Oldtimerløbet Deltagerlisten 2023

Page 1

VelkommentilOldtimerløbet

Oldtimerløbet eret

motorhistoriskmekkaforalt, hvaddermed(hjælpe)motor kankørepåland.

Deterdetstørstetræfafsin

artiDanmarkogettilløbsstykkefrabådenærogfjern.

Arrangører:

LIONSClubBroger-Gråsten SMCCSydjyskMotorcykelKlub

Deltagerlistentrykkesietoplagpå:2.000stk.

Grafiskarbejde&fotografi: Form&Grafiktlf.:74651145

e-mail: inform@form-grafik.dk www.form-grafik.dk

Oldtimerløbet erenfolkefest

Derfortilbydervinaturligvisgodmadog drikkevarerforenhversmag.

Ivores OldtimerPit områdeerdetstore teltmed kaffebar og levendemusik,her serveresderfriskbagtesnegle,rundstykker, kaffe,ølogvand.

Grillteltet byderpåWiener-og

Ringridderpølserogslicedpizza,samtgrill skinkemedbrødogkartoffelsalat.

Iskioskenbyderpåetbredtudvalgafpopulæreis,dersomregelgårsomvarmtbrød.

Priserneeroverkommelige,oghuskatet overskudgårubeskårettilLIONS

humanitærestøtteoghjælpearbejde.

Godfornøjelseogvelbekomme.

2
Startpakkenafhentesiinformationenmidtpåpladsen,ogstartnummeretmonteressynligt.

Nårduharkøbtditstartnummer

Nårduerankommettiloldtimerpladsen,ogduholderparkeretunderdetrigtige klassement,ogduharafhentetdinstartpakkeiinformationen,børdubegyndemed,at montereditstartnummerpåetgodtogsynligtstedpåditkøretøj,såalletydeligtkanse det.Dommerneharbrugforatkunneidentificereditkøretøj,nårdegårrundtpåpladsen. Blivvedditkøretøj,hvisduharbedtom,atfådetbedømtafdommerne.

Dommernebegynderderesbesigtigelsekl.10:00.

Såerdetellerstidtilhygge,tageklapstolenfremogsparkedækmv.ogtageetsmuti OldtimerPit.

Startskuddetlyderkl.13:00.

Værberedttilstarten,menstartikkemotorenfortidligt.

Kørroligtafpladsensåallepublikummerkannåatsedig,ogfølgiøvrigtanvisningerne fravoresofficials.

Vinkgernetiloldtimerfotografen;-)

Nårdukommertilbage,efterathavekørtdensmukkeløbsstrækninglangsFlensborg Fjord,holderduigenunderditklassement,mendetbehøvesikkeatværepåpræcis sammeplads.Fyldgerneopframidtenafoldtimerpladsen.

Præmie-ogPokaloverrækkelsen starterkl.16:30,-ogmåskeerderogsåenpokaltildig.

OldtimerPit festen,medgodmadoglivemusikiteltet,starterkl.18:00. Deterkunmuligtatdeltage,hvisduforudharkøbtenspisebilletonline.

Viønskerdigendejligdagogetrigtigtgodtoldtimerløb.

DOMMERE

LionsClubBroager-Gråsten,vil gerneudtrykkeenSTORtaktildommerne,derstillerderesekspertisetil rådighed.Deskalpåmegetkorttid foretagebedømmelseafdemange køretøjer,hvilketisigselvkanvære vanskeligt;menovenidetskal lægges,atmangfoldighedenblandt køretøjerneiGråstenermeget omfangsrig,hvorfordeterenudfordringudoverdetsædvanlige,at skulleforetagedetvanskeligevalgaf, hvemderskalpræmieresoghvorfor. Viergladefor,atviogsåiårharfået tilsagnfraethøjtkvalificeretdommerpanelmedtekniskvidenoghistoriskindsigt,sombalast.Deharet godtøjefordetaljerneogdømmer retfærdigtpåallemåder;-)

Klassement Navn By

Knallert1+2 PoulPetersen Nordborg

Knallert1+2 NorbertMøller Åbenrå

Scootere3 TobiasMortensen Åbenrå

MC4 JørnPeterBranderup Åbenrå

MC4 LeifDegn Brabrand

MC5 FlemmingS.Jensen Galten

MC5 PederPedersen Broager

MC6 OlePedersen Åbenrå

MC6 IvanJensen Ry

Jap.Mc7+8 KimAndersen Galten

Jap.Mc7+8 TeddySztuk Åbenrå

Biler BrianCallesen Gråsten

Biler RonnieFranson Gråsten

Biler JesperSchuber Gråsten

Biler KimHansen Gråsten

Biler JensSkøtt Gråsten

Traktor/LV/Bus ErnstKold Sønderborg

Traktor/LV/Bus BartLansink Kruså

3

Oldtimerløbet harensmukløbsdistancesomgårlangs FlensborgFjord,ogdeterenafDanmarkssmukkeste veje,dersnorsigietmegetflotkuperetterræn,med fjordenpådenenesideogstorslåetøstkystlandskab pådenanden.

Turentilmålstregenvendersynsvinklen:-)

Godfornøjelseoggodtur/returmedOldtimerløbet!

4

Nårstartskuddetharlydt

Oldtimerløbeterheldigvisikkeetrace,hvordetgælderomatkommeførstovermålstregenien susendefart,menmereethyggeligtmotionsløb,hvorallekankøremed,underordnethestekræfter, motorstørrelseellerformogfigur.Vibyderallemærkervelkommenogønskeralleetgodtløb.

Derstartesca.20køretøjeradgangenmedetintervalpåca.1½minutmellemhvergruppe. Dervilværeskiltningogpersonerpåallestrategiskvigtigesteder,foratvisevej.

Startrækkefølgenersomfølger:

Startnummer1-Knallerter-scootere-motorcykler-biler-last-&brandbiler-traktorer.

Oldtimerløbetkøresadfølgenderute:

Konkel,Herles,Skolegade,Borggade,Slotsgade,Slotsbakken,Kongevej,Sildekulevej,EgernsundBrovejtilRinkenæs.IRinkenæsdrejestilvenstre,hvorderkørespåFjordvejenlangsFlensborg Fjord,somfølgestilKruså. DerermulighedforetpitstopvedGrænsehallerneiKruså.(Ca.150 m.førdenførstelyskurveiKrusådrejermantilvenstreogkommerindpåparkeringspladsenforan grænsehallerne).Hererdergodetoiletfaciliteter.

HjemturenforegårafsammesmukkerutesomhenturenpåfjordvejenlangsFlensborgFjord. IrundkørsleniGråstenkørermanopadKirkegårdsvejogtilhøjreiskovenindpåOldtimerpladsen igen,ogsåerdui mål!

Pokaloverrækkelsen erkl. 16:30påsejerspodiet.

Traktorerkørerfølgenderute:

Konkel,Herles,Skolegade,Borggade,Torvet,Nygade,Kongevej,Kirkegårdsvejtiloldtimerpladsen.

Værvenligstopmærksompå,atalleløbsdeltagererunderlagtgældendefærdselslov.

P1påpoleposition tilOldtimerløbet

ErikMathiesenfraVamdrup medsinOpelsiger,atOldtimerløbet erdettættestepåmankankomme, foratfåenskonetilatfølesigsomdronning. Iårfårparretærenafatstartemednummer1. DogikkeKrone1;-)

OpelRekordP1,1958,1,2,40hk

5
Foto:RuneSøndergaard

LegendariskeAlfaRomeoeråretsbiltema

Velkommentilvarmblod,eleganceogsmuktdesign,velkommentilAlfaRomeoClassico

VelkommentildesejedertagerturenheltfraSkagen

Dekaldersigdenhårdekerne,ogbæreret blåthalsbåndmedenmøtrik.Detager turenpåderesgamlemotorcykler,heleden langevejfraSkagen,foratkommefremtil OldtimerløbetiGråsten.

SKAGEN-GRÅSTENMCOldtimerløbet køresomfredagenfør OldtimerløbetGråsten derkøresomlørdagen. Flereafdemkøreromkring1.000kmi pinsenpåderesherligegamlemotorcykler,så taggodtimoddissevikingerpåderes »jernheste«.

6 Startnr. Model Årgang Fornavn Efternavn Postnr By 87 AlfaRomeoSpider 1990 Søren Trier 8240 Risskov 146 AlfaRomeoSpider2,0Veloce 1975 LarsKanne Mølholm 5560 Aarup 158 AlfaRomeoSpider 1984 Simon Andersen 6500 Vojens 243 Alfaspider 1969 ellen lyngborg 6094 hejls 277 AlfaRomeo2000GTVBertone 1972 Lars Hvidberg 6200 Aabenraa 364 AlfaRomeoSpider2000 1982 Bjarne Geertsen 6000 Kolding 369 AlfaRomeoSpider2.0 1972 Jørgen Schmidt 8464 Galten 370 AlfaRomeo 1963 KlausWedel Berthelsen 5220 OdenseSØ 373 AlfaRomeospider 1974 Frank Nielsen 5580 NørreAaby 455 AlfaRomeoGiulietta 1960 Søren Poulsen 8250 Egå 465 AlfaRomeo 1981 Lars Rasmussen 8210 AarhusV 478 AlfaRomeoSpider2000 1975 lars hjorth 8300 odder 495 AlfaRomeoAlfettaGTV 1976 Petersen Volker 22415 Hamburg 503 AlfaRomeo75TurboEvolutione 1987 Bruno BechJensen 4900 Nakskov 533 AlfaRomeoSpider 1972 emil holm 2300 københavns 557 AlfaRomeoSpider 1974 Johnny Nedergaard 6470 Sydals 572 AlfaRomeoMontreal 1972 Jesper Feldstedt 8800 Viborg 586 AlfaRomeoGTV6 1983 Martin Jørgensen 6400 SØNDERBORG 587 AlfaRomeo2.0Spider 1974 Gert Sørensen 8382 Hinnerup 597 AlfaRomeo 1969 Bo Jørgensen 6400 Sønderborg 678 AlfaRomeo 1966 Morten Svendsen 6230 Rødekro 711 AlfaRomeoSpider 1974 John Pedersen 5800 Nyborg 772 AlfaRomeo 1986 SonjaogKaj Bjerregaard 8450 Hammel 902 AlfaRomeoGiuliaGtv(Bertone) 1970 Finn Rasmussen 9310 Vodskov 919 AlfaRomeoSpider 1987 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 1035 AlfaRomeoSpider 1974 Gert Sørensen 8382 HINNERUP
0 MogensJensen-Sherif IndianPoliceScout 1931 1 PoulNymand Kawasakiw650 1999 2 VillyAndersen BSAA71970 1970 3 JørnLunø BMWR100RS 4 SamuelThomsen HarleyFLH1200 1972 5 HansArnePedersen HondaCB750 1975 6 OleThoftJensen BMWR80RT 1978 7 MarianneVestergaard Christensen BMW 8 AageHansen Nimbus 9 BjarneJensen BMWR60/5 1974 10 SvendLarsenMøller BMWR80 11 TonnyKristensen MotoGuzziT4 1982 12 SteenThomasberg BMWR90S 1976 13 HelleThomasberg BMWR90S 1976 14 SvendErikNielsen NortonCommando850 1974 15 HelgeHansen BMWR90/6 1975 16 JesperChristensen BMWR45 1983 17 JørgenSøndergaard BMWR45 1983 18 SørenJensen BMWR51/3 1952 OgfraKolding: 19 JensJessen BridgestoneGTO 1971 20 DavidAllanRoden TriumphTR6C 1971
7 1 OpelP1 1958 Erik Mathiesen 6580 Vamdrup 2 Volvo 1973 Rudi Vad 8544 Mørke 3 PuchMaxi 1984 Martin Bundesen 6240 Løgumkloster 4 FordT 1920 Filip Jørgensen 4990 Sakskøbing 5 VolkswagenBobbel 1972 Kenneth Jensen 5500 Middelfart 6 ChevroletElcamino 1971 Kenneth Jensen 5500 Middelfart 7 HondaDaxST50 1973 Karsten Kramer 6320 Egernsund 8 DeLoreanDMC-12TimeMachine 1981 Kaare Dahle 6330 Padborg 9 PontiacTransAmFirebird 1985 Kaare Dahle 6330 Padborg 10 MGMidget 1975 Lone Degn 8541 Skødstrup 11 Yamaha 1977 Klaus Rix 6400 V.Sottrup 12 Saab99 1984 ErikBremer Sørensen 6430 Nordborg 13 TriumphTR3 1959 Søren Ibsen 5320 Agedrup 14 PuchMS50 1978 Jakob Petersen 6340 Kruså 15 FordTorino 1973 Steffen Madsen 6392 Bolderslev 16 Mercedes190sl 1959 Leif Pedersen 4760 Vordingborg 17 Peugeot 1972 Kaj Andersen 6064 Jordrup 18 VWbobbel 1971 Leif Hansen 6400 Sønderborg 19 Puch 1949 John Erendal 6400 Sønderborg 20 TriumphHerald 1966 GertOve Jensen 6440 Augustenborg 21 FordM151A1 1969 Henrik Teller 6270 Tønder 22 Mercedes190SL 1956 Robert Behrmann 6400 Sønderborg 23 TriumphSpitfiermk3 1968 Claus Poulsen 4930 Maribo 24 Fiat127 1977 Werner Krause 6200 Aabenraa 25 OpelcommodoreA 1968 Sandra Christiansen 6200 Aabenraa 26 Opelkadette 1987 Sandra Christiansen 6200 Aabenraa 27 Opelkaptain 1960 Sandra Christiansen 6200 Aabenraa 28 Opelblitz 1959 Sandra Christiansen 6200 Aabenraa 29 Puch 1975 Sandra Christiansen 6200 Aabenraa 30 Puch 1976 Sandra Christiansen 6200 Aabenraa 31 Puchmaxi 1987 Preben Bock 6300 Gråsten 32 Folkevogn 1972 Torben Michelsen 6340 Kruså 33 SuzukiK50 1979 RasmusKidmose Sørensen 6340 holbøl 34 PuchMaxiKL2Gear 1979 RasmusKidmose Sørensen 6340 holbøl 35 Nimbus 1939 Birgit Clausen 6200 Aabenraa 36 Mercedes190e 1986 Thomasquorp jensen 6440 Sydals 37 Triumphtr6 1969 Leif Petersen 6300 Gråsten 38 TriumphTr6 1972 Erik Jakobsen 6640 Lunderskov 39 Vespaciao 1990 Mathias Benkjer 6400 Sønderborg 40 FordFalconFuturaSportsCoupe 1967 Klaus Mathiassen 6100 Haderslev 41 SeatFiat127 1975 Jonas Petersen 6500 Vojens 42 Yamahafs1k 1986 Brian Marcussen 6310 BROAGER 43 FORD-A 1930 HenrikStumm iversen 6310 6310Broager 44 MG-A 1959 HenrikStumm iversen 6310 6310Broager 45 Fordtaunus2.0V6 1974 Brian Lorentsen 6650 BRØRUP 46 VWCabriolet 1967 Johnny Mortensen 4760 Vordingborg 47 PuchPioneer 1978 Mona Larsen 6300 Gråsten 48 PuchGrandPrix 1979 Finn Petersen 6300 Gråsten 49 Saab96 1975 Heiner Lohmann 24558 Henstedt-Ulzburg 50 PuchMaxi-ÆAK 1979 TimmyBeiner Jensen 6470 Hørup 51 MercedesSLR107 1976 Flemming Poulsen 6470 Sydals 52 HondaDaxst50 1976 Johnny Jensen 6400 Sønderborg 53 Volvo245van 1988 Lars Just 6230 Rødekro 54 ToyotaMr2 1986 Lars Just 6230 Rødekro 55 Scania56 1967 Jens Hansen 6870 Ølgod 56 PuchMS50 1978 Jakob Petersen 6340 Kruså 57 Morris8 1936 Johannes Knudsen 5500 Middelfart 58 LamborghiniCountachQV 1985 Christian Frismodt 8340 Malling 59 AudiCoupéTurbo 1887 HansChristian Staczak 6200 Aabenraa 60 Scania81 1976 Jimmy Jørgensen 6862 Tirstrup
8 61 Scania50 1973 Annika Nymann 9800 Hjørring 62 VWbobel 1971 Camilla Camsten 2600 Glostrup 63 YamahaDx-Fs1 1977 ChristianMærsk Brodersen 6320 Egernsund 64 BuickCenturion 1973 Jan Hornbech 8800 Viborg 65 Audi 1984 Morten Nielsen 8382 Hinnerup 66 Dodge 1964 Daniel Hellesøe 6430 Stevning 67 BMW525eta 1986 John Jørgensen 24983 Handewitt 68 YamahaFS1 1979 Brian Frederiksen 6300 gråsten 69 ChevroletC20Pickup 1977 Kim Østergaard 6430 Nordborg 70 Morris1000cab. 1955 Carsten Bork 6270 Tønder 71 PuchMS503.gear 1972 Kenneth Christensen 6500 Vojens 72 TrabantKübel601a 1983 Ulrik Andresen 6682 Hovborg 73 Hondacb500Four 1973 Steen Schødts 8940 Randers 74 MercedesBenz280S 1968 Knud Poulsen 6040 Egtved 75 PuchMaxi-ÆAK 1987 Michael Rasmussen 6400 Sønderborg 76 Yamaha 1979 Allan Philipsen 6300 Kværs 77 PUCHMAXI-ÆAK 1986 Henrik Svedborg 6430 Nordborg 78 Morris8 1936 LisMølgaard Madsen 6933 Kibæk 79 Puchmaxi 1972 Emil Albers 6400 Sønderborg 80 BSA 1953 Gabriel Edlich 5600 Faaborg 81 Puchmaxi 1986 Jesper Hartung 6300 Gråsten 82 FordT 1919 Steffen Post 6500 Vojens 83 Mercedes 1951 Steffen Post 6500 Vojens 84 Vauxhall14-6 1935 Steffen Post 6500 Vojens 85 Puchmaxi 1974 Mads Matthiesen 6400 Sønderborg 86 Hondacd50 1971 BrianHaupt Jørgensen 6300 Gråsten 87 AlfaRomeoSpider 1990 Søren Trier 8240 Risskov 88 BenelliMotorella 1979 Ole Hinze 5854 Gislev 89 FordA 1929 Gunnar Frederiksen 6430 Nordborg 90 Morris1800 1966 Henrik Thostrup 4970 Rødby 91 MorrisMinorserieII 1954 SørenRubæk Jensen 5458 Gislev 92 Citroen2cv 1985 Hans Thomsen 6670 Holsted 93 PuchMs50 1976 Kasper HøjmarkBøgedal 5600 Faaborg 94 PuchMs50super 1976 Kasper HøjmarkBøgedal 5600 Faaborg 95 Yamahafs1 1976 Kasper HøjmarkBøgedal 5600 Faaborg 96 PuchVzFlagskib 1976 Kasper HøjmarkBøgedal 5600 Faaborg 97 PuchGrandPrixFlagskib 1979 Kasper HøjmarkBøgedal 5600 Faaborg 98 Puchmaxi 1980 Frank Jakobsen 6310 Broager 99 VW1300automatikL 1970 Karsten Hansen 6100 Haderslev 100 PuchMaxi 1976 lars nyhuus 6330 padborg 101 Pontiacfirebird 1969 Morten Sørensen 6320 Egernsund 102 Opel 1959 Erik Ruge 6560 Sommersted 103 Cadillacdeville 1963 Heine Rossen 6300 Gråsten 104 TriumphTr3Acabrioletroadster 1960 Susanne Krogsgaard 6470 Sydals 105 Hondadax 1973 Morten Holm 6340 Kruså 106 Vespa/PiaggioCiao 1975 Niklas Eriksen 6320 Egernsund 107 Corvetteconvertible 1968 niels andersen 6780 skærbæk 108 VWtype1 1970 Henning Holm 6780 Skærbæk 109 PuchMaxiK 1987 HansChristian ThomsenMøller 6400 Sønderborg 110 VW1200 1964 Jens Christensen 6440 Augustenborg 111 PackardCaribbeanConvertible 1956 Jonni Sprang 7000 Fredericia 112 MZETZ250 1984 Volker Kästel 6400 SdbgNybøl 113 Volvo210pickup 1965 KnudErik Jørgensen 8660 Skanderborg 114 Mercedes-250/8 1971 Martin Seemann 4930 Maribo 115 VW1200 1955 Egon Michaelsen 6440 Augustenborg 116 PuchMaxikl 1986 Frank Telling 6300 Gråsten 117 FordTaunus1.6savoy 1982 Kjeld Bjørn 6400 Sønderborg 118 Porsche356 1956 Lars Reugboe 6400 Kruså 119 BMW700Limousine 1961 Ella Hansen 4160 Herlufmagle 120 VolvoAmazon 1970 Søren Hansen 6400 Sønderborg
9 121 VolvoAmazon 1966 Søren Hansen 6400 Sønderborg 122 BSA 1939 Per Nymark 8981 Spentrup 123 kawasaki 1975 Lars Nielsen 7000 Taulov 124 FordA 1930 Lars Reugboe 6400 Kruså 125 Landroverserie3 1973 Thomas Asmussen 6470 Sydals 126 Mini 1974 Søren Rasmussen 5210 Odensenv 127 BMW2002 1972 Søren Rasmussen 5210 Odensenv 128 VW181Jagdwagen 1969 Jens Hahne 24937 Flensburg 129 ChevroletCamaroSS 1968 KjeldNommen Petersen 6440 Augustenborg 130 OpelOlympiaRekordP1 1960 Dan DyrvigNielsen 7120 Vejleøst 131 Porsche911CarreraTarga 1984 Torben Hermansen 4200 Slagelse 132 PuchMaxi-1KL 1978 Troels Petersen 6300 Gråsten 133 Fiat500L 1972 Troels Petersen 6300 Gråsten 134 PontiacBonneville 1972 Troels Petersen 6300 Gråsten 135 TriumphBonnevilleT140 1982 Hubert Träger 6200 Aabenraa 136 Vw 1969 NielsChristian Sørensen 6100 Haderslev 137 SUZUKIFZ50-ÆAK 1987 Thomas Steen 6470 Sydals 138 BMW3.0 1975 Mogens Fast 8230 Åbyhøj 139 BMW 1987 Martin Hansen 6430 Nordborg 140 PontiacGTO 1968 Søren Wonsild 6470 Sydals 141 VWT2 1979 Brian Jensen 6760 Ribe 142 VWgolfII 1988 Bjarne Hansen 7171 Uldum 143 VWT2 1966 Dan Henriksen 6760 Ribe 144 FordTaunusP4 1965 Torben Jensen 7140 Stouby 145 MG-A 1959 Flemming Hansen 6440 Augustenborg 146 AlfaRomeoSpider2,0Veloce 1975 LarsKanne Mølholm 5560 Aarup 147 VWT1 1954 Jens Christiansen 6760 Ribe 148 PuchMaxi 1988 Samantha Thybo 6300 Gråsten 149 Dodge 1965 Kim Larsen 6630 Skodborg 150 OpelMantaa 1974 svend fritz 6360 Tinglev 151 TriumphSpitfire 1972 Thorkild Christensen 6300 Gråsten 152 OpelKadettBLS 1970 KurtWinther Christensen 6430 Guderup 153 ForddeLuxe 1939 Anne Plagemann 6330 Padborg 154 VWbobbel 1956 Anne Plagemann 6330 Padborg 155 MG/MGB 1975 Stefan Buchwald 24848 Kropp 156 Corvettec3 1973 Flemming Strand 8920 RandersNV 157 Fiat500D 1963 Heinz Tobiasen 5220 odensesø 158 AlfaRomeoSpider 1984 Simon Andersen 6500 Vojens 159 OpelAsconaB 1979 Simon Andersen 6500 Vojens 160 Simca1000 1975 Aksel Nielsen 2670 Greve 161 AustinEA420Lastbil 1974 Henry Madsen 6340 Kruså 162 Lloyd600 1958 Henry Madsen 6340 Kruså 163 MGTF1500 1955 Erling Jürgensen 6470 Sydals 164 Trabant601S 1983 Daniel Hansen 6470 Tandslet 165 SunbeamRapierFastback 1968 Ole Nielsen 6400 Sønderborg 166 Puchmaxi 1986 Lars Klindt 6400 Sønderborg 167 Volvof89 1973 Ole Olsen 6510 Gram 168 Fordfairlane 1957 Gert Jensen 6440 Augustenborg 169 PuchMaxiK 1991 Steffen Jørgensen 6300 Gråsten 170 Fiat124Spider 1972 SimonHjuler Jensen 6440 Augustenborg 171 VolvoAmazon 1966 Allan Karlsen 9300 Sæby 172 Deutz4006 1972 Henning Rasmussen 6100 Haderslev 173 VWGolfC 1979 NielsPeder Rolighed 7451 Sunds 174 Volvo544 1963 Jette Degn 6400 Sønderborg 175 PuchMaxi 1986 Kenneth Petersen 6400 Sønderborg 176 Nimbus 1954 Bent Fauerby 6710 Esbjerg 177 Vespa 1965 KirstenSaurus Mehlsen 8000 ÅrhusC 178 Sunbeam 1963 Thomas Nielsen 6400 Sønderborg 179 PontiacFirebirdTransAm 1978 Thomas Jørgensen 6440 Augustenborg 180 Chevrolet210 1954 Bent Frøhlich 6400 Avnbøl
10 181 BMW633CSI 1976 Jørgen Østergaard 6990 ULFBORG 182 CadillacDeville 1970 Steffan Leonhard 6340 Kruså 183 Fordf250 1968 Tulle Leonhard 6340 Kruså 184 OpelOlympia 1959 Leif Boytang 6440 Augustenborg 185 Fordcoupé 1933 Jonny Paulsen 6400 sønderborg 186 VWboble 1963 KennethAhrnfeldt Nielsen 5560 Aarup 187 Austinmini 1970 Henrik Mætzke 6200 Åbenrå 188 Puchvz50 1974 Stefan Eskemose 6818 Fåborg 189 Puchmaximini 1983 Stefan Eskemose 6818 Fåborg 190 Puch2gear 1986 Stefan Eskemose 6818 Fåborg 191 Puch2gear 1979 Stefan Eskemose 6818 Fåborg 192 Puchtrillet 1983 Stefan Eskemose 6818 Fåborg 193 Puchkl 1986 Stefan Eskemose 6818 Fåborg 194 Puchm50 1978 Stefan Eskemose 6818 Fåborg 195 Puchmaxik 1990 Stefan Eskemose 6818 Fåborg 196 Puchmaxik 1977 Stefan Eskemose 6818 Fåborg 197 Puchmaxik 1984 Stefan Eskemose 6818 Fåborg 198 Puchmaxik 1978 Stefan Eskemose 6818 Fåborg 199 FordMustang 1966 Johan Hauge 8722 Hedensted 200 FordMustangCabriolet 1964 Bent Pedersen 7490 Aulum 201 VolvoAmazone 1962 Bent Pedersen 7490 Aulum 202 VWGolf1Cabriolet 1984 Bent Pedersen 7490 Aulum 203 Bukh452.55hk 1966 Arne BroniChristensen 6400 Sønderborg 204 SuzukiDM50 1995 Henrik Hartvig 6400 SØNDERBORG 205 Opelkadettb1,1sLScoupé 1971 Torben Kock 6470 Sydals 206 Peugeot304Cabriolet 1974 Kurt Jacobsen 6372 Rens 207 Kreidler 1980 Christian Diercks-Misch 6400 Nybøl 208 ChevroletCorvetteC3 1980 MortenFreiberg Hansen 8781 Stenderup 209 FordMustangmach1 1972 Bjarne Nim 8781 Stenderup 210 OpelAdmiralB 0 Michael Clausen 4913 Horslunde 211 ChevroletImpala 1963 Alexander Staun 7171 Uldum 212 VW 1973 Karsten Østergaard 6400 Sønderborg 213 ChevroletCorvetteStingray 1969 Allan Jensen 8700 Horsens 214 MGA1600 1960 MichaelSteen Nielsen 8380 Trige 215 BMWE12528. 1977 Lars Milling 5270 OdenseN 216 Chevrolet1300PickupTruck 1953 JensogVivi Christiansen 6400 Sønderborg 217 HarleyDavidson 1942 SusannKatrine Truelsen 6760 Ribe 218 FordMustangHT 1966 John Petersen 6430 Nordborg 219 Opelkadettc 1976 Kennet Petersen 6200 Aabenraa 220 FordMustang 1967 Belinda Beck 6320 Egernsund 221 MGB 1968 Frank Thomhav 6640 Lunderskov 222 VolvoAmazonP121 1965 Ansgar Heege 79276 Reute 223 Volvoamazon122s 1966 Andreas Lockhansen 6400 SØNDERBORG 224 Chevroletbelair 1954 Andreas Lockhansen 6400 SØNDERBORG 225 Nimbusmsidevogn 1953 Ryan Pedersen 6500 VOJENS 226 Nimbusmsidevogn 1937 Ryan Pedersen 6500 VOJENS 227 Nimbusmsidevogn 1952 Ryan Pedersen 6500 VOJENS 228 Nimbusmsidevogn 1954 Ryan Pedersen 6500 VOJENS 229 Nimbusmsidevogn 1951 Ryan Pedersen 6500 VOJENS 230 Zephyrsix 1957 Bent"Mikki" Kristensen 6100 Haderslev 231 ScaniaLBS141 1975 HansSkov Christensen 6900 Skjern 232 VolvoF88 1971 KnudSkov Christensen 6700 Esbjerg 233 FordTaunus17m 1967 Poul Stamp 6400 Sønderborg 234 ScaniaVabisLB76 1966 PerJuul Sørensen 6660 Lintrup 235 NSUMaks 1955 Egon Jessen 6400 Sønderborg 236 Fiat1100R 1968 TorbenMeldgaard Kristensen 6392 Bolderslev 237 Saxonette 1980 Klaus Porse 6760 Ribe 238 YamahaFS1 1978 Kevin Petersen 6300 Gråsten 239 Puchmaxi 1975 Bo Christensen 6300 Gråsten 240 KreidlerFlorettLF 1972 MortenHolmboe Andersen 6300 Gråsten
11 241 FordMustangCab 1965 Ingolf Matthiesen 6440 Augustenborg 242 FordBrughamltd 1976 erlingasmus brodersen 6240 Løgumkloster 243 Alfaspider 1969 Ellen Lyngborg 6094 Hejls 244 JawaBabetta206 1974 Thomas Jacobsen 6440 Augustenborg 245 VespaCiao 1974 Christian Jacobsen 6470 Tandslet 246 VWGolf1GTI 1983 Niklas Hansen 6400 Sønderborg 247 Monark1273stockholmare 1966 Kurt Christensen 5450 Otterup 248 FordTaunus20mturnier 1965 Kurt Christensen 5450 Otterup 249 CadillacCabriolet 1959 Ole Steen 4640 Fakse 250 Datsun1300Bluebird 1966 Kirsten Kvist 5683 Haarby 251 MGA 1962 Jan Lotzkat 6400 Sønderborg 252 BMWR25/3 1954 Bruno Pauls 6780 Skærbæk 253 Scania142 1982 Ole Broberg 9900 Frederikshavn 254 VolvoN1020 1983 Birthe Jensen 9900 Frederikshavn 255 MercedesBenzL1413 1968 PoulOle Jensen 9900 Frederikshavn 256 hondacxc 1983 tonny christensen 6400 Sønderborg 257 Puchmaxi 1973 Brian Pedersen 6300 Gråsten 258 Fiat600 1973 Paul-Erik Schurizek 6200 AABENRAA 259 Cherolet 1973 Bjarne Wollesen 6300 Gråsten 260 PuchPionier 1982 Oliver Jacobsen 6440 Augustenborg 261 Puchmaxik 1975 Dan Villadsen 6340 Kruså 262 CaterhamSuperSeven 0 Lars Knudsen 6534 Agerskov 263 BuickSpecial 1956 Lilian Larsen 4480 StoreFuglede 264 BMW2002Turbo 1974 Bruno Kammersgaard 7500 Holstebro 265 TriumphTridentT160 1975 Preben Ingemansen 5610 Assens 266 Ferrari308GTSi 1981 Preben Ingemansen 5610 Assens 267 Morrismascot 1976 Henrik SkøttThomsen 6430 Nordborg 268 Vespa 1964 Mona Frederiksen 6100 Haderslev 269 BMW2002 1974 Mona Frederiksen 6100 Haderslev 270 VespaGTR 1972 Ben Amelung 6310 Broager 271 VespaRally180 1974 Ben Amelung 6310 Broager 272 Ford4000 1973 Chris Nowak 6320 Egernsund 273 ChevroletCapriceclassic 1978 Benjamin Büchmann 6430 Nordborg 274 VWT2 1975 LouisNielsenApS (ChaufførKasper) 6400 Sønderborg 275 FordCoupe 1936 JensK. Petersen 6430 Nordborg 276 VolvoPV544QuickB18 1962 Torben Hansen 8620 Kjellerup 277 AlfaRomeo2000GTVBertone 1972 Lars Hvidberg 6200 Aabenraa 278 Fiatx1/9Bertone 1978 Bernhard Christensen 7700 Thisted 279 Renault16TX 1971 Jens Østergaard 8620 Kjellerup 280 Renault5GTTurbo 1986 Morten Søndergaard 6470 Sydals 281 CitroenBLTractionAvant 1937 Niels Jessen 6330 Padborg 282 VespaCiao 1982 Gustav Jensen 6400 Sønderborg 283 HondaCBX 1981 Kitt Møller 8930 RandersNØ 284 Nimbus 1939 Kitt Møller 8930 RandersNØ 285 FordA 1929 KnudErik Szwed 4913 Horslunde 286 Puchmaxik 1981 HansChristian Dethlefsen 6300 GRÅSTEN 287 LandRover110" 1986 KajJuel Hansen 5550 Langeskov 288 MorrisMascot 1979 Lenette Iversen 5290 Marslev 289 VolvoN84 1969 Poul Larsen 9320 Hjallerup 290 SkodaFeliciaCabriolet 1959 knud larsen 7620 Lemvig 291 Corvettec3 1980 ReneIvanhoe Karstensen 6300 Gråsten 292 OpelAscona 1971 Kenneth Fritz 6470 Sydals 293 OpelRekord 1971 Kenneth Fritz 6470 Sydals 294 BMW1602 1973 Benny Koch 5792 Årslev 295 VW 1971 Martin Bonnichsen 5500 Middelfart 296 VWPoloClassic 1983 Kurt Juul 6230 Rødekro 297 NimbusCSpecial 1952 Finn Nielsen 6340 Kruså 298 PuckMaxiK 1970 Daniel Frederiksen 6400 Nybøl 299 StudebakerDictator 1937 Hans Wollesen 6400 Sønderborg 300 BSAA7SS 1960 Villy Andersen 6800 Varde
12 301 Wolseley15/60 1961 HansPeter Godt 6200 Aabenraa 302 opelkadettB 1972 HansPeter Godt 6200 Aabenraa 303 Citroen2CV 1982 Michelle Nielsen 6200 Aabenraa 304 OpelKadettC1,2 1974 Michelle Nielsen 6200 Aabenraa 305 Fiat500 1964 Kaare Rasmussen 6400 Sønderborg 306 VolvoAmazon 1964 Aage Kusch 6100 Haderslev 307 ScandiaVabisL56 1967 Aage Kusch 6100 Haderslev 308 Puchmaxi 1981 Brian Lassen 6300 Kværs 309 FordTaunusP3 1964 Peer Jepsen 6300 Gråsten 310 puchmaxip 1972 Tomas Iversen 6400 Sønderborg 311 FordRanchero 1977 Tomas Iversen 6400 Sønderborg 312 Suzuki 1973 Tomas Iversen 6400 Sønderborg 313 CitroënDS23pallas 1974 Annie Petersen 4880 Nysted 314 BMWR100RS 1978 Flemming Ludvigsen 6440 Augustenborg 315 TRIUMPHTR6 1974 Hansjørgen Gregersen 6430 Nordborg 316 VolvoN86 1971 Christian Nielsen 6100 Haderslev 317 FordFairline 1958 Sven Jakobsen 6000 Kolding 318 Mercedes-Benz 1983 Frederik Henriksen 6200 Aabenraa 319 Dnepr 1968 Bent Jørgensen 6300 Gråsten 320 Mercedes/8200d 1968 Uffe Asmussen 6091 Bjert 321 ChevroletC10PickUp 1967 Thomas Klinge 6270 Tønder 322 Porsche944 1986 Børge Vind 6870 Ølgod 323 Volvo240gl 1986 Christian Delf 6430 Nordborg 324 Morris8roadster 1935 Jørn Therkildsen 6500 Vojens 325 Sco 1964 Lene Dusenius 6600 Vejen 326 Sco 1966 Kirsten Therkildsen 6500 Vojens 327 Diesella 1954 Carsten Kynde 6500 Vojens 328 Tomus 1974 Birgit Jensen 6500 Vojens 329 Mercedes350SL 1971 Jan Andersen 8362 Hørning 330 Porsche911sc 1978 Hartmuth Vester 4000 Roskilde 331 PuchMaxiK 1988 Rune VindSommer 6300 Gråsten 332 PuchmaxiK 1988 Rune VindSommer 6300 Gråsten 333 PuchMaxik 1988 Rune VindSommer 6300 Gråsten 334 PuchMaxiS 1987 Rune VindSommer 6300 Gråsten 335 PuchMaxiK 1986 Rune VindSommer 6300 Gråsten 336 puchmaxiK 1986 Rune VindSommer 6300 Gråsten 337 PuchMaxik 1986 Rune VindSommer 6300 Gråsten 338 PuchmaxiK 1986 Rune VindSommer 6300 Gråsten 339 PuckMaxi2-gear 1985 Rune VindSommer 6300 Gråsten 340 PuchMaxiK 1985 Rune VindSommer 6300 Gråsten 341 Puch 1985 Rune VindSommer 6300 Gråsten 342 PuchMaxiK 1984 Rune VindSommer 6300 Gråsten 343 PuchMaxik 1984 Rune VindSommer 6300 Gråsten 344 PuchMaxi 1984 Rune VindSommer 6300 Gråsten 345 PuckMaxiK 1977 Rune VindSommer 6300 Gråsten 346 PuckMaxik 1977 Rune VindSommer 6300 Gråsten 347 PuckMaxi 1976 Rune VindSommer 6300 Gråsten 348 PuckMaxiK 1976 Rune VindSommer 6300 Gråsten 349 PuckMaxik 1976 Rune VindSommer 6300 Gråsten 350 PuckmaxiK 1976 Rune VindSommer 6300 Gråsten 351 PuckMaxiK 1975 Rune VindSommer 6300 Gråsten 352 PuckMaxi 1972 Rune VindSommer 6300 Gråsten 353 PuckMaxiKL 1969 Rune VindSommer 6300 Gråsten 354 FordModelAPhaeton 1931 Hans Christensen 6400 Sønderborg 355 VolvoT25 1959 Hans Christensen 6400 Sønderborg 356 DeutzD6006 1972 Hans Christensen 6400 Sønderborg 357 VWGolf1Cabriolet 1982 Claus Mortensen 6400 Sønderborg 358 PuchMS50 1976 Philip Riley 6400 Sønderborg 359 PuchVZ50 1973 Philip Riley 6400 Sønderborg 360 JaguarE2+2V12 1973 Arne Munkgaard 6430 Nordborg
13 361 FordBronco 1979 Bo Maegaard 5450 Otterup 362 AustinHealey 1961 HansPeter Warming 2300 København 363 FordA 1930 Hans Jensen 6640 Lunderskov 364 AlfaRomeoSpider2000 1982 Bjarne Geertsen 6000 Kolding 365 MGB 1965 Hans Thomsen 6052 Viuf 366 OpelP6 1931 Jørn Jørgensen 6400 Sønderborg 367 HarleyDavidsonSuperglide 1973 Dennis Johannsson 6300 Gråsten 368 TriumphSpitfire1500 1977 JensJørgen Madsen 6070 Christiansfeld 369 AlfaRomeo/Spider2.0 1972 Jørgen Schmidt 8464 Galten 370 AlfaRomeo 1963 KlausWedel Berthelsen 5220 OdenseSØ 371 PUCHmaxik 1975 Lykke Jacobsen 6430 Guderup 372 PUCHmaxik 1975 Bjørn Nielsen 6430 Guderup 373 AlfaRomeospider 1974 Frank Nielsen 5580 NørreAaby 374 YamahaFs14gear 1977 Morten Gad 6200 Aabenraa 375 OpelKadettRally 1978 LeifLarsen LARSEN 5466 Asperup 376 Puchmaxi 1979 Johannes Pedersen 5600 Faaborg 377 JeepWagoneer 1968 Erich Nielsen 6280 Højer 378 FordCosairv4 1968 HR.Holger Horne 6310 Broager 379 MGA 1956 Kaj Samuelsen 5672 BROBY 380 VolvoAmazone 1967 John Baandrup 7400 Herning 381 Fiat1283p 1976 Hans Christensen 6200 Åbenrå 382 Triumphtr5 1968 Hans Jensen 6430 Nordborg 383 OpelGT1900S 1971 Erik Clausen 6300 Gråsten 384 HillmanSuperMinx 1963 Egon Kellman 6400 Sønderborg 385 fordfairlane 1956 karljohan bergman 6580 Vamdrup 386 OpelKadett 1974 Gerner Petersen 6440 Augustenborg 387 LandRover 1996 Gerner Petersen 6440 Augustenborg 388 ChevroletCorvetteC3 1980 Jan Snejbjerg 5592 Ejby 389 ChevroletCorvetteC4 1988 Jan Snejbjerg 5592 Ejby 390 MercedesSL350 1972 Jan Snejbjerg 5592 Ejby 391 PuchMonzaJuvel 1979 Tom Nørskov 6470 Sydals 392 Yamahafs1 1976 Tom Nørskov 6470 Sydals 393 Yamahafs1 1978 Tom Nørskov 6470 Sydals 394 Hondamonkey 1988 Tom Nørskov 6470 Sydals 395 Buickwildcat 1964 Michael Schmidt 6623 Vorbasse 396 WVGolf1 1988 Michael Vogt 6800 Varde 397 honda 1975 Reinar Jensen 6300 Graasten 398 OpelRekordP1 1960 Henning Johannsen 6392 Bolderslev 399 Morgan+8 1981 Perberg Jacobsen 5800 Nyborg 400 Morrits 1965 Charlotte Lars.Christensen 5672 Broby 401 Volvoviking 1964 Torben Kusch 6230 Rødekro 402 MGB 1963 OleDyring Lund 6200 Aabenraa 403 RenaultAline31oV6 1979 Peter Boesen 6340 Kruså 404 RenaultCaravelle 1968 Peter Boesen 6340 Kruså 405 Scania4x2.142T 1987 Holdorf jens 9320 Hjallerup 406 Puchmaxi 1976 Claus Pedersen 6300 Gråsten 407 Puchmaxi 1988 Claus Pedersen 6300 Gråsten 408 Puchmaxi 1985 Claus Pedersen 6300 Gråsten 409 Puchmaxi 1977 Claus Pedersen 6300 Gråsten 410 Tånby 1962 Claus Pedersen 6300 Gråsten 411 BMWR67/3 1955 Christian Ryom-hansen 9000 Aalborg 412 morisminortraweiier 1968 jacob nielsen 6440 Augustenborg 413 Morgan3wheiler 1935 SvendErik Holm 6200 Felsted 414 Citroends21 1971 Jette Stentebjerg 4970 Rødby 415 Citroën2CV 1987 AnetteogLars Filt 8670 Låsby 416 VWT2Westfalia 1976 Brian Schmidt 6300 Gråsten 417 VW1200DeLuxe 1964 Brian Schmidt 6300 Gråsten 418 MGMidget 1967 Tony Schmidt 6300 GRÅSTEN 419 Hondadax 1973 Carsten Rann 6300 GRÅSTEN 420 Yamahadx.Fs1 1978 Claus Pedersen 6300 Gråsten
14 421 Mercedes450SL 1973 lars andersen 6600 Vejen 422 Volvoamazon 1968 JAKOB Hansen 5400 Bogense 423 ChevroletCorvettec3 1972 Thomas Preuss 6470 sydals 424 FordEscortXR3iCabriolet 1986 Finn Holm 6330 Padborg 425 TaarnbyZU 1967 John Clausen 6392 Bolderslev 426 SCOPopular 1960 John Clausen 6392 Bolderslev 427 NortonCommando 1974 Svend-Erik NIELSEN 9900 Frederikshavn 428 Puchmaxi 1985 Paul Jensen 6310 BROAGER 429 Puchtrilet 1979 Paul Jensen 6310 BROAGER 430 Garellikatja 1974 Paul Jensen 6310 BROAGER 431 PuchMaxi 1974 Paul Jensen 6310 BROAGER 432 Mercedes-BenzW201 1985 Søren DyrmoseGlass 5491 Blommenslyst 433 OpelOlympia 1953 Ejgild Pedersen 6392 Bolderslev 434 FordMustang 1966 Ejgild Pedersen 6392 Bolderslev 435 JaguarSovereignXJ40 1988 BirgitSøndergaard Thomsen 6240 Loegumkloster 436 Vwgolfmk1 1976 Konrad Debowski 6430 Nordborg 437 Volvo144S 1968 Roy Hansen 6310 Broager 438 HondaCX 1979 Majbritt Holmene 6500 Vojens 439 scoracer 1971 kent madsen 5610 Assens 440 scosuper 1973 kent madsen 5610 Assens 441 CadillacEldorado 1973 PederVarming Lauritsen 6580 Vamdrup 442 matchles 1932 Jørn Egedal 5464 BrenderupFyn 443 BSAGoldstar 1956 Jørn Egedal 5464 BrenderupFyn 444 RoverP6 1969 Tom Gammelgaard 6200 Aabenraa 445 Volvo1800S 1968 Uwe Klietsch 6320 Egernsund 446 AJS18 1952 Bjarne Jørgensen 6200 Aabenraa 447 Fordargon 1947 Ole Stolberg 64000 Augustenborg 448 MGB 1970 Mogens Andersen 6470 Sydals 449 Saab97Sonett 1971 SteenVon Wedderkopp 6950 Ringkøbing 450 Porsche9113,2Carrera 1986 Agner Jensen 6950 Ringkøbing 451 HarleyDavidson 1971 Samuel Thomsen 9362 Gandrup 452 Goldenstar 1955 Henrik Frostholm 7760 HurupThy 453 Fiat850SportSpider 1972 Mette Grønborg 8000 AarhusC 454 yamahadx 1979 Klaus Frostholm 7760 HurupThy 455 AlfaRomeoGiulietta 1960 Søren Poulsen 8250 Egå 456 Puchmaxi 1980 Michelle Frostholm 7980 Vils 457 Puchmaxi 1979 Jakob Vigsø 7980 Vils 458 Mobilete 1954 Grethe Moos 6200 ÅBENRÅ 459 CadillacFleetwoodsixtyspecial 1959 Stein Callesen 6400 Sønderborg 460 MotoGuzzi850T4 1982 Tonny Kristensen 9900 Frederikshavn 461 Puchmaxi 1976 Allan Matthiesen 6200 Åbenrå 462 MGTD 1953 Bjarne Bill 6320 Egernsund 463 NSUstd.MAX 1954 IbDalsgaard Nielsen 8000 AarhusC 464 NSUspecialMAX 1956 Bent Secher 8983 Gjerlev 465 AlfaRomeo 1981 Lars Rasmussen 8210 AarhusV 466 Nimbus 1945 arne Andresen 6400 Sønderborg 467 Peugeot204Break 1973 Nils Rüggen 20535 Hamburg 468 PuchMaxi 1973 Tim Jessen 6200 Aabenraa 469 PuchMaxi 1977 Jesper Schmidt-Höck 6440 Augustenborg 470 OpelGT 1972 Bent Lorenzen 6300 Gråsten 471 PuchMaxi 1972 Søren Alnor 6300 Gråsten 472 Lotussuper7 1970 Christian Hansen 7400 Herning 473 Saab90 1984 Jakob Sabag 8800 Viborg 474 mercedes306 1972 Finn Olsen 6510 Gram 475 OpelManta1,9SCoupeL 1971 Anders Sørensen 9620 Aalestrup 476 PuchMaxi 1988 Rasmus Meyer 6400 Sønderborg 477 MercedesS280 1979 GregersOtto Nørgaard 7400 Herning 478 AlfaRomeoSpider2000 1975 lars hjorth 8300 Odder 479 Hondacb750f1 1975 Arne Pedersen 9830 Tårs 480 BMWR80RT 1978 Ole Jensen 8464 GALTEN
15 481 Volvo242DL 1977 Thomas Jepsen 6310 Broager 482 NSUS23 1967 Steven Heiss 6430 Nordborg 483 OpelKadettE 1988 TobiasLandt Jensen 6430 Stevning 484 Porsche356 1962 Claus Scheelke 6270 Tønder 485 Puchmaxi 1977 Allan Jensen 6300 Kværs 486 ToyotaCelica 1975 Per Olsen 5750 Ringe 487 AustinminiEstate 1978 Christian Kjeldsen 6400 Sønderborg 488 KTMFoxi 1983 Christian Kjeldsen 6400 Sønderborg 489 Porsche930 1982 Ole Solmer 6100 Haderslev 490 Puchmaxi 1977 Dan Schmatz 6400 Sønderborg 491 Scania141 1980 Michael Brandt 6270 Tønder 492 ToyotaCorolla 1971 Karsten Jørgensen 6000 Kolding 493 Puch 1979 Claus Hansen 6400 Sønderborg 494 Triumphtr6 1971 Per Christiansen 4700 Næstved 495 AlfaRomeo,AlfettaGTV 1976 Petersen Volker 22415 Hamburg 496 Skoda130GL 1987 Ole Andersen 5560 Aarup 497 ChevroletCamaro 1979 René Brammer 0,63 Gråsten 498 Yamahafs1 1978 Bo Thomsen 6320 Egernsund 499 Yamahafs1 1979 Bo Thomsen 6320 Egernsund 500 OpelCommodoreBGSE 1973 Morten Timmermann 5853 Herrested 501 LandRoverSerie2A109 1968 Claus Carstensen 6100 Haderslev 502 Morris 1976 JørgenThoni Christensen 6300 Gråsten 503 AlfaRomeo75TurboEvolutione 1987 Bruno BechJensen 4900 Nakskov 504 Puch 1971 søren sørensen 5492 skallebølle 505 Morris1000superPickup 1969 Gitte Madsen 6534 Agerskov 506 Morrisminor1000 1968 Gitte Madsen 6534 Agerskov 507 IndianScout101 1930 Bjarne Jensen 5550 Langeskov 508 AJS18S 1956 Bjarne Jensen 5550 Langeskov 509 Chevroletblazerk5 1979 Jesper Hansen 6400 Sønderborg 510 Saab96v4 1974 KnudErik Kristensen 6900 Skjern 511 AustinHealey3000 1959 franspetersen petersen 4684 Holmegård 512 Honda 1981 Arne Jacobsen 6470 Mommark 513 Morgan 1984 William Claydon-Smith 6710 Esbjergv 514 Fordatudor 1931 Tommy kristoffersen 6230 Rødekro 515 VWGolfGTI16V 1988 Ruben Hansen 6300 Gråsten 516 VandenPlasPrincess1300 1969 Ebbe Horsted 6340 Kruså 517 HondaCB550K 1979 Paul Juhler 6310 Broager 518 Opel1,2 1933 KurtAlbin Andersen 6000 Kolding 519 HondaDax 1973 Peter Simonsen 5600 Faaborg 520 YamahaFS1 1979 Johnny Asmussen 6320 Egernsund 521 YamahaFS1SS 1974 Johnny Asmussen 6320 Egernsund 522 GarelliGT 1973 Johnny Asmussen 6320 Egernsund 523 Yamahafs1 1975 Mads Rasmussen 5772 Kværndrup 524 Puchmaxi 1983 Kent christensen 5600 Faaborg 525 KreidlerrmcGrandprix 1975 Jacob tønnesen 5600 Faaborg 526 Toyotastarlet 1987 svendaage boll 6200 Aabenraa 527 VolvoPV544 1965 LarsAnker Petersen 6300 Gråsten 528 Puchmaxik 1969 Noah Johannsson 6300 Gråsten 529 Mercedes-benzC126 1987 Kenneth Pedersen 5450 Otterup 530 Chevroletcamaro 1971 Brian Callesen 6300 Gråsten 531 Puchmaxi 1973 Brian Callesen 6300 Gråsten 532 Nimbusc 1953 Hanne Thorø 6320 Egersund 533 AlfaRomeoSpider 1972 emil holm 2300 Københavns 534 Mercedes 1988 Morten Berg 8520 Lystrup 535 HondaGoldwing 1975 Mogens Petersen 6100 Haderslev 536 Fiat124Spider 1969 PerCarsten Jørgensen 6440 Augustenborg 537 FordTransit150 1974 Svend-Erik Skau 6100 Haderslev 538 VWKarmannGhia 1970 Palle Hansen 8800 Viborg 539 Puchmaxik 1982 Mikkel Enevoldsen 5750 Ringe 540 PuchMaxi 1985 Martin Jørgensen 6300 Gråsten
16 541 PuchMaxi 1980 Martin Jørgensen 6300 Gråsten 542 Puchmaxik 1974 Morten Tjørnelund 6200 Lundtoft 543 JaguarXK120DHC 1953 Sven Studstrup 6440 Augustenborg 544 Fiat124SportSpider 1971 Sven Studstrup 6440 Augustenborg 545 Puchmaxi 1972 Allan Damm 6330 Padborg 546 PontiacFirebirdFormula400 1977 bendix petersen 6200 aabenraa 547 Kreidler 1978 Lars Mortensen 8382 Hinnerup 548 Hondacb360 1975 Lars Mortensen 8382 Hinnerup 549 yamahafs1 1975 benny schirdewan 6320 Egernsund 550 Rover 1986 jørgen nielsen 5772 Kværndrup 551 YamahaXS650 1979 Leo Thams 6400 Sønderborg 552 VolvoPV544 1966 Lars Bøggild 7000 Fredericia 553 Porsche911Targa 1975 Johnny Nedergaard 6470 Sydals 554 Porsche356SpiderReplica 1966 Johnny Nedergaard 6470 Sydals 555 MorganPlus8(blå) 1983 Johnny Nedergaard 6470 Sydals 556 MorganPlus8(grøn) 1980 Johnny Nedergaard 6470 Sydals 557 AlfaRomeoSpider 1974 Johnny Nedergaard 6470 Sydals 558 Yamaha 1978 Kim Nielsen 6320 Egernsund 559 VWboble 1969 KurtSkau Bække 6392 Bolderslev 560 Puchms50super 1976 Hans Christoffersen 5600 Fåborg 561 NSUTyp110 1966 Jens Post 6500 Vojens 562 FORD 1966 JohnRobert Jensen 6300 GRÅSTEN 563 KreidlerFlorett 1873 Katrine SchmidtJensen 8220 Brabrand 564 VWKarmannGhia 1966 Thomas Poulsen 2450 KøbenhavnSV 565 MGA1600 1960 MichaelSteen Nielsen 8380 Trige 566 PUCHMS50 1971 Kaj Frederiksen 6300 GRÅSTEN 567 MONARKCRESCENT 1971 Kaj Frederiksen 6300 GRÅSTEN 568 Fordpickup 1935 Kaj Staugård 6400 Sønderborg 569 Jaguarmk23.4 1963 OleAlbæk Pedersen 2820 Gentofte 570 NSUQuicklytypeK23 1962 ErlingFrimann Nielsen 4220 Korsør 571 PuchMonzaFlagskib 1979 Eddie Jessen 6360 Tinglev 572 AlfaRomeo/Montreal 1972 Jesper Feldstedt 8800 Viborg 573 MorrisClubmanEstate 1976 Lone Thuesen 5471 Søndersø 574 AustinHealey3000 1962 Johnny Smedegaard 6710 Esbjerg 575 PuchMaxi 1977 Susanne Tjørnelund 6240 Løgumkloster 576 PuchMonza 1978 Peter Beck 6400 Sønderborg 577 Wooler 1955 Peter Kragh 6400 Sønderborg 578 Wooler 1954 Preben Kragh 6400 Sønderborg 579 HondaCB900FZ 1979 Heine Bonnevie 8850 Bjerringbro 580 Audi60 1970 KimStella Jochimsen 6200 Åbenrå 581 VW-Käfer 1962 Helmut Ivers 24943 Flensborg 582 Magirus-Dutz,TLF16 1962 Helmut Ivers 24943 Flensborg 583 Magirus-Deutz,DL30 1962 Helmut Ivers 24943 Flensborg 584 Magirus-Deutz,LF16 1958 Helmut Ivers 24943 Flensborg 585 ChevroletC10 1964 Jesper Zoega 6400 Sønderborg 586 AlfaRomeoGTV6 1983 Martin Jørgensen 6400 Sønderborg 587 AlfaRomeo2.0Spider 1974 Gert Sørensen 8382 Hinnerup 588 Mercedes500sl 1991 Eiler Vang 5672 Broby 589 OpelAsconaB 1980 Steffan Petersen 6200 Aabenraa 590 YamahaXS650USCustum 1980 Henrik Jochimsen 6300 Gråsten 591 Puchmaxik 1978 Kurt Jensen 6500 Vojens 592 Puchmaxip 1978 Kurt Jensen 6500 Vojens 593 Vespa 1960 Kurt Jensen 6500 Vojens 594 HondaCD50 1972 Brian kramer 6300 GRÅSTEN 595 ChevroletOneFifty 1957 Villy Pedersen 5500 Middelfart 596 BMW-R75/6 1974 Bjarne Jensen 5550 Langeskov 597 AlfaRomeo 1969 Bo Jørgensen 6400 Sønderborg 598 Mercedes126 1987 Leif Christensen 5320 Agedrup 599 VolvoAmazon 1969 Bent Andersen 6971 SPJALD 600 OpelOlympiaRekordP1 1959 Svend Dyrvig 6818 Varde
17 601 Mercedes280SE 1972 Ivan Berg 5330 Munkebo 602 Triumphbonneville 1969 Anders Refstrup 6400 Sønderborg 603 BMWR75/7 1977 Launy Luckmann 6400 Sønderborg 604 AustinAllegro 1976 KurtBech Jensen 8990 Faarup 605 Landrover882a 1969 Ronnie Hansen 5560 Aarup 606 Ferguson 1957 Yasmina Winther 6300 Gråsten 607 SCO 1971 Bjarne Mørk 5610 Assens 608 PuchMaxiP 1972 Kasper Christiansen 6430 NORDBORG 609 PuchMaxiK 1980 Kasper Christiansen 6430 NORDBORG 610 Ford 1958 Jens Rasch 6230 RØDEKRO 611 Mercedes 1976 HansChr Hansen 6100 Haderslev 612 FordA 1931 NielsErik Kristiansen 6760 Ribe 613 PuchMaxi 1976 Vicki Petersen 6200 Aabenraa 614 Puchmaxi 1884 Hans Jørgensen 6200 Åbenrå 615 GMC 1987 Kevin Broni 6230 Rødekro 616 Triumphtr3 1957 Peter Gregersen 7700 Thisted 617 Mercedes220SECoupé 1963 Rikke BoelOlesen 6650 Brørup 618 HondaCL77 1966 Kurt Hansen 7330 Brande 619 HondaCB750LDT 1979 Kurt Hansen 7330 Brande 620 HondaCB350four 1973 Kurt Hansen 7330 Brande 621 Bridgstone350GTR 1968 Kurt Hansen 7330 Brande 622 Puchmaxi 1984 Stefan Nissen 6200 Aabenraa 623 ChryslerNewPort 1968 Kim Schmidt 6200 Aabenraa 624 PuchMaxip 1981 Daniel Christensen 6392 Bolderslev 625 Porsche911Coupe 1969 Ellen Svensson 6600 Vejen 626 Cadillac 1981 Henrik Harreby-Hansen 5560 Gribsvad 627 Lancia 1983 Søren Kirkegaard 5690 Tommerup 628 VolvoFL6 1988 Matias Bendtsen 9440 Aabybro 629 FORDMUSTANG 1967 niels christensen 5672 Broby 630 VespaCiao 1976 Casper Skødt 6400 Sønderborg 631 VespaCiao 1984 Casper Skødt 6400 Sønderborg 632 DKWRT350/S 1958 Søren Jacobsen 6430 Nordborg 633 MG1300mkll 1969 Gert Christensen 9492 Blokhus 634 CHEVELLE 1969 Thorkild Kaehne 6230 Rødekro 635 MercedesBenz560SEL 1986 Steffen NørregaardLarsen 5642 Faldsled 636 FordTorino 1974 Brian Frederiksen 6070 Christiansfedt 637 Vespaciao 1971 Søren Andersen 6400 Sønderborg 638 ChevroletCorvetteCabriolet 1968 Ole Baum 6470 Sydals 639 Puchmaxi 1975 Nikolaj Petersen 6230 Rødekro 640 Puchmaxi 1977 Nikolaj Petersen 6230 Rødekro 641 VWKarmannGhiaCabriolet 1958 LinnMarie Agerley 4180 Sorø 642 VolvoF12 1980 Per Larsen 9490 Pandrup 643 Porsche911SC 1982 SteenStreubel Hansen 24937 Flensborg 644 Deutz6006 1970 Poul Hansen 6310 Broager 645 DeutzD25.1S 1960 Poul Hansen 6310 Broager 646 DeutzD55 1964 Poul Hansen 6310 Broager 647 Mazdarx7 1986 Kjeld Christensen 6392 Bolderslev 648 ToyotaCorolla 1973 Carlo Aagaard 6920 Videbæk 649 Yamahafs1 1976 Carsten Nielsen 6300 Gråsten 650 PuckMS-50 1971 Carsten Nielsen 6300 Gråsten 651 Puchmaxi 1982 Jacob Mathiesen 6400 Sønderborg 652 KTMfoxi 1985 Daniel Ohlsson 6300 Gråsten 653 Peugeot 1962 Benjamin Agerley 8000 Aarhus 654 Puch 1978 Benjamin Agerley 8000 Aarhus 655 Sco 1961 Rene Knarhøj 6400 Sønderborg 656 Tårnby 1964 Thorleif Anthoniussen 6400 Sønderborg 657 Puchmaxi 1985 Patrick Haumann 6400 Sønderborg 658 OpelGT1900 1969 Glenn Bernecker 6430 Nordborg 659 Volvo123GT 1966 Claus Kn 6920 Videbæk 660 Volvo1800ES 1972 AndersPeder Jørgensen 1814 FrederiksbergC
18 661 VW1200 1958 ERik Hansen 6070 Christiansfeld 662 Ford3000 1968 Carsten Hansen 6310 Broager 663 DeutzD3006 1969 Carsten Hansen 6310 Broager 664 Bukh302 1960 Carsten Hansen 6310 Broager 665 Puchmaxi2gear 1986 Henrik Kyndesen 8620 NørreKnudstrup 666 Mz 1986 Erik Rudolph 6310 Broager 667 Magiusdeutz 1972 DanielFløe Høegh 7400 Herning 668 Icm 1967 Hardy Johannsen 6400 Sønderborg 669 Puchvz50 1973 Hans Christoffersen 5600 Fåborg 670 PuchMaxi 1972 Henrik Schmidt 6300 Gråsten 671 Puchmaxik 1982 Søren Poulsen 6340 kruså 672 Mercedes913 1976 Jens Hansen 6470 Sydals 673 BMW316 1978 Bjarne Hansen 6470 Sydals 674 Velovap 1961 Morten Pedersen 6400 Sønderborg 675 Sco 1971 Morten Pedersen 6400 Sønderborg 676 PuchMonzaflagskib 1978 Simon Nielsen 5471 Søndersø 677 PuchMonza6SL 1977 Simon Nielsen 5471 Søndersø 678 AlfaRomeo 1966 Morten Svendsen 6230 Rødekro 679 AJS 1953 Johannes Asmussen 6500 Vojens 680 Porsche911 1976 Jürgen Lange 6200 Aabenraa 681 Corvette 1975 Per Reimer 6320 Egernsund 682 MercedesBenz500SEC 1981 Erik Steffensen 5230 OdenseM 683 Saab96 1964 Mikael PfeifferBraun 6330 Padborg 684 Renaultdauphine 1962 Bent Nielsen 5863 Rolfsted 685 FordAnglia105E 1964 Peter Olesen 6000 Kolding 686 Mustang289 1966 Stig Hansen 6440 Augustenborg 687 Lada1500-2103 1974 Søren Pedersen 6340 Kollund 688 Porsche356Speedsterreplica 1955 LarsEllebæk Jensen 6470 Sydals 689 FordGalaxie500 1965 LarsEllebæk Jensen 6470 Sydals 690 BMWR100RS 1983 Jørn Lunø 5492 Vissenbjerg 691 VolvoFL 1987 Ole Lynge 8990 Fårup 692 PuchGrandPrix 1978 KennethB. Rasmussen 6200 Aabenraa 693 TomosLuxus3P 1972 Søren Jacobsen 4690 Haslev 694 PUCHMS50 1967 Søren Jacobsen 4690 Haslev 695 PUCHVZ50 1969 Søren Jacobsen 4690 Haslev 696 VwGolf1 1980 Morten Møllerhasselager 6200 Kliplev 697 Volvo221 1966 Jørn Madsen 6230 Rødekro 698 Volvo210 1966 Jørn Madsen 6230 Rødekro 699 Volvo303 1976 Jørn Madsen 6230 Rødekro 700 VWBobbelcab. 1969 Jørn Madsen 6230 Rødekro 701 PORSCHE911Targa2.7 1974 Frede Dominicussen 6430 Nordborg 702 MorrisTraveler 1969 Egon Johansen 6300 Gråsten 703 Porsche924s 1986 Thomas Løvenrose 6300 Gråsten 704 Volkswagen 1992 Jörg Iben 25866 Mildstedt 705 OpelCommodoreCoupe 1969 Kenneth Christiansen 6200 Aabenraa 706 ScaniaLB111 1977 Martin skov 8250 EGÅ 707 VolvoN717 1974 Martin skov 8250 EGÅ 708 Kreidlerflorettlf 1969 Peder Asmussen 6330 Padborg 709 Opel/rekordC 1968 Malte Olesen 6650 Brørup 710 FordAfordortownsedan 1930 Olaf Nissen 6230 Rødekro 711 AlfaRomeoSpider 1974 John Pedersen 5800 Nyborg 712 PlymouthValiant 1966 Johnny Gynthersen 5474 Veflinge 713 AuburnSpeedster 1973 Søren Sørensen 6600 Vejen 714 FordThunderbird 1955 Søren Sørensen 6600 Vejen 715 Fordzephyr 1956 Allan Petersen 7080 Børkop 716 JaguarE,ser.2,2+2 1969 BjarneErik Nielsen 4621 Gadstrup 717 YamahaFS1 1979 Mikkel Wogensen 6100 Haderslev 718 YamahaFS1 1978 Nikolai Lyck 6400 Sønderborg 719 Puchmaxi 1977 Rasmus Nielsen 6430 Guderup 720 Vaspaciao 1972 Oliver Madsen 6100 Haderslev
19 721 Puchmaxi 1974 Oliver Madsen 6100 Haderslev 722 Puchmaxi 1975 Oliver Madsen 6100 Haderslev 723 BMWR90S 1976 Steen Thomasberg 9260 Gistrup 724 BMWR90S 1976 Helle Thomasberg 9260 Gistrup 725 PUCHMAXI 1973 Anders Møller 6300 Gråsten 726 Nimbus 1951 poul vagner 2640 Hedehusene 727 FordTaunus20mP5 1966 Niels-HenrikL. Pedersen 5672 Broby 728 FordTaunusTransitFK1250 1965 Niels-HenrikL. Pedersen 5672 Broby 729 FordA 1930 Lars Petersen 6470 Sydals 730 PontiacFirebirdTransAm 1978 Jan Jørgensen 6400 Sønderborg 731 FiatDino2400Coupe 1970 Jens Madsen 2100 København 732 SkodaFelicia 1962 HansErik Hansen 5620 Glamsbjerg 733 Yamahafs1 1978 René Jansen 8340 Malling 734 CitroënDS19 1967 Gilles Perruchon 6100 6100Haderslev 735 MorrisMinor1000 1960 Jesper Schmidt-Hock 6440 Augustenborg 736 Yamahafs1 1988 ClausRuglund Jakobsen 6560 Sommersted 737 puchmonza 1980 ClausRuglund Jakobsen 6560 Sommersted 738 bsawingedwheel 1954 ivan jensen 8680 Ry 739 Porsche 1983 John Povlsen 6510 Gram 740 VWGolf1 1985 Carsten Sørensen 6710 Esbjerg 741 VW 1963 Katharina Diercks-misch 6051 Almind 742 VW 1975 Katharina Diercks-misch 6051 Almind 743 VWGolf1,8 1985 Carsten Sørensen 6710 EsbjergV 744 VespaBravo 1977 Kurt Jensen 6500 Vojens 745 BSA.Lightning 1971 Kurt Jensen 6500 Vojens 746 ExcaliburPhaetonIII 1979 RandiogKurt Thiim 6230 Rødekro 747 FordP7tuner 1969 Leif Søndergaard 6600 Vejen 748 HondaExpress 1981 Kasper Mouritsen 6300 Gråsten 749 PuchmaxiS 1974 Nicolai Andresen 6430 Nordborg 750 Yamaha 1988 Flemming Jensen 7760 HurupThy 751 Puchmaxi 1978 Martin Schmidt 6400 Sønderborg 752 Honda 1987 Victor Wiborg 6440 Augustenborg 753 Puchmaxi 1977 Victor Wiborg 6440 Augustenborg 754 Honda 1986 Victor Wiborg 6440 Augustenborg 755 BMWR25/3 1954 Jorgen Pedersen 5230 OdenseM 756 VolvoN84 1969 CarlJohan Christiansen 8544 Mørke 757 KENWORTH 1986 Kurt Christensen 8670 Låsby 758 OpelRekordCSprint 1968 Fred Albrecht-Hinrich. 24975 HürupOTTastrup 759 FordATownSedan 1931 Bucka Albert 6372 BylderupBov 760 Honda 1980 Per Christensen 6400 sønderborg 761 VolvoAmazon 1970 Karin MøllerHansen 6200 Aabenraa 762 Golf1 1990 Karin MøllerHansen 6200 Aabenraa 763 BSARocketGoldstar 1961 NielsAlbert Nielsen 6400 Soenderborg 764 YamahaFS1 1979 Benjamin Eriksen 6470 Sydals 765 Opelkapitain 1939 Hardy Christensen 7361 EJSTRUPHOLM 766 FordARoadsterdelux 1931 Kirsten Hansen 6100 Haderslev 767 FordAAvarebil 1932 HansMøller Hansen 6100 Haderslev 768 PUCHGRANPRIX 1978 ole ejmar 6330 PADBORG 769 Fiat500D 1963 Heinz Tobiasen 5220 Odensesø 770 HondaDax 1974 Jonas Frost 6430 Nordborg 771 Opelkadettc 1979 Patrick Marshall 6400 Sønderborg 772 AlfaRomeo 1986 SonjaogKaj Bjerregaard 8450 Hammel 773 Vespass 1965 Erling Lohmann 6200 Aabenrå 774 JaguarStype 1964 Svend Nielsen 6230 Rødekro 775 TWNCORNET 1954 tom sørensen 4460 Snertinge 776 VolvoAmazon122sHerregårdsvo. 1965 tom sørensen 4460 Snertinge 777 Mercedes450SL 1972 Erik Hansen 6630 Rødding 778 BuickRivera 1968 Michael Rasmussen 7000 Fredericia 779 YamahaFS1DX 1978 Henrik Elmkvist 5450 Otterup 780 HondaCB250RS 1985 Leif Petersen 6430 Nordborg
20 781 MERCEDES200D 1967 TORBEN SØRENSEN 6200 Aabenraa 782 PontiacCatalina 1966 Christian Callesen 6400 Sønderborg 783 Lloyd600TS 1958 poul thomsen 5492 Vissenbjerg 784 MustangMach1 1973 Ole Frisk 6330 Padborg 785 OpelManta20e 1973 Bjarne Hansen 6470 Sydals 786 Honda 1988 Walter Backmann 6261 Bredebro 787 Puch 1975 Walter Backmann 6261 Bredebro 788 maximaxi 1985 børge albæk 5260 OdenseS 789 maximaxi 1986 børge albæk 5260 OdenseS 790 OpelKadettC 1976 Casper Niendahl 5700 Svendborg 791 YamahaFs1 1979 Søren Engstrøm 5690 Tommerup 792 PuchMaxi2 1978 Allan Larsen 5631 Ebberup 793 Yamaha 1976 Allan Larsen 5631 Ebberup 794 PuchMaxi 1978 Allan Larsen 5631 Ebberup 795 ChevroletBlazerK5Cabriolet 1974 robert kluge 25924 rodenäs 796 FordsonDexta 1959 Andreas Hansen 6310 Broager 797 FordsonMajor 1956 Andreas Hansen 6310 Broager 798 KreidlerFlorettRMC-S 1977 Jan Barkholt 5260 Odense 799 KreidlerFlorettRMC-S 1977 Jan Barkholt 5260 Odense 800 TriumphSpitfire 1973 SørenMønsted Jensen 7100 Vejle 801 Renault6 1972 Michael Pahus 6510 Gram 802 Puchms50 1972 Hans Christoffersen 5600 Fåborg 803 BSASUPERROCKET 1958 Kaj Larsen 6320 Egernsund 804 MERCEDES230COUPE 1978 ARNE RASMUSSEN 5690 Tommerup 805 OpelRekordC1900Coupe 1970 Martin Lund 6870 Ølgod 806 PuchMaxiK 1978 Kevin Petersen 6300 Gråsten 807 FORDORION1,6i 1988 FinnHauris Sørensen 8370 Hadsten 808 WillysOverland473 1952 Preben Kock 5970 Ærøskøbing 809 Mercedes-Benz300SL(R107) 1988 Knud Rasmussen 5550 Langeskov 810 FordMustang 1967 Jari Iversen 6621 Gesten 811 JaguarEType 1966 Claus Ottesen 6400 Sønderborg 812 Fiat 1973 Flemming Lindevang 5500 Middelfart 813 Saab93 1958 Halfdan Stenstrøm 6470 Sydals 814 Saab96 1961 Halfdan Stenstrøm 6470 Sydals 815 Saab96Sport 1964 Halfdan Stenstrøm 6470 Sydals 816 Saab96Saksomatic 1965 Halfdan Stenstrøm 6470 Sydals 817 SaabSonettII 1967 Halfdan Stenstrøm 6470 Sydals 818 SaabSonettIIV4 1968 Halfdan Stenstrøm 6470 Sydals 819 Saab95V4 1973 Halfdan Stenstrøm 6470 Sydals 820 Saab95V4Varebil 1972 Halfdan Stenstrøm 6470 Sydals 821 Saab900Turbo16 1988 Halfdan Stenstrøm 6470 Sydals 822 LincolnTowncar 0 Esben Carlsson 6430 Nordborg 823 VOLVOAmazone 1963 Henrik Thomsen 6300 Gråsten 824 FordRangero 1957 Henrik Thomsen 6300 Gråsten 825 VW113ogY.MostardCamp.vo. 67/64 Dan Krogh 6500 Vojens 826 JaguarE.S13.8 1962 Ingolf Lorenzen 6200 AABENRAA 827 JaguarE-TypeOTS 1965 Karl-Heinz Kühn 24941 Flensburg 828 MGC 1969 HansJørn Krogh 6200 Aabenraa 829 Porsche912 1969 Ole Rasmussen 4500 NykøbingSjælland 830 FordJailbar 1946 Tina Olsen 6440 Augustenborg 831 AlpineRenaultA310 1978 Dietmar Warkentin 24943 Flensburg 832 Mercedes-benzGD240 1987 Rasmus Thingvad 6470 Sydals 833 Porsche911 1976 Hans-Jørgen Iversen 6520 Toflund 834 Morris1000 1967 Casper Frost 6300 Gråsten 835 AcCobra 1975 Kurt Søgaard 8600 Silkeborg 836 HerculesKD50 1976 Helge Fischer 6400 Fintel 837 SimsonS51B2 1985 Helge Fischer 6400 Fintel 838 PantherJ72 1973 Frede Nielsen 6200 Aabenraa 839 TomosA35 1976 Jacob Nowak 6320 Egernsund 840 PuchMaxi 1983 Jacob Nowak 6320 Egernsund
21 841 SuzukiFZ50 1986 Jacob Nowak 6320 Egernsund 842 SuzukiFZ50 1988 Jacob Nowak 6320 Egernsund 843 PuchMaxi 1977 Jacob Nowak 6320 Egernsund 844 PuchMaxi 1984 Jacob Nowak 6320 Egernsund 845 SuzukiFZ50 1987 Jacob Nowak 6320 Egernsund 846 SuzukiFZ50 1985 Jacob Nowak 6320 Egernsund 847 YamahaFS1 1978 Jacob Nowak 6320 Egernsund 848 VespaCiao 1969 Jacob Nowak 6320 Egernsund 849 PuchMaxi 1975 Jacob Nowak 6320 Egernsund 850 SuzukiFZ50 1988 Jacob Nowak 6320 Egernsund 851 MGA1600 1960 Gerd Christensen 6240 Løgumkloster 852 VW1303 1973 Simon Faber 6200 Aabenraa 853 KawasakiKH500 1976 Leif Jacobsen 6400 Sydals 854 FordLincoln 1959 Leif Christensen 6040 Egtved 855 FordEscortxr3i 1987 Kaj Stengård 5672 Broby 856 FordTaunusP5 1965 DortheSabroe Pedersen 8450 Hammel 857 HondaCD50 1977 Hans-Peter Matzen 6320 Egernsund 858 ChevroletApache31 1958 Gert Sørensen 6360 Tinglev 859 BMWR60/5 1974 Bjarne Jensen 9370 Hals 860 Skylon 1954 Lars Christensen 5560 Aarup 861 TårnbyTrikker 1966 Leif Melchior 6430 Nordborg 862 Kreidler 1966 Leif Melchior 6430 Nordborg 863 MercedesMBtrac 1976 Leif Lorenzen 6340 Krusaa 864 FordYJunior 1937 Bart Lansink 6340 Krusaa 865 BMW321 1947 Kenneth Krabbe 6100 Haderslev 866 FordMustang 1966 Per Hansen 8300 Odder 867 Puchmaxi 1983 Michael Lauridsen 6630 Rødding 868 Hondadax 1973 Michael Lauridsen 6630 Rødding 869 Puchmaxi 1988 Michael Lauridsen 6630 Rødding 870 Yamahafs1 1977 Michael Lauridsen 6630 Rødding 871 HondaZ50J 1983 Allan Nykjær 6400 Sønderborg 872 YamahaFS1 1976 Benjamin Kelfast 6300 Gråsten 873 PuchGrandPrixdeluxe 1978 Frederik Hviid 6300 Gråsten 874 Chevroletsuburban 1965 Per petersen 6400 Sønderborg 875 Suzukik50 1973 Jakob Henriksen 5642 Millinge 876 Puchmaxi 1989 Jakob Henriksen 5642 Millinge 877 MGMidget 1964 Ernst Kold 6400 Sønderborg 878 DneprK750medsidevogn 1974 René Mæhlsk.Sørensen 6320 Egernsund 879 Bmwe30 1988 Martin krongaard 6500 Vojens 880 Packardcouperoadster 1934 JensPeter Rønholt 6500 Vojens 881 Volvop1800 1865 Benny MinkeHansen 6430 Nordborg 882 MGB 1965 Peter Lund 6200 Aabenraa 883 FordConsul 1963 Peter Lund 6200 Aabenraa 884 Chevroletmastercoupe 0 Henrik Rahbek 6440 Augustenborg 885 Sachs 1963 Kurt Christensen 5450 Otterup 886 VWgolf 1988 Søren Kristensen 7080 Skærup 887 VWBobbelCabriolet 1967 Jeff Holst 6600 VEJEN 888 Puchmaxi 1983 Claus Christiansen 6330 Padborg 889 Vespaciao 1983 Claus Christiansen 6330 Padborg 890 Indianpolicescout101 1931 Mogens Jensen 5550 Langeskov 891 NortonDominatorD7 1953 Poul Normann 6100 Haderslev 892 LandRover 1951 Karsten Jensen 6070 Christiansfeld 893 Opelkadettb 1966 Jørgen Pedersen 7100 VEJLE 894 Puchmaxik 1993 Henrik Moisen 6310 Broager 895 DAF55 1969 Henning Larsen 6200 Aabenraa 896 GarelliKatia 1976 Daniel Schmidt 6300 Gråsten 897 HondaDax 1973 Daniel Schmidt 6300 Gråsten 898 FordLincoln 1988 Mike Clausen 6430 Guderup 899 OpelCorsaa 1988 Jens Lorenzen 6430 NORDBORG 900 Porsche914 1974 John HANSEN 6100 Haderslev
22 901 FordMustangConvertible 1966 Freddy Rosendahl 6000 Kolding 902 AlfaRomeoGiuliaGTV 1970 Finn Rasmussen 9310 Vodskov 903 OpelKadettC 1975 Malte Jensen 8752 Østbirk 904 BMW325i 1985 Malte Jensen 8752 Østbirk 905 MGB 1972 JørnSønderskov Christensen 9900 Frederikshavn 906 VWBobbel 1961 Yvonne Andresen 24955 Harrislee 907 BUKHDiesel403Super 1966 Chresten Hansen 6470 Sydals 908 PuchMaxi 1984 Kim Mortensen 6200 Aabenraa 909 Nimbus 1951 BrunoPlesner Nielsen 6430 Nordborg 910 Essexcoupe 1930 Jesper Nørgaard 6310 Broager 911 PontiacTransAm 1979 Erik Qvist 7100 Vejle 912 simsonschwalbe 1978 Jeppe Kjær 6310 Broager 913 Vespaciao 1969 Carsten Boytang 6470 Sydals 914 PuchMaxi 1986 Jørgen Hansen 6300 Gråsten 915 IHMcCormickDED3 1954 Jørgen Jørgensen 6310 Broager 916 JaguarEtype 1968 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 917 Citroen2CVvan 1976 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 918 VW1500 1965 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 919 AlfaRomeoSpider 1987 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 920 Mercedes-BenzSL450(gul) 1972 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 921 Mercedes-BenzSL450(sølv) 1974 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 922 CorvetteC4 1984 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 923 Mercedes-BenzGD300 1980 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 924 MGMGBroadster 1972 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 925 MiniMoke 1968 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 926 ChevroletStepside 1963 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 927 CadilacdeVille 1970 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 928 Mercedes190 1964 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 929 MiniMascot 1976 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 930 Mercedes123TE 1983 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 931 Austin 1964 John Hinze(Garagen12) 6200 Aabenraa 932 MGA 1958 Claus Møller 6200 Aabenraa 933 SCOSuper 1970 ClausIskov Mathiesen 6400 Sønderborg 934 Honda 1988 Mads Rathje 6300 Gråsten 935 Kreidler 1975 Mads Rathje 6300 Gråsten 936 Honda 1986 LouiseLykke Jensen 6440 Augustenborg 937 Honda 1987 LouiseLykke Jensen 6440 Augustenborg 938 Puchmaxi 1976 Nicki Oldager 6400 Sønderborg 939 BuickRiviera 1967 Bo Andersen 6440 Augustenborg 940 NimbusC 1939 Anton Christensen 6200 Aabenraa 941 TerrotFT 1924 Henning Madsen 8981 Spentrup 942 Volvobm400 1969 Dan Jensen 6310 Broager 943 StudebakerSilverHawk 1957 Tommy Jensen 5500 Middelfart 944 Morgan+8 1983 Kay Petersen 6400 Sønderborg 945 HondaXBR500S 1985 Matthias Werner 21255 Tostedt 946 FordARoadsterPick-up 1929 Per Kristensen 5970 Ærøskøbing 947 BMWr45 1982 Jørgen Søndergaard 8940 RANDERSSV 948 Chevrolet 1960 ArneMartin Møller 6430 Nordborg 949 OpelKaptajn 1967 Erik Østergaard 6430 Sjellerup 950 Yamahafs1-k 1977 Lars Hermansen 5260 OdenseS 951 Oldsmobile 1965 Kimberly Baumann 24972 Steinbergkirche 952 Chevelle 1968 Kimberly Baumann 24972 Steinbergkirche 953 RanchWagon 1970 Kimberly Baumann 24972 Steinbergkirche 954 Vespa50N 1966 Flemming Knudsen 5690 Tommerup 955 FanticChopper 1975 Flemming Knudsen 5690 Tommerup 956 PuchMaxi 1976 Dennis Ditlefsen 6310 Broager 957 Kawasaki900Z1 1973 Dennis Jakobsen 6400 Sønderborg 958 Hondacl360 1974 Kurt Hansen 7330 Brande 959 MorrisMinor 1960 BrunoPlesner Nielsen 6430 Nordborg 960 Vespa 1980 Mikki Walz 6300 Gråsten
23 961 Morriseight 1934 Thor Randløv 6100 Haderslev 962 OpelP1 1960 Jan Poulsen 6310 Broager 963 FordCortinaMK2 1968 Jan Poulsen 6310 Broager 964 AuburnSpeedster866 1970 JensErik Randløv 6100 Haderslev 965 Skylonsupersport 1957 Larsharbo Larsen 5690 Tommerupst 966 Skylonsupersport 1957 Larsharbo Larsen 5690 Tommerupst 967 Skylonswing 1958 Larsharbo Larsen 5690 Tommerupst 968 Skylondemm 1959 Larsharbo Larsen 5690 Tommerupst 969 Skylonsprinter 1959 Larsharbo Larsen 5690 Tommerupst 970 Skylonsprinter 1958 Larsharbo Larsen 5690 Tommerupst 971 Skylonalidania 1957 Larsharbo Larsen 5690 Tommerupst 972 SuzukiDR250 1997 Kurt Jensen 6500 Vojens 973 PuchMaxi 1980 Lars Havkær 6300 Gråsten 974 BSAB21O.H.V.Sports 1937 OlePrimdahl Rasmussen 6900 Skjern 975 Volvo 1967 leif sørensen 8700 horsens 976 TriumphSpitfiremrk.3 1969 Martin Hejlesen 6000 Kolding 977 BuickRiveria 1968 jørn jørgensen 6400 SØNDERBORG 978 Hondaamigo 1978 Jesper Krause 6300 Gråsten 979 Diesella 1967 Christian Dyrhaug 6300 Gråsten 980 Puchmaxi 1987 Jakob Hansen 6300 Gråsten 981 PuckMaxi 1980 Simon Andersen 6340 Kruså 982 Puchmaxi 1980 Andreas Nøhr 6300 Gråsten 983 Cheverolet 1967 Lone Hansen 6300 Kværs 984 MonarkCrescent 1973 Christian Bramming 6430 Havnbjerg 985 Yamahafs1 1979 Rene Krause 6300 Gråsten 986 PuchMS50 1977 Eigil Hansen 6650 Brørup 987 VW1302LSCabriolet 1971 Jens Foged 6360 TINGLEV 988 ChevroletCamaro 1967 Benno Höck 6320 Egernsund 989 RadexiIII 1967 kaj clausen 6400 Sønderborg 990 JaguarE-TypeSertie3 1974 Allan Andersen 6400 Sønderborg 991 Ford 1969 Karsten Nielsen 9830 9830Tårs 992 VW1303 1973 Flemming Burkarl 6710 EsbjergV 993 BMW1600Cabriolet 1968 Erik Korning 6400 Sønderborg 994 HondaDax 1973 Johnny Iversen 6300 Gråsten 995 vwbobbel 1955 Niels Christiansen 6650 Brørup 996 Puchmaxikl 1985 Kent Roth 6400 Sønderborg 997 Mercedes220SE 1959 Johanna Voigts 25821 Breklum 998 BuickElectra225 1965 Thomas Weiskvist 6440 Augustenborg 999 Forda 1930 Gunnar SurlykkeNielsen 6200 Aabenraa 1000 hondadax 1973 Bo kelsen 6300 GRÅSTEN 1001 FordCapri 1978 Bjarne Christiansen 6440 Augustenborg 1002 VWT1WestfaliaCampingbus 1966 John Würtz 7400 Herning 1003 YamahaFS1 1975 Jonas Erichsen 6300 Gråsten 1004 OpelGT/J 1971 Allan Rom 6372 Bylderup-bov 1005 Mgmidget 1978 Peter Pedersen 6400 Sønderborg 1006 Morrisminor 1963 Keld Damgaard 6200 Aabenraa 1007 VWbobbel 1974 Sandie Lehrfeld 6310 Broager 1008 BMW2002tii 1972 John Wilde 6400 Sønderborg 1009 OpelKadettc1.2S 1973 Kevin Schmidt 6310 Sønderborg 1010 Suzuki 1988 Rene Schrøder 6300 Gråsten 1011 HondaCB500four 1976 Kristian Schmidt 5700 Svendborg 1012 Fiat500 1963 Thomas Frederiksen 7000 Fredericia 1013 Fiat500 1975 Thomas Frederiksen 7000 Fredericia 1014 PuchMonza 1979 Lars Pedersen 7830 Vinderup 1015 harlydavidson 1928 karsten andersen 8920 randers 1016 harleydavidson 1930 jacob andersen 8920 randers 1017 FORDSONSUPERMAJOR 1962 Jens Petersen 6310 Broager 1018 OpelGT1900 1970 Hans Kirkegaard 6310 Broager 1019 Skoda120 1979 Morten Jørgensen 6230 Rødekro 1020 AU1000Deluxse 1959 Ervin Jacobsen 6400 Sønderborg

Tyrkfejl:Dertagesforbeholdforevt.trykfejlogfejlagtigeoplysninger,bl.a.fordideltagernenselv udfylderoplysningerneomkøretøjerne,deresnavneogherkomst,nårdekøberderesstartnumre.

24 1021 RollsRoyce 1967 Robert Bork 6400 Sønderborg 1022 Ciao 1986 Allan TolstrupKristiansen 5300 Kerteminde 1023 Mercedes-BenzE260 1987 LarsLodberg Larsen 6040 Egtved 1024 PuchVZ 1973 Simon Solberg 5492 Vissenbjerg 1025 Nimbus 1938 Daniel Gaarde 6760 Ribe 1026 Nimbus 1939 Daniel Gaarde 6760 Ribe 1027 Mercedes-Benz 1969 Hans Hansen 5462 Morud 1028 BMW525eta 1985 John Jørgensen 24983 Handewitt 1029 Ford 1930 Leif Hansen 6360 Tinglev 1030 Mercedes 1972 Brian Frederiksen 6070 Christiansfedt 1031 VespaSI 1983 Thomas Jacobsen 6300 Gråsten 1032 PuchMaxik 1984 Daniel Fogtmann 6300 Gråsten 1033 Suzuki 1985 Benjamin Herbst 6200 Aabenraa 1034 PontiacTransAm455 1973 Flemming Nyborg 7080 Børkop 1035 AlfaRomeoSpider 1974 Gert Sørensen 8382 HINNERUP 1036 Volvo142 1971 Palle Thomsen 6400 Sønderborg 1037 Mercedes500SEC 1985 MathiasBørge Nielsen 6400 Sønderborg 1038 ChevroletCorvette 1974 Claus Fischer 6300 Gråsten 1039 JAGUARE-Type.Coupe 1965 Mogens Sørensen 6000 Kolding 1040 Mustang 1966 MichaelEgedal Sørensen 6000 Kolding 1041 PuchMaxi 1977 Søren Steen 6470 Sydals 1042 OpelRekordD 1975 HenrikHynding Paulsen 6440 Augustenborg 1043 GMCVandura 1991 HenrikHynding Paulsen 6440 Augustenborg 1044 BMW 1952 Rene Petersen 6541 Bevtoft 1045 Simon 1972 Rene Petersen 6541 Bevtoft 1046 Puchmaxi 1972 Rene Petersen 6541 Bevtoft 1047 Volvo444 1956 Per Jørgensen 5970 Ærøskøbing 1048 BMWr25-3 1954 Thomas Rasmussen 5874 Hesselager 1049 BuickMarquette 1929 Gert Hansen 6300 Gråsten 1050 Vespa 1988 Tom Frederiksen 6300 GRÅSTEN 1051 Morrisminor 1970 Jesper Rasmussen 6310 Broager 1052 ChevroletMalibu 1979 Frede Sørensen 6430 Nordborg 1053 Yamahafs12gear 1988 René Greisen 6200 Aabenraa 1054 Bk350 1954 Morten Petersen 6541 Bevtoft 1055 Nimbusluksus 1936 Ole Mortensen 6760 Ribe 1056 BuickRoadmaster75R 1958 Majbritt Brøndahl 6440 Augustenborg 1057 VWBobbel 2970 Dorthe Christiansen 6650 Brørup 1058 Terrot 1939 Juan AlcoholadoGil 8800 Viborg