Page 1

Det sker i

FOLKEKIRKEN Juni · Juli · August 2019

Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle

LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

59


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Aktivitetsoversigt

2 59 - 2019

21.5. 3.6. 5.6. 6.6. 11.6. 13.6. 18.6. 23.6. 13.7. 22.7. 21.8. 25.8.

Kirkeaftentur (se sidste blad/hjemmesiden) De friske piger, sognegården i Stenlille Grundlovsdag i Præstegårdshaven, Stenmagle Sangaften i Munke Bjergby Kirke Sangcafé i sognegården i Stenlille Pilgrimsvandring om Gyrstinge Sø Herreholdet, sognegården i Stenlille Sankthans i Munke Bjergby præstegårdshave Sommerkoncert i Munke Bjergby Kirke Nye Jazzsalmer i Munke Bjergby Kirke Sjov i gaden i Stenlille med Sylvester Sjov i gaden i Stenlille med Country-koncert

De friske piger & Herreholdet De friske piger mødes mandag den 3. juni kl. 14.00 til 16.30 i sognegården. Her snakkes og hygges, og en del nørkler med deres håndarbejde, samtidig med at vi får en kop kaffe/te med kage.

Herreholdet mødes tirsdag den 18. juni kl. 10-12 i sognegården, og alle er velkomne.

Både De friske piger og Herreholdet holder herefter sommerferie og vender tilbage i september

Sorggruppen Vi afsluttede vores 4. år med sorggruppe i april. Nu holder vi sommerferie og begynder en ny gruppe igen til oktober. Vil du gerne begynde i sorggruppe, så kontakt én af præsterne. Sorggruppen er gratis, og vi mødes som udgangspunkt hver 3. tirsdag kl. 9-11 i en lukket gruppe (det vil sige, at der ikke kommer nye til i forløbet, som strækker sig over et halvt år).

Menighedsrådsmøder Kirke Flinterup Kl. 19.00 i præstegården Tirsdag den 27. august

Munke Bjergby Kl. 19.00 i præstegården Torsdag den 6. juni

Det sker i Folkekirken

Stenlille

Kirkebladet udgives i fællesskab af Munke Bjergby, Kirke Flinterup, Stenlille og Stenmagle sogne og udkommer 4 gange om året. Det omdeles til alle husstande i de fire sogne og kan hentes i sognegården i Stenlille. Udebliver bladet, kontaktes Lemann på tlf. 4068 0059.

Kl. 9.00 ved kirken (kirkesyn) Onsdag den 12. juni

Hvis man vil have noget i næste blad, kan man kontakte en fra bladudvalget, senest 20. juli 2019. – Oplag: 3.300 Redaktion: Munke Bjergby: Lene Andersen, leneandersen@cafeer.dk, tlf. 4141 3656 Kirke Flinterup: Gitte Toftegaard, gittetoftegaard@gmail.com Stenlille: Elsebeth Helms, elsebethhelms@hotmail.com, tlf. 4043 2803 Stenmagle: Sebastian Adorján Dyhr (ansvarsh.), redaktoer.kirkeblad@gmail.com, tlf. 2027 2667 Tryk og grafisk arbejde: Lemann Grafisk, Stenmagle · www.lemann.dk · tlf. 4068 0059

Stenmagle Kl. 19.00 i sognegården i Stenlille Torsdag den 13. juni


Det sker i Folkekirken

Børnekor Babymusik

medbringe en dyne, som barnet kan ligge på.

Der er babymusik om torsdagen kl. 9.30 i sognegården i Stenlille. Alle mødre og fædre med babyer i alderen 2-12 mdr. er velkomne til at deltage. Vi stimulerer sanserne ved at synge, danse og bevæge os rundt i salen med mange gentagelser, så alt foregår på børnenes betingelser. Husk at

Man kan løbende tilmelde sig, det er gratis at deltage, og der er kaffe og brød bagefter. Ring til organist Jesper Fink-Jensen på tlf. nr. 61690246, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlillekirke.dk, hvis du vil have mere at vide. Babymusik holder sommerferie i uge 26-29.

Nyt juniorkor ved Stenmagle og Stenlille Kirker Efter sommerferien opretter sognene et juniorkor for 4.-6. klasse med korprøve tirsdag fra kl. 15.05 til 15.55 i lokale B5 på Stenlille Skole. Koret deltager i 5-6 gudstjenester eller koncerter om året, som de får lommepenge for, hvis de samtidig deltager tilfredsstillende i korprøverne. Koret synger pop, gospel og almindelige salmer, men medlemmerne er også med til at vælge repertoiret. Vi håber, at I vil tage godt imod dette nye initiativ!

Alle børn, der går i 0.-6. klasse, og kan lide at synge, kan være med i Stenmagle og Stenlille Kirkes kor. Korprøverne finder sted om tirsdagen i lokale B5 på Stenlille Skole. Børnekoret (2.-3. klasse) øver fra kl. 14.05 til 14.40, spirekoret (0.-1. klasse) fra kl. 14.40 til 15.05, og juniorkoret (4.-6. klasse) fra kl. 15.05 til 15.55. Korene medvirker ved grundlovsdag, onsdag d. 5. juni kl.14.00, i præstegårdshaven ved Stenmagle Kirke, og holder derefter sommerferie. Første korprøve efter sommerferien bliver tirsdag d. 20. august. Hvis du vil vide mere, så ring eller skriv til organist Jesper FinkJensen på 61690246, eller send en mail til organist@stenmaglestenlille-kirke.dk.

3


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

4 59 - 2019

Sangcafé i juni Tirsdag d. 11. juni kl. 10.00 er der sangcafé i Stenlille Sognegård med Sorø Underholdningskor der i år kan fejre 25-årsjubilæum. Koret synger et populært repertoire med sange af både Gasolin og Shu-Bi-Dua såvel som mere traditionelle danske sange. Derudover vil der være almindelige fællessange, som alle kan synge med på. Det er ikke nødvendigt at melde sig til, og det er gratis at deltage i fællessangen. Der serveres kaffe og et stykke brød, som koster 20 kr.


Har du styr på pinsen?

Det sker i Præstens Folkekirken klumme

4. Hvad kalder man også pinsedag? Kirkens fødselsdag. Kirkens dåbsdag. Helligåndens fødselsdag. Alle sjæles dag.

1. Pinsedag kom Helligånden til disciplene. Hvor mange dage går der mellem påskedag og pinsedag? 50, 14, 40 eller 30 dage

5. Helligånden viste sig på disciplenes hoveder som ... vindpust. bispehuer. tunger af ild. røgsøjler.

7. Hvad troede folk, der var i vejen med disciplene? At de var blevet vanvittige. At de havde været på sprogkursus. At de var fulde. At de var troldmænd. 8. Hvilken folkelig fest er ofte blevet afholdt i pinsen? Danske Kirkedage. Dyrskuet i Herning. Majfesten i Fredericia. Karnevallet i København.

2. Hvad sker der pinsemorgen ifølge gammel tradition? Dyrene får evnen til at tale. Solen danser af glæde. Sildene gyder i Øresund. Stjernerne synger.

9. Pinsen er festen for Helligånden. Hvilket af disse bibelske tilnavne kan man bruge om Helligånden? Midleren. Tvivleren. Talsmanden. Mennesksønnen.

3. Hvad skete der med disciplene, da Helligånden kom over dem? De begyndte at tale på andre tungemål. De så Helligånden som en due svæve over deres hoveder. Ingenting. De besvimede.

6. Folk blev forvirrede over disciplene, fordi ... hver enkelt hørte dem tale på sit eget sprog. de talte et sprog, ingen kunne forstå. de kunne flyve. de kastede sig ned på jorden i kramper.

10. Til jul spiser vi and, i påsken får vi lammesteg. Hvilken slags mad er knyttet til pinsen? Boghvedegrød. Stegt flæsk med persillesovs. Due. Fisk.

5


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

6

Grundlovsdag, Stenmagle Kirke

59 - 2019

Igen i år åbner Sognepræst Maria Hjort sin præstegårdshave på grundlovsdag. Her skal vi sammen fejre dagen med musik, tale, underholdning og de gode og kendte lagkager. Køb af øl, vand og kager til rimelige priser, overskuddet går til afholdelse af grundlovsdagen (bortset fra dét salg er dagen gratis at deltage i). FDF laver bål og har aktiviteter for børnene. Barnevogne er meget velkomne i haven. Hunde har ingen adgang. Program: 13.00 Sognepræsten byder velkommen, og vi synger: ”Der er et yndigt land” Medbragt frokost spises, og der er live jazz-musik (som spiller resten af dagen) 14.00 Kirkens børnekor optræder ved korleder Jesper Fink-Jensen 14.30 Tryllekunstner Mr. Zarno optræder for børnene 15.30 Grundlovstaler Karen Ellemann, Gruppeformand og MF for Venstre 16.00 Folkedanserne optræder og byder op til dans 16.30 Tak for i dag og fanerne bæres ud til klapsalver Vi glæder os meget til at se dig. På vegne af menighedsrådene i Stenmagle og Stenlille. Karen Ellemann. Foto: Steen Brogaard


Det sker i Folkekirken

Sangaften i Munke Bjergby Kirke Tirsdag den 6. juni kl. 19.00 Vi synger et bredt udsnit af sommerens skønne sange fra Højskolesangbogen og andre samlinger. Munke Bjergby Koret medvirker. I pausen serveres kaffe og hjemmebag (10 kr.)

Pinse under åben himmel Svar på pinsequizzen: 1. 50 dage, 2. solen danse, 3. tale andre tungemål, 4. kirkens fødselsdag, 5. tunger af ild, 6. kunne høre dem tale på eget tungemål, 7. at de var fulde, 8. karnevallet, 9. talsmanden, 10. fisk.

Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Mandag den 10. juni kl. 10.30 på Kongsgårdens enge, Strandvejen i Vester Broby. Kirkerne i Ringsted-Sorø Provsti fejrer igen i år fælles provstigudstjeneste under åben himmel. Flere af provstiets præster medvirker. Efter gudstjenesten kan der købes kaffe og kage i Kongsgaardens bod. Vel mødt til forhåbentlig skønt pinsevejr!

7


Det Adresser sker i Adresser Folkekirken Det sker i Folkekirken

Stenmagle

Sognepræst

Stenlille

Maria Hjort

8 59 - 2019

Stenmagle præstegård, Sorøvej 84, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4054, e-mail: mhj@km.d Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsv lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attest skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes sognepræsten. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Kirsten Fogsgaard

Helle Holm-Christensen. – Fælles kordegn for a

Kordegn

Kontor: Sognegården, Enghavevej 12, 4295 Stenlille. E-m Træffetid: Tlf. 2452 3663 alle hverdage – og i sognegården

Kirkeadresse

Stenmagle Kirke, Præstelyngen 1, 4296 Nyrup

Stenlille Kirke, Kirkevej 27, 4295

Graver

Trine Høj Dahl

Lene Kreim Larsen

Stenmagle kirkegårdskontor, Sorøvej 74, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4101. E-mail: stm-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og kan ofte træffes på området indenfor normal arbejdstid.

Stenlille kirkegårdskontor, Engha 4295 Stenlille, tlf. 2045 5461. E-mail: stl-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og k fes på området indenfor normal

Organist

Jesper Fink-Jensen

Flinterupvej 24, 4180 Sorø, tlf. 6169 0246, e-mail: organist@stenmagle-stenlille-ki

Kirkesanger

Klaus Høgh-Lefholm

Kvarmløsevej 37 d, 4340 Tølløse, tlf. 6178 9224, e-mail: klaushoegh74@gmail.com

Menighedsrådsformand

Gert Lidsmoes

Egon Andreasen

Lunden 7, 4296 Nyrup, tlf. 2636 3062. E-mail: lidsmoes@gmail.com

Hovedgaden 104, 4295 Stenlille, tlf. 6110 2801, e-mail: ekea@ma

Kirkeværge

Anne Mette Forsingdal

Aage Schmidt Nielsen

Engkrogen 16, Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 2554 5244

Hybenvej 9, 4295 Stenlille, tlf. 57 E-mail: asn@dukamail.dk

Alle 4 kirker er på internettet Kirkebladet kommer kun 4 gange om året, men på internettet har du altid mulighed for at læse sidste nyt. Alle kirker har opdaterede hjemmesider, hvor du altid kan læse nyt fra menighedsrådene, om gudstjenester, baggrundstof, nyttige oplysninger og meget mere. Kirke Flinterups hjemmeside findes her: http://www.kirke-flinterup.dk Munke Bjergbys hjemmeside findes her: http://www.munkebjergbykirke.dk Stenlille og Stenmagles hjemmeside findes her: http://www.stenmagle-stenlille-kirke.dk


Det sker i Adresser Adresser Folkekirken Munke Bjergby

Kirke Flinterup

Kirsten Fogsgaard

dk. varer, kan man tudskrivning s direkte til d.

Munke Bjergby præstegård, Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby, tlf. 5780 7116, e-mail: kfo@km.dk – Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsvarer, kan man lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attestudskrivning skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes direkte til sognepræsten. – Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Maria Hjort.

alle fire sogne:

ail: HHO@KM.dk Henvendelse angående attestudskrivning og fødselsanmeldelser m.m. n for personlig henvendelse: tirsdag og onsdag kl. 10-15.

Stenlille

avevej 12,

k kan ofte træfarbejdstid.

Munke Bjergby Kirke, Kirkebakkevej 26 B, 4190 Munke Bjergby

Flinterup Kirke, Flinterupvej 17, 4180 Sorø

Jørgen Fedder Nielsen

Bent Pedersen

Kirkegårdskontoret, Kirkebakkevej 7, 4190 Munke Bjergby, tlf. 4272 1100. E-mail: mbkirke@gmail.com Træffes tirsdag-fredag 9.00-9.30 Udenfor kontortid træffes på 4272 1100.

Telefon: 6088 1053. E-mail: hrbentpedersen@gmail.com

Victoria Larsen Absalonsgade 20 2, 4200 Slagelse, tlf. 2328 8855, e-mail: viktoria.v.larsen@gmail.com

irke.dk

Helle Visti Jensen

m

Juliedalvej, 4180 Sorø, tlf. 5780 6380, e-mail: hellevistijensen@gmail.com

, ail.dk

780 4284.

Tove Madsen

Eduard Rasmussen

Sølvagerparken 20, 4293 Dianalund, tlf. 6175 7233, e-mail: lillevangsvej@gmail.com

Nyrupvej 68, 4180 Sorø, tlf. 5780 3112. E-mail: duebjergauto@c.dk

Karsten Jørgensen

Søren Sundby

Døjringevej 13, 4190 Munke Bjergby, tlf. 2169 3618, e-mail: trineogkarsten@waoomail.dk

Flinterupvej 21A, 4180 Sorø, tlf. 2128 0385, e-mail: soeren@danbankier.dk

Præsterne tager på hjemmebesøg! Men vi er nødt til at vide, hvem der gerne vil have besøg! Og man kan ikke bestille en præst til andre end sig selv! Hvis du gerne vil have et besøg, skal du ringe/e-maile/skrive til sognepræst Maria Hjort eller sognepræst Kirsten Fogsgaard, og så tager vi kontakt til dig og aftaler et besøg. Et besøg og en samtale kan indeholde alt fra himmel til jord. Man behøver ikke have noget helt specielt, man gerne vil tale om. Vi har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og mig – det er det, der er udgangspunktet – resten giver sig selv normalt. Der er også en mulighed for, at vi kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

9


Det sker i Folkekirken

Pilgrimsvandring:

Det sker i Folkekirken

Rundt om Gyrstinge sø

Sankthans

Torsdag den 13. juni kl. 16.45

i Munke Bjergby præstegårdshave

10 59 - 2019

Vi mødes kl. 16.45 i Kirke Flinterup Kirke, hvorfra vi kører til Kilden i Store Bøgeskov. Vores vandring går ad den nyligt anlagte trampesti langs Gyrstinge sø. Vi drejer af mod Allindemagle Kirke, hvor sognepræst Jens Vollmer vil fortælle lidt om kirken, og vi holder en lille andagt. Derefter serveres sandwich og drikkevarer ved kirken. Vi fortsætter vandringen i den smukke natur og slutter med en aftensang ved Kilden, hvor der også er kaffe og hjemmebagt kage. Vandringen er på ca. 13 km og man skal være godt gående, da stien sine steder er noget udfordrende, ligesom vi skal kravle over hegn til fårefolde! Hvis man ikke synes, man kan gå hele vejen, vil der være kørelejlighed fra Allindemagle Kirke. Tilmelding til sognepræst Kirsten Fogsgaard senest lørdag den 8. juni. Pris for sandwich, drikkevarer, kaffe og kage: 25 kr.

Søndag den 23. juni Traditionen tro mødes vi til sankthans i præstegårdshaven. Haven åbner kl. 20.30, hvor man har mulighed for at drikke sin medbragte aftenkaffe. (Tag et tæppe med til at sidde på). Kl. 21.00: Båltale ved Arne Juel Jensen. Arne driver et økologisk landbrug ved Nyrup og er desuden engageret i lokalpolitik. Kl. 21.15: Bålet tændes. Det er igen i år børnene fra Naturbørnehuset, der laver den flotte heks. Vi håber på en smuk aften, og at mange har lyst til at komme forbi.


Wilhelm Marstrand Portræt af B.S.Ingemann 1860

Det sker i Folkekirken

”Nye Jazzsalmer” med Mads Granums Kvartet

Ingemann-søndag

i Munke Bjergby Kirke

i Kirke Flinterup Kirke

Mandag den 22. juli kl. 16.00

Søndag den 7. juli kl. 10.30

Ligesom de foregående år deltager Munke Bjergby Kirke også i år i Sorø Jazzfestival. Danske salmer af forfattere som Johannes Møllehave, Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner, Iben Krogsdal og Simon Grotrian er på repertoiret denne eftermiddag. Jazzpianisten Mads Granum har komponeret nye melodier til salmerne, som fremføres af sangerinden Regitze Glenthøj, akkompagneret af Mads Granum selv på flygel, Thomas Ovesen på bas og Ricco Victor på trommer. Mads Granum har med sin jazzfortolkninger af salmer opnået stor succes og turneret flittigt med sin kvartet. Mads Granum er organist ved Lindevang Kirke på Frederiksberg. Siden 2015 har Regitze Glenthøj været gruppens sangerinde. Hun er uddannet på Det Danske Musicalakademi, var i 12 år med i DR Pigekoret og har bl.a. spillet med i The Sound of Music på Det Ny Teater. Entré: 100 kr., som erlægges ved indgangen. Reservation hos sognepræst Kirsten Fogsgaard. Reservation tilrådes på grund af begrænset plads.

I samarbejde med den historiske forening med navn ”1684-1862” og Ingemann Selskabet holder vi Ingemann-gudstjeneste denne søndag. Den historiske forening vil gerne fokusere mere på Sorøs lokale historie i perioden ved at skabe en historisk festival i hele kommunen hvert år den første weekend i juli måned. Vi vil udelukkende synge Ingemanns salmer, og der vil være oplæsning af en mindre tekst, udvalgt af Ingemann-selskabet. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et let traktement.

Sommerkoncert i Munke Bjergby Kirke Lørdag den 13. juli kl. 15.00 ”Krons Kvartet med norske venner” Programmet byder på en smuk buket af nordiske, engelske, og tyske sange. Vi kan glæde os til at lytte til ”Yndigt dufter Danmark”, ”Vi sletternes sønner”, ”Midsommersang”, ”Så skimrande var aldrig havet”, ”Now is the Month of Maying”, ”Fly me to the Moon”, “A Nightingale Song in Berkeley Square”, “Abschied vom Walde” og mange flere. Medvirkende er Krons Kvartet, der består af Anne Bjerre Braüner, Mariann Kron, Janko Mortiz og Ejner Mengel Christensen. De norske gæster er sopran Darya Kalyba og organist Håvard Shaadel. Menighedsrådet er vært ved en lille forfriskning.

11


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Sjov i gaden

12 59 - 2019

Uge 34 behøver næsten ikke noget reklame mere – For det er i år det 5. år, vi skal have Sjov i gaden i Stenlille. Igen i år bliver temaet Western ”Stenlille hus på prærien”

Kirken og Stenlille og Stenmagle Menighedsråd tager igen i år del i løjerne og indbyder alle børn og forældre til trommer og underholdning med Sylvester onsdag den 21. august kl. 17.00. Der er pølser og brød til alle efter underholdningen. Det foregår på græsset ved sognegården i Stenlille; med mindre det øser ned, så går vi inden for.


Det sker i Folkekirken

»Living On a Prayer« – country med attitude! Søndag d. 25. august kl. 14.00 spiller de to kirkemusikere Klaus Høgh-Lefholm og Jesper Fink-Jensen country & westernudgaver af sange med deres teenageårs guitarhelte. Publikum får mulighed for at høre nogle af de største klassikere med bl.a. AC/DC, Iron Maiden, Gary Moore, D-A-D og Bon Jovi i fortolkninger, der både rummer ungdommens vildskab og den modne mands mere diskrete charme. Der er gratis adgang til koncerten, og alle er velkomne.

Her er dette års konfirmander ved at lære om klimaforandringer og nødhjælp, da vi havde besøg af Folkekirkens Nødhjælps karavane i slutningen af februar.

Tilmeldingen til konfirmation 2020 er færdig Konfirmander og forældre får her i juni endelig besked om den nøjagtige dag og tidspunkt for konfirmationen i foråret 2020. Men sæt allerede x i jeres kalender nu – Der er forklaringsgudstjenester i Stenlille og Stenmagle Kirke søndag den 1. september for alle nye konfirmander og deres forældre. (se gudstjenestelisten på bagsiden)

13


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Lørdagsdåb/ helligdagsdåb

14 59 - 2019

(med efterfølgende fridag) For resten af 2019 og ind i 2020. Pinsedag den 9. juni: Stenlille kl. 9.00 Stenmagle kl. 10.30 Lørdag den 3. august kl. 10.30 (i den kirke der først er ønske om) Lørdag den 2. november kl. 10.30 (i den kirke der først er ønske om) Juledag, den 25. december kl. 10.30 Stenlille 2020 Lørdag den 29. februar kl. 10.30 (i den kirke der først er ønske om) Derudover er der også mulighed alle andre søndage i.h.t. kirkebladet

Nogle af Kirstens tidligere dåbsbørn til Louis dåb.


Det sker i Navnelisten Navnelisten Folkekirken

Navnelisten

Vielser -

Døde Arne Erik Hansen, 14. januar 2019, Stenlille Anne-Marie Kofod, 18. januar 2019, Stenmagle Ulla Marie Hansen, 19. januar 2019, Stenlille Tove Evelyn Hansen, 20. januar 2019, Stenmagle Bjarne Bjørn Christensen, 2. februar 2019, Stenlille Jan Frandsen, 7. februar 2019, Stenlille Kate Højerslev, 10. februar 2019, Stenlille Esther Ingeborg Christensen, 10. februar 2019, Stenmagle Peter Holmegaard Andersen, 13. februar 2019, Stenlille Jesper Lundberg Hansen, 15. februar 2019, Stenmagle Villy Melchiorsen, 1. marts 2019, Stenlille Jan Erik Steen Rasmussen, død i Frankrig, bisat 1. marts 2019, Stm. Ingeborg Harriet Jensen, 3. marts 2019, Stenmagle Kirsten Elise Hansen, 8. marts 2019, Stenmagle Birthe Karoline Gottschalk, 19. marts 2019, Munke Bjergby Ulla Hansine Kristiansen, 23. marts 2019, Munke Bjergby Helga Marie Nielsen, 2. april 2019, Stenlille Grethe Søndergaard Jensen, 5. april 2019, Kr. Flinterup

Hvor bisættelse/begravelse har fundet sted udensogns, nævnes bopælssognet.

Jesper Muszynski Jakobsen, 27. januar 2019, Stenmagle Alba Sofia Skye Glem, 2. februar 2019, Munke Bjergby Regitze Øland Pedersen, 3. februar 2019, Stenlille Ida Ferløv Reinholdt, 3. februar 2019, Stenmagle Alba Korsholm Poulsen, 3. februar 2019, Stenmagle Linus Mengers, 24. februar 2019, Stenlille Alberte Isabella Tamara Borg Binladen, 3. marts 2019, Stenmagle Rasmus Aaskoven, 10. marts 2019, Munke Bjergby Alfred Vinderslev Zinckernagel, 10. marts 2019, Munke Bjergby Vega Marie Stuart Midjord, 24. marts 2019, Stenmagle Loui Christian Hansen, 6. april 2019, Munke Bjergby Oliver Kristian Weinrich Durup, 7. april 2019, Stenlille Annabell Krog Hansen, 18. april 2019, Stenmagle Laura Sofie Marguerite Hansen, 18. april 2019, Stenmagle Albert Holst Lund, 21. april 2019, Stenmagle

Vi gør vores yderste for, at listen er korrekt. Har der indsneget sig fejl, beklager vi meget.

Døbte

15


Det sker i Folkekirken

Stenmagle Torsdag den 30. maj

Stenlille

Munke Bjergby Kirke Flinterup

10.00 & 12.00 MH

Kr.Himmelfart, Markus 16, 14-20

Konfirmationer

16

Lørdag den 1. juni

11.00 MH Konfirmation

59 - 2019

Søndag den 2. juni

10.30 MH

9.00 MH

6.s.e. påske, Joh. 15, 26-16,4

Søndag den 9. juni

10.30 MH

9.00 MH

Pinsedag, Joh. 14, 22-31

Mandag den 10. juni

10.30 KF

9.00 KF

MB-kor medvirker

Friluftsgudstj.

Friluftsgudstj.

Friluftsgudstj.

10.30 MH

10.30 KF

Friluftsgudstj.

2. pinsedag, Joh. 3, 16-21

Søndag den 16. juni

9.00 MH

9.00 KF

Trinitatis, Joh. 3, 1-15

Søndag den 23. juni

10.30 MH

9.00 MH

9.00 KF

10.30 KF

1.s.e.trin, Lukas 16, 19-31

Søndag den 30. juni

9.00 KF

10.30 KF

2.s.e.trin, Lukas 14, 16-24

Søndag den 7. juli

9.00 KF

10.30 KF

3.s.e.trin, Lukas 15, 1-10

Søndag den 14. juli

Ingemann-gudstj.

9.00 KF

10.30 KF

4.s.e.trin, Lukas 6, 36-42

Søndag den 21. juli

9.00 KF

10.30 KF

5.s.e.trin, Lukas 5, 1-11

Søndag den 28. juli

9.00 MH

10.30 MH

10.30 KF

9.00 KF

6.s.e.trin, Matt. 5, 20-26

Søndag den 4. august

10.30 MH

9.00 MH

7.s.e.trin, Lukas 19, 1-10

Søndag den 11. august

10.30 NN

9.00 NN

8.s.e.trin, Matt 7, 15-21

Søndag den 18. august

10.30 MH

9.00 MH

9.s.e.trin, Lukas 16, 1-9

Søndag den 25. august

9.00 MH

10.30 MH

10.30 KF

9.00 KF

10.s.e.trin, Lukas 19, 41-48

Søndag den 1. september 11.s.e.trin, Lukas 18, 9-14

10.30 MH

9.00 MH

Forklaringsgudstj. Forklaringsgudstj.

10.30 KF Velkomstgudstj.

9.00 KF Velkomstgudstj.

især for de nye

især for de nye

for de nye

for de nye

konf. og forældre

konf. og forældre

konfirmander

konfirmander

Kirkebilen: Det er i øjeblikket ikke muligt at skaffe taxa til kørsel til vore gudstjenester på søndage og helligdage – men det er stadig muligt for ældre og gangbesværede at bestille taxa til øvrige arrangementer, der er annonceret i dagspressen. Man skal ringe til Ambulix Taxa, tlf. 7023 0918 senest dagen før arrangementet.

www.lemann.dk · 4068 0059

Det sker i Gudstjenester Gudstjenester Folkekirken

Juni / juli / august 2019

Profile for Trykpartner

Det sker i FOLKEKIRKEN - 59  

Juni - Juli - August 2019

Det sker i FOLKEKIRKEN - 59  

Juni - Juli - August 2019