årigt HF)

Løkken 1, 6400 Sønderborg, www.vucsyd.dk

Lørdag den 04. februar, kl. 10 -13

Vejledning l folkeskolen og på fri-/ privatskolerne er der tilknyttet en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Du kan finde flere oplysninger om UU-Sønderborg på

www.uu-sonderborg.dk Oplysninger om de forskellige ungdomsuddannelser finder du på Uddannelsesguiden.dk (www.ug.dk) Desuden er der adgang til uddannelsesvejledning via www.ug.dk/evejledning

Ungdomsuddannelser Sønderborg 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you