Page 1

Det sker i

FOLKEKIRKEN Marts · April · Maj 2018

Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle

LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

54


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Aktivitetsoversigt 8. 3. 11. 3. 12. 3.

2 54 - 2018

13. 3. 24. 3. 29. 3. 9. 10. 11. 17.

4. 4. 4. 4.

24. 4. 25. 2. 7. 8. 8. 18. 29. 4. 5.

4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6.

Koncert i Kirke Flinterup Kirke Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Foredrag. De friske piger, Sognegården, Stenlille Sangcafé i Sognegården, Stenlille Børneteater, Stenlille Kirke Spisning i konfirmandstuen, Munke Bjergby, husk tilmelding! De friske piger, Sognegården, Stenlille Sangcafé i Sognegården, Stenlille Sogne- og sangaften, Munke Bjergby Kirke Menighedsmøde i Munke Bjergby præstegård, husk tilmelding! Fortælle- og sangaften i Sognegården, Stenlille Koncert i Munke Bjergby Kirke Sogneaften i Munke Bjergby præstegård De friske piger, Sognegården, Stenlille Sangcafé i Sognegården, Stenlille Gospelkoncert i Stenmagle kirke Forårskoncert i Munke Bjergby Kirke Aften-kirke-tur, husk tilmelding! De friske piger, Sognegården, Stenlille Familiegrundlovsfest i præstegårdshaven i Stenmagle

Menighedsmøde Tirsdag den 17. april kl. 18.30 indbyder menighedsrådet i Munke Bjergby sognets beboere til menighedsmøde i konfirmandstuen i præstegården. Ved dette møde, som kan kaldes kirkens »generalforsamling«, vil menighedsrådet informere om dets arbejde og om menighedsrådets tanker for det fremtidige kirkelige liv. Men vi har også brug for jeres hjælp, hvis mødet skal blive en succes. Vi har brug for at høre jeres mening. Er der noget, I savner? Aktiviteter, I kunne tænke jer? Program: Kl. 18.30:

Velkomst ved formand Tove Madsen. Derefter et let traktement. Kl. 19.00: Menighedsrådets fremlæggelse Spørgsmål og kommentarer fra »salen« Kl. 20.00-20.20: Minikoncert i kirken ved Munke Bjergby Koret Kl. 20.25: Kaffe og kage Ordet frit Kl. 21.00: Afslutning Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding til sognepræst Kirsten Fogsgaard senest fredag den 13. april.

Sorggruppen Sorggruppen, som begyndte i efteråret 2017, afsluttes i april 2018. Har du mistet en ægtefælle eller et voksent barn, og vil du gerne gå i sorggruppe, kan du kontakte en af præsterne, da vi påtænker at begynde en ny gruppe i efteråret 2018. Det er gratis at deltage, og som udgangspunkt mødes vi hver 3. tirsdag over et halvt år kl. 9-11 i Sognegården i Stenlille i en lukket gruppe med et begrænset antal deltagere.

Det sker i Folkekirken Kirkebladet udgives i fællesskab af Munke Bjergby, Kirke Flinterup, Stenlille og Stenmagle sogne og udkommer 4 gange om året. Det omdeles til alle husstande i de fire sogne og kan hentes i sognegården i Stenlille. Udebliver bladet, kontaktes Lemann på tlf. 4068 0059. Hvis man vil have noget i næste blad, kan man kontakte en fra bladudvalget, senest 20. april 2018. – Oplag: 3.300 Redaktion: Munke Bjergby: Lene Andersen, leneandersen@cafeer.dk, tlf. 4141 3656 Kirke Flinterup: Gitte Toftegaard, gittetoftegaard@gmail.com Stenlille: Elsebeth Helms, elsebethhelms@hotmail.com, tlf. 4043 2803 Stenmagle: Sebastian Adorján Dyhr (ansvarsh.), redaktoer.kirkeblad@gmail.com, tlf. 2027 2667 Tryk og grafisk arbejde: Lemann Grafisk, Stenmagle · www.lemann.dk · tlf. 4068 0059

Menighedsrådsmøder Kirke Flinterup Kl. 19.00 i præstegården tirsdag d. 15. maj Munke Bjergby Kl. 19.00 i præstegården torsdag d. 22. marts torsdag d. 19. april torsdag d. 17. maj Stenlille Kl. 19.00 i Sognegården i Stenlille torsdag d. 15. marts torsdag d. 19. april Stenmagle Kl. 19.00 i Sognegården i Stenlille torsdag d. 5. april torsdag d. 31. maj


Det sker i Folkekirken

Børnekor

Babymusik

Alle børn, der går i 0.-3. klasse og kan lide at synge, kan være med i Stenmagle og Stenlille Kirkes kor. Korprøverne finder sted om tirsdagen i »Buen« i Stenlille Skoles SFO. Børnekoret (2.-3. klasse) øver kl. 14.0514.40, og spirekoret (0.-1. klasse) kl. 14.40-15.05.

Der er babymusik om torsdagen kl. 9.30 i Sognegården i Stenlille. Alle mødre og fædre med babyer i alderen 2-12 mdr. er velkomne til at deltage. Vi stimulerer børnenes sanser ved at synge, danse og bevæge os rundt i salen med mange gentagelser, så alt foregår på børnenes betingelser.

Korene skal i foråret medvirke ved kortræffet søndag d. 4. marts kl. 16.00 i Sorø Klosterkirke. Koret holder påskeferie i uge 13. Hvis du vil vide mere, så ring eller SMS til organist Jesper Fink-Jensen på tlf. 61690246, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlille-kirke.dk.

Man kan løbende tilmelde sig; det er gratis at deltage, og der er kaffe og brød bagefter. Ring eller SMS til organist Jesper Fink-Jensen på tlf. 61690246, eller send en mail til organist@ stenmagle-stenlille-kirke.dk, hvis du vil vide mere. Babymusik holder påskeferie i uge 13.

Forårets sangcaféer Tirsdag d. 13. marts kl. 10.00 synger vi forårssange og påskesalmer, og organist Jesper Fink-Jensen fortæller om G. B. Pergolesis »Stabat Mater«, der langfredag opføres i uddrag i Stenmagle og Munke Bjergby Kirker. Tirsdag d. 10. april kl. 10.00 fortæller Palle Dickow om sange om sol og lys under overskriften »Sol og syrener«. Tirsdag d. 8. maj kl. 10.00 synger vi sommersange fra Højskolesangbogen valgt af sangcaféens gæster. Sangcaféerne finder sted i Sognegården i Stenlille. Det er ikke nødvendigt at melde sig til, og det er gratis at deltage i fællessangen. Der serveres kaffe og et stykke brød, som koster 20 kr.

3


Det sker i Præstens Folkekirken klumme

Af sognepræst Maria Hjort

Det sker i Folkekirken

Du husker med din krop

4 54 - 2018

Snart skal dette års konfirmander konfirmeres efter at have gået til præst siden 1. september. Vi underviser holdene en gang om ugen, enten onsdag eller torsdag med »almindelig undervisning«, og så har vi også lagt lidt anderledes undervisning ind, netop fordi det ikke skal ligne skolen for meget.

Til præst får vi også besøg af Folkekirkens Nødhjælp med deres »Sultkaravane«, som fortæller om nødhjælp (primært i Afrika), og konfirmanderne opfordres til selv at gå med indsamlingsbøssen. Du er nødt til at forholde dig konkret til nødhjælp, når du rent faktisk selv bruger to kolde timer på at samle ind til andre.

Blandt andet er vi normalt på en kirke-kultur-tur til København i november. Her ser vi altid en stor københavner-kirke og gerne noget kulturelt, enten et museum eller et slot, men vi har også tidligere besøgt Christiansborg og Københavns rådhus. Vi har skolelærerne fra Stenlille skole med, og det er altid både lærerigt og socialt. Konfirmanderne får lidt tid alene på Strøget, inden vi vender hjem.

Endelig er det at gå til præst også at forberede sin egen gudstjeneste med det hele. Det kan gøre konfirmanderne nervøse, men bagefter er de stolte og meget klar til konfirmationen og fuldstændig opmærksomme på alle de led, en gudstjeneste har.

At gå til præst er både social, faglig og kulturel oplæring. Vejen til tro er mange ting. Derfor havde vi også planlagt en gospel-workshop i år. At synge sammen giver glæde. Og gospel går på en anden måde end salmer ind i kroppen hos en teenager. I februar var vi en aften i Roskilde Domkirke til et kæmpe konfirmandtræf. Her opleves alle de andre konfirmander fra andre byer, det kæmpe rum, lys og lyd som en overvældende ting. At der også indgår meditation på gulvet i et af sidekapellerne, sætter sig forhåbentlig som en god og anderledes oplevelse.

Konfirmanderne skal gå i kirke mindst 10 gange. Mange af dem har ikke været meget til almindelig gudstjeneste siden deres dåb, så det er et minimum for at sikre sig, at de kender en gudstjenestes gang. Konfirmander opfordres til at gå til alters hver gang, fordi det er noget, der skal øves nogle gange, før man oplever det naturligt. Og hvis de ikke skulle få det ind i kroppen, mens de går til præst, så ved jeg ikke, hvornår de skulle gøre det? For det er ikke altid, jeg ser dem lige så ofte i 8. klasse – men det sker da. Og når de så kommer efter deres konfirmation, så smiler de altid så sødt til mig, og de går ALTID til alters – for det har de lært, og det sidder i deres krop helt naturligt. Du husker nemlig med din krop.


Det sker i Folkekirken

Munke Bjergby Koret Sæsonen er allerede startet, men der er altid plads i koret til dig, der har lyst til at synge. Koret ledes af Lina Zinglersen. Vi mødes tirsdage kl. 18.30-20.30 i kirken eller konfirmandstuen. Vi synger et bredt repertoire og har nogle spændende udfordringer i foråret: Kortræf i Sorø Klosterkirke søndag den 4. marts, minikoncert ved menighedsmøde i Munke Bjergby den 17. april, højmesse i Munke Bjergby søndag den 29. april, og onsdag den 6. juni er der sommersangaften. Kontakt sognepræst Kirsten Fogsgaard, hvis du vil høre nærmere eller synge med. Og husk: Man bliver glad af at synge.

Handicapprisen Torsdag den 7. december 2017 uddeltes årets handicappris. Handicaprådet i Sorø Kommune havde haft særligt fokus på kirkerne og deres tilgængelighed for handicappede. Munke Bjergby Kirke modtog årets pris på 10.000 kr. for et forslag, der skal gøre det nemmere og sikrere at komme fra P-pladsen til selve kirken. Planen er en flisebelægning, belysning og en bænk til et lille hvil. Formand Tove Madsen og kirkeværge Karsten Jørgensen modtog prisen.

De Friske Piger Den første mandag i måneden kl. 14-16.30 står der hygge på programmet i lokalerne i Sognegården Stenlille, når de Friske Piger mødes. Det sociale er prioriteret højt, vi får snakket, grinet og drukket lidt kaffe/the og får kage. De, der har lyst, sysler med forskelligt håndarbejde. Ind imellem har vi nogle aktiviteter på programmet. Den 12. marts har vi foredrag om hjertestopbehandling. Se omtale andetsteds. Mød op og se om det ikke er noget for dig: 5. februar, 12. marts (2. mandag i måneden), 9. april, 7. maj og 4. juni. Du kommer, når du har tid og lyst. Kontakt evt. Ingrid på 25596042 eller Herdis på 21132409.

Munken Martin Munke Bjergbys »vartegn«, munken Martin ved præstegården, er midlertidigt nedtaget. Der var gået råd i træet. Det har derfor været nødvendigt at skære ham ned, før han faldt af sig selv. Nu er han indtil videre sat i depot. Vi håber at kunne finde en god løsning på at få ham sat op igen.

5


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

6

Hjælp medmennesker i nød

54 - 2018

ME AND MARIA-koncert Torsdag den 8. marts kl. 19.00 i Kirke Flinterup Kirke Smuk nordisk musik med Me and Maria, hvor fokus er på det, der skaber stilhed og ro indeni. Maria Anna Rosenberg på vokal har baggrund i musicalgenren, og Johannes Pehrson på bas/vokal kommer fra rocken Det var derfor ikke en selvfølge, at deres veje skulle krydses. Men efter en periode i det samme øvelokale blev tanker og løse idéer vekslet til konkrete sange og et fælles ønske om at skabe musik, der er nærværende og giver mening. Læs mere på deres hjemmeside www.meandmaria.dk

Foredrag om hjertestopbehandling

Søndag den 11. marts 2018 deltager vore fire sogne i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Årets projekt er et pilotprojekt, hvor udvalgte kvinder i flygtningelejren Kakuma i Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at avle og langt mindre ressourcekrævende end traditionelle former for kødproduktion. I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet »Hjælp til selvhjælp«. Modtagerne af hjælpen er altid direkte involverede og lærer samtidig nye metoder, der gør dem mere robuste. Vi håber vi at se dig til en hyggelig indsamlingsdag med start i Sognegården i Stenlille kl. 9.00 Tilmeld dig til Elsebeth Hermansen på tlf: 40432803 eller via blivindsamler.dk

Mandag den 12/3 2018 kl. 14.30-16.00 ved anæstesisygeplejerske Jette Nørr Møllebjerg. Kaffe fra 14.00 Foredraget foregår i Stenlille Sognegård i De Friske Pigers regi, men alle er velkomne, også mænd. Kaffe med kage koster 20 kr. . Jette Nørr Møllebjerg er anæstesisygeplejerske på Holbæk Sygehus og ansvarlig for hjertestopundervisningen på sygehuset. Jette vil under sit foredrag om hjertestopbehandling komme ind på, hvordan man finder ud af, om en person har hjertestop, hvordan man genopliver, og om de etiske dilemmaer, man kan komme til at stå i, både når man genopliver, og når man undlader at genoplive.

Christine Aketch på 23 år dyrker fårekyllinger i flygtningelejren Kakuma. De næringsrige insekter dyrkes, males til mel og spises i supersunde kiks. Fotograf: Mathilde Berg Utzon


Rødhalsen Gæsteprædikant Søndag den 18. marts er provst Gunner Lund-Sørensen prædikant, mens sognepræst Kirsten Fogsgaard står for liturgien i Munke Bjergby kl. 9.00 og Kirke Flinterup kl. 10.30.

Det sker i Folkekirken

Lørdag den 24. marts kl. 10.00 Børneteater om påske i Stenlille Kirke. En musikfortælling inspireret af Selma Lagerlöfs Kristuslegende »Rødhalsen« af Stine Michel. En gammelkendt kristusfortælling lægges i nutidige rammer og får fornyet aktualitet: Rødhalsen kan ikke forstå, hvorfor Gud har skabt den grå, når den har fået navnet Rødhals. Men Gud siger, at den selv må fortjene sin røde farve. En dag overværer den et optog, hvor en mand bærer på sit eget kors. Senere da manden hænger på korset, får han en tornekrans om hovedet. Den lille fugl ser, hvordan tornene stikker ham i panden, og beslutter sig for at hjælpe manden i hans nød. Gratis adgang. Slikboller og saft til børnene.

Påsken i vore kirker Påskemåltid Skærtorsdag d. 29. marts Efter aftengudstjenesterne i Kirke Flinterup Kirke og Munke Bjergby Kirke byder vi igen i år på middag med lammekølle m.m. i konfirmandstuen. Tilmelding til sognepræst Kirsten Fogsgaard senest fredag den 23. marts. Pris: 75 kr.

Rytmisk gudstjeneste Skærtorsdag d. 29. marts i Stenlille Kirke kl 10.30 er der atter rytmisk gudstjeneste med ledsagelse af guitar planlagt af kirkens sanger Klaus Høgh-Lefholm. Maria Hjort er prædikant.

Stabat Mater Langfredag d. 30. marts afholdes der liturgiske gudstjenester kl. 10.30 i Stenmagle Kirke ved Maria Hjort og kl. 14.00 i Munke Bjergby Kirke ved Kirsten Fogsgaard. Ved begge lejligheder fremføres uddrag fra G.B. Pergolesis berømte musikværk »Stabat Mater« med Helle Visti Jensen (sopran), Victoria Larsen (orgel) samt kor og kammerensemble ved Jesper Fink-Jensen.

Påskedag Påskedag er blomsterne gule, og teksten om opstandelsen. Glæden er i fokus på denne årets største helligdag. Kl. 9.00 i Stenmagle Kirke og kl. 10.30 i Stenlille Kirke. Prædikant Maria Hjort Kl. 9.00 i Kirke Flinterup Kirke og kl. 10.30 i Munke Bjergby Kirke. Prædikant Kirsten Fogsgaard. 2. påskedag fortsætter festen med påskens salmer og budskab om opstandelsen. Kl. 9.00 i Stenlille Kirke og kl. 10.30 i Stenmagle Kirke. Prædikant Maria Hjort. Kl. 9.00 i Munke Bjergby Kirke og kl. 10.30 i Kirke Flinterup Kirke. Prædikant Kirsten Fogsgaard.

7


Det Adresser sker i Adresser Folkekirken Det sker i Folkekirken

Stenmagle

Sognepræst

Stenlille

Maria Hjort

8 54 - 2018

Stenmagle præstegård, Sorøvej 84, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4054, e-mail: mhj@km.d Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsv lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attest skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes sognepræsten. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Kirsten Fogsgaard

Helle Holm-Christensen. – Fælles kordegn for a

Kordegn

Kontor: Sognegården, Enghavevej 12, 4295 Stenlille. E-m Træffetid: Tlf. 2452 3663 alle hverdage – og i sognegården

Kirkeadresse

Stenmagle Kirke, Præstelyngen 1, 4296 Nyrup

Stenlille Kirke, Kirkevej 27, 4295

Graver

Trine Høj Dahl

Lene Kreim Larsen

Stenmagle kirkegårdskontor, Sorøvej 74, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4101. E-mail: stm-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og kan ofte træffes på området indenfor normal arbejdstid.

Stenlille kirkegårdskontor, Engha 4295 Stenlille, tlf. 2045 5461. E-mail: stl-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og k fes på området indenfor normal

Organist

Jesper Fink-Jensen

Flinterupvej 24, 4180 Sorø, tlf. 6169 0246, e-mail: organist@stenmagle-stenlille-ki

Kirkesanger

Klaus Høgh-Lefholm

Kvarmløsevej 37 d, 4340 Tølløse, tlf. 6178 9224, e-mail: klaushoegh74@gmail.com

Menighedsrådsformand

Gert Lidsmoes

Egon Andreasen

Lunden 7, 4296 Nyrup, tlf. 2636 3062. E-mail: lidsmoes@gmail.com

Hovedgaden 104, 4295 Stenlille, tlf. 6110 2801, e-mail: ekea@ma

Kirkeværge

Anne Mette Forsingdal

Aage Schmidt Nielsen

Engkrogen 16, Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 5780 5244

Hybenvej 9, 4295 Stenlille, tlf. 57 E-mail: asn@dukamail.dk

Alle 4 kirker er på internettet Kirkebladet kommer kun 4 gange om året, men på internettet har du altid mulighed for at læse sidste nyt. Alle kirker har opdaterede hjemmesider, hvor du altid kan læse nyt fra menighedsrådene, om gudstjenester, baggrundstof, nyttige oplysninger og meget mere. Kirke Flinterups hjemmeside findes her: http://www.kirke-flinterup.dk Munke Bjergbys hjemmeside findes her: http://www.munkebjergbykirke.dk Stenlille og Stenmagles hjemmeside findes her: http://www.stenmagle-stenlille-kirke.dk


Det sker i Adresser Adresser Folkekirken Munke Bjergby

Kirke Flinterup

Kirsten Fogsgaard

dk. varer, kan man tudskrivning s direkte til d.

Munke Bjergby præstegård, Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby, tlf. 5780 7116, e-mail: kfo@km.dk – Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsvarer, kan man lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attestudskrivning skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes direkte til sognepræsten. – Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Maria Hjort.

alle fire sogne:

ail: HHO@KM.dk Henvendelse angående attestudskrivning og fødselsanmeldelser m.m. n for personlig henvendelse: tirsdag og onsdag kl. 10-15.

Stenlille

avevej 12,

k kan ofte træfarbejdstid.

Munke Bjergby Kirke, Kirkebakkevej 26 B, 4190 Munke Bjergby

Flinterup Kirke, Flinterupvej 17, 4180 Sorø

Jørgen Fedder Nielsen

Bent Pedersen

Kirkegårdskontoret, Kirkebakkevej 7, 4190 Munke Bjergby, tlf. 4272 1100. E-mail: mbkirke@gmail.com Træffes tirsdag-fredag 9.00-9.30 Udenfor kontortid træffes på 4272 1100.

Telefon: 6088 1053. E-mail: hrbentpedersen@gmail.com

Victoria Larsen Absalonsgade 20 2, 4200 Slagelse, tlf. 2328 8855, e-mail: viktoria-v@larsen.mail.dk

irke.dk

Helle Visti Jensen

m

Juliedalvej, 4180 Sorø, tlf. 5780 6380, e-mail: hellevistijensen@gmail.com

, ail.dk

780 4284.

Tove Madsen

Eduard Rasmussen

Sølvagerparken 20, 4293 Dianalund, tlf. 6175 7233, e-mail: lillevangsvej@gmail.com

Nyrupvej 68, 4180 Sorø, tlf. 5780 3112. E-mail: duebjergauto@c.dk

Karsten Jørgensen

Søren Sundby

Døjringevej 13, 4190 Munke Bjergby, tlf. 2169 3618, e-mail: trineogkarsten@waoomail.dk

Flinterupvej 21A, 4180 Sorø, tlf. 2128 0385, e-mail: soeren@danbankier.dk

Præsterne tager på hjemmebesøg! Men vi er nødt til at vide, hvem der gerne vil have besøg! Og man kan ikke bestille en præst til andre end sig selv! Hvis du gerne vil have et besøg, skal du ringe/e-maile/skrive til sognepræst Maria Hjort eller sognepræst Kirsten Fogsgaard, og så tager vi kontakt til dig og aftaler et besøg. Et besøg og en samtale kan indeholde alt fra himmel til jord. Man behøver ikke have noget helt specielt, man gerne vil tale om. Vi har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og mig – det er det, der er udgangspunktet – resten giver sig selv normalt. Der er også en mulighed for, at vi kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

9


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Sogne- og sangaften

10 54 - 2018

Onsdag den 11. april kl. 19.00 med Erik Sommer i Munke Bjergby Kirke Den, som mærker, at græsset gror… Et højskoleforedrag med sange og fortælling om historierne bag sangene, om begivenheder og folk, der gennem årene har haft noget på hjerte, anekdoter og kommentarer til den tid, vi kender, og tanker om det, der kommer. Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som mennesker. Erik Sommer, født 1948, er konservatorieuddannet musikpædagog og var i 16 år ansat som lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium og forud herfor højskolelærer på hhv. Silkeborg og Danebod Højskole igennem i alt 12 år. Fra 2005 til 2010 var han forstander på Senior Højskolen i Nørre Nissum.

Fortælle- og sangaften tirsdag den 24. april kl. 19.30 i Stenlille sognegård ved forfatter og foredragsholder Erik Lindsø. »Så syng da Danmark – lad hjertet tale« ud fra Højskolesangbogen. »Det er lettest at holde et folk i skak, som slet ingen sange har« (nr. 168). Sangen er et poetisk-musikalsk supplement, en kommentar, til skildringen af vores fælles liv. Poesien kommer af det, vi har på hjerte, det vi ønsker, tror og håber, alt det der skal mod til. En aften, hvor nye og gamle sange og melodier præsenteres med gode historier. Gratis adgang inklusive kaffe/kage.

Koncert i Munke Bjergby Kirke Onsdag den 25. april kl. 19.00 med FOYA Originale kompositioner, hvor traditionel swing møder et moderne nordisk sound. FOYA er en svensk/dansk septet, som spiller egne kompositioner. Bandets musik er udtryksfuldt og fyldt med dynamiske variationer. Teksterne tager udgangspunkt i bandmedlemmernes egne livserfaringer og understøttes af fængende melodier og et samspil og arrangement, der udforsker musikken følelsesmæssigt og giver medlemmerne plads til at lege og improvisere. Sang: Jenniefer Carmdal, altsax: Amalie Dahl, tenorsax: Marius Zeeberg, guitar: Gustav Alte, klaver: Jonathan Persson, kontrabas: Aleksandar Ljubomirovic og trommer: Johannes Bohn.

Gospelkoncert Tirsdag den 8. maj kl. 19.30 i Stenmagle Kirke med Liberty fra Tølløse. Koret synger både livsbekræftende gospelmusik og anden rytmisk musik, der sætter fokus på forskellige sider af menneskelivet og det kristne budskab. Gratis adgang.


Sogneaften

Det sker i Folkekirken

onsdag den 2. maj kl. 19.00 i Munke Bjergby præstegård. Sognepræst Andreas Kristensen, Lynge-Vester Broby, fortæller om projekt »Bevar regnskoven« med udgangspunkt i en studieorlov i 2015 i Cambodja, hvor Danmission forsøger at hjælpe landsbybefolkningerne omkring Prey Lang-regnskoven med bevarelse af denne. Andreas fortæller: »Vi underviste i foreningsdannelse, »good governance« m.m. Landbefolkningen lever af Prey Lang og har levet bæredygtigt af og med den gennem århundreder. Vores indsats er og var at støtte dem i kampen mod en gennemkorrumperet regerings overgreb og udnyttelse af de naturlige ressourcer.«

2. pinsedag Forårskoncert fredag den 18. maj kl. 19.00 i Munke Bjergby Kirke. En smuk buket af sange fra kendte operaer og musicals. Kirkens egen sopran, Helle Visti Jensen, Mikkels Kvartet (Ole Grabas, Poul Damsgaard, Ivan Jensen og Kaj Jochumsen) fra Slagelse samt organist Victoria Larsen (flygel), byder denne aften på arier, duetter, kor og orkesterværker i klaverversion fra verdens mest berømte operaer og musicals bl.a. fra »Figaros bryllup« af Mozart, »Elskovsdrikken« af Donizetti, »Nabucco« og »Eugen Onegin« af Tjajkovskij. Anden afdeling består af sange fra flere skønne musicals, bl.a. »Annie, get your gun« af Irving Berlin og »Kiss me, Kate« af Cole Porter. Velkommen til en festlig aften i kirken. Menighedsrådet er vært ved et glas hvidvin i pausen.

mandag d. 21. maj er der friluftsgudstjeneste kl. 10.30 på Kongsgårdens enge, Strandvejen 11 i Vester Broby 4180 Sorø. Der er mulighed for transport af dårligt gående til engen. Kongsgårdens venner står for forplejning og opstilling af stole og bænke. Det er muligt at købe kaffe og kage. Maria Hjort og Kirsten Fogsgaard medvirker sammen med flere af provstiets øvrige præster.

Gæsteprædikanter Stenlille Kirke den 6. maj Otto Lundgaard præst i Ringsted, som tidligere har prædiket og holdt foredrag hos os. Stenlille Kirke den 27. maj Marianne Lekven Agerholm

11


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Aften-Kirke-Tur til Odden Kirke

12 54 - 2018

Tirsdag den 29. maj med sognepræst Maria Hjort Vi skal køre den smukke vej op gennem Odsherred med kig til Sejerøbugten ved Høve. Sognepræst Kristian Massey Møller, som også har været udsendt til Afghanistan flere gange, vil fortælle os om en anden krigshelt, nemlig Peter Willemoes, som ligger på Odden kirkegård. Desuden vil han selvfølgelig fortælle lidt om den karakteristiske røde kirke. – Vi drikker kaffe og spiser ostemad i Odden havneby kl. 20.00 på »Den gyldne Hane« med udsigt over havnen. Solen går ned kl. 21.44, hvor vi meget gerne skulle være i bussen igen på vej hjem til Stenmagle og Stenlille. Afgang fra Stenlille Kirke kl. 17.30, fra Stenmagle Kirke kl. 17.40 Tilmelding til Kordegnen helst på mail HHO@KM.dk eller på telefon 24523663 Husk at skrive, hvor I står på. De 60 kr, det koster at deltage, opkræves i bussen.

SOGNEREJSEN 2018 går til Gent i Belgien Fredag d. 14. til tirsdag d. 18. september. Det er med stor fornøjelse, vi kan præsentere dette års sognerejse, som går til Gent i Belgien med en dagstur til Brügge. I middelalderen var Gent en af de største europæiske byer og et af centrene i den flamske klædeproduktion, der aftog store mængder uld fra England. I dag ses sporene af den middelalderlige velstand i en række velbevarede bygninger. Brügge har en enestående middelalderbykerne, kunstværker i verdensklasse, hjemmelavede chokolader og velbrygget øl. Praktiske oplysninger: Afrejse med fly: København-Bruxelles d. 14. september kl. 11.50. Hjemrejse med fly: Bruxelles-København 18. september med ankomst 17.30. Hotel: Best Western Hotel Chamade, Koningin Elisabethlaan 3, 9000 Ghent. Prisen er ca. 5.000 kr. pr. person (Tillæg på 1575 kr. for enkeltværelse). Prisen dækker fly t/r incl. bagage, privat transfer fra lufthavn til hotel t/r samt hotel med morgenmad + nogle aftensmåltider og entréer. Tilmeldingsfrist og betaling af depositum: senest 10. april. Depositum ved dobbeltværelse: 2025,00 pr. person Depositum ved enkeltværelse: 2812,50 pr. person Tilmelding til Kirsten Fogsgaard. Depositum til konto: 2300-0756 546 325 Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. Med venlig hilsen Helle: hellevistijensen@gmail.com, telefon: 61 34 25 51 og Kirsten: kfo@km.dk; telefon: 57 80 71 16

HUSK:

Familiegrundlovsfest i præstegårdshaven i Stenmagle d. 5. juni 2018.


Det sker i Folkekirken

Lørdagsdåb/helligdagsdåb

Minikonfirmander 2018 Vi indbyder 3. årgang på Stenlille Skole til minikonfirmandundervisning i maj og juni (fredag i ugerne 20-25). Undervisningen foregår i Stenlille Kirke og sognegård og bliver varetaget af minikonfirmandlærer Kitzi Lindberg og en række frivillige, der hjælper til med forplejning og hjælp til kreative aktiviteter. Præsterne Maria og Kirsten deltager så vidt muligt. Der vil være bibelhistorier, fortællinger om kirken, højtider; besøg i tårnet, gåture på kirkegården, leg og aktiviteter og altid noget at spise. Alle gange mødes vi kl. 14.00-16.00 undtagen sidste gang, hvor vi fortsætter med spaghettigudstjeneste kl. 17.00 for forældre, bedsteforældre og søskende med efterfølgende spisning i Stenlille sognegård. Børnene bliver hentet på skolen. Præsterne kommer på skolen med tilmeldingsbreve. Tilmelding til kordegn Helle Holm-Christensen, HHO@km.dk, senest onsdag den 9. maj. Vi glæder os til at møde jer. Maria, Kirsten og Kitzi Velkommen til

minikonfirmandlærer

(med efterfølgende fridag for resten af 2018) • Påskedag 1. april Stenmagle Kirke kl. 9.00 • Påskedag 1. april Stenlille Kirke kl. 10.30 • Pinsedag 20. maj Stenlille Kirke kl. 9.00 • Pinsedag 20. maj Stenmagle Kirke kl. 10.30 • Lørdag 4. august kl. 10.30 (i den kirke, der først er ønske om) • Lørdag 3. november kl. 10.30 (i den kirke, der først er ønske om) • Søndag 23. december Stenlille Kirke kl. 10.30 • Juledag 25. december Stenmagle Kirke kl. 10.30 • 2. juledag 26. december Stenlille Kirke kl. 10.30 • Julesøndag 30. december Stenmagle Kirke kl. 9.00 Derudover er der også mulighed alle andre søndage i.h.t. kirkebladet.

Kitzi Lindberg Mit navn er Kitzi. Jeg er sognemedhjælper i Ringsted og har i mange år arbejdet med minikonfirmander. Jeg er glad for at fortælle bibelhistorier og synes, det er vigtigt, at børn kender historierne om Jesus og lærer kirken at kende som et sted, hvor der er rart at være. Jeg synger gerne og bruger sang i undervisningen. Menighedsråd og præster glæder sig meget til samarbejdet.

Konfirmandernes gudstjenester d. 11. marts kl. 9.00 i Stenlille og 10.30 i Stenmagle Konfirmanderne står for gudstjenesterne, som de har forberedt sig på siden januar. De glæder sig til vise deres mod og kreativitet. Stenmagle Kirke med torsdags-holdet og Stenlille kirke med Marias onsdagshold. Efter gudstjenesterne går alle dem, der vil, med til indsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp.

13


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Konfirmationer 2018

14 54 - 2018

Kirke Flinterup Kirke Store bededag, fredag d. 27. april kl. 10.30 ved Kirsten Fogsgaard Dorthea Palm Andersen Rasmus Ole Hückelkamp

Stenmagle Kirke Store bededag, fredag d. 27. april kl. 10.30 ved Maria Hjort Ida Marie Jensen Mads Bindzus Christensen Mikkel Jørgensen Nathalie Brandt Anthony William Frost Jespersen

Munke Bjergby Kirke Søndag d. 6. maj kl. 10.30 ved Kirsten Fogsgaard Dines Lihn Stets Mikkelsen Max Lihn Stets Mikkelsen Mickey Kjær Jørgensen

Stenlille Kirke Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 10. maj kl. 9.00 ved Maria Hjort Frida Løv Hjalte Johansen Lærke Berg Lund Mark Egede Davidsen Mark Nielsen

Noah Bjørn Arnason Victoria Ærbo Blaabjerg Stenlille Kirke Kr. Himmelfartsdag, torsdag d. 10. maj kl. 11.00 ved Maria Hjort Cathrine Knudsen Cecilie Boel Cindy Jeppesen Daniel Morten Helms Julie Holmgren Andersen Malie Marie Lydolph Nathja Ytte Stuhr Rasmus Lasse Yssing Thomsen Sofus Moesgaard Jacobsen

Eline Kirstine Jørgensen Helena Færch Holm Eriksen Mike Kelvin Wolthers Sophie Lærke Egholm Henriksen Martha Anhøj Salbo Jessica Langholt Christophersen

Konfirmationer 2019

Stenlille Kirke Lørdag d. 12. maj kl. 11.00 ved Maria Hjort

Går du i 6. klasse og vil gerne konfirmeres i 2019? Præsterne sender i april tilmeldinger ud til konfirmation i foråret 2019 for alle de børn, der går på Stenlille skole. Bor du i et af de fire sogne, men går på privatskole, så henvend dig allerede nu til en af præsterne, så vi kan få din adresse. Der tilbydes undervisning til alle sognebørn, samt udensogns børn, der går på Stenlille skole. Konfirmation tilbydes til alle, men sognebørnene har fortrinsret, hvis tilmeldingerne afleveres til tiden. Tilmelding senest 24. april. Besked om tildelt dag og tid gives inden sommerferien. Konfirmationer i 2019: Søndag d. 5. maj Munke Bjergby, Store Bededag, fredag d. 17. maj Stenmagle og Kirke Flinterup, Kristi Himmelfarsdag, torsdag d. 30. maj Stenlille og evt. lørdag d. 1. juni i Stenlille Kirke, hvis behov.

Alberthe Feilberg Svensson Amanda Gulbech Mardahl Hattens Annabella Celina Meincke Rasmussen

Vi glæder os til at møde de nye konfirmander i august. Maria Hjort og Kirsten Fogsgaard, sognepræster

Stenlille Kirke Kr. Himmelfartsdag, torsdag d. 10. maj kl. 13.00 ved Kirsten Fogsgaard Cecilie Christensen Cecilie Maria Torp Felicia Mellanie Nielson Jasmin Jessica Lundgård Jessica Olufsen Jakobsen Laura Elisabeth Schiøtz Andersen Sarah Vanman Reenberg Sebastian Jeppe Betak Thinka Strange Hilker Hansen


Det sker i Navnelisten Navnelisten Folkekirken

Navnelisten

Viede: Sabine Hermansholm Olsen og Andreas Holm Jørgensen 2. december 2017, Stenmagle

Døde: Ruth Bertelsen, 23. oktober 2017, Stenmagle Bent Kåre Sørensen, 30. oktober 2017, Stenlille Rigmor Vibeke Greve, 30. oktober 2017, Stenmagle Ole Christian Jensen, 12. november 2017, Stenlille Allan Christensen, 22. november 2017, Stenmagle Birgit Susanne Petersen, 23. november 2017, Stenlille Karen Marie Christiansen, 23. november 2017, Stenmagle Vibeke Anne Hauvn Romanowski, 25. november 2017, Stenlille Jan-Erik Sørensen, 28. november 2017, Stenlille Inger Ørnfeldt Kristensen, 10. december 2017, Stenlille Jan Misbach Thinghuus, 25. december 2017, Stenlille Poul Hein, 4. januar 2018, Stenlille

Hvor bisættelse/begravelse har fundet sted udensogns, nævnes bopælssognet.

Alberte Alkjær Holm, 4. november 2017, Stenlille Daniel Halkjær Nielsen, 4. november 2017, Stenlille Nadia Michalik Andersen, 26. november 2017, Stenmagle Naja Michalik Andersen, 26. november 2017, Stenmagle Louie Arthur Holm, 2. december 2017, Stenmagle Mark Egede Davidsen, 7. januar 2018, Stenlille Eline Kirstine Jørgensen, 14. januar 2018, Stenlille Lotte Dalgaard Olsen, 14. januar 2018, Stenlille

Vi gør vores yderste for, at listen er korrekt. Har der indsneget sig fejl, beklager vi meget.

Døbte:

15


Det sker i Folkekirken

Søndag den 4. marts

Stenmagle

Stenlille

10.30 MH

9.00 MH

Munke Bjergby Kirke Flinterup 10.30 KF

9.00 KF

3. søndag i fasten, Joh. 8, 42-51

Søndag den 11. marts

9.00 MH

16 54 - 2018

Midfaste, Joh. 6, 24-35

Konfirmanderne

Søndag den 18. marts Mariæ bebudelsesdag

10.30 MH

10.30 MH Konfirmanderne

9.00 MH

Lukas 1, 46-55

9.00 KF 10.30 KF Prædikant: Gunner Prædikant: Gunner Lund-Sørensen

Søndag den 25. marts

9.00 KF

10.30 KF

10.30 MH

18.15 KF

Lund-Sørensen

Palmesøndag, Markus 14, 3-9 el. Joh. 12, 1-16

Torsdag den 29. marts Skærtorsdag, Joh. 13, 1-15

Fredag den 30. marts Langfredag

Søndag den 1. april

17.00 KF

Rytmisk

10.30 MH

14.00 KF

Liturgisk

9.00 MH

Liturgisk

10.30 MH

10.30 KF

9.00 KF

Påskedag, Matt. 28, 1-8

Mandag den 2. april

10.30 MH

9.00 MH

9.00 KF

10.30 KF

2. påskedag, Joh. 20, 1-18

Søndag den 8. april

9.00 MH

10.30 MH

1.s.e.påske, Joh. 21, 15-19

Søndag den 15. april

10.30 KF

9.00 KF

2.s.e.påske, Joh. 10, 22-30

Søndag den 22. april

10.30 MH

9.00 MH

3.s.e.påske, Joh. 14, 1-11

Fredag den 27. april

10.30 MH

10.30 KF

Bededag

Konfirmation

Konfirmation

Søndag den 29. april

9.00 MH

10.30 MH

4.s.e.påske, Joh. 8, 28-36

10.30 KF

9.00 KF

MB-koret medvirker

Søndag den 6. maj

9.00

5.s.e.påske, Joh. 17, 1-11

Otto Lundgaard

Torsdag den 10. maj Kr.Himmelfart, Lukas 24, 46-53

10.30 KF Konfirmation

9.00 & 11.00 MH 13.00 KF Konfirmationer

Lørdag den 12. maj

11.00 MH Konfirmation

Søndag den 13. maj

9.00 MH

10.30 MH

9.00 KF

10.30 KF

6.s.e.påske, Joh. 17, 20-26

Søndag den 20. maj

10.30 MH

9.00 MH

10.30 KF

9.00 KF

Pinsedag, Joh. 14, 15-21

Mandag den 21. maj

Friluft

Friluft

Friluft

Friluft

2. Pinsedag, Joh. 6, 44-51

Søndag den 27. maj

9.00

Trinitatis søndag, Matt. 28, 16-20

Søndag den 3. juni

Marianne

Lekven Agerholm

10.30 MH

9.00 MH

1.s.e.trin., Lukas 12, 13-21

Kirkebilen: Det er i øjeblikket ikke muligt at skaffe taxa til kørsel til vore gudstjenester på søndage og helligdage – men det er stadig muligt for ældre og gangbesværede at bestille taxa til øvrige arrangementer, der er annonceret i dagspressen. Man skal ringe til Ambulix Taxa, tlf. 7023 0918 senest dagen før arrangementet.

www.lemann.dk · 4068 0059

Det sker i Gudstjenester Gudstjenester Folkekirken

Marts / april / maj 2018

Det sker i folkekirken - Nr. 54  
Det sker i folkekirken - Nr. 54