Page 1

Det sker i

FOLKEKIRKEN Marts · April · Maj 2019

Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle

LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

58


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

2 58 - 2019

Aktivitetsoversigt

Babymusik

4.3 De friske piger i sognegården i Stenlille 10.3 Folkekirkens nødhjælps indsamling 12.3 Sangcafé i sognegården i Stenlille 19.3 Herreholdet i sognegården i Stenlille 21.3 Fortællekoncert i Kirke Flinterup Kirke 28.3 Foredrag i sognegården i Stenlille 1.4 De friske piger i sognegården i Stenlille 3.4 Sogneaften i Kirke Flinterup Kirke 9.4 Sangcafé i sognegården i Stenlille 16.4 Herreholdet i sognegården i Stenlille 18.4 Påskemåltid i konfirmandstuen i Munke Bjergby, Husk tilmelding 30.4 Menighedsmøde i konfirmandstuen i M.B. 2.5 Koncert i sognegården i Stenlille 6.5 De friske piger i sognegården i Stenlille 10.5 Forårskoncert i Munke Bjergby Kirke 14.5 Sangcafé i sognegården i Stenlille 21.5 Herreholdet i sognegården i Stenlille 21.5 Aftenkirketur. Husk tilmelding 30.5 Himmelske dage i Herning 5.6 Grundlovsdag i præstegårdshaven i Stenmagle

Der er babymusik om torsdagen kl. 9.30 i Sognegården i Stenlille. Alle mødre og fædre med babyer i alderen 2-12 mdr. er velkomne til at deltage. Vi stimulerer sanserne ved at synge, danse og bevæge os rundt i salen med mange gentagelser, så alt foregår på børnenes betingelser. Husk at medbringe en dyne, som barnet kan ligge på. Man kan løbende tilmelde sig, det er gratis at deltage, og der er kaffe og brød bagefter. Ring til organist Jesper Fink-Jensen på tlf.nr. 61690246, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlille-kirke.dk, hvis du vil have mere at vide. Der er ikke babymusik skærtorsdag d. 18. april og Kristi himmelfartsdag d. 30. maj.

Sorggruppen 4. års sorggruppe er i gang – og vi afslutter det lukkede forløb her i foråret. Efter sommerferien påtænker vi at begynde en ny gruppe i oktober. Har du mistet en ægtefælle eller et voksent barn, er du velkommen til at kontakte én af præsterne nu, hvis du gerne vil begynde i sorggruppe. Sorggruppe er gratis, og vi mødes hver 3. tirsdag kl. 9-11 i en lukket gruppe (det vil sige at der kommer ikke nye til i forløbet, som strækker sig over et lille halvt år). Der er mødepligt i en sorggruppe.

Menighedsrådsmøder Kirke Flinterup Kl. 19.00 i præstegården Tirsdag den 7. maj

Munke Bjergby Kl. 19.00 i præstegården Torsdag den 7. marts Torsdag den 11. april Torsdag den 9. maj

Stenlille Det sker i Folkekirken

Kirkebladet udgives i fællesskab af Munke Bjergby, Kirke Flinterup, Stenlille og Stenmagle sogne og udkommer 4 gange om året. Det omdeles til alle husstande i de fire sogne og kan hentes i sognegården i Stenlille. Udebliver bladet, kontaktes Lemann på tlf. 4068 0059. Hvis man vil have noget i næste blad, kan man kontakte en fra bladudvalget, senest 20. april 2019. – Oplag: 3.300 Redaktion: Munke Bjergby: Lene Andersen, leneandersen@cafeer.dk, tlf. 4141 3656 Kirke Flinterup: Gitte Toftegaard, gittetoftegaard@gmail.com Stenlille: Elsebeth Helms, elsebethhelms@hotmail.com, tlf. 4043 2803 Stenmagle: Sebastian Adorján Dyhr (ansvarsh.), redaktoer.kirkeblad@gmail.com, tlf. 2027 2667 Tryk og grafisk arbejde: Lemann Grafisk, Stenmagle · www.lemann.dk · tlf. 4068 0059

Kl. 19.00 i sognegården i Stenlille Tirsdag den 5. marts Tirsdag den 30. april

Stenmagle Kl. 19.00 i sognegården i Stenlille Torsdag den 4. april


Det sker i Folkekirken

Børnekor

Forårets sangcaféer

Alle børn, der går i 0.-4. klasse og kan lide at synge, kan være med i Stenmagle og Stenlille Kirkes kor. Korprøverne finder sted om tirsdagen i lokale B5 på Stenlille Skole. Børnekoret (2.-4. klasse) øver fra kl. 14.05-14.40, og spirekoret (0.-1. klasse) fra kl. 14.40-15.05.

Tirsdag d. 12. marts kl. 10.00 fortæller sognepræst Maria Hjort om sange, der har haft særlig betydning i hendes liv, hvoraf vi nok kan synge med på en hel del.

Korene medvirker ved fastelavnsgudstjenesten, søndag d. 3. marts kl. 10.30, i Stenmagle Kirke, ved kortræffet, søndag d. 24. marts kl. 16.00, i Sorø Klosterkirke, samt ved spaghettigudstjenesten, tirsdag d. 7. maj kl. 17.00, i Stenlille Kirke. Hvis du vil vide mere, så ring eller skriv til organist Jesper FinkJensen på 61690246, eller send en mail til organist@stenmaglestenlille-kirke.dk.

Tirsdag d. 9. april kl. 10.00 fortæller Jesper Fink-Jensen om G.F. Händels »Messias«, der opføres i uddrag ved langfredagsgudstjenesterne i Stenlille og Munke Bjergby. Vi slutter af med sange, der hører til påsketiden. Tirsdag d. 14. maj synger vi sange, der hører til den tidlige sommer, samt sange efter cafégæsternes valg. Sangcaféerne finder sted i sognegården i Stenlille. Det er ikke nødvendigt at melde sig til, og det er gratis at deltage i fællessangen. Der serveres kaffe og et stykke brød, som koster 20 kr.

Herreholdet Vi er 3 raske mænd i den modne alder, som har et godt tilbud til mænd 60+. Vi holder til i sognegården i Stenlille på tirsdage, én gang om måneden, som regel kl. 10-12, hvor der inviteres en foredragsholder, eller vi tager ud af huset til en virksomhed. Den 19. marts får vi besøg af globetrotteren Lars Ørlund til et spændende foredrag. Resten af foråret, den 16. april, 21. maj og 18. juni, er endnu ikke programsat, men vil tilgå deltagerne på mail, når vi har aftalerne på plads. Såfremt du har spørgsmål eller vil tilmelde dig, kan du kontakte: Kaj 40150349 mail kf4295@gmail.com Egon 61102801 mail ekea@mail.dk Knud 40186905 mail kirkevej24@mail.dk

3


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Munke Bjergby Koret

4 58 - 2019

Sæsonen er allerede startet, men der er altid plads i koret til dig, der har lyst til at synge. Koret ledes af Lina Zinglersen. Vi mødes tirsdage kl. 18.30-20.30; de fleste gange i kirken, men af og til i konfirmandstuen. Vi synger et bredt repertoire og har nogle spændende udfordringer i foråret: Vi deltager i kortræf i Sorø Klosterkirke, søndag den 24. marts. Vi synger minikoncert ved menighedsmødet i Munke Bjergby den 30. april. Tirsdag den 4. juni er der sommersangaften i kirken, og pinsedag, søndag den 9. juni, medvirker vi ved højmessen i Munke Bjergby Kirke. Har du lyst til at høre nærmere eller til at synge med, så kontakt sognepræst Kirsten Fogsgaard.

The Spring­ steen Show

De Friske Piger Vi holder til i sognegården i Stenlille. Vi mødes den første mandag i måneden kl. 1416.30. Kaffe/the koster 20 kr. Beløbet bruges til kagebagning og diverse arrangementer. Vi lægger stor vægt på det sociale i form af en snak og hyggeligt samvær. Ligeledes er der mange aktiviteter, man kan deltage i. Der bliver også syslet med forskellige former for håndarbejde til stor inspiration for alle. 4. marts. Hyggeligt samvær. Der nørkles med håndarbejder. Vi opfordrer til, at vi går rundt og ser, hvad andre arbejder med, og får en snak. 1. april. Lotte fra Havehuset i Dianalund kommer og inspirerer os med forårsblomster og påsketing. Vi har her mulighed for at være med til at lave forskellige af disse ting.

Fortællekoncert i Kirke Flinterup Kirke, torsdag den 21. marts kl. 19.00

6. maj. Besøg på Baugaarden i Allindelille. Vi kører samlet fra sognegården kl. 13.30. Baugaarden udvikler levende kunst af pil. Med pilens unikke egenskaber og stærke holdbarhed skabes form og façon med respekt for det naturlige. Det er dansk design og ægte håndværk, produceret i Danmark og målrettet private såvel som erhvervslivet i Danmark og i udlandet. 3. juni. Besøg hos Wilhelm Rosendal i Allindelille. Han har haft Havecentret Hobbyland i Roskilde. Nu er havecentret solgt, og familien har nu en stor dejlig have og en mindre planteskole. Vi kører samlet fra Sognegården kl. 13.30. Vel mødt i sognegården Stenlille. Henvendelse kan ske til Ingrid på tlf. 25595042 eller Herdis tlf. 21132409.

To passionerede Springsteen-fans inviterer os denne aften med ind under huden på en af tidens største rockkunstnere og sangskrivere, Bruce Springsteen. De to er kulturentreprenør og Bruce-entusiast Neal Ashley Conrad Thing samt Bruno Skibbild Christensen, der optræder som musiker og USA-historiker. I selvbiografien: »Born to run« skriver Bruce om rock som modstandskamp, som frelse, udvej og »way of being«. Om depressioner og afsavn, svigt og de vildeste sværdslag med dæmoner. Hele sit liv har Bruce brugt musikken til at få djævelen, som bor og river i ham, på afstand. Neal og Bruno åbner Springsteens værk indefra med ord og koncertklip, udsagn fra Bruce Springsteen selv og samtaler på kryds og tværs om de springsteenske temaer og hans privilegerede adgang til vores sjæl. Alt sammen krydret med nogle af Springsteens sange, sunget live.


Det sker i Præstens Folkekirken klumme Ved Kirsten Fogsgaard

Alle mine kilder Som børn fandt min søster og jeg en sommerdag en kilde; vi havde fulgt et spor ved åen, var så drejet fra stien og gået ind på en grøn eng, fyldt med gule mælkebøtter. Vi gik langs et lille bakkedrag et stykke vej. Her piblede en kilde frem. Herligt at folde hænderne til en lille skål, hvori vi kunne samle vandet og drikke nogle mundfulde af det kolde, klare kildevæld.

Men der er allerede nu taget hul på diskussionen om eller fortolkningen af, hvad dåben betyder med spørgsmålet om, om kirken har brug for et nyt dåbsritual (den nuværende ritual stammer i let revideret udgave fra 1912); skal der ændres på sproget, indholdet, teologien? Meningerne derom er delte og mangfoldige. Jeg er spændt på, hvad der kommer ud af det.

I fortællingen om »Den lille Prins« hører vi om, hvordan den lille prins en dag møder en købmand, der sælger vidunderpiller, som er i stand til at stille tørst. Man tager én om ugen, og så føler man ikke mere trang til at drikke. »Hvorfor sælger du dem?« spørger den lille prins. »Det er kolossalt tidsbesparende,« sagde købmanden. »Vi har haft eksperter til at regne det ud. Man sparer treoghalvtreds minutter om ugen.« »Og hvad bruger man så de treoghalvtreds minutter til?« – »Til, hvad der passer en…« – »Ja, hvis det var mig, der havde treoghalvtreds minutter til min rådighed,« svarede den lille prins, »så ville jeg bruge dem til i fred og ro at vandre til en kilde.«

Under alle omstændigheder står ordene fast: Alle mine kilder skal være hos dig! Det er Gud Faders den høje tale til den dåb, som i jordens dale vor Herre han bærer skjult i sig.

Vi har brug for kilder uden for os selv, kilder, som slukker vores tørst, og kilder, som giver livet fylde, ro, mening og retning. I vores kirker står døbefonte af granit, hundredvis af år gamle, og vidner om, at her er en levende kilde til alt liv. Font er det samme ord som det latinske »fons«, som netop betyder kilde. Når vi bliver døbt, får vi at vide, som der står i salmebogens nummer 441, at: »Alle mine kilder skal være hos dig«. Salmen er digtet af Grundtvig og havde oprindelig titlen: »Livskilden i Dåben«. Netop i denne tid er der i kirken fokus på dåben og folkekirkens liturgi som helhed. I 2016 nedsatte biskopperne tre udvalg, der skulle lægge op til en bred, folkelig debat om gudstjenestens form. Rapporten om dåb bliver fremlagt i forbindelse med »Himmelske dage i Herning«.

5


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

6

Folkekirkens Nødhjælps indsamling 2019

58 - 2019

Løb og gå for bekæmpelse af klimaforandringer Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling finder i år sted søndag den 10. marts 2019. I Munke Bjergby, Kr. Flinterup, Stenmagle og Stenlille Sogne har vi i år valgt at prøve noget nyt – et motionsarrangement. Vi har lagt 2 markerede ruter i Stenlille by på hhv 2 km og 5 km. Det er muligt at tage ruterne flere gange, eller kombinere dem, som du synes. Bare du er færdig med at løbe kl. 12.00, når løbet slutter. Begge ruter starter ved sognegården, Enghavevej 12, 4295 Stenlille. Her kan du og familien gå eller løbe en af ruterne. Prisen er 40,-. pr. person som går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælps indsamling. Til alle motionister er der en flaske vand, og der er mulighed

for at få lidt varm suppe efter løbet. Du kan støtte indsamlingen uden at deltage i løbet ved at møde op i sognegården eller opsøge en af vejviserne, som har en indsamlingsbøsse med. Ved sognegården laver FDF’erne aktiviteter, og der kan nydes en kop kaffe eller te.

