Page 1

2014 - 2015


HER ER ELEVERNE MED TIL AT BESTEMME

4

NÅR DU STARTER PÅ HIMMELEV

5

STX (DEN RODE HUE)

6

STUDIERETNINGERNE (STX) - OVERSIGT

7

Sproglige studieretninger

8

Samfundsvidenskabelige studieretninger

12

Naturvidenskabelige studieretninger

16

Kunstneriske studieretninger

20

HF (DEN BLÅ HUE)

24

VALGFAG (STX OG HF)

26

TALENTUDVIKLING 28 ALLE VEJE FORER FRA HIMMELEV

30

#HIMMELIFE 37 VEJLEDNING OG TRIVSEL

38

IDRÆT OG SPORTSTURNERINGER

39

STUDIETURE 40 MUSIK OG DRAMA

42

LÆRERNE 43 FEST OG FARVER

44

HIMMELEAKS 45 HVORDAN SOGER JEG OM OPTAGELSE

46

PÅ CYKEL OG MED BUS TIL HIMMELEV

47


VEL

M I H L I T KO M M E N

M U I S A N M Y G V E L E M

Du står nu over for et vigtigt valg. Du skal ikke bare vælge uddannelse og gymnasium, men også tænke nærmere over din fremtid. I første omgang skal du beslutte dig for, om du ønsker en stx- eller en hf-uddannelse. Himmelev Gymnasium tilbyder begge dele. Himmelev Gymnasium er Roskildes mindste gymnasium med omkring 900 elever og 100 lærere. Så helt små er vi måske ikke, men vi har bevaret nærheden både i undervisningen og i det sociale liv. Det betyder nemlig meget for os, at vi kender hinanden, og at vi har respekt for hinanden. Du behøver ikke have planlagt hele din fremtid på forhånd for at søge om optagelse på Himmelev, men vi vil gerne have, at du har gjort op med dig selv, at du har lyst til at læse og til at lære. Til gengæld giver vi dig inspirerende og varieret undervisning med de bedste lærere, vi kender. De er alle sammen uddannet på universitetet og deltager flittigt i de mange udviklingsprojekter, som Himmelev også er en del af. Og så skal fremtiden nok falde på plads i løbet af dine to eller tre år på Himmelev. Himmelev er et moderne gymnasium i ordets bedste forstand. Vi har i de senere år investeret massivt i science-faciliteter, undervisningsmaterialer, it og i bygningerne generelt. Det vil du kunne mærke i dagligdagen på skolen. Det er nemlig vigtigt at have rammerne i orden, når der skal uddannes dygtige og engagerede studenter. Undervisningen og det faglige indhold er naturligvis kernen i livet på Himmelev Gymnasium, men det sociale liv spiller også en stor rolle. Lektiecafé, musikcafé, elevråd, frivillig idræt, drama og billedkunst, fester og studieture, fredagsbar og quizeftermiddag. Der er masser af muligheder for at mødes efter skoletid, og du kan læse meget mere om det hele på de følgende sider. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen til skolestart 2014 -15. Johnny Vinkel, Rektor


HER

D E M E N R ER ELEVE

E M M E T S TIL AT BE

Vi er 68 elever i elevrådet, og der er også plads til dig. Elevrådet har stor betydning på Himmelev Gymnasium, og vi er med hver gang, der tages beslutninger om fx fællesarrangementer, studieture, bygninger, det sociale miljø og pædagogisk udviklingsarbejde. Vi har i dette skoleår fx været med i arbejdet omkring indretning af nye klasseværelser med større fleksibilitet. Check de nye borde i lokale 1 og 2 ;-)

Glæd dig til at starte på et fedt gymnasium, hvor du bliver taget alvorligt, og hvor du kan få indflydelse, hvis du vil have den. Himmelev har utroligt meget at byde på – ud over den gode undervisning og de søde lærere selvfølgelig. Vores råd til dig som ny elev på Himmelev er: Engagér dig i timerne, hyg dig med din klasse og fyr den af til gymnasiefesterne. Vi ses!

Du kan stille op til elevrådet som repræsentant for din klasse i begyndelsen af skoleåret, og umiddelbart efter elevrådsvalget er der elevrådsdag for alle elevrødderne, så du bliver sat godt ind i elevrådsarbejdet. 4

Elevrådet


NÅR DU

V E L E M M I H Å P R E T STAR

De første uger af det nye skoleår har vi fokus på at give dig en god start på din gymnasietid og på at sikre, at du hurtigt falder til i din klasse og på Himmelev i det hele taget. Vi har gjort os umage med at sammensætte et introforløb, som både introducerer dig til fagene og til det gode sociale liv, som vi har på Himmelev. Du kan godt glæde dig til en hyggelig, sjov og tryg start. Første skoledag bliver du modtaget af klassens lærerteam og af to tutorer fra klassen over dig. De vil følge dig og din klasse hele året. Inden for kort tid vil du også møde din studievejleder, som har indslusningssamtaler med alle nye elever.

Introforløbet er præget af mange sociale aktiviteter. Fx er det en tradition at danse folkedans med en af de andre nye klasser. Det plejer at være ganske underholdende. Der er også en idrætsdag på programmet, hvor I som klasse skal vise jeres fælles styrke og sammenhold, når der skal konkurreres mod de andre. I september skal klassen på hyttetur med et par lærere, jeres tutorer og en af de andre 1. klasser. Introforløbet sluttes af med en introfest for hele skolen, som indledes med fælles spisning i kantinen for 1. klasserne og deres lærere.

alle n med e m m a s nge n være olig ma r t u Man ka r e Her vi melev. rygter, e d g o på Him ver, oblige ele n om sn e forskel j e v r o ke. ørt i f t fald ik r havde h e v h i .c passer Sarah 1 berne, rine og

Cath

5


STX

) E U H E (DEN ROD

Det tager tre år at blive stx-student. Du kommer til at arbejde videre med en del af de fag, som du kender i forvejen fra folkeskolen, fx dansk, matematik, historie og idræt. Og så er der nye fag som psykologi, naturgeografi, bioteknologi og mediefag. Lærerne er alle universitetsuddannede og derfor også eksperter i deres fag. Og det er nødvendigt, for på stx skal du arbejde med fordybelse, ny viden og med at anvende denne viden i nye sammenhænge. Der er i undervisningen også fokus på projektarbejde og på samarbejde mellem fagene. På Himmelev Gymnasium sammensætter vi vores 1.g-klasser efter jeres foreløbige valg af studieretning og kunstnerisk fag. Det betyder, at du kommer til at gå i klasse med nogen, som har de samme interesser som dig. Hver klasse får sin egen studievejleder og et særligt lærerteam, der tager sig af de traditionelle klasselærer-opgaver. En studentereksamen fra stx giver adgang til alle de videregående uddannelser lige fra lægestudiet til lærerseminariet. Læs mere om studieretningerne på de følgende sider.

Tjek ogtsnåingerne studiere r ud he

6


) X T S ( E N ETNINGER

STUDIER SPROGLIGE

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE

NATURVIDENSKABELIGE

KUNSTNERISKE

Sprog og kultur 1

Side 8

Sprog og kultur 2

Side 9

Sprog og kultur 3

Side 10

Sprog og kultur 4

Side 11

Politik og ideologi

Side 12

Identitet, samfund og kultur

Side 13

Innovation og globalisering

Side 14

Globalisering og økonomi

Side 15

Krop og sundhed

Side 16

Biokemi

Side 17

Bioteknologi

Side 18

Science

Side 19

Musik og sprog

Side 21

Musik og matematik

Side 22

Medie og kommunikation

Side 24

7


R E G N I N T E R E I D U T S E

G I L G O R SP

SPROG OG KULTUR 1 Engelsk A – Tysk A – Psykologi C

En studieretning med engelsk og tysk på A-niveau giver et solidt fundament for internationale udfoldelser, og med sit særlige fokus på kommunikation og sprogbevidsthed giver den netop de færdigheder, der er efterspurgte i det moderne, globaliserede samfund. Engelsk er det vigtigste internationale sprog i den globaliserede verden, og tysk er vores nabosprog og det vigtigste fremmedsprog i danske eksportsammenhænge. Studieretningen giver dig gode kort på hånden til at begå dig i en international sammenhæng. Du vil opnå viden om landenes samfundsforhold, værdier og historie, og du bliver i stand til at forholde dig kvalificeret til en bred vifte af kulturformer og genrer fra Goethe til Rammstein og fra Shakespeare til Eminem. Psykologi beskæftiger sig med, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under forskellige livsomstændigheder. På Himmelev Gymnasium har vi mulighed for - ud over de sædvanlige studierejser - at foretage ekskursioner med vores tyskhold til Tyskland. Det ligger jo så tæt på! Det er fx efterhånden blevet en tradition, at vi besøger den charmerende gamle Hansestad, Lübeck, med det hyggelige julemarked i december. Der er i studieretningen plads til tre valgfag. Du kan fx hæve psykologi til et B-niveau eller tage samfundsfag på B-niveau.

8


SPROG OG KULTUR 2

Engelsk A – Spansk A – Psykologi C Sprog er kultur, og flere sprog styrker hinanden! Med spansk og engelsk på A-niveau får du indblik i den farverige og multikulturelle verden, som de to sprog repræsenterer. Du udvikler sproglige kompetencer, som gør dig godt rustet til de mange uddannelser inden for kultur, sprog og samfund. Kundskab om sprog og kultur er en stor styrke i mange jobs. I internationale virksomheder, kulturinstitutioner og i rejsebranchen er det vigtigt, at man også har indblik i sprogområdets kultur og tradition for at kunne kommunikere præcist. Spansk og engelsk er de to mest udbredte europæiske sprog. Ved at arbejde intensivt med de to sprog får du mulighed for at lære om den kultur, som sproget er en del af, og samtidig får du styrket dine egne sproglige kompetencer. Der er masser af velegnede emner til samarbejde mellem fagene engelsk og spansk. Vi kan fx arbejde med latinamerikansk musik i den engelsksprogede verden, latinamerikanske bander i USA og narkokrigen i grænseområdet mellem Mexico og USA. Psykologi beskæftiger sig med, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under forskellige livsomstændigheder. Der er i studieretningen plads til tre valgfag. Du kan fx hæve psykologi til et B-niveau eller tage samfundsfag på B-niveau.

efter etning r e i d u t s er l vælge et gæld D . r e Du ska s s re r ne inte m du e o s , t dine eg e g o ed. ælge n om at v bejde m r a t a r ret fo og og er ”Spr motive g n i n t sk. tudiere og span k s l Vores s e g n ” med e ofus 2.b kultur 2 der og S Alexan

9


SPROG OG KULTUR 3

Engelsk A – Fransk A – Psykologi C Kulturelt og historisk har engelsk og fransk gensidigt påvirket hinanden, og der er derfor mange muligheder for fagligt samarbejde i denne studieretning. Måske har du set tv-serien om The Tudors? Her spiller forholdet mellem det engelske og det franske rige en vigtig rolle. Vi læser både nyere og ældre tekster, og både fiktion og non-fiktion. Du kommer til at møde alle genrer fra Shakespeare til Eminem, fra Victor Hugo til Luc Besson. Samtidig bidrager ekskursioner til kulturinstitutioner, muséer og teatre til at give dig et indblik i landenes kultur, og inddragelsen og analysen af engelske og franske film styrker sprogforståelsen. Ved at vælge en studieretning med fransk og engelsk opnår du glæden ved at få sammenhæng i det, du beskæftiger dig med! Du vil se, at sprogene styrker hinanden på mange måder. Man oplever tit, at man kan finde betydningen af et ord på det ene sprog ud fra sit kendskab til det andet sprog. Også i arbejdet med tekstanalyse har man fordel ved, at man kan bruge de samme begreber i de to sprogfag. Psykologi beskæftiger sig med, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under forskellige livsomstændigheder. Eksempler på emner studieretningsfagene kan arbejde sammen om: • Racisme • Borgerrettighedskampen i 1960erne • Historiske emner som fx England og Frankrig som kolonimagter Der er i studieretningen plads til tre valgfag. Du kan fx hæve psykologi til et Bniveau eller tage samfundsfag på B-niveau.

10


SPROG OG KULTUR 4

Engelsk A – Italiensk A – Psykologi C Engelsk er det officielle sprog i mange lande og det vigtigste fremmedsprog i verden. Italiensk tales af landets 60 millioner indbyggere, og italienskfaget i gymnasiet er et spændende begyndersprog, som rummer nøglen til forståelsen af europæisk kultur og sprog. Der er for eksempel mange låneord fra italiensk i engelsk. En studieretning med disse to sprogfag styrker din sprogforståelse og ruster dig til at begå dig internationalt i en moderne, globaliseret verden. I denne studieretning lærer du ikke blot sprogene, men også om kulturen og samfundet bag de enkelte sprog – samt om deres rolle i en global og europæisk sammenhæng. Du vil komme til at arbejde med både litteratur, kultur og historie og med samfundshold i den engelsksprogede del af verden. Vi taler sprogene og arbejder både med tekster, film, billeder, musik og multimedier. Der er oplagte muligheder for at besøge landene, hvor sprogene tales, enten på studieture eller udvekslingsrejser. I øjeblikket samarbejder Himmelev Gymnasium med et gymnasium i Trieste i Italien, som meget gerne deltager i udveksling med os. Psykologi beskæftiger sig med, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under forskellige livsomstændigheder. Studieretningsfagene har mange muligheder for fagligt samarbejde. Det kunne fx være om mafiaen på Sicilien og i USA, italiensk og amerikansk/engelsk madkultur eller om sportskultur i England og Italien. Der er i studieretningen plads til tre valgfag. Du kan fx hæve psykologi til et B-niveau eller tage samfundsfag på B-niveau.

11


R E G N I N T E R E I D U T S E G I L E B A ENSK

D I V S D N SAMFU POLITIK OG IDEOLOGI

Samfundsfag A – Engelsk A – Matematik B Hvis du interesserer dig for, hvorfor vores verden ser ud, som den gør, hvorfor stater agerer på forskellig vis, og hvorfor staten fordeler de økonomiske ressourcer, som den gør, så er dette studieretningen for dig. Med samfundsfag på A-niveau får du et indgående indblik i fagets fire kerneområder: Politik, Økonomi, Sociologi og International politik. Vi arbejder med aktuelle problemstillinger og temaer inden for hvert kerneområde og behandler dem ved hjælp af samfundsfaglige teorier og data. Forståelsen af disse datasæt underbygges af samarbejdet med matematik i studieretningen. Viden om kultur, historie og samfundsforhold i USA og Storbritannien er blot nogle af de områder, det andet studieretningsfag, engelsk, behandler. Du vil arbejde med faget både i tale og på skrift og også arbejde sammen med samfundsfag. Samarbejdet kunne fx tage udgangspunkt i en medieanalyse af internationale begivenheder, den kulturelle globalisering, et forløb om politisk kommunikation, herunder betydningen af politikernes politiske rådgivere - i daglig tale spindoktorer - mulighederne er mange! Ofte arbejder vi også produktorienteret på denne studieretning. Det kan handle om at danne sit eget parti med tilhørende medlemsavis, lave nyhedsudsendelser på engelsk eller fremlæggelser af mediestrategier, beregne hvorvidt det er rentabelt at afskaffe sukkerafgiften m.m. Studieretningen giver dig kompetencerne til at forstå og forklare en kompleks samtid og giver dig værktøjerne til at forholde dig nuanceret og fagligt til forskelligartet materiale. Du kan med dine valgfagsmuligheder fx hæve matematik til et A-niveau i denne studieretning.

12


IDENTITET, SAMFUND OG KULTUR Engelsk A – Samfundsfag B – Psykologi C

På denne studieretning er der fokus på kultur og samfundsforhold som udgangspunkt for arbejdet med globaliseringen og de forandringer og udfordringer, det medfører for både det nære og det internationale samfund. Med engelsk på A-niveau kommer du til at arbejde med det engelske sprog i både skrift og tale, og du vil få en grundig viden om historie, kultur og samfundshold i Storbritannien og i USA med et godt udblik til andre dele af den engelsktalende verden. Engelsk og samfundsfag arbejder ofte sammen om medieanalyser af store internationale begivenheder, politisk kommunikation og spin eller om emner af mere sociologisk karakter. Samfundsfag på B-niveau er et to-årigt forløb, hvor du vil komme til at arbejde med sociologi, politik, økonomi og metode, så du har et godt grundlag for evt. at vælge faget på A-niveau i 3.g. Den aktuelle udvikling i det danske og det internationale samfund inddrages i undervisningen gennem forskellige medier, og teorier om deres funktion i samfundet spiller en vigtig rolle i det daglige arbejde. Psykologi beskæftiger sig med, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. På denne studieretning sætter psykologi naturligt fokus på forhold mennesker imellem i en globaliseret verden. I 3.g kan du opgradere samfundsfag til A-niveau, hvis du også har opgraderet matematik til B-niveau.

13


INNOVATION OG GLOBALISERING Engelsk A – Samfundsfag B – Innovation C

Innovation kommer fremtidens udfordringer i møde. Der er behov for at tænke nyt og handle anderledes. Innovation er både et fag og en måde at arbejde på. I denne studieretning er der fokus på begge dele. Innovation på C-niveau er et fag i 2.g, som arbejder systematisk og kreativt med idéudvikling, projektplanlægning og projektstyring. Du vil komme til at arbejde med forretningsplaner og iværksætteri lige fra idégenereringen til kommercialiseringen. For innovation handler om at udvikle løsninger på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation kommer også i spil i studieretningens øvrige fag, både i det tværfaglige samarbejde og i samarbejde med de eksterne partnere fra det lokale kultur- og erhvervsliv. Engelsk er et af de største verdenssprog og det vigtigste sprog i den globaliserede verden. Du skal have faget på det højeste niveau og får derfor en grundig viden om historie, kultur og samfundsforhold i både Storbritannien og i USA med et godt udblik til andre dele af den engelsktalende verden. Og så er sproget i både tale og skrift naturligvis helt centralt. I samfundsfag kommer du til at arbejde med sociologi, politik og økonomi og med konsekvenserne og mulighederne i den globaliserede verden. Men også den aktuelle udvikling i det danske og det internationale samfund spiller en rolle i faget, og her vil du bl.a. komme til at arbejde med medier og medieteori og med mediernes rolle i samfundet. I 3.g kan du opgradere samfundsfag til A-niveau, hvis du også har opgraderet matematik til B-niveau. Himmelev Gymnasium er det eneste gymnasium i Roskilde, der udbyder denne studieretning.

14


GLOBALISERING OG OKONOMI

Samfundsfag A – Matematik A – Erhvervsøkonomi C Denne studieretning er for dig, der vil kombinere samfundsfaglige og matematiske fag. Samfundsfag på A-niveau er et tre-årigt fag. Vi arbejder bl.a. med modeller, økonomisk politik og virksomheders konkurrencesituation og interaktion med det omgivende samfund. I erhvervsøkonomi vender vi blikket mod virksomheden i sig selv, branding og markedsføring, ledelse og medarbejdere. Også iværksætteri er i fokus, og de senere år har klasser med denne studieretning flere gange deltaget i innovations- og iværksætterkonkurrencer på landsplan. Studieretningen lægger i det hele taget stor vægt på kontakter til politiske partier og organisationer, og vi samarbejder gerne med lokale virksomheder. Desuden foretager vi også kvalitative og kvantitative undersøgelser, hvor du selv skal indsamle empiri. Du skal have matematik alle tre år på denne studieretning. Det faglige samarbejde mellem samfundsfag og matematik koncentrerer sig bl.a. om følgende emner: Grænser for vækst (1.g), differentialregning med anvendelse inden for forbrug, prisfastsættelse og afgifter (2.g), modalbegrebet generelt og dets anvendelse i forskellige økonomiske modeller (3.g). Du har mulighed for at bruge dit valgfag i 3.g til at hæve niveauet i et af dine sprog til et A-niveau.

15


R E G N I N T E R E I D U T S E

G I L E B A K S N E D I V R U T NA

KROP OG SUNDHED

Biologi A – Idræt B – Matematik B Er du interesseret i at angribe idræt fra flere vinkler, og i hvordan kroppen fungerer og reagerer under vidt forskellige forhold, fx i en eksamenssituation, når du sover eller under bjergbestigning i højderne? Vil du gerne vide mere om naturen og samspillet mellem de levende organismer – lige fra den mindste organisme til dig selv? Og er du interesseret i, hvordan man udnytter viden til at fremstille og anvende livsvigtig medicin, og hvordan man kan forebygge og forhindre forurening? Så er denne studieretning noget for dig. Du skal have lyst til at være fysisk aktiv, samtidig med at vi både arbejder med eksperimentelt arbejde i laboratorierne og med det teoretiske stof ude i klasselokalerne. I biologi arbejder vi blandt meget andet med genteknologi, planter, mikroorganismer, dyr og mennesker. I idræt arbejder vi med mennesker, og her indgår også det samfundsvidenskabelige område, når vi fx arbejder med idrættens historiske udvikling og funktion i samfundet, og når vi fokuserer på idræt og medier. Matematik handler om logisk tænkning og lærer dig fx at bruge matematiske modeller af den virkelige verden, der kan bruges til forudsigelser. IT er en uundværlig del af faget. I studieretningen indgår også en række ud-af-husetaktiviteter, fx ekskursioner til Det biovidenskabelige Fakultet og August Krogh Instituttet i København eller besøg på Kropseksperimentarium i Ballerup. Dine valgfag giver dig mulighed for fx at opgradere matematik til et A-niveau eller tage Fysik på B-niveau. 16


n etninge r e i d u t ræt. algt s gi og id o l o i Vi har v b iv med sisk akt y ndhed” f u e S r g æ o il at v ”Krop masse. få lov t n t e a r t e r d e . gså læ Det er f klassen , at vi o i d d e l o m h g i men .y samtid ne fra 1 dt sam o g t Drenge e r e v i g Idræt

BIOKEMI

Biologi A – Kemi B – Matematik B På biokemi-studieretningen kommer du til at arbejde med de grundlæggende biologiske processer på alle niveauer fra molekyler over celler til individer og øko-systemer. Det er en studieretning for dig, der kunne tænke dig at arbejde med de fag, som i høj grad præger moderne forskning, og som gerne vil kombinere teorierne med eksperimentelt arbejde i laboratoriet. Biologi er læren om alt levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Menneskets samspil med naturen er en central del af faget. I biologi arbejder vi fx med sundhed, miljø, genetik og evolution, og det er kun naturligt at skulle ud i felten på ekskursioner for at hente materiale til at arbejde med hjemme i laboratoriet. Kemi er læren om de kemiske stoffer, om deres egenskaber og om hvordan de reagerer med hinanden. Du kommer fx til at arbejde med molekyler, ionforbindelser og forskellige typer kemiske reaktioner. Med en god basisviden i kemi bliver vi bedre i stand til at forklare nogle af de fænomener, vi støder på i biologien. I kemi skal vi både fremstille og analysere kemiske stoffer i laboratoriet, og vi undersøger kemien i fødevarer, lægemidler og andre elementer fra hverdagen. Matematik handler om logisk tænkning og lærer dig fx at bruge matematiske modeller af den virkelige verden, der kan bruges til forudsigelser. IT er en uundværlig del af faget. Du har mulighed for at bruge dit valgfag i 3.g til at hæve matematik til et Aniveau eller til at hæve fx engelsk til et A-niveau. 17


BIOTEKNOLOGI

Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B Vil du arbejde med spændende naturvidenskabelige problemstillinger som kræftbehandling, kloning, gensplejsning samt udviklingen af enzymer til fx fødevarer, så er denne studieretning et godt valg for dig. Denne studieretning giver adgang til stort set alle de videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik, sundhed, medicin, farmakologi, biologi, nanoteknologi og bioteknologiske ingeniørstudier. Bioteknologi giver en forståelse af de biologiske systemers anvendelse i forskning, produktion og sygdomsbehandling. I moderne naturvidenskab, de tekniske videnskaber og i sundhedsvidenskab spiller bioteknologi en vigtig rolle inden for områder som sundhed og sygdom. Det er fx i behandlingen af livmoderhalskræft og blodpropper, i fødevareteknologien, ved forædlingen af lægemidler og i biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag. Bioteknologi bidrager til forståelsen af mennesket som biologisk organisme i det moderne samfund og giver dig mulighed for på et fagligt grundlag at tage stilling til nogle af de etiske problemstillinger, som diskuteres i den moderne verden. På denne studieretning kan vi fx arbejde med følgende temaer: Bioethanol, ølbrygning, miljøbeskyttelse, plantemedicin og hjernens fysiologi og euforiserende stoffers kemi. Naturen ligger lige uden for døren, så der er masser af muligheder for feltarbejde og ekskursioner, som fx kunne gå til Novozymes eller farmaceutuddannelsen. Du har et enkelt valgfag i 3.g, som fx kunne bruges til innovation, naturgeografi eller informationsteknologi.

18


SCIENCE

Matematik A – Fysik B – Kemi B Dette er den klassiske naturvidenskabelige studieretning med de centrale naturvidenskabelige fag. Hvis du er interesseret i matematikkens sprog og teorier og deres konkrete anvendelse i fysik og kemi, skal du vælge denne studieretning. Du vil komme til at arbejde med eksperimentelt arbejde, fx computermålinger af lys, lyd og radioaktivitet, og du skal fordybe dig i matematiske teorier og deres anvendelse i fysik og kemi, fx kernefysik, rumfartsfysik og kemiske reaktioner. Der er desuden udstrakt anvendelse af it, fx til resultatbehandling af eksperimentelt arbejde og modellering af forskellige systemer. Det er oplagt at arbejde på tværs af fagene, fx om nanoteknologi. Vi tager også gerne på ture ud af huset fx på virksomhedsbesøg, til DTU eller til foredrag andre steder. Du har mulighed for at hæve fysik til et A-niveau med dit valgfag og samtidig have plads til fx filosofi eller astronomi.

19


R E G N I N T E R E I D U T S E K S I R E KUNSTN MUSIK OG SPROG Musik A – Engelsk A – Psykologi C

Denne studieretning er noget for dig, der ønsker at kombinere din musikalitet med interesse for sprog, samfund og kultur. Du kommer til at blive en del af skolens musikliv ved morgensamlinger, fællestimer og forskellige andre arrangementer. Det er ikke en forudsætning, at du kan spille eller synge i forvejen, men det er selvfølgelig en fordel. Det vigtigste er, at du har lyst til at blive udfordret musikalsk, både hvad angår dine egne praktiske kompetencer, men også inden for de mere teoretiske sider af musikfaget. Musik er nemlig både praksis og teori, og du vil komme til at arbejde med musikteori, musiklære, sammenspil og arrangement. Du kommer til at analysere og diskutere musik i mange genrer, og her er der også rige muligheder for tværfaglige samarbejder med studieretningens andet A-niveaufag engelsk. Engelsk på A-niveau er ligesom musik på A-niveau et tre-årigt fag. Faget handler om både sprog, kultur og samfundsforhold i den engelsksprogede del af verden. Du vil komme til at arbejde med både det talte og det skrevne sprog, med fiktion og non-fiktion, film, billeder og musik. Psykologi beskæftiger sig med, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Musik på Himmelev betyder masser af muligheder. Mulighed for at møde andre der også brænder for musik. Mulighed for at synge i kor, spille i band i skolens veludstyrede musiklokaler, optræde ved musikcaféer eller til musical, forårskoncert eller skolens åbent hus-arrangement og ikke mindst til studenternes translokation i juni. Og selvfølgelig muligheden for at lære en masse musik gennem en spændende og kreativt udfordrende musikundervisning på skolens musikhold. Du har mulighed for at hæve dit 2. fremmedsprog til et A-niveau med et af dine valgfag i 3.g. 20


MUSIK OG MATEMATIK

Musik A – Matematik A – Psykologi C På denne studieretning kan du kombinere din interesse for musik med matematik på A-niveau, hvilket giver dig mange muligheder, når du senere skal vælge videregående uddannelse. Det er en studieretning for dig, der både er til musikkens kreativitet og matematikkens logik. Det er ikke en forudsætning, at du kan spille eller synge i forvejen, men det er selvfølgelig en fordel. Det vigtigste er, at du har lyst til at blive udfordret musikalsk, både hvad angår dine egne praktiske kompetencer, men også inden for de mere teoretiske sider af musikfaget. Musik er nemlig både praksis og teori, og du vil komme til at arbejde med musikteori, musiklære, sammenspil og arrangement. Du kommer til at analysere og diskutere musik i mange genrer, og kombinationen af matematik og musik giver mange muligheder for fagligt samarbejde. Naturvidenskabelig viden er en forudsætning for at kunne forstå mere om musik og lyd i en moderne hverdag, hvor vi hele tiden er omgivet af forskellige digitale lydkilder. Himmelev Gymnasium har gode faciliteter for musikeleverne med flere øvelokaler og et stort udvalg af instrumenter og gear. IT indgår som en naturlig del af undervisningen i både matematik og musik. Psykologi beskæftiger sig med, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under forskellige livsomstændigheder. Musik på Himmelev betyder masser af muligheder. Mulighed for at møde andre der også brænder for musik. Mulighed for at synge i kor, spille i band i skolens veludstyrede musiklokaler, optræde ved musikcaféer eller til musical, forårskoncert eller skolens åbent hus-arrangement og ikke mindst til studenternes translokation i juni. Og selvfølgelig muligheden for at lære en masse musik gennem en spændende og kreativt udfordrende musikundervisning på skolens musikhold. Dine valgfag i 3.g giver dig mulighed for fx at hæve dit 2. fremmedsprog til et A-niveau og tage religion eller psykologi på B-niveau. 21


22


MEDIER OG KOMMUNIKATION Engelsk A – Mediefag B – Samfundsfag B

Denne studieretning sætter fokus på de forskellige medier og deres betydning for samfundet og den enkelte. Mediefags samarbejde med både et humanistisk og et samfundsfagligt fag giver en sproglig, kulturel og samfundsmæssig referenceramme og forståelse, der er essentiel, når man producerer og arbejder med film og medier. Hvilken rolle spiller medierne fx i en globaliseret verden præget af sprog og kultur – ikke mindst fra USA og Storbritannien? Hvilken betydning har de for den politiske beslutningsproces og for den enkelte borgers mulighed for at påvirke beslutninger? Du kommer til at beskæftige dig med forskellige tv- og filmgenrer, retorik, journalistik og billeder, både gennem tekstlæsning og øvelser, sådan at du udvikler teoretiske og praktiske færdigheder. Mediefag arbejder med både de praktiske og teoretiske sider af faget. Der skal laves et antal produktioner i grupper, og du skal lære at skrive synopsis, manuskript og storyboard. Filmsprog, dramaturgi og fortælleforhold er centrale i det teoretiske arbejde. Engelsk er et af de største verdenssprog, og faget vil give dig viden om historie, kultur og samfundsforhold i Storbritannien og USA samt et godt udblik til andre dele af den engelsktalende verden. Du har mulighed for at bruge dit valgfag i 2.g til fx at få innovation eller design, og i 3.g kan du hæve samfundsfag til et A-niveau.

23


) E U H Å L B HF (DEN Her kan d

u læse m

Hf-uddannelsen giver dig en bred basisviden med vægt på både det teoretiske og på arbejdet med fagene i praksis. Det tager to år at blive hf-student og få den blå hue. Uddannelsen giver adgang til både de korte og de mellemlange uddannelser som fx pædagog, sygeplejerske og multimediedesigner samt til de lange videregående uddannelser. Hf giver en bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab og samfundsforhold. Der er en række obligatoriske fag fx dansk, engelsk og matematik, og så er der også nogle valgfag. På Himmelev vælger du selv, hvordan du vil sammensætte dine valgfag, sådan at din hf-uddannelse kommer til at passe lige præcis til dig og dine uddannelsesønsker. Du

24

ere om H

F

kan finde en oversigt over vores mange valgfag på de følgende sider. Du vil blive tilknyttet en bestemt lærer, som er din tutor. Tutoren skal sammen med dig opstille mål for din faglige og personlige udvikling. Som hf-elev på Himmelev Gymnasium går du ikke bare i skole og laver lektier. Du bliver også en del af et spændende og åbent studiemiljø med gode kammerater og fokus på både det faglige og det sociale samarbejde. Inden du begynder på hf, skal du vælge, hvilket kunstnerisk fag du vil have i 1.hf: Billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.


25


) F H + X T S ( G A F G VAL Himmelev Gymnasium har et bredt udvalg af valgfag, som elever på både stx og hf kan vælge i mellem. En stx-elev har 1-3 valgfag afhængigt af studieretningen. En hf-elev har typisk 2-3 valgfag. Du skal først vælge dine valgfag i december i 1.g og 1.hf, og vi sørger for, at du får en grundig orientering om de forskellige fag i forvejen, så du er ordentlig klædt på til at tage en beslutning. Men du kan jo lade dig inspirere allerede nu.

26


A-niveau

B-niveau

C-niveau

Biologi Engelsk Fransk begynder Fransk fortsætter Fysik Græsk Italiensk Kemi Latin Matematik Musik Samfundsfag Spansk Tysk begynder Tysk fortsætter

Billedkunst Biologi Dramatik Filosofi Fransk begynder (3. sprog) Fransk fortsætter Fysik Idræt Italiensk (3. sprog) Kemi Mediefag Matematik Musik Naturgeografi Psykologi Religion Samfundsfag Spansk (3. sprog) Tysk begynder (3. sprog) Tysk fortsætter

Astronomi Billedkunst Biologi Design Dramatik Erhvervsøkonomi Fransk fortsætter (3. sprog) Filosofi Græsk Informationsteknologi Innovation Kemi Latin Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Tysk fortsætter (3. sprog)

27


G N I L K I V D TALENTU i er med p y t e g i l e skel ar nogl nge for h a i v m t g i a t , ig ælles Der er r færdet til f r a h faglige i s v e r n o e v ld til ATU, m se. r i forho e n dannel o i d t i u b s e m r a er og vo g Ida 2.d Olivia o dighed

På Himmelev Gymnasium har vi fokus på talentudvikling for at skærpe elevernes lyst til at fordybe sig og til at udvikle sig fagligt.

(RUC) og Copenhagen Business School (CBS), hvor de både får faglige udfordringer og en introduktion til uddannelsesstedet.

Der er mange dygtige gymnasieelever, som har særlige interesser eller talenter inden for de forskellige fag, så det er vigtigt, at vi motiverer og udvikler deres talenter.

Akademiet for talentfulde unge (ATU) er et to-årigt forløb for akademisk talentfulde gymnasieelever, som har et bredt fagligt overskud og er motiverede og nysgerrige efter at lære nyt. Aktiviteterne på Akademiet foregår i samarbejde med videregående uddannelser og private virksomheder. Interesserede elever ansøger i 1.g. Sidste år blev hele 18 Himmelev-elever optaget. I skrivende stund venter vi spændt på resultatet af årets ansøgninger.

Vores elever viser stor interesse for at deltage i de forskellige tilbud, der sætter fokus på at give dem faglig inspiration og udfordringer. U-faktor (Universitets-faktor) er et samarbejde mellem gymnasierne i Roskilde, Greve, Køge og Solrød, hvor elever fra 2.g og 2.hf med særligt overskud besøger forskellige videregående uddannelsessituationer som fx Roskilde Universitet 28

Himmelev-elever deltager i øvrigt hvert år i matematik-konkurrencen Georg Mohr, og vi har også altid elever, der prøver de faglige kræfter af som Forspirer på Københavns Universitet.


29


V E L E M M I H A R F R E

R O F E J E ALLE V

En studenterhue – uanset om den er rød eller blå – åbner en verden af muligheder for sin ejermand. Vi er stolte af de mange studenter, som har haft deres gang på Himmelev Gymnasium. Du kan møde en lille håndfuld af dem her.

30


CHRISTINE ANTORINI Undervisningsminister

Hvornår blev du student fra Himmelev? Jeg er samfundsfaglig student og gik på Himmelev fra 1981-84. Hvad var dit yndlingsfag? Det var dansk, hvor jeg havde Peter, der lærte mig glæden ved at læse, analysere og skrive om meget forskellige emner og litteratur. Og så havde jeg en fantastisk fransklærer, der var gift med en franskmand, og som lærte mig at udtale fransk på den helt rigtige måde. Plus Michael, jordens venligste mand, der vidste alt om geografi og er den eneste, der for alvor har tændt mig på et naturvidenskabeligt fag. Hvad er dit bedste minde fra din tid på Himmelev? Jeg var med til at starte elevrådet og få kontakt til DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning). Der var en benhård modstand fra Konservative Gymnasiaster (KG), som eksisterede dengang, og hvor flere af dem gik rundt med badges på deres jakkesæt, hvor der stod: Hellere død end rød. Jeg lærte på den hårde måde at kunne argumentere og stå ved sine synspunkter. Også selvom man var i mindretal. Hvilke værdier har du taget med dig fra Himmelev? At dygtige lærere kan gøre alle fag vedkommende, hvis man også selv gør sig umage med at arbejde sig ind i svære emner. Jeg blev simpelthen meget klogere i løbet af de tre år. Så jeg ikke bare mente noget, men også vidste noget. Og så var det en fantastisk demokratisk læreplads, både i diskussionerne i klassen og ved at engagere mig sammen med nogle af de andre elever om de uddannelsespolitiske aktiviteter. 31


ASGER RYHL

Nordisk direktør i FN’s Kvindefond (UN Women)

Hvornår blev du student fra Himmelev? Jeg er matematisk student (82Y) og gik på Himmelev fra 1982-85 – startede oprindeligt i 1981 men var udvekslingsstudent i 1982. Hvad var dit yndlingsfag? Det var samfundsfag. Vi havde Vivian, og hun var eminent til at få os engageret - få os til at tage stilling, have en mening, diskutere og ikke mindst lytte til hinanden og forstå vigtigheden af at kunne argumentere for sin holdning. Vivian gjorde også verden større og politik interessant – at samfundet og verden handler om at deltage. Hvad er dit bedste minde fra din tid på Himmelev? Sammenholdet. Både i klassen (82Y) og med andre elever igennem elevorganisationer. Jeg var aktiv i festudvalget Hist&Pist i 2 ½ år, og det var stort at få lov at arrangere fester med TV2, Tøsedrengene, Sneakers, Blast og mange flere. Jeg lærte i det små vigtigheden af tidlig konfliktløsning, og hvordan man driver en effektiv non-profit organisation til glæde for fællesskabet. Hvilke værdier har du taget med dig fra Himmelev? At på trods af forskellighed kan fællesskab og sammenhold gøre en stærk. Jeg lærte igennem meget dygtige og pædagogiske lærere at tro på mig selv. At turde. Jeg lærte fagligt meget, og grundstenen i forhold til vigtigheden af uddannelse blev lagt på Himmelev. 32


MIKKEL GRONBÆK RASMUSSEN Frivillig aktivist, Mellemamerika Komiteen

Hvornår blev du student fra Himmelev? Jeg blev student i 2010 - 3.k i grøn hjemstavn. Hvad var dit yndlingsfag? Jeg havde to yndlingsfag – spansk og psykologi. Jeg havde nogle drømme om at opleve verden. Her gav spansk mig nogle rigtig gode redskaber til at kunne følge disse drømme. Psykologi var et godt alternativt fag, hvor der var plads til at reflektere over sin forståelse for menneske og samfund uden, at det blev alt for teoretisk. Hvad er dit bedste minde fra din tid på Himmelev? Blandt mange gode og festlige minder fra min gymnasietid er det faktisk de faglige opture, som står stærkest. Når man pludselig fandt ud af, at man havde en interesse og nogle evner inden for et fag, hvilket gjorde, at man begyndte at få idéer om, hvad fremtiden skulle bringe. Så gav det hele mening, og lektierne var pludselig ikke så kedelige. Hvilke værdier har du taget med dig fra Himmelev? Værdier fra HG som mangfoldighed, rummelighed og medbestemmelse har sammen med mine faglige erfaringer bidraget til min motivation for at rejse ud i verden og engagere mig i frivilligt udviklingsarbejde i Mellemamerika. 33


SIGNE BUUS

Lærerstuderende ved Zahles Seminarium

Hvornår blev du student fra Himmelev? I juni 2010 med studieretningen engelsk-samfundsfag. Hvad var dit yndlingsfag? Mit yndlingsfag var nok historie, fordi vores lærer formåede at smitte os med sin interesse for historien samtidig med, at han med sin person gjorde sin undervisning umulig ikke at følge med i – og ofte grine med i. Den franske revolution kunne i hans timer gennemgås, så man ikke kunne lade være med at trække på smilebåndet en mandag morgen midt i november! Hvad er dit bedste minde fra din tid på Himmelev? De sociale arrangementer som lærerne stablede på benene i kantinen (foredrag, politiske debatter, koncert med Steffen Brandt etc.) og alle festerne. Der bliver holdt gode fester! Hvilke værdier har du taget med dig fra Himmelev? Kraftigt påvirket af et godt socialt miljø og et dedikeret lærerværelse har jeg taget tilgangen til det at studere med mig fra Himmelev Gymnasium. Man skal yde sit bedste og altid vide, at man kan vide mere, men at man ikke er forpligtet ud over evne. 34


LONE RASMUSSEN Markedschef, Dansk Erhverv

Hvornår blev du student fra Himmelev? Jeg blev matematisk-fysisk student fra Himmelev Gymnasium i 1983 og gik i z i rød hjemstavn. Hvad var dit yndlingsfag? Oldtidskundskab. Det skyldtes i høj grad vores underviser Henrik, som formåede at gøre faget sjovt, spændende og udfordrende. Jeg elskede også historie. Jeg burde i virkeligheden aldrig have valgt den matematisk-fysiske linje men den samfundsfaglige. Hvad er dit bedste minde fra din tid på Himmelev? Jeg har mange gode minder fra Himmelev Gymnasium. Men det vigtigste er nok, at gymnasiet tog os elever alvorligt, og det voksede man af. Man forventede noget af os – også at vi tog ansvar for os selv. Var der problemer, blev der ikke sendt en seddel hjem til far og mor – man talte med os selv. Der var også mange muligheder for at engagere sig og få indflydelse på gymnasiet, hvilket stort set alle i min klasse gjorde. Hvilke værdier har du taget med dig fra Himmelev? Jeg oplevede et godt og respektfuldt miljø med et højt fagligt niveau og mange aktiviteter. De værdier, jeg har taget med mig, er værdien af at tage ansvar, at engagere sig, vigtigheden af at fordybe sig og forholde sig kritisk samt at opføre sig ordentligt og behandle andre med respekt. 35


x


E F I L E M M I #H #Himmelife er mere end et hashtag på instagram, og livet på Himmelev er mere end undervisning. Der er en god stemning på skolen, og både elever og lærere går meget op i de mange sociale arrangementer, der er i og uden for skoletid. Måske udspringer den særlige Himmelev-ånd af lærerkorpset, der har ført de oprindelige traditioner videre helt fra skolens start i slutningen af 1970erne. Du vil opleve, at Himmelev-lærerne engagerer sig både i undervisningen og i eleverne. #Himmelife er elevernes hashtag. Her kan du på instagram følge livet på Himmelev, når det ses med lidt mere uformelle briller på. Vores 900

elever er jo de allerbedste til at vise dig, hvordan det egentlig er at gå på Himmelev, og hvordan det føles at være en del af vores fællesskab. #Himmelife er både hjælpen og kagen i lektiecaféen. Det er kantinekøen i spisepausen og de søde kantinedamer. Det er de nye fatboys i kælderen, og frivilligt drama der øver musical om eftermiddagen. Det er pigerne fra 2.x og drengene fra 1.a og hyggesnak og instaphoto i sofaerne i gul hjemstavn. Og så er det hjemme foran computeren, når der skal skrives dansk stil, og på færgen fra Tyskland, når tyskholdene skal hjem fra juletur til Lübeck. Det er fester og venner og et par veninder, der filmer stormen Bodil.

g o e f i l e m him # m a r g a st n i k. å o p o b d e u c a s f o på g o Check m u i s mna y g v e l e m #him 37


L E S V I R T G O G N I N D VEJLE Sammenhold i klassen og på skolen generelt skaber en tryghed, som er nødvendig for at få mest muligt ud af undervisningen.

. klassen i n e r osfæ me e er atm t s d l at ram e i b t e d Det o tig g , at e er rig og sikre Lærern u a e v i sn . klassen starten a r f d e ne 1.c alle er m og Male

Katrine

Din klasses lærerteam vil derfor følge klassen tæt igennem hele dit uddannelsesforløb, fordi din faglige udvikling også er afhængig af, at din klasse fungerer godt. Alle klasser har også en studievejleder, som vil rådgive dig om gode arbejdsvaner, om studieretningsvalg og valgfag. Du kan også altid få en snak med studievejlederen, hvis du har problemer af studiemæssig, personlig, social eller økonomisk karakter. På Himmelev bliver alle nye elever læsescreenet, så vi tidligt kan sætte ind, hvis der er elever, der har særlige behov. Vores to læsevejledere, Charlotte og Jette, står klar til at hjælpe med alt fra læseteknikker og stavetræning til notatteknik. Og skulle du i hverdagen støde på små praktiske udfordringer, fx med studiekort, uddannelseskort, bogaflevering og SU-ansøgning, så vil vores søde sekretærer på kontoret meget gerne hjælpe dig. Alle elever indkaldes til en særlig SU-orientering i kvartalet inden, de fylder 18 år.

38


R E G N I R E N R U T S T R

O P S G O IDRÆT

Vi har rigtig gode idrætsfaciliteter, der indbyder til frivillig idræt efter skole. Du har mulighed for at prøve forskellige idrætsgrene af eller dyrke en sport, som du er god til i forvejen sammen med nogle af de andre på skolen. I udgangspunktet stiller vi hold i fodbold for både drenge og piger, futsal, basket og volley, men hvis

du har lyst til at prøve kræfter med en anden idrætsgren, fx noget dans eller fitness, og kan du finde andre, der har det lige som dig, så prøver vi altid at få noget stablet på benene. Og det går rigtig godt for Himmelev-holdene: Vi har bl.a. været i landsfinalen i Ultimate og vundet DM i futsal. 39


Rejseblog

E R U T E I D STU Hvert forår tager vores 1.hf- og 2.g-klasser på studietur til udlandet. Turene har både et fagligt og et socialt formål. De faglige input sætter undervisningen i relation til virkeligheden, og samtidig betyder en studietur også noget særligt for sammenholdet i en klasse. Både elever og lærere kommer hjem med gode minder og oplevelser.

udvekslingsklassen. Når der er genbesøg senere på året, har vores elever så de udenlandske udvekslingselever boende. En udvekslingsrejse giver globalt udsyn og venskaber for livet. Ind i mellem tilbyder sprogfagene også studieture af kortere varighed i 3.g.

Turene går gerne til de europæiske storbyer, hvor elever og lærere bor på mindre hoteller eller hostels. Men Himmelev Gymnasium har også en god og lang tradition for udvekslingsrejser.

Der er også mulighed for at komme på individuel udveksling i en længere periode. De sidste par år har vi således haft elever på 3 måneders udvekslingsforløb i Slovenien på vores venskabsgymnasium Gymnazija Skofja Loka. Læs Cecilie og Olivers rejseblogs på hjemmesiden.

Vi samarbejder med gymnasier i flere lande: Slovenien, Italien, Sverige og Ungarn. De klasser, der deltager i udvekslinger, indlogeres privat hos

Himmelev Gymnasiums rejsefond har mulighed for at støtte enkelte elever økonomisk i forbindelse med studierejsen.

40


41


A M A R D G O K I S U M Er du god til at synge, men mangler nogen at synge sammen med? Kan du skrive et manuskript og har blik for scenografien? Har du en skuespiller eller en rockstjerne i maven? Så har du mulighed for at udfolde dine talenter efter skoletid. Hvert år opfører frivilligt drama en musical. Den er skrevet og produceret af elever. Det er elever, der er på scenen, både som skuespillere og dansere, og det er elever, der spiller i bandet og sidder ved mixerpulten. Drama øver i løbet af ef-

42

teråret og vinteren, så de er klar til forestillingerne midt i februar. Her er der både forestillinger om dagen for resten af skolen og offentlige forestillinger om aftenen for familie, venner og andre interesserede. Du kan også låne skolens musiklokaler om eftermiddagen, så du kan få øvet med dit band, og hvis du har lyst til at synge og optræde, så er skolens kor måske noget for dig.


E N R E R Æ L Undervisningen er vores kerneydelse og lærerne den vigtigste ressource, så vi bruger mange kræfter på at skabe gode rammer for undervisningen og det faglige samarbejde. Der er nye bøger i bogkælderen, opdateret it-udstyr og stort fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse generelt. Alle lærerne er universitetsuddannede og dermed specialister i hver deres fag. Samtidig har de alle en særlig pædagogisk overbygningsuddannelse, som giver dem kompetence til at undervise i gymnasiet. Lærerkollegiet på Himmelev består af ca. 100 lærere i alle aldre. I de senere år har der på lærerværelset været fokus på efteruddannelse inden for bl.a. IT og det, der hedder læringsledelse. Vi er altid med i både nationale og lokale udviklingsprojekter. Fx har vi en gruppe lærere, der samarbejder med udskolingen på både en privat og en folkeskole i Ny Nordisk Skole-regi. En anden gruppe lærere har igennem flere år været en del af netværket Danske Science Gymnasier (DASG). Nærhed er et nøgleord i relationen mellem elever og lærere. Ligesom rektors dør altid står åben, så er en Himmelev-lærer også engageret i sine elever og deres udvikling. Det handler om at have blik for den enkelte elev og elevens udvikling.

x


R E V R A F G FEST O Der er mange facetter af det at være gymnasieelev. Nogle af dem er naturligvis det sociale miljø, vennerne og festerne. Vi gør meget ud af at understøtte det sociale miljø på Himmelev. Der er altid liv på gangene efter skoletid.

v immele H d e v . dste menter f det be e a g t n e a r g r o N n ale a ge soci iecafée t n k a e l m i e t er d gelig tig hyg g i r e Note. x f u l r B e r n e e é D usikcaf uka 2.c 2.a og L og til m Amalie

Skoleåret indledes med introfesten, og når afgangseleverne har afleveret deres studieretningsprojekter og større skriftlige opgaver op til jul, holder vi den traditionsrige gallafest. Så ruller vi den røde løber ud, finder de lange kjoler og jakkesættene frem, og så danser både elever og lærere Lanciers.

Blue Note er vores musikcafé, og den styres af en gruppe elever. Så er der levende musik i kantinen om aftenen med både skolens egne bands og med bands, der er inviteret udefra. Der er Blue Note ca. 5 gange om året.

Elevforeningen Hist&Pist arrangerer desuden gymnasiefester på skolen ca. fire gange om året. Der er til alle fester kun adgang for Himmelevs elever.

Musik er der også de fleste fredage i spisepausen. Her er det elevgruppen STØJ, der står for playlisten og sikrer en lidt festligere frokost end ellers.

44


S K A E L E HIMM Helt hundrede noget for dig! Sidder du med en lille journalist gemt i maven? Elsker du at læse korrektur? Er du helt nørdet med at sætte komma? Elsker du at sætte sider sammen, så det bare kommer til at se klasse ud? Hvis du kan nikke genkendende til bare én af tingene, synes du så ikke, at du skulle se at melde dig ind i HimmeLeaks – altså når du begynder på Himmelev til sommer! Og nu skal vi fortælle dig hvorfor.

#1 Fordi du er totalt sej, og vi har brug for netop dig #2 Fordi vi har et super fællesskab, hvor alt er velkomment #3 Fordi du kan give dine nye, dejlige himmepeps en god griner med det, du skriver #4 Fordi du kan komme til at lave dybdeborende journalistik #5 Fordi 4’eren måske ikke er helt sand, men du kan komme ud med din indre poet #6 Fordi vi simpelthen har det så sjovt og du bliver nødt til at være med. Vi bestræber os på redaktionen (ja, vi er så selvhøjtidelige, at vi kalder os redaktionen) på at udgive et blad en gang om måneden. Vi kan altid bruge input og nye hoveder. Der kommer ny viden til folket, og når du ser et smørret smil over din artikel eller lige netop dit billede, kan du ikke lade være med at føle dig høj i hatten.

Kom og gør skolebladet lige dét sjovere. Kom og vær med. Hav det sjovt! Og beret om det. Udfold dig kreativt, eller kom frem med dine underlige holdninger. Bliv en del af et lille fællesskab. Bliv en del af HimmeLeaks. Vi modtager nye medlemmer med kyshånd og åbne arme. //Redaktionen, HimmeLeaks 45


E S L E G A T P O M O G E

J R E G O S N A D R O V

H

Du kan søge om optagelse på stx efter 9. eller 10. klasse, hvis du er erklæret uddannelsesparat. Hvis du søger hf, kan du optages efter 10. klasse. Du skal inden 1. marts 2014 søge om optagelse gennem www.optagelse.dk. Når du søger om optagelse på stx, skal du tage stilling til følgende: • hvilken studieretning, du er interesseret i • hvilket fremmedsprog ud over engelsk, du ønsker • hvilket kunstnerisk fag (billedkunst, dramatik, mediefag eller musik), du ønsker Når du søger om optagelse på hf, skal du oplyse hvilket kunstnerisk fag, du ønsker.

46


t Øs n Ri re

ej gv

V E L E M M I BUS TIL H

Himmelev Gymnasium ligger mere centralt, end du tror. Vi ligger ganske vist lidt gemt bag hækken, men det tager kun 13 minutter at cykle fra Roskilde station, og ellers er der mange busafgange at vælge imellem. Fred er

iksbo rgve j

Herregårdsvej

Himmelev Gymnasium Herregårdsvej 30 4000 Roskilde

Fra Roskilde station Bus 600S kører direkte til Himmelev Gymnasium hvert 10. minut om morgenen og om eftermiddagen. Stoppestedet hedder simpelthen Himmelev Gymnasium.

Østbyvej

Østre Ringvej

D E M G O L E K Y C Å P

st e Kl o

Fra Trekroner station Bus 201A kører hvert 15. minut og standser ved Himmelev Centret/Super Best.

re ng e

n

Du kan også tage busserne 216 og 358.

Du kan også tage bus 220 og stå af ved Østbyvej.

n

Roskilde

nsvej

N j eve Køg

ade

erg

st yØ

n

v Københa

Ho lbæ km ot ot ve je

Byv old e

svej

Møllehu

Det tager under 10 minutter at cykle fra Trekroner station.

x


Design by DesignLife ApS +45 26 16 33 61

Herreg책rdsvej 30 4000 Roskilde T 4675 7444 www.himmelev-gymnasium.dk

Himmelev_Velkommen_2014  

Himmelev_Velkommen_2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you