Samspil

Page 1

Samspil NR. 5 • MAJ 2016 • 30. ÅRGANG

SIDE 3

SIDE 5

Lokalblad for Rinkenæs Sogn

SIDE 16


Foreningsinformation

REDAKTIONSLEDER Ruth Bierbaum samler stoffet til Samspil. Indlæg sendes til ruthbierbaum@gmail.com, Tlf. 21 32 20 19

Rinkenæs Menighedsråd Marianne Østergård, Præstegården, Tlf. 74 65 15 50 og Anne Krause Petersen

KASSERER Kim Hansen, Hvedemarken 13, Tlf.: 30 26 28 99

Rinkenæs Skole, Martin Lund, Nederbyvej 152, Tlf. 61 10 40 65

REPRÆSENTANTSKAB Formand, Per Theilgaard, Melskovvej 12, Tlf. 20 21 60 94

KFUM-Spejderne Per Theilgaard, Melskovvej 12, Tlf. 20 21 60 94

RUIF Conny Hansen, Hvedemarken 13, Tlf. 30 26 28 98

Venneforeningen for Dalsmark Plejehjem Inger Andersen, Sundet 10, 6320 Egernsund, Tlf. 74 65 05 44

Rinkenæs Frivillige Brandværn Kim Hansen, Hvedemarken 13, Tlf. 30 26 28 99

Børnehuset Rinkenæs Martin Toft Hansen, Nederbyvej 139, Tlf. 51 51 29 40

Rinkenæs Borger- og Familieforening Ruth Bierbaum, Stenvej 34, Tlf. 74 65 20 82

Rinkenæs Aftenskole Ulla Larsen, Dalsmark 15, Tlf. 74 65 11 87

SAMSPIL udkommer: September, november, januar, marts og maj. Oplag: 1.400. Sats & tryk: Toptryk Grafisk ApS Deadline for indlevering af stof til næste nummer er den 1. august 2016. Sendes til ruthbierbaum@gmail.com. Abonnement på “Samspil” Det er muligt at tegne et abonnement på bladet, hvis man bor uden for Rinkenæs sogn. Pris for årgangens 5 blade incl. forsendelse er 125 kr. Henvendelse til Kim Hansen, Hvedemarken 13, tlf. 74 65 28 98 Hjemmesideadresse: www.rinkenaes-samspil.dk - Se også www.rinkenaes-portalen.dk ANNONCE: Priser for 30. årgang 2015/16: Lille: 450 kr. Mellem: 800 kr. Stor: 1.000 kr. 1/2 side: 1.600 kr. I farver: 1/2 side: 2.000 kr. 1 side: 4.000 kr. Tak til Toptryk for deres sponsorering af opsætning og bladre-PDF til SAMSPIL.

Det sker i Rinkenæs AKTIVITETSKALENDER for maj - august 2016 12. maj

kl. 19.00: Syng foråret ind - Korskirken

kl. 19.00: Udmarch ved Brassband og Brandværn

25. maj

kl. 19.30 i Multisalen på Dalsmark plejehjem: ”Camino Portugues” – om pilgrimsvandringen v. sognepræst Hanne Thordsen

15. juni

kl. 19.00 Konfirmandindskrivning - Korskirken

23. juni

Sct. Hans i Garnerslugten

26. juni

kl. 14.00: Gudstjeneste i Gartnerslugten (se Kirkesiderne)

30. juni

kl. 19.30: Koncert med Poul Eastham - Gamle Kirke (se Kirkesiderne)

7. juli

kl. 19.30: Rundvisning i Gl. Kirke ved Frede Ihle (se Kirkesiderne)

14. juli

kl. 19.30: Rundvisning i Gl. Kirke ved Frede Ihle (se Kirkesiderne)

21. juli

kl. 19.30: Rundvisning i Gl.Kirke ved Frede Ihle (se Kirkesiderne)

28. juli

kl. 19.30: Rundvisning i Gl. Kirke ved Frede Ihle (se Kirkesiderne)

11. august

kl. 19.00: Koncert ved Lisbeth Bomose - Korskirken

30. august

kl. 17.00: Børnekirke - Korskirken

SIDE 2


Samspil

Børnehuset Rinkenæs

Børnehuset Rinkenæs Så er det længe ventede forår endelig på vej, og snart kan vi også pakke flyvedragterne væk for i år. Personalet har haft en pædagogisk lørdag, hvor vi snakkede om Børnehusets fremtid. Vi har besluttet, at vi fremadrettet vil arbejde meget mere med motorik og bevægelse, hvilket gør, at vi vil være meget mere ude og udfordre kroppen. En god grundmotorik er forudsætningen for at udvikle færdigheder som indlæring og sociale kompetencer. Vi vil løbende fortælle om vores arbejde. Vi har afholdt fastelavnsfest, hvor børnene var i flotte udklædninger. Det var en rigtig dejlig dag. Solsikkerne – de ældste børn – er i gang med emnet blå blink, hvor de besøger brandstationen og Bios, hvor de ser, hvordan en ambulance ser ud indeni, og hvad den alt har med. Derudover lærer børnene førstehjælp, at lægge i aflåst sideleje og at give hjertemassage. Det er en kæmpe fornøjelse at se, hvor engageret de er i det. Vi har afhold påskefrokost alle sammen og påskeharen har sørme også været på besøg. I nærmest fremtid vil der på legepladsen foran huset komme et piratskib, så børnene kan sejle og få oplevelser på de syv verdenshave. Ligeledes skal svævebanen ordnes, så vi igen kan bruge legepladsen foran huset. Ellers nyder vi det begyndende forår og glæder os over solskinstimerne. Vi ønsker jer alle et dejligt forår.

Lokalblad for Rinkenæs Sogn


Annoncer

Trailerudlejning Finn Svendgaard

Sejrsvej 106, Rinkenæs 6300 Gråsten

Tlf. 7465 3342 / 4073 3342

Fotograf og Fotohandel Tlf. 74 65 09 99 Borggade 1 . 6300 Gråsten

Vårhøj 17, Rinkenæs

Tlf.: 21 17 20 40

Altid la

ve prise r

SOL

GT!

SOL

SOL

GT!

GT!

SOL

En god ejendomsmægler er guld værd! Kontakt os for en gratis salgsvurdering eller en uforpligtende boligsnak.

SOL

GT!

GT!

Estate Kjeld Faaborg Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten Tlf. 74 65 09 33 www.estate.dk

Prøv farven hjemme inden du beslutter dig Sundsnæs 6 C 6300 Gråsten Tlf. 74 65 02 42 113196

STYRKETRÆNING GENOPTRÆNING AEROBIC BODYBIKE MASSAGE SAUNA SOL

Bomhusvej 19 - 6300 Gråsten Telefon 74 65 05 51 www.graastenfitness.dk

SIDE 4

KIRKENS KORSHÆRS GENBRUGSBUTIK Borggade 5, Gråsten, tlf. 61 31 51 92

Åbningstider

så ud

g Kører o

Alle hverdage fra 10.30 til 17.00, lørdage fra 10.30 til 13.00


Samspil

Rinkenæs Skole

Der er forår i luften, og det giver eleverne røde kinder, når de er ude i pauserne. For vores elever er ude i pauserne. Der findes ikke dårligt vejr kun dårlig påklædning. Men regner det i lårtykke stråler, eller er det tordenvejr, så får de naturligvis lov til at være inde. Vi har efterhånden mange gode legeredskaber, de kan bruge i pauserne, og disse faciliteter står naturligvis også til rådighed for byens borgere efter lukketid. Vi ser dog gerne, at hundeluftning ikke finder sted på den store boldbane, for det giver nogle trælse ”hilsener” på tøjet, når der spilles fodbold og rundbold. Snart er idrætten også rykket udendørs, og det vil vi gerne kunne gennemføre uden at skulle træde varsomt på græsset. Sidste uge af april arbejdes der med den internationale dimension i alle klasser. Rejsen går til hhv. Nepal og Burkina Faso, og det plejer at være spændende emneuger. Inden sommerferien har 3.kl. og 6.kl. været på lejrtur. 3.kl. skal til Ribe, og omdrejningspunktet for turen er vikingerne. Anette Østergaard og Erling Jørgensen er guider på turen. 6.kl. skal til København, hvor der venter dem mange spændende arrangementer og oplevelser. På denne tur er det Margit Niemann og Søren Holm Hansen, der skal følge eleverne rundt.

den korte rute løb 21 omgange á 430m hvilket varer til lidt over 9 km. Det var vel at mærke en rute i Gartnerslugten, hvor terrænet er meget kuperet. De ældste elever løb en længere rute, og her var den bedste også oppe på 9 km. Det giver et rigtig flot resultat til glæde for Børnecancerfonden. Sønderborg Lokal TV har lavet en udsendelse fra dagen, og den kan ses på deres hjemmeside på sltv.dk Denne del af året betyder også planlægning af det næste skoleår, så det kommer til at fylde en del i de kommende uger. Vi håber, at vi finder en god lærer, der vil kunne tage sig af bl.a. musikken. Her i foråret skal der vælges repræsentanter til skolebestyrelsen, så vi håber, at forældre står i kø til denne opgave. Hav et dejligt forår Med venlig hilsen Ulla K.Brommann, skoleleder.

Som belønning for veludført arbejde som skolepatruljevagt om morgenen, får vores elever en tur til Heidepark sammen med skolepatruljen fra Gråsten Skole. Med på turen er også vores IT-dukse og vores mælkepige som tak for indsatsen. Turen ligger sidst i maj. Vi har i år deltaget i Team Rynkebys skoleløb fredag før påskeferien, og det var en helt igennem god og vellykket dag. Vejret var gråt og køligt, men humøret var højt, og der blev virkelig gået til makronerne. Den bedste elev på

Lokalblad for Rinkenæs Sogn


Borgermøde i Rinkenæs

Borgermøde i Rinkenæs Torsdag den 31. marts var der borgermøde i Rinkenæs. Det var Samspils bestyrelse, der havde taget initiativet til et møde om, hvordan Rinkenæs fremadrettet skal udvikle sig. Egentlig startede det hele med en snak til et bestyrelsesmøde om, hvordan vi kan gøre borgerne i Rinkenæs opmærksomme på, at de faktisk bor i Rinkenæs sogn. Et spørgsmål om, hvor vidt folk egentlig ved, hvor Rinkenæs sogns grænser går. Karsten Gram LAG koordinator i Aabenraa og Sønderborg blev kontaktet for at høre, om han kunne hjælpe os videre. Han opfordrede os til at tage kontakt til Connie Skovbjerg og pludselig udviklede det hele sig en smule anderledes, end vi havde forestillet os. Men det tegner til at blive et spændende projekt for byen. Der var mødt ca. 85 Rinkenæs borgere frem til mødet. Der iblandt, repræsentanter fra erhvervslivet, de unge, foreningerne, børnehuset, skolen og plejehjemmet. Byrådspolitikerne Preben Storm og Stefan Kleinschmidt var også mødt op. Der blev budt velkommen af Kim Hansen, der også præsenterede dagsordenen. Derefter kort intro til Gråsten forum og deres formål/masterplan 2015-2020. Artikel fra ugeavisen vedr. borgerinitiativ og hvordan et udviklingsråd bruges i Bjerndrup. Fra Sønderborg Kommune var Teamkoordinator / byplanlægger Hanna Spilling mødt frem med information om det forestående arbejde med revidering af kommuneplan og by strategi for områdebyerne og omegnen. Følgende punkter blev bl. a. berørt: Områdebyernes udvikling. Styrker fra de enkelte byer, profil, særegenheder. Medbestemmelse fra borgerne. Alle byerne kan noget, hvordan hænger det sammen og hvordan kan vi udnytte hinandens styrker. Kommuneplanen starter med udarbejdelse april 16 og skal være færdig ved udgangen 2017. By strategier støtter sig op af denne. Hanna gjorde opmærksom på, at hun og hendes kolleger har brug for borgernes tilbagemeldinger for at kunne udvikle, for hvad er det borgerne ønsker?

SIDE 6

Landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg gav en fyldig information om, hvad der skal til for at få gang i et udviklingsråd i Rinkenæs og hvad et sådan råd kan bruges til. Hvordan ønsker borgerne byen skal udvikle sig? Bolig og erhverv, turisme, kommuneplanens rammedel, landskabsstrategi. Afgrænsning af landsbyer: detailhandel. Kommunereformen. Hun forklarede om Sønderborgmodellen og hvordan landsbylaug fungerer. Formændene for landsbylaugene udveksler erfaring 4 gange årligt i landsbyforum. Her sidder de 7 personer sammen med politikere fra landdistriktsudvalget. Pia Feldstedt fra Adsbøl repræsenterer lokalrådene i Gråsten området. Landsbyerne har arbejdet med deres små udviklingsplaner. Det, som borgerne har ønsket, der skal ske i deres område. Forklaring om hvad et udviklingsråd går ud på og hvordan det kan sammensættes af forskellige repræsentanter fra byen. Formål: At arbejde for lokalsamfundets sammenhold, identitet og trivsel. Opgaver for udviklingsrådet kunne være: • At brande byen. • Bosætning. • Vision: Hvor vil vi hen? • Strategi: Hvad skal der til for at komme derhen? • Taktik: Hvordan kommer vi derhen? • Handling: Hvem gør hvad hvornår? • Mission: Hvorfor gør i det? Nytteværdi? • Historie. Hvad er vi stolte af-hvad er vores fundament? • Analyse En gennemgang af landsbyen • Vision Drømmen-hvor vil vi hen med vores lokalsamfund Til sidst udvikles en handleplan som tilgodeser så mange af de ønskede emner. Herefter var det deltagernes tur. Der blev lavet 8 grupper, der hver især skulle skrive ned, hvad de mente, der skulle til for at udvikle Rinkenæs. Der blev diskuteret og skrevet ned med stor iver. Alle grupper fremlagde deres ideer. Der var stort sammenfald i gruppernes ideer for byen. Bla.: flere byggegrunde, flere


Borgermøde i Rinkenæs

arbejdspladser og flere børn, så byens børnehaver og skoler (Rinkenæs og Förde schule) kan overleve. Der blevet tegnet byplaner med plads til oplevelsespark, svømmehal, en ”hel” hal, bro over Sejrsvej, nye boligområder med plads til parcelhuse og Olle Koller, supermarked og flere arbejdspladser. Fantasien blev brugt og alle ideer er gemt på papir til videre udvikling.

Samspil

Alle aftenens deltagere fik til opgave at tage deres naboer med næste gang, så alle kan give deres besyv med til, hvordan ”deres” by skal se ud i fremtiden. Hold øje med Samspil, ugeavisen og ”bevar Rinkenæs” på facebook. Vær med i debatten og mød op til næste borgermøde. Vi har brug for hinanden. 

Og hvordan kommer vi så videre? Hvordan får vi det udviklingsråd sat sammen og hvem skal være med? Der er forslag om, at rådet skal indeholde repræsentanter fra alle foreninger, institutioner, erhverv, derunder også landbrug og de unge. Altså er bredt udvalg af byens borgere. Samspil bestyrelse, Lars Frank og yderligere en repræsentant fra byen går i gang med at planlægge næste borgermøde i august/september, hvor vi gerne skulle komme lidt nærmere et udviklingsråd.

Lokalblad for Rinkenæs Sogn


Aftenskole / Vennekreds

Rinkenæs Aftenskole

Skoleleder Ulla Larsen, Dalsmark 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten Tlf. 74 65 11 87 E-mail: aftenskolerne@bbsyd.dk

Når dette Samspil kommer i din postkasse, har vi haft det sidste kursus i denne sæson, det var lørdag den 16. april, hvor et fyldt hold flettede skåle med emballagebånd – de bånd der sidder omkring aviser og blade. Nu er der kun babysvømningen tilbage før sommerferien, de slutter den 8. maj, så har vi haft 32 søndage med 225 babyer i bassinet på Gigthospitalet. Desværre skal vi tage afsked med Ida Moos, der har været instruktør på disse hold siden 2012, så Karna skal have en ny kollega – og stillingen er ikke besat endnu. I øjeblikket er der travlhed med at finde annoncører til vort nye aftenskoleprogram 2016-17, der udkommer i midten af august. Så skal der findes gode instruktører, der kan nogle

spændende ting, som mange gerne vil på kursus i, og nogle gode foredragsholdere, der er allerede et par på banen. Vi starter babysvømning igen i det varme vand på Gigthospitalet SØNDAG den 14. august fra kl. 13, og vi starter varmt vands gymnastik også på Gigthospitalet FREDAG den 16. september kl. 15.30 og LØRDAG den 17. september kl. 8, 9 og 10. Vi starter sikkert nok også både på Fiskenæs og i Bov Svømmehal igen, men det er lige dét, der ligger fast på nuværende tidspunkt. Jeg ønsker alle en dejlig sommer med sol og varme og på gensyn i efteråret. Ulla

Dalsmark Plejehjems Vennekreds Foråret er her nu, blomster og grønne spirer er der overalt. For mange mennesker er det den dejligste tid på året. For beboerne på Dalsmark er det en skøn tid, for nu kommer der igen gang i de udendørs aktiviteter. Haven og området ved Dalskrogen, som blev indviet sidste år, vil nok blive flittigt brugt. Vennekredsen er i gang med at planlægge sommerens aktiviteter.

I marts var der hyggeeftermiddag med Jakob fra Augustenborg med sang og dans. Det var en rigtig dejlig eftermiddag, som beboerne nød meget. I april var der igen danseeftermiddag, hvor seniordanserne deltog, hvilken gjorde dagen særlig festlig. Pakkelotto blev der også afholdt i april. Snapseklubben har været på tur til egnen omkring Løgumkloster, hvor der blev plukket porse og andre urter til kryddersnapsene. Mon ikke snapseflasken var med på turen. De daglige arrangementer afholdes hele året og Vennekredsen hjælper, hvor der er behov for det. Vennekredsen ønsker alle et dejligt forår og god sommer. Dette var mit sidste indlæg til Samspil. Fremover vil Ruth være skribent for Vennekredsen Venlig hilsen Hanne Jensen

SIDE 8


6200 Aabenraa

ELLER GARDEROBE

4 68 71 62

d me itet kenslager

Samspil

- så ring til køkkenrådgiveren og få hjælp til opmåling, Annoncer indretning og en god Det er handel. GRATIS Ring eller skriv uforpligtende til:

CVR 34 22 35 72

Nørrevej 45c · Kollund · 6340 Kruså · Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

G A S · V V S · B L I K K E N S L A G E R · VA R M E · S A N I T E T · S M E D E A R B E J D E · N Y B Y G N I N G E R · R E PA R AT I O N E R

Aages

KØKKENRÅDGIVNING Aage Hansen

ApS

Bred VVS ApS

Kruså · Gråsten · Holbøl · Als · Aabenraa

...det er da billigt!

Tlf. 60 48 11 20 / 26 27 77 83 · aagehansenmail@gmail.com

www.nettoline.dk

Telefon 74 67 15 12

Køreskole Allans Holdstart: 13. maj

Tlf.Jens 4140 3768 Moos

ApS

Hovedgaden 16Dalsgård · 6360 Tinglev Biobrændsel www.allanskoereskole.dk

Dalsgårdvej 4 · 6300 Gråsten Tlf.: 74 65 07 24 · Mobil 40 17 17 24

Tømrer- & Snedkerforretning

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres med kvalitet i højsædet. Gert Asmussen tlf. 22 67 87 76 gertasmussen@hotmail.com www.asmussen-ts.dk

STADE SNEDKERFORRE NING v/ Gerhard Nielsen Stadevej 16 · Stade

• udfører stort som småt indenfor snedker- og glasarbejde • Udlejning af lift med mandskabskurv

Mobil 26 16 84 78 Tlf. 74 64 84 78 · Fax 74 64 84 00

Tinglev Begravelsesforretning Thomas Møller Jensen

Kurt Jensen

• GARANTI • TRYGHED • SIKKERHED

Døgnvagt 74 64 42 11

Alt indenfor tømrer- og snedkerarbejde

Klaus L Hansen Tømrermester · Tinglev · Tlf. 27 29 34 32 E-mail: mail@klhansen.dk Hovedgaden 110a · 6360 Tinglev Tlf. +45 27 29 34 32 · Fax +45 74 64 34 38 3

Lokalblad for Rinkenæs Sogn


Annoncer

Nygade 17 · 6300 Gråsten · Tlf.8910 1010 www.ipnordic.dk

Buskmosevej 4 · 6300 Gråsten · +45 74 65 01 01 · mail@toptryk.dk

SIDE 10


Samspil

Rinkenæs Kirkeblad Maj - August 2016 143. årgang nr. 5 www.rinkenæskirke.dk

Sognehus i Rinkenæs I mange år har de forskellige menighedsråd i Rinkenæs drøftet mulighederne for at bygge et sognehus ved Korskirken. Vi har med fornøjelse konstateret, at der er god tilslutning til de arrangementer, vi har, og der er flere kirkelige og folkelige tilbud, vi gerne vil kunne give. Men vi lider under pladsmangel. Derfor har også det nuværende menighedsråd drøftet behovet for et sognehus. Følgene løsninger er blevet overvejet: • Skal den nuværende præstegård laves om til sognehus? • Skal der bygges en udvidelse til den nuværende præstegård / konfirmandstue? • Skal der bygges et helt nyt sognehus? I første omgang besluttede vi frem til januar 2017 at leje lokaler på Dalsmark Plejehjem til de arrangementer, hvor den nuværende konfirmandstue er for trang. Undervisning af konfirmander og minikonfirmander og kor samt børnekirken kan vi derimod ikke flytte væk fra kirken, og også i forbindelse med de kerneydelser, er konfirmandstuen for lille og utidssvarende. Et udvalg blev nedsat, som skulle undersøge mulighederne for ombygning af den nuværende præstegård/konfirmandstue. Der blev afholdt et møde med repræsentanter fra Menighedsrådet, Provstiet, samt en bygningskonsulent, en kirkegårdskonsulent og en jurist fra Stiftet. Udmeldingen var éntydig: Præstegården er ikke egnet til sognehus, hvad enten det måtte ske ved ombygning eller tilbygning. Det anbefaledes i stedet at bygge en ny bygning, væk fra Præstegården, men i umiddelbar nærhed af Kirken.

Bygningen skal være funktionel for undervisning af børn, unge og voksne og funktionel for kirkekor, børnekirke, kirkepersonale og de forskellige sognearrangementer, som vi allerede tilbyder og gerne vil kunne tilbyde. Da den nuværende toiletbygning ved kirken er saneringsmoden, skal sognehuset også indeholde handicap-venlige toiletter, som skal erstatte den nuværende toiletbygning. Derfor er placeringen meget vigtig. Rinkenæs Korskirkes beliggenhed i landskabet er unik. Det bliver derfor en betydningsfuld opgave at finde en placering, så aktiviteterne kan fungere optimalt, samtidig med at det markante blik på kirken i landskabet bevares. Provstiet har bevilget penge til projektering af opgaven og bakker os op i opgaven. Sognehusudvalget/menighedsrådet har været på inspirationstur til udvalgte sognegårde. Det videre arbejde indebærer, at der skal søges midler og findes en god arkitekt, så arbejdet med et sognehus kan fortsætte. Det bliver en spændende opgave, også for det nye menighedsråd. Et flertal i Rinkenæs menighedsråd

Hvad laver et menighedsråd egentligt? I menighedsrådet varetager vi mange forskellige opgaver. Der er en del ledelsesmæssige og administrative opgaver, der skal løses, bl.a. budget og regnskab. Men menighedsrådet har også stor indflydelse på kirkens liv og er med til at planlægge og gennemføre aktiviteter i og omkring kirken – lige fra børnekirke til plejehjemsgudstjenester over koncerter og foredrag. Vi prøver at være så varierede i vores aktiviteter som muligt og appellere bredt, så der er noget for en hver smag.

Lokalblad for Rinkenæs Sogn


Kirkebladet

Derudover er menighedsrådet med til at passe på sognets to flotte kirker og kirkegårde samt præstegården. Et menighedsråd vælges for fire år ad gangen og består i Rinkenæs af 7 medlemmer samt sognets præst. Det er Jer i Rinkenæs, der vælger rådets medlemmer, I har derfor en direkte indflydelse på, hvordan rådet sammensættes. I Rinkenæs er der orienterings- og opstillingsmøde d. 13.september 2016. Vi har brug for mange forskellige kompetencer i et menighedsråd, og hvis du har lyst til at deltage i et vigtigt og indflydelsesrigt arbejde, så grib fat i én af menighedsråds-medlemmerne – kontaktoplysninger findes på rinkenæskirke.dk. Vel mødt. Mette Auning Formand for Rinkenæs Menighedsråd

Rundvisning og historiefortælling i Rinkenæs gamle kirke v. Frede Ihle Rundvisning og fortælling i den gl. Kirke foregår følgende torsdage i juli måned: Torsdag d. 7. juli torsdag d. 14. juli torsdag d. 21. juli og torsdag d. 28.juli. Alle dage kl. 19.30.

Bagefter er der aftensmad i konfirmandstuen.

Ud over kirkens spændene historie fortælles der om landsbyfællesskabets ophævelse og om udflytningen af 7 gårde i 1769 fra Nederbyvej. Denne begivenhed blev betegnet som dette århundredes største. Infrastrukturen fik efter Genforeningen et stort løft overalt i Sønderjylland. Dette var også tilfældet i Rinkenæs, ligesom der også blev foretaget flere udstykninger og udflytning af ejendomme. Kirkeværge Frede Ihle giver os - med sin historiske viden, sit lokalkendskab og sin interesse for Rinkenæs gamle kirke - et godt indblik i kirkens og sognets historie.

Børnekirken er for alle, og i fortællingerne og sangene er der specielt tænkt på børn op til 9 år.

Efter fortælling og rundvisning, der varer ca. 1 time, er menighedsrådet vært ved en kop kaffe i det fri 

Kom, der er børnekirke tirsdag d. 30. august kl. 17.00 i Korskirken

Vi glæder os til at se jer! Lisbeth og koret, Mette og Marianne

Glimt fra børnekirken 

SIDE 12


Samspil

Kirkebladet

INDSAMLINGER I RINKENÆS KIRKER I 2016 Januar og februar:

Juli og august:

Betlehems Venner Betlehems venner er en venskabsforening for den grundtvigske højskole i Betlehem. Foreningen blev stiftet den 25. februar 2003 i Haderslev og er uafhængig af politiske og kirkelige grupperinger.

Kirkens Korshær, Sønderborg: Kirkens Korshær er en privat, social hjælpeorganisation tilknyttet Den danske Folkekirke. Kirkens Korshær har sit virkeområde blandt samfundets mest marginaliserede og udstødte grupper, narkomaner, psykisk syge, alkoholikere og hjemløse etc. Kirkens Korshærs arbejde omfatter drift af varmestuer, natvarmestuer, herberger, bofællesskaber, byarbejde, fængselsarbejde, behandlingsarbejde for narkomaner og belastede familier, Sct. Nicolai Tjenesten og Mariatjenesten. De indsamlede midler sendes til Korshæren i Sønderborg.

Foreningens formål er: Betlehems Venner har til formål at støtte Det Internationale Center i Betlehem, som gør en stor forskel for lokalbefolkningen. Målet er... • at informere om Det Internationale Center i Betlehem. • at støtte den grundtvigske højskole, centret og den evangelisk-lutherske menighed i Betlehem. (Kirkens præst, Mitri Raheb, sender et tydeligt budskab til de unge palæstinensere: Vi ønsker, at I skal leve, ikke dø, for Palæstina.) • at medvirke til udveksling mellem Betlehem og Danmark og give unge palæstinensere mulighed for højskoleophold i Danmark. • at formidle alternative rejser til Palæstina. • at skabe netværk mellem højskoler i Danmark, højskolen i Betlehem, den lutherske kirke i Betlehem samt kirker og menigheder i Danmark. Læs mere på www.betlehem-venner.dk

Marts og april: Folkekirkens Nødhjælp Folkekirkens Nødhjælp er en kirkelig og folkelig hjælpeorganisation med baggrund i Den danske Folkekirke og i det økumeniske (fælleskirkelige) samarbejde. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med på tre hovedområder: med nødhjælp i katastrofesituationer, med at hjælpe fattige og udstødte i u-landene til at opnå langsigtet udvikling og med at oplyse om nødens årsag. Derudover har Folkekirkens Nødhjælp mulighed for at gå ind med varehjælp og med personalebistand.

Maj og juni: Læger uden grænser Læger uden Grænser er verdens største medicinske nødhjælpsorganisation, som hjælper ofre for krige, konflikter og katastrofer og kæmper for adgang til livsvigtig medicin og behandling. Alle har ret til lægehjælp - uanset race, religion eller politisk tilhørsforhold. Organisationen redder liv i mere end 60 lande.

September, oktober, november og december: Rinkenæs sogns menighedspleje Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni. Ordet stammer fra det græske diakonìa og betyder tjeneste. I kirken er diakoni omsorg for medmennesket, og den bygger på Bibelens fortælling om den måde, hvorpå Jesus mødte mennesker. I kirkens diakoni mødes alle derfor med respekt, værdighed og omsorg. Den, som har brug for støtte, bliver ikke set som patient eller klient, men som et medmenneske. Menighedsplejen har til formål at yde diakonalt arbejde over for Rinkenæs sogns beboere, enkeltpersoner såvel som grupper. Menighedsplejen står bl.a. for økonomisk støtte til enkeltpersoner, familier og sociale institutioner i sognet og for uddeling af julehjælp. Menighedsplejen bygger på private bidrag - fra indsamlinger i kirken og indbetalinger fra enkeltpersoner.

Kirkebetjeningens navne og telefonnumre: Menighedsrådsformand Mette Auning, tlf.: 29 84 69 62 Mail: mette.auning@gmail.com Sognepræst Marianne Østergård Petersen, tlf.: 74 65 15 50 Mail: moep@km.dk Kirkegårdsleder Hans-Nicolai Lorenzen, tlf.: 20 32 17 89 Mail: hnl@km.dk Kirketjener Kirsten Lund, tlf.: 29 44 96 97 Organist, Lisbeth Bomose, tlf: 25 74 17 20 Mail: lisbeth@bomose.net Kirkesanger Else Marie Nissen, tlf.: 74 46 79 91 Kirkeværge, Frede Ihle, tlf: 74 65 11 99 Mail: fredeihle@gmail.com Se også kirkens hjemmeside: www.rinkenæskirke.dk

Lokalblad for Rinkenæs Sogn


Kirkebladet

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER MAJ - AUGUST 2016 Maj 1. maj, 5.s.e.påske 5. maj, Kristi himmelfarts dag 8. maj, 6.s.e.påske 12. maj 13. maj 15. maj, pinsedag 16. maj, 2.pinsedag 22. maj, Trinitatis søndag 29. maj, 1.s.e.trin.

Korskirken kl. 9.00 (Vibeke von Oldenburg) Korskirken kl. 10.30 (Marianne Østergård) Rinkenæs gl. kirke kl. 10.30 (Marianne Østergård) Korskirken kl. 19.00 - ”Min yndlingssalme” Kaffe og sang i konfirmandstuen bagefter Korskirken kl. 10.30 - Pinse m. Dalsmark plejehjem (Marianne Østergård) Korskirken kl. 10.30 Marianne Østergård Rinkenæs gl. kirke kl. 16.00 - Sanggudstjeneste (Marianne Østergård) Korskirken kl. 10.30 Marianne Østergård Korskirken kl. 10.30 (Marianne Østergård)

Juni 5. juni, 2.s.e.tin. 12. juni, 3.s.e.trin. 19. juni, 4.s.e.trin. 26. juni, 5.s.e.trin. 30. juni

Korskirken kl. 9.00 (Vibeke von Oldenburg) Rinkenæs gl. kirke 10.30 (Marianne Østergård) Rinkenæs gl. kirke kl. 16.00, tysk gudstjeneste Korskirken kl. 10.30 (Marianne Østergård) Gartnerslugten kl. 14.00 (Marianne Østergård) Friluftsgudstjeneste med bl.a. kirke-kor og ad-hoc-kor Kaffebord på Dalsmark plejehjem bagefter Rinkenæs gl. kirke kl. 19.30 - Koncert med Paul Eastham - Kaffe i det fri

3. juli, 6.s.e.trin. 7. juli 10. juli, 7.s.e.trin 14. juli 17. juli, 8.s.e.trin. 21. juli 24. juli, 9.s.e.trin. 28. juli 31. juli, 10.s.e.trin.

Korskirken kl. 10.30 (Marianne Østergård) Rinkenæs gl. kirke kl. 19.30 - Rundvisning v. Frede Ihle Rinkenæs gl. kirke 10.30 (Marianne Østergård) Rinkenæs gl. kirke kl. 19.30 - Rundvisning v. Frede Ihle Vi henviser til omegnens kirker Rinkenæs gl. kirke kl. 19.30 - Rundvisning v. Frede Ihle Korskirken kl. 9.00 (Lis-Ann Rotem) Rinkenæs gl. kirke kl. 19.30 - Rundvisning v. Frede Ihle Korskirken kl. 10.30 (Maya Ravn)

Juli

August 7. august, 11.s.e.trin. 11. august 14. august, 12.s.e.trin. 21. august, 13.s.e.trin. 28. august, 14.s.e.trin. 30. august

SIDE 14

Korskirken kl. 9.00 (Marie Hammer) Korskirken kl.19.00 - Orgelkoncert med Lisbeth Bomose Rinkenæs gl. kirke kl. 10.30 (Marianne Østergård) Korskirken kl. 10.30 (Marianne Østergård) Korskirken kl. 10.30 (Marianne Østergård) Korskirken kl. 17.00 - Børnekirke Aftensmad i konfirmandstuen bagefter


Kirkebladet

Kirkebil i Rinkenæs På et menighedsrådsmøde har vi drøftet, om vi skulle tilbyde kirkebil igen til de af vore medborgere, som ikke kan komme i kirke selv. Vores problem er, at vi ikke har nogen fornemmelse af, hvor stort et behov, der er. Derfor vil vi være glade for at høre fra jer derude, som har brug for kørsel. Måske er der nogle, som kører selv, der har mod på at tage nogen med på vejen. Lad os i menighedsrådet høre fra jer. Henvendelse kan ske til: Menighedsrådsformand Mette Auning, tlf.: 2984 6962 eller sognepræst Marianne Østergård, tlf.: 7465 1550

Konfirmandindskrivning og konfirmationsforberedelse 2016-2017 D. 12. maj 2017 er der konfirmation i Rinkenæs Korskirke Før konfirmationen skal man have fulgt konfirmationsforberedelsen, som bl.a. foregår i Rinkenæs Korskirke, i konfirmandstuen og ude i det fri  For jer, der gerne vil konfirmeres i Rinkenæs i 2017 er der konfirmandindskrivning onsdag d. 15. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen. I skal medbringe kopi af konfirmandens dåbsattest (eller navneattest). Undervisningen begynder onsdag d. 17. august kl. 7.30 – 8.40 i Rinkenæs Korskirke. Lørdag d. 17. september fra 9 – 13.30 er der også undervisning. Der er mødepligt 

Nyt fra organisten Spirekoret: Er nu ved afslutningen af sin første sæson. En flok 1.- og 2. klasser har lært rigtig meget om at synge i kor, og de er blevet dygtige til rytmer.  De har medvirket ved skolens juleafslutning i Korskirken samt fastelavnsgudstjeneste samme sted. Desuden synger de sammen med Kirkekoret ved Rinkenæs Skoles morgensamling d. 27. maj som afslutning på sæsonen. Næste års spirekor er for de nye i 0., 1., og 2. klasse. Der vil blive informeret på skoleintra, og jeg kommer forbi og fortæller og deler foldere ud. Koncert: Onsdag d. 11. august kl. 19.00 er der koncert med kirkens organist, Lisbeth Bomose. Jeg vil spille nogle af mine yndlingsværker for soloorgel. Musik af Mendelssohn, Bach samt fransk orgelmusik.

Samspil

Vi synger foråret og sommeren ind d. 12. maj kl. 19.00 i Korskirken og konfirmandstuen Torsdag d. 12. maj kl. 19.00 synger vi foråret og sommeren ind. Vi begynder i Korskirken, hvor 5 gode folk her fra Rinkenæs og omegn på skift vil fortælle om deres yndlingssalme, som vi derefter synger. Når Mette Auning, Gunnar Jepsen, Ulla Brommann, Arne Nielsen og Ruth Rousing har fortalt og vi har sunget, går vi over i konfirmandstuen, hvor vi forfrisker ganen. Og så er der ”ønskesang”: Vi lader stemmer og Højskolesangbog gløde af alt, hvad vi har lyst til at synge! Menighedsrådet

Sommerkoncert i Rinkenæs gamle Kirke Torsdag d. 30. juni kl. 19.30 Atter i år lukker vi op for musikken og alle jer, der holder af musik. Vi indbyder til en sommeraften i Rinkenæs gamle kirke med folk-rock musikeren Paul Eastham. Paul stammer fra England, hvor han i 2007 dannede bandet COAST med sin bror. De har sidenhen haft stor succes i både England, Skotland, Tyskland, Norge og ikke mindst i Danmark. Paul lever udelukkende af musikken i dag. Derfor tager han også rundt og spiller på egen hånd. Paul er en britisk singer/songwriter, som nu har slået sig ned i Danmark, hvor han bor sammen med sin kæreste. Han har spillet musik stort set hele livet og ved siden af livet på landevejen med guitaren, er han også en gedigen komponist af sin egne moderne klassiske musik og folkrock med keltiske indslag. Der er garanti for følelser, gåsehud, stemning og ikke mindst en fremragende stemme, som kun de færreste besidder. Hans storslåede stemme er ikke at fornægte, og det giver han gerne flere eksempler på underkoncerten. Hans selvskrevne sange fører en ind i en anden verden. Han kommer med sin guitar på nakken, men også sit keyboard under armen. Paul Eastham har ved tidligere lejligheder stillet sig til rådighed uden vederlag ved koncerter til fordel for de mange flygtninge, der lige nu er i Europa og Mellemøsten. Ved koncerten i Rinkenæs gamle kirke gør han det samme. Vi samler derfor ind efter koncerten, hvor vi tydeligt fortæller, hvortil pengene går. Efter koncerten serverer vi en forfriskning i det fri. Fri entre  Rinkenæs kulturgruppe og menighedsråd

Lokalblad for Rinkenæs Sogn


Rinkenæs Frivillig Brandværn

Rinkenæs Friv. Brandværn Brande siden sidst Februar måned begyndte med et kraftigt blæsevejr og vi blev d. 1. februar kl. 18.01 tilkaldt til Dalsgård, hvor et træ var ved at vælte over i et hus. Det var en smule besværligt at komme ind til træet med drejestigen fra Gråsten, men det lykkedes til sidst og træet blev savet ned i mindre stykker. D. 11. februar kl. 15.40 blev noget indbo brændt af til stor gene for naboerne på Nederbyvej, vi blev tilkaldt for at slukke bålet. D. 26. februar kl. 21.53 kom et udkald fra et nyt automatisk brandalarmeringsanlæg. Efter vi konstaterede, at der ikke var brand, gik vi en tur igennem bygningen, så vi er orienterede, hvis det sker igen.

Årets generalforsamling Brandkaptajn Kim Hansen bød 7 ud af 10 æresmedlemmer, Kaj Nielsen fra brandværnsorkesteret og 12 af 13 aktive medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Igen i 2015 har der været mange aktiviteter. Foruden de 9 udkald blev der afholdt 15 øvelser og møder. Efter kaptajnens beretning var næste punkt på dagsordenen optagelse af nye medlemmer og uddeling af hæderstegn. Vi kunne optage 2 nye medlemmer i brandværnet og for første gang optog vi en kvindelig brandmand i Rinkenæs. Herudover modtog Børge Hansen en gave i anledning af 40 år som medlem og han blev officielt udnævnt som æresmedlem.

Jesper Jensen med sin gave

Kagen til kaffen var også god

Jesper Jensen modtog en gave for at have bestået funktionsuddannelsen. Forhåbentlig kan vi byde endnu flere nye medlemmer velkommen i løbet af i år. Årets regnskab blev forelagt og godkendt af forsamlingen. Der var genvalg til brandkaptajn Kim Hansen og sekretær Jesper Jensen. Günther Hartmann blev valgt til revisorposten. Ole Kvistgaard blev valgt som ny depotmedhjælper. Der var genvalg til fanebærer Lars F. Christensen, fanevagt 1 Michael Jensen og Martin Toft Hansen som delegeret. Til æresretten var der genvalg af Martin T. Hansen og nyvalg til Günther Hartmann og Jacob Jørgensen. Til festudvalget blev Tobias Jensen nyvalgt og der var genvalg til Kim Hansen.

Sommerens aktiviteter Næste øvelse er d. 3. maj, der skal afvikles en øvelse, hvor vi især skal gennemgå de forskellige former for samarbejde på et skadested.

Børge Hansen udnævnt som æresmedlem

SIDE 16

Nye medlemmer Ewa Nickl og Tobias R. Jensen blev optaget

Derefter fortsætter øvelserne både her i byen og på brandskolen i Sønderborg i samarbejde med vores kammerater fra Gråsten Friv. Brandværn.


Rinkenæs Frivillig Brandværn

Hvis du kunne tænke dig at prøve at deltage i en øvelse, er du mere end velkommen. Se andre øvelsesdatoer på vores hjemmeside og mød op kl. 18.45. Torsdag d. 12. maj kl. 19.00 markerer vi officielt starten på sommersæsonen med vores udmarch. Igen i år vil vores orkester gå foran fanen og mandskab på en rute igennem byen. Alle er velkomne til at kigge og lytte med, hvis vi kommer forbi ved dig. Herudover vil vi besøge Lærkelunden nogle søndage og lade gæsterne dernede se en rigtig brandbil og måske også prøve at sidde i den, det plejer at være et sikkert hit blandt børnene. Til Sankt Hans aften og parkunderholdning i Gartnerslugten kan vi igen i år findes ved grillen.

Brandværnsmarch... Lørdag d. 20. august bliver byen invaderet af omkring 200 brandmænd fra både Danmark og Tyskland. De vil deltage i den Sønderjyske Brandværnsmarch, som vi skal arrangere i år. Der bliver start og mål på brandstationen og selve marchturen vil gå over Gl. Kirkevej, Hovgård, Klokkevej, og til Lærkelunden, hvor vi går på Gendarmstien til Stranderød og så tilbage til brandstationen. En tur på ca. 10 km. Den skal gerne gennemføres på omkring 2 timer. Efter gennemført march får deltagerne lidt at spise og kan så sidde og hygge sig med kammeraterne fra de andre brandværn. Allerede fredag d. 19. august sidst på eftermiddagen arrangerer vi en march for alle i byen. Her kan man vælge flere ruter med start og mål på brandstatioen. Læs mere på vores hjemmeside og i ugeavisen, når vi nærmer os. Vi håber på stort fremmøde af jer vores naboer i byen, som vil komme og hygge lidt med os på brandstationen.

Aktive medlemmer... Som beskrevet under generalforsamlingen har vi igen optaget 2 nye medlemmer i brandværnet det sidste år. Det har selvfølgelig betydet, at vores gennemsnitsalder er blevet lavere. For få år siden var den over 53 år, nu er den nede på 38 år. Vi søger stadigvæk unge mennesker, der vil være med til at gøre en forskel og samtidig få en god uddannelse. Er du hjemme, eller kan komme hjem på højst 5 min. i dagtimerne er det især dig, vi gerne vil snakke med. Har du blot interessen, må du også gerne kontakte os, vi har også behov for nye brandmænd resten af døgnet. Vi optager både kvinder og mænd og i første omgang på prøve i op til et halvt år.

Samspil

Hvis du vil vide mere om brandværnet, må du gerne kontakte Kim Hansen på tlf. 30 26 28 99 og aftale et besøg enten ved dig eller på brandstationen. Vi kan også tilbyde, at du deltager i nogle af vore øvelser for at se, hvad vi går og laver, inden du beslutter dig.

Passive medlemmer Som de foregående år tilbyder vi igen i år alle husstande i vort slukningsdistrikt et passivt medlemskab af Rinkenæs friv. Brandværn. I marts nummeret af bladet var der en lille omtale. Vi håber mange igen i år vil støtte os. Et passivt medlemskab koster stadigvæk kun 30 kr. pr. husstand, men større bidrag modtages selvfølgelig også meget gerne. Beløbet kan stadigvæk indbetales ved at lægge det i en kuvert med dit navn og adresse og putte den i brevsprækken på brandstationen eller du kan også indbetale direkte på vores bankkonto i Sydbank: reg. nr. 8060 konto nr. 1014857, bare husk at oplyse dit navn. Medlemskabet forpligter ikke til nogen aktiv indsats, men giver os mulighed for at opfylde forskellige ønsker til vort udstyr og anskaffe uniformer til de nye medlemmer, vi forhåbentlig optager i løbet af året. Hvis du mangler oplysninger om brandværnet kan du prøve at gå ind på vores hjemmeside www.rinkenæsbrandværn.dk, du kan finde os på www.facebook.com/ rinkenaes.brand, du kan også sende os en e-mail på følgende adresse: info@rinkenæs-brandværn.dk, eller bedre endnu ringe til Kim Hansen på tlf. 30 26 28 99.

Hjertestarter ordning Hjertestarterforeningen fra Langeland er ved at udbrede deres koncept til hele Region Syddanmark. Her har vi fra brandværnet tilmeldt os som dem, der starter det op i Rinkenæs. Der vil nok blive mulighed for at andre kan komme med som hjælpere senere. Hvis ellers regionen godkender det, starter projektet op i løbet af efteråret. Når der er indløbet en alarm til 112, vil der ved tilskadekomst, hvor der afsendes ambulance og akutbil, blive tilkaldt op til 9 af de tilmeldte hjælpere. De vil få en besked på deres smartphone om, at der er brug for deres hjælp. De 3 første, der er i nærheden og accepterer opgaven, vil få adresseoplysninger på skadestedet og en af dem bliver sendt forbi plejehjemmet for at hente hjertestarteren. Der er meget gode resultater for ordningen på Langeland, hvor de har været kaldt ud til over 1800 udkald de sidste 5 år. Vi skal nok give besked, når ordningen kommer i gang.

Fortsætter

Lokalblad for Rinkenæs Sogn


Annoncer

n

Maskinforretning

www.ketner-outdoor.dk

up r Br

Jørgen Petersen

Gl. Kirkevej 3 Rinkenæs 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 11 74

Gråsten - Telefon 74 65 21 21

graasten@intersport.dk GODT OG KORT - ALT TIL SPORT

Butikken i Rinkenæs er åben i alle weekender og på alle helligdage fra kl. 6:30 -14:00.

Tømrer - snedker Bådaptering - freelance Benny Terp, Nederbyvej 15 6300 Gråsten, mobil 2877 7359

SIDE 18


Rinkenæs Frivillig Brandværn

Indtil dette er det stadig muligt at hente hjeretestarteren på plejehjemmet, hvis du står med en bevidstløs, der ikke trækker vejret. Husk at give Kim besked, når den har været i brug, så den kan blive gjort klar igen.

Vi ønsker Alle vore passive medlemmer og alle byens borgere en god sommer. Håber vi ses i Gartnerslugten.

Rinkenæs Brassband maj 2016... Den 10.03. var hele orkesteret på rundvisning på ”Det gamle Rådhus”. Bagefter nød vi en lækker menu i restauranten. En god hyggeaften. Foreningen Gråsten Gardens Venner har ”opløst” sig selv og delt formuen ud. Rinkenæs Brassband har fået en donation på 25.000. kr. Mange tak til Gardens Venner.

Samspil

Foråret bruges til at få det nye musikprogram på plads og til at øve, så alt er klart til sommerens arrangementer. Den 12. 05. er der udmarch med brandværn og orkester. Marchen markerer sommerens komme og vi marcherer rundt i Rinkenæs og spiller udvalgte steder. Det er brandkaptajnen, der lægger ruten, så ring til ham hvis du vil have besøg. Så giver vi lidt musik, og du giver en lille skænk til gengæld. Snart er det tid for sommerens koncerter i Gartnerslugten. Den 28.06. er det Rinkenæs Brassband, der underholder. Så mød op og hør, hvad vi har at byde på i år. Har du brug for musik så ring til: Henrik Paulsen, tlf.: 23 37 98 76. På orkesterets vegne Inge-Lise Rasmussen.

Parkunderholdning i Rinkenæs Parkunderholdningen kan i år fejre 20 års jubilæum. Vi glæder os igen til at møde gamle kendinge på scenen, men også nye orkestre har fået plads i år. Vores sæson starter lige som sidste år med Sankt Hans aften d. 23. juni og generalprøve på børneteateret. Vi har ikke programmet helt på plads, derfor kender vi endnu ikke det nøjagtige tidspunkt hvor vi begynder. Koncerterne i Gartnerslugten er som altid tirsdage fra kl. 19.30 til omkring kl. 21.30. Der er gratis adgang og det er muligt at købe både øl, sodavand og en ringriderpølse. Kom enten til fods, på cykel eller benyt parkeringspladsen ved skolen, der er plads. Tirsdag d. 28. juni lægger vi ud med koncert på scenen med vores egne Rinkenæs Brassband som igen har lovet at forberede et sjovt nummer på scenen.

VI glæder os til at høre dem og der fremføre kopier af mange populære numre. Tirsdag d. 12. juli får vi fornøjelsen af at høre Route 45 igen. Orkesteret kommer fra Sønderborg området. Tirsdag d. 19. juli får vi igen besøg fra Fyn, CopyBand kommer på scenen igen. Hvis nogen husker det var det her Blondie friede til sin udkårne under deres tidligere besøg i parken. Tirsdag d. 26. juli har vi igen et nyt orkester på scenen – First Floor. Navnet er nyt, men medlemmerne er kendte på scenen i forvejen og har også spillet her i Rinkenæs. Sæsonen slutter med gruppen Solid Rock d. 2. august. De skal forsøge at løfte en stor arv efter The Noodles. Vi håber på det bliver en kanon aften. Hold øje med ugeavisen og vores hjemmeside www.parkunderholdning.dk for mere information.

Tirsdag d. 5. juli er der koncert med Activated, et lokalt orkester fra Gråsten som er startet sidste år.

Lokalblad for Rinkenæs Sogn


Borger- og Familieforeningen

Borger- og Familieforeningen I marts havde vi generalforsamling og bestyrelsen består af følgende personer: Ruth Bierbaum Jens Moos Per Thorsted Walter Brüning Karin Baum Suppleanter er: Heidi Brüning og Ole Bierbaum Revisorer er: Gunna Ågaard og Ole Bierbaum Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Svaner i forårshumør

SIDE 20


Samspil

RUIF

RINKENÆS

Ungdoms- og idrætsforening Endnu engang er gymnastiksæsonen nået til vejs ende. Den blev afsluttet med en rigtig fin gymnastikopvisning i hallen på Rinkenæs Skole med efterfølgende diskotek for børnene.

Til slut vil jeg takke alle instruktører, hjælpetrænere og frivillige for i år samt alle jer, der gav en hånd med til gymnastikopvisningen. Tusind tak.

I år var det kun vores egne lokale hold, der var på gulvet. Godt bakket op af forældre, søskende og bedsteforældre kunne holdene vise, hvad gymnastiktimerne igennem vinteren var blevet brugt til.

Rigtig god sommer.

Tempo-fræs fik lov at starte dette års opvisning. De glædede sig meget til at komme på gulvet og fik vist, hvor dygtige de var blevet til både trampolinspring og rytme. Derefter kom Løveungerne ind med højt humør. Der blev leget og lavet en stor redskabsbane, som alle børn hoppede og sprang sig igennem. Fun Dance Latino kom ind og dansede med masser af energi og glæde. Vores Gajol-hold kom på gulvet med smil og godt humør. De lavede en flot opvisning med tøndebånd, der var venligt udlånt af Sundeved Efterskole. Igen i år har Gajol-holdet repræsenteret RUIF ved forårsopvisninger i både Sønderborg og Gråsten. Sidste hold på gulvet var tempo-kids. De lavede en rigtig flot opvisning med masser af spring og serier med fart på. Mie og Rasmus, der træner Tempo-kids, har valg at stoppe efter denne sæson, da de begge vil hellige sig deres skole. Det er både børnene og bestyrelsen i RUIF rigtige kede af. Mie og Rasmus har været meget engageret og lagt stor energi i børnene og samtidig været et frisk pust i RUIF. De vil blive savnet og de skal have en stor tak for denne gang. Så nu er det nu, i skal slå til, de af jer, der brænder for at træne vores børn på Tempo-kids. I er velkommen til at kontakte Heidi på 24428408. Ved dette års opvisning fik vi en lille udfordring, da vores musikanlæg og højtalere brændte sammen ugen før opvisningen. Gode råd var dyre. Men vi blev reddet på målstregen af Klaus Deuchtbein og Sundeved Efterskoles mobile anlæg. Klaus skal have mange tak for hjælpen. Og så har RUIF selvfølgelig indkøbt et nyt anlæg, så vi igen kan starte ud med fuld musik efter sommerferien.

Lokalblad for Rinkenæs Sogn

På vegne af RUIF Heidi Lemvig


KFUM Spejderne

Ulvene og de tre små grise (eller hvor mange det lige var) Ulvesangen sang vi den 30. marts i gårdspladsen hos Karen og Keld på Søndertoft 57 lige uden for Tørsbøl. Derefter gik vi over i svinestalden, hvor vi vaskede hænder, fik engangskedeldragt og overtræksfodtøj på. Det første staldafsnit var løbeafdelingen. Der gik fire orner, som blev klappet og en hel stak søer, som de skulle holde øje med. ”De små grise får vi i poser”, sagde Keld og hentede en pose sæd.

Mest tid brugte vi i fareafdelingen med de yngste grise. Der blev taget grise op og kælet med. Det med at holde på en gris, så den også kan lide det, skulle lige læres. Men det gik nu fint. Den so, hvis grise, vi kælede med, havde fået 23 grise den dag.

Fodringscentralen blev inspiceret. Tørfoderet blandes op med rigeligt vand og pumpes ud til dyrene fire eller seks gange i døgnet.

Vi blev også fodret inde i frokoststuen/kontoret med kage og juice. Tak for det. Og tak for en fin og interessant aften.

SIDE 22

Sidste staldafsnit var det med de drægtige søer. De havde en automat, som de enkeltvis gik ind i, når de ville fodres.

Johannes


Samspil

Annoncer

DANSKE DIAKONHJEM En holdning til omsorg

FINAL_teichert_2.pdf

1

19/6/14

Vores hjertesag er pleje og omsorg med personlig nærvær og høj faglighed. Har du brug for støtte og hjælp fra hjemmeplejen for at få din hverdag til at fungere? Vi er glade for at kunne tilbyde os som fritvalgsleverandør. Valget er dit! Mange hilsener fra Dalsmarks medarbejdere DANSKE DIAKONHJEM

08:19

TEICHERTʼS C

M

Y

VINDUESPOLERING

Henvendelse til Forstander Andreas Nielsen, telefon 27900258 Daglig leder Birthe Ree Holtz Hauch, telefon 73654277 Mail: dalsmark@diakon.dk

Rengøring & Service

CM

MY

CY

CMY

K

v/ Manfred Teichert Lassensvej 8, Alnor 6300 Gråsten Mobil 51 22 55 06 mteichert@mail.dk

Dalsmark 5- 13, Rinkenæs 6300 Gråsten

GF Grænsen Tlf. 74 67 86 54 www.gf-graensen.dk Molevej 2, Kollund, Kruså Kogade 6, Tønder Kærvej 69 A, Sønderborg Tlf.

DIN LOKALE

+45 4

063

HÅNDVÆRKSMESTER

k111_201_05_14_Ann_Lokal_75x54.indd 1

11-08-2014 09:51:49

166

3

• • • •

AUT. GAS- & VANDMESTER/VVS BADEVÆRELSE OG KØKKEN ENERGI- OG BOLIGRÅDGIVNING EJENDOMSSERVICE OG VICEVÆRTOPGAVER • REPARATIONER OG VEDLIGEHOLDELSE • FORSIKRINGSSKADER

HENRY BJERG A/S AUT. GAS- & VANDMESTER

Henry Bjerg A/S Munkemøllevej 6, 6300 Gråsten +45 4063 1663 | info@henrybjerg.dk www.henrybjerg.dk

lev

ers d a H I n Gråste

Lokalblad for Rinkenæs Sogn


Samspil SELSKABER

benniksgaardhotel.dk (+45) 7465 0949

Bryllupper Barnedåb Mærkedage Fødselsdage Jubilæer

* Hegnkapning udføres med : Savklinger * Rabatklipning udføres med : Slagle klipper *****************

Tilbyder også

*******************

* Slibning Af Kødhakker & Køkken Knive * Mosfjernelse Med Maskine

Johan Jessen

Dejlige selskaber og fester på Benniksgaard

Bækken 11 A, Rinkenæs 6300 Gråsten

Tlf. 40448583.

Vi har plads til selskaber op til 100 personer i samme lokale, og vi kan både arrangere brunch, middagsselskaber og aftenfester. Se vores forskellige lokaler og forslag til menuer til dit selskab på vores hjemmeside.

PB

skat

Per Buus Højmark 27, Rinkenæs 6300 Gråsten Telefon: +45 2073 7670 E-mail: post@pbskat.dk

v/ Per Buus Telefon: +45 2242 6490 E-mail: Skatteraadgiver@pbskat.dk Skatterådgivning for personer og selskaber Opgørelse af skattepligtig indkomst Skattesager Selvangivelser Selvangivelser for danskere, der arbejder i udlandet Selvangivelser for udlændinge, der arbejder i Danmark

Lokalblad Lokalblad forfor Rinkenæs Rinkenæs Sogn Sogn