Optimisten Midtdjurs aug 2021

Page 1

OPTIMISTEN Midtdjurs

Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter

NR. 3 - August 2021 - 35. ÅRGANG


SPONSORER Margrethe og Johs. F. la Cours Fond Freka grafisk A/S Birger Pedersen, Følle Gunnar Kolind, Kolind Lilly og Johs. Hougaard, Kolind Kirsten og Jørgen Sørensen, Ebdrup Knud Jensen, Ebdrup Ebdrupvejs Savværk v/ Tage Laursen Tove og Ejvind Ejlersen, Ryomgård Hans Jørgen Jensen, Ryomgård Centerrådet, Ringparken Pindstrup og Omegns Pensionistforening Inger Sjolte, Pindstrup Baldur B. R. Nielsen, Pindstrup Keiser Sko, Kolind Ældre Sagen, Midtdjurs Kolind Pensionistforening Læge Thorkild Boa, Kolind IFM - Hovedbestyrelsen Midtdjurs Lokalhistoriske Forening Motionsforeningen SAMSON Midtdjurs Pensionistforening Huset - Pindstrup

Indhold: Indhold optimisten Må vi have lov til at være glade?.... Fra Kirken ..................................... Nyt fra Ældrerådet ........................ Han gjorde en forskel! .................. Genforeningen 1920..................... Tiderne skifter ............................... Landmandsuddannelse for 100 år siden ............................ Et godt madsted betød en del også i gamle dage ......................... Informationer til seniorer og borgere ....................... Gårdmandsliv på landet ................ Ældresagen ................................... Midtdjurs Pensionistforening ......... Aktiviteter på Ringparken .............. Aktiviteter påVikingegården .......... Aktiviteter i ”Huset” – Pindstrup.... Røde Kors ..................................... Midtdjurs Lokalhistoriske Forening Gurli Andersen - anmelder bog .....

3 4 5 6 9 12 13 15 16 19 25 27 28 29 30 31 31 32

Næste nummer af Optimisten udkommer: fredag den 12. november Artikler og lign., som ønskes optaget i bladet, bedes sendt til redaktionen: Rita Mogensen, Maarupvej 40, 8560 Kolind rita.mogensen@gmail.com Anne Kirstine Langkjer, Ørnevænget 12, 8560 Kolind annekirstinelangkjer@gmail.com Deadline d. 20. oktober

Tlf. 8639 5000 2

Forsiden: Jes Thomsen i gang med høstarbejdet på Lykkegården i Stabrand Foto: Kurt Soelberg

KØKKENCENTER

OPTIMISTEN - Maj 2021


OPTIMISTEN Midtdjurs

Selvejende blad Bugtrupvej 16, 8560 Kolind Udkommer 4 gange årligt

Ansvarshavende redaktion: Rita Mogensen Mårupvej 40, 8560 Kolind tlf. 51 28 24 70 e-mail: rita.mogensen@gmail.com Anne Kirstine Langkjer Ørnevænget 12, 8560 Kolind tlf. 20 57 52 43 annekirstinelangkjer@gmail.com

Bestyrelse: Jørgen Sørensen formand tlf. 20 96 4979 e.mail: inga 85550@g.mail.com Rita Mogensen næstformand og sekretær tlf. 51 28 24 70 Ingrid Knudsen tlf. 21 73 56 33 Knud Jensen tlf. 86 39 21 66 – 23 46 72 61 Hans Peter Andreassen tlf. 20 97 02 63

Bestyrelsessuppleanter: Jytte Schmidt Kent M. Jensen

Revision: Kurt Simonsen Kent M. Jensen

Revisorsuppleant: Gunnar Jensen

Kasserer: Lena Andersen Baunevej 19, 8581 Nimtofte tlf. 24 45 21 66 e-mail: baunevej@privat.dk

Øvrige medarbejdere: Daniel Andersen Karen Rasmussen Merete Andersen Leif Frandsen Oplag: 1.700 ekspl. Freka Grafisk A/S – tlf. 70 22 70 26

OPTIMISTEN - 2021

Må vi have lov til at være glade? Der kan jo ikke skrives en leder til Optimisten i disse dage uden at omtale det der har været en plage for os i næsten 1½ år. Det er naturligvis coronaen, som stadig truer os. Vi så dog frem til en lys sommer, hvor det hele begyndte at gå den rigtige vej. Nu er det normalt ikke sport vi skriver om i Optimisten, men vi sportsglade glædede os til EM i fodbold, Tour de France og som det største af alt: Olympiaden i Tokyo. Og så kom den forfærdelige aften, hvor Chr. Eriksen kollapsede i vor første landskamp ved EM, og alt så sort ud. Nogle aftener efter tabte vi igen, men fik modet og spilleglæden tilbage, og den helt store glæde kom i den tredje kamp. Så nu var det pludselig blevet en folkesag. Den videre gang kender vi, og vi ved alle, at det har skabt følelser i os, som vi ikke har set i mange år. Der findes intet, der som fodbold kan finde vort nationale sind frem, og selv alle de der ikke interesserer sig for sport blev klar over, at det her var noget særligt. Jeg husker hvordan jeg selv havde det, da vi vandt EM i fodbold 1992. Det var absolut én af de største oplevelser i hele mit liv (men jeg har jo heller aldrig været gift og har ikke fået børn)! Nu kom vi ned på jorden igen med nederlaget til England, og det var måske godt nok. Men tilbage står dog, at holdet leverede en enestående præstation. Vi trængte til noget at samles om. Bortset fra den store sanginteresse var der ikke meget at glæde sig over under coronaen, men det var virkelig også en god ting, for alt andet stod jo stille. Jeg har lige fået at vide, at man i Skagen samler mange hundrede mennesker hver onsdag aften ved Vippefyret til fællessang. Jo, vi skal have noget at samles om. Jeg ved godt at halvdelen af Danmarks befolkning ikke interesserer sig meget for sport, og det har jeg det helt fint med. Det ville da være forfærdeligt, hvis der ikke var forskellige holdninger til sport, politik og alle de spørgsmål, som vi hele tiden bliver stillet over for. Når denne leder læses, er Tour de France slut og Olympiaden er ved at være ovre, men forhåbentlig kommer der flere store begivenheder, der kan samle nationen igen. Det behøver ikke at have noget med sport at gøre, men sandsynligheden for dette er nu ret stor. Til næste år er der VM i fodbold, og det skal gå meget galt, hvis vort landshold ikke er med til det. Så bliver der igen lejlighed til at vise Dannebrog, og det bliver dejligt. Jeg håber dog at vi alle får noget at glæde os over, selvom vi ikke alle er tossede med sport. Der findes jo heldigvis en afbryder på både TV og Radio. God fremtid uden Corona! Knud Jensen

3


Fra Kirken Hvorfor synes du det?

Hvor kommer vores meninger og værdier fra? Vores mest grundlæggende holdninger og værdier, dem har vi ikke selv opfundet, dem har vi fra vores rødder på samme måde, som et træ får sine næringsstoffer gennem sine rødder. I min lille have står der to poppeltræer. For nogle år siden, hvor deres stammer endnu var ganske tynde, blæste det en dag meget kraftigt. Orkanen rasede, og jeg kunne på kort afstand stå ved vinduet og se, hvordan stammerne bøjede sig mere og mere til siden, og ved vindstødene så det ud til, at de villle blive revet op af jorden. Men det blev de ikke, for de havde rødder. Når vindens voldsomme kræfter ikke væltede træerne omkuld, måtte man forstå, at rødderne var helt utrolig stærke. Rødderne var solidt plantede i jorden, i undergrunden, som orkanen ikke kunne rokke ved.

MENNESKER HAR RØDDER For os som mennesker i et samfund og i tilværelsens storme handler det også om at være rodfæstet. Om at have et udgangspunkt. At have sine rødder fæstet i noget. Den oldgræske filosof, Arkimedes, sagde: "Giv mig blot eet fast punkt, og jeg skal bevæge hele verden”. Hvis der blot var et fast punkt i universet, kunne man

bevæge alle andre ting i rummet ud fra dette punkt. Men der er ikke et sådant fast punkt nogen steder i verdensrummet. Det er der heller ikke i tankernes og holdningernes univers. Alt kan flyttes og opfattes på forskellige måder. Selv de aller mest oplagte og grundlæggende værdier er ikke selvfølgelige eller naturgivne. Men i praksis har vi jo nogle helt centrale værdier i samfundet, og vi er i hovedtræk enige om, hvad der er godt og skidt i verden? Hvorfor det? Fordi vi har rødder. Samfundet er gennem århundreder præget af strømninger og grundlæggende værdier, som er indbygget i vores tankesæt, og som gives videre fra slægt til slægt. Derfor er det så vigtigt, hvad der foregår i grundskolerne i løbet af dagen, og derfor er det så vigtigt, hvad der foregår i familierne rundt om bordet ved aftensmaden. Børnenes rødder er plantet i den jord, vi giver dem. De har ikke anden jord, og de suger til sig af de værdier, de ser hos de voksne. I skolen såvel som ved aftensmaden. Vores rødder er også knyttet til det sted, vi er født og opvokset. Meget ofte hører jeg som præst, at det betyder meget, at få sine børn døbt i netop den kirke, som familien har tilknytning til i forvejen, og folk ønsker at blive viet i samme kirke, som man er døbt og konfirmeret i. Fødeegn og hjemby betyder noget, ligesom fædrelandet gør.

AT VÆLGE SIN JORDBUND Træer står der og kan ikke andet. Hvis jorden er tør eller for våd, kan træet ikke beslutte at flytte sig lidt. Ikke rykke en enkelt rod op og sætte den ned i noget bedre jord lidt derfra. Eller hvis jorden er dårlig på anden måde eller forurenet, så kan træet ikke bevidst ændre, hvor rødderne befinder sig. Mennesker er ikke træer. Mennesker kan godt flytte en smule på sine rødder. Hvis man har fået dårlig påvirkning gennem sine rødder på den ene eller den anden måde, så kan man trække rødderne væk fra den dårlige jord og plante dem et sted, hvor man ved, at næringsstofferne er gode. Pindstrup kirke

4

Torben Jensen Præst i Marie Magdalene, Pindstrup og Koed Kirke

OPTIMISTEN - Maj 2021


Nyt fra Ældrerådet Orienteringsmøder om VALG - se side 7

Skriftlig dokumentation Ofte italesættes det at medarbejdere inden for ældre – og sundhedsområdet bruger megen tid på skriftlig dokumentation – tid, der går fra borgeren. Det har givet anledning til at Ældrerådet ønskede en orientering.

Derudover vil Ældrerådet igen anbefale politikerne at tilføre mere personale til plejecentrene, så beboerne ikke skal vente for længe, når de kalder på personalets hjælp, og sådan, at der er personale til aktiviteter, så oplevelsen af ensomhed og isolation mindskes.

Chefen for Sundhed og Omsorg redegjorde for følgende:

Læs mere om tilsynene i punkt 9 på Ældrerådets møde d. 15. juni, hvor tilsynene ligger som bilag:

• Sundhedsstyrelsens retningslinjer for faglig dokumentation skal overholdes af de medarbejdere, der har dokumentationspligt. • Der arbejdes kontinuerligt med muligheder for mere standardiserede dokumentationsmetoder, så tidsforbruget minimeres. Reduceret dokumentationstid er også et indsatsområde i projekt ”Mere værdig hjemmepleje". • Der er senest i 2019 gennemført en måling af tidsforbruget i hjemmeplejen, der viser, at tiden til dokumentationsarbejdet ligger på eller under niveau med øvrige kommuners målinger. Tilfredshed med uanmeldte tilsyn på plejecentrene i Syddjurs Kommune I forbindelse med tilsynet er der på hver af plejecentrene interviewet både beboere, pårørende og personale. Ældrerådet kan på baggrund af interviewene se, at der alligevel er plads til forbedringer – især fra politikernes side. • Formålet med de kommunale servicefaglige tilsyn er, at byrådet skal sikre sig, at opgaverne på plejecentrene løses med den kvalitet, som byrådet har vedtaget. Byrådet har ansvar for, at beboerne på kommunens plejecentre får den hjælp, som de har krav på, og at hjælpen ydes i overensstemmelse med den fastsatte service. Derudover har tilsynet til formål at skabe mulighed for læring og faglig udvikling. • Tilsynet er gennemført af en ekstern konsulentvirksomhed. Konklusionen på tilsynet er, at borgerne på kommunens plejecentre overordnet set trives og har det godt. Borgerne er generelt tilfredse med den pleje og praktiske hjælp, de modtager. De bliver behandlet på en værdig og omsorgsfuld måde, og deres selvbestemmelsesret bliver respekteret. • Tilsynet har kun givet anledning til få bemærkninger. De er ikke kritiske, men Ældrerådet ser af rapporterne, at der er behov for mere personale på plejecentrene og at klippekortordningen, som plejehjemsbeboerne kan benytte til forskellige aktiviteter efter eget valg, bør genindføres. • Nogle borgere oplever, at besparelser på personaleressourcer har medført, at personalet er pressede, især i aften- og nattevagterne, hvor der kan være lang ventetid i forbindelse med kald. Beboere oplever, at der er travlt, og at der er for lidt personale. De mærker, der er skåret ned, og at det strammer til, som en borger udtrykker det. • Medarbejderne nævner, at besparelserne på værdighedspuljen, hvorved bl.a. klippekortsordningen er bortfaldet, har givet mange udfordringer i forhold til at dæmme op for social isolation/ensomhed blandt borgerne. • Tilsynet viser også, at der er udbredt utilfredshed med vasketøjsordningen. Ældrerådet har derfor fokus på denne problematik og har bedt om en status på ordningen med vasketøj.

OPTIMISTEN - 2021

https://www.syddjurs.dk/dagsorden/ aeldreraadet-15-06-2021 Hjælp til pårørende: Den indsats, som Syddjurs Kommune yder til demente og deres pårørende, anerkender Ældrerådet, men har også tilkendegivet, at der bør skabes mulighed for daghjem til borgere med demens. En anden problematik, som fremgår af en undersøgelse i Syddjurs Kommune, er, at 78% af ægtefæller og samlevere til mennesker med demens, vurderer eget helbred som mindre godt, dårligt eller meget dårligt. Det er stress og søvnproblemer, der er de typiske helbredsproblemer. 36% ønsker hjælp til at sove bedre. Også det bør der efter Ældrerådets opfattelse arbejdes med. Se undersøgelsen i punkt 6 og andet fra Ældrerådets møde d. 20. april her: https://www.syddjurs.dk/dagsorden/aeldreraadet-20-04-2021 Når et menneske bliver syg med demens, udfører ægtefælle, samlever og andre, som hjælper den syge, en væsentlig indsats i forhold til pleje og omsorg. I takt med at sygdommen udvikler sig, varetager pårørende stadig mere for at få dagligdagen til at fungere. Og det er der mange pårørende, der gør. For at kunne prioritere og tilrettelægge indsatsen over for pårørende til mennesker med en demenssygdom, har Syddjurs Kommunes afdeling for Sundhed og Omsorg gennemført en undersøgelse af pårørendes behov for hjælp og støtte, også behovet for afløsning og aflastning. Ældrerådet ser det som en vigtig undersøgelse, der kan belyse, hvilken hjælp den syge og den pårørende har behov for. Som resultat af undersøgelsen bliver den åbne individuelle anonyme rådgivning permanent en gang om måneden på biblioteket i Hornslet, Kulturhotellet i Rønde, Kolind+ og Sundhedshuset i Ebeltoft. Derudover udvides kommunens nuværende tilbud om pårørendegrupper fra en til fire fordelt på to steder i stedet for én, og der udvikles demenscaféer, hvor både personen med demens og den pårørende har mulighed for socialt samvær med andre. 1. oktober 2021 er FN Internationale ældredag. Ældrerådet Syddjurs markerer dagen med en festlig eftermiddag på Rønde Høj- og Efterskole. Program og indbydelse kommer senere. Ældrerådet ønsker jer alle en forsat god sommer og efterår. Elsa Bannebjerg

5


Han gjorde en forskel!

AF INGER BLOCH

Når jeg går på gaden i Kolind er der langt mellem folk, der siger ”hej” til mig, meget langt – men endnu sjældnere er det i Ryomgård, hvor jeg ejede et hus på Rønne Allé og boede der nogle år. Således efterhånden ukendt af de fleste i Midtdjurs efter 23 års fravær – nå ja, 23 år kan jo nok også ses på sin kone. Således foranlediget finder jeg anledning til at præsentere mig. Jeg hedder Inger Bloch, boede i godt 30 år på Fasanvej i Kolind og var medlem af kommunalbestyrelsen for Midtdjurs Kommune fra 1974 til 1998, - og nej, vælgerne kostede mig ikke ud! Jeg gik frivilligt. MIDTDJURS 1980, Inger Bloch formand for Midtdjurs Kommunes socialudvalg og borgmester K. Løgstrup Knudsen.

med tilsammen 350 patienter. Dertil drev vi dagcentre i Grenå, Ebeltoft, Auning, Allingåbro og Randers med tilhørende bostøtteordninger for hjemmeboende patienter. På den tid var Aarhus Amt forpligtet til at skaffe behandlingstilbud og pleje til psykisk syge borgere, der ikke kunne udskrives til hjemmet. Jeg er cand. jur., sygeplejerske og har desuden en toårig uddannelse i hosp. adm. fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet.

Mit professionelle job var ledelse af Råmosegård. Hen ad vejen fik jeg så også tillagt administrationen af Dalstrupcenteret i Norddjurs, Flintebjergcenteret i Randers - alle filialer af Psykiatrisk Hospital i Risskov,

6

Den, for mig, skelsættende oplevelse, som jeg vil fortælle om her, fandt sted i efteråret 1964. Jeg var på det tidspunkt sygeplejeelev på sidste år. Psykiatri var således det sidste speciale i min uddannelse, som jeg skulle studere. Sygeplejeskolen havde bestemt, at jeg skulle supplere psykiatri på Sct. Hans Hospital ved Roskilde. Det var et kæmpestort psykiatrisk hospital med mange bygninger, spredt ud over et stort areal. Hospitalet ligger naturskønt, nordvest for Roskilde, mellem Boserupskoven og Roskilde fjord. Hospitalet var ejet og drevet af Københavns kommune. Hospitalet var opdelt i mandshospital mod øst og kvindehospital mod vest. I dag drives hospitalet af Region Hovedstaden. Afdelingen, hvor jeg skulle gøre tjeneste, var en lukket modtageafdeling for mandspatienter med 30 pladser i alt. Der var låste døre og solide gitre for vinduerne. Vore patienter var for de flestes vedkommende tvangsindlagte på ”røde papirer” og ankom ofte under stor tumult og under eskorte af politi. Mange havde dom til behandling og/eller ophold på hospitalet. Afdelingen var velnormeret med stort personale, dog udelukkende af hankøn. Man skal erindre sig, at det var i løbet 1960’erne, at udviklingen af psykofarmaka virkelig tog fart. Miljøet på afdelingen var en voldsom oplevelse for en naiv bondepige som mig. I det so-

OPTIMISTEN - Maj 2021


sagde kom ind. Ved synet af mig, råbte han meget højt, at jeg skulle gå ud, for elever havde ikke lov til at gå ind på hans stue, og om jeg ikke vidste, at han var kategoriseret som ”farlig?” Jo, det vidste jeg godt, og jeg skulle nok gå igen, hvis jeg bare måtte have lov til at stille ham et enkelt spørgsmål? Det fik jeg så lov til, og jeg spurgte ham, om jeg havde grund til at være bange for ham? Efter nogen tid i tavshed svarede han: ”Nej, ikke hvis du kan ”høre”, men det kan de fleste læger og sygeplejersker ikke. De ved lige præcis, hvordan jeg har det med min sygdom, og hvordan jeg skal behandles. Det kan gøre mig meget vred, og til tider slår jeg, når folk ikke gider høre på mig.

matiske sygehusvæsen havde jeg da mødt patienter med depression, borderline, neurose o.s.v., men ingen med så svære psykoser. Dengang havde man endnu ikke oprettet retspsykiatriske afdelinger. Da der var gået ca. 2 uger, og jeg spontant havde tabt 3 kg. af legemsvægten, ringede jeg til min mor og sagde til hende, at jeg måtte opgive at blive sygeplejerske, for den psykiatriske sygepleje, kunne jeg ikke klare. Hun hørte tålmodigt på mig i ca. 10 min., hvorefter hun spurgte om:” Hvor mange sygeplejeelever, er der døde på afdelingen gennem tiden?” Jeg svarede, at jeg da ikke havde hørt, at der ligefrem skulle være nogle døde. Jamen, så klarer du den nok også, var hendes svar. Der var på afdelingen stærke adfærdsregler for personalet – og især for eleverne, der strikse skulle overholdes. Som sygeplejeelev måtte jeg således ikke gå alene ind på sengestuerne, men skulle altid have en plejer med, såfremt jeg f.eks. skulle dele medicin ud eller forrette fysisk sygepleje over for en patient. Man skulle ”bakke ud” af stuerne, så man kunne være forberedt, hvis der var tegn på angreb fra en patient. Men så skete der en begivenhed, der skulle få afgørende betydning for mig. En af vore patienter skilte en radiator ad i dagligstuen og meget, varmt vand fossede ud og fyldte det forsænkede gulv. Niels, som jeg vil vælge at kalde ham her, havde endnu en gang været aktiv. Ja, Niels hed han ikke, og vi måtte heller ikke være på fornavn med patienterne eller mellem personalet, når vi var på afdelingen. Niels var ingeniør af uddannelse og havde et stort IQ. Han var meget velanskrevet og toneangivende hos sine medpatienter. Han havde dagen forinden radiatorbedriften haft en noget højrøstet diskussion med en overlæge. Episoden grundede jeg meget over og kom til den konklusion, at Niels måtte have følt sig forurettet eller ydmyget af lægen. Det måtte jeg finde ud af. Den næste dag bankede jeg derfor på Niels’s dør og gik ind, da han

OPTIMISTEN - 2021

Samtalen med Niels blev en øjenåbner. Psykiatrisk sygepleje ændrede fuldstændig karakter for mig, og da jeg gik hjem fra arbejde den dag, vidste jeg med mig selv, at min fremtid måtte ligge i psykiatrien. Det blev til 34 år i alt. Med til historien hører også, at jeg måtte modtage en irettesættelse fra ledelsen for mit besøg hos Niels.

Det folkevalgte talerør for alle, der er fyldt 60 år Der afholdes orienteringsmøder vedr. valg til Ældrerådet Syddjurs. Valget afholdes tirsdag den. 16. november (sammen med kommunevalget) Orienteringsmøder Støbesalen på Maltfabrikken, Ebeltoft Tirsdag den 7. september kl. 15.00-16.30 Kulturhotellet, Rønde Tirsdag den 14. september kl. 15.00 til 16.30 På orienteringsmøderne vil der blive mulighed for at melde sig som kandidat til ældrerådet. Ældrerådet Syddjurs valgudvalg: Elsa Bannebjerg………… tlf. 30625278 Rita Vinding……………. tlf. 61267352 Freddy Ovesen ………… tlf. 24411421 Jens Ove Nielsen……….. tlf. 21651758

7


Oplev Europa med sted- og sprogkendt rejseleder

fer

s Prü

Klau

30.08. - 06.09. TOSCANA 26.09. - 03.10.

SICILIEN

23.10. - 27.10.

RÜDESHEIM vinfest

Nytår 2021

DOURO floden PORTUGAL

Rjseleder: Klaus Prüfer, Kolind Tlf. 2183 6985 pruefer@denjyskevinskole.dk Mdl. af Rejsegarantifonden siden 1979

Vi leverer gerne håndkøbsmedicin ud til alle Apoteksudsalgene fra Kolind Apotek

Kolind Apotek . Tlf. 86 39 21 55

STØT VORE ANNONCØRER !

Vi kender vores kunder

Find din næste håndværker i Optimisten

Book et møde med en af vores kompetente TE rådgivere. KIF KS IS

T RA

G

N

BA

Hør mere om den forskel, vi kan gøre for dig og din økonomi.

Kolind: 8630 3500

Kolind: 8630 3500 • Nimtofte: 8630 3560 Ryomgård: 8630 3580 Pindstrup: 8630 3570 • Ryomgård: 8630 3580 www.djurslandsbank.dk www.djurslandsbank.dk

8

OPTIMISTEN - Maj 2021


Genforeningen 1920 Genforeningsdag i Pederstrup Jeg havde set, at i Pederstrup ville der komme én og fortælle om genforeningen. Der blev budt velkommen ved genforeningsstenen, som er helt ny. Alle genforeningssten er rejst i genforeningsåret, men her efter 100-året for genforeningen er der rejst nogle stykker, den i Pederstrup, en i Horne i Nordjylland og en i Mindeparken i Århus, da borgmesteren i Århus også syntes, at byen skulle have en. Efter velkomsten gik vi til forsamlingshuset, hvor historiker Kasper Westergaard fortalte om forholdene i Europa i tiden op til 1864 om krigen i 1864 og tiden mellem 1864 og 1920. Bla. at det danske mindretal, der var i Sønderjylland, samlede sig og byggede forsamlingshuse, og da den tyske stat havde spiritusforbud, ja så opstod det Sønderjyske kaffebord, for når man ikke måtte få spiritus, ja så skulle det være et kaffebord af et betydeligt omfang. En anden pudsig ting som skete i forbindelse med afstemningen var, at det var første gang, der blev anvendt afstemningsplakater. Der blev trykt 380 plakater i forbindelse med afstemningen. Efter fortællingerne optrådte Kafe Kolind med sang og musik, hvorefter vi blev trakteret med et overdådigt Sønderjysk kaffebord. JS. Og så var der Sønderjysk kaffebord

OPTIMISTEN - 2021

Rejst til minde om 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark 1920 - 2020

Kafe Kolind underholdt Afstemningsplakater

9


Faglært Møbelpolstrer

Faglært møbelpolstrer

Stationsvej 36 – 8581 Nimtofte Tlf.: 27289712 – Mail: info@polstrerbiksen.dk Web: www.polstrerbiksen.dk

Stationsvej 36 - 8581 Nimtofte

Faglært MøbelpolstrerFaglært Møbelpolstrer Tlf. 2728 9712 Stationsvej 36 – 8581 Nimtofte Stationsvej 36 – 8581 Nimtofte info@polstrerbiksen.dk Tlf.: 27289712 – Mail: info@polstrerbiksen.dkTlf.: 27289712 – Mail: info@polstrerbiksen.dk www.polstrerbiksen.dk Web: www.polstrerbiksen.dk Web: www.polstrerbiksen.dk Eva Friis Kapelvej 7 8560 Kolind

Tlf. 8637 7837

GÅ GODT

Eva Friis

eva.friis@mail.dk

Klinik for

fodterapi Ved statsaut. fodterapeut Mia Johansen

Drammelstrupvej 3 . Tirstrup 8400 Ebeltoft

Tlf. 27 47 12 06

- behandlingen afsluttes med en god creme.

 Midtdjurs Pensionistforening

+ MULIGHED FOR TILSKUD

10

eva.friis@mail.dk

Ældre Sagen - Midtdjurs

 Kolind Pensionistforening

UDEBEHANDLING EFTER AFTALE

Tlf. 4026 3600

de lokale foreninger - meld dig ind i:

Fodbad, neglebehandling samt beskæring af hård hud og ligtorne.

Spec.: Bøjlebehandling af nedgroede negle, aflastninger og indlæg.

Kapelvej 7 8560 Kolind

Støt

Der ydes tilskud fra den offentlige sygesikring samt Danmark gruppe 1+2. En fodbehandling omfatter:

Statsaut. fodterapeut

Eva Friis

 Pindstrup Pensionistforening OPTIMISTEN - Maj 2021


Genforeningsdagen i Stabrand Der var en virkelig flot tilslutning til markeringen af Genforeningen i Stabrand både af nuværende og tidligere beboere i byen. Den tidligere borgmester i Syddjurs, Wilfred Friborg Hansen, holdt festtalen. Derefter optrådte Århus Studenterkor med gamle danske sange. Dagen blev afsluttet med hyggeligt samvær til sønderjysk kaffebord. En tidligere beboer i den imponerende alder af 97 år, Grethe Frandsen, var også kommet til festen sammen med datteren, Ingelise. Kurt Soelberg Grethe Frandsen og Ingelise

Genforeningsdag i Ebdrup Selvom man ingen genforeningssten har i Ebdrup havde byen alligevel meldt sig som arrangør af at fejre dagen. Spejderne i Ryomgård startede med flaghejsning, og efter en kort tale af formand Jane Pedersen nød man det sønderjyske kaffebord med 21 slags kager. I det dejlige vejr sad de fleste udenfor. Mange blev og spiste til aften, inden Kaare R. Skou, den tidl. journalist og politiske redaktør på TV2 Nyhederne holdt foredrag om genforeningen. Det var en fremragende gennemgang af forløbet omkring afstemningen. Efter kaffen fortalte Kaare R. Skou lidt om det daglige liv på Christiansborg.

OPTIMISTEN - 2021

11


TIDERNE SKIFTER Vi har to børnehaver i Ryomgård og mange dagplejere. Det er dejligt at møde en dagplejer med sine glade børn, eller det kan være en flok fra børnehaven, der er på vej til fødselsdag hos en af kammeraterne. Disse oplevelser hænger jo sammen med, at de fleste af mødrene arbejder ude, og det er måske en af de ting, der har betydet den største forandring af vort samfund i vor levetid. Da jeg voksede op på en gård i Norddjurs, kendte vi jo næsten ikke begrebet pædagog, og jeg kan kun huske, at en nabopige var børnehavelærerinde i Randers. I alle gårdene var både far og mor hjemme hele dagen. Vi kendte ikke begrebet nøglebørn. Vi havde da nok hørt om begrebet aldersrente, men det var nu ikke noget, vi kendte særlig meget til i praksis. Hvis en gammel mand levede af renterne fra sin formue, hed han en rentier. Det ville vist ikke blive så let med de rentesatser, vi har i dag. Mange gamle levede som aftægtsfolk hos næste generation. Da jeg gik på Allingåbro Realskole, lagde jeg om morgenen min violin ind til et tidligere gårdmandspar af min fars familie, som nu var flyttet til byen, hvor de havde købt et hus. Jeg fik så en kop kaffe om eftermiddagen, når jeg hentede violinen, før jeg skulle videre til musiklæreren. En eftermiddag drak jeg kaffe sammen

n o i t a t i v In

AF HELGE QVIST FRANDSEN

med en anden tidligere gårdmand, som var kommet på besøg. Den første gårdmand drillede den anden, som var hans nabo og gode ven, med, at han nu var begyndt at få penge fra det offentlige. Det var absolut ikke god tone dengang, og der var nu heller ikke tale om store bidrag eller understøttelse. Sagen var i al sin enkelthed den, at gårdmanden havde drukket en kop kaffe på kommunens regning på en udflugt, som kommunen en gang om året arrangerede for de gamle, som vi i dag kalder de ældre. Vi har for nylig været til studenterfester hos gode naboer, og der var i år særlig grund til at ønske tillykke med eksamen, da studenternes sidste år i gymnasiet har været meget uregelmæssigt på grund af de omfattende restriktioner, som vi alle i større eller mindre grad har måttet leve under på grund af corona. Hvornår var pigernes lille bil hjemme, og hvornår var den væk? I min tid på Randers Statsskole måtte jeg tidligt op for at cykle de 6 km. til 7-toget i Allingåbro, og når vi nåede banegården, var der yderligere et par km. ad den stejle Vester Altanvej op til skolen. Om morgenen skulle lektierne i toget have den sidste afpudsning, men om eftermiddagen blev der tid til socialt samvær, og her lærte jeg kammerater at kende fra Pindstrup og Ryomgård, hvor jeg mange år senere blev præst.

Fra 1997 – 2020 var Knud Jensen redaktør på Optimisten. Det fortjener Knud en stor tak for, så vi vil derfor gerne invitere tidligere medarbejdere, skribenter, venner, sponsorer, annoncører, politikere, repræsentanter for andre pensionistblade samt øvrige interesserede til en lille

RECEPTION fredag den 17. september kl. 10-13

Vikingegården, Bugtrupvej 16, 2. sal, Kolind (tag elevator eller udvendig trappe)

Tilmelding til: Jørgen Sørensen på mobil 20964979 eller mail: inga8550@gmail.com - senest den 10. september Vi håber at se mange til receptionen for den afholdte redaktør. Mange hilsner fra Optimistens bestyrelse 12

OPTIMISTEN - Maj 2021


Landmandsuddannelse for 100 år siden

REDIGERET AF KNUD JENSEN

Igen har jeg fundet en fristil, som min far Richard Jensen har skrevet under sit ophold på Grundtvigs Højskole i Lyngby. Den er skrevet i 1926. Da jeg blev konfirmeret i 1919 og kom ud af skolen var der ikke andre muligheder end at komme ud at tjene på en gård. Det hændte ganske vist, at nogle kom i lære i et eller andet håndværk eller i en butik, men det hørte til sjældenhederne. Det samme skete for pigerne. De kom i huset enten på landet eller i byerne. Jeg var dog vant til landbrug, da jeg havde hjulpet både hjemme og hos naboerne lige siden jeg var 9 år. Mine 4 brødre blev også uddannet ved landbruget og af de 4 søstre fik kun én en særlig uddannelse. Hun blev sygeplejerske, mens de andre blev husassistenter. Jeg ville gerne have en uddannelse som elev på en herregård. Det havde min far fået. Han stammede fra Hornstrup ved Vejle, og hans far havde et stort gartneri, så der var råd til at give far denne uddannelse. Det blev på Orupgaard på Falster, og efter 4 år var han i 1886

uddannet som landbrugselev og fik plads som forpagter på nabogodset Kringelborg. Han længtes dog efter Jylland og i 1892 blev han forvalter på Klemstrupgården ved Marie Magdalene og der traf han min mor, som var omrejsende sypige. De blev gift og købte i 1897 mit barndomshjem i Brunmose. Der havde de til det daglige brød, men der var bestemt ikke råd til at give mig en uddannelse som landbrugselev. En sådan uddannelse giver ellers helt andre muligheder end at blive karl på en almindelig gård. Man kan få plads som forvalter, underforvalter, ladefoged, inspektør eller forkarl på større gårde eller godser, og det er til en meget større løn end som karl på et almindeligt landbrug. Man lærer også meget mere som elev, og man får lov til at kende alle de store maskiner, som er på godserne. Desuden lærer man at føre dagbog, lave regnskaber og man lærer alt om jordens beskaffenheder og om gødningsstoffer samt får alt at vide om de forskellige afgrøder. Men disse drømme kunne jeg godt glemme, så jeg fik

Tjenestefolk på Ringgården i 1933. Yderst til højre står mor og far. Manden i midten er Malthe Thomassen, der senere købte Østerskovgaard ved Nimtofte.

OPTIMISTEN - 2021

13


• SKILTE SKILTE • TRYKSAGER TRYKSAGER • BILREKLAME BILREKLAME • REKLAMEARTIKLER REKLAMEARTIKLER • ARBEJDSTØJ ARBEJDSTØJ MED MED LOGO LOGO

WWW.FREKA.DK WWW.FREKA.DK

Mads Svith Bengtsen

Jan Nørager Sørensen

Helga Olafsdóttir Simonsen

Det er svært at tale om døden. Vi taler om den hver dag og er klar til at hjælpe dig med en god afsked

Markedsgade 49 · 8500 Grenaa sorenronde.dk

At have taget stilling til“ Min sidste vilje” betyder ofte stor lettelse - både for den, der har taget stilling, men også for de pårørende. Vi hjælper gerne, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe det an.

RØDE KORS BUTIK RYOMGÅRD Århusvej 37 · 8500 Grenaa bedemand-grenaa.dk

Døgntelefon:

Døgntelefon:

86 32 13 11 RØDE KORS BUTIK RYOMGÅRD

86 30 02 77

Alt i: • EL-installation • Data installation • Intelligente Installationer

Industrivej 5 . 8550 Ryomgård . Tlf. 8639 4878 ryomgaard-el@ryomgaard-el.dk . www.ryomgaard-el.dk

RØDE KORS BUTIK RYOMGÅRD RØDE KORS BUTIK RYOMGÅRD Genbrugsbutik på Jernbanegade 12. Tøj, nips, møbler og meget andet. Åbent hver dag undtagen søndag.

Støt vore annoncører - de støtter os

Genbrugsbutik på Jernbanegade 12. Genbrugsbutik på Jernbanegade 12. Tøj, Tøj, nips,nips, møbler og meget møbler ogandet. meget Genbrugsbutik på Jernbanegade 12. andet. Åbent hver dag undtagen søndag. Tøj, Åbent nips, møbler meget andet. søndag. hverog dag undtagen Åbent hver dag undtagen søndag.

rødekors.dk

rødekors.dk

70 22 70 26

rødekors.dk

rødekors.dk

SE MERE PÅ

WWW.FREKA.DK

• SKILTE • TRYKSAGER • BILREKLAME • REKLAMEARTIKLER • ARBEJDSTØJ MED LOGO

14

OPTIMISTEN - Maj 2021


plads på en gård i Brunmose som almindelig tjenestekarl. Der var jeg i fem år, og det var en god plads, men jeg lærte ikke at køre med nye maskiner, for de fandtes ikke på gården. Det var dog en dygtig mand, der havde gården, så jeg fik lært alt om de redskaber vi havde, og jeg var glad for pladsen. Det var bestemt ikke lige godt på alle gårde. Mange steder var der meget dårlige forhold. F.eks. var det småt med fritid. Der blev arbejdet hårdt, og det var ikke hver søndag man havde fri. En fodermester havde måske kun fri hver 4. søndag. Boligforholdene var tit meget dårlige, kolde kamre med fugten drivende ned ad væggen, og der var kun varme, hvis rummet lå tæt ved hestestalden. Ved forhandling kunne man dog godt få særaftaler, især hvis man var en dygtig karl. Min storebror fik en plads, hvor han ikke ville køre ajle ud om lørdagen, for da skulle han til bal om aftenen, og den lugt kunne man ikke fjerne på nogle timer. Maden varierede meget fra sted til sted. Vi fik en god og nærende kost i min plads i Brunmose, men andre steder var det tit noget hundeæde. Disse gårde havde dog svært ved at få mandskab, og de kunne aldrig få de dygtige karle. Vi vidste alle, hvor de dårlige arbejdspladser var, og det var noget man talte om. I 1924 skiftede jeg plads og fik en stilling som forkarl på en gård i Øster Alling. Det var på en mønstergård med nye bygninger i moderne stil. Der var 23 tdr. land til gården og det var god jord, så der var en god avl hvert år. Ejerne var unge mennesker. De var også med til dyrskuer og planteavls-konkurrencer hvert år og fik altid præmier. Derfor var de med på alt det nye, der skete i landbruget, og min husbond regnedes for én af de dygtigste landmænd på egnen. Selv om det var en lille gård havde vi alle moderne maskiner, og der lærte jeg at køre med både slåmaskiner og selvbinder samt fik kendskab til mange andre maskiner. Når man er heldig at få den slags pladser, kan man lære lige så meget som ved at være elev på et større gods. Når man får en plads på en sådan gård, kan man altid få gode anbefalinger og dermed er pladsen åben for de gode stillinger på andre gårde. For på de veldrevne gårde skal arbejdet helst gå som efter en snor, og det kræver et godt mandskab med en god forkarl i spidsen. På de veldrevne gårde er der også kun velanbefalede karle til arbejdet. Det er ikke ualmindeligt at de gode karle bliver opsøgt af andre landmænd og tilbudt en god løn, hvis de vil skifte plads til november. Så enhver landmand, som vil være dygtig til landbruget, skal helst være flittig, opmærksom og interesseret i alt vedrørende landvæsenet, og ikke tjene i andet end lærerige pladser. Alt dette skal der til for at blive en dygtig landmand. I 1926 fik min far lyst til at uddanne sig yderligere, og han tog et ophold på landbrugslinien på Grundtvigs Højskole. I denne stil har han ikke lagt megen vægt på at beskrive de daglige forhold på en gård, men han

OPTIMISTEN - 2021

taler flere gang om det at blive en dygtig landmand, så uddannelse har ligget ham meget på sinde. Efter højskoleopholdet fik han en stilling som forkarl i Hårlev på Stevns. Der var han i 2 år, inden han vendte tilbage til Djursland. Han slap for at blive soldat. Det blev en plads på en anden gård i Øster Alling, inden han kom til Ringgården i Ring. Der mødte han min mor Ingeborg Kristensen, og i 1934 blev de gift og købte ejendommen på Bugtrup mark.