Lidt af far – Alzheimers

Der kan tilmeldes på forhånd på mail: elsebethhelms@hotmail. com Men det er også muligt at møde op på dagen og være med. Der betales på dagen enten kontant eller med Mobile Pay. Løbet starter med opvarmning kl. 10.00 og slutter kl. 12.00

Foredrag af Frederik Lindhardt Torsdag den. 28. marts kl. 19.30 i Stenlille Sognegård Dette er min, en søns, fortælling om livet sammen med min demenssyge far – tidligere biskop i Roskilde, Jan Lindhardt. Den handler om sorgen, frustrationerne og håbløsheden. Om minderne, humoren, nærheden og kærligheden. Ligesom den handler om, hvordan alzheimers og demens udfordrer os og vores syn på selvstændighed, på værdighed, på fornuft.

Årets tema for indsamlingen er klimaforandringer. Se mere på www.noedhjaelp.dk/vaer-med/ indsamling Hold øje med begivenheden på Facebook på: https://www.facebook.com/stenmagle.stenlille. kirke/

Kort sagt handler foredraget om, hvad alzheimers gør ved mennesker. For man kan ikke undgå at lære noget om sig selv, om livet, når man bliver konfronteret med sygdom og død. Der er gratis adgang. Der serveres kaffe/te m kage.


Det sker i Folkekirken Sogneaften i Kirke Flinterup Kirke onsdag den 3. april kl. 19.00.

Pilgrimsvandring – kristendom til fods ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Som optakt til årets pilgrimsvandring den 13. juni vil Elisabeth Lidell denne aften indkredse, hvad det er, der får mange moderne mennesker til at gribe pilgrimsstaven og begive sig af sted til fods. Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn for en levende kirke. De første kristne kaldtes »dem, der hørte til vejen«. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. På en pilgrimsvandring »beder man med fødderne«!

Påske Rytmisk gudstjeneste Skærtorsdag i Stenmagle Kirke kl. 10.30 Salmerne er nye og ledsages af guitar ved sanger Klaus HøghLefholm. Præ- og postludium er også rytmiske, men ellers er gudstjenesten helt normal med prædiken og altergang ved sognepræst Maria Hjort.

Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrims­tanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. Torsdag den 13. juni mødes vi kl. 16.45 i Kirke Flinterup Kirke. Herfra kører vi til Kilden i Store Bøgeskov. Der venter os herefter en vandring på ca. 13 km. Nærmere oplysninger i næste kirkeblad.

Påskemåltid Skærtorsdag den 18. april Efter aftengudstjenesterne i Kirke Flinterup Kirke kl. 17. 00 og i Munke Bjergby Kirke kl. 18.15 byder vi igen i år på middag med lammekølle m.m. i konfirmandstuen. Tilmelding til sognepræst Kirsten Fogsgaard senest fredag den 12. april. Pris: 75 kr.

Langfredag, liturgiske gudstjenester i Stenlille Kirke kl. 10.30 og Munke Bjergby Kirke kl. 14.00 Der fremføres uddrag fra 2. del af G.F. Händels »Messias« med Helle Visti Jensen (sopran) samt kor og kammerensemble under ledelse af Jesper Fink-Jensen. Kirsten Fogsgaard er liturg ved begge gudstjenester, der består af tekstlæsninger og musik; men uden prædiken og dåb.

Påskedag er det hele i gult, og vi skal synge de traditionelle salmer om Krist, der stod op af døde. 2. påskedag fortsætter festen for opstandelsen.

7


Det Adresser sker i Adresser Folkekirken Det sker i Folkekirken

Stenmagle

Sognepræst

Stenlille

Maria Hjort

8 58 - 2019

Stenmagle præstegård, Sorøvej 84, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4054, e-mail: mhj@km.d Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsv lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attest skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes sognepræsten. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Kirsten Fogsgaard

Helle Holm-Christensen. – Fælles kordegn for a

Kordegn

Kontor: Sognegården, Enghavevej 12, 4295 Stenlille. E-m Træffetid: Tlf. 2452 3663 alle hverdage – og i sognegården

Kirkeadresse

Stenmagle Kirke, Præstelyngen 1, 4296 Nyrup

Stenlille Kirke, Kirkevej 27, 4295

Graver

Trine Høj Dahl

Lene Kreim Larsen

Stenmagle kirkegårdskontor, Sorøvej 74, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4101. E-mail: stm-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og kan ofte træffes på området indenfor normal arbejdstid.

Stenlille kirkegårdskontor, Engha 4295 Stenlille, tlf. 2045 5461. E-mail: stl-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og k fes på området indenfor normal

Organist

Jesper Fink-Jensen

Kirkesanger

Klaus Høgh-Lefholm

Menighedsrådsformand

Gert Lidsmoes

Egon Andreasen

Lunden 7, 4296 Nyrup, tlf. 2636 3062. E-mail: lidsmoes@gmail.com

Hovedgaden 104, 4295 Stenlille, tlf. 6110 2801, e-mail: ekea@ma

Kirkeværge

Anne Mette Forsingdal

Aage Schmidt Nielsen

Engkrogen 16, Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 5780 5244

Hybenvej 9, 4295 Stenlille, tlf. 57 E-mail: asn@dukamail.dk

Flinterupvej 24, 4180 Sorø, tlf. 6169 0246, e-mail: organist@stenmagle-stenlille-ki

Kvarmløsevej 37 d, 4340 Tølløse, tlf. 6178 9224, e-mail: klaushoegh74@gmail.com

Alle 4 kirker er på internettet

Kirkebladet kommer kun 4 gange om året, men på internettet har du altid mulighed for at læse sidste nyt. Alle kirker har opdaterede hjemmesider, hvor du altid kan læse nyt fra menighedsrådene, om gudstjenester, baggrundstof, nyttige oplysninger og meget mere. Kirke Flinterups hjemmeside findes her: http://www.kirke-flinterup.dk Munke Bjergbys hjemmeside findes her: http://www.munkebjergbykirke.dk Stenlille og Stenmagles hjemmeside findes her: http://www.stenmagle-stenlille-kirke.dk


Det sker i Adresser Adresser Folkekirken Munke Bjergby

Kirke Flinterup

Kirsten Fogsgaard

dk. varer, kan man tudskrivning s direkte til d.

Munke Bjergby præstegård, Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby, tlf. 5780 7116, e-mail: kfo@km.dk – Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsvarer, kan man lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attest­ udskrivning skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes direkte til sognepræsten. – Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Maria Hjort.

alle fire sogne:

mail: HHO@KM.dk Henvendelse angående attestudskrivning og fødselsanmeldelser m.m. n for personlig henvendelse: tirsdag og onsdag kl. 10-15.

5 Stenlille

avevej 12,

k kan ofte træfarbejdstid.

Munke Bjergby Kirke, Kirkebakkevej 26 B, 4190 Munke Bjergby

Flinterup Kirke, Flinterupvej 17, 4180 Sorø

Jørgen Fedder Nielsen

Bent Pedersen

Kirkegårdskontoret, Kirkebakkevej 7, 4190 Munke Bjergby, tlf. 4272 1100. E-mail: mbkirke@gmail.com Træffes tirsdag-fredag 9.00-9.30 Udenfor kontortid træffes på 4272 1100.

Telefon: 6088 1053. E-mail: hrbentpedersen@gmail.com

Victoria Larsen

irke.dk

Absalonsgade 20 2, 4200 Slagelse, tlf. 2328 8855, e-mail: viktoria.v.larsen@gmail.com

Helle Visti Jensen

m

Juliedalvej, 4180 Sorø, tlf. 5780 6380, e-mail: hellevistijensen@gmail.com

, ail.dk

780 4284.

Tove Madsen

Eduard Rasmussen

Sølvagerparken 20, 4293 Dianalund, tlf. 6175 7233, e-mail: lillevangsvej@gmail.com

Nyrupvej 68, 4180 Sorø, tlf. 5780 3112. E-mail: duebjergauto@c.dk

Karsten Jørgensen

Søren Sundby

Døjringevej 13, 4190 Munke Bjergby, tlf. 2169 3618, e-mail: trineogkarsten@waoomail.dk

Flinterupvej 21A, 4180 Sorø, tlf. 2128 0385, e-mail: soeren@danbankier.dk

Præsterne tager på hjemmebesøg!

Men vi er nødt til at vide, hvem der gerne vil have besøg! Og man kan ikke bestille en præst til andre end sig selv! Hvis du gerne vil have et besøg, skal du ringe/e-maile/skrive til sognepræst Maria Hjort eller sognepræst Kirsten Fogsgaard, og så tager vi kontakt til dig og aftaler et besøg. Et besøg og en samtale kan indeholde alt fra himmel til jord. Man behøver ikke have noget helt specielt, man gerne vil tale om. Vi har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og mig – det er det, der er udgangspunktet – resten giver sig selv normalt. Der er også en mulighed for, at vi kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

9


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Menighedsmøde

10 58 - 2019

Tirsdag den 30. april kl. 18.30 indbyder Kirke Flinterup og Munke Bjergby menighedsråd sognenes beboere til menighedsmøde i konfirmandstuen i præstegården. Ved dette møde, som kan kaldes kirkens »generalforsamling«, vil menighedsrådene informere om deres arbejde, planer, hvordan vi bruger dine skattekroner og menighedsrådenes tanker for det fremtidige kirkelige liv. Men vi har også brug for din hjælp, hvis mødet skal blive en succes. Vi har brug for at høre din mening. Er der noget, du savner? Aktiviteter, du kunne tænke dig? Program: Kl. 18.30: Velkomst Derefter et let traktement. Kl. 19.00: Menighedsrådenes frem-­ læggelse. Spørgsmål og kommenta rer fra »salen« Kl. 20.00: Minikoncert i kirken ved Munke Bjergby Koret Kl. 20.25: Kaffe og kage. Ordet frit Kl. 21.00: Afslutning Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding til kordegn Helle Holm-Christensen, senest fredag den 26. april.

Koncert i sognegården i

Stenlille ved Henry O’Connor

Torsdag den 2. maj kl. 19.30 HENRY O’CONNOR, navnet er irsk, men manden er dansk – med irske aner, idet hans oldefar kom fra Belfast i Nordirland. Irland har siden 700-tallet været en besat nation. Først af vore forfædre, vikingerne, og senere af englænderne. Det er den historie, Henry O’Connor fortæller gennem de gamle irske sange. Han har udgivet cd’en »SPIRIT OF IRELAND,« som er et album med iørefaldende og smukke ballader, som ikke samlet er indspillet i Danmark før. Ud over de irske ballader har Henry O’Connor også lavet flere salmer, som er blevet spillet til mange kirkekoncerter i hele Danmark. Gratis adgang, kaffe/kage.


Det sker i Folkekirken

Forårskoncert i Munke Bjergby Kirke fredag den 10. maj ­kl. 19.00 Koncerten står i år i valsenes og danserytmens tegn. Programmet byder på skønne valse, danserytmer, czardas og musicals. Vi skal høre værker af bl.a. Strauss, Delibes, Bizet, Brahms, Tjajkovskij, Kalman, Loewe og Kaj Normann Andersen. Medvirkende er Helle Visti Jensen, sopran, og Victoria Larsen, organist og pianist. Velkommen til en festlig aften i kirken. Menighedsrådet byder på en forfriskning i pausen.

Aftenkirketur den 21. maj 2019

Sognepræst Maria Hjort inviterer på tur ud i Danmarks skønne natur med bus. I år skal vil besøge den røde Bregninge Kirke og høre sognepræst Christina S. Morsing fortælle om kirkens smukke kalkmalerier og de 7 helgener, der gemmer sig. Vi vil også kort få fortalt historien om Alleshave Kirke. Vi kører til Bromølle Kro og får kaffen og ostemaden, når vi har set kirken. Solen går ned kl. 21.30, hvor vi er tilbage i bussen igen og på vej hjem. Det koster 70 kr. at deltage, som opkræves i bussen kontant. Tilmelding foregår til kordegn Helle Holm-Christensen på mail eller telefon (se midtersiderne).

Sender man mail, skal man huske at oplyse, hvor man står på, og navne på deltagere. Der sendes en bekræftelse efterfølgende. Der er plads til 65 personer – efter først til mølle-princippet. Påstigning i Stenlille kl. 17.40 – Stenmagle kl. 17.50.

11


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

12 58 - 2019

Den 30. maj til 2. juni er vi alle sammen inviteret til Danmarks største kirkelige folkefest og festival i Herning – Himmelske Dage på Heden. I løbet af fire dage vil der være myriader af gudstjenester, foredrag, koncerter, workshops, tid til eftertanke og et stort show i Jyske Bank Boxen. Her er et lille udpluk af det, man kan komme til at opleve.

Åbningsgudstjeneste på Herning Torv En stor økumenisk gudstjeneste skyder Himmelske Dage på He-

den i gang. Her er alle kirkekor fra stiftet inviteret til at medvirke i et stort kirkekor, som synger for på fællessangen. Biskop Henrik Stubkjær vil være blandt talerne i gudstjenesten.

Teologisk Døgn Fredag og lørdag har stiftets teologiske konsulent sammen med de teologiske uddannelsesinstitutioner sammensat et spændende program, hvor stærke teologer fra ind- og udland vil formidle spændende emner på et folkeligt niveau.

Bibellegeland Himmelske Dage på Heden er også for børn. Torsdag, fredag og lørdag er der en række børneaktiviteter, blandt andet laver en række kirke- og kulturmedarbejdere et Bibellegeland, hvor man kan møde personer fra Bibelen. Det er allerede nu muligt at købe billet på: himmelskedage.dk


Det sker i Folkekirken

Minikonfirmander Vores minikonfirmandundervisning begyndte for 3. klasserne i februar og varetages af sognemedhjælper Jette Berg Poulsen. Sammen med de to præster er der afslutning på forløbet tirsdag den 7. maj kl. 17.00 i Stenlille Kirke ved en spaghettigudstjeneste. Det betyder, at vi først har en kort gudstjeneste sammen og dernæst går ned i sognegården og spiser spaghetti med kødsovs. Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Konfirmandernes gudstjeneste Søndag den 31. marts vil det være konfirmanderne, der har gjort kirken klar og forberedt alle læsningerne og kirkebønnen. En konfirmand hjælper med altergangen, mens Maria Hjort selv prædiker.

Tilmelding til konfir­ mation 2020 Vil du gerne konfirmeres næste forår, er der tilmelding fra den 1. april 2019 (til konfirmation 2020). Tilmeldingen sker elektronisk via vores hjemmeside www.stenmagle-stenlille-kirke.dk Har du spørgsmål omkring undervisningen eller konfirmationen, er du velkommen til at ringe eller skrive til sognepræsterne Maria Hjort eller Kirsten Fogsgaard. Du vil modtage svar om dato og tid inden sommerferien. De fremtidige datoer ligger på vores hjemmeside.

Grundlovsdag Onsdag den 5. juni kl. 13-16.30 Som det er tradition mødes vi til fejring af grundloven i præstegårdshaven i Stenmagle. Husk at sæt X – endeligt program i næste blad.

13


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Konfirmationer 2019

14 58 - 2019

Munke Bjergby, søndag den 5. maj kl. 10.30

Silja Rolsted Lindebjerg Nielsen Nicoline Christine Andersen

Frederik Norre Katrine Marie Hansen Marie Vallentin Biolzie Nicklas Kristiansen Rasmus Aaskoven Sara Charlotte Andersen Sille Porsborg Christensen

Stenlille Kristi Himmelfartsdag den 30. maj kl. 12.00

Jason Elmeskov Pedersen Tino Rico Dandanell Skjønnemann

Bertram Oliver Damgaard Pedersen Cecilie Marie Bytov Schlüntz Gabriel Lynge Lindholm Nielsen Ida Boe Schøtt Linus Mengers Louiza Nielsen Victoria Bagger Timmermann Oliver Nielsen Emily Myntekær Nørgaard Cort

Stenmagle Bededag den 17. maj kl. 10.30

Stenlille lørdag den 1. juni kl. 11.00

Alberte Isabella Tamara Borg Binladen August Hornbæk Andersen Calle Birch Laursen Cecilie Juhl Nielsen Malte Hornbæk Andersen Rosa Glørud Clementsen Victoria Amalie Foget Berndorff Jørgensen Mads Thorsgaard Fogholt

Frederik Ege Pedersen Laura Sofie Marguerite Hansen

Kirke Flinterup, Store Bededag, fredag den 17. maj kl. 10.30

Stenlille Kristi Himmelfartsdag den 30. maj kl. 10.00 Jonas Bjerregaard Espersen Mike Wennenstrøm Skovshoved Jannik Aarstrup Saxe Andersen John Louis Christensen Natascha Dichmann Lyngbæk Stephanie Nielsen Eva Lützhøft

Marcus Ege Pedersen Matias Vang Suhr Salkvist Simone Barbré Tanja Isabella Jensen Anthonia Chanell Christensen Malthe Leicht Schou

Lørdagsdåb/helligdagsdåb (med efterfølgende fridag) For resten af 2019 Lørdag 2. marts Skærtorsdag 18. april Påskedag 21. april Pinsedag 9. juni Lørdag den 3. august Lørdag den 2. november Juledag, 25. december

kl.10.30 (i den kirke, der først er ønske om) Stenmagle Kirke kl.10.30 Stenlille kl.9.00 Stenmagle kl.10.30 Stenlille kl.9.00 Stenmagle kl. 10.30 kl.10.30 (i den kirke, der først er ønske om) Kl.10.30 (i den kirke, der først er ønske om) kl.10.30 Stenlille

2020 Lørdag 29. februar

kl.10.30 (i den kirke, der først er ønske om)

Derudover er der også mulighed alle andre søndage i.h.t. kirkebladet


Det sker i Navnelisten Navnelisten Folkekirken

Navnelisten

Vielser

Stine Astrup-Frederiksen og Jan Astrup-Frederiksen, 27. oktober 2018, Stenlille

Døde

Edel Hansen, 13. november 2018, Stenlille Mynte von Pein Kristensen, 20. november 2018, Stenmagle Solveig Jørgensen, 22. november 2018, Stenmagle Ejler Beyer Larsen, 27. november 2018, Stenlille Inger Lilly Petersen, 28. november 2018, Stenlille Knud Ove Sundby, 30. november 2018, Stenlille Herluf Grønkær Jensen, 11. december 2018, Munke Bjergby Rene Reginald Samsøe, 1. januar 2019, Kirke Flinterup

Hvor bisættelse/begravelse har fundet sted udensogns, nævnes bopælssognet.

Noah Søemosegaard Johansen, 28. oktober 2018, Stenmagle Victoria Rosenkvist Midjord, 3. november 2018, Stenmagle Manfred Nybo Karlsmark, 3. november 2018, Munke Bjergby Eskild Dyrendom Avlund, 11. november 2018, Kr. Flinterup Klaus Viggo Jensen, 28. november 2018, Munke Bjergby Frederik Sidelmann Borg, 18. januar 2019, Munke Bjergby Esther Hovmand-Hansen, 20. januar 2019, Munke Bjergby Noah Gøttske-Christoffersen, 20. januar 2019, Munke Bjergby

Vi gør vores yderste for, at listen er korrekt. Har der indsneget sig fejl, beklager vi meget.

Døbte

15


Det sker i Folkekirken

Søndag den 3. marts Fastelavn, Matt. 3, 13-17

Stenmagle

Stenlille

Munke Bjergby Kirke Flinterup

10.30 MH Fam.gudstj. m/børne-

10.30 KF

9.00 KF

kor og tøndeslagning

16

Søndag den 10. marts

9.00 KF

10.30 KF

1.s. i fasten, Matt. 4, 1-11

58 - 2019

Søndag den 17. marts

9.00 MH

10.30 MH

2.s. i fasten, Matt. 15, 21-28

Søndag den 24. marts

10.30 MH

9.00 MH

9.00 KF

10.30 KF

3.s. i fasten, Luk. 11, 14-28

Søndag den 31. marts Midfaste, Joh. 6, 1-15

9.00 MH

10.30 MH

10.30 KF

9.00 KF

Konfirm. har gudstj. Konfirm. har gudstj.

Søndag den 7. april

9.00 KF

10.30 KF

Marie bebud., Luk. 1, 26-38

Søndag den 14. april

9.00 KF

10.30 KF

10.30 MH

18.15 KF

Palmesøndag, Matt. 26, 17-30

Torsdag den 18. april Skærtorsdag, Matt. 26, 17-30

Fredag den 19. april

10.30 KF

Langfredag

liturgisk liturgisk

Søndag den 21. april

17.00 KF

rytmisk

10.30 MH

9.00 MH

14.00 KF

10.30 KF

9.00 KF

10.30 KF

9.00 KF

Påskedag, Mark. 16, 1-8

Mandag den 22. april

9.00 MH

10.30 MH

2. påskedag, Luk. 24, 13-35

Søndag den 28. april

10.30 MH

9.00 MH

1.s.e. påske, Joh. 20, 19-31

Søndag den 5. maj

9.00 MH

10.30 MH

2.s.e. påske, Joh. 10, 11-16

Tirsdag den 7. maj Minikonfirmand-afslutning

17.00 KF & MH Spaghetti gudstj.

Med kirkens børnekor

Søndag den 12. maj

10.30 MH

10.30 KF Konfirmation

9.00 MH

3.s.e. påske, Joh. 16, 16-22

Fredag den 17. maj

10.30 MH

Bededag, Matt. 3, 1-10

Konfirmation

Søndag den 19. maj

9.00 MH

10.30 MH

10.30 KF

10.30 KF Konfirmation

9.00 KF

4.s.e. påske, Joh. 16, 5-15

Søndag den 26. maj 5.s.e. påske, Joh. 16, 23b-28

9.00 Bo Breuning Depner

Torsdag den 30. maj

10.00 & 12.00 MH

Kr.Himmelfart, Markus 16, 14-20

Konfirmationer

Lørdag den 1. juni

11.00 MH

Konfirmation

Søndag den 2. juni

10.30 MH

9.00 MH

6.s.e. påske, Joh. 15, 26-16,4

Kirkebilen: Det er i øjeblikket ikke muligt at skaffe taxa til kørsel til vore gudstjenester på søndage og helligdage – men det er stadig muligt for ældre og gangbesværede at bestille taxa til øvrige arrangementer, der er annonceret i dagspressen. Man skal ringe til Ambulix Taxa, tlf. 7023 0918 senest dagen før arrangementet.

www.lemann.dk · 4068 0059

Det sker i Gudstjenester Gudstjenester Folkekirken

Marts / april / maj 2019

Profile for Trykpartner

Kirkeblad 58 - marts_april_maj 2019  

Kirkeblad 58 - marts_april_maj 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded