Page 1

Det sker i

FOLKEKIRKEN December 2018 · Januar · Februar 2019

Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle

LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

57


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Aktivitetsoversigt

2 57 - 2018-19

4. 12. 11. 12. 11. 12. 12. 12. 15. 12. 10. 1. 15. 1. 16. 1. 19. 1. 20. 6. 7. 19. 26.

1. 2. 2. 2. 2.

Julekoncert i Kirke Flinterup Kirke Sangcafé i sognegården i Stenlille Julekoncert i Stenmagle Kirke Julen synges ind i Munke Bjergby Kirke Nisseteater i sognegården i Stenlille Foredrag i sognegården i Stenlille Sangcafé i sognegården i Stenlille Nytårskomsammen for pensionister for pensionister fra Kirke Flinterup sogn Gospelkoncert med konfirmanderne i Stenlille Kirke Nytårskoncert i Stenmagle Kirke Fællesspisning i Naturbørnehuset Sogneaften i Munke Bjergby Kirke Sangcafé i sognegården i Stenlille Kim Larsen-koncert i Stenmagle Kirke

Babymusik Der er babymusik om torsdagen kl. 9.30 i sognegården i Stenlille. Alle mødre og fædre med babyer i alderen 2-12 mdr. er velkomne til at deltage. Vi stimulerer sanserne ved at synge, danse og bevæge os rundt i salen med mange gentagelser, så alt foregår på børnenes betingelser. Husk at medbringe en dyne, som barnet kan ligge på. Man kan løbende tilmelde sig, det er gratis at deltage, og der er kaffe og brød bagefter. Ring til organist Jesper Fink-Jensen på tlf.nr. 61690246, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlille-kirke.dk, hvis du vil have mere at vide. Babymusik holder ferie i uge 49, 52 og 7.

Menighedsrådsmøder

Sorggruppen Når dette blad udkommer, er vi godt i gang med sorggruppe for 4. år i træk. De to præster leder en lukket gruppe hvert år. Det vil sige, at det er de samme, der følges ad fra oktober til april. Vi mødes hver 3. tirsdag kl. 9-11 i sognegården. Skulle du have mistet en ægtefælle eller et voksent barn, og vil du gerne i sorggruppe, så kontakt en af præsterne. – Vi påtænker at begynde en ny igen efter sommerferien 2019. Det er gratis at gå i sorggruppe.

Kirke Flinterup Kl. 19.00 i præstegården Torsdag den 14. februar

Munke Bjergby Kl. 19.00 i præstegården Torsdag den 17. januar

Stenlille Kl. 19.00 i Sognegården i Stenlille Tirsdag den 29. januar, Tirsdag den 29. januar fælles med Stenmagle Tirsdag den 5. marts

Det sker i Folkekirken Kirkebladet udgives i fællesskab af Munke Bjergby, Kirke Flinterup, Stenlille og Stenmagle sogne og udkommer 4 gange om året. Det omdeles til alle husstande i de fire sogne og kan hentes i sognegården i Stenlille. Udebliver bladet, kontaktes Lemann på tlf. 4068 0059. Hvis man vil have noget i næste blad, kan man kontakte en fra bladudvalget, senest 20. januar 2019. – Oplag: 3.300 Redaktion: Munke Bjergby: Lene Andersen, leneandersen@cafeer.dk, tlf. 4141 3656 Kirke Flinterup: Gitte Toftegaard, gittetoftegaard@gmail.com Stenlille: Elsebeth Helms, elsebethhelms@hotmail.com, tlf. 4043 2803 Stenmagle: Sebastian Adorján Dyhr (ansvarsh.), redaktoer.kirkeblad@gmail.com, tlf. 2027 2667 Tryk og grafisk arbejde: Lemann Grafisk, Stenmagle · www.lemann.dk · tlf. 4068 0059

Stenmagle Kl. 19.00 i Sognegården i Stenlille Tirsdag den 29. januar, Tirsdag den 29. januar fælles med Stenlille Torsdag den 7. februar


Det sker i Folkekirken

Ny præst

Børnekor Alle børn, der går i 0.-4. klasse og kan lide at synge, kan være med i Stenmagle og Stenlille Kirkes kor. Korprøverne finder sted om tirsdagen i lokale B5 på Stenlille Skole. Børnekoret (2.-4. klasse) øver kl. 14.05-14.40, og spirekoret (0.-1. klasse) kl. 14.40-15.05. Korene går Luciaoptog ved gudstjenesten søndag den 2. december kl. 15.00 i Stenmagle Kirke og søndag den 16. december kl. 10.30 i Stenlille Kirke. Derudover medvirker de ved fastelavnsgudstjenesten søndag d. 3. marts kl. 10.30 i Stenmagle Kirke. Hvis du vil vide mere, så ring eller skriv til organist Jesper FinkJensen på 61690246, eller send en mail til organist@stenmaglestenlille-kirke.dk.

Vinterens sangcaféer Tirsdag den 11. december kl. 10.00 underholder mandskoret Ko-Sakkerne cafégæsterne med et festligt juleprogram med indlagte fællessange, som alle kan være med på. Tirsdag den 15. januar kl. 10.00 fortæller Evald Petersen om to forfattere; danskeren Johan Skjoldborg og nordmanden Bjørnstjerne Bjørnson

Alle nyuddannede præster skal nu have et individuelt introduktionsforløb, når de får job. Det er blevet besluttet af Kirkeministeriet pr. 1. juni 2018 – denne ordning hedder »NY PRÆST«. Til dette forløb, som skal være en faglig støtte for de nye præster, bliver der uddannet »vejlederpræster«. Sognepræst Maria Hjort er ved at tage denne uddannelse og vil fremover (fra efteråret 2019) derfor have nyuddannede teologer i praktik og være en del af mentorordningen i vores provsti.

Tirsdag den 19. februar synger vi vinter- og forårssange og andre gode sange valgt af sangcaféens deltagere. Sangcaféerne finder sted i sognegården i Stenlille. Det er ikke nødvendigt at melde sig til, og det er gratis at deltage i fællessangen. Der serveres kaffe og et stykke brød, som koster 20 kr.

Fællesspisning i Naturbørnehuset Den 1. onsdag i måneden er der fællesspisning kl. 18.30 i Naturbørnehuset. Onsdag den 6. februar er det menighedsrådet ved Munke Bjergby kirke, der står for madlavningen. Velkommen til. Tilmelding og betaling på Munke Bjergby Borgerforenings hjemmeside.

3


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

1. søndag i advent De Friske Piger

4 57 - 2018-19

Kirke Flinterup Højmesse kl. 10.30. Efterfølgende kaffe og hjemmebagte julesmåkager.

Munke Bjergby Gudstjeneste kl. 15.00, hvor Munke Bjergby Koret medvirker. Herefter juletræstænding på gårdspladsen og gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen i præstegården. Ill s. 6 Advent.JPG

Stenlille Som noget nyt prøver vi at holde gudstjeneste kl. 13.00. Der er gløgg og æbleskiver efter gudstjenesten.

Stenmagle Gudstjenesten kl. 15 er i børnehøjde, og kirkens børnekor går Luciaoptog. Efter gudstjenesten tænder vi juletræet og går i forsamlingshuset. Vores børnekor synger et par sange for os. Der serveres gløgg og æbleskiver til alle (det er gratis). Dette er et samarbejde med Stenmagle Bylaug.

Julekoncert med Elsborg-Maribo Tirsdag d. 11. december 2018, kl. 19:30 i Stenmagle kirke Duoen indspiller, skriver og udgiver selv deres musik og med en aldersforskel på mere end 30 år, udgør Mette Elsborg og Erik Maribos duo en unik og spændende konstellation, der resulterer i musik med rødder i alt fra dansktoppen og country/folkemusik til viser, blues og rock ’n’ roll. Selv kalder de det musik fra hjerte til hjerte efter en kommentar fra en hospicebeboer.

Vi er i gang efter den skønne sommer. Vi mødes stadig den 1. mandag i måneden i sognegården kl. 14.00 til 16.30. Her snakkes og hygges, og en del nørkler med deres håndarbejde, samtidig med at vi får en kop kaffe/te med kage.

Kom og vær med! Mandag den 10. december Ja, det er anden mandag i måneden, læg mærke til det. Så skal der jules. Vi starter med lidt julegodt til maven. Vi får besøg af Lotte fra Havehuset i Dianalund. Lotte skal på kursus mandag den 3. december, derfor er datoen rykket. Det giver os mulighed for at få lov til at være med til at prøve kræfter med det nyeste inden for juledekorationer. I det nye år mødes vi mandagene den 7. januar, den 4. februar og den 4. marts. Programmet for disse datoer er endnu ikke planlagt, da det planlægges efter ønsker fra deltagerne. I kan henvende jer til Ingrid tlf. 25596042 og Herdis tlf. 21132409.


Det sker i Præstens Folkekirken klumme

Guld, røgelse og myrra skær Det er ikke kun evangelisten Lukas, der fortæller om Jesu fødsel, sådan som vi hører det i kirken juleaften. Matthæus fortæller også om fødslen, og i Alterbogen er Matthæus’ udgave også foreslået som alternativ læsning juleaften. Det vil nok aldrig ske! I stedet for at indlede med de kendte ord: »Men det skete i de dage«, så at læse: »Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til«. Det er dog Matthæus, der alene kender og gengiver fortællingen om »de vise mænd«, som kommer fra Østerland for at tilbede den nyfødte konge. De vise mænd er stjernetydere, og de har set hans stjerne gå op. De følger den som en GPS. De må have tastet destinationen forkert ind – eller rettere: De har selvfølgelig troet, at den nyfødte konge blev født på kongeslottet! Det blev en skæbnesvanger fejltagelse, men det ved vi ikke noget om endnu! Stjernen er der stadig, og den går foran dem, indtil de kommer til Bethlehem, hvor stjernen står stille over et hus. De vise mænd går ind i huset, de ser barnet og falder på knæ. De har pragtfulde gaver med: guld, røgelse og myrra skær. Skønne dufte. Sognepræst Poul Joachim Stender har netop udgivet en bog med titlen »Guds sved, kvinden, der kunne lugte Gud«. I et parfumeri i Jerusalem møder han den alvorligt syge kvinde, Ketura. Hun har været parfumeur i de store dufthuse, nu er hun vendt hjem. Om »guld, røgelse og myrra skær« fortæller Ketura: »Jeg elskede min mors krybbespil og lagde hver jul tørret græs ned til Jesus, så han kunne ligge trygt i sin krybbe, og fyldte

vand og gryn i små nøddeskaller, som jeg stillede foran fåret. Men da jeg blev parfumeur, begyndte jeg at tænke på fortællingen på en anden måde end med øjnene. Selv om vismændene kom med gaver til Jesusbarnet, der bestod af dufte, er det blevet en lugtfri beretning, der kun henvender sig til vores synssans.« Og så tænker Ketura videre: »De vise mænd er ikke kun stjernetydere. De kan også noget andet. De fremstiller dufte. De er 'næser', og de har næse for, sans for, at det nyfødte barn i Bethlehem har en særlig duft, som verden aldrig før har oplevet«. Vismændene kommer med de mest vidunderlige dufte som gaver til barnet, myrra skær, som er en fin, kostbar og velduftende salve, og røgelse; forsigtigt pakker de deres gaver ud. De vil give barnet en gave, men de erfarer, at det er dem, der får en gave. Nemlig duften af ny begyndelse, sådan som Stender skriver. Måske kan vi også dufte røgelsen og myrraen omkring julekrybben? Og glæde os over barnet, der er født, som en himmelsk julegave til os. »Et barn er født i Betlehem, thi glæde sig Jerusalem. Halleluja, halleluja! Og Østens vise ofred’ der guld, røgelse og myrra skær. Halleluja, halleluja.« Glædelig jul. Kirsten Fogsgaard 5


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

6 57 - 2018-19

Julekoncert Med Michala Petri og Lars Hannibal i Kirke Flinterup Kirke. Tirsdag den 4. december kl. 19.00 Petri/Hannibal Duo kunne i år fejre 25-års jubilæum. Som noget nyt har de i år sammensat et julekoncertprogram, som ud over de kendte toner fra barokmestrene Bach, Händel og Vivaldi vil indeholde danske og europæiske julesange i nye arrangementer. Julekoncerterne er en del af duoens jubilæumskoncertturné i 2017/18. I det kvarte århundrede har duoen spillet mere end 1.500 koncerter i førende koncerthuse, ved festivaler samt på tv- og radiostationer i Europa, Asien, Amerika og Mellemøsten. Sammen har de udgivet seks internationalt anmelderroste og prisbelønnede cd’er. Michala Petri og Lars Hannibal har med deres fælles store erfaring udviklet en ligefrem, uhøjtidelig og stærkt kommunikerende koncertform, hvor de med korte introduktioner guider publikum til forståelse af det særlige ved de enkelte værker. Da der jo er begrænset plads i kirken, beder vi om tilmelding til sognepræst Kirsten på kfo@km.dk, telefon 57 80 71 16 eller kordegn Helle på hho@km.dk, telefon 24 52 36 63 senest den 24. november. Gratis adgang.

Nisseteater Lørdag den 15. december kl. 10.00 For 8. år i træk kommer nisserne med teater til de mindste. Hvert år er det et nyt stykke – og i år skal vi se: »Nissemor og Kanelia i julenød« i sognegården i Stenlille. En sjov og eventyrlig juleforestilling fyldt med skøre påfund, iørefaldende sange og julehygge. Gratis incl. en slikbolle og saft efter forestillingen. Alder: 3-7 år samt forældre og bedsteforældre Varighed: 40 min.

Julen synges ind Onsdag den 12. december kl. 19.00 i Munke Bjergby Kirke Kom i den rette julestemning, når vi synger julen ind med en række kendte og elskede julesange og julesalmer. Sangaftenen er for alle, der elsker at synge. Denne aften medvirker Munke Bjergby Koret, som vil glæde os med et dejligt juleprogram under ledelse af Lina Zinglersen. I pausen bydes der på kaffe/te/ hjemmebag (10 kr.)


Det sker i Folkekirken

3. søndag i advent I Kirke Flinterup og Munke Bjergby kl. 14.30 og kl. 16.00. De ni læsninger er en gammel engelsk tradition. Læsningerne veksler med musik, fællessalmer og solosang. Medvirkende er sopran Helle Visti Jensen, organist Victoria Larsen, sognepræst Kirsten Fogsgaard og medlemmer af menigheden. De, der har lyst til at læse, må meget gerne melde sig hos sognepræsten.

Luciaoptog i Stenlille Kirke Kirkens børnekor går Luciaoptog ved den almindelige højmesse kl. 10.30.

4. søndag i advent Ved gudstjenesterne søndag d. 23. december kl. 9.00 i Munke Bjergby Kirke og kl. 10.30 i Stenlille Kirke medvirker et kor af frivillige sangere fra bl.a. Sorø Underholdningskor til at gøre gudstjenesterne op til jul ekstra festlige med kendte julesange i velklingende flerstemmige arrangementer.

Juleaften Vi mødes i kirken, hvor vi fejrer Jesu fødsel med musik, salmer, tekster, prædiken og ønsker hinanden en glædelig jul. Gudstjenester: Kirke Flinterup kl. 15.15 Munke Bjergby kl. 14.00 og 16.30 Stenlille kl. 13.30 og 16.00 Stenmagle kl. 14.45

7


Det Adresser sker i Adresser Folkekirken Det sker i Folkekirken

Stenmagle

Sognepræst

Stenlille

Maria Hjort

8 57 - 2018-19

Stenmagle præstegård, Sorøvej 84, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4054, e-mail: mhj@km.d Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsv lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attest skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes sognepræsten. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Kirsten Fogsgaard

Helle Holm-Christensen. – Fælles kordegn for a

Kordegn

Kontor: Sognegården, Enghavevej 12, 4295 Stenlille. E-m Træffetid: Tlf. 2452 3663 alle hverdage – og i sognegården

Kirkeadresse

Stenmagle Kirke, Præstelyngen 1, 4296 Nyrup

Stenlille Kirke, Kirkevej 27, 4295

Graver

Trine Høj Dahl

Lene Kreim Larsen

Stenmagle kirkegårdskontor, Sorøvej 74, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4101. E-mail: stm-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og kan ofte træffes på området indenfor normal arbejdstid.

Stenlille kirkegårdskontor, Engha 4295 Stenlille, tlf. 2045 5461. E-mail: stl-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og k fes på området indenfor normal

Organist

Jesper Fink-Jensen

Flinterupvej 24, 4180 Sorø, tlf. 6169 0246, e-mail: organist@stenmagle-stenlille-ki

Kirkesanger

Klaus Høgh-Lefholm

Kvarmløsevej 37 d, 4340 Tølløse, tlf. 6178 9224, e-mail: klaushoegh74@gmail.com

Menighedsrådsformand

Gert Lidsmoes

Egon Andreasen

Lunden 7, 4296 Nyrup, tlf. 2636 3062. E-mail: lidsmoes@gmail.com

Hovedgaden 104, 4295 Stenlille, tlf. 6110 2801, e-mail: ekea@ma

Kirkeværge

Anne Mette Forsingdal

Aage Schmidt Nielsen

Engkrogen 16, Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 5780 5244

Hybenvej 9, 4295 Stenlille, tlf. 57 E-mail: asn@dukamail.dk

Alle 4 kirker er på internettet Kirkebladet kommer kun 4 gange om året, men på internettet har du altid mulighed for at læse sidste nyt. Alle kirker har opdaterede hjemmesider, hvor du altid kan læse nyt fra menighedsrådene, om gudstjenester, baggrundstof, nyttige oplysninger og meget mere. Kirke Flinterups hjemmeside findes her: http://www.kirke-flinterup.dk Munke Bjergbys hjemmeside findes her: http://www.munkebjergbykirke.dk Stenlille og Stenmagles hjemmeside findes her: http://www.stenmagle-stenlille-kirke.dk


Det sker i Adresser Adresser Folkekirken Munke Bjergby

Kirke Flinterup

Kirsten Fogsgaard

dk. varer, kan man tudskrivning s direkte til d.

Munke Bjergby præstegård, Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby, tlf. 5780 7116, e-mail: kfo@km.dk – Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsvarer, kan man lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attestudskrivning skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes direkte til sognepræsten. – Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Maria Hjort.

alle fire sogne:

ail: HHO@KM.dk Henvendelse angående attestudskrivning og fødselsanmeldelser m.m. n for personlig henvendelse: tirsdag og onsdag kl. 10-15.

Stenlille

avevej 12,

k kan ofte træfarbejdstid.

Munke Bjergby Kirke, Kirkebakkevej 26 B, 4190 Munke Bjergby

Flinterup Kirke, Flinterupvej 17, 4180 Sorø

Jørgen Fedder Nielsen

Bent Pedersen

Kirkegårdskontoret, Kirkebakkevej 7, 4190 Munke Bjergby, tlf. 4272 1100. E-mail: mbkirke@gmail.com Træffes tirsdag-fredag 9.00-9.30 Udenfor kontortid træffes på 4272 1100.

Telefon: 6088 1053. E-mail: hrbentpedersen@gmail.com

Victoria Larsen Absalonsgade 20 2, 4200 Slagelse, tlf. 2328 8855, e-mail: viktoria.v.larsen@gmail.com

irke.dk

Helle Visti Jensen

m

Juliedalvej, 4180 Sorø, tlf. 5780 6380, e-mail: hellevistijensen@gmail.com

, ail.dk

780 4284.

Tove Madsen

Eduard Rasmussen

Sølvagerparken 20, 4293 Dianalund, tlf. 6175 7233, e-mail: lillevangsvej@gmail.com

Nyrupvej 68, 4180 Sorø, tlf. 5780 3112. E-mail: duebjergauto@c.dk

Karsten Jørgensen

Søren Sundby

Døjringevej 13, 4190 Munke Bjergby, tlf. 2169 3618, e-mail: trineogkarsten@waoomail.dk

Flinterupvej 21A, 4180 Sorø, tlf. 2128 0385, e-mail: soeren@danbankier.dk

Præsterne tager på hjemmebesøg! Men vi er nødt til at vide, hvem der gerne vil have besøg! Og man kan ikke bestille en præst til andre end sig selv! Hvis du gerne vil have et besøg, skal du ringe/e-maile/skrive til sognepræst Maria Hjort eller sognepræst Kirsten Fogsgaard, og så tager vi kontakt til dig og aftaler et besøg. Et besøg og en samtale kan indeholde alt fra himmel til jord. Man behøver ikke have noget helt specielt, man gerne vil tale om. Vi har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og mig – det er det, der er udgangspunktet – resten giver sig selv normalt. Der er også en mulighed for, at vi kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

9


Det sker i Folkekirken

år t y N

Det sker i Folkekirken

10 57 - 2018-19

Nytårsaften

Nytårsnat

Nytårsgudstjeneste i Kirke Flinterup kirke den 31. december, kl. 14.00. Denne nytårsgudstjeneste er en god tradition, som samler rigtig mange fra sognet. Vi får mulighed for at ønske hinanden godt nytår efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet er vært ved kransekage og et glas champagne. Det plejer at være sådan, at ingen har travlt med at komme hjem – for snakken går, og man fornemmer en sådan dag, hvordan vores kirke stadig er et mødested, hvor folk kan lide at komme.

I Munke Bjergby kirke den 31. december, kl. 23.30. Der er en helt særlig stemning ved midnatsgudstjenesten denne aften. Vi siger farvel til det gamle år og byder det nye velkommen. Præcis midnat slår kirkeklokken 12 slag. Gudstjenesten afsluttes kort derefter. I våbenhuset byder Menighedsrådet på kransekage og et glas champagne. Udenfor har vi et flot udsyn fra Kirkebakken, når nytåret skydes ind.

Nytårsdag i Stenlille Kirke kl. 14.00 Det er normalt en meget besøgt gudstjeneste den 1. dag i året. Vi synger selvfølgelig »Vær velkommen Herrens år«, og menighedsrådet er vært ved et glas champagne og et stykke kransekage i våbenhuset efter gudstjenesten – så vi har lejlighed til at ønske hinanden et rigtig godt nytår.

Nytårssammenkomst for pensionister fra Kirke Flinterup sogn Onsdag den 16. januar, kl. 14-17 i Munke Bjergby præstegård. Igen i år indbyder menighedsrådet ved Kirke Flinterup kirke til en hyggelig sammenkomst for vore nuværende og fraflyttede pensionister. Det er en god tradition, vi her holder i hævd, og vi håber, at mange har lyst til at deltage. Der er dækket op til kaffebord, og i løbet af eftermiddagen vil der være lidt underholdning og sang. De, som ikke har mulighed for egen transport, kan blot henvende sig til menighedsrådet eller sognepræsten. Der vil blive arrangeret kørsel. Med venlig hilsen – og på godt gensyn Menighedsrådet ved Kirke Flinterup kirke samt sognepræst Kirsten Fogsgaard


Det sker i Folkekirken

Tab og sorg – og udsigten fra troens »gren«

Gospelkoncert med konfirmander

Torsdag den 10. januar 2018 kl. 19.30 i sognegården i Stenlille.

Lørdag den 19. januar kl. 15.00 i Stenlille Kirke

Når vi rammes af tab, er det ofte, som om livet går i sort. Sorgen tårner sig op foran os, og det er mere end svært at øjne en vej videre frem. Men ser vi sorg og tab gennem troens briller, viser det sig, at sorgen er et landskab, og at der i dét landskab er solidarisk følgeskab, perspektiv og nye indsigter – ja, at sorgens landskab ikke kun er sort men også har udsigt til håb og nye muligheder.

Alle vore konfirmander deltager i Gospelworkshop under ledelse af Ulla Tølløse, som skriver følgende:

Lone Vesterdal er sognepræst ved Bramdrup Kirke siden 2004, cand.theol, cand. mag i dansk, fransk og religionshistorie, MA i sjælesorg, forfatter til flere artikler og bøger om sorg, tab og tro, senest »Robust – om tro og magtesløshed«, Eksistensen Forlag 2017.

»Gospel er en skøn måde at få de unge til at synge kristne sange på med mere rytme og i et andet tonesprog end de traditionelle salmer. I dag vil de unge rigtige gerne synge, og jeg tror, det skyldes alle de talentprogrammer, som vises på tv. Men sang skaber også fællesskab og fælles oplevelser, og det har de unge rigtig meget brug for. Vi slutter dagen af med en lille koncert for alle interesserede«. Workshoppen med konfirmanderne varer fra kl. 10, og det plejer at være både sjovt og imponerende, hvad de unge kan nå at lære.

Nytårskoncert med Sorø Underholdningskor Søndag den 20. januar kl. 16.00 synger Sorø Underholdningskor koncert i Stenmagle Kirke. Koret fejrer hjemkomsten fra deres koncertrejse til England i december med en livfuld blanding af populære melodier, folkesange og jazz, samt danske og engelske julesange. Der er gratis adgang, alle er velkomne, og menighedsrådet byder på en lille forfriskning i forbindelse med koncerten.

11


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Sogneaften i Munke Bjergby Kirke

12 57 - 2018-19

torsdag den 7. februar kl. 19.00 med salmedigter Iben Krogsdal

Fuldmagt til liv

Kyndelmisse Søndag den 3. februar kl. 16.00 i Munke Bjergby Kirke og kl. 17.15 i Kirke Flinterup Kirke

Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan kristendommen overhovedet formuleres på nudansk? Og hvad længes mennesker efter i dag – hvis de endnu længes efter noget? Iben Krogsdal fortæller om det moderne menneskeliv ud fra en række af sine salmer. Hun vil tale om livets sorger og glæder, magt og afmagt – og om, hvordan kristendommen stadig kan være en kilde til liv og forandring for mennesker i dag. Også selvom mange slet ikke længere opfatter sig selv som troende. Undervejs i foredraget synges en række nye salmer, og der vil blive tid til diskussion. Organist Victoria Larsen medvirker.

Det siges, at vinteren viser sig fra sin barskeste side ved kyndelmisse. Dagen markerer også, at nu er halvdelen af vinterhalvåret gået. Selve ordet Kyndelmisse betyder lysgudstjeneste. Ved familiegudstjenesterne denne eftermiddag og aften vil kirkerne være oplyste af levende lys, og vi vil høre om og synge om lyset, der skinner i mørket. Efter gudstjenesten i Kirke Flinterup serverer vi en varm og fyldig suppe til alle.

Kim Larsen-koncert med Klaus og Jesper Tirsdag den 26. februar kl. 19.30 i Stenmagle Kirke spiller og synger Klaus Høgh-Lefholm og Jesper Fink-Jensen en koncert, der er tilegnet den folkekære sanger og sangskriver Kim Larsen, der gik bort i september 2018. De to kirkemusikere spiller både sange fra Kim Larsens solokarriere og fra perioden med Gasolin og får hjælp af Lærke Fink-Jensen, der synger med på nogle af numrene. Publikum må meget gerne synge med! Der er gratis adgang, alle er velkomne, og menighedsrådet byder på en lille forfriskning i forbindelse med koncerten.


Det sker i Folkekirken

Fastelavnssøndag den 3. marts Der er familie-gudstjeneste i Stenmagle Kirke kl. 10.30 Kirkens børnekor medvirker, og forkyndelsen bliver i øjenhøjde for de små. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Stenmagle Forsamlingshus, hvor alle naturligvis er velkomne. Stenmagle Bylaug serverer pølser m/brød og fastelavnsboller – det er gratis. Vi regner med, I møder udklædte op i kirken.

Skole- og institutionsgudstjenester Ingen jul uden at børnene kommer i kirke, synger med på de kendte julesange og -salmer og hører om, hvorfor vi fejrer jul.

Stenlille Kirke Tirsdag den 4. december. Kl. 10.00 Børnehaven Sandlyng Børnehus Kl. 12.00 0. og 1. klasserne fra Stenlille Skole Fredag den 7. december Kl. 9.30 Vuggestuebørn fra Sandlyng Børnehus og dagplejen Kl. 10.30 3. og 4. klasserne fra Stenlille Skole Tirsdag den 4. december er der desuden en kort familiegudstjeneste for FDF i kirken kl. 18.30 Selvom du ikke er FDF’er, må du meget gerne komme og være med.

Stenlille skole har deres 4 juleafslutninger torsdag den 20. december i henhold til aftale.

Munke Bjergby Kirke Onsdag den 12. december kl. 15.00: De større børn fra Naturbørnehuset kommer til julegudstjeneste. Efter gudstjenesten er der juleboller og julehygge i præstegården. Forældre og søskende er meget velkomne både i kirke og præstegård Torsdag den 13. december kl. 9.30: Sognepræst Kirsten Fogsgaard tager på julebesøg i Naturbørnehuset hos dagplejen og de mindste børnehavebørn. Vi hygger med julesalmer og julesange, julefortælling og risengrød med kanel og smørklat.

13


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Hjælp med at gøre verden klimaklar

14 57 - 2018-19

Sæt kryds i kalenderen søndag den 10. marts 2019, hvor Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet til den årlige sogneindsamling. Se i næste kirkeblad, hvordan vi gør det i Kr. Flinterup, Munke-Bjergby, Stenmagle og Stenlille Sogne.

Lørdagsdåb/helligdagsdåb (med efterfølgende fridag) 2018 Søndag 23. december Juledag 25. december (2. juledag 26. december) Julesøndag 30. december

Stenlille Kirke kl. 10.30 Stenmagle Kirke kl. 10.30 Stenlille Kirke kl. 10.30 Stenmagle Kirke kl. 9.00

2019 Lørdag 2. marts kl.10.30 (i den kirke, der først er ønske om) Skærtorsdag 18. april Stenmagle Kirke kl. 10.30 Påskedag 21. april Stenlille kl. 9.00 og Stenmagle kl. 10.30 Pinsedag 9. juni Stenlille kl. 9.00 og Stenmagle kl. 10.30 Lørdag den 3. august kl.10.30 (i den kirke, der først er ønske om) Lørdag 2. november Kl.10.30 (i den kirke, der først er ønske om) Derudover er der også mulighed alle andre søndage i.h.t. kirkebladet


Det sker i Navnelisten Navnelisten Folkekirken

Navnelisten

Vielser Sanne Lynge Bødker og Bo Hermansen Bødker, 18. august 2018, Stenlille Leise Vaaben Vangkilde og Anders Vaaben Vangkilde, 25. august 2018, Stenmagle Camilla Nybo Karlsmark og Mikael Nybo Karlsmark, 25. august 2018, Munke Bjergby Heidi Larsen og Dennis Frits Lauritzen, 25. august 2018, Munke Bjergby Daniela Hostrup Winther og Mike Hostrup Winther, 8. September 2018, Munke Bjergby Jeanne Lind Nielsen og Michael Lind Nielsen, 9. september 2018, Kr. Flinterup Ann-Louise Larsson og Magnus Wolff Larsson, 22. september 2018, Stenmagle

Døde Elva Ruth Nielsen, 9. juli 2018, Munke Bjergby Helle Clausen, 27. juli 2018, Stenmagle Agnes Marie Jørgensen, 6. august 2018, Stenlille Birte Rosa Jensen, 12. august 2018, Stenmagle Gorm Ludvigsen, 23. august 2018, Stenlille Lis Jensen, 8. september 2018, Stenlille Gunhild Lunden Olsen, 9. september 2018, Munke Bjergby Niels Hugo Jürgen Sachs, 13. september 2018, Stenlille Bente Elisabeth Olsen, 15. september 2018, Munke Bjergby Jakobine Nielsen, 6. oktober 2018, Munke Bjergby Hartvig Søndergaard Kristensen, 10. oktober 2018, Stenlille Helge Hansen, 16. oktober 2018, Munke Bjergby

Hvor bisættelse/begravelse har fundet sted udensogns, nævnes bopælssognet.

Milo Bjørn Johansen, 4. august 2018, Stenmagle Bent Niels Brock Hansen, 5. august 2018, Stenlille Cecilie Lind Østergaard, 5. august 2018, Kr. Flinterup Mads Lind Østergaard, 5. august 2018, Kr. Flinterup Emil Hvid Brandstrup, 16. september 2018, Stenlille Malthe Amalius Seerup, 23. september 2018, Stenmagle Petra Krøll Stenvedel, 29. september 2018, Kr. Flinterup Peter Schüsler Damlund, 7. oktober 2018, Stenmagle Emilie Pannerup Hjorthfelt, 14. oktober 2018, Munke Bjergby Wictoria Mathilde Amstrup Munck, 21. oktober, Stenlille Cornelius Bundgård Kort, 21. oktober, Munke Bjergby Emil Hannibal Hansen, 21. oktober, Munke Bjergby

Vi gør vores yderste for, at listen er korrekt. Har der indsneget sig fejl, beklager vi meget.

Døbte

15


Det sker i Folkekirken

Stenmagle Søndag den 2. december 1. søndag i advent, Matt. 21, 1-9

15.00 MH m/børnekor Familie- og Lucia-

Stenlille 13.00 MH m/gløgg og æbleskiver

Munke Bjergby Kirke Flinterup 15.00 KF Juletræstænding

10.30 KF

16

gudstj. m/juletræstænd.

Tirsdag den 4. december

18.30 MH

57 - 2018-19

FDF julegudstj.

Søndag den 9. december

9.00 KF

10.30 KF

2. søndag i advent, Luk. 21, 25-36

Søndag den 16. december

9.00 MH

3. søndag i advent, Matt. 11, 2-10

Søndag den 23. december

10.30 MH

16.00 KF

14.30 KF

Lucia v/børnekor

De 9 læsninger

De 9 læsninger

10.30 MH

9.00 MH

4. søndag i advent, Joh. 1, 19-28

Mandag den 24. december

14.45 MH

Juleaften, Luk. 2, 1-14

Tirsdag den 25. december

13.30 MH

14.00 KF

16.00 MH

16.30 KF

10.30 MH

11.00 KF

15.15 KF 9.30 KF

Juledag, Luk. 2, 1-14

Onsdag den 26. december

10.30 MH

10.30 KF

2. juledag, Matt. 23, 34-39

Søndag den 30. december

9.00 KF

10.30 KF

Julesøndag, Luk. 2, 25-40

Mandag den 31. december Tirsdag den 1. januar 2019

23.30 KF

14.00 KF

Champ./kransek.

Champ./kransek.

14.00 MH

Nytårsdag, Luk. 2, 21

Kransek./Champ.

Søndag den 6. januar

10.30 MH

9.00 MH

Helligtrekongers søndag, Matt. 2, 1-12

Søndag den 13. januar

9.00 MH

10.30 MH

9.00 KF

10.30 KF

1.s.e.h.3.k., Lukas 2, 41-52 eller Mark. 10, 13-16

Søndag den 20. januar

10.30 MH

9.00 MH

10.30 KF

9.00 KF

2.s.e.h.3.k., Joh. 2, 1-11

Søndag den 27. januar

10.30 KF

9.00 KF

3.s.e.h.3.k., Matt. 8, 1-13

Søndag den 3. februar

9.00 MH

10.30 MH

4.s.e.h.3.k., Matt. 8, 23-27

Søndag den 10. februar

9.00 KF

16.00 KF

17.15 KF

Kyndelmisse

Kyndelmisse/suppe

10.30 KF

s.s.e.h.3.k., Matt. 17, 1-9

Søndag den 17. februar

9.00 KF

10.30 KF

Septuagesima, Matt. 20, 1-16

Søndag den 24. februar

10.30 MH

9.00 MH

Seksagesima, Mark. 4, 1-20

Søndag den 3. marts Fastelavn, Matt. 3, 13-17

10.30 MH Fam.gudstj. m/børne-

10.30 KF

9.00 KF

kor og tøndeslagning

Kirkebilen: Det er i øjeblikket ikke muligt at skaffe taxa til kørsel til vore gudstjenester på søndage og helligdage – men det er stadig muligt for ældre og gangbesværede at bestille taxa til øvrige arrangementer, der er annonceret i dagspressen. Man skal ringe til Ambulix Taxa, tlf. 7023 0918 senest dagen før arrangementet.

www.lemann.dk · 4068 0059

Det sker i Gudstjenester Gudstjenester Folkekirken

December 2018 / januar / februar 2019

Profile for Trykpartner

Det sker i FOLKEKIRKEN - 57  

Det sker i FOLKEKIRKEN - 57  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded