Havnbjerg Kirkeblad - december 2021

Page 1

Kirkeblad for Havnbjerg Sogn December 2021 - Februar 2022 • 62. årgang

”Ak! En lille svovlstik kunne gøre godt – Om kulde, velsignelse, skønhed og håb” H. C. Andersen skrev om sin moder Anne Marie Andersdatter, at ” hun var som lille jaget ud af sine forældre at betle, og da hun ikke kunne det, havde hun en hel dag siddet og grædt under en bro ved Odense Å…” Da hun kom hjem sent om aftenen uden penge, blev hun af sin mor kaldt ”en doven tøs”. Og det er svært ikke at tænke på H. C. Andersens historie om ”Den lille pige med svovlstikkerne”. Nok bliver hun ikke sendt ud for at tigge, men for at sælge netop svovlstikker, men stadig er hun som tiggeren helt og aldeles afhængig af menneskers velvilje, og den møder hun intet af. Først næste morgen omfattes hendes frostne lig med ynk, men tilføjer fortælleren: ”Ingen vidste, hvad smukt hun havde set; i hvilken glans hun med gamle Mormor var gået ind til Nytårs glæde.”


”Hvad smukt hun havde set…” Alt det hun så i skæret af først den ene, så den anden, tredje og fjerde svovlstik, som hun tændte: Den varme, velsignede ild i jernkakkelovnen; den dejligt dampende gåsesteg, der kom vraltende imod hende; det dejlige juletræ med de mange julelys, der lyste om kap med himlens stjerner; og en af dem faldt, og så vidste pigebarnet, at ”Nu dør en!” – for det havde gode Mormor sagt, og det var sandt; og endelig så hun netop Mormor, ”..så klar, så skinnende, så mild og velsignet. Mormor havde aldrig før været så smuk, så stor… Hun løftede den lille pige op på sin arm, og de fløj i glans og glæde, så højt, så højt; og der var ingen kulde, ingen hunger, ingen angst, - de var hos Gud…” Nej, ”Ingen vidste, hvad smukt hun havde set…” – men vi kan alligevel synge om det, og det gør vi i kirken hver søndag og til Jul. Fx H.C. Andersen fine, lille julesang:

1. Barn Jesus i en krybbe lå, skønt Himlen var hans eje; hans pude her blev hø og strå, mørkt var det om hans leje. Men stjernen over huset stod, og oksen kyssed barnets fod. Halleluja, halleluja, barn Jesus!

2. Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad, ryst af din tunge smerte! Et barn er født i Davids stad til trøst for hvert et hjerte; til barnet vil vi stige ind og blive børn i sjæl og sind. Halleluja, halleluja, barn Jesus!

Ja, kirkens salmer er dag ind og dag ud som svovlstikker, du stryger, når du synger dem – og måske ved ingen andre, hvad smukt du da får at se, men forhåbentlig ved du det selv. Med ønske om en velsignet advents- og juletid i hjem og kirke. Robert Landeværn Ryholt, Sognepræst, Havnbjerg


Nyt fra menighedsrådet Åben kirke

Med Folketingets seneste justeringer af restriktionerne vedr. corona pandemien i Danmark, har vi nu fået åbnet kirken op uden forhindringer. I mere end et år har vi ligesom det øvrige samfund skullet tage ekstra hensyn til hinanden og har levet med begrænsninger på mange måder.

den længe begynder vores medarbejdere at lægge granpynt til vinteren.

Kirkens toilet ved mandskabsbygningen har i en weekend været udsat for nogle drengestreger, som er anmeldt til politiet. Vi kalder det drengestreger, når der bliver fjernet toiletpapir og sæbe fra toilettet, når det er åbent og beregnet for kirkens gæster. Desuden forsvandt der ved samme lejlighed to reservehjul til en trillebør. Men uanset, at det måske hører hjemme i småtingsafdelingen, så vil vi gerne have de ”lånte” ting retur.

Nu er hovedparten af befolkningen vaccineret og det har tilsyneladende lagt en dæmper på COVID-19 også selvom vi fortsat kan registrere pandemien rundt omkring. I 2022 bliver kirkens orgel renoveret og resultatet skulle vi gerne kunne høre i slutningen af maj måned. Hen over sommeren er kirkens døre blevet malet i en lysegrå nuance, som har givet et andet præg på kirken, når man betragter den fra parkeringspladsen.

Kirkegården

Arbejdet med pasning af de forskellige grave og mindesten går sin gang og in-

kirkegården. Menighedsrådet har nu besluttet at efterkomme dette ønske og inden længe bliver den opsat ved nordlågen.

Nordborg Ferieresort Vi arbejder fortsat på at få et par nye låger ved afslutningen af den del af kirkegården, som strækker sig op mod Havnbjerg Mølle, men vi har ikke fået de nødvendige tilladelser endnu. Der har været ønsker om en informationstavle ved den nordlige indgang til

Vi er for flere år siden blevet kontaktet af Nordborg Ferieresort med henblik på, at de ønskede at købe noget af præstegårdens jord på Ærvej, som er beliggende i nærheden af det kommende ferieresort. Ved forhandlinger er vi nu nået frem til en byttehandel, hvor vi i stedet modtager en mark på samme størrelse i Havnbjerg. Preben V. Jensen

Julehjælp I lighed med tidligere år er der mulighed for julehjælp specielt målrettet til familier med hjemmeboende børn i Havnbjerg Sogn. Henvendelse til: Preben V. Jensen, tlf. 74 45 45 49 eller mail: pvjam@live.dk


Tanker ved nytårstide Det svirrer i luften med løfter og store bevingede ord - næste år skal vi helt bestemt ej gå i de gamle spor. Vi skal spare og stræbe og slide og i hverdagen tage vort tag - vi skal blive langt bedre end sidste år og glemme alt gammelt nag. Jeg sidder ganske alene i skumringens bløde skær, og alle de løfter jeg gav- og jeg sveg lister sig ganske nær. Lister sig ind over sindet og taler stilfærdigt, men sandt om gyldne løfter, der bristed, mens årene ilsomt randt. Løfter – velmente og mange, løfter jeg andre gav, løfter der aldrig blev overholdt i hverdagens stærke krav. Jeg sidder ganske alene i skumringens drømmeland og lover – bare at være mig selv og yde det bedste jeg kan. Julie 1958

Kyndelmisse Kyndelmisse (eller Mariæ renselsesdag) er en gammel kristen helligdag, som blev fejret den 2. februar. Dagen blev kaldt for Kjørmes Knud. Kyndelmisse er en fordanskning af de latinske ord for lysmesse: Kyndel = condelarum, lys og missa messe. Et andet ord for lysmesse var kermesse og heraf kom kørmes og kjørme, som var den folkelige betegnelse for kyndelmisse. Det er den dag, halvdelen af vinteren er gået, hvilket også ligger til grund for vendingen: kyndelmisse slår sin knude, som vi synger om i ”Sneflokke kommer vrimlende” af Jeppe Aakjær og med musik af Thv. Aagaard, Hvor sidste linje lyder: og nu kom Kjørmes Knud! Kyndelmisse blev afskaffet ved en helligdagsreform i 1770, men markeres stadig ved særlige lysgudstjenester i nogle kirker. Mange traditioner og varsler var knyttet til kyndelmisse. Frugttræer piskedes med ris, og rituelle pløjninger skulle sikre en god høst. Flæsk skulle spises for at forhindre hunger, og vejret på dagen varslede forårets komme: Hvis det blæste så meget, at 18 kællinger ikke kunne holde den 19. ved jorden, så ville foråret snart være på vej.


De dødes have Besøger man et gravsted for et familiemedlem eller en bekendt på Havnbjerg kirkegård, lader tankerne gå tilbage og måske snakker lidt med den afdøde, fornemmer man en stilhed og en ro. Ro ikke blot i fravær af støj, men ro også for øjet og sindet. Ofte får vi ros for den velplejede måde, Havnbjerg kirkegård fremtræder på. At langt den overvejende del er en fryd for øjet skyldes dels, at mange holder deres egne gravsteder pænt, og dels, at vort personale på kirkegården holder de gravsteder, som kirken har ansvaret for, i perfekt stand. Men i ethvert paradis findes der som bekendt slanger, og det gør det også her hos os, nemlig de grave, som gravstedsindehaverne selv står for at holde, men som ikke længere bliver besøgt og ej heller passet – de glemte grave. At gravene fremstår som glemte, betyder ikke at de er glemte, men manglende pasning kan skyldes, at afdødes børn ikke bor her længere og derfor ikke regelmæssigt besøger egnen, og det kan skyldes, at den efterladte ikke længere er mobil og derfor ikke magter at passe graven mere. Disse grave kommer til at leve deres eget liv, de gror til med mælkebøtter, tidsler og selvsåede træer om foråret, og hen over sommeren vokser ukrudtet op over hækkene. Det forstyrrer roen, og ødelægger det generelle, smukke billede af vor kirkegård. Det er en skam, og det er mange af vore besøgende – og ikke mindst os fra kirken – meget kede af.

Skal problemet med de glemte gravsteder løses, kræver det imidlertid deltagelse af de pårørende. Ofte ved graveren ikke, hvem han skal henvende sig til, idet gravstedsindehaveren kan have skiftet adresse, efter at graven blev oprettet. Graveren kan da vælge at sætte et skilt ved graven med teksten ”Henvendelse til graveren”, men som oftest giver det ikke resultat. Er man derimod bekendt med, at man har ansvaret for en grav, der ikke længere bliver passet, er den enkleste løsning, at man henvender sig til vores graver og aftaler med ham, at kirken overtager vedligeholdelsen. En sådan kan laves for et år ad gangen eller der kan tegnes et legat, der dækker vedligeholdelsen gennem en årrække. Er det ikke det man vil, kan man få graven sløjfet, også selvom fredningstiden (30 år for kistegrave og 10 år for urnegrave) ikke er udløbet. Fredningstiden angiver nemlig udelukkende den tid, der skal gå før en ny kiste eller urne må nedsættes på samme sted. Sløjfes graven derfor inden fredningstidens udløb, fjernes sten og beplantning, og graven henligger tilsået med græs eller belagt med grus den resterende periode. I de tilfælde, hvor ingen henvender sig til graveren, på trods af at hans lille skilt har stået på graven i flere måneder, kan initiativet til at gøre noget ved glemte grave tages fra kirkens side, og fremgangsmåden er da følgende:

1. De grave, hvor fredningstiden er udløbet, hvor en vedligeholdelsesaftale ikke er forlænget og hvor graveren ikke kan konstatere, at nogen besøger graven, ryddes og tilsås graven med græs/belægges med grus. Stenen opbevares i 1 år for det tilfælde, at ejeren ønsker den udleveret. 2. Grave uden vedligeholdelsesaftale, hvor fredningstiden ikke er udløbet, forsynes med et skilt med teksten ”Henvendelse til graveren”. Lykkes det ikke graveren i løbet af 1 år at få kontakt med familien, fjernes stenen og opbevares i den resterende fredningsperiode. Gravstedet ryddes og tilsås med græs eller belægges med grus. 3. Grave uden vedligeholdelsesaftale, hvor fredningstiden er udløbet, forsynes med et skilt med teksten ”Henvendelse til graveren”. Har ingen henvendt sig til graveren i løbet af få måneder, fjernes stenen og opbevares minimum 1 år. Gravstedet ryddes og tilsås med græs eller belægges med grus. Heldigvis er problemet meget begrænset her i Havnbjerg, da de fleste holder og passer deres gravsteder nydeligt, men på samme måde som ét lille ord i andre sammenhænge kan have stor indflydelse, sætter få glemte grave deres præg på et ellers pænt billede. AHB


Konfirmation i Havnbjerg Kirke Lørdag den 18. september 2021 Fra venstre: Lucas Lundtoft Lykke Noah Beining Lock Astrup Alexander Torre Andersen Simon Rohr Andersen Simon Frederik Christensen Lucas Wind Svendsen Rasmus Bech Mikkelsen Mathias Hakanowitz Andreas Gade Jacobsen Anton Lumbye Mikkelsen Fra venstre: Sarah Tagesen Lund Thea Mai Lorenzen Cecilie Margrethe Christiansen Lykke Marie Christensen Luna Linea Wolf Friis Laura Broen Kock Malou Høj Møller Maria Nazla Rebecca Tagesen Lund Signe Sperling

Søndag den 19. september 2021 Fra venstre: David Riise Korsgaard Oliver Bayliss Jensen Sarah Lysgaard Hansen


VOX1KORET OG TORDENSKJOLDS SOLDATER

Trio Tribrato

Advents- og julekoncert

Julekoncert

søndag den 28. november kl. 16 Havnbjerg Kirke

lørdag den 4. december kl. 19 Havnbjerg Kirke

JES SOLMER, DIRIGENT

Caroline Cornelius Hansen, violin Jens Bendix Nielsen, violin Felix Girard Madsen, cello

En koncert med en masse dejlig julemusik. Korsang, fællessang, orkestermusik. Julemusik fra mange lande udført i spændende og forskelligartede stilarter og arrangementer. Fri entré

Et gensyn med tre talentfulde unge musikere i Havnbjerg Fri entré


Julehygge 2. søndag i advent 5. december kl. 14 Traditionen tro deltager kirkens kor med luciaoptog, når vi denne søndag fejrer gudstjeneste i Havnbjerg Kirke. Efter gudstjenesten vil vi gerne invitere menigheden til et par timers juleklip og julehygge i Sognehuset. Det er gratis og der er ingen tilmelding. Vel mødt! Havnbjerg Menighedsråd

Lad os synge Julen ind! Onsdag den 1.12.2021 kl.19 i Havnbjerg Kirke Tag et krus og småkager med! Gløgg står parat. Alle er velkomne

Sangcafé i Sognehuset

Juleafslutning i kirken

torsdag den 16. december kl 10 med Kindercampus Lunden

Musikalsk kirkelegestue

Vi synger fra Højskolesangbogen hver den første onsdag i måneden fra kl. 10.30 – 11.30 i Sognehuset, Skolevej 19, Havnbjerg.

Børn i kravlealderen op til 3 år er velkomne ledsaget af en voksen.

Lige efter nytår holder vi fri, men vi mødes den 2. februar og igen den 2. marts til hyggeligt samvær og til glæden ved at synge fra vores sangskat.

Vi mødes udvalgte tirsdag formiddage.

Alle indensogns og udensogns er velkomne!

Kontakt Stine Ryholt på tlf. 3172 0423 for yderligere information og tilmelding.


Lions Strik Mandag den 6. december Godt Nytår Mandag den 10. januar Mandag den 7. februar Mandag den 7. marts

Baby-Rytmik i Havnbjerg Kirke

Vi giver brød Husk lidt til pakkelegen! Tag brød med Tag brød med Tag brød med

Vi er stadig meget taknemmelige for at modtage garn. Hvis du har noget liggende, du vil af med, så ring til os. Ønsker du hjælp til kørsel, kan du ringe til Elly eller Inge: Elly Hansen: 6167 0981 Inge Kjærsgaard Jensen: 2465 8214

Tidligere Korpiger mødes torsdag den 23.12.2021 kl. 17 i kirken.

Har du lyst til nogle dejlige timer med dit barn, så er babyrytmik måske noget for dig. Babyrytmik er for babyer fra 0-10 måneder – eller ca. til de kan kravle. Vi synger salmer og sange, laver bevægelser og fagter, danser, vugger og leger.

TIRSDAG FORMIDDAGE kl. 9.30 – ca. 10.30 i alt 6 gange. Bagefter er der mulighed for at pusle dit barn i Sognehuset, samt en kop kaffe/te og rundstykker i Sognehuset. Det er gratis at deltage.

Vi øver tre sange, som opføres juleaften. Hjertelig velkommen!

11. januar til 15. februar 2022 For tilmelding og info om holdstart kontakt: christiane.wattenberg@gmail.com / tlf. 50 82 81 76


Litteraturkredsen

Spaghetti gudstjeneste

Onsdag den 19. januar 2022 kl. 14 mødes vi i Sognehuset,

Onsdag den 9. februar kl. 17.00

Skolevej 19 i Havnbjerg, hvor vi får os en snak om, hvilke emner indenfor litteraturen, vi kunne tænke os at gå i gang med i det nye år.

Lidt om os:

Vi er en blandet gruppe, som er glade for at læse både moderne og klassisk litteratur. Udvalget af det vi læser er bredt og giver anledning til mange gode, berigende samtaler om stoffet. Ny litteraturonsdag aftales fra gang til gang. Der er altid plads til flere – så hjertelig velkommen.

Gudstjeneste for børn i alle aldre og I må gerne tage jeres forældre og bedsteforældre med! Vi mødes i kirken kl. 17 til en kort gudstjeneste og fortsætter derefter til Sognehuset, hvor der er fælles spisning og hyggeligt samvær. Nærmere information på kirkens hjemmeside og i de lokale medier, når datoen nærmer sig. Stine Ryholt

Henvendelse til Gunver Øvre Tlf. 7445 0738 Mail: oevre@danbonet.dk

Vi laver musik med kop og kande!

Taizé gudstjeneste

Du spiller ikke et instrument? Jo, det kan du godt!

Søndag den 6. februar kl. 16.00

Isenkram klinger og kan bruges til musik, siger Andrea Brachwitz-Doll.

Med inspiration fra det økumeniske kristne fællesskab i det franske kloster i Taizé kommer gudstjenesten til at indeholde læsninger, bønner, musik og sange og ikke mindst tid til ro og til meditation. En Taizé gudstjeneste er båret af de smukke, enkle sange fra Taizé. Som ofte bygger på en enkelt bøn, der synges igen og igen og dermed fører én ind i en meditativ stemning. Imellem sangene læses vers fra bibelen og der er pauser, hvor man kan fundere over teksterne, bede eller fordybe sig i sin indre fred. Kirken vil denne søndag for en stor del være oplyst med levende lys.

Kom og prøv selv: Onsdag den 16. februar Onsdag den 23. februar kl. 10.30-11.30 i Sognehuset, Skolevej i Havnbjerg Vi opfører programmet i forbindelse med gudstjenesten kl. 10.30 på Fastelavns søndag den 27. februar. Hjertelig velkommen!


Havnbjerg Lokalforening Havnbjerg Lokalforening er en gammel forening og vores største ønske er, at foreningen vil eksistere i mange år endnu.

Onsdag den 26. januar 2022 kl. 19.00 Nordals Idrætscenter

Marie Holm Laursen – pigen med knogler af glas. Marie er født med en svær form for knogle – skørhed, og har haft ca. 500 brækkede knogler og var i 2013 tæt på at miste livet. Hun vil fortælle om, hvordan vi kan opnå mest mulig livsglæde i det liv, vi har nu og her. Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage for medlemmer 150 kr. for ikke medlemmer Husk tilmelding mob. 2462 5025

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00 Nordals Idrætscenter

Trine Eriksen Schøler fortæller om 20 år som dansker i udlandet. Foredraget tager udgangspunkt i en udstationering i Finland i 1997 og efterfølgende 18 års ophold i Singapore og Filippinerne. Hvordan er det at vende ”hjem”? Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage for medlemmer 150 kr. for ikke medlemmer Husk tilmelding mob. 2462 5025

Men det kræver, at beboerne i Havnbjerg bakker op omkring vore arrangementer og ikke mindst, at man støtter foreningen ved at købe et medlemskort som koster 20 kr. Medlemskortet kan købes ved Finn Holst, Skovvej 8 eller ved de arrangementer, der afholdes. Der er også mulighed for at få tilsendt et nyhedsbrev via mailadresse, hvis det ønskes. I 2022 er der indtil videre planlagt følgende: • generalforsamling • bagagerumssalg • musikarrangement Vi vil meget gerne hjælpe, hvis du har en god idé til et arrangement. Kontaktperson: Formand Maren Wiese Tlf. 2339 4914 Maren.wiese@hotmail.com

Tangshave Onsdag 22. december Torsdag 6. januar Torsdag 20. januar Torsdag 3. februar Torsdag 17. februar Torsdag 3. marts

Heidi Sørensen Freund Sophie-Lønne Reil Hundebøll Robert Landeværn Ryholt Heidi Sørensen Freund Vinterferie – Ingen gudstjeneste Sophie-Lønne Reil Hundebøll

Der er Kirkekaffe kl. 10.00 og gudstjeneste kl. 10.45.


Gudstjenester

Adresser 2. januar kl. 10.30 Helligtrekonger søndag Robert Ryholt

Sognepræst: Robert Landeværn Ryholt, Nordborgvej 12, Havnbjerg, 6430 Nordborg Træffes alle dage på nær mandag, hvor jeg har fri Tlf. 2127 1673, E-mail: rlr@km.dk

9. januar kl. 14.00 1. søndag efter Helligtrekonger Casper Mads Rojahn

Organist: Christiane Wattenberg, Kirke Allé 5A, 6400 Sønderborg. Tlf. 5082 8176, E-mail: christiane.wattenberg@gmail.com

16. januar kl. 10.30 2. søndag efter Helligtrekonger Robert Ryholt

Kirkesanger og sognemedhjælper: Stine Haveman Ryholt, Nordborgvej 12, 30. november kl. 10.30 Havnbjerg, 6430 Nordborg 1. søndag i advent Tlf. 3172 0423, E-mail: stine-ryholt@live.dk Kantategudstjeneste

1. Ny An

23. januar kl. 10.30 3. søndag efter Helligtrekonger Robert Ryholt

Graver: Kim Rasmussen. Fredag fri. 7. på december kl. 10.30 Kan mandag-torsdag kontaktes på tlf. 5141 8875 fra 8-17 eller 2. søndag i advent E-mail: kt.havnbjerg@mail.dk

4. He An

19. december kl. 10.30 4. søndag i advent Robert Ryholt

30. januar kl. 10.30 4. søndag efter Helligtrekonger Robert Ryholt

Gravermedhjælper: Kurt Christensen, Nordborgvej 90, Svenstrup. 2515 3660. Annette Tlf. Sloth

11 1. An

24. december kl. 14.00 Juleaften Julekor med tidligere korpiger

6. februar kl. 16.00 Taizé-gudstjenste (Kyndelmisse) Sidste søndag efter Helligtrekonger Robert Ryholt

28. november kl. 10.30 1. søndag i advent Spontankor medvirker Robert Ryholt 5. december kl. 14.00 2. søndag i advent Luciaoptog samt ”Havnbjerg Genbrug & Kafé 93” 12. december kl. 10.30 3. søndag i advent Nordborg Sangforening medvirker Kitty Hovgaard

25. december kl. 10.30 Juledag Musik ved Jens Bendix Nielsen 26. december Anden Juledag Der henvises til Egen Kirke kl. 10.30 31. december Nytårsaftensdag Der henvises til kirkerne i Nordborg og Oksbøl Klokkeslæt findes på kirkernes hjemmeside

9. februar kl. 17.00 – Onsdag! ”Spaghetti-gudstjeneste” Robert Ryholt 13. februar kl. 10.30 Septuagesima søndag Robert Ryholt 20. februar kl. 19.00 Sexagesima søndag Kitty Hovgaard

2022

27. februar kl. 10.30 Fastelavn søndag Musik med kop og kande! Robert Ryholt

1. januar kl. 14.00 Nytårsdag Robert Ryholt

6. marts kl. 10.30 1. søndag i fasten Robert Ryholt

Kirkebil Efter gensidig aftale med Centrum Taxi er ordningen med kørsel til gudstjeneste ophørt.

Gudstjenester

Annette Sloth

Nordborg Sangforening, kirkens børnekor og Luciaoptog

Menighedsrådets formand: Preben V. Jensen, Arnbjergvej 11, 14.Lavensby, december kl. 14 3. søndag i advent 6430 Nordborg Kirkens Korshær Tlf. 7445 4549, E-mail: pvjam@live.dk

18 2. M

Ole Werth Sørensen

Kirkeværge: Arne H. Blom, Lyngmosevej 4, Lunden, 6430 Nordborg. 21. december kl. 10.30 Tlf. 4036 0307, E-mail: arne.h.blom@gmail.com 4. søndag i advent

Under gudstjenesten krybbespil

ved98A, årets6400 konfirmander Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR): Ringgade Sønderborg. Annette Sloth

Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen. Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. 24. december kl. 14.30 Tlf. 7445 1514, E-mail: airjac@youmail.dk og kl. 16.00 Øvrige medlemmer i menighedsrådet: Helge Frederiksen, Margot Munk Jacobsen, Hans Jørgensen, Andreas Schmidt

Juleaften Annette Sloth

25. december kl. 10.30 Juledag Annette Sloth

8. Se Ki

Ingen gudstjeneste

28. december kl. 10.30 Julesøndag Annette Sloth

22 1. An

Deadline for næste kirkeblad er 15. januar 2022.

Havnbjerg Kirkes hjemmeside www.havnbjergkirke.dk Kirkebladet kan ses på hjemmesiden 1-2 uger før udbringningen

1. Se An

15 Fa In me Se

Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. Tlf. 7445 1514, E-mail: margotmunk@youmail.dk 26. december Leje/lån af Sognehuset: Ruth Mikkelsen, Tlf. 7445 3293, E-mail: ruth.mikkelsen9@gmail.com

25 Si An

1. 2. An

Havnbj www.ha Kirkebla siden 1-