Page 1

Kirkeblad for Havnbjerg Sogn December 2020 - Januar - Februar 2021 • 61. årgang

”For Rosen nu JEG kvæder om kap med Himlens hær…” Om solosang og fællessang ”Giv mig, Gud, en salmetunge” beder vi i Salmebogens nr. 4. Gud hører bøn. Vi har i hvert fald alle hver især fået et næb at synge med. Det er mange glade for, og de kan slet ikke lade være. De synger hvor og når som helst. Andre har det anderledes. De fik måske at vide som børn i skolens musiktimer, at det måske var bedst… Bedst de bare mimede. (Jeg har hørt mange sådanne historier, og hvordan kan man sige sådan til børn?!) Danskerne har været et enormt sangstærkt folk – og med Kingo, Brorson, Grundtvig, Ingemann med flere har vi et nationalt sangmateriale i verdensklasse. Alligevel skriver jeg: ”Danskerne har været….” sangstærke. Siden allersenest 1975 fik sangkulturen dog et grundstød, da den hidtil tætte formelle og ofte også nære sammenhæng mellem kirke og skole blev brudt. Lokalt forblev samarbejdet alligevel ofte godt, fordi gode kræfter i skole og kirke insisterede på at holde sammen, hvad skolepolitik søgte at adskille. Der har altid været dem, der sang særligt godt – ”som en engel” – og altid været dem, der sang mindre godt. Og der har været plads til begge. Med tv’s sangtalent-konkurrencer og nok især med ”X-Faktor” programmet er rummeligheden blevet mindre. Ganske vist gav ”X-Faktor” os stadig de bed-

ste og de værste, men de bedste beundres, mens de værste er og skal være til grin. Det kræver konceptet. Budskabet går ind hos børnene: ”Enten skal du være en stjerne – eller også skal du holde din kæft!” Et meget effektivt og sørgeligt budskab. I konfirmandforberedelsen har jeg kunnet se et før og et efter ”X-Faktor”: Konfirmanderne efter ”X-Faktor” har været mere bevidste om deres sang og synger helst ikke, så det høres. Konfirmanderne før sang langt mere og også højere – og de sang derfor også bedre. Corona har gjort mange ting. Hvis vi holder os alene til det smukke hus på bakken – kirken – så blev det en overgang helt lukket. For første gang i Danmarkshistorien blev der ikke fejret påskegudstjeneste. Begravelser og bisættelser var med begrænset følge. Først 24, så 48. For nylig havde vi dog en bisættelse med cirka 120 mennesker i følget. Var det en overtrædelse af Corona-reglerne? Nej, slet ikke, men der var ikke fællessang. Kun kirkesangeren fik ”luftet” sin salmetunge. August så også afviklingen af to konfirmationer i Havnbjerg kirke. Der var også mange mennesker med, og heller ingen fællessang. Ligeså har jeg – andetsteds i landet – haft en vielse, hvor der kun var solosang.


I en Allehelgen-sang hedder det: ”Så lad kun sorgen synge, Få luft for al sin klage…” Men til Allehelgen, hvor vi mindes vore kære afdøde, overlod vi det til kirkesangerens solosang at give udtryk for al sorgens klage. Nu venter Julen. Julesalmerne er danskernes kendteste og kæreste sange overhovedet. Skal vi så ikke synge sammen? Jo da: ”Hvad englene sang i verden ud, nu alle små børn skal sjunge”. Og vi har to gudstjenester juleaften i stedet for én, og lad mig gøre opmærksom på, at Juledag netop er, hvad navnet siger: Juledag. Hvorfor ikke gå i kirke den dag? Men betyder det overhovedet noget – om der er solosang eller fællessang? Altså ud over at nogle er lettede over, at de slipper for at synge og andre er personligt kede af det, fordi de skal lægge bånd på sig selv, fordi de ellers ikke kan lade være…. For de sangglade: Når alene kirkesangeren synger, betyder det ikke, at vi andre bare må sidde passivt tilbage. Vi kan følge ordene i salmebogen. Læse dem grundigere og derved blive klogere på, hvad det er, vi så glade for og gerne synger. Når vi får lov. I den ortodokse kirke (i Rusland, Serbien, Bulgarien, Rumænien med flere) er sangen i alt væsentligt overladt til præ-

sten og et kor. Sådan som det også var tilfældet i Danmark før den lutherske reformation i 1536. At lytte og se, hvad der sker i gudstjenesten var dengang menighedens opgave – og er det stadigvæk i den ortodokse kirke – at være (bedende) vidner. Det er på ingen måde en passiv opgave, men svarer til dels til kvindernes opgave ved Jesu grav påskemorgen. Men som allerede antydet: Siden Reformationen har menigheden i Danmark haft en mere lydt og tydelig opgave: At synge hjertets svar på evangeliets glade budskab. Det betød en enorm myndiggørelse af menigheden: Gudstjenesten blev hele menighedens fejring, ikke kun præstens. Når vi for tiden lader solosang erstatte fællessang, eller vi lader tv-shows med fokus på talent (og mangel på samme) diktere vores sangglæde, skal vi også være klar over, hvad det åndeligt betyder for, hvordan det er at være kirke og menighed i Danmark – og i Havnbjerg. ”Gennem de favre riger på jorden gå VI til Paradis med sang.” De hjerteligste ønsker for kirke og hjem i Advent og Jul. Robert Landeværn Ryholt

Julegudstjenester

Tangshave Gudstjenester

I år er der to julegudstjenester: kl. 13.00 og kl. 15.00.

Efterår & Vinter 2020/2021. Torsdage i ulige uger. Gudstjeneste-tidspunkt kl. 10.30.

Der må højst være 56 kirkegængere ad gangen.

Corona-restriktioner: Ingen kirkekaffe og ingen nadver. Ingen håndtryk mm. /Afstandskrav må overholdes.

Det kan måske komme til at betyde, at vi må afvise kirkegængere ved døren. Det vil vi meget nødigt, så vi har vendt og drejet forskellige muligheder, men endnu ikke fundet den optimale løsning. Kirkens hjemmeside vil løbende blive opdateret, så besøg hjemmesiden samt Aktivt Havnbjerg Sogn inden jul for at få de seneste udmeldinger.

3. december

Henrik Bo Jacobsen

17. december

Heidi Sørensen Freund Robert Landeværn Ryholt Henrik Bo Jacobsen Heidi Sørensen Freund Robert Landeværn Ryholt

7. januar 21. januar   4. februar 18. februar


Valgresultat Som tidligere omtalt er der lavet nye regler for valg til landets menighedsråd. Tidligere var der et informationsmøde i september, som stort set altid er resulteret i, at de fremmødte vælgere har opstillet én liste, som så efter en frist blev til det nye menighedsråd fra 1. søndag i advent samme år. De nye regler blev så forstyrret en del af corona pandemien, men nu er det hele næsten overstået.

Forberedelserne til grandækning af gravsteder er i fuld gang

Valgforsamling Her i Havnbjerg afholdt vi det første informationsmøde den 9. juni og den 15. september blev der opstillet en liste på fem medlemmer fra det nuværende råd og en enkelt nyvalgt. Men vi manglede en kandidat og det skyldtes udelukkende, at nuværende medlem Hans Jørgensen i juni flyttede til Nordborg og dermed løste sognebånd til vores præst, som så skulle registrere sognebåndet i den digitale kirkebog senest 1. september, men det var ikke sket og dermed var muligheden for at være kandidat ikke til stede for Hans Jørgensen. En enig forsamling på 15 stemmeberettigede borgere med bopæl i sognet var dog enig om, at Hans Jørgensen skulle vælges til rådet.

Ekstraordinær valgforsamling Den 6. oktober blev der så afholdt ekstraordinær valgforsamling, hvor 10 stemmeberettigede borgere blev orienteret om muligheden for et regulært afstemningsvalg den 17. november, hvor der ville være en ny aktuel valgliste med Hans Jørgensen på. Her i midten af oktober viste der sig så en mulighed for en slags fredsvalg, som vi hele tiden har arbejdet på. Hvis alle syv navne var på én liste til afstemningsvalget den 17. november, så kunne valget aflyses og dermed består menighedsrådet i Havnbjerg af følgende borgere de næste fire år: Preben Valdemar Jensen Helge Frederiksen Margot Munk Jacobsen Andreas Andresen Schmidt Arne Hansen Blom Hans Jørgen Jacobsen Hans Jørgensen

Suppleanter: Ejvind Thule Mikkelsen Birthe Lund Jørgensen Steen Borggaard Andersen Karen Sandvei Gunver Øvre Valgbestyrelsen

Arrangementer i kirke og sognehus 2. december kl. 19 Havnbjerg Kirke Sangcafé special med gløgg og småkager. Vi synger julen ind!

25. december kl.10.30 * Juledag Jens Bendix Nielsen medvirker med sit fine violinspil

2021

13. januar: Børnekoret starter igen 14. januar-18. februar: Babyrytmik 2. februar kl.10.30 i Sognehuset Stomp kursus I med Andrea Brachwitz-Doll (rytmikkursus åbent for alle) Kursus II fortsætter 9. februar kl.10.30 og opføres 14. februar kl. 10.30 i forbindelse med Fastelavnsgudstjenesten 3. februar kl. 10.30 i Sognehuset Sangcafé forårssæson 7. marts kl.19.00 Stillegudstjeneste med levende lys og sange fra Taizé


Guldkonfirmander fra Langesø Forrest fra venstre: Karen Linderød Sørensen, Bente Petersen, Anne Marie Jensen, Hanne Rasmussen, Jytte Krogh, Inga Pedersbæk Bagerst fra venstre: Viggo Hansen, Lars Rasmussen, Benny Rohr, Peter Evald, John Wolf, Bjarne Berdin Petersen, Dennis Lykke, Jørn Werner, Gynther Philipsen, Arne Iversen, Anders Ebsen

Guldkonfirmander fra Havnbjerg Forrest fra venstre: Lone Thorning, Mie Gabelgaard, Anne Marie Jensen Bagerst fra venstre: Hans Christian Svane, Kim Michler, Preben Høj, Michael Hansen, Thorkild Jessen

Guldkonfirmander fra Havnbjerg Forrest fra venstre: Karin Stavski, Helge Rudbæk, Ilse Dahl Bagerst fra venstre: Bjarne Nielsen, Stig Jensen, Kenneth Jørgensen, Kaj Erik Hansen, Jørn Nissen, Ebbe Matthiesen, Christian Matthiesen


Friskolen Østerlund Konfirmation den 16. august

Vi laver musik med kop og kande Spiller du ikke et instrument? Jo, det kan du godt!! Isenkram klinger og kan bruges til musik, siger Andrea Brachwitz-Doll. Kom og prøv selv:

Forrest fra venstre: Lina Minke Vogt, Signe Christensen, Elisabeth Nazla, Olivia Pukin Andersen, Mathilde Hallenslev, Katrine Ejrup Sigbrand, Laura Lund, Sofie Krogh Tiettje, Emma Aagaard Sigsgaard Bagerst fra venstre: Oliver Bo Christensen, Simon Solmer Jepsen, Lester Schou Stollig, Tobias Uhlmann Lorenzen, Rasmus Vinther Kümpel, Oliver Bødker Frandsen, Noah Boas Jørgensen, Rasmus Henrik Delf, Lasse Lersø Mortensen, Nicklas Kastrup Ry

Nordalsskolen Konfirmation den 30. august Fra venstre: Emil Oscar Andersen, Nicklas Søren Brander, Klarissa Kristensen, Maia Kjær Bech-Petersen, Pernille Kristensen

Tirsdag den 2. februar Tirsdag den 9. februar kl.10.30 Sognehuset i Havnbjerg Vi opfører programmet i gudstjenesten Fastelavnsøndag den 14. februar kl. 10.30 Hjertelig velkommen!

Familiekoret

starter igen onsdag den 13. Januar 2021

Julehjælp I lighed med tidligere år er der mulighed for julehjælp specielt målrettet til familier med hjemmeboende børn i Havnbjerg Sogn. Henvendelse til: Preben V. Jensen, tlf. 74 45 45 49 eller mail: pvjam@live.dk


Strik

Baby-rytmik

Lions

Har du lyst til nogle til nogle dejlige timer med dit barn, så er babyrytmik måske noget for dig. Babyrytmik er for børn fra 0-10 måneder – eller ca. til de kan kravle. Vi synger salmer og sange, laver bevægelser og fagter, danser, vugger og leger.

Vi mødes i Sognehuset, Skolevej 19, Havnbjerg kl. 14.00 – ca. 16.15. Har du/I lyst til at være med i et hyggeligt fællesskab er du/I meget velkommen, vi har garn og strikkepinde klar. Vi strikker til fordel for Lions Club, Nordborg, der sender det videre til børnehjem og nødlidende i Rumænien.

i Havnbjerg Kirke

Torsdag formiddage kl. 9.30 – ca. 10.30 i alt 6 gange. 14. januar til 18. februar 2021 Bagefter er der mulighed for at pusle dit barn i Sognehuset, samt få en kop kaffe/te og rundstykker. Det er gratis at deltage. For tilmelding og info om holdstart kontakt christiane.wattenberg@gmail.com / tlf. 5082 8176

Musikalsk Kirkelegestue Har du lyst til en halv times musik, sang og aktivitet med dit barn eller barnebarn? Vi mødes en tirsdag om måneden klokken 9.15 – 9.45 i Havnbjerg Kirke.

Åben for alle børn i alderen 1-3 år i følge med en voksen. Det er gratis at være med. Tilmelding og nærmere detaljer hos kirkesanger Stine Ryholt på tlf. 3172 0423

Tidligere korpiger Det har jo været en dejlig tradition, at vore tidligere korpiger fra nær og fjern mødes juleaften og synger i kirken. I år er alt anderledes. Pga. corona restriktioner bør vi desværre springe over denne gang. Glædelig jul og på gensyn juleaften 2021!

Vi er stadig glade for at modtage garn. Mandag den 7. december vi tager brød med, husk en lille pakke til pakkespil. Mandag den 4. januar tag selv brød med. Mandag den 1. februar tag selv brød med. Mandag den 1. marts tag selv brød med. Ønsker du hjælp til kørsel ring til Elly eller Inge. Elly Hansen tlf. 6167 0981 Inge Kjærsgaard Jensen tlf. 2465 8214

Litteraturkredsen

I december holder vi julefri men mødes igen den 27. januar 2021, hvor vi samtidig kan ønske hinanden et Godt Nytår med mange gode læseoplevelser. Nye deltagere er meget velkomne. Der er altid plads til flere, som kan lide at læse både moderne og klassisk litteratur og have nogle gode samtaler både om stoffet og hvad der ellers sker i hverdagen. Der aftales ny dato fra gang til gang. Henvendelse til Gunver Øvre tlf. 7445 0738 eller mail: oevre@danbonet.dk


En salme jeg holder af Et menneske er musikalsk rundet af den musik, det livet igennem har hørt. Jeg begyndte at høre musik som 5 årig, hvor jeg fik en grammofon og en håndfuld plader med Grethe Klitgaard, Katy Bödtger og hvad de hed, tidens refrænsangerinder, som sang om Paradiso og Vi Vasker Igen På Torsdag. Grammofonen skulle være til adspredelse, når jeg kedede mig hos mine bedsteforældre, nu hvor også mor måtte på Danfoss. Her havde far været siden 1955, hvor 12-13 tønder land ikke længere kunne brødføde en familie med 4 børn og aftægtsfolk. Jorden blev solgt fra, da Mads Clausen skulle bruge jord til fabrikkerne i Lunden, og husmanden måtte ind i en fabrik til et arbejde langt fra dagens arbejdsmiljøkrav. Da jeg begyndte at gå til konfirmationsforberedelse hos Fuglsang Damgaard og regelmæssigt kom i kirken sammen med mine forældre, kom salmerne til. Her var favoritterne Se nu stiger solen, Du gav mig o Herre og Den signede dag - lange, gamle salmer kedede mig. Da Fuglsang engang bragte emnet op, fik jeg at vide, at det var der ikke noget at gøre ved. At jeg turde nævne det skyldtes, at jeg kendte Fuglsang godt, da han regelmæssigt kom i mit hjem, hvor han besøgte bedstefar. Han var 6. generation på stedet og for en nyankommen god at snakke med om sognet og livet og vel også om krigen, som havde givet ar på krop og sjæl. På væggen hang Grundtvig, som

Fuglsang nok også har spurgt ind til, og hvor der på bagsiden er skrevet ”Gave fra Havnbjerg menighedsråd på 60 års dagen 7. oktober 1944”. I dag hænger Grundtvig i min lille gallerigang mellem Kaj Munk og Martin Luther. Mit hjem var ikke udpræget religiøst, men nærmere grundtvigiansk med mantraet Menneske først, kristen så. Religionen var der, men uden at der blev snakket om den – dog juleaften og nytårsaften blev vi mindet om den, da der de to aftener blev bedt bordbøn. I dag har salmerne fået en ny betydning for mig gennem mit virke i mandskoret, hvor jeg arbejder med danske tekster til udenlandske sange og salmer. Skulle jeg i dag vælge en yndlingssalme må det blive Du som har tændt millioner af stjerner, som oprindeligt blev skrevet til nogle spejdere og siden optaget både i salmebogen og i højskolesangbogen. Jeg holder af den, fordi den taler enkelt og direkte til alle og minder os om ting, vi ikke må tage for givet, men skal være taknemmelige over, og om situationer, hvor vi har brug for tilgivelse og brug for at kunne modtage hjælp. Så tilsyneladende har jeg angående salmerne ikke flyttet mig ret langt siden konfirmationsalderen. Arne H. Blom

Du som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro. Tak for den lysende dag, der er gået, gaven til os, dine hænder har rakt. Tilgiv os det, som vi ikke fik nået, tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt! Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte, hver gang du gjorde vort liv til en fest. Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte, du ved alene, hvad tjener os bedst. Tak for de mennesker, som blev vor støtte, når vi fandt vejen besværlig at gå. Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte, mød du os selv i de svage og små! Du som har tændt millioner af stjerner, mørket i verden, vil du byde trods. Du er vor Far, den der vogter og værner, lys i det mørke, som kommer fra os. Tekst: Johannes Johansen Musik: Erik Sommer


Gudstjenester

Adresser

2020

2021

29. november kl. 16.00 1. søndag i advent De ni læsninger Kammerkor og Dorotheas Blokfløjtekvintet medvirker Robert Ryholt

1. januar kl. 14.00 Nytårsdag Robert Ryholt

6. december kl. 14.00 2. søndag i advent Lucia & ”Kafé 93 & Genbrugsen” Robert Ryholt 13. december kl. 10.30 3. søndag i advent Nordborg Sangforening medvirker Kitty Hovgaard 20. december kl. 10.30 4. søndag i advent Robert Ryholt 24. december kl. 13.00 og igen kl. 15.00 Juleaften Robert Ryholt 25. december kl. 10.30 Juledag Jens Nielsen medvirker på violin Robert Ryholt 26. december Anden Juledag Der henvises til omegnens kirker 27. december kl. 10.30 Julesøndag Robert Ryholt NB! 31. december Nordborg kl. 14.00 og Oksbøl kl. 15.30 Nytårsaftensdag

3. januar kl. 10.30 Helligtrekonger søndag Robert Ryholt 10. januar kl. 19.00 1. søndag efter Helligtrekonger Kitty Hovgaard 17. januar kl. 10.30 2. søndag efter Helligtrekonger Robert Ryholt 24. januar kl. 10.30 Sidste søndag efter Helligtrekonger Robert Ryholt 31. januar kl. 10.30 Septuagesima søndag Præsentation af årets konfirmander Robert Ryholt 7. februar kl. 19.00 Sexagesima søndag Kitty Hovgaard 14. februar kl. 10.30 Fastelavn søndag ”Stomp musikerne” medvirker Robert Ryholt 21. februar kl. 10.30 1. s. i fasten Robert Ryholt 28. februar kl. 10.30 2. s. i fasten Robert Ryholt 7. marts kl. 19.00 3. s. i fasten Meditations-gudstjeneste Taizé Robert Ryholt

Sognepræst: Robert Landeværn Ryholt, Nordborgvej 12, Havnbjerg, 6430 Nordborg Træffes alle dage på nær mandag, hvor jeg har fri Tlf. 7445 1712 eller 2127 1673, E-mail: rlr@km.dk Organist: Christiane Wattenberg, Kirke Allé 5A, 6400 Sønderborg. Mobil 5082 8176, E-mail: christiane.wattenberg@gmail.com

Gudstjenester

Kirkesanger og sognemedhjælper: Stine Haveman Ryholt, Nordborgvej 12, 30. november kl. 10.30 Havnbjerg, 6430 Nordborg 1. søndag i advent Tlf. 3172 0423, E-mail: stine-ryholt@live.dk Kantategudstjeneste

1. Ny An

Graver: Kim Rasmussen. Fredag fri. december kl. 10.30 Kan mandag-torsdag kontaktes på tlf. 5141 8875 fra 8-17 eller7.på 2. søndag i advent E-mail: kt.havnbjerg@mail.dk

4. He An

Gravermedhjælper: Kurt Christensen, Nordborgvej 90, Svenstrup. 2515 3660. Annette Tlf. Sloth

11 1. An

Annette Sloth

Nordborg Sangforening, kirkens børnekor og Luciaoptog

Menighedsrådets formand: Preben V. Jensen, Arnbjergvej 11, 14.Lavensby, december kl. 14 3. søndag i advent 6430 Nordborg Kirkens Korshær Tlf. 7445 4549, E-mail: pvjam@live.dk

18 2. M

Ole Werth Sørensen

Kirkeværge: Christen Matthiesen, Akelejevej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. 21. december kl. 10.30 Tlf. 7445 1016, E-mail: lunden21@mail.tele.dk 4. søndag i advent

Under gudstjenesten krybbespil

ved98A, årets6400 konfirmander Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR): Ringgade Sønderborg. Annette Sloth

Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen. Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. 24. december kl. 14.30 Tlf. 7445 1514, og kl. 16.00 E-mail: airjac@youmail.dk Juleaften Øvrige medlemmer i menighedsrådet: Helge Frederiksen, Margot Munk Jacobsen, Hans Jørgensen, Andreas Schmidt

Annette Sloth

25. december kl. 10.30 Juledag Annette Sloth

Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. 26. december Ingen gudstjeneste Tlf. 7445 1514, E-mail: margotmunk@youmail.dk Leje/lån af Sognehuset: Ruth Mikkelsen, Tlf. 7445 3293, E-mail: ruth.mikkelsen9@gmail.com

28. december kl. 10.30 Julesøndag Annette Sloth

Deadline for næste kirkeblad er 20. januar 2021. Havnbjerg Kirkes hjemmeside www.havnbjergkirke.dk Kirkebladet kan ses på hjemmesiden 1-2 uger før udbringningen

25 Si An

1. Se An

8. Se Ki

15 Fa In me Se

22 1. An

1. 2. An

Havnbj www.ha Kirkebla siden 1-