Page 1

Det sker i

FOLKEKIRKEN Juni · Juli · August 2017

Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle

LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

51


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Aktivitetsoversigt

Kirke Flinterup menighedsråd

31.05 »Om pilgrimsvandring« – foredrag i Kirke Flinterup Kirke

2

05.06. Familiegrundlovsdag i præstegårdshaven, Stenmagle

51 - 2017

12.06. »De friske piger« i Sognegården, Stenlille 13.06. Sangcafé i Sognegården, Stenlille 15.06. Minipilgrimsvandring, Kirke Flinterup Kirke. Husk tilmelding!

Munke Bjergby menighedsråd

23.06. Sankthans i Munke Bjergby præstegårdshave 24.07. »Blues i kirken« i Munke Bjergby Kirke 22.08. Koncert i Stenlille Kirke 23.08. Koncert for børn ved Sognegården, Stenlille 27.08 Forklarings- og velkomstgudstjenester for kommende konfirmander og deres forældre

Stenmagle menighedsråd

Menighedsrådsmøder Kirke Flinterup Kl. 19.00 i præstegården Onsdag den 21. juni Munke Bjergby Kl. 19.00 i præstegården Torsdag den 8. juni Torsdag den 24. august Stenlille menighedsråd

Det sker i Folkekirken Kirkebladet udgives i fællesskab af Munke Bjergby, Kirke Flinterup, Stenlille og Stenmagle sogne og udkommer 4 gange om året. Det omdeles til alle husstande i de fire sogne og kan hentes i sognegården i Stenlille. Udebliver bladet, kontaktes Lemann på tlf. 4068 0059. Hvis man vil have noget i næste blad, kan man kontakte en fra bladudvalget, senest 20. juli 2017. – Oplag: 3.300 Redaktion: Munke Bjergby: Lene Andersen, leneandersen@cafeer.dk, tlf. 4141 3656 Kirke Flinterup: Gitte Toftegaard, gittetoftegaard@gmail.com Stenlille: Elisabeth Helms, elsebethhelms@hotmail.com, tlf. 4043 2803 Stenmagle: Sebastian Adorján Dyhr (ansvarsh.), redaktoer.kirkeblad@gmail.com, tlf. 2027 2667 Tryk og grafisk arbejde: Lemann Grafisk, Stenmagle · www.lemann.dk · tlf. 4068 0059

Stenlille Onsdag d. 7. juni Kl. 16 kirkesyn ved Stenlille Kirke Stenmagle Torsdag d. 1. juni Kl. 18.30 kirkesyn ved Stenmagle Kirke Torsdag d. 31. august Kl. 19.00 i Sognegården i Stenlille


Det sker i Folkekirken

Børnekor

Sorggruppe

Alle børn, der går i 1.-3. klasse og kan lide at synge, kan være med i Stenmagle og Stenlille Kirkes børnekor. Korprøverne finder sted om tirsdagen i det gamle musiklokale (E3) på Stenlille Skole. Børnene bliver hentet i SFO’en kl. 15.00, og korprøven er slut kl. 15.45. Koret medvirker ved spaghettigudstjenesten tirsdag d. 30. maj kl.17.00 i Stenlille Kirke og holder derefter sommerferie. Første korprøve efter sommerferien bliver tirsdag d. 22. august. Hvis du vil vide mere, så ring eller skriv til organist Jesper Fink-Jensen på 61690246, eller send en mail til organist@stenlillestenmagle-kirke.dk.

Vi har nu afsluttet vores andet sorggruppeforløb, som kørte hen over efterår, vinter og forår. Med deltagernes tilladelse gengiver vi her, hvad sorggruppen har betydet for den enkelte:

»På møderne har vi hver især fortalt om, hvordan vi har det, og hvilke følelser vi dagligt er berørt af. Til en start kunne jeg ikke rigtig se meningen med at skulle fortælle dette og tænkte, det ikke interesserede andre. Men jeg har fundet ud af, at det er rigtig rart at høre, hvordan andre i samme situation har det. Sorgen og ensomheden er der stadig, men nu ved jeg, at mine følelser er naturlige, og at mange andre bærer rundt på den samme sorg«. »Det handler om at møde andre i samme situation. Drøfte livets gang (i al fortrolighed) før, under og efter en vanskelig periode med sorg og savn. Mange vil erfare, at de går ud i livet med en rankere ryg, når sorggruppen er slut«. »Den viden, vi alle har fået ved at lytte til samtalerne mellem præsten og den enkelte i sorggruppen, er med til at hjælpe os et godt stykke på vejen frem«. »Man glemmer aldrig, men lærer at leve med sin sorg«.

Spaghettigudstjeneste Husk spaghettigudstjeneste tirsdag den 30. maj kl. 17.00 i Stenlille Kirke. Det er samtidig afslutning på minikonfirmandernes undervisningsforløb. Børnekoret deltager ved gudstjenesten. Begge præster står for gudstjenesten – her ses Maria til venstre og Kirsten til højre.

Vi påtænker at begynde ny sorggruppe omkring oktober. Vil du gerne deltage, så henvend dig til en af os præster. Med venlig hilsen Maria Hjort og Kirsten Fogsgaard

3


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

4 51 - 2017

Babymusik

»De friske piger«

Der er babymusik om torsdagen kl. 9.30 i Sognegården i Stenlille. Alle mødre og fædre med babyer i alderen 2-12 mdr. er velkomne til at deltage. Vi stimulerer sanserne ved at synge, danse og bevæge os rundt i salen med mange gentagelser, så alt foregår på børnenes betingelser. Man kan løbende tilmelde sig, det er gratis at deltage, og der er kaffe og brød bagefter. Ring til organist Jesper FinkJensen på tlf. nr. 6169 0246, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlille-kirke.dk, hvis du vil vide mere.

Lidt nyt omkring vores sysler i sognegården. Vi har været på besøg hos Sy og Rens i Sorø, hvor vi havde rig mulighed for at blive inspireret ud i strikning, hækling og patchwork. Vi har besøgt Ea på Tygestrupvej, hvor vi fik en god indsigt i vævning og så mange spændende ting, man kunne gå i gang med. Vi har haft besøg af Yvonne fra Blomstercafeen i Vedde. Hun viste os, hvordan vi bandt en buket og lavede en dekoration til påske. Der blev lavet mange fine ting.

Babymusik holder sommerferie i juli måned. I uge 32 finder undervisningen sted fredag d. 11. august kl. 9.30 i stedet for torsdag d. 10. august.

Nogle mandage foregår uden eksterne inspirationskilder, men vi hygger os med vores sysler i sognegården, hvor det sociale er i højsædet. Har du tid og lyst til hyggeligt samvær og måske lidt inspiration til det kreative, er du velkommen i sognegården den første mandag i måneden fra kl. 14 til 16.30. Vi holder ferie i juli og august måneder. I juni bliver det den 12. da den første mandag i måneden er 2. pinsedag og Grundlovsdag. Programmet for den 12. juni er endnu ikke fastlagt. Henvendelse kan ske til Ingrid på telefon 25596042 eller Herdis på 21132409.

Sangcafé i juni Tirsdag d. 13. juni kl. 10.00 er der sangcafé i Stenlille Sognegård. Sorø Underholdningskor medvirker med et program af sjove og glade sange. Der vil naturligvis også være fællessange, som alle kan synge med på. Det er ikke nødvendigt at melde sig til, og det er gratis at deltage i fællessangen. Der serveres kaffe og et stykke brød, som koster 20 kr.


Det sker i Præstens Folkekirken klumme

Den dyrebareste perle Af sognepræst Maria Hjort

Inden barnedåb i kirken har jeg normalt en lille indledning. En af mine indledninger handler om den dyrebareste perle. Når et lille barn kommer til verden, så fødes det i smerte – men hurtigt kommer der glædestårer, når barnet lægges i moderens (og faderens) arme. Man er lettet og græder af både udmattelse og glæde. I den græske mytologi kaldte man perler fra en musling for Afrodites glædestårer. Ud af smerten kommer glæden og det dyrebareste man ejer – ens barn. I middelalderen var Maria symboliseret ved en musling og Jesus ved en perle. Barnet favnet i sin mors skal. Når en musling får et fremmedlegeme ind, så begynder den at »græde det ud«, siger man poetisk. Faktisk så sker der det, at der lægges lag på lag af perlemor omkring, så »sandkornet« til sidst fremstår som den smukkeste perle.

Foto af Sille Arendt, Københavns Stift

Det, der var smertefuldt, bliver omkranset af perlemor og bliver hårdt og smukt og skinner smukt. Tårerne bliver til det smukkeste. Vi formes af de oplevelser, vi får – også det, der gør ondt, former os. I Københavns Domkirke er døbefonten en engel, der holder en musling frem. Det er Thorvaldsen, der har skabt den. Her frembærer englen den smukkeste gave, nemlig dåben. I dåben får vi at vide, at Gud er med os alle dage indtil verdens ende. Både de dage, der kræver tårer, og de dage, vi glædes. Vi døber vores børn og giver dem det bedste – nemlig at de altid, LIGEGYLDIGT hvad der sker dem, må have et sted, hvor de er favnet. Som en perle i en muslingeskal. Tillykke med dåben, I dyrebareste skatte. 5


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Minipilgrimsvandring

6

Torsdag den 15. juni kl. 17.15

51 - 2017

Vi begynder med en kort andagt i Kirke Flinterup Kirke. Herfra går vi gennem Store Bøgeskov til Kilden ved Gyrstinge sø. Det tager ca. en times tid med omkring 5 kilometers vandring. Vi holder en lille andagt i naturen, når vi er nået frem. Derefter serveres sandwich og drikkevarer. Vandringen går tilbage til Kirke Flinterup, hvor vi slutter ganske kort i kirken. Hvis man ikke synes, man kan gå hele vejen tilbage, vil der være kørelejlighed. Tilmelding til sognepræst Kirsten Fogsgaard senest lørdag den 10. juni.

Sogneaften i Kirke Flinterup Kirke Onsdag den 31. maj, kl. 19.00 »Om pilgrimsvandring« ved pilgrimspræst Elisabeth Knox-Seith. Elizabeth Knox-Seith er sognepræst på Lolland og stiftets første pilgrimspræst. Hun er kendt for sit glade sind og sin forkærlighed for keltisk spiritualitet. Desuden er hun en engageret og glimrende formidler. Denne aften vil vi høre hendes tanker om, hvorfor vi moderne mennesker vælger/har brug for at gå på pilgrimsvandring. Hvad sker der med os og i os, når vi vandrer? Hvad karakteriserer en pilgrimsvandring frem for en gåtur med hunden? Vi skal også høre noget om Klosterruten og lidt om Caminoen, Pilgrimscentret i Maribo og Elisabets egen vej til at blive pilgrimspræst. I pausen bliver der serveret lidt »rejsekost«.


Det sker i Folkekirken

Familiegrundlovsdag 5. juni i præstegårdshaven i Stenmagle kl. 13-16.30 13.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.30

Sognepræst Maria Hjort byder velkommen. »Der er et yndigt land« synges, og medbragt frokostkurv nydes. Live Jazz-band spiller dagen igennem (i pauserne for optræden) Stenlille Folkedansere Tryllekunstner »Kenneth« Gymnastikopvisning fra Stenmagle og Nyrup SNIF Grundlovstale ved Jacob Jensen (MF for Venstre, formandskandidat til regionsrådet) Fællessang og fanerne bæres ud til klapsalver

Der kan købes øl/vand. Kaffe og kage kan også købes til rimelige priser – overskuddet går til afholdelsen af grundlovsdagen. FDF deltager også i år med forskellige aktiviteter for børn. Vi plejer at være 250-300 mennesker i løbet af dagen, og her er plads til barnevogne. Der er stole og bænke – og det er tilladt at tage egne tæpper med. Vi glæder os meget til at se dig På menighedsrådene i Stenlille og Stenmagles vegne

7


Det Adresser sker i Adresser Folkekirken Det sker i Folkekirken

Stenmagle

Sognepræst

Stenlille

Maria Hjort

8 51 - 2017

Stenmagle præstegård, Sorøvej 84, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4054, e-mail: mhj@km.d Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsv lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attest skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes sognepræsten. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Kirsten Fogsgaard

Helle Holm-Christensen. – Fælles kordegn for a

Kordegn

Kontor: Sognegården, Enghavevej 12, 4295 Stenlille. E-m Træffetid: Tlf. 2452 3663 alle hverdage – og i sognegården

Kirkeadresse

Stenmagle Kirke, Præstelyngen 1, 4296 Nyrup

Stenlille Kirke, Kirkevej 27, 4295

Graver

Trine Høj Dahl

Lene Kreim Larsen

Stenmagle kirkegårdskontor, Sorøvej 74, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4101. E-mail: stm-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og kan ofte træffes på området indenfor normal arbejdstid.

Stenlille kirkegårdskontor, Engha 4295 Stenlille, tlf. 2045 5461. E-mail: stl-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og k fes på området indenfor normal

Organist

Jesper Fink-Jensen

Flinterupvej 24, 4180 Sorø, tlf. 6169 0246, e-mail: organist@stenmagle-stenlille-ki

Kirkesanger

Klaus Høgh-Lefholm

Kvarmløsevej 37 d, 4340 Tølløse, tlf. 6178 9224, e-mail: klaushoegh74@gmail.com

Menighedsrådsformand

Gert Lidsmoes

Egon Andreasen

Lunden 7, 4296 Nyrup, tlf. 5780 3162. E-mail: lidsmoes@gmail.com

Hovedgaden 104, 4295 Stenlille, tlf. 6110 2801, e-mail: ekea@ma

Kirkeværge

Anne Mette Forsingdal

Aage Schmidt Nielsen

Engkrogen 16, Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 5780 5244

Hybenvej 9, 4295 Stenlille, tlf. 57 E-mail: asn@dukamail.dk

Alle 4 kirker er på internettet Kirkebladet kommer kun 4 gange om året, men på internettet har du altid mulighed for at læse sidste nyt. Alle kirker har opdaterede hjemmesider, hvor du altid kan læse nyt fra menighedsrådene, om gudstjenester, baggrundstof, nyttige oplysninger og meget mere. Kirke Flinterups hjemmeside findes her: http://www.kirke-flinterup.dk Munke Bjergbys hjemmeside findes her: http://www.munkebjergbykirke.dk Stenlille og Stenmagles hjemmeside findes her: http://www.stenmagle-stenlille-kirke.dk


Det sker i Adresser Adresser Folkekirken Munke Bjergby

Kirke Flinterup

Kirsten Fogsgaard

dk. varer, kan man tudskrivning s direkte til d.

Munke Bjergby præstegård, Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby, tlf. 5780 7116, e-mail: kfo@km.dk – Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsvarer, kan man lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attestudskrivning skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes direkte til sognepræsten. – Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Maria Hjort.

alle fire sogne:

ail: HHO@KM.dk Henvendelse angående attestudskrivning og fødselsanmeldelser m.m. n for personlig henvendelse: tirsdag og onsdag kl. 10-15.

Stenlille

avevej 12,

k kan ofte træfarbejdstid.

Munke Bjergby Kirke, Kirkebakkevej 26 B, 4190 Munke Bjergby

Flinterup Kirke, Flinterupvej 17, 4180 Sorø

Jørgen Fedder Nielsen

Bent Pedersen

Kirkegårdskontoret, Kirkebakkevej 7, 4190 Munke Bjergby, tlf. 4272 1100. E-mail: mbkirke@gmail.com Træffes tirsdag-fredag 9.00-9.30 Udenfor kontortid træffes på 4272 1100.

Telefon: 6088 1053. E-mail: hrbentpedersen@gmail.com

Victoria Larsen Absalonsgade 20 2, 4200 Slagelse, tlf. 2328 8855, e-mail: viktoria-v@larsen.mail.dk

irke.dk

Helle Visti Jensen

m

Juliedalvej, 4180 Sorø, tlf. 5780 6380, e-mail: hellevistijensen@gmail.com

, ail.dk

780 4284.

Tove Madsen

Eduard Rasmussen

Sølvagerparken 20, 4293 Dianalund, tlf. 6175 7233, e-mail: lillevangsvej@gmail.com

Nyrupvej 68, 4180 Sorø, tlf. 5780 3112. E-mail: duebjergauto@c.dk

Karsten Jørgensen

Søren Sundby

Døjringevej 13, 4190 Munke Bjergby, tlf. 2169 3618, e-mail: trineogkarsten@waoomail.dk

Flinterupvej 21A, 4180 Sorø, tlf. 2128 0385, e-mail: soeren@danbankier.dk

Præsterne tager på hjemmebesøg! Men vi er nødt til at vide, hvem der gerne vil have besøg! Og man kan ikke bestille en præst til andre end sig selv! Hvis du gerne vil have et besøg, skal du ringe/e-maile/skrive til sognepræst Maria Hjort eller sognepræst Kirsten Fogsgaard, og så tager vi kontakt til dig og aftaler et besøg. Et besøg og en samtale kan indeholde alt fra himmel til jord. Man behøver ikke have noget helt specielt, man gerne vil tale om. Vi har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og mig – det er det, der er udgangspunktet – resten giver sig selv normalt. Der er også en mulighed for, at vi kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

9


Det sker i Folkekirken

RINGSTED-SORĂ˜ PROVSTI FOLKEKIRKEN

Det sker i Folkekirken

3LQVHXQGHUnEHQKLPPHO

10

)Â?//(6)5,/8)76*8'67-(1(67(3,16('$*

0DQGDJGHQMXQLNO Sn.RQJVJDDUGHQVHQJH6WUDQGYHMHQL9HVWHU%URE\

51 - 2017

.LUNHUQHL5LQJVWHG6RU¥3URYVWLIHMUHULJHQLnUI OOHVSURYVWLJXGVWMHQHVWH XQGHUnEHQKLPPHOSn.RQJVJDDUGHQVHQJHL9HVWHU%URE\ 6RJQHSU VW)UHMD%RH+DQVHQSU GLNHU/\QJHNLUNHVWUHNRURJPDQGVNRUHW .RVDNNHUQHV\QJHURJIOHUHDISURYVWLHWVSU VWHUXGGHOHUQDGYHUHQ (IWHUJXGVWMHQHVWHQNDQGHUN¥EHVNDIIHRJNDJHL.RQJVJDDUGHQVERG

Pinse under üben himmel Ogsü i ür indbyder vi til friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, 5. juni kl. 10.30 pü engen ved Kongsgürden i Broby. Gudstjenesten er fÌlles for sognene i provstiet. PrÌdikant er Freja Boe-Hansen. Der medvirker ere kor ved gudstjenesten. Se i øvrigt mere i dagspressen.

Sankthans i Munke Bjergby prÌstegürdshave Fredag den 23. juni. Traditionen tro mødes vi til sankthans i prÌstegürdshaven. Haven er üben fra kl. 19.00. Medbring madkurv og drikkevarer. Tag evt. et tÌppe med. Vi sørger for, at grillen er tÌndt til de medbragte pølser og bøffer. Der vil vÌre borde og siddepladser, men har I selv mulighed for at medbringe bord og stole og et tÌppe, vil det vÌre en god idÊ. For børnene er der forskellige spil. Det er igen i ür børnene fra Naturbørnehuset, der laver den otte heks. PROGRAM: Kl. 19.00: Haven üben. Grill, spisning, fÌllessang og leg. Kl. 21.00: Bültale ved menighedsrüdsformand Tove Madsen Kl. 21.15: Bület tÌndes. Kl. 23.00: Haven lukker I ür har vi den store glÌde igen at have familien Dahls musikalske indslag i løbet af aftenen. Alle er velkomne.


Det sker i Folkekirken

Sommerjazz i Munke Bjergby Kirke

»Blues i kirken« Mandag den 24. juli, kl. 16.00. Ligesom de foregående år deltager Munke Bjergby Kirke også i år i Sorø Jazzfestival. Det er blues, så det batter, når pianisten og sangeren Hans Knudsen spiller og synger sammen med sin makker på guitar, Ronni Boysen. De to prisbelønnede danske bluesambassadører behersker med suveræn indlevelse den amerikanske bluestradition. I Munke Bjergby Kirke kommer publikum til at opleve en omgang festlig og inderlig strenge- og tangentleg. Entré: 50 kr. Billetter ved indgangen eller forudbestilling hos sognepræst Kirsten Fogsgaard.

11


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Sjov i gaden i uge 34

12 51 - 2017

22. august Koncert med Klaus og Jesper. 23. august Koncert for børn kl.17.00 ved Stenlille sognegård med Sylvester. Efter koncerten er der pølser og brød samt saftevand til alle. Derudover kommer Stenlille skole på besøg i kirken, hvor sognepræst Maria Hjort fortæller om dens historie.

»Sjov-i-gaden«-koncert med Klaus og Jesper Tirsdag d. 22. august kl. 19.30 giver kirkesanger Klaus HøghLefholm og organist Jesper Fink-Jensen koncert i Stenlille Kirke i forbindelse med »Sjovi-gaden«-ugen i Stenlille. De to erfarne kirkemusikere byder på et spændende program af medrivende sange af bl.a. Pink Floyd, The Beatles, U2, Gasolin, Eric Clapton og Johnny Cash. Derudover præsenterer de nogen af de bedste salmer fra det nye salmebogstillæg, »100 salmer«. Der er gratis adgang til koncerten, og alle er velkomne.


Det sker i Folkekirken

Pilgrimsvandringer med konfirmander Munke Bjergby: Inden konfirmationsdagen nåede vi en lille pilgrimsvandring til vores nabokirke, Tersløse. Der er ca. 7 km, når vi går ad Kammergavevej. Man taler godt sammen, når man går. Sognepræst Bo Depner tog venligt imod os, da vi kom til Tersløse Kirke. Han fortalte lidt om kirken, og vi sagde Trosbekendelsen og Fadervor sammen, inden vandringen gik hjemad. Stenlille: Konfirmanderne gik en pilgrimstur fra Stenlille Kirke til Stenmagle Kirke som det sidste i undervisningen. Inden de gik, skulle de tegne et kors på en flise, og da de kom tilbage afsluttede de turen med et hjerte. På vej ud fik de et billede af en lignelse, de skulle gå og tale om, og på vej hjem to små vers fra Biblen. Vi var heldige med høj sol, og præsten gav derfor en is i Stenmagle. Tillykke til jer alle Maria 13


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

14 51 - 2017

Lørdagsdåb og dåb med efterfølgende fridag i resten af 2017 Pinsedag den 4. juni kl. 9.00 i Stenmagle Kirke og kl. 10.30 i Stenlille Kirke. Lørdag den 5. august kl. 10.30 i den kirke, der er tilmelding til først. Lørdag den 4. november kl. 10.30 i Stenlille Kirke. Juledag, 25. december kl. 10.30 i Stenlille Kirke. 2. Juledag, 26. december kl. 10.30 i Stenmagle Kirke. Julesøndag, 31. december kl. 10.30 i Stenlille Kirke. Der er mulighed for dåb alle søndage kl. 9.00 eller kl. 10.30 (se gudstjenestelisten på kirkens hjemmeside).


Det sker i Navnelisten Navnelisten Folkekirken

Navnelisten Døbte

Maria Erika Suksdorf Jensen og Gregers Juel Jensen, 25. februar 2017, Stenlille

Døde Maja Sofussen, 24. januar 2017, Stenmagle Hanne Elisabeth Pedersen, 27. januar 2017, Stenlille Bent Mark, 27. januar 2017, Stenlille Jan Rydstrøm, 1. februar 2017, Stenlille Ib Georg Petersen, 1. februar 2017, Stenlille Georg Heberg, 3. februar 2017, Stenlille Ole Wattne, 16. februar 2017, Stenlille Evy Gudmandsen, 22. februar 2017, Stenlille Birgit Tarp Rabitz, 24. februar, Stenlille Pia Majbrit Jensen, 24. februar 2017, Stenmagle Ingrid Margrethe Hansen, 4. marts 2017, Stenlille Otto Buchwald, 11. marts 2017, Kr. Flinterup Jesper Houlind, 14. marts 2017, Stenlille Pia Nielsen, 16. marts 2017, Stenmagle Tonny Ejnar Quist Petersen, 19. marts 2017, Stenlille Ellen Vibeke Wiese Jensen, 19. marts 2017, Stenlille Lisbeth Kristine Andersen, 20. marts 2017, Stenlille Erik Villy Frandsen, 20. marts 2017, Stenmagle Birthe Kirstine Jensen, 29. marts 2017, Stenmagle Johannes Pedersen, 5. april 2017, Stenmagle Connie Lehman Mølsted, 9. april 2017, Stenmagle John Elo Schmidt, 20. april 2017, Stenlille Ester Magdalene Svendsen, 20. april 2017, Stenlille

Hvor bisættelse/begravelse har fundet sted udensogns, nævnes bopælssognet.

Vielser

Vi gør vores yderste for, at listen er korrekt. Har der indsneget sig fejl, beklager vi meget.

Nellie Sofia Haack Posso, 28. januar 2017, Munke Bjergby Zander Øland Pedersen, 4. februar 2017, Stenlille Magne Horsfold Larsen, 5. februar 2017, Munke Bjergby Tino Kamper, 5. marts 2017, Stenlille Gry Agnes Jørgensen, 5. marts 2017, Stenmagle Havana Højsgaard Lindrup, 11. marts 2017, Munke Bjergby Sofie Madsen Petersen, 11. marts 2017, Munke Bjergby Naja Toftebjerg Astrup Bertelsen, 19. marts 2017, Stenmagle August Mouritsen Solander, 19. marts 2017, Munke Bjergby Freja Liv Lykke Mathiesen, 19. marts 2017, Munke Bjergby Tilde Helene Jensen, 2. april 2017, Stenmagle Albert Bendix Åsberg Nielsen, 2. april 2017, Stenmagle Astrid Sneve Stenager, 8. april 2017, Munke Bjergby Athea Rosenkvist Midjord, 13. april 2017, Stenmagle Hjalte Kiel Kofod, 17. april 2017, Stenlille Vilhelm Bjørk Carlsen, 23. april 2017, Kirke Flinterup

15


Det sker i Folkekirken

Søndag den 4. juni

16

Stenmagle

Stenlille

Munke Bjergby Kirke Flinterup

9.00 MH

10.30 MH

10.30 KF

Friluftsgudstj.

Friluftsgudstj.

9.00 KF

Pinsedag, Joh. 14, 22-31

51 - 2017

Mandag den 5. juni 2. pinsedag (og grundlovsdag)

Friluftsgudstj.

Friluftsgudstj.

Joh. 3, 16-21

Søndag den 11. juni

10.30 MH

9.00 MH

10.30 KF

9.00 KF

Trinitatis Joh. 3, 1-15

Søndag den 18. juni

9.00 MH

10.30 MH

1.s.e.trin, Lukas 16, 19-31

Søndag den 25. juni

9.00 KF

10.30 KF

10.30 MH

10.30 KF

9.00 KF

10.30 KF

2.s.e.trin, Lukas 14, 16-24

Søndag den 2. juli

9.00 MH

9.00 KF

3.s.e.trin, Lukas 15, 1-10

Søndag den 9. juli 4.s.e.trin, Lukas 6, 36-42

Søndag den 16. juli

9.00 KF

10.30 KF

5.s.e.trin, Lukas 5, 1-11

Søndag den 23. juli

9.00 KF

10.30 KF

9.00 MH

10.30 KF

6.s.e.trin, Matt. 5, 20-26

Søndag den 30. juli

10.30 MH

9.00 KF

7.s.e.trin, Lukas 19, 1-10

Søndag den 6. august

10.30 MH

9.00 MH

8.s.e.trin, Matt. 7, 15-21

Søndag den 13. august

10.30 MH

9.00 MH

9.s.e.trin, Lukas 16, 1-9

Søndag den 20. august

10.30 MH

9.00 MH

10.s.e.trin, Lukas 19, 41-48

Søndag den 27. august Lukas 18, 9-14

Søndag den 3. september

10.30 MH Forklaringsgudstj.

9.00 KF

9.00 MH Forklaringsgudstj.

10.30 KF Velkomstgudstj.

9.00 KF Velkomstgudstj.

10.30 KF

12.s.e.trin, Markus 7, 31-37

Kirkebilen: Det er i øjeblikket ikke muligt at skaffe taxa til kørsel til vore gudstjenester på søndage og helligdage – men det er stadig muligt for ældre og gangbesværede at bestille taxa til øvrige arrangementer, der er annonceret i dagspressen. Man skal ringe til Ambulix Taxa, tlf. 7023 0918 senest dagen før arrangementet.

www.lemann.dk · 4068 0059

Det sker i Gudstjenester Gudstjenester Folkekirken

Juni / juli / august 2017

Profile for Trykpartner

Det sker i folkekirken - 51  

Det sker i folkekirken - 51