Optimisten februar 2021

Page 1

OPTIMISTEN Midtdjurs

Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter

NR. 1 - FEBRUAR 2021 - 35. ÅRGANG


SPONSORER Margrethe og Johs. F. la Cours Fond Freka grafisk A/S Leif Ulrich la Cour, Hørsholm Birger Pedersen, Følle Gunnar Kolind, Kolind Lilly og Johs. Hougaard, Kolind Kirsten og Jørgen Sørensen, Ebdrup Knud Jensen, Ebdrup Ebdrupvejs Savværk v/ Tage Laursen Tove og Ejvind Ejlersen, Ryomgård Hans Jørgen Jensen, Ryomgård Centerrådet, Ringparken Pindstrup og Omegns Pensionistforening Inger Sjolte, Pindstrup Baldur B. R. Nielsen, Pindstrup Keiser Sko, Kolind Ældre Sagen, Midtdjurs Kolind Pensionistforening Læge Thorkild Boa, Kolind IFM - Hovedbestyrelsen Midtdjurs Lokalhistoriske Forening Motionsforeningen SAMSON Midtdjurs Pensionistforening Huset - Pindstrup

Indhold: Kæmpe tak til redaktør Knud Jensen ................................. Nytårshilsen .................................. Fra kirken ..................................... Dødens forgård ............................. Når to bliver til én ......................... Nyt fra ældrerådet ........................ En uforglemmelig balaften, et broget uddannelsesforløb, og hvorfor en kendt professor blev afløst af en skøn professordatter ................ Ryomgårds tårne og vartegn ..................................... Informationer til seniorer og borgere i Syddjurs kommune ..................... Drømmerejsen ............................. Fra Brunmose til Mols i 1916 ........ Ældresagen ................................... Midtdjurs pensionistforening ......... Højskoledag.................................. Aktiviteter på Ringparken .............. Aktiviteter på Vikingegården ......... Aktiviteter i ”Huset” – Pindstrup.... Hvad gør vi nu, lille du? ................ Ida Jessen om bogen: ”Kaptajnen og Ann Barbara” .........

3 4 5 6 7 9

11 15 16 19 23 25 27 27 28 29 30 31 32

Næste nummer af Optimisten udkommer: fredag den 14. maj Artikler o. lign., som ønskes optaget i bladet bedes sendt til redaktionen: Rita Mogensen, Maarupvej 40, 8560 Kolind rita.mogensen@gmail.com Anne Kirstine Langkjer, Ørnevænget 12, 8560 Kolind annekirstinelangkjer@gmail.com

Forside: Rødkælk i Stabrand

Deadline d. 22. april

Foto: Kurt Soelberg

Tlf. 8639 5000 2

KØKKENCENTER

OPTIMISTEN - Februar 2021


OPTIMISTEN Midtdjurs

6HOYHMHQGH EODG Bugtrupvej 16, 8560 Kolind Udkommer 4 gange årligt

Ansvarshavende redaktion: Rita Mogensen Mårupvej 40, 8560 Kolind tlf. 51 28 24 70 e-mail: rita.mogensen@g.mail.com Anne Kirstine Langkjer Ørnevænget 12, 8560 Kolind tlf. 20 57 52 43 annekirstinelangkjer@gmail.com

Bestyrelse: Jørgen Sørensen, formand og sekretær tlf. 20 96 4979 e.mail: inga 85550@g.mail.com Rita Mogensen, næstformand tlf. 51 28 24 70 Ingrid Knudsen tlf. 21 73 56 33 Knud Jensen tlf. 86 39 21 66 – 23 46 72 61 Hans Peter Andreassen tlf. 20 97 02 63

Bestyrelsessuppleanter: Jytte Schmidt Kent M. Jensen

Revision: Kurt Simonsen Kent M. Jensen

Revisorsuppleant: Gunnar Jensen

Kasserer:

Kæmpe tak til redaktør Knud Jensen Knud Jensen takkede jo af som redaktør i sidste nummer af Optimisten, og det vil jeg gerne knytte et par velmente kommentarer til. For det første fortjener Knud en kæmpe tak og megen ros for sit store engagement og arbejde med bladet gennem mange år. Knud har om nogen lagt et stort arbejde i Optimisten, og han har gennem årene leveret et utal af interessante og spændende artikler til bladet. Knud har som redaktør været meget ordentlig og redelig, og han har altid været på jagt efter gode historier. Han har været meget opsøgende og skrap til at finde andre gode borgere og fået dem til at skrive om netop deres oplevelser og interesseområder. Selvom Knud har sagt farvel og tak som redaktør, vil han heldigvis også fremover skrive artikler og andet stof til bladet, og han fortsætter også som medarbejder ved Optimisten. I dette nummer kan I glæde jer til at læse endnu en interessant artikel fra Knuds hånd. Den hedder ”En køretur fra Brunmose til Mols i 1916” og kan læses på side 23. Fremover er det Anne Kirstine Langkjer – den gamle sognepræst fra Kolind, og mig – den gamle skolelærer fra Maarup, som i fællesskab klarer redaktøropgaven. Alle med noget på hjertet kan trygt henvende sig til os med indlæg til bladet. Vi vil forsøge at føre Knuds forbilledlige arbejde videre og i et tæt samarbejde med Optimistens medarbejdere og alle bladets skribenter samt fotograf, Kurt Soelberg. Ligeledes vil vi fortsætte det gode samarbejde med Freka, som Knud har stået som garant for gennem de mange år som redaktør. Vi glæder os til arbejdet, og heldigvis har Knud også lovet at hjælpe til fra sidelinjen – så det skal nok gå alt sammen. Ikke et ord om corona men derimod en hilsen fra min have, hvor vintergækkerne titter frem og minder os om lysere tider og det kommende forår. Med venlig hilsen Rita Mogensen

Lena Andersen Baunevej 19, 8581 Nimtofte tlf. 24 45 21 66 e-mail: baunevej@privat.dk

Øvrige medarbejdere: Daniel Andersen Karen Rasmussen Merete Andersen Leif Frandsen Oplag: 1.700 ekspl. )UHND *UD¿VN $ 6 ± WOI

OPTIMISTEN - Februar 2021

3


Nytårshilsen VED BORGMESTER OLE BOLLESEN

2020 har i sandhed været et udfordrende år også her i Syddjurs Kommune. Coronaen har tvunget os alle til at tænke nyt og tilpasse vores hverdag. Det gælder også i kommunen, hvor mange har arbejdet hjemme fra en stor del af året. Desuden har vores dygtige frontpersonale på ældreområdet, skoler, daginstitutioner og mange andre steder skulle tilpasse sig nye krav og restriktioner. Alligevel er der også lyspunkter i årets gang. Vi har indviet et nyt kulturelt flagskib. Den tidligere Maltfabrik i Ebeltoft er blevet smukt restaureret – faktisk så flot at den netop har modtaget en af landet fornemmeste arkitekturpriser. Den er godt på vej til at blive et vartegn for hele kommunen. Sommeren har også være god for turismen med et stort antal besøgende. Vores sommerhuse er blevet lejet ud som aldrig før og vores attraktioner og spisesteder har aldrig fået så mange gæster før. Det er naturligvis Coronaen som har hindret mange i at rejse udenlands – men som borgmester er jeg naturligvis glad for at mange har kunne nyde sommeren i vores smukke kommune. Faktisk oplever vi, at Østjyderne er rigtig glade for Syddjurs. Vi har fortsat en god tilvækst af nye borgere. Derfor har vi også i byrådet truffet beslutning om en række nye byggerier, der skal sikre fortsat gode forhold til de nye familier. Vi har nu endeligt besluttet at bygge en ny skole og to daginstitution Hornslet de kommende nye ny e da dagi gins nsti titu tuti tion on i H orns or nsle lett he hen n ov over er d e ko komm mmen ende de åår. r. Desuden bygger vi også en ny daginstitution i Knebel, ligesom vi løbende moderniserer vores eksisterende også færdiggjort institutioner. Vi har og gså hen over året færdigg ggjo j rt en række sti og vejprojekter. gerne nævne Vrinners, Jeg vilil ge Jeg gern rne e næ vne ne ccykelstien ykkellsti tien en ffra ra EEgens gens ge ns ttilil V rinn ri nner erss, ud Bjerge så man man nu nu kan kan cykle cykl cy kle e på cykelsti cyk ykel elst stii he helt lt u d i Mo Mols ls B jerg je rge e

langs vandet. Vi har også færdiggjort en etape af den såkaldte Nord-Sydvej – så man nu let og praktisk kan komme fra Ryomgård til Djurs Sommerland og videre til rute 16 mod Randers eller Grenå. Som alle andre ser jeg frem mod foråret og en tid efter Corona. Heldigvis er vi så langt, at alle beboere på plejecentre er blevet vaccineret første gang, det er en stor milepæl. Og selv om mange af aktiviteterne på ældreområdet er lukket ned i øjeblikket, så forventer jeg, at alle vores ældrecafeer kommer i gang efter nedlukningen. Jeg vil slutte af med en god nyhed for hjemmeplejen, hvor vi netop har modtaget 11 mio. kr. fra en nationale pulje. Pengene skal gå til mere værdighed i hjemmeplejen, selvstyrende teams, øget fokus på borgerens behov og mere tid til den enkelte borger. Det glæder jeg mig til at høre mere om. På vegne af byrådet ønsker jeg alle et godt 2021, forhåbentlig hurtig befriet for Corona.

Foto: Kurt Soelberg

4

OPTIMISTEN - Februar 2021


Fra Kirken Lysstriber her i foråret

”Der har været et kedeligt Mørke og uinteressant Lys i 5 Dage sammen med Regnen, nu lader det til Skyerne atter fordeler sig og en anden lille Lysstribe kommer til syne heldigvis” Anna Ancher 1907 Citatet stammer fra Anna Ancher, som var maler, og en del af den kunstnerkoloni, der boede i Skagen for hovedsageligt at male naturomgivelser og lokalmiljø. I sommers var jeg i Skagen med min familie, og her så vi en særudstilling med Anna Ancher. Udstillingen handlede om hendes arbejde med og særlige anvendelse af lyset i sine malerier. Anna Ancher voksede, som den eneste af skagensmalerne, op i det skarpe lys mellem de to have Skagerrak og Kattegat. Hun evnede på særlig vis at fange og gengive lysets fald gennem sprossevinduer og over på vægen, solens stråler en sommerdag over vandet eller Skagens veje, solnedgangens farvekaskade over heden eller måneskinnets særlige kolde lys. Jeg var meget optaget af den smukke udstilling, og jeg var nødt til at have en plakat med hjem, som nu hænger på mit kontor. Plakaten hænger over mit skrivebord, og det er næsten som om lyset vælter ud af plakaten, og giver mig glæde og trøst midt i den mørke tid. For i skrivende stund er vi midt i januar, og mørket er tæt. Himlen, set fra mit kontor i præstegården, er tunge af skyer der varsler regn eller sne. Men når mørket synes tungest, er det næsten som om Anna Anchers billede oplyser mit kontor og mit sind. Lyset hos Anna Ancher var ikke det guddommelige lys, hun var en del af datidens kunstnerkoloni, der dyrkede videnskaben og naturalismen, men samtidig voksede Anna Ancher også op i det stærkt religiøse miljø i Skagen, så mon ikke lyset har haft flere betydninger. Når jeg ser på Anna Anchers lysvæld, bliver jeg mindet om, at lyset vokser og dagene bliver længere. Lyset fylder mig med mod og trøst om, at alt bliver godt igen. Guds lys, der stråler på os, også når vi føler os i det mørkeste mørke. Jeg bliver mindet om, at lyset kommer igen, og når de første lysstriber rammer mine vinduer, er det som om alt igen bliver levende. For selvom alt lige nu synes dødt, så ved vi godt, at naturen kun hviler, dybt nede i jorden forberedes foråret. Kigger vi under hække eller langs med husmuren stikker de første ukuelige spirer af vintergækker deres grønne blade frem af den frosne jord; som en håbefuld hær. Dette efterår og vinter har ellers været mørk både ude og inde. Vi har været ramt af mange restriktioner. Forsamlingsforbud på 5, alle skolebørn hjemsendt, hver især skal vi blive hjemme i vore OPTIMISTEN - Februar 2021

egne sociale bobler. Men hele tiden er lyset forude; vaccinen, foråret og sommeren. De tidlige forårsmåneder har både vinter og forår i sig. Men allerede i marts står krokus i fuldt flor, og på gode dage står solen lavt og skarpt, det kan dog også være bidende koldt og frostvejr, men ude i skovene er fuglene så småt begyndt at synge. Lyset og foråret er på vej. Vi vågner langsomt og længes. Længes efter forår og påske. Lyset, Guds lys, skænker os håb, mod, glæde og trøst. Håbet om at mørket mister sin magt over os, og lyset sejrer. Et gammelt ordsprog fortæller: Lyset og troen er den fugl, der ved og kender daggryet, og som derfor også synger mens det endnu er mørkt. Selvom vi endnu vil få mørke og kolde dage, så vil lysstriberne komme til syne ligesom på Anne Anchers billede, og lyset vil vinde frem. Heldigvis! Sognepræst Susanne Munk Hjørlund, Nimtofte

5


Dødens forgård Fra den 96-årige Kaj Friis Nielsen på Plejehjem i Rønde har vi modtaget disse tanker. Kaj og Lis boede i mange år i Mesballe, og de var begge medarbejdere ved Optimisten. Kaj var i ca. 15 år medredaktør ved bladet og har i årenes løb bidraget med mange gode artikler. Dødens forgård kalder jeg det sted, hvortil jeg kom for et år siden, da min elskede hustru døde efter 68 (faktisk 69,5) års kærligt ægteskab. Er nu her og får en kærlig omsorg. Jeg sidder og ”ruger” i mindernes verden. Fire børn fik vi - 2 piger og 2 drenge - de og deres børn og vore oldebørn. De havde en dejlig mor, der tog sig kærligt af dem, også når jeg sejlede og endte som maskinchef. Jeg skrev kontrakt som betød 2 års tjeneste som maskinchef i kulminebyen Kutdligssat på Diskoøen. Vi kom hertil med vore 4 børn sidst i maj, da isen gjorde det muligt. Det var et par interessante og krævende år. Den ældste af sønnerne måtte rejse hjem alene for at gå i skole, vi var nødt til det, da de 2 ældste af børnenes klasser var de sidste. Fantastisk at han sidste sommer rejste derop med sin familie for at gense stedet, en herlig oplevelse sagde de alle. Også min kone havde meget kontakt med grønlænderne, en gang om ugen mødtes flere og så syede de og lærte af hinanden. Lis lærte lidt af sproget, det var ikke let. AJUNGELAK= det er godt AJOBOK= det er dårligt. Husker jeg endnu. Ogg de 2 år var en herligg tid,, det husker jjegg også. g

Nu sidder jeg så her i dødens forgård i mindernes verden. Jeg er 96 år og takker for et godt liv, men nu er det nok, og savnet kommer jeg ikke over. Min far er fra Thy, hvor mine bedsteforældre boede så tæt på Limfjorden at den i stormen kunne bryde ind i butikken, ”nå, skidt så blev gulvet da vasket”. Min bror og jeg var på sommerferie der hvert år. En aften blev bedstefar træt af os og sagde henvendt til min bror, ”nå, nu godnat Niels Aunsbjerg”. ”Godnat bedstefar, skal du nu i seng”? ”Nej, det skal du”! Gilleleje fyr ud En dag blæste det så koldt, at vi ikke kunne komme at fiske, jeg var i systuen på loftet, hvor sypigen sad i

6

den ene ende af det lange bord. ”Ræk mig lig a SAUS” sagde Jørgen. Hvordan staver du til sous. Lad mig nu se - S A U S. Det blev fiske-vejr og vi fangede mange, som bedstemor tilberedte dejligt. Jeg havde 2 fastre, der blev gift med en købmand, de havde 2 drenge. Når de gik igennem butikken, sagde de: ”Kan a lige få en kanold” - det fik de, og i tilgift forlorne tænder i konfirmationsgave, de almindelige kunne ikke holde til al det sukker. Min anden faster Lydia havde sølvbryllup 2 gange i sit liv. En mand kunne ikke stå for hendes facon, han var syg. Da man fejrede hendes 101 års fødselsdag sagde hun: ”Ka a nu æ godt være bekjendt at dø”, og det gjorde hun. Bedstefar døde som 82 årig. Ved begravelsen kikkede bedstemor på kisten og sagde, ”æ græder æt Niels, a kommer snår”. 12 dage efter var hun død. Faster Clara døde og onkel Aksel solgte butikken. Efter et par år som enkemand friede han til min mor. De slog sig ned i Lunderskov. En smukt beliggende rødbygget stationsby. En gang jeg besøgte dem, spurgte jeg hvordan har du det onkel?: ”A har det som i PARADIS”. Ja, livet går videre igennem mindernes verden i et ellers forståeligt savn, som jeg ikke kan flygte fra. Men det er med mig her i hjemmet på gravens rand. Jeg kan se Århusbugten mellem hustagene, havudsigt i min alder. Jeg kikker ud af vinduet fra VENTEVÆRELSET Jeg kan lide at møde vennerne fra en svunden tid, vi havde glæde af at læse bøger og drøfte dem med hinanden, og vi sang sammen. Vi er få tilbage, bl.a. Martin, en god ven som jeg af og til ser og opfrisker gode gamle minder med. ”Åh denne færden i mindernes verden med klokkeblomst og Bellis og Følfod”. Kaj Friis Nielsen må have anet, hvor det bar hen, for han sov stille inde den 17. december. Læs nekrolog på næste side

OPTIMISTEN - Februar 2021


Når to bliver til én af Anne Kirstine Langkjer

Jeg kan huske, da min far døde en lørdag aften og jeg kom i kirke næste morgen, da sagde min kirkesanger til mig: ”Nu har du mistet den sidste, der har elsket dig med ubetinget kærlighed.” Og sådan er det jo. Vi elsker vores forældre, vi elsker vores ægtefælle og vi elsker vores børn, og det er tre forskellige slags kærlighed. Derfor er det heller ikke det samme, når man bliver alene. Din ægtefælle er din ven, din fortrolige på en helt anden måde, end dine børn. Du bliver mere alene. Vi kom hjem og besøgte min far, da han var blevet alene, og spisebordet var overstrøet med billeder af min mor, i alle aldre og alle situationer: ”Kan I se, hun smiler jo stort set på dem alle sammen”- sagde han lidt stolt. Jeg tror, han har følt sig ansvarlig for min mors lykke. Det er jo faktisk også det, man siger ”ja” til når man bliver gift. ”Hver fryd i mit sind, hver tåre på kind, det haver du alene udi vold” sådan siger pigen til sin elskede i folkevisen. Og min far har uden tvivl haft brug for at få bekræftet, at han har levet op til sit ansvar, at han har formået at give mor et godt liv.” Og det er også noget af det, jeg har oplevet som præst, at den rene skære sorg, den hvor der ikke er alle mulige andre følelser i klemme, at den er til at leve med. Men dér hvor der er noget gammelt nag, der sidder og borer, ja, der giver den efterladte nærmest ikke sig selv lov til at slippe, men alting vender tilbage igen og igen. Men så er man alene – måske også mere end børnene og vennerne tror. Nogle har måske slet ikke prøvet at sove alene før. Det er jeg f.eks. et eksempel på, hvis det bliver mig først. Og jeg har altid været hundebange for det, men mest da jeg boede i den gamle præstegård. Der var så mange lyde. Og jeg er endda vokset op i en anden gammel præstegård - med spøgelseshistorier, kolde vinde og slæbende fodtrin. Nu bor jeg i et helt nyt hus, og det har hjulpet på det, men rart bliver det ikke, hvis det bliver mig, der får lov at leve længst. Det er nu slet ikke sikkert, for i min mands familie, bliver mange af dem over 100. Hans moster Cecilie blev 104 og i en alder af 103 tabte hun cerutten ned på maven, så hendes kaldeapparat brændte fast. Men hun kom på Rigshospitalets brændsårsafdeling og helede så fint op, så hun blev senere udstillet til de studerende. Da min far var død, fandt vi i hans papirer, en lille lap med ordene: ”Alene, det er da i orden, men det var nu skæggere med Lise.” Det var skæggere med den anden ved sin side, som samtalepartner, som selskab, som ven. Og så én ting, når man hænger med hovedet og synes, det hele nærmest ikke er noget værd – og det har jeg lært af en gammel sygeplejerske. Hun sagde:”Tænk på, hvad den døde ville have sagt, hvis vedkommende kunne. Mon det ikke blev noget i retning af:”Se så kom op med fjervingen- hvad hænger du for? Jeg vil, at du stadig skal finde glæde i livet.”

OPTIMISTEN - Februar 2021

g

olo r k e

N

Kaj Friis Nielsen

En personlighed er gået bort. Kaj Friis Nielsen døde den 17. december 2020. Kaj var en forunderlig mand, han elskede livet, var altid i godt humør og kunne altid fortælle om livets forunderligheder. Vi var nabo til ham og Lis i ca. 30 år. Ikke fordi vi sad på skødet af hinanden, men vi var der, når der var behov. Både Lis og Kaj var tilknyttet Optimisten i mange år. Kaj som med-redaktør i ca. 15 år. Kaj elskede at skrive om de ting, som han i dagligdagen havde berøring med, og utallige er de artikler han har bidraget med igennem årene. I dette nummer af Optimisten vil man forrest i bladet kunne læse hans sidste bidrag til bladet. Kaj elskede Lis og påskønnede hende for det, så tit der var mulighed, samtidig med at han omtalte sine børn i rigt mål. Ingen nævnt - ingen glemt. Selvom Kaj havde besejlet verdenshavene, blev han meget lokal i Mesballe. Han involverede sig i de ting, der skete i området. Da der kom cykelsti til Ryomgård, glædede han sig meget over det, idet han elskede at cykle, og selv om han var højt op i firserne cyklede han ofte til Skovgårde, hvor han og Lis havde sommerhus. Hans kæphest var, at når der var lejlighed til det, så skulle der skrives en sang. Så det blev til en sang, da vi fik cykelsti over Ryom Å, da fjernvarmeværket skulle indvies og da forsamlingshuset fyldte 100 år. Så da næsten alle landsbyer på Djursland havde en sang om byen, undtagen Ebdrup, ja så fiksede Kaj også lige én til dem. I den tid hvor Kaj hørte normalt, var begge ofte besøgende i forsamlingshuset, hvor han elskede at synge og fortælle en god historie. Efter Lis blev syg har Kaj ikke haft den store livslyst, hørelsen var ikke god og Lis talte sagte, som det kneb Kaj med at høre. Det blev herfra mere ofte, at Kaj brugte udtrykket, at nu måtte han gerne dø. Men trods det fik han et års tid på plejehjemmet i Rønde og sidste gang vi afleverede Optimisten, var han i godt humør, men klagede sig meget over hørelsen. Ære være hans minde! Jørgen Sørensen

7


STØT VORE ANNONCØRER !

EL-INSTALLATIONER HÅRDE HVIDEVARER

Vi leverer gerne håndkøbsmedicin ud til alle Apoteksudsalgene fra Kolind Apotek

BELYSNINGER EL-APPARATER

Kolind Apotek . Tlf. 86 39 21 55

- Din lokale fagmand -

Vi kender vores kunder

Find din næste håndværker i Optimisten Book et møde med en af vores kompetente TE rådgivere. KIF KS TIS

A GR

N

BA

Hør mere om den forskel, vi kan gøre for dig og din økonomi.

Kolind: 8630 3500

Kolind: 8630 3500 • Nimtofte: 8630 3560 Ryomgård: 8630 3580 Pindstrup: 8630 3570 • Ryomgård: 8630 3580 www.djurslandsbank.dk www.djurslandsbank.dk

Den rasende hesteejer til sin jockey: I kom sidst i løbet. Kunne du ikke være kommet hurtigere i mål? Jo, sagtens, men jeg var jo nødt til at blive siddende på hesten!

8

OPTIMISTEN - Februar 2021


Nyt fra Ældrerådet Høringssvar til ”Det nære sundhedsvæsen i Syddjurs”: Ældrerådet tilslutter sig intentionerne i ”Det nære sundhedsvæsen i Syddjurs Kommune”, da der er tale om nødvendige indsatsområder for at sikre, at borgerne stadig får den bedst mulige behandling, når kommunen vedvarende overtager opgaver fra sygehusene og borgerne i stigende grad skal behandles i det nære i kommunen, i kommunal seng eller i eget hjem. Når patienter udskrives med genoptræningsplan på avanceret og specialiseret niveau, og flere og mere komplekse opgaver skal løses i regi af det nære sundhedsvæsen, er det nødvendigt at personalet, som skal varetage opgaverne i det nære sundhedsvæsen, vedvarende sikres efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det er ligeledes vigtigt at styrke samarbejdet med hospitaler og almen praksis, også med henblik på at styrke fagligheden og den akutte indsats i Syddjurs Kommune. ”Det nære sundhedsvæsen” må ikke medføre øgede udgifter for syge borgere. Udtrykket ”Rette borger i rette seng på rette tid” må ikke indebære, at syge borgere bliver mødt med krav om egenbetaling. Der bør ikke være nogen form for egenbetaling i en kommunal seng i ”Det nære sundhedsvæsen”. Velfærdsteknologi er god til borgere, som er i stand til at benytte det, da det kan medvirke til tryghed i hjemmet, færre besøg hos praktiserende læge og på hospital og færre besøg af hjemmeplejen, som måske i forvejen kommer flere gange om dagen. Der skal være alternative muligheder for borgere, som ikke er i stand til at benytte velfærdsteknologi. Der kan findes nye veje gennem innovation. Derfor er det vigtigt at kommunen på tværs af sektorer udvikler og afprøver fælles modeller for samarbejde og indsatser i borgerforløb. Sundhedsvanerne i Syddjurs Kommune ses i en negativ udvikling. Der bør fokuseres forebyggende på dette område for at få rettet op på sundhedstilstanden, så risikoen for udvikling af kroniske sygdomme reduceres. Det er vigtigt at anerkende frivillige/civilsamfundet for de opgaver, de varetager, f.eks. i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse. Vigtigt ikke at tage frivillige som en selvfølge. Sommerpakke” til ældre.: I den lange covid-19 nedlukning i foråret var mange ældre isolerede og kunne ikke få besøg. Derudover var aktiviteter, der normalt afholdes på plejehjemmene, sat i bero. For at råde lidt bod på isolationen og oplevelsen af ensomhed kom der en ”sommerpakke” til bl.a. ældre på plejecentrene. Syddjurs Kommune fik ca. 360.000 kr. i sommerpakken. Pengene er brugt til forskellige aktiviteter, bl.a. busture ud i det blå, ture til stranden og sommerhuse med frokostkurv, afholdelse af udendørs arrangementer som gåture, koncerter og lignende, værksted og arbejde med plantekasser og have, hestevognsture, Sankt Hans, leje

OPTIMISTEN - Februar 2021

af ismaskine, harmonika, sommersang og grillhygge i gårdhaverne, højskolesang i Poppelhuset, ledsagelse til konfirmation, planteskolebesøg. Derudover har Syddjurs Kommune modtaget 900.000 kr. fra en aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med Covid-19. Disse penge er bl.a. anvendt til at etablere besøgsfaciliteter på alle kommunens plejehjem og til medarbejderressourcer i forbindelse med koordinering og afholdelse af besøg, herunder rengøring af besøgsstationer efter endt besøg. Derudover er midlerne anvendt til genetablering af aktiviteter på plejecentrene samt ekstra rengøring til borgere i eget hjem og etablering af tiltag for de pårørende til borgere med demens. Nu beder Ældrerådet til, at der ikke igen lukkes helt ned for besøg og aktiviteter for ældre. Så pas på hinanden – unge som gamle. Ældrerådsvalg 2021: Der skal vælges nyt Ældreråd – du kan stille op, hvis du er fyldt 60 år. Hvert fjerde år skal der vælges nyt Ældreråd, næste gang den 16. november 2021, samme dag som der skal vælges nyt Byråd. Ældrerådet opfordrer borgere på 60 år eller derover til at melde sig som kandidater til det givende arbejde. Det vil være rigtig godt, hvis der opstilles kandidater så bredt geografisk som muligt, så alle områder i kommunen bliver repræsenteret i Ældrerådet. Det er Ældrerådets opgave at varetage ældres interesser over for kommunen i alle spørgsmål, tilbud og kommunale beslutninger, som Ældrerådet mener, kan have betydning for kommunens borgere på 60 år og derover. Ældrerådet arbejder for alle over 60 år, både dem, der har behov for hjælp, og dem, der kan klare sig selv. F.eks. er Ældrerådet på banen i forbindelse med bl.a. byggeri af plejeboliger, fastsættelse af kvalitetsstandarder inden for ældreområdet, træning og genoptræning, trafik, kost, aktiviteter, frivilligt arbejde og kommunale budgetter. Du kan få flere oplysninger om ældrerådsvalget ved at kontakte Ældrerådets valgudvalg: Elsa Bannebjerg, tlf. 30 62 52 78 Rita Vinding, tlf. 61 26 73 52 Freddy Ovesen, tlf. 24 41 14 21 Jens Ove Nielsen, tlf. 21 65 17 58 Du kan læse mere om Ældrerådets opgaver her: https://www.syddjurs.dk/.../aeldreradet_syddjurs_kommune Danske Ældreråd har udgivet bogen ”Håndbog om ældrerådsarbejdet” bogen kan læses på: https://danske-aeldreraad.dk/vidensbank/haandbog-om-aeldreraadsarbejde/ Efterhånden som flere bliver vaccineret for Covid-19 håber Ældrerådet på mere almindelige hverdage for alle, ikke mindst for de ældre, hvor friheden har været meget begrænset. Pas godt på jer selv og hinanden! Elsa Bannebjerg

9


GÅ GODT

Eva Friis Statsaut. fodterapeut

Klinik for

fodterapi Ved statsaut. fodterapeut Mia Johansen Drammelstrupvej 3 . Tirstrup 8400 Ebeltoft

Tlf. 27 47 12 06 Der ydes tilskud fra den offentlige sygesikring samt Danmark gruppe 1+2. En fodbehandling omfatter:

Tlf. 4026 3600 eva.friis@mail.dk

de lokale foreninger err - meld dig ind i: Ældre Sagen - Midtdjurss ngg Kolind Pensionistforening

- behandlingen afsluttes med en god creme.

enning Midtdjurs Pensionistforening

UDEBEHANDLING EFTER AFTALE

Kapelvej 7 8560 Kolind

Støt

Fodbad, neglebehandling samt beskæring af hård hud og ligtorne.

Spec.: Bøjlebehandling af nedgroede negle, aflastninger og indlæg.

Eva Friis

enning Pindstrup Pensionistforening

+ MULIGHED FOR TILSKUD

10

OPTIMISTEN - Februar 2021


En uforglemmelig balaften, et broget uddannelsesforløb, og hvorfor en kendt professor blev afløst af en skøn professordatter

Foto: Henrik Saxgren

Af Ove Gibskov. Søn af Elna og Viktor Gibskov Sørensen, som indtil 1976 havde slagterforretningen på Bredgade 4 i Kolind. I forrige nummer blev syvende del af mine barndomserindringer afsluttet med, hvordan jeg i ungdommelig selvbevidsthed betragtede mig som intellektuel i en sådan grad, at jeg mente, at kun ret få i Kolind var nået så langt på det område som mig. Det var da heller ikke ganske uden grund, at min søster Henny en overgang kaldte mig for Erasmus Montanus. Men det var dog langt fra kun læsning og højtflyvende snak, der optog mig i ferierne. Om sommeren tog vi tit til stranden, og sammen med min fætter Ole tilbragte jeg somme tider flere dage i hans morfars sommerhus i nærheden af Ebeltoft. Nogle få km. fra sommerhuset lå Skovpavillonen, hvor der var bal flere gange om ugen. Det ville jeg selvfølgelig gerne med til, og en lørdag aften satte Ole og jeg os på min tandem og kørte derud. Vi havde ikke lyttet til musikken ret mange minutter, før en pige, som Ole kendte, kom og hilste på ham. Han var to et halvt år ældre end mig og temmelig omsværmet. Han spurgte, hvad jeg sagde til, at han gik ud og dansede, og det var selvfølgelig i orden. Han lovede at få tjeneren til at komme over til vores bord, og med mine kun 15 år bestilte jeg lettere nervøs en gin og vermouth, som jeg aldrig havde smagt men hørt meget om. Jeg fik den uden problemer og skyndte mig at drikke den, så der ikke var mere i glasset, når Ole kom tilbage. Mine forældre havde nemlig tydeligt understreget overfor både ham og mig, at jeg ikke måtte få stærk spiritus og højest to øl. Mens Ole stadig var på dansegulvet, kom pludselig en af vores tidligere barnepiger, Grete og hendes mand hen til bordet og hilste hjerteligt på mig. Da Ole var færdig med dansen og igen sad ved bordet, gik der ikke længe, før der igen kom en pige, som ville danse med ham. Grete spurgte så, om jeg ikke ville over til deres bord, og derovre tog jeg mod til mig og bad hende købe endnu en gin og vermouth til mig. Hun syntes, det var bedre, at jeg delte en øl med hendes mand; men jeg blev ved med at plage og sagde, at jeg før havde drukket gin og vermouth og bare skulle have én og så ikke mere resten af aftenen. Hun blev overtalt, og mens jeg senere dansede med hende, var der nogle fra Kolind, som kontaktede mig. Efter dansen fik jeg hende til at føre mig over til dem, og der gentog forløbet med gin og vermouth sig endnu engang.

OPTIMISTEN - Februar 2021

Da Ole efter en hel del danse fik fundet mig, og vi skulle hjem, havde virkningen af den eftertragtede blandingsdrik medført, at jeg simpelthen ikke var i stand til at sidde på tandemen, så vi måtte tage en taxa hjem til sommerhuset. Senere fik jeg at vide, at chaufføren bestemt ikke havde været begejstret for at køre med den ret så fulde knægt. Men det lykkedes altså at få ham overtalt, og heldigvis brækkede jeg mig først, da vi var kommet ud af bilen. Det skete så til gengæld ned af mit konfirmationstøj, og det var en meget lille Ove, som med drønende tømmermænd vågnede næste morgen og nervøs ventede på min far, som skulle køre os hjem til Kolind. Det kom dog til at gå noget anderledes, end jeg havde frygtet. Da han så mit konfirmationstøj, og jeg ikke særlig stolt måtte gå til bekendelse, sagde han bare ganske roligt, at jeg skulle have haft endnu mere gin, så jeg knap nok kunne kravle frem langs græsstråene; for så ville jeg uden tvivl lære, hvad det vil sige at få for meget spiritus. Da vi nåede hjem, og min mor jo desværre også så mit overbrækkede konfirmationstøj og hørte om aftenens hændelser, sagde hun bare: ”Mon ikke du trænger til at få en bajer sammen med din far?” Hun var uden tvivl klar over, at jeg i hvert fald ikke skulle have øl, og den måde, de begge reagerede på har jeg selv forsøgt at have med i bagagen, da mine egne børn fik deres første oplevelser med alkohol uden for hjemmet, selv om jeg nok ikke kan sige, at det altid er lykkedes lige så godt. Som tidligere nævnt fik jeg meget ud af undervisningen på Blindeinstituttet i København. Den varede to år, hvorefter man kunne begynde på sit eget uddannelsesforløb. Helt tilbage til 1811, hvor undervisning af blinde her i landet begyndte, har uddannelser som børstenbinder, kurvemager, klaverstemmer og organist været blandt de mest udbredte blindeerhverv. Men allerede før min tid var mange dog også blevet telefonister, ligesom flere havde gennemført boglige uddannelser, og den mulighed blev virkelig til fordel for mig. Jeg har jo fortalt om mine meget begrænsede præstationer gennem fire års undervisning i sløjd og har da heller aldrig tænkt på mig selv som hverken børstenbinder eller kurvemager. Jeg kan 7-8 akkorder på en guitar, og skulle det muligvis med stort besvær være lykkedes mig at tage en meget lille organisteksamen, ville det næppe

11


have været en nydelse for kirkegængerne at lægge ører til mit salmespil. Så jeg var glad for at kunne begynde på et toårigt præliminærkursus, da skolegangen på instituttet var overstået. Det var dog fortsat der, jeg boede, mens undervisningen fandt sted i nærheden af Nørreport Station. Præliminæreksamen svarede omtrent til en realeksamen men med den væsentlige forskel, at man skulle op i ubegrænset pensum, og at kun eksamenskaraktererne og altså ikke årskaraktererne talte med ved afslutningen. Dette uretfærdige system blev faktisk en fordel for mig, fordi jeg altid har været målrettet og koncentreret, når der skulle læses op til eksamen, men i det daglige den gang derimod ikke gjorde så meget ud af lektierne. Det endte da også med et ganske godt resultat, som gav adgang til gymnasiet. I sommerferien inden 1.g prøvede jeg dog lige at snuse til det fag, jeg kom til at leve af i ca. 35 år – nemlig journalistik. Ud over dansk eller historie var det noget af det, jeg overvejede at gå i gang med efter studentereksamen; og jeg ville gerne opleve en journalistisk arbejdsplads. ”Redaktøren på Dagbladet Djursland i Grenaa sagde heldigvis ja til at lade mig være på avisen et par dage, og jeg var uhyre stolt, da min artikel om Kolind Skakklub, hvor jeg selv nogle dage i forvejen havde været med i en simultankamp, som alle deltog i, mod byens store skakspiller, Oluf Skyum, kom i avisen.” Egentlig ville jeg godt være flyttet hjem i nærheden af Kolind for at tage studentereksamen. Det kunne så ske på Rønde Studenterkursus. Men da det havde et indremissionsk grundlag, var min far overbevist om, at hans temmelig vilde søn efter ret kort tid enten ville blive smidt ud eller selv forlade kurset. Han havde sikkert ret, og i hvert fald blev jeg i København og begyndte som nysproglig i 1.g. Men i løbet af ret få måneder viste det sig, at flere af mine bedste klassekammerater ville have en gammelsproglig studentereksamen, hvor de sproglige hovedfag ud over dansk var græsk og latin. Den begyndte man på i 2.g, og der var flere grunde til, at jeg havde lyst til det samme. Dels ville jeg gerne gå videre sammen med nogle af dem, jeg fungerede bedst socialt med, ligesom jeg desuden interesserede mig for græsk og romersk mytologi og historie. Jeg må så indrømme, at det også betød en del, at man i stedet for engelske og tyske stile blot skulle aflevere en ret kort skriftlig oversættelse fra latin til dansk. Så i 2.g blev engelsk og tysk for mig erstattet med oldgræsk og meget mere latin. Jeg var nu flyttet fra Blindeinstituttet og havde et værelse på Nørrebro, mens mine klassekammerater alle boede hjemme hos deres forældre. Der gik da heller ikke længe, før mit værelse blev lidt af et fristed både for nogle af dem og andre, jeg kendte, hvor der ofte blev snakket, drukket øl og engang imellem såmænd også røget lidt hash til sent på aftenen og somme tider natten. Det medførte meget naturligt, at jeg lidt for tit kom for sent eller slet ikke deltog i første time om morgenen og heller ikke altid var lige godt forberedt. Det blev så slemt henimod slutningen af 2.g, at der en dag kom et brev fra skolen. Det var sendt til mine forældre

12

men altså på min adresse, hvor man åbenbart troede, at de boede. Den somme tider ret storskrydende gymnasieelev var bestemt ikke særlig kry, og jeg ville i hvert fald selv kende indholdet af brevet, før det skulle læses i Kolind. Mine bange anelser blev desværre bekræftet. Der stod med skam at melde, at jeg efterhånden havde været så meget væk fra undervisningen i hovedfagene græsk og latin, som næsten dagligt lå i de første timer, at man sandsynligvis måtte lade mig gå 2.g om. Jeg må erkende, at det famøse brev først blev kendt i Kolind efter min studentereksamen; men for mig selv betød det en nærmest grundlæggende ændring af tilværelsen. Jeg skulle i hvert fald ikke dumpe i, og de sidste måneder inden eksamen blev det løsslupne liv afløst af koncentreret læsning, som resulterede i en ganske hæderlig eksamen. Det samme blev heldigvis også tilfældet året efter, uden at det var nødvendigt med endnu et trusselsbrev. I modsætning til i dag var der dengang ingen adgangsbegrænsning, når man bare havde bestået sin studentereksamen. Så jeg blev optaget som stud.mag. i dansk på Københavns Universitet og deltog naturligvis efter den obligatoriske hestevognstur i diverse fester hos mine klassekammerater og hjemme i Kolind, hvor den bestemt ikke fik for lidt. I hele sommerferien glædede jeg mig vildt til at komme i gang med studiet. Men en uge inden, jeg skulle begynde, skete der noget, som kom til at overskygge selv mine største forventninger. Jeg var taget tilbage til København og inviteret til fest hos en ven. Der mødte jeg Ulla, som nu i mere end 53 år har været min elskede, selv om det faktisk allerede kunne have været slut i begyndelsen af 1970’erne, hvor vi sammen med den ældste af vores tre børn boede i kollektiv. Det var en forfærdelig periode, som inspirerede hende til romanen ”Syvmiledrømmen”, der udkom i 2014. Et lidt sjovt paradoks i vores tilværelse er, at jeg som født blind lever sammen med en særdeles visuel kvinde, der ud over sit livslange arbejde som pædagog er billedkunstner og allerede var det, før vi blev kærester. Da vi mødte hinanden, gik Ulla på lærerseminarium og boede hjemme hos sine forældre. Det ville passe hende fint at besøge mig den kommende lørdag, og jeg sagde bestemt ikke nej, selv om der den dag var immatrikulation, dvs. at de nye studerende blev indskrevet på universitetet og i festsalen fik et håndtryk af rektor. Det var dengang medicinprofessoren Mogens Fog, der som kommunist under besættelsen havde været aktiv i modstandsbevægelsen og medlem af Danmarks Frihedsråd. Ham havde jeg set frem til at hilse på; men Ullas far var også professor, og som jeg i min forelskelse resonerede: Hellere være sammen med en professordatter end trykke en nok så kendt professor i hånden. Jeg var ualmindelig heldig og overtog et par måneder senere en lille toværelses lejlighed fra en af mine bekendte. Den flyttede vi begge ind i med den rationelle

OPTIMISTEN - Februar 2021


arbejdsfordeling, at Ulla malede lejligheden, og jeg skrev nogle af hendes seminarieopgaver. Det havde været min klare hensigt at kaste mig 100% over danskstudiet, og det blev da også til en hel del læsning. Min interesse for romaner og noveller har altid været betydelig større end for lyrik, som der skulle læses rigtig meget af; og de forskellige digtere kunne absolut ikke klare sig i forhold til Ulla. Vi brugte meget tid på at være sammen og møde hinandens venner. Vi havde begge en socialistisk indstilling, og da SF lige før jul blev sprængt, engagerede vi os stærkt i at samle underskrifter til det ny parti Venstresocialisterne, som lige akkurat passerede spærregrænsen. Samtidig blev jeg stadig mere optaget af samfundsforhold og udskiftede i 1968 dansk med kultursociologi. Jeg skal ikke her gå i detaljer med de forskellige studieskift, som derefter fandt sted og de begrundelser, der var årsag til dem. Men efterhånden var der vist ikke andre end mig selv, som troede, at jeg nogensinde ville blive færdig med en uddannelse. Jeg fik snuset til både læreruddannelsen, idehistorie og kristendomskundskab. Sidstnævnte medførte faktisk, at jeg fik mulighed for at undervise kommende præster i en del af Det Gamle Testamente. Årsagen var, at der sandsynligvis i 1980 ville være 400 færre præster, end der var embeder i Folkekirken. Derfor blev det muligt at tage en såkaldt teologisk lægmandsuddannelse uden at have studentereksamen, hvis man var over 35 år. Der var tale om selvstudium, og jeg kendte tilfældigvis en, som gerne ville have den uddannelse. Han spurgte, om jeg kunne undervise ham og ni andre i 1. Mosebog. Det var så ualmindelig heldigt, at jeg på det tidspunkt selv fik undervisning i netop den, og jeg var hele tiden bare én forelæsning foran de kommende præster, jeg underviste. Den yngste var omkring ti år ældre end mig, og de tilhørte bl.a. så forskellige retninger som Indre Mission, grundtvigianismen og Tidehverv. De havde også vidt forskellige erhverv; en af dem blev f.eks. afsløret som en af tidens store boligspekulanter, og han udtrykte tit en sarkastisk holdning til de mange partier og grupper på venstrefløjen. Så den eneste gang, hvor jeg pga. en ganske våd aften dagen før undervisningen, ikke var helt så forberedt, som jeg burde være, kom jeg ligesom tilfældigt med en hentydning til en kritisk avisartikel om Indre Mission. Som forudset satte den virkelig brand i de forskellige teologiske holdninger, der ikke stod tilbage for mange af diskussionerne på venstrefløjen. Jeg ventede så længe med at kalde de gejstlige gemytter til orden, at jeg vidste, der ikke var mere tid tilbage, end vi lige kunne gennemgå det, jeg havde nået at forberede. Alle bestod efter min undervisning heldigvis deres eksamen, mens jeg derimod et års tid senere forlod kristendomsstudiet og blev optaget på Journalisthøjskolen i Aarhus. Derefter har jeg aldrig haft noget ønske om at skifte fag men gennem mere end 30 års varieret journalistisk arbejde i Danmarks Radio kunnet bruge meget af den

OPTIMISTEN - Februar 2021

viden, jeg tilegnede mig i de forskellige uafsluttede studier. Desuden har jeg fået tilfredsstillet en stor del af min nysgerrighed og udvidet både mit eget og forhåbentlig også mange lytteres kendskab til vidt forskellige områder af tilværelsen. Som det gerne skulle være fremgået af de her otte erindringsafsnit, har jeg på trods af en hel del negative oplevelser som skoleelev under Blindeforsorgen, fået et virkelig godt fundament for det nuancerede og begivenhedsrige liv, som jeg altid har haft og ikke tøver med at kalde privilegeret, selv om jeg er født blind. Det skyldes jo altså i høj grad mine forældre, der altid har troet på både min søster og mig uden at sætte flere begrænsninger for os, end de fleste andre børn oplever. Det er jeg dem dybt taknemlig for.

13


Mads Svith Bengtsen

Jan Nørager Sørensen

Helga OlafsdĂłttir Simonsen

Det er svÌrt at tale om døden. Vi taler om den hver dag og er klar til at hjÌlpe dig med en god afsked

Markedsgade 49 ¡ 8500 Grenaa sorenronde.dk

At have taget stilling til“ Min sidste viljeâ€? betyder ofte stor lettelse - bĂĽde for den, der har taget stilling, men ogsĂĽ for de pĂĽrørende. Vi hjĂŚlper gerne, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe det an.

Ă…rhusvej 37 ¡ 8500 Grenaa bedemand-grenaa.dk

Døgntelefon:

Døgntelefon:

86 32 13 11

86 30 02 77

RĂ˜DE KORS BUTIK RYOMGĂ…RD $OW L ‡ (/ LQVWDOODWLRQ ‡ 'DWD LQVWDOODWLRQ ‡ ,QWHOOLJHQWH ,QVWDOODWLRQHU

Støt vore annoncører - de støtter os

Genbrugsbutik pĂĽ Jernbanegade 12. Tøj, nips, møbler og meget andet. Ă…bent hver dag undtagen søndag.

,QGXVWULYHM 5\RPJnUG 7OI U\RPJDDUG HO#U\RPJDDUG HO GN ZZZ U\RPJDDUG HO GN

rødekors.dk

70 22 70 26

SE MERE PĂ…

WWW.FREKA.DK

Ůš SKILTE Ůš TRYKSAGER Ůš BILREKLAME Ůš REKLAMEARTIKLER Ůš ARBEJDSTĂ˜J MED LOGO

14

OPTIMISTEN - Februar 2021


RYOMGÅRDS TÅRNE OG VARTEGN AF HELGE QVIST FRANDSEN. Vi kan vel godt sige, at vandtårnet ved stationen er Ryomgårds vartegn. Den smukke kirke ligger jo lidt uden for byen i den gamle landsby Marie Magdalene. Mens mange kirker ligger på en bakketop og er synlige vidt omkring i landskabet, så ligger Marie Magdalene kirke i en dal, og den kan ikke ses fra Ryomgård, mens vi med en gunstig vindretning godt kan høre kirkeklokken. På det massive tårns sydmur læser man årstallet 1739, men tårnet blev nu allerede opført i 1593 af landsdommer Mogens Juel til Ryomgård. Dengang havde det et spåntækket kuppelspir, men det blev nedrevet i 1739, da det var faldefærdigt, og det blev så afløst af det nuværende sadeltag med gavle mod øst og vest. Et smukt vartegn er også Gl. Ryomgård slot, som har givet byen navn, og som på smukkeste vis byder os velkommen, når vi nærmer os byen fra Mesballe. Den nuværende hovedbygning er opført af Jørgen Kruse i 1643. Der var opr. et ottekantet tårn mod nordøst og et trappetårn ved indgangen, men de er revet ned for længst. Det er godt, vi har vandtårnet endnu, og det skulle gerne blive stående, selvom det ikke længere tjener sit opr. formål. Det er meget dekorativt, og ikke mindst i julemåneden, hvor man i mange år har hængt en lyskæde med mange pærer op omkring tårnets top. Det står der til minde om dengang Ryomgård blev stationsby. Randers-Grenåbanen blev anlagt i 1876, og året efter fulgte Århus-Grenåbanen. Ryomgårds position som jernbaneknudepunkt blev befæstet, da Gjerrildbanen blev indviet i 1911. Det nuværende vandtårn er dog ikke det første. Det havde en forgænger, der blev afløst af det nuværende tårn. Dets funktion var at skaffe vand til de opr. damplokomotiver, men vandtårnet er jo ikke det eneste tegn på, at Ryomgård var blevet en stationsby. Der blev bygget en markant stationsbygning i stil med de stationsbygninger, der blev opført over det ganske land. Det er godt, den er blevet bevaret, og i forbindelse med

Letbanens åbning i 2019 blev der på stationspladsen afsløret en statue, der er lavet af billedhuggeren Anders Geertsen, og som forestiller to piger og har titlen Ud og hjem. Ligesom vi tydeligt kan kende en kirkebygning, således kan vi også let kende en bygning, der har været eller stadig er en stationsbygning. Her var ikke blot bolig til stationsforstanderen og dennes familie, men også ventesal, ligesom der også blev indrettet jernbanerestaurant og senere kiosk. Engang var den gl. mølle på Møllebakken et af byens vartegn, men den blev revet ned, da realskolen i 1930 købte Møllebakken og brugte området til et nyt idrætsanlæg. Nu er en del af området solgt fra og udstykket til villagrunde, der er ved at blive bebygget. Et vartegn er også det udsigtstårn på realskolens hovedbygning, der blev genopført for nogle få år siden, efter at det omkr. 1970 blev revet ned p. gr.af dårlig stand.

Jeg har ikke rigtig mulighed for at udtale mig om coranaen - udover jeg synes, at det er en katastrofe for rigtig mange mennesker – både de unge og de ældre som lider afsavn fra det fysiske møde med venner og familie. Så er det katastrofalt så alvorlig en virus, coronaen er – både fordi den kan være fatal for mange patientgrupper og fordi den sætter samfundsøkonomien ude af trit. Helge Qvist Frandsen

OPTIMISTEN - Februar 2021

15


INFORMATIONER TIL SENIORER OG BORGERE I SYDDJURS KOMMUNE Af Helge Laursen Med et turbulent 2020 i bakspejlet, håber jeg alle Optimistens læsere er kommet godt ind i det nye år og at 2021 bliver bedre og lysere. Således lægger jeg blandt andet vejen forbi storken, der får husly, to italienske klostre og vigtigheden i at anvende cykelhjelmen. God læselyst.

SOV BEDRE

Har du svært ved at falde i søvn, fordi du ligger og gruer over et problem? Så fortvivl ej! Tøj, som din partner har haft på, kan muligvis hjælpe med at dulme nerverne og derved være med til at du får en god nats søvn. Selv om det måske lyder lidt besynderligt, er det faktisk en ret så almindelig ia blev deltagere bedt om at sove med det tøj, som deres partner havde haft på. Det Efter endt forsøg var deltagernes søvneffektiviteten blevet forbedret og stressniveauet var dalet. Måske et forsøg værd?

STORKE-LY

Fo råre t br i ng er mange fugle tilbage til Europa fra deres overvintring i det sydlige Afrika. En af disse fugle er storken. Og med storken in mente så er der en sød historie fra Kroatien om hunstorken Malena, der blev adopteret af en ældre herre for 24 år siden. Efter et skud, der efterlod Malena såret og ikke længere i stand til at flyve, tager hendes menneskeven Stejpan Votic sig af hende. Så når resten af storkefamilien, der inkluderer Malenas partner Klepatan, flyver sydpå om efteråret, bliver Malena hentet til sit vinterophold indendørs. Stejpan Votic kommer i sin bil og Malena sætter sig ind på forsædet og bliver kørt hjem til sin egen stue med sofa, der bliver tændt op i kakkelovnen, så hun får varme som i Sydafrika. Stejpan Votic fisker flere gange dagligt, så gæsten går ikke sulten i seng. Åbn www. youtube.com på din pc skriv ”Croatia! The man who adopted a stork” - BBC Travel Show og se historien om den usædvanlige overvintrer Malena.

16

FOR MODERNE?

Globetrotteren Jens Bjerre udtalte engang, at ”teknikken har ødelagt alt.” Det er rigtigt, at teknologien har hjulpet mennesker på et utal af områder. Men ikke kun for det gode. De fleste er i besiddelse af den uundværlige mobil, og når man færdes på gader og i bylivet er det sjældent at møde et par gå hånd i hånd som vi gjorde i vores unge dage, for partnerens hånd er allerede optaget af at holde mobilen. Når børnebørnene kommer på besøg, har vi en aftale om først at høre de sidste nyheder, men desværre varer den hyggesnak ikke mange minutter, før det bipper og bamler fra mobilen. Kan godt være at vi skal være med på moden og følge teknologien, men sommetider synes verdenen at være blevet for moderne. er måske kun et fattigt ord, men det bliver brugt flittigt i rigtig mange sammenhænge. Således kan man høre: ”JA TAK” ”NEJ TAK” ”ELLERS TAK” ”SELV TAK” ”TAK FOR LÅN” ”TAK FOR EN DEJLIG DAG” ”TAK FOR I AFTEN” ”TAK SKAL DU HAVE” ”TAK FOR DET” ”TAK FOR VENLIGHEDEN” ”TAK FOR ALT” ”TAK FOR MAD” Ja, man kunne fortsætte i en uendelighed. ”Tak” bruges som høfligt udtryk for påskønnelse af den ene eller den anden art. Og det er især udlændige, der bemærker de mange takker, der siges igen og igen. At gå tur er dejligt for alle sanser – også hvis du er i følgeskab med en hund. Du møder næsten altid andre hunderacer og får nye inspirationer til i livet med din bedste ven. Når du går tur med Fido, så husk posen til efterladenskaberne og at tage posen med hjem. Lad være med at benytte andres skraldespande – det er simpelthen svineri! Der er en del ældre, vis hverdag kan være lidt lang, men dagen får sikkert et bedre indhold med en frisk tur morgen og aften – med eller uden Fido.

OPTIMISTEN - Februar 2021


TRAVL FARMAND

ITALIENSKE KLOSTRE

Årets vildeste naturbillede må være krokodillefar med 100 unger på ryggen i Indien. Det er nok de færreste forældre, der har stået i en situation som han-gavialen (Gavialis gangeticus). Hen over parringsæsonen er det lykkedes ham at parre sig med 7-8 gavial-hunner, hvilket har resulteret i et afkom på omkring 100 gavial-unger, fortæller fotografen bag fotoet Dhiritiman Mukherjee. Kilde og foto fra www.videnskab.dk

Spredt over det katolske Italien findes der mange smukke klostre. For at tage et eksempel ligger der i det nordvestlige Italien, ca. 60 km nord for Torino, Sacra Di San Michele-klostret, på Pirichirianobjerget, opført i det 9. århundrede. Klostret er især kendt for sin medvirken i filmen med den nylige afdøde skotske skuespiller Sean Connery ”I Rosens Navn”. En filmatisering af den italienske forfatter Umberto Eco bog fra 1980. Grundet placeringen er stedet før klostret opførelse blevet brugt som militær fæstning i Romertiden, før det i 1622 blev efterladt og stod i forfald frem til 1835, hvor en katolsk orden siden har sørget for klostret. På www.sacradisanmichele.com kan du fra sofaen beskue mange imponerende billeder. Man spørger sig selv, hvordan kunne det lade sig gøre at bygge det imponerende bygningsværk uden kraner og moderne byggehjælpemidler. På en klippetop befinder Monte Cassino klostret sig, ca. 130 km. sydøst for Rom, i byen Cassino. Under anden verdenskrig blev der udkæmpet altødelæggende slag i og omkring Cassino, der af historikere hedder Slaget om Monte Cassino, mellem de allierede engelske og amerikanske soldater og de tyske tropper. Det gik hårdt ud over klostret i februar 44’, da en engelsk officer fejlagtigt oversatte en aflytning om tysk besættelse af klostret. To dages regnbyger af amerikanske bomber efterlod klostret stærkt ødelagt med mange civile tab. Klostret har været igennem en turbulent tid siden dets opbygning i 529, hvor det var igennem ødelæggelser fra forskellige erobrer og et jordskælv i 1349. Klostret har en polsk kirkegård for de polske soldater, der omkom i området. Et kloster, der giver et voldsomt indtryk www. montecassino.it Det var ordene for denne gang. Tak, fordi du læste med. Pas godt på hinanden. Vi ses igen, når det skønne forår er tilbage i maj.

I TILBUDDENES VERDEN

Det var da ærligt!

Virkelig billige æg og så er der ét til hver dag!

CYKELHJELM

En cykelhjelm skal have den rigtige størrelse og sidde korrekt for at beskytte hovedet. Husk prøve flere hjelme, før du køber og få vejledning af cykelsmeden. Det er dejligt at se næsten alle børn med forældre og unge anvender hjelm, når de kører i skole i Hornslet. Desværre er det ikke de ældre, der foretrækker cykelhjelmen. Det er vigtigt, at ALLE aldersgrupper husker hjelmen. Når det er sagt, er det især vigtigt for os ældre, der tager blodfortyndende medicin, for det kan være særlig svært at standse blødningen, hvis man vælter på cykel. Og vær særlig opmærksom på din fart, når du kører på elcykel. Mere INFO på:www.sikkertrafik.dk/cykelhjelm.

OPTIMISTEN - Februar 2021

En venlig hilsen

Helge Laursen Ahornvej 33 8543 Hornslet Tlf. 86 99 61 87 tempo@webspeed.dk

17


OTTO SØRENSEN Gratis P-plads lige ved døren Café m. gratis kaffe og the Hovedgaden 51

.

8410 Rønde

Tlf. 86 37 10 88

edlemmer 10 % rabat til m ninger re af pensionistfo

Nyt Syn Auning

Centervej 10 . 8963 Auning Tlf. 87 86 95 23

Din lokale bedemand Jeg er der for dig!

Begravelsesforretning Torvet 19 8500 Grenaa bedemand@betinapape.dk Jeg svarer hele døgnet:

93948812

Mad ud af huset Smørrebrød

Rekvirer brochure Bugtrupvej 7 . 8560 Kolind Telefon 86 39 25 50

ggeligt

Diskret & omhy

onligt

Træf mig pers Jeg kommer

til dit hjem

www.bedemandbetinapape.dk

Venindesnak Skal du med til Lises 39 års fødselsdag? Ja, selvfølgelig, det er jeg da hvert år!

HONDA SPECIALVÆRKSTED ØSTJYLLANDS STØRSTE UDVALG alt inden for skov, have, park, værktøj og landbrug

Midtdjurs Traktorlager A/S

Tøstrupvej 50 8581 Nimtofte Tlf. 8639 8488

Besøg vores webshop på www.midtdjurstraktorlager.dk

KIRKENS KORSHÆRS GENBRUGSBUTIK NIMTOFTE

www.plougmann-auto.dk

KirstenRen

Vi sælger tøj, møbler og isenkram Kirkens Korshær er en del af Folkekirkens frivillige sociale arbejde. Vores åbningstider er: Mandag - fredag: 13 – 17 Lørdag: 10 – 13

Alm. rengøring tilbydes Medbringer selv grej + klude Stabil, glad, altid mig - tæt kundekontakt

PERSONALET KIRKENS KORSHÆRS GENBRUGSBUTIK Torvet 1, NIMTOFTE Telefon 87 74 66 61

kirsten.ren@hotmail.com

18

Tlf. 86 33 93 11 E-mail: plougmann-auto@mail.tele.dk

v. Kirsten Poulsen

22 30 09 04 OPTIMISTEN - Februar 2021


Drømmerejsen Af Else og Knud Vorbjerg

– del 4 SYDAMERIKA

CHILE:

Efter ankomst til Chiles hovedstad, Santiago, bliver vi modtaget af en dansk diplomat, som havde en masse breve til os hjemmefra. I første omgang skulle vi kun være her en enkel overnatning. Efter indkvartering på hotel var vi i cirkus, vi skulle senere tilbage og lave opvisning der, for næste morgen skulle vi køre ca 600 km. - længst væk hjemmefra, ca 13.000 km. Vi skulle være i Conception i en uge og vi var meget spændte. Der havde lige været valg, og Allende havde som den første kommunist vundet et demokratisk valg. Folk så frem til, at han skulle tage over, da der var meget fattigdom her. Amerikanerne var meget upopulære, da de sad på det meste af industri og handel. Men når vi forklarede dem vi mødte, hvor vi kom fra, blev de utrolig venlige, og vi havde da også nogle af de største succeser med opvisningerne her på hele turen. De få dollars, vi havde, var utroligt meget værd. På gaden kunne vi få dobbelt kurs ved at veksle. Man var også godt klar over, at amerikanerne var i gang med at trække sig ud af Chile. Allende ville jo nationalisere alt. Her sidst i september mødte vi så foråret for anden gang, ligesom vi havde en udflugt ud til Stillehavet, som vi så mødte for første gang. På turen tilbage til Santiago var vejret flot, og vi kunne rigtig se foråret i den grønne dal, vi kørte i og se sneen på Andelsbjergene. Vi havde flere opvisninger her, hvoraf den ene foregik oppe i bjergene. Langt ind i en dal ca 150 km. med bus, derpå alt læsset om på et tog, som sneg sig endnu længere op i sneen. Der ligger en by, der hedder Sewell med ca. 20.000 beboere med familier og skoler og en helt ny sportshal. Her var ingen gader, kun trapper og

Her ligger verdens største lukkede kob- Chile bermine. Det var tydeligt at se den rødbrune kobberfarve som årer på bjergene. Vi kom ind i de gigantiske haller, hvor vi så arbejdet med de store blokke af malm fra det bliver mere og mere knust for til sidst at blive smeltet til ren kobber – årligt ca 280.000 tons, som bliver sendt ud i verden. Produceret af ca. 8.000 arbejdere. Vi var meget spændte på opvisningen. Det

Ren kobber til eksport

Besøg i minebyen Sewell, Chile

fortove, da byen ligger ned af bjergskråninger. Vi var 2.200 m. over havet, og det kunne mærkes. Der var 640 trin fra stationen til restauranten, hvor vi skulle spise og yderligere 800 op til sportshallen.

OPTIMISTEN - Februar 2021

var hårdtarbejdende og vejrbidte mennesker, så det var først under folkedansen – midt i programmet – at begejstringen kom, og man overgav sig fuldstændig under drengenes spring. Det blev sent, inden vi var tilbage på hotellet efter en stor oplevelse. En dag var vi på tur til Stillehavet ved byerne Valparaiso/Vina dêl Mar gennem et utroligt smukt forårsklædt landskab med lave bløde bjerge, græsmarker med kvæg, nyudsprungne skove og masser af farvestrålende blomster. Det var en utrolig kontrast til Argentinas flade, tørre og golde landskab og Andesbjergenes majestætiske bjerge med sne. Chile er et langt land over 4.000 km. - og nu skulle vi med fly nordpå ca 1.100 km. til Antofagasta med tilhørende ørken, Atacamaørkenen. Det er et af jordens tørreste steder, ca. 4 mm. nedbør om året. Før krigen levede byen af udførsel af Chilesalpeter. Her blev vi budt hjertelig velkomne af en dansk familie - Mølbach sammen med deres 2 børn. Det viste sig, at manden har

19


været lærer for én af drengene på ingeniøruddannelsen. Vi var en del sammen med familien, som en dag tog os med til stranden, og det var så den ene dag i året, hvor det regnede! dog kun lidt. En aften sad vi nogle stykker på et hotelværelse og pludselig kom der nogle drøn og gulvet rystede, billeder på væggen hang skævt. Hurtigt ud af døren, for det var et jordskælv. Senere fik vi at vide, at husene er bygget til at modstå jordrystelser, og dette var et ”lille” et. En anden dag skulle vi 400 km. ind i Atacamaørkenen til byen Calama, der er centrum for verdens største åbne kobbermine. Her passerer vi Stenbukkens Vendekreds. En pudsig ting var, at det eneste klaver, som kunne spille rent, var fra byens bordel, men ingen vidste, hvem der havde skaffet det. Sidste by i Chile var Arica, en havne- og fiskeindustriby. Også her er der meget tørt. Vores hotel lå ud til Stillehavet og på den anden side ud til en ny vej, som var anlagt gennem en gammel indianergravplads, og hvor ligene lå frit fremme. På grund af den meget tørre luft var de meget velbevarede. I Arica gav vi udendørs opvisninger, bl.a. for byens skolebørn og soldater, ca. i alt 15.000. Videre gik turen med en gammel propelmaskine over Andesbjergene til Bolivia og La Paz. Trykkabinen virkede ikke helt, så nogle af passagererne måtte have ilt. Vi landende i 4.300 meters højde og mærkede straks den meget tynde luft. Trapper blev taget stille og roligt og ikke løbende. Hvordan kan de lokale klare det, men de har jo altid levet med det. Vi skulle heller ikke lave gymnastik her, og Flensted havde besluttet at give os en stor oplevelse. Vi begyndte på 5 dages tur med nok de mest spændende oplevelser på hele turen. Fra lufthavnen kørte vi på en slette og pludselig ned til byen La Paz ca. 400 m. nede – en meget smuk tur, hvor vi så mange indianerkvinder i deres smukke farverige tøj med 7 lag skørter, bowlerhat og med deres børn på ryggen, samtidig med at de spandt uld mm. Her skulle vi overnatte og meget tidligt op næste morgen. Rundt om byen er der mange høje bjerge mellem 6.2006.800 m. Det højeste hedder ”Solopgangens Bjerg”, da solen netop står op over bjerget. Det var en bidende kold morgen og vi skulle køre på grusvej ca. 1½ times tid, inden vi nåede Titicaca-søen, som er verdens højest beliggende sø. Vi kørte på en stor slette med små lerklinede og stråklædte hytter, og med nyfalden sne på bjergene og ingen træer. Markerne er små og omkransede af stengærder. Undervejs så vi de Bonde med stude - Sø og Andes i baggrunden

20

Hydrofoilbåd på Titicaca-søen

indfødte allerede ude på gader og veje. Bønderne var på vej i markerne med et par stude foran og træploven på nakken. Kvinderne var også med, de drev en flok får og grise. Alle var klædt i deres traditionelle dragter. Titicaca-søen ligger i Andesbjergene på grænsen mellem Peru og Bolivia. Vandoverfladen ligger 3.812 meter over havet. Søens areal er 8.372 km². Søen er ca. 190 kilometer lang, 80 bred på det bredeste sted og har en maksimumdybde på 284 meter. Titicacasøen har stor betydning i de præcolumbianske kulturers mytologi. Soløen er stedet hvor inkakulturen op- Indianerkvinde på Soløen stod. Vi sejler med hydrofoilbåde, som ved høj fart kommer op og står på vandski. Vi besøger først Måneøen. I sin tid blev de skønneste jomfruer fra inkariget sendt herover og ud af dem valgte inka-kongen én pige til hustru en gang om året. Vi besøgte også Soløen, og her mødte vi nogle indfødte kvinder også i deres farverige klæder. Undervejs ser vi sivbåde og små sivøer, hvor der bor indianere. Senere når vi en lille by, hvor vi skifter til 8 biler, som skal bringe os til Puno i Peru. Her spiser vi frokost, inden vi fortsætter og kører vi ca. 3-4 timer. Undervejs passerer vi grænsen mellem Bolivia og Peru. Der var en jernkæde på jorden, og da vi var forbi, blev kæden hævet og låst med en hængelås. Også her var der små landbrug, dog et sted, hvor 3 oksespand var i gang med træploven, styret af fatter eller sønner, og kvinder puttede kartofler i rillen. Det er den største afgrøde heroppe i højden. Det er for koldt til korn og grøntsager. Vi når frem til Puno, hvor vi overnatter, for dagen efter at køre i tog 10 timer til Cusco, inkaernes gamle hovedstad. Toget stopper ca. 30 gange og hver gang vælter det ind med indianere, der vil sælge os ponchoer, vævede tæpper, lamaskind mv, udover fødevarer såsom lammekød, kylling, grøntsager osv. På togturen oplever vi noget af den mest fantastiske og smukkeste natur udenfor. Banen krydser ud og ind mellem man-

OPTIMISTEN - Februar 2021


ge forskellige typer bjerge – høje, lave, runde, skarpe, nøgne og snedækkede. Nede i dybe frugtbare dale og overalt vrimler det med lamaer, får, æsler, grise mm. Og indianere, der vasker tøj i det rindende krystalklare smeltevand. Vel ankommet havde vi nogle timer til at se på Cusco, der ligger i 3.400 meters højde. Der var bl.a. en stor markedsplads, og den skulle besøges dagen efter. Nu skulle der bruges penge. Priserne er lave for os, og der er fantastiske ting i læder, ponchoer + vævede tæpper + strikket tøj i alpacauld, lervarer og meget andet, så alle DGT'erne var på markedet. Der bliver også tid til en udflugt i omegnen, hvor vi så kæmpestore ruiner fra Inkatiden. Det var en meget stor civilisation fra ca. år 1100 – 1536, hvor spanierne ved at fange Inkaen og myrde ham, fik hele Imperiet til at falde sammen. Selv om man dog først havde fået samlet flere tons guld sammen som løsesum for ham. Inkaerne var fantastiske til at bygge med sten, hvilket vi kunne se overalt. Kæmpestore sten var tilhugget og slebet, så de passede sammen uden bindemiddel, og det var så nøjagtigt, at man ikke engang kan få et barberblad ind mellem

Knud på soluret på Machu Picchu

stenene. En ting undrede os meget at flere steder på gader og veje kunne man se, at kvinder pludselig satte sig på hug, bredte deres mange skørter ud, og bagefter kunne vi se hvorfor! En dag skulle vi på udflugt til Machu Picchu. En berømt ruinby langt inde og oppe i bjergene. Godt 3 timer med

Togtur til/fra Machu/Picchu

tog ind langs med en rivende flod og næsten lodrette bjerge ind til endestationen. Igen med mange stop og indianere langs sporet med salg af deres souvenirs. Vi fortsætter med minibusser 800 m. op med 14 meget skarpe hårnålesving, og man skulle ikke se ned. Heroppe i ca. 2.000 meters højde over floden lå byen gemt og glemt i ca. 370 år. I 1911 bliver den opdaget af en amerikaner Hiram Bingham med vejledning fra lokale. Alt står som da den blev forladt, kun træ var rådnet væk. Man mener, at der har boet ca. 750 personer, og at byen var en slags sommerresidens for Inkaen og hans hof. Der var templer, paladser, beboelser til soldater og tjenestefolk, som også dyrkede de anlagte terrasser. Nogle steder var der indlagt vand i husene. Så skal man også tænke på, at alt byggemateriale på flere 100 tons var bragt til byen langvejs fra. Flensted havde hyret en guide for os, så vi kunne få mest muligt ud af vores besøg. Dengang var der højest 100 gæster om dagen. I dag er der begrænsning på, for ellers ville der komme i tusindvis af turister hver dag, da det er blevet et meget berømt sted. Da vi kørte ned derfra, havde vi den sjove oplevelse, at en stor dreng, løb fra nålesving til nålesving og vinkede til os, hver gang vi kørte forbi ham. Han stod så og ventede på os, da vi nåede ned og selvfølgelig fik han en skilling, da vi var vældig imponeret. Fra Cusco fløj vi videre til hovedstaden Lima, Peru. Fortsættelse følger i næste nummer.

Else og Knud på marked i Cusco

Machu Picchu på en 2.430 m. bjergryg

OPTIMISTEN - Februar 2021

21


Åben 7.30-20.00

Ryomgård . Tlf. 86 39 40 19 Hørecenter Ebeltoft/Århus Eneste høreklinik med egen ørelæge, din garanti for høj faglighed

Din LOKALE

Alle har ret til den bedste hørelse!

NYHED

- Uafhængige høreklinikker. - Alle undersøgelser samme dag. - Altid kun de bedste og nyeste høreapparater.

Hørecenter Ebeltoft Æbletorvet (Gratis ) Jernbanegade 22 8400 Ebeltoft

Reparation af alle mærker

rebiler a V • r e l i Personb Busser • r e l i b t s La

Keld Braüner Hørespecialist

Tlf. 70 82 82 00 · www.hca.dk

Støtter du de lokale butikker ?

SVEND PILGAARD AUTOMOBILER A/S Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård www.svendpilgaardautomobiler.dk

86 39 40 99

MIDTDJURS VVS ApS Industrivej 25 • 8550 Ryomgård Tlf. Mobil

86 39 44 60 30 81 32 72

REPARATIONSFIRMAET K.B. v/ Kurt Brouer Maling af udvendigt træværk m.m. samt alt i småreparationer Nimtoftevej 9 . 8550 Ryomgård Tlf. 86 39 47 42 . Bil 20 70 47 42

22

Brev fra banken Banken skrev til uheldige Hansen: Vi ser til vores overraskelse, at du ikke har betalt afdrag på lånet. Hansen svarede: Det skal I ikke være forbavsede over. Jeg har ikke sendt pengene!

OPTIMISTEN - Februar 2021


En køretur fra Brunmose til Mols i 1916

REDIGERET AF KNUD JENSEN

Min far Richard Jensen var født i Brunmose i 1906 og var fra sin tidlige barndom beskæftiget ved landbruget. I 1926 var han dog på højskoleophold på Grundtvigs Højskole i Lyngby i Nordsjælland. I 1934 blev han gift med Ingeborg og de bosatte sig på Bugtrup mark. Hun døde i 1979, men han blev boede indtil 1992. Han døde i 2004 på Ringparken i Ryomgård.

Denne fristil er skrevet på højskolen i 1926 For nogle år siden boede der en familie på naboejendommen til mit hjem i Brunmose. Manden hed Hans Hansen og hans hustru hed Anna. Det var ældre folk mellem 50 og 60 år. De havde ingen børn selv og havde derfor taget en lille dreng og en lille pige til sig, og de adopterede dem som deres egne børn. Datteren døde i en ung alder, men det var inden de kom til Brunmose. Plejesønnen hed Poul og han var meget ældre end mig, men en meget morsom og flink karl var han, altid oplagt til sjov. Hans Hansen var født molbo, mens Anna var københavner. Jeg hjalp dem med arbejdet i marken. Hans Hansen var ikke ret stærk af helbred, og Anna havde dårlige ben, så hun kunne ikke gå i marken og hjælpe med arbejdet. Poul var hjemme de første to år, de boede i Brunmose, men så rejste han til Mols og fik plads på en stor gård i Eg, hvis indehavere var gode venner med Hansens. Da så deres store dreng, som de kaldte Poul, var rejst sagde de til mig, at nu kom jeg til at være i sønnens sted, da de holdt så meget af børn. Jeg var også ved dem både først og sidst på dagen, når jeg havde tid, for skolen skulle jo også passes, og mine forældre skulle jeg også hjælpe med arbejdet derhjemme. Når Hansens skulle ud på besøg ville de altid have mig med. Det tredje år de var i Brunmose var jeg med dem på Mols. Det var i sommertiden i august, og i den måned havde vi ferie i skolen. Det kneb lidt med at få lov til at komme med, men det lykkedes. Det var i 1916 og jeg var 9 år. Planen var at turen skulle vare i tre dage.

OPTIMISTEN - Februar 2021

En lørdag formiddag ved 10-tiden kørte vi af sted i en fjedervogn med to heste. Turen gik over Thorsager og Rønde og derfra videre til Knebel. Vi gjorde dog et ophold Rønde, for der boede noget familie, og der fik vi kaffe og hestene fik et tiltrængt hvil. De skulle jo også have noget at æde, og det var ikke så rart at være hest den dag, da der var over 4 mil til bestemmelsesstedet. Der var vi først kl. 1 om natten. Manden og kone var ikke gået til ro, men de var godt nok begyndt at tvivle på, om vi kom den dag. Vi blev dog modtaget med den største venlighed og fik noget at spise, og inden vi gik i seng fortalte manden molbohistorier. De havde 4 børn, 2 drenge ved navn Aksel og Karl Albert. Pigerne hed Musse og Else. Aksel var på alder med mig. Dagen efter fik vi hilst på Poul. Markerne på gården gik helt ned til havet. Der var vi nede om søndagen, og vi kunne se helt over til Helgenæs. Det var en meget bakket egn omkring Eg, men det er det nu på det meste af Mols. Jeg morede mig dejligt i de to dage vi var på gården, men nu skulle vi jo begynde at tænke på hjemturen. Jeg var også ved at længes efter mit hjem og min familie. Det er jo nok sådan at man helst vil være hjemme, hvor godt man end har det ude hos fremmede. Mandag ved middagstid begyndte vi hjemturen mod Brunmose. Vi gjorde dog holdt i præstegården i Knebel, da præstefamilien var gode venner med Hansens. Vi blev meget fint modtaget af præsten, hans kone og deres datter, og der blev dækket op med kaffebord. Så snart det var overstået skulle vi skynde os af sted. Der var jo langt til Brunmose, som vi først nåede lige inden midnat. Det var en dejlig tur, som forløb uden uheld, og jag har tænkt på den mange gange. Det var en meget stor oplevelse for mig. Nu er Hans Hansens flyttet til Mols igen og har det godt. Poul bor også på Mols og har en motorbåd, som han sejler varer med fra Mols til Aarhus. Hermed vil jeg slutte dette lille minde fra min barndom. Det kan lige nævnes at min far fik mg+ for fristilen. Læreren havde rettet Eg til Egens. Han må ikke have vidst ret meget om Mols.

23


autocenter

- alt i knallerter, cykler og tilbehør

- Støt vore annoncører Midtdjurs Lokalarkiv Dejlig lokalt til daglig

NIMTOFTE Åben: Hver dag kl. 7.30 -20.00

- efterlyser stadig ting til arkivering Det drejer sig især om billeder (med navn), skøder, foreningspapirer, protokoller og andet. Vi hjælper gerne med at sortere. Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind Åbningstider: Onsdag kl. 14-17 samt efter aftale

Tlf. 87 53 60 25 VARMEPUMPER " ";u b1; _-u voѴ]| o] v;u b1;u;| Ѵ [ņѴ [ o] Ѵ [ņ -m7 -ul;r lr;u r࢟ f uvѴ-m7 vb7;m ࢟u ƑƏƏƏ ঞѴ 0࢟7; rub -|; o] ;u_ ;u ĺ

www.midtdjurslokalarkiv.dk Mail: lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk Kontakt: Jakob Jakobsen, tlf. 22 18 18 05

om|-h| " ";u b1;Ĺ !ov| ;7 ;f ѵķ !ov| ;7ķ ѶƓƐƏ !pm7; " ";u b1; ŏ ƑƏѵƏ ƕѵƑƏ ŏ v0Šv0v;u b1;ĺ7h @;h|u;mv ŏ ƑƏѶƕ ƑѵƒƔ ŏ _0Šv0v;u b1;ĺ7h

" ";u b1; ঞѴ0 7;u vol mo]Ѵ; -= 7; ;m;v|; b -ml-uh ;| ruo=;vvbom;Ѵ| ;[;uv m -= Ѵ [ņѴ [ -ul;r lr;uĺ ;m ]u m7b]; u;mvmbm] vbhu;u 0Ѵĺ-ĺ Ѵ/m];u; Ѵ; ;ঞ7 =ou r lr;mķ 0;7u; -ul;=ou7;Ѵbm]ķ Ѵ- ;u; ;ѴŊu;]mbm] o] u;7 1;u;| 0u-m7=-u;ĺ (ou;v 1;uঞC1;u;7; hpѴ;lom|pu =ou;|-];u v;u b1;;[;uv m o] hom|uoѴѴ;u;u 0Ѵĺ-ĺ bvoѴ;ubm]ķ |/|_;7ķ ;@;hঞ b|;|ķ vbhh;u_;7v->u 7;uĺ lo7|-];u ;m m7;uvhu; ;| - ;v| r࢟ u;v Ѵ|-|;| -= ;[;uv m;|ĺ

Tlf. 2813 5819 ❘ koedtoemreren.dk

Annoncer i

";u b1;;[;uv m o] u;mv |-];u | rbvh ƑŊƒ ঞl;u ";u b1;;[;uv m ѶƖƔķŊ

Henvendelse til

!;mv o] v;u b1; ƐĺƔƏƏķŊ

Lena Andersen

ubv;u ;u bmhѴĺ lolv

EFFEKTRENS

24

Baunevej 19, 8581 Nimtofte Mail: baunevej@privat.dk

Telefon 24 45 21 66 OPTIMISTEN - Februar 2021


Midtdjurs Formand: Ove Buus Pedersen 30 68 85 65 Redaktør: Bruno Henriksen 22 10 08 70 Hjemmeside: aeldresagen.dk/midtdjurs

såfremt vejret tillader det, både ude og inde. Underholdningen i år står musiker Anders Munch for. Han vil give os anekdoter, sjove historier og toner fra og om Kim Larsens meget lange karriere.

Bindende tilmelding til arrangementerne på hjemmesiden, eller hvis dette ikke er muligt til Inge Pedersen på tlf. 25 11 68 19. I mange måneder har vi ventet på at restriktionerne blev ophævet - nu venter vi også på, at vi kan blive vaccineret, så dagligdagen igen kan blive normal. De seneste restriktioner er blevet så stramme, at det ikke giver mening og sikkert heller ikke klogt at forsøge at afvikle aktiviteter. Til det sidste havde vi håbet på, at vi kunne afvikle vores årsmøde i starten af marts, men nej også dette er udsat. I skrivende stund er det svært at spå om, hvornår vi igen kan starte op på aktiviteter og arrangementer. Vi håber på, at der snart igen bliver mulighed for at mødes, så derfor er resten af forårets og forsommerens programpunkter medtaget her. Så snart der bliver mulighed for at starte, og det giver mening, vil vi gå i gang. Så husk at være tilmeldt nyhedsbrevet.

Årsmøde

Ny dato udmeldes senere. Årsmødet afholdes som sædvanlig med en dagsorden efter lovene, og derefter skal vi i år høre Jørgen Gleerup, der vil underholde os med foredrag og sang. Dagen slutter med fællesspisning. Pris for underholdning og fællesspisning 150,- kr.

Spis Sammen

Onsdag den 28. april kl. 18.00 på Landbohjemmet i Pindstrup. Danmark spiser sammen, og det gør vi også i Midtdjurs, og vi vil atter samles om et godt måltid. Pris 50,- kr. Tilmelding senest torsdag den 22. april.

Fra gadebetjent til et liv i PET

Onsdag den 19. maj kl. 14.00 på Ringparken i Ryomgård. Christian Medom er pensioneret kriminalassistent, der har forrettet 40 års tjeneste i Dansk Politi. Med start i Københavns Politi og derefter som operativ medarbejder i Politiets Efterretningstjeneste. Foredraget indeholder fortællinger om provinsdrengen, der mødte miljøer med social nød og hård kriminalitet i hovedstaden. Om livet i en efterretningstjeneste, der var præget af den kolde krig, indtil den internationale terrorisme med den konstante trussel blev en del af hverdagen. Der serveres kaffe og kage. Pris 75,- kr. Tilmelding senest fredag den 14. maj.

Sommerhyggedag

Onsdag den 9. juni kl. 14.00 i og ved Mesballe Forsamlingshus. Der er igen lagt op til en rigtig hyggedag, og

OPTIMISTEN - Februar 2021

Der bliver også mulighed for fællessang. Dagen sluttes af med grillmad. Pris 150,- kr. Tilmelding senest torsdag den 3. juni.

Brunch for enlige

Den sidste søndag i hver måned fra kl. 10.00 til kl. 12.00 på Ringparken i Ryomgård. Kom og oplev en hyggelig formiddag, hvor vi byder på brunch og en god snak og måske også nye bekendtskaber. Kom ud og oplev hyggen ved et fælles måltid. Deltagelse koster 50,- kr. Bindende tilmelding senest fredagen før.

Motion og hygge

Mandage fra 10.00 til 11.30 med udgang fra Krolfbanen ved IFMs klubhus i Ryomgård. Kom ud og nyd naturen, få frisk luft og farve i kinderne med en rask travetur. Der kan motioneres med eller uden stave. Stave kan lånes. Turene er normalt mellem 4 og 5 km. og foregår for det meste ad forskellige ruter i lokalområdet. For at opleve og se noget nyt køres der nogle gange til andre udgangspunkter. Det er gratis at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig, er der spørgsmål kan Jenny Hawkins 29 40 91 66 kontaktes.

Styrk din hjerne ved motion

Hver mandag fra kl. 16.30 på Ringparken i Ryomgård er der ”smart” træning. En ny populær træningsform hvor der fokuseres på at "hjernecellerne" skal motioneres. Hjernen har ligesom kroppens muskulatur brug for at blive bevæget regelmæssigt for ikke at miste sin styrke. De fysiske øvelser består af forskellige aktiviteter og lege. Øvelserne er ikke fysisk krævende, alle kan deltage uanset alder. Kontakt Jane Bach, tlf. 20 94 45 14.

Kom ud og spil krolf

Tirsdage og torsdage fra kl. 14.00 – 16.30 på banerne ved P. Vejsgaardsvænget i Ryomgård.

25


Giv dig selv en chance for at prøve det. Krolf er en blanding af kroket og golf. Udstyret er næsten som man kender det fra kroket med en kraftig kølle og en stor kugle. Spillereglerne er stort set ligesom i golf. Det handler om at få kuglen i hul på færrest mulige slag. Udstyret kan lånes. Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op. Det koster 150,- kr. pr. sæson at deltage. Kontakt Hanne Due Bjerre, tlf. 21 69 56 12.

Whist

Hver onsdag kl. 13.00 - 16.30 spilles der whist i ”Det gamle Posthus”, Nordre Ringvej 7B, Ryomgård. Det er hyggeligt, der er også kaffe på kanden. Kontakt Bib Revsbeck på 50 40 28 06.

blot for dig, men også for dine pårørende, vil det være beroligende at være på listen. Ordningen er gratis, du skal blot tilmelde dig til Kirsten Poulsen, tlf. 51 16 42 25.

Besøgsven

Savner du besøg og har lyst til at få besøg og en god snak med et andet menneske. Det kan være en gang om ugen, men som det aftales. Ring til Marna Obsen på telefon 28 15 00 82 for at aftale nærmere. Vi mangler også frivillige, der vil påtage sig at være besøgsven for en ældre ensom. Der er meget hjælp at få, når man er medlem af

Bridge

Hver mandag fra kl. 9.00 til kl. 12.00 spilles der bridge i Kolind+. Der bliver også tid til hygge og noget snak i pausen, hvor kaffen kan nydes. Har du lyst til at prøve at være med, også selv om du kun er lidt øvet, skal du bare melde dig - ved fælles hjælp skal vi nok komme i gang. Kontakt Steffen Rifbjerg-Madsen på 25 46 22 44.

Kinesisk Qigong

Hver onsdag fra kl. 10.00 til kl. 11.00 øves der kinesisk Qigong ved krolfbanen i Ryomgård. Qigong - også kaldet kinesisk yoga - er en træning og livsform med let lærte øvelser, der er utroligt effektive til at styrke, smidiggøre samt forbedre balancen og koordinationen altså hele helbredet. Kontakt Hanne Due Bjerre, tlf. 21 69 56 12 for yderligere information.

Få en bisidder til vigtige samtaler

Det kan være svært at holde styr på alle detaljer i en samtale eller huske aftaler, selvom de har stor betydning for hverdagen. Derfor kan det være en idé at få følgeskab af en bisidder, når du skal tale med offentlige myndigheder, plejehjem, en sagsbehandler, visitator, læge eller andre. Her kan en bisidder være et par ekstra ører og øjne, som kigger og lytter med. Især hvis samtalen føles svær. Bisidderen er som udgangspunkt ikke advokat og rådgiver, men et par ekstra øre og øjne der kan hjælpe et andet menneske i en vanskelig situation. Bisidderen har selvfølgelig tavshedspligt. Kontakt Marna Obsen, 28 15 00 82.

En hjælpende hånd

Har du problemer med at hænge et billede op eller andre små praktiske gøremål i dit hjem, som du tidligere selv har klaret, så har du brug for en hjælpende hånd. Den hjælpende hånd minder på en måde om en vennetjeneste eller om hjælpen fra naboen. Alle lokalafdelingens hjemmeboende ældre medlemmer kan få en hjælpende hånd. Det er gratis. Få en hjælpende hånd - kontakt Erik Bilde Jensen på 60 74 52 17.

Tryghedsopkald

Lad os ringe til dig hver morgen mellem kl. 8.30 og 9.00 med et ”God morgen”, for at sikre at alt er vel. Ikke

26

Nyt

fra Midtdjurs Lokalarkiv

Efter at have ligget underdrejet grundet Corona, er Arkivet nu igen delvis åben med tilladelse til 5 personer incl. os frivillige medarbejdere, men hvis der er biblioteks personale, så må vi kun være 3, det er derfor nødvendigt i forvejen at kontakte undertegnede for en aftale om at aflevere materiale eller at komme ind i Arkivet for at gennemse materiale af interesse. Disse regler er gældende indtil alt normaliserer sig. Vi har stadig åbent om onsdagen fra 14 – 16. Vores materiel har fået et eftersyn/fornyelse, så vi bedre kan opfylde ønskerne fra jer brugere. Når der skal ryddes op i forbindelse med flytning/ dødsboer, så overvej nøje om der er ting, der kan have interesse for efterkommere/egnen? Kom hellere med lidt for meget, så vil vi sortere og arkivere, det der har interesse. Alle vores skoleprotokoller med skolesyn og elevoplysninger med karakterer med mere er ifølge persondataloven inddraget og befinder sig nu på Maltfabrikken i Ebeltoft og kan ved henvendelse angående en bestemt person fremvises. Vores mail er: lokalarkivmidtdjurs@outlook.dk Arkivets telefon: 87 53 60 25 Arkivleder: Jakob Jakobsen, tlf. 22 18 18 05

Kartoffelsække Uheldige Hansen til sin ven: Det går fint i fitness-centret. Jeg er gået fra at løfte 40-kilos kartoffelsække til 80-kilos. Imponerende! - Ja, og i næste uge kommer jeg kartofler i dem!

OPTIMISTEN - Februar 2021


Midtdjurs Pensionistforening Siden sidst. Vores bankospil blev vi nødt til at lukke ned igen - det sidste spil var den 7. december Det var vores julespil med forhøjede gevinster. Der var rigtig god tilslutning, så nu venter vi på at komme i gang igen. Vores julefrokost blev så også aflyst. Vi har fået lavet et program til 2021 og været ude og sælge/forny medlemskaber. Programmet er lagt på vores hjemmeside og samtidig er det udleveret til medlemmerne. Vi har også brugt tiden på at få oprettet MobilePay. Vi håber på, at vi meget snart kan komme i gang med alle vores aktiviteter. Det første vi skal have klaret er vores generalforsamling, som vi har været nødt til at udskyde, da forsamlingsforbuddet siger at ikke engang bestyrelsen kan samles. Den vil blive afholdt så snart det igen tillades at samles igen. Vi håber, at vores progran kan gennemføres, som vi har planlagt. Man kan altid følge med på vores hjemmeside www.midtdjurspensionist.dk og Facebook. Til dem der er på Facebook - gå ind og like siden, så kan du se, hvis der er ændringer på både banko og vores program. Venlig hilsen og et godt nytår fra Midtdjurs Pensionistforening

Vi håber følgende program kan gennemføres: 5. februar

kl. 19.00

Generalforsamling.

14. april

Tur for sjov.

18.-20. maj

Fredages tur

15. juni

kl. 08.00

Tur til Schakenborg Tyskland

10. aug.

kl. 12.00

Blåhvalen

10. sept.

kl. 17.00 – 22.00 Høstfest

5 og 6. okt.

kl. 12.00

Dag med ål

3. nov.

kl. 08.00

Tur til Flensborg.

17. dec.

kl. 12.00-17.00

Julefrokost.

www.midtdjurspensionist.dk

Højskoledag Onsdag d. 14. april kl. 9-15 i Kolind+ Bugtrupvej Vi håber, at vi nu kan afholde den højskoledag, som måtte aflyses i 2020. Så kom til en hyggelig dag med foredrag, sang og mad. I Kolind+ er der så meget plads, at der er mulighed for at holde afstand. Vi begynder med kaffe/te, derefter vil afdelingsleder Henning Lindberg fortælle om erindringsformidlingen og erindringslejligheden i Den Gamle By i Århus. Henning Lindberg er uddannet lærer og dramapædagog. Han har siden 2001 været ansat i Den Gamle By som museumslærer og chef for aktørerne i det levende museum. Han er projektleder af Erindringsformidlingen, hvis arbejde med demens der forskes i af Psykologisk Institut, Århus Universitet og som er til inspiration for museer flere steder i verden.

OPTIMISTEN - Februar 2021

Annemarie Hessellund Beanland

Frokost

Herefter vil Annemarie Hessellund Beanland holde et humoristisk foredrag ”Hvorfor kede sig ihjel, når man kan dø af grin sammen med andre”. Hvad er humor, er der noget at grine af og hvad kan vi gøre for at få det sjovere. Annemarie Hessellund Beanland er født med et lyst sind. Hun rejste som barn med familien rundt med sommertivoli og med vinterkvarter i Århusområdet. Hun har senere været både millionær og krokone på landet. Hun har optrådt i aviser, blade, radio og TV.

Dagen slutter med kaffe Pris for foredrag, kaffe og frokost 150,- kr. Billetter kan købes på: syddjursbibliotek.dk eller i bibliotekets åbningstid senest den 12. april.

Birte og Bente

27


Aktiviteter på RINGPARKEN AKTIVITETSUDVALGET På grund af nedskæring i personalet i Ringparkens café, er der kun mulighed for at holde åbent tirsdag og torsdag fra 11.00 – 12.30. Her serveres dagens lune ret, smørrebrød m.m. Der kan købes færdigretter med hjem. Alle er meget velkomne til at spise i caféen. Caféen åbner tirsdag d.18. aug.

MANDAG.

9.00 – 13.00

9.00 – 11.00 12.00 – 14.00 14.15 – 15.45

TIRSDAG

9.00 – 11.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00

10.30 – 11.30

ONSDAG

9.00 – 11.00

9.00 – 11.30

TORSDAG

9.00 – 11.00

28

Håndarbejdscaféen Strikke – hækle – sy – kniple – patchwork m.m. Start 7/9 EDB – Datastuen v/ Arne Larsen, tlf. 8639 4604 Start 14/9 Seniordans v/ Laila Elkjær, tlf. 2093 1009 Start 7/9 Sang hver anden mandag i LIGE UGER Ejvind spiller harmonika Start 31/8 EDB – Datastuen v/ Bent Bo Kristensen, tlf. 2171 8868 Start 8/9 Akvarel / akryl v/ Lilian Vinter, tlf. 4047 7077 Start 1/9 Litteraturgruppe Hver anden tirsdag v/ Helge Quist Frandsen tlf. 8639 2242 Start 1/9 Motion og dans v/ Anette Hansen, tlf. 2871 9222 Start 8/9 Slægtsforskning Hver anden onsdag i LIGE UGER v/ Ole Knudsen, tlf. 3062 2822 Start 2/9 Glashold v/ Anette og Pia Start ? EDB – Datastuen v/ Hans Ole Møller Jensen tlf. 2162 6119. Start 10/9

9.30 – 11.00 13.30 – 16.00

15.30

FREDAG.

14.30 – 16.00 11/9 25/9 9/10 23/10 6/11

Motionsgymnastik v/ Ann Frandsen, tlf. 2737 0271. Start 3/9 Pensionistforeningens Bankospil hver torsdag. Kaffe og kage i pausen. Start 20/8 Hverdagsmad for mænd. Poul Erik Pasciak, tlf. 5338 5059. Start 10/9 Gudstjeneste hver anden fredag i ULIGE UGER. Tina Skov Løbner Susanne Munk Hjørlund Tina Skov Løbner Torben Jensen Tina Skov Løbner

Kommende arrangementer: Onsdag 16/9 kl.13.30 Fredag 2/10 kl.13.30

Fredag 16/10 kl.11.00

Modeshow ved ES Mode Pris 30,- kr. Højskoleeftermiddag Foredrag i samarbejde med Menighedsrådet. ”Sorg, ensomhed og livsmod” v/ Jørn Henrik Olsen Pris 30,- kr. Efterårsfest Underholdning ved ”Henne med Venner.” Spisning Pris 100,- kr.

Tilmelding og betaling i caféen d. 29/9 og 1/10 mellem kl. 11.00 og 13.00 Til jer, der har købt billetter og betalt for Forårsfesten. Ring til Inger Andersen, tlf. 5122 0724 senest 25/9 for at få en ny aftale. Se nye og opdaterede fakta på: www.ringparken-ryom.dk

Værkføreren pegede på sit armbåndsur for at antyde, at medarbejderen kom for sent: Se lige, Jensen, 10.25! Det må jeg sige, mester, det var billigt!

OPTIMISTEN - Februar 2021


Aktiviteter på VIKINGEGÅRDEN Kolind Pensionistforenings nytårshilsen til sine medlemmer

Vi håber, at I alle er ved godt mod, selv om det kan være svært i de her coronatider. Ensomheden er svær at håndtere, men fjernsynet er en stor hjælp. Men det kan ikke erstatte venner og familie. De som bor i egen bolig har mulighed for - hvis de er raske - at gå en lille tur, læse en bog, tage gamle sysler frem, se billeder, lægge kabaler, spille Ludo og lignende. På plejehjem er det svært for personalet at få tid til de enkelte beboere, da der er stor underbemanding mange steder. Og da mange ikke har familie og venner lige i nærheden, bevirker det, at der er langt imellem de får besøg. Og dermed bliver ensomheden stor. Samværet i 2020 i foreningen blev med meget få arrangementer. Det lykkedes at få afholdt nogle få banko og bowling og petanque og cykleture. Det var en dejlig oplevelse for dem, som var raske nok til at deltage. Inden der blev lukket helt ned, lykkedes det at komme på en udflugt til Midtjylland. Vi fik en dejlig middag på Sandvad Kro og kørte videre til Malunds Have, hvor der var lejlighed til at se mange flotte planter og buske. Vi nød den medbragte kaffe i deres dejlige lysthus. Videre gik turen til Tinnet Krat, hvor Gudenåen og Skjernåen har deres udløb. Og ca. 100 km. derfra løber den ud i Randers Fjord og Kattegat. Skjernåen løber den modsatte ud i Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. Alle andre ture blev aflyst. Vi håber, at vi kan overføre turene til 2021. Men på nuværende tidspunkt ser det ikke for godt ud. Men vi håber lige til det sidste, at det vil lykkes. Med alle dem der bliver vaccineret, så skulle der jo gerne være slut med al den corona, så vi igen kan leve en normal tilværelse uden mundbind og lignende. Hermed ønskes alle medlemmerne en forsinket glædelig jul og et godt nytår. Og al held og lykke i det nye år. Fra bestyrelsen i Kolind Pensionistforening

Hvordan skal vi da få tiden til at gå, med al den Corona. Et godt råd er at skrive, ”Her er mit liv”. Find gamle billeder, papirer og gemte sager fra dit liv. Start så med at skrive om de emner, der er mest interessante, mærkedage, skoletid, højskoleophold, der dukker hele tiden noget op. Tiden går fantastisk godt og jeres børn og lokalarkivet vil sætte pris på at få det, så andre også får glæde af det. JS

OPTIMISTEN - Februar 2021

AKTIVITETER PÅ VIKINGEGÅRDEN På Vikingegården er der også lukket ned for alle aktiviteter på grund af Corona-restriktionerne. Der er jo ingen der ved, hvornår vi må samles igen, men vi håber det bliver snart. Når der bliver åbnet, vil der blive opslag på Vikingegården og i Superbrugsen, men jungletrommerne skal nok sørge for at alle får besked. De samme restriktioner gælder jo også for: Pensionistforeningens banko Ældre Sagens bridge DANSENS DAG SAMSON Motionsforening på Kolind+.

Foto: Kurt Soelberg

29


Aktiviteter i ”HUSET” – Pindstrup Kortspil (whist) kl. 13.00-16.00 Finn Andersen tlf. 30 Strikke-café kl. 13.00-16.00 Bodil Jacobsen tlf. 22 DATASTUE kl. 9.00 Lisbeth Kruse tlf. 28 Cykling kl. 12.30 Ellen Jensen tlf. 42 TORSDAG Dartspil kl. 9.30 Kari Sørensen tlf. 28 FREDAG Fællesspisning sidste fredag i hver måned kl. 12.30. Café Oasen 14 dage før sidste fredag i hver måned kl. 12.30 (undt. juni-juli-december). Brugerrådsmøde 1. mandag i måneden kl. 10.00

MANDAG TIRSDAG ONSDAG

BRUGERRÅDET: Formand: Gunnar Jensen Kasserer: Kirsten Jacobsen Sekretær: Bodil Hvid Freddy Johansen Finn Andersen

Toftevej 43, 8550 Ryomgård Bøgevej 16, 8550 Ryomgård Ringsøvej 6, 8550 Ryomgård, Skovsvinget 4, 8550 Ryomgård Bøgevej 30, 8550 Ryomgård

Midtdjurs Lokalhistoriske Forening Planlagt program for 1. halvår 2021 Onsdag den 17. Marts kl. 19.00 i Kolind+: Generalforsamling Efter generalforsamlingen fortæller Marysia Andersen, som nu bor i Nimtofte om sin flugt i bunden af en fiskekutter fra Polen til Danmark under den kolde krig. Og hvordan det var at komme til Polen igen, efter muren var faldet? Tilmelding senest den 14. marts. Onsdag den 7. april kl. 19.00: Tur til Djurslands Museum, Grenå. Vi skal se den meget omtalte udstilling ”Under Krigen – Besættelsestiden på Djursland” Husk tilmelding senest den 1. april Onsdag den 19. maj Kl. 19.00 Byvandring i Marie Magdalene – vi mødes ved Kirken Rundvisere Tage Mogensen, og Carsten Hougaard. Efter turen samles vi i forsamlingshuset. Vi har lavet kaffen – medbring selv brød. Tilmelding senest den 16. maj. Onsdag den 9. juni kl. 19.00 Tur til Skovskolen Eldrupggård, Eldrupvej, Auning. Rundvisning og fortælling om gårdens historie, tilknytning til Løvenholm og om hvilke uddannelser, der er tilbudt i dag. Ingen tilmelding da besøget foregår udendørs. Tirsdag den 15. juni Husk de udsatte genforeningsarrangementer over hele kommunen. Læg mærke til, at der som noget nyt er tilmelding til vore arrangementer. Tilmelding til: Jørgen Sørensen Tlf. 2096 4979 Lone Kristensen, Tlf. 8639 8080 Lonekristensen@fiber.dk

30

tlf. tlf. tlf. tlf. tlf.

31 42 51 20 30

13 89 60 26 50

58 86 97 05 56

75 71 63 25 73

96 20 50 92 13

20 62 01 57 58

48 17 13 82 75

IF MIDTDJURS Ønsker du at røre dig og samtidig ha’ det sjovt, så er dette lige noget for dig.

BADMINTON i Midtdjurshallen hver onsdag kl. 15.00-16.00 Kom og vær med – der er altid plads til flere. Evt. spørgsmål: www.ifmidtdjurs.dk under badminton/bordtennis eller Allan Christensen, tlf. 23 60 59 69.

PETANQUE www.ifmidtdjurs.dk under petanque. På banerne ved parkeringspladsen ved Midtdjurshallen. Tirsdag fra 1. april til 1. oktober kl. 18.30 og fra 1. oktober til 1. april kl. 13.30. Torsdag spiller vi altid kl. 13.30. På sportslige gensyn IF MIDTDJURS BADMINTON & PETANQUE Badminton og Petanque er aflyst indtil videre

Pindstrup Pensionistforening afholder BANKO-spil i Landbohjemmet hver torsdag kl. 19.00 15 spil: 75 kr. _ 5 spil: 100 kr. _ 5 spil: 125 kr. 4 spil: 150 kr. _ 1 spil: 200 kr. _ 1 spil: 500 kr. Kortspil koster 10 kr. Pulje koster 20 kr. Pausespil 25 kr. Superpuljen 10 kr. Der sælges sodavand, kaffe, slik. Mød op – støt Pindstrup Pensionistforening! Pensionistforeningen har aflyst alle arrangementer indtil videre.

OPTIMISTEN - Februar 2021


Hvad gør vi nu, lille du? Covid 19, senere en ny type fra England, og nu fra Sydafrika - hvad bliver det næste? 2020 er det mest underlige år, jeg har oplevet. Jeg er født efter 2. Verdenskrig, men det føles, som om vi har krigslignende tilstande med alle de restriktioner! Vi er heldige, for vi har kunnet gå ture, køre til andre dele af landet, se enkelte venner og familien, taget til stranden, besøgt naturskønne steder, været i biografen og levet livet næsten “normalt” i en stor del af året. Lige indtil restriktionerne satte en stopper for cafébesøg, museumsbesøg og andre “forlystelser!” Pyha, jeg nåede ikke på biblioteket, inden de lukkede. Jeg har læst stort set alt i vores egen bogsamling, men nu går jeg i lag med nogle af klassikerne, som jeg ikke har læst i 50 år. Det er en god oplevelse, dog med et minus: de er printet med for små typer! Man kan også låne af naboer, hvis man ellers må besøge dem! Jeg har været nødt til at finde ud af at låne e-bøger. Fint nok, men desværre kan man ikke låne mere end 3 e-bøger på en måned. Så er der lydbøger, som jeg endnu ikke har prøvet. Hurra, nu er biblioteket så flink, at man kan hente en bogpakke! Dejligt. Når man har en ægtefælle, er man ikke ensom; men tænk på, hvor mange enlige, der bor uden familie eller venner i nærheden. Telefonen kan benyttes og måske kan man finde ud af at benytte Facetime eller Messenger på iPad'en. Dejligt, når man kan se et ansigt i den anden ende. Besøgsvenner har været nødt til at finde på alternative måder at holde kontakt med deres besøgsmodtagere indtil nu. Der lukkes op for, at besøgsvenner igen må besøge deres besøgsmodtager, bare man holder afstand på 2 m. Er man besøgsven på et plejehjem, må man vente nogle uger endnu, indtil alle beboerne er blevet vaccineret. Hvor er det synd for den person, som sidder og glæder sig til at snakke med en bekendt, og så må vedkommende ikke komme ind. Det ændrer sig heldigvis i løbet af foråret.

Anne Kirstines veninde i Berlin har sendt denne her om nytårsønsker: 1. At corona igen er øl. 2. At når vi mødes igen igen kan tage et skridt frem og ikke mere et skridt tilbage. 3. At Positiv igen betyder noget positivt. 4. At test igen er noget, der laves i skolen. 5. At isolering igen gælder for huse og kabler. 6. t man kan fejre karneval med en maske. 7. Og at Donald igen er en and.

OPTIMISTEN - Februar 2021

"Simonsens Sø", Kolind - Foto: Kurt Soelberg

Der er en venteliste med personer, som ønsker at få en besøgsven, men Røde Kors mangler besøgsvenner, så kom frit frem, hvis du har lyst til at glæde et andet menneske en times tid hver uge. Man kan selvfølgelig lave andre aftaler om besøg! Er man frisk og rørig, kan man gå sig en tur, lave gymnastik i stuen ( se forslag via You tube eller motion i TV hver morgen.) Man kan spørge nogen, om de vil gå en tur og snakke imens. Frisk luft og en snak er super godt. Man kunne også gå i gang med at rydde op i alle skabe og skuffer. Det har jeg gjort i løbet af 2020, og jeg har fundet mange sjove ting og sager! Gamle breve og dagbøger, som det tog tid at læse. Andre nostalgiske sager, hvoraf noget bestemt skal gemmes, og andet smides ud. Man kommer til at tænke over, hvor mange fester eller andre begivenheder, der har været i løbet af 50 år. Fotos af os i tøj, man gik med i starten af 1970´erne! Meget er blevet brændt, andet kommet ned til genbrugsbutikken, og skrammel ud til genbrugspladsen. Køkkenet fik en omgang hovedrengøring - igen med en sortering af brugbare sager og noget, man aldrig bruger, så UD med dem! Håndarbejde med hækling af karklude og andet fylder også noget af tiden. Sudoku skal løses hver dag. Mad skal der laves, og jeg elsker at bage. Haven er blevet passet bedre i året, der gik. Man skriver til oversøiske venner, og håber på svar. Hvad sker der hos dem? Hvordan klarer de situationen? TV fylder en del, og heldigvis kan vi se en masse film og vælge nogle gode udsendelser ud. Hvad nu, lille du? Ja, vi må bare holde ud og håbe, at vaccinen virker, så vi alle kan komme rundt og besøge hinanden i løbet af året, og måske rejse lidt senere bare i Danmark…. Mon ikke det et ønske for andre end mig…. Ann Frandsen Røde Kors Besøgstjeneste Tlf. 2737 0271 annfrandsen@gmail.com - Skriv eller ring, hvis du vil melde dig som frivillig -

.

31


Optimisten Midtdjurs Bugtrupvej 16 8560 Kolind

Jeg har læst en historisk roman af Ida Jessen. Bogen hedder ”Kaptajnen og Ann Barbara” Om bogen skrives der: En western fra den jyske hede om dengang landet endnu skulle erobres. Om en indædt og kompromisløs mand og om den kvinde, der bliver hans allierede. En intens og dramatisk historie om kampen mod rå naturkræfter. Om store drømme og endnu større ofre. Om hævn og disciplin, kærlighed, fortabelse og den reneste ondskab. Flere af romanens personer er autentiske. Blandt andet kaptajnen Ludwig von Kahlen og herremanden Schinkel til Hald Hovedgård. Romanen starter i 1754, hvor Kaptajnen kommer kørende over den uopdyrkede hede. Han vil bevise at ”ørkenen” kan opdyrkes. Ingen ved rigtigt, hvem der ejer heden. Godsejer Schinkel mener, det er hans det hele, hvad der ikke gør livet nemmere for Kaptajnen. Kaptajnen er egentligt sendt ud fra Rentekammeret for at opmåle heden. Han finder sig en dal, hvor han bestemmer at slå sig ned og bygge sig et hus. Året efter vender han tilbage med materialer, får hyret folk til byggeriet og på bakken overfor dalen, står der nu et solidt bygget hus, som alle ryster på hovedet af. Hvem

bygger hus på en bakketop, hvor der ingen beskyttelse er for vejr og vind. Huset kalder han ”Kongenshus” Der skal også vinduer af glas i huset. Kaptajnen får hyret en ”specialist” til arbejdet. Med sig har manden en hund og en tatertøs. En aften dukker en flok tatere op i dalen. De fester og larmer. Næste morgen er flokken væk. Pigen, Anmai Mus, bliver hos Kaptajnen, sammen med hunden. Specialisten, som er pigens far, forsvinder. En dag kommer en ung pige gående over heden. Det eneste, hun har med sig, er det strikketøj, hun går med i hænderne. Hun standser ved kaptajnens hus. Kaptajnen spørger, om hun vil have vand. Han spørger videre, hvor hun skal hen. Da hun ikke rigtigt svarer, spørger han, om hun vil være hans husholderske. Hun griner ham op i ansigtet, men bliver hos kaptajnen. Kvinden hedder Ann Barbara og bliver en solid støtte og fantastisk hjælp for Kaptajnen. Dagene går ikke uden store kampe mod naturens kræfter. Herremanden Schinkel gør samtidigt alt, hvad han kan for at chikanere Kaptajnen og hans projekt med opmålingen af heden. Kaptajnen bliver inviteret til herremandens bryllup. Også der bliver han chikaneret og forlader festen. Kaptajnen bliver fortrolig med herremandens unge og underkuede hustru. Det kommer herremanden for øre. Hans ondskabsfuldhed og had til Kaptajnen vokser. Ann Barbara bliver offer for hans ondskab. Hun forsvarer sig. Det viser sig nu, hun tidligere har været ansat hos herremanden, som stadigt tror, han ejer hende. Ann Barbara straffes for sin ”ugerning” mod herremanden. Det bliver hårde tider for både Ann Barbara og Kaptajnen. Heldigvis har de trofaste venner, som hjælper dem mere, end Kaptajnen fatter i første omgang. Jeg vil ikke røbe mere om slutningen. Naturen beskrives flot i bogen, samtidigt med slid, fattigdom, sult, ydmygelser på træhesten. Gurli Andersen.

32

OPTIMISTEN - Februar 2021