Page 1

Det sker i

FOLKEKIRKEN September · Oktober · November 2018

Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle

LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

56


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Aktivitetsoversigt

2 56 - 2018

21. 8. Første korprøve i børnekoret 30. 8. Sogneaften med Carsten Berthelsen i Munke Bjergby præstegård. 31. 8. Tilmelding operatur 31.3.2019 4. 9. Munke Bjergby Koret begynder øvning. 11. 9. Sangcafé i sognegården. 11. 9. Foredrag i sognegården. 23. 9. Høstfrokost i MB-præstegd. (tilmelding) 4.10. Koncert i Stenlille kirke. 9.10. Sangcafé i sognegården. 11.10. Fortællekoncert i Munke Bjergby kirke. 30.10. Koncert i Spil-dansk-ugen i MB-kirke. 1.11. En aften om at miste i Stenlille kirke. 4.11. Allehelgen i alle kirker 13.11. Sangcafé i sognegården. 22.11. Foredrag om JFK i sognegården. 24.11. Historisk vandring m/Per Højland. 11.12. Julekoncert i Stenmagle m/Elsborg-Maribo 15.12. Nisseteater i sognegården 31. 3. 2019: Operaen »Drot og marsk«

Menighedsrådsmøder

Sorggruppen Vi begynder en ny sorggruppe i slutningen af oktober, og vi har stadig pladser til vores sognebørn, der har mistet deres partner/ægtefælle og/eller et voksent barn. Kontakt en af præsterne, hvis du gerne vil begynde i vores lukkede sorggruppe. Vi mødes som udgangspunkt hver 3. tirsdag kl. 9-11 (mødeplan uddeles den 1. gang). Gruppen følges ad, typisk et halvt års tid. Det er gratis at deltage.

Det sker i Folkekirken Kirkebladet udgives i fællesskab af Munke Bjergby, Kirke Flinterup, Stenlille og Stenmagle sogne og udkommer 4 gange om året. Det omdeles til alle husstande i de fire sogne og kan hentes i sognegården i Stenlille. Udebliver bladet, kontaktes Lemann på tlf. 4068 0059. Hvis man vil have noget i næste blad, kan man kontakte en fra bladudvalget, senest 20. oktober 2018. – Oplag: 3.300 Redaktion: Munke Bjergby: Lene Andersen, leneandersen@cafeer.dk, tlf. 4141 3656 Kirke Flinterup: Gitte Toftegaard, gittetoftegaard@gmail.com Stenlille: Elsebeth Helms, elsebethhelms@hotmail.com, tlf. 4043 2803 Stenmagle: Sebastian Adorján Dyhr (ansvarsh.), redaktoer.kirkeblad@gmail.com, tlf. 2027 2667 Tryk og grafisk arbejde: Lemann Grafisk, Stenmagle · www.lemann.dk · tlf. 4068 0059

Munke Bjergby kl. 19.00 i præstegården torsdag d. 20. september torsdag d. 18. oktober torsdag d. 8. november torsdag d. 29. november (fællesmøde med Kirke Flinterup) Kirke Flinterup kl. 19.00 i præstegården onsdag d. 26. september tirsdag d. 27. november torsdag d. 29. november (fællesmøde med Munke Bjergby) Stenlille kl. 19.00 i sognegården i Stenlille tirsdag d. 4. september tirsdag d. 25. september (fælles med Stenmagle) tirsdag d. 6. november Stenmagle kl. 19.00 i sognegården i Stenlille tirsdag d. 25. september (fælles med Stenlille) tirsdag d. 30. oktober


Det sker i Folkekirken

Babymusik

Børnekor

Der er babymusik om torsdagen kl. 9.30 i sognegården i Stenlille. Alle mødre og fædre med babyer i alderen 2-12 mdr. er velkomne til at deltage. Vi stimulerer sanserne ved at synge, danse og bevæge os rundt i salen med mange gentagelser, så alt foregår på børnenes betingelser. Husk at medbringe en dyne, som barnet kan ligge på. Man kan løbende tilmelde sig, det er gratis at deltage, og der er kaffe og brød bagefter. Ring til organist Jesper Fink-Jensen på tlf. nr. 61690246, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlillekirke.dk, hvis du vil vide mere. Babymusik holder efterårsferie i uge 42.

Alle børn, der går i 0.-4. klasse og kan lide at synge, kan være med i Stenmagle og Stenlille Kirkes kor. Korprøverne finder sted om tirsdagen i ”Buen” i Stenlille Skoles SFO. Børnekoret (2.-4. klasse) øver kl. 14.05-14.40, og spirekoret (0.-1. klasse) kl. 14.40-15.05. Første korprøve efter sommerferien er tirsdag d. 21. august, og korene synger på festivalpladsen lørdag d. 25. august kl. 11.15, i forbindelse med ”Sjov-i-gaden”-ugen. Korene medvirker desuden ved familiegudstjenesten søndag d. 16. september kl. 10.30 i Stenlille Kirke samt ved spaghettigudstjenesten tirsdag d. 13. november kl. 17.00 i Stenlille Kirke. Hvis du vil vide mere, så ring eller skriv til organist Jesper Fink-Jensen på 61690246, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlillekirke.dk.

Efterårets sangcaféer Tirsdag d. 11. september kl. 10.00 fortæller Aase Johansen om fænomenet ”alsang”, der i perioden 1940 til 1943 samlede mange tusinde danskere til fællessangsarrangementer rundt omkring i landet. Tirsdag d. 9. oktober kl. 10.00 synger vi efterårssange og andre gode sange valgt af sangcaféens deltagere. Tirsdag d. 13. november kl. 10.00 fortæller organist Jesper Fink-Jensen om engelske ”Christmas Carols”, som er en tradition for folkelige julesange, der rækker tilbage til middelalderen og har bevaret sin vitalitet frem til i dag. Sangcaféerne finder sted i sognegården i Stenlille. Det er ikke nødvendigt at melde sig til, og det er gratis at deltage i fællessangen. Der serveres kaffe og et stykke brød, som koster 20 kr.

Munke Bjergby Koret Munke Bjergby Koret begynder sæsonen igen tirsdag den 4. september kl. 18.30-20.30. Der udleveres øveplan den første gang. Øvedag er tirsdag. Koret er efterhånden oppe på 22 deltagere, men der er plads til flere. Har du lyst til at synge i kor, er du velkommen til at møde op. Det er gratis at deltage, og repertoiret er bredt og tilgængeligt. Du behøver ikke kunne læse noder. Lina Zinglersen er korleder.

3


Det sker i Præstens Folkekirken klumme Det sker i Folkekirken

Angående samarbejde på tværs af sognegrænserne.

4 56 - 2018

Sammen kan vi mere Vi er to landpastorater med en sognepræst hvert sted. Vi har begge to kirker at passe alle søn- og helligdage. Vi har hver vores to menighedsråd, gravere, organister og kirkesangere ved vore kirker. Der er et givet samarbejde mellem os præster, da vi dækker hinandens ferier og friweekender, og der er også et bistandsregulativ fra det ene pastorat til det andet. Egentlig behøvede vi ikke at samarbejde yderligere, for vi har jo hver vores! Men gennem mere end 10 år kender vi til glæden ved at samarbejde – ikke fordi vi skal, men fordi vi kan og har lyst. Det begyndte med et nyt kirkeblad. Vi skiftes til at skrive klummer, og når vi afleverer stof, har vi i forvejen koordineret foredrag og koncerter, sådan så alle i de fire sogne har mulighed for at deltage i de arrangementer, der interesserer dem. Med tiden begyndte vi på undervisningsområdet at gå sammen om vores konfirmandhold, så vi tager alle 4 hold med, når vi tager på københavnertur, til konfirmandtræf, har gospel-workshop, får besøg af Folkekirkens Nødhjælps karavane, skal synge julen ind eller gå pilgrimsvandring mellem kirkerne. Både vi præster og konfirmanderne synes, det er hyggeligt at være sammen om disse aktiviteter, og vi præster skiftes til at planlægge indhold og forplejning. Vi arbejder også sammen om minikonfirmanderne, da Stenlille Skole har børn fra alle 4 sogne. Vi har efterhånden fundet en god form for varetagelsen af undervisningen af minikonfirmanderne.

Vi skiftes og deles også om henvendelserne fra skolen, hvad enten det er foredrag eller fordybelsesuger, vi bliver spurgt om at deltage i. Senest indgik vi for lidt over tre år siden et samarbejde om oprettelse af en sorggruppe. Vi er begge ”på”, når gruppen mødes, og vi har erfaret, at det er meget vigtigt at være to i samtaleforløbet. Vi har nu haft sorggrupper i tre år, og vi begge er enige om, at det er et meget meningsfyldt præstearbejde. Vi deler også kordegn, som sidder på kontoret i sognegården i Stenlille 2 dage om ugen og kan træffes pr. telefon alle dage fra mandag til fredag. Det er en stor hjælp for os.

Vi har et lønligt ønske og håb om at kunne slå os sammen om en sognemedhjælper, som vil kunne arbejde sammen med os og tillige bidrage med nye tiltag. Vi samarbejder ikke, fordi vi skal, men fordi vi vil og har lyst til det. Det er både opmuntrende og inspirerende at arbejde sammen og på den måde at hjælpe og støtte hinanden i et godt kollegialt fællesskab.

Sammen kan vi mere. Maria Hjort og Kirsten Fogsgaard


Det sker i Præstens Folkekirken klumme

”Da amerikanerne gik hver til sit” Tirsdag den 11. september kl. 19.30 Foredrag i sognegården i Stenlille ved Johannes Langkilde Donald Trump er præsident i USA, det ved de fleste. Men hvordan kunne det ske, når så mange troede, at han ikke havde en chance? Johannes Langkilde landede i USA som ny korrespondent for DR, da Barack Obama netop havde taget hul på sin anden periode som præsident. I løbet af sine år som USA-korrespondent rejste han i 42 af USA’s stater og beskrev udviklingen i landet gennem personlige møder og oplevelser. Det har givet ham et unikt indblik i, hvorfor USA i 2016 i historisk grad brød med den politiske status quo. Nu har han forladt et forandret land med Donald Trump i Det Hvide Hus, og i dette foredrag tager han os med gennem de fire hæsblæsende år i USA’s historie og fortæller om sine personlige erfaringer, som også har dannet grundlag for bogen “Da amerikanerne gik hver til sit.” Kom med til gadekampe i sydstaterne, fangelejren i Guantanamo-bugten, Alaskas smeltende permafrost og Hillary Clintons valgfest, der sluttede som en historisk fuser. Der er gratis adgang, og der serveres kaffe og kage.

Kom med til opera i 2019! Vi har reserveret et antal billetter til operaen ”Drot og marsk” kl. 15.00 søndag den 31. marts 2019. Billetpris: 474 kr. ”Drot og marsk” er historien om magten i Danmark – historien om et statskup, iscenesat som fake news. Operaen beskriver mordet på kong Erik Klipping i Finderup Lade i 1286, en af Danmarkshistoriens mest dramatiske begivenheder. Til denne dramatiske historie om magtkamp og kærlighedsintriger har Peter Heise skrevet medrivende musik med knivskarp dramatisk sans – det er dansk romantik, når det er stærkest og smukkest. (Fra operaens egen omtale af »Drot og Marsk«). Instruktion: Kasper Holten; dirigent: Michael Schønwandt. Bindende tilmelding og betaling, senest fredag den 31. august 2018. Henvendelse til sognepræst Kirsten Fogsgaard.

5


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Høst-gudstjenester og kirkefrokost

6 56 - 2018

Ved høstgudstjenesterne vil vore kirker være smukt pyntet med høstens blomster, neg, grønt og frugt.

Stenmagle Kirke Klassisk høstgudstjeneste søndag den 9. september kl. 10.30 med de kendte høstsalmer og en flot pyntet kirke.

Stenlille Kirke Familie-gudstjeneste søndag den 16. september kl. 10.30 med deltagelse af børnekoret. Gudstjenesten er forkortet og i børnehøjde.

Munke Bjergby kirke søndag den 23. september kl. 10.30 Efter høstgudstjenesten indbyder vi til kirkefrokost i præstegården. Her vil vi nyde den gode mad, synge nogle af høstens dejlige sange fra Højskolesangbogen og hygge os sammen. BEMÆRK: Kirkefrokost (50 kr. / børn gratis) Tilmelding til sognepræst Kirsten Fogsgaard eller kordegn Helle Holm-Christensen senest onsdag den 19. september.

Kirke Flinterup kirke søndag den 30. september kl. 10.30 Kirkekaffe efter gudstjenesten.


Det sker i Folkekirken

Koncert i Stenlille kirke ved Polkalypso Steelband Torsdag den 4. oktober kl. 19.30 Polkalypso Steelband har besøgt De Dansk Vestindiske øer og er deraf blevet inspireret til at lave en kirkekoncert, der viser øernes tætte tilknytning til Danmark den dag i dag. Den caribiske musik er gennem tiden blevet blandet med polkamusikken, hvorved der opstod en ny stil, som vi kan kalde polkalypso. Koncerten giver eksempler på, hvordan de gamle danske melodier er blevet blandet med calypsomusikken. Olietøndemusik bruges som musik til gudstjenester på St. Croix, St. Thomas og St. Jan. Koncerten indeholder derfor ægte caribisk musik, polkalypso, calypsofiserede salmer & klassik musik – ja alt i alt et farverigt program, der oser af sol og bølgeskvulp. Classic Steel består af de klassisk uddannede janitsharer: Sopran olietønde: Jesper Mikkelsen Sopran/alt olietønder & mini marimba: Kai Stensgaard Bas olietønder: Lars Skov Der er gratis adgang, og der serveres et glas vin før koncerten.

Fortællekoncert med Natasja Lee Dickinson Torsdag den 11. oktober kl. 19.00 i Munke Bjergby Kirke Der er lagt op til en hyggelig, nærværende og fængende aften med Natasja, der både har vundet internationale Awards og i år har modtaget den danske pris »Årets Helge«, som gives til en folkemusiker med kant og indlevelse. Denne aften byder på et »Historiefortællende koncertforedrag«. Koncertforedraget indeholder både sange og fortællinger fra Natasjas virke som sangskriver, som besøgende hos gadens folk, som rejsende og som opsøgende i folks liv. Natasja er kendt for en utrolig alsidig stemme, som hun bruger i samarbejde med sin guitar. Der er gratis adgang.

Rytmisk gudstjeneste Søndag d. 7. oktober kl. 10.30 i Stenmagle Kirke Den traditionsrige rytmiske gudstjeneste skærtorsdag er populær, og derfor udvider vi med endnu én. Denne søndag spiller Klaus HøghLefholm og Jesper Fink-Jensen folkog rocksange af bl.a. Kashmir og U2, der passer til søndagens evangelietekst. Der vil være prædiken og altergang som normalt.

7


Det Adresser sker i Adresser Folkekirken Det sker i Folkekirken

Stenmagle

Sognepræst

Stenlille

Maria Hjort

8 56 - 2018

Stenmagle præstegård, Sorøvej 84, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4054, e-mail: mhj@km.d Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsv lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attest skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes sognepræsten. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Kirsten Fogsgaard

Helle Holm-Christensen. – Fælles kordegn for a

Kordegn

Kontor: Sognegården, Enghavevej 12, 4295 Stenlille. E-m Træffetid: Tlf. 2452 3663 alle hverdage – og i sognegården

Kirkeadresse

Stenmagle Kirke, Præstelyngen 1, 4296 Nyrup

Stenlille Kirke, Kirkevej 27, 4295

Graver

Trine Høj Dahl

Lene Kreim Larsen

Stenmagle kirkegårdskontor, Sorøvej 74, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4101. E-mail: stm-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og kan ofte træffes på området indenfor normal arbejdstid.

Stenlille kirkegårdskontor, Engha 4295 Stenlille, tlf. 2045 5461. E-mail: stl-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og k fes på området indenfor normal

Organist

Jesper Fink-Jensen

Flinterupvej 24, 4180 Sorø, tlf. 6169 0246, e-mail: organist@stenmagle-stenlille-ki

Kirkesanger

Klaus Høgh-Lefholm

Kvarmløsevej 37 d, 4340 Tølløse, tlf. 6178 9224, e-mail: klaushoegh74@gmail.com

Menighedsrådsformand

Gert Lidsmoes

Egon Andreasen

Lunden 7, 4296 Nyrup, tlf. 2636 3062. E-mail: lidsmoes@gmail.com

Hovedgaden 104, 4295 Stenlille, tlf. 6110 2801, e-mail: ekea@ma

Kirkeværge

Anne Mette Forsingdal

Aage Schmidt Nielsen

Engkrogen 16, Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 5780 5244

Hybenvej 9, 4295 Stenlille, tlf. 57 E-mail: asn@dukamail.dk

Alle 4 kirker er på internettet Kirkebladet kommer kun 4 gange om året, men på internettet har du altid mulighed for at læse sidste nyt. Alle kirker har opdaterede hjemmesider, hvor du altid kan læse nyt fra menighedsrådene, om gudstjenester, baggrundstof, nyttige oplysninger og meget mere. Kirke Flinterups hjemmeside findes her: http://www.kirke-flinterup.dk Munke Bjergbys hjemmeside findes her: http://www.munkebjergbykirke.dk Stenlille og Stenmagles hjemmeside findes her: http://www.stenmagle-stenlille-kirke.dk


Det sker i Adresser Adresser Folkekirken Munke Bjergby

Kirke Flinterup

Kirsten Fogsgaard

dk. varer, kan man tudskrivning s direkte til d.

Munke Bjergby præstegård, Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby, tlf. 5780 7116, e-mail: kfo@km.dk – Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsvarer, kan man lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attestudskrivning skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes direkte til sognepræsten. – Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Maria Hjort.

alle fire sogne:

ail: HHO@KM.dk Henvendelse angående attestudskrivning og fødselsanmeldelser m.m. n for personlig henvendelse: tirsdag og onsdag kl. 10-15.

Stenlille

avevej 12,

k kan ofte træfarbejdstid.

Munke Bjergby Kirke, Kirkebakkevej 26 B, 4190 Munke Bjergby

Flinterup Kirke, Flinterupvej 17, 4180 Sorø

Jørgen Fedder Nielsen

Bent Pedersen

Kirkegårdskontoret, Kirkebakkevej 7, 4190 Munke Bjergby, tlf. 4272 1100. E-mail: mbkirke@gmail.com Træffes tirsdag-fredag 9.00-9.30 Udenfor kontortid træffes på 4272 1100.

Telefon: 6088 1053. E-mail: hrbentpedersen@gmail.com

Victoria Larsen Absalonsgade 20 2, 4200 Slagelse, tlf. 2328 8855, e-mail: viktoria.v.larsen@gmail.com

irke.dk

Helle Visti Jensen

m

Juliedalvej, 4180 Sorø, tlf. 5780 6380, e-mail: hellevistijensen@gmail.com

, ail.dk

780 4284.

Tove Madsen

Eduard Rasmussen

Sølvagerparken 20, 4293 Dianalund, tlf. 6175 7233, e-mail: lillevangsvej@gmail.com

Nyrupvej 68, 4180 Sorø, tlf. 5780 3112. E-mail: duebjergauto@c.dk

Karsten Jørgensen

Søren Sundby

Døjringevej 13, 4190 Munke Bjergby, tlf. 2169 3618, e-mail: trineogkarsten@waoomail.dk

Flinterupvej 21A, 4180 Sorø, tlf. 2128 0385, e-mail: soeren@danbankier.dk

Præsterne tager på hjemmebesøg! Men vi er nødt til at vide, hvem der gerne vil have besøg! Og man kan ikke bestille en præst til andre end sig selv! Hvis du gerne vil have et besøg, skal du ringe/e-maile/skrive til sognepræst Maria Hjort eller sognepræst Kirsten Fogsgaard, og så tager vi kontakt til dig og aftaler et besøg. Et besøg og en samtale kan indeholde alt fra himmel til jord. Man behøver ikke have noget helt specielt, man gerne vil tale om. Vi har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og mig – det er det, der er udgangspunktet – resten giver sig selv normalt. Der er også en mulighed for, at vi kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

9


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Koncert i Spildansk-ugen

10 56 - 2018

Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 i Munke Bjergby Kirke.

Allehelgen Søndag den 4. november er en særlig dag, hvor vi samles i kirken for at mindes vore kære, som vi har mistet. Særligt mindes vi dem, som vi i vore sogne har mistet siden sidste allehelgensdag. Som pårørende får man skriftlig invitation til gudstjenesten.

Ved denne koncert medvirker 3 kor: Kor de´lighth, Rythm´n Soulkoret samt Munke Bjergby Koret, alle under ledelse af Lina Zinglersen. Publikum får også lejlighed til at røre stemmerne.

Kirke Flinterup kl. 15.30 og Munke Bjergby kl. 17.00: Ved allehelgen sætter vi ord på vores sorg og vort savn, vi synger de salmer, der særligt hører denne dag til, og vi lytter til evangeliets ord, der bringer os lys, trøst og håb. Vi vil høre Schuberts smukke Litani sunget af sopran Helle Visti Jensen med organist Victoria Larsen på orglet. Mulige ill fra mappen: s. 13 Allehelgen

En aften om at miste – og finde Torsdag 1. november kl. 19.30 i Stenlille Kirke Med udgangspunkt i at miste sin ti-årige søn vil kirkesanger Klaus Høgh-Lefholm synge og tale om sorgen, vi alle møder i livet, om at finde håb og opdage nye veje til at finde liv. Der er gratis adgang. Efter koncerten bliver der serveret kaffe i våbenhuset.

Stenlille Kirke kl. 14.45 og Stenmagle Kirke kl. 17.00. Vi mindes dem, vi har mistet i sognet siden sidste år, deres navne nævnes, og et lys tændes for dem i gudstjenesten, som er særlig stemningsfyldt. Cellist Tittit van der Pals spiller musik af bl.a. Antonio Vivaldi og Jesper Fink-Jensen, der desuden akkompagnerer på orgel. Der er ”våbenhussuppe” efter gudstjenesten, som man gerne må spise i kirken, mens lysene brænder.


Klosterkirke og Kunstmuseum

Det sker i Folkekirken

Foredrag ved Thomas Sloth om John F. Kennedy Torsdag den 22. november kl. 19.30 i sognegården i Stenlille. Få historien om præsidenten, der blev en myte. John Fitzgerald Kennedy (JFK) levede fra den 29. maj 1917 til den 22. november 1963, hvor han blev snigmyrdet. John F. Kennedy var en sammensat personlighed, som er blevet dyrket som en stjerne, på trods af at han faktisk var indesluttet og bare ønskede at få det bedste ud af et liv, som han vidste, blev kort. JFK satte sit fingeraftryk på historien med racekampen, vietnamkrigen og månelandingen – og fik på en gang masser af tilhængere og fjender. Kvinderne betød meget for JFK – og han havde mange af dem. Faktisk blev hans politiske liv truet af hans mange affærer samt hans stormfulde ægteskab med hustruen Jackie. Mordet på John F. Kennedy er omgærdet af megen mystik, hvorfor konspirationsteoretikere har dette som deres yndlingsemne. Faktisk er alle omstændighederne ved mordet et helt foredrag i sig selv – men der skal nok blive masser at undre sig over… JFK – Er et foredrag om magt, død og smukke damer Gratis adgang. Der serveres kaffe og kage.

Lørdag den 24. november kl. 13.30 indbyder vi til en historisk vandring, hvor lektor Per Højland fra Sorø Akademi begynder fortællingen i Sorø Klosterkirke, og vi runder af på Sorø Kunstmuseum i samlingen af romanske og gotiske træskærerarbejder, som er unik for kunstmuseet. De stammer fra kirkerne omkring Sorø, der på grund af Hvideslægtens dominans er rigt udsmykkede. Efter reformationens opgør med den katolske kirkes billeddyrkelse blev figurerne fjernet fra deres pladser i kirkerne og anbragt på lofterne. Hør hele fortællingen derom. Vi slutter med kaffe og kage i museets café. Entré: 65 kr. Kage og kaffe kan købes. Tilmelding til sognepræst Kirsten Fogsgaard, senest tirsdag den 20. november

Husk at sætte x’er i jeres kalender allerede nu Julekoncerten i Stenmagle Kirke tirsdag den 11. december kl. 19.30. I år kan I glæde jer til den sydfynske duo ElsborgMaribo. (mere i næste kirkeblad) Nisseteater i Stenlille Sognegård lørdag den 15. december kl. 10.00. I år kan I glæde jer til stykket »Nissemor og Kanelia«. (se mere i næste kirkeblad)

11


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

KonďŹ rmationer forĂĽr 2018

12 56 - 2018

Stenmagle 27/4

Kirke Flinterup 27/4

Munke Bjergby 6/5

Stenlille 10/5 kl. 13


Det sker i Folkekirken

Stenlille 10/5 kl. 9

Stenlille 10/5 kl. 11

Stenlille 12/5

13


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Minikonfirmander

14 56 - 2018

Vi afsluttede dette års minikonfirmander den 22. juni ved en spaghettigudstjeneste i Stenlille Kirke. Kitzi, som stod for undervisningen af minikonfirmanderne, er gået på pension. Derfor er menighedsrådene ved at finde en anden løsning til de nye 3. klasser efter sommerferien. Mere information i næste kirkeblad.

Lørdagsdåb/helligdagsdåb (med efterfølgende fridag) 2018 Lørdag 3. november Søndag 23. december Juledag 25. december (2. juledag 26. december) Julesøndag 30. december

Kl. 10.30 (i den kirke, der først er ønske om) Stenlille Kirke kl. 10.30 Stenmagle Kirke kl. 10.30 Stenlille Kirke kl. 10.30 Stenmagle Kirke kl. 9.00

2019 Lørdag 2. marts Skærtorsdag 18. april Påskedag 21. april

Kl. 10.30 (i den kirke, der først er ønske om) Stenmagle Kirke kl. 10.30 Stenlille kl. 9.00 Stenmagle kl. 10.30

Derudover er der også mulighed alle andre søndage i.h.t. kirkebladet


Det sker i Navnelisten Navnelisten Folkekirken

Navnelisten

Vielser Michelle Maria Hattens og Peter Hattens, 12. maj 2018, Stenmagle Lærke Vaaben Andersen og Lasse Lund Petersen, 2. juni 2018, Stm. Heidi Schmidt-Jørgensen og Anders Peter Schmidt-Jørgensen, 8. juni 2018, Stenmagle Bente Elisabeth Olsen og Arne Anders Høgh Hansen, 9. juni 2018. Munke Bjergby Mette Ammentorp Thyssen og Ivar Ammentorp Thyssen, 23. juni 2018, Munke Bjergby Tina Peitersen og Jytte Rigmor Therkelsen, 7. juli 2018, Stenlille

Døde Kate Britta Leonhardt Frederiksen, 15. april 2018, Stenlille Allan Nielsen, 19. april 2018, Munke Bjergby Kai Ruben Pedersen, 22. april 2018, Munke Bjergby Ajo Karen Sommer, 29. april 2018, Stenlille Sonja Elisabeth Andersen, 2. maj 2018, Stenlille Karsten Finn Hansen, 20. maj 2018, Stenlille Astrid Christine Nielsen, 22. maj 2018, Stenlille Jytte Elisabeth Sørensen, 24. maj 2018, Stenlille Emma Wibeke Henriksen, 28. maj 2018, Munke Bjergby Ruth Reiner, 28. maj 2018, Stenlille

Hvor bisættelse/begravelse har fundet sted udensogns, nævnes bopælssognet.

Yasmin Reyes Thomsen, 29. april 2018, Munke Bjergby Johan Korup Jonsson, 20. maj 2018, Stenlille Lucas Wollnesky Hansen, 20. maj 2018, Munke Bjergby Nita Nybo Hendriksen, 20. maj 2018, Stenlille Victor Faliu Carlsen, 20. maj 2018, Kr. Flinterup Viktor Ronni Hjorth Nielsen, 20. maj 2018, Stenmagle Daniel Kai Knudsen Friis, 1. juli 2018, Stenmagle Frederik Hummelmose Hansen, 1. juli 2018, Kr. Flinterup Sigrid Bjørk Carlsen, 1. juli 2018, Kr. Flinterup Ella Juhlsgaard Klarnskou, 15. juli 2018, Stenmagle

Vi gør vores yderste for, at listen er korrekt. Har der indsneget sig fejl, beklager vi meget.

Døbte

15


Det sker i Folkekirken

Stenmagle Søndag den 2. september

9.00 MH

Stenlille

Munke Bjergby Kirke Flinterup

10.30 MH

14.s.e.trin., Joh. 5, 1-15

16 56 - 2018

Søndag den 9. september

10.30 MH

15. s.e.trin, Lukas 10, 38-42

Høstgudstjeneste

Søndag den 16. september

9.00 MH

9.00 KF

10.30 KF

10.30 MH

16. s.e.trin, Joh. 11, 19-45

Familie- og høstgudstj. m/børnekor

Søndag den 23. september

9.00 KF

10.30 KF

17. s.e.trin, Markus 2, 14-22

Søndag den 30. september

Høstgudstjeneste

9.00 MH

10.30 MH

9.00 KF

18. s.e.trin, Joh. 15, 1-11

Søndag den 7. oktober

10.30 MH

19. s.e.trin, Joh. 1, 35-51

Rytmisk m/guitar

Søndag den 14. oktober

10.30 KF Høstgudstjeneste

9.00 MH

10.30 MH

10.30 KF

9.00 KF

10.30 KF

9.00 KF

20. s.e.trin, Matt. 21, 28-44

Søndag den 21. oktober 21. s.e.trin, Lukas 13, 1-9

Søndag den 28. oktober

10.30 MH

9.00 MH

22. s.e.trin, Matt. 18, 1-14

Søndag den 4. november Alle Helgensdag, Matt. 5, 13-16 el. 1-12

17.00 MH

14.45 MH

m/suppe

m/suppe

Søndag den 11. november

17.00 KF

10.30 KF

15.30 KF

9.00 KF

24. s.e.trin, Joh. 5, 17-29

Tirsdag den 13. november

17.00 Spaghettigudstj.

Søndag den 18. november

10.30 MH

9.00 MH

25. s.e.trin, Lukas 17, 20-30

Søndag den 25. november

9.00 KF

10.30 KF

15.00 MH

13.00 MH

15.00 KF

m/børnekor

m/gløgg og

Juletræstænding

Familie- og Lucia-

æbleskiver

s.s.i kirkeåret, Matt. 11, 25-30

Søndag den 2. december 1. søndag i advent, Matt. 21, 1-9

10.30 KF

gudstj. m/juletræstænd.

Kirkebilen: Det er i øjeblikket ikke muligt at skaffe taxa til kørsel til vore gudstjenester på søndage og helligdage – men det er stadig muligt for ældre og gangbesværede at bestille taxa til øvrige arrangementer, der er annonceret i dagspressen. Man skal ringe til Ambulix Taxa, tlf. 7023 0918 senest dagen før arrangementet.

www.lemann.dk · 4068 0059

Det sker i Gudstjenester Gudstjenester Folkekirken

September / oktober / november 2018

Profile for Trykpartner

Det sker i folkekirken - 56  

Det sker i folkekirken - 56  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded