Page 1

Det sker i

FOLKEKIRKEN September · Oktober · November 2017

Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle

LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

52


Det sker i Folkekirken

Aktivitetsoversigt

Det sker i Folkekirken

2 52 - 2017

22.08. Koncert i Stenlille Kirke m/Klaus & Jesper kl. 19.30. 23.08 Koncert for børn i Stenlille sognegård kl. 17.00. 04.09. De friske piger i sognegården, Stenlille 09.09. Familieforestilling i Kirke Flinterup Kirke 12.09. Sidste tilmeldingsfrist for kirkefrokost 17. september. 12.09 Sangcafé i sognegården, Stenlille 21.09. Foredrag i sognegården, Stenlille 29.09. Sogneaften i Kirke Flinterup Kirke 02.10. De friske piger i sognegården, Stenlille 10.10. Sangcafé i sognegården, Stenlille 19.10. Sogneaften i Munke Bjergby Kirke 24.10. Foredrag i sognegården, Stenlille 28.10. Koncert i Kirke Flinterup Kirke 06.11. De friske piger i sognegården, Stenlille 14.11. Sangcafé i sognegården, Stenlille 04.12. De friske piger i sognegården, Stenlille 09.12. Nisseteater i sognegården, Stenlille

Sorggruppe Vores sorggruppe, som er ledet af de to sognepræster Kirsten Fogsgaard og Maria Hjort, har været til stor hjælp for deltagerne de to sidste år, og derfor begynder vi en ny gruppe dette efterår. Vi mødes ca. hver 3. tirsdag kl. 9-11 i sognegården i Stenlille (forløbets datoer udleveres ved begyndelsen). Ønsker du at gå i sorggruppe, er kriteriet, at du har mistet ægtefælle eller voksent barn. Det skal være gået mindst 3-4 måneder siden tabet, og optimalt et halvt til et helt år. Har dette din interesse, så kontakt en af de to præster. Vi begynder i oktober og fortsætter efter planen til foråret.

Navnenyt

Menighedsrådsmøder

I både Stenlille og Stenmagle har vi fået ny gravermedhjælp. Vi byder Helena og Henrik velkomne.

Kirke Flinterup Kl. 19.00 i præstegården Tirsdag den 26. september Torsdag den 2. november fællesmøde med Munke Bjergby Tirsdag den 28. november Munke Bjergby Kl. 19.00 i præstegården Torsdag den 14. september Torsdag den 26. oktober Torsdag den 2. november fællesmøde med Kirke Flinterup Torsdag den 16. november

Det sker i Folkekirken Kirkebladet udgives i fællesskab af Munke Bjergby, Kirke Flinterup, Stenlille og Stenmagle sogne og udkommer 4 gange om året. Det omdeles til alle husstande i de fire sogne og kan hentes i sognegården i Stenlille. Udebliver bladet, kontaktes Lemann på tlf. 4068 0059. Hvis man vil have noget i næste blad, kan man kontakte en fra bladudvalget, senest 20. oktober 2017. – Oplag: 3.300 Redaktion: Munke Bjergby: Lene Andersen, leneandersen@cafeer.dk, tlf. 4141 3656 Kirke Flinterup: Gitte Toftegaard, gittetoftegaard@gmail.com Stenlille: Elisabeth Helms, elsebethhelms@hotmail.com, tlf. 4043 2803 Stenmagle: Sebastian Adorján Dyhr (ansvarsh.), redaktoer.kirkeblad@gmail.com, tlf. 2027 2667 Tryk og grafisk arbejde: Lemann Grafisk, Stenmagle · www.lemann.dk · tlf. 4068 0059

Stenlille Kl. 19.00 i sognegården i Stenlille Tirsdag den 5. september Tirsdag den 26. september fælles med Stenmagle Torsdag den 12. oktober Tirsdag den 21. november Stenmagle Kl. 19.00 i sognegården i Stenlille Tirsdag d. 26. september fælles med Stenmagle Torsdag den 2. november.


Efterårets sangcaféer

Babymusik Der er babymusik om torsdagen kl. 9.30 i sognegården i Stenlille. Alle mødre og fædre med babyer i alderen 2-12 mdr. er velkomne til at deltage. Vi stimulerer sanserne ved at synge, danse og bevæge os rundt i salen med mange gentagelser, så alt foregår på børnenes betingelser. Man kan løbende tilmelde sig, det er gratis at deltage, og der er kaffe og brød bagefter. Ring eller SMS til organist Jesper Fink-Jensen på tlf. 61690246, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlille-kirke.dk, hvis du vil vide mere. Babymusik holder efterårsferie i uge 42.

Børnekor Alle børn, der går i 1.-3. klasse og kan lide at synge, kan være med i Stenmagle og Stenlille Kirkes børnekor. Korprøverne finder sted om tirsdagen i det gamle musiklokale (E3) på Stenlille Skole. Børnene bliver hentet i SFO’en kl. 15.00, og korprøven er slut kl. 15.45. Koret begynder efter sommerferien tirsdag d. 22. august og skal medvirke ved følgende arrangementer i efteråret: Høstgudstjeneste d. 10. september kl. 10.30 i Stenlille Kirke, spaghettigudstjeneste d. 31. oktober kl. 17.00 i Stenlille Kirke samt Lucia d. 3. december kl. 15.00 i Stenmagle Kirke og d. 10. december kl. 10.30 i Stenlille Kirke. Hvis du vil vide mere, så ring eller SMS til organist Jesper FinkJensen på tlf. 61690246, eller send en mail til organist@stenlillestenmagle-kirke.dk.

Det sker i Folkekirken

Tirsdag d. 12. september kl. 10.00 synger vi efterårssange og andre gode sange valgt af sangcaféens deltagere. Desuden fortæller Jesper Fink-Jensen om sin kantate »Nu fryde sig hver kristen mand«, der opføres ved gudstjenesterne søndag den 1. oktober i Stenmagle og Munke Bjergby kirker. Tirsdag d. 10. oktober kl. 10.00 er emnet for sangcaféen »Luthers salmer« i anledning af 500-året for reformationen d. 31. oktober. Vi synger salmer med tekst af Martin Luther fra Den Danske Salmebog, hvoraf »Vor Gud han er så fast en borg«, »Det kimer nu til julefest« og »Lovet være du, Jesus Krist« hører til de mest kendte. Tirsdag d. 14. november kl. 10.00 fortæller Anette Stephansen om den danske komponist C.E.F. Weyses liv og den tid, han levede i. Vi synger nogle af Weyses melodier, herunder dem han skrev til B.S. Ingemanns kendte morgen- og aftensange. Sangcaféerne finder sted i sognegården i Stenlille. Det er ikke nødvendigt at melde sig til, og det er gratis at deltage i fællessangen. Der serveres kaffe og et stykke brød, som koster 20 kr.

3


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Maleriudstilling i Stenlille sognegård

4

Helle Permin udstiller malerier i sognegården i september, oktober og november 2017. Billederne er akryl på lærred og er abstraktioner over natur og landskab. Helle Permin er autodidakt uddannet i et kunstnermiljø i Odense i årene 1989-1994 og siger selv om sine malerier: »Jeg elsker at opholde mig i naturen. Naturen giver mig ro og synsindtryk, som jeg senere bruger i maleriet. Malerierne bliver til, ved at jeg sætter pensel og farver i bevægelse og lader billedet opstå af sig selv.«

52 - 2017

»De friske piger« Munke Bjergby Koret Har du lyst til at synge i voksenkor i Munke Bjergby, så se her: I september indleder Munke Bjergby Koret den nye øvesæson i Munke Bjergby Kirke. Deltagelse i koret er gratis, men deltagerne skal være indstillet på at medvirke i enkelte arrangementer i kirken. Repertoiret vil være bredt og varieret. Korleder er Lina Zinglersen. Øveaftener er tirsdage kl. 18.30-20.30. Første gang: tirsdag den 19. september, hvor man blot kan møde op. Denne aften fremlægges plan over mødedatoer m.v. Yderligere oplysninger fås hos korlederen: linazinglersen@gmail.com

Den første mandag i måneden fra kl. 14 til 16.30, er der mulighed for at komme i sognegården i Stenlille til en hyggelig eftermiddag. Her er det sociale prioriteret højt, samtidig med at vi arbejder med det, vi har lyst til. Den første gang efter ferien er den 4. september, hvor vi sammen vil finde ud af, om vi skal ud og se, hvad andre kan lave, eller om vi skal have nogen til at komme og inspirere os i sognegården. Alle ideer er velkomne. Mød op, og se, om det ikke er noget for dig. Vi laver kaffe/the, og der er kage til, som koster 20 kr. Datoer i dette år er: 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december Du kommer, når du har tid og lyst. I er velkomne til at kontakte Ingrid på 2559 6042 eller Herdis 2113 2409


Det sker i Klumme Folkekirken

Tradition og værdier Uddrag af menighedsrådsformand Tove Madsens sankthanstale, midsommer 2017 i Munke Bjergby præstegårdshave. Jeg tror, at sankthans og fejringen af midsommer er traditioner, som de fleste holder meget af. Overalt i landet samles vi om bålet for at synge Drachmanns midsommervise og se heksen blive brændt. I fortiden tændte man bål for at holde de vilde dyr væk og advare fjender. Det er nok ikke det, vi brænder bål for i aften. Men vi brænder hver især for noget. Og vi lever også med angsten for det fremmede og ukendte. Vi lever i et fredeligt demokratisk land, hvor vi har frihed til at sige, hvad vi mener. Alligevel ser vi slagsmål og mobninger, som vi dog som regel kan håndtere med fredelige midler. Når vi i aften brænder heksen af, er heksen for mig symbol på alt det onde i verden. Det kan være egoisme, had, fordomme og alt, hvad der er med til at skabe splid mellem mennesker og nationer. »Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde,« skrev Drachmann, således tror jeg stadig, det er, men heldigvis brænder vi dem ikke af mere. Det værste bedrag, vi kan komme ud for

i forhold til ondskaben, er, at ondskaben altid er de andre og ikke os selv eller i vores egen midte. Vi skal huske, at vi ikke kan se og snakke om andres fejl og mangler, uden at vi først ser på os selv. Det er så let at få øje på andres fejl og mærkværdigheder. Det er vigtigt, at vi hiver bjælken ud af vores eget øje, så vi kan se klart nok til at fjerne splinten i vores brors øje. Ondskaben er overalt; jeg tænker ikke kun på terror og krige, men også på mobning både børn imellem i skolerne og også mobning på arbejdspladserne, som der er meget af, hvis man ikke lige passer til de andre, eller hvis man er lidt anderledes. Ondskab i den verden, vi lever i, er der alle vegne. Vi må ikke lade os kue. Som Drachmann sagde det: »med sværdet i hånd skal hver udenvælts fjende beredte os kende, men mod ufredens ånd vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde.« Vi skal rejse os i protest mod det onde. Vi vil bekæmpe ufredens ånd, og vi gør det med glædesblus. Vaclav Havel afdød forfatter og tidligere præsident i Tjekkiet, var efter min mening en klog og fredsskabende mand. Han talte meget om ondskab, magt og håb. Han sagde blandt andet, at på trods

af al verdens elendighed og ondskab, giver håbet mening, uanset hvordan det går. Om magt sagde Vaclav Havel, afdød forfatter og tidligere præsident i Tjekkiet: Magt er farlig, det er vigtigt at erkende både for de store magthavere i verden, og for alle mennesker på jorden. Fordi vi hele tiden griber ind i hinandens liv, er afhængige af hinanden og derfor har magt over hinanden. Lad os glæde os over vores dejlige land med byger, der går og kommer. Vi skal tænke over, hvad vi tror på, hvad vi står for, og hvad vi håber på. Så kærligheden mellem os mennesker i Danmark og i verden ikke ødelægges. Freden kan vindes, der hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde.

5


Det sker i Folkekirken

Høstgudstjenester og kirkefrokost

Det sker i Folkekirken

Ved høstgudstjenesterne vil vore kirker være smukt pyntet med høstens blomster, neg, grønt og frugt.

6

Kirke Flinterup kirke søndag den 10. september, kl. 10.30: Kirkekaffe efter gudstjenesten. Munke Bjergby kirke søndag den 17. september, kl. 10.30. Efter høstgudstjenesten indbyder vi til kirkefrokost i præstegården. Her vil vi nyde den gode mad, synge nogle af høstens dejlige sange fra Højskolesangbogen og hygge os sammen.

52 - 2017

Familieforestilling i Kirke Flinterup Kirke Lørdag den 9. september kl. 11.00

BEMÆRK: Kirkefrokost (50 kr. / børn gratis) Tilmelding til sognepræst Kirsten Fogsgaard senest tirsdag den 12. september.

»I Luthers fodspor« I anledning af reformationsåret i 2017 har trioen GIÒIA udarbejdet en familieforestilling om Martin Luther præsenteret med musik, fortælling og sange, som alle kan synge med på. Historien tager sin begyndelse i klosteret i Erfurt, hvor Luther bare ikke føler, at han passer ind. Når han nu er så glad for sang, musik og dans – og Gud har skabt ham sådan – hvorfor er det så ikke tilladt? Videre frem kommer han til Rom, hvor han får idéer til de 95 teser, han senere slår op på kirkedøren. Et udvalg af de reformatoriske hovedpointer introduceres med humor og i børnehøjde – med en epilog om, hvad Luther har af betydning for os i dag. Ensemblet GIÒIA er kendt for dets festlige fortolkninger af den allertidligste nedskrevne instrumentalmusik fra 1250-1450. Musikken er i denne forestilling suppleret med arrangementer af Luther-salmer og nyskrevne fællessange. Gruppens besætning er Mie Korp Sloth på portativ (bærbart middelalderorgel) og keltisk harpe, Tira Skamby på percussion og Karina Agerbo på blokfløjte. Efter forestillingen serveres der pølsehorn og lidt at drikke.

Den 10. september i Stenlille Kirke og den 17. september i Stenmagle Kirke. I Stenlille Kirke vil vores børnekor medvirke. Kirkerne er særligt smukt pyntet, og vi skal synge de klassiske høstsalmer. Indsamlingen går til Kirkens Korshær.


Det sker i Folkekirken

Sogneaften i Kr. Flinterup Kirke Fredag den 29. september kl. 19.00

Torsdag den 21. september kl. 19.30

Foredrag i sognegården ved Hilda Heick Hilda Heick indspillede for sjov et enkelt nummer på plade i 1976 med titlen »Do You Speak English«. Sangen blev et stort hit. Men på trods af succesen nægtede hun i 5 år at tage ud på de skrå brædder. Nu så mange år efter er hun sammen med gemalen, Keld Heick, stadig et af de mest efterspurgte navne i dansk showbusiness. Hun stod for første gang og sang for et stort publikum i 1981. Hun har oplevet utallige Grand Prix’er – både danske og internationale – på nært hold. I 2016 var hun medvært på det danske Grand Prix. I seks år var hun direktør for Nykøbing F. Revyen. Med den titel fulgte masser af planlægning og administration. Samtidig var hun med hver aften på scenen som skuespiller og sanger. Selv siger hun, at årene har været fulde af sjov, slid, glæde, alvor og ærgrelser, men hun ville ikke undvære nogle af oplevelserne, for de har alle været lærerige. Hun har sammen med sin mand skrevet bogen »Duet for livet« i 2009, der fortæller deres fælles historie. I 2016 skrev hun bogen »Vi bli’r ved«, der handler om ni samtaler med både ukendte og kendte personer her iblandt Poul Nyrup Rasmussen og Asger Aamund, som alle fortæller deres spændende historie, og hvad de forventer at bruge resten af deres liv på. Alt dette og meget mere fortæller hun om i sit foredrag, der varer 1½ time. Der er gratis adgang med kaffe/te og kage.

»Familiekrønike« – og spændende lokalhistorie ved forfatter Pia Odderskov Grandjean I 2015 var Pia Grandjean på besøg i Kirke Flinterup for at researche til den roman, hun havde tanker om at skrive. Det viser sig, at hendes stamfar- og mor blev gift i Kirke Flinterup den 21. april 1686. Den 27. marts udkom hendes romanen »Ugræs«, hvis hovedperson, Lena, sætter sig for at følge sit familienavn tilbage til 1600-tallets Frankrig. I Bourgogneområdet, hvor blodige religionskrige mellem huguenotter og katolikker skabte flygtningestrømme af næsten aktuel virkelighed, finder hun det, hun søgte. Det næstsidste kapitel i Pias roman handler om selve brylluppet i Kirke Flinterup Kirke. Et kapitel eller to handler om Hellestrup, hvor hendes stamfar var hofmester, og hendes stammor Regina var ansat som kammerpige. I pausen byder menighedsrådet på kaffe og franske vafler.

7


Det Adresser sker i Adresser Folkekirken Det sker i Folkekirken

Stenmagle

Sognepræst

Stenlille

Maria Hjort

8 52 - 2017

Stenmagle præstegård, Sorøvej 84, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4054, e-mail: mhj@km.d Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsv lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attest skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes sognepræsten. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Kirsten Fogsgaard

Helle Holm-Christensen. – Fælles kordegn for a

Kordegn

Kontor: Sognegården, Enghavevej 12, 4295 Stenlille. E-m Træffetid: Tlf. 2452 3663 alle hverdage – og i sognegården

Kirkeadresse

Stenmagle Kirke, Præstelyngen 1, 4296 Nyrup

Stenlille Kirke, Kirkevej 27, 4295

Graver

Trine Høj Dahl

Lene Kreim Larsen

Stenmagle kirkegårdskontor, Sorøvej 74, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4101. E-mail: stm-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og kan ofte træffes på området indenfor normal arbejdstid.

Stenlille kirkegårdskontor, Engha 4295 Stenlille, tlf. 2045 5461. E-mail: stl-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og k fes på området indenfor normal

Organist

Jesper Fink-Jensen

Flinterupvej 24, 4180 Sorø, tlf. 6169 0246, e-mail: organist@stenmagle-stenlille-ki

Kirkesanger

Klaus Høgh-Lefholm

Kvarmløsevej 37 d, 4340 Tølløse, tlf. 6178 9224, e-mail: klaushoegh74@gmail.com

Menighedsrådsformand

Gert Lidsmoes

Egon Andreasen

Lunden 7, 4296 Nyrup, tlf. 5780 3162. E-mail: lidsmoes@gmail.com

Hovedgaden 104, 4295 Stenlille, tlf. 6110 2801, e-mail: ekea@ma

Kirkeværge

Anne Mette Forsingdal

Aage Schmidt Nielsen

Engkrogen 16, Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 5780 5244

Hybenvej 9, 4295 Stenlille, tlf. 57 E-mail: asn@dukamail.dk

Alle 4 kirker er på internettet Kirkebladet kommer kun 4 gange om året, men på internettet har du altid mulighed for at læse sidste nyt. Alle kirker har opdaterede hjemmesider, hvor du altid kan læse nyt fra menighedsrådene, om gudstjenester, baggrundstof, nyttige oplysninger og meget mere. Kirke Flinterups hjemmeside findes her: http://www.kirke-flinterup.dk Munke Bjergbys hjemmeside findes her: http://www.munkebjergbykirke.dk Stenlille og Stenmagles hjemmeside findes her: http://www.stenmagle-stenlille-kirke.dk


Det sker i Adresser Adresser Folkekirken Munke Bjergby

Kirke Flinterup

Kirsten Fogsgaard

dk. varer, kan man tudskrivning s direkte til d.

Munke Bjergby præstegård, Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby, tlf. 5780 7116, e-mail: kfo@km.dk – Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsvarer, kan man lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attestudskrivning skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes direkte til sognepræsten. – Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Maria Hjort.

alle fire sogne:

ail: HHO@KM.dk Henvendelse angående attestudskrivning og fødselsanmeldelser m.m. n for personlig henvendelse: tirsdag og onsdag kl. 10-15.

Stenlille

avevej 12,

k kan ofte træfarbejdstid.

Munke Bjergby Kirke, Kirkebakkevej 26 B, 4190 Munke Bjergby

Flinterup Kirke, Flinterupvej 17, 4180 Sorø

Jørgen Fedder Nielsen

Bent Pedersen

Kirkegårdskontoret, Kirkebakkevej 7, 4190 Munke Bjergby, tlf. 4272 1100. E-mail: mbkirke@gmail.com Træffes tirsdag-fredag 9.00-9.30 Udenfor kontortid træffes på 4272 1100.

Telefon: 6088 1053. E-mail: hrbentpedersen@gmail.com

Victoria Larsen Absalonsgade 20 2, 4200 Slagelse, tlf. 2328 8855, e-mail: viktoria-v@larsen.mail.dk

irke.dk

Helle Visti Jensen

m

Juliedalvej, 4180 Sorø, tlf. 5780 6380, e-mail: hellevistijensen@gmail.com

, ail.dk

780 4284.

Tove Madsen

Eduard Rasmussen

Sølvagerparken 20, 4293 Dianalund, tlf. 6175 7233, e-mail: lillevangsvej@gmail.com

Nyrupvej 68, 4180 Sorø, tlf. 5780 3112. E-mail: duebjergauto@c.dk

Karsten Jørgensen

Søren Sundby

Døjringevej 13, 4190 Munke Bjergby, tlf. 2169 3618, e-mail: trineogkarsten@waoomail.dk

Flinterupvej 21A, 4180 Sorø, tlf. 2128 0385, e-mail: soeren@danbankier.dk

Præsterne tager på hjemmebesøg! Men vi er nødt til at vide, hvem der gerne vil have besøg! Og man kan ikke bestille en præst til andre end sig selv! Hvis du gerne vil have et besøg, skal du ringe/e-maile/skrive til sognepræst Maria Hjort eller sognepræst Kirsten Fogsgaard, og så tager vi kontakt til dig og aftaler et besøg. Et besøg og en samtale kan indeholde alt fra himmel til jord. Man behøver ikke have noget helt specielt, man gerne vil tale om. Vi har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og mig – det er det, der er udgangspunktet – resten giver sig selv normalt. Der er også en mulighed for, at vi kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

9


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

10 52 - 2017

Kantategudstjenester søndag den 1. oktober Reformationen er tema for de to kantategudstjenester i Stenmagle Kirke kl. 10.30 og i Munke Bjergby Kirke kl. 14.00. Organist Jesper Fink-Jensen har skrevet en kantate over Luthers salme: »Nu fryde sig hver kristen mand«, som opføres ved gudstjenesterne, som vil være inspireret af Luthers »Tyske Messe«. De medvirkende er Helle Visti Jensen (sopran), Victoria Larsen (orgel), Jesper Fink-Jensen (baryton og direktion), samt kor og kammerensemble. Sognepræst Kirsten Fogsgaard er liturg og prædikant.

Sogneaften i Munke Bjergby Kirke

»Luthers Käthe« Torsdag den 19. oktober kl. 19.00 I foråret blev vi desværre nødt til at aflyse forestillingen om Luthers Käthe. Nu får vi imidlertid en ny chance for at høre monologen ved skuespiller Merete Arnstrøm. Monologen giver liv til Luthers hustru, der som ganske ung nonne modigt begiver sig ud i en for hende ukendt verden og vokser med de krav, hun møder som hustru, som moder og ikke mindst som den, der styrer det Lutherske hus og en husholdning, der også giver økonomiske udfordringer. Katharina von Bora er ikke nogen hvem som helst, men en smuk, begavet kvinde, der med opfindsomhed og styrke står for det Lutherske hus. Luther kaldte sin hustru »Hr. Käthe«, for på den tid ansås det at være stærk, betydningsfuld og handlekraftig som noget mandligt og bestemt ikke særlig kvindeligt. I dag vækker Luthers benævnelse »Hr. Käthe« ofte latter, men Katharina er mere end en latter værd. For havde Luther kunnet føre sit arbejde til ende uden Käthe von Bora? – Måske giver monologen et svar?


Det sker i Folkekirken

Tirsdag den 24. oktober kl. 19.30

»Læger uden Grænser« Foredrag i Sognegården Læger uden grænsers foredragsholdere har været udsendt for Læger uden Grænser som læger eller

sygeplejersker m.m. Når de holder foredrag, sker det i deres fritid, og uden at de får noget for det. De gør det, fordi de gerne vil fortælle om Læger uden Grænsers humanitære arbejde og på den måde samle penge ind til dette påtrængende nødhjælpsarbejde. Samtidig glæder de sig over, at de derigennem udbreder kendskabet til organisationen. Der er gratis adgang med kaffe/te og kage.

Koncert i Kirke Flinterup Kirke Lørdag den 28. oktober kl. 15.00

Pyndt Dahl Kvartet Kom til koncert med unge talenter: Pyndt Dahl Kvartet består af to søskendepar, Gustav og Bertil Pyndt (hhv. bas og trommer), samt Tobias og Amalie Dahl (hhv. klaver og

saxofon). Gruppen spiller danske sange i egne jazzede arrangementer, egne kompositioner og traditionelle jazzstandarter. Kvartetten kender hinanden fra deres tid i Ringsted musikskole, hvor de spillede sammen i div. orkestre. Siden da har de holdt fast i kvartetten, selvom de efterhånden er spredt for alle vinde for at gøre mere ved musikken. Menighedsrådet er vært ved en lille forfriskning.

11


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Alle Helgen

12

Søndag den 5. november er en særlig dag, hvor vi samles i kirkerne for at mindes vore kære, som vi har mistet. Særligt mindes vi dem, som vi i vore sogne har mistet siden sidste Alle Helgen. Som pårørende får man skriftlig invitation til gudstjenesten.

52 - 2017

Kl. 14.45 i Stenmagle Kirke og kl. 17.00 i Stenlille Kirke

Reformationsog spaghettigudstjeneste Tirsdag den 31. oktober er det nøjagtig 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op. Dermed tog reformationen sin begyndelse. Derfor er der spaghettigudstjeneste i Stenlille Kirke kl. 17.00 med reformationen i børnehøjde – vores børnekor medvirker også.

Husk at sætte kryds i kalenderen Vores Nisseteater kommer med et nyt stykke igen i år. Lørdag den 9. december kl. 10.00 i sognegården. Vi skriver om det i næste blad.

Gudstjenesten er menings- og stemningsfuld med ord og musik. Vi tænder lys for alle dem, vi har mistet, og mindes dem ved at læse deres navn højt. Cellist Cecillie Hyldgaard og organist Jesper Fink-Jensen spiller musik af bl.a. J.S. Bach, G.F. Händel og J. Fink-Jensen. Efter gudstjenesten serveres der suppe i våbenhuset – som alle er velkomne til at tage med ind i kirken og sidde og spise, mens lysene brænder.

Kirke Flinterup kl. 15.30 og Munke Bjergby kl. 17.00: Ved Alle Helgen sætter vi ord på vores sorg og vort savn, vi synger de salmer, der særligt hører denne dag til, og vi lytter til evangeliets ord, der bringer os lys, trøst og håb. Vi vil høre Schuberts smukke Litani, sunget af sopran Helle Visti Jensen med organist Victoria Larsen på orglet.


Det sker i Folkekirken

Minikonfirmander I år fandt minikonfirmandundervisningen sted i maj over 4 uger. Der var 11 minikonfirmander fra 3. klasse, og vi mødtes tirsdage efter skoletid. Vi besøgte alle fire kirker og hørte om påske, dåb, nadver, lignelser og meget mere. Vi lavede også en masse kreative udfoldelser. Det hele sluttede i Stenlille Kirke med spaghettigudstjeneste og spisning i sognegården for børn og voksne. For de børn, som begynder i 3. klasse efter sommerferien, er der minikonfirmandtilbud i foråret 2018. Undervisningen for foråret 2018 vil der blive skrevet om i næste blad.

Lørdagsdåb/helligdagsdåb med efterfølgende fridag i efteråret og vinteren 2017 – 2018 2017 Lørdag den 4. november Juledag 25. december 2. juledag 26. december Julesøndag 31. december

Stenlille Kirke kl. 10.30 Stenlille Kirke kl. 10.30 Stenmagle Kirke kl. 10.30 Stenlille Kirke kl. 10.30

2018 Lørdag den 10. februar

kl. 10.30 (i den kirke der først er ønske om) Skærtorsdag den 29. marts Stenlille kl. 10.30 (rytmisk) Påskedag den 1. april Stenmagle Kirke kl. 9.00 Påskedag den 1. april Stenlille Kirke kl. 10.30 Pinsedag den 20. maj Stenlille Kirke kl. 9.00 Pinsedag den 20. maj Stenmagle Kirke kl. 10.30

13


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Konfirmander 2017

14 52 - 2017

Munke Bjergby 7. maj

Stenlille 25. maj kl. 10

Kirke Flinterup 12. maj

Stenlille 25. maj kl. 12

Stenmagle 12. maj

Stenlille 27. maj

Forklaringsgudstjeneste Der er forklaringsgudstjeneste for alle de nye konfirmander; selvfølgelig med deres forældre. Søndag den 27. august kl. 9.00 i Stenlille Kirke og kl. 10.30 i Stenmagle Kirke. Der er velkomstgudstjenester for de nye konfirmander og deres forældre søndag den 27. august i Kirke Flinterup Kirke kl. 9.00 og i Munke Bjergby Kirke kl. 10.30


Det sker i Navnelisten Navnelisten Folkekirken

Navnelisten Døbte Sia Borup Clausen, 21. maj 2017, Stenmagle Yuna Lin Nielsen, 28. maj 2017, Stenmagle Lean Søholt Kaehne, 2. juli 2017, Stenlille Chris Bo Jørgensen, 8. juli 2017, Munke Bjergby

Døde Uffe Louis Torp Sørensen, 3. maj 2017, Stenlille Inger Fark Nielsen, 9. maj 2017, Munke Bjergby Kenneth Steen Olsen, 11. maj 2017, Stenlille Tommy Emil Becher, 25. maj 2017, Stenlille Leif Voss Jensen, 26. maj 2017, Stenlille Birthe Irene Petterson, 30. maj 2017, Kr. Flinterup Gerda Margrethe Eriksen, 17. juni 2017, Stenlille John Edvard Hansen, 27. juni 2017, Stenmagle Ruth Marianne Nielsen, 7. juli 2017, Stenlille Rigmor Høgh Klink, 11. juli 2017, Munke Bjergby

Hvor bisættelse/begravelse har fundet sted udensogns, nævnes bopælssognet.

Anette Kruse Heggset og Henrik Kruse, 6. maj 2017, Stenmagle Nadia Alice Pedersen og Jens Pedersen, 10. juni 2017, Kr. Flinterup Maria Hansen og Martin Andreas Skov Andersen, 24. juni 2017, Stenmagle Karina Pernille Holm og Thomas Søren Holm, 24. juni 2017, Stenlille Tanja Bjørk Carlsen og Martin Bjørk Carlsen, 1. juli 2017, Kr. Flinterup

Vi gør vores yderste for, at listen er korrekt. Har der indsneget sig fejl, beklager vi meget.

Vielser

15


Det sker i Folkekirken

Stenmagle Søndag den 3. september

Stenlille

Munke Bjergby Kirke Flinterup

9.00 KF

10.30 KF

12.s.e.trin, Markus 7, 31-37

16

Søndag den 10. september

9.00 MB

10.30 MH

52 - 2017

13.s.e.trin, Lukas 10, 23-37

9.00 KF

Høst

Søndag den 17. september

10.30 MH

14.s.e.trin, Lukas 17, 11-19

9.00 MH

Høst

Søndag den 24. september

10.30 KF Høst

10.30 KF

9.00 KF

Høst

9.00 MH

10.30 MH

15.s.e.trin, Matt. 6, 24-34

Søndag den 1. oktober

10.30 KF

14.00 KF

Kantategudstjeneste om reformationen

Søndag den 8. oktober

10.30 MH

9.00 MH

17.s.e.trin, Lukas 14, 1-11

Søndag den 15. oktober

9.00 KF

10.30 KF

18.s.e.trin, Matt 22, 34-46

Søndag den 22. oktober

9.00 KF

10.30 KF

19.s.e.trin, Markus 2, 1-12

Søndag den 29. oktober

10.30 MH

9.00 MH

9.00 KF

10.30 KF

20.s.e.trin, Matt 22, 1-14

Tirsdag den 31. oktober

17.00

500 års dagen for reformationen

Spaghetti-gudstjeneste Reformationen for børn

Søndag den 5. november Alle Helgen

14.45 MH

17.00 MH

m/cello og suppe

m/cello og suppe

Søndag den 12. november

17.00 KF

10.30 KF

15.30 KF

9.00 KF

22.s.e.trin, Matt 18, 21-35

Søndag den 19. november

9.00 MH

10.30 MH

23.s.e.trin, Matt 22, 15-22

Søndag den 26. november

10.30 MH

9.00 MH

S. søndag i kirkeåret, Matt 25, 31-46

Søndag den 3. december 1. søndag i advent, Lukas 4, 16-30

15.00 MH

10.30 MH

15.00 KF

Juletræstænding

gløgg og æbleskiver

Juletræstænding

10.30 KF

m/gløgg og æbleskiver

Kirkebilen: Det er i øjeblikket ikke muligt at skaffe taxa til kørsel til vore gudstjenester på søndage og helligdage – men det er stadig muligt for ældre og gangbesværede at bestille taxa til øvrige arrangementer, der er annonceret i dagspressen. Man skal ringe til Ambulix Taxa, tlf. 7023 0918 senest dagen før arrangementet.

www.lemann.dk · 4068 0059

Det sker i Gudstjenester Gudstjenester Folkekirken

September / oktober / november 2017

Det sker i FOLKEKIRKEN 52  

September - Oktober - November 2017