Page 1

Det sker i

FOLKEKIRKEN Juni · Juli · August 2018

Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle

LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

55


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Aktivitetsoversigt 5. 6. Familiegrundlovsfest i præstegårdshaven i Stenmagle.

2

12. 6. Sangcafé i sognegården.

55 - 2018

14. 6. Minipilgrimsvandring. 22. 6. Minikonfirmandafslutning og spaghettigudstjeneste. 23. 6. Sankthans i Munke Bjergby. 23. 7. Gospel og hammondorgel i Munke Bjergby Kirke. 22. 8. Sjov-i-gaden børneklovnen Tapé i sognegården. 23. 8. Sjov-i-gaden koncert med Klaus og Jesper. 25. 8. Børnekorene medvirker ved åbning af Westernpladsen. 30. 8. Sogneaften med Carsten Berthelsen i Munke Bjergby præstegård.

Sorggruppen Hen over sommeren holder sorggruppen pause, men vi påtænker at begynde en ny gruppe for interesserede sognebørn, som har mistet enten deres partner/ægtefælle og/eller et vokset barn. Sorggruppen ledes af de to præster. Der er som udgangspunkt sorggruppe hver 3. tirsdag (mødeplan uddeles 1. gang). Tidspunktet er altid kl. 9-11. Gruppen er lukket, det vil sige, at de, som begynder sammen, følges ad hele vejen – typisk et halvt års tid. Det er gratis at deltage. Du skal blot henvende dig til en af de to præster.

Det sker i Folkekirken Kirkebladet udgives i fællesskab af Munke Bjergby, Kirke Flinterup, Stenlille og Stenmagle sogne og udkommer 4 gange om året. Det omdeles til alle husstande i de fire sogne og kan hentes i sognegården i Stenlille. Udebliver bladet, kontaktes Lemann på tlf. 4068 0059. Hvis man vil have noget i næste blad, kan man kontakte en fra bladudvalget, senest 20. juli 2018. – Oplag: 3.300 Redaktion: Munke Bjergby: Lene Andersen, leneandersen@cafeer.dk, tlf. 4141 3656 Kirke Flinterup: Gitte Toftegaard, gittetoftegaard@gmail.com Stenlille: Elsebeth Helms, elsebethhelms@hotmail.com, tlf. 4043 2803 Stenmagle: Sebastian Adorján Dyhr (ansvarsh.), redaktoer.kirkeblad@gmail.com, tlf. 2027 2667 Tryk og grafisk arbejde: Lemann Grafisk, Stenmagle · www.lemann.dk · tlf. 4068 0059

Menighedsrådsmøder Munke Bjergby Kl. 19.00 i præstegården torsdag d. 17. juni torsdag d. 23. august Stenlille Torsdag den 30. august Kirkesyn kl. 17-19.30 Stenmagle Torsdag den 30. august Kirkesyn kl. 17-19.30


Det sker i Folkekirken

Børnekor Alle børn, der går i 0. - 4. klasse og kan lide at synge, kan være med i Stenmagle og Stenlille Kirkes kor.

Babymusik Der er babymusik om torsdagen kl. 9.30 i Sognegården i Stenlille. Alle mødre og fædre med babyer i alderen 2-12 mdr. er velkomne til at deltage. Vi stimulerer sanserne ved at synge, danse og bevæge os rundt i salen med mange gentagelser, så alt foregår på børnenes betingelser. Man kan løbende tilmelde sig, det er gratis at deltage, og der er kaffe og brød bagefter. Ring til organist Jesper Fink-Jensen på tlf. nr. 6169 0246, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlille-kirke.dk, hvis du vil vide mere. Babymusik holder sommerferie i ugerne 30 til 33.

Korprøverne finder sted om tirsdagen i »Buen« i Stenlille Skoles SFO. Børnekoret (2. - 4. klasse) øver kl. 14.05-14.40, og spirekoret (0.-1.-klasse) kl. 14.40-15.05. Korene medvirker ved grundlovsdag tirsdag d. 5. juni kl. 15.00 i præstegårdshaven ved Stenmagle Kirke og holder derefter sommerferie. Første korprøve efter sommerferien bliver tirsdag d. 21. august, og korene medvirker derefter ved åbningen af Westernpladsen på det grønne område bag Stenlille Skole lørdag d. 25. august i forbindelse med »Sjov-i-gaden«-ugen. Hvis du vil vide mere, så ring eller skriv til organist Jesper Fink-Jensen på 6169 0246, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlille-kirke. dk.

3


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Sangcafé i juni

4 55 - 2018

Tirsdag d. 12. juni kl. 10.00 er der sangcafé i Stenlille Sognegård. Sorø Underholdningskor medvirker med et program af sjove og glade sange. Der vil naturligvis også være fællessange, som alle kan synge med på. Det er ikke nødvendigt at melde sig til, og det er gratis at deltage i fællessangen. Der serveres kaffe og et stykke brød, som koster 20 kr.


Det sker i Præstens Folkekirken klumme

»Må din vej gå dig i møde« Der er kommet 2 nye salmebogstillæg. Det ene er »100 salmer«, som vi har anskaffet til vore kirker, det andet tillæg er »Kirkesangbogen«. En af de salmer, der er med i samlingen »100 salmer« er den gamle keltiske velsignelse: »Må din vej gå dig i møde«, nr. 864. Salmen kan nemt læres udenad, så den kan bruges f.eks. til pilgrimsvandring. Indholdet i salmen er præget af naturbilleder, som passer godt til en vandring, hvor vind, sol og regn spiller en vigtig rolle. I Det gamle Testamente findes der i Davids salmer en række salmer, der bærer overskriften »Valfartssang« (Salme 120-134). De står i direkte forlængelse af den store salme 119, hvor vejen ikke er en almindelig landevej, men selve livet under Guds gode styrelse. Sådan er det også med »Må din vej gå dig i møde«. Salmen fik mig til at tænke over veje i det hele taget. Der er veje af mange slags: grusveje, brostensbelagte veje, asfalterede

veje, landeveje, hovedveje, ringveje, motorveje, sideveje, skovveje, korsveje og stier, boulevarder og alléer. Vejene kan slynge sig gennem landskabet eller være snorlige. De bringer os fra ét punkt til et andet. Veje har betegnelser, alt efter hvor vi befinder os. Her ude på landet er vejene: veje – i større byer: gader. Jeg selv bor på Kirkebakkevej – og selv om vi har gadelys, så ville det aldrig falde os ind at kalde vejen for en gade. Veje kan forstås i overført betydning: Hvad er der i vejen, at komme godt i vej eller at være på gale veje. At følge den slagne vej eller gå sine egne veje. Og så er der vejen som vores livsvej, vejen fra fødsel til død. Vi er undervejs på den vej, der ligger foran os, og som kan føre så mange sære steder hen. Men stadig: Under Guds gode styrelse. »Må din vej gå dig i møde«. Kirsten Fogsgaard

5


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Grundlovsdag for hele familien Igen i år åbner sognepræst Maria Hjort sin præstegårdshave på grundlovsdag tirsdag den 5. juni.

6 55 - 2018

Her skal vi sammen fejre dagen med musik, tale, underholdning og de gode kendte lagkager. Der sælges øl, vand og kager til rimelige priser. Overskuddet går til afholdelse af grundlovsdagen (bortset fra dét salg er dagen gratis at deltage i). FDF laver bål og har aktiviteter for børnene. Barnevogne er meget velkomne i haven. Hunde har ingen adgang. Program: Kl. 13.00 Sognepræsten byder velkommen og vi synger: Der er et yndigt land Medbragt frokost spises og live jazz-musik (som spiller resten af dagen) Kl. 14.00 Grundlovstaler Pia Olsen Dyhr, MF Kl. 14.30 Tryllekunstner Peter Jakobsen optræder for børnene Kl. 15.00 Kirkens børnekor optræder ved korleder Jesper Fink-Jensen Kl. 16.00 Folkedanserne optræder og byder op til dans Kl. 16.30 Tak for i dag og fanerne bæres ud til klapsalver Vi glæder os meget til at se dig. På menighedsrådenes i Stenlille og Stenmagles vegne.


Det sker i Folkekirken

Minipilgrimsvandring torsdag den 14. juni kl. 17.15 Vi begynder med en kort andagt i Kirke Flinterup Kirke. Herfra går vi et stykke på asfalteret vej og drejer derefter ind på spændende skovstier igennem Lille Bøgeskov. Det tager ca. en times tid og er omkring 5 kilometers vandring. Vi holder en lille andagt i naturen et passende sted. Derefter serveres der sandwich og drikkevarer. Vandringen går tilbage til Kirke Flinterup, hvor vi slutter ganske kort i kirken.

Minikonfirmandafslutning og spaghettigudstjeneste Årets minikonfirmander bliver undervist i maj og juni Vi afslutter forløbet med vores underviser Kitzi Lindberg og de to præster med en spaghettigudstjeneste i Stenlille Kirke. Fredag den 22. juni kl.17.00 i Stenlille Kirke

Hvis man ikke synes, man kan gå hele vejen tilbage, vil der være kørelejlighed. Tilmelding til sognepræst Kirsten Fogsgaard senest lørdag den 9. juni.

Alle er velkomne, også uden at have været minikonfirmand. I direkte forlængelse af den korte gudstjeneste er der fællesspisning i sognegården med spaghetti og kødsovs. Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

7


Det Adresser sker i Adresser Folkekirken Det sker i Folkekirken

Stenmagle

Sognepræst

Stenlille

Maria Hjort

8 55 - 2018

Stenmagle præstegård, Sorøvej 84, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4054, e-mail: mhj@km.d Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsv lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attest skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes sognepræsten. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Kirsten Fogsgaard

Helle Holm-Christensen. – Fælles kordegn for a

Kordegn

Kontor: Sognegården, Enghavevej 12, 4295 Stenlille. E-m Træffetid: Tlf. 2452 3663 alle hverdage – og i sognegården

Kirkeadresse

Stenmagle Kirke, Præstelyngen 1, 4296 Nyrup

Stenlille Kirke, Kirkevej 27, 4295

Graver

Trine Høj Dahl

Lene Kreim Larsen

Stenmagle kirkegårdskontor, Sorøvej 74, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4101. E-mail: stm-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og kan ofte træffes på området indenfor normal arbejdstid.

Stenlille kirkegårdskontor, Engha 4295 Stenlille, tlf. 2045 5461. E-mail: stl-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og k fes på området indenfor normal

Organist

Jesper Fink-Jensen

Flinterupvej 24, 4180 Sorø, tlf. 6169 0246, e-mail: organist@stenmagle-stenlille-ki

Kirkesanger

Klaus Høgh-Lefholm

Kvarmløsevej 37 d, 4340 Tølløse, tlf. 6178 9224, e-mail: klaushoegh74@gmail.com

Menighedsrådsformand

Gert Lidsmoes

Egon Andreasen

Lunden 7, 4296 Nyrup, tlf. 2636 3062. E-mail: lidsmoes@gmail.com

Hovedgaden 104, 4295 Stenlille, tlf. 6110 2801, e-mail: ekea@ma

Kirkeværge

Anne Mette Forsingdal

Aage Schmidt Nielsen

Engkrogen 16, Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 5780 5244

Hybenvej 9, 4295 Stenlille, tlf. 57 E-mail: asn@dukamail.dk

Alle 4 kirker er på internettet Kirkebladet kommer kun 4 gange om året, men på internettet har du altid mulighed for at læse sidste nyt. Alle kirker har opdaterede hjemmesider, hvor du altid kan læse nyt fra menighedsrådene, om gudstjenester, baggrundstof, nyttige oplysninger og meget mere. Kirke Flinterups hjemmeside findes her: http://www.kirke-flinterup.dk Munke Bjergbys hjemmeside findes her: http://www.munkebjergbykirke.dk Stenlille og Stenmagles hjemmeside findes her: http://www.stenmagle-stenlille-kirke.dk


Det sker i Adresser Adresser Folkekirken Munke Bjergby

Kirke Flinterup

Kirsten Fogsgaard

dk. varer, kan man tudskrivning s direkte til d.

Munke Bjergby præstegård, Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby, tlf. 5780 7116, e-mail: kfo@km.dk – Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsvarer, kan man lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attestudskrivning skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes direkte til sognepræsten. – Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Maria Hjort.

alle fire sogne:

ail: HHO@KM.dk Henvendelse angående attestudskrivning og fødselsanmeldelser m.m. n for personlig henvendelse: tirsdag og onsdag kl. 10-15.

Stenlille

avevej 12,

k kan ofte træfarbejdstid.

Munke Bjergby Kirke, Kirkebakkevej 26 B, 4190 Munke Bjergby

Flinterup Kirke, Flinterupvej 17, 4180 Sorø

Jørgen Fedder Nielsen

Bent Pedersen

Kirkegårdskontoret, Kirkebakkevej 7, 4190 Munke Bjergby, tlf. 4272 1100. E-mail: mbkirke@gmail.com Træffes tirsdag-fredag 9.00-9.30 Udenfor kontortid træffes på 4272 1100.

Telefon: 6088 1053. E-mail: hrbentpedersen@gmail.com

Victoria Larsen Absalonsgade 20 2, 4200 Slagelse, tlf. 2328 8855, e-mail: viktoria.v.larsen@gmail.com

irke.dk

Helle Visti Jensen

m

Juliedalvej, 4180 Sorø, tlf. 5780 6380, e-mail: hellevistijensen@gmail.com

, ail.dk

780 4284.

Tove Madsen

Eduard Rasmussen

Sølvagerparken 20, 4293 Dianalund, tlf. 6175 7233, e-mail: lillevangsvej@gmail.com

Nyrupvej 68, 4180 Sorø, tlf. 5780 3112. E-mail: duebjergauto@c.dk

Karsten Jørgensen

Søren Sundby

Døjringevej 13, 4190 Munke Bjergby, tlf. 2169 3618, e-mail: trineogkarsten@waoomail.dk

Flinterupvej 21A, 4180 Sorø, tlf. 2128 0385, e-mail: soeren@danbankier.dk

Præsterne tager på hjemmebesøg! Men vi er nødt til at vide, hvem der gerne vil have besøg! Og man kan ikke bestille en præst til andre end sig selv! Hvis du gerne vil have et besøg, skal du ringe/e-maile/skrive til sognepræst Maria Hjort eller sognepræst Kirsten Fogsgaard, og så tager vi kontakt til dig og aftaler et besøg. Et besøg og en samtale kan indeholde alt fra himmel til jord. Man behøver ikke have noget helt specielt, man gerne vil tale om. Vi har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og mig – det er det, der er udgangspunktet – resten giver sig selv normalt. Der er også en mulighed for, at vi kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

9


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

10

Sankthans i Munke Bjergby præstegårdshave

55 - 2018

Lørdag den 23. juni

Traditionen tro mødes vi til Sankthans i præstegårdshaven. I år er arrangementet dog anderledes end tidligere, idet vi ud fra sidste års erfaring skønner, at de fleste spiser hjemme. Haven åbner derfor kl. 20.30, hvor man har mulighed for at drikke sin medbragte aftenkaffe. (Tag et tæppe med til at sidde på). Kl. 21.00: Båltale ved Karen Rosalina Andersen. Karen og Jørgen, Kirkebakkevej 28, har igennem de sidste 14 år været meget aktive i mange sammen-

hænge her i Munke Bjergby. Nu har de solgt huset og flytter til det økologiske bofællesskab, Permatopia i Karise. I båltalen får Karen lejlighed til at komme med en kærlig hilsen til os fra en snart eksmunkebjergbyborger. Kl. 21.15: Bålet tændes. Det er igen i år børnene fra Naturbørnehuset, der laver den flotte heks. Vi håber på en smuk aften, og at mange har lyst til at komme forbi.


Det sker i Folkekirken

Gospel og hammondorgel i Munke Bjergby Kirke Mandag den 23. juli kl. 16.30

Ligesom de foregående år deltager Munke Bjergby Kirke også i år i Sorø Jazzfestival. Det er med stor fornøjelse, vi kan byde på gospel, blues og orgelbrus i kirken denne mandag eftermiddag. Den fabelagtige sangerinde Miriam Mandipira kommer sammen med hammondorglets danske mester Kjeld Lauritsen med opbakning af guitaristen Per Gade og trommeslageren Søren Frost, som begge er hentet fra DR BigBandet.

Miriam Mandipira er født i Zimbabwe. I 2007 flyttede hun til Danmark og blev frontfigur i Delta Blues Band. Med sin store stemme og smittende sangglæde er hun siden blevet en meget populær og eftertragtet kunstner. For nogle år siden indledte Miriam Mandipira et lykkeligt samarbejde med den enestående hammondorganist Kjeld Lauritsen.

Entré: 75 kr. Reservation hos sognepræst Kirsten Fogsgaard, telefon: 57 80 71 16 eller mail: kfo@km.dk. Begrænset plads i kirken, så reservation tilrådes. (Læs mere i Jazzavisen)

11


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Sjov i gaden – i uge 34 Hele programmet for »Sjov-i-gaden« bliver husstandsomdelt i Stenlille først i august. I år er temaet: STENLILLE hus på prærien.

12 55 - 2018

Klovnen Tapé kommer og underholder – men pas på med lattermusklerne! De plejer at gøre ondt, når Tapé får fat i publikum. Der er en grillpølse m/brød og et glas saft efter forestillingen til alle. Det er gratis. Og pastoratets to menighedsråd er værter.

»Sjov-i-gaden«-koncert med Klaus og Jesper En stor gruppe meget aktive mennesker står for at arrangere »sjov i gaden« for 4. gang i Stenlille i uge 34. Det er et meget varieret program, og kirken er som altid med i festlighederne. Onsdag den 22. august har vi underholdning for børn ved sognegården i Stenlille kl. 17.00. (er det godt vejr vil det foregå på græsset udenfor)

Torsdag d. 23. august kl. 19.30 giver kirkesanger Klaus Høgh-Lefholm og organist Jesper Fink-Jensen koncert i Stenlille Kirke. Kom og hør de to kirkemusikere synge og spille guitar til folk- og countrynumre, der passer til »Sjov-i-gaden«-ugens Country & Western-tema! Der er gratis adgang til koncerten, og alle er velkomne.


Det sker i Folkekirken

Sogneaften Torsdag den 30. august kl. 19.00 i Munke Bjergby præstegård

Carsten Berthelsen. Foto Anette Thede.

»På besøg i Brügge og Gent – med smagsprøver« ved Carsten Berthelsen Velkommen til Belgien, der er et af Europas gamle og ædle kulturlande. I middelalderen fik området i den øvre del af »De Nedre Lande« en stærk og sund økonomi – det skyldtes ikke mindst den driftige klædeindustri og den gode samhandel bl.a. med Italien. Landet har derfor mange rige minder fra den europæiske middelalder og særdeles smukke byer som Brügge og Gent. Men landet har ikke bare flotte fortidsminder – Belgien har den mest ædle ølkultur i verden. Vi smager denne aften lidt på disse ædle sager. Belgien har

tillige et rigt og udbygget kulturliv og en madkultur, der er en af Europas mest udsøgte. Aftenens foredragsholder er forfatter til flere rejsebøger om Belgien, Tyskland og Tjekkiet. I maj 2015 modtog han den belgiske kong Philippes ridderkors og blev udnævnt til Chevalier de L'ordre de la Couronne (Ridder af Kroneordenen) på grund af sin indsats for udbredelsen af belgisk kultur.

Konfirmand 2019 Kære kommende konfirmander. I begynder til undervisning sidste uge i august. Præsterne holder velkomst- og forklaringsgudstjenester i alle 4 kirker søndag den 26. august (se gudstjenestelisten). Det er meget vigtigt, at I møder op med jeres forældre den dag. Vi glæder os til at se jer. Alle har her i begyndelsen af juni fået besked om hold, konfirmationsdato og -tidspunkt. Skulle du have overset vores opfordringer til tilmelding, så ring til os med det samme. Venligst præsterne. Kirsten Fogsgaard og Maria Hjort

13


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

14 55 - 2018

Lørdagsdåb/helligdagsdåb (med efterfølgende fridag) 2018 Lørdag d. 4. august Stenmagle Kirke kl. 10.30 Lørdag d. 3. november kl. 10.30 (i den kirke, der først er ønske om) Søndag d. 23. december Stenlille Kirke kl. 10.30 Juledag d. 25. december Stenmagle Kirke kl. 10.30 (2. juledag d. 26. december) Stenlille Kirke kl. 10.30 Julesøndag d. 30. december Stenmagle Kirke kl. 9.00

2019 Lørdag d. 2. marts kl. 10.30 (i den kirke, der først er ønske om) Derudover er der også mulighed alle andre søndage i.h.t. kirkebladet.


Det sker i Navnelisten Navnelisten Folkekirken

Navnelisten

Velsignelse Sanne Lemann Sørensen og Vinodhkumar Vijayakumar, 7. april 2018, Stenmagle

Døde Leif Christian Møller, 15. januar 2018, Stenmagle Agnes Petersen, 16. januar 2018, Stenmagle Chris Thorup, 20. januar 2018, Stenlille Asger Erhardt Grube Jørgensen, 1. februar 2018, Stenlille Arne Alex Bindzus, 5. februar, Stenlille Bodil Munk Nielsen, 11. februar 2018, Stenmagle Margot Elisabeth Hamann Løve, 16. februar 2018, Stenlille Torben Egebjerg Jensen, 27. februar 2018, Stenmagle Edith Johanne Kristiansen, 9. marts 2018, Stenlille Else Gunhild Thomsen, 16. marts 2018, Stenmagle Esther Skovbon, 16. marts 2018, Stenmagle Greta Drejsig Carlsen, 18. marts 2018, Stenlille Karen Margrethe Christensen, 20. marts 2018, Stenmagle Annelise Christoffersen, 22. marts 2018, Stenmagle Inge Annette Rasmussen, 29. marts 2018, Stenlille Frank Christensen, 30. marts 2018, Munke Bjergby Elsemarie Asmussen, 4. april 2018, Munke Bjergby Erna Sofie Nielsen, 6. april 2018, Stenmagle Jørgen Bengaard, 6. april 2018, Stenlille

Hvor bisættelse/begravelse har fundet sted udensogns, nævnes bopælssognet.

Dagmar Eleonora Lund, 10. februar 2018, Stenmagle Jason Bredahl Mortensen, 10. februar 2018, Stenmagle Mynthe Bløcher Zernikov Aamann, 10. februar 2018, Stenmagle Wendy Sara Vincentz Thrane Hermansen, 11. februar 2018, Stenmagle Martha Anhøj Salbo, 18. februar 2018, Munke Bjergby Michael Jim Brøns Rytkønen, 25. februar 2018, Stenlille Hjalte Johansen, 25. februar 2018, Stenlille Asbjørn Fuglsbjerg, 25. februar 2018, Stenlille Oskar Friis Fobian Granlyn, 25. marts 2018, Munke Bjergby Konrad Hannibal Brønnum, 29. marts 2018, Stenlille Markus Grønbæk Rosenberg, 29. marts 2018, Stenlille Mattheus Lykke Handest Johnsen, 1. april 2018, Stenlille Vinaya Lemann Vinodhkumar, 7. april 2018, Stenmagle

Vi gør vores yderste for, at listen er korrekt. Har der indsneget sig fejl, beklager vi meget.

Døbte

15


Det sker i Folkekirken

Stenmagle Søndag den 3. juni

Stenlille

10.30 MH

Munke Bjergby Kirke Flinterup 9.00 MH

1.s.e.trin., Lukas 12, 13-21

16

Søndag den 10. juni

9.00 MH

10.30 MH

10.30 KF

9.00 KF

55 - 2018

2.s.e.trin., Lukas 14, 25-35

Søndag den 17. juni

9.00 KF

10.30 KF

3.s.e.trin., Lukas 15, 11-32

Fredag den 22. juni

Spaghettigudstj. Kitzi+MH+KF Minikonfirm.

Søndag den 24. juni

10.30 MH

9.00 MH

10.30 KF

9.00 KF

4.s.e.trin., Matt. 5, 43-48

Søndag den 1. juli

9.00 KF

10.30 KF

5.s.e.trin., Matt. 16, 13-26

Søndag den 8. juli

9.00 KF

10.30 KF

6.s.e.trin., Matt. 19, 16-26

Søndag den 15. juli

9.00 KF

10.30 KF

7.s.e.trin., Matt. 10, 24-31

Søndag den 22. juli

9.00 KF

10.30 KF

9.00 MH

10.30 KF

8.s.e.trin., Matt. 7, 22-29

Søndag den 29. juli

10.30 MH

9.00 KF

9.s.e.trin., Lukas 12, 32-48

Søndag den 5. august

10.30 MH

9.00 MH

10.s.e.trin., Matt. 11, 16-24

Søndag den 12. august

10.30 MH

9.00 MH

11.s.e.trin., Lukas 7, 36-50

Søndag den 19. august

9.00 NN

12.s.e.trin., Matt. 12, 31-42

Søndag den 26. august 13.s.e.trin., Matt. 20, 20-28

Søndag den 2. september

10.30 MH Forklaringsgudstj.

9.00 MH

9.00 MH Forklaringsgudstj.

10.30 KF Velkomstgudstj.

9.00 KF Velkomstgudstj.

10.30 MH

14.s.e.trin., Joh. 5, 1-15

Kirkebilen: Det er i øjeblikket ikke muligt at skaffe taxa til kørsel til vore gudstjenester på søndage og helligdage – men det er stadig muligt for ældre og gangbesværede at bestille taxa til øvrige arrangementer, der er annonceret i dagspressen. Man skal ringe til Ambulix Taxa, tlf. 7023 0918 senest dagen før arrangementet.

www.lemann.dk · 4068 0059

Det sker i Gudstjenester Gudstjenester Folkekirken

Juni / juli / august 2018

Profile for Trykpartner

Det sker i FOLKEKIRKEN - 55  

Det sker i FOLKEKIRKEN - 55  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded