Page 1

Efterår 2010

Nr. 2 22. årgang

PÅ MORGANCRUISE AD STRANDVEJEN

UN TOUR A PARIS

FORÅRSTRÆF ØST PÅ STEVNS

ÅRSTRÆF 2010 I HORSENS

FORÅRSTRÆF VEST I HADERSLEV


INDHOLD

MORGAN CLUB DENMARK

Bestyrelse: Kasserer & medlemsservice Ole Petersen tlf.: 57 67 13 05 Roskildevej 123, Benløse 4100 Ringsted e-mail: op@morgan-club.dk Pia Schou e-mail: ps@morgan-club.dk

Formandens tanker

side 3

Webmasteren orienterer

side 4

Velkommen til nye medlemmer

side 4

Forårstræf øst, Stevns

side 5

På Morgan-cruise ad Strandvejen

side 6

Forårstræf vest, Haderslev

side 10

Årstræf 2010

side 12

Formandens beretning 2010

side 16

Generalforsamling 2010, referat

side 17

Kontingent: Kontingent p.a. 400,00 kr. Giro 330-0153

Un tour a Paris

side 18

Åbent hus hos DMA

side 20

Oplag: 350 stk.

Værkstedet

side 21

Tryk: Toptryk, Gråsten

Køb & Salg

side 22

Garagemøde

side 23

Formand og International Liaison Officer Hans Rosbjørn tlf.: 59 44 04 76 Jeppes Torp 15, Tjebberup 4300 Holbæk e-mail: rosbjorn@post12.tele.dk Webmaster Henrik Kusk tlf.: 40 43 81 25 Bygaden 58, Kraghave 2630 Taastrup e-mail: morganweb.dk@gmail.com Redaktør Lars Doberck tlf.: 56 25 31 30 Bregnevang 12 4690 Haslev e-mail: doberck@stofanet.dk Bestyrelsesmedlem Stieg Hass Lindahl tlf.: 75 17 50 59 Elmevænget 3 6731 Tjæreborg e-mail: shlindahl@gmail.com Bestyrelsesmedlem Henrik Bach tlf.: 97 91 04 05 Winthersmøllevej 5 7700 Thisted e-mail: bach@hifiklubben.dk Klubbens website: www.morgan-club.dk Klubbens adresse: MORGAN CLUB DENMARK Ole Petersen Roskildevej 123, Benløse 4100 Ringsted tlf.: 57 67 13 05 Indmeldelse: Kontakt Ole Petersen/medlemsservice el. øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Sats & layout: Form & Grafik tlf.: 74 65 11 45 e-mail: inform@form-grafik.dk www.form-grafik.dk

2


FORMANDENS TANKER I

skrivende stund her i starten af september er det utrolig flot vejr med masser af sol og en stille vind - lige vejr til at tage sig en dejlig tur måske med en frokostpakke og så ud i det grønne. På nuværende tidspunkt er der endnu et efterårstræf at se frem til. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle arrangørerne og de mange hjælpere, der har lagt meget arbejde i og stået for de flotte træf, der er blevet hold i årets løb. Skulle der blandt medlemmerne være nogle, som brænder for at afholde et træf til næste år, skal du blot sende mig en mail eller en opringning. Det er stadig muligt med nogle ture her i det smukke efterår inden bilen endnu engang skal ind i en tør og lun garage, hvor vi kan gå og se lidt til den og måske også skrue lidt, måske udskifte/forbedre noget inden næste års arrangementer. Personligt har jeg haft en utrolig dejlig oplevelse, da jeg endnu har kontakt til Peter (drengen jeg kørte med under sidste års Copenhagen Historic Grandprix fra Rigshospitalet). Judith og jeg har besøgt familien, for jeg havde lovet Peters 2 søskende en tur i Moggen. Peter ville selvfølgelig også gerne have endnu en tur og var igen frisk på, at vi gav den gas. Det var en rigtig dejlig dag for os alle og som opfølgning kan jeg berette, at han har det rigtig godt i dag og forhåbentlig er han ude af sin 2-årige kemobehandling til november. Og som han selv siger; ”det skal fejres”, hvilket jeg er sikker på, det også bliver. Tiltagene på hjemmesiden er desværre trukket i langdrag grundet konkurs, som vi berettede om på årsmødet. Vores webmaster vil give en orientering om status under ”webmasteren orienterer”. Desuden har vores politikere bestemt, at pr. 1. juli i år skal der blandes 5 % bioethanol i benzinen for at mindske CO- udslippet med 200.000 tons pr. år for Danmark. Energiindholdet i benzinen bliver lidt lavere men til gengæld bliver forbrændingen forbedret - så alt i alt bliver det den samme økonomi. Alle motorer, der tidligere kørte på benzin, kan uden videre køre på benzin med bioethenol uden nogle problemer eller ændringer af nogen art - selv i biler der kræver blyerstatningsadditiver.

MORGAN CLUB DENMARK

Stof & annoncer til bladet sendes til: Redaktør

Lars Doberck Bregnevang 12 4690 Haslev tlf.: 56 25 31 30 e-mail: doberck@stofanet.dk

Annoncepriser: Helside s/h: Kr. 1.200,00 Halvside s/h: Kr. 600,00 Kvartside s/h: Kr. 300,00 Helside farve: Kr. 2.000,00 Private annoncer er gratis Check udstedt til: Morgan Club Denmark v/ Ole Petersen vedlægges Regalier: Badges gl.: Kr. 100,00 Badges nye: Kr. 250,00 Nåle: Kr. 10,00 Kontakt Ole Petersen

Stof eller forslag til forbedring af bladet modtager vi meget gerne for derigennem at få et spændende og alsidigt blad. Har du en god historie eller en ferieoplevelse i Moggen, du vil dele med os, så send et par ord på mail. Det kan også være en god ide til en tur eller til forbedring/forandring - måske en artikel du har læst og synes det kunne være noget for klubbens medlemmer, så kom frit frem og send artiklen eller et udklip. Morgan bladet skal være en spændende oplevelse for os alle. HR

3


WEBMASTEREN ORIENTERER www.morgan-club .dk - Hvad sker der?

S

om mange af jer nok husker, havde jeg i sidste nummer af Morgan bladet en artikel ang. vor hjemmeside, hvori jeg proklamerede, at der ville ske ændringer/forbedringer af funktionaliteten hen over sommeren, herunder bedre billede up-load, log-in, mm.. I, der er flittige brugere af hjemmesiden, har nok bemærket, at der ikke er sket alverden… og tænker: ”er det nu den dovne web-master” der ikke gider opdatere! Nej, årsagen ligger i, at det firma som har udviklet vores værktøj Ziteman, og som vi stod for at købe nye moduler/funktionalitet ved, gik konkurs i slutningen af maj. Firmaet blev dog overtaget af et konkurrerende firma i løbet af en uges tid, og vi blev som sådan ikke berørt af konkursen; vor hjemmeside var ”i luften” i hele perioden, og jeg har stadig de samme muligheder for vedligehold som før.

Den store forskel er, at vi ikke lige har lyst til at købe ekstra moduler ”til værktøjskassen”, før vi kender en klar strategi for udviklingen af produktet, dvs. vi i en periode fortsætter med den funktionalitet og design som hjemmesiden har i dag. Dog har I måske bemærket, at billeder fra træf og lignende kommer noget hurtigere på siden end før, idet jeg er begyndt med at håndtere dem som pdf-filer. Ligeledes har jeg nu lagt medlemslisten på hjemmesiden, den findes under menupunktet ”klubben” og er beskyttet med en adgangskode,- en andgangskode som I har modtaget, hvis I er tilmeldt Nyhedsbrevet ellers send mig en blot en mail. Hvad gør vi så fremover ? – lige nu ”træder vi vande” og ser hvad der sker: udvikler Ziteman produktet sig i den rigtige retning ?, skal vi ud og finde et helt nyt værktøj ?, skal vi håndtere mere og mere som .pdf-for-

mat? – spørgsmålene er mange og vi i bestyrelsen følger udviklingen tæt. Endelig, endnu engang et lille hjertesuk – hjemmesiden er JERES – der er JER der skal komme med informationen, så skal jeg nok formidle den! Derfor, har I billeder fra et træf (og vi kan godt have flere billedserier fra hvert træf), et godt link, en god historie, køb & salg, oplysning om et arrangement, etc. – send så blot en mail til mig på: morganweb.dk@gmail.com Henrik Kusk

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Vi byder velkommen til nye medlemmer, der er blevet indmeldt i vores klub. Vi håber I vil finde Jer tilrette i det klubliv, vi nu engang har etableret os med. Mød op til vore arrangementer,- det er altid spændende at se nye ansigter og biler.

Finn Rohde

Rogenstrupvej 6

8831 Løgstrup

+4

1976

+8 1976

Michael Freddie

Lyngbyvej 485

2820 Gentofte

Mikkel Vendelin Olesen

C.F. Richsvej 50

2000 Frederiksberg

+8

1988

Jens Greve

Kastaniealle 2

9550 Mariager

+8

1976

Kennet Sonnich Gadeberg

Aatoften 13

6710 Esbjerg V

+8

1970

Poul Erik Mølgaard

Karlsvej 8

9970 Strandby

4/4

1974

Preben L. Hansen

Aastrupvej 41 A

6100 Haderslev

+8

1977

Ian Hunter

Dystrup Tværvej 3

8586 Ørum Djurs

4/4

1939

Stig Kossmann

Hougårdsvej 37

8220 Brabrand

4/4

1983

4


FORÅRSTRÆF ØST STEVNS Norma og Aage Krabbe havde inviteret Morgan Club Danmark på forårstur på Stevns 24. april 2010 – og hvilken smuk forårslørdag. Nogle siger, at ”godt vejr til et Morgantræf, er det halve af succes’en….”, om det er rigtigt vil jeg ikke gøre mig til dommer over, men jeg er enig i at det er en god hjælp, og godt vejr havde vi til dette årets første arrangement i Morgan Club Danmark. I høj sol mødte vi alle på Klitgården til morgenkaffe, rundstykker, m.m. Klitgården er i privat eje, og fra stedet drives der dels golfklub, dels produktion og salg af kunsthåndværk (keramik) – så der var noget at kigge på allerede fra starten. Efter kaffen gik det ud i det smukke landskab på Stevns, hvor vi bl.a. blev ført forbi Elverhøj – der var IKKE indlagt et stop her; men den gruppe som jeg kørte i, gjorde dog et stop og tog traveturen op på højen, flot udsigt ikke mindst til rækken af Morgan’er. Tilbage i bilen, et smut omkring Lund havn og Rødvig by, og vi alle var fremme på Stevnsfortet. Her havde Norma og Aage entreret med 2 guider, der kunne fortælle os om Stevnsfortet og ikke mindst tage os på en spændende vandring i dybet. Et imponerende bygningsværk, der efter murens fald ikke har nogen militær betydning mere, men heldig-

vis bliver drevet som museum – så kan vi alle blive mindet om at det ikke er så lang tid siden, at ufred også var en trussel på vore breddegrader! Da vi alle var oppe i solen igen, blev der disket op med frokost, som vi indtog i det fri på Stevnsfortet. De smukke veje kaldte så igen, denne gang med et kort pit-stop i Mandehoved, her blev vi igen mindet om krigens rædsler, men desværre på en meget mere aktuel form, idet en del flygtninge fra den nærliggende lejr kom og beundrede vore biler…. Sidste stop var til en kop kaffe og et stykke kage på Klitgården, hvor der var mulighed for at handle det keramik man ikke fik købt om morgenen, samt nyde udsigten fra Klitgårdens egen høj i baghaven, sikke et sted. Endnu engang tak til Norma og Aage Krabbe for en god dag!

5


PÅ MORGAN-CRUISE AD STRANDVEJEN

© Morgan på danske nummerplader – et smukt syn. Bilen her tilhører Sven Andersson – 79 år og netop blevet Morgan-ejer. Morgan 4/4 – den lille serie fra det engelske kompagni.

© Flemming Haslund Bag kameraet: Stuart Web

E

n mørkegrøn Morgan – kun gået få km – British Racing Green - krom og træ de rette steder – og på danske nummerplader. Et sjældent syn. Vi cruiser op & ned ad Strandvejen sammen med bilens ejer, Sven Andersson – sportsvognsdreng, sejlsportsmand og i øvrigt lige fyldt 79 år. PS: Pludselig møder vi en V12cylindret Lamborghini. Gæt hvilken af de to, der vandt lyskrudsduellen, vi aldrig kørte. 6

”Jqmen, Sven – hvorfor lige en Morgan?” ”Det er let – det skulle være en sportsvogn, en rigtig sportsvogn. Og i en sportsvogn kan man nå asfalten med hånden, når man sidder bag rattet. Sådan definerer jeg en rigtig sportsvogn – og prøv bare selv, det kan man i min Morgan. Faktisk er det med en sportsvogn og asfalten som med en sejlbåd og vandet – man skal kunne nå vandet, når man sejler. Det er det, der gir nærheden – den er på den måde, man mærker farten!” Køreren, der sætter så præcise ord på sportsvogns (og sejlsports) –glæde er Sven Andersson. Sven, der inden pensionen underviste på DTU i edb og matematik. Nu en særdeles sporty senior, der lige inden han fyldte 79 år lod sin sportsvognsdrøm gennem mange år, gå i opfyldelse. Han købte sig ikke bare en sportsvogn, han købte sig en Morgan, en omtrent ny Morgan 4/4. British Racing Green, forkromede egerfælge, danske nummerplader. Det hele. Ganske vidst var Morgan’en et par år gammel, da han købte den hos Palle Murmann fra Daytona på Strandvejen i Hellerup. Men bilen havde aldrig kørt – nul km og et par år gammel – vælg selv om du vil kalde det fabriksny eller ej. Men i hvert fald aldrig kørt.

Den tidligere ejer er i mellemtiden blevet en af de to danskere, der har stående en Morgan AeroMax i garagen. AeroMax – den ekstreme 100 styks coupé-version af Morgen Aero8, den vilde roadster med BMW V8-motor. ”Tidligere kørte jeg Mercedes SLK, endda den ”rigtige” 230’er, så der var kræfter nok under motorklappen”, fortæller Sven, og fortsætter: ”Men den var et fejlkøb. Den var ikke sportsvogn nok. Med automatgear og for megen luksus – nej, jeg er glad for at jeg fik min Morgan.” Vi cruiser op og ned ad Strandvejen nær hjemmet i Klampenborg, et af byens berømte arkitekttegnede rækkehuse. At en Morgan er god på Strandvejen overrasker nok kun de færreste. Men at den er så god… Det er faktisk dette med at sidde så tæt på asfalten, det virker, både da vi lige prøver kræfter med et par sving til den gode lyd af smalle, høje dæk. Og da vi glider stille af sted med Sverige og Øresund til venstre. Og så lyden fra potten – udstødningsmusikken. ”Ja, det er utrolig, at man kan få en Focus-motor til at lyde så godt?!” funderer Sven. ”Men når englænderne kan få en sportsvogn til at se så godt ud, er det måske ikke så underligt, at de kan få en lydpotte til at lyde så lækker.”


Med fly-off-håndbremse

Sven er bag Moto Lita-rattet med egre i matpoleret aluminium og krans i træ. Han kører sin Morgan forsigtigt, blødt og lækkert. En Morgan har fly-off-håndbremse. Den ligger lige i Svens højre hånd. Fly-off – en håndbremsetype opfundet til rally, så det er hurtigt og effektivt at lave en håndbremsevending. Fly-off – så virker håndbremsen omvendt så at sige. En almindelige håndbremse låser automatisk, og man skal trykke på udløseren for at få den til at slippe igen. Det er noget bøvlet, når man ude på rallyprøven skal vende om en kegle eller vride bilen om et skarpt hjørne. Derfor kan man hive og slippe håndbremsen ved bare at trække i grebet – og kun hvis man skal låse håndbremsen, skal man trykke på udløseren. Det er måske lidt kantet og læse om – og sådan er det også i virkeligheden. Men ikke for Morgan-Sven – for ham er det bare bling – bling – bling. Det er tydeligt, at den mørkegrønne Morgan ligger lige i hånden. Men sådan er det, når man har ”rigtige” nummerplader på sin sportsvogn – så kan man køre lige så meget man vil.

S

vens Morgan er jo grøn – British Racing Green. Den eneste farve, der kan komme på tale. Men farven til trods – den er også som en rød klud på andre sportsvognseejere. For – ja, hør bare. Vi ligger i det dovne spor af Strandvejen syd over – skal ned og vende på Rungsted Havn. Og i bakspejlet dukker ikke en sportsvogn i en blød mørk grøn nuance op. Men en spider-version af den nyeste Lamborghini Murcielago – i en grøn, hvis nuance er en hård blanding mellem harch og giftiggrøn. Gæt selv om italieneren skulle uden om i en speederen-i-bundmanøvre ved næste lyskryds.

E

n gammel Morgan – eller en ny, for de er jo ens at se på – er som kunst, siger Morgan-entusiaster. De glemmer alt om moderne teknik og funderer slet ikke over, at fortøjet fx er så gammeldags, at det kunne være konstrueret før Krigen (hvad det faktisk også er). De kigger meget mere på den lange front med de håndbankede kølegæller, de svungne skærme, der er så lange og bløde som Grace Jones ben.

Moto Lita til at styre med – aluknop til at geare med – fly-off til at bremse med.

Og detaljerne – Morgan-logoet på køleren, selve køberribberne, knock off-møtrikkerne på egerfælgene, fåreskindet på indersiden af læderremmen hen over klappen. ”Smuk uanset hvad jeg fotograferer” Stuart Wep laver billederne til artiklen her – og Stuart funderer: ”Det er jo så let som ingen ting at fotografere en Morgan Det er jo lige meget hvor objektivet peger henad – det møder en smuk detalje over det hele. Har I set dørhåndtaget fx?” ”Ja, dørhåndtaget!” supplerer Svend, ”jeg er sikker på at Morgan er det eneste bilmærke, hvor dørhåndtag skal bestilles som ekstraudstyr!” fortsættes på næste side

7


fortsat fra forrige side

B

ilen her på havnen er omtrent ny. Det kan man let se, når man sætter øjet tæt på detaljerne – ingen antydning af rust, ir eller snavs for den sags skyld. Men på den anden side: Nogle gamle Morgan’er er så velholdte, at de faktisk i dag er flottere, end da de var nye. Ja, de er på en måde flottere end en ny. ”Men, det er ikke sådan, man skal have sportsvogn”, siger Sven. En sportsvogn, nej, en Morgan skal være flot, velpudset og alt det der – men det bliver for meget af det gode, hvis man til sidst ikke nænner at køre i bilen – en aften som i aften fx, hvor det småregner af og til”. ”Sportsvogne har man til at køre i – ikke til udelukkende at se på!”

Fra Focus-gear til racerbox

Vi stikker nord over – varm motorolie og nu skal vi hjem er en god kombination, når der skal køres Morgan. Stuart er færdig. Vi har dånet over detaljerne, læderremmen her over klappen én gang til og aluminium grebet på fly-off-håndbremsen, brystvorden af en baglygte, kromen over det hele. British Racing Green lak. Vi skal hjemover. Ohh, den der lyd. Og et øjeblik er vi helt i tvivl om, om det nu

kan passe, at det er en Ford Zetecmaskine derude – men den skulle være god nok. En blød tilkobling – himmelen er tømt for støvregn, og vi gir lidt mere gas nordover. Motoren er hurtigt oppe i omdrejninger. Og hvis det er en gåde, hvordan Morgan har fået så god lyd ud af en 4-cylindret Ford Zetec-motor, er det direkte ufatteligt, hvordan en hverdags-gearkasse kan blive til en så stram og klik-klik-klik gearbox. Focus-gearet er godt i en Focus – men her er det præcist og hurtigt som – ja, en racergearkasse. Noget senere: Vi glider væk fra Strandvejen, drejer ind langs garageanlægget, hvor Svens Morgan bor. ”Det er tredjesidste port fra venstre”, får jeg at vide. Parkerer. ”Jeg skal nok køre den ind,” siger Sven. Vi kravler ud. Inden garagen skal sommerregnen lige tørres af – skindet er klart – Svend tørrer af med kærlig hånd. Og kører ind. Tak for i aften. Til Sven. Og Morgan. PS: Sagde Sven virkelig, at han lige er fyldt 79 år? På vej hjem over kommer jeg helt i tvivl. Slår lige op i mine

noter. Den er god nok. 79. Og man er lige blevet ejer af en ”rigtig” Morgan i stedet for en ”forkert” SLK. Hvorfor er det lige, jeg kommer i tanker om den gamle Steppenwolf-skråler ”It’s never too late”?

Morgan 4/4 - teknikken

HELT KORT Morgan har bygget sportsvogne siden længe får Krigen, faktisk er det engelske firma over 100 år. I dag produceres fem modeller, 1,6 4/4 Sport, 2,0 Plus 4, 3,0 Roadster efter den oprindelige opskrift og de to langt mere moderne Aero8 og AeroMax. Sven Anderssons er en 4/4 med 1,8liters motor. Type: 2-personers roadster Design: Frontmotor, baghjulstræk MOTOR Design: 4-cylindret rækkemotor, suge Slagvolumen:1,8 liter Effekt: 128 hk PRÆSTATIONER OG FORBRUG Acc. 0-100 km/t: 7,6 sek. Forbrug med Svend bag rattet: 12 km/l

Sven Andersson, sporty 79-årig, Knarr-sejler og Morgan-kører.

8

Morgan – Morgan – Morgan: Den lange front, de ”udvendige” skærme, egerfælgene og den vigtige detalje, reservehjulet på bagsmækken.


On the Road again. Lydene fra en Morgan har det med at blive til musik. Lydene fra lydpotten – eller her koret mellem dæksangen og vindstøjen.

Læderrem og fåreuld på undersiden – der skulle nødig komme ridser.

Morgan hot spots: L a a a n g front – gæller i frontklappen og med en solid læderrem til at holde på hestene. Dejligt høje dæk med et forholdsvist groft mønster. Stilen fra den gang holder aldrig op på en Morgan – og dog, det kunne være med diagonal-dæk, men så langt tilbage i tiden er vi dog ikke. Smukke og klassiske trådfælge i forkromet udgave: Vi gætter på, at det koster Sven en hel tandbørste pr. fælg at lørdagsrengøre de smukke hjul. Typisk detalje – den lodrette køler er Morgans varemærke og får selv Bugattis til at blegne.

FRA MORGANS MODELPROGRAM:

Endnu et jubilæum – i 1966 fylder Morgan 70 , nu er der bygget Morgans i over 100 år.

Morgan 1,6 4/4 Sport – den rå, den med så lidt ekstra som muligt. 110 hk og så af sted.

Morgan 2,0 Plus 4, 4 cylindre og 145 hk.

Enkelt, elegant, engelsk og naturligvis med runde instrumenter og et klassisk trærat.

Morgan 3,0 Roadster med 203 hk, her rammer vi 100 på 4,3 sek.

Morgan AeroMax med 4,4-liters motor og 325 hk.

Hvor enkel kan en baglygte blive? Morgan kender svaret på den gåde og her er det.

9


l vi

Ska

?

g på

ta ha´

FORÅRSTRÆF VEST Den 1. - 2. maj 2010

Lørdag d. 1. maj startede med regnvejr, så på med kalechen og af sted til Haderslev, vores datter Helle på 13 år og så undertegnede glædede os til en rigtig tøsetur. Da vi nåede Haderslev lidt før kl. 10.00 holdt regnen op og vi kunne glæde os over mange mennesker på Gravene (torvet) i Haderslev og en flot tilslutning af Morgan´s, vi var 26 biler! og Adser i en Mazda.

Alle lytter godt efter

10

H

otel Harmonien bød på en flot brunch og kl. 12 forlod vi så Haderslev by og kørte sydpå til Hotrup, hvor vi gjorde rast ved den genoprettede Slivsø. Herefter gik turen gennem det flotte landskab til Åbenrå, hvor der kortvarigt kom lidt regn. Turen gik rask igennem Åbenrå og ud på små veje til Gråsten. Næste stop var Cathrinesminde Teglværksmuseum. Her fik vi en fin guidet rundvisning på synnejysk og det frydede jo os sønderjyder at høre modersmålet og det fik flere til at snakke løs på sønderjysk, herligt at opdage flere gæve sønderjyder blandt Morganfolket. Efter rundvisningen havde de to arrangørpar, Helle og Gert Thyssen samt Grethe og Asmus Schmidt lovet at vi skulle få synnejysk kaffebord, dog skåret ned til 2 slags kager. Hjemmebagte boller med tandsmør og herefter rigtig Brødtorte (rugbrødslagkage) i rige-

lige mængder, lavet af de frivillige i Cathrinesminde´s køkken, var super godt og blev sat til livs med god appetit. Så gik køreturen mod Dybbøl, hvor vi kørte ud på skansen og fulgte den lille bagvej ind mod Sønderborg, flot natur og fine små veje. Ankommet til Sønderborg over Chr. D.10.´s bro kørte vi til pladsen foran Sønderborg slot og nød udsigten her en ½ times tid. Til sidst gik turen ind gennem Sønderborg, under Alssund broen og hen til hotellet, Scandic Sønderborg. Vi havde en rigtig hyggelig aften med god mad og underholdningen kom såmænd flyvende ind fra Skotland! Sækkepibemusik og underholdning i flot stil, accenten blev dog noget sønderjysk efter de første velkomst ord fra orkesterlederen. Til Forårstræf Vest er der også tradition for at Lygtemanden skal have en ny frontgrill at læne sig op ad og i år var det åbenbart svært at finde


Ved Sønderborg Slot

nogen åbenlyse fadæser, Asmus fik den tvivlsomme ære, fordi han havde overset en tilmelding og ikke fået bestilt et hotelværelse til det pågældende par, men det blev da løst uden problemer. Søndag vågnede vi op til flot solskinsvejr, harer på græsplænen og mulighed for at deltage på en køretur til Flensborg. Her deltog ca. 16 biler

Så er der en lille pause

og vi fik en super flot tur langs Flensborg fjord og ned til havnen i Flensborg, hvor vi nåede den første, den bedste havnerestaurant med udendørs borde og udsigt over hele havnefronten. Her nød vi en kold fadøl/ sodavand, solen og det gode selskab. Sådan sluttede endnu et godt træf, ros til arrangørerne, det var en virkelig flot tur I fik sat sammen.

V

i nød vores tøsetur og min mesterfotograf og ruteplans læser fik taget ikke mindre end 129 billeder, hvoraf jeg har sendt nogle stykker af sted sammen med til denne artikel. Skulle jeg have glemt nogle ting omkring turen, så bær over med mig, jeg skriver dette på opfordring, næsten 4 måneder efter vi var af sted. På gensyn Helle og Marianne Hass Lindahl, Tjæreborg.

Langs Flensborg Fjord i flot vejr

11


SOL OG BLÅ HIMMEL TIL ÅR

12


RSTRÆFFET 2010 I HORSENS

B

irthe og Ove Jensen arrangerede årstræffet i år, som fandt sted i Horsens og omegn. Der var 39 deltagende biler fra den danske Morgan Club og desuden havde vi fornøjelsen af 13 biler fra Fjormog i Norge. Vi oplevede endnu engang vejret fra sin bedste side med masser af sol og blå himmel. Vi ankom til Horsens til en dejlig modtagelse af glade mennesker, der nød morgenbrød og kaffen både ude og inde. Herefter orienterede Birthe og Ove omkring dagens oplevelser, kørselsforklaring med mere. Turen gik gennem Horsens i én lang række, så vidt det nu kunne lade sig gøre og det vakte stor opmærksomhed både fra de gående men også fra de andre trafikanter. Turen gik via Dagnæs langs med fjorden og videre rundt mod Vejle til første stop ved Daugård strand. Her var der var god tid til at opleve stranden, nyde en kold pilsner eller en vand, sparke lidt dæk og ikke mindst snakke om løst og fast. Herfra gik turen videre til næste interessante stop, hvor der var frokost inden vi blev budt velkommen og indenfor til en privat bil samling, hvor vi frit kunne gå rundt blandt de flotte og sjældne biler i meget smukke omgivelser. Det hele var meget spændende og bilerne var ikke dem man møder flest af på gader og stræder. Herfra fortsatte turen ad de små veje over Barrit, Juelsminde, Overby og Glud til hotellet i Snaptun, hvor der ventede kaffe og hjemmebag. Der blev atter afholdt generalforsamling i god ro og orden. Dagen sluttede af med en hyggelig middag, og den norske klub overrakte Birthe og Ove en overraskelse i form af et billede/ maleri, som forestillede vel nærmest kaos i et bilværksted”. Der blev danset på livet løs til et one man orkester og humøret var vældig, vældig højt. Aftenen sluttede med, at natmaden var et ta´ selv bord i form af en pølsevogn. Judith og Hans

13


MORGAN DANMARK Reparation-Reservedele-Salg af nye og brugte biler Alle priser PÅ DENNE SIDE er INCL. moms - Der tages forbehold for prisændringer

www.morgan-denmark.dk 14

TILBEHØR

MESHGRILL

Siderudeetui Rustfri bagagebærer med plads til sideruder Rustfri bagagebærer Rustfri bagagebærer m / Morgan logo Rustfri bagagebærer 4pers flere modeller fra Kuffertrem m/logo, sort/brun

1.665,00 3.450,00 2.475,00 2.550,00 2.675,00 1.149,50

MOTOROLIE Comma Classic Motor Olie er en konventionel olie der er særlig velegnet til klassiske biler. Beskytter og plejer klassiske bilers motorer og sikrer dem et økonomisk olieforbrug. Fås i 20W - SAE 30 - SAE 40 Pris excl. moms kr. 199,00

BRUGTE BILER 1 stk +4 4seater 1963 1 stk 4/4 2seater 1970 1 stk 4/4 2seater 1972

Ring for priser, stand, besøg mv.

1 stk +8 årg. 1972 1 stk +8 årg. 1995 1 stk +8 årg. 1997 1 Roadster årg. 2005

Bilerne kan ses på vores website.

Til restaurering 4 stk +4 årg. 1954-1966 1 stk 4/4 4 seater 1972

Til montering bag kølergrill Kr. 1.200,00

Rensesæt til dine trådhjul Sæt til rensning og polering Pris incl. moms Kr. 250,00

Læderkuffert m. logo. Sort eller brun. Komplet med overtræk m. logo. Str. 80 x 30.5 x 55.2cm Pris kr. 3.650,00 Kuffertrem m/logo, sort/brun 1.149,50

Valnød instrumentbræt 4/4, +8 1977-96 Hjelmrem sort eller brun Hjelmrem foret med ægte lammeskind Hjelmrem med Morgan logo Vindafvisere Badge bar Badge bar clips Union Jack, sæt 2 stk 62x35mm Dørskinner med Morgan logo Hjelmholdere sæt Kalechestativ, rustfri stål

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

3.312,50 445,00 1.050,00 1.237,50 975,00 398,00 65,50 237,50 547,50 437,50 2.187,50

NY MORGAN 4/4 Sport Til levering ultimo 2010


MORGAN DANMARK Reparation-Reservedele-Salg af nye og brugte biler

priser PÅ DENNE SIDE er INCL. moms med mindre andet er angivet - Der tages forbehold for prisændringer

Velkommen til vores nye værksted

ÅBENT HUS

TILBUD

Vi laver stort og småt rigtig godt Benyt jer nu af vores nye moderne

Morgan værksted

Rugby shirt Str. l +xl kr. 198,00

Timepris kun kr. 395,00 + moms.

Kig ud og få en morgansnak i værkstedet!

Vi tilbyder afhentning af din bil for kun 600,- kr. + moms, gælder brofaste forbindelser.

Lørdag d. 13 nov. Fra kl. 13.00 – 17.00 Vi har kaffe på kanden. Tilmelding: morgan@morgan.dk eller på telefon 86 51 15 52. Vi glæder os til at se dig!

Fleece trøje Str. l + xl kr. 198,00

STØDDÆMPERKONVERTERINGSKIT

Pris incl. støddæmpere kr.1.995,00 + moms Vi montere gerne kr.1.995,00 + moms

KØR BLYFRI!

T-shirt grå el. sort Str. l + xl kr. 68,00

Omkonvertering til blyfri 4/4 1960-1983 +4 1950-1968 Pris kr. 6.000 + moms NB! Der kan være ekstra omkostninger, som følge af defekte kølerslanger, ledninger, tændrør etc.

STYR PÅ RATTET

Pilotjakker

fås til både mænd og damer fra kr. 4.650,00 Skindhjelme fra kr. 525,00 Goggles brun/sort skind kr. 650,00 Flere modeller, få tilsendt brochure.

Kørehandsker i elgskind Blød og lækker kvalitet Flere modeller og farver. Pris Kr. 575,-

Se mere på www.morgan.dk

Hjelmslevvej 2 8660 Skanderborg tlf. 86511552 Fax 86511559 e-mail: morgan@morgan.dk


FORMANDENS BERETNING 2010 Som det vil fremgå, har der været afholdt gode og spændende træf og tiltag rundt omkring i landet det seneste år.

D

et første træf var årsmødet, der fandt sted d. 6. og 7. juni 2009, Pia og Ole i Ringsted var arrangører og der var et stort fremmøde med 41 biler. Turen gik rundt i de smukke landskaber i og omkring Ringsted med diverse opgaver undervejs, turen fortsatte derefter til Karrebæksminde, hvor gereralforsamlingen blev afholdt. Dagen efter var der samlet kørsel til Gavnø. Morgan-club Danmark var inviteret til Copenhagen Historic Grand Prix d. 1. og 2. August. Her stod jeg for tilmeldingen og det lykkedes at samle 25 biler trods morganfabrikken´s 100 års jubilæum. Vi kunne godt have brugt nogle flere biler, hvilket også blev forsøgt. Vi hentede børn fra Rigshospitalet for at køre dem en tur rundt i København samt 3-4 omgange rundt på banen for fuld fart, hvilket mange af børnene havde set frem til. Heldigvis var vejret med os. Den15. august var der efterårstræf øst på Lerchenborg Slot ved Kalundborg, hvor Pia og Ole stod for tilmeldingen. Her må vi så sige, at det var blevet efterår men trods lav temperatur og silende regn, kom der 12 biler - også med deltagelse fra Jylland. Den planlagte tur blev desværre ikke til noget grundet vejret.

Den 29. august blev der afholdt efterårstræf vest, hvor Søren Hornstup og Søren Leth med fruer holdt træf fra den gamle Rindsholm Kro ved Odder. Her var 32 biler tilmeldt. Efter brunch og rundvisning i vandmøllen gik turen zik zak ud og ind mellem cykelryttere til Yding Skovhøj og videre til Silkeborg med kaleche op og kaleche ned med passende mellemrum. Dagen sluttede af hos Joan og Søren Sørensen og ikke at forglemme Jesper, alle havde arbejdet meget ihærdigt for at lave et dejligt grill arrangement med alt tilhørende. Mortorhistorisk samråd afholdt møde på Fangel Kro i november, hvor der var stort fremmøde. Der var en meget livlig debat omkring ansættelse af en evt. lønnet medarbejder samt div. kontorudgifter som medlemmerne skulle deles om. Alt dette for at Motorhistoriks samråd bedre kunne være med til lobbyarbejdet i folketinget og EU således, at vi stadig har rimelige betingelser for at køre i vores biler - også i fremtiden. Forslaget blev vedtaget, det er omtalt i Morganblad 3, 2009. Samtlige klubber skal fremover betale 25 kr. pr. medlem om året. Nu er vi så kommet til år 2010 og traditionen tro blev der afholdt garagemøde hos Pia og Ole i Ringsted d. 6. Marts. Som en selvfølge var der et stort fremmøde med 47 tilmeldte og flere af de fremmødte havde fået Moganen ud af garagen. Snakken gik lystigt og der var en god og saglig snak omkring lakpleje mm.

Forårstræffet øst var vi meget spændte på for dagene op til d. 24. april var det både koldt, megen regn og sne men Norma og Åge Krabbe havde virkelig fundet det gode vejr frem. Mødestedet var Kratgården, hvor der var mulighed for at se og købe keramik og herfra gik turen så rundt på Stevns med rundvisning på Stevns Fortet inden turen gik tilbage til Kratgården, hvor der var kaffe og blødt brød. Den 10. april var der åbent hus hos Dansk Morgan Agentur, selvom det var først i april og frisk vejr var mere end 40 morgan´s mødt op til dette flotte arrangement hvor snakken gik lystigt. Joan, Søren og Jesper bød på en meget flot buffet. Den 1. og 2. maj var det så Grethe og Asmus Schmidt samt Helle og Gert Thyssen, der stod for forårstræffet vest med mødested i Haderslev. De 28 tilmeldte biler fik alle en dejlig tur rundt i det Sønderjyske landskab med tilhørende sønderjysk kaffebord inden turen gik til Sønderborg Slot og herfra til hotellet med middag og sækkepibe musik. Dagen efter var der mulighed for en flot tur af den gamle vej til Flensborg hvor turen sluttede med en tur op i byen. Her til sidst vil jeg gerne takke alle arrangører og hjælpere for nogle flotte arrangementer i årets løb. Det er et stort arbejde så jeg syntes lige vi skal give dem alle en stor hånd. Og til aller sidst vil jeg ønske alle en rigtig dejlig, varm og solrig sommer med nogle gode ture ud i de smukke landskaber. HR

16


GENERALFORSAMLING MORGAN CLUB DENMARK Referat

D. 5. juni 2010 på Snaptun Færgegaard, Snaptun

Klubbens formand, Hans Rosbjørn (HR) bød velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes Asmus Schmidt og som referent Henning Thyrre Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt varslet i henhold til vedtægterne. 2.

Formandens beretning Henrik Kusk supplerede HR´s beretning med at uddybede it-situationen vedr. klubbens blad og hjemmeside i forbindelse med en leverandør-konkurs. Der ventes en snarlig afklaring. Bestyrelses-beretningen kunne godkendes af generalforsamlingen.

3.

Fremlæggelse / godkendelse af regnskab Pia Schou gennemgik og kommenterede de enkelte poster i 2009-regnskabet , samt budgettet for 2010. Regnskabet og et fremlagt budget for 2010 blev godkendt. Resultatopgørelse for 2009 Medlemmer: 329 Indtægter: Udgifter: Kontingent 128.940 Blad 63.433 Salg af regalier 1.283 Porto 24.256 Renteindtægt 20 Træf 17.170 Annoncer 18.200 Best.møder+ Indtægter i alt 148.443 Generalfors. 8.978 Motorhistorisk Samråd 3.596 Internet 16.959 Kortorhold, gebyr, m.v. 2.266 Udgifter i alt 136.658 ÅRETS RESULTAT: 11.785

4.

Fastsættelse af kontingent Det nuværende kontingent på kr. 400.- blev vedtaget uændret for 2010.

5.

Behandling af indkomne forslag Der var rettidigt indkommet 1(et) forslag til behandling på generalforsamlingen: Chris Madsen foreslog, en evt. nedlæggelse af medlemsbladet, alternativt at bladet kun udkommer én gang om året.Begrundelse: at klubben har en hjemmeside og en omkostningsbesparelse. Forslaget affødte flere kommentarer for og imod fra forsamlingen, bl.a.: - evt. gå fra 3 til 2 blade om året - bladet er det medie, der binder klubmedlemmerne sammen - det er måske ikke alle, der har adgang til PC/nettet - at gøre en indsats for at få flere til at komme med indlæg - at der kom lidt ”nostalgi” i bladet/ genoptryk af gamle artikler - at bevare bladet i nuværende form og udsendelsesfrekvens - at alle medlemmer høres i tilfælde af nedlæggelse af bladet Forslaget kom til afstemning og der var et markant flertal for at bevare medlemsbladet i dets nuværende form.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer Henrik Kusk og Chris Madsen var på valg. Henrik blev genvalgt. Chris ønskede ikke genvalg. Der blev foreslået et nyt bestyrelsesmedlem: Lars Doberck, som blev valgt.

7.

Valg af revisor Ole Esbensen blev genvalgt

8.

Eventuelt Der var igen enkelte kommentarer til om der i stedet for bladet blot skulle være en web-side. Ole Petersen redegjorde for klubbens medlemskab af Bilhistorisk Selskab, som koster hvert medlem ca. kr.17,00 pr år. Asmus afsluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne for god ro og orden. Generalforsamlingens varighed: 44 minutter / HT

17


UN TOUR A PARIS Allerede i august 2009 hørte jeg, at Morgan-venner lavede et forslag til en fælles Morgantur: ”Rheims / Paris / Normandiet / Le Mans Classic”.

A

fgang d. 28 juni fra DK, da jeg gerne ville se det tyske Panzermuseum i byen Munster ca. 75 km syd for Hamborg. Militært isenkram af den store størrelse fra 1. og 2. verdenskrig. Museet er lukket om mandagen. Stor oplevelse for mig med min interesse for stort mekanik. I Munster på hotelværelset under bad/omklædning hørte jeg dejlig musik i det fjerne. Forfulgte dette til et stort areal i byen, hvor det tyske ”Die Big Band der Bundeswehr” havde opstillet mobil scene til 24 messingblæsere m.v. denne aften. 2 - 3.000 indbyggere incl. mig overværede her i 2½ time om aftenen dejlig messingsuppe (Glenn Miller etc.) fra orkesteret. Fantastisk hvad de tyskere gør, fordi der kommer en lille billig blå Morgan fra DK forbi. Det er ikke lykkedes mig at finde ud af, hvordan de vidste, at jeg ville komme i en Morgan!! Købte en dejlig CD, swingtime. Dagen efter ned ad de tyske ”Grünen Ferienstrassen” til Harzen. På turen så jeg i skovkanterne en del rødmalede varevogne med hvide hjerter påmalet bilsiderne. Kønne piger vinkede indbydende til mig. Et mærkeligt sted at sælge jordbær !!!!! Jeg kørte videre uden stop, havde travlt, men hilste pænt!! 18

Start d. 1. juli 2010 med fælles mødested ca. 50 km syd for Kassel, afsluttende d. 11. juli efter Le Mans Classic.

To overnatninger i Harzen, www. hotel-sauerbrey.de, hvor jeg tidligere har overnattet på lokale MC-ture. Swimmingpool + sauna, køn hotelmutter, kan anbefales (hotellet!). Fatter + Mutter fik begge tur i min Mog. Dejlig tiltrængt knuser fra Mutter. Herefter ned til Kirchheim syd for Kassel, hvor det officielle mødested for Mog-turen var. Fælles hygge incl. en overnatning. Dagen derefter videre bl.a. langs Rhinen mod Trier, hvor den næste overnatning var. På denne strækning mistede vi en Morgan + 4 grundet tændingsproblemer. Søren Moesmann havde alle sine erfaringer / medbragte reservedele med. Det hjalp ikke, Moggen hjem på fejeblad. Ægteparret fortsatte i en lejet Skoda. De fik dog senere lejlighed til at sidde på bagsæderne i Ivar + sammes bror´s 4/4. Vi hjælper hinanden! I Rheims så vi domkirken. Ikke en stor oplevelse for mig, da jeg som syns- og skønsmand indenfor byggeri ser mange gamle mursten til daglig. Videre til Paris, hvor vi boede på et rimeligt hotel i Paris´s NØ-hjørne udenfor omfartsvejen omkring Paris. Lidt ”lette” piger sås i elevatoren. Kiggede kun. Næste gang, jeg

kommer til Paris, bliver det uden bil. GYSELIG trafik incl. motorcykler / scootere snoende sig mellem bilerne for at kunne komme fremad. Her mødte Hans Bjørnholt og Asmus Schmidt op i en tysk indregistreret Mercer. Årsag: Hans´s Mog havde fået transmissionsproblemer i Tyskland, måtte på fejeblad hjem herfra, Asmus solidarisk, så begge kom incl. le femmes i Merceren.


D

eltog i denne tyske bil på resten af turen. D.v.s ialt 2 Mogs hjem på fejeblad ud af ca. små 20 deltagende. Det er nok den sædvanlige ”tabs- rate”. Aftensmad indtaget i fællesskab lokalt samt via undergrundsbanen forskellige steder i Paris, dejlig transportform. De ”sædvanlige” turiststeder blev individuelt besigtiget. I alt 4 overnatninger i Paris. Kørte en dag tilfældigvis (?) igennem Boulogne-skoven. Også dejlige piger i skovkanten her! Herefter til Normandiet, hvor vi overnattede 4 gange på luksushotel med dejlig swimmingpool og golfbane. GUF, incl. forplejningen. Dagturene blev brugt på besigtigelser/ forklaringer om D-dagens hændelser. Ca. 10.000 unge amerikanere døde under invasionen i juni 1944. Korsene for disse samt en mindesbygning er skelsættende minder om denne del af verdenshistorien. Tapetet i Bayeux, div. museer, en faldskærmsjæger fortsat (fra juni 1944) hængende udvendigt på et kirketårn etc. blev beundret. Her ankom 4 røde engelske Ferraiere. Tre stk. V-8 ére og en 12 cyl. boxer med 4 stk. 3 dobbelte Weberkarburatorer. Dejlig snak med dem ved poolen. De skulle også til Classic-race på Le Mans. De indrømmede, at lyden fra vore +8 -ere var bedre end deres Ferraiere, som ”ikke sagde ret meget”. Så gik turen for nogle nordpå (hjemover), andre skulle se Le Mans Classic, ca. 150 km sydøst for Normandiet. Jeg fulgte sidstnævnte, men fortsatte samme dag alene sydpå til Valence (ialt 820 km denne dag). Dagen efter 300 km til mit ”sædvanlige” feriehus i Vidauban ca. 35 km

nord for St. Tropez, som jeg havde lånt 1½ uge, og hvor 2 af mine 3 børn + 2 af mine børnebørn var ankommet. Dejlige feriedage her i varmen og poolen. Monaco med deres biler, både i havnen etc. Herefter op i et hug på ca. 800 km gennem Schweitz til syd for Mulhouse. Overnatning her incl. besigtigelse af det franske lokale jernbane- og bilmuseum. Igen stor mekanisk oplevelse, hvis man har disse interesser. Overnatning i Kayserberg ved Colmar, Alsace, op ad vinruten mod nord, langs Rhinen fra Bingen / Rüdesheim til umiddelbart syd for Bonn, overnatning her og herefter hjem d. 21 juli med 763 km. i et sidste hug. Kørte ialt 5.710 km uden en forkert ”prut” fra bilen. 130 - 140 km/h på motorveje. 2 ltr. motorolie.

I

gen en vidunderlig Morgan-tur med dejlige Mog-venner. Tak til disse + arrangørerne. Egenvalgte dagsetaper på ca. 800 km er LANGE. Næste år tager jeg i muligt omfang biltoget fra / til Hamborg - Avignon og retur. Jeg elsker DB´s biltog i Europa. Og så var det en stor fornøjelse hjemme at komme over i min ”nye” Audi A-6 med alt i tysk ”legetøj”. Morganen stod stille et stykke tid! Nu til Østrig på MC (gul BMW K 1200 S fra 2006 med 167 HK) i uge 33 med mc-venner samt også MC uge 38 Østtyskland / Polen med andre mc-venner. Min Mog får lidt ”fred”, dog skal sort sol opleves med Mogvenner primo september. Vi ses på næste års Mog-ture, glæder mig allerede. Søren Steen Møller, single.

19


DANSK MORGAN AGENTUR ÅBENT HUS 10. april 2010

Da jeg en kold fredag eftermiddag, tog Morgan’en fra Køge til Skanderborg i fredagstrafikken, kiggede de andre trafikanter undrende på mig; var manden fattig og ikke havde råd til en moderne bil? – eller var han bare gal ? – eller… de var jo nok bare lidt misundelige over alt den friske luft en sådan tur giver!

20

M

en anledningen var god nok, om lørdagen var der åbent værksted i Hemstok og naturligvis skulle Morgan’en med. Som sædvanlig når vi mødes, var vejret med os – solen skinnede fra en skyfri himmel, og inden der var gået ret lang tid, var pladserne foran læmuren besat med vore koner/kærester der lige skulle have del i den første forårssol. Vi andre havde mere travlt med at sparke dæk og imponeres over vinterens udførte projekter på bilerne. Dog kan ingen projekter hamle op med Sørens og Jespers nye værksted – hvor er det flot! I dagens anledning var Mogan’erne taget ned af liftene, og der var monteret en bordplade i stedet, så vi alle kunne få del i den lækre buffet og en forfriskning, ja og bagefter kaffe, kage, chokolade, etc. – jo der var vist ingen der gik brødflove hjem derfra! Alt imens Joan, Søren og Jesper var værter og sørgede for os alle sammen, blev der også tid til at få et

godt tekniks råd, lige købe de stumper vi mangler for at komme i gang til sæsonen, eller prøve/købe en trøje eller jakke af Joan…, jo sikke et eldorado for en sand Morganven. På alle deltageres vegne, vil jeg endnu engang sige en STOR TAK for en uforglemmelig dag til Joan, Søren og Jesper i Hemstok. HK


VÆRKSTEDET Smøring af forhjulsophæng baseret på en artikel fra ThamesMog site

Morgan´s eftertænksomhed bevirkede, at han fandt en måde til at smøre forhjulsophæng inde fra bilen, det havde ejerne levet uden i 40 år. Det er ikke mere end et par rør, der er forbundet til en ventil, der er koblet til olie manometer output. Når der trædes på ventilen, presser oliepumpen fra bundkaret olien gennem ventilen og rørene ud til forhjulsophænget. Fabrikken anbefaler kortvarig aktivering for hver 300 miles eller deromkring. Et par bemærkninger der er hentet fra medlemmerne. 1. Beskidt motorolie er ikke med til at bevare bronce bøsningerne. 2. 300 miles er en meget grov vejledning og det kan være svært at huske, hvornår det sidst er gjort. 3. Olien er ikke afbalanceret, så der kommer lige meget til hver side og den ene side kan være tør, mens den anden sejler i olie.

Smøring en Morgan forhjulsophæng af Lorne Goldman

Det sted der kræver smøring er upper og lower bushs. Disse passer i stubaksel røret, en sidder øverst og den anden i bunden af stubaksel røret. Da de ikke fylder hele længden af røret, er der et fedt reservoir eller ”fedtholdig området” mellem de to bush. Når stubaksel glider op og ned af kingspin fordeles fedtet fra reservoiret (og dermed smøres bøsningerne). Stubaksel har en smørenippel nøjagtigt ind til midten af dette reservoir. Ved smøring fylde dette reservoir efter hver 1500 miles mellemrum. En fedtpistol sættes direkte på smøreniplen og pumpes, indtil man ser fedtet lige er begyndt at sive ud under dæmperbladet. Du skal måske dreje forhjulene for lettere at kunne finde lower smørenippel. Nu smører du igen og hvis fedtet siver ud i bunden, er dine bøsninger for slidte!

5. Skivebremser har nu erstattet fortidens tromlebremser.

Så hvorfor have en one-shot OLIE? Tja ... det mente ejerne helt tilbage fra begyndelsen, da man ikke ønskede at kravle ind under bilen og gøre dette beskidte job og måske ikke gøre det ordentligt. Så Peter Morgan kopierede Bentley systemet og introducerede one-shot OLIE. Han lavede en passage, der var boret ned i centrum af kingpins fra toppen, og derefter var der en passage, hvor olien kom ud og løb ned over akslen og ned på dæmperbladet. Hvorfor gjorde han dette? Man kan kun gætte på, at han ikke ønskede, at olien skulle erstatte fedt i reservoiret. Olie smører ikke bøsningerne meget. Området har behov for fedt ikke olie. Han håbede naturligvis, at olien vil dryppe ned af kingpins og hjælpe med lidt smøring til dæmperbladet. Historien viser dog, at det ikke hjælper meget men kan dryppe på de tilstødende bremser, hvilket er yderst farligt.

6. Overdreven smøring fører i bedste fald til en oliepøl på gulvet; en dyr regning for nye skiver og klodser. I værste fald en skadet bil når du for sent opdager, at bremserne ikke virker, fordi der er olie på skiver og klodser.

Fabrikken ophørte med dette one-shot OLIE system i 2000. På det tidspunkt lavede de imidlertid en ringformet rille, hvilket bevirkede at dæmperbladet fik fedt fra fedt reservoir mellem bøsningerne. Dette bevirkede så, at dæmperbladet blev smurt godt og grundigt uden nogen form af anstrengelse. Os med biler fra før 2000 skal sørge for, at rense noget af det overskydende fedt og olie af dæmperbladene med mellemrum.

7. Et skuds ventilen har i visse tilfælde været årsag til, at al motorolie hurtigt er løbet ud af motoren med alt hvad dette indebærer.

I 2006 ændrede fabrikken igen fronten til et lignende system, der er meget populært på eMog og man fjernede dæmperbladene helt, og erstattede dem med kuglelejer system, der ikke kræver yderligere vedligeholdelse og desuden reducerer styrings kraften. Se http://www.gomog.com/allmorgan/ rollerbearing.html

4. Da anlægget blev monteret i begyndelsen var olie meget tykkere end det, vi anvender i dag i det omfang, at den 10/30 SAE olie anbefales til T16 motor, der formentlig ikke gør andet end vasker fedtet fra sidste smøring ud.

21


KØB & SALG Rubrikannoncerne er forbeholdt medlemmers køb og salg af Morgan – biler og dele.

SÆLGES JAGUAR S-TYPE 3,8 1965 S-typen er luksusudgaven af MK 2. Bilen er totalt renoveret og motoren er hovedrepareret i England. Alle hulrum er behandlet med engelsk voksmetode. Bilen fremstår som ny. Pris kr. 295.000 Bo Schmidt Nielsen 39696374. MORGAN 4/4 1973 Mørkeblå Morgan 4/4, 1.6 L. Registreret første gang i 1973. Bilen har fået monteret nyt bagtøj, instrumentbræt og ny læderkabine i cognacfarve. Desuden har den rustfri tank. Koni støddæmpere. Elektronisk tænding og nyt batteri. Den har dobbelte weber karburatorer. Bilen fremstår flot med en dyb mørk Maseratti lakering. Henvendelse til Klaus Brøndum Jensen

22

26342806/98101860 eller broendum@stofanet.dk MORGAN +4 fra 1956 (super sport) Mossgearkasse, TR 3-4 motor 2L, 2 dobbelte weber karburatore. Hjemtaget fra Californien for ca 10 år siden. Renoveret i Danmark med nye trådhjul, nyt læder i kabine, nye super sport sæder, trærat, ny køler, nye sideruder, nyt kabinedækken mv. Historisk nummer plade, venstrestyret. Sommerbil opbevaret i egen opvarmet garage. Pris 295.000 kr. Henvendelse Henrik Friis Mobil nr. 40 11 51 73. JAGUAR MK 2 1960 3,8 aut. Bilen er total renoveret hos Hollandsk specialist, og fremstår som da den forlod fabrikken i 1962. Motor og gearkasse er hoved-

repareret og alt interiør er nyt. Bilen er undervognsbehandlet og alle hulrum sprøjtet med Pava. Jaguar Mk 2 er udstyret med den kendte 6 cyl. Motor med 2 overliggende knastaksler og yder 210 hk. Pris kr. 349.000 evt. bytte med Morgan + 8. Jørgen Stoffer 98 44 51 50 jorgen@stoffer.info Service Manual Vanguard Jeg er kommet i besiddelse af nogle gamle Service Instruction Manuel bøger for motoren Vanguard, der er en der hedder Service Instruction Manuel Series III 1.st Edition og Service Instruetion Manuel Standard Vanguard Third issue Service Instruction Manuel for the Laycockde-normanville Overdrive unit with electrical control. Instructions for fitting Laycock De Normanville


overdrive unit.Kan I evt hjælpe mig med et tlf eller en addr hvor jeg kunne sælge dem. De skal sælges samlet for en pris der er 1000 kr. på forhånd tak. Med venlig hilsen Henrik Dahlmoes Tlf 60 72 15 70

KØBES Læderkuffert Læderkuffert købes gerne brugt, men velholdt. Venlig hilsen Henrik Kristensen susannepens@privat.dk

Til Morgan +8 1 højre forskærm intakt motorhjelm, 1 forrude m beslag, Originale Morganfælge. Henvendelse Vagn Steenstrup Aagesen Herslevvej 45, Herslev, 4000 Roskilde Telf:46402337/26167599 Kofanger 1 sæt aluminimumskofangere med beslag til MORGAN 4/4 - som nye Tågebaglygter. Kontakt: Peter Yde-Hasnen Københavnsvej 38, 3400 Hillerød Tlf. 4825 1599

GARAGEMØDER I NORDJYLLAND I lighed med sidste år, forventer Hans-Henrik og de andre gæve Morganister på Aalborg kanten at afholde garagemøder i løbet af vinteren. Datoer og garager er endnu ikke fastlagt, men hold øje med web’en, det vil blive annonceret der. Tænk hvilken smuk tanke... man kan da ikke bare lade Morgan’en og netværket omkring den hvile på grund af vinteren!

23


Veteranforsikring Danmark ”Vi sætter pris på sjæl og charme …” Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler fra 1974 eller før: Dagsværdi 25.000 75.000 125.000 175.000 225.000 275.000 325.000 375.000 425.000 475.000 525.000 575.000 625.000 700.000 o.s.v. Selvrisiko

Ansvar + kasko 517 751 927 1.099 1.265 1.449 1.674 1.898 2.123 2.300 2.573 2.751 3.020 3.354 kr. 1.277

Ansvar 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1975 til og med 1983: Dagsværdi 25.000 75.000 125.000 175.000 225.000 275.000 325.000 375.000 425.000 475.000 525.000 575.000 625.000 700.000 o.s.v. Selvrisiko

Ansvar + kasko 1.270 1.850 2.279 2.705 3.111 3.564 4.118 4.669 5.223 5.659 6.327 6.769 7.430 8.253 kr. 3.829

Ansvar 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 kr.

w 25% rabat ved indtegning af flere veteran- eller klassiske køretøjer. w Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år. Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler. Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Veteranforsikring Danmark v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk www.veteranforsikringdanmark.dk

0

MORGAN magasin  
MORGAN magasin  

MORGAN magasin