Et godt madsted betød en del - også i gamle dage Man påstod at madmor nogle steder smurte sig om munden med fedt eller flæskesvær, for at lokke de nye karle til at tro, at her spiste man godt. Blev man skuffet? Ja, så kunne man lave en ”nid-vise” som den om

Hermansen

Jeg har tjent på alle herregårde i hele Danmarks land, Den værste var Hermansen opp’ i Nordsjælland. Traveli-travelej… Den første dag ved Hermansen, da fik vi mælkegrød, Men den var så sveden, at den var ræverød. Traveli, travelej… Den anden dag ved Hermansen, da fik vi hønsesteg, Men det var af den høne, som had’ ædt et foer for mej’t. Travelig, travelej. Den tredje dag ved Hermansen, da fik vi grisekød Men det var det svin som af sorten pest var død. Traveli, travelej Den fjerde dag ved Hermansen, da fik vi sure vælling, Og de var så sure som Hermansens kælling. Traveli, travelej. Den femtedag ved Hermansen, da fik vi oksekød, Men det var af den stud, som var død af hungersnød. Traveli, travelej. Den sjette dag ved Hermansen, da fik vi ingenting, Da måtte vi nøj’s med den rene brændevin. Traveli, travelej. Den syv’ne dag ved Hermansen, da døde gammel-mor, Da pakked jeg min randsel og ud af gården foer. Traveli, travelej…

15


INFORMATIONER

INFORMATIONER TIL SENIORER OG BORGERE I SYDDJURS KOMMUNE INFORMATIONERTIL TILSENIORER SENIORER OG BORGERE I SYDDJURS KOMMUNE OG BORGERE DE RØDE KLENODIER

AF HELGE LAURSEN AF HELGE LAURSEN

I SYDDJURS KOMMUNE Af Helge Laursen

En del af de engang så uu

som væk DE RØDE KLENODIER Jeg håber, at du har haft en god sommer, hvad enten du har afholdt denfra gadebilledet Jeg håber, at du har haft en god sommer, hvad enten du har afholdt den skulle huske mønterne. En delT hjemme terrassen, i sommerhus, i storbyen eller Jeg håber, på at du har haft en god Med mailsystemet an- i sydens sol i Ja, er irriterende! De krav hjemmehvad på terrassen, i sommerhus, storbyen ellerde i sydens sol sommer, enten du har afvendesi den ligeledes deli af verden i 1910’erne som væ udlandet, nu hvor der i skrivende stund er givet grønt lys til at rejse holdt den hjemme på terrassen, flotte røde postkasse nui hvor der eller i skrivende stund ermere. givetVed grønt lys til attilrejse telefonbogen. I skulle 2007 iudlandet, sommerhus, storbyen i næsten ikke kan stikke osv. Ikke desto mindre er insekterne altvh udenlands igen. I denne udgave af INFORMATIONER skal vi blandt andet sydens sol i udlandet, nu hvor verdensudstillingen i udenlands igen. I denne udgave af INFORMATIONER skal vi blandt andetmen med Danmark, delmobi af v der i skrivende stund er givet 1962 i Seattle i USA, forbi telefonboksen, bænken og borgerrådgiveren og insekthoteller. oprettelse. Aldrig før har så mange dyrearter være grønt lys til at rejse udenlands som jeg flittigt besøgte, overfyldigt møbel, og og deninsekthoteller. sidste telefonboks blev fjernet d. forbi telefonboksen, bænken og borgerrådgiveren til telef igen. I denne udgave af INFORvar den med ved den Og det er disse hoteller, vi lægger ud med. MATIONER skal vi hoteller, blandt andet anvendes den postkasse næsten ikke me danske og var flotte Og det er disse vi lægger ududstilling med. Danma biologer fastslået ogligeledes værst stårrødedet til med somme

forbi telefonboksen, bænken og borgerrådgiveren og nok den mest fotograferede genstand. Postkassen har 1962 i Seattle i USA, som flittigt besøgte, var den med v insekthoteller. ikke ændret udseende sidenjeg den opfundet af postaroverfyldigt møbel, og den sidste telefonbo bejderen Louisfotograferede Pio i 1860. genstand. Postkassen har ikke æ Og det er disse hoteller, vi lægger ud med. nok den mest anvendes den ligeledes flotte røde postkas INSEKTHOTELLER INSEKTHOTELLER BÆNKE INSEKTHOTELLER opfundet af postarbejderen Louisi Pio i 1860. jeg flittigt besø 1962 i Seattle USA, Nej, de som er ikke bløJa, de er irriterende! De kravler rundt på de at sætte på. tøjet og lander ofte i drikkeglas, kan stikke nok den mest fotograferedesiggenstand. Pos Ikke desto mindre osv. Ikke desto mindre er insekterne altafBÆNKE er bænken Louis er et Pio i 186 opfundet af postarbejderen gørende for havens og den vilde naturs møbel, som flere oprettelse. Aldrig før har så mange dyreNej, de er ikke bløde at sætte sig mennesker på. Ikke desto mindre er bæ kan bearter været på kanten af udryddelse har på med samme danske biologer fastslået og værst står mennesker kan benytte på sammenytte tid – nu god afstand BÆNKE tid – nu med god det til med sommerfuglen. I Danmark børn og Ikke voks mellem fandtes der på et tidspunkt Nej, de er ikke afstand bløde at hvor sætte sig på. Ja, de er irriterende!i dag Deerkravler rundt på tøjet og lander oftehinanden. i drikkeglas, De er 75 sommerfuglearter, designs te Ja, de ertruede irriterende! Deerkravler rundthvor på tøjet ogvoksne landerfærdes ofte iogdrikkeglas, mennesker kan benytte påi samme tid – nu placeret, børn og findes et utali haver, 23 arter -12 af dem kan stikke osv. Ikke desto insekterne for havens den vilde af designs i haver, terrasser,og parker, pladsernaturs og Sid gader. ligefrem udryddet. Du kan væremindre med til aterredde havens altafgørende påSid den 575,5 m kan stikke osv. Ikke desto mindre er insekterne altafgørende for havens og den vilde naturs på den 575,5 m lange bænk, som er verdens længste insekter som blandt andre sommerfuglene ved at sætte oprettelse. Aldrig før har så mange dyrearter været på kanten af udryddelse har danske Rendsburg og se de mange gigantiske con-ved byen et såkaldt insekthotel op. Et kan, som fotoet længste oprettelse. Aldrig før harinsekthotel så mange dyrearter væretved på byen kanten af udryddelse der harforbinder danske Østersøen tainerskibe i Kielerkanalen, ovenfor viser, være et bosted fodret med bambusrør, biologer fastslået og værstind står det til medsåsommerfuglen. I Danmark fandtes der på etAntoni med Nordsøen. Den catalanske arkitekt Gaudi contain grankogler og træflis,oghegnet hønsenet, forbiologer fastslået værst ståraf det til med sommerfuglen. I Danmark fandtes der på et gigantiske (1852-1926), som mest er kendt for den imponerenskellige insekterne kan overvintre og ibeskytte tidspunkt 75 sommerfuglearter, dag er sig 23 mod arter truede -12 af dem er ligefrem udryddet. forbinder Du Østersøe de ufærdige Familia i Barcelona, fugle og andre insektædere. Det være sig mariehøns, tidspunkt 75 sommerfuglearter, i dag er 23 arter truede -12 afkirke demLa erSagrada ligefrem udryddet. Du har ogsåandre udformet en utrolig smukved mosaik bænk.et Den kanAntoni Ga bier og edderkopper. bierne insekter rigtig meget forblandt arkitekt kan være med til atF.eks. reddegørhavens som sommerfuglene at sætte opleves i den offentlige Park Güell i Barcelona. din frugttræer og mariehønsene er blandt kanhaves væreblomster med til og at redde havens insekter som andre sommerfuglene ved at sætte et kendt f glade for insekthotel at æde havensop. bladlus. Vælg en placering som fotoet ovenfor viser, være et bosted fodret med såkaldt Et insekthotel kan, som såkaldti din insekthotel Et insekthotel bagerst have, så duop. undgår, at insekternekan, endersom ved fotoet ovenfor viser, være et bosted fodret med kirke L dit middagshavebord. Du kan også selvhegnet bygge dit eget bambusrør, grankogler og træflis, ind af hønsenet, så forskellige insekterne kan bambusrør, grankogler og træflis, hegnet ind af hønsenet, så forskellige insekterne kan hotel af haveaffald eller lade gamle træstubbe forblive har ogs overvintre og beskytte sigderes modbolig fugle i haven så insekterne kan få der.og andre insektædere. Det være sig mariehøns, bier og

tidspunkt 75 sommerfuglearter, i dag er 23 arter tr

kan være med til at redde havens insekter som bla

såkaldt insekthotel op. Et insekthotel kan, som fot

bambusrør, grankogler og træflis, hegnet ind af hø overvintre og beskytte sig mod fugle og andre ins

edderkopper. F.eks. gør bierne rigtig meget for din mariehønsene er glade for at æde havens bladlus.

så du undgår, at insekterne ender ved dit middagsh

hotel af haveaffald eller lade gamle træstubbe forb der.

overvintre og beskytte sig mod fugle og andre insektædere. Det væreEN sig mariehøns, bier ogNÅR DEN HVAD LAVER EDDERKOP K mosaik Hvad laver en edderkop, når den sig? edderkopper. F.eks. gør bierne rigtigkeder meget for din haves blomster og frugttræer og edderkopper. F.eks. rigtig meget for din haves blomster og frugttræer og - dengør gårbierne på nettet. offentl DEN NETTET. mariehønsene er glade for at æde havens bladlus. Vælg en placering somGÅR bagerstPÅ i din have, DE RØDE KLENODIER mariehønsene er glade for at æde havens bladlus. Vælg en placering som bagerst i din have, så at insekterne ender genstande ved dit middagshavebord. Du kan også selv bygge dit eget En du delundgår, af de engang så uundværlige er så så dusom undgår, insekterne Den ender vedtelefonboks, dit middagshavebord. Du kan også selv bygge dit eget godt væk fraatgadebilledet. røde BORGERFORSLAG hotel af haveaffald lade gamle træstubbe i haven så insekterne kan få deres bolig hvor man skulle huskeeller mønterne. Telefonboksen blevforblive hotel af haveaffald eller lade gamle træstubbe forblive i haven insekternegårkan Ordningen omså borgerforslag ud få på,deres at alle bolig personer en almindelig del af verden i 1910’erne og indeholdt der. med stemmeret til folketingsvalg kan stille et borgersom regel en hylde til telefonbogen. I 2007 var der der. forslag, hvis mindst 3 personer vil være medstillere af omkring 3000 bokse i Danmark, men med mobilteleforslaget og det overholder reglerne for ordningen. Hvis fonens udbredelse blev den et overfyldigt møbel, og 50.000 borgere den sidsteHVAD telefonboks blevEN fjernet d. 13. april 2018. LAVER EDDERKOP NÅR DEN KEDER SIG? med stemmeret til folketingsvalg herefHVAD LAVER EN EDDERKOP NÅR DEN KEDER SIG? DEN GÅR PÅ NETTET. OPTIMISTEN - Maj 2021 16 DEN GÅR PÅ NETTET.


De fleste foretrækker at bruge det samme bureau hver gang, de vil se denne spændende verden. I dag er det jo nemt selv at finde sin rejse med de mange muligheder, der findes på nettet. Undertegnede anvender Spies, der yder en service i top og priserne især på alt inclusive er

over med en særlig pen og på den måde samle på

Og som noget nyt har alle, der er blevet coronava

Coronapas, dertilbud dokumenterer, at man er færdigv og i et bedre til de borgere, som kommer i klemme. Det må vi håbe, kommer på og for Coronapasset hentes via www.sundhed.dk dagsordenen hos de nyvalgte byrådsmedlemmer efter adgang en computer og derved ikke modtager d kommunalvalget d. 16. til november 2021 i Syddjurs Kommune. det via fysisk post til din hjemmeadresse.

ter støtter borgerforslaget, fantastiske. Fotoet ovenfor er fra byen kan Puertodet de lablive Cruz på Tenerife. Und dig selvforvaltningskultur og din fafremsat og bemilie 14 dage som i sol ogbeslutningsforslag varme mellem jul og nytår. handlet og stemt om i Folketingssalen. KOM AFSTED! KOM AFSTED!

Nogle mænd harvedsvært at Vi gåvælger til at trække det Nogle afaf os os mænd har svært at gå tilved lægen. VEJRET lægen. Vi vælger at trække det ud, fordi ud, fordi der sikkert ikke er noget i vejen. Men sørg for at komme VEJRET I de senere år er klider sikkert ikke er noget i vejen. Men afsted, hvis du har en mistanke om, at noget er galt - inden det bliver I depå senere år erkloklimaet på vo maet vores sørg for at komme afsted, hvis du har en FOR SENT. Smerter fungerer som kroppens alarmsystem, der fortæller os de anderledes blevet anderlemistanke om, at noget er galt - inden det med uventede regn når nogetFOR er galt. Gør detSmerter ondt og kender du ikke smerten des med uventede bliver SENT. fungerer som fra tidligere, temperaturstigninger. er det en god ide at ringe til lægen. Hellere en gang for regnskyl og tempe- I det sy kroppens alarmsystem, der fortæller os raturstigninger. I det når noget galt. Gør det ondt og kender meget end ener gang for lidt. kæmpe regnskyl og ude i verd sydlige Europa med du ikke smerten fra tidligere, er det en deres regnskyl breder medog det resultat, kæmpe god ide at ringe til lægen. Hellere en gang for meget udederes i verden flo- ledere ta end en gang for lidt. hjem.går Verdens der over deres breder med det resultat, at mennesker at vende menledere de forskellige giveraltkun små for misterklimaforandringerne deres hjem. Verdens taler omtiltag at gøre ALENEHEDEN for at først vende klimaforandringerne dedeforskellige Sygeplejerskerne undrede sig, da Christina Malley fra tiltagene bliver til virkelighed årtier men efter at er blevet udtænkt. T tiltag giver kun små forandringer – især hvis tiltagene Aberdeen i Skotland ikke var dukket op for at få sine verden ikketilkørte om søndagen. førstover bliver virkelighed årtier efter at de er blevet Covid vaccinationer. Politiet blev sendt ud til hende, og udtænkt. Tænk om alle biler verden over ikke kørte her ventede der dem et grufuldt syn. Christina, som ville om søndagen. have været i starten af 80'erne, lå som en bunke knogler Det var denne udgave af Informationer for nu. Efteråret i sin stue. Huset var helt intakt uden smadrede ruder er på vej, og giver mulighed for at komme ud og opleve eller noget, der kunne tyde på en forbrydelse. Et ligsyn de flotte efterårsfarver. Vi ses i slutningen af november. har indtil videre gisnet, at den ældre dame har ligget Inden da skal der d. 16. november afholdes kommune-, død i 12 år. Politiet prøver nu at finde familie og spørger region- og ældrerådsvalg. Husk at benytte den stemi nabolaget indtil mysteriet - uden held. Hvordan et meret, du har fået. I mange lande rundt om i verdenen dødsfald kan gå upåagtet hen i så mange år, er en gåde er det en ret som borgerne er nægtet eller hvor valget for alle. Hvad med varme, strøm, terminer, ejendomsDet varerdenne udgave Informationer allerede truffet af enafkorrupt stat. for nu. Efteråret er på vej, og skatter, telefon og generel information og feedback fra myndigheder? Og hvad med venner og familien? og opleve de af flotte efterårsfarver. i slutningen af no Jegkomme slutter ud denne artikel med et foto fra Vi densessydlige Naboerne troede ikke, der boede nogen i huset. Sagen, delder påd.jorden, hvor der altid kommune-, er blomstertid. kan 16. november afholdes region-Intet og ældrerådsvalg. H der bliver nok aldrig opklaret, er skræmmende – ikke vække mere glæde end blomster som pynter disse to mindst for den alenehed, som Christina Malley levede stemmeret,på duRarotanga, har fået. I mange lande rundt om i verdenen indbyggere en hovedø på Cook øerne i er det en r i. Uanset om det var valgt af hende eller ej, så bør ingen detnægtet sydlige Stillehav, jeg allerede havde glæde afafatenbesøge eller hvor valget er truffet korruptfor stat. mennesker leve så isoleret blandt andre mennesker. Har 20 år siden. du behov for at have kontakt til et andet menneske i Jeg slutter den løbet af dagen, er der mulighed for at blive ringet op fra den sydlig igennem Ældre Sagens Ældretelefonen. Du bestemmer selv, hvor ofte du vil ringes op. Kontakt Ældre Sagen på altid er bloms 82 82 03 00 mellem kl. 9-15 eller udfyld formularen på mere glæde en https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/lige-nu/ aeldretelefonen/faa-en-telefonven disse to indby

hovedø på Co

BORGERRÅDGIVER

Kommuner uden en borgerrådgiver risikerer at yde en ringere service til de mest udsatte borgere. Det er langtfra alle borgere i Danmark, som har mulighed for at tage fat i en borgerrådgiver, når kommunens forvaltning går i hårdknude eller en kommune træffer en forkert beslutning i en personsag. Hvad yder en borgerrådgiver af hjælp til borgeren, dvs. dig og mig: • Forstå afgørelser fra kommunen • Forstå breve og mails fra kommunen • Finde vej i klagesystemet • Behandle klager over kommunens sagsbehandlingstid, personalets optræden m.m. • Skabe dialog mellem borger og kommune. Kommuner med borgerrådgiver investerer i en sundere

OPTIMISTEN - 2021

Stillehav, jeg

Hele artiklen fremkommer ikke i OPTIMISTEN, men for 20 år side kan læses på www.rosenholmeren.dk Hele artiklen fremkommer ikke i OPTIMISTEN, men kan læse på ww som også indeholder mine rejseartisom også indeholder mine rejseartikelserie. kelserier. En venlig hilsen

En Helge venligLaursen hilsen

Ahornvej 33 Helge Laursen 8543 Hornslet

Ahornvej 3361 87 Tlf. 86 99 tempo@webspeed.dk 8543 Hornslet Tlf. 86 99 61 87 tempo@webspeed.dk

17


OTTO SØRENSEN Gratis P-plads lige ved døren Café m. gratis kaffe og the Hovedgaden 51

.

8410 Rønde

Tlf. 86 37 10 88

edlemmer 10 % rabat til m ninger re af pensionistfo

Nyt Syn Auning

Centervej 10 . 8963 Auning Tlf. 87 86 95 23

Din lokale bedemand Bugtrupvej 7 . 8550 Kolind Jeg er der Telefon 86 39 25 50 for dig!

Begravelsesforretning Torvet 19 8500 Grenaa bedemand@betinapape.dk Jeg svarer hele døgnet:

93948812

Rekvirer brochure Bugtrupvej 7 . 8560 Kolind Telefon 86 39 25 50

ggeligt

Diskret & omhy

onligt

Træf mig pers Jeg kommer

til dit hjem

www.bedemandbetinapape.dk

enaavej 530 Tlf. 8610 7811 naavej aavej Grenaavej 530 530 · Tlf. 530 · ·Tlf. 8610 · 8610 Tlf. 7811 8610 7811 7811

Mad ud af huset Smørrebrød

Far, hvad er en enke for noget? Det er en dame, der har været gift så længe, at hendes mand er død af det!

HONDA

4056 8276

SPECIALVÆRKSTED ØSTJYLLANDS STØRSTE UDVALG ØSTJYLLANDS ØSTJYLLANDS ØSTJYLLANDS STØRSTE STØRSTE STØRSTE UDVALG UDVALG UDVALG alt inden for skov, have, park, værktøj og landbrug alt alt inden alt inden inden for for skov, for skov, skov, have, have, have, park, park, park, værktøj værktøj værktøj og og landbrug og landbrug landbrug

Tøstrupvej 50 50 Tøstrupvej Tøstrupvej Tøstrupvej 50 50 8581 Nimtofte 8581 8581 8581 Nimtofte Nimtofte Nimtofte Tlf. 8639 8488 Tlf. Tlf. 8639 Tlf. 8639 8639 8488 8488 8488 E-mail: plougmann-auto@mail.tele.dk

Tlf. 86 33 93 11

Midtdjurs Traktorlager A/S Midtdjurs Midtdjurs Midtdjurs Traktorlager Traktorlager Traktorlager A/S A/S A/S Besøg vores webshop på www.midtdjurstraktorlager.dk Besøg Besøg Besøg vores vores vores webshop webshop webshop på på www.midtdjurstraktorlager.dk www.midtdjurstraktorlager.dk på www.midtdjurstraktorlager.dk Besøg vores webshop på www.midtdjurstraktorlager.dk

KIRKENS KORSHÆRS GENBRUGSBUTIK NIMTOFTE

KirstenRen

Vi sælger tøj, møbler og isenkram Kirkens Korshær er en del af Folkekirkens frivillige sociale arbejde. Vores åbningstider er: Mandag - fredag: 13 – 17 Lørdag: 10 – 13

Alm. rengøring tilbydes Medbringer selv grej + klude Stabil, glad, altid mig - tæt kundekontakt

PERSONALET KIRKENS KORSHÆRS GENBRUGSBUTIK Torvet 1, NIMTOFTE Telefon 87 74 66 61

kirsten.ren@hotmail.com

18

www.plougmann-auto.dk

v. Kirsten Poulsen

22 30 09 04

OPTIMISTEN - Maj 2021


Gårdmandsliv på landet På en smuk sommerdag besøgte redaktørerne Else Zacho i Pederstrup. Else tog imod og bød indenfor i de hyggelige stuer. Kaffe og the var klar og det fine Erantis-stel fundet frem. Else havde forberedt sig på vores besøg og fundet både billeder frem og lavet notater om oplevelser gennem livet.

De unge år

Snakken gik lystigt og Else fortalte om et godt og indholdsrigt liv. Hun stammer fra Albøge, og i 1955 flyttede hun og Ulrich Zacho som nygifte ind i huset tæt på Pederstrupgård. Den 18. februar 1962 flyttede de op på gården, og svigermor flyttede ned i huset.

Hvorfor var det så lige at Else og Ulrich fandt hinanden?

Sport kan føre til mange ting i livet, og interessen for boldspil (fodbold/håndbold) førte også de to unge mennesker sammen. Inden de blev gift, var Ulrich på forskellige skoleophold og i England for at uddanne sig til landmand. Else valget gymnastikvejen og tog ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole og flere andre steder og blev elitegymnast. Hun har deltaget i mange opvisninger rundt om i Danmark. Else har også arbejdet som ung pige i huset i ca. 1,5 år i Aarhus.

Zacho slægten

Vi gjorde store øjne, da Else viste den fine gamle Zacho slægtsbog frem – hvor mange familier mon har den slags i gemmerne? Slægtsbogen stammer fra 1975 og er redigeret af sognepræst Th. Sparre. Else lavede forskellige nedslag i bogen. Sikke en oplevelse at få historie fortalt så levende og interessant.

Pederstrup ca. 1880

OPTIMISTEN - 2021

19


Zacho søskende foran det gamle stuehus - år 1900

Slægten går bl.a. tilbage til en Peter Zacho, født 7.okt. 1716 i Köningsberg. Han søger som øltapper om borgerskab i København, senere flytter han efter den store ildebrand i 1728 til Jylland. Hans hustru har heddet Katrine Marie eller Else Marie og fra deres to sønner: Peder Christian og Andreas nedstammer den nulevende store Zacho-slægt.

boede på gården og som var på fuld kost. Én karl, Rasmus Thuesen, var særlig trofast og arbejdede hos Zacho familien i 40 år. Han kunne være slagfærdig, da tyskerne dukkede op under besættelsen og ville købe grise, fik de at vide: ”Nej, det kan I int’ men I kan få noen rød’ æbler”. Derudover mødte flere daglejere ind, når der var

Pederstrupgård

Gården lå oprindelig inde i Pederstrup by, og en længe fra den gamle gård blev flyttet op til Pederstrupgårds nuværende beliggenhed i udkanten af byen. Det gamle stuehus kan stadig ses i Pederstrup by.

Dagligdagen

Else har været en meget travl husmor på landet, og hun har stået for at have god og nærende kost klar til både familie og de faste arbejdere på gården. Der var altid to karle, som

20

Pederstrupgård OPTIMISTEN - Maj 2021


ekstra travlt i landbruget eksempelvis med at tilså markerne, høste, hakke roer, tage kartofler op og hente hø. Ja, opgaverne var mange og folk var hundesulte til måltiderne, så Else diskede op med fuld forplejning og to retter mad til middag hver dag klokken 12. Fire dage om ugen fra klokken 8-12 mødte en konehjælp ind og hjalp Else med arbejdet. Karlene og daglejerne spiste i folkestuen, og det var så smart, at der var en madelevator fra køkkenet til folkestuen, så Else placerede maden i elevatoren og de sultne folk tog så imod, når den nåede folkestuen. Senere blev det anderledes og karle og daglejere spiste sammen med familien Zacho i køkkenet. Udover arbejdet i huset passede Else også en stor og parklignende have med store træer og flotte staudebede og stor køkkenhave med alskens grøntsager lige fra asparges til de mere almindelige planter. Der var også mange buske med bær, som Else forvandlede til marmelade, saft og grød. Ja, der har været nok at fylde dagligdagen med for en ihærdig husmor med hænderne skruet rigtigt på, og som ikke var bange for at tage fat og yde en stor del til familiens trivsel og liv på den store gård. Else fandt også tid til gymnastik, og da Nødager Sogneråd ringede og spurgte, om hun ville lede gymnastikhold i byen, sagde hun ja. Om sommeren ledede Else gymnastikhold i Nødager to gange om ugen. Det foregik på det græsområde, hvor der i dag er parkeringsplads ved Nødager kirke.

Æresport i anledning af Else og Ulrichs sølvbryllup Faster Eva sammen med sin mor og søskende.

Else fremhævede flere gange under vores snak, at hun og Ulrich havde haft en rigtig godt og dejligt liv på Pederstrupgård.

Åbne døre og mange gæster Der er afholdt utallige sammenkomster og fester på Pederstrupgård gennem tiden. Og i 1912 blev faster Evas bryllup fejret på gården. Til jul, påske og pinse var der altid stort rykind, og der var normalt 12-14 OPTIMISTEN - 2021

21


møde enfra f.eks.Vandsalamander på din vej, Her lever de med udvendige gæller og trækker vejret, Skulle du nufor forurening omkringliggende dyrkede marker, hvis der hjælp,ud i vandhullet. hvis duIville registrere den på ikke helt ulig en fisk. Men i slutningen af sommeren ville det væreløberengødning landperioden af dens liv, finder http://www.paddeogkrybdyratlas.dk/. Det gøres lettest undergår dyrene en metamorfose og bliver landlevende man dem skjultKolindsunds under trærødder Venner. udgives af foreningen f.eks. men også i sigbarkstykker, på Fugleognatur.dk og så indtaste dyr. Og efter ca. treÅben år som landdyr, søger7.30-20.00 de nu køns- ved at tilmeldeogkompostdynger, kældre og fugtige sin observation der.–Hvis modne dyr tilbage i vandet for at yngle. ydrevægge hvis manman har et er hus i tvivl om hvilken med lidt løs mørtel. salamander man har mødt, kan man få hjælp til bestemAlle salamandre er fredede – det I Danmark har vi tre arter af salamandre, Bjergsala- melsen på fugleognatur.dk er alle danske padder ogeller krybdyr.i facebookgruppen Referat Padder og Krybdyr. mander som kun findes i Sønderjylland, og som skabte AtlasprojektetHvisDanmarks man gerne vil gøre en Kolindsunds Venners 20. generalforsamlingekstra indsats for at få salamandre storafsensation da de blev fundetnaturligvis i 1949ikkehvorfisk,.menen devaks Ryomgård Tlf. 40 trives på sin39 ejendom, kan man sikre19 sig, at der Salamandre er2020 lever et til at86 Tirsdag den 1. september skoledreng undrede sig over det meget mærkeligt liv,anderledes de er både landdyrudseende. og vanddyr, og til vandfasen er adgang til ferskvand (de yngler også Af Lars Sloth (referent) de skifter fra det ene element til det andet, så skifter i havedamme) uden fisk og uden ænder. For hjælp til Hørecenter Derudover har viEbeltoft/Århus Stor-nårde fuldstændigt og Lillelivsførelse. vandsalamander, overvintringen kan man hjælpe, med at Salamandrene er detsom vi kal- landfasen ogDin LOKALE Endelig lykkedes det at gennemføre generalforsamlingen. for meget op i sin have, en god løs der amfibier, Ordet amphibios er græsk og betyder ”liv undlade at ryddeOprinerdelig udbredt heleindkaldt landet, ved Kolind. De skalmidt i marts, var ider tilsider”. generalforsamling men kompostbunke ellerden en efterladt kvasbunke i bunden af på beggeogså måttetil aflyses covid-19. hørelse! Alle har ret denp.g.a. bedste haven vil blive påskønnet. ikke findes i de store Deres vandflader, men i småsomisolerede Vi havde lavet aftale med at indlede jubilæliv starterSebastian i vand, nøjagtigt Klein frøerom og tudser. Uafhængige høreklinikker. NYHED umsgeneralforsamlingen, men detgæller er og nutrækker udskudt indtil Skulle duvidere. nu møde en Vandsalamander på din vej, Her lever de med udvendige vejret, huller, og ikke mindst, når de i landfasen er at finde frit Alle undersøgelser samme dag. Reparation af alle det være en hjælp, hvis du ville registrere den på mærker helt uligved en fisk.generalforsamlingen Men i slutningen af sommeren ville Den chokerende ikke nyhed var, at Jesper Nielsen, Kolindsunds Venner formand gennem 20 år fremme, ogstifter nårkun deafbevæger sigenfraog vandhul til overvinDet gøres lettest undergår dyrene metamorfose og og bliver landlevende http://www.paddeogkrybdyratlas.dk/. - Altid de bedste nyeste har valgt at stoppe og medlem af bestyrelsen. beklager og Jespers høreapparater. ved at tilmelde sig Vi på Fugleognatur.dk så indtaste beslutning, iog dyr.som Og efterformand ca. tre år som landdyr, søger de nu kønsr lesender b e en stor tak til det istore utrættelige arbejde, harman gjort for KV. r tring og retur omJesper foråret. a V sin observationhan der. Hvis er i tvivl om hvilken modnefor dyr tilbage vandet forog at yngle. • r e l i nb En partipolitisk uafhængig interesseforening, der arbejder aktivt på at gendanne Kolindsund. Ansvarshavende: Lars Sloth (formand) email: larssloth19@gmail.com Sekretariat: Thøger Pauli, Thorsagervej 40, 8410 Rønde e-mail: tp@123zone.dk ❘ tlf. 2633 4407 Tryk: Freka Grafisk A/S . 7022 7026

Eneste høreklinik med egen ørelæge, din garanti for høj faglighed

udgives af foreningen Kolindsunds Venner.

En partipolitisk uafhængig interesseforening, der arbejder aktivt på at gendanne Kolindsund. Ansvarshavende: Lars Sloth (formand) email: larssloth19@gmail.com Sekretariat: Thøger Pauli, Thorsagervej 40, 8410 Rønde e-mail: tp@123zone.dk ❘ tlf. 2633 4407

Perso r Bussafelavbunds• r på fugleognatur.dk eller i facebookgruppen I Danmark vi tre arter af salamandre, Bjergsala-på melsen e l i b Vi Ebeltoft har kontaktet den nyeharregering om at kikke Kolindsund, når midlerne til udtagning t s Hørecenter La Padder og Krybdyr. Referat mander som kun findes i Sønderjylland, og som skabte Atlasprojektet Danmarks jorde skal fordeles.

salamanderbåde man har mødt, kan man hjælpog til bestemKV har i det forløbne år været meget synlige i debatten, i radio ogfåTV i landsdækkende aviser.

Den Lille vandsalamander er den mest almindelige. Den bliver sjældent Derudover mere endhar vi8Stor-cmoglang. Den kendes Lille vandsalamander, som i·eretudbredt samarbejde fraKV sinhar82 lidtdeltaget større på den glatteogsåmed hudved Kolind. ogDanmarks gullige/ i hele landet, De skal Naturfredningsforening, både i Norddjurs og Syddjurs Tlf. 70 82 00fætter www.hca.dk kommune og vil fortsætte dette samarbejde. Samarbejdet resulterede i 2019 i en fællestur til Filsø, en findes i de store vandflader, men i små isolerede tur, der SVEND PILGAARD AUTOMOBILER A/S orange bugvarmedmeget rundeikkehuller,inspirerende. mørke ringe.nårDen Storeervanog ikke mindst, de i landfasen at finde frit 2 · 8550 Ryomgård KV Støtter har i dag godtfremme, 220 medlemmer og en sund økonomi, så vi Saabydalvej kæmper ufortrødent videre for at genduog nårsødeogKolindsund. bevæger sig fra vandhul til overvindsalamander er lidt sjældnere, den bliver ganske etablere Jyllands største www.svendpilgaardautomobiler.dk tring og retur om foråret. Der blev valgt nye til bestyrelsen og 86 efter39 generalforsamlingen konstitu40 99 de lokale butikker ?er densuppleanter storerede – heltvi opos tilsåledes: 16 cmDenmedlemmer ogLilleharvandsalamander vortet oghud ogmestgullig/ almindelige. Den bliver sjældentSalminen mere endarter 8 cm(næstformand), lang. Den kendes Lars Sloth (formand), Sally Pauli (sekretariatschef og kasserer), Iver orange bud med mørke pletter. Begge yngler ofte Thøger fra sin lidtog størreErik fætterBjørn på den glatte hud og Suppleanter: gullige/ Kannegaard (referent) Olsen. Thorkild Knudsen og Marianne Lynæs Larsen. VVS ApS runde Dengymnasielærer Store van- I MIDTDJURS i Den ret smånyevandhuller, hvorbugSloth dermedikke ertidligere fiskringe.eller ænder. formandorange Lars ermørke i biologi på Grenaa Gymnasium og tidligere fordsalamander er lidt sjældnere, og den bliver ganske • 8550 Industrivej Ryomgård mand for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Norddjurs. Netop 25 samarbejdet med DN forventer vi parringstiden kønnene isærhud hannerne – helt op til udseende, 16 cmtid. og har vortet og gullig/ os meget afændrer i denstor kommende Tlf. 86 39 44 60 Tryk: Freka Grafisk A/S . 7022 7026

Æbletorvet (Gratis ) Kolindsunds Venners 20. generalforsamling storafsensation da Coast de blev fundet iCoast 1949 hvorClimate en vaks Challenge (C2CCC), der handler om at skaffe grundlag Jernbanegade 22deltaget i arbejdet KV har to Tirsdag den 1.i september 2020 Keld Braüner skoledreng undrede sig over det anderledes udseende. 8400 Ebeltoft Hørespecialist Af Lars Sloth til at træffe beslutning om(referent) klimatilpasninger i kommunerne. Her er focus lagt på Grenaa. Endelig lykkedes det at gennemføre generalforsamlingen. Oprindelig var der indkaldt til generalforsamling midt i marts, men den måtte aflyses p.g.a. covid-19. Vi havde lavet aftale med Sebastian Klein om at indlede jubilæumsgeneralforsamlingen, men det er nu udskudt indtil videre.

Den chokerende nyhed ved generalforsamlingen var, at Jesper Nielsen, stifter af Kolindsunds Venner og formand gennem 20 år har valgt at stoppe som formand og medlem af bestyrelsen. Vi beklager Jespers beslutning, og sender en stor tak til Jesper for det store og utrættelige arbejde, han har gjort for KV.

KV har i det forløbne år været meget synlige i debatten, både i radio og TV og i landsdækkende aviser. Vi har kontaktet den nye regering om at kikke på Kolindsund, når midlerne til udtagning af lavbundsjorde skal fordeles.

KV har deltaget i arbejdet i Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC), der handler om at skaffe grundlag til at træffe beslutning om klimatilpasninger i kommunerne. Her er focus lagt på Grenaa. KV har deltaget i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, både i Norddjurs og Syddjurs kommune og vil fortsætte dette samarbejde. Samarbejdet resulterede i 2019 i en fællestur til Filsø, en tur, der var meget inspirerende. KV har i dag godt 220 medlemmer og en sund økonomi, så vi kæmper ufortrødent videre for at genetablere Jyllands største sø Kolindsund. Der blev valgt nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen og efter generalforsamlingen konstituerede vi os således:

Lars Sloth (formand), Sally Salminen orange bud med mørke pletter. Begge arter(næstformand), yngler ofte Thøger Pauli (sekretariatschef og kasserer), Iver Kannegaard (referent) og Erik Bjørn Olsen. Suppleanter: Thorkild Knudsen og Marianne Lynæs Larsen. Mobil 30 81 32 72 i Den ret smånyevandhuller, hvor Sloth der ikkeer ertidligere fisk ellergymnasielærer ænder. I i biologi på Grenaa formand Lars Gymnasium og tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Norddjurs. Netop samarbejdet med DN forventer vi parringstiden kønnene udseende, især hannerne os meget afændrer i den kommende tid.

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34 • www. vorupgruppen.dk

Mandag-torsdag . . . kl. 9.00-17.30 Fredag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-18.00 Lørdag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-13.00 Tømmerh. åbner dog man-fre kl. 7.00

Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34 • www. vorupgruppen.dk

Mandag-torsdag . . . kl. 9.00-17.30 Fredag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-18.00 Lørdag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-13.00 Tømmerh. åbner dog man-fre kl. 7.00

2

2 REPARATIONSFIRMAET K.B.

v/ Kurt Brouer TØMRER/SNEDKERARBEJDE Maling af udvendigt træværk m.m. samt alt i småreparationer Nimtoftevej 9 . 8550 Ryomgård Tlf. 86 39 47 42 . Bil 20 70 47 42

22

Fars dreng Mormor: Peter, hvad ville du gøre, hvis der kom en gammel svagelig dame op i bussen, hvor du sad? Peter: Det samme som far. Lade som om jeg sov! OPTIMISTEN - Maj 2021


personer samlet juleaften, hvor bl.a. Elses far og svigermors bror var faste gæster.

været i Berlin, Polen, Østrig og på tulipantur til Holland samt på Cypern.

Det var også eftertragtet for den store familie at holde sommerferie på gården.

En ganske særlig rejse fandt sted i 1999, hvor Else og 3 børnebørn fløj Paris – byernes by.

Så fulgte der traditioner med: Man skulle ned og besøge ”Mette i Hien”, der skulle spilles bridge og spises frugtgrød om aftenen. Cerutter og portvin var også en del af hyggen.

De havde en oplevelsesrig og rigtig dejlig familietur og så bl.a. Monets Have og Versailles Slottet og hyggede sig i Disneyland en hel dag.

Fra 1975 – 2003 var det fast tradition, at alle Ulrichs fætre og kusiner mødtes en gang årligt for at se, hvad der var sket på gården siden sidst og ikke mindst få en god snak over kaffen.

I dag

De kære børn

Else nyder tilværelsen i huset i Pederstrup og glædes meget over, at børnene og børnebørnene tit kommer på besøg. Hun er frisk og rørig og følger godt med i alt, hvad der sker i lokalsamfundet og den store verden. Barnebarnet Rasmus har i mange år sørget for, at farmor får de sidste nye nyheder lige fra morgenstunden. Han har nemlig troligt afleveret Stiftstidende til sin farmor hver morgen. Og selv nu hvor han arbejder i Aarhus, runder han forbi med avisen til Else.

Tryg og tryg - var måske så meget sagt: Else var ikke helt glad for det, når de to drenge: Jens og Peter, inspireret af Ring Djursland, kørte markræs hen over bakken.

Af og til tager lillebror Jacob over og kommer forbi farmor med avisen. Udover avislevering klarer Jacob også at slå græsset hos farmor. Else holder selv Jyllandsposten, og den får Jens og familien så i bytte for Stiftstidende.

Der er rigtig mange minder fra årene, som Else med glæde i øjnene fortæller os om. Især de kære børn fylder meget. Else og Ulrich fik 3 børn: Inge, Peter og Jens, som blev passet hjemme og havde en god og tryg barndom på Pederstrupgård.

Inge blev uddannet sosuassistent og har arbejdet på forskellige plejehjem i Aarhus i 40 år. Inge bor med sin familie i Studstrup. Peter valgte militærvejen og blev major. Jens blev uddannet indenfor korn- og foderstofbranchen. Landbruget tiltrak siden både Peter og Jens, og de overtog Pederstrupgård fra forældrene. Den driver de i fællesskab den dag i dag sammen med gården Søholm. Jens er bosat på Pederstrupgård med sin familie, og her produceres slagtesvin. Peter bor med sin familie på Søholm, hvor der opdrættes kyllinger. Sønnerne er gået i forældrenes fodspor, og det bekommer Else vel.

Else nyder at være sammen med sin kære familie og venner, og hun finder desuden tid til at deltage i gudstjenester og arrangementer i Nødager kirke og i Sognehuset. Hun deltager også i sammenkomster i Nimtofte Præstegård. Vi takker mange gange for et særdeles hyggeligt og interessant besøg hos Else, og for at hun ville fortælle om sit indholdsrige liv til Optimistens læsere. Anne Kirstine Langkjer og Rita Mogensen

Med årene er der også kommet børnebørn og oldebørn til.

Rejserne

Gennem livet er det også blevet til flere rejser for Zacho-parret. Den første lange rejse fandt sted kort efter Else og Ulrichs sølvbryllup, hvor de fløj til Canada på en tre ugers ferie. Deres søn, Peter, ophold sig i landet i forbindelse med sin uddannelse. Else mindes turen med glæde og fortæller, at de lejede en stor bil og kørte rundt i bjergene, så Vancouver og mange andre interessante steder. Else har også været på rejser uden sin ægtemand. Sammen med andre damer har hun blandt andet OPTIMISTEN - 2021

23


autocenter

- alt i knallerter, cykler og tilbehør

- Støt vore annoncører Midtdjurs Lokalarkiv Dejlig lokalt til daglig

NIMTOFTE Åben: Hver dag kl. 7.30 -20.00

- efterlyser stadig ting til arkivering Det drejer sig især om billeder (med navn), skøder, foreningspapirer, protokoller og andet. Vi hjælper gerne med at sortere. Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind Åbningstider: Onsdag kl. 14-17 samt efter aftale

Tlf. 87 53 60 25

VARMEPUMPER SB Service har solgt og serviceret luft/luft og luft/vand varmepumper på Djursland siden år 2000 til både private og erhverv.

www.midtdjurslokalarkiv.dk Mail: lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk Kontakt: Jakob Jakobsen, tlf. 22 18 18 05

Kontakt SB Service: Rostvedvej 6, Rostved, 8410 Rønde SB Service · 2060 7620 · sb@sbservice.dk Effektrens · 2087 2635 · hb@sbservice.dk

SB Service tilbyder som nogle af de eneste i Danmark et professionelt eftersyn af luft/luft varmepumper. Den grundige rensning sikrer bl.a. længere levetid for pumpen, bedre varmefordeling, lavere el-regning og reduceret brandfare. Vores certificerede kølemontør foretager serviceeftersyn og kontrollerer bl.a. isolering, tæthed, effektivitet, sikkerhedsafbryder. Du modtager en underskrevet attest på resultatet af eftersynet. Serviceeftersyn og rens tager typisk 2-3 timer Serviceeftersyn 895,- DKK Rens og service 1.500,- DKK Priser er inkl. moms

EFFEKTRENS

24

Tlf. 2813 5819 ❘ koedtoemreren.dk

Annoncer i Henvendelse til

Lena Andersen Baunevej 19, 8581 Nimtofte Mail: baunevej@privat.dk

Telefon 24 45 21 66 OPTIMISTEN - Maj 2021


Midtdjurs Formand: Ove Buus Pedersen ... 30 68 85 65 Redaktør: Bruno Henriksen ....... 22 10 08 70 Hjemmeside: aeldresagen.dk/midtdjurs Bindende tilmelding til arrangementerne på hjemmesiden, eller hvis dette ikke er muligt til Inge Pedersen ............................ 25 11 68 19

MitID

Tirsdag den 21. september kl. 19.00 på Ringparken i Ryomgård. I løbet af 2021 skal vi alle til at bruge MitID i stedet for NemID. En repræsentant fra Djurslands Bank kommer og orienterer om, hvad dette medfører, og andre udfordringer vi støder på i den digitale hverdag. Der serveres kaffe og kage. Pris 50,- kr. Tilmelding senest fredag den 17. september.

Kør selv tur til Djurslands Museum Grenå Endelig kan vi komme i gang igen. Det nye årsprograms aktiviteter og arrangementer starter allerede op i her i august måned, så ønsker man at deltage i noget, er det med at studere tilbuddene. Igen må det siges, at det er en meget god ide at være tilmeldt nyhedsbrevet. Bemærk at efter en lang pause starter brunchen for enlige op igen den 29. august.

MitID

Vi er gjort opmærksom på, at opstarten på overgangen til MitID er udskudt fra 16. august 2021 til forventet oktober 2021. Vi håber at digitaliseringsstyrelsen får systemet fastlagt, så vores programsatte orienteringsaften den 21. september kan gennemføres.

Onsdag den 6. oktober kl. 13.30. Vi mødes ved museet Søndergade 1, 8500 Grenå. Der kan parkeres ved Rådhuset. Der bliver guidet rundvisning, hvor vi skal høre om og se særudstillingen: ”Under Krigen – Besættelsestiden på Djursland” samt de faste udstillinger ”Historien om Norddjurs”. Der serveres kaffe og kage. Pris 75,- kr. Tilmelding senest fredag den 1. oktober.

Spis sammen med underholdning.

Fredag den 15. oktober kl. 17.30 på Pindstrup Centret Johs. F. La Cours Alle, Pindstrup. Igen en rigtig festaften. Vi starter med en stor buffet med flere slags kød, salater og oste afsluttende med kaffe.

Grillaften med hygge og krolf

Tirsdag den 24. august kl. 18.00 ved krolfbanen. Vi kører grillvognen frem og lægger kød på grillen. Krolfbanerne er også gjort klar, så nye som erfarne spillere kan nu prøve det fascinerende spil, eller bare hygge. Pris 75,- kr. og der er tilmelding senest fredag den 20. august.

Årsmøde

Tirsdag den 7. september kl. 15.00 på Ringparken Årsmødet afholdes som sædvanlig med en dagsorden efter lovene, og derefter skal vi i år høre Jørgen Gleerup, der vil underholde os med foredrag og sang. Dagen slutter med fællesspisning. Pris for underholdning og fællesspisning 150,- kr. Tilmelding til spisningen senest torsdag den 2. september.

Brunch for enlige

Den sidste søndag i hver måned fra kl. 10 til kl. 12, på Ringparken i Ryomgård.. Kom og oplev en hyggelig formiddag, hvor vi byder på brunch og en god snak og måske også nye bekendtskaber. Deltagelse koster 50,- kr. Bindende tilmelding senest fredagen før.

Suppeaften

Torsdag den 16. september kl. 18 på Ringparken i Ryomgård. Vi skal sammen spise et ”hverdagsmåltid” og udover maden nyde fællesskabet. Pris 50,- kr. Tilmelding senest torsdag den 9. september.

OPTIMISTEN - 2021

Derefter skal vi underholdes af Henning Vad, Posten fra Asferg, der kommer over hele landet med sin glade dansktop musik. Han er kendt for at optræde med et glimt i øjet og masser af lune. Begrænsede pladser. Pris 150,- kr. Tilmelding senest fredag den 8. oktober.

Færdselslære

Tirsdag den 2. november kl. 14 på Vikingegården Kolind. Kørelærer Lars Blegvad vil fortælle os om nye færdselsregler, nye skilte, og hvad vi som ”lidt ældre” skal være opmærksomme på, da det sikkert er nogle år siden, vi har erhvervet kørekort. Der serveres kaffe og kage. Pris 50m- kr. Tilmelding senest fredag den 29. okt.

25


Suppeaften

Torsdag den 11. november kl. 18.00 på Ringparken i Ryomgård. Vi skal sammen spise et ”hverdagsmåltid” og udover maden nyde fællesskabet. Pris 50,- kr. Tilmelding senest torsdag den 4. november.

Motion og hygge

Mandage fra 10.00 til 11.30 med udgang fra Krolfbanen ved IFMs klubhus i Ryomgård. Der kan motioneres med eller uden stave. Stave kan lånes. Turene er normalt mellem 4 og 5 km. og foregår for det meste ad forskellige ruter i lokalområdet. Det er gratis at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig - er der spørgsmål, kan Jenny Hawkins 29 40 91 66 kontaktes.

Kom ud og spil krolf

Tirsdage og torsdage fra kl. 14.00 – 16:30 på banerne ved P. Vejsgaardsvænget i Ryomgård.

der kan hjælpe et andet menneske i en vanskelig situation. Bisidderen har selvfølgelig tavshedspligt. Kontakt Marna Obsen, tlf. 28 15 00 82.

En hjælpende hånd

Har du problemer med at hænge et billede op eller andre små praktiske gøremål i dit hjem, som du tidligere selv har klaret, så har du brug for en hjælpende hånd. Den hjælpende hånd minder på en måde om en vennetjeneste eller om hjælpen fra naboen. Alle lokalafdelingens hjemmeboende ældre medlemmer kan få en hjælpende hånd. Det er gratis. Få en hjælpende hånd kontakt Erik Bilde Jensen, 60 74 52 17.

Tryghedsopkald

Lad os ringe til dig hver morgen mellem kl. 8.30 og 9.00 med et ”Godmorgen”, for at sikre, at alt er vel. Ikke blot for dig, men også for dine pårørende, vil det være beroligende at være på listen. Ordningen er gratis, du skal blot tilmelde dig til Kirsten Poulsen, tlf. 51 16 42 25.

Besøgsven

Savner du besøg og har lyst til at få besøg og en god snak med et andet menneske. Det kan være en gang om ugen, men som det aftales. Ring til Marna Obsen på telefon 28 15 00 82 for at aftale nærmere. Vi mangler også frivillige, der vil påtage sig at være besøgsven for en ældre ensom. Der er meget hjælp at få, når man er medlem af

Giv dig selv en chance for at prøve det. Krolf er en blanding af kroket og golf. Udstyret kan lånes. Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op. Det koster 175,- kr. pr. sæson a t deltage. Kontakt Hanne Due Bjerre, tlf. 21 69 56 12

Whist

Hver onsdag kl. 13.00 - 16.30 spilles der whist i ”Det gamle Posthus”, Nordre Ringvej 7B, Ryomgård. Det er hyggeligt, der er også kaffe på kanden. Prisen for at deltage er 125,- kr. pr. sæson. Kontakt Bib Revsbeck 50 40 28 06.

Kinesisk Qigong

Hver onsdag fra kl. 10.00 til kl. 11.00 øves der kinesisk Qigong ved krolfbanen i Ryomgård. Qigong også kaldet kinesisk yoga, er en træning og livsform med let lærte øvelser, der er utroligt effektive til at styrke, smidiggøre samt forbedre balancen og koordinationen altså hele helbredet. Det koster 300,- kr. pr. sæson. Kontakt Hanne Due Bjerre, tlf. 21 69 56 12 for yderligere information.

Få en bisidder til vigtige samtaler

Det kan være svært at holde styr på alle detaljer i en samtale eller huske aftaler, selvom de har stor betydning for hverdagen. Derfor kan det være en idé at få følgeskab af en bisidder. Bisidderen er som udgangspunkt ikke advokat og rådgiver, men et par ekstra øre og øjne

26

IF MIDTDJURS Ønsker du at røre dig og samtidig ha’ det sjovt, så er dette lige noget for dig.

BADMINTON i Midtdjurshallen hver onsdag kl. 15.00-16.00 Kom og vær med – der er altid plads til flere. Evt. spørgsmål: www.ifmidtdjurs.dk under badminton/bordtennis eller Allan Christensen, tlf. 23 60 59 69.

PETANQUE www.ifmidtdjurs.dk under petanque. På banerne ved parkeringspladsen ved Midtdjurshallen. Tirsdag fra 1. april til 1. oktober kl. 18.30 og fra 1. oktober til 1. april kl. 13.30. Torsdag spiller vi altid kl. 13.30. På sportslige gensyn IF MIDTDJURS BADMINTON & PETANQUE Badminton og Petanque er aflyst indtil videre

OPTIMISTEN - Maj 2021


Midtdjurs Pensionistforening Vores bankospil i Multihallen og på Ringparken kommet godt i gang igen og der har været stor tilslutning begge steder. Vores 3-dages tur til Sydfyn blev flyttet 1 uge på grund af forsamlingsforbuddet. Turen blev gennemført fra 25.-27. maj med 30 medlemmer. Det var en dejlig tur trods regn hver dag. Den 15. juni var vi en tur i Møgeltønder for at se Schackenborg Slot med guidet rundvisning. Til denne tur var der så stor tilslutning, at der var lang venteliste. Dette skyldes måske at turen var en overligger fra sidste år. Måske overvejer vi på et senere tidspunkt at arrangere en lignende tur? Vi var også en tur i Tyskland for at handle lidt og på hjemturen spiste vi rigtig god middag på Agerskov kro. Det var en lang, men også rigtig god dag, hvor vi var velsignet med rigtigt godt vejr. Den 14. juli var vi på tur til Dyrehavsbakken for at se Cirkusrevyen. På vej derover var vi i Dragør, hvor vi kunne købe frokost eller gå en tur i byen. Vi nåede lige

forbi hotellet inden vi skulle videre til Bakken. Her var vi igen velsignet med rigtigt godt vejr. Revyen var god og underholdende, hvor Ulf Pilgård gav den gas for sidste gang. Efterfølgende en tur på Jernbanerestauranten i Korsbæk for at spise aftensmad og her kom grisehandler Larsen lige et smut forbi. Da vi dagen efter skulle hjem, kørte vi omkring Roskilde. Nogle så domkirken, andre gik en tur i byen og vi spiste lidt frokost inden turen igen gik til Ryomgård. En dejlig og varm tur. Vores generalforsamling er blevet udsat på grund af coronaen. Den er nu endelig blevet programsat til fredag d. 3. september i Multihallen. Det nærmere klokkeslæt vil blive bekendtgjort i Ugeavisen og på vores hjemmeside www.midtdjurspensionist.dk Håber alle har en god sommer På pensionistforeningens vegne formanden Sven-Erik Pedersen

Banko HVER mandag kl. 19.00 i Multihallen, Marienhoffvej 13, Ryomgård Samlet gebvinstsum 30.000,- kr. Kvarters-banko fra kl. 18.00 Lailas køkken åbner kl. 16.30

Nyt

fra Midtdjurs Lokalarkiv

Arkivet er nu igen tilbage til normal praksis efter Corona tiden, dog er vi stadig underlagt Bibliotekets Corona regler, hvor der i den betjente tid skal foretages 1 kontrol af Coronapas om dagen af Bibliotekaren, dette kan naturligvis ændre sig, så man bedes selv undersøge reglerne inden besøg. Arkivet har igen åbent om onsdagen mellem 14.00 og 16,30 og alle er velkommen til at besøge os enten for at aflevere arkivalier eller få indblik i nogle af dem, vi har modtaget gennem årene. Lørdag d 13. november er der arkivernes dag fra 14.00 til 16.00, vi har ikke helt fastlagt temaet for dagen men

OPTIMISTEN - 2021

har dog aftalt, at der bliver fremlagt en bog med motivering om erindringer dels fra Sønderjylland og vores egn. Dagens program kan senere læses på vores hjemmeside. Se også program fra Midtdjurs Lokalhistoriske Forening i denne udgave af Optimisten. Vores mail er: lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk Arkivets tlf. 8753 6025 Arkivleder Jakob Jakobsen Tlf. 2218 1805

27


Aktiviteter på RINGPARKEN Så er Ringparkens café åben igen alle dage mandag til fredag kl. 11.00-12.30. Alle er velkomne til at komme og spise f.eks. et varme måltid mad til 32,- kr. Der er også forskellige kolde anretninger og smørrebrød. Det er hyggeligt at spise sammen, så kom endelig! Man kan også købe mad med hjem. Menuen kan ses på hjemmesiden www.ringparken-ryom.dk, sammen med øvrige aktiviteter. Caféen er ferielukket i uge 29 – 30 – 31. Den 19. juli til 8. august.

Efter sommerferien forventer vi at starte følgende aktiviteter: MANDAG: 09.00 – 13.00 Håndarbejdscaféen – strikke – hækle – sy – kniple – patchwork m.m. Start 6/9 v/ Marie tlf. 3024 1999, Elsebeth 2872 5220 og Hanne 2395 5563 12.00 – 14.00 Seniordans v/ Laila Elkjær, tlf. 2093 1009. Start 6/9 14.15 – 15.45 Sang i LIGE UGER. Vi synger og Kirsten Frandsen spiller på klaver. Start 6/9

TIRSDAG:

09.00 – 11.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 09.30 – 10.30

EDB – Datastuen v/ Bent Bo Kristensen, tlf. 2171 8868. Start 7/9 Akvarel / akryl v/ Lilian Vinter, tlf. 4047 7077. Start 7/9 Litteratur gruppe i LIGE UGER v/ Helge Quist Frandsen, tlf. 8639 2242. Start 7/9 Motion og dans v/ Anette Hansen, 28719 222. Start 7/9

ONSDAG:

09.00 – 11.00 Slægtsforskning i LIGE UGER v/ Ole Knudsen, tlf. 3062 2822. Start 1/9 09.00 – 11.30 Glashold v/ Anette 5123 3267 og Birgit 2484 6218. Start 1/9

TORSDAG:

09.00 – 11.00 09.30 – 11.00 13.30 – 16.00 15.30 –

EDB – Datastuen v/ Hans Ole Møller Jensen, tlf. 2162 6119. Start 2/9 Motionsgymnastik v/ Ann Frandsen, tlf. 2737 0271. Start 2/9 Pensionistforeningens Bankospil hver torsdag. Kaffe og kage i pausen. Start 19/8 Hverdagsmad for mænd. v/ Poul Erik Pasciak, tlf. 5338 5059. Start 9/9

FREDAG:

14.30 – 16.00 Gudstjeneste hver anden fredag i ULIGE UGER. 03/09 Gunilla Nygaard Knudsen 17/09 Tina Skov Løbner 01/10 Susanne Munk Hjørlund 15/10 Torben Jensen. Vi starter kl. 13.30 denne gang og kører til Thorsager Rundkirke 29/10 Gunilla Nygaard Knudsen 12/11 Tina Skov Løbner Der er plads til nye deltagere på mange af holdene, så kom og vær med, hvis du har lyst.

Kommende arrangementer: 22/09 kl. 13.30 24/09 kl. 13.30

09/10 kl. 11.00

AFLYSNING På grund af de stadigvæk usikre restriktioner i forbindelse med Corona pandemien ser vi os desværre nødsaget til igen i år at aflyse Højskoledagene, der normalt afholdes den første mandag og tirsdag i november måned på Ringparken i Ryomgård. Højskolegruppen i Ryomgård Merete, Kirsten, Anni, Karen og Vita

Modeopvisning v. ES Mode. Pris incl. kaffe og kage 30,- kr. Højskoleeftermiddag og foredraget: Mit livs eventyr/Stjerner jeg har mødt. Kulturkøbmanden og tidl. direktør for Aalborg kongres- og kulturcenter Ernst Trillingsgaard fortæller. Holdes sammen med menighedsrådet. Pris incl. kaffe og kage 30,- kr. Efterårsfest med underholdning af Trækfuglene. Pris 130,- kr. incl. middag.

Billetter kan købes fra den 27/09 til den 05/10 i Caféens åbningstid.

- Vi GLÆDER OS MEGET TIL AT SES IGEN PÅ RINGPARKEN NÅR EFTERÅRSSÆSONEN STARTER-

28

OPTIMISTEN - Maj 2021


Aktiviteter på VIKINGEGÅRDEN Kolind Pensionistforening Torsdag den 9. sept. Fra Vikingegården kl. 9.30 Til Træskulpturparken i Blokhus Middag på Caféen i Blokhus Pris for bus og middag 300,- kr. Torsdag den 7. okt. kl. 19.00 Modeshow i Glassalen på Kolind Skole Pris 65,- kr. Torsdag den 28. okt. kl.10.30 Åletur til Dalbyover Kro Langs med Randers Fjord. Pris for bus, middag og kaffe 300,- kr. Torsdag den 18. nov. Tysklandstur Afg. kl. 8.00 Tysklandstur fra Byhallen i Kolind Middag i Stubbæk Forsamlingshus ved Åbenrå Pause på Ejer Bavnehøj. Husk brød til kaffepausen. Husk Pas. Pris 200,- kr.

Torsdag d. 11. november kl. 12.00 - 16.00 Andefest Torsdag d. 9. december kl. 12.00 - 16.00 Julefrokost Andre arrangementer: Mandage kl. 9.30 Dartspil i kælderen Mandage kl. 13.30 og torsdage kl. 9.30 Kreativt værksted og hyggeklub i kælderen

Kolind Pensionistforening Generalforsamling Fredag den 27. august 2021 kl. 14.00 i Klubhuset på Ebdrupvej i Kolind Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer Der er gratis kaffe og kage Derefter sang som underholdning NB. Mød nu talrigt op, så vi kan få en god generalforsamling Foreningen skulle jo gerne fortsætte i mange år.

OPTIMISTEN - 2021

29


Aktiviteter i ”HUSET” – Pindstrup MANDAG

Kortspil (whist)

kl. 13.00-16.00

Finn Andersen ....... tlf. 30 13 58 75

TIRSDAG

Strikke-café

kl. 13.00-16.00

Bodil Jacobsen ..... tlf. 22 89 86 71

ONSDAG

DATASTUE

kl. 9.00

Lisbeth Kruse ........ tlf. 28 60 97 63

Cykling

kl. 12.30

Ellen Jensen .......... tlf. 42 26 05 25

TORSDAG

Dartspil

kl. 9.30

Kari Sørensen ....... tlf. 28 50 56 73

FREDAG

Fællesspisning

sidste fredag i hver måned kl. 12.30.

Café Oasen 14 dage før sidste fredag i hver måned kl. 12.30 (undt. juni-juli-december). Brugerrådsmøde 1. mandag i måneden kl. 10.00 BRUGERRÅDET: Formand:

Gunnar Jensen

Toftevej 43, 8550 Ryomgård ............. tlf. 31 96 20 48

Kasserer:

Kirsten Jacobsen

Bøgevej 16, 8550 Ryomgård............. tlf. 42 20 62 17

Sekretær:

Bodil Hvid

Ringsøvej 6, 8550 Ryomgård, ........... tlf. 51 50 01 13

Freddy Johansen

Skovsvinget 4, 8550 Ryomgård ........ tlf. 20 92 57 82

Finn Andersen

Bøgevej 30, 8550 Ryomgård............. tlf. 30 13 58 75

Pindstrup Pensionistforening BANKO-spil i Landbohjemmet hver torsdag kl. 19.00 Kortspil koster 10,- kr. Pulje koster 20,- kr. Pausespil 25,- kr. Superpuljen 10,- kr. Der sælges sodavand, kaffe, slik. Mød op – støt Pindstrup Pensionistforening!

Arrangementer Elvis Museum i Randers

Tirsdag d. 14. september Middag på Highway 51 Amerikanske steaks Afgang fra Hallen kl. 10.30 Pris: 200,- kr. for medlemmer OBS: Sidste tilmelding d. 30. august

Åletur

Tirsdag d. 5. oktober Afgang fra Hallen kl.10.30 Frokost på Dalbyover kro kl. 12.00 Pris: 200,- kr. for medlemmer OBS: Sidste tilmelding d. 25. september

Tysklandstur

Tirsdag d. 10. november Afgang fra Hallen kl. 8.00 Ens pris: 50,- kr. Fyld bussen, tag din nabo med

30

Julebanko

torsdag d. 2. december Landbohjemmet kl. 19.00 Gratis æbleskiver og kaffe i pausen 10 Ænder + vin Støt os, tag din nabo med

Julefrokost i Landbohjemmet

Lørdag d. 4. december Kl. 12.00 Musik og dans Kom med højt humør Pris for medlemmer 150,- kr. OBS: Sidste tilmelding d. 22. november

To bilister kørte sammen i et kryds. Førerne kiggede på hinanden. Du skulle have kørt barnevogn, skulle du! Ja, og du skulle have siddet i den, sagde den anden! Hørt i Rungsted Hold da op, hvor du praler med din stamtavle, Arne. Det næste bliver vel, at du påstår, at din familie var med i Noas Ark? Næh nej, vi havde egen båd!

OPTIMISTEN - Maj 2021


Nyt om Røde Kors Midtdjurs I maj fik Besøgstjenesten en ny leder, Lisbeth Hougaard. Hun afløser Ann Frandsen, som har været på posten i 10 år. "Dejligt med yngre kræfter til bl.a. at forny og finde nye frivillige til besøgstjenesten i afdelingen”, siger Ann.

Genbrug er guld Gode grunde til at købe genbrugsting: ● Det er klimavenligt, da tingene ikke skal transporteres fra fjerne lande. ● Det er billigere, da du ofte kan finde mærkevarer til en meget lavere pris. ● Du støtter en humanitær organisation. ● Det er trendy at genbruge! I juli fik butikken en ny leder, Ulla Abrahamsen, som afløser Jytte Jacobsen. Jytte fortsætter som frivillig i butikken. Butikken tager gerne imod rent og pænt tøj, finere nips, velholdte møbler, og mange andre ting; men ikke elektronik, da det er for stor en omkostning for butikken. Røde Kors butikken ligger på Jernbanegade, og det er den eneste butik i byen med et udvalg af tøj, sko, LP plader, bøger, møbler, malerier, sportstøj, køkkenudstyr, smukke glas og kunstgenstande. Hvis du ikke allerede har været i butikken, så kom og gør et godt køb! Man kan ikke “prutte” om prisen! Al overskud går til humanitære formål, både nationalt og lokalt. Meld dig som frivillig i butikken. Jo flere, jo sjovere, og måske kan butikken holde åbent længere? Ann Frandsen

Jeg hedder Lisbeth Hougaard er 54 år og gift og bor på en gård nær Grenå. Jeg er startet som besøgsleder efter Ann Frandsen. Jeg glæder mig til at skulle arbejde med jer besøgsvenner. Jeg brænder for at kunne gøre en forskel for dem, som enten har det svært eller er ensomme. Jeg kører Social Drive Out hver fredag for Cafe` Grenå og har gjort det siden dag 1, da Danmark lukkede ned første gang. Det at give noget af sig selv og vide, at man gør en forskel, det giver en så meget tilbage. De smil og tårer, man får, er guld værd i ens hjerte. Jeg er også i Røde kors butikken i Ryomgård hver torsdag fra kl. 13.30-16.00, så hvis nogen har lyst til at få en snak om, hvad det vil sige at være besøgsven, så er man velkommen.

Midtdjurs Lokalhistoriske Forening Onsdag den 8. september kl. 19.00

Vi mødes ved Kirken i Nødager Byvandring, Egon Pedersen fortæller om byen Kaffe i den gamle skole

Lørdag den 13. november

i Kolind+

Arkivernes dag fra kl. 14.00 til 16.000 Temaet i år bliver? Alle arrangementer er gratis for medlemmer og koster 40 kr. for ikke medlemmer. Incl. kaffe Medbring selv brød

Tirsdag den 5. oktober kl. 18.30

Byvandring i Ebdrup Vi mødes ved kirken Knud Jensen fortæller om byen Kaffe i forsamlingshuset, hvor Helle Redke fortæller

OPTIMISTEN - 2021

Du ser så trist ud! Ja, jeg har lige fundet ud af, at bedstefars dødsfald koster os 500 kroner om måneden. Hvorfor dog det? Jo, vi har begravet ham i en lejet smoking!

31


Optimisten Midtdjurs Bugtrupvej 16 8560 Kolind

Jeg har læst Armando Lucas Correas bog: ”Datterens fortælling”. Bogen er baseret på virkelige hændelser. Den handler om 2. Verdenskrig og dens følger. Når en bog er baseret på virkelige hændelser, får det mig altid til at tænke lidt ekstra over det, jeg læser. Fortællingen starter i 1939 i Berlin. Her bor den jødiske familie Amanda og Julius Sternberg sammen med deres to små piger. Julius er hjertelæge og Amanda driver familiens boghandel. Familien har store drømme og tro til deres fremtid. Men krigen og jødeforfølgelserne knuser alle deres drømme. Nazismen strammer sit greb i Berlin. Julius' lægepraksis bliver vandaliseret og få dage efter bliver han hentet i hjemmet og sendt til koncentrationslejren Sachsenhausen. Familiens boghandel må lukke. Amanda må magtesløs se til, da boghandlen bliver brændt ned. Ingen har længere lyst til at hjælpe familien. Amanda forsøger fortvivlet at redde pigerne. Amanda ved, hun må flygte langt væk fra Berlin. Julius havde dog været forberedt på det værste og havde i forvejen sikret to udrejsetilladelser til Cuba. De var beregnet til parrets to døtre, hvis det værste skulle ske. På kajen i Hamborg den 13. maj 1939 må Amanda træffe en nærmest umulig og skæbnesvanger beslutning. Det er nu kun muligt at få en datter med på flygtningeskibet til Cuba. Hun sender deres seks år gamle datter Viera med på skibet til Havanna. Amanda flygter videre med den 4-årige Lina mod Sydfrankrig. Her har en gammel vens enke lovet at hjælpe dem og give dem tag over hovedet. Amanda skriver mange breve til Cuba. Efter nogle måneder kommer brevene uåbnede tilbage. Krigens rædsler rammer også Frankrig. De oplever massakren i den franske by Oradour-sur-Glane, hvor Waffen-SS dræbte 642 mennesker i 1944. Efter krigen kommer Line til New York, hvor en onkel på moderens side tager sig af hende og senere adopterer hende. Som voksen bliver hun gift og får datteren Adele og siden barnebarnet Etienne. Romanen slutter i 2015, hvor Line, som nu hedder Elise Duval, får en opringning, som kommer fuldstændigt bag på hende. Opringningen er fra en mor og datter, som siger, de har nogle breve fra Cuba skrevet på tysk, som tilhører hende. Gennem alle årene har hun forsøgt at glemme fortiden, nu står hun ansigt til ansigt med den. Brevene er skrevet med hendes mors håndskrift. På trods af alle Elises forsøg på at undslippe, trevles halvfjerds års hemmeligheder nu pludseligt langsomt op. Gurli Andersen Freka Grafisk A/S 70 22 70 